Iwonicz-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Iwonicz-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Iwonicz-Zdrój to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Iwonicz-Zdrój.
 • 1 552 Liczba mieszkańców
 • 5,9 km² Powierzchnia
 • 263,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 410 m n.p.m Wysokość
 • XV wiek Data założenia
 • 1973 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RKR Tablice rejestracyjne
 • Witold Kocaj Burmistrz miasta
Iwonicz-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 21.789949.5631 Współrzędne GPS
 • 1807034 TERYT (TERC)
 • 0953007 SIMC
Herb miasta Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój herb

Jak Iwonicz-Zdrój wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Iwonicz-Zdrój na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Iwonicz-Zdrój wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Iwonicz-Zdrój plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
13Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
16Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
22Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
44Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
44Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
111Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
139Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
179Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
235Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
245Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
248Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
251Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
277Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
283Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
305Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce

Iwonicz-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-440Poczta Iwonicz-Zdrój
38-440Skrytki Pocztowe Poczta Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Iwoniczu-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
(13) 435-02-12 126
(13) 435-02-12
Al. Słoneczna 28
38-440 Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Iwonicz-Zdrój jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 552, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 18,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,4 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Iwonicza-Zdroju zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Iwonicza-Zdroju jest stanu wolnego, 58,6% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Iwonicz-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,11 na 1000 mieszkańców Iwonicza-Zdroju. W 2022 roku urodziło się 9 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,3% zgonów w Iwoniczu-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Iwoniczu-Zdroju były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Iwonicza-Zdroju przypada 15.79 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Iwonicza-Zdroju -14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  54,7% mieszkańców Iwonicza-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 14,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 31,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Iwonicza-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 552 Liczba mieszkańców
 • 803 Kobiety
 • 749 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Iwoniczu-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Iwoniczu-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Iwoniczu-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Iwonicza-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  46,4 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 48,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Iwonicz-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Iwonicza-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Iwonicz-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Iwonicz-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Iwonicz-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Iwonicz-Zdrój
  28,2%
  Podkarpackie
  29,4%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  Podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,7%
  Podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,2%
  Podkarpackie
  5,0%
  Kraj
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Iwoniczu-Zdroju w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Iwonicz-Zdrój
  4,4
  Podkarpackie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Iwoniczu-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,11 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Iwonicz-Zdrój
  -10,1
  Województwo
  -2,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Iwoniczu-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Iwoniczu-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Iwoniczu-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Iwoniczu-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 5,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,7
  Województwo
  8,1
  Polska
  8,1
 • 35,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  35,1
  Podkarpackie
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 353 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 295 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 404 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Iwonicz-Zdrój
  3 353 g
  Województwo
  3 312 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 272 Waga 3500g - 3999g
 • 272
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,31
  Województwo
  1,25
  Cały kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  Województwo
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,66
  woj. podkarpackie
  0,77
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Iwoniczu-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,0%
  48,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,8
  woj. podkarpackie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 151,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  151,5
  woj. podkarpackie
  130,5
  Cała Polska
  147,0
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,2
  Podkarpackie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Iwonicz-Zdrój
  2,8
  woj. podkarpackie
  2,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  41,3%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,4%
  Podkarpackie
  21,3%
  Kraj
  23,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,7%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 102 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Cały kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Cały kraj
  70,6
 • 291,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Iwonicz-Zdrój
  291,0
  Podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  198,8
  Polska
  253,9
 • 493,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 552,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 432,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Iwonicz-Zdrój
  493,3
  Województwo
  463,9
  Cały kraj
  426,2
 • 74,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  74,8
  Województwo
  72,9
  Cała Polska
  62,9
 • 54,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  54,1
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  33,8
 • 12,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,6
  Podkarpackie
  4,8
  Cała Polska
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,1%
  Podkarpackie
  0,5%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Iwoniczu-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 26,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Iwonicz-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iwonicz-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Iwoniczu-Zdroju oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,50 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Iwoniczu-Zdroju to 776 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 499 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Iwoniczu-Zdroju to 4,86 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Iwoniczu-Zdroju to 118,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,32% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,52% mieszkań posiada łazienkę, 80,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 97,68% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 776 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 499,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  499,00
  Województwo
  342,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Iwonicz-Zdrój
  85,40 m2
  Podkarpackie
  84,50 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 42,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  42,60 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,38 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,38
  Województwo
  4,24
  Cały kraj
  3,83
 • 2,00 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,00
  woj. podkarpackie
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,46 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,46
  Województwo
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,50 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,50
  Podkarpackie
  5,39
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 34 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Iwonicz-Zdrój
  4,86
  Podkarpackie
  4,42
  Polska
  3,89
 • 21,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  21,86
  woj. podkarpackie
  23,86
  Kraj
  24,56
 • 829 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 118,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  118,4 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Iwonicz-Zdrój
  0,53 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Iwonicz-Zdrój
  98,32%
  Podkarpackie
  97,52%
  Cały kraj
  97,75%
 • 97,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Iwonicz-Zdrój
  97,16%
  Województwo
  94,28%
  Kraj
  95,18%
 • 96,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,52%
  woj. podkarpackie
  92,88%
  Kraj
  93,75%
 • 80,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,67%
  Województwo
  84,55%
  Cała Polska
  85,83%
 • 97,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  97,68%
  Województwo
  78,45%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Iwonicz-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Iwoniczu-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 556osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 65,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Iwoniczu-Zdroju wynosiło w 2023 roku 8,3% (8,3% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Iwoniczu-Zdroju wynosiło 4 841,46 PLN, co odpowiada 72.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Iwonicza-Zdroju 207 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 591 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 384.

  24,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Iwonicza-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 556 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  556,0
  Województwo
  224,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,0% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Miasto
  8,3%
  Województwo
  8,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Iwoniczu-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Iwoniczu-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Iwoniczu-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 433 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 841 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Iwoniczu-Zdroju w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 207 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 591 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 384 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 15,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,1% Pozostałe
 • 43,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Iwoniczu-Zdroju w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 885 Pracujący ogółem
 • 575 Kobiety
 • 310 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Iwoniczu-Zdroju w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 54,7% W wieku produkcyjnym
 • 48,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 31,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 38,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Iwonicz-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 82,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Iwonicz-Zdrój
  82,8
  woj. podkarpackie
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 56,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,6
  Województwo
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 216,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Iwonicz-Zdrój
  216,2
  woj. podkarpackie
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Iwonicz-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Iwoniczu-Zdroju w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 271 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 173 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (5) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Iwoniczu-Zdroju najwięcej (17) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (256) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 14,4% (39) podmiotów, a 84,9% (230) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Iwoniczu-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.9%) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (13.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 271 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39 Przemysł i budownictwo
 • 230 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w Iwoniczu-Zdroju w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Iwoniczu-Zdroju w 2023 roku
 • 173 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 256 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 256
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 270 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 270
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 173 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 43
 • 23 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 23
 • 22 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 22
 • 18 Budownictwo
 • 18
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iwonicz-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Iwoniczu-Zdroju stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 23 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Iwoniczu-Zdroju wynosi 77,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Iwonicza-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,97 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,24 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 4,63 (70%), drogowe - 1,28 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Iwonicza-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Iwonicz-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 23
 • 7 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 7
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 14,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,50
  woj. podkarpackie
  12,93
  Cały kraj
  22,81
 • 4,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Iwonicz-Zdrój
  4,63
  Podkarpackie
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,24
  Podkarpackie
  3,93
  Polska
  6,99
 • 1,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,28
  Podkarpackie
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Iwonicz-Zdrój
  0,20
  woj. podkarpackie
  0,32
  Polska
  0,35
 • 9,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,97
  Podkarpackie
  6,46
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Iwonicz-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Iwonicz-Zdrój
  77%
  Podkarpackie
  68%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Iwonicz-Zdrój
  76%
  Podkarpackie
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Podkarpackie
  99%
  Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  82%
  woj. podkarpackie
  87%
  Polska
  88%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Iwonicz-Zdrój
  70%
  Województwo
  48%
  Cały kraj
  51%

Iwonicz-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Iwonicza-Zdroju wyniosła w 2022 roku 70,9 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Iwonicza-Zdroju - 28.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.2%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,2 mln złotych, czyli 27,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Iwonicza-Zdroju wyniosła w 2022 roku 64,4 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.9%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (9.3%). W budżecie Iwonicza-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 847 złotych na mieszkańca (13,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,7%.
 • Wydatki budżetu w Iwoniczu-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Iwonicza-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Iwonicz-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Iwonicza-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,8 mln

  2,8 tys(100%)

  40,4 mln

  3,7 tys(100%)

  43,6 mln

  4,0 tys(100%)

  47,0 mln

  4,3 tys(100%)

  54,5 mln

  5,0 tys(100%)

  54,1 mln

  5,1 tys(100%)

  59,0 mln

  5,6 tys(100%)

  70,9 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,7 mln

  7,4 tys(44.6%)

  15,1 mln

  8,2 tys(37.4%)

  14,0 mln

  7,8 tys(32.1%)

  15,6 mln

  8,7 tys(33.2%)

  21,9 mln

  12,2 tys(40.1%)

  18,8 mln

  10,8 tys(34.8%)

  20,7 mln

  12,1 tys(35%)

  20,3 mln

  13,1 tys(28.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  605(3.6%)

  3,0 mln

  1,6 tys(7.3%)

  3,2 mln

  1,8 tys(7.4%)

  1,6 mln

  866(3.3%)

  1,2 mln

  663(2.2%)

  3,1 mln

  1,8 tys(5.8%)

  5,2 mln

  3,1 tys(8.8%)

  7,9 mln

  5,1 tys(11.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  837,6 tys

  453(2.7%)

  846,6 tys

  461(2.1%)

  672,6 tys

  374(1.5%)

  704,8 tys

  393(1.5%)

  915,3 tys

  512(1.7%)

  1,0 mln

  601(1.9%)

  1,3 mln

  791(2.3%)

  7,9 mln

  5,1 tys(11.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  1,8 tys(10.8%)

  3,9 mln

  2,1 tys(9.8%)

  3,8 mln

  2,1 tys(8.8%)

  4,2 mln

  2,4 tys(9%)

  4,5 mln

  2,5 tys(8.2%)

  4,1 mln

  2,3 tys(7.6%)

  4,5 mln

  2,6 tys(7.5%)

  5,3 mln

  3,4 tys(7.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  1,5 tys(8.9%)

  2,5 mln

  1,4 tys(6.3%)

  2,6 mln

  1,4 tys(5.9%)

  2,7 mln

  1,5 tys(5.8%)

  3,3 mln

  1,9 tys(6.1%)

  4,3 mln

  2,5 tys(8%)

  5,1 mln

  3,0 tys(8.6%)

  5,3 mln

  3,4 tys(7.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  2,6 tys(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  2,8 tys(16.9%)

  11,8 mln

  6,4 tys(29.2%)

  1,4 mln

  778(3.2%)

  1,4 mln

  792(3%)

  1,5 mln

  855(2.8%)

  1,7 mln

  956(3.1%)

  1,7 mln

  976(2.8%)

  3,5 mln

  2,2 tys(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  884,5 tys

  478(2.9%)

  933,4 tys

  508(2.3%)

  1,4 mln

  805(3.3%)

  1,2 mln

  676(2.6%)

  1,1 mln

  634(2.1%)

  969,3 tys

  556(1.8%)

  1,1 mln

  627(1.8%)

  2,2 mln

  1,4 tys(3.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  358,0 tys

  194(1.2%)

  274,7 tys

  149(0.7%)

  329,3 tys

  183(0.8%)

  372,7 tys

  208(0.8%)

  427,5 tys

  239(0.8%)

  387,7 tys

  223(0.7%)

  261,6 tys

  153(0.4%)

  1,1 mln

  706(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  685,5 tys

  371(2.2%)

  608,1 tys

  331(1.5%)

  1,6 mln

  872(3.6%)

  2,7 mln

  1,5 tys(5.8%)

  413,1 tys

  231(0.8%)

  247,7 tys

  142(0.5%)

  498,3 tys

  292(0.8%)

  1,0 mln

  652(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  363,4 tys

  197(1.2%)

  128,7 tys

  70,0(0.3%)

  231,6 tys

  129(0.5%)

  129,3 tys

  72,1(0.3%)

  220,3 tys

  123(0.4%)

  206,9 tys

  119(0.4%)

  254,7 tys

  149(0.4%)

  784,7 tys

  505(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  242,8 tys

  131(0.8%)

  327,4 tys

  178(0.8%)

  612,6 tys

  341(1.4%)

  2,6 mln

  1,5 tys(5.5%)

  3,0 mln

  1,7 tys(5.5%)

  860,1 tys

  494(1.6%)

  656,5 tys

  385(1.1%)

  534,5 tys

  344(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  238,1 tys

  129(0.8%)

  199,1 tys

  108(0.5%)

  277,5 tys

  154(0.6%)

  229,8 tys

  128(0.5%)

  312,9 tys

  175(0.6%)

  166,7 tys

  95,7(0.3%)

  219,1 tys

  128(0.4%)

  168,4 tys

  108(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  161,0 tys

  104(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  126,8 tys

  68,6(0.4%)

  45,5 tys

  24,7(0.1%)

  90,0 tys

  50,1(0.2%)

  177,9 tys

  99,2(0.4%)

  36,2 tys

  20,2(0.1%)

  228,7 tys

  131(0.4%)

  178,8 tys

  105(0.3%)

  134,7 tys

  86,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  556,1 tys

  301(1.8%)

  585,8 tys

  319(1.4%)

  568,0 tys

  316(1.3%)

  520,0 tys

  290(1.1%)

  623,2 tys

  348(1.1%)

  580,9 tys

  333(1.1%)

  674,7 tys

  395(1.1%)

  108,9 tys

  70,1(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  75,5 tys

  40,8(0.2%)

  67,9 tys

  36,9(0.2%)

  69,9 tys

  38,9(0.2%)

  76,7 tys

  42,8(0.2%)

  64,9 tys

  36,3(0.1%)

  77,0 tys

  44,2(0.1%)

  79,0 tys

  46,3(0.1%)

  26,6 tys

  17,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  179,8 tys

  97,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  215,3 tys

  120(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  4,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  14,6 tys

  7,9(0%)

  10,0 tys

  5,4(0%)

  4,8 tys

  2,7(0%)

  1,4 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  1,7(0%)

  4,3 tys

  2,5(0%)

  2,8 tys

  1,7(0%)

  6,0 tys

  3,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,2 tys

  49,3(0.3%)

  14,6 tys

  7,9(0%)

  2,2 tys

  1,2(0%)

  82,1 tys

  45,8(0.2%)

  87,7 tys

  49,0(0.2%)

  70,8 tys

  40,7(0.1%)

  2,2 tys

  1,3(0%)

  4,3 tys

  2,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  1,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Iwoniczu-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Iwonicza-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Iwonicz-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Iwonicza-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,0 mln

  3,0 tys(100%)

  39,6 mln

  3,6 tys(100%)

  43,1 mln

  3,9 tys(100%)

  46,7 mln

  4,3 tys(100%)

  52,2 mln

  4,8 tys(100%)

  55,6 mln

  5,3 tys(100%)

  66,2 mln

  6,3 tys(100%)

  64,4 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,4 mln

  7,8 tys(43.7%)

  15,6 mln

  8,5 tys(39.4%)

  16,5 mln

  9,2 tys(38.2%)

  17,7 mln

  9,8 tys(37.8%)

  19,3 mln

  10,8 tys(36.9%)

  20,7 mln

  11,9 tys(37.2%)

  29,9 mln

  17,6 tys(45.2%)

  21,6 mln

  13,9 tys(33.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,6 mln

  5,2 tys(29.1%)

  10,2 mln

  5,5 tys(25.7%)

  10,2 mln

  5,7 tys(23.6%)

  11,2 mln

  6,3 tys(24.1%)

  11,9 mln

  6,6 tys(22.8%)

  11,4 mln

  6,5 tys(20.5%)

  12,7 mln

  7,4 tys(19.1%)

  15,4 mln

  9,9 tys(23.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  561(3.1%)

  964,8 tys

  525(2.4%)

  1,0 mln

  575(2.4%)

  1,6 mln

  897(3.4%)

  1,2 mln

  663(2.3%)

  1,1 mln

  645(2%)

  1,3 mln

  789(2%)

  6,0 mln

  3,8 tys(9.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  5,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  2,6 tys(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  1,1 tys(6.4%)

  796,5 tys

  433(2%)

  795,1 tys

  442(1.8%)

  764,7 tys

  426(1.6%)

  1,5 mln

  820(2.8%)

  2,5 mln

  1,5 tys(4.5%)

  2,5 mln

  1,5 tys(3.8%)

  2,5 mln

  1,6 tys(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  2,4 tys(13.2%)

  10,9 mln

  5,9 tys(27.6%)

  616,4 tys

  343(1.4%)

  546,3 tys

  305(1.2%)

  504,9 tys

  282(1%)

  494,7 tys

  284(0.9%)

  477,1 tys

  280(0.7%)

  2,1 mln

  1,4 tys(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  180,1 tys

  97,4(0.5%)

  60,7 tys

  33,0(0.2%)

  64,7 tys

  36,0(0.1%)

  51,9 tys

  29,0(0.1%)

  211,6 tys

  118(0.4%)

  510,9 tys

  293(0.9%)

  646,3 tys

  379(1%)

  866,9 tys

  557(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  495,5 tys

  268(1.5%)

  472,5 tys

  257(1.2%)

  1,2 mln

  642(2.7%)

  437,1 tys

  244(0.9%)

  509,9 tys

  285(1%)

  545,5 tys

  313(1%)

  533,8 tys

  313(0.8%)

  533,1 tys

  343(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  80,0 tys

  43,3(0.2%)

  100,0 tys

  54,4(0.3%)

  91,6 tys

  51,0(0.2%)

  88,2 tys

  49,2(0.2%)

  76,4 tys

  42,7(0.1%)

  103,7 tys

  59,6(0.2%)

  110,9 tys

  65,0(0.2%)

  419,8 tys

  270(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  161,0 tys

  104(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  73,9 tys

  40,0(0.2%)

  277,8 tys

  151(0.7%)

  110,6 tys

  61,5(0.3%)

  107,1 tys

  59,7(0.2%)

  143,9 tys

  80,5(0.3%)

  158,6 tys

  91,0(0.3%)

  160,5 tys

  94,1(0.2%)

  103,2 tys

  66,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  32,5 tys

  17,6(0.1%)

  36,2 tys

  19,7(0.1%)

  23,2 tys

  12,9(0.1%)

  15,8 tys

  8,8(0%)

  70,0 tys

  39,1(0.1%)

  80,7 tys

  46,3(0.1%)

  116,3 tys

  68,2(0.2%)

  74,7 tys

  48,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  513

  0,3(0%)

  17,5 tys

  9,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  766(2.9%)

  1,8 mln

  981(3.4%)

  643,2 tys

  369(1.2%)

  864,9 tys

  507(1.3%)

  73,7 tys

  47,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,6 tys

  43,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,6 tys

  16,4(0.1%)

  50,9 tys

  29,8(0.1%)

  70,4 tys

  45,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  162,3 tys

  87,8(0.5%)

  145,3 tys

  79,1(0.4%)

  122,4 tys

  68,1(0.3%)

  80,0 tys

  44,6(0.2%)

  69,9 tys

  39,1(0.1%)

  60,9 tys

  35,0(0.1%)

  49,1 tys

  28,8(0.1%)

  56,7 tys

  36,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  333,1 tys

  180(1%)

  5,5 tys

  3,0(0%)

  7,4 tys

  4,1(0%)

  6,3 tys

  3,5(0%)

  158,1 tys

  88,3(0.3%)

  2,7 tys

  1,6(0%)

  42,8 tys

  25,1(0.1%)

  42,8 tys

  27,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,9 tys

  4,3(0%)

  543

  0,3(0%)

  2,4 tys

  1,3(0%)

  2,0 tys

  1,1(0%)

  451

  0,3(0%)

  2,1 tys

  1,2(0%)

  618

  0,4(0%)

  3,8 tys

  2,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,2 tys

  49,3(0.3%)

  14,6 tys

  7,9(0%)

  2,2 tys

  1,2(0%)

  82,1 tys

  45,8(0.2%)

  87,7 tys

  49,0(0.2%)

  70,8 tys

  40,7(0.1%)

  2,2 tys

  1,3(0%)

  2,2 tys

  1,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  1,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  320

  0,2(0%)

  2,1 tys

  1,1(0%)

  730

  0,4(0%)

  960

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  280

  0,2(0%)

  27,7 tys

  16,2(0%)

  667

  0,4(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,6 tys

  0,9(0%)

  2,6 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Iwonicz-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 302 mieszkańców Iwonicza-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 155 kobiet oraz 147 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców Iwonicza-Zdroju, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Iwonicza-Zdroju mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Iwoniczu-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,4%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2022 w Iwoniczu-Zdroju mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (29 dziewczynek oraz 21 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Iwoniczu-Zdroju mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 59 dzieci (34 dziewczynki oraz 25 chłopców). Dostępnych było 66 miejsc.

  13,1% mieszkańców Iwonicza-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,7% wśród dziewczynek i 11,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 029 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 119 uczniów (63 kobiety oraz 56 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Iwoniczu-Zdroju placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 146 uczniów (66 kobiet oraz 80 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 104,39.

  W Iwoniczu-Zdroju znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 140 uczniów (106 kobiet oraz 34 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 25 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Iwoniczu-Zdroju placówkę miała 1 Technikum, w którym w 14 oddziałach uczyło się 343 uczniów (202 kobiety oraz 141 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 75 absolwentów.

  W Iwoniczu-Zdroju znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 3 oddziałach uczyło się 34 uczniów (17 kobiet oraz 17 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 18,0% wśród chłopaków). 11,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,6% mieszkańców Iwonicza-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (19,6% kobiet i 23,7% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,7%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 23,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,5%
  Województwo
  36,1%
  Kraj
  35,2%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Iwonicz-Zdrój
  10,2%
  Podkarpackie
  11,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,0%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Iwonicz-Zdrój
  25,6%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Iwonicz-Zdrój
  2,9%
  Podkarpackie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,0%
  Podkarpackie
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Iwonicz-Zdrój
  3,4%
  Podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1029 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 029,0
  Podkarpackie
  896,0
  Kraj
  927,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Iwonicz-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Dzieci
 • 29 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 21 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 58,0%
  42,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 16 3 lata
 • 16
 • 11 4 lata
 • 11
 • 8 5 lata
 • 8
 • 10 6 lat
 • 10
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 7 4 lata
 • 7
 • 5 5 lata
 • 5
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 4 4 lata
 • 4
 • 3 5 lata
 • 3
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Iwoniczu-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iwoniczu-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE GMINNE W IWONICZU ZDROJU (JAN PAWEŁ II)
  Publiczne
  13 435-02-41
  ul. SŁONECZNA 30
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  3728
 • Szkoły podstawowe w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Iwonicz-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 119 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,9%
  47,1%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,2
  Województwo
  15,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 13,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 104,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  104,39
  Podkarpackie
  90,63
  Cały kraj
  95,96
 • 104,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Iwonicz-Zdrój
  104,39
  woj. podkarpackie
  89,99
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Iwonicz-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Iwonicz-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Iwoniczu-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iwoniczu-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Iwoniczu - Zdroju (ks. dr Jan Rąb)
  Publiczna
  13 435-08-20
  ul. Szkolna 2
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  6100-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Iwonicz-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 140 Uczniowie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,7%
  24,3%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Iwonicz-Zdrój
  23,3
  Województwo
  26,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 14,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Iwonicz-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,5%
  45,5%
 •  
 • 11,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Iwonicz-Zdrój
  11,3
  woj. podkarpackie
  22,7
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 11,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 11,3
 • 12,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 12,0
 • 11,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Iwoniczu-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iwoniczu-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Iwoniczu-Zdroju
  Publiczne
  13 437-54-31
  13 435-03-26
  ul. Piwarskiego 19
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  8233-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Iwoniczu-Zdroju
  Publiczna
  13 437-54-31
  13 435-03-26
  ul. Piwarskiego 19
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  342-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  13 437-54-31
  13 435-03-26
  ul. Piwarskiego 19A
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  240-
  Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do Pracy
  Publiczna
  13 437-54-31
  13 435-03-26
  ul. Piwarskiego 19A
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  ---
  Szkoła Policealna w Iwoniczu-Zdroju
  Publiczna
  13 437-54-31
  13 435-03-26
  ul. Piwarskiego 19
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 13,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Iwonicz-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Iwonicz-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Iwonicz-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iwonicz-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Iwoniczu-Zdroju

 • Według danych GUS z 2022 roku w Iwoniczu-Zdroju znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zakłady uzdrowiskowe: 8 (całoroczne: 7)
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 140)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 12


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Iwoniczu-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Iwoniczu-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Iwoniczu-Zdroju 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 161 (uczestnicy: 19 770)
  • seanse filmowe: 43 (uczestnicy: 570)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 790)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 450)
  • koncerty: 62 (uczestnicy: 10 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 600)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 400)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 2 300)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 4 300)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 79)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 31)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 33)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Iwoniczu-Zdroju działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 22 492 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 28 544 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Iwoniczu-Zdroju działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 89 członków. Zarejestrowano 57 ćwiczących (mężczyźni: 29, kobiety: 28, chłopcy do lat 18: 25, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Iwoniczu-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Iwonicza-Zdroju znajduje się 29 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Iwoniczu-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pensjonat z końca XIX w. (ul. Leśna 1A)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Pensjonat z 1890 r. (ul. Teodora Torosiewicza 4)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • łazienki z 1856 r. (ul. Teodora Torosiewicza 8A)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • łazienki z 1870 r. (ul. Teodora Torosiewicza 8)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Pawilon zdrojowy z 1838 r.dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Pawilon zdrojowy z końca XIX w.dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Pensjonat z 1870 r. (ul. Teodora Torosiewicza 1)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Pałac z 1840 r. (ul. Teodora Torosiewicza 2)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Dom zdrojowy z 1856 r. (ul. Kopalniana 2)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Pensjonat z 1880 - 1885 (ul. Stanisława Kulczyńskiego 3)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Kościół z 1894 r.dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w.dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w.dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zdrojowa 82)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zdrojowa 78)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zdrojowa 70)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Obelisk/kolumna z końca XIX w.dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Obelisk/kolumna z 1856 - 1860dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Zegar słoneczny z końca XIX w.dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Figura z 1856 r.dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Założenie urbanistyczne z 1837 r.dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Park (data nieznana)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30
  • Willa z 1914 r. (ul. Księdza Jana Rąba 14)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30; A-516 z 2011-03-15
  • Pensjonat z 1880 r. (ul. Naftowa 5)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30; A-710 z 2011-12-21
  • Pensjonat z 1908 r. (ul. Stanisława Kulczyńskiego 4)dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30; A-714 z 2011-12-22
  • Willa z poł. XIX w.dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30; brak numeru z 2005-03-04
  • Piwnica z 1860 r.dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30; brak numeru z 2005-03-04
  • Zespół - uzdrowisko z 1. poł. XIX w.dnia 1973-06-30, wykaz dokumentów: A-730 z 1973-06-30; brak numeru z 2005-03-04
  • Pensjonat z 1925 - 1926 (ul. Słoneczna 11)dnia 1994-08-09, wykaz dokumentów: A-312 z 1994-08-09; A-965 z 2012-10-19
 • Formy ochrony przyrody w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Iwonicza-Zdroju znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Iwoniczu-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego leży w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. Łączy się z Magurskim Parkiem Narodowym Jaśliskim Parkiem Krajobrazowym i Wschodniobeskidzkim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Charakteryzuje się dużą lesistością i niskim stopniem przekształcenia antropogenicznego. Dominują łagodne pasma zalesionych pasm górskich. Obszar składa się z kompleksu głównego kompleksu Grab oraz mniejszych kompleksów: Krempna Olchowiec i Polany., Data ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Opis granic głównego kompleksu reguluje uchwała Nr VI/116/15 z dnia 30 marca 2015 r. Począwszy od zachodu granica głównego kompleksu Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego rozpoczyna się w miejscu przecięcia zachodniej granicy administracyjnej gminy Dębowiec z drogą wojewódzką Gorlice Dukla w miejscowości Wola Cieklińska i biegnie linią ciągłą kolejnymi opisanymi niżej odcinkami: 1) w kierunku wschodnim ww. drogą wojewódzką do miejscowości Dukla 2) w kierunku północno-wschodnim drogą krajową Nr 9 Barwinek-Rzeszów do przecięcia z drogą powiatową Krosno-Rogi-Iwonicz Wieś w miejscowości Rogi 3) w kierunku wschodnim ww. drogą powiatową do miejsca przecięcia się z drogą krajową Nr 28 Wadowice-Przemyśl w miejscowości Iwonicz-Wieś 4) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą krajową do zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Rymanów 5) w kierunku południowym wschodnim a następnie północnym południowymi granicami administracyjnymi miasta Rymanów do drogi powiatowej Rymanów-Sieniawa z zastrzeżeniem pkt.3 6) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą powiatową oraz drogą lokalną do miejscowości Sieniawa 7) w kierunku północnym drogą powiatową Głebokie-Sieniawa-Rymanów drogą wojewódzką Szczawne-Sieniawa do drogi krajowej Wadowice-Przemyśl 8) w kierunku wschodnim ww. drogą krajową do miejscowości Posada Zarszyńska 9) w kierunku południowo-wschodnim terenami miejscowości Posada Zarszyńska drogami polnymi i lokalnymi przez przysiółki Stachanów i Pod Lasem do drogi powiatowej Pisarowice-Nowotaniec w miejscowości Pielnia 10) w kierunku południowo-zachodnim ww. drogą powiatową drogą wojewódzką Sieniawa-Szczawne do miejscowości Bukowsko 11) w kierunku północno-wschodnim drogami powiatowymi do południowej granicy administracyjnej miasta Sanok 12) w kierunku południowo-wschodnim południową granicą administracyjną Miasta Sanok do drogi krajowej Sanok-Krośnienko z zastrzeżeniem pkt.4 13) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą krajową do zachodniej granicy administracyjnej Miasta Zagórz 14) w kierunku południowym a następnie wschodnim zachodnią i południową granicą administracyjną Miasta Zagórz do rzeki Osława z zastrzeżeniem pkt.5 15) w kierunku południowo-zachodnim rzeką Osława następnie rzeką Osławica do wschodniej granicy Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Opisany fragment granicy Obszaru na odcinku od przecięcia południowej granicy administracyjnej Miasta Zagórz z rzeką Osława do przecięcia rzeki Osławica ze wschodnią granicą Jaśliskiego Parku Krajobrazowego stanowi jednocześnie zachodnią granicę Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 16) w kierunku północno-zachodnim następnie południowo-zachodnim wschodnią a następnie północno-zachodnią granicą Jaśliskiego Parku Krajobrazowego do miejsca przecięcia drogi powiatowej Huta Polańska -Polany z granicą Magurskiego Parku Narodowego w pobliżu miejscowości Polany 17) w kierunku północno-wschodnim wschodnią a następnie północną granicą Magurskiego Parku Narodowego do miejsca przecięcia zachodniej granicy administracyjnej gminy Dębowiec z drogą wojewódzką Gorlice Dukla w miejscowości Wola Cieklińska skąd rozpoczęto opis granicy. Opis granic enklaw reguluje uchwała Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014. Począwszy od zachodu granica kompleksu Grab rozpoczyna się w miejscu przecięcia zachodniej granicy administracyjnej gminy Krempna z południową granicą Magurskiego Parku Narodowego w miejscowości Wyszowatka i biegnie linią ciągłą kolejnymi opisanymi niżej odcinkami: 1) w kierunku południowo-wschodnim południową granica Magurskiego Parku Narodowego do granicy państwowej ze Słowacją w okolicy punktu granicznego w miejscowości Ożenna; 2) w kierunku południowo-zachodnim a następnie północno-zachodnim granicą państwową ze Słowacją do zachodniej granicy administracyjnej Gminy Krempna z zastrzeżeniem pkt.3; 3) w kierunku północno-zachodni a następnie północno-wschodnim zachodnia granica administracyjną Gminy Krempna do granicy Magurskiego Parku narodowego skąd rozpoczęto opis granicy z zastrzeżeniem pkt.4; 3. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Obszaru wyznaczonym punktami jej załamania a faktycznym przebiegiem polsko-słowackiej granicy państwowej za prawidłowy przebieg granicy Obszaru należy uznać granicę państwową. 4. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Obszaru wyznaczonym punktami jej załamania a faktycznym przebiegiem zachodniej granicy administracyjnej Gminy Krempna za prawidłowy przebieg granicy Obszaru należy uznać granicę administracyjną Gminy Krempna. 5. W skład powierzchni Obszaru wchodzą również enklawy położone w obrębie Magurskiego Parku Narodowego na terenie miejscowości: 1) Krempna: dz. ew. nr 183 102/2 2) Olchowiec: dz. ew. nr 291 nr 289 nr 201 częśc dz. 357 3) Polany: nr 383 nr 318/1 nr 318/2 nr 340/2 nr 396 nr 399 nr 401 nr 407/1 nr403 nr 404 nr 405 nr 390 nr 392 nr 409 nr 415 nr 85 nr 86 366/2 365/2. 6. Z powierzchni Obszaru wyłącza się enklawy należące do Magurskiego Parku Narodowego położone na terenie miejscowości: 1) Świątkowa Wielka: dz. ew. Ne 30 nr 62 nr 440 nr 106/1 nr 284/8; 2) Krempna: dz. ew. nr 22/24 nr 22/25 nr 60 nr 81 nr 39 355 nr 295/2; 3) Polany: dz. ew. nr 52; 4) Nowy Żmigród: dz. ew. nr 1032 nr 1790 nr 1776 nr 1791/3;, Powierzchnia: 82946.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek 280 lat rozpiętość korony 15m, Data ustanowienia: 1970-08-28, Opis granicy: centrum miasta iwonicz-zdrój drzewo ogólnodostępne przy drodze gminnej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wiek 130-160 lat rozpiętość korony 5-6 m cztery jodły w tym jedna powalona, Data ustanowienia: 1971-12-28, Opis granicy: okolice źródła „bełkotka” lasy na ne od iwonicza zdrój wydz.179a 180b l-ctwa iwonicz zdrój
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek 120 rozpiętość korony 3 m, Data ustanowienia: 1983-07-04, Opis granicy: przy ulicy w. pola prowadzącej do źródła pod nazwą „bełkotka”
  • „Bełkotka” - Pomnik przyrodyOpis: źródło “bełkotka” położony w iwoniczu-zdroju w kompleksie leśny obudowane w czworobocznym ocembrowaniu z którego ulatnia się gaz ziemny w centralnym miejscu obelisk z płaskorzeźbą wincentego pola, Data ustanowienia: 1966-03-14, Opis granicy: półmocno-zachodnia część lasu otaczającego iwonicz prowadzi doń wybrukowana droga oddz.182 iwonicz zdrój

Iwonicz-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 26 wypadków drogowych w Iwoniczu-Zdroju odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 672,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 321,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Iwoniczu-Zdroju znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Iwoniczu-Zdroju
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 26 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 32 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Iwoniczu-Zdroju w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 672,03 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 672,0
  Podkarpackie
  1 006,8
  Cała Polska
  1 100,9
 • 321,54 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  321,5
  woj. podkarpackie
  91,5
  Kraj
  104,4
 • 2 057,88 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  2 057,9
  Podkarpackie
  1 225,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 19,23 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  19,2
  Podkarpackie
  9,1
  Polska
  9,5
 • 123,08 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  123,1
  woj. podkarpackie
  121,7
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Iwonicz-Zdrój nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
  • DK 28droga krajowa nr 28(Zator - Rudze - Graboszyce - Radocza - Tomice - Wadowice - Gorzeń Dolny - Gorzeń Górny - Świnna Poręba - Skawce - Tarnawa Dolna - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Białka - Juszczyn - Kojszówka - Baranówka - Osielec - Jordanów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Raba Niżna - Mszana Dolna - Fornale - Gruszowiec - Dobra - Tymbark - Zamieście - Limanowa - Kanina - Wysokie - Biczyce Górne - Biczyce Dolne - Nowy Sącz - Paszyn - Cieniawa - Grybów - Szymbark - Ropica Polska - Gorlice - Klęczany - Korczyna - Biecz - Siepietnica - Lisówek - Skołyszyn - Siedliska Sławęcińskie - Przysieki - Jasło - Warzyce - Zimna Woda - Szebnie - Jaszczew - Potok - Krosno - Miejsce Piastowe - Iwonicz - Klimkówka - Rymanów - Sieniawa - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Pisarowce - Sanok - Bykowce - Załuż - Tyrawa Wołoska - Kuźmina - Leszczawa Dolna - Bircza - Korzeniec - Boguszówka - Olszany - Śliwnica - Krasiczyn - Dybawka - Prałkowce - Przemyśl - Medyka - granica (Ukraina))
  • DW 887droga wojewódzka nr 887(Brzozów - Humniska - Turze Pole - Jasionów - Buków - Trześniów - Bzianka - Milcza - Wróblik Szlachecki - Ladzin - Rymanów - Posada Górna - Rymanów-Zdrój - Deszno - Bałucianka - Królik Polski - Szklary - Daliowa)
  • DW 889droga wojewódzka nr 889(Sieniawa - Odrzechowa - Wola Sękowa - Nadolany - Nowotaniec - Nagórzany - Bukowisko - Karlików - Płonna - Wysoczany - Szczawne)
  • DW 897droga wojewódzka nr 897(Tylawa - Daliowa - Jaśliska - Posada Jaśliska - Wola Niżna - Moszczaniec - Wisłok Wielki - Czystogarb - Komańcza - Radoszyce - Osławica - Łupków Nowy - Wola Michowa - Majdan - Cisna - Dołżyca - Krzywe - Kalnica - Smerek - Wetlina - Brzegi Górne - Ustrzyki Górne - Wołosate - granica (Ukraina))
  • DW 993droga wojewódzka nr 993(Dukla - Głojsce - Łysa Góra - Nowy Żmigród - Samoklęski - Pielgrzymka - Bednarka - Rozdziele - Kryg - Dominikowice - Gorlice)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Iwonicz-Zdrój nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 108Linia kolejowa nr 108: Stróże - Krościenko [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Stróże - Polna - Szalowa - Wola Łużańska - Moszczenica Małopolska - Gorlice Zagórzany - Libusza - Biecz - Siepietnica - Skołyszyn - Przysieki - Jasło - Gliniczek - Tarnowiec - Jedlicze Męcinka - Jedlicze - Krosno Turaszówka - Krosno Polanka - Krosno - Krosno Miasto - Targowiska - Widacz - Wróblik Szlachecki - Milcza - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Sanok Dąbrówka - Sanok Miasto - Sanok - Nowy Zagórz - Załuż - Lesko Łukawica - Jankowce - Uherce Tunel - Uherce - Olszanica - Ustianowa - Ustrzyki Dolne - Krościenko)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Iwoniczu-Zdroju istnieje 28 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • Aleja Jana Pawła II

  ul. Antoniego Kenara

  ul. Braci Józefa i Władysława Kazurów

  ul. Feliksa Piwarskiego

  ul. Jana Denisa

  ul. Jana Sechkiniego

  ul. Józefa Aleksiewicza

  pl. Józefa Dietla

  pl. Karola i Józefa

  ul. Kwiatowa

  al. Leśna

  al. Naftowa

  ul. Ogrodowa

  al. Partyzantów

  ul. Stanisława Kulczyńskiego

  ul. Szkolna

  al. Słoneczna

  al. Teodora Torosiewicza

  al. Wincentego Pola

  ul. Winiarska

  pl. Wojciecha Oczki

  ul. Wojciecha Penara

  ul. Wschodnia

  al. Władysława Bełzy

  ul. Władysława Cybulskiego

  ul. Zdrojowa

  ul. Zielona

  ul. ks. Jana Rąba