Powiat ostrołęcki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ostrołęcki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 88 698 Liczba mieszkańców
 • 2 097 km2 Powierzchnia
 • 42 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 3,6% Stopa urbanizacji
 • Stanisław Kubeł Starosta
 • plac gen. Józefa Bema 5, 07-400 Ostrołęka Adres starostwa powiatowego
 • WOS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie ostrołęckim (1)
 • Myszyniec
Powiat ostrołęcki na mapie
Identyfikatory
 • 1415 TERYT (TERC)

Powiat ostrołęcki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat ostrołęcki ma 88 698 mieszkańców, z czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców wzrosła o 6,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,7 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostrołęckiego w 2050 roku wynosi 87 747, z czego 43 088 to kobiety, a 44 659 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego zawarli w 2017 roku 497 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców powiatu ostrołęckiego jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 1,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ostrołęcki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 146. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,64 na 1000 mieszkańców powiatu ostrołęckiego. W 2017 roku urodziło się 1 069 dzieci, w tym 47,7% dziewczynek i 52,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 468 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 35,2% zgonów w powiecie ostrołęckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,3% zgonów w powiecie ostrołęckim były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ostrołęckiego przypada 8.83 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 917 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 966 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ostrołęckiego -49. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.

  63,5% mieszkańców powiatu ostrołęckiego jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ostrołęckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 88 698 Liczba mieszkańców
 • 43 726 Kobiety
 • 44 972 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ostrołęckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ostrołęckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ostrołęckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostrołęckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 87 747 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 43 088 Kobiety
 • 44 659 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ostrołęckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ostrołęckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ostrołęckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ostrołęckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 38,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,7 lat
  woj. mazowieckie
  41,2 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 40,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ostrołęcki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ostrołęckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat ostrołęcki
  29,7%
  Województwo
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 37,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,4%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,9%
  Mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. ostrołęcki
  1,9%
  Mazowieckie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • Tutaj
  1,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ostrołęckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. ostrołęcki
  5,6
  Mazowieckie
  5,1
  Kraj
  5,0
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat ostrołęcki
  1,0
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 497 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 146 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 105 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 41 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. ostrołęcki
  1,6
  Województwo
  0,9
  Polska
  -0,0
 • 2,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ostrołęckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 069 Urodzenia żywe
 • 510 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 559 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,7%
  52,3%
 • 12,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,0
  Województwo
  11,5
  Cały kraj
  10,5
 • 50,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  50,1
  woj. mazowieckie
  48,2
  Polska
  44,2
 • 15.57 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.57
 • 49.44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.44
 • 124.7 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 124.7
 • 94.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94.64
 • 36.51 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.51
 • 6.35 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.35
 • 0.35 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.35
 • 3 468 g Średnia waga noworodków
 • 3 400 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 530 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 468 g
  Mazowieckie
  3 405 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 139 Waga 4000g - 4499g
 • 139
 • 377 Waga 3500g - 3999g
 • 377
 • 366 Waga 3000g - 3499g
 • 366
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,63 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,63
  woj. mazowieckie
  1,57
  Polska
  1,45
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat ostrołęcki
  0,78
  Mazowieckie
  0,76
  Kraj
  0,71
 • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat ostrołęcki
  1,16
  Województwo
  1,08
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie ostrołęckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 782 Zgony
 • 339 Kobiety
  (Zgony)
 • 443 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,4%
  56,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat ostrołęcki
  8,8
  Województwo
  10,2
  Kraj
  10,1
 • 82,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  82,9
  Województwo
  92,1
  Cały kraj
  101,5
 • 1,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. ostrołęcki
  1,1
  woj. mazowieckie
  3,3
  Cała Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,9
  Mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrołęckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. ostrołęcki
  38,4%
  Województwo
  45,4%
  Kraj
  45,7%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. ostrołęcki
  21,3%
  Województwo
  26,7%
  Cała Polska
  26,7%
 • 9,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. ostrołęcki
  9,2%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  74,2
  Kraj
  74,3
 • 216,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  216,1
  Województwo
  275,0
  Cały kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  264,5
  Kraj
  261,6
 • 390,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 460,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 321,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ostrołęcki
  390,3
  Mazowieckie
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 54,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 93,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  54,5
  Mazowieckie
  92,2
  Cały kraj
  87,7
 • 16,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. ostrołęcki
  16,0
  woj. mazowieckie
  35,2
  Cały kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  7,6
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. mazowieckie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 917 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 484 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 433 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 966 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 567 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 399 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -36 Saldo migracji
 • -74 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 38 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -49 Saldo migracji wewnętrznych
 • -83 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ostrołęcki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostrołęcki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie ostrołęckim oddano do użytku 265 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ostrołęckim to 24 764 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 278 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ostrołęckim to 5,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie ostrołęckim to 147,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 85,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,55% mieszkań posiada łazienkę, 65,96% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,29% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 764 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 278,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. ostrołęcki
  278,40
  Województwo
  420,40
  Kraj
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 100,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat ostrołęcki
  100,90 m2
  Województwo
  72,20 m2
  Polska
  74,00 m2
 • 28,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat ostrołęcki
  28,10 m2
  woj. mazowieckie
  30,30 m2
  Polska
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,56 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,56
  woj. mazowieckie
  3,63
  Cały kraj
  3,82
 • 3,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat ostrołęcki
  3,59
  Mazowieckie
  2,38
  Cały kraj
  2,66
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,79
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 265 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,98
  Mazowieckie
  6,92
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 553 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat ostrołęcki
  5,86
  Mazowieckie
  3,55
  Kraj
  3,91
 • 17,46 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat ostrołęcki
  17,46
  Województwo
  24,57
  Kraj
  18,14
 • 39 038 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 147,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  147,3 m2
  woj. mazowieckie
  84,7 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat ostrołęcki
  0,44 m2
  Mazowieckie
  0,59 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 85,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat ostrołęcki
  85,74%
  Województwo
  95,84%
  Kraj
  96,83%
 • 82,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat ostrołęcki
  82,50%
  woj. mazowieckie
  93,53%
  Polska
  93,74%
 • 79,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat ostrołęcki
  79,55%
  Województwo
  91,52%
  Kraj
  91,41%
 • 65,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  65,96%
  Województwo
  86,52%
  Polska
  82,34%
 • 8,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. ostrołęcki
  8,29%
  Mazowieckie
  57,43%
  Cały kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat ostrołęcki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie ostrołęckim na 1000 mieszkańców pracuje 91 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostrołęckim wynosiło w 2017 roku 11,8% (13,5% wśród kobiet i 10,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostrołęckim wynosiło 3 800,68 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostrołęckiego 4 794 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 168 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 626.

  67,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostrołęckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,9% w przemyśle i budownictwie, a 7,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 91 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  91,0
  Województwo
  305,0
  Polska
  247,0
 • 11,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,5% Kobiety
 • 10,4% Mężczyźni
 • powiat ostrołęcki
  11,8%
  woj. mazowieckie
  5,6%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ostrołęckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ostrołęckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ostrołęckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 801 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 801 PLN
  Mazowieckie
  5 524 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ostrołęckim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 794 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 168 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 626 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 67,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 68,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,9% Przemysł i budownictwo
 • 7,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,9% Pozostałe
 • 21,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ostrołęckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 076 Pracujący ogółem
 • 3 851 Kobiety
 • 4 225 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ostrołęckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 58,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ostrołęcki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,5
  woj. mazowieckie
  66,4
  Cała Polska
  63,4
 • 25,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  25,3
  woj. mazowieckie
  35,0
  Polska
  34,0
 • 78,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  78,3
  Mazowieckie
  111,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ostrołęcki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie ostrołęckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 524 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 598 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 618 nowych podmiotów, a 482 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (688) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (430) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (856) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (299) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ostrołęckim najwięcej (195) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 360) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,3% (240) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,1% (1 660) podmiotów, a 65,6% (3 624) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ostrołęckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 524 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 240 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 660 Przemysł i budownictwo
 • 3 624 Pozostała działalność
 • 618 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ostrołęckim w 2017 roku
 • 482 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ostrołęckim w 2017 roku
 • 4 598 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 360 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 360
 • 148 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 148
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 5 524 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 524
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 153 Spółki handlowe ogółem
 • 153
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 113  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 113
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 195 Spółki cywilne ogółem
 • 195
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 598 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 292 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 292
 • 885 Budownictwo
 • 885
 • 622 Przetwórstwo przemysłowe
 • 622
 • 428 Transport i gospodarka magazynowa
 • 428
 • 272 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 272
 • 218 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 218
 • 201 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 201
 • 174 Pozostała działalność
 • 174
 • 130 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 130
 • 98 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 98
 • 85 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 85
 • 67 Edukacja
 • 67
 • 66 Informacja i komunikacja
 • 66
 • 25 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 25
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostrołęcki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie ostrołęckim stwierdzono 749 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,43 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ostrołęckim wynosi 79,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ostrołęckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,63 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 2,50 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,31 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,00 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 749 Przestępstwa ogółem
 • 749
 • 411 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 411
 • 89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 89
 • 205 Przestępstwa drogowe
 • 205
 • 42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 42
 • 222 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 222
 • 8,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,43
  woj. mazowieckie
  19,35
  Cały kraj
  19,62
 • 4,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat ostrołęcki
  4,63
  woj. mazowieckie
  13,22
  Cały kraj
  12,07
 • 1,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat ostrołęcki
  1,00
  Województwo
  3,63
  Kraj
  4,94
 • 2,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,31
  woj. mazowieckie
  1,78
  Cała Polska
  1,78
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,47
  Mazowieckie
  0,40
  Polska
  0,49
 • 2,50 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. ostrołęcki
  2,50
  woj. mazowieckie
  10,51
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. ostrołęcki
  79%
  Mazowieckie
  60%
  Cały kraj
  72%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  68%
  woj. mazowieckie
  49%
  Cała Polska
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  74%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat ostrołęcki
  100%
  woj. mazowieckie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  95%
  Mazowieckie
  84%
  Cały kraj
  84%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. ostrołęcki
  44%
  Województwo
  37%
  Kraj
  52%

Powiat ostrołęcki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ostrołęckiego wyniosła w 2017 roku 80,4 mln złotych, co daje 905 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 5.5% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu ostrołęckiego - 41.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 31,4 mln złotych, czyli 39,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ostrołęckiego wyniosła w 2017 roku 75,6 mln złotych, co daje 851 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 9.8% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (16.6%). W budżecie powiatu ostrołęckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 143 złotych na mieszkańca (16,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,3 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ostrołęckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ostrołęckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ostrołęckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,4 mln

  1 000(100%)

  72,9 mln

  833(100%)

  68,4 mln

  780(100%)

  77,2 mln

  879(100%)

  73,9 mln

  838(100%)

  90,2 mln

  1,0 tys(100%)

  84,5 mln

  954(100%)

  80,4 mln

  905(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  49,4 mln

  583(56.5%)

  22,0 mln

  251(30.1%)

  25,8 mln

  294(37.7%)

  34,5 mln

  392(44.7%)

  29,2 mln

  330(39.5%)

  44,8 mln

  507(49.7%)

  38,5 mln

  434(45.6%)

  33,2 mln

  374(41.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,0 mln

  141(13.7%)

  20,7 mln

  236(28.4%)

  12,7 mln

  145(18.6%)

  12,9 mln

  146(16.6%)

  13,5 mln

  153(18.3%)

  13,3 mln

  150(14.7%)

  14,4 mln

  162(17%)

  13,6 mln

  153(16.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,4 mln

  87,6(8.5%)

  7,8 mln

  89,5(10.8%)

  8,1 mln

  92,8(11.9%)

  8,7 mln

  98,7(11.3%)

  9,4 mln

  106(12.7%)

  9,5 mln

  107(10.5%)

  9,6 mln

  108(11.4%)

  10,7 mln

  120(13.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,6 mln

  78,4(7.6%)

  7,0 mln

  80,4(9.7%)

  5,0 mln

  57,2(7.3%)

  5,2 mln

  58,5(6.7%)

  5,1 mln

  58,1(7%)

  4,7 mln

  52,9(5.2%)

  4,8 mln

  53,8(5.6%)

  4,9 mln

  55,3(6.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,8 mln

  57,2(5.5%)

  5,6 mln

  63,4(7.6%)

  5,9 mln

  67,6(8.7%)

  6,4 mln

  72,4(8.3%)

  6,4 mln

  71,8(8.6%)

  7,5 mln

  85,4(8.4%)

  5,4 mln

  61,0(6.4%)

  4,5 mln

  50,8(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  34,3(3.3%)

  3,4 mln

  38,3(4.6%)

  3,5 mln

  40,4(5.2%)

  3,9 mln

  43,8(5%)

  3,9 mln

  44,6(5.3%)

  4,0 mln

  45,6(4.5%)

  4,4 mln

  49,9(5.2%)

  2,3 mln

  26,4(2.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  16,5(1.6%)

  1,6 mln

  17,8(2.1%)

  1,7 mln

  19,6(2.5%)

  1,9 mln

  21,4(2.4%)

  1,9 mln

  21,9(2.6%)

  2,3 mln

  25,5(2.5%)

  2,1 mln

  23,9(2.5%)

  2,2 mln

  24,7(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  457,2 tys

  5,4(0.5%)

  827,1 tys

  9,4(1.1%)

  797,8 tys

  9,1(1.2%)

  795,0 tys

  9,0(1%)

  993,8 tys

  11,2(1.3%)

  991,6 tys

  11,2(1.1%)

  1,6 mln

  18,2(1.9%)

  2,1 mln

  24,1(2.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  253,9 tys

  3,0(0.3%)

  319,6 tys

  3,6(0.4%)

  426,5 tys

  4,9(0.6%)

  395,2 tys

  4,5(0.5%)

  470,2 tys

  5,3(0.6%)

  240,8 tys

  2,7(0.3%)

  506,9 tys

  5,7(0.6%)

  1,1 mln

  12,5(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  594,3 tys

  7,0(0.7%)

  1,0 mln

  11,5(1.4%)

  1,2 mln

  13,1(1.7%)

  1,0 mln

  11,8(1.3%)

  1,0 mln

  11,7(1.4%)

  911,9 tys

  10,3(1%)

  867,1 tys

  9,8(1%)

  991,4 tys

  11,1(1.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  757,0 tys

  8,9(0.9%)

  704,9 tys

  8,0(1%)

  799,2 tys

  9,1(1.2%)

  681,8 tys

  7,7(0.9%)

  684,2 tys

  7,7(0.9%)

  778,4 tys

  8,8(0.9%)

  696,8 tys

  7,8(0.8%)

  694,6 tys

  7,8(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  277,0 tys

  3,3(0.3%)

  603,8 tys

  6,9(0.8%)

  668,4 tys

  7,6(1%)

  397,5 tys

  4,5(0.5%)

  500,4 tys

  5,7(0.7%)

  457,4 tys

  5,2(0.5%)

  471,1 tys

  5,3(0.6%)

  382,5 tys

  4,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,8(0.3%)

  249,2 tys

  2,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  154,5 tys

  1,8(0.2%)

  158,0 tys

  1,8(0.2%)

  177,5 tys

  2,0(0.3%)

  187,0 tys

  2,1(0.2%)

  203,2 tys

  2,3(0.3%)

  215,5 tys

  2,4(0.2%)

  239,8 tys

  2,7(0.3%)

  242,1 tys

  2,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  48,6 tys

  0,6(0.1%)

  73,3 tys

  0,8(0.1%)

  1,2 mln

  13,6(1.8%)

  89,1 tys

  1,0(0.1%)

  109,4 tys

  1,2(0.1%)

  303,0 tys

  3,4(0.3%)

  453,3 tys

  5,1(0.5%)

  167,1 tys

  1,9(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  151,2 tys

  1,8(0.2%)

  899,9 tys

  10,3(1.2%)

  92,7 tys

  1,1(0.1%)

  112,8 tys

  1,3(0.1%)

  124,8 tys

  1,4(0.2%)

  97,4 tys

  1,1(0.1%)

  131,7 tys

  1,5(0.2%)

  164,2 tys

  1,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  100,0 tys

  1,2(0.1%)

  280,0 tys

  3,2(0.4%)

  120,0 tys

  1,4(0.2%)

  80,4 tys

  0,9(0.1%)

  65,0 tys

  0,7(0.1%)

  40,0 tys

  0,5(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  220

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,1(0%)

  75,6 tys

  0,9(0.1%)

  160,2 tys

  1,8(0.2%)

  24,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  23,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ostrołęckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ostrołęckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ostrołęckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  84,0 mln

  961(100%)

  70,5 mln

  806(100%)

  64,8 mln

  738(100%)

  68,7 mln

  782(100%)

  70,4 mln

  798(100%)

  89,9 mln

  1,0 tys(100%)

  82,7 mln

  934(100%)

  75,6 mln

  851(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,8 mln

  386(39%)

  28,1 mln

  321(39.9%)

  32,2 mln

  367(49.8%)

  30,9 mln

  351(45%)

  32,3 mln

  365(45.9%)

  35,0 mln

  396(38.9%)

  32,4 mln

  365(39.2%)

  34,4 mln

  386(45.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,7 mln

  79,2(8%)

  7,9 mln

  90,2(11.2%)

  8,3 mln

  94,1(12.8%)

  8,7 mln

  99,3(12.7%)

  12,4 mln

  140(17.6%)

  13,9 mln

  157(15.4%)

  15,2 mln

  172(18.4%)

  16,0 mln

  180(21.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  27,8 mln

  328(33.1%)

  11,1 mln

  126(15.7%)

  8,5 mln

  96,9(13.1%)

  14,0 mln

  158(20.3%)

  11,3 mln

  128(16.1%)

  26,5 mln

  300(29.5%)

  21,4 mln

  241(25.9%)

  12,6 mln

  141(16.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,8 mln

  57,2(5.8%)

  5,6 mln

  63,4(7.9%)

  5,9 mln

  67,6(9.2%)

  6,4 mln

  72,4(9.3%)

  6,4 mln

  71,8(9%)

  7,6 mln

  86,1(8.5%)

  5,3 mln

  60,3(6.5%)

  4,5 mln

  50,7(6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,0 mln

  59,4(6%)

  5,5 mln

  62,5(7.8%)

  2,7 mln

  30,9(4.2%)

  2,8 mln

  32,1(4.1%)

  2,7 mln

  30,5(3.8%)

  2,2 mln

  24,5(2.4%)

  2,2 mln

  25,1(2.7%)

  2,5 mln

  28,1(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  457,2 tys

  5,4(0.5%)

  1,9 mln

  21,6(2.7%)

  1,3 mln

  14,4(1.9%)

  1,3 mln

  15,0(1.9%)

  1,5 mln

  16,4(2.1%)

  1,5 mln

  17,2(1.7%)

  1,9 mln

  21,7(2.3%)

  1,8 mln

  20,1(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  617,2 tys

  7,3(0.7%)

  690,5 tys

  7,9(1%)

  841,7 tys

  9,6(1.3%)

  893,6 tys

  10,1(1.3%)

  1,0 mln

  11,6(1.5%)

  1,0 mln

  11,7(1.2%)

  1,4 mln

  15,4(1.7%)

  733,5 tys

  8,2(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  16,3(1.6%)

  6,1 mln

  70,1(8.7%)

  539,2 tys

  6,1(0.8%)

  38,4 tys

  0,4(0.1%)

  33,3 tys

  0,4(0%)

  763,4 tys

  8,6(0.8%)

  1,4 mln

  15,2(1.6%)

  644,6 tys

  7,2(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  326,2 tys

  3,8(0.4%)

  429,7 tys

  4,9(0.6%)

  426,3 tys

  4,9(0.7%)

  358,3 tys

  4,1(0.5%)

  360,6 tys

  4,1(0.5%)

  380,6 tys

  4,3(0.4%)

  379,7 tys

  4,3(0.5%)

  355,2 tys

  4,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,8(0.3%)

  249,2 tys

  2,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  17,2(1.7%)

  156,2 tys

  1,8(0.2%)

  353,0 tys

  4,0(0.5%)

  450,9 tys

  5,1(0.7%)

  1,7 mln

  19,3(2.4%)

  501,1 tys

  5,7(0.6%)

  343,0 tys

  3,9(0.4%)

  248,5 tys

  2,8(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  100,0 tys

  1,2(0.1%)

  280,0 tys

  3,2(0.4%)

  228,0 tys

  2,6(0.4%)

  138,3 tys

  1,6(0.2%)

  146,2 tys

  1,7(0.2%)

  116,9 tys

  1,3(0.1%)

  107,5 tys

  1,2(0.1%)

  216,0 tys

  2,4(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  376,0 tys

  4,4(0.4%)

  547,3 tys

  6,2(0.8%)

  560,9 tys

  6,4(0.9%)

  373,6 tys

  4,2(0.5%)

  319,7 tys

  3,6(0.5%)

  209,5 tys

  2,4(0.2%)

  202,9 tys

  2,3(0.2%)

  151,9 tys

  1,7(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  24,9(2.5%)

  2,2 mln

  25,2(3.1%)

  2,3 mln

  26,1(3.5%)

  2,3 mln

  26,4(3.4%)

  233,5 tys

  2,6(0.3%)

  275,3 tys

  3,1(0.3%)

  134,8 tys

  1,5(0.2%)

  151,1 tys

  1,7(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  476

  0,0(0%)

  220

  0,0(0%)

  491

  0,0(0%)

  731

  0,0(0%)

  900

  0,0(0%)

  353

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,1 tys

  0,0(0%)

  28,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,1

  0,0(0%)

  627

  0,0(0%)

  825

  0,0(0%)

  643

  0,0(0%)

  61,8

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  597,0 tys

  6,8(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  23,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ostrołęcki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 609 mieszkańców powiatu ostrołęckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 850 kobiet oraz 12 759 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 0,9% wykształcenie policealne, 7,9% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,0% mieszkańców powiatu ostrołęckiego, gimnazjalnym 7,3%, natomiast 30,2% podstawowym ukończonym. 4,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ostrołęckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ostrołęckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,3%) oraz średnie zawodowe (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (30,2%) oraz zasadnicze zawodowe (29,9%).

  15,9% mieszkańców powiatu ostrołęckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 581 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,49.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 88,40.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (11,5% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 17 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu ostrołęckiego w wieku potencjalnej nauki (33,5% kobiet i 33,2% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. ostrołęcki
  10,1%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,0% W miastach
  (wyższe)
 • 9,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 24,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat ostrołęcki
  24,7%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 27,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 21,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 29,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 0,9% Wykształcenie policealne
 • powiat ostrołęcki
  0,9%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 1,4% Kobiety
  (policealne)
 • 0,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 0,6% W miastach
  (policealne)
 • 0,9% Na wsi
  (policealne)
 • 7,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat ostrołęcki
  7,9%
  Województwo
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 9,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. ostrołęcki
  16,0%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 11,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,0%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. ostrołęcki
  7,3%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 30,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  30,2%
  Mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  19,3%
 • 30,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 30,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 25,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 4,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. ostrołęcki
  4,6%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 6,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 581 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. ostrołęcki
  581,0
  woj. mazowieckie
  880,0
  Polska
  811,0
 • 1,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. ostrołęcki
  1,76
  woj. mazowieckie
  0,95
  Kraj
  1,01
 •  
 • 80,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 79,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 81,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 80,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,49
  woj. mazowieckie
  100,57
  Kraj
  96,62
 • 86,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,73
  Województwo
  95,87
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ostrołęcki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ostrołęcki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  13,0
  woj. mazowieckie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 504,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 445,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  88,40
  Mazowieckie
  105,11
  Cały kraj
  100,01
 • 84,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  84,35
  woj. mazowieckie
  95,78
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ostrołęcki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ostrołęcki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat ostrołęcki
  19,0
  woj. mazowieckie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 248,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 185,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostrołęckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  woj. mazowieckie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. ostrołęcki
  17,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 17 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 17
 • 17 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 17
 • 66,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 50,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. ostrołęcki
  24,0
  woj. mazowieckie
  20,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ostrołęcki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ostrołęcki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ostrołęcki, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostrołęcki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ostrołęckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie ostrołęckim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 695)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie ostrołęckim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 7 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie ostrołęckim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 700 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 384 (uczestnicy: 131 211)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 650)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 8 450)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 35 (uczestnicy: 31 850)
  • koncerty: 41 (uczestnicy: 53 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 40 (uczestnicy: 1 495)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 41 (uczestnicy: 9 675)
  • konkursy: 31 (uczestnicy: 3 646)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 1 180)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 418)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 118 (uczestnicy: 4 377)
  • inne: 13 (uczestnicy: 15 670)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 616)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 52)
  • taneczne: 3 (członkowie: 69)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 16)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 182)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 138)
  • koło gospodyń wiejskich: 7 (członkowie: 144)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 31)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 14)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 17)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 527)
  • teatralne: 5 (członkowie: 92)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 46)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 17 (członkowie: 349)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie ostrołęckim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 13 957 zwiedzających, co daje 1 571 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ostrołęckim działało 29 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 323 754 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 51 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 13 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 345 690 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 155
  • dostępne dla czytelników: 99
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 99
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 17
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ostrołęckim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 484 członków. Zarejestrowano 1 491 ćwiczących (mężczyźni: 1 028, kobiety: 463, chłopcy do lat 18: 567, dziewczęta do lat 18: 366). Aktywnych było 69 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (37) oraz inne osoby (29).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ostrołęckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostrołęcki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ostrołęcki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 86 wypadków drogowych w powiecie ostrołęckim odnotowano 15 ofiar śmiertelnych oraz 103 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 96,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 16,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 20,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 141,2 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie ostrołęckim zarejestrowanych było 69 807 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 49 698 samochodów osobowych (559,7 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 6 169 samochodów ciężarowych (82,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 184 autobusów (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 192 ciągników siodłowych (13,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 244 motocykli (25,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 17,7 lat.


  W 2017 roku w powiecie ostrołęckim znajdowało się 82 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 taksówki oraz 2 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 86 Wypadki drogowe
 • 15 Ofiary śmiertelne
 • 103 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ostrołęckim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 96,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. ostrołęcki
  96,7
  Województwo
  75,2
  Kraj
  85,2
 • 16,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  16,9
  Województwo
  8,6
  Kraj
  7,4
 • 20,57 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  20,6
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  9,6
 • 141,24 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. ostrołęcki
  141,2
  Województwo
  102,5
  Kraj
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 69 807 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ostrołęckim w 2016 roku
 • 49 698 Samochody osobowe
 • 6 169 Samochody ciężarowe
 • 268 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 184 Autobusy
 • 377 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 196 Ciągniki samochodowe
 • 1 192   Ciągniki siodłowe
 • 9 939 Ciągniki rolnicze
 • 2 244 Motocykle
 • 733   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 717 Motorowery
 • 49 698Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ostrołęckim
 • Samochody osobowe w powiecie ostrołęckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 559,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. ostrołęcki
  559,7
  Województwo
  620,5
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 628
  • 1400-1649 kg14 205
  • 1650-1899 kg12 624
  • 1900 kg i więcej11 241
 • 11 628 do 1399 kg
 • 14 205 1400-1649 kg
 • 12 624 1650-1899 kg
 • 11 241 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 479 do 1399 cm3
 • 16 479
 • 29 493 1400-1999 cm3
 • 29 493
 • 3 726 2000 i więcej cm3
 • 3 726
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ostrołęckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23 356
  • olej napędowy16 435
  • gaz (LPG)9 690
  • pozostałe217
 • 23 356 benzyna
 • 16 435 olej napędowy
 • 9 690 gaz (LPG)
 • 217 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 317 do 1 roku
 • 317
 • 229 2 lata
 • 229
 • 209 3 lata
 • 209
 • 801 4-5 lat
 • 801
 • 1 101 6-7 lat
 • 1 101
 • 2 247 8-9 lat
 • 2 247
 • 3 107 10-11 lat
 • 3 107
 • 8 586 12-15 lat
 • 8 586
 • 13 879 16-20 lat
 • 13 879
 • 9 846 21-25 lat
 • 9 846
 • 4 903 26-30 lat
 • 4 903
 • 4 473 31 lat i więcej
 • 4 473
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ostrołęckim
 • Powiat
  19,1 lat
  woj. mazowieckie
  16,6 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 6 169Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ostrołęckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ostrołęckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 82,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. ostrołęcki
  82,9
  Województwo
  119,0
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 796 do 999 kg
 • 2 796
 • 1 713 1000-1499 kg
 • 1 713
 • 506 1500-2999 kg
 • 506
 • 58 3000-3499 kg
 • 58
 • 98 3500-4999 kg
 • 98
 • 404 5000-6999 kg
 • 404
 • 273 7000-9999 kg
 • 273
 • 260 10000-14999 kg
 • 260
 • 61 15000 kg i więcej
 • 61
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 010
  • olej napędowy4 791
  • gaz (LPG)265
  • pozostałe103
 • 1 010 benzyna
 • 4 791 olej napędowy
 • 265 gaz (LPG)
 • 103 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 56 2 lata
 • 56
 • 66 3 lata
 • 66
 • 176 4-5 lat
 • 176
 • 313 6-7 lat
 • 313
 • 405 8-9 lat
 • 405
 • 376 10-11 lat
 • 376
 • 975 12-15 lat
 • 975
 • 1 411 16-20 lat
 • 1 411
 • 738 21-25 lat
 • 738
 • 595 26-30 lat
 • 595
 • 997 31 lat i więcej
 • 997
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ostrołęckim
 • Tutaj
  19,1 lat
  Województwo
  17,0 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 184Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ostrołęckim
 • Autobusy w powiecie ostrołęckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat ostrołęcki
  2,1
  Województwo
  3,3
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy178
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe1
 • 4 benzyna
 • 178 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 20 21-25 lat
 • 20
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 34 31 lat i więcej
 • 34
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ostrołęckim
 • powiat ostrołęcki
  20,7 lat
  Województwo
  18,5 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 1 192Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ostrołęckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ostrołęckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 13,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat ostrołęcki
  13,4
  Województwo
  16,2
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy1 175
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe11
 • 3 benzyna
 • 1 175 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 11 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 26 2 lata
 • 26
 • 31 3 lata
 • 31
 • 145 4-5 lat
 • 145
 • 69 6-7 lat
 • 69
 • 239 8-9 lat
 • 239
 • 175 10-11 lat
 • 175
 • 175 12-15 lat
 • 175
 • 128 16-20 lat
 • 128
 • 81 21-25 lat
 • 81
 • 55 26-30 lat
 • 55
 • 37 31 lat i więcej
 • 37
 • 12,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ostrołęckim
 • Powiat
  12,2 lat
  woj. mazowieckie
  9,3 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 2 244Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ostrołęckim
 • Motocykle w powiecie ostrołęckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 25,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  25,3
  woj. mazowieckie
  32,5
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 134 do 1 roku
 • 134
 • 32 2 lata
 • 32
 • 14 3 lata
 • 14
 • 75 4-5 lat
 • 75
 • 112 6-7 lat
 • 112
 • 234 8-9 lat
 • 234
 • 156 10-11 lat
 • 156
 • 268 12-15 lat
 • 268
 • 384 16-20 lat
 • 384
 • 247 21-25 lat
 • 247
 • 273 26-30 lat
 • 273
 • 315 31 lat i więcej
 • 315
 • 17,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ostrołęckim
 • pow. ostrołęcki
  17,7 lat
  Województwo
  21,3 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 82 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 38 km  Będących pod zarządem gminy
 • 41 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ostrołęckim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 388,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  388,4 km
  Województwo
  439,0 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 9,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. ostrołęcki
  9,2 km
  Województwo
  2,9 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba taksówek