Powiat ostrołęcki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ostrołęcki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 88 417 Liczba mieszkańców
 • 2 094 km2 Powierzchnia
 • 42 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 3,6% Stopa urbanizacji
 • Stanisław Kubeł Starosta
 • plac gen. Józefa Bema 5, 07-400 Ostrołęka Adres starostwa powiatowego
 • WOS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie ostrołęckim (1)
 • Myszyniec
Powiat ostrołęcki na mapie
Identyfikatory
 • 1415 TERYT (TERC)

Powiat ostrołęcki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat ostrołęcki ma 88 417 mieszkańców, z czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 5,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostrołęckiego w 2050 roku wynosi 87 747, z czego 43 088 to kobiety, a 44 659 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego zawarli w 2021 roku 431 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców powiatu ostrołęckiego jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ostrołęcki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -295. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,34 na 1000 mieszkańców powiatu ostrołęckiego. W 2021 roku urodziło się 841 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 454 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 21,5% zgonów w powiecie ostrołęckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,4% zgonów w powiecie ostrołęckim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ostrołęckiego przypada 12.85 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 170 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 962 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ostrołęckiego 208. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 21.

  62,5% mieszkańców powiatu ostrołęckiego jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ostrołęckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 88 417 Liczba mieszkańców
 • 43 586 Kobiety
 • 44 831 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ostrołęckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ostrołęckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ostrołęckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostrołęckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 87 747 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 43 088 Kobiety
 • 44 659 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ostrołęckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ostrołęckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ostrołęckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ostrołęckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat ostrołęcki
  39,5 lat
  Mazowieckie
  41,7 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ostrołęcki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ostrołęckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ostrołęcki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ostrołęcki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ostrołęcki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,5%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat ostrołęcki
  57,8%
  Województwo
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,5%
  Mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • pow. ostrołęcki
  0,7%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ostrołęckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,9
  woj. mazowieckie
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. ostrołęcki
  1,3
  Mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 431 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -295 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -100 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -195 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat ostrołęcki
  -3,3
  Województwo
  -3,6
  Cała Polska
  -4,9
 • -3,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ostrołęckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 841 Urodzenia żywe
 • 418 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 423 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. ostrołęcki
  9,5
  Województwo
  10,0
  Polska
  8,7
 • 40,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,9
  Województwo
  42,2
  Cały kraj
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 454 g Średnia waga noworodków
 • 3 384 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 523 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 454 g
  woj. mazowieckie
  3 396 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 98 Waga 4000g - 4499g
 • 98
 • 300 Waga 3500g - 3999g
 • 300
 • 292 Waga 3000g - 3499g
 • 292
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,34
  Mazowieckie
  1,49
  Kraj
  1,32
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,66
  woj. mazowieckie
  0,73
  Polska
  0,64
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat ostrołęcki
  0,74
  Mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie ostrołęckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 136 Zgony
 • 518 Kobiety
  (Zgony)
 • 618 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • powiat ostrołęcki
  12,9
  Województwo
  13,6
  Polska
  13,6
 • 135,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat ostrołęcki
  135,1
  Województwo
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. ostrołęcki
  3,6
  woj. mazowieckie
  3,4
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrołęckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. ostrołęcki
  21,5%
  Województwo
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 15,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. ostrołęcki
  15,4%
  Województwo
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. ostrołęcki
  5,1%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 193 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 200,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. ostrołęcki
  200,1
  woj. mazowieckie
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 279,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 306,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 252,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  279,0
  Mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 34,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 8,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 58,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ostrołęcki
  34,7
  Mazowieckie
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 16,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,3
  Mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. ostrołęcki
  7,0
  woj. mazowieckie
  6,7
  Cały kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie ostrołęckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 34 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 24 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 38 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  38,0
  woj. mazowieckie
  24,0
  Cały kraj
  36,0
 • 24 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. ostrołęcki
  24,0
  Województwo
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 26 powieszenie się
 • 26
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 20 powieszenie się
 • 20
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 20 nieustalona
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 13 nieustalona
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony21
 • 5 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 21 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 4 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 separacja
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony22
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 22 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony16
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 170 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 637 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 533 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 962 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 524 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 438 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 229 Saldo migracji
 • 122 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 107 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 208 Saldo migracji wewnętrznych
 • 113 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 95 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 21 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ostrołęcki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostrołęcki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie ostrołęckim oddano do użytku 450 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ostrołęckim to 25 533 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 289 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ostrołęckim to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie ostrołęckim to 151,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,32% mieszkań posiada łazienkę, 67,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 12,82% z gazu sieciowego.

