Powiat kraśnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kraśnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 96 574 Liczba mieszkańców
 • 1 005 km2 Powierzchnia
 • 97 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,8% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Maj Starosta
 • ul. Aleja Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik Adres starostwa powiatowego
 • LKR Tablice rejestracyjne
Powiat kraśnicki na mapie
Identyfikatory
 • 0607 TERYT (TERC)
Herb powiatu kraśnickiego
powiat kraśnicki herb
Flaga powiatu kraśnickiego
powiat kraśnicki flaga

powiat kraśnicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku
81-82-52-281
81-82-64-157
Obwodowa 1
23-200 Kraśnik
Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku
81-82-62-210
81-82-62-244
Lubelska 83
23-200 Kraśnik
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kraśniku
81-82-53-107
81-82-53-107
Lubelska 115
23-200 Kraśnik
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku
81-88-43-673
81-88-43-673
Kościuszki 36
23-200 Kraśnik
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku
81-82-52-503
81-82-52-503
Rzeczycka 10
23-200 Kraśnik
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
(81) 825-58-99
(81) 825-50-52
ul. Niepodległości
23-210 Kraśnik

Powiat kraśnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat kraśnicki ma 96 574 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kraśnickiego w 2050 roku wynosi 72 654, z czego 36 697 to kobiety, a 35 957 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kraśnickiego zawarli w 2017 roku 420 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców powiatu kraśnickiego jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kraśnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -274. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,83 na 1000 mieszkańców powiatu kraśnickiego. W 2017 roku urodziło się 829 dzieci, w tym 52,1% dziewczynek i 47,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 304 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 56,9% zgonów w powiecie kraśnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w powiecie kraśnickim były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kraśnickiego przypada 10.64 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 658 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 953 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kraśnickiego -295. W tym samym roku 30 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 21.

  60,9% mieszkańców powiatu kraśnickiego jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kraśnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 96 574 Liczba mieszkańców
 • 49 611 Kobiety
 • 46 963 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kraśnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kraśnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kraśnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kraśnickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 72 654 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 36 697 Kobiety
 • 35 957 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kraśnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kraśnickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kraśnickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kraśnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat kraśnicki
  42,5 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kraśnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kraśnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. kraśnicki
  26,4%
  Lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. kraśnicki
  58,5%
  Lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,7%
  Województwo
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • pow. kraśnicki
  1,0%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kraśnickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,3
  Lubelskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat kraśnicki
  1,4
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 420 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kraśnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -274 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -92 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -182 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,83 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,8
  Lubelskie
  -1,2
  Kraj
  -0,0
 • -1,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kraśnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kraśnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kraśnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kraśnickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 829 Urodzenia żywe
 • 432 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 397 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,1%
  47,9%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,6
  Lubelskie
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  37,0
  Województwo
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 9.41 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.41
 • 46.38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.38
 • 86.04 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86.04
 • 69.92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69.92
 • 32.19 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.19
 • 3.81 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.81
 • 3 304 g Średnia waga noworodków
 • 3 233 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 380 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. kraśnicki
  3 304 g
  Lubelskie
  3 372 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 240 Waga 3500g - 3999g
 • 240
 • 316 Waga 3000g - 3499g
 • 316
 • 145 Waga 2500g - 2999g
 • 145
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. kraśnicki
  1,24
  Województwo
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,65
  Województwo
  0,67
  Polska
  0,71
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,75
  woj. lubelskie
  0,89
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie kraśnickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 035 Zgony
 • 493 Kobiety
  (Zgony)
 • 542 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 7 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,6
  Województwo
  10,4
  Cała Polska
  10,1
 • 132,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  132,0
  woj. lubelskie
  113,3
  Cały kraj
  101,5
 • 8,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  8,9
  Lubelskie
  3,5
  Kraj
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat kraśnicki
  3,0
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kraśnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. kraśnicki
  52,5%
  woj. lubelskie
  47,6%
  Polska
  45,7%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  24,2%
  Lubelskie
  23,8%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,4%
  Lubelskie
  5,5%
  Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  4,0
  Cały kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  76,0
  Cały kraj
  74,3
 • 275,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat kraśnicki
  275,0
  Lubelskie
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  239,1
  Cała Polska
  261,6
 • 596,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 613,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 579,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kraśnicki
  596,9
  woj. lubelskie
  506,7
  Cały kraj
  469,0
 • 81,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 126,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kraśnicki
  81,5
  Lubelskie
  80,2
  Kraj
  87,7
 • 35,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,9
  Lubelskie
  25,0
  Cały kraj
  31,8
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. kraśnicki
  10,0
  Lubelskie
  6,2
  Kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,0%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 658 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 351 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 307 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 953 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 510 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 443 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -274 Saldo migracji
 • -150 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -124 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -295 Saldo migracji wewnętrznych
 • -159 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -136 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 21 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kraśnickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kraśnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kraśnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kraśnickim oddano do użytku 112 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kraśnickim to 31 878 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kraśnickim to 5,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie kraśnickim to 139,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,93% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,98% mieszkań posiada łazienkę, 76,16% korzysta z centralnego ogrzewania, a 54,62% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 31 878 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 328,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. kraśnicki
  328,40
  Województwo
  359,90
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. kraśnicki
  81,80 m2
  Województwo
  77,10 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  26,90 m2
  woj. lubelskie
  27,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,95
  Województwo
  3,85
  Cały kraj
  3,82
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,05
  Lubelskie
  2,78
  Cały kraj
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat kraśnicki
  0,77
  Województwo
  0,72
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 112 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  1,16
  Lubelskie
  3,46
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 132 Użytek własny
 • 28 Sprzedaż lub wynajem
 • 82,5%
  17,5%
 • 603 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,38
  woj. lubelskie
  4,27
  Polska
  3,91
 • 6,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kraśnicki
  6,24
  Województwo
  14,79
  Kraj
  18,14
 • 15 583 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 139,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. kraśnicki
  139,1 m2
  Lubelskie
  96,9 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. kraśnicki
  0,16 m2
  Lubelskie
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat kraśnicki
  90,93%
  woj. lubelskie
  91,60%
  Kraj
  96,79%
 • 83,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat kraśnicki
  83,31%
  Lubelskie
  84,92%
  Kraj
  93,66%
 • 80,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  80,98%
  Lubelskie
  82,38%
  Polska
  91,31%
 • 76,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat kraśnicki
  76,16%
  Lubelskie
  75,41%
  Cała Polska
  82,12%
 • 54,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  54,62%
  Województwo
  42,93%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat kraśnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kraśnickim na 1000 mieszkańców pracuje 142 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kraśnickim wynosiło w 2017 roku 11,1% (11,3% wśród kobiet i 10,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kraśnickim wynosiło 3 459,00 PLN, co odpowiada 76.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kraśnickiego 5 237 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 413 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 824.

  59,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kraśnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,2% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 142 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kraśnicki
  142,0
  Województwo
  183,0
  Cały kraj
  247,0
 • 11,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,3% Kobiety
 • 10,9% Mężczyźni
 • powiat kraśnicki
  11,1%
  Lubelskie
  8,8%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kraśnickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kraśnickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kraśnickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 459 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 459 PLN
  Lubelskie
  4 020 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kraśnickim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 237 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 413 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 824 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 59,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 61,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,2% Przemysł i budownictwo
 • 7,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,5% Pozostałe
 • 24,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kraśnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 681 Pracujący ogółem
 • 6 960 Kobiety
 • 6 721 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kraśnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kraśnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kraśnicki
  64,1
  woj. lubelskie
  63,7
  Polska
  63,4
 • 36,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kraśnicki
  36,6
  Lubelskie
  34,7
  Polska
  34,0
 • 132,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  132,9
  Lubelskie
  119,9
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kraśnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kraśnickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 6 293 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 709 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 574 nowe podmioty, a 453 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (658) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (503) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (515) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (354) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kraśnickim najwięcej (410) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 025) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (154) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (1 603) podmiotów, a 72,1% (4 536) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kraśnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.8%) oraz Budownictwo (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 293 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 154 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 603 Przemysł i budownictwo
 • 4 536 Pozostała działalność
 • 574 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kraśnickim w 2017 roku
 • 453 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kraśnickim w 2017 roku
 • 4 709 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 025 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 025
 • 229 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 229
 • 36 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 36
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 6 290 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 290
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 40 Spółdzielnie ogółem
 • 40
 • 274 Spółki handlowe ogółem
 • 274
 • 37  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 37
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 186  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 186
 • 36    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 36
 • 410 Spółki cywilne ogółem
 • 410
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 709 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 355 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 355
 • 913 Budownictwo
 • 913
 • 448 Przetwórstwo przemysłowe
 • 448
 • 350 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 350
 • 345 Transport i gospodarka magazynowa
 • 345
 • 285 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 285
 • 212 Pozostała działalność
 • 212
 • 186 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 186
 • 125 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 125
 • 110 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 110
 • 103 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 103
 • 93 Edukacja
 • 93
 • 91 Informacja i komunikacja
 • 91
 • 34 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 34
 • 32 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 32
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kraśnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kraśnickim stwierdzono 1 161 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kraśnickim wynosi 83,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kraśnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,02 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 4,03 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,62 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,81 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 161 Przestępstwa ogółem
 • 1 161
 • 776 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 776
 • 175 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 175
 • 157 Przestępstwa drogowe
 • 157
 • 41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 41
 • 390 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 390
 • 12,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,00
  Lubelskie
  14,59
  Cały kraj
  19,62
 • 8,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kraśnicki
  8,02
  woj. lubelskie
  8,79
  Cała Polska
  12,07
 • 1,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,81
  woj. lubelskie
  3,11
  Polska
  4,94
 • 1,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,62
  Województwo
  1,92
  Cała Polska
  1,78
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kraśnicki
  0,42
  Lubelskie
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 4,03 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,03
  Województwo
  6,20
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  72%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kraśnicki
  80%
  woj. lubelskie
  69%
  Cały kraj
  60%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat kraśnicki
  81%
  Lubelskie
  83%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. kraśnicki
  100%
  Lubelskie
  99%
  Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kraśnicki
  90%
  woj. lubelskie
  86%
  Polska
  84%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kraśnicki
  61%
  Lubelskie
  61%
  Cały kraj
  52%

Powiat kraśnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kraśnickiego wyniosła w 2016 roku 89,5 mln złotych, co daje 920 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu kraśnickiego - 35.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (23.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,2 mln złotych, czyli 7,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kraśnickiego wyniosła w 2016 roku 100,2 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.1%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.2%). W budżecie powiatu kraśnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 110 złotych na mieszkańca (10,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,6 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kraśnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kraśnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kraśnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,9 mln

  739(100%)

  94,6 mln

  945(100%)

  90,6 mln

  908(100%)

  80,3 mln

  808(100%)

  83,4 mln

  844(100%)

  98,0 mln

  995(100%)

  95,9 mln

  980(100%)

  89,5 mln

  920(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,0 mln

  263(35.6%)

  35,6 mln

  362(37.6%)

  38,4 mln

  385(42.4%)

  31,7 mln

  320(39.5%)

  31,4 mln

  318(37.6%)

  35,1 mln

  358(35.9%)

  33,2 mln

  340(34.6%)

  31,5 mln

  324(35.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,6 mln

  158(21.4%)

  17,4 mln

  177(18.4%)

  18,2 mln

  183(20.1%)

  18,4 mln

  186(23%)

  19,4 mln

  197(23.3%)

  22,1 mln

  225(22.5%)

  20,0 mln

  205(20.9%)

  20,9 mln

  215(23.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,2 mln

  73,0(9.9%)

  8,0 mln

  81,4(8.4%)

  7,6 mln

  76,5(8.4%)

  7,1 mln

  71,3(8.8%)

  7,5 mln

  76,1(9%)

  9,1 mln

  92,8(9.3%)

  8,7 mln

  89,3(9.1%)

  8,6 mln

  88,9(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,5 mln

  76,5(10.3%)

  12,3 mln

  125(13%)

  7,6 mln

  76,0(8.4%)

  4,2 mln

  42,5(5.3%)

  6,0 mln

  61,0(7.2%)

  8,9 mln

  90,5(9.1%)

  15,6 mln

  160(16.3%)

  8,4 mln

  86,3(9.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 mln

  39,8(5.4%)

  4,4 mln

  45,0(4.7%)

  4,3 mln

  43,1(4.7%)

  4,3 mln

  43,0(5.3%)

  4,6 mln

  46,6(5.5%)

  4,3 mln

  44,1(4.4%)

  4,7 mln

  47,8(4.9%)

  5,0 mln

  51,1(5.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  39,2(5.3%)

  5,6 mln

  56,8(5.9%)

  4,0 mln

  39,7(4.4%)

  4,1 mln

  41,0(5.1%)

  5,4 mln

  54,7(6.5%)

  4,7 mln

  48,1(4.8%)

  3,8 mln

  39,1(4%)

  4,9 mln

  50,7(5.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  40,0(5.4%)

  5,4 mln

  54,8(5.7%)

  4,0 mln

  40,5(4.4%)

  4,9 mln

  49,6(6.1%)

  4,4 mln

  44,6(5.3%)

  4,3 mln

  44,1(4.4%)

  4,3 mln

  44,3(4.5%)

  4,5 mln

  45,9(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  30,4(4.1%)

  3,5 mln

  35,9(3.7%)

  3,6 mln

  35,9(3.9%)

  2,7 mln

  27,5(3.4%)

  2,5 mln

  24,8(2.9%)

  2,7 mln

  27,9(2.8%)

  2,6 mln

  26,7(2.7%)

  3,0 mln

  30,7(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  500,3 tys

  5,1(0.7%)

  499,9 tys

  5,1(0.5%)

  704,1 tys

  7,1(0.8%)

  656,5 tys

  6,6(0.8%)

  744,3 tys

  7,5(0.9%)

  5,3 mln

  53,7(5.4%)

  1,5 mln

  15,7(1.6%)

  934,5 tys

  9,6(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  563,6 tys

  5,7(0.8%)

  774,3 tys

  7,9(0.8%)

  1,2 mln

  12,0(1.3%)

  1,4 mln

  14,0(1.7%)

  871,7 tys

  8,8(1%)

  676,5 tys

  6,9(0.7%)

  478,0 tys

  4,9(0.5%)

  460,8 tys

  4,7(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  292,9 tys

  3,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,5(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  264,8 tys

  2,7(0.4%)

  180,8 tys

  1,8(0.2%)

  187,3 tys

  1,9(0.2%)

  212,5 tys

  2,1(0.3%)

  72,6 tys

  0,7(0.1%)

  43,9 tys

  0,4(0%)

  327,4 tys

  3,4(0.3%)

  188,8 tys

  1,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  116,2 tys

  1,2(0.2%)

  137,7 tys

  1,4(0.1%)

  157,3 tys

  1,6(0.2%)

  158,5 tys

  1,6(0.2%)

  193,6 tys

  2,0(0.2%)

  168,1 tys

  1,7(0.2%)

  166,4 tys

  1,7(0.2%)

  159,9 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  192,5 tys

  2,0(0.3%)

  228,8 tys

  2,3(0.2%)

  197,2 tys

  2,0(0.2%)

  146,2 tys

  1,5(0.2%)

  154,9 tys

  1,6(0.2%)

  206,0 tys

  2,1(0.2%)

  163,3 tys

  1,7(0.2%)

  156,7 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  200,0 tys

  2,0(0.3%)

  226,6 tys

  2,3(0.2%)

  221,1 tys

  2,2(0.2%)

  157,5 tys

  1,6(0.2%)

  141,2 tys

  1,4(0.2%)

  164,5 tys

  1,7(0.2%)

  139,3 tys

  1,4(0.1%)

  149,8 tys

  1,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  43,5 tys

  0,4(0%)

  82,8 tys

  0,8(0.1%)

  36,8 tys

  0,4(0%)

  39,0 tys

  0,4(0%)

  38,3 tys

  0,4(0%)

  51,9 tys

  0,5(0.1%)

  138,0 tys

  1,4(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  482

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,2 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,5 tys

  0,1(0%)

  281,3 tys

  2,9(0.3%)

  105,1 tys

  1,1(0.1%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  12,4 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,0 tys

  0,2(0%)

  39,0 tys

  0,4(0%)

  96,0 tys

  1,0(0.1%)

  93,8 tys

  0,9(0.1%)

  23,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kraśnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kraśnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kraśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kraśnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,3 mln

  732(100%)

  85,6 mln

  855(100%)

  86,8 mln

  870(100%)

  83,6 mln

  841(100%)

  88,8 mln

  898(100%)

  96,5 mln

  980(100%)

  97,1 mln

  993(100%)

  100,2 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  38,6 mln

  392(53.4%)

  41,5 mln

  423(48.5%)

  43,9 mln

  441(50.6%)

  46,6 mln

  470(55.8%)

  47,8 mln

  484(53.9%)

  45,4 mln

  462(47%)

  45,5 mln

  466(46.8%)

  46,9 mln

  483(46.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,7 mln

  108(14.7%)

  12,3 mln

  125(14.4%)

  13,1 mln

  132(15.1%)

  13,6 mln

  137(16.3%)

  15,0 mln

  152(16.9%)

  16,3 mln

  166(16.9%)

  14,9 mln

  153(15.3%)

  16,1 mln

  166(16.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,9 mln

  79,7(10.9%)

  8,3 mln

  84,5(9.7%)

  9,2 mln

  92,3(10.6%)

  9,9 mln

  99,4(11.8%)

  10,4 mln

  106(11.8%)

  11,2 mln

  114(11.6%)

  12,2 mln

  125(12.6%)

  13,2 mln

  136(13.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  252,6 tys

  2,6(0.3%)

  295,4 tys

  3,0(0.3%)

  754,0 tys

  7,6(0.9%)

  322,6 tys

  3,3(0.4%)

  639,2 tys

  6,5(0.7%)

  2,7 mln

  27,3(2.8%)

  1,3 mln

  13,4(1.3%)

  5,4 mln

  55,3(5.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  39,3(5.4%)

  5,3 mln

  53,9(6.2%)

  4,0 mln

  39,8(4.6%)

  4,9 mln

  49,3(5.8%)

  4,4 mln

  44,4(4.9%)

  4,2 mln

  43,1(4.4%)

  4,2 mln

  43,0(4.3%)

  4,4 mln

  45,3(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  21,6(3%)

  955,9 tys

  9,7(1.1%)

  417,5 tys

  4,2(0.5%)

  386,5 tys

  3,9(0.5%)

  298,6 tys

  3,0(0.3%)

  259,7 tys

  2,6(0.3%)

  540,4 tys

  5,5(0.6%)

  4,1 mln

  42,1(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  34,0(4.6%)

  3,7 mln

  37,6(4.3%)

  3,9 mln

  39,3(4.5%)

  4,0 mln

  40,3(4.8%)

  4,4 mln

  44,2(4.9%)

  4,4 mln

  45,3(4.6%)

  3,7 mln

  37,9(3.8%)

  3,7 mln

  37,7(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  28,2(3.8%)

  6,6 mln

  67,5(7.8%)

  3,4 mln

  33,9(3.9%)

  681,0 tys

  6,9(0.8%)

  2,1 mln

  20,8(2.3%)

  3,1 mln

  32,0(3.3%)

  10,2 mln

  105(10.5%)

  2,6 mln

  27,0(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  13,4(1.8%)

  1,8 mln

  17,9(2.1%)

  3,0 mln

  29,9(3.4%)

  1,3 mln

  13,6(1.6%)

  1,7 mln

  16,9(1.9%)

  1,4 mln

  14,2(1.4%)

  1,3 mln

  13,5(1.4%)

  1,6 mln

  16,0(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  500,3 tys

  5,1(0.7%)

  1,3 mln

  12,7(1.5%)

  1,0 mln

  10,4(1.2%)

  1,0 mln

  10,3(1.2%)

  1,1 mln

  10,8(1.2%)

  5,6 mln

  57,1(5.8%)

  2,1 mln

  21,8(2.2%)

  1,5 mln

  15,3(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  243,0 tys

  2,5(0.3%)

  232,1 tys

  2,3(0.3%)

  206,2 tys

  2,1(0.2%)

  123,7 tys

  1,3(0.1%)

  170,1 tys

  1,7(0.2%)

  242,2 tys

  2,5(0.2%)

  259,1 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,5(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  456,1 tys

  4,6(0.6%)

  434,2 tys

  4,4(0.5%)

  464,2 tys

  4,7(0.5%)

  440,8 tys

  4,4(0.5%)

  551,1 tys

  5,6(0.6%)

  770,0 tys

  7,8(0.8%)

  711,0 tys

  7,3(0.7%)

  173,0 tys

  1,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  27,0 tys

  0,3(0%)

  24,9 tys

  0,3(0%)

  25,6 tys

  0,3(0%)

  26,4 tys

  0,3(0%)

  46,1 tys

  0,5(0.1%)

  21,3 tys

  0,2(0%)

  23,0 tys

  0,2(0%)

  22,6 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  172

  0,0(0%)

  711

  0,0(0%)

  43,0 tys

  0,4(0%)

  80,6 tys

  0,8(0.1%)

  45,7 tys

  0,5(0.1%)

  34,1 tys

  0,3(0%)

  28,9 tys

  0,3(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  456

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  26,7 tys

  0,3(0%)

  51,9 tys

  0,5(0.1%)

  96,0 tys

  1,0(0.1%)

  93,8 tys

  0,9(0.1%)

  23,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 mln

  20,4(2.3%)

  3,2 mln

  32,1(3.7%)

  107

  0,0(0%)

  251,9 tys

  2,6(0.3%)

  701,5 tys

  7,1(0.7%)

  116,1 tys

  1,2(0.1%)

  207

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  414,0 tys

  4,2(0.6%)

  575,5 tys

  5,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  186,7 tys

  1,9(0.2%)

  91,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kraśnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 105 mieszkańców powiatu kraśnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 709 kobiet oraz 11 396 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu kraśnickiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 24,9% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kraśnickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kraśnickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,5%) oraz zasadnicze zawodowe (17,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (23,3%).

  15,0% mieszkańców powiatu kraśnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,0% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 791 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,15 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,65.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,03.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,8% mieszkańców powiatu kraśnickiego w wieku potencjalnej nauki (32,5% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,4%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,5% W miastach
  (wyższe)
 • 9,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat kraśnicki
  32,8%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,0%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,6%
  Województwo
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,1%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kraśnicki
  22,8%
  Województwo
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,6%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,9%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 26,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,5%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 791 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  791,0
  Województwo
  792,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,15 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,15
  Województwo
  1,13
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 136,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 135,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 55,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kraśnicki
  91,65
  Lubelskie
  94,47
  Kraj
  96,62
 • 89,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kraśnicki
  89,09
  Lubelskie
  91,77
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kraśnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kraśnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,0
  Lubelskie
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 497,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 412,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 84,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kraśnicki
  94,03
  woj. lubelskie
  98,27
  Kraj
  100,01
 • 89,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kraśnicki
  89,71
  Województwo
  92,40
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kraśnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kraśnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. kraśnicki
  20,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 246,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 181,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 22,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kraśnickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kraśnicki
  28,0
  woj. lubelskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 28 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 28
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 35 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 35
 • 106,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 72,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  21,0
  woj. lubelskie
  22,0
  Cała Polska
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 97,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 64,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  28,0
  Lubelskie
  21,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 28 Szkoły policealne ogółem
 • 28
 • 28 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 28
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kraśnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kraśnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kraśnicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kraśnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kraśnickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie kraśnickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie kraśnickim: 9 (publiczne: 8, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie kraśnickim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 373 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 349 (uczestnicy: 56 040)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 800)
  • wystawy: 48 (uczestnicy: 6 890)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 23 (uczestnicy: 3 340)
  • koncerