Brzeziny w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Brzeziny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Brzeziny to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu brzezińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Brzeziny.
 • 11 995 Liczba mieszkańców
 • 21,6 km² Powierzchnia
 • 555,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 46 Numer kierunkowy
 • ELW , EBR Tablice rejestracyjne
 • Ilona Anna Skipor Burmistrz miasta
Brzeziny na mapie
Identyfikatory
 • 19.751751.8003 Współrzędne GPS
 • 1021011 TERYT (TERC)
 • 0977025 SIMC
Herb miasta Brzeziny
Brzeziny herb
Flaga miasta Brzeziny
Brzeziny flaga

Jak Brzeziny wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Brzeziny na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Brzeziny wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Brzeziny plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
55Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
57Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
124Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
136Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
139Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
147Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
156Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
209Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
220Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
233Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
250Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
257Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
260Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
261Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
266Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
269Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
273Miasta o największej powierzchni w Polsce
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
288Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
288Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę

Brzeziny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-060Poczta Brzeziny koło Łodzi

Brzeziny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Brzezinach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Brzezinach aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Brzezinach
(46) 874-30-11
(46) 874-21-77
Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
ZUS Biuro Terenowe w Brzezinach (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Głowackiego 43
95-060 Brzeziny
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzezinach
(46)874-12-85
ul.Sienkiewicza 11
95-060 Brzeziny
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach
ul. Reformacka 9 kppsp02psk@straz.lodz.pl
95-060 Brzeziny
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Brzeziny
(46) 874-26-24
ul. Reformacka 9
95-060 Brzeziny
Ochotnicza Straż Pożarna Helenów
0 601-977-755
Helenów 6
95-060 Brzeziny
Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach
(46) 874-03-00
ul. Konstytucji 3-go Maja 5
95-140 Brzeziny
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Brzezinach
(46) 874-31-60
ul. Reformacka 3
95-060 Brzeziny
Urząd Miasta w Brzezinach
(46) 874-22-24
(46) 874-27-93
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
Starostwo Powiatowe w Brzezinach
(46) 874-11-11
(46) 874-11-11
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

Brzeziny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Brzeziny jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 11 995, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Brzezin zawarli w 2022 roku 48 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców Brzezin jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Brzeziny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -82. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,81 na 1000 mieszkańców Brzezin. W 2022 roku urodziło się 79 dzieci, w tym 46,8% dziewczynek i 53,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 28,0% zgonów w Brzezinach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w Brzezinach były nowotwory, a 8,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Brzezin przypada 13.37 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 90 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 109 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Brzezin -19. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,7% mieszkańców Brzezin jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Brzezin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 995 Liczba mieszkańców
 • 6 339 Kobiety
 • 5 656 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Brzezinach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Brzezinach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Brzezinach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Brzezin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,8 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Brzeziny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Brzezin
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Brzeziny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Brzeziny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Brzeziny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,6%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,9%
  Województwo
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Brzeziny
  10,5%
  łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,0%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Brzeziny
  0,0%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Brzezinach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,0
  Województwo
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 48 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Brzezinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -82 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -39 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -43 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,81 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,8
  Województwo
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Brzezinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Brzezinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Brzezinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Brzezinach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 79 Urodzenia żywe
 • 37 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 42 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,8%
  53,2%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Brzeziny
  6,6
  łódzkie
  7,6
  Cała Polska
  8,1
 • 36,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Brzeziny
  36,5
  Województwo
  34,6
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 389 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 334 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 436 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Brzeziny
  3 389 g
  Województwo
  3 354 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 90 Waga 3500g - 3999g
 • 90
 • 74 Waga 3000g - 3499g
 • 74
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,41
  łódzkie
  1,28
  Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,66
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  woj. łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Brzezinach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 161 Zgony
 • 76 Kobiety
  (Zgony)
 • 85 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Brzeziny
  13,4
  łódzkie
  14,0
  Cała Polska
  11,9
 • 176,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Brzeziny
  176,2
  woj. łódzkie
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,1
  woj. łódzkie
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,5
  łódzkie
  3,7
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzezińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  28,0%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Kraj
  34,8%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Brzeziny
  21,9%
  Województwo
  18,5%
  Kraj
  19,6%
 • 8,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,2%
  Województwo
  6,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • 64 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,0
  Cały kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,7
  Polska
  74,4
 • 305,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  305,9
  łódzkie
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Kraj
  246,5
 • 391,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 426,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 354,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  391,4
  łódzkie
  463,6
  Polska
  475,8
 • 77,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  77,5
  woj. łódzkie
  63,6
  Cała Polska
  70,6
 • 44,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  44,5
  woj. łódzkie
  36,5
  Polska
  32,6
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,4
  łódzkie
  7,0
  Kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 90 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 109 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 57 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Brzezinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Brzeziny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brzeziny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Brzezinach oddano do użytku 38 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Brzezinach to 5 101 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 425 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  68,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Brzezinach to 4,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Brzezinach to 111,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,94% mieszkań posiada łazienkę, 83,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,93% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzezińskiego.

  Powiat brzeziński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 101 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 425,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  425,30
  łódzkie
  445,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  73,90 m2
  łódzkie
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Brzeziny
  31,40 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,70
  Województwo
  3,68
  Cała Polska
  3,83
 • 2,35 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,35
  łódzkie
  2,24
  Cała Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 38 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,17
  łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 171 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Brzeziny
  4,50
  łódzkie
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 14,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,26
  woj. łódzkie
  21,24
  Cały kraj
  24,56
 • 4 226 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 111,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Brzeziny
  111,2 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Brzeziny
  0,35 m2
  łódzkie
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,53%
  woj. łódzkie
  96,72%
  Polska
  97,71%
 • 94,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,93%
  woj. łódzkie
  92,36%
  Cały kraj
  95,10%
 • 93,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Brzeziny
  93,94%
  woj. łódzkie
  89,76%
  Polska
  93,66%
 • 83,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Brzeziny
  83,31%
  Województwo
  82,06%
  Kraj
  85,62%
 • 0,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,93%
  woj. łódzkie
  46,57%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Brzeziny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Brzezinach na 1000 mieszkańców pracuje 420osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Brzezinach wynosiło w 2022 roku 7,9% (7,9% wśród kobiet i 7,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brzezinach wynosiło 5 262,32 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Brzezin 693 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 798 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 105.

  28,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Brzezin pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 420 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  420,0
  łódzkie
  422,0
  Polska
  402,0
 • 7,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,9% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • Miasto
  7,9%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Brzezinach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Brzezinach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Brzezinach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 262 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Brzeziny
  5 262 PLN
  Województwo
  6 211 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Brzezinach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 693 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 798 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 105 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,15 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,7% Przemysł i budownictwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 43,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Brzezinach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Brzeziny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Brzeziny
  73,4
  woj. łódzkie
  72,7
  Polska
  69,0
 • 42,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  42,4
  Województwo
  43,1
  Polska
  38,2
 • 137,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Brzeziny
  137,0
  łódzkie
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Brzeziny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Brzezinach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 460 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 097 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 102 nowe podmioty, a 88 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (170) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (88) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (256) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (66) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Brzezinach najwięcej (85) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 398) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,2% (354) podmiotów, a 75,3% (1 100) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Brzezinach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.4%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (14.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 460 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 354 Przemysł i budownictwo
 • 1 100 Pozostała działalność
 • 102 Podmioty nowo zarejestrowane w Brzezinach w 2022 roku
 • 88 Podmioty wyrejestrowane w Brzezinach w 2022 roku
 • 1 097 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 398 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 398
 • 58 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 58
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 459 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 459
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 101 Spółki handlowe ogółem
 • 101
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 85  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 85
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 64 Spółki cywilne ogółem
 • 64
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 097 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 312 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 312
 • 159 Przetwórstwo przemysłowe
 • 159
 • 145 Budownictwo
 • 145
 • 96 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 96
 • 76 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 76
 • 62 Transport i gospodarka magazynowa
 • 62
 • 60 Pozostała działalność
 • 60
 • 46 Informacja i komunikacja
 • 46
 • 37 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 37
 • 28 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 28
 • 24 Edukacja
 • 24
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 14 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 14
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brzeziny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Brzezinach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 243 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,19 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Brzezinach wynosi 80,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Brzezin najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,91 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,59 (wykrywalność 84%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,26 (55%), drogowe - 2,28 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Brzezin.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Brzeziny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 243 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 243
 • 107 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 107
 • 91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 91
 • 27 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 27
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 87 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 87
 • 20,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,19
  Województwo
  19,38
  Polska
  22,81
 • 8,91 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,91
  łódzkie
  11,45
  Polska
  12,98
 • 7,59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Brzeziny
  7,59
  woj. łódzkie
  5,35
  Polska
  6,99
 • 2,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Brzeziny
  2,28
  woj. łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,26
  łódzkie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 7,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,26
  woj. łódzkie
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Brzeziny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Brzeziny
  80%
  łódzkie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Brzeziny
  71%
  Województwo
  57%
  Kraj
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  84%
  Województwo
  67%
  Polska
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  96%
  woj. łódzkie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Brzeziny
  100%
  woj. łódzkie
  86%
  Kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Brzeziny
  56%
  łódzkie
  44%
  Kraj
  51%

Brzeziny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Brzezin wyniosła w 2022 roku 91,6 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 50.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Brzezin - 18.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,4 mln złotych, czyli 22,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Brzezin wyniosła w 2022 roku 89,4 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 33.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (13.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.1%). W budżecie Brzezin wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (16,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,8 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,4%.
 • Wydatki budżetu w Brzezinach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Brzezin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Brzeziny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Brzezin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,8 mln

  3,2 tys(100%)

  42,5 mln

  3,4 tys(100%)

  47,3 mln

  3,8 tys(100%)

  51,9 mln

  4,1 tys(100%)

  58,6 mln

  4,7 tys(100%)

  67,9 mln

  5,5 tys(100%)

  61,2 mln

  5,1 tys(100%)

  91,6 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,4 mln

  830(26.1%)

  10,8 mln

  861(25.3%)

  11,2 mln

  896(23.7%)

  12,5 mln

  998(24.1%)

  13,5 mln

  1,1 tys(23.1%)

  13,3 mln

  1,1 tys(19.6%)

  14,8 mln

  1,2 tys(24.2%)

  17,3 mln

  1,4 tys(18.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  348(11%)

  2,4 mln

  195(5.7%)

  3,9 mln

  314(8.3%)

  845,0 tys

  67,3(1.6%)

  3,4 mln

  275(5.9%)

  5,5 mln

  446(8.1%)

  2,0 mln

  159(3.2%)

  13,1 mln

  1,1 tys(14.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,3 mln

  339(10.7%)

  5,0 mln

  399(11.7%)

  4,5 mln

  362(9.6%)

  7,1 mln

  567(13.7%)

  4,2 mln

  334(7.1%)

  13,1 mln

  1,1 tys(19.2%)

  7,2 mln

  583(11.8%)

  12,8 mln

  1,1 tys(14%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,6 mln

  286(9%)

  888,7 tys

  71,0(2.1%)

  1,0 mln

  81,3(2.2%)

  799,0 tys

  63,7(1.5%)

  1,4 mln

  108(2.3%)

  1,2 mln

  93,5(1.7%)

  3,6 mln

  292(5.9%)

  8,1 mln

  672(8.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  591(18.6%)

  13,8 mln

  1,1 tys(32.4%)

  5,1 mln

  407(10.8%)

  4,3 mln

  346(8.4%)

  4,8 mln

  385(8.2%)

  5,1 mln

  410(7.5%)

  5,2 mln

  425(8.6%)

  8,0 mln

  669(8.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  283(8.9%)

  3,9 mln

  310(9.1%)

  4,2 mln

  334(8.8%)

  4,3 mln

  339(8.2%)

  4,4 mln

  348(7.4%)

  4,5 mln

  366(6.7%)

  4,8 mln

  391(7.9%)

  7,2 mln

  599(7.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  597,9 tys

  47,7(1.5%)

  36,1 tys

  2,9(0.1%)

  27,1 tys

  2,2(0.1%)

  31,1 tys

  2,5(0.1%)

  87,9 tys

  7,0(0.2%)

  195,7 tys

  15,8(0.3%)

  140,6 tys

  11,4(0.2%)

  7,0 mln

  579(7.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  165(5.2%)

  2,5 mln

  199(5.9%)

  1,9 mln

  152(4%)

  2,1 mln

  171(4.1%)

  2,4 mln

  192(4.1%)

  2,1 mln

  167(3%)

  2,3 mln

  184(3.7%)

  3,6 mln

  304(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  130(4.1%)

  1,5 mln

  116(3.4%)

  1,7 mln

  133(3.5%)

  1,8 mln

  140(3.4%)

  4,5 mln

  364(7.8%)

  2,0 mln

  159(2.9%)

  1,5 mln

  124(2.5%)

  1,6 mln

  136(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  448,2 tys

  35,7(1.1%)

  479,6 tys

  38,3(1.1%)

  397,3 tys

  31,7(0.8%)

  359,6 tys

  28,7(0.7%)

  319,6 tys

  25,6(0.5%)

  211,7 tys

  17,1(0.3%)

  133,2 tys

  10,8(0.2%)

  508,2 tys

  42,4(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  55,5 tys

  4,4(0.1%)

  114,5 tys

  9,1(0.2%)

  4,1 mln

  327(7.9%)

  201,8 tys

  16,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  450,0 tys

  37,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  215,4 tys

  17,2(0.5%)

  233,3 tys

  18,6(0.5%)

  244,8 tys

  19,5(0.5%)

  249,7 tys

  19,9(0.5%)

  271,1 tys

  21,7(0.5%)

  201,9 tys

  16,3(0.3%)

  342,9 tys

  27,8(0.6%)

  440,9 tys

  36,8(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  567,3 tys

  45,2(1.4%)

  335,2 tys

  26,8(0.8%)

  253,7 tys

  20,2(0.5%)

  427,7 tys

  34,1(0.8%)

  405,7 tys

  32,5(0.7%)

  1,4 mln

  111(2%)

  142,4 tys

  11,6(0.2%)

  205,0 tys

  17,1(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  60,1 tys

  4,8(0.2%)

  48,4 tys

  3,9(0.1%)

  41,8 tys

  3,3(0.1%)

  40,3 tys

  3,2(0.1%)

  38,7 tys

  3,1(0.1%)

  31,7 tys

  2,6(0%)

  91,1 tys

  7,4(0.1%)

  161,6 tys

  13,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  168,4 tys

  13,4(0.4%)

  200,0 tys

  16,0(0.5%)

  111,9 tys

  8,9(0.2%)

  181,0 tys

  14,4(0.3%)

  113,2 tys

  9,1(0.2%)

  88,1 tys

  7,1(0.1%)

  86,5 tys

  7,0(0.1%)

  154,2 tys

  12,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  349,8 tys

  27,9(0.9%)

  384,4 tys

  30,7(0.9%)

  446,9 tys

  35,7(0.9%)

  575,2 tys

  45,8(1.1%)

  709,3 tys

  56,7(1.2%)

  689,0 tys

  55,7(1%)

  715,9 tys

  58,1(1.2%)

  90,4 tys

  7,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  32,8 tys

  2,6(0.1%)

  34,1 tys

  2,7(0.1%)

  35,5 tys

  2,8(0.1%)

  33,9 tys

  2,7(0.1%)

  39,6 tys

  3,2(0.1%)

  43,3 tys

  3,5(0.1%)

  40,5 tys

  3,3(0.1%)

  47,8 tys

  4,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,1 tys

  7,3(0.2%)

  14,2 tys

  1,1(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  135,5 tys

  10,8(0.3%)

  121,1 tys

  9,7(0.2%)

  92,5 tys

  7,5(0.1%)

  11,3 tys

  0,9(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,6 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Brzezinach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Brzezin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Brzeziny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Brzezin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,2 mln

  3,0 tys(100%)

  43,7 mln

  3,5 tys(100%)

  47,9 mln

  3,8 tys(100%)

  55,4 mln

  4,4 tys(100%)

  56,7 mln

  4,5 tys(100%)

  69,5 mln

  5,7 tys(100%)

  67,3 mln

  5,6 tys(100%)

  89,4 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,1 mln

  1,1 tys(38%)

  15,0 mln

  1,2 tys(34.3%)

  16,4 mln

  1,3 tys(34.2%)

  17,4 mln

  1,4 tys(31.3%)

  18,7 mln

  1,5 tys(32.9%)

  18,0 mln

  1,5 tys(25.9%)

  21,2 mln

  1,7 tys(31.4%)

  23,4 mln

  2,0 tys(26.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,3 mln

  741(25%)

  9,2 mln

  734(21%)

  8,8 mln

  702(18.4%)

  9,6 mln

  764(17.3%)

  10,3 mln

  824(18.2%)

  11,4 mln

  923(16.4%)

  17,1 mln

  1,4 tys(25.4%)

  11,9 mln

  989(13.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  160(5.4%)

  2,6 mln

  208(6%)

  2,7 mln

  214(5.6%)

  6,4 mln

  506(11.5%)

  2,1 mln

  165(3.6%)

  9,3 mln

  749(13.3%)

  4,1 mln

  333(6.1%)

  10,8 mln

  904(12.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  941,4 tys

  75,1(2.5%)

  499,9 tys

  39,9(1.1%)

  637,7 tys

  50,9(1.3%)

  1,3 mln

  104(2.4%)

  1,0 mln

  80,5(1.8%)

  3,8 mln

  309(5.5%)

  1,5 mln

  121(2.2%)

  8,6 mln

  720(9.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  110(3.7%)

  704,4 tys

  56,3(1.6%)

  1,4 mln

  114(3%)

  830

  0,1(0%)

  1,8 mln

  147(3.2%)

  2,5 mln

  202(3.6%)

  14,0 tys

  1,1(0%)

  8,2 mln

  683(9.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  252,9 tys

  20,2(0.7%)

  424,7 tys

  33,9(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,3 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,0 tys

  7,3(0.1%)

  101,7 tys

  8,2(0.2%)

  7,1 mln

  588(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  414(13.9%)

  11,5 mln

  921(26.3%)

  2,7 mln

  218(5.7%)

  2,0 mln

  156(3.5%)

  2,1 mln

  168(3.7%)

  2,2 mln

  179(3.2%)

  2,2 mln

  180(3.3%)

  4,3 mln

  360(4.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  942,1 tys

  75,1(2.5%)

  982,6 tys

  78,5(2.2%)

  915,2 tys

  73,0(1.9%)

  1,0 mln

  81,3(1.8%)

  1,1 mln

  86,5(1.9%)

  1,1 mln

  86,0(1.5%)

  1,4 mln

  117(2.1%)

  1,8 mln

  148(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  96,1(3.2%)

  1,4 mln

  113(3.2%)

  1,1 mln

  85,0(2.2%)

  1,1 mln

  88,5(2%)

  1,1 mln

  88,4(2%)

  497,9 tys

  40,3(0.7%)

  840,9 tys

  68,2(1.2%)

  1,7 mln

  145(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  183,3 tys

  14,6(0.5%)

  201,0 tys

  16,1(0.5%)

  193,1 tys

  15,4(0.4%)

  187,9 tys

  15,0(0.3%)

  272,5 tys

  21,8(0.5%)

  234,2 tys

  18,9(0.3%)

  251,6 tys

  20,4(0.4%)

  801,8 tys

  66,8(0.9%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  162,0 tys

  13,1(0.2%)

  397,3 tys

  33,1(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  846,1 tys

  67,5(2.3%)

  682,2 tys

  54,5(1.6%)

  622,4 tys

  49,7(1.3%)

  674,9 tys

  53,8(1.2%)

  136,4 tys

  10,9(0.2%)

  136,0 tys

  11,0(0.2%)

  152,4 tys

  12,4(0.2%)

  200,0 tys

  16,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  166,3 tys

  13,3(0.4%)

  167,0 tys

  13,3(0.4%)

  141,8 tys

  11,3(0.3%)

  106,8 tys

  8,5(0.2%)

  101,9 tys

  8,2(0.2%)

  83,5 tys

  6,8(0.1%)

  75,7 tys

  6,1(0.1%)

  74,0 tys

  6,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  30,4 tys

  2,4(0.1%)

  31,8 tys

  2,5(0.1%)

  33,3 tys

  2,7(0.1%)

  31,8 tys

  2,5(0.1%)

  37,4 tys

  3,0(0.1%)

  48,4 tys

  3,9(0.1%)

  38,4 tys

  3,1(0.1%)

  45,5 tys

  3,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  17,0 tys

  1,4(0%)

  24,8 tys

  2,0(0.1%)

  16,8 tys

  1,3(0%)

  6,4 tys

  0,5(0%)

  1,7 mln

  133(2.9%)

  587,8 tys

  47,5(0.8%)

  12,0 tys

  1,0(0%)

  12,0 tys

  1,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  8,3 tys

  0,7(0%)

  308

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  4,1 tys

  0,3(0%)

  255

  0,0(0%)

  206

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,7(0%)

  6,8 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,1 tys

  7,3(0.2%)

  14,2 tys

  1,1(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  135,5 tys

  10,8(0.2%)

  121,1 tys

  9,7(0.2%)

  92,5 tys

  7,5(0.1%)

  11,3 tys

  0,9(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  200,9 tys

  16,0(0.5%)

  201,8 tys

  16,1(0.5%)

  201,6 tys

  16,1(0.4%)

  219,3 tys

  17,5(0.4%)

  229,3 tys

  18,3(0.4%)

  286,0 tys

  23,1(0.4%)

  318,7 tys

  25,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  50,0 tys

  4,0(0.1%)

  30,0 tys

  2,4(0.1%)

  40,0 tys

  3,2(0.1%)

  3,4 mln

  272(6.2%)

  177,2 tys

  14,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  281,5 tys

  22,4(0.8%)

  57,5 tys

  4,6(0.1%)

  21,3 tys

  1,7(0%)

  107,8 tys

  8,6(0.2%)

  11,6

  0,0(0%)

  943,8 tys

  76,3(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Brzeziny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 618 mieszkańców Brzezin jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 306 kobiet oraz 1 312 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców Brzezin, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Brzezin mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Brzezinach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,5%) oraz średnie zawodowe (24,2%).

  W roku 2021 w Brzezinach mieściły się 4 przedszkola, w których do 19 oddziałów uczęszczało 388 dzieci (195 dziewczynek oraz 193 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Brzezinach mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 195 dzieci (99 dziewczynek oraz 96 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  18,4% mieszkańców Brzezin w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 963 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 090 uczniów (526 kobiet oraz 564 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Brzezinach placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 689 uczniów (344 kobiety oraz 345 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,8% ludności (31,1% wśród dziewczynek i 30,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,21.

  W Brzezinach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 8 oddziałach uczyło się 199 uczniów (123 kobiety oraz 76 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 51 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Brzezinach placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 430 uczniów (212 kobiet oraz 218 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 193 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,9 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,0% mieszkańców Brzezin w wieku potencjalnej nauki (20,0% kobiet i 20,0% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,3%
  łódzkie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,9%
  łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  łódzkie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Brzeziny
  12,4%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Brzeziny
  21,5%
  łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,1%
  łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Brzeziny
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Brzeziny
  16,7%
  łódzkie
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  łódzkie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 963 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  963,0
  łódzkie
  895,0
  Kraj
  883,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,80
  woj. łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 19 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 415 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Brzeziny) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 388 Dzieci
 • 195 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 193 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 109 3 lata
 • 109
 • 120 4 lata
 • 120
 • 123 5 lata
 • 123
 • 31 6 lat
 • 31
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 54 3 lata
 • 54
 • 65 4 lata
 • 65
 • 59 5 lata
 • 59
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 55 3 lata
 • 55
 • 55 4 lata
 • 55
 • 64 5 lata
 • 64
 • 19 6 lat
 • 19
 • 89 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 31,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 31,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Brzezinach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brzezinach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 1 w Brzezinach
  Publiczne
  46 874-47-18
  46 874-47-18
  ul. Konstytucji 3-go Maja 1
  95-060 Brzeziny
  820015
  Przedszkole nr 3 w Brzezinach
  Publiczne
  46 874-24-54
  46 874-24-54
  ul. Moniuszki 15
  95-060 Brzeziny
  614813
 • Szkoły podstawowe w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Brzeziny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 51 Oddziały
 • 1 065 Uczniowie
 • 521 Kobiety
  (uczniowie)
 • 544 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 135 Uczniowie w 1 klasie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 128 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,6
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,6
 • 17,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,6
 • 20,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,9
 • 2,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,3
 •  
 • 73,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 62,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 105,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  105,21
  łódzkie
  96,76
  Kraj
  95,71
 • 104,05 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Brzeziny
  104,05
  łódzkie
  95,70
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Brzeziny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Brzeziny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Brzezinach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brzezinach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Andrzej Frycz Modrzewski)
  Publiczna
  46 874-23-72
  46 874-23-72
  ul. H.Sienkiewicza 17
  95-060 Brzeziny
  2249244
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach (im.Kazimierza Wielkiego)
  Publiczna
  46 874-21-50
  46 874-21-50
  ul. Moniuszki 21
  95-060 Brzeziny
  1636631
  Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych (nie ma)
  Publiczna
  46 874-37-22
  46 874-37-22
  ul. Konstytucji 3 Maja 3
  95-060 Brzeziny
  321-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Brzeziny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 199 Uczniowie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,8%
  38,2%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 16 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,9
  Województwo
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 16,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Brzezinach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brzezinach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Brzezinach
  Publiczne
  46 874-47-99
  46 874-47-99
  ul. Konstytucji 3 Maja 5
  95-060 Brzeziny
  15298-
  Liceum Ogólnokształcące (Jarosław Iwaszkiewicz)
  Publiczne
  46 874-28-27
  46 874-28-27
  ul. Okrzei 1
  95-060 Brzeziny
  511319
  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brzezinach
  Publiczna
  46 874-23-17
  46 874-23-17
  ul. św. Anny 33/35
  95-060 Brzeziny
  -10618
  Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach
  Publiczne
  46 874-47-99
  46 874-47-99
  ul. Konstytucji 3 Maja 5
  95-060 Brzeziny
  270-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych (nie ma)
  Publiczna
  46 874-37-22
  46 874-37-22
  ul. Konstytucji 3 Maja 3
  95-060 Brzeziny
  214-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Brzezinach
  Publiczna
  46 874-47-99
  46 874-47-99
  ul. Konstytucji 3 Maja 5
  95-060 Brzeziny
  ---
  Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Brzezinach
  Niepubliczna
  46 833-01-25
  ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 5
  95-060 Brzeziny
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Brzezinach
  Niepubliczne
  46 833-01-25
  ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 5
  95-060 Brzeziny
  ---
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące
  Niepubliczne
  46 874-28-27
  ul. Okrzi 1
  95-060 Brzeziny
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Brzeziny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Brzeziny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Brzeziny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brzeziny - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Brzezinach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Brzezinach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Brzezinach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Brzezinach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 67 (uczestnicy: 2 248)
  • seanse filmowe: 52 (uczestnicy: 1 000)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 170)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 328)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 102)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 24)
  • taneczne: 2 (członkowie: 35)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 7)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 33)
  • literackie: 1 (członkowie: 3)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 5)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 5)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Brzezinach działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 010 zwiedzających, co daje 1 669 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Brzezinach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 68 667 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 63 493 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Brzezinach działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 33 675 wolumenów w tym ziobry specjalne: 365. Odnotowano 896 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 710 wolumenów. Odnotowano 704 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Brzezinach działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 407 członków. Zarejestrowano 382 ćwiczących (mężczyźni: 216, kobiety: 166, chłopcy do lat 18: 150, dziewczęta do lat 18: 133). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Brzezinach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Brzezinach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Brzezin znajduje się 52 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Brzezinach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Brzeziny, st.8 ze średniowieczadnia 1984-07-30, wykaz dokumentów: 756A z 1984-07-30; 885A z 1992-12-22
  • Zamek Brzeziny, st.5 z czasów nowożytnych dnia 1992-12-22, wykaz dokumentów: 884A z 1992-12-22
  • Kościół z przełomu XIV/XV w. (ul. Tadeusza Kościuszki 48)dnia 1947-09-10, wykaz dokumentów: 1-I-1 z 1947-09-10; KL.III-52/46/60 z 1960-11-19; 1 z 1967-05-27; A/207 z 2015-04-01
  • Kościół z pocz. XVIII w. (ul. Reformacka 1)dnia 1947-09-10, wykaz dokumentów: 8-I-8 z 1947-09-10; KL.III-52/42/60 z 1960-11-19; 8 z 1967-05-27; A/210 z 2015-04-01
  • Kościół z 1739 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 1\3)dnia 1947-09-12, wykaz dokumentów: 5-I-5 z 1947-09-12; KL.III-52/43/60 z 1960-11-19; 5 z 1967-05-29; A/166 z 2015-02-16
  • Kościół z 1719 r. (ul. Świętej Anny 51)dnia 1947-09-12, wykaz dokumentów: 6-I-6 z 1947-09-12; KL.III-52/45/60 z 1960-11-19; 6 z 1967-05-29; A/164 z 2015-02-16
  • Klasztor z pocz. XVIII w. (ul. Reformacka 1)dnia 1960-11-19, wykaz dokumentów: KL.III-52/41/60 z 1960-11-19; 9 z 1967-05-27; A/211 z 2015-04-01
  • Dzwonnica z 1. poł. XVIII w. (ul. Tadeusza Kościuszki 1\3)dnia 1960-11-19, wykaz dokumentów: KL.III-52/44/60 z 1960-11-19; 7 z 1967-05-29; A/167 z 2015-02-16
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. Świętej Anny 51)dnia 1967-05-29, wykaz dokumentów: 373 z 1967-05-29; A/165 z 2015-02-16
  • Pałac z 1903 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 49)dnia 1976-09-30, wykaz dokumentów: 430 z 1976-09-30; A/187 z 2015-02-23
  • Oficyna mieszkalna z pocz. XX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 49)dnia 1977-03-29, wykaz dokumentów: 449 z 1977-03-29; A/188 z 2015-02-23
  • Plebania z 1890 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 48)dnia 1977-03-29, wykaz dokumentów: 450 z 1977-03-29; A/209 z 2015-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 18)dnia 1977-03-29, wykaz dokumentów: 451 z 1977-03-29; A/182 z 2015-07-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1904 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 36)dnia 1977-03-29, wykaz dokumentów: 452 z 1977-03-29; A/184 z 2015-04-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1904 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 41)dnia 1977-03-29, wykaz dokumentów: 453 z 1977-03-29; A/185 z 2015-07-17
  • Miasto (data nieznana)dnia 1984-03-30, wykaz dokumentów: 671 z 1984-03-30; A/163 z 2015-02-16
  • Dzwonnica z 1929 - 1930dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 728 z 1984-06-01; A/208 z 2015-04-01
  • Dzwonnica z pocz. XVIII w. (ul. Reformacka 1)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 729 z 1984-06-01; A/212 z 2015-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w.dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 730 z 1984-06-01; A/183 z 2015-02-23
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 731 z 1984-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 45)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 732 z 1984-06-01
  • Kamienica z 1895 r. (ul. Świętej Anny 15)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 733 z 1984-06-01; A/172 z 2015-04-15
  • Kamienica z 1902 r. (ul. Stanisława Staszica 1)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 734 z 1984-06-01; A/201 z 2015-07-17
  • Kamienica z 1890 r. (ul. Stanisława Staszica 3)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 735 z 1984-06-01; A/202 z 2015-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Reformacka 3)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 736 z 1984-06-01; A/190 z 2015-02-15
  • Oficyna mieszkalna z 1911 r.dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 737 z 1984-06-01; A/204 z 2015-07-17
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Adama Mickiewicza 7)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 738 z 1984-06-01; A/177 z 2015-05-13
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Adama Mickiewicza 12)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 739 z 1984-06-01; A/179 z 2015-07-14
  • Kamienica z 1902 r. (ul. Adama Mickiewicza 10)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 740 z 1984-06-01; A/178 z 2015-07-13
  • Kamienica z 1902 - 1903 (ul. Henryka Sienkiewicza 1)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 741 z 1984-06-01; A/192 z 2015-07-14
  • Kamienica z 1902 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 3)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 742 z 1984-06-01; A/194 z 2015-07-17
  • Kamienica z 1882 r. (ul. Świętej Anny 1)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 743 z 1984-06-01; A/170 z 2015-07-13
  • Kamienica z 1901 r. (ul. Świętej Anny 13)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 744 z 1984-06-01; A/171 z 2015-07-13
  • Kamienica z 1890 - 1900 (ul. Berka Joselewicza 2)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 745 z 1984-06-01; A/176 z 2015-04-20
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 4)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 746 z 1984-06-01; A/195 z 2015-02-23
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 2)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 747 z 1984-06-01; A/193 z 2015-07-14
  • Kamienica z 1897 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 6)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 748 z 1984-06-01; A/196 z 2015-07-14
  • Kamienica z 1897 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 8)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 749 z 1984-06-01; A/197 z 2015-07-14
  • Kamienica z 1899 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 11)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 750 z 1984-06-01; A/198 z 2015-04-20
  • Kamienica z 1896 - 1903 (ul. Stanisława Staszica 8)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 751 z 1984-06-01; A/203 z 2015-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1895 r. (ul. Romualda Traugutta 12)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 752 z 1984-06-01; A/205 z 2015-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1904 r. (ul. Wojska Polskiego 2)dnia 1984-06-01, wykaz dokumentów: 753 z 1984-06-01; A/206 z 2015-04-01
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1992-01-02, wykaz dokumentów: 854A z 1992-01-02; A/169 z 2015-02-16
  • Kamienica z 1911 r. (ul. Świętej Anny 20)dnia 1993-02-22, wykaz dokumentów: 926A z 1993-02-22; A/173 z 2015-07-13
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Świętej Anny 21)dnia 1993-02-22, wykaz dokumentów: 927A z 1993-02-22; A/174 z 2015-02-17
  • Kamienica z 1915 r. (ul. Świętej Anny 34)dnia 1993-02-22, wykaz dokumentów: 928A z 1993-02-22; A/175 z 2015-07-13
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Stanisława Moniuszki 12)dnia 1993-02-22, wykaz dokumentów: 930A z 1993-02-22; A/180 z 2015-07-14
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10)dnia 1993-02-22, wykaz dokumentów: 931A z 1993-02-22
  • Cmentarz żydowski z XVI w.dnia 1993-11-10, wykaz dokumentów: 935A z 1993-11-10; A/168 z 2015-02-16
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XVII w.dnia 1995-02-22, wykaz dokumentów: 989A z 1995-02-22; A/213 z 2015-04-01
  • Oficyna mieszkalna z końca XIX w. (ul. Reformacka 7)dnia 1997-12-24, wykaz dokumentów: 1002A z 1997-12-24; A/191 z 2015-02-23
  • Kamienica z 1909 r. (ul. Stefana Okrzei 4)dnia 1998-10-12, wykaz dokumentów: 1008A z 1998-10-12; A/181 z 2015-07-17
 • Formy ochrony przyrody w Brzezinach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Brzezin znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Brzezinach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-02-01, Opis granicy: rośnie przy plebanii parafii p.w. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-11-01, Opis granicy: rośnie na terenie cmentarza w mieście Brzeziny przy ul. Łódzkiej
  • Pomnik przyrodyOpis: 3 lipy drobnolistne- 1 lipa drobnolistna ochrona zniesiona Uchwałą NR XLIII/208/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zniesienia ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5108), Data ustanowienia: 1985-11-01, Opis granicy: rośnie na terenie cmentarza w mieście Brzeziny przy ul. Łódzkiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 3 lipy szerokolistne – 1 lipa szerokolistna ochrona zniesiona Uchwałą NR III/23/2010 Rady Miasta Brzeziny, Data ustanowienia: 1985-11-01, Opis granicy: rośnie na terenie cmentarza w mieście Brzeziny przy ul. Łódzkiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna od wys. 4 m pień rozwidlony Prace leczniczo-pielęgnacyjne w 2007 r, Data ustanowienia: 1988-03-11, Opis granicy: rośnie przy budynku Muzeum Regionalnym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-04-01, Opis granicy: rośnie na terenie cmentarza w mieście Brzeziny przy ul. Łódzkiej

Brzeziny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Brzezinach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Brzezinach znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzezińskiego.

  Powiat brzeziński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Brzezinach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 9 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Brzezinach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 58,36 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  58,4
  Województwo
  92,9
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  6,9
  Polska
  5,0
 • 75,03 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  75,0
  Województwo
  110,7
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. łódzkie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 128,57 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  128,6
  łódzkie
  119,2
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Brzezinach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 787,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  787,8 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,4 km
  Województwo
  4,8 km
  Kraj
  5,2 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Brzeziny przechodzi 6 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A1autostrada A1(Rusocin - Stanisławie - Swarożyn - Pelplin - Kopytkowo - Warlubie - Nowe Marzy - Grudziądz - Lisewo - Turzno - Lubicz Dolny - Toruń - Ciechocinek - Włocławek - Kowal - Sójki - Kutno - Piątek - Stryków - Brzeziny - Łódź - Tuszyn - Srock - Piotrków Trybunalski - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Czekanów - Gliwice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Rybnik - Żory - Świerklany - Mszana - Gorzyczki - granica (Czechy))
  • DK 72droga krajowa nr 72(Konin - Żdżary - Kępina - Tuliszków - Wymysłów - Grzymiszew - Imiełków - Albertów - Słodków - Słodków Kolonia - Turek - Przykona - Wichertów - Smulsko - Ewinów - Człopy - Uniejów - Dominikowice - Grocholice - Zakrzew - Rodrysin - Praga - Poddębice - Józefka - Panaszew - Przekora - Złotniki - Kuciny - Prawęcice - Jastrzębiec - Łobódź - Aleksandrów Łódzki - Łódź - Natolin - Teolin - Lipiny - Paprotnia - Brzeziny - Przecław - Rogów Parcela - Jeżów - Białynin - Białynin-Podbór - Głuchów - Złota - Soczyce - Ścieki - Rawa Mazowiecka)
  • DW 704droga wojewódzka nr 704(Jamno - Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko - Łyszkowice - Trzcianka - Teresin - Kołacinek - Kołacin - Henryków - Szymaniszki - Brzeziny)
  • DW 708droga wojewódzka nr 708(Ozorków - Maszkowice - Modlna - Celestynów - Bądków - Warszyce - Wola Branicka-Kolonia - Kębliny - Moszczenica - Anielin Swędowski - Stryków - Niesułków - Niesułków Kolonia - Dąbrówka Duża - Tadzin - Brzeziny)
  • DW 715droga wojewódzka nr 715( Brzeziny - Zalesie - Koluszki - Redzeń Nowy - Regny - Budziszewice - Zaosie - Osiedle Niewiadów - Ujazd)
  • DW 785droga wojewódzka nr 785(Ciężkowice - Młynek - Żytno - Silnica - Polichno - Brzeziny - Silniczka - Maluszyn - Kurzelów - Danków Duży - Włoszczowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Brzeziny nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
  • LK 17Linia kolejowa nr 17: Łódź Fabryczna - Koluszki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Fabryczna - Łódź Niciarniana - Łódź Widzew - Łódź Andrzejów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice - Koluszki)
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka - Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)
  • LK 537Linia kolejowa nr 537: Żakowice Południowe - Słotwiny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Żakowice Południowe - Słotwiny)
  • LK 534Linia kolejowa nr 534: Koluszki - Mikołajów [o znaczeniu drugorzędnym] (Koluszki - Słotwiny - Mikołajów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Brzezinach istnieje 110 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Burskiego

  ul. Adama Kazimierza Czartoryskiego

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Antoniego Hetmana

  ul. Antoniego Józefa Madalińskiego

  ul. Augustyna Kordeckiego

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Berka Joselewicza

  ul. Bohaterów Warszawy

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Cegielniana

  ul. Chryzantem

  ul. Cicha

  ul. Daliowa

  ul. Danuty Siedzikówny "Inki"

  ul. Droga Młyńska

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Franciszka Gąsiorka

  ul. Frycza Modrzewskiego

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Ignacego Potockiego

  ul. Irysowa

  ul. Jakuba Jasińskiego

  ul. Jana Dekerta

  ul. Jana Kilińskiego

  pl. Jana Pawła II

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Juliana Ursyna Niemcewicza

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Hallera

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Klonowa

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Konwaliowa

  ul. Kosmonautów

  ul. Kosynierów

  ul. Krakówek

  ul. Lasockich

  ul. Leśna

  ul. Ludowa

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Macieja Stryjkowskiego

  ul. Malownicza

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Małczewska

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mrocka

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Orląt Lwowskich

  ul. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Porzeczkowa

  ul. Południowa

  ul. Przechodnia

  ul. Przedwiośnie

  ul. Przemysłowa

  ul. Północna

  ul. Racławicka

  ul. Reformacka

  ul. Romana Dmowskiego

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego

  ul. Różana

  ul. Sasanek

  ul. Sejmu Wielkiego

  ul. Skośna

  ul. Składowa

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Małachowskiego

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strykowska

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Słodowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Rejtana

  ul. Tulipanowa

  ul. Uniwersału Połanieckiego

  ul. Wesoła

  ul. Wodociągowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wspólna

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zawilcowa

  ul. Zdrowie

  ul. gen. Władysława Andersa

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. Łódzka

  ul. Łąkowa

  ul. św. Anny

  ul. Źródlana