Lutomiersk w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Lutomiersk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lutomiersk to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu pabianickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lutomiersk.
 • 1 582 Liczba mieszkańców
 • 1274–1870; 2022 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • EPA Tablice rejestracyjne
 • Tadeusz Borkowski Burmistrz miasta
Lutomiersk na mapie
Identyfikatory
 • 19.211751.7542 Współrzędne GPS
 • 1008064 TERYT (TERC)
 • 0705893 SIMC
Herb miasta Lutomiersk
Lutomiersk herb
Flaga miasta Lutomiersk
Lutomiersk flaga

Jak Lutomiersk wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lutomiersk na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lutomiersk wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lutomiersk plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
45Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
76Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
112Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
178Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
191Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
201Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
244Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
245Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
321Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
347Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
357Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
375Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
378Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym

Lutomiersk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-083Poczta Lutomiersk

Lutomiersk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lutomiersku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Lutomiersk
(43) 677-50-11
(43) 677-50-94
Pl. Jana Pawła II 11
95-083 Lutomiersk

Lutomiersk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Lutomiersk jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 582, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 10,8%.

  Mieszkańcy Lutomierska zawarli w 2022 roku 12 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  26,1% mieszkańców Lutomierska jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Lutomiersk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,69 na 1000 mieszkańców Lutomierska. W 2022 roku urodziło się 10 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 29,5% zgonów w Lutomiersku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,0% zgonów w Lutomiersku były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lutomierska przypada 11.63 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 8 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 14 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lutomierska -6. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,4% mieszkańców Lutomierska jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lutomierska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 582 Liczba mieszkańców
 • 787 Kobiety
 • 795 Mężczyźni
 • 49,7%
  50,3%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lutomiersku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lutomiersku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lutomiersku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lutomierska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lutomiersk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lutomiersk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lutomiersk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Lutomiersk
  26,1%
  łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 30,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,2% Żonaci/Zamężne
 • Lutomiersk
  52,2%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 49,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Lutomiersk
  9,7%
  łódzkie
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,9%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 10,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,1% Nieustalone
 • Lutomiersk
  2,1%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lutomiersku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,1
  łódzkie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  woj. łódzkie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lutomiersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,7
  łódzkie
  -6,4
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lutomiersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lutomiersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lutomiersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lutomiersku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Lutomiersk
  6,9
  woj. łódzkie
  7,6
  Polska
  8,1
 • 31,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,2
  łódzkie
  34,6
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 358 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 296 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 358 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 284 Waga 3500g - 3999g
 • 284
 • 309 Waga 3000g - 3499g
 • 309
 • 125 Waga 2500g - 2999g
 • 125
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,21
  Województwo
  1,28
  Polska
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Lutomiersk
  0,62
  łódzkie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,48
  łódzkie
  0,54
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Lutomiersku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,6
  woj. łódzkie
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 206,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  206,3
  woj. łódzkie
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 6,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Lutomiersk
  6,0
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  woj. łódzkie
  3,7
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pabianickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  29,5%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Lutomiersk
  21,0%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,6%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  6,7%
 • 149 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,0
  Cała Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  71,8
  Kraj
  70,6
 • 300,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  300,4
  Województwo
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Polska
  253,9
 • 420,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 445,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 393,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  420,9
  woj. łódzkie
  412,1
  Kraj
  426,2
 • 45,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 70,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lutomiersk
  45,9
  Województwo
  53,5
  Cała Polska
  62,9
 • 47,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  47,5
  woj. łódzkie
  38,6
  Polska
  33,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Lutomiersk
  6,3
  woj. łódzkie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  łódzkie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lutomiersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lutomiersk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lutomiersku oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lutomiersku to 622 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 393 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lutomiersku to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Lutomiersku to 105,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,76% mieszkań posiada łazienkę, 74,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 37,14% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pabianickiego.

  Powiat pabianicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 622 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 393,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  393,40
  woj. łódzkie
  445,90
  Polska
  412,40
 • 97,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Lutomiersk
  97,70 m2
  łódzkie
  71,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 38,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Lutomiersk
  38,40 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Lutomiersk
  4,34
  łódzkie
  3,68
  Cała Polska
  3,83
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,54
  woj. łódzkie
  2,24
  Cała Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,59
  woj. łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,53
  łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Lutomiersk
  5,25
  woj. łódzkie
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 13,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  13,28
  Województwo
  21,24
  Polska
  24,56
 • 423 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 105,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Lutomiersk
  105,8 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,27 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Lutomiersk
  94,53%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Cała Polska
  97,75%
 • 87,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,30%
  łódzkie
  92,46%
  Polska
  95,18%
 • 83,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Lutomiersk
  83,76%
  woj. łódzkie
  89,88%
  Cały kraj
  93,75%
 • 74,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Lutomiersk
  74,92%
  Województwo
  82,27%
  Cały kraj
  85,83%
 • 37,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Lutomiersk
  37,14%
  Województwo
  46,52%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2022-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Lutomiersk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lutomiersku na 1000 mieszkańców pracuje 86osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Lutomiersku wynosiło w 2023 roku 5,5% (5,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lutomiersku wynosiło 5 650,74 PLN, co odpowiada 84.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  6,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Lutomierska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,9% w przemyśle i budownictwie, a 21,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 86 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Lutomiersk
  86,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Kraj
  259,0
 • 7,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,6% Kobiety
 • 6,6% Mężczyźni
 • Lutomiersk
  5,5%
  łódzkie
  5,4%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lutomiersku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lutomiersku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lutomiersku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 097 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 651 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lutomiersku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,9% Przemysł i budownictwo
 • 34,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,6% Pozostałe
 • 37,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lutomiersku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lutomiersk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lutomiersk
  65,6
  łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 34,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  34,3
  Województwo
  43,1
  Polska
  38,2
 • 109,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  109,9
  Województwo
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 50,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 50,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 50,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lutomiersk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Lutomiersku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 227 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 175 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (9) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (20) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lutomiersku najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (216) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (59) podmiotów, a 70,9% (161) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lutomiersku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.6%) oraz Budownictwo (17.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 227 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59 Przemysł i budownictwo
 • 161 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Lutomiersku w 2023 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Lutomiersku w 2023 roku
 • 175 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 216 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 216
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 227 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 227
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 175 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 50 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 50
 • 31 Budownictwo
 • 31
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lutomiersk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lutomiersku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 26 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lutomiersku wynosi 70,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lutomierska najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,51 (wykrywalność 55%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,86 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,43 (69%), drogowe - 2,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lutomierska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lutomiersk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 26
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 16,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,13
  Województwo
  19,38
  Cała Polska
  22,81
 • 8,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Lutomiersk
  8,86
  woj. łódzkie
  11,45
  Cała Polska
  12,98
 • 4,43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,43
  łódzkie
  5,35
  Cała Polska
  6,99
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,22
  łódzkie
  1,94
  Cała Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Lutomiersk
  0,17
  woj. łódzkie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 9,51 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,51
  woj. łódzkie
  10,36
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lutomiersk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  łódzkie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  łódzkie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  85%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  55%
  Województwo
  44%
  Polska
  51%

Lutomiersk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lutomierska wyniosła w 2022 roku 52,6 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Lutomierska - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (14.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,6 mln złotych, czyli 10,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lutomierska wyniosła w 2022 roku 54,9 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%). W budżecie Lutomierska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (21,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,6%.
 • Wydatki budżetu w Lutomiersku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lutomierska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lutomiersk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lutomierska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------52,6 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------17,4 mln

  11,0 tys(33.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------7,4 mln

  4,7 tys(14.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------6,3 mln

  4,0 tys(12.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------4,1 mln

  2,6 tys(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------2,9 mln

  1,8 tys(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------2,1 mln

  1,3 tys(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------1,3 mln

  847(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------1,2 mln

  754(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------722,0 tys

  457(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------656,3 tys

  415(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------573,1 tys

  363(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------526,1 tys

  333(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------84,5 tys

  53,5(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------42,7 tys

  27,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------30,8 tys

  19,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------29,2 tys

  18,4(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------9,4 tys

  5,9(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  -------2,0 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,7 tys

  1,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lutomiersku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lutomierska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lutomiersk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lutomierska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------54,9 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------20,3 mln

  12,8 tys(36.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------11,7 mln

  7,4 tys(21.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------6,4 mln

  4,0 tys(11.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------3,6 mln

  2,3 tys(6.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------1,5 mln

  962(2.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------1,2 mln

  755(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,1 mln

  711(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------794,3 tys

  502(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------623,3 tys

  394(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------403,1 tys

  255(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------400,1 tys

  253(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------39,0 tys

  24,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------23,3 tys

  14,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------3,4 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,7 tys

  1,1(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------341

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lutomiersk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 14,0% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,0% mieszkańców Lutomierska, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Lutomierska mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lutomiersku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,7%) oraz średnie zawodowe (17,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (21,8%).

  W roku 2022 w Lutomiersku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 71 dzieci (36 dziewczynek oraz 35 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lutomiersku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 72 dzieci (31 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępne były 72 miejsca.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 737 uczniów (348 kobiet oraz 389 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lutomiersku placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 383 uczniów (173 kobiety oraz 210 mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  24,1%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 27,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,4%
  łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 37,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  łódzkie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,6% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,0%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  18,0%
  Województwo
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 14,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Lutomiersk
  14,6%
  Województwo
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,1%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 789 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  789,0
  łódzkie
  934,0
  Cały kraj
  927,0
 • 2,39 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  2,39
  Województwo
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lutomiersk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71 Dzieci
 • 36 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 35 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,7%
  49,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 18 3 lata
 • 18
 • 20 4 lata
 • 20
 • 20 5 lata
 • 20
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 8 4 lata
 • 8
 • 9 5 lata
 • 9
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 12 4 lata
 • 12
 • 11 5 lata
 • 11
 • 4 6 lat
 • 4
 • 265 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Lutomiersk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 66,7%
  33,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 1 5 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 5 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 • Szkoły podstawowe w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lutomiersk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 737 Uczniowie
 • 348 Kobiety
  (uczniowie)
 • 389 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 97 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,4
  łódzkie
  16,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 52,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 46,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 82,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  82,90
  łódzkie
  97,10
  Cały kraj
  95,96
 • 82,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Lutomiersk
  82,11
  Województwo
  95,87
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lutomiersk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lutomiersk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lutomiersku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lutomiersku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku (Orzeł Biały)
  Publiczna
  43 677-50-28
  43 677-50-28
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
  95-083 Lutomiersk
  1736531
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lutomiersku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lutomiersku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (ks. Antoni Chlondowski)
  Niepubliczna
  ul. Kopernika 3
  95-083 Lutomiersk
  ---
  Salezjańska Szkoła Muzyczna II stopnia (ks. Antoni Chlondowski)
  Niepubliczna
  ul. Kopernika 3
  95-083 Lutomiersk
  ---

Lutomiersk - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Kultura i rekreacja w Lutomiersku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Lutomiersku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lutomiersku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 59 (uczestnicy: 7 450)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 6 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 12)
  • literackie: 1 (członkowie: 12)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 120)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Lutomiersku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 015 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 887 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Lutomiersku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 50 członków. Zarejestrowano 48 ćwiczących (mężczyźni: 31, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 20, dziewczęta do lat 18: 16). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lutomiersku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lutomiersku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lutomierska znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lutomiersku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Chałupa z końca XVIII w.dnia 1946-09-30, wykaz dokumentów: 355/IV/25 z 1946-09-30
  • Chałupa z końca XVIII w. (ul. Jana Kilińskiego 40A)dnia 1946-09-30, wykaz dokumentów: 57-IV-23 z 1946-09-30
  • Kościół z poł. XVII w. (ul. Mikołaja Kopernika 3)dnia 1948-03-23, wykaz dokumentów: 58-IV-6 z 1948-03-23; 36 z 1967-08-28; 270/A z 1996-07-04
  • Kościół z 1780 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 1948-03-23, wykaz dokumentów: 59-IV-7 z 1948-03-23; 38 z 1967-08-28; 272/A z 1996-09-12
  • Klasztor z poł. XVII w. (ul. Mikołaja Kopernika 3)dnia 1948-03-23, wykaz dokumentów: 68-IV-16 z 1948-03-23; 68-IV-16 z 1960-12-28; 37 z 1967-08-28; 271/A z 1996-07-04
  • Figura z 1773 r.dnia 1949-04-05, wykaz dokumentów: 57-IV-5 z 1949-04-05
  • Dzwonnica z końca XVIII w. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 1967-08-28, wykaz dokumentów: 39 z 1967-08-28; 273/A z 1996-09-12

Lutomiersk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 31 wypadków drogowych w Lutomiersku odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 31 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 960,8 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 379,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Lutomiersku znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pabianickiego.

  Powiat pabianicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lutomiersku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 31 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lutomiersku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 960,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 960,8
  łódzkie
  1 942,5
  Cała Polska
  1 100,9
 • 379,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  379,5
  łódzkie
  133,2
  Cała Polska
  104,4
 • 1 960,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 960,8
  woj. łódzkie
  2 376,3
  Polska
  1 327,3
 • 19,35 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  19,4
  łódzkie
  6,9
  Kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  122,3
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lutomiersku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 112,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Lutomiersk
  112,0 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Lutomiersk
  1,6 km
  Województwo
  4,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lutomiersk przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 710droga wojewódzka nr 710(Łódź - Konstantynów Łódzki - Mirosławice - Lutomiersk - Kwaitkowice - Kwaitkowice-Kolonia - Dobruchów - Górna Wola - Szadek - Nowy Kromolin - Kotliny - Kotlinki - Sikucin - Stare Boczki - Lipiny - Borek Lipiński - Rossoszyca - Warta - Raczków - Orzeżyn - Kwasków - Błaszki)