Powiat żagański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat żagański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 77 737 Liczba mieszkańców
 • 1 132 km2 Powierzchnia
 • 71 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 61,1% Stopa urbanizacji
 • Henryk Janowicz Starosta
 • ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań Adres starostwa powiatowego
 • FZG Tablice rejestracyjne
Powiat żagański na mapie
Identyfikatory
 • 0810 TERYT (TERC)
Herb powiatu żagańskiego
powiat żagański herb
Flaga powiatu żagańskiego
powiat żagański flaga

powiat żagański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
(68) 477-79-01
(68) 477-79-20
ul. Dworcowa
68-100 Żagań

Powiat żagański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat żagański ma 77 737 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żagańskiego w 2050 roku wynosi 60 611, z czego 29 175 to kobiety, a 31 436 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu żagańskiego zawarli w 2020 roku 292 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu żagańskiego jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat żagański ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -507. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,45 na 1000 mieszkańców powiatu żagańskiego. W 2020 roku urodziło się 627 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 39,3% zgonów w powiecie żagańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w powiecie żagańskim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu żagańskiego przypada 14.42 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 820 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 136 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu żagańskiego -316. W tym samym roku 23 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 23 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,4% mieszkańców powiatu żagańskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu żagańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77 737 Liczba mieszkańców
 • 39 848 Kobiety
 • 37 889 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie żagańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie żagańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie żagańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żagańskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60 611 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 175 Kobiety
 • 31 436 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie żagańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie żagańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie żagańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu żagańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat żagański
  42,3 lat
  Lubuskie
  41,9 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat żagański, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu żagańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. żagański
  29,9%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,1%
  Lubuskie
  53,6%
  Cała Polska
  55,8%
 • 51,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,8%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Polska
  9,6%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. żagański
  5,7%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • powiat żagański
  1,5%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie żagańskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,7
  woj. lubuskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,1
  woj. lubuskie
  1,1
  Polska
  1,3
 • 292 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie żagańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -507 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -269 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -238 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,5
  Województwo
  -4,0
  Polska
  -3,2
 • -7,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie żagańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie żagańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie żagańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie żagańskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 627 Urodzenia żywe
 • 301 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 326 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. żagański
  8,0
  woj. lubuskie
  8,6
  Kraj
  9,3
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat żagański
  34,7
  woj. lubuskie
  36,8
  Polska
  39,9
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 318 g Średnia waga noworodków
 • 3 252 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 377 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 318 g
  Województwo
  3 352 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 186 Waga 3500g - 3999g
 • 186
 • 248 Waga 3000g - 3499g
 • 248
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,22
  woj. lubuskie
  1,31
  Cała Polska
  1,38
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  woj. lubuskie
  0,64
  Cała Polska
  0,67
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,55
  Województwo
  0,68
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie żagańskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 134 Zgony
 • 570 Kobiety
  (Zgony)
 • 564 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,3%
  49,7%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat żagański
  14,4
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  12,5
 • 180,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat żagański
  180,9
  woj. lubuskie
  146,2
  Cały kraj
  134,3
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat żagański
  6,4
  Lubuskie
  3,1
  Cały kraj
  3,6
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. żagański
  4,4
  Lubuskie
  3,7
  Cała Polska
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żagańskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  39,3%
  Województwo
  32,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 24,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat żagański
  24,0%
  Województwo
  26,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,2%
  Lubuskie
  5,2%
  Polska
  6,6%
 • 6,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  6,7
  Kraj
  9,9
 • 64,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  64,4
  Polska
  70,4
 • 290,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  290,0
  woj. lubuskie
  288,2
  Cała Polska
  283,2
 • 271,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  271,3
  Cała Polska
  261,3
 • 475,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 494,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 455,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. żagański
  475,4
  Województwo
  355,9
  Kraj
  421,0
 • 102,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat żagański
  102,3
  woj. lubuskie
  85,3
  Polska
  69,5
 • 41,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. żagański
  41,8
  Lubuskie
  33,8
  Cała Polska
  35,1
 • 12,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  12,3
  Województwo
  10,2
  Kraj
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. żagański
  1,1%
  woj. lubuskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie żagańskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 26 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 33 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat żagański
  33,0
  Lubuskie
  36,0
  Kraj
  31,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  16,0
  Lubuskie
  17,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 17 powieszenie się
 • 17
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających2
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony17
 • 2 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 2 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 17 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony20
 • 1 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 14 nieustalony
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 820 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 423 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 397 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 136 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 605 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 531 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -316 Saldo migracji
 • -179 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -137 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -316 Saldo migracji wewnętrznych
 • -182 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -134 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie żagańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat żagański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie żagańskim oddano do użytku 160 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie żagańskim to 29 843 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 382 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  86,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 13,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie żagańskim to 5,17 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie żagańskim to 115,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,88% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,15% mieszkań posiada łazienkę, 75,38% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,77% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie żagańskim 334 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 523 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 477 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 11 transakcji (mediana cen - 2 699 zł/m2, średnia - 2 551 zł/m2), a na rynku wtórnym 323 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 519 zł/m2, średnia - 2 474 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 523 zł
 • pow. żagański
  2 523 zł
  Województwo
  3 909 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 523 zł Ogółem
 • 2 523 zł
 • 2 526 zł do 40 m2
 • 2 526 zł
 • 2 390 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 390 zł
 • 2 816 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 816 zł
 • 1 994 zł od 80,1 m2
 • 1 994 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 477 zł
 • powiat żagański
  2 477 zł
  Lubuskie
  3 801 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 2 477 zł Ogółem
 • 2 477 zł
 • 2 459 zł do 40 m2
 • 2 459 zł
 • 2 462 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 462 zł
 • 2 683 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 683 zł
 • 2 132 zł od 80,1 m2
 • 2 132 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 334
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m282
  • od 40,1 do 60 m2161
  • od 60,1 do 80 m268
  • od 80,1 m223
 • 82 do 40 m2
 • 161 od 40,1 do 60 m2
 • 68 od 60,1 do 80 m2
 • 23 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie żagańskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 699 zł
 • pow. żagański
  2 699 zł
  Lubuskie
  4 305 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 2 699 zł Ogółem
 • 2 699 zł
 • 2 675 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 675 zł
 • 2 787 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 787 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 551 zł
 • powiat żagański
  2 551 zł
  Województwo
  4 384 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 2 551 zł Ogółem
 • 2 551 zł
 • 2 561 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 561 zł
 • 2 594 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 594 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 11
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 519 zł
 • pow. żagański
  2 519 zł
  Województwo
  3 552 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 519 zł Ogółem
 • 2 519 zł
 • 2 525 zł do 40 m2
 • 2 525 zł
 • 2 364 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 364 zł
 • 2 816 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 816 zł
 • 1 980 zł od 80,1 m2
 • 1 980 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 474 zł
 • Tutaj
  2 474 zł
  Województwo
  3 536 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 2 474 zł Ogółem
 • 2 474 zł
 • 2 448 zł do 40 m2
 • 2 448 zł
 • 2 460 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 460 zł
 • 2 691 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 691 zł
 • 2 137 zł od 80,1 m2
 • 2 137 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 323
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m281
  • od 40,1 do 60 m2158
  • od 60,1 do 80 m262
  • od 80,1 m222
 • 81 do 40 m2
 • 158 od 40,1 do 60 m2
 • 62 od 60,1 do 80 m2
 • 22 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 29 843 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 381,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  381,90
  woj. lubuskie
  383,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 70,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  70,70 m2
  Województwo
  74,10 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 27,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,00 m2
  woj. lubuskie
  28,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat żagański
  3,83
  Lubuskie
  3,97
  Cała Polska
  3,82
 • 2,62 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. żagański
  2,62
  Województwo
  2,61
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,68
  woj. lubuskie
  0,66
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 160 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  2,05
  woj. lubuskie
  5,13
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 827 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,17
  Lubuskie
  3,86
  Kraj
  3,77
 • 10,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. żagański
  10,58
  Województwo
  19,79
  Kraj
  21,77
 • 18 495 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 115,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat żagański
  115,6 m2
  woj. lubuskie
  86,0 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,24 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat żagański
  97,81%
  Lubuskie
  98,47%
  Polska
  96,97%
 • 92,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  92,88%
  woj. lubuskie
  96,09%
  Kraj
  94,01%
 • 89,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. żagański
  89,15%
  woj. lubuskie
  93,60%
  Kraj
  91,78%
 • 75,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat żagański
  75,38%
  woj. lubuskie
  82,29%
  Polska
  83,08%
 • 64,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. żagański
  64,77%
  woj. lubuskie
  58,74%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat żagański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie żagańskim na 1000 mieszkańców pracuje 141osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie żagańskim wynosiło w 2020 roku 9,0% (12,0% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żagańskim wynosiło 4 484,13 PLN, co odpowiada 81.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żagańskiego 7 856 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 666 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 190.

  20,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żagańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,9% w przemyśle i budownictwie, a 19,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 141 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  141,0
  Lubuskie
  229,0
  Cały kraj
  252,0
 • 9,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,0% Kobiety
 • 6,4% Mężczyźni
 • Powiat
  9,0%
  Województwo
  6,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żagańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie żagańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie żagańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 484 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 484 PLN
  woj. lubuskie
  4 832 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie żagańskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 856 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 666 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 190 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,9% Przemysł i budownictwo
 • 17,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 42,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie żagańskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 009 Pracujący ogółem
 • 6 097 Kobiety
 • 4 912 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie żagańskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat żagański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,6
  woj. lubuskie
  67,2
  Kraj
  68,0
 • 37,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,3
  Województwo
  37,0
  Kraj
  37,5
 • 131,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  131,4
  Województwo
  122,3
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat żagański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie żagańskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 881 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 555 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 538 nowych podmiotów, a 330 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (740) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (538) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 043) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (330) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie żagańskim najwięcej (355) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 615) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (191) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,3% (2 070) podmiotów, a 71,3% (5 620) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie żagańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (25.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 881 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 191 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 070 Przemysł i budownictwo
 • 5 620 Pozostała działalność
 • 538 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie żagańskim w 2020 roku
 • 330 Podmioty wyrejestrowane w powiecie żagańskim w 2020 roku
 • 5 555 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 615 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 615
 • 222 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 222
 • 42 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 42
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 7 879 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 879
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 400 Spółki handlowe ogółem
 • 400
 • 82  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 82
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 338  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 338
 • 75    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 75
 • 355 Spółki cywilne ogółem
 • 355
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 555 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 485 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 485
 • 1 393 Budownictwo
 • 1 393
 • 384 Przetwórstwo przemysłowe
 • 384
 • 361 Transport i gospodarka magazynowa
 • 361
 • 353 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 353
 • 331 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 331
 • 309 Pozostała działalność
 • 309
 • 183 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 183
 • 159 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 159
 • 149 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 149
 • 120 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 120
 • 110 Informacja i komunikacja
 • 110
 • 96 Edukacja
 • 96
 • 54 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 54
 • 47 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 47
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie żagańskim stwierdzono 2 079 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,44 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie żagańskim wynosi 66,40% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu żagańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 20,35 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 13,85 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,16 (96%), o charakterze gospodarczym - 2,75 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (78%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 079 Przestępstwa ogółem
 • 2 079
 • 1 600 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 600
 • 216 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 216
 • 170 Przestępstwa drogowe
 • 170
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 1 089 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 089
 • 26,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. żagański
  26,44
  woj. lubuskie
  24,28
  Cała Polska
  19,96
 • 20,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,35
  woj. lubuskie
  16,15
  Polska
  12,25
 • 2,75 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,75
  Lubuskie
  4,66
  Cała Polska
  5,17
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat żagański
  2,16
  Województwo
  2,37
  Cała Polska
  1,73
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat żagański
  0,29
  woj. lubuskie
  0,47
  Cały kraj
  0,37
 • 13,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,85
  woj. lubuskie
  10,85
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  66%
  Lubuskie
  70%
  Polska
  73%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  62%
  woj. lubuskie
  64%
  Cała Polska
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat żagański
  61%
  woj. lubuskie
  74%
  Kraj
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat żagański
  97%
  Lubuskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  78%
  Województwo
  85%
  Polska
  87%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  Lubuskie
  46%
  Polska
  54%

Powiat żagański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu żagańskiego wyniosła w 2020 roku 83,6 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu żagańskiego - 36.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (13.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,6 mln złotych, czyli 10,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu żagańskiego wyniosła w 2020 roku 89,1 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.5%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12.5%). W budżecie powiatu żagańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 201 złotych na mieszkańca (17,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,8 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie żagańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu żagańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu żagańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,7 mln

  777(100%)

  71,9 mln

  880(100%)

  64,2 mln

  791(100%)

  68,0 mln

  841(100%)

  74,6 mln

  928(100%)

  84,3 mln

  1,1 tys(100%)

  78,0 mln

  984(100%)

  83,6 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,2 mln

  271(34.8%)

  31,4 mln

  385(43.6%)

  23,1 mln

  286(36%)

  21,9 mln

  271(32.2%)

  22,3 mln

  279(29.9%)

  25,0 mln

  314(29.6%)

  26,1 mln

  330(33.5%)

  30,2 mln

  386(36.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 mln

  69,5(8.9%)

  6,0 mln

  73,1(8.3%)

  5,8 mln

  71,4(9%)

  6,4 mln

  79,0(9.4%)

  7,2 mln

  90,3(9.7%)

  9,7 mln

  122(11.5%)

  9,4 mln

  119(12%)

  11,5 mln

  147(13.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,1 mln

  87,2(11.2%)

  7,0 mln

  86,3(9.8%)

  7,4 mln

  91,3(11.5%)

  7,5 mln

  93,1(11%)

  7,9 mln

  99,0(10.6%)

  8,5 mln

  107(10.1%)

  9,1 mln

  116(11.7%)

  9,5 mln

  122(11.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,4 mln

  54,0(6.9%)

  4,3 mln

  52,7(6%)

  3,6 mln

  44,5(5.6%)

  3,7 mln

  45,7(5.4%)

  7,9 mln

  98,1(10.5%)

  6,8 mln

  85,3(8.1%)

  5,2 mln

  66,0(6.7%)

  6,0 mln

  76,7(7.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,2 mln

  51,6(6.6%)

  4,2 mln

  51,1(5.8%)

  4,4 mln

  54,1(6.8%)

  5,4 mln

  67,0(7.9%)

  5,9 mln

  74,3(8%)

  4,5 mln

  56,5(5.3%)

  5,1 mln

  64,6(6.5%)

  5,4 mln

  69,6(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,5 mln

  79,1(10.2%)

  5,8 mln

  70,7(8%)

  7,0 mln

  86,9(11%)

  9,9 mln

  123(14.6%)

  9,8 mln

  122(13.1%)

  15,0 mln

  188(17.8%)

  8,6 mln

  109(11%)

  4,2 mln

  54,3(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  47,8(6.1%)

  3,7 mln

  45,9(5.2%)

  3,0 mln

  37,6(4.7%)

  2,5 mln

  31,1(3.7%)

  2,3 mln

  29,0(3.1%)

  1,9 mln

  24,3(2.3%)

  2,0 mln

  25,5(2.6%)

  1,9 mln

  24,1(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  82,4(10.6%)

  7,0 mln

  85,5(9.7%)

  7,4 mln

  91,1(11.5%)

  8,2 mln

  101(12%)

  741,4 tys

  9,3(1%)

  2,3 mln

  28,8(2.7%)

  1,2 mln

  15,8(1.6%)

  1,5 mln

  18,6(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  955,0 tys

  11,7(1.5%)

  993,0 tys

  12,2(1.4%)

  1,1 mln

  13,1(1.6%)

  1,1 mln

  14,1(1.7%)

  1,2 mln

  14,4(1.5%)

  972,7 tys

  12,2(1.2%)

  1,3 mln

  16,7(1.7%)

  1,4 mln

  18,0(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  19,2(2.5%)

  1,1 mln

  13,7(1.6%)

  988,2 tys

  12,2(1.5%)

  899,3 tys

  11,2(1.3%)

  778,6 tys

  9,7(1%)

  753,9 tys

  9,5(0.9%)

  643,6 tys

  8,2(0.8%)

  477,4 tys

  6,1(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  191,2 tys

  2,4(0.3%)

  183,0 tys

  2,3(0.2%)

  188,4 tys

  2,4(0.2%)

  195,9 tys

  2,5(0.3%)

  192,6 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  125,0 tys

  1,5(0.2%)

  174,0 tys

  2,1(0.2%)

  83,3 tys

  1,0(0.1%)

  83,5 tys

  1,0(0.1%)

  413,8 tys

  5,2(0.6%)

  145,5 tys

  1,8(0.2%)

  168,6 tys

  2,1(0.2%)

  124,4 tys

  1,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  999

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  69,2 tys

  0,9(0.1%)

  54,3 tys

  0,7(0.1%)

  103,4 tys

  1,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  82,1 tys

  1,0(0.1%)

  87,5 tys

  1,1(0.1%)

  88,5 tys

  1,1(0.1%)

  77,6 tys

  1,0(0.1%)

  68,3 tys

  0,9(0.1%)

  70,0 tys

  0,9(0.1%)

  68,6 tys

  0,9(0.1%)

  70,3 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  53,7 tys

  0,7(0.1%)

  71,4 tys

  0,9(0.1%)

  69,1 tys

  0,9(0.1%)

  68,9 tys

  0,9(0.1%)

  92,8 tys

  1,2(0.1%)

  123,0 tys

  1,5(0.1%)

  91,9 tys

  1,2(0.1%)

  30,1 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  35,3 tys

  0,4(0.1%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  62,3 tys

  0,8(0.1%)

  33,1 tys

  0,4(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  15,9 tys

  0,2(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  75,7 tys

  0,9(0.1%)

  62,0 tys

  0,8(0.1%)

  57,4 tys

  0,7(0.1%)

  72,7 tys

  0,9(0.1%)

  53,3 tys

  0,7(0.1%)

  59,6 tys

  0,7(0.1%)

  31,3 tys

  0,4(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  28,6 tys

  0,3(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  64,7 tys

  0,8(0.1%)

  20,6 tys

  0,3(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,0

  0,0(0%)

