Powiat górowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat górowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 32 558 Liczba mieszkańców
 • 738 km2 Powierzchnia
 • 44 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,2% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Bogucki Starosta
 • ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra Adres starostwa powiatowego
 • DGR Tablice rejestracyjne
Powiat górowski na mapie
Identyfikatory
 • 0204 TERYT (TERC)
Herb powiatu górowskiego
powiat górowski herb

powiat górowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Górze
65 544 23 00
65 544 23 42
ul. Podwale 26
56-200 Góra
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze
65 543 28 02
65 544 20 62
ul. W. Witosa 22
56-200 Góra
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze
65 543 23 54
65 543 26 41
ul. Hirszfelda 6
56-200 Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
65 543 23 46
65 544 16 58
ul. Poznańska 36
56-200 Góra
Starostwo Powiatowe w Górze
(65) 544-39-00 903
(65) 543-35-11
ul. Mickiewicza
56-200 Góra

Powiat górowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat górowski ma 32 558 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu górowskiego w 2050 roku wynosi 27 456, z czego 13 766 to kobiety, a 13 690 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu górowskiego zawarli w 2022 roku 106 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców powiatu górowskiego jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 7,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat górowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -249. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,58 na 1000 mieszkańców powiatu górowskiego. W 2022 roku urodziło się 215 dzieci, w tym 50,2% dziewczynek i 49,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,46 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,3% zgonów w powiecie górowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w powiecie górowskim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu górowskiego przypada 14.13 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 363 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 490 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu górowskiego -127. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  60,2% mieszkańców powiatu górowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu górowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 32 558 Liczba mieszkańców
 • 16 403 Kobiety
 • 16 155 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie górowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie górowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie górowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu górowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 27 456 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 13 766 Kobiety
 • 13 690 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie górowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie górowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie górowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu górowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,0 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat górowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu górowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat górowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat górowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat górowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,5%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,5%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • powiat górowski
  9,2%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat górowski
  7,8%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat górowski
  0,0%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie górowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat górowski
  3,2
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,6
  Województwo
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 106 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie górowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -249 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -113 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -136 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -7,6
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Kraj
  -3,8
 • -7,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie górowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie górowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie górowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie górowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 215 Urodzenia żywe
 • 108 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 107 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,2%
  49,8%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,6
  Dolnośląskie
  7,9
  Polska
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,8
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Polska
  35,1
 • 15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 391 g Średnia waga noworodków
 • 3 328 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 455 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 391 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 20 Waga 4000g - 4499g
 • 20
 • 61 Waga 3500g - 3999g
 • 61
 • 92 Waga 3000g - 3499g
 • 92
 • 36 Waga 2500g - 2999g
 • 36
 • 3 Waga 2000g - 2499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,13
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. górowski
  0,57
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,46 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. górowski
  0,46
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie górowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 464 Zgony
 • 221 Kobiety
  (Zgony)
 • 243 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat górowski
  14,1
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 215,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. górowski
  215,8
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,7
  Dolnośląskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,6
  Dolnośląskie
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie górowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  46,3%
  Województwo
  44,6%
  Kraj
  36,0%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat górowski
  24,6%
  Województwo
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,5%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  6,7%
 • 28 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Cała Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Kraj
  70,6
 • 347,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. górowski
  347,1
  Dolnośląskie
  294,0
  Cały kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  272,2
  Polska
  253,9
 • 654,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 712,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 595,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  654,6
  woj. dolnośląskie
  556,8
  Polska
  426,2
 • 132,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 62,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. górowski
  132,3
  Dolnośląskie
  96,5
  Cały kraj
  62,9
 • 30,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. górowski
  30,2
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  33,8
 • 18,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,1
  Dolnośląskie
  8,3
  Cały kraj
  7,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. górowski
  1,4%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie górowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  21,0
  woj. dolnośląskie
  35,0
  Cała Polska
  38,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat górowski
  18,0
  woj. dolnośląskie
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 6 powieszenie się
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 3 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 363 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 193 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 170 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 490 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 270 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 220 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -120 Saldo migracji
 • -69 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -127 Saldo migracji wewnętrznych
 • -77 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -50 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie górowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat górowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie górowskim oddano do użytku 98 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie górowskim to 12 268 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 375 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  89,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 10,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie górowskim to 5,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie górowskim to 139,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,51% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,62% mieszkań posiada łazienkę, 80,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 42,04% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie górowskim 76 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 373 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 474 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 8 transakcji (mediana cen - 3 422 zł/m2, średnia - 3 591 zł/m2), a na rynku wtórnym 68 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 234 zł/m2, średnia - 2 287 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 373 zł
 • pow. górowski
  2 373 zł
  Dolnośląskie
  6 936 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 2 373 zł Ogółem
 • 2 373 zł
 • 2 426 zł do 40 m2
 • 2 426 zł
 • 2 385 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 385 zł
 • 2 226 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 226 zł
 • 2 565 zł od 80,1 m2
 • 2 565 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 474 zł
 • pow. górowski
  2 474 zł
  Dolnośląskie
  6 928 zł
  Polska
  7 224 zł
 • 2 474 zł Ogółem
 • 2 474 zł
 • 2 590 zł do 40 m2
 • 2 590 zł
 • 2 416 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 416 zł
 • 2 472 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 472 zł
 • 2 549 zł od 80,1 m2
 • 2 549 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 76
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m238
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m26
 • 17 do 40 m2
 • 38 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie górowskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 422 zł
 • Tutaj
  3 422 zł
  woj. dolnośląskie
  7 706 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 3 422 zł Ogółem
 • 3 422 zł
 • 3 422 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 422 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 591 zł
 • pow. górowski
  3 591 zł
  Dolnośląskie
  7 857 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 3 591 zł Ogółem
 • 3 591 zł
 • 3 173 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 173 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 8
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 234 zł
 • Powiat
  2 234 zł
  woj. dolnośląskie
  5 637 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 2 234 zł Ogółem
 • 2 234 zł
 • 2 426 zł do 40 m2
 • 2 426 zł
 • 2 272 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 272 zł
 • 2 203 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 203 zł
 • 2 119 zł od 80,1 m2
 • 2 119 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 287 zł
 • pow. górowski
  2 287 zł
  woj. dolnośląskie
  6 129 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 2 287 zł Ogółem
 • 2 287 zł
 • 2 590 zł do 40 m2
 • 2 590 zł
 • 2 335 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 335 zł
 • 2 069 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 069 zł
 • 2 137 zł od 80,1 m2
 • 2 137 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 68
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m234
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m24
 • 17 do 40 m2
 • 34 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 268 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 374,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat górowski
  374,70
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  79,10 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat górowski
  29,70 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. górowski
  4,09
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat górowski
  2,67
  Województwo
  2,23
  Cała Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,65
  Dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 98 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. górowski
  2,99
  Województwo
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 553 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. górowski
  5,64
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 16,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  16,89
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Polska
  24,56
 • 13 669 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 139,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. górowski
  139,5 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. górowski
  0,42 m2
  woj. dolnośląskie
  0,66 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,51%
  Dolnośląskie
  98,22%
  Cała Polska
  97,75%
 • 94,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. górowski
  94,11%
  woj. dolnośląskie
  95,37%
  Cały kraj
  95,18%
 • 90,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. górowski
  90,62%
  woj. dolnośląskie
  93,95%
  Polska
  93,75%
 • 80,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  80,53%
  woj. dolnośląskie
  85,03%
  Polska
  85,83%
 • 42,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  42,04%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat górowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie górowskim na 1000 mieszkańców pracuje 116osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie górowskim wynosiło w 2023 roku 14,1% (14,1% wśród kobiet i 14,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie górowskim wynosiło 5 423,11 PLN, co odpowiada 80.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu górowskiego 5 131 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 291 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 840.

  23,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu górowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 116 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. górowski
  116,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Cały kraj
  259,0
 • 18,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 23,0% Kobiety
 • 14,5% Mężczyźni
 • pow. górowski
  14,1%
  Województwo
  4,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie górowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie górowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie górowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 863 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 423 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie górowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 131 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 291 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 840 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 13,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,0% Pozostałe
 • 50,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie górowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 824 Pracujący ogółem
 • 2 072 Kobiety
 • 1 752 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie górowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat górowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,1
  Dolnośląskie
  70,3
  Kraj
  69,0
 • 36,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat górowski
  36,9
  Dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 126,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  126,4
  Województwo
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat górowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie górowskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 553 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 588 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 301 nowych podmiotów, a 177 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (358) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (221) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (396) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (127) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie górowskim najwięcej (142) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 443) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (108) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,5% (1 084) podmiotów, a 66,5% (2 361) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie górowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 553 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 108 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 084 Przemysł i budownictwo
 • 2 361 Pozostała działalność
 • 301 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie górowskim w 2023 roku
 • 177 Podmioty wyrejestrowane w powiecie górowskim w 2023 roku
 • 2 588 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 443 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 443
 • 92 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 92
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 3 553 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 553
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 148 Spółki handlowe ogółem
 • 148
 • 17  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 126  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 126
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 142 Spółki cywilne ogółem
 • 142
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 588 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 825 Budownictwo
 • 825
 • 624 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 624
 • 161 Przetwórstwo przemysłowe
 • 161
 • 156 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 156
 • 143 Pozostała działalność
 • 143
 • 135 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 135
 • 122 Transport i gospodarka magazynowa
 • 122
 • 75 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 75
 • 72 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 72
 • 72 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 72
 • 58 Edukacja
 • 58
 • 54 Informacja i komunikacja
 • 54
 • 45 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 45
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 13 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 13
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie górowskim stwierdzono 1 168 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 35,56 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie górowskim wynosi 79,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu górowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 23,38 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 15,65 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,91 (72%), drogowe - 2,92 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 168 Przestępstwa ogółem
 • 1 168
 • 768 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 768
 • 227 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 227
 • 96 Przestępstwa drogowe
 • 96
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13
 • 514 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 514
 • 35,56 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  35,56
  Województwo
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 23,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat górowski
  23,38
  Dolnośląskie
  19,57
  Cała Polska
  12,98
 • 6,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,91
  Województwo
  5,59
  Kraj
  6,99
 • 2,92 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. górowski
  2,92
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat górowski
  0,40
  Dolnośląskie
  0,40
  Polska
  0,35
 • 15,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,65
  Województwo
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat górowski
  80%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  78%
  Województwo
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. górowski
  73%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat górowski
  99%
  Dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. górowski
  100%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Polska
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. górowski
  58%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Kraj
  51%

Powiat górowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu górowskiego wyniosła w 2022 roku 63,4 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu górowskiego - 29.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (19.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,4 mln złotych, czyli 18,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu górowskiego wyniosła w 2022 roku 65,6 mln złotych, co daje 2,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 26% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (13.8%). W budżecie powiatu górowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 355 złotych na mieszkańca (17,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,4 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie górowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu górowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu górowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,5 mln

  984(100%)

  35,0 mln

  975(100%)

  37,6 mln

  1,1 tys(100%)

  39,6 mln

  1,1 tys(100%)

  41,7 mln

  1,2 tys(100%)

  50,1 mln

  1,5 tys(100%)

  49,8 mln

  1,5 tys(100%)

  63,4 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,9 mln

  331(33.5%)

  11,6 mln

  326(33.3%)

  11,9 mln

  337(31.8%)

  12,4 mln

  352(31.3%)

  13,9 mln

  400(33.4%)

  15,9 mln

  461(31.8%)

  16,4 mln

  480(33%)

  18,8 mln

  575(29.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  880,2 tys

  24,5(2.5%)

  994,6 tys

  27,8(2.8%)

  1,4 mln

  39,1(3.7%)

  2,3 mln

  64,8(5.8%)

  1,7 mln

  47,4(4%)

  2,2 mln

  63,7(4.4%)

  2,5 mln

  73,2(5%)

  12,5 mln

  381(19.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  124(12.5%)

  4,5 mln

  127(13%)

  4,7 mln

  133(12.6%)

  5,0 mln

  142(12.7%)

  5,4 mln

  154(12.8%)

  5,8 mln

  169(11.7%)

  6,6 mln

  194(13.3%)

  6,7 mln

  204(10.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  155(15.7%)

  6,0 mln

  167(17%)

  3,5 mln

  99,5(9.4%)

  3,6 mln

  102(9%)

  3,8 mln

  108(9%)

  4,4 mln

  129(8.9%)

  4,8 mln

  141(9.7%)

  5,6 mln

  172(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  94,0(9.5%)

  3,5 mln

  98,7(10.1%)

  4,2 mln

  117(11.1%)

  4,1 mln

  118(10.5%)

  4,2 mln

  120(10%)

  5,7 mln

  164(11.3%)

  5,0 mln

  147(10.1%)

  5,3 mln

  162(8.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  46,1(4.7%)

  1,9 mln

  53,3(5.4%)

  2,0 mln

  56,0(5.3%)

  2,0 mln

  57,2(5.1%)

  2,4 mln

  69,0(5.8%)

  2,7 mln

  79,4(5.5%)

  2,8 mln

  81,0(5.6%)

  3,0 mln

  91,8(4.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,1 mln

  58,0(5.9%)

  2,1 mln

  58,4(6%)

  2,1 mln

  60,3(5.7%)

  2,2 mln

  62,6(5.6%)

  2,8 mln

  79,5(6.6%)

  2,5 mln

  71,9(5%)

  3,5 mln

  103(7.1%)

  2,9 mln

  89,3(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  72,8(7.4%)

  2,4 mln

  66,7(6.8%)

  2,4 mln

  68,5(6.5%)

  2,3 mln

  64,2(5.7%)

  2,2 mln

  61,7(5.2%)

  2,2 mln

  63,9(4.4%)

  2,5 mln

  74,5(5.1%)

  2,5 mln

  77,2(4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  280,6 tys

  7,8(0.8%)

  235,1 tys

  6,6(0.7%)

  182,6 tys

  5,1(0.5%)

  178,8 tys

  5,1(0.5%)

  159,2 tys

  4,6(0.4%)

  99,1 tys

  2,9(0.2%)

  323,6 tys

  9,5(0.6%)

  1,0 mln

  31,4(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  661,0 tys

  18,4(1.9%)

  661,9 tys

  18,5(1.9%)

  786,2 tys

  22,2(2.1%)

  688,7 tys

  19,6(1.7%)

  598,0 tys

  17,2(1.4%)

  655,2 tys

  19,0(1.3%)

  706,3 tys

  20,7(1.4%)

  892,1 tys

  27,2(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  209,1 tys

  5,8(0.6%)

  226,4 tys

  6,3(0.6%)

  220,0 tys

  6,2(0.6%)

  219,5 tys

  6,2(0.6%)

  256,0 tys

  7,3(0.6%)

  241,6 tys

  7,0(0.5%)

  273,8 tys

  8,0(0.5%)

  244,4 tys

  7,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,5(0.4%)

  125,2 tys

  3,5(0.3%)

  125,2 tys

  3,6(0.3%)

  132,0 tys

  3,8(0.3%)

  132,0 tys

  3,8(0.3%)

  127,5 tys

  3,7(0.3%)

  132,0 tys

  4,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,0 tys

  0,3(0%)

  15,4 tys

  0,4(0%)

  18,4 tys

  0,5(0%)

  22,1 tys

  0,6(0.1%)

  22,9 tys

  0,7(0.1%)

  22,8 tys

  0,7(0%)

  24,9 tys

  0,7(0.1%)

  48,2 tys

  1,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  50,2(5.1%)

  684,7 tys

  19,2(2%)

  603,3 tys

  17,0(1.6%)

  419,6 tys

  11,9(1.1%)

  181,5 tys

  5,2(0.4%)

  3,5 mln

  101(7%)

  339,1 tys

  9,9(0.7%)

  13,7 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  882

  0,0(0%)

  20,1 tys

  0,6(0.1%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  344

  0,0(0%)

  958

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  49,4 tys

  1,4(0.1%)

  27,8 tys

  0,8(0.1%)

  32,2 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  842

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  550

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie górowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu górowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu górowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,7 mln

  989(100%)

  35,8 mln

  998(100%)

  38,7 mln

  1,1 tys(100%)

  39,7 mln

  1,1 tys(100%)

  42,2 mln

  1,2 tys(100%)

  52,3 mln

  1,6 tys(100%)

  52,6 mln

  1,6 tys(100%)

  65,6 mln

  2,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,0 mln

  473(47.6%)

  17,0 mln

  477(47.7%)

  17,9 mln

  506(46.4%)

  18,1 mln

  515(45.7%)

  20,3 mln

  583(48.1%)

  24,2 mln

  699(46.2%)

  26,5 mln

  775(50.3%)

  25,4 mln

  776(38.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,1 mln

  142(14.3%)

  6,1 mln

  170(16.9%)

  7,1 mln

  199(18.2%)

  7,6 mln

  215(19.1%)

  8,1 mln

  232(19.2%)

  8,0 mln

  232(15.3%)

  9,2 mln

  268(17.4%)

  13,9 mln

  425(21.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,5 tys

  0,2(0%)

  170,8 tys

  4,8(0.5%)

  59,2 tys

  1,7(0.2%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  29,1 tys

  0,8(0.1%)

  610,1 tys

  17,7(1.2%)

  656,5 tys

  19,2(1.2%)

  9,0 mln

  276(13.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  93,9(9.5%)

  3,5 mln

  98,8(9.9%)

  4,2 mln

  117(10.7%)

  4,1 mln

  118(10.5%)

  4,2 mln

  120(9.9%)

  5,6 mln

  162(10.7%)

  5,0 mln

  146(9.5%)

  5,3 mln

  162(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  96,0(9.7%)

  4,1 mln

  114(11.4%)

  3,2 mln

  90,8(8.3%)

  3,2 mln

  91,6(8.1%)

  3,4 mln

  96,5(8%)

  3,9 mln

  112(7.4%)

  4,4 mln

  128(8.3%)

  4,9 mln

  149(7.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  43,8(4.4%)

  1,4 mln

  38,2(3.8%)

  1,3 mln

  37,9(3.5%)

  1,1 mln

  31,6(2.8%)

  1,0 mln

  29,0(2.4%)

  1,1 mln

  32,1(2.1%)

  1,5 mln

  45,0(2.9%)

  1,4 mln

  42,1(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  741,5 tys

  20,6(2.1%)

  807,5 tys

  22,6(2.3%)

  836,4 tys

  23,6(2.2%)

  765,2 tys

  21,7(1.9%)

  729,4 tys

  20,9(1.7%)

  848,2 tys

  24,5(1.6%)

  908,8 tys

  26,6(1.7%)

  1,1 mln

  33,3(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  37,8(3.8%)

  374,9 tys

  10,5(1%)

  581,2 tys

  16,4(1.5%)

  795,8 tys

  22,6(2%)

  544,7 tys

  15,6(1.3%)

  1,1 mln

  31,8(2.1%)

  790,8 tys

  23,1(1.5%)

  963,7 tys

  29,4(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  627,0 tys

  17,4(1.8%)

  837,5 tys

  23,4(2.3%)

  725,5 tys

  20,5(1.9%)

  634,7 tys

  18,0(1.6%)

  853,0 tys

  24,5(2%)

  934,7 tys

  27,1(1.8%)

  821,0 tys

  24,0(1.6%)

  842,1 tys

  25,7(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  425,2 tys

  11,8(1.2%)

  373,4 tys

  10,5(1%)

  397,2 tys

  11,2(1%)

  847,7 tys

  24,1(2.1%)

  443,4 tys

  12,7(1.1%)

  327,7 tys

  9,5(0.6%)

  504,0 tys

  14,7(1%)

  636,5 tys

  19,4(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  146,8 tys

  4,1(0.4%)

  223,2 tys

  6,2(0.6%)

  175,6 tys

  5,0(0.5%)

  202,5 tys

  5,8(0.5%)

  179,7 tys

  5,2(0.4%)

  135,7 tys

  3,9(0.3%)

  147,9 tys

  4,3(0.3%)

  430,5 tys

  13,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  70,8 tys

  2,0(0.2%)

  69,3 tys

  1,9(0.2%)

  48,9 tys

  1,4(0.1%)

  47,2 tys

  1,3(0.1%)

  342,9 tys

  9,8(0.8%)

  72,6 tys

  2,1(0.1%)

  96,4 tys

  2,8(0.2%)

  167,4 tys

  5,1(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  33,0 tys

  0,9(0.1%)

  39,1 tys

  1,1(0.1%)

  77,8 tys

  2,2(0.2%)

  34,6 tys

  1,0(0.1%)

  79,5 tys

  2,3(0.2%)

  108,6 tys

  3,1(0.2%)

  67,9 tys

  2,0(0.1%)

  152,4 tys

  4,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,5(0.3%)

  125,2 tys

  3,5(0.3%)

  125,2 tys

  3,6(0.3%)

  132,0 tys

  3,8(0.3%)

  132,0 tys

  3,8(0.3%)

  127,5 tys

  3,7(0.2%)

  132,0 tys

  4,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  50,2(5.1%)

  684,7 tys

  19,2(1.9%)

  603,3 tys

  17,0(1.6%)

  419,6 tys

  11,9(1.1%)

  181,5 tys

  5,2(0.4%)

  3,5 mln

  101(6.7%)

  339,1 tys

  9,9(0.6%)

  13,7 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,4 tys

  1,4(0.1%)

  27,8 tys

  0,8(0.1%)

  32,2 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat górowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 020 mieszkańców powiatu górowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 891 kobiet oraz 4 128 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 13,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 8,9% średnie ogólnokształcące, a 22,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,5% mieszkańców powiatu górowskiego, gimnazjalnym 4,1%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu górowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie górowskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,7%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,3%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2022 w powiecie górowskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 44 oddziałów uczęszczało 891 dzieci (443 dziewczynki oraz 448 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie górowskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 833 dzieci (397 dziewczynek oraz 436 chłopców). Dostępne były 882 miejsca.

  15,3% mieszkańców powiatu górowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 800 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 14 szkół podstawowych, w których w 157 oddziałach uczyło się 2 433 uczniów (1 185 kobiet oraz 1 248 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie górowskim placówkę miało 15 szkół podstawowych, w których w 135 oddziałach uczyło się 2 587 uczniów (1 272 kobiety oraz 1 315 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,09.

  W powiecie górowskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 414 uczniów (244 kobiety oraz 170 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 69 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie górowskim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 582 uczniów (376 kobiet oraz 206 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 185 absolwentów.

  W powiecie górowskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 19 oddziałach uczyło się 440 uczniów (195 kobiet oraz 245 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 84 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie górowskim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 20 oddziałach uczyło się 494 uczniów (258 kobiet oraz 236 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 98 absolwentów.

  W powiecie górowskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 228 uczniów (92 kobiety oraz 136 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,8 uczniów. 15,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,7% mieszkańców powiatu górowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,6% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 13,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. górowski
  13,3%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 17,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. górowski
  34,1%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • pow. górowski
  3,0%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. górowski
  8,9%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. górowski
  22,2%
  Województwo
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat górowski
  28,5%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. górowski
  4,1%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat górowski
  16,3%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Polska
  12,3%
 • 18,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat górowski
  3,7%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 800 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat górowski
  800,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. górowski
  0,85
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 44 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 024 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat górowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 891 Dzieci
 • 443 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 448 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 188 3 lata
 • 188
 • 218 4 lata
 • 218
 • 244 5 lata
 • 244
 • 225 6 lat
 • 225
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 93 3 lata
 • 93
 • 109 4 lata
 • 109
 • 126 5 lata
 • 126
 • 107 6 lat
 • 107
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 95 3 lata
 • 95
 • 109 4 lata
 • 109
 • 118 5 lata
 • 118
 • 118 6 lat
 • 118
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 83 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 62,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 62,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat górowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Dzieci
 • 53 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 59 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 33 3 lata
 • 33
 • 37 4 lata
 • 37
 • 40 5 lata
 • 40
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 16 4 lata
 • 16
 • 20 5 lata
 • 20
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 17 3 lata
 • 17
 • 21 4 lata
 • 21
 • 20 5 lata
 • 20
 •  
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat górowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 142 Oddziały
 • 2 409 Uczniowie
 • 1 174 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 235 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 288 Uczniowie w 1 klasie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 147 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 453 Absolwenci
 • 215 Kobiety
  (absolwenci)
 • 238 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,8%
  54,2%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,5
  Województwo
  18,1
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,5
 • 15,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,5
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,0
 • 1,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,6
 •  
 • 200,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 170,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  89,09
  Województwo
  98,48
  Cała Polska
  95,96
 • 88,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat górowski
  88,32
  Dolnośląskie
  96,90
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat górowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat górowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat górowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 348 Uczniowie
 • 211 Kobiety
  (uczniowie)
 • 137 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,6%
  39,4%
 • 158 Uczniowie w 1 klasie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 66 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 17 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. górowski
  21,8
  woj. dolnośląskie
  26,4
  Polska
  26,5
 •  
 • 28,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat górowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 440 Uczniowie
 • 195 Kobiety
  (uczniowie)
 • 245 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 136 Uczniowie w 1 klasie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat górowski
  23,2
  woj. dolnośląskie
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 36,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 23,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat górowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat górowski
  15,2
  Województwo
  20,9
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,2
 • 21,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,2
 • 3,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,2
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat górowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 50 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,0%
  28,0%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  12,5
  Dolnośląskie
  26,9
  Cały kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat górowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat górowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat górowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie górowskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • schroniska: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie górowskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie górowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 600 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 184 (uczestnicy: 23 204)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 240)
  • koncerty: 27 (uczestnicy: 8 966)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 649)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 36 (uczestnicy: 9 290)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 671)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 500)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 58 (uczestnicy: 1 180)
  • inne: 9 (uczestnicy: 258)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 36 (członkowie: 843)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 102)
  • taneczne: 3 (członkowie: 52)
  • muzyczne: 14 (członkowie: 394)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 26)
  • teatralne: 2 (członkowie: 23)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 106)
  • inne: 8 (członkowie: 120)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 90)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 42)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 48)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 528)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 155)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 45)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 50)
  • taneczne: 6 (członkowie: 40)
  • inne: 8 (członkowie: 208)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie górowskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 360 miejscami na widowni. Odbyło się 580 seansów, na które przyszło 7 108 widzów, w tym 146 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 618 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie górowskim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 127 328 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 21 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 166 950 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 58
  • dostępne dla czytelników: 32
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 31
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie górowskim działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 580 członków. Zarejestrowano 742 ćwiczących (mężczyźni: 609, kobiety: 133, chłopcy do lat 18: 384, dziewczęta do lat 18: 103). Aktywnych było 19 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie górowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat górowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 19 wypadków drogowych w powiecie górowskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 22 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 3,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 65,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie górowskim zarejestrowanych było 33 792 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 26 314 samochodów osobowych (803,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 326 samochodów ciężarowych (106,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 157 autobusów (4,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 147 ciągników siodłowych (4,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 444 motocykli (44,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 23,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie górowskim znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie górowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 22 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie górowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 58,04 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  58,0
  Województwo
  64,7
  Kraj
  56,5
 • 3,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. górowski
  3,1
  Dolnośląskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 67,20 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  67,2
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Cały kraj
  65,5
 • 2,96 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  3,0
  woj. dolnośląskie
  5,3
  Cały kraj
  5,4
 • 65,10 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  65,1
  Dolnośląskie
  84,9
  Kraj
  71,0
 • 5,26 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  5,3
  Dolnośląskie
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 115,79 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat górowski
  115,8
  woj. dolnośląskie
  117,8
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 33 792 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie górowskim w 2022 roku
 • 26 314 Samochody osobowe
 • 3 326 Samochody ciężarowe
 • 32 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 157 Autobusy
 • 234 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 147 Ciągniki samochodowe
 • 147   Ciągniki siodłowe
 • 2 170 Ciągniki rolnicze
 • 1 444 Motocykle
 • 444   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 322 Motorowery
 • 26 314Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Samochody osobowe w powiecie górowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 803,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. górowski
  803,8
  Dolnośląskie
  718,3
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 202
  • 1400-1649 kg5 810
  • 1650-1899 kg5 548
  • 1900 kg i więcej7 754
 • 7 202 do 1399 kg
 • 5 810 1400-1649 kg
 • 5 548 1650-1899 kg
 • 7 754 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 493 do 1399 cm3
 • 9 493
 • 14 725 1400-1999 cm3
 • 14 725
 • 2 096 2000 i więcej cm3
 • 2 096
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie górowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 952
  • olej napędowy9 723
  • gaz (LPG)2 367
  • pozostałe272
 • 13 952 benzyna
 • 9 723 olej napędowy
 • 2 367 gaz (LPG)
 • 272 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 117 do 1 roku
 • 117
 • 68 2 lata
 • 68
 • 147 3 lata
 • 147
 • 416 4-5 lat
 • 416
 • 548 6-7 lat
 • 548
 • 728 8-9 lat
 • 728
 • 977 10-11 lat
 • 977
 • 3 018 12-15 lat
 • 3 018
 • 5 650 16-20 lat
 • 5 650
 • 4 437 21-25 lat
 • 4 437
 • 3 109 26-30 lat
 • 3 109
 • 7 099 31 lat i więcej
 • 7 099
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie górowskim
 • powiat górowski
  22,9 lat
  Dolnośląskie
  19,9 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 3 326Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie górowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 106,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  106,1
  woj. dolnośląskie
  104,2
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 661 do 999 kg
 • 1 661
 • 1 032 1000-1499 kg
 • 1 032
 • 212 1500-2999 kg
 • 212
 • 28 3000-3499 kg
 • 28
 • 91 3500-4999 kg
 • 91
 • 160 5000-6999 kg
 • 160
 • 72 7000-9999 kg
 • 72
 • 56 10000-14999 kg
 • 56
 • 14 15000 kg i więcej
 • 14
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna732
  • olej napędowy2 464
  • gaz (LPG)62
  • pozostałe68
 • 732 benzyna
 • 2 464 olej napędowy
 • 62 gaz (LPG)
 • 68 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 5 2 lata
 • 5
 • 17 3 lata
 • 17
 • 49 4-5 lat
 • 49
 • 65 6-7 lat
 • 65
 • 100 8-9 lat
 • 100
 • 114 10-11 lat
 • 114
 • 448 12-15 lat
 • 448
 • 547 16-20 lat
 • 547
 • 572 21-25 lat
 • 572
 • 324 26-30 lat
 • 324
 • 1 067 31 lat i więcej
 • 1 067
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie górowskim
 • Powiat
  23,5 lat
  Dolnośląskie
  20,0 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 157Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Autobusy w powiecie górowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,8
  Dolnośląskie
  3,9
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19
  • olej napędowy135
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe3
 • 19 benzyna
 • 135 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 14 12-15 lat
 • 14
 • 22 16-20 lat
 • 22
 • 14 21-25 lat
 • 14
 • 8 26-30 lat
 • 8
 • 96 31 lat i więcej
 • 96
 • 28,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie górowskim
 • powiat górowski
  28,8 lat
  Dolnośląskie
  22,5 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 147Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie górowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  4,5
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy137
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 4 benzyna
 • 137 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 15 16-20 lat
 • 15
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 51 31 lat i więcej
 • 51
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie górowskim
 • powiat górowski
  23,3 lat
  Województwo
  14,6 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 1 444Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Motocykle w powiecie górowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 44,1 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. górowski
  44,1
  woj. dolnośląskie
  39,2
  Cały kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 10 2 lata
 • 10
 • 14 3 lata
 • 14
 • 21 4-5 lat
 • 21
 • 66 6-7 lat
 • 66
 • 38 8-9 lat
 • 38
 • 32 10-11 lat
 • 32
 • 128 12-15 lat
 • 128
 • 211 16-20 lat
 • 211
 • 240 21-25 lat
 • 240
 • 179 26-30 lat
 • 179
 • 496 31 lat i więcej
 • 496
 • 24,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie górowskim
 • powiat górowski
  24,0 lat
  woj. dolnośląskie
  23,1 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie górowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 63,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. górowski
  63,7 km
  Dolnośląskie
  616,8 km
  Kraj
  633,6 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,4 km
  Dolnośląskie
  4,3 km
  Polska
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami