Rawicz w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Rawicz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Rawicz to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu rawickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Rawicz.
 • 19 939 Liczba mieszkańców
 • 8,9 km² Powierzchnia
 • 2 247,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1638 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PRA Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Józef Kubik Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.858651.6095 Współrzędne GPS
 • 3022054 TERYT (TERC)
 • 0954604 SIMC
Herb miasta Rawicz
Rawicz herb

Jak Rawicz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Rawicz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Rawicz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Rawicz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
20Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
33Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
100Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
138Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
159Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
160Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
163Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
164Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
170Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
212Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
215Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
217Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
231Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
234Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
242Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
246Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
277Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
291Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
292Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych

Rawicz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-900Poczta Rawicz 001, ul. Piłsudskiego Józefa 9
63-900Skrytki Pocztowe Poczta Rawicz 001, ul. Piłsudskiego Józefa 9
63-901Poczta Rawicz 004, ul. Westerplatte 1/4
63-901Skrytki Pocztowe Poczta Rawicz 004, ul. Westerplatte 1/4
63-911Poczta Rawicz 003, ul. Kolejowa 50

Rawicz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rawiczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Rawiczu aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Rawiczu
(65) 546-61-00
(65) 546-61-52
Stanisława Staszica 4
63-900 Rawicz
ZUS Inspektorat w Rawiczu (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mikołajewicza 18
63-900 Rawicz
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu
065 322 43 00
065 322 43 18
ul.Scherwentkego 13
63-900 Rawicz
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
65 546 62 00
65 546 62 15
ul. Sienkiewicza 23
63-900 Rawicz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu
65 546 47 83
65 54 647 83
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rawiczu
655453937
655453937
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu
065 545 22 67
065 546 73 95
ul. Kopernika 8
63-900 Rawicz
Starostwo Powiatowe w Rawiczu
(65) 546-22-11
(65) 546-22-11
Rynek 17
63-900 Rawicz
Urząd Miejski Gminy Rawicz
(65) 546-54-00
(65) 546-41-67
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

Rawicz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rawicz jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 19 939, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 7,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Rawicza zawarli w 2022 roku 76 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Rawicza jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Rawicz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -51. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,55 na 1000 mieszkańców Rawicza. W 2022 roku urodziło się 162 dzieci, w tym 46,3% dziewczynek i 53,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 431 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,0% zgonów w Rawiczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w Rawiczu były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rawicza przypada 10.65 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 146 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 202 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rawicza -56. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -16.

  57,5% mieszkańców Rawicza jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Rawicza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 939 Liczba mieszkańców
 • 10 511 Kobiety
 • 9 428 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Rawiczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Rawiczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Rawiczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Rawicza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,3 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Rawicz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Rawicza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Rawicz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Rawicz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Rawicz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Rawicz
  28,0%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,1%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,9%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,9%
  Województwo
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rawiczu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 76 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rawiczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -51 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -37 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,55 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Rawicz
  -2,6
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Rawiczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Rawiczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Rawiczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Rawiczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 162 Urodzenia żywe
 • 75 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 87 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,3%
  53,7%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,1
  Województwo
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,3
  Województwo
  37,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 56 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56
 • 125 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 125
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 431 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 339 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 522 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rawicz
  3 431 g
  Województwo
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 203 Waga 3500g - 3999g
 • 203
 • 186 Waga 3000g - 3499g
 • 186
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,54
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,77
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Rawicz
  0,85
  Wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Rawiczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 213 Zgony
 • 112 Kobiety
  (Zgony)
 • 101 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,6%
  47,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,7
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 117,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  117,8
  Wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,8
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rawickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  33,0%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Rawicz
  21,4%
  Wielkopolskie
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Rawicz
  6,5%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 146 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Cały kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 281,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Rawicz
  281,5
  Województwo
  261,2
  Kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Cały kraj
  246,5
 • 434,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 479,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 389,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Rawicz
  434,9
  Województwo
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 67,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  67,1
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Polska
  70,6
 • 29,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Rawicz
  29,9
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Polska
  32,6
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  woj. wielkopolskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 146 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 78 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 68 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 202 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 98 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 104 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -72 Saldo migracji
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -44 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -56 Saldo migracji wewnętrznych
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -36 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rawiczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Rawicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rawicz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rawiczu oddano do użytku 115 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,77 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rawiczu to 8 954 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 449 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  89,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 10,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rawiczu to 3,10 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Rawiczu to 64,20 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,48% mieszkań posiada łazienkę, 84,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,53% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rawickiego.

  Powiat rawicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 954 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 449,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  449,10
  Województwo
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Rawicz
  66,30 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 29,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,80 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Rawicz
  3,69
  Województwo
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,23 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,23
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,60
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 115 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,77
  Województwo
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 356 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,10 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,10
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 17,85 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  17,85
  Województwo
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 7 386 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 64,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  64,2 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,37 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,91%
  woj. wielkopolskie
  98,04%
  Polska
  97,71%
 • 95,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,86%
  woj. wielkopolskie
  96,58%
  Cały kraj
  95,10%
 • 94,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,48%
  woj. wielkopolskie
  95,43%
  Polska
  93,66%
 • 84,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Rawicz
  84,69%
  woj. wielkopolskie
  86,82%
  Cały kraj
  85,62%
 • 82,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  82,53%
  woj. wielkopolskie
  55,85%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Rawicz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Rawiczu na 1000 mieszkańców pracuje 414osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Rawiczu wynosiło w 2022 roku 3,6% (3,6% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rawiczu wynosiło 5 294,49 PLN, co odpowiada 79.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rawicza 1 549 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 717 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 168.

  26,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Rawicza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,5% w przemyśle i budownictwie, a 15,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 5,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 414 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  414,0
  Województwo
  440,0
  Cała Polska
  402,0
 • 3,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,6% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rawiczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rawiczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rawiczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 294 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 294 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rawiczu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 549 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 717 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 168 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,11 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,5% Przemysł i budownictwo
 • 23,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 6,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,1% Pozostałe
 • 29,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rawiczu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 51,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Rawicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Rawicz
  74,0
  Wielkopolskie
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 42,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Rawicz
  42,1
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Polska
  38,2
 • 131,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Rawicz
  131,7
  Województwo
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Rawicz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Rawiczu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 274 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 567 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 156 nowych podmiotów, a 131 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (227) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (149) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (271) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (96) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rawiczu najwięcej (182) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 157) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (42) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,5% (535) podmiotów, a 74,6% (1 697) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rawiczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (18.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 274 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 42 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 535 Przemysł i budownictwo
 • 1 697 Pozostała działalność
 • 156 Podmioty nowo zarejestrowane w Rawiczu w 2022 roku
 • 131 Podmioty wyrejestrowane w Rawiczu w 2022 roku
 • 1 567 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 157 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 157
 • 88 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 88
 • 25 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 25
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 270 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 270
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 227 Spółki handlowe ogółem
 • 227
 • 15  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 182  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 182
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 150 Spółki cywilne ogółem
 • 150
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 567 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 391 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 391
 • 289 Budownictwo
 • 289
 • 176 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 176
 • 132 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 132
 • 125 Przetwórstwo przemysłowe
 • 125
 • 96 Pozostała działalność
 • 96
 • 78 Transport i gospodarka magazynowa
 • 78
 • 53 Edukacja
 • 53
 • 49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 49
 • 43 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 43
 • 39 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 39
 • 39 Informacja i komunikacja
 • 39
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rawicz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rawiczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 376 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,83 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rawiczu wynosi 88,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rawicza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,96 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 8,31 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,71 (97%), drogowe - 2,10 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rawicza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Rawicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 376 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 376
 • 219 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 219
 • 94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 94
 • 42 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 42
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 166 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 166
 • 18,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Rawicz
  18,83
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 10,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,96
  Województwo
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 4,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,71
  Wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,10
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,22
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 8,31 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,31
  Województwo
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Rawicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Rawicz
  88%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  81%
  Wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  98%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Rawicz
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  52%
  Polska
  51%

Rawicz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Rawicza wyniosła w 2022 roku 183,2 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Rawicza - 30.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,3 mln złotych, czyli 12,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Rawicza wyniosła w 2022 roku 183,4 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.7%). W budżecie Rawicza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (16,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 76,8 złotych na mieszkańca (1,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,8%.
 • Wydatki budżetu w Rawiczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rawicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Rawicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Rawicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,4 mln

  2,7 tys(100%)

  102,5 mln

  3,4 tys(100%)

  132,3 mln

  4,4 tys(100%)

  137,9 mln

  4,6 tys(100%)

  161,0 mln

  5,3 tys(100%)

  162,1 mln

  5,3 tys(100%)

  165,9 mln

  5,5 tys(100%)

  183,2 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  32,1 mln

  1,6 tys(39.4%)

  34,2 mln

  1,7 tys(33.3%)

  52,1 mln

  2,6 tys(39.4%)

  46,7 mln

  2,3 tys(33.8%)

  44,3 mln

  2,2 tys(27.5%)

  43,4 mln

  2,2 tys(26.8%)

  48,1 mln

  2,4 tys(29%)

  55,9 mln

  2,8 tys(30.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  50,9 tys

  2,5(0.1%)

  198,1 tys

  9,6(0.2%)

  401,2 tys

  19,7(0.3%)

  430,9 tys

  21,2(0.3%)

  426,7 tys

  21,2(0.3%)

  365,0 tys

  18,2(0.2%)

  1,0 mln

  52,2(0.6%)

  17,8 mln

  892(9.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,3 mln

  449(11.4%)

  9,4 mln

  458(9.2%)

  9,5 mln

  464(7.2%)

  10,2 mln

  500(7.4%)

  10,8 mln

  535(6.7%)

  11,5 mln

  574(7.1%)

  13,0 mln

  651(7.8%)

  15,5 mln

  776(8.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,5 mln

  218(5.5%)

  6,2 mln

  301(6%)

  5,9 mln

  289(4.5%)

  12,6 mln

  617(9.1%)

  13,8 mln

  686(8.6%)

  15,4 mln

  770(9.5%)

  14,8 mln

  742(8.9%)

  13,4 mln

  673(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,5 mln

  752(19%)

  32,9 mln

  1,6 tys(32.1%)

  7,7 mln

  377(5.8%)

  7,2 mln

  353(5.2%)

  7,2 mln

  359(4.5%)

  6,9 mln

  343(4.2%)

  7,2 mln

  364(4.4%)

  13,1 mln

  659(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  137(3.5%)

  5,9 mln

  288(5.8%)

  8,7 mln

  425(6.6%)

  9,4 mln

  462(6.8%)

  12,4 mln

  615(7.7%)

  11,0 mln

  548(6.8%)

  12,4 mln

  623(7.5%)

  11,1 mln

  557(6.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  151(3.8%)

  4,3 mln

  210(4.2%)

  5,4 mln

  265(4.1%)

  4,7 mln

  230(3.4%)

  7,2 mln

  359(4.5%)

  4,6 mln

  228(2.8%)

  6,7 mln

  335(4%)

  8,8 mln

  442(4.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,8 mln

  185(4.7%)

  4,5 mln

  220(4.4%)

  4,8 mln

  233(3.6%)

  8,8 mln

  434(6.4%)

  6,3 mln

  312(3.9%)

  5,1 mln

  255(3.1%)

  5,2 mln

  260(3.1%)

  8,4 mln

  423(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  948,7 tys

  46,0(1.2%)

  1,2 mln

  57,9(1.2%)

  800,9 tys

  39,3(0.6%)

  509,5 tys

  25,1(0.4%)

  1,8 mln

  90,2(1.1%)

  5,1 mln

  257(3.2%)

  5,5 mln

  275(3.3%)

  6,5 mln

  324(3.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  403,6 tys

  19,6(0.5%)

  328,9 tys

  16,0(0.3%)

  254,3 tys

  12,5(0.2%)

  587,7 tys

  28,9(0.4%)

  708,8 tys

  35,2(0.4%)

  502,4 tys

  25,1(0.3%)

  380,9 tys

  19,1(0.2%)

  2,2 mln

  113(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  623,3 tys

  30,2(0.8%)

  722,4 tys

  35,2(0.7%)

  1,1 mln

  53,6(0.8%)

  1,4 mln

  70,9(1%)

  13,2 mln

  658(8.2%)

  6,6 mln

  329(4.1%)

  2,1 mln

  104(1.3%)

  1,2 mln

  58,7(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  820,0 tys

  39,8(1%)

  923,7 tys

  45,0(0.9%)

  901,1 tys

  44,2(0.7%)

  809,6 tys

  39,8(0.6%)

  759,0 tys

  37,7(0.5%)

  584,1 tys

  29,2(0.4%)

  773,3 tys

  38,9(0.5%)

  1,0 mln

  50,7(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  263,8 tys

  12,8(0.3%)

  379,9 tys

  18,5(0.4%)

  616,3 tys

  30,2(0.5%)

  515,7 tys

  25,4(0.4%)

  621,8 tys

  30,9(0.4%)

  848,3 tys

  42,4(0.5%)

  289,1 tys

  14,5(0.2%)

  451,6 tys

  22,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  209,4 tys

  10,2(0.3%)

  183,0 tys

  8,9(0.2%)

  206,8 tys

  10,1(0.2%)

  300,0 tys

  14,8(0.2%)

  316,5 tys

  15,7(0.2%)

  379,6 tys

  19,0(0.2%)

  166,3 tys

  8,4(0.1%)

  378,5 tys

  19,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  51,5(1.3%)

  1,1 mln

  52,6(1.1%)

  1,2 mln

  56,8(0.9%)

  1,0 mln

  50,7(0.7%)

  1,1 mln

  55,7(0.7%)

  1,1 mln

  52,8(0.7%)

  1,2 mln

  59,0(0.7%)

  369,8 tys

  18,5(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,2 tys

  2,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  5,6 mln

  272(6.9%)

  31,3 tys

  1,5(0%)

  84,1 tys

  4,1(0.1%)

  161,8 tys

  8,0(0.1%)

  224,5 tys

  11,2(0.1%)

  156,2 tys

  7,8(0.1%)

  45,3 tys

  2,3(0%)

  16,0 tys

  0,8(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  87,2 tys

  4,2(0.1%)

  50,0 tys

  2,4(0%)

  64,3 tys

  3,2(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  50,0 tys

  2,5(0%)

  100,0 tys

  5,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  255,1 tys

  12,4(0.3%)

  27,1 tys

  1,3(0%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  194,3 tys

  9,6(0.1%)

  202,2 tys

  10,1(0.1%)

  201,8 tys

  10,1(0.1%)

  5,9 tys

  0,3(0%)

  5,8 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  29,5 tys

  1,4(0%)

  21,5 tys

  1,1(0%)

  24,3 tys

  1,2(0%)

  11,1 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Rawiczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rawicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Rawicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Rawicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  86,0 mln

  2,9 tys(100%)

  106,1 mln

  3,5 tys(100%)

  123,8 mln

  4,1 tys(100%)

  128,9 mln

  4,3 tys(100%)

  159,8 mln

  5,3 tys(100%)

  168,8 mln

  5,6 tys(100%)

  175,3 mln

  5,8 tys(100%)

  183,4 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  37,8 mln

  1,8 tys(44%)

  41,6 mln

  2,0 tys(39.2%)

  44,5 mln

  2,2 tys(35.9%)

  47,6 mln

  2,3 tys(36.9%)

  53,9 mln

  2,7 tys(33.7%)

  52,6 mln

  2,6 tys(31.2%)

  61,1 mln

  3,1 tys(34.9%)

  61,3 mln

  3,1 tys(33.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,7 mln

  1,1 tys(26.4%)

  23,8 mln

  1,2 tys(22.4%)

  30,9 mln

  1,5 tys(25%)

  27,4 mln

  1,3 tys(21.3%)

  29,5 mln

  1,5 tys(18.4%)

  45,6 mln

  2,3 tys(27%)

  35,5 mln

  1,8 tys(20.2%)

  41,8 mln

  2,1 tys(22.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  34,5 tys

  1,7(0%)

  39,3 tys

  1,9(0%)

  202,7 tys

  9,9(0.2%)

  279,9 tys

  13,8(0.2%)

  419,3 tys

  20,9(0.3%)

  792,6 tys

  39,6(0.5%)

  705,1 tys

  35,4(0.4%)

  17,8 mln

  891(9.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  536(12.8%)

  28,5 mln

  1,4 tys(26.9%)

  3,3 mln

  160(2.6%)

  2,6 mln

  128(2%)

  2,7 mln

  133(1.7%)

  2,6 mln

  132(1.6%)

  2,6 mln

  132(1.5%)

  8,1 mln

  404(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  157,5 tys

  7,6(0.2%)

  97,4 tys

  4,7(0.1%)

  330,4 tys

  16,2(0.3%)

  230,1 tys

  11,3(0.2%)

  175,1 tys

  8,7(0.1%)

  3,1 mln

  155(1.8%)

  751,5 tys

  37,8(0.4%)

  7,4 mln

  372(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  89,5(2.1%)

  4,8 mln

  236(4.6%)

  4,9 mln

  238(3.9%)

  5,9 mln

  289(4.6%)

  5,1 mln

  256(3.2%)

  7,3 mln

  363(4.3%)

  14,6 mln

  736(8.4%)

  7,1 mln

  357(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,6 mln

  128(3.1%)

  2,8 mln

  134(2.6%)

  3,8 mln

  184(3%)

  3,7 mln

  180(2.8%)

  5,6 mln

  277(3.5%)

  2,9 mln

  146(1.7%)

  4,4 mln

  221(2.5%)

  5,4 mln

  270(2.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  516,8 tys

  25,1(0.6%)

  725,8 tys

  35,3(0.7%)

  652,3 tys

  32,0(0.5%)

  706,2 tys

  34,7(0.5%)

  694,0 tys

  34,5(0.4%)

  651,0 tys

  32,5(0.4%)

  677,0 tys

  34,0(0.4%)

  2,3 mln

  115(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  74,4(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  811,7 tys

  39,4(0.9%)

  844,1 tys

  41,1(0.8%)

  1,4 mln

  66,3(1.1%)

  2,7 mln

  133(2.1%)

  1,1 mln

  55,7(0.7%)

  586,7 tys

  29,3(0.3%)

  812,2 tys

  40,8(0.5%)

  1,4 mln

  68,7(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  97,9 tys

  4,8(0.1%)

  271,1 tys

  13,2(0.3%)

  274,1 tys

  13,4(0.2%)

  3,1 mln

  153(2.4%)

  5,2 mln

  258(3.2%)

  792,5 tys

  39,6(0.5%)

  4,2 mln

  211(2.4%)

  1,2 mln

  61,4(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  50,5(1.2%)

  638,3 tys

  31,1(0.6%)

  850,2 tys

  41,7(0.7%)

  1,9 mln

  92,2(1.5%)

  14,6 mln

  724(9.1%)

  2,9 mln

  145(1.7%)

  2,0 mln

  99,0(1.1%)

  1,1 mln

  54,1(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  108(2.6%)

  838,9 tys

  40,9(0.8%)

  223,7 tys

  11,0(0.2%)

  193,2 tys

  9,5(0.1%)

  1,3 mln

  63,0(0.8%)

  665,4 tys

  33,2(0.4%)

  939,4 tys

  47,2(0.5%)

  688,3 tys

  34,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  308,5 tys

  15,0(0.4%)

  248,9 tys

  12,1(0.2%)

  221,3 tys

  10,8(0.2%)

  187,5 tys

  9,2(0.1%)

  173,6 tys

  8,6(0.1%)

  116,7 tys

  5,8(0.1%)

  122,1 tys

  6,1(0.1%)

  138,4 tys

  6,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  27,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,7 tys

  1,8(0%)

  8,5 tys

  0,4(0%)

  17,4 tys

  0,9(0%)

  33,6 tys

  1,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  15,1 tys

  0,7(0%)

  6,2 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  25,9 tys

  1,3(0%)

  5,6 tys

  0,3(0%)

  5,3 tys

  0,3(0%)

  6,7 tys

  0,3(0%)

  25,3 tys

  1,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,7 tys

  0,4(0%)

  5,9 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  95,8 tys

  4,8(0.1%)

  6,6 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  255,1 tys

  12,4(0.3%)

  27,1 tys

  1,3(0%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  194,3 tys

  9,6(0.2%)

  202,2 tys

  10,1(0.1%)

  201,8 tys

  10,1(0.1%)

  5,9 tys

  0,3(0%)

  5,8 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  4,5 mln

  216(5.2%)

  888,7 tys

  43,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,0 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,7

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  135,0 tys

  6,6(0.1%)

  77,7 tys

  3,8(0.1%)

  51,4 tys

  2,6(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  420

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Rawicz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 331 mieszkańców Rawicza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 124 kobiet oraz 2 207 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,9% mieszkańców Rawicza, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,5% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Rawicza mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rawiczu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,8%) oraz średnie zawodowe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,5%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2021 w Rawiczu mieściło się 10 przedszkoli, w których do 42 oddziałów uczęszczało 906 dzieci (453 dziewczynki oraz 453 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Rawiczu mieściło się 6 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 759 dzieci (362 dziewczynki oraz 397 chłopców). Dostępnych było 720 miejsc.

  19,2% mieszkańców Rawicza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 028 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 112 oddziałach uczyło się 1 798 uczniów (880 kobiet oraz 918 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Rawiczu placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 73 oddziałach uczyło się 1 537 uczniów (750 kobiet oraz 787 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (29,7% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 102,10.

  W Rawiczu znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 625 uczniów (396 kobiet oraz 229 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 130 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Rawiczu placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 32 oddziałach uczyło się 865 uczniów (543 kobiety oraz 322 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 301 absolwentów.

  W Rawiczu znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 18 oddziałach uczyło się 358 uczniów (117 kobiet oraz 241 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,0 uczniów. 19,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,5% mieszkańców Rawicza w wieku potencjalnej nauki (19,6% kobiet i 19,3% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,4%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,5%
  Województwo
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,6%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Rawicz
  32,9%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 25,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Rawicz
  11,5%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Rawicz
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1028 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 028,0
  Województwo
  902,0
  Kraj
  883,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,61
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 42 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 911 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Rawicz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 906 Dzieci
 • 453 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 453 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 196 3 lata
 • 196
 • 218 4 lata
 • 218
 • 245 5 lata
 • 245
 • 228 6 lat
 • 228
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 99 3 lata
 • 99
 • 99 4 lata
 • 99
 • 126 5 lata
 • 126
 • 121 6 lat
 • 121
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 97 3 lata
 • 97
 • 119 4 lata
 • 119
 • 119 5 lata
 • 119
 • 107 6 lat
 • 107
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 52,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 52,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rawiczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rawiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 6 im Przyjaciół Kubusia Puchatka
  Publiczne
  65 545-39-68
  65 546-76-38
  ul. Mikołajewicza 23
  63-900 Rawicz
  512512
  Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały (Krasnal Hałabała)
  Publiczne
  65 546-20-33
  65 546-20-33
  ul. Armii Krajowej 7
  63-900 Rawicz
  512411
  Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu (Król Stanisław August Poniatowski)
  Publiczne
  65 545-23-32
  65 546-73-69
  ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2
  63-900 Rawicz
  410010
  Przedszkole nr 5 " Pod Grzybkiem " w Rawiczu
  Publiczne
  65 545-34-05
  65 545-34-05
  ul. Przyjemskiego 22
  63-900 Rawicz
  46110
  NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "CHATKA WESOŁEGO SKRZATKA"
  Niepubliczny
  69 765-80-94
  ul. RÓŻANA 11
  63-900 Rawicz
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "SARENKA"
  Niepubliczne
  60 928-34-67
  ul. Ks. E. Spychalskiego 10
  63-900 Rawicz
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Małych Odkrywców
  Niepubliczne
  65 614-16-85
  65 614-16-85
  ul. Długa 29
  63-900 Rawicz
  ---
  Przedszkole nr 13 niepubliczne
  Niepubliczne
  65 614-13-39
  65 546-05-56
  ul. Żwirowa 11
  63-900 Rawicz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Rawicz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 84 Oddziały
 • 1 737 Uczniowie
 • 861 Kobiety
  (uczniowie)
 • 876 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 177 Uczniowie w 1 klasie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 96 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 176 Absolwenci
 • 84 Kobiety
  (absolwenci)
 • 92 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 28 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,1%
  68,9%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Rawicz
  16,1
  Wielkopolskie
  17,0
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,1
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,1
 • 20,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,7
 • 2,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,2
 •  
 • 130,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 103,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 102,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Rawicz
  102,10
  Województwo
  97,57
  Cała Polska
  95,71
 • 100,74 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  100,74
  Województwo
  96,51
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rawicz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rawicz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Rawiczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rawiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  65 545-20-14
  65 545-20-14
  ul. BRONIEWSKIEGO 5
  63-900 Rawicz
  2965954
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  65 545-35-53
  65 545-35-53
  ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1
  63-900 Rawicz
  1841534
  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Karola Kurpińskiego z Oddziałami Przedszkolnymi (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  65 545-37-72
  65 545-37-72
  ul. Szkolna 3
  63-900 Rawicz
  1839032
  Szkoła Podstawowa nr 6 im.Janusza Korczaka (Janusz Korczak)
  Publiczna
  65 546-75-77
  65 546-75-77
  ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
  63-900 Rawicz
  1636033
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  65 545-27-41
  65 546-72-13
  ul. Mickiewicza 16
  63-900 Rawicz
  1530127
  Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 7 w Rawiczu (Jana Pawła II)
  Publiczna
  65 546-15-07
  65 546-15-07
  ul. Gen.Grota Roweckiego 9F
  63-900 Rawicz
  749-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Rawicz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 610 Uczniowie
 • 396 Kobiety
  (uczniowie)
 • 214 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,9%
  35,1%
 • 165 Uczniowie w 1 klasie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 117 Absolwenci
 • 71 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  26,0
  Województwo
  26,2
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 37,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 28,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Rawicz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  19,9
  woj. wielkopolskie
  21,5
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,9
 • 24,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,3
 • 4,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,5
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Rawiczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rawiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Rawiczu
  Publiczne
  ul. Hallera 12
  63-900 Rawicz
  21501-
  I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu (Jarosław Dąbrowski)
  Publiczne
  65 546-44-82
  65 546-44-82
  ul. Wały J. Dąbrowskiego 29
  63-900 Rawicz
  1229333
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rawiczu
  Publiczna
  ul. Hallera 12
  63-900 Rawicz
  10248-
  II Liceum Ogólnokształcące (Rawickiego Korpusu Kadetów)
  Publiczne
  65 322-40-01
  65 322-40-05
  ul. Generała Grota Roweckiego 9e
  63-900 Rawicz
  6147-
  POLICEALNA SZKOŁA SŁUZB SPOŁECZNYCH I MEDYCZNYCH DLA DOROSŁYCH W RAWICZU
  Publiczna
  65 545-21-20
  65 545-23-97
  ul. GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO 6
  63-900 Rawicz
  380-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rawiczu
  Publiczne
  ul. Hallera 12
  63-900 Rawicz
  372-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Rawiczu
  Publiczna
  65 546-15-07
  65 546-15-07
  ul. Gen.Grota Roweckiego 9F
  63-900 Rawicz
  333-
  Technikum Nr 3 (Rawickiego Korpusu Kadetów)
  Publiczne
  65 322-40-01
  65 322-40-05
  ul. Generała Grota Roweckiego 9e
  63-900 Rawicz
  122-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  65 546-85-00
  65 545-42-66
  ul. 17 stycznia 28
  63-900 Rawicz
  220-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  65 546-15-07
  65 546-15-07
  ul. Grota Roweckiego 9F
  63-900 Rawicz
  214-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  65 546-85-00
  65 545-42-66
  ul. 17 stycznia 28
  63-900 Rawicz
  113-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  65 546-49-82
  65 546-49-82
  ul. Szarych Szeregów 3
  63-900 Rawicz
  ---
  Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia
  Niepubliczna
  65 545-20-14
  65 545-20-14
  ul. Broniewskiego 5
  63-900 Rawicz
  ---
  MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W RAWICZU
  Publiczna
  65 545-21-20
  65 545-23-97
  ul. GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO 6
  63-900 Rawicz
  ---
  Policealne Studium Administracji
  Niepubliczna
  65 546-49-82
  65 546-49-82
  ul. Szarych Szeregów 3
  63-900 Rawicz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Rawicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Rawicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Rawicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rawicz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Rawiczu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Rawiczu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 190)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Rawiczu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Rawiczu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Rawiczu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Rawiczu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 400 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 107 (uczestnicy: 12 490)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 1 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 3 000)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 3 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 340)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 550)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 3 500)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 274)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 80)
  • taneczne: 3 (członkowie: 110)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 19)
  • inne: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 120)
  • teatralne: 2 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Rawiczu działało 1 kino posiadające 2 sale z 208 miejscami na widowni. Odbyło się 1 055 seansów, na które przyszło 23 142 widzów, w tym 299 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 987 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Rawiczu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 7 836 zwiedzających, co daje 3 916 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Rawiczu działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 85 301 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 14 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 125 259 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2022 w Rawiczu działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 25 359 wolumenów w tym ziobry specjalne: 177. Odnotowano 164 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Rawiczu działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 178 członków. Zarejestrowano 1 175 ćwiczących (mężczyźni: 865, kobiety: 310, chłopcy do lat 18: 507, dziewczęta do lat 18: 265). Aktywnych było 20 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (20), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Rawiczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Rawiczu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rawicza znajduje się 94 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Rawiczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko stożkowate Sarnowa, st.16 ze średniowieczadnia 1968-10-15, wykaz dokumentów: 287/A z 1968-10-15
  • Kościół z 1718 - 1745 (ul. Jana Kilińskiego 33)dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: AKI-11a/138 z 1932-12-21; 108/A z 1968-06-01; 773/Wlkp/A z 2009-12-14
  • Zespół - kościół z 1718 r. (ul. Jana Kilińskiego 31)dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: AKI-11a/138 z 1932-12-21; 108/A z 1968-06-01; 773/Wlkp/A z 2009-12-14
  • Brama z 1741 r. (ul. Jana Kilińskiego 33)dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: AKI-11a/138 z 1932-12-21; 773/Wlkp/A z 2009-12-14
  • Miasto z 1638 r.dnia 1956-03-07, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/19/56 z 1956-03-07; brak numeru z 1998-10-14; brak numeru z 1998-11-23
  • Ratusz z 1753 r. (ul. Rynek 1)dnia 1965-11-08, wykaz dokumentów: 92/A z 1965-11-08; 329/Wlkp/A z 2006-05-31
  • Kościół z 1803 r. (ul. Ignacego Buszy 3a)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 106/A z 1968-06-01; 375/Wlkp/A z 2006-07-04
  • Brama z 1. poł. XVIII w. (ul. Jana Kilińskiego 33)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 108/A z 1968-06-01; 773/Wlkp/A z 2009-12-14
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 33)dnia 1968-11-26, wykaz dokumentów: 389/A z 1968-11-26; 356/Wlkp/A z 2006-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Grunwaldzka 1)dnia 1968-11-26, wykaz dokumentów: 390/A z 1968-11-26; 331/Wlkp/A z 2006-05-31
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Grunwaldzka 3)dnia 1968-11-26, wykaz dokumentów: 391/A z 1968-11-26; 332/Wlkp/A z 2006-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Grunwaldzka 4)dnia 1968-11-26, wykaz dokumentów: 392/A z 1968-11-26; 333/Wlkp/A z 2006-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Grunwaldzka 5)dnia 1968-11-26, wykaz dokumentów: 393/A z 1968-11-26; 334/Wlkp/A z 2006-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Grunwaldzka 6)dnia 1968-11-26, wykaz dokumentów: 394/A z 1968-11-26; 379/Wlkp/A z 2006-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Grunwaldzka 7)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 395/A z 1968-11-27; 335/Wlkp/A z 2006-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 8)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 396/A z 1968-11-27; 336/Wlkp/A z 2006-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 10)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 397/A z 1968-11-27; 357/Wlkp/A z 2006-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Grunwaldzka 14)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 398/A z 1968-11-27; 358/Wlkp/A z 2006-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Grunwaldzka 16)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 399/A z 1968-11-27; 337/Wlkp/A z 2006-06-05
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Grunwaldzka 18)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 400/A z 1968-11-27; 338/Wlkp/A z 2006-06-05
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Grunwaldzka 20)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 401/A z 1968-11-27; 339/Wlkp/A z 2006-06-05
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Grunwaldzka 21)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 402/A z 1968-11-27; 370/Wlkp/A z 2006-06-30
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Grunwaldzka 23)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 403/A z 1968-11-27; 369/Wlkp/A z 2006-06-30
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Grunwaldzka 36)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 404/A z 1968-11-27; 359/Wlkp/A z 2006-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1802 r. (ul. Grunwaldzka 41)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 405/A z 1968-11-27; 340/Wlkp/A z 2006-06-05
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Grunwaldzka 48)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 406/A z 1968-11-27; 360/Wlkp/A z 2006-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Grunwaldzka 50)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 407/A z 1968-11-27; 361/Wlkp/A z 2006-06-21
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Grunwaldzka 52)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 408/A z 1968-11-27; 362/Wlkp/A z 2006-06-21
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Grunwaldzka 54)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 409/A z 1968-11-27; 363/Wlkp/A z 2006-06-21
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Grunwaldzka 58)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 410/A z 1968-11-27; 364/Wlkp/A z 2006-06-21
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Plac Wolności 1)dnia 1968-11-27, wykaz dokumentów: 411/A z 1968-11-27; 315/Wlkp/A z 2006-05-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1969-03-19, wykaz dokumentów: 512/A z 1969-03-19; 352/Wlkp/A z 2006-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 26)dnia 1969-05-26, wykaz dokumentów: 591/A z 1969-05-26; 386/Wlkp/A z 2006-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ignacego Buszy 1)dnia 1969-05-27, wykaz dokumentów: 616/A z 1969-05-27; 322/Wlkp/A z 2006-05-25
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 12)dnia 1969-06-18, wykaz dokumentów: 618/A z 1969-06-18; 368/Wlkp/A z 2006-06-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 7)dnia 1969-06-18, wykaz dokumentów: 619/A z 1969-06-18; 314/Wlkp/A z 2006-05-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ignacego Buszy 7)dnia 1969-06-18, wykaz dokumentów: 619/A z 1969-06-18; 380/Wlkp/A z 2006-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 11)dnia 1969-06-18, wykaz dokumentów: 620/A z 1969-06-18; 330/Wlkp/A z 2006-05-31
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. 3 Maja 6)dnia 1969-06-19, wykaz dokumentów: 621/A z 1969-06-19; 366/Wlkp/A z 2006-06-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 22)dnia 1969-06-19, wykaz dokumentów: 622/A z 1969-06-19; 323/Wlkp/A z 2006-05-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 34)dnia 1969-06-19, wykaz dokumentów: 623/A z 1969-06-19; 324/Wlkp/A z 2006-05-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 38)dnia 1969-06-19, wykaz dokumentów: 624/A z 1969-06-19; 381/Wlkp/A z 2006-07-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 40)dnia 1969-06-21, wykaz dokumentów: 625/A z 1969-06-21; 416/Wlkp/A z 2006-10-03
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 42)dnia 1969-06-21, wykaz dokumentów: 626/A z 1969-06-21; 404/Wlkp/A z 2006-08-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1829 r. (ul. Fryderyka Chopina 6)dnia 1969-06-23, wykaz dokumentów: 633/A z 1969-06-23; 428/Wlkp/A z 2006-11-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ignacego Paderewskiego 4)dnia 1969-06-23, wykaz dokumentów: 634/A z 1969-06-23; 317/Wlkp/A z 2006-05-08
  • Ratusz z 1837 r.dnia 1970-04-27, wykaz dokumentów: 1089/A z 1970-04-27; 316/Wlkp/A z 2006-05-08
  • Umocnienie ziemne z 1670 - 1750 (ul. Rynek 1)dnia 1970-07-17, wykaz dokumentów: 1170/A z 1970-07-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1974-09-16, wykaz dokumentów: 1609/A z 1974-09-16; 365/Wlkp/A z 2006-06-21
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 27)dnia 1974-09-16, wykaz dokumentów: 1610/A z 1974-09-16; 321/Wlkp/A z 2006-05-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 28)dnia 1974-09-16, wykaz dokumentów: 1611/A z 1974-09-16; 354/Wlkp/A z 2006-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 29)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1612/A z 1974-09-17; 355/Wlkp/A z 2006-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ratuszowa 1)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1613/A z 1974-09-17; 393/Wlkp/A z 2006-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 31)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1614/A z 1974-09-17; 415/Wlkp/A z 2006-10-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 32)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1615/A z 1974-09-17; 367/Wlkp/A z 2006-06-29
  • Dwór z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Karola Kurpińskiego 16)dnia 1975-04-09, wykaz dokumentów: 1705/A z 1975-04-09; 782/Wlkp/A z 2010-02-22
  • Zespół - dwór z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1975-04-09, wykaz dokumentów: 1705/A z 1975-04-09; 782/Wlkp/A z 2010-02-22
  • Park z XIX w.dnia 1975-04-09, wykaz dokumentów: 1705/A z 1975-04-09; 782/Wlkp/A z 2010-02-22
  • Miasto z 1387 r.dnia 1986-09-03, wykaz dokumentów: 1007/A z 1986-09-03
  • Pałac z 4. ćw. XIX w. (ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 31)dnia 1987-06-17, wykaz dokumentów: 1016/A z 1987-06-17; 392/Wlkp/A z 2006-08-04
  • Zespół - pałac z 4. ćw. XIX w. (ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 31)dnia 1987-06-17, wykaz dokumentów: 1016/A z 1987-06-17; 392/Wlkp/A z 2006-08-04
  • Park z 4. ćw. XIX w.dnia 1987-06-17, wykaz dokumentów: 1016/A z 1987-06-17; 392/Wlkp/A z 2006-08-04
  • Wiatrak z XIX w. (ul. Wiatraczna 11a)dnia 1988-05-26, wykaz dokumentów: 1110/A z 1988-05-26; 305/Wlkp/A z 2006-04-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Wały Tadeusza Kościuszki 10)dnia 1989-10-25, wykaz dokumentów: 1155/A z 1989-10-25; 383/Wlkp/A z 2006-07-14
  • Kościół z 1902 r.dnia 1994-01-19, wykaz dokumentów: 1474/A z 1994-01-19; 373/Wlkp/A z 2006-07-04
  • Kasyno z 4. ćw. XIX w. (ul. Generała Grota Roweckiego 4a)dnia 2002-08-30, wykaz dokumentów: 106/Wlkp/A z 2002-08-30; brak numeru z 2002-10-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 12)dnia 2003-05-22, wykaz dokumentów: 132/Wlkp/A z 2003-05-22
  • Willa z 1870 r. (ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2)dnia 2004-11-29, wykaz dokumentów: 208/Wlkp/A z 2004-11-29
  • Stajnia z 1. ćw. XIX w. (ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2)dnia 2004-11-29, wykaz dokumentów: 208/Wlkp/A z 2004-11-29
  • Mur/ogrodzenie z 4. ćw. XIX w. (ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2)dnia 2004-11-29, wykaz dokumentów: 208/Wlkp/A z 2004-11-29
  • Zespół - willa z 1807 r. (ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2)dnia 2004-11-29, wykaz dokumentów: 208/Wlkp/A z 2004-11-29
  • Ogród z 1860 - 1870dnia 2004-11-29, wykaz dokumentów: 208/Wlkp/A z 2004-11-29
  • Kamienica z 1906 r. (ul. Żwirowa 1)dnia 2004-11-29, wykaz dokumentów: 209/Wlkp/A z 2004-11-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1801 r. (ul. Rynek 20)dnia 2006-02-28, wykaz dokumentów: 281/Wlkp/A z 2006-02-28
  • Oficyna mieszkalna z 3. ćw. XIX w. (ul. Rynek 20)dnia 2006-02-28, wykaz dokumentów: 281/Wlkp/A z 2006-02-28
  • Oficyna mieszkalna z 1907 r. (ul. Rynek 19)dnia 2006-02-28, wykaz dokumentów: 281/Wlkp/A z 2006-02-28
  • Inny budynek gospodarczy z 1907 r. (ul. Rynek 21)dnia 2006-02-28, wykaz dokumentów: 281/Wlkp/A z 2006-02-28
  • Inny budynek gospodarczy z 1907 r. (ul. Rynek 19)dnia 2006-02-28, wykaz dokumentów: 281/Wlkp/A z 2006-02-28
  • Zespół - dwór z XIX w. (ul. Rynek 20)dnia 2006-02-28, wykaz dokumentów: 281/Wlkp/A z 2006-02-28
  • Mur/ogrodzenie z poł. XIX w.dnia 2009-03-12, wykaz dokumentów: 737/Wlkp/A z 2009-03-12
  • Cmentarz ewangelicki z poł. XIX w.dnia 2009-03-12, wykaz dokumentów: 737/Wlkp/A z 2009-03-12
  • Plebania z 3. ćw. XIX w. (ul. Jana Kilińskiego 31)dnia 2009-12-14, wykaz dokumentów: 773/Wlkp/A z 2009-12-14
  • Brama z 1. poł. XVIII w. (ul. Jana Kilińskiego 33)dnia 2009-12-14, wykaz dokumentów: 773/Wlkp/A z 2009-12-14
  • Brama z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Jana Kilińskiego 33)dnia 2009-12-14, wykaz dokumentów: 773/Wlkp/A z 2009-12-14
  • Cmentarz przykościelny z 1. poł. XVIII w.dnia 2009-12-14, wykaz dokumentów: 773/Wlkp/A z 2009-12-14
  • Inny budynek gospodarczy z przełomu XVIII/XIX w. (ul. 17 Stycznia 28)dnia 2010-03-25, wykaz dokumentów: 789/Wlkp/A z 2010-03-25
  • Strzelnica z 1903 r. (ul. Targowa 1)dnia 2010-07-26, wykaz dokumentów: 808/Wlkp/A z 2010-07-26; brak numeru z 2011-01-21; 898/Wlkp/A z 2013-09-09
  • Pawilon z 1904 - 1910 (ul. Targowa 1)dnia 2010-07-26, wykaz dokumentów: 808/Wlkp/A z 2010-07-26; brak numeru z 2011-01-21; 898/Wlkp/A z 2013-09-09
  • Zespół - strzelnica z 1903 r. (ul. Targowa 1)dnia 2010-07-26, wykaz dokumentów: 808/Wlkp/A z 2010-07-26; brak numeru z 2011-01-21; 898/Wlkp/A z 2013-09-09
  • Szkoła z 1879 r. (ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29)dnia 2010-08-17, wykaz dokumentów: 809/Wlkp/A z 2010-08-17
  • Willa z 1910 r. (ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29a)dnia 2010-08-17, wykaz dokumentów: 809/Wlkp/A z 2010-08-17
  • Sala gimnastyczna z 1879 r. (ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29)dnia 2010-08-17, wykaz dokumentów: 809/Wlkp/A z 2010-08-17
  • Zespół - szkoła z 1879 r. (ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29)dnia 2010-08-17, wykaz dokumentów: 809/Wlkp/A z 2010-08-17
  • Muszla koncertowa z pocz. XX w. (ul. Targowa 1)dnia 2013-09-09, wykaz dokumentów: 898/Wlkp/A z 2013-09-09
 • Formy ochrony przyrody w Rawiczu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Rawicza znajduje się 15 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Rawiczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bliźniak - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: N-ctwo Piaski L-ctwo Masłowo oddz. 151 b.
  • Siedem Buków - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: N-ctwo Piaski L-ctwo Masłowo oddz. 159 a
  • Pomnik przyrodyOpis: grupa 2 wiązów w terenie pomierzono 1 drzewo żywe i 1 obiekt zniszczony - wycięty teren uprzątnięty, Data ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rosną w parku przu ul. Wały Dąbrowskiego.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie w parku przu ul. Wały Dąbrowskiego nr 31.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie w parku przu ul. Wały Dąbrowskiego nr 31.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie w parku przy ul. Wały Dąbrowskiego nr 31.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie w parku przy ul. Wały Dąbrowskiego nr 31.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie w parku przy ul. Wały Dąbrowskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie w parku.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie na cmentarzu żydowskim.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie na cmentarzu żydowskim.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie na cmentarzu żydowskim.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie przy ul. Wały Dąbrowskiego nr 31.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie przy ul. Żwirowej.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie przy ul. Przyjemskiego (przy PZU)

Rawicz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w Rawiczu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 75,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Rawiczu znajdowało się 30 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rawickiego.

  Powiat rawicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Rawiczu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 16 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Rawiczu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 75,23 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  75,2
  Województwo
  65,8
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 80,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  80,2
  Województwo
  74,9
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Rawicz
  0,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 106,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  106,7
  Województwo
  113,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 15 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Rawiczu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 207,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  2 207,3 km
  Wielkopolskie
  848,7 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 9,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Rawicz
  9,9 km
  Wielkopolskie
  7,3 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Rawicz przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S5droga ekspresowa S5(Morsk - Świecie - Dworzysko - Bydgoszcz - Białe Błota - Mielno - Gniezno - Łubowo - Fałkowo - Wierzyce - Iwno - Kostrzyn - Strumiany - Kleszczewo - Poznań - Śmigiel - Kaczkowo - Bojanowo - Rawicz - Korzeńsko - Żmigródek - Żmigród - Krościna Mała)
  • DK 36droga krajowa nr 36(Prochowice - Lisowice - Gogołowice - Osiek - Lubin - Siedlce - Ścinawa - Iwno - Krzelów - Boraszyce Wielkie - Boraszyce Małe - Wińsko - Piskorzyna - Wąsocz - Wodniki - Załęcze - Masłowo - Rawicz - Sierakowo - Sarnowa - Miejska Górka - Sobiałkowo - Dłoń - Smolice - Kobylin - Wyganów - Kuklinów - Lutogniew - Krotoszyn - Smoszew - Biadki - Onęber - Daniszyn - Łąkociny - Lamki - Zacharzew - Ostrów Wielkopolski)
  • DW 434droga wojewódzka nr 434(Kleszczewo - Nagradowice - Krzyżowniki - Śródka - Szczodrzykowo - Dziećmierowo - Kórnik - Czmoń - Zbrudzewo - Śrem - Borgowo - Drzonek - Dolsk - Księginki - Małachowo - Kunowo - Gostyń - Stara Krobia - Żychlewo - Krobia - Kuczyna - Ciołkowo - Zmysłowo - Roszkówko - Annopol - Sarnowa - Rawicz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Rawicz przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa - Żmigród - Garbce - Korzeńsko -Rawicz - Bojanowo - Kaczkowo - Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare - Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska - Mosina - Puszczykówko - Puszczykowo - Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)
  • LK 362Linia kolejowa nr 362: Kobylin - Rawicz [o znaczenia miejscowym] (Kobylin - Smolice - Jutrosin - Dłoń - Oczkowice - Sobiałkowo - Miejska Górka - Sarnowa -Rawicz Wschód -Rawicz)