  10,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  71,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie żagańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu żagańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu żagańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,7 mln

  802(100%)

  71,5 mln

  875(100%)

  67,9 mln

  836(100%)

  70,7 mln

  874(100%)

  75,1 mln

  935(100%)

  83,1 mln

  1,0 tys(100%)

  81,2 mln

  1,0 tys(100%)

  89,1 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,1 mln

  454(56.5%)

  35,6 mln

  438(49.9%)

  34,7 mln

  429(51.2%)

  35,2 mln

  436(49.8%)

  34,6 mln

  431(46%)

  34,4 mln

  433(41.4%)

  36,4 mln

  461(44.9%)

  40,6 mln

  519(45.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,7 mln

  155(19.3%)

  13,5 mln

  165(18.8%)

  14,7 mln

  181(21.6%)

  15,8 mln

  196(22.4%)

  16,5 mln

  206(21.9%)

  18,6 mln

  234(22.4%)

  19,9 mln

  252(24.5%)

  19,2 mln

  245(21.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 mln

  71,6(8.9%)

  5,8 mln

  70,8(8.1%)

  5,8 mln

  71,4(8.5%)

  6,3 mln

  78,3(8.9%)

  6,8 mln

  84,3(9%)

  9,4 mln

  118(11.3%)

  9,3 mln

  118(11.5%)

  11,2 mln

  143(12.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  29,1(3.6%)

  2,6 mln

  31,6(3.6%)

  1,8 mln

  22,0(2.6%)

  2,0 mln

  24,9(2.8%)

  6,3 mln

  78,5(8.4%)

  3,7 mln

  46,2(4.4%)

  3,0 mln

  37,7(3.7%)

  4,3 mln

  55,5(4.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  536,7 tys

  6,6(0.8%)

  1,4 mln

  17,0(1.9%)

  2,6 mln

  32,3(3.9%)

  3,8 mln

  46,9(5.4%)

  3,0 mln

  37,0(3.9%)

  4,6 mln

  58,2(5.6%)

  4,1 mln

  52,0(5.1%)

  2,4 mln

  31,1(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  14,9(1.9%)

  1,1 mln

  14,0(1.6%)

  1,1 mln

  13,8(1.6%)

  1,1 mln

  13,5(1.5%)

  1,1 mln

  14,1(1.5%)

  1,1 mln

  13,8(1.3%)

  1,2 mln

  15,3(1.5%)

  1,4 mln

  17,4(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  41,9(5.2%)

  3,7 mln

  45,3(5.2%)

  2,7 mln

  33,3(4%)

  2,2 mln

  26,9(3.1%)

  1,7 mln

  21,1(2.3%)

  1,3 mln

  16,7(1.6%)

  1,2 mln

  15,0(1.5%)

  1,2 mln

  15,6(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  358,9 tys

  4,4(0.5%)

  1,3 mln

  16,0(1.8%)

  919,3 tys

  11,3(1.4%)

  619,4 tys

  7,7(0.9%)

  1,0 mln

  12,9(1.4%)

  981,8 tys

  12,3(1.2%)

  776,4 tys

  9,8(1%)

  944,4 tys

  12,1(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  354,7 tys

  4,3(0.5%)

  4,4 mln

  54,5(6.2%)

  1,5 mln

  18,3(2.2%)

  250,9 tys

  3,1(0.4%)

  258,9 tys

  3,2(0.3%)

  1,1 mln

  14,1(1.4%)

  694,6 tys

  8,8(0.9%)

  913,7 tys

  11,7(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  145,3 tys

  1,8(0.2%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  75,9 tys

  0,9(0.1%)

  117,9 tys

  1,5(0.2%)

  176,4 tys

  2,2(0.2%)

  2,5 mln

  30,9(3%)

  367,8 tys

  4,7(0.5%)

  541,7 tys

  6,9(0.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  698,6 tys

  8,5(1.1%)

  1,0 mln

  12,8(1.5%)

  1,3 mln

  16,3(1.9%)

  2,4 mln

  29,5(3.4%)

  19,0 tys

  0,2(0%)

  1,3 mln

  16,8(1.6%)

  213,4 tys

  2,7(0.3%)

  442,0 tys

  5,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  530,1 tys

  6,5(0.8%)

  488,2 tys

  6,0(0.7%)

  287,4 tys

  3,5(0.4%)

  282,5 tys

  3,5(0.4%)

  362,1 tys

  4,5(0.5%)

  332,7 tys

  4,2(0.4%)

  373,3 tys

  4,7(0.5%)

  354,2 tys

  4,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.3%)

  182,8 tys

  2,3(0.2%)

  188,4 tys

  2,4(0.2%)

  195,9 tys

  2,5(0.2%)

  192,6 tys

  2,5(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  999

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  148,6 tys

  1,9(0.2%)

  96,8 tys

  1,2(0.1%)

  129,8 tys

  1,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  198,0 tys

  2,4(0.3%)

  259,0 tys

  3,2(0.4%)

  244,4 tys

  3,0(0.4%)

  191,2 tys

  2,4(0.3%)

  269,6 tys

  3,4(0.4%)

  195,0 tys

  2,5(0.2%)

  118,4 tys

  1,5(0.1%)

  78,4 tys

  1,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  78,6 tys

  1,0(0.1%)

  81,9 tys

  1,0(0.1%)

  80,6 tys

  1,0(0.1%)

  70,4 tys

  0,9(0.1%)

  66,8 tys

  0,8(0.1%)

  67,3 tys

  0,8(0.1%)

  68,6 tys

  0,9(0.1%)

  68,9 tys

  0,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  100,6 tys

  1,2(0.2%)

  84,1 tys

  1,0(0.1%)

  87,4 tys

  1,1(0.1%)

  192,6 tys

  2,4(0.3%)

  133,5 tys

  1,7(0.2%)

  184,7 tys

  2,3(0.2%)

  88,3 tys

  1,1(0.1%)

  36,0 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  22,1 tys

  0,3(0%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  71,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat żagański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17 306 mieszkańców powiatu żagańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 381 kobiet oraz 8 925 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców powiatu żagańskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 21,9% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu żagańskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie żagańskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  W roku 2018 w powiecie żagańskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 81 oddziałów uczęszczało 1 584 dzieci (755 dziewczynek oraz 829 chłopców). Dostępnych było 1 761 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żagańskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 48 oddziałów uczęszczało 1 100 dzieci (540 dziewczynek oraz 560 chłopców). Dostępnych było 1 156 miejsc.

  16,7% mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 749 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 34 szkoły podstawowe, w których w 365 oddziałach uczyło się 5 802 uczniów (2 783 kobiety oraz 3 019 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie żagańskim placówkę miały 33 szkoły podstawowe, w których w 300 oddziałach uczyło się 5 049 uczniów (2 419 kobiet oraz 2 630 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,59.

  W powiecie żagańskim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 890 uczniów (542 kobiety oraz 348 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 283 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żagańskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 1 032 uczniów (604 kobiety oraz 428 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 394 absolwentów.

  W powiecie żagańskim znajduje się 5 Technik, w których w 41 oddziałach uczyło się 923 uczniów (368 kobiet oraz 555 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 197 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żagańskim placówkę miało 8 Technik, w których w 61 oddziałach uczyło się 1 333 uczniów (599 kobiet oraz 734 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 235 absolwentów.

  W powiecie żagańskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 202 uczniów (51 kobiet oraz 151 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,7 uczniów. 20,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,5% mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 29,7% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,8%
  woj. lubuskie
  15,3%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat żagański
  32,2%
  woj. lubuskie
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • pow. żagański
  2,7%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,0%
  Lubuskie
  12,1%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. żagański
  20,5%
  Lubuskie
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. żagański
  27,1%
  Województwo
  25,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat żagański
  5,9%
  woj. lubuskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. żagański
  21,9%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Polska
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. żagański
  2,1%
  Lubuskie
  1,7%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 749 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat żagański
  749,0
  Lubuskie
  851,0
  Polska
  873,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,14
  Lubuskie
  0,89
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 22 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 81 Oddziały
 • 43 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 761 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat żagański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 584 Dzieci
 • 755 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 829 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 330 3 lata
 • 330
 • 388 4 lata
 • 388
 • 362 5 lata
 • 362
 • 462 6 lat
 • 462
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 162 3 lata
 • 162
 • 184 4 lata
 • 184
 • 174 5 lata
 • 174
 • 210 6 lat
 • 210
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 168 3 lata
 • 168
 • 204 4 lata
 • 204
 • 188 5 lata
 • 188
 • 252 6 lat
 • 252
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 717 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 126,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 124,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 42,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat żagański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 6 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 19 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 24,0%
  76,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 11 4 lata
 • 11
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4 lata
 • 3
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 8 4 lata
 • 8
 • 1 5 lata
 • 1
 • 3 6 lat
 • 3
 • Szkoły podstawowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat żagański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 342 Oddziały
 • 5 687 Uczniowie
 • 2 737 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 950 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 648 Uczniowie w 1 klasie
 • 307 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 341 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 667 Absolwenci 2016
 • 338 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 329 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23 Oddziały
 • 115 Uczniowie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat żagański
  15,9
  woj. lubuskie
  17,8
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,9
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,9
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,6
 • 5,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,0
 •  
 • 468,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 377,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 90,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 865 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki749
  • angielski94
  • francuski22
 • 749 niemiecki
 • 94 angielski
 • 22 francuski
 • 46 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 28 angielski
 • 18 niemiecki
 •  
 • 88,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,59
  Lubuskie
  94,05
  Cały kraj
  95,46
 • 86,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,96
  woj. lubuskie
  92,12
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żagański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żagański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat żagański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 612 Uczniowie
 • 394 Kobiety
  (uczniowie)
 • 218 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,4%
  35,6%
 • 176 Uczniowie w 1 klasie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 235 Absolwenci
 • 144 Kobiety
  (absolwenci)
 • 91 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 278 Uczniowie
 • 148 Kobiety
  (uczniowie)
 • 130 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,2%
  46,8%
 • 33 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,7
  Lubuskie
  25,7
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 48,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 34,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat żagański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 923 Uczniowie
 • 368 Kobiety
  (uczniowie)
 • 555 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,9%
  60,1%
 • 266 Uczniowie w 1 klasie
 • 108 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 158 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 197 Absolwenci
 • 81 Kobiety
  (absolwenci)
 • 116 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  22,5
  Lubuskie
  23,9
  Kraj
  23,8
 •  
 • 85,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 56,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat żagański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 202 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,2%
  74,8%
 • 103 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  20,2
  woj. lubuskie
  15,8
  Kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 3 351 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 708
  • niemiecki1 631
 • 1 708 angielski
 • 1 631 niemiecki
 • 12 francuski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat żagański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 3Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 17 Oddziały
 • 325 Uczniowie
 • 249 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 76,6%
  23,4%
 • 65 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat żagański
  19,1
  woj. lubuskie
  18,6
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19,1 Szkoły policealne ogółem
 • 19,1
 • 19,1 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19,1
 •  
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat żagański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat żagański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat żagański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie żagańskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie żagańskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 12, liczba miejsc: 520)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie żagańskim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie żagańskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 240 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 577 (uczestnicy: 32 836)
  • seanse filmowe: 43 (uczestnicy: 1 680)
  • wystawy: 30 (uczestnicy: 13 252)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 13 (uczestnicy: 1 686)
  • koncerty: 46 (uczestnicy: 5 094)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 93 (uczestnicy: 2 333)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 1 487)
  • konkursy: 38 (uczestnicy: 773)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 2 711)
  • warsztaty: 163 (uczestnicy: 1 741)
  • inne: 99 (uczestnicy: 2 079)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 909)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 112)
  • taneczne: 5 (członkowie: 89)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 200)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 18)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 34)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 33)
  • literackie: 2 (członkowie: 11)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 304)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 12)
  • inne: 5 (członkowie: 86)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 36)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 21)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 1)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 2)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 319)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 51)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 66)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 83)
  • taneczne: 4 (członkowie: 42)
  • inne: 12 (członkowie: 77)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie żagańskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 6 049 zwiedzających, co daje 769 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie żagańskim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 328 024 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 46 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 427 708 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 147
  • dostępne dla czytelników: 95
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 95
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Kluby sportowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie żagańskim działało 30 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 501 członków. Zarejestrowano 1 707 ćwiczących (mężczyźni: 1 419, kobiety: 288, chłopcy do lat 18: 812, dziewczęta do lat 18: 277). Aktywnych było 40 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (35), instruktora sportowego (41) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie żagańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat żagański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 48 wypadków drogowych w powiecie żagańskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 60 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 61,4 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 9,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 84,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie żagańskim zarejestrowanych było 70 776 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 56 711 samochodów osobowych (725,7 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 6 279 samochodów ciężarowych (84,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 197 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 319 ciągników siodłowych (4,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 933 motocykli (50,3 - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,7 lat.


  W 2020 roku w powiecie żagańskim znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 69 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 69 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 48 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 60 Ranni
  (rok 2020)
 • 38 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie żagańskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 61,42 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  61,4
  Lubuskie
  60,3
  Cały kraj
  61,5
 • 8,96 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  9,0
  Lubuskie
  7,5
  Polska
  6,5
 • 76,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  76,8
  Lubuskie
  67,2
  Polska
  69,2
 • 9,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat żagański
  9,9
  Województwo
  8,4
  Kraj
  7,6
 • 84,77 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat żagański
  84,8
  Lubuskie
  74,3
  Polska
  80,2
 • 14,58 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. żagański
  14,6
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  10,6
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat żagański
  125,0
  Województwo
  111,5
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 70 776 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie żagańskim w 2020 roku
 • 56 711 Samochody osobowe
 • 6 279 Samochody ciężarowe
 • 35 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 197 Autobusy
 • 496 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 319 Ciągniki samochodowe
 • 319   Ciągniki siodłowe
 • 2 841 Ciągniki rolnicze
 • 3 933 Motocykle
 • 1 355   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 254 Motorowery
 • 56 711Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Samochody osobowe w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 725,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat żagański
  725,7
  woj. lubuskie
  704,3
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 814
  • 1400-1649 kg13 527
  • 1650-1899 kg13 319
  • 1900 kg i więcej16 051
 • 13 814 do 1399 kg
 • 13 527 1400-1649 kg
 • 13 319 1650-1899 kg
 • 16 051 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 19 321 do 1399 cm3
 • 19 321
 • 32 435 1400-1999 cm3
 • 32 435
 • 4 955 2000 i więcej cm3
 • 4 955
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna30 467
  • olej napędowy17 770
  • gaz (LPG)8 000
  • pozostałe474
 • 30 467 benzyna
 • 17 770 olej napędowy
 • 8 000 gaz (LPG)
 • 474 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 378 do 1 roku
 • 378
 • 297 2 lata
 • 297
 • 396 3 lata
 • 396
 • 934 4-5 lat
 • 934
 • 1 145 6-7 lat
 • 1 145
 • 1 656 8-9 lat
 • 1 656
 • 2 348 10-11 lat
 • 2 348
 • 8 354 12-15 lat
 • 8 354
 • 12 544 16-20 lat
 • 12 544
 • 11 380 21-25 lat
 • 11 380
 • 7 004 26-30 lat
 • 7 004
 • 10 275 31 lat i więcej
 • 10 275
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie żagańskim
 • powiat żagański
  21,3 lat
  Lubuskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 6 279Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. żagański
  84,4
  Województwo
  111,0
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 262 do 999 kg
 • 3 262
 • 1 854 1000-1499 kg
 • 1 854
 • 396 1500-2999 kg
 • 396
 • 47 3000-3499 kg
 • 47
 • 124 3500-4999 kg
 • 124
 • 273 5000-6999 kg
 • 273
 • 136 7000-9999 kg
 • 136
 • 133 10000-14999 kg
 • 133
 • 54 15000 kg i więcej
 • 54
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 399
  • olej napędowy3 949
  • gaz (LPG)184
  • pozostałe747
 • 1 399 benzyna
 • 3 949 olej napędowy
 • 184 gaz (LPG)
 • 747 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 21 2 lata
 • 21
 • 29 3 lata
 • 29
 • 123 4-5 lat
 • 123
 • 155 6-7 lat
 • 155
 • 233 8-9 lat
 • 233
 • 325 10-11 lat
 • 325
 • 822 12-15 lat
 • 822
 • 1 123 16-20 lat
 • 1 123
 • 974 21-25 lat
 • 974
 • 664 26-30 lat
 • 664
 • 1 785 31 lat i więcej
 • 1 785
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie żagańskim
 • powiat żagański
  22,6 lat
  Lubuskie
  19,7 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 197Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Autobusy w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat żagański
  2,5
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy109
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe78
 • 10 benzyna
 • 109 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 78 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 33 16-20 lat
 • 33
 • 22 21-25 lat
 • 22
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 101 31 lat i więcej
 • 101
 • 27,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie żagańskim
 • Tutaj
  27,0 lat
  Lubuskie
  23,1 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 319Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat żagański
  4,1
  Województwo
  12,9
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy234
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe85
 • 0 benzyna
 • 234 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 85 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 32 6-7 lat
 • 32
 • 33 8-9 lat
 • 33
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 52 12-15 lat
 • 52
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 40 21-25 lat
 • 40
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 53 31 lat i więcej
 • 53
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie żagańskim
 • pow. żagański
  18,7 lat
  woj. lubuskie
  12,4 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 933Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Motocykle w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 50,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  50,3
  Lubuskie
  49,4
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 36 do 1 roku
 • 36
 • 26 2 lata
 • 26
 • 26 3 lata
 • 26
 • 142 4-5 lat
 • 142
 • 76 6-7 lat
 • 76
 • 99 8-9 lat
 • 99
 • 129 10-11 lat
 • 129
 • 354 12-15 lat
 • 354
 • 431 16-20 lat
 • 431
 • 397 21-25 lat
 • 397
 • 256 26-30 lat
 • 256
 • 1 961 31 lat i więcej
 • 1 961
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie żagańskim
 • pow. żagański
  25,7 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie żagańskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 179,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  179,4 km
  woj. lubuskie
  510,2 km
  Polska
  551,8 km
 • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. żagański
  2,6 km
  Województwo
  7,1 km
  Kraj
  4,5 km
 • 69 Liczba licencji na taksówki
 • 69 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami