Powiat żagański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat żagański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 80 114 Liczba mieszkańców
 • 1 132 km2 Powierzchnia
 • 71 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 61,1% Stopa urbanizacji
 • Henryk Janowicz Starosta
 • ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań Adres starostwa powiatowego
 • FZG Tablice rejestracyjne
Powiat żagański na mapie
Identyfikatory
 • 0810 TERYT (TERC)
Herb powiatu żagańskiego
powiat żagański herb
Flaga powiatu żagańskiego
powiat żagański flaga

powiat żagański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
(68) 477-79-01
(68) 477-79-20
ul. Dworcowa
68-100 Żagań

Powiat żagański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat żagański ma 80 114 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żagańskiego w 2050 roku wynosi 60 611, z czego 29 175 to kobiety, a 31 436 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu żagańskiego zawarli w 2017 roku 387 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu żagańskiego jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat żagański ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -169. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,10 na 1000 mieszkańców powiatu żagańskiego. W 2017 roku urodziło się 749 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 315 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,1% zgonów w powiecie żagańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w powiecie żagańskim były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu żagańskiego przypada 11.54 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 843 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 152 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu żagańskiego -309. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 30 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  62,3% mieszkańców powiatu żagańskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu żagańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 80 114 Liczba mieszkańców
 • 41 033 Kobiety
 • 39 081 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie żagańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie żagańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie żagańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żagańskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60 611 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 175 Kobiety
 • 31 436 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie żagańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie żagańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie żagańskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu żagańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat żagański
  41,5 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat żagański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu żagańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat żagański
  29,9%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. żagański
  53,1%
  Lubuskie
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,8%
  Lubuskie
  9,1%
  Polska
  9,6%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie żagańskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat żagański
  4,8
  Województwo
  4,9
  Cały kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat żagański
  1,8
  Lubuskie
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 387 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie żagańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -169 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -91 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -78 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,1
  woj. lubuskie
  0,0
  Kraj
  -0,0
 • -2,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie żagańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie żagańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie żagańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie żagańskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 749 Urodzenia żywe
 • 375 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 374 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat żagański
  9,3
  Lubuskie
  10,1
  Polska
  10,5
 • 39,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. żagański
  39,9
  Województwo
  43,0
  Kraj
  44,2
 • 15.47 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.47
 • 45.74 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.74
 • 90.64 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90.64
 • 72.07 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.07
 • 33.7 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.7
 • 6.96 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.96
 • 3 315 g Średnia waga noworodków
 • 3 249 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 382 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 315 g
  Lubuskie
  3 360 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 215 Waga 3500g - 3999g
 • 215
 • 288 Waga 3000g - 3499g
 • 288
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,32
  woj. lubuskie
  1,43
  Polska
  1,45
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. żagański
  0,66
  woj. lubuskie
  0,69
  Polska
  0,71
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat żagański
  0,82
  woj. lubuskie
  1,00
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie żagańskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 933 Zgony
 • 438 Kobiety
  (Zgony)
 • 495 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 28,6%
  71,4%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,5
  woj. lubuskie
  9,8
  Kraj
  10,1
 • 122,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  122,0
  woj. lubuskie
  102,3
  Polska
  101,5
 • 9,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,2
  Województwo
  5,9
  Polska
  4,0
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. żagański
  4,1
  woj. lubuskie
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  2,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żagańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat żagański
  46,2%
  Województwo
  43,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 24,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. żagański
  24,9%
  Województwo
  25,8%
  Kraj
  26,7%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,4%
  Województwo
  3,8%
  Cała Polska
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  1,7
  Cały kraj
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,3
  Cała Polska
  74,3
 • 267,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat żagański
  267,3
  Województwo
  257,4
  Cały kraj
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  250,7
  Cała Polska
  261,6
 • 496,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 553,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  496,5
  Lubuskie
  435,8
  Polska
  469,0
 • 124,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 79,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 167,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  124,0
  woj. lubuskie
  110,0
  Polska
  87,7
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  31,3
  Województwo
  31,0
  Cała Polska
  31,8
 • 14,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  14,4
  Województwo
  8,8
  Cała Polska
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat żagański
  1,4%
  Województwo
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 843 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 449 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 394 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 152 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 626 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 526 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -318 Saldo migracji
 • -184 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -134 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -309 Saldo migracji wewnętrznych
 • -177 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -132 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie żagańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat żagański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie żagańskim oddano do użytku 117 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie żagańskim to 29 424 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 365 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 84,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,4% na lokale zakładowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie żagańskim to 4,98 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie żagańskim to 119,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,54% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,75% mieszkań posiada łazienkę, 74,99% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,34% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 29 424 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 364,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  364,90
  Lubuskie
  362,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 70,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. żagański
  70,00 m2
  Lubuskie
  73,50 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat żagański
  25,60 m2
  Województwo
  26,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,81
  woj. lubuskie
  3,97
  Cała Polska
  3,82
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. żagański
  2,74
  Województwo
  2,76
  Kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat żagański
  0,72
  woj. lubuskie
  0,69
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 117 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. żagański
  1,46
  Lubuskie
  3,93
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 85 Użytek własny
 • 9 Sprzedaż lub wynajem
 • 90,4%
  9,6%
 • 583 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,98 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,98
  Województwo
  3,93
  Kraj
  3,91
 • 7,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. żagański
  7,28
  woj. lubuskie
  15,46
  Cała Polska
  18,14
 • 14 006 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 119,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat żagański
  119,7 m2
  Lubuskie
  89,6 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,17 m2
  Lubuskie
  0,35 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. żagański
  97,49%
  Województwo
  98,36%
  Polska
  96,79%
 • 92,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat żagański
  92,54%
  Lubuskie
  95,87%
  Kraj
  93,66%
 • 88,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. żagański
  88,75%
  Lubuskie
  93,25%
  Cała Polska
  91,31%
 • 74,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat żagański
  74,99%
  Województwo
  81,46%
  Cała Polska
  82,12%
 • 58,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. żagański
  58,34%
  Województwo
  55,16%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat żagański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie żagańskim na 1000 mieszkańców pracuje 141 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie żagańskim wynosiło w 2017 roku 11,4% (15,2% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żagańskim wynosiło 3 587,59 PLN, co odpowiada 79.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żagańskiego 7 856 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 666 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 190.

  21,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żagańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,3% w przemyśle i budownictwie, a 18,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 141 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  141,0
  Województwo
  229,0
  Cała Polska
  247,0
 • 11,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,2% Kobiety
 • 8,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,4%
  woj. lubuskie
  6,6%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żagańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie żagańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie żagańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 588 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 588 PLN
  Województwo
  3 951 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie żagańskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 856 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 666 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 190 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,3% Przemysł i budownictwo
 • 18,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 40,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie żagańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 325 Pracujący ogółem
 • 6 132 Kobiety
 • 5 193 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie żagańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat żagański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,6
  woj. lubuskie
  62,1
  Polska
  63,4
 • 32,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat żagański
  32,7
  Lubuskie
  32,8
  Cała Polska
  34,0
 • 116,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. żagański
  116,7
  Województwo
  112,1
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat żagański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie żagańskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 389 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 037 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 596 nowych podmiotów, a 558 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (740) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (573) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 043) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (505) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie żagańskim najwięcej (396) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 091) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (216) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,2% (1 716) podmiotów, a 73,9% (5 457) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie żagańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.9%) oraz Budownictwo (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 389 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 216 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 716 Przemysł i budownictwo
 • 5 457 Pozostała działalność
 • 596 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie żagańskim w 2017 roku
 • 558 Podmioty wyrejestrowane w powiecie żagańskim w 2017 roku
 • 5 037 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 091 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 091
 • 253 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 253
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 7 387 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 387
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 43 Spółdzielnie ogółem
 • 43
 • 454 Spółki handlowe ogółem
 • 454
 • 110  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 110
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 396  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 396
 • 103    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 103
 • 363 Spółki cywilne ogółem
 • 363
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 037 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 557 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 557
 • 1 035 Budownictwo
 • 1 035
 • 366 Przetwórstwo przemysłowe
 • 366
 • 342 Transport i gospodarka magazynowa
 • 342
 • 299 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 299
 • 298 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 298
 • 271 Pozostała działalność
 • 271
 • 169 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 169
 • 159 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 159
 • 127 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 127
 • 120 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 120
 • 93 Informacja i komunikacja
 • 93
 • 82 Edukacja
 • 82
 • 51 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 51
 • 45 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 45
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie żagańskim stwierdzono 1 703 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,19 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie żagańskim wynosi 69,70% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu żagańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,29 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 11,01 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,99 (82%), drogowe - 1,80 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 703 Przestępstwa ogółem
 • 1 703
 • 1 229 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 229
 • 240 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 240
 • 145 Przestępstwa drogowe
 • 145
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 885 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 885
 • 21,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  21,19
  woj. lubuskie
  23,00
  Cały kraj
  19,62
 • 15,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,29
  woj. lubuskie
  14,51
  Kraj
  12,07
 • 2,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,99
  Lubuskie
  5,52
  Kraj
  4,94
 • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. żagański
  1,80
  Województwo
  2,02
  Kraj
  1,78
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat żagański
  0,29
  woj. lubuskie
  0,62
  Kraj
  0,49
 • 11,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,01
  Województwo
  9,84
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat żagański
  70%
  Lubuskie
  74%
  Polska
  72%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  63%
  woj. lubuskie
  63%
  Kraj
  60%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. żagański
  83%
  woj. lubuskie
  89%
  Kraj
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat żagański
  97%
  woj. lubuskie
  98%
  Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. żagański
  83%
  woj. lubuskie
  84%
  Polska
  84%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  Lubuskie
  49%
  Cały kraj
  52%

Powiat żagański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu żagańskiego wyniosła w 2016 roku 68,0 mln złotych, co daje 841 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu żagańskiego - 32.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,8 mln złotych, czyli 13,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu żagańskiego wyniosła w 2016 roku 70,7 mln złotych, co daje 874 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.4%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.9%). W budżecie powiatu żagańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 155 złotych na mieszkańca (17,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie żagańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu żagańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu żagańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,7 mln

  914(100%)

  75,2 mln

  906(100%)

  78,0 mln

  944(100%)

  64,6 mln

  785(100%)

  63,7 mln

  777(100%)

  71,9 mln

  880(100%)

  64,2 mln

  791(100%)

  68,0 mln

  841(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,8 mln

  279(30.5%)

  21,8 mln

  268(29%)

  22,1 mln

  268(28.3%)

  22,9 mln

  279(35.5%)

  22,2 mln

  271(34.8%)

  31,4 mln

  385(43.6%)

  23,1 mln

  286(36%)

  21,9 mln

  271(32.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,1 mln

  124(13.5%)

  4,3 mln

  52,6(5.7%)

  7,3 mln

  88,1(9.3%)

  7,2 mln

  87,5(11.1%)

  6,5 mln

  79,1(10.2%)

  5,8 mln

  70,7(8%)

  7,0 mln

  86,9(11%)

  9,9 mln

  123(14.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  62,7(6.9%)

  5,7 mln

  70,1(7.6%)

  6,1 mln

  74,3(7.8%)

  6,6 mln

  80,1(10.2%)

  6,7 mln

  82,4(10.6%)

  7,0 mln

  85,5(9.7%)

  7,4 mln

  91,1(11.5%)

  8,2 mln

  101(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,0 mln

  73,3(8%)

  6,4 mln

  78,3(8.5%)

  6,9 mln

  83,1(8.8%)

  7,2 mln

  88,0(11.2%)

  7,1 mln

  87,2(11.2%)

  7,0 mln

  86,3(9.8%)

  7,4 mln

  91,3(11.5%)

  7,5 mln

  93,1(11%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,7 mln

  155(17%)

  11,3 mln

  138(15%)

  7,1 mln

  86,7(9.2%)

  5,8 mln

  70,3(8.9%)

  5,7 mln

  69,5(8.9%)

  6,0 mln

  73,1(8.3%)

  5,8 mln

  71,4(9%)

  6,4 mln

  79,0(9.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,7 mln

  45,8(5%)

  5,4 mln

  66,0(7.1%)

  3,9 mln

  46,9(5%)

  4,2 mln

  51,6(6.6%)

  4,2 mln

  51,6(6.6%)

  4,2 mln

  51,1(5.8%)

  4,4 mln

  54,1(6.8%)

  5,4 mln

  67,0(7.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,6 mln

  44,3(4.8%)

  5,2 mln

  63,7(6.9%)

  5,2 mln

  62,8(6.6%)

  4,3 mln

  52,4(6.7%)

  4,4 mln

  54,0(6.9%)

  4,3 mln

  52,7(6%)

  3,6 mln

  44,5(5.6%)

  3,7 mln

  45,7(5.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,5 mln

  92,0(10%)

  10,0 mln

  123(13.3%)

  4,2 mln

  50,7(5.4%)

  3,3 mln

  39,7(5.1%)

  3,9 mln

  47,8(6.1%)

  3,7 mln

  45,9(5.2%)

  3,0 mln

  37,6(4.7%)

  2,5 mln

  31,1(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  667,5 tys

  8,2(0.9%)

  671,8 tys

  8,3(0.9%)

  957,2 tys

  11,6(1.2%)

  924,2 tys

  11,2(1.4%)

  955,0 tys

  11,7(1.5%)

  993,0 tys

  12,2(1.4%)

  1,1 mln

  13,1(1.6%)

  1,1 mln

  14,1(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  17,6(1.9%)

  2,3 mln

  28,6(3.1%)

  12,6 mln

  153(16.2%)

  1,7 mln

  21,3(2.7%)

  1,6 mln

  19,2(2.5%)

  1,1 mln

  13,7(1.6%)

  988,2 tys

  12,2(1.5%)

  899,3 tys

  11,2(1.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  191,2 tys

  2,4(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  51,8 tys

  0,6(0.1%)

  33,1 tys

  0,4(0%)

  41,3 tys

  0,5(0.1%)

  93,1 tys

  1,1(0.1%)

  125,0 tys

  1,5(0.2%)

  174,0 tys

  2,1(0.2%)

  83,3 tys

  1,0(0.1%)

  83,5 tys

  1,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  91,7 tys

  1,1(0.1%)

  97,0 tys

  1,2(0.1%)

  86,5 tys

  1,0(0.1%)

  101,0 tys

  1,2(0.2%)

  82,1 tys

  1,0(0.1%)

  87,5 tys

  1,1(0.1%)

  88,5 tys

  1,1(0.1%)

  77,6 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  71,0 tys

  0,9(0.1%)

  234,8 tys

  2,9(0.3%)

  147,5 tys

  1,8(0.2%)

  96,5 tys

  1,2(0.1%)

  75,7 tys

  0,9(0.1%)

  62,0 tys

  0,8(0.1%)

  57,4 tys

  0,7(0.1%)

  72,7 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  44,7 tys

  0,5(0.1%)

  71,8 tys

  0,9(0.1%)

  70,2 tys

  0,9(0.1%)

  61,1 tys

  0,7(0.1%)

  53,7 tys

  0,7(0.1%)

  71,4 tys

  0,9(0.1%)

  69,1 tys

  0,9(0.1%)

  68,9 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  267,4 tys

  3,3(0.4%)

  1,7 mln

  20,8(2.3%)

  1,4 mln

  16,9(1.8%)

  18,7 tys

  0,2(0%)

  35,3 tys

  0,4(0.1%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  62,3 tys

  0,8(0.1%)

  33,1 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  31,4 tys

  0,4(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  25,7 tys

  0,3(0%)

  28,6 tys

  0,3(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  560,0 tys

  6,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie żagańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu żagańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat żagański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu żagańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,6 mln

  852(100%)

  73,1 mln

  880(100%)

  80,5 mln

  974(100%)

  65,6 mln

  797(100%)

  65,7 mln

  802(100%)

  71,5 mln

  875(100%)

  67,9 mln

  836(100%)

  70,7 mln

  874(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  33,9 mln

  416(48.7%)

  36,3 mln

  446(49.7%)

  37,3 mln

  453(46.3%)

  36,3 mln

  441(55.3%)

  37,1 mln

  454(56.5%)

  35,6 mln

  438(49.9%)

  34,7 mln

  429(51.2%)

  35,2 mln

  436(49.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,8 mln

  120(14%)

  9,6 mln

  118(13.1%)

  11,1 mln

  134(13.7%)

  11,7 mln

  142(17.8%)

  12,7 mln

  155(19.3%)

  13,5 mln

  165(18.8%)

  14,7 mln

  181(21.6%)

  15,8 mln

  196(22.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,4 mln

  139(16.3%)

  8,8 mln

  108(12%)

  7,4 mln

  89,5(9.2%)

  7,4 mln

  89,9(11.3%)

  5,9 mln

  71,6(8.9%)

  5,8 mln

  70,8(8.1%)

  5,8 mln

  71,4(8.5%)

  6,3 mln

  78,3(8.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,8 mln

  58,2(6.8%)

  1,1 mln

  13,5(1.5%)

  1,5 mln

  18,8(1.9%)

  1,1 mln

  12,8(1.6%)

  536,7 tys

  6,6(0.8%)

  1,4 mln

  17,0(1.9%)

  2,6 mln

  32,3(3.9%)

  3,8 mln

  46,9(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  195,6 tys

  2,4(0.3%)

  198,2 tys

  2,4(0.3%)

  226,7 tys

  2,8(0.3%)

  499,7 tys

  6,1(0.8%)

  698,6 tys

  8,5(1.1%)

  1,0 mln

  12,8(1.5%)

  1,3 mln

  16,3(1.9%)

  2,4 mln

  29,5(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  55,4(6.5%)

  6,3 mln

  77,8(8.7%)

  14,5 mln

  176(18%)

  3,2 mln

  38,5(4.8%)

  3,4 mln

  41,9(5.2%)

  3,7 mln

  45,3(5.2%)

  2,7 mln

  33,3(4%)

  2,2 mln

  26,9(3.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  24,8(2.9%)

  3,3 mln

  40,0(4.5%)

  4,1 mln

  49,9(5.1%)

  2,6 mln

  31,2(3.9%)

  2,4 mln

  29,1(3.6%)

  2,6 mln

  31,6(3.6%)

  1,8 mln

  22,0(2.6%)

  2,0 mln

  24,9(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  608,1 tys

  7,4(0.9%)

  2,0 mln

  24,2(2.7%)

  1,1 mln

  13,1(1.3%)

  1,3 mln

  15,4(1.9%)

  1,2 mln

  14,9(1.9%)

  1,1 mln

  14,0(1.6%)

  1,1 mln

  13,8(1.6%)

  1,1 mln

  13,5(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  320,6 tys

  3,9(0.5%)

  244,8 tys

  3,0(0.3%)

  722,6 tys

  8,8(0.9%)

  343,1 tys

  4,2(0.5%)

  358,9 tys

  4,4(0.5%)

  1,3 mln

  16,0(1.8%)

  919,3 tys

  11,3(1.4%)

  619,4 tys

  7,7(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  373,9 tys

  4,6(0.5%)

  355,1 tys

  4,4(0.5%)

  422,3 tys

  5,1(0.5%)

  393,1 tys

  4,8(0.6%)

  530,1 tys

  6,5(0.8%)

  488,2 tys

  6,0(0.7%)

  287,4 tys

  3,5(0.4%)

  282,5 tys

  3,5(0.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  626,3 tys

  7,7(0.9%)

  2,2 mln

  26,4(2.9%)

  188,3 tys

  2,3(0.2%)

  328,4 tys

  4,0(0.5%)

  354,7 tys

  4,3(0.5%)

  4,4 mln

  54,5(6.2%)

  1,5 mln

  18,3(2.2%)

  250,9 tys

  3,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  247,5 tys

  3,0(0.4%)

  31,2 tys

  0,4(0%)

  39,9 tys

  0,5(0%)

  44,5 tys

  0,5(0.1%)

  100,6 tys

  1,2(0.2%)

  84,1 tys

  1,0(0.1%)

  87,4 tys

  1,1(0.1%)

  192,6 tys

  2,4(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  941,4 tys

  11,6(1.3%)

  273,0 tys

  3,3(0.3%)

  345,9 tys

  4,2(0.5%)

  198,0 tys

  2,4(0.3%)

  259,0 tys

  3,2(0.4%)

  244,4 tys

  3,0(0.4%)

  191,2 tys

  2,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  267,4 tys

  3,3(0.4%)

  1,7 mln

  20,8(2.3%)

  1,4 mln

  16,9(1.7%)

  120,4 tys

  1,5(0.2%)

  145,3 tys

  1,8(0.2%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  75,9 tys

  0,9(0.1%)

  117,9 tys

  1,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  69,5 tys

  0,9(0.1%)

  72,0 tys

  0,9(0.1%)

  73,9 tys

  0,9(0.1%)

  77,0 tys

  0,9(0.1%)

  78,6 tys

  1,0(0.1%)

  81,9 tys

  1,0(0.1%)

  80,6 tys

  1,0(0.1%)

  70,4 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,5(0.1%)

  172,6 tys

  2,1(0.2%)

  58,4 tys

  0,7(0.1%)

  22,1 tys

  0,3(0%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  560,0 tys

  6,9(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat żagański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 338 mieszkańców powiatu żagańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 915 kobiet oraz 9 423 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców powiatu żagańskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 21,9% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu żagańskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie żagańskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  15,9% mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 691 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,46.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 92,40.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,3% mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku potencjalnej nauki (32,3% kobiet i 30,3% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,8%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,1% W miastach
  (wyższe)
 • 7,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,2%
  woj. lubuskie
  33,5%
  Polska
  33,3%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  12,1%
  Kraj
  12,4%
 • 11,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  20,5%
  Województwo
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. żagański
  27,1%
  woj. lubuskie
  25,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  woj. lubuskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,9%
  Lubuskie
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat żagański
  2,1%
  Województwo
  1,7%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 691 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat żagański
  691,0
  woj. lubuskie
  787,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,34
  woj. lubuskie
  1,01
  Kraj
  1,01
 •  
 • 117,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 116,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 42,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,46
  Lubuskie
  94,41
  Polska
  96,62
 • 85,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  85,70
  woj. lubuskie
  90,76
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żagański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żagański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat żagański
  17,0
  woj. lubuskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 337,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 293,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat żagański
  92,40
  Lubuskie
  98,04
  Kraj
  100,01
 • 83,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  83,85
  Województwo
  88,98
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat żagański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat żagański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Lubuskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 173,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 119,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie żagańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,0
  woj. lubuskie
  25,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 53,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 38,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat żagański
  23,0
  woj. lubuskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 86,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 57,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. żagański
  18,0
  Województwo
  19,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18 Szkoły policealne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat żagański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat żagański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat żagański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie żagańskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie żagańskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 12, liczba miejsc: 520)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie żagańskim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie żagańskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 903 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 829 (uczestnicy: 105 233)
  • seanse filmowe: 81 (uczestnicy: 3 948)
  • wystawy: 37 (uczestnicy: 28 999)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 22 (uczestnicy: 3 552)
  • koncerty: 107 (uczestnicy: 29 439)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 352 (uczestnicy: 21 069)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 65 (uczestnicy: 7 496)
  • konkursy: 40 (uczestnicy: 1 950)
  • pokazy teatralne: 26 (uczestnicy: 4 049)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 550)
  • warsztaty: 70 (uczestnicy: 2 586)
  • inne: 23 (uczestnicy: 1 445)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 71 (członkowie: 1 514)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 167)
  • taneczne: 10 (członkowie: 225)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 241)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 16)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 22)
  • teatralne: 3 (członkowie: 36)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 50)
  • literackie: 3 (członkowie: 38)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 442)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 41)
  • koło gospodyń wiejskich: 8 (członkowie: 152)
  • inne: 6 (członkowie: 84)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 282)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 165)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 42)
  • tańca: 1 (absolwenci: 75)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 339)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 52)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 125)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 37)
  • taneczne: 5 (członkowie: 113)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie żagańskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 36 miejscami na widowni. Odbyło się 115 seansów, na które przyszło 2 301 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie żagańskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 12 313 zwiedzających, co daje 1 532 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie żagańskim działało 29 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 367 058 wolumenów oraz 776 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 59 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 427 708 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 139
  • dostępne dla czytelników: 93
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 89
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 20
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie żagańskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 39 684 wolumeny. Odnotowano 557 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 50 925 wolumenów. Odnotowano 1 686 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2


 • Kluby sportowe w powiecie żagańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie żagańskim działało 30 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 501 członków. Zarejestrowano 1 707 ćwiczących (mężczyźni: 1 419, kobiety: 288, chłopcy do lat 18: 812, dziewczęta do lat 18: 277). Aktywnych było 40 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (35), instruktora sportowego (41) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie żagańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żagański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat żagański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 49 wypadków drogowych w powiecie żagańskim odnotowano 14 ofiar śmiertelnych oraz 66 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 60,8 wypadków (mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 17,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 22,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 107,2 rannych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie żagańskim zarejestrowanych było 61 579 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 49 212 samochodów osobowych (610,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 5 536 samochodów ciężarowych (71,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 187 autobusów (2,3 - mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 265 ciągników siodłowych (3,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 261 motocykli (40,4 - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,8 lat.


  W 2017 roku w powiecie żagańskim znajdowało się 19 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 67 taksówek oraz 67 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 49 Wypadki drogowe
 • 14 Ofiary śmiertelne
 • 66 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie żagańskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 60,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  60,8
  Lubuskie
  67,2
  Cały kraj
  87,6
 • 17,32 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. żagański
  17,3
  Lubuskie
  11,1
  Cały kraj
  7,9
 • 22,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. żagański
  22,7
  Województwo
  14,5
  Cała Polska
  10,6
 • 107,18 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat żagański
  107,2
  woj. lubuskie
  112,5
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 61 579 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie żagańskim w 2016 roku
 • 49 212 Samochody osobowe
 • 5 536 Samochody ciężarowe
 • 399 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 187 Autobusy
 • 411 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 265 Ciągniki samochodowe
 • 265   Ciągniki siodłowe
 • 2 707 Ciągniki rolnicze
 • 3 261 Motocykle
 • 1 101   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 831 Motorowery
 • 49 212Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Samochody osobowe w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 610,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. żagański
  610,3
  woj. lubuskie
  596,7
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 211
  • 1400-1649 kg12 768
  • 1650-1899 kg11 118
  • 1900 kg i więcej11 115
 • 14 211 do 1399 kg
 • 12 768 1400-1649 kg
 • 11 118 1650-1899 kg
 • 11 115 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 17 826 do 1399 cm3
 • 17 826
 • 27 382 1400-1999 cm3
 • 27 382
 • 4 004 2000 i więcej cm3
 • 4 004
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27 653
  • olej napędowy13 801
  • gaz (LPG)7 697
  • pozostałe61
 • 27 653 benzyna
 • 13 801 olej napędowy
 • 7 697 gaz (LPG)
 • 61 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 313 do 1 roku
 • 313
 • 202 2 lata
 • 202
 • 201 3 lata
 • 201
 • 761 4-5 lat
 • 761
 • 1 073 6-7 lat
 • 1 073
 • 2 061 8-9 lat
 • 2 061
 • 2 915 10-11 lat
 • 2 915
 • 8 259 12-15 lat
 • 8 259
 • 13 466 16-20 lat
 • 13 466
 • 8 606 21-25 lat
 • 8 606
 • 3 645 26-30 lat
 • 3 645
 • 7 710 31 lat i więcej
 • 7 710
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie żagańskim
 • pow. żagański
  20,0 lat
  Lubuskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 5 536Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 71,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat żagański
  71,9
  Lubuskie
  93,7
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 969 do 999 kg
 • 2 969
 • 1 482 1000-1499 kg
 • 1 482
 • 361 1500-2999 kg
 • 361
 • 46 3000-3499 kg
 • 46
 • 114 3500-4999 kg
 • 114
 • 277 5000-6999 kg
 • 277
 • 126 7000-9999 kg
 • 126
 • 114 10000-14999 kg
 • 114
 • 47 15000 kg i więcej
 • 47
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 389
  • olej napędowy3 916
  • gaz (LPG)203
  • pozostałe28
 • 1 389 benzyna
 • 3 916 olej napędowy
 • 203 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 20 do 1 roku
 • 20
 • 26 2 lata
 • 26
 • 28 3 lata
 • 28
 • 129 4-5 lat
 • 129
 • 228 6-7 lat
 • 228
 • 318 8-9 lat
 • 318
 • 294 10-11 lat
 • 294
 • 741 12-15 lat
 • 741
 • 1 117 16-20 lat
 • 1 117
 • 722 21-25 lat
 • 722
 • 531 26-30 lat
 • 531
 • 1 382 31 lat i więcej
 • 1 382
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie żagańskim
 • Tutaj
  21,3 lat
  Lubuskie
  18,9 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 187Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Autobusy w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat żagański
  2,3
  woj. lubuskie
  2,5
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy175
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe2
 • 10 benzyna
 • 175 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 27 16-20 lat
 • 27
 • 14 21-25 lat
 • 14
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 69 31 lat i więcej
 • 69
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie żagańskim
 • Powiat
  25,1 lat
  Lubuskie
  22,9 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 265Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,3
  woj. lubuskie
  9,6
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy265
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 265 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 16 4-5 lat
 • 16
 • 8 6-7 lat
 • 8
 • 30 8-9 lat
 • 30
 • 31 10-11 lat
 • 31
 • 34 12-15 lat
 • 34
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 32 21-25 lat
 • 32
 • 33 26-30 lat
 • 33
 • 31 31 lat i więcej
 • 31
 • 17,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie żagańskim
 • Tutaj
  17,6 lat
  Lubuskie
  12,0 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 3 261Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie żagańskim
 • Motocykle w powiecie żagańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 40,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  40,4
  Lubuskie
  40,9
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 123 do 1 roku
 • 123
 • 21 2 lata
 • 21
 • 12 3 lata
 • 12
 • 42 4-5 lat
 • 42
 • 71 6-7 lat
 • 71
 • 111 8-9 lat
 • 111
 • 117 10-11 lat
 • 117
 • 228 12-15 lat
 • 228
 • 340 16-20 lat
 • 340
 • 200 21-25 lat
 • 200
 • 350 26-30 lat
 • 350
 • 1 646 31 lat i więcej
 • 1 646
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie żagańskim
 • Powiat
  25,8 lat
  woj. lubuskie
  25,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie żagańskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 171,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat żagański
  171,4 km
  woj. lubuskie
  412,3 km
  Kraj
  388,2 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,4 km
  Lubuskie
  5,7 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 67 Liczba licencji na taksówki
 • 67 Liczba taksówek