Lutomiersk w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Lutomiersk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lutomiersk to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu pabianickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lutomiersk.
 • 1 581 Liczba mieszkańców
 • 1274–1870; 2022 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • EPA Tablice rejestracyjne
 • Tadeusz Borkowski Burmistrz miasta
Lutomiersk na mapie
Identyfikatory
 • 19.211751.7542 Współrzędne GPS
 • 1008064 TERYT (TERC)
 • 0705893 SIMC
Herb miasta Lutomiersk
Lutomiersk herb
Flaga miasta Lutomiersk
Lutomiersk flaga

Jak Lutomiersk wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lutomiersk na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lutomiersk wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lutomiersk plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
102Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
140Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
154Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
174Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
175Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
187Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
202Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
209Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
223Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
232Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
237Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
240Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
253Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
294Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
340Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
345Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
367Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
398Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
412Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców

Lutomiersk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-083Poczta Lutomiersk

Lutomiersk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lutomiersku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Lutomiersk
(43) 677-50-11
(43) 677-50-94
Pl. Jana Pawła II 11
95-083 Lutomiersk

Lutomiersk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Lutomiersk jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 581, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 10,7%.

  Mieszkańcy Lutomierska zawarli w 2022 roku 12 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  26,1% mieszkańców Lutomierska jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Lutomiersk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,69 na 1000 mieszkańców Lutomierska. W 2022 roku urodziło się 10 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,6% zgonów w Lutomiersku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,1% zgonów w Lutomiersku były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lutomierska przypada 11.63 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 8 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 14 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lutomierska -6. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,4% mieszkańców Lutomierska jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lutomierska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 581 Liczba mieszkańców
 • 794 Kobiety
 • 787 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lutomiersku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lutomiersku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lutomiersku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lutomierska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lutomiersk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lutomiersk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lutomiersk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Lutomiersk
  26,1%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 30,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,2%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 49,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Lutomiersk
  9,7%
  Województwo
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Lutomiersk
  9,9%
  łódzkie
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 10,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,1% Nieustalone
 • Tutaj
  2,1%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lutomiersku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Lutomiersk
  4,1
  łódzkie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Lutomiersk
  1,7
  woj. łódzkie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lutomiersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Lutomiersk
  -4,7
  łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lutomiersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lutomiersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lutomiersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lutomiersku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,9
  Województwo
  7,6
  Polska
  8,1
 • 31,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Lutomiersk
  31,2
  woj. łódzkie
  34,6
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 358 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 296 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 358 g
  łódzkie
  3 354 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 284 Waga 3500g - 3999g
 • 284
 • 309 Waga 3000g - 3499g
 • 309
 • 125 Waga 2500g - 2999g
 • 125
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,21
  woj. łódzkie
  1,28
  Cały kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Lutomiersk
  0,48
  woj. łódzkie
  0,54
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Lutomiersku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,6
  łódzkie
  14,0
  Polska
  11,9
 • 206,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  206,3
  woj. łódzkie
  183,7
  Cały kraj
  147,0
 • 6,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,0
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Lutomiersk
  3,7
  łódzkie
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pabianickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Lutomiersk
  29,6%
  Województwo
  29,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,1%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,7%
  łódzkie
  6,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • 320 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  13,0
  Cała Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Cały kraj
  74,4
 • 298,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  298,8
  Województwo
  293,1
  Cała Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 463,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 453,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 474,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lutomiersk
  463,2
  Województwo
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 57,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  57,1
  Województwo
  63,6
  Kraj
  70,6
 • 37,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Lutomiersk
  37,9
  woj. łódzkie
  36,5
  Kraj
  32,6
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,9
  woj. łódzkie
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Lutomiersk
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lutomiersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lutomiersk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lutomiersku oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lutomiersku to 622 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 393 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lutomiersku to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Lutomiersku to 105,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pabianickiego.

  Powiat pabianicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 622 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 393,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  393,40
  woj. łódzkie
  445,90
  Kraj
  412,40
 • 97,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Lutomiersk
  97,70 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 38,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  38,40 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Lutomiersk
  4,34
  woj. łódzkie
  3,68
  Cały kraj
  3,83
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,54
  łódzkie
  2,24
  Cały kraj
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,59
  woj. łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Lutomiersk
  2,53
  łódzkie
  5,58
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Lutomiersk
  5,25
  Województwo
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 13,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Lutomiersk
  13,28
  łódzkie
  21,24
  Cała Polska
  24,56
 • 423 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 105,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  105,8 m2
  woj. łódzkie
  93,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,27 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Lutomiersk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Lutomiersku na 1000 mieszkańców pracuje 413osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Lutomiersku wynosiło w 2022 roku 5,9% (5,9% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lutomiersku wynosiło 5 650,74 PLN, co odpowiada 84.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  6,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Lutomierska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,9% w przemyśle i budownictwie, a 21,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 413 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  413,0
  łódzkie
  422,0
  Cały kraj
  402,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,9% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • Lutomiersk
  5,9%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lutomiersku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lutomiersku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lutomiersku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 651 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 651 PLN
  Województwo
  6 211 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lutomiersku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,9% Przemysł i budownictwo
 • 34,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,6% Pozostałe
 • 37,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lutomiersku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lutomiersk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lutomiersk
  65,6
  Województwo
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 34,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,3
  Województwo
  43,1
  Cała Polska
  38,2
 • 109,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Lutomiersk
  109,9
  woj. łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 50,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 50,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 50,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lutomiersk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Lutomiersku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 211 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 161 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 15 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (18) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (9) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (20) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lutomiersku najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (201) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,6% (52) podmiotów, a 72,0% (152) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lutomiersku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.8%) oraz Budownictwo (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 211 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 52 Przemysł i budownictwo
 • 152 Pozostała działalność
 • 15 Podmioty nowo zarejestrowane w Lutomiersku w 2022 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Lutomiersku w 2022 roku
 • 161 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 201 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 201
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 211 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 211
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 161 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 48 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 48
 • 26 Budownictwo
 • 26
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lutomiersk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lutomiersku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 26 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lutomiersku wynosi 70,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lutomierska najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,51 (wykrywalność 55%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,86 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,43 (69%), drogowe - 2,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lutomierska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lutomiersk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 26
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 16,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,13
  łódzkie
  19,38
  Polska
  22,81
 • 8,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Lutomiersk
  8,86
  woj. łódzkie
  11,45
  Cały kraj
  12,98
 • 4,43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Lutomiersk
  4,43
  Województwo
  5,35
  Cały kraj
  6,99
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Lutomiersk
  2,22
  Województwo
  1,94
  Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Lutomiersk
  0,17
  woj. łódzkie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 9,51 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Lutomiersk
  9,51
  łódzkie
  10,36
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lutomiersk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  łódzkie
  65%
  Kraj
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Lutomiersk
  62%
  łódzkie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  70%
  Województwo
  67%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  85%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Lutomiersk
  55%
  woj. łódzkie
  44%
  Cała Polska
  51%

Lutomiersk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lutomierska wyniosła w 2022 roku 52,6 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Lutomierska - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (14.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,6 mln złotych, czyli 10,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lutomierska wyniosła w 2022 roku 54,9 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%). W budżecie Lutomierska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (21,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,6%.
 • Wydatki budżetu w Lutomiersku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lutomierska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lutomiersk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lutomierska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------52,6 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------17,4 mln

  11,0 tys(33.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------7,4 mln

  4,7 tys(14.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------6,3 mln

  4,0 tys(12.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------4,1 mln

  2,6 tys(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------2,9 mln

  1,8 tys(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------2,1 mln

  1,3 tys(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------1,3 mln

  847(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------1,2 mln

  754(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------722,0 tys

  457(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------656,3 tys

  415(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------573,1 tys

  363(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------526,1 tys

  333(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------84,5 tys

  53,5(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------42,7 tys

  27,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------30,8 tys

  19,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------29,2 tys

  18,4(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------9,4 tys

  5,9(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  -------2,0 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,7 tys

  1,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lutomiersku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lutomierska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lutomiersk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lutomierska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------54,9 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------20,3 mln

  12,8 tys(36.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------11,7 mln

  7,4 tys(21.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------6,4 mln

  4,0 tys(11.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------3,6 mln

  2,3 tys(6.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------1,5 mln

  962(2.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------1,2 mln

  755(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,1 mln

  711(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------794,3 tys

  502(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------623,3 tys

  394(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------403,1 tys

  255(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------400,1 tys

  253(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------39,0 tys

  24,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------23,3 tys

  14,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------3,4 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,7 tys

  1,1(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------341

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lutomiersk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 14,0% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,0% mieszkańców Lutomierska, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Lutomierska mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lutomiersku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,7%) oraz średnie zawodowe (17,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (21,8%).

  W roku 2021 w Lutomiersku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 72 dzieci (41 dziewczynek oraz 31 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lutomiersku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 72 dzieci (31 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępne były 72 miejsca.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 729 uczniów (334 kobiety oraz 395 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lutomiersku placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 383 uczniów (173 kobiety oraz 210 mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  24,1%
  łódzkie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 27,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,4%
  łódzkie
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Lutomiersk
  3,6%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,6% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,0%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  18,0%
  łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,6%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 681 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  681,0
  Województwo
  895,0
  Polska
  883,0
 • 2,39 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  2,39
  woj. łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lutomiersk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Dzieci
 • 41 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 31 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,9%
  43,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 15 3 lata
 • 15
 • 18 4 lata
 • 18
 • 19 5 lata
 • 19
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 8 4 lata
 • 8
 • 11 5 lata
 • 11
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 10 4 lata
 • 10
 • 8 5 lata
 • 8
 • 2 6 lat
 • 2
 • 239 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Lutomiersk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7 Dzieci
 • 3 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,9%
  57,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 5 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lutomiersk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 729 Uczniowie
 • 334 Kobiety
  (uczniowie)
 • 395 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,8%
  54,2%
 • 91 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,2
  łódzkie
  16,5
  Kraj
  16,7
 •  
 • 54,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 45,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,28
  łódzkie
  96,76
  Cała Polska
  95,71
 • 84,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,16
  woj. łódzkie
  95,70
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lutomiersk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lutomiersk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lutomiersku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lutomiersku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku (Orzeł Biały)
  Publiczna
  43 677-50-28
  43 677-50-28
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
  95-083 Lutomiersk
  1736531
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lutomiersku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lutomiersku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (ks. Antoni Chlondowski)
  Niepubliczna
  ul. Kopernika 3
  95-083 Lutomiersk
  ---
  Salezjańska Szkoła Muzyczna II stopnia (ks. Antoni Chlondowski)
  Niepubliczna
  ul. Kopernika 3
  95-083 Lutomiersk
  ---

Lutomiersk - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Kultura i rekreacja w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Lutomiersku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lutomiersku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 59 (uczestnicy: 7 450)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 6 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 12)
  • literackie: 1 (członkowie: 12)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 120)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Lutomiersku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 015 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 887 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Lutomiersku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 50 członków. Zarejestrowano 48 ćwiczących (mężczyźni: 31, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 20, dziewczęta do lat 18: 16). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lutomiersku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lutomiersku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lutomierska znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lutomiersku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Chałupa z końca XVIII w.dnia 1946-09-30, wykaz dokumentów: 355/IV/25 z 1946-09-30
  • Chałupa z końca XVIII w. (ul. Jana Kilińskiego 40A)dnia 1946-09-30, wykaz dokumentów: 57-IV-23 z 1946-09-30
  • Kościół z poł. XVII w. (ul. Mikołaja Kopernika 3)dnia 1948-03-23, wykaz dokumentów: 58-IV-6 z 1948-03-23; 36 z 1967-08-28; 270/A z 1996-07-04
  • Kościół z 1780 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 1948-03-23, wykaz dokumentów: 59-IV-7 z 1948-03-23; 38 z 1967-08-28; 272/A z 1996-09-12
  • Klasztor z poł. XVII w. (ul. Mikołaja Kopernika 3)dnia 1948-03-23, wykaz dokumentów: 68-IV-16 z 1948-03-23; 68-IV-16 z 1960-12-28; 37 z 1967-08-28; 271/A z 1996-07-04
  • Figura z 1773 r.dnia 1949-04-05, wykaz dokumentów: 57-IV-5 z 1949-04-05
  • Dzwonnica z końca XVIII w. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 1967-08-28, wykaz dokumentów: 39 z 1967-08-28; 273/A z 1996-09-12

Lutomiersk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 31 wypadków drogowych w Lutomiersku odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 31 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 960,8 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 379,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Lutomiersku znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pabianickiego.

  Powiat pabianicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lutomiersku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 31 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lutomiersku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 960,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 960,8
  woj. łódzkie
  1 942,5
  Cały kraj
  1 100,9
 • 379,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  379,5
  Województwo
  133,2
  Polska
  104,4
 • 1 960,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 960,8
  Województwo
  2 376,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 19,35 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Lutomiersk
  19,4
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. łódzkie
  122,3
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lutomiersku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 112,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  112,0 km
  łódzkie
  624,9 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,6 km
  Województwo
  4,8 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lutomiersk przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 710droga wojewódzka nr 710(Łódź - Konstantynów Łódzki - Mirosławice - Lutomiersk - Kwaitkowice - Kwaitkowice-Kolonia - Dobruchów - Górna Wola - Szadek - Nowy Kromolin - Kotliny - Kotlinki - Sikucin - Stare Boczki - Lipiny - Borek Lipiński - Rossoszyca - Warta - Raczków - Orzeżyn - Kwasków - Błaszki)