Powiat górowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat górowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 34 187 Liczba mieszkańców
 • 738 km2 Powierzchnia
 • 46 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,2% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Bogucki Starosta
 • ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra Adres starostwa powiatowego
 • DGR Tablice rejestracyjne
Powiat górowski na mapie
Identyfikatory
 • 0204 TERYT (TERC)
Herb powiatu górowskiego
powiat górowski herb

powiat górowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Górze
65 544 23 00
65 544 23 42
ul. Podwale 26
56-200 Góra
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze
65 543 28 02
65 544 20 62
ul. W. Witosa 22
56-200 Góra
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze
65 543 23 54
65 543 26 41
ul. Hirszfelda 6
56-200 Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
65 543 23 46
65 544 16 58
ul. Poznańska 36
56-200 Góra
Starostwo Powiatowe w Górze
(65) 544-39-00 903
(65) 543-35-11
ul. Mickiewicza
56-200 Góra

Powiat górowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat górowski ma 34 187 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu górowskiego w 2050 roku wynosi 27 456, z czego 13 766 to kobiety, a 13 690 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu górowskiego zawarli w 2021 roku 132 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców powiatu górowskiego jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 7,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat górowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -201. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,85 na 1000 mieszkańców powiatu górowskiego. W 2021 roku urodziło się 263 dzieci, w tym 55,1% dziewczynek i 44,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 367 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,8% zgonów w powiecie górowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w powiecie górowskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu górowskiego przypada 13.5 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 410 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 581 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu górowskiego -171. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  60,2% mieszkańców powiatu górowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu górowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 34 187 Liczba mieszkańców
 • 17 290 Kobiety
 • 16 897 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie górowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie górowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie górowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu górowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 456 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 13 766 Kobiety
 • 13 690 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie górowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie górowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie górowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu górowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,0 lat
  Dolnośląskie
  43,0 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat górowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu górowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat górowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat górowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat górowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat górowski
  30,5%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat górowski
  52,5%
  Województwo
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  7,8%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie górowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,8
  Dolnośląskie
  4,4
  Cała Polska
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat górowski
  1,6
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 132 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie górowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -201 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -76 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -125 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,85 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat górowski
  -5,9
  woj. dolnośląskie
  -5,5
  Polska
  -4,9
 • -6,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie górowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie górowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie górowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie górowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 263 Urodzenia żywe
 • 145 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 118 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,1%
  44,9%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat górowski
  7,7
  woj. dolnośląskie
  8,5
  Cała Polska
  8,7
 • 33,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat górowski
  33,2
  Województwo
  36,7
  Kraj
  37,5
 • 15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 367 g Średnia waga noworodków
 • 3 294 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 457 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 367 g
  Województwo
  3 341 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 22 Waga 4000g - 4499g
 • 22
 • 76 Waga 3500g - 3999g
 • 76
 • 111 Waga 3000g - 3499g
 • 111
 • 43 Waga 2500g - 2999g
 • 43
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,14
  woj. dolnośląskie
  1,30
  Kraj
  1,32
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,63
  Dolnośląskie
  0,63
  Polska
  0,64
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie górowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 464 Zgony
 • 221 Kobiety
  (Zgony)
 • 243 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  13,5
  Dolnośląskie
  14,0
  Cała Polska
  13,6
 • 176,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  176,4
  Województwo
  165,2
  Cały kraj
  156,7
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. górowski
  3,8
  woj. dolnośląskie
  4,5
  Cała Polska
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. górowski
  3,9
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie górowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  41,8%
  Dolnośląskie
  43,0%
  Kraj
  34,8%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,3%
  Województwo
  19,7%
  Kraj
  19,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat górowski
  5,4%
  woj. dolnośląskie
  6,2%
  Kraj
  5,4%
 • 71 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Cała Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Cała Polska
  74,4
 • 298,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  298,2
  woj. dolnośląskie
  273,5
  Polska
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,8
  Polska
  246,5
 • 584,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 676,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 491,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  584,3
  Województwo
  597,6
  Kraj
  475,8
 • 92,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 76,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  92,7
  Województwo
  108,7
  Kraj
  70,6
 • 35,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. górowski
  35,9
  woj. dolnośląskie
  29,9
  Polska
  32,6
 • 18,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  6,0
  Polska
  6,9
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,4%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie górowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 26 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. górowski
  26,0
  Dolnośląskie
  36,0
  Cały kraj
  36,0
 • 20 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. górowski
  20,0
  woj. dolnośląskie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 7 powieszenie się
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 410 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 213 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 197 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 581 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 328 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 253 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -179 Saldo migracji
 • -117 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -62 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -171 Saldo migracji wewnętrznych
 • -115 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -56 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie górowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat górowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie górowskim oddano do użytku 63 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie górowskim to 12 091 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie górowskim to 5,62 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie górowskim to 135,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,39% mieszkań posiada łazienkę, 74,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 43,70% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie górowskim 77 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 1 724 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 1 815 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 transakcje (mediana cen - 2 949 zł/m2, średnia - 2 931 zł/m2), a na rynku wtórnym 74 transakcje rynkowe (mediana cen - 1 724 zł/m2, średnia - 1 780 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 1 724 zł
 • Tutaj
  1 724 zł
  Dolnośląskie
  4 720 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 1 724 zł Ogółem
 • 1 724 zł
 • 2 050 zł do 40 m2
 • 2 050 zł
 • 1 835 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 835 zł
 • 1 654 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 654 zł
 • 1 554 zł od 80,1 m2
 • 1 554 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 1 815 zł
 • pow. górowski
  1 815 zł
  Województwo
  4 827 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 1 815 zł Ogółem
 • 1 815 zł
 • 2 109 zł do 40 m2
 • 2 109 zł
 • 1 960 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 960 zł
 • 1 711 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 711 zł
 • 1 491 zł od 80,1 m2
 • 1 491 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 77
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m212
  • od 40,1 do 60 m237
  • od 60,1 do 80 m220
  • od 80,1 m28
 • 12 do 40 m2
 • 37 od 40,1 do 60 m2
 • 20 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie górowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 949 zł
 • Powiat
  2 949 zł
  woj. dolnośląskie
  5 781 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 2 949 zł Ogółem
 • 2 949 zł
 • 2 949 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 949 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 931 zł
 • powiat górowski
  2 931 zł
  woj. dolnośląskie
  5 806 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 2 931 zł Ogółem
 • 2 931 zł
 • 2 931 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 931 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 1 724 zł
 • pow. górowski
  1 724 zł
  Dolnośląskie
  4 006 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 1 724 zł Ogółem
 • 1 724 zł
 • 2 050 zł do 40 m2
 • 2 050 zł
 • 1 712 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 712 zł
 • 1 654 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 654 zł
 • 1 554 zł od 80,1 m2
 • 1 554 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 1 780 zł
 • pow. górowski
  1 780 zł
  Dolnośląskie
  4 356 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 1 780 zł Ogółem
 • 1 780 zł
 • 2 109 zł do 40 m2
 • 2 109 zł
 • 1 887 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 887 zł
 • 1 711 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 711 zł
 • 1 491 zł od 80,1 m2
 • 1 491 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 74
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m212
  • od 40,1 do 60 m234
  • od 60,1 do 80 m220
  • od 80,1 m28
 • 12 do 40 m2
 • 34 od 40,1 do 60 m2
 • 20 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 091 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 349,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  349,90
  woj. dolnośląskie
  424,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. górowski
  78,70 m2
  Dolnośląskie
  72,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,50 m2
  woj. dolnośląskie
  30,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. górowski
  4,03
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Polska
  3,82
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat górowski
  2,86
  woj. dolnośląskie
  2,35
  Kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  woj. dolnośląskie
  0,62
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 63 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat górowski
  1,84
  Województwo
  8,67
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 354 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,62 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. górowski
  5,62
  woj. dolnośląskie
  3,56
  Kraj
  3,90
 • 10,35 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat górowski
  10,35
  Województwo
  30,86
  Cała Polska
  24,07
 • 8 540 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 135,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  135,6 m2
  Dolnośląskie
  83,3 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. górowski
  0,25 m2
  Województwo
  0,72 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. górowski
  96,80%
  woj. dolnośląskie
  98,69%
  Cały kraj
  96,97%
 • 92,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  92,99%
  woj. dolnośląskie
  95,19%
  Polska
  94,01%
 • 88,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. górowski
  88,39%
  Województwo
  93,09%
  Cały kraj
  91,78%
 • 74,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. górowski
  74,49%
  woj. dolnośląskie
  82,55%
  Kraj
  83,08%
 • 43,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  43,70%
  Dolnośląskie
  66,02%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat górowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie górowskim na 1000 mieszkańców pracuje 112osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie górowskim wynosiło w 2021 roku 14,2% (17,6% wśród kobiet i 11,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie górowskim wynosiło 4 862,88 PLN, co odpowiada 81.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu górowskiego 5 131 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 291 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 840.

  48,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu górowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,2% w przemyśle i budownictwie, a 9,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 112 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. górowski
  112,0
  woj. dolnośląskie
  281,0
  Cały kraj
  257,0
 • 14,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,6% Kobiety
 • 11,3% Mężczyźni
 • pow. górowski
  14,2%
  woj. dolnośląskie
  4,8%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie górowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie górowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie górowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 863 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 863 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 243 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie górowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 131 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 291 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 840 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 48,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,2% Przemysł i budownictwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,7% Pozostałe
 • 34,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie górowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 824 Pracujący ogółem
 • 2 072 Kobiety
 • 1 752 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie górowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat górowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  66,1
  Dolnośląskie
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 36,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. górowski
  36,9
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Cały kraj
  38,2
 • 126,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. górowski
  126,4
  Województwo
  137,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat górowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie górowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 359 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 436 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 299 nowych podmiotów, a 134 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (358) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (221) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (396) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (127) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie górowskim najwięcej (143) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 242) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (98) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,6% (994) podmiotów, a 67,5% (2 267) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie górowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 359 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 98 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 994 Przemysł i budownictwo
 • 2 267 Pozostała działalność
 • 299 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie górowskim w 2021 roku
 • 134 Podmioty wyrejestrowane w powiecie górowskim w 2021 roku
 • 2 436 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 242 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 242
 • 97 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 97
 • 20 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 20
 • 3 359 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 359
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 144 Spółki handlowe ogółem
 • 144
 • 19  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 122  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 122
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 143 Spółki cywilne ogółem
 • 143
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 436 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 740 Budownictwo
 • 740
 • 620 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 620
 • 159 Przetwórstwo przemysłowe
 • 159
 • 139 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 139
 • 135 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 135
 • 130 Pozostała działalność
 • 130
 • 124 Transport i gospodarka magazynowa
 • 124
 • 71 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 71
 • 70 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 70
 • 65 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 65
 • 52 Edukacja
 • 52
 • 49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 49
 • 45 Informacja i komunikacja
 • 45
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie górowskim stwierdzono 1 091 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 31,75 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie górowskim wynosi 80,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu górowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 20,63 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 16,44 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,49 (79%), drogowe - 2,94 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 091 Przestępstwa ogółem
 • 1 091
 • 709 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 709
 • 223 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 223
 • 101 Przestępstwa drogowe
 • 101
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17
 • 565 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 565
 • 31,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  31,75
  Dolnośląskie
  28,36
  Cała Polska
  21,51
 • 20,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,63
  Dolnośląskie
  19,16
  Kraj
  12,82
 • 6,49 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat górowski
  6,49
  Dolnośląskie
  5,14
  Cała Polska
  5,89
 • 2,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,94
  Województwo
  2,39
  Cała Polska
  1,85
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,49
  Województwo
  0,41
  Cała Polska
  0,35
 • 16,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat górowski
  16,44
  Dolnośląskie
  15,90
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  80%
  Województwo
  65%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. górowski
  76%
  woj. dolnośląskie
  60%
  Polska
  64%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat górowski
  80%
  Dolnośląskie
  61%
  Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat górowski
  100%
  woj. dolnośląskie
  88%
  Cała Polska
  89%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  68%
  Województwo
  46%
  Cały kraj
  53%

Powiat górowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu górowskiego wyniosła w 2021 roku 49,8 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu górowskiego - 33% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.3%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,1 mln złotych, czyli 4,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu górowskiego wyniosła w 2021 roku 52,6 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.4%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.5%). W budżecie powiatu górowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 191 złotych na mieszkańca (12,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,8 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie górowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu górowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu górowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,1 mln

  1,0 tys(100%)

  35,5 mln

  984(100%)

  35,0 mln

  975(100%)

  37,6 mln

  1,1 tys(100%)

  39,6 mln

  1,1 tys(100%)

  41,7 mln

  1,2 tys(100%)

  50,1 mln

  1,4 tys(100%)

  49,8 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,8 mln

  354(33.7%)

  11,9 mln

  331(33.5%)

  11,6 mln

  326(33.3%)

  11,9 mln

  337(31.8%)

  12,4 mln

  352(31.3%)

  13,9 mln

  400(33.4%)

  15,9 mln

  461(31.8%)

  16,4 mln

  480(33%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  151(14.3%)

  4,5 mln

  124(12.5%)

  4,5 mln

  127(13%)

  4,7 mln

  133(12.6%)

  5,0 mln

  142(12.7%)

  5,4 mln

  154(12.8%)

  5,8 mln

  169(11.7%)

  6,6 mln

  194(13.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  89,9(8.5%)

  3,4 mln

  94,0(9.5%)

  3,5 mln

  98,7(10.1%)

  4,2 mln

  117(11.1%)

  4,1 mln

  118(10.5%)

  4,2 mln

  120(10%)

  5,7 mln

  164(11.3%)

  5,0 mln

  147(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  158(15.1%)

  5,6 mln

  155(15.7%)

  6,0 mln

  167(17%)

  3,5 mln

  99,5(9.4%)

  3,6 mln

  102(9%)

  3,8 mln

  108(9%)

  4,4 mln

  129(8.9%)

  4,8 mln

  141(9.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  53,2(5.1%)

  2,1 mln

  58,0(5.9%)

  2,1 mln

  58,4(6%)

  2,1 mln

  60,3(5.7%)

  2,2 mln

  62,6(5.6%)

  2,8 mln

  79,5(6.6%)

  2,5 mln

  71,9(5%)

  3,5 mln

  103(7.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  47,6(4.5%)

  1,7 mln

  46,1(4.7%)

  1,9 mln

  53,3(5.4%)

  2,0 mln

  56,0(5.3%)

  2,0 mln

  57,2(5.1%)

  2,4 mln

  69,0(5.8%)

  2,7 mln

  79,4(5.5%)

  2,8 mln

  81,0(5.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  94,9(9%)

  2,6 mln

  72,8(7.4%)

  2,4 mln

  66,7(6.8%)

  2,4 mln

  68,5(6.5%)

  2,3 mln

  64,2(5.7%)

  2,2 mln

  61,7(5.2%)

  2,2 mln

  63,9(4.4%)

  2,5 mln

  74,5(5.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  29,8(2.8%)

  880,2 tys

  24,5(2.5%)

  994,6 tys

  27,8(2.8%)

  1,4 mln

  39,1(3.7%)

  2,3 mln

  64,8(5.8%)

  1,7 mln

  47,4(4%)

  2,2 mln

  63,7(4.4%)

  2,5 mln

  73,2(5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  604,7 tys

  16,7(1.6%)

  661,0 tys

  18,4(1.9%)

  661,9 tys

  18,5(1.9%)

  786,2 tys

  22,2(2.1%)

  688,7 tys

  19,6(1.7%)

  598,0 tys

  17,2(1.4%)

  655,2 tys

  19,0(1.3%)

  706,3 tys

  20,7(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  37,1(3.5%)

  1,8 mln

  50,2(5.1%)

  684,7 tys

  19,2(2%)

  603,3 tys

  17,0(1.6%)

  419,6 tys

  11,9(1.1%)

  181,5 tys

  5,2(0.4%)

  3,5 mln

  101(7%)

  339,1 tys

  9,9(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  368,0 tys

  10,2(1%)

  280,6 tys

  7,8(0.8%)

  235,1 tys

  6,6(0.7%)

  182,6 tys

  5,1(0.5%)

  178,8 tys

  5,1(0.5%)

  159,2 tys

  4,6(0.4%)

  99,1 tys

  2,9(0.2%)

  323,6 tys

  9,5(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  243,3 tys

  6,7(0.6%)

  209,1 tys

  5,8(0.6%)

  226,4 tys

  6,3(0.6%)

  220,0 tys

  6,2(0.6%)

  219,5 tys

  6,2(0.6%)

  256,0 tys

  7,3(0.6%)

  241,6 tys

  7,0(0.5%)

  273,8 tys

  8,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,5(0.4%)

  125,2 tys

  3,5(0.3%)

  125,2 tys

  3,6(0.3%)

  132,0 tys

  3,8(0.3%)

  132,0 tys

  3,8(0.3%)

  127,5 tys

  3,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  23,2 tys

  0,6(0.1%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  15,4 tys

  0,4(0%)

  18,4 tys

  0,5(0%)

  22,1 tys

  0,6(0.1%)

  22,9 tys

  0,7(0.1%)

  22,8 tys

  0,7(0%)

  24,9 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  882

  0,0(0%)

  20,1 tys

  0,6(0.1%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  344

  0,0(0%)

  958

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,3 tys

  0,1(0%)

  842

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,0 tys

  0,5(0%)

  13,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  49,4 tys

  1,4(0.1%)

  27,8 tys

  0,8(0.1%)

  32,2 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  41,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie górowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu górowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat górowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu górowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,8 mln

  1,1 tys(100%)

  35,7 mln

  989(100%)

  35,8 mln

  998(100%)

  38,7 mln

  1,1 tys(100%)

  39,7 mln

  1,1 tys(100%)

  42,2 mln

  1,2 tys(100%)

  52,3 mln

  1,5 tys(100%)

  52,6 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,9 mln

  522(48.8%)

  17,0 mln

  473(47.6%)

  17,0 mln

  477(47.7%)

  17,9 mln

  506(46.4%)

  18,1 mln

  515(45.7%)

  20,3 mln

  583(48.1%)

  24,2 mln

  699(46.2%)

  26,5 mln

  775(50.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,8 mln

  134(12.5%)

  5,1 mln

  142(14.3%)

  6,1 mln

  170(16.9%)

  7,1 mln

  199(18.2%)

  7,6 mln

  215(19.1%)

  8,1 mln

  232(19.2%)

  8,0 mln

  232(15.3%)

  9,2 mln

  268(17.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  89,9(8.4%)

  3,4 mln

  93,9(9.5%)

  3,5 mln

  98,8(9.9%)

  4,2 mln

  117(10.7%)

  4,1 mln

  118(10.5%)

  4,2 mln

  120(9.9%)

  5,6 mln

  162(10.7%)

  5,0 mln

  146(9.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  102(9.5%)

  3,5 mln

  96,0(9.7%)

  4,1 mln

  114(11.4%)

  3,2 mln

  90,8(8.3%)

  3,2 mln

  91,6(8.1%)

  3,4 mln

  96,5(8%)

  3,9 mln

  112(7.4%)

  4,4 mln

  128(8.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  57,3(5.3%)

  1,6 mln

  43,8(4.4%)

  1,4 mln

  38,2(3.8%)

  1,3 mln

  37,9(3.5%)

  1,1 mln

  31,6(2.8%)

  1,0 mln

  29,0(2.4%)

  1,1 mln

  32,1(2.1%)

  1,5 mln

  45,0(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  32,3(3%)

  741,5 tys

  20,6(2.1%)

  807,5 tys

  22,6(2.3%)

  836,4 tys

  23,6(2.2%)

  765,2 tys

  21,7(1.9%)

  729,4 tys

  20,9(1.7%)

  848,2 tys

  24,5(1.6%)

  908,8 tys

  26,6(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  805,6 tys

  22,2(2.1%)

  627,0 tys

  17,4(1.8%)

  837,5 tys

  23,4(2.3%)

  725,5 tys

  20,5(1.9%)

  634,7 tys

  18,0(1.6%)

  853,0 tys

  24,5(2%)

  934,7 tys

  27,1(1.8%)

  821,0 tys

  24,0(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  46,5(4.3%)

  1,4 mln

  37,8(3.8%)

  374,9 tys

  10,5(1%)

  581,2 tys

  16,4(1.5%)

  795,8 tys

  22,6(2%)

  544,7 tys

  15,6(1.3%)

  1,1 mln

  31,8(2.1%)

  790,8 tys

  23,1(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,2(0%)

  170,8 tys

  4,8(0.5%)

  59,2 tys

  1,7(0.2%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  29,1 tys

  0,8(0.1%)

  610,1 tys

  17,7(1.2%)

  656,5 tys

  19,2(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  369,0 tys

  10,2(1%)

  425,2 tys

  11,8(1.2%)

  373,4 tys

  10,5(1%)

  397,2 tys

  11,2(1%)

  847,7 tys

  24,1(2.1%)

  443,4 tys

  12,7(1.1%)

  327,7 tys

  9,5(0.6%)

  504,0 tys

  14,7(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  37,1(3.5%)

  1,8 mln

  50,2(5.1%)

  684,7 tys

  19,2(1.9%)

  603,3 tys

  17,0(1.6%)

  419,6 tys

  11,9(1.1%)

  181,5 tys

  5,2(0.4%)

  3,5 mln

  101(6.7%)

  339,1 tys

  9,9(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  337,8 tys

  9,3(0.9%)

  146,8 tys

  4,1(0.4%)

  223,2 tys

  6,2(0.6%)

  175,6 tys

  5,0(0.5%)

  202,5 tys

  5,8(0.5%)

  179,7 tys

  5,2(0.4%)

  135,7 tys

  3,9(0.3%)

  147,9 tys

  4,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,5(0.3%)

  125,2 tys

  3,5(0.3%)

  125,2 tys

  3,6(0.3%)

  132,0 tys

  3,8(0.3%)

  132,0 tys

  3,8(0.3%)

  127,5 tys

  3,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  81,8 tys

  2,3(0.2%)

  70,8 tys

  2,0(0.2%)

  69,3 tys

  1,9(0.2%)

  48,9 tys

  1,4(0.1%)

  47,2 tys

  1,3(0.1%)

  342,9 tys

  9,8(0.8%)

  72,6 tys

  2,1(0.1%)

  96,4 tys

  2,8(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  180,2 tys

  5,0(0.5%)

  33,0 tys

  0,9(0.1%)

  39,1 tys

  1,1(0.1%)

  77,8 tys

  2,2(0.2%)

  34,6 tys

  1,0(0.1%)

  79,5 tys

  2,3(0.2%)

  108,6 tys

  3,1(0.2%)

  67,9 tys

  2,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,4 tys

  1,4(0.1%)

  27,8 tys

  0,8(0.1%)

  32,2 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  41,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat górowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 023 mieszkańców powiatu górowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 884 kobiet oraz 4 139 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 13,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 8,9% średnie ogólnokształcące, a 22,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,5% mieszkańców powiatu górowskiego, gimnazjalnym 4,1%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu górowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie górowskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,7%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,3%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2021 w powiecie górowskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 859 dzieci (415 dziewczynek oraz 444 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie górowskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 833 dzieci (397 dziewczynek oraz 436 chłopców). Dostępne były 882 miejsca.

  15,3% mieszkańców powiatu górowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 773 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 14 szkół podstawowych, w których w 161 oddziałach uczyło się 2 566 uczniów (1 240 kobiet oraz 1 326 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie górowskim placówkę miało 15 szkół podstawowych, w których w 135 oddziałach uczyło się 2 587 uczniów (1 272 kobiety oraz 1 315 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów.

  W powiecie górowskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 307 uczniów (185 kobiet oraz 122 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 95 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie górowskim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 582 uczniów (376 kobiet oraz 206 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 185 absolwentów.

  W powiecie górowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 271 uczniów (115 kobiet oraz 156 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,2 uczniów. 16,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,7% mieszkańców powiatu górowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,6% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 13,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. górowski
  13,3%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 17,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat górowski
  34,1%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • pow. górowski
  3,0%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. górowski
  8,9%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. górowski
  22,2%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. górowski
  28,5%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 21,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. górowski
  4,1%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. górowski
  16,3%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 18,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. górowski
  3,7%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 773 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat górowski
  773,0
  Województwo
  905,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. górowski
  0,85
  Województwo
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 45 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 024 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat górowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 859 Dzieci
 • 415 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 444 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 167 3 lata
 • 167
 • 225 4 lata
 • 225
 • 215 5 lata
 • 215
 • 233 6 lat
 • 233
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 79 3 lata
 • 79
 • 118 4 lata
 • 118
 • 100 5 lata
 • 100
 • 112 6 lat
 • 112
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 88 3 lata
 • 88
 • 107 4 lata
 • 107
 • 115 5 lata
 • 115
 • 121 6 lat
 • 121
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 76 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 61,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 61,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat górowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Dzieci
 • 42 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 41 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,6%
  49,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 42 4 lata
 • 42
 • 16 5 lata
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 24 4 lata
 • 24
 • 8 5 lata
 • 8
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 18 4 lata
 • 18
 • 8 5 lata
 • 8
 •  
 • 5,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat górowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 147 Oddziały
 • 2 547 Uczniowie
 • 1 232 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 315 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 318 Uczniowie w 1 klasie
 • 149 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 169 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 319 Absolwenci
 • 155 Kobiety
  (absolwenci)
 • 164 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat górowski
  15,9
  woj. dolnośląskie
  17,5
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,9
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,9
 • 17,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,3
 • 1,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,4
 •  
 • 210,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 177,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat górowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 235 Uczniowie
 • 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 89 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,1%
  37,9%
 • 81 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 72 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,2%
  45,8%
 • 12 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat górowski
  19,2
  Dolnośląskie
  26,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 23,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat górowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,8%
  63,2%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat górowski
  16,9
  Dolnośląskie
  18,5
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,9
 • 21,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,0
 • 4,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,8
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat górowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat górowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat górowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie górowskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • schroniska: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie górowskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie górowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 600 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 163 (uczestnicy: 9 091)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 820)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 1 935)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 240)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 (uczestnicy: 1 050)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 513)
  • pokazy teatralne: 18 (uczestnicy: 790)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 51 (uczestnicy: 585)
  • inne: 14 (uczestnicy: 2 008)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 726)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 82)
  • taneczne: 3 (członkowie: 55)
  • muzyczne: 10 (członkowie: 374)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 26)
  • teatralne: 1 (członkowie: 23)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 106)
  • inne: 4 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 531)
  • teatralne: 1 (członkowie: 23)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 166)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 45)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 94)
  • taneczne: 1 (członkowie: 25)
  • inne: 5 (członkowie: 178)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie górowskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 360 miejscami na widowni. Odbyło się 408 seansów, na które przyszło 6 347 widzów, w tym 105 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 687 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie górowskim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 132 775 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 22 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 166 950 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 57
  • dostępne dla czytelników: 30
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 30
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie górowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie górowskim działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 580 członków. Zarejestrowano 742 ćwiczących (mężczyźni: 609, kobiety: 133, chłopcy do lat 18: 384, dziewczęta do lat 18: 103). Aktywnych było 19 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie górowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat górowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat górowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 23 wypadków drogowych w powiecie górowskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 67,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 2,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 64,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie górowskim zarejestrowanych było 32 748 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 25 678 samochodów osobowych (743,2 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 202 samochodów ciężarowych (96,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 112 autobusów (3,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 138 ciągników siodłowych (4,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 290 motocykli (37,3 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 32,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 22,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,1 lat.


  W 2021 roku w powiecie górowskim znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie górowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 32 Ranni
  (rok 2021)
 • 7 Lekko ranni
 • 25 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie górowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 67,28 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. górowski
  67,3
  woj. dolnośląskie
  60,1
  Kraj
  59,9
 • 2,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  5,9
 • 93,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  93,6
  Województwo
  70,1
  Cała Polska
  69,4
 • 9,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat górowski
  9,2
  Dolnośląskie
  6,7
  Cała Polska
  7,6
 • 64,13 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. górowski
  64,1
  woj. dolnośląskie
  73,3
  Polska
  80,2
 • 4,35 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat górowski
  4,3
  woj. dolnośląskie
  10,3
  Cała Polska
  9,8
 • 139,13 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat górowski
  139,1
  Województwo
  116,6
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 32 748 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie górowskim w 2020 roku
 • 25 678 Samochody osobowe
 • 3 202 Samochody ciężarowe
 • 33 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 112 Autobusy
 • 219 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 138 Ciągniki samochodowe
 • 138   Ciągniki siodłowe
 • 2 109 Ciągniki rolnicze
 • 1 290 Motocykle
 • 399   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 270 Motorowery
 • 25 678Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Samochody osobowe w powiecie górowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 743,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  743,2
  Dolnośląskie
  679,0
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 321
  • 1400-1649 kg5 846
  • 1650-1899 kg5 556
  • 1900 kg i więcej6 955
 • 7 321 do 1399 kg
 • 5 846 1400-1649 kg
 • 5 556 1650-1899 kg
 • 6 955 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 318 do 1399 cm3
 • 9 318
 • 14 383 1400-1999 cm3
 • 14 383
 • 1 977 2000 i więcej cm3
 • 1 977
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie górowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 721
  • olej napędowy9 340
  • gaz (LPG)2 406
  • pozostałe211
 • 13 721 benzyna
 • 9 340 olej napędowy
 • 2 406 gaz (LPG)
 • 211 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 135 do 1 roku
 • 135
 • 112 2 lata
 • 112
 • 160 3 lata
 • 160
 • 392 4-5 lat
 • 392
 • 532 6-7 lat
 • 532
 • 765 8-9 lat
 • 765
 • 1 035 10-11 lat
 • 1 035
 • 3 597 12-15 lat
 • 3 597
 • 5 484 16-20 lat
 • 5 484
 • 4 549 21-25 lat
 • 4 549
 • 3 044 26-30 lat
 • 3 044
 • 5 873 31 lat i więcej
 • 5 873
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie górowskim
 • Tutaj
  22,0 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 3 202Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie górowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 96,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. górowski
  96,7
  Dolnośląskie
  98,2
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 607 do 999 kg
 • 1 607
 • 973 1000-1499 kg
 • 973
 • 204 1500-2999 kg
 • 204
 • 29 3000-3499 kg
 • 29
 • 91 3500-4999 kg
 • 91
 • 160 5000-6999 kg
 • 160
 • 71 7000-9999 kg
 • 71
 • 54 10000-14999 kg
 • 54
 • 13 15000 kg i więcej
 • 13
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna735
  • olej napędowy2 333
  • gaz (LPG)68
  • pozostałe66
 • 735 benzyna
 • 2 333 olej napędowy
 • 68 gaz (LPG)
 • 66 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 16 2 lata
 • 16
 • 17 3 lata
 • 17
 • 51 4-5 lat
 • 51
 • 83 6-7 lat
 • 83
 • 90 8-9 lat
 • 90
 • 156 10-11 lat
 • 156
 • 448 12-15 lat
 • 448
 • 547 16-20 lat
 • 547
 • 544 21-25 lat
 • 544
 • 242 26-30 lat
 • 242
 • 994 31 lat i więcej
 • 994
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie górowskim
 • Powiat
  22,9 lat
  woj. dolnośląskie
  19,4 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 112Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Autobusy w powiecie górowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,2
  woj. dolnośląskie
  3,7
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19
  • olej napędowy90
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe3
 • 19 benzyna
 • 90 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 12-15 lat
 • 1
 • 6 16-20 lat
 • 6
 • 8 21-25 lat
 • 8
 • 6 26-30 lat
 • 6
 • 91 31 lat i więcej
 • 91
 • 32,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie górowskim
 • Tutaj
  32,7 lat
  Dolnośląskie
  21,5 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 138Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie górowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  4,0
  Dolnośląskie
  8,2
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy128
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 4 benzyna
 • 128 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 15 16-20 lat
 • 15
 • 23 21-25 lat
 • 23
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 38 31 lat i więcej
 • 38
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie górowskim
 • powiat górowski
  22,6 lat
  woj. dolnośląskie
  14,3 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 1 290Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie górowskim
 • Motocykle w powiecie górowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 37,3 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. górowski
  37,3
  Dolnośląskie
  35,4
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 6 2 lata
 • 6
 • 8 3 lata
 • 8
 • 53 4-5 lat
 • 53
 • 28 6-7 lat
 • 28
 • 34 8-9 lat
 • 34
 • 44 10-11 lat
 • 44
 • 152 12-15 lat
 • 152
 • 199 16-20 lat
 • 199
 • 199 21-25 lat
 • 199
 • 148 26-30 lat
 • 148
 • 405 31 lat i więcej
 • 405
 • 23,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie górowskim
 • powiat górowski
  23,1 lat
  Dolnośląskie
  23,0 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie górowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 63,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  63,7 km
  woj. dolnośląskie
  542,7 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,4 km
  Dolnośląskie
  3,8 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami