Powiat kraśnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kraśnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 94 022 Liczba mieszkańców
 • 1 005 km2 Powierzchnia
 • 97 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,8% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Maj Starosta
 • ul. Aleja Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik Adres starostwa powiatowego
 • LKR Tablice rejestracyjne
Powiat kraśnicki na mapie
Identyfikatory
 • 0607 TERYT (TERC)
Herb powiatu kraśnickiego
powiat kraśnicki herb
Flaga powiatu kraśnickiego
powiat kraśnicki flaga

powiat kraśnicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku
81-82-52-281
81-82-64-157
Obwodowa 1
23-200 Kraśnik
Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku
81-82-62-210
81-82-62-244
Lubelska 83
23-200 Kraśnik
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kraśniku
81-82-53-107
81-82-53-107
Lubelska 115
23-200 Kraśnik
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku
81-88-43-673
81-88-43-673
Kościuszki 36
23-200 Kraśnik
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku
81-82-52-503
81-82-52-503
Rzeczycka 10
23-200 Kraśnik
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
(81) 825-58-99
(81) 825-50-52
ul. Niepodległości
23-210 Kraśnik

Powiat kraśnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat kraśnicki ma 94 022 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kraśnickiego w 2050 roku wynosi 72 654, z czego 36 697 to kobiety, a 35 957 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kraśnickiego zawarli w 2020 roku 299 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców powiatu kraśnickiego jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kraśnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -577. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,07 na 1000 mieszkańców powiatu kraśnickiego. W 2020 roku urodziło się 686 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 46,5% zgonów w powiecie kraśnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w powiecie kraśnickim były nowotwory, a 3,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kraśnickiego przypada 13.29 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 565 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 787 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kraśnickiego -222. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 16.

  59,8% mieszkańców powiatu kraśnickiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kraśnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 94 022 Liczba mieszkańców
 • 48 385 Kobiety
 • 45 637 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kraśnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kraśnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kraśnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kraśnickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 654 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 36 697 Kobiety
 • 35 957 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kraśnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kraśnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kraśnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kraśnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat kraśnicki
  43,4 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kraśnicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kraśnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,4%
  Lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  58,5%
  Lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,7%
  Województwo
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 17,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kraśnicki
  3,5%
  Lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • pow. kraśnicki
  1,0%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kraśnickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,1
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,2
  woj. lubelskie
  1,3
  Polska
  1,3
 • 299 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kraśnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -577 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -229 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -348 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,1
  Województwo
  -4,4
  Cała Polska
  -3,2
 • -6,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kraśnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kraśnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kraśnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kraśnickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 686 Urodzenia żywe
 • 334 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 352 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,2
  woj. lubelskie
  8,6
  Cały kraj
  9,3
 • 31,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  31,8
  Lubelskie
  37,5
  Kraj
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 63 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 63
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 338 g Średnia waga noworodków
 • 3 313 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 362 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kraśnicki
  3 338 g
  Województwo
  3 363 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 218 Waga 3500g - 3999g
 • 218
 • 249 Waga 3000g - 3499g
 • 249
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,10
  Lubelskie
  1,27
  Kraj
  1,38
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,53
  Lubelskie
  0,61
  Cała Polska
  0,67
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kraśnicki
  0,54
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie kraśnickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 263 Zgony
 • 563 Kobiety
  (Zgony)
 • 700 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,6%
  55,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kraśnicki
  13,3
  Lubelskie
  13,0
  Cały kraj
  12,5
 • 184,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  184,1
  woj. lubelskie
  151,1
  Cały kraj
  134,3
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kraśnicki
  2,9
  Lubelskie
  3,9
  Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kraśnicki
  3,2
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kraśnickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. kraśnicki
  46,5%
  Lubelskie
  43,4%
  Kraj
  39,4%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,2%
  Lubelskie
  22,8%
  Cały kraj
  26,5%
 • 3,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. kraśnicki
  3,0%
  Lubelskie
  4,0%
  Kraj
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  0,8
  Polska
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  72,1
  Kraj
  70,4
 • 245,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  245,8
  Województwo
  248,7
  Kraj
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,6
  Cały kraj
  261,3
 • 515,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 559,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 469,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  515,6
  woj. lubelskie
  472,5
  Cały kraj
  421,0
 • 84,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  84,4
  Województwo
  80,8
  Cały kraj
  69,5
 • 28,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  28,5
  Lubelskie
  27,6
  Cały kraj
  35,1
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat kraśnicki
  6,1
  Województwo
  6,2
  Polska
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,6%
  Lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kraśnickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 45 Osoby w zamachach samobójczych
 • 16 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 29 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 47 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  47,0
  woj. lubelskie
  32,0
  Polska
  31,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat kraśnicki
  14,0
  Województwo
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 8 samookaleczenie powierzchniowe
 • 8
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 20 powieszenie się
 • 20
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 14 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 14
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 10 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 10
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 13 nieustalona
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu16
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 7 trzeźwy
 • 16 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 16 kawaler/panna
 • 16
 • 20 żonaty/zamężna
 • 20
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie6
  • wyższe0
  • nieustalony26
 • 2 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 0 wyższe
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 4 renta
 • 4
 • 5 emerytura
 • 5
 • 3 zasiłek lub alimenty
 • 3
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 20 nieustalony
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 565 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 298 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 267 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 14 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 787 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 402 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 385 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -206 Saldo migracji
 • -97 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -109 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -222 Saldo migracji wewnętrznych
 • -104 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -118 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 16 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kraśnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kraśnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kraśnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kraśnickim oddano do użytku 137 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,45 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kraśnickim to 32 275 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 341 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  97,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 2,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kraśnickim to 5,18 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie kraśnickim to 109,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,22% mieszkań posiada łazienkę, 76,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,67% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie kraśnickim 104 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 466 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 332 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 466 zł
 • pow. kraśnicki
  3 466 zł
  Lubelskie
  5 551 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 466 zł Ogółem
 • 3 466 zł
 • 3 366 zł do 40 m2
 • 3 366 zł
 • 3 635 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 635 zł
 • 3 514 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 514 zł
 • 3 093 zł od 80,1 m2
 • 3 093 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 332 zł
 • pow. kraśnicki
  3 332 zł
  Lubelskie
  5 337 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 332 zł Ogółem
 • 3 332 zł
 • 3 133 zł do 40 m2
 • 3 133 zł
 • 3 530 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 530 zł
 • 3 253 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 253 zł
 • 2 853 zł od 80,1 m2
 • 2 853 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 104
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m238
  • od 40,1 do 60 m252
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m23
 • 38 do 40 m2
 • 52 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kraśnickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 467 zł
 • powiat kraśnicki
  3 467 zł
  woj. lubelskie
  4 986 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 467 zł Ogółem
 • 3 467 zł
 • 3 366 zł do 40 m2
 • 3 366 zł
 • 3 635 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 635 zł
 • 3 514 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 514 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 337 zł
 • powiat kraśnicki
  3 337 zł
  Lubelskie
  4 964 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 337 zł Ogółem
 • 3 337 zł
 • 3 133 zł do 40 m2
 • 3 133 zł
 • 3 530 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 530 zł
 • 3 253 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 253 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 103
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m238
  • od 40,1 do 60 m252
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 38 do 40 m2
 • 52 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 32 275 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 341,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  341,40
  Lubelskie
  378,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 82,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat kraśnicki
  82,20 m2
  Lubelskie
  77,70 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 28,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,10 m2
  Województwo
  29,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat kraśnicki
  3,96
  Województwo
  3,86
  Cały kraj
  3,82
 • 2,93 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kraśnicki
  2,93
  Lubelskie
  2,64
  Kraj
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,74
  Lubelskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 137 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kraśnicki
  1,45
  woj. lubelskie
  4,03
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 710 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kraśnicki
  5,18
  Lubelskie
  4,18
  Polska
  3,77
 • 7,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  7,51
  Lubelskie
  16,85
  Kraj
  21,77
 • 14 978 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 109,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  109,3 m2
  Lubelskie
  96,3 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kraśnicki
  0,16 m2
  woj. lubelskie
  0,39 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  91,04%
  woj. lubelskie
  91,91%
  Polska
  96,97%
 • 83,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  83,51%
  Województwo
  85,47%
  Cała Polska
  94,01%
 • 81,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. kraśnicki
  81,22%
  Lubelskie
  83,02%
  Cały kraj
  91,78%
 • 76,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  76,45%
  Województwo
  76,30%
  Cały kraj
  83,08%
 • 58,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  58,67%
  Województwo
  46,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat kraśnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kraśnickim na 1000 mieszkańców pracuje 140osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kraśnickim wynosiło w 2020 roku 10,8% (11,0% wśród kobiet i 10,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kraśnickim wynosiło 4 244,39 PLN, co odpowiada 76.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kraśnickiego 5 237 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 413 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 824.

  58,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kraśnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,6% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 140 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kraśnicki
  140,0
  woj. lubelskie
  189,0
  Cały kraj
  252,0
 • 10,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,0% Kobiety
 • 10,7% Mężczyźni
 • powiat kraśnicki
  10,8%
  Lubelskie
  8,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kraśnickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kraśnickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kraśnickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 244 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. kraśnicki
  4 244 PLN
  Lubelskie
  4 915 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kraśnickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 237 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 413 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 824 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 58,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,6% Przemysł i budownictwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 24,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kraśnickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13 272 Pracujący ogółem
 • 6 806 Kobiety
 • 6 466 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kraśnickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kraśnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kraśnicki
  67,3
  woj. lubelskie
  67,6
  Polska
  68,0
 • 40,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kraśnicki
  40,2
  Lubelskie
  38,2
  Cały kraj
  37,5
 • 148,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  148,0
  woj. lubelskie
  129,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kraśnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kraśnickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 928 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 292 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 625 nowych podmiotów, a 288 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (754) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (503) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (515) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (288) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kraśnickim najwięcej (416) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 672) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (150) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (1 912) podmiotów, a 70,2% (4 866) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kraśnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (22.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 928 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 150 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 912 Przemysł i budownictwo
 • 4 866 Pozostała działalność
 • 625 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kraśnickim w 2020 roku
 • 288 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kraśnickim w 2020 roku
 • 5 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 672 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 672
 • 217 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 217
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 6 923 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 923
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 35 Spółdzielnie ogółem
 • 35
 • 270 Spółki handlowe ogółem
 • 270
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 184  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 184
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 416 Spółki cywilne ogółem
 • 416
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 339 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 339
 • 1 188 Budownictwo
 • 1 188
 • 491 Przetwórstwo przemysłowe
 • 491
 • 430 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 430
 • 393 Transport i gospodarka magazynowa
 • 393
 • 308 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 308
 • 261 Pozostała działalność
 • 261
 • 178 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 178
 • 146 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 146
 • 126 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 126
 • 114 Informacja i komunikacja
 • 114
 • 106 Edukacja
 • 106
 • 105 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 105
 • 41 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 41
 • 40 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 40
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kraśnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kraśnickim stwierdzono 1 234 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,98 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kraśnickim wynosi 83,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kraśnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,30 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 4,07 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,83 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,31 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 234 Przestępstwa ogółem
 • 1 234
 • 789 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 789
 • 220 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 220
 • 174 Przestępstwa drogowe
 • 174
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 387 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 387
 • 12,98 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kraśnicki
  12,98
  woj. lubelskie
  13,81
  Cała Polska
  19,96
 • 8,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,30
  woj. lubelskie
  8,49
  Polska
  12,25
 • 2,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,31
  Województwo
  2,78
  Polska
  5,17
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,83
  woj. lubelskie
  1,81
  Kraj
  1,73
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kraśnicki
  0,31
  Województwo
  0,34
  Polska
  0,37
 • 4,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,07
  Województwo
  5,14
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  woj. lubelskie
  81%
  Kraj
  73%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  85%
  woj. lubelskie
  79%
  Kraj
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  61%
  Województwo
  75%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. kraśnicki
  97%
  Lubelskie
  94%
  Kraj
  87%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kraśnicki
  59%
  Lubelskie
  65%
  Cała Polska
  54%

Powiat kraśnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kraśnickiego wyniosła w 2020 roku 129,6 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu kraśnickiego - 33.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (15.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,3 mln złotych, czyli 18,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kraśnickiego wyniosła w 2020 roku 144,9 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.3%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12%). W budżecie powiatu kraśnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 153 złotych na mieszkańca (10,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,8 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kraśnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kraśnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kraśnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  83,4 mln

  844(100%)

  98,0 mln

  995(100%)

  95,9 mln

  980(100%)

  89,5 mln

  920(100%)

  100,4 mln

  1,0 tys(100%)

  131,4 mln

  1,4 tys(100%)

  122,8 mln

  1,3 tys(100%)

  129,6 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,4 mln

  318(37.6%)

  35,1 mln

  358(35.9%)

  33,2 mln

  340(34.6%)

  31,5 mln

  324(35.2%)

  30,7 mln

  318(30.6%)

  36,5 mln

  380(27.8%)

  42,4 mln

  445(34.6%)

  43,7 mln

  463(33.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,4 mln

  197(23.3%)

  22,1 mln

  225(22.5%)

  20,0 mln

  205(20.9%)

  20,9 mln

  215(23.3%)

  14,2 mln

  147(14.2%)

  14,9 mln

  155(11.3%)

  17,7 mln

  186(14.4%)

  21,4 mln

  227(16.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,0 mln

  61,0(7.2%)

  8,9 mln

  90,5(9.1%)

  15,6 mln

  160(16.3%)

  8,4 mln

  86,3(9.4%)

  17,0 mln

  177(17%)

  30,9 mln

  322(23.5%)

  15,6 mln

  164(12.7%)

  19,8 mln

  209(15.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,5 mln

  76,1(9%)

  9,1 mln

  92,8(9.3%)

  8,7 mln

  89,3(9.1%)

  8,6 mln

  88,9(9.6%)

  10,4 mln

  108(10.3%)

  11,2 mln

  117(8.5%)

  11,2 mln

  118(9.2%)

  10,3 mln

  109(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  44,6(5.3%)

  4,3 mln

  44,1(4.4%)

  4,3 mln

  44,3(4.5%)

  4,5 mln

  45,9(5%)

  4,7 mln

  48,5(4.7%)

  7,1 mln

  74,3(5.4%)

  5,3 mln

  55,8(4.3%)

  6,5 mln

  68,7(5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,4 mln

  54,7(6.5%)

  4,7 mln

  48,1(4.8%)

  3,8 mln

  39,1(4%)

  4,9 mln

  50,7(5.5%)

  4,4 mln

  45,4(4.4%)

  7,0 mln

  72,6(5.3%)

  3,3 mln

  34,4(2.7%)

  4,3 mln

  45,7(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  744,3 tys

  7,5(0.9%)

  5,3 mln

  53,7(5.4%)

  1,5 mln

  15,7(1.6%)

  934,5 tys

  9,6(1%)

  981,1 tys

  10,2(1%)

  2,0 mln

  20,6(1.5%)

  5,7 mln

  60,3(4.7%)

  4,3 mln

  45,6(3.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,6 mln

  46,6(5.5%)

  4,3 mln

  44,1(4.4%)

  4,7 mln

  47,8(4.9%)

  5,0 mln

  51,1(5.5%)

  4,2 mln

  43,6(4.2%)

  4,4 mln

  46,2(3.4%)

  4,2 mln

  43,8(3.4%)

  4,2 mln

  44,3(3.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  24,8(2.9%)

  2,7 mln

  27,9(2.8%)

  2,6 mln

  26,7(2.7%)

  3,0 mln

  30,7(3.3%)

  2,8 mln

  29,1(2.8%)

  3,1 mln

  32,3(2.4%)

  3,2 mln

  33,3(2.6%)

  3,7 mln

  39,3(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  871,7 tys

  8,8(1%)

  676,5 tys

  6,9(0.7%)

  478,0 tys

  4,9(0.5%)

  460,8 tys

  4,7(0.5%)

  408,2 tys

  4,2(0.4%)

  401,4 tys

  4,2(0.3%)

  565,2 tys

  5,9(0.5%)

  402,5 tys

  4,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,5(0.3%)

  250,4 tys

  2,6(0.2%)

  247,5 tys

  2,6(0.2%)

  256,5 tys

  2,7(0.2%)

  264,0 tys

  2,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  193,6 tys

  2,0(0.2%)

  168,1 tys

  1,7(0.2%)

  166,4 tys

  1,7(0.2%)

  159,9 tys

  1,6(0.2%)

  189,3 tys

  2,0(0.2%)

  175,0 tys

  1,8(0.1%)

  171,4 tys

  1,8(0.1%)

  230,9 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  72,6 tys

  0,7(0.1%)

  43,9 tys

  0,4(0%)

  327,4 tys

  3,4(0.3%)

  188,8 tys

  1,9(0.2%)

  439,6 tys

  4,6(0.4%)

  249,2 tys

  2,6(0.2%)

  202,6 tys

  2,1(0.2%)

  206,7 tys

  2,2(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  2,2 tys

  0,0(0%)

  482

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,2 tys

  0,4(0%)

  40,8 tys

  0,4(0%)

  56,5 tys

  0,6(0%)

  181,6 tys

  1,9(0.1%)

  138,2 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  154,9 tys

  1,6(0.2%)

  206,0 tys

  2,1(0.2%)

  163,3 tys

  1,7(0.2%)

  156,7 tys

  1,6(0.2%)

  366,9 tys

  3,8(0.4%)

  534,3 tys

  5,6(0.4%)

  173,5 tys

  1,8(0.1%)

  135,1 tys

  1,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  39,0 tys

  0,4(0%)

  38,3 tys

  0,4(0%)

  51,9 tys

  0,5(0.1%)

  138,0 tys

  1,4(0.2%)

  199,5 tys

  2,1(0.2%)

  3,6 mln

  37,8(2.8%)

  3,8 mln

  39,5(3.1%)

  117,2 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  141,2 tys

  1,4(0.2%)

  164,5 tys

  1,7(0.2%)

  139,3 tys

  1,4(0.1%)

  149,8 tys

  1,5(0.2%)

  148,7 tys

  1,5(0.1%)

  145,2 tys

  1,5(0.1%)

  162,5 tys

  1,7(0.1%)

  114,2 tys

  1,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  56,3 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  23,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  21,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,7 tys

  0,2(0%)

  5,3 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  12,4 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  19,8 tys

  0,2(0%)

  30,5 tys

  0,3(0%)

  18,6 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  93,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  292,9 tys

  3,0(0.3%)

  230,2 tys

  2,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kraśnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kraśnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kraśnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  88,8 mln

  898(100%)

  96,5 mln

  980(100%)

  97,1 mln

  993(100%)

  100,2 mln

  1,0 tys(100%)

  97,7 mln

  1,0 tys(100%)

  124,7 mln

  1,3 tys(100%)

  119,1 mln

  1,2 tys(100%)

  144,9 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  47,8 mln

  484(53.9%)

  45,4 mln

  462(47%)

  45,5 mln

  466(46.8%)

  46,9 mln

  483(46.8%)

  44,8 mln

  464(45.9%)

  46,1 mln

  480(37%)

  52,2 mln

  547(43.8%)

  69,6 mln

  736(48%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,0 mln

  152(16.9%)

  16,3 mln

  166(16.9%)

  14,9 mln

  153(15.3%)

  16,1 mln

  166(16.1%)

  12,1 mln

  125(12.4%)

  13,1 mln

  137(10.5%)

  14,7 mln

  154(12.3%)

  17,8 mln

  188(12.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,4 mln

  106(11.8%)

  11,2 mln

  114(11.6%)

  12,2 mln

  125(12.6%)

  13,2 mln

  136(13.2%)

  14,0 mln

  145(14.3%)

  16,3 mln

  169(13%)

  17,7 mln

  186(14.9%)

  17,4 mln

  184(12%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  20,8(2.3%)

  3,1 mln

  32,0(3.3%)

  10,2 mln

  105(10.5%)

  2,6 mln

  27,0(2.6%)

  5,9 mln

  60,6(6%)

  19,1 mln

  198(15.3%)

  8,3 mln

  86,6(6.9%)

  12,6 mln

  133(8.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  44,4(4.9%)

  4,2 mln

  43,1(4.4%)

  4,2 mln

  43,0(4.3%)

  4,4 mln

  45,3(4.4%)

  4,6 mln

  48,0(4.7%)

  6,7 mln

  69,7(5.4%)

  5,4 mln

  57,0(4.6%)

  6,3 mln

  66,6(4.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  10,8(1.2%)

  5,6 mln

  57,1(5.8%)

  2,1 mln

  21,8(2.2%)

  1,5 mln

  15,3(1.5%)

  1,5 mln

  15,0(1.5%)

  2,6 mln

  26,9(2.1%)

  6,0 mln

  63,3(5.1%)

  4,9 mln

  51,7(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  44,2(4.9%)

  4,4 mln

  45,3(4.6%)

  3,7 mln

  37,9(3.8%)

  3,7 mln

  37,7(3.7%)

  3,4 mln

  35,3(3.5%)

  4,0 mln

  41,2(3.2%)

  2,7 mln

  28,6(2.3%)

  3,5 mln

  36,6(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  639,2 tys

  6,5(0.7%)

  2,7 mln

  27,3(2.8%)

  1,3 mln

  13,4(1.3%)

  5,4 mln

  55,3(5.4%)

  2,4 mln

  25,2(2.5%)

  5,8 mln

  60,9(4.7%)

  4,1 mln

  42,8(3.4%)

  2,4 mln

  25,9(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  16,9(1.9%)

  1,4 mln

  14,2(1.4%)

  1,3 mln

  13,5(1.4%)

  1,6 mln

  16,0(1.6%)

  1,2 mln

  12,8(1.3%)

  1,2 mln

  12,3(0.9%)

  1,4 mln

  15,2(1.2%)

  1,6 mln

  17,1(1.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  123,7 tys

  1,3(0.1%)

  170,1 tys

  1,7(0.2%)

  242,2 tys

  2,5(0.2%)

  259,1 tys

  2,7(0.3%)

  241,0 tys

  2,5(0.2%)

  2,5 mln

  25,7(2%)

  699,3 tys

  7,3(0.6%)

  1,3 mln

  14,0(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  251,9 tys

  2,6(0.3%)

  701,5 tys

  7,1(0.7%)

  116,1 tys

  1,2(0.1%)

  207

  0,0(0%)

  201,6 tys

  2,1(0.2%)

  70,2 tys

  0,7(0.1%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  797,3 tys

  8,4(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  298,6 tys

  3,0(0.3%)

  259,7 tys

  2,6(0.3%)

  540,4 tys

  5,5(0.6%)

  4,1 mln

  42,1(4.1%)

  1,7 mln

  17,2(1.7%)

  1,7 mln

  17,9(1.4%)

  462,3 tys

  4,8(0.4%)

  563,1 tys

  6,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,5(0.2%)

  250,4 tys

  2,6(0.3%)

  247,5 tys

  2,6(0.2%)

  256,5 tys

  2,7(0.2%)

  264,0 tys

  2,8(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  551,1 tys

  5,6(0.6%)

  770,0 tys

  7,8(0.8%)

  711,0 tys

  7,3(0.7%)

  173,0 tys

  1,8(0.2%)

  157,5 tys

  1,6(0.2%)

  154,8 tys

  1,6(0.1%)

  246,2 tys

  2,6(0.2%)

  137,6 tys

  1,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  56,3 tys

  0,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,7 tys

  0,5(0.1%)

  34,1 tys

  0,3(0%)

  28,9 tys

  0,3(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  21,1 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,1(0%)

  23,5 tys

  0,2(0%)

  37,7 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  46,1 tys

  0,5(0.1%)

  21,3 tys

  0,2(0%)

  23,0 tys

  0,2(0%)

  22,6 tys

  0,2(0%)

  20,5 tys

  0,2(0%)

  20,9 tys

  0,2(0%)

  21,2 tys

  0,2(0%)

  21,7 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  23,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  21,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,7 tys

  0,2(0%)

  5,3 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1

  0,0(0%)

  19,3

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  456

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  93,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kraśnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 20 483 mieszkańców powiatu kraśnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 990 kobiet oraz 10 493 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu kraśnickiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 24,9% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kraśnickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kraśnickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,5%) oraz zasadnicze zawodowe (17,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (23,3%).

  W roku 2018 w powiecie kraśnickim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 101 oddziałów uczęszczało 1 992 dzieci (919 dziewczynek oraz 1 073 chłopców). Dostępnych było 2 237 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kraśnickim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 70 oddziałów uczęszczało 1 544 dzieci (713 dziewczynek oraz 831 chłopców). Dostępne były 1 522 miejsca.

  15,2% mieszkańców powiatu kraśnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 14,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 853 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 56 szkół podstawowych, w których w 506 oddziałach uczyło się 6 890 uczniów (3 357 kobiet oraz 3 533 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kraśnickim placówkę miały 62 szkoły podstawowe, w których w 402 oddziałach uczyło się 6 222 uczniów (2 995 kobiet oraz 3 227 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,39.

  W powiecie kraśnickim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 513 uczniów (893 kobiety oraz 620 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 588 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kraśnickim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 72 oddziałach uczyło się 2 169 uczniów (1 314 kobiet oraz 855 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 631 absolwentów.

  W powiecie kraśnickim znajduje się 7 Technik, w których w 46 oddziałach uczyło się 965 uczniów (281 kobiet oraz 684 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 246 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kraśnickim placówkę miało 7 Technik, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 178 uczniów (381 kobiet oraz 797 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 318 absolwentów.

  W powiecie kraśnickim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 187 uczniów (45 kobiet oraz 142 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,1 uczniów. 17,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,0% mieszkańców powiatu kraśnickiego w wieku potencjalnej nauki (30,8% kobiet i 31,1% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,4%
  Lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kraśnicki
  32,8%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • pow. kraśnicki
  3,0%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kraśnicki
  11,6%
  Województwo
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. kraśnicki
  18,1%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,6%
  Lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kraśnicki
  24,9%
  Lubelskie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 26,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kraśnicki
  1,5%
  Województwo
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 853 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  853,0
  woj. lubelskie
  844,0
  Polska
  873,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,99
  Lubelskie
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 40 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 101 Oddziały
 • 57 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 237 Miejsca
 • 20 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat kraśnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 992 Dzieci
 • 919 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 073 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,1%
  53,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 43 2 lata i mniej
 • 43
 • 451 3 lata
 • 451
 • 519 4 lata
 • 519
 • 549 5 lata
 • 549
 • 419 6 lat
 • 419
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 213 3 lata
 • 213
 • 249 4 lata
 • 249
 • 242 5 lata
 • 242
 • 192 6 lat
 • 192
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 238 3 lata
 • 238
 • 270 4 lata
 • 270
 • 307 5 lata
 • 307
 • 227 6 lat
 • 227
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 798 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 159,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 158,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 58,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 128 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kraśnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 38 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,3%
  48,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 24 3 lata
 • 24
 • 27 4 lata
 • 27
 • 14 5 lata
 • 14
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 12 3 lata
 • 12
 • 11 4 lata
 • 11
 • 7 5 lata
 • 7
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 16 4 lata
 • 16
 • 7 5 lata
 • 7
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kraśnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 496 Oddziały
 • 6 828 Uczniowie
 • 3 338 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 490 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 834 Uczniowie w 1 klasie
 • 407 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 427 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 851 Absolwenci 2016
 • 420 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 431 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 62 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,6%
  69,4%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci 2016
 • 6 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 13,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,6
  Lubelskie
  15,8
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,6
 • 13,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,6
 • 13,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,8
 • 6,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,2
 •  
 • 708,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 569,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 138,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 24,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 343 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 330 niemiecki
 • 13 inny
 • 25 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 25 angielski
 •  
 • 91,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,39
  Lubelskie
  93,78
  Cały kraj
  95,46
 • 90,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,44
  woj. lubelskie
  92,63
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kraśnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kraśnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kraśnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 1 269 Uczniowie
 • 793 Kobiety
  (uczniowie)
 • 476 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,5%
  37,5%
 • 413 Uczniowie w 1 klasie
 • 260 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 153 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 478 Absolwenci
 • 283 Kobiety
  (absolwenci)
 • 195 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 244 Uczniowie
 • 100 Kobiety
  (uczniowie)
 • 144 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,0%
  59,0%
 • 168 Absolwenci
 • 84 Kobiety
  (absolwenci)
 • 84 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kraśnicki
  26,1
  Lubelskie
  25,7
  Polska
  26,2
 •  
 • 98,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 65,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kraśnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 965 Uczniowie
 • 281 Kobiety
  (uczniowie)
 • 684 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,1%
  70,9%
 • 305 Uczniowie w 1 klasie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 217 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 246 Absolwenci
 • 81 Kobiety
  (absolwenci)
 • 165 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat kraśnicki
  21,0
  Województwo
  22,1
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 96,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 61,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kraśnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 156 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,2%
  78,8%
 • 72 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,7%
  61,3%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat kraśnicki
  17,0
  Województwo
  17,7
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,0
 • 19,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 19,5
 • 10,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,3
 •  
 •  
 • 4 647 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 305
  • niemiecki1 151
  • rosyjski709
  • hiszpański458
 • 2 305 angielski
 • 1 151 niemiecki
 • 709 rosyjski
 • 458 hiszpański
 • 24 francuski
 • 52 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 52 niemiecki
 • 46 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 46 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kraśnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 4Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 20 Oddziały
 • 448 Uczniowie
 • 314 Kobiety
  (uczniowie)
 • 134 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,1%
  29,9%
 • 98 Absolwenci
 • 74 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat kraśnicki
  22,4
  Lubelskie
  18,5
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22,4 Szkoły policealne ogółem
 • 22,4
 • 22,4 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22,4
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kraśnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kraśnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kraśnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kraśnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kraśnickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie kraśnickim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie kraśnickim: 10 (publiczne: 9, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie kraśnickim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 293 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 163 (uczestnicy: 16 170)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 513)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 1 286)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 930)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 4 030)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 1 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 2 080)
  • konkursy: 20 (uczestnicy: 655)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 900)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 1 150)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 237)
  • inne: 18 (uczestnicy: 2 309)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 76 (członkowie: 1 785)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 132)
  • taneczne: 10 (członkowie: 416)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 111)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • teatralne: 2 (członkowie: 35)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 30)
  • literackie: 3 (członkowie: 22)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 446)
  • koło gospodyń wiejskich: 31 (członkowie: 565)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 180)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 108)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 12)
  • tańca: 2 (absolwenci: 60)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 69 (członkowie: 933)
  • teatralne: 4 (członkowie: 29)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 133)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 134)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 19 (członkowie: 228)
  • taneczne: 18 (członkowie: 375)
  • inne: 4 (członkowie: 34)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kraśnickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 373 miejscami na widowni. Odbyło się 450 seansów, na które przyszło 15 453 widzów, w tym 136 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 814 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kraśnickim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 134 zwiedzających, co daje 14 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kraśnickim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 205 393 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 53 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 28 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 216 430 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 132
  • dostępne dla czytelników: 63
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 63
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kraśnickim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 213 członków. Zarejestrowano 2 004 ćwiczących (mężczyźni: 1 447, kobiety: 557, chłopcy do lat 18: 1 087, dziewczęta do lat 18: 506). Aktywnych było 51 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (49), instruktora sportowego (34) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kraśnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kraśnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kraśnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 65 wypadków drogowych w powiecie kraśnickim odnotowano 14 ofiar śmiertelnych oraz 66 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 14,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 76,2 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie kraśnickim zarejestrowanych było 86 636 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 57 884 samochodów osobowych (612,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 8 974 samochodów ciężarowych (101,3 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 481 autobusów (5,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 604 ciągników siodłowych (6,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 787 motocykli (61,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,2 lat.


  W 2020 roku w powiecie kraśnickim znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 14 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 14 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kraśnickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 65 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 14 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 66 Ranni
  (rok 2020)
 • 29 Lekko ranni
 • 37 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kraśnickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 68,76 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  68,8
  woj. lubelskie
  44,4
  Cały kraj
  61,5
 • 14,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. kraśnicki
  14,8
  woj. lubelskie
  7,4
  Polska
  6,5
 • 69,82 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. kraśnicki
  69,8
  woj. lubelskie
  45,2
  Polska
  69,2
 • 16,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  16,2
  woj. lubelskie
  8,2
  Cały kraj
  7,6
 • 76,18 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat kraśnicki
  76,2
  woj. lubelskie
  49,9
  Polska
  80,2
 • 21,54 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. kraśnicki
  21,5
  Lubelskie
  16,8
  Kraj
  10,6
 • 101,54 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. kraśnicki
  101,5
  woj. lubelskie
  101,7
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 86 636 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kraśnickim w 2020 roku
 • 57 884 Samochody osobowe
 • 8 974 Samochody ciężarowe
 • 113 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 481 Autobusy
 • 498 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 605 Ciągniki samochodowe
 • 604   Ciągniki siodłowe
 • 12 407 Ciągniki rolnicze
 • 5 787 Motocykle
 • 2 285   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 770 Motorowery
 • 57 884Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kraśnickim
 • Samochody osobowe w powiecie kraśnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 612,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  612,3
  woj. lubelskie
  643,8
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 108
  • 1400-1649 kg14 520
  • 1650-1899 kg14 216
  • 1900 kg i więcej17 040
 • 12 108 do 1399 kg
 • 14 520 1400-1649 kg
 • 14 216 1650-1899 kg
 • 17 040 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 928 do 1399 cm3
 • 18 928
 • 33 396 1400-1999 cm3
 • 33 396
 • 5 560 2000 i więcej cm3
 • 5 560
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kraśnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 760
  • olej napędowy18 471
  • gaz (LPG)9 558
  • pozostałe1 095
 • 28 760 benzyna
 • 18 471 olej napędowy
 • 9 558 gaz (LPG)
 • 1 095 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 304 do 1 roku
 • 304
 • 236 2 lata
 • 236
 • 362 3 lata
 • 362
 • 936 4-5 lat
 • 936
 • 1 104 6-7 lat
 • 1 104
 • 1 761 8-9 lat
 • 1 761
 • 2 506 10-11 lat
 • 2 506
 • 9 247 12-15 lat
 • 9 247
 • 13 584 16-20 lat
 • 13 584
 • 9 395 21-25 lat
 • 9 395
 • 5 629 26-30 lat
 • 5 629
 • 12 820 31 lat i więcej
 • 12 820
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kraśnickim
 • powiat kraśnicki
  21,5 lat
  woj. lubelskie
  20,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 8 974Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kraśnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kraśnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 101,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  101,3
  woj. lubelskie
  96,3
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 485 do 999 kg
 • 4 485
 • 2 747 1000-1499 kg
 • 2 747
 • 710 1500-2999 kg
 • 710
 • 51 3000-3499 kg
 • 51
 • 106 3500-4999 kg
 • 106
 • 400 5000-6999 kg
 • 400
 • 281 7000-9999 kg
 • 281
 • 121 10000-14999 kg
 • 121
 • 73 15000 kg i więcej
 • 73
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 816
  • olej napędowy5 783
  • gaz (LPG)341
  • pozostałe1 034
 • 1 816 benzyna
 • 5 783 olej napędowy
 • 341 gaz (LPG)
 • 1 034 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 16 2 lata
 • 16
 • 49 3 lata
 • 49
 • 161 4-5 lat
 • 161
 • 199 6-7 lat
 • 199
 • 307 8-9 lat
 • 307
 • 442 10-11 lat
 • 442
 • 1 345 12-15 lat
 • 1 345
 • 1 842 16-20 lat
 • 1 842
 • 1 440 21-25 lat
 • 1 440
 • 752 26-30 lat
 • 752
 • 2 389 31 lat i więcej
 • 2 389
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kraśnickim
 • Tutaj
  22,1 lat
  woj. lubelskie
  20,6 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 481Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kraśnickim
 • Autobusy w powiecie kraśnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat kraśnicki
  5,1
  Lubelskie
  3,5
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy393
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe82
 • 5 benzyna
 • 393 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 82 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 2 2 lata
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 13 6-7 lat
 • 13
 • 11 8-9 lat
 • 11
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 62 12-15 lat
 • 62
 • 126 16-20 lat
 • 126
 • 100 21-25 lat
 • 100
 • 50 26-30 lat
 • 50
 • 97 31 lat i więcej
 • 97
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kraśnickim
 • powiat kraśnicki
  21,9 lat
  woj. lubelskie
  22,1 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 604Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kraśnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kraśnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat kraśnicki
  6,4
  woj. lubelskie
  10,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy516
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe86
 • 2 benzyna
 • 516 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 86 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 5 2 lata
 • 5
 • 4 3 lata
 • 4
 • 31 4-5 lat
 • 31
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 70 8-9 lat
 • 70
 • 45 10-11 lat
 • 45
 • 131 12-15 lat
 • 131
 • 85 16-20 lat
 • 85
 • 94 21-25 lat
 • 94
 • 48 26-30 lat
 • 48
 • 50 31 lat i więcej
 • 50
 • 16,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kraśnickim
 • Powiat
  16,6 lat
  Lubelskie
  14,6 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 5 787Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kraśnickim
 • Motocykle w powiecie kraśnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 61,2 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat kraśnicki
  61,2
  Lubelskie
  50,2
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 17 2 lata
 • 17
 • 21 3 lata
 • 21
 • 102 4-5 lat
 • 102
 • 64 6-7 lat
 • 64
 • 112 8-9 lat
 • 112
 • 132 10-11 lat
 • 132
 • 441 12-15 lat
 • 441
 • 525 16-20 lat
 • 525
 • 476 21-25 lat
 • 476
 • 336 26-30 lat
 • 336
 • 3 542 31 lat i więcej
 • 3 542
 • 28,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kraśnickim
 • pow. kraśnicki
  28,2 lat
  Lubelskie
  26,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kraśnickim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 167,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kraśnicki
  167,1 km
  Lubelskie
  410,4 km
  Polska
  551,8 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,8 km
  woj. lubelskie
  4,9 km
  Kraj
  4,5 km
 • 14 Liczba licencji na taksówki
 • 14 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami