Powiat żagański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat żagański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 77 316 Liczba mieszkańców
 • 1 132 km2 Powierzchnia
 • 68 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 61,1% Stopa urbanizacji
 • Henryk Janowicz Starosta
 • ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań Adres starostwa powiatowego
 • FZG Tablice rejestracyjne
Powiat żagański na mapie
Identyfikatory
 • 0810 TERYT (TERC)
Herb powiatu żagańskiego
powiat żagański herb
Flaga powiatu żagańskiego
powiat żagański flaga

powiat żagański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
(68) 477-79-01
(68) 477-79-20
ul. Dworcowa
68-100 Żagań

Powiat żagański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat żagański ma 77 316 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żagańskiego w 2050 roku wynosi 60 611, z czego 29 175 to kobiety, a 31 436 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu żagańskiego zawarli w 2021 roku 332 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu żagańskiego jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat żagański ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -606. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,80 na 1000 mieszkańców powiatu żagańskiego. W 2021 roku urodziło się 552 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 324 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 45,3% zgonów w powiecie żagańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,7% zgonów w powiecie żagańskim były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu żagańskiego przypada 14.9 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 953 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 244 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu żagańskiego -291. W tym samym roku 22 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 37 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -15.

  60,0% mieszkańców powiatu żagańskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu żagańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77 316 Liczba mieszkańców
 • 39 655 Kobiety
 • 37 661 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie żagańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie żagańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie żagańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żagańskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60 611 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 175 Kobiety
 • 31 436 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie żagańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie żagańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie żagańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu żagańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,6 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat żagański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu żagańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat żagański
  29,9%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat żagański
  53,1%
  Lubuskie
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,8%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Kraj
  9,6%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat żagański
  5,7%
  Lubuskie
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • pow. żagański
  1,5%
  Województwo
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie żagańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,3
  Lubuskie
  4,1
  Cała Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  1,4
  woj. lubuskie
  1,6
  Polska
  1,6
 • 332 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie żagańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -606 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -275 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -331 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. żagański
  -7,8
  woj. lubuskie
  -5,9
  Polska
  -4,9
 • -8,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie żagańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie żagańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie żagańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie żagańskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 552 Urodzenia żywe
 • 272 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 280 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat żagański
  7,1
  woj. lubuskie
  7,9
  Cała Polska
  8,7
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,0
  woj. lubuskie
  34,1
  Kraj
  37,5
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 324 g Średnia waga noworodków
 • 3 226 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 324 g
  woj. lubuskie
  3 348 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 161 Waga 3500g - 3999g
 • 161
 • 210 Waga 3000g - 3499g
 • 210
 • 106 Waga 2500g - 2999g
 • 106
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  Województwo
  1,23
  Polska
  1,32
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. żagański
  0,54
  woj. lubuskie
  0,61
  Kraj
  0,64
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat żagański
  0,48
  woj. lubuskie
  0,57
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie żagańskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 158 Zgony
 • 547 Kobiety
  (Zgony)
 • 611 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,9
  Województwo
  13,8
  Kraj
  13,6
 • 209,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  209,8
  woj. lubuskie
  174,5
  Cała Polska
  156,7
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,8
  woj. lubuskie
  3,2
  Cała Polska
  3,9
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,5
  Województwo
  4,1
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żagańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,3%
  Lubuskie
  44,8%
  Cała Polska
  34,8%
 • 15,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  15,7%
  Lubuskie
  17,7%
  Polska
  19,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,1%
  woj. lubuskie
  3,7%
  Polska
  5,4%
 • 207 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  17,2
  Cała Polska
  13,3
 • 87,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,4
  Cała Polska
  74,4
 • 240,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  240,7
  Województwo
  247,2
  Polska
  268,1
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,2
  Cała Polska
  246,5
 • 693,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 684,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 702,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  693,0
  Lubuskie
  626,8
  Polska
  475,8
 • 142,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 238,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. żagański
  142,3
  Lubuskie
  138,3
  Cała Polska
  70,6
 • 31,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat żagański
  31,0
  Województwo
  28,1
  Kraj
  32,6
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  7,7
  woj. lubuskie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. żagański
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie żagańskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 35 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat żagański
  35,0
  woj. lubuskie
  33,0
  Polska
  36,0
 • 21 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. żagański
  21,0
  Lubuskie
  18,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 5 samookaleczenie powierzchniowe
 • 5
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 17 powieszenie się
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 11 powieszenie się
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 4 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 3 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony22
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 22 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 13 nieustalony
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 953 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 518 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 435 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 244 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 679 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 565 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Wymeldowania za granicę
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -306 Saldo migracji
 • -173 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -133 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -291 Saldo migracji wewnętrznych
 • -161 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -130 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Saldo migracji zagranicznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie żagańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat żagański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie żagańskim oddano do użytku 184 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie żagańskim to 29 843 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 382 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  85,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie żagańskim to 4,95 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie żagańskim to 111,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,88% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,15% mieszkań posiada łazienkę, 75,38% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,77% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie żagańskim 334 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 523 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 477 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 11 transakcji (mediana cen - 2 699 zł/m2, średnia - 2 551 zł/m2), a na rynku wtórnym 323 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 519 zł/m2, średnia - 2 474 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 523 zł
 • Powiat
  2 523 zł
  Województwo
  3 909 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 2 523 zł Ogółem
 • 2 523 zł
 • 2 526 zł do 40 m2
 • 2 526 zł
 • 2 390 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 390 zł
 • 2 816 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 816 zł
 • 1 994 zł od 80,1 m2
 • 1 994 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 477 zł
 • pow. żagański
  2 477 zł
  woj. lubuskie
  3 801 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 2 477 zł Ogółem
 • 2 477 zł
 • 2 459 zł do 40 m2
 • 2 459 zł
 • 2 462 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 462 zł
 • 2 683 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 683 zł
 • 2 132 zł od 80,1 m2
 • 2 132 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 334
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m282
  • od 40,1 do 60 m2161
  • od 60,1 do 80 m268
  • od 80,1 m223
 • 82 do 40 m2
 • 161 od 40,1 do 60 m2
 • 68 od 60,1 do 80 m2
 • 23 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie żagańskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 699 zł
 • powiat żagański
  2 699 zł
  Lubuskie
  4 305 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 2 699 zł Ogółem
 • 2 699 zł
 • 2 675 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 675 zł
 • 2 787 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 787 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 551 zł
 • Powiat
  2 551 zł
  Lubuskie
  4 384 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 2 551 zł Ogółem
 • 2 551 zł
 • 2 561 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 561 zł
 • 2 594 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 594 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 11
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 519 zł
 • pow. żagański
  2 519 zł
  Województwo
  3 552 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 519 zł Ogółem
 • 2 519 zł
 • 2 525 zł do 40 m2
 • 2 525 zł
 • 2 364 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 364 zł
 • 2 816 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 816 zł
 • 1 980 zł od 80,1 m2
 • 1 980 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 474 zł
 • powiat żagański
  2 474 zł
  Lubuskie
  3 536 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 2 474 zł Ogółem
 • 2 474 zł
 • 2 448 zł do 40 m2
 • 2 448 zł
 • 2 460 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 460 zł
 • 2 691 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 691 zł
 • 2 137 zł od 80,1 m2
 • 2 137 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 323
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m281
  • od 40,1 do 60 m2158
  • od 60,1 do 80 m262
  • od 80,1 m222
 • 81 do 40 m2
 • 158 od 40,1 do 60 m2
 • 62 od 60,1 do 80 m2
 • 22 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 29 843 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 381,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. żagański
  381,90
  Lubuskie
  383,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 70,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat żagański
  70,70 m2
  Województwo
  74,10 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 27,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. żagański
  27,00 m2
  Województwo
  28,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,83
  Województwo
  3,97
  Cała Polska
  3,82
 • 2,62 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,62
  woj. lubuskie
  2,61
  Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,68
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 184 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  2,38
  woj. lubuskie
  5,08
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 910 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,95 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat żagański
  4,95
  Lubuskie
  3,96
  Cała Polska
  3,90
 • 11,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. żagański
  11,77
  Województwo
  20,14
  Kraj
  24,07
 • 20 539 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 111,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  111,6 m2
  woj. lubuskie
  88,6 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,27 m2
  woj. lubuskie
  0,45 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,81%
  Lubuskie
  98,47%
  Kraj
  96,97%
 • 92,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. żagański
  92,88%
  Województwo
  96,09%
  Kraj
  94,01%
 • 89,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat żagański
  89,15%
  woj. lubuskie
  93,60%
  Kraj
  91,78%
 • 75,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  75,38%
  Województwo
  82,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 64,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat żagański
  64,77%
  Lubuskie
  58,74%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat żagański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie żagańskim na 1000 mieszkańców pracuje 139osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie żagańskim wynosiło w 2021 roku 6,7% (8,6% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żagańskim wynosiło 4 823,38 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żagańskiego 7 856 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 666 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 190.

  20,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żagańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,1% w przemyśle i budownictwie, a 20,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 139 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  139,0
  woj. lubuskie
  235,0
  Kraj
  257,0
 • 6,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,6% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • pow. żagański
  6,7%
  woj. lubuskie
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żagańskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie żagańskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie żagańskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 823 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat żagański
  4 823 PLN
  woj. lubuskie
  5 287 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie żagańskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 856 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 666 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 190 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,1% Przemysł i budownictwo
 • 16,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 42,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie żagańskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 748 Pracujący ogółem
 • 5 862 Kobiety
 • 4 886 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie żagańskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat żagański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. żagański
  66,8
  woj. lubuskie
  68,4
  Polska
  69,0
 • 38,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,3
  Lubuskie
  38,0
  Cały kraj
  38,2
 • 134,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  134,3
  Województwo
  124,8
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat żagański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie żagańskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 064 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 693 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 547 nowych podmiotów, a 345 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (740) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (538) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 043) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (330) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie żagańskim najwięcej (368) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 806) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (189) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,0% (2 180) podmiotów, a 70,6% (5 695) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie żagańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.1%) oraz Budownictwo (26.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 064 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 189 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 180 Przemysł i budownictwo
 • 5 695 Pozostała działalność
 • 547 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie żagańskim w 2021 roku
 • 345 Podmioty wyrejestrowane w powiecie żagańskim w 2021 roku
 • 5 693 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 806 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 806
 • 213 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 213
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 8 062 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 062
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 Spółdzielnie ogółem
 • 24
 • 429 Spółki handlowe ogółem
 • 429
 • 79  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 79
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 368  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 368
 • 72    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 72
 • 354 Spółki cywilne ogółem
 • 354
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 693 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 487 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 487
 • 1 483 Budownictwo
 • 1 483
 • 394 Przetwórstwo przemysłowe
 • 394
 • 359 Transport i gospodarka magazynowa
 • 359
 • 346 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 346
 • 341 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 341
 • 305 Pozostała działalność
 • 305
 • 182 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 182
 • 171 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 171
 • 148 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 148
 • 122 Informacja i komunikacja
 • 122
 • 121 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 121
 • 111 Edukacja
 • 111
 • 54 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 54
 • 47 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 47
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie żagańskim stwierdzono 2 488 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 32,01 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie żagańskim wynosi 71,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu żagańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 20,92 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 14,45 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,32 (69%), drogowe - 3,11 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 488 Przestępstwa ogółem
 • 2 488
 • 1 626 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 626
 • 491 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 491
 • 242 Przestępstwa drogowe
 • 242
 • 43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 43
 • 1 123 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 123
 • 32,01 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  32,01
  woj. lubuskie
  27,15
  Polska
  21,51
 • 20,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,92
  woj. lubuskie
  16,18
  Kraj
  12,82
 • 6,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,32
  Województwo
  7,26
  Kraj
  5,89
 • 3,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,11
  Województwo
  2,46
  Cała Polska
  1,85
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. żagański
  0,55
  woj. lubuskie
  0,52
  Cała Polska
  0,35
 • 14,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,45
  woj. lubuskie
  13,74
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  Lubuskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat żagański
  66%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  64%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat żagański
  69%
  woj. lubuskie
  74%
  Cały kraj
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  96%
  woj. lubuskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  95%
  Lubuskie
  84%
  Polska
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  49%
  woj. lubuskie
  54%
  Cała Polska
  53%

Powiat żagański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu żagańskiego wyniosła w 2021 roku 94,2 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu żagańskiego - 34.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,3 mln złotych, czyli 15,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu żagańskiego wyniosła w 2021 roku 92,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.6%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.4%). W budżecie powiatu żagańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 224 złotych na mieszkańca (18,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,7 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie żagańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu żagańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu żagańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,9 mln

  880(100%)

  64,2 mln

  791(100%)

  68,0 mln

  841(100%)

  74,6 mln

  928(100%)

  84,3 mln

  1,1 tys(100%)

  78,0 mln

  984(100%)

  83,6 mln

  1,1 tys(100%)

  94,2 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,4 mln

  385(43.6%)

  23,1 mln

  286(36%)

  21,9 mln

  271(32.2%)

  22,3 mln

  279(29.9%)

  25,0 mln

  314(29.6%)

  26,1 mln

  330(33.5%)

  30,2 mln

  386(36.1%)

  32,5 mln

  420(34.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,8 mln

  70,7(8%)

  7,0 mln

  86,9(11%)

  9,9 mln

  123(14.6%)

  9,8 mln

  122(13.1%)

  15,0 mln

  188(17.8%)

  8,6 mln

  109(11%)

  4,2 mln

  54,3(5.1%)

  11,6 mln

  150(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,0 mln

  86,3(9.8%)

  7,4 mln

  91,3(11.5%)

  7,5 mln

  93,1(11%)

  7,9 mln

  99,0(10.6%)

  8,5 mln

  107(10.1%)

  9,1 mln

  116(11.7%)

  9,5 mln

  122(11.4%)

  10,1 mln

  131(10.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,0 mln

  73,1(8.3%)

  5,8 mln

  71,4(9%)

  6,4 mln

  79,0(9.4%)

  7,2 mln

  90,3(9.7%)

  9,7 mln

  122(11.5%)

  9,4 mln

  119(12%)

  11,5 mln

  147(13.8%)

  8,7 mln

  113(9.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,3 mln

  52,7(6%)

  3,6 mln

  44,5(5.6%)

  3,7 mln

  45,7(5.4%)

  7,9 mln

  98,1(10.5%)

  6,8 mln

  85,3(8.1%)

  5,2 mln

  66,0(6.7%)

  6,0 mln

  76,7(7.2%)

  6,6 mln

  85,0(7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,2 mln

  51,1(5.8%)

  4,4 mln

  54,1(6.8%)

  5,4 mln

  67,0(7.9%)

  5,9 mln

  74,3(8%)

  4,5 mln

  56,5(5.3%)

  5,1 mln

  64,6(6.5%)

  5,4 mln

  69,6(6.5%)

  5,8 mln

  75,3(6.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  45,9(5.2%)

  3,0 mln

  37,6(4.7%)

  2,5 mln

  31,1(3.7%)

  2,3 mln

  29,0(3.1%)

  1,9 mln

  24,3(2.3%)

  2,0 mln

  25,5(2.6%)

  1,9 mln

  24,1(2.3%)

  3,5 mln

  45,8(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  85,5(9.7%)

  7,4 mln

  91,1(11.5%)

  8,2 mln

  101(12%)

  741,4 tys

  9,3(1%)

  2,3 mln

  28,8(2.7%)

  1,2 mln

  15,8(1.6%)

  1,5 mln

  18,6(1.7%)

  1,7 mln

  22,0(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  993,0 tys

  12,2(1.4%)

  1,1 mln

  13,1(1.6%)

  1,1 mln

  14,1(1.7%)

  1,2 mln

  14,4(1.5%)

  972,7 tys

  12,2(1.2%)

  1,3 mln

  16,7(1.7%)

  1,4 mln

  18,0(1.7%)

  1,4 mln

  18,1(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  13,7(1.6%)

  988,2 tys

  12,2(1.5%)

  899,3 tys

  11,2(1.3%)

  778,6 tys

  9,7(1%)

  753,9 tys

  9,5(0.9%)

  643,6 tys

  8,2(0.8%)

  477,4 tys

  6,1(0.6%)

  279,0 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  191,2 tys

  2,4(0.3%)

  183,0 tys

  2,3(0.2%)

  188,4 tys

  2,4(0.2%)

  195,9 tys

  2,5(0.3%)

  192,6 tys

  2,5(0.2%)

  196,9 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  62,0 tys

  0,8(0.1%)

  57,4 tys

  0,7(0.1%)

  72,7 tys

  0,9(0.1%)

  53,3 tys

  0,7(0.1%)

  59,6 tys

  0,7(0.1%)

  31,3 tys

  0,4(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  191,3 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  174,0 tys

  2,1(0.2%)

  83,3 tys

  1,0(0.1%)

  83,5 tys

  1,0(0.1%)

  413,8 tys

  5,2(0.6%)

  145,5 tys

  1,8(0.2%)

  168,6 tys

  2,1(0.2%)

  124,4 tys

  1,6(0.1%)

  133,7 tys

  1,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  87,5 tys

  1,1(0.1%)

  88,5 tys

  1,1(0.1%)

  77,6 tys

  1,0(0.1%)

  68,3 tys

  0,9(0.1%)

  70,0 tys

  0,9(0.1%)

  68,6 tys

  0,9(0.1%)

  70,3 tys

  0,9(0.1%)

  76,5 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  71,4 tys

  0,9(0.1%)

  69,1 tys

  0,9(0.1%)

  68,9 tys

  0,9(0.1%)

  92,8 tys

  1,2(0.1%)

  123,0 tys

  1,5(0.1%)

  91,9 tys

  1,2(0.1%)

  30,1 tys

  0,4(0%)

  30,1 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,4 tys

  0,1(0%)

  62,3 tys

  0,8(0.1%)

  33,1 tys

  0,4(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  15,9 tys

  0,2(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  16,8 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,3 tys

  0,1(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  64,7 tys

  0,8(0.1%)

  20,6 tys

  0,3(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  999

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  69,2 tys

  0,9(0.1%)

  54,3 tys

  0,7(0.1%)

  103,4 tys

  1,3(0.1%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,0

  0,0(0%)

  10,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie żagańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu żagańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu żagańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,5 mln

  875(100%)

  67,9 mln

  836(100%)

  70,7 mln

  874(100%)

  75,1 mln

  935(100%)

  83,1 mln

  1,0 tys(100%)

  81,2 mln

  1,0 tys(100%)

  89,1 mln

  1,1 tys(100%)

  92,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,6 mln

  438(49.9%)

  34,7 mln

  429(51.2%)

  35,2 mln

  436(49.8%)

  34,6 mln

  431(46%)

  34,4 mln

  433(41.4%)

  36,4 mln

  461(44.9%)

  40,6 mln

  519(45.6%)

  44,0 mln

  569(47.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,5 mln

  165(18.8%)

  14,7 mln

  181(21.6%)

  15,8 mln

  196(22.4%)

  16,5 mln

  206(21.9%)

  18,6 mln

  234(22.4%)

  19,9 mln

  252(24.5%)

  19,2 mln

  245(21.5%)

  20,9 mln

  270(22.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,8 mln

  70,8(8.1%)

  5,8 mln

  71,4(8.5%)

  6,3 mln

  78,3(8.9%)

  6,8 mln

  84,3(9%)

  9,4 mln

  118(11.3%)

  9,3 mln

  118(11.5%)

  11,2 mln

  143(12.5%)

  8,7 mln

  113(9.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  17,0(1.9%)

  2,6 mln

  32,3(3.9%)

  3,8 mln

  46,9(5.4%)

  3,0 mln

  37,0(3.9%)

  4,6 mln

  58,2(5.6%)

  4,1 mln

  52,0(5.1%)

  2,4 mln

  31,1(2.7%)

  4,5 mln

  58,3(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  31,6(3.6%)

  1,8 mln

  22,0(2.6%)

  2,0 mln

  24,9(2.8%)

  6,3 mln

  78,5(8.4%)

  3,7 mln

  46,2(4.4%)

  3,0 mln

  37,7(3.7%)

  4,3 mln

  55,5(4.9%)

  3,3 mln

  42,6(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  45,3(5.2%)

  2,7 mln

  33,3(4%)

  2,2 mln

  26,9(3.1%)

  1,7 mln

  21,1(2.3%)

  1,3 mln

  16,7(1.6%)

  1,2 mln

  15,0(1.5%)

  1,2 mln

  15,6(1.4%)

  2,5 mln

  32,7(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  14,0(1.6%)

  1,1 mln

  13,8(1.6%)

  1,1 mln

  13,5(1.5%)

  1,1 mln

  14,1(1.5%)

  1,1 mln

  13,8(1.3%)

  1,2 mln

  15,3(1.5%)

  1,4 mln

  17,4(1.5%)

  1,6 mln

  20,6(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  16,0(1.8%)

  919,3 tys

  11,3(1.4%)

  619,4 tys

  7,7(0.9%)

  1,0 mln

  12,9(1.4%)

  981,8 tys

  12,3(1.2%)

  776,4 tys

  9,8(1%)

  944,4 tys

  12,1(1.1%)

  810,2 tys

  10,5(0.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,0 mln

  12,8(1.5%)

  1,3 mln

  16,3(1.9%)

  2,4 mln

  29,5(3.4%)

  19,0 tys

  0,2(0%)

  1,3 mln

  16,8(1.6%)

  213,4 tys

  2,7(0.3%)

  442,0 tys

  5,7(0.5%)

  524,8 tys

  6,8(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,4 tys

  0,1(0%)

  75,9 tys

  0,9(0.1%)

  117,9 tys

  1,5(0.2%)

  176,4 tys

  2,2(0.2%)

  2,5 mln

  30,9(3%)

  367,8 tys

  4,7(0.5%)

  541,7 tys

  6,9(0.6%)

  491,8 tys

  6,4(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,4 mln

  54,5(6.2%)

  1,5 mln

  18,3(2.2%)

  250,9 tys

  3,1(0.4%)

  258,9 tys

  3,2(0.3%)

  1,1 mln

  14,1(1.4%)

  694,6 tys

  8,8(0.9%)

  913,7 tys

  11,7(1%)

  414,1 tys

  5,4(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  488,2 tys

  6,0(0.7%)

  287,4 tys

  3,5(0.4%)

  282,5 tys

  3,5(0.4%)

  362,1 tys

  4,5(0.5%)

  332,7 tys

  4,2(0.4%)

  373,3 tys

  4,7(0.5%)

  354,2 tys

  4,5(0.4%)

  385,4 tys

  5,0(0.4%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  999

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  148,6 tys

  1,9(0.2%)

  96,8 tys

  1,2(0.1%)

  129,8 tys

  1,7(0.1%)

  303,2 tys

  3,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.3%)

  182,8 tys

  2,3(0.2%)

  188,4 tys

  2,4(0.2%)

  195,9 tys

  2,5(0.2%)

  192,6 tys

  2,5(0.2%)

  196,9 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  14,8 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,1 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  259,0 tys

  3,2(0.4%)

  244,4 tys

  3,0(0.4%)

  191,2 tys

  2,4(0.3%)

  269,6 tys

  3,4(0.4%)

  195,0 tys

  2,5(0.2%)

  118,4 tys

  1,5(0.1%)

  78,4 tys

  1,0(0.1%)

  76,5 tys

  1,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  81,9 tys

  1,0(0.1%)

  80,6 tys

  1,0(0.1%)

  70,4 tys

  0,9(0.1%)

  66,8 tys

  0,8(0.1%)

  67,3 tys

  0,8(0.1%)

  68,6 tys

  0,9(0.1%)

  68,9 tys

  0,9(0.1%)

  71,2 tys

  0,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  84,1 tys

  1,0(0.1%)

  87,4 tys

  1,1(0.1%)

  192,6 tys

  2,4(0.3%)

  133,5 tys

  1,7(0.2%)

  184,7 tys

  2,3(0.2%)

  88,3 tys

  1,1(0.1%)

  36,0 tys

  0,5(0%)

  65,2 tys

  0,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat żagański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 053 mieszkańców powiatu żagańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 244 kobiet oraz 8 809 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców powiatu żagańskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 21,9% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu żagańskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie żagańskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  W roku 2021 w powiecie żagańskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 90 oddziałów uczęszczało 1 703 dzieci (842 dziewczynki oraz 861 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żagańskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 48 oddziałów uczęszczało 1 100 dzieci (540 dziewczynek oraz 560 chłopców). Dostępnych było 1 156 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 802 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 32 szkoły podstawowe, w których w 363 oddziałach uczyło się 5 746 uczniów (2 745 kobiet oraz 3 001 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie żagańskim placówkę miały 33 szkoły podstawowe, w których w 300 oddziałach uczyło się 5 049 uczniów (2 419 kobiet oraz 2 630 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów.

  W powiecie żagańskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 37 oddziałach uczyło się 882 uczniów (552 kobiety oraz 330 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 93 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żagańskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 1 032 uczniów (604 kobiety oraz 428 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 394 absolwentów.

  W powiecie żagańskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 19 oddziałach uczyło się 347 uczniów (115 kobiet oraz 232 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,8 uczniów. 18,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,1% mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku potencjalnej nauki (28,8% kobiet i 29,4% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat żagański
  10,8%
  woj. lubuskie
  15,3%
  Kraj
  17,9%
 • 12,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat żagański
  32,2%
  Lubuskie
  33,5%
  Kraj
  33,3%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,0%
  Lubuskie
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 11,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,5%
  woj. lubuskie
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat żagański
  27,1%
  woj. lubuskie
  25,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. żagański
  5,9%
  Województwo
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  21,9%
  Lubuskie
  18,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. żagański
  2,1%
  Lubuskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 802 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. żagański
  802,0
  Województwo
  883,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat żagański
  1,14
  woj. lubuskie
  0,89
  Polska
  0,89
 •  
 • 18Przedszkola
 • 21 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 90 Oddziały
 • 40 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 761 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat żagański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 703 Dzieci
 • 842 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 861 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 333 3 lata
 • 333
 • 444 4 lata
 • 444
 • 457 5 lata
 • 457
 • 414 6 lat
 • 414
 • 19 7 lat i więcej
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 164 3 lata
 • 164
 • 234 4 lata
 • 234
 • 220 5 lata
 • 220
 • 199 6 lat
 • 199
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 169 3 lata
 • 169
 • 210 4 lata
 • 210
 • 237 5 lata
 • 237
 • 215 6 lat
 • 215
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 725 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 103,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 102,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat żagański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 324 Oddziały
 • 5 647 Uczniowie
 • 2 698 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 949 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 661 Uczniowie w 1 klasie
 • 316 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 345 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 688 Absolwenci
 • 333 Kobiety
  (absolwenci)
 • 355 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 39 Oddziały
 • 99 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,5%
  52,5%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. żagański
  15,8
  woj. lubuskie
  17,1
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,8
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,8
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,4
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 432,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 350,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 82,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat żagański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 790 Uczniowie
 • 499 Kobiety
  (uczniowie)
 • 291 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,2%
  36,8%
 • 217 Uczniowie w 1 klasie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 92 Uczniowie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,6%
  42,4%
 • 25 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. żagański
  23,8
  Lubuskie
  26,5
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 55,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 40,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat żagański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat żagański
  18,3
  Lubuskie
  19,1
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat żagański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat żagański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat żagański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie żagańskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie żagańskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 400)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie żagańskim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie żagańskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 521 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 597 (uczestnicy: 76 711)
  • seanse filmowe: 26 (uczestnicy: 235)
  • wystawy: 31 (uczestnicy: 9 370)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 13 (uczestnicy: 2 317)
  • koncerty: 57 (uczestnicy: 40 144)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 109 (uczestnicy: 4 001)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 47 (uczestnicy: 5 684)
  • konkursy: 40 (uczestnicy: 840)
  • pokazy teatralne: 24 (uczestnicy: 3 277)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 906)
  • interdyscyplinarne: 28 (uczestnicy: 5 004)
  • warsztaty: 122 (uczestnicy: 3 043)
  • inne: 98 (uczestnicy: 1 890)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 72 (członkowie: 952)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 132)
  • taneczne: 5 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 117)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 48)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 23)
  • teatralne: 2 (członkowie: 13)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 122)
  • literackie: 3 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 19 (członkowie: 343)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 14)
  • inne: 7 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 15)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 6)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 9)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 310)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 21)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 99)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 141)
  • taneczne: 2 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie żagańskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 96 miejscami na widowni. Odbyło się 48 seansów, na które przyszło 1 510 widzów, w tym 8 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 329 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie żagańskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 9 458 zwiedzających, co daje 1 217 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie żagańskim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 339 577 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 46 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 427 708 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 143
  • dostępne dla czytelników: 90
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 88
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Kluby sportowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie żagańskim działało 30 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 501 członków. Zarejestrowano 1 707 ćwiczących (mężczyźni: 1 419, kobiety: 288, chłopcy do lat 18: 812, dziewczęta do lat 18: 277). Aktywnych było 40 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (35), instruktora sportowego (41) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie żagańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat żagański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 48 wypadków drogowych w powiecie żagańskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 53 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 62,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 84,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie żagańskim zarejestrowanych było 70 776 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 56 711 samochodów osobowych (725,7 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 6 279 samochodów ciężarowych (84,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 197 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 319 ciągników siodłowych (4,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 933 motocykli (50,3 - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,7 lat.


  W 2021 roku w powiecie żagańskim znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 60 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 60 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 48 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 53 Ranni
  (rok 2021)
 • 22 Lekko ranni
 • 31 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie żagańskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 62,08 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  62,1
  Lubuskie
  54,0
  Cała Polska
  59,9
 • 10,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat żagański
  10,3
  woj. lubuskie
  7,1
  Cały kraj
  5,9
 • 68,55 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  68,5
  Lubuskie
  64,9
  Cały kraj
  69,4
 • 9,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  9,9
  woj. lubuskie
  8,4
  Cały kraj
  7,6
 • 84,77 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  84,8
  Lubuskie
  74,3
  Cała Polska
  80,2
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  16,7
  Lubuskie
  13,1
  Kraj
  9,8
 • 110,42 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  110,4
  woj. lubuskie
  120,0
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 70 776 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie żagańskim w 2020 roku
 • 56 711 Samochody osobowe
 • 6 279 Samochody ciężarowe
 • 35 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 197 Autobusy
 • 496 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 319 Ciągniki samochodowe
 • 319   Ciągniki siodłowe
 • 2 841 Ciągniki rolnicze
 • 3 933 Motocykle
 • 1 355   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 254 Motorowery
 • 56 711Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Samochody osobowe w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 725,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat żagański
  725,7
  woj. lubuskie
  704,3
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 814
  • 1400-1649 kg13 527
  • 1650-1899 kg13 319
  • 1900 kg i więcej16 051
 • 13 814 do 1399 kg
 • 13 527 1400-1649 kg
 • 13 319 1650-1899 kg
 • 16 051 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 19 321 do 1399 cm3
 • 19 321
 • 32 435 1400-1999 cm3
 • 32 435
 • 4 955 2000 i więcej cm3
 • 4 955
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna30 467
  • olej napędowy17 770
  • gaz (LPG)8 000
  • pozostałe474
 • 30 467 benzyna
 • 17 770 olej napędowy
 • 8 000 gaz (LPG)
 • 474 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 378 do 1 roku
 • 378
 • 297 2 lata
 • 297
 • 396 3 lata
 • 396
 • 934 4-5 lat
 • 934
 • 1 145 6-7 lat
 • 1 145
 • 1 656 8-9 lat
 • 1 656
 • 2 348 10-11 lat
 • 2 348
 • 8 354 12-15 lat
 • 8 354
 • 12 544 16-20 lat
 • 12 544
 • 11 380 21-25 lat
 • 11 380
 • 7 004 26-30 lat
 • 7 004
 • 10 275 31 lat i więcej
 • 10 275
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie żagańskim
 • Tutaj
  21,3 lat
  Lubuskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 6 279Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  84,4
  Lubuskie
  111,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 262 do 999 kg
 • 3 262
 • 1 854 1000-1499 kg
 • 1 854
 • 396 1500-2999 kg
 • 396
 • 47 3000-3499 kg
 • 47
 • 124 3500-4999 kg
 • 124
 • 273 5000-6999 kg
 • 273
 • 136 7000-9999 kg
 • 136
 • 133 10000-14999 kg
 • 133
 • 54 15000 kg i więcej
 • 54
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 399
  • olej napędowy3 949
  • gaz (LPG)184
  • pozostałe747
 • 1 399 benzyna
 • 3 949 olej napędowy
 • 184 gaz (LPG)
 • 747 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 21 2 lata
 • 21
 • 29 3 lata
 • 29
 • 123 4-5 lat
 • 123
 • 155 6-7 lat
 • 155
 • 233 8-9 lat
 • 233
 • 325 10-11 lat
 • 325
 • 822 12-15 lat
 • 822
 • 1 123 16-20 lat
 • 1 123
 • 974 21-25 lat
 • 974
 • 664 26-30 lat
 • 664
 • 1 785 31 lat i więcej
 • 1 785
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie żagańskim
 • Powiat
  22,6 lat
  Lubuskie
  19,7 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 197Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Autobusy w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat żagański
  2,5
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy109
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe78
 • 10 benzyna
 • 109 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 78 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 33 16-20 lat
 • 33
 • 22 21-25 lat
 • 22
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 101 31 lat i więcej
 • 101
 • 27,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie żagańskim
 • powiat żagański
  27,0 lat
  Lubuskie
  23,1 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 319Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. żagański
  4,1
  Województwo
  12,9
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy234
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe85
 • 0 benzyna
 • 234 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 85 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 32 6-7 lat
 • 32
 • 33 8-9 lat
 • 33
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 52 12-15 lat
 • 52
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 40 21-25 lat
 • 40
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 53 31 lat i więcej
 • 53
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie żagańskim
 • powiat żagański
  18,7 lat
  Województwo
  12,4 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 933Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Motocykle w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 50,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat żagański
  50,3
  woj. lubuskie
  49,4
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 36 do 1 roku
 • 36
 • 26 2 lata
 • 26
 • 26 3 lata
 • 26
 • 142 4-5 lat
 • 142
 • 76 6-7 lat
 • 76
 • 99 8-9 lat
 • 99
 • 129 10-11 lat
 • 129
 • 354 12-15 lat
 • 354
 • 431 16-20 lat
 • 431
 • 397 21-25 lat
 • 397
 • 256 26-30 lat
 • 256
 • 1 961 31 lat i więcej
 • 1 961
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie żagańskim
 • powiat żagański
  25,7 lat
  Lubuskie
  25,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie żagańskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 179,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. żagański
  179,4 km
  Województwo
  532,0 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat żagański
  2,6 km
  Lubuskie
  7,5 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 60 Liczba licencji na taksówki
 • 60 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami