Powiat górowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat górowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 35 333 Liczba mieszkańców
 • 738 km2 Powierzchnia
 • 48 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,2% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Bogucki Starosta
 • ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra Adres starostwa powiatowego
 • DGR Tablice rejestracyjne
Powiat górowski na mapie
Identyfikatory
 • 0204 TERYT (TERC)
Herb powiatu górowskiego
powiat górowski herb

powiat górowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Górze
65 544 23 00
65 544 23 42
ul. Podwale 26
56-200 Góra
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze
65 543 28 02
65 544 20 62
ul. W. Witosa 22
56-200 Góra
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze
65 543 23 54
65 543 26 41
ul. Hirszfelda 6
56-200 Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
65 543 23 46
65 544 16 58
ul. Poznańska 36
56-200 Góra
Starostwo Powiatowe w Górze
(65) 544-39-00 903
(65) 543-35-11
ul. Mickiewicza
56-200 Góra

Powiat górowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat górowski ma 35 333 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu górowskiego w 2050 roku wynosi 27 456, z czego 13 766 to kobiety, a 13 690 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu górowskiego zawarli w 2017 roku 160 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców powiatu górowskiego jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat górowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -52. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,46 na 1000 mieszkańców powiatu górowskiego. W 2017 roku urodziło się 343 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,7% zgonów w powiecie górowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,9% zgonów w powiecie górowskim były nowotwory, a 3,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu górowskiego przypada 10.71 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 300 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 499 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu górowskiego -199. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  61,9% mieszkańców powiatu górowskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu górowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 35 333 Liczba mieszkańców
 • 17 808 Kobiety
 • 17 525 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie górowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie górowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie górowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu górowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 27 456 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 13 766 Kobiety
 • 13 690 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie górowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie górowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie górowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu górowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,7 lat
  woj. dolnośląskie
  42,2 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat górowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu górowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,4%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. górowski
  55,1%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Polska
  55,8%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat górowski
  9,8%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat górowski
  4,7%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Polska
  5,0%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie górowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,5
  Dolnośląskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat górowski
  1,8
  Dolnośląskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 160 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie górowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie górowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 343 Urodzenia żywe
 • 172 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 171 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat górowski
  9,6
  Województwo
  9,8
  Polska
  10,5
 • 41,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,0
  Dolnośląskie
  41,7
  Cały kraj
  44,2
 • 20.83 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 20.83
 • 58.91 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58.91
 • 82.02 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82.02
 • 66.1 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.1
 • 41.16 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41.16
 • 4.86 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.86
 • 3 387 g Średnia waga noworodków
 • 3 250 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 524 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 387 g
  woj. dolnośląskie
  3 348 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 105 Waga 3500g - 3999g
 • 105
 • 128 Waga 3000g - 3499g
 • 128
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,37
  Dolnośląskie
  1,36
  Cały kraj
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  Dolnośląskie
  0,67
  Cała Polska
  0,71
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat górowski
  0,87
  woj. dolnośląskie
  0,89
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie górowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 384 Zgony
 • 187 Kobiety
  (Zgony)
 • 197 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • powiat górowski
  10,7
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Polska
  10,1
 • 120,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat górowski
  120,0
  woj. dolnośląskie
  111,3
  Cała Polska
  101,5
 • 6,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat górowski
  6,3
  Województwo
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,7
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie górowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. górowski
  47,7%
  Województwo
  45,1%
  Kraj
  45,7%
 • 27,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat górowski
  27,3%
  Województwo
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat górowski
  4,1%
  Województwo
  6,3%
  Kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  8,5
  Cały kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,7
  Cały kraj
  74,3
 • 310,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. górowski
  310,3
  woj. dolnośląskie
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  281,7
  Cały kraj
  261,6
 • 543,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 558,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 526,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  543,1
  Dolnośląskie
  489,6
  Cała Polska
  469,0
 • 113,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 170,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  113,0
  Dolnośląskie
  97,3
  Kraj
  87,7
 • 32,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,9
  Województwo
  32,6
  Kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat górowski
  0,0
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 300 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 170 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 130 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 499 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 286 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 213 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -205 Saldo migracji
 • -121 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -84 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -199 Saldo migracji wewnętrznych
 • -116 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -83 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie górowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat górowski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie górowskim oddano do użytku 73 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie górowskim to 11 914 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 336 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  86,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 8,2% na sprzedaż lub wynajem, 5,5% jako lokale zakładowe. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 87,3% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 12,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie górowskim to 5,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie górowskim to 136,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,96% mieszkań posiada łazienkę, 74,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 40,30% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 914 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 335,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  335,90
  Województwo
  402,70
  Kraj
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 78,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat górowski
  78,00 m2
  Województwo
  72,50 m2
  Polska
  74,00 m2
 • 26,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,20 m2
  Województwo
  29,20 m2
  Kraj
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,01 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,01
  Województwo
  3,83
  Kraj
  3,82
 • 2,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. górowski
  2,98
  woj. dolnośląskie
  2,48
  Polska
  2,66
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,74
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 73 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,06
  woj. dolnośląskie
  5,88
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 400 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. górowski
  5,48
  Dolnośląskie
  3,48
  Cały kraj
  3,91
 • 11,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. górowski
  11,28
  woj. dolnośląskie
  20,49
  Kraj
  18,14
 • 9 933 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 136,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  136,1 m2
  Dolnośląskie
  81,8 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. górowski
  0,28 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 96,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,71%
  woj. dolnośląskie
  98,61%
  Cała Polska
  96,83%
 • 92,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat górowski
  92,63%
  woj. dolnośląskie
  94,90%
  Cały kraj
  93,74%
 • 87,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. górowski
  87,96%
  Dolnośląskie
  92,68%
  Kraj
  91,41%
 • 74,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. górowski
  74,06%
  Dolnośląskie
  81,59%
  Polska
  82,34%
 • 40,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  40,30%
  woj. dolnośląskie
  64,88%
  Kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat górowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie górowskim na 1000 mieszkańców pracuje 114 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie górowskim wynosiło w 2017 roku 16,5% (20,8% wśród kobiet i 12,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie górowskim wynosiło 3 484,31 PLN, co odpowiada 77.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu górowskiego 5 131 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 291 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 840.

  52,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu górowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,8% w przemyśle i budownictwie, a 7,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 114 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. górowski
  114,0
  Dolnośląskie
  268,0
  Kraj
  247,0
 • 16,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 20,8% Kobiety
 • 12,8% Mężczyźni
 • Powiat
  16,5%
  woj. dolnośląskie
  5,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie górowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie górowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie górowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 484 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. górowski
  3 484 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 655 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie górowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 131 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 291 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 840 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 45,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,8% Przemysł i budownictwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 35,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie górowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 047 Pracujący ogółem
 • 2 243 Kobiety
 • 1 804 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie górowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat górowski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat górowski
  61,6
  woj. dolnośląskie
  63,4
  Kraj
  63,4
 • 31,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,6
  woj. dolnośląskie
  35,8
  Polska
  34,0
 • 105,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat górowski
  105,6
  Województwo
  129,6
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat górowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie górowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 898 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 026 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 273 nowe podmioty, a 231 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (358) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (221) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (396) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (181) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie górowskim najwięcej (139) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 765) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (106) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (716) podmiotów, a 71,6% (2 076) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie górowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.0%) oraz Budownictwo (22.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 898 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 106 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 716 Przemysł i budownictwo
 • 2 076 Pozostała działalność
 • 273 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie górowskim w 2017 roku
 • 231 Podmioty wyrejestrowane w powiecie górowskim w 2017 roku
 • 2 026 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 765 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 765
 • 113 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 113
 • 20 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 20
 • 2 898 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 898
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 31 Spółdzielnie ogółem
 • 31
 • 148 Spółki handlowe ogółem
 • 148
 • 22  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 130  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 130
 • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 139 Spółki cywilne ogółem
 • 139
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 026 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 607 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 607
 • 448 Budownictwo
 • 448
 • 164 Przetwórstwo przemysłowe
 • 164
 • 134 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 134
 • 120 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 120
 • 109 Pozostała działalność
 • 109
 • 100 Transport i gospodarka magazynowa
 • 100
 • 78 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 78
 • 68 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 68
 • 51 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 51
 • 44 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 44
 • 42 Edukacja
 • 42
 • 31 Informacja i komunikacja
 • 31
 • 14 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 14
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie górowskim stwierdzono 688 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie górowskim wynosi 75,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu górowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,62 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 7,87 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,12 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,74 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 688 Przestępstwa ogółem
 • 688
 • 449 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 449
 • 62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 62
 • 111 Przestępstwa drogowe
 • 111
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 12
 • 280 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 280
 • 19,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. górowski
  19,34
  woj. dolnośląskie
  25,10
  Kraj
  19,62
 • 12,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat górowski
  12,62
  Województwo
  17,91
  Cała Polska
  12,07
 • 1,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,74
  Dolnośląskie
  4,00
  Polska
  4,94
 • 3,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. górowski
  3,12
  Województwo
  2,10
  Cała Polska
  1,78
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. górowski
  0,34
  woj. dolnośląskie
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 7,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,87
  woj. dolnośląskie
  14,49
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. górowski
  75%
  Województwo
  64%
  Cały kraj
  72%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. górowski
  66%
  woj. dolnośląskie
  55%
  Kraj
  60%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  79%
  Dolnośląskie
  81%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. górowski
  99%
  woj. dolnośląskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. górowski
  92%
  woj. dolnośląskie
  83%
  Polska
  84%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  44%
  woj. dolnośląskie
  45%
  Polska
  52%

Powiat górowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu górowskiego wyniosła w 2017 roku 37,6 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.3% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu górowskiego - 31.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12.6%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 985,7 tys złotych, czyli 2,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu górowskiego wyniosła w 2017 roku 38,7 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.1% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.2%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10.7%). W budżecie powiatu górowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 132 złotych na mieszkańca (12,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,7 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie górowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu górowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu górowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,6 mln

  993(100%)

  60,2 mln

  1,6 tys(100%)

  41,4 mln

  1,1 tys(100%)

  47,4 mln

  1,3 tys(100%)

  38,1 mln

  1,0 tys(100%)

  35,5 mln

  984(100%)

  35,0 mln

  975(100%)

  37,6 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,3 mln

  311(30.8%)

  12,3 mln

  336(20.5%)

  13,4 mln

  367(32.5%)

  13,3 mln

  367(28.1%)

  12,8 mln

  354(33.7%)

  11,9 mln

  331(33.5%)

  11,6 mln

  326(33.3%)

  11,9 mln

  337(31.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  117(11.6%)

  3,9 mln

  106(6.5%)

  5,5 mln

  151(13.3%)

  5,7 mln

  157(12%)

  5,5 mln

  151(14.3%)

  4,5 mln

  124(12.5%)

  4,5 mln

  127(13%)

  4,7 mln

  133(12.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  86,2(8.5%)

  3,1 mln

  83,4(5.1%)

  3,2 mln

  88,1(7.8%)

  3,4 mln

  94,5(7.3%)

  3,3 mln

  89,9(8.5%)

  3,4 mln

  94,0(9.5%)

  3,5 mln

  98,7(10.1%)

  4,2 mln

  117(11.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  92,0(9.1%)

  3,7 mln

  100(6.1%)

  4,5 mln

  124(11%)

  5,1 mln

  139(10.7%)

  5,7 mln

  158(15.1%)

  5,6 mln

  155(15.7%)

  6,0 mln

  167(17%)

  3,5 mln

  99,5(9.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  44,8(4.4%)

  25,9 mln

  705(43%)

  3,5 mln

  96,6(8.5%)

  3,3 mln

  89,4(6.9%)

  3,4 mln

  94,9(9%)

  2,6 mln

  72,8(7.4%)

  2,4 mln

  66,7(6.8%)

  2,4 mln

  68,5(6.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,6 mln

  72,2(7.1%)

  2,6 mln

  71,3(4.3%)

  2,7 mln

  72,8(6.4%)

  2,3 mln

  64,3(4.9%)

  1,9 mln

  53,2(5.1%)

  2,1 mln

  58,0(5.9%)

  2,1 mln

  58,4(6%)

  2,1 mln

  60,3(5.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  36,5(3.6%)

  1,3 mln

  34,5(2.1%)

  1,4 mln

  39,1(3.5%)

  1,8 mln

  49,6(3.8%)

  1,7 mln

  47,6(4.5%)

  1,7 mln

  46,1(4.7%)

  1,9 mln

  53,3(5.4%)

  2,0 mln

  56,0(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,2 mln

  117(11.6%)

  3,9 mln

  107(6.5%)

  2,8 mln

  75,5(6.7%)

  2,6 mln

  70,8(5.4%)

  1,1 mln

  29,8(2.8%)

  880,2 tys

  24,5(2.5%)

  994,6 tys

  27,8(2.8%)

  1,4 mln

  39,1(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  362,1 tys

  10,0(1%)

  711,3 tys

  19,4(1.2%)

  570,3 tys

  15,6(1.4%)

  597,4 tys

  16,4(1.3%)

  604,7 tys

  16,7(1.6%)

  661,0 tys

  18,4(1.9%)

  661,9 tys

  18,5(1.9%)

  786,2 tys

  22,2(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,0 mln

  81,6(8.1%)

  1,4 mln

  39,4(2.4%)

  2,9 mln

  78,0(6.9%)

  8,6 mln

  237(18.2%)

  1,3 mln

  37,1(3.5%)

  1,8 mln

  50,2(5.1%)

  684,7 tys

  19,2(2%)

  603,3 tys

  17,0(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  297,7 tys

  8,2(0.8%)

  249,7 tys

  6,8(0.4%)

  314,6 tys

  8,6(0.8%)

  248,2 tys

  6,8(0.5%)

  243,3 tys

  6,7(0.6%)

  209,1 tys

  5,8(0.6%)

  226,4 tys

  6,3(0.6%)

  220,0 tys

  6,2(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  28,5(2.8%)

  1,0 mln

  27,7(1.7%)

  486,2 tys

  13,3(1.2%)

  352,0 tys

  9,7(0.7%)

  368,0 tys

  10,2(1%)

  280,6 tys

  7,8(0.8%)

  235,1 tys

  6,6(0.7%)

  182,6 tys

  5,1(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,5(0.4%)

  125,2 tys

  3,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,0 tys

  0,3(0%)

  28,3 tys

  0,8(0%)

  19,7 tys

  0,5(0%)

  23,7 tys

  0,6(0%)

  23,2 tys

  0,6(0.1%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  15,4 tys

  0,4(0%)

  18,4 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  27,0 tys

  0,7(0.1%)

  34,6 tys

  0,9(0.1%)

  19,1 tys

  0,5(0%)

  18,1 tys

  0,5(0%)

  5,3 tys

  0,1(0%)

  842

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  44,2 tys

  1,2(0.1%)

  30,5 tys

  0,8(0.1%)

  22,8 tys

  0,6(0.1%)

  18,0 tys

  0,5(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  882

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  92,4 tys

  2,5(0.3%)

  30,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  0,5(0%)

  13,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie górowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu górowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu górowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,4 mln

  1,0 tys(100%)

  60,6 mln

  1,6 tys(100%)

  41,1 mln

  1,1 tys(100%)

  47,1 mln

  1,3 tys(100%)

  38,8 mln

  1,1 tys(100%)

  35,7 mln

  989(100%)

  35,8 mln

  998(100%)

  38,7 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,5 mln

  509(49.3%)

  18,8 mln

  512(31%)

  20,7 mln

  566(50.4%)

  19,4 mln

  534(41.3%)

  18,9 mln

  522(48.8%)

  17,0 mln

  473(47.6%)

  17,0 mln

  477(47.7%)

  17,9 mln

  506(46.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,5 mln

  95,8(9.3%)

  3,9 mln

  107(6.5%)

  4,1 mln

  113(10%)

  4,5 mln

  124(9.6%)

  4,8 mln

  134(12.5%)

  5,1 mln

  142(14.3%)

  6,1 mln

  170(16.9%)

  7,1 mln

  199(18.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  83,4(8.1%)

  3,0 mln

  82,0(5%)

  3,2 mln

  88,1(7.8%)

  3,4 mln

  94,1(7.3%)

  3,3 mln

  89,9(8.4%)

  3,4 mln

  93,9(9.5%)

  3,5 mln

  98,8(9.9%)

  4,2 mln

  117(10.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  57,9(5.6%)

  2,3 mln

  62,2(3.8%)

  2,7 mln

  74,0(6.6%)

  3,1 mln

  84,6(6.5%)

  3,7 mln

  102(9.5%)

  3,5 mln

  96,0(9.7%)

  4,1 mln

  114(11.4%)

  3,2 mln

  90,8(8.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  44,8(4.3%)

  24,5 mln

  668(40.5%)

  1,9 mln

  52,1(4.6%)

  2,1 mln

  57,6(4.5%)

  2,1 mln

  57,3(5.3%)

  1,6 mln

  43,8(4.4%)

  1,4 mln

  38,2(3.8%)

  1,3 mln

  37,9(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  362,1 tys

  10,0(1%)

  766,4 tys

  20,9(1.3%)

  657,6 tys

  18,0(1.6%)

  747,5 tys

  20,5(1.6%)

  1,2 mln

  32,3(3%)

  741,5 tys

  20,6(2.1%)

  807,5 tys

  22,6(2.3%)

  836,4 tys

  23,6(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  549,5 tys

  15,2(1.5%)

  661,9 tys

  18,0(1.1%)

  450,6 tys

  12,3(1.1%)

  823,8 tys

  22,6(1.8%)

  805,6 tys

  22,2(2.1%)

  627,0 tys

  17,4(1.8%)

  837,5 tys

  23,4(2.3%)

  725,5 tys

  20,5(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,0 mln

  81,6(7.9%)

  1,4 mln

  38,1(2.3%)

  2,9 mln

  78,0(6.9%)

  8,6 mln

  237(18.3%)

  1,3 mln

  37,1(3.5%)

  1,8 mln

  50,2(5.1%)

  684,7 tys

  19,2(1.9%)

  603,3 tys

  17,0(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  655,4 tys

  18,1(1.8%)

  1,8 mln

  49,7(3%)

  1,9 mln

  52,9(4.7%)

  2,3 mln

  64,3(5%)

  1,7 mln

  46,5(4.3%)

  1,4 mln

  37,8(3.8%)

  374,9 tys

  10,5(1%)

  581,2 tys

  16,4(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  508,0 tys

  14,0(1.4%)

  352,0 tys

  9,6(0.6%)

  469,5 tys

  12,8(1.1%)

  413,9 tys

  11,4(0.9%)

  369,0 tys

  10,2(1%)

  425,2 tys

  11,8(1.2%)

  373,4 tys

  10,5(1%)

  397,2 tys

  11,2(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  156,2 tys

  4,3(0.4%)

  282,8 tys

  7,7(0.5%)

  198,8 tys

  5,4(0.5%)

  84,2 tys

  2,3(0.2%)

  337,8 tys

  9,3(0.9%)

  146,8 tys

  4,1(0.4%)

  223,2 tys

  6,2(0.6%)

  175,6 tys

  5,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,5(0.3%)

  125,2 tys

  3,5(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  202,7 tys

  5,6(0.5%)

  200,6 tys

  5,5(0.3%)

  145,5 tys

  4,0(0.4%)

  138,9 tys

  3,8(0.3%)

  180,2 tys

  5,0(0.5%)

  33,0 tys

  0,9(0.1%)

  39,1 tys

  1,1(0.1%)

  77,8 tys

  2,2(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  83,1(8.1%)

  2,3 mln

  61,6(3.7%)

  1,5 mln

  41,0(3.7%)

  1,3 mln

  35,0(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,2(0%)

  170,8 tys

  4,8(0.5%)

  59,2 tys

  1,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  306,0 tys

  8,4(0.8%)

  277,1 tys

  7,5(0.5%)

  210,2 tys

  5,7(0.5%)

  86,5 tys

  2,4(0.2%)

  81,8 tys

  2,3(0.2%)

  70,8 tys

  2,0(0.2%)

  69,3 tys

  1,9(0.2%)

  48,9 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat górowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 914 mieszkańców powiatu górowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 382 kobiet oraz 4 532 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,0% mieszkańców powiatu górowskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 24,4% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu górowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie górowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,0%) oraz zasadnicze zawodowe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,1%) oraz podstawowe ukończone (21,7%).

  15,8% mieszkańców powiatu górowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 688 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,95 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,39.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,08.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,8% mieszkańców powiatu górowskiego w wieku potencjalnej nauki (33,6% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 9,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  9,4%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 11,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,0% W miastach
  (wyższe)
 • 6,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. górowski
  28,8%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • pow. górowski
  2,5%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,4%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,9%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 29,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat górowski
  29,0%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 21,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  24,4%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat górowski
  2,3%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 688 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  688,0
  Województwo
  819,0
  Kraj
  811,0
 • 0,95 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. górowski
  0,95
  woj. dolnośląskie
  0,97
  Polska
  1,01
 •  
 • 56,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 56,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat górowski
  91,39
  Dolnośląskie
  96,05
  Polska
  96,62
 • 87,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,69
  Województwo
  91,14
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat górowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat górowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat górowski
  18,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9
 •  
 • 166,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 146,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  93,08
  Województwo
  98,13
  Cały kraj
  100,01
 • 87,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. górowski
  87,08
  woj. dolnośląskie
  88,95
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat górowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat górowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat górowski
  20,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 97,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 76,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie górowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. górowski
  30,0
  woj. dolnośląskie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 30 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 30
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 38 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 38
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. górowski
  20,0
  woj. dolnośląskie
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 34,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 21,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. górowski
  14,0
  Województwo
  19,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14 Szkoły policealne ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat górowski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat górowski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat górowski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie górowskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • schroniska: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie górowskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie górowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 580 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 203 (uczestnicy: 39 839)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 150)
  • wystawy: 27 (uczestnicy: 2 587)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 15 (uczestnicy: 2 038)
  • koncerty: 38 (uczestnicy: 17 070)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 21 (uczestnicy: 2 372)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 7 690)
  • konkursy: 27 (uczestnicy: 2 417)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 2 175)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 680)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 160)
  • inne: 17 (uczestnicy: 2 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 692)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 106)
  • taneczne: 4 (członkowie: 143)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 135)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 30)
  • teatralne: 2 (członkowie: 46)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • literackie: 1 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 131)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 25)
  • inne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 173)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 60)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 38)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 53)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 274)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 90)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 68)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 16)
  • taneczne: 3 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie górowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 320 miejscami na widowni. Odbyły się 404 seanse, na które przyszło 10 141 widzów, w tym 108 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 512 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie górowskim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 154 183 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 22 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 166 950 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 41
  • dostępne dla czytelników: 28
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 28
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 9
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie górowskim działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 580 członków. Zarejestrowano 742 ćwiczących (mężczyźni: 609, kobiety: 133, chłopcy do lat 18: 384, dziewczęta do lat 18: 103). Aktywnych było 19 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie górowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat górowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 43 wypadków drogowych w powiecie górowskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 60 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 121,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 14,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 200,1 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie górowskim zarejestrowanych było 29 228 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 22 977 samochodów osobowych (643,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 2 894 samochodów ciężarowych (84,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 113 autobusów (3,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla Polski), 124 ciągników siodłowych (3,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 913 motocykli (25,6 - mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 31,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 21,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,3 lat.


  W 2017 roku w powiecie górowskim znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 taksówki oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 43 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 60 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie górowskim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 121,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. górowski
  121,2
  Dolnośląskie
  75,2
  Kraj
  85,2
 • 14,06 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. górowski
  14,1
  Województwo
  7,6
  Kraj
  7,4
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. górowski
  16,7
  Dolnośląskie
  10,0
  Kraj
  9,6
 • 200,07 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. górowski
  200,1
  Województwo
  125,8
  Polska
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 29 228 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie górowskim w 2016 roku
 • 22 977 Samochody osobowe
 • 2 894 Samochody ciężarowe
 • 38 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 113 Autobusy
 • 176 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 124 Ciągniki samochodowe
 • 124   Ciągniki siodłowe
 • 2 031 Ciągniki rolnicze
 • 913 Motocykle
 • 267   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 065 Motorowery
 • 22 977Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Samochody osobowe w powiecie górowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 643,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat górowski
  643,3
  Województwo
  581,5
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 686
  • 1400-1649 kg5 778
  • 1650-1899 kg4 708
  • 1900 kg i więcej4 805
 • 7 686 do 1399 kg
 • 5 778 1400-1649 kg
 • 4 708 1650-1899 kg
 • 4 805 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 957 do 1399 cm3
 • 8 957
 • 12 389 1400-1999 cm3
 • 12 389
 • 1 631 2000 i więcej cm3
 • 1 631
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie górowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 095
  • olej napędowy7 492
  • gaz (LPG)2 351
  • pozostałe39
 • 13 095 benzyna
 • 7 492 olej napędowy
 • 2 351 gaz (LPG)
 • 39 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 77 do 1 roku
 • 77
 • 75 2 lata
 • 75
 • 91 3 lata
 • 91
 • 311 4-5 lat
 • 311
 • 484 6-7 lat
 • 484
 • 836 8-9 lat
 • 836
 • 1 309 10-11 lat
 • 1 309
 • 3 460 12-15 lat
 • 3 460
 • 5 990 16-20 lat
 • 5 990
 • 3 941 21-25 lat
 • 3 941
 • 1 957 26-30 lat
 • 1 957
 • 4 446 31 lat i więcej
 • 4 446
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie górowskim
 • pow. górowski
  21,0 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 2 894Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie górowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat górowski
  84,5
  woj. dolnośląskie
  86,3
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 513 do 999 kg
 • 1 513
 • 792 1000-1499 kg
 • 792
 • 183 1500-2999 kg
 • 183
 • 22 3000-3499 kg
 • 22
 • 90 3500-4999 kg
 • 90
 • 162 5000-6999 kg
 • 162
 • 71 7000-9999 kg
 • 71
 • 50 10000-14999 kg
 • 50
 • 11 15000 kg i więcej
 • 11
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna757
  • olej napędowy2 069
  • gaz (LPG)66
  • pozostałe2
 • 757 benzyna
 • 2 069 olej napędowy
 • 66 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 21 2 lata
 • 21
 • 12 3 lata
 • 12
 • 51 4-5 lat
 • 51
 • 99 6-7 lat
 • 99
 • 171 8-9 lat
 • 171
 • 146 10-11 lat
 • 146
 • 404 12-15 lat
 • 404
 • 634 16-20 lat
 • 634
 • 296 21-25 lat
 • 296
 • 223 26-30 lat
 • 223
 • 825 31 lat i więcej
 • 825
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie górowskim
 • powiat górowski
  21,7 lat
  Dolnośląskie
  18,3 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 113Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Autobusy w powiecie górowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat górowski
  3,2
  Dolnośląskie
  3,2
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19
  • olej napędowy94
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 19 benzyna
 • 94 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 3 12-15 lat
 • 3
 • 9 16-20 lat
 • 9
 • 8 21-25 lat
 • 8
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 75 31 lat i więcej
 • 75
 • 31,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie górowskim
 • pow. górowski
  31,0 lat
  woj. dolnośląskie
  20,8 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 124Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie górowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,5
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy120
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 4 benzyna
 • 120 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 16 8-9 lat
 • 16
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 24 16-20 lat
 • 24
 • 14 21-25 lat
 • 14
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 28 31 lat i więcej
 • 28
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie górowskim
 • Powiat
  21,0 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 913Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Motocykle w powiecie górowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 25,6 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat górowski
  25,6
  Dolnośląskie
  27,7
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 4 2 lata
 • 4
 • 6 3 lata
 • 6
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 30 6-7 lat
 • 30
 • 44 8-9 lat
 • 44
 • 48 10-11 lat
 • 48
 • 97 12-15 lat
 • 97
 • 149 16-20 lat
 • 149
 • 112 21-25 lat
 • 112
 • 146 26-30 lat
 • 146
 • 244 31 lat i więcej
 • 244
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie górowskim
 • pow. górowski
  22,3 lat
  woj. dolnośląskie
  22,7 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie górowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 43,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat górowski
  43,3 km
  woj. dolnośląskie
  376,9 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 0,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat górowski
  0,9 km
  Województwo
  2,6 km
  Kraj
  3,2 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba taksówek