 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 533 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 288,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat ostrołęcki
  288,50
  Województwo
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 102,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat ostrołęcki
  102,60 m2
  woj. mazowieckie
  72,60 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,60 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat ostrołęcki
  4,61
  Mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 3,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,47
  Województwo
  2,27
  Polska
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,75
  Mazowieckie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 450 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat ostrołęcki
  5,09
  Mazowieckie
  8,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 588 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat ostrołęcki
  5,75
  Województwo
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 29,27 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  29,27
  woj. mazowieckie
  30,65
  Cała Polska
  24,07
 • 67 972 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 151,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat ostrołęcki
  151,0 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,77 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat ostrołęcki
  0,77 m2
  Województwo
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 86,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat ostrołęcki
  86,27%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Polska
  96,97%
 • 83,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat ostrołęcki
  83,16%
  Województwo
  93,90%
  Kraj
  94,01%
 • 80,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  80,32%
  Województwo
  92,00%
  Polska
  91,78%
 • 67,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. ostrołęcki
  67,19%
  Mazowieckie
  87,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 12,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  12,82%
  Województwo
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat ostrołęcki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie ostrołęckim na 1000 mieszkańców pracuje 108osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostrołęckim wynosiło w 2021 roku 9,0% (10,5% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostrołęckim wynosiło 4 940,39 PLN, co odpowiada 82.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostrołęckiego 4 794 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 168 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 626.

  63,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostrołęckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,3% w przemyśle i budownictwie, a 10,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 108 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat ostrołęcki
  108,0
  woj. mazowieckie
  323,0
  Polska
  257,0
 • 9,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,5% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,0%
  Mazowieckie
  4,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ostrołęckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ostrołęckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ostrołęckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 940 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 940 PLN
  woj. mazowieckie
  7 108 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ostrołęckim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 794 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 168 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 626 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 65,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,3% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,4% Pozostałe
 • 20,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ostrołęckim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 512 Pracujący ogółem
 • 4 487 Kobiety
 • 5 025 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ostrołęckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ostrołęcki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  59,9
  woj. mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 27,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  27,8
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 86,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  86,4
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ostrołęcki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie ostrołęckim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 679 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 580 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 716 nowych podmiotów, a 350 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (716) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (430) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (856) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (299) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ostrołęckim najwięcej (200) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 523) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (219) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,6% (2 110) podmiotów, a 65,1% (4 350) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ostrołęckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.5%) oraz Budownictwo (23.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 679 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 219 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 110 Przemysł i budownictwo
 • 4 350 Pozostała działalność
 • 716 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ostrołęckim w 2021 roku
 • 350 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ostrołęckim w 2021 roku
 • 5 580 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 523 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 523
 • 142 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 142
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 6 679 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 679
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 212 Spółki handlowe ogółem
 • 212
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 159  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 159
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 200 Spółki cywilne ogółem
 • 200
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 580 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 367 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 367
 • 1 334 Budownictwo
 • 1 334
 • 615 Przetwórstwo przemysłowe
 • 615
 • 516 Transport i gospodarka magazynowa
 • 516
 • 347 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 347
 • 262 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 262
 • 231 Pozostała działalność
 • 231
 • 191 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 191
 • 182 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 182
 • 122 Informacja i komunikacja
 • 122
 • 121 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 121
 • 100 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 100
 • 92 Edukacja
 • 92
 • 45 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 45
 • 43 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 43
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostrołęcki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie ostrołęckim stwierdzono 993 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,24 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ostrołęckim wynosi 79,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ostrołęckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,30 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 3,35 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,41 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (48%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 993 Przestępstwa ogółem
 • 993
 • 557 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 557
 • 166 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 166
 • 213 Przestępstwa drogowe
 • 213
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 296 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 296
 • 11,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat ostrołęcki
  11,24
  woj. mazowieckie
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 6,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat ostrołęcki
  6,30
  Województwo
  14,38
  Kraj
  12,82
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,88
  woj. mazowieckie
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 2,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,41
  Mazowieckie
  1,84
  Polska
  1,85
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. ostrołęcki
  0,34
  woj. mazowieckie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 3,35 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. ostrołęcki
  3,35
  Mazowieckie
  11,83
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  79%
  woj. mazowieckie
  64%
  Cała Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  55%
  Kraj
  64%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat ostrołęcki
  49%
  woj. mazowieckie
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. ostrołęcki
  97%
  Województwo
  86%
  Kraj
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. ostrołęcki
  49%
  woj. mazowieckie
  41%
  Cała Polska
  53%

Powiat ostrołęcki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ostrołęckiego wyniosła w 2021 roku 99,9 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 24.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu ostrołęckiego - 40.9% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (17%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 35,1 mln złotych, czyli 35,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ostrołęckiego wyniosła w 2021 roku 115,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (25.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.9%). W budżecie powiatu ostrołęckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 206 złotych na mieszkańca (15,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,7 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ostrołęckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ostrołęckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ostrołęckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,9 mln

  838(100%)

  90,2 mln

  1,0 tys(100%)

  84,5 mln

  954(100%)

  80,4 mln

  905(100%)

  83,0 mln

  936(100%)

  85,2 mln

  961(100%)

  124,6 mln

  1,4 tys(100%)

  99,9 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  29,2 mln

  330(39.5%)

  44,8 mln

  507(49.7%)

  38,5 mln

  434(45.6%)

  33,2 mln

  374(41.3%)

  35,0 mln

  395(42.2%)

  34,6 mln

  390(40.6%)

  69,8 mln

  789(56%)

  40,8 mln

  462(40.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,5 mln

  153(18.3%)

  13,3 mln

  150(14.7%)

  14,4 mln

  162(17%)

  13,6 mln

  153(16.9%)

  13,7 mln

  154(16.5%)

  15,6 mln

  176(18.3%)

  17,1 mln

  193(13.7%)

  17,0 mln

  192(17%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,4 mln

  106(12.7%)

  9,5 mln

  107(10.5%)

  9,6 mln

  108(11.4%)

  10,7 mln

  120(13.3%)

  10,6 mln

  120(12.8%)

  11,2 mln

  126(13.1%)

  12,0 mln

  135(9.6%)

  14,0 mln

  159(14%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,1 mln

  58,1(7%)

  4,7 mln

  52,9(5.2%)

  4,8 mln

  53,8(5.6%)

  4,9 mln

  55,3(6.1%)

  5,1 mln

  57,4(6.1%)

  5,5 mln

  61,6(6.4%)

  6,2 mln

  69,6(4.9%)

  6,4 mln

  72,9(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,4 mln

  71,8(8.6%)

  7,5 mln

  85,4(8.4%)

  5,4 mln

  61,0(6.4%)

  4,5 mln

  50,8(5.6%)

  3,7 mln

  41,6(4.5%)

  3,3 mln

  37,2(3.9%)

  3,6 mln

  40,9(2.9%)

  4,5 mln

  51,0(4.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  21,9(2.6%)

  2,3 mln

  25,5(2.5%)

  2,1 mln

  23,9(2.5%)

  2,2 mln

  24,7(2.7%)

  2,4 mln

  27,3(2.9%)

  2,8 mln

  31,4(3.3%)

  3,1 mln

  34,5(2.5%)

  3,2 mln

  36,7(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  993,8 tys

  11,2(1.3%)

  991,6 tys

  11,2(1.1%)

  1,6 mln

  18,2(1.9%)

  2,1 mln

  24,1(2.7%)

  1,4 mln

  15,7(1.7%)

  1,6 mln

  18,3(1.9%)

  2,0 mln

  22,2(1.6%)

  2,5 mln

  28,1(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  44,6(5.3%)

  4,0 mln

  45,6(4.5%)

  4,4 mln

  49,9(5.2%)

  2,3 mln

  26,4(2.9%)

  2,0 mln

  22,2(2.4%)

  2,1 mln

  23,7(2.5%)

  2,1 mln

  23,2(1.7%)

  2,4 mln

  26,6(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  124,8 tys

  1,4(0.2%)

  97,4 tys

  1,1(0.1%)

  131,7 tys

  1,5(0.2%)

  164,2 tys

  1,8(0.2%)

  1,2 mln

  13,7(1.5%)

  813,3 tys

  9,2(1%)

  1,1 mln

  12,5(0.9%)

  864,0 tys

  9,8(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  684,2 tys

  7,7(0.9%)

  778,4 tys

  8,8(0.9%)

  696,8 tys

  7,8(0.8%)

  694,6 tys

  7,8(0.9%)

  788,1 tys

  8,9(0.9%)

  843,1 tys

  9,5(1%)

  1,1 mln

  12,8(0.9%)

  810,2 tys

  9,2(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  500,4 tys

  5,7(0.7%)

  457,4 tys

  5,2(0.5%)

  471,1 tys

  5,3(0.6%)

  382,5 tys

  4,3(0.5%)

  522,4 tys

  5,9(0.6%)

  592,8 tys

  6,7(0.7%)

  851,2 tys

  9,6(0.7%)

  777,7 tys

  8,8(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  109,4 tys

  1,2(0.1%)

  303,0 tys

  3,4(0.3%)

  453,3 tys

  5,1(0.5%)

  167,1 tys

  1,9(0.2%)

  1,1 mln

  12,8(1.4%)

  182,6 tys

  2,1(0.2%)

  108,8 tys

  1,2(0.1%)

  683,1 tys

  7,7(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  470,2 tys

  5,3(0.6%)

  240,8 tys

  2,7(0.3%)

  506,9 tys

  5,7(0.6%)

  1,1 mln

  12,5(1.4%)

  297,9 tys

  3,4(0.4%)

  789,1 tys

  8,9(0.9%)

  416,5 tys

  4,7(0.3%)

  680,5 tys

  7,7(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  203,2 tys

  2,3(0.3%)

  215,5 tys

  2,4(0.2%)

  239,8 tys

  2,7(0.3%)

  242,1 tys

  2,7(0.3%)

  540,5 tys

  6,1(0.7%)

  548,1 tys

  6,2(0.6%)

  571,6 tys

  6,5(0.5%)

  624,0 tys

  7,1(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  11,7(1.4%)

  911,9 tys

  10,3(1%)

  867,1 tys

  9,8(1%)

  991,4 tys

  11,1(1.2%)

  1,1 mln

  12,6(1.3%)

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  902,1 tys

  10,2(0.7%)

  451,6 tys

  5,1(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,8(0.3%)

  249,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,0 tys

  2,8(0.3%)

  261,5 tys

  3,0(0.3%)

  263,1 tys

  3,0(0.2%)

  263,9 tys

  3,0(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  65,0 tys

  0,7(0.1%)

  40,0 tys

  0,5(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  41,0 tys

  0,5(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  61,4 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  11,7 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  160,2 tys

  1,8(0.2%)

  24,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ostrołęckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ostrołęckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ostrołęckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,4 mln

  798(100%)

  89,9 mln

  1,0 tys(100%)

  82,7 mln

  934(100%)

  75,6 mln

  851(100%)

  85,2 mln

  961(100%)

  109,2 mln

  1,2 tys(100%)

  114,4 mln

  1,3 tys(100%)

  115,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,3 mln

  365(45.9%)

  35,0 mln

  396(38.9%)

  32,4 mln

  365(39.2%)

  34,4 mln

  386(45.4%)

  37,8 mln

  426(44.3%)

  34,5 mln

  389(31.6%)

  56,0 mln

  632(48.9%)

  48,6 mln

  550(42.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,3 mln

  128(16.1%)

  26,5 mln

  300(29.5%)

  21,4 mln

  241(25.9%)

  12,6 mln

  141(16.6%)

  13,8 mln

  155(16.1%)

  41,0 mln

  463(37.6%)

  23,8 mln

  269(20.8%)

  29,5 mln

  334(25.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,4 mln

  140(17.6%)

  13,9 mln

  157(15.4%)

  15,2 mln

  172(18.4%)

  16,0 mln

  180(21.2%)

  18,7 mln

  211(21.9%)

  20,3 mln

  229(18.6%)

  19,8 mln

  224(17.3%)

  21,8 mln

  246(18.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,4 mln

  71,8(9%)

  7,6 mln

  86,1(8.5%)

  5,3 mln

  60,3(6.5%)

  4,5 mln

  50,7(6%)

  3,7 mln

  41,6(4.3%)

  3,2 mln

  35,7(2.9%)

  3,2 mln

  36,3(2.8%)

  4,5 mln

  50,9(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  30,5(3.8%)

  2,2 mln

  24,5(2.4%)

  2,2 mln

  25,1(2.7%)

  2,5 mln

  28,1(3.3%)

  2,5 mln

  28,4(3%)

  2,4 mln

  27,6(2.2%)

  3,0 mln

  34,2(2.6%)

  2,9 mln

  33,4(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  16,4(2.1%)

  1,5 mln

  17,2(1.7%)

  1,9 mln

  21,7(2.3%)

  1,8 mln

  20,1(2.4%)

  1,8 mln

  20,3(2.1%)

  1,9 mln

  21,8(1.8%)

  2,2 mln

  24,8(1.9%)

  2,6 mln

  29,7(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,0 mln

  11,6(1.5%)

  1,0 mln

  11,7(1.2%)

  1,4 mln

  15,4(1.7%)

  733,5 tys

  8,2(1%)

  951,3 tys

  10,7(1.1%)

  995,9 tys

  11,2(0.9%)

  764,2 tys

  8,6(0.7%)

  929,6 tys

  10,5(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  360,6 tys

  4,1(0.5%)

  380,6 tys

  4,3(0.4%)

  379,7 tys

  4,3(0.5%)

  355,2 tys

  4,0(0.5%)

  359,9 tys

  4,1(0.4%)

  469,2 tys

  5,3(0.4%)

  714,2 tys

  8,1(0.6%)

  409,1 tys

  4,6(0.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  33,3 tys

  0,4(0%)

  763,4 tys

  8,6(0.8%)

  1,4 mln

  15,2(1.6%)

  644,6 tys

  7,2(0.9%)

  1,6 mln

  17,6(1.8%)

  1,5 mln

  16,7(1.4%)

  1,2 mln

  13,1(1%)

  317,4 tys

  3,6(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  19,3(2.4%)

  501,1 tys

  5,7(0.6%)

  343,0 tys

  3,9(0.4%)

  248,5 tys

  2,8(0.3%)

  254,1 tys

  2,9(0.3%)

  323,7 tys

  3,7(0.3%)

  513,6 tys

  5,8(0.4%)

  311,3 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,8(0.3%)

  249,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,0 tys

  2,8(0.3%)

  261,5 tys

  3,0(0.2%)

  263,1 tys

  3,0(0.2%)

  263,9 tys

  3,0(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  233,5 tys

  2,6(0.3%)

  275,3 tys

  3,1(0.3%)

  134,8 tys

  1,5(0.2%)

  151,1 tys

  1,7(0.2%)

  144,6 tys

  1,6(0.2%)

  168,9 tys

  1,9(0.2%)

  225,1 tys

  2,5(0.2%)

  212,5 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  487,3 tys

  5,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,1 tys

  2,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  146,2 tys

  1,7(0.2%)

  116,9 tys

  1,3(0.1%)

  107,5 tys

  1,2(0.1%)

  216,0 tys

  2,4(0.3%)

  203,0 tys

  2,3(0.2%)

  101,0 tys

  1,1(0.1%)

  138,0 tys

  1,6(0.1%)

  161,4 tys

  1,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  319,7 tys

  3,6(0.5%)

  209,5 tys

  2,4(0.2%)

  202,9 tys

  2,3(0.2%)

  151,9 tys

  1,7(0.2%)

  118,1 tys

  1,3(0.1%)

  64,1 tys

  0,7(0.1%)

  348,5 tys

  3,9(0.3%)

  120,3 tys

  1,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  627

  0,0(0%)

  825

  0,0(0%)

  643

  0,0(0%)

  61,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  900

  0,0(0%)

  353

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  824,4 tys

  9,3(1%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  72,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ostrołęcki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 933 mieszkańców powiatu ostrołęckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 004 kobiet oraz 11 929 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,1% mieszkańców powiatu ostrołęckiego, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 20,1% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ostrołęckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ostrołęckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,7%) oraz podstawowe ukończone (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,3%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w powiecie ostrołęckim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 80 oddziałów uczęszczało 1 608 dzieci (777 dziewczynek oraz 831 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ostrołęckim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 30 oddziałów uczęszczało 710 dzieci (356 dziewczynek oraz 354 chłopców). Dostępnych było 698 miejsc.

  17,2% mieszkańców powiatu ostrołęckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 704 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 64 szkoły podstawowe, w których w 586 oddziałach uczyło się 7 356 uczniów (3 553 kobiety oraz 3 803 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie ostrołęckim placówkę miało 81 szkół podstawowych, w których w 457 oddziałach uczyło się 6 626 uczniów (3 144 kobiety oraz 3 482 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,6 uczniów.

  W powiecie ostrołęckim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 352 uczniów (156 kobiet oraz 196 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 170 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ostrołęckim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 260 uczniów (165 kobiet oraz 95 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 47 absolwentów.

  W powiecie ostrołęckim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 109 uczniów (30 kobiet oraz 79 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,3 uczniów. 15,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców powiatu ostrołęckiego w wieku potencjalnej nauki (29,9% kobiet i 30,5% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat ostrołęcki
  17,3%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat ostrołęcki
  32,6%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • powiat ostrołęcki
  1,6%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. ostrołęcki
  10,1%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,9%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. ostrołęcki
  22,1%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 15,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,6%
  Mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. ostrołęcki
  20,1%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 20,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. ostrołęcki
  4,3%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 704 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. ostrołęcki
  704,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Kraj
  896,0
 • 1,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,67
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 21Przedszkola
 • 54 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 80 Oddziały
 • 95 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 512 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat ostrołęcki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 608 Dzieci
 • 777 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 831 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 354 3 lata
 • 354
 • 458 4 lata
 • 458
 • 431 5 lata
 • 431
 • 343 6 lat
 • 343
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 183 3 lata
 • 183
 • 211 4 lata
 • 211
 • 216 5 lata
 • 216
 • 159 6 lat
 • 159
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 171 3 lata
 • 171
 • 247 4 lata
 • 247
 • 215 5 lata
 • 215
 • 184 6 lat
 • 184
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 1 324 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 102,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 102,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 102,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 101,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 7 Oddziały
 • 167 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat ostrołęcki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 47 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,0%
  54,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 25 3 lata
 • 25
 • 31 4 lata
 • 31
 • 23 5 lata
 • 23
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 7 3 lata
 • 7
 • 14 4 lata
 • 14
 • 14 5 lata
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 18 3 lata
 • 18
 • 17 4 lata
 • 17
 • 9 5 lata
 • 9
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat ostrołęcki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 568 Oddziały
 • 7 324 Uczniowie
 • 3 545 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 779 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 903 Uczniowie w 1 klasie
 • 457 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 446 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 858 Absolwenci
 • 442 Kobiety
  (absolwenci)
 • 416 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 32 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  12,6
  Województwo
  17,3
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,6
 • 12,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,6
 • 12,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 12,9
 • 1,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,8
 •  
 • 724,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 604,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 120,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat ostrołęcki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,0%
  40,0%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 242 Uczniowie
 • 90 Kobiety
  (uczniowie)
 • 152 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,2%
  62,8%
 • 142 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 84 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  29,3
  woj. mazowieckie
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat ostrołęcki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  15,6
  Mazowieckie
  17,7
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ostrołęcki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ostrołęcki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ostrołęcki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostrołęcki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ostrołęckim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie ostrołęckim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki wczasowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 450)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie ostrołęckim: 9 (publiczne: 9, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie ostrołęckim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 182 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 225 (uczestnicy: 39 973)
  • seanse filmowe: 39 (uczestnicy: 1 781)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 3 382)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 18 (uczestnicy: 7 360)
  • koncerty: 37 (uczestnicy: 10 670)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 38 (uczestnicy: 9 668)
  • konkursy: 28 (uczestnicy: 2 221)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 387)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 107)
  • warsztaty: 28 (uczestnicy: 3 470)
  • inne: 6 (uczestnicy: 527)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 232)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 22)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 32)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 62)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 78)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 88)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 50)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 18)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 487)
  • teatralne: 6 (członkowie: 42)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 49)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 16 (członkowie: 336)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie ostrołęckim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 9 798 zwiedzających, co daje 1 109 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie ostrołęckim działało 29 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 318 086 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 42 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 345 690 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 181
  • dostępne dla czytelników: 116
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 114
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 25
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Kluby sportowe w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ostrołęckim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 484 członków. Zarejestrowano 1 491 ćwiczących (mężczyźni: 1 028, kobiety: 463, chłopcy do lat 18: 567, dziewczęta do lat 18: 366). Aktywnych było 69 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (37) oraz inne osoby (29).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ostrołęckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostrołęcki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ostrołęcki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 61 wypadków drogowych w powiecie ostrołęckim odnotowano 19 ofiar śmiertelnych oraz 69 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 69,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 21,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 68,4 rannych (więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie ostrołęckim zarejestrowanych było 83 353 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 58 733 samochodów osobowych (663,7 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 7 382 samochodów ciężarowych (100,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 206 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 522 ciągników siodłowych (17,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 550 motocykli (40,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,6 lat.


  W 2021 roku w powiecie ostrołęckim znajdowały się 245 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 61 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 19 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 69 Ranni
  (rok 2021)
 • 13 Lekko ranni
 • 56 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ostrołęckim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 68,99 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  69,0
  woj. mazowieckie
  56,9
  Kraj
  59,9
 • 21,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat ostrołęcki
  21,5
  woj. mazowieckie
  6,9
  Kraj
  5,9
 • 78,04 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  78,0
  woj. mazowieckie
  65,7
  Kraj
  69,4
 • 14,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. ostrołęcki
  14,4
  Województwo
  8,0
  Kraj
  7,6
 • 68,38 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. ostrołęcki
  68,4
  woj. mazowieckie
  62,9
  Polska
  80,2
 • 31,15 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. ostrołęcki
  31,1
  Województwo
  12,2
  Kraj
  9,8
 • 113,11 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  113,1
  Województwo
  115,4
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 83 353 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ostrołęckim w 2020 roku
 • 58 733 Samochody osobowe
 • 7 382 Samochody ciężarowe
 • 270 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 206 Autobusy
 • 493 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 528 Ciągniki samochodowe
 • 1 522   Ciągniki siodłowe
 • 11 461 Ciągniki rolnicze
 • 3 550 Motocykle
 • 1 293   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 241 Motorowery
 • 58 733Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ostrołęckim
 • Samochody osobowe w powiecie ostrołęckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 663,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  663,7
  woj. mazowieckie
  729,5
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 977
  • 1400-1649 kg14 426
  • 1650-1899 kg15 052
  • 1900 kg i więcej18 278
 • 10 977 do 1399 kg
 • 14 426 1400-1649 kg
 • 15 052 1650-1899 kg
 • 18 278 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 17 674 do 1399 cm3
 • 17 674
 • 35 632 1400-1999 cm3
 • 35 632
 • 5 427 2000 i więcej cm3
 • 5 427
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ostrołęckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna25 933
  • olej napędowy20 808
  • gaz (LPG)10 779
  • pozostałe1 213
 • 25 933 benzyna
 • 20 808 olej napędowy
 • 10 779 gaz (LPG)
 • 1 213 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 449 do 1 roku
 • 449
 • 380 2 lata
 • 380
 • 481 3 lata
 • 481
 • 1 183 4-5 lat
 • 1 183
 • 1 277 6-7 lat
 • 1 277
 • 1 888 8-9 lat
 • 1 888
 • 2 587 10-11 lat
 • 2 587
 • 9 496 12-15 lat
 • 9 496
 • 13 765 16-20 lat
 • 13 765
 • 11 400 21-25 lat
 • 11 400
 • 8 067 26-30 lat
 • 8 067
 • 7 760 31 lat i więcej
 • 7 760
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ostrołęckim
 • pow. ostrołęcki
  20,3 lat
  Województwo
  17,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 7 382Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ostrołęckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ostrołęckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 100,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. ostrołęcki
  100,6
  Województwo
  134,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 240 do 999 kg
 • 3 240
 • 2 304 1000-1499 kg
 • 2 304
 • 554 1500-2999 kg
 • 554
 • 55 3000-3499 kg
 • 55
 • 97 3500-4999 kg
 • 97
 • 403 5000-6999 kg
 • 403
 • 286 7000-9999 kg
 • 286
 • 363 10000-14999 kg
 • 363
 • 80 15000 kg i więcej
 • 80
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 011
  • olej napędowy5 242
  • gaz (LPG)264
  • pozostałe865
 • 1 011 benzyna
 • 5 242 olej napędowy
 • 264 gaz (LPG)
 • 865 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 86 do 1 roku
 • 86
 • 66 2 lata
 • 66
 • 60 3 lata
 • 60
 • 191 4-5 lat
 • 191
 • 290 6-7 lat
 • 290
 • 359 8-9 lat
 • 359
 • 481 10-11 lat
 • 481
 • 1 114 12-15 lat
 • 1 114
 • 1 442 16-20 lat
 • 1 442
 • 1 223 21-25 lat
 • 1 223
 • 658 26-30 lat
 • 658
 • 1 412 31 lat i więcej
 • 1 412
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ostrołęckim
 • Powiat
  20,1 lat
  woj. mazowieckie
  18,2 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 206Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ostrołęckim
 • Autobusy w powiecie ostrołęckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. ostrołęcki
  2,3
  Województwo
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy164
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe36
 • 5 benzyna
 • 164 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 36 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 31 12-15 lat
 • 31
 • 47 16-20 lat
 • 47
 • 29 21-25 lat
 • 29
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 57 31 lat i więcej
 • 57
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ostrołęckim
 • Tutaj
  22,7 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 1 522Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ostrołęckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ostrołęckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 17,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat ostrołęcki
  17,2
  Województwo
  21,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 360
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe158
 • 1 benzyna
 • 1 360 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 158 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 80 do 1 roku
 • 80
 • 39 2 lata
 • 39
 • 22 3 lata
 • 22
 • 123 4-5 lat
 • 123
 • 115 6-7 lat
 • 115
 • 275 8-9 lat
 • 275
 • 88 10-11 lat
 • 88
 • 364 12-15 lat
 • 364
 • 176 16-20 lat
 • 176
 • 91 21-25 lat
 • 91
 • 73 26-30 lat
 • 73
 • 76 31 lat i więcej
 • 76
 • 12,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ostrołęckim
 • powiat ostrołęcki
  12,9 lat
  Województwo
  10,0 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 550Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ostrołęckim
 • Motocykle w powiecie ostrołęckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 40,1 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat ostrołęcki
  40,1
  Województwo
  40,6
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 65 do 1 roku
 • 65
 • 33 2 lata
 • 33
 • 30 3 lata
 • 30
 • 263 4-5 lat
 • 263
 • 97 6-7 lat
 • 97
 • 141 8-9 lat
 • 141
 • 170 10-11 lat
 • 170
 • 594 12-15 lat
 • 594
 • 602 16-20 lat
 • 602
 • 532 21-25 lat
 • 532
 • 324 26-30 lat
 • 324
 • 699 31 lat i więcej
 • 699
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ostrołęckim
 • Powiat
  19,6 lat
  woj. mazowieckie
  21,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 245 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 41 km  Będących pod zarządem gminy
 • 200 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ostrołęckim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 168,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 168,8 km
  woj. mazowieckie
  762,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 27,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. ostrołęcki
  27,7 km
  Województwo
  5,0 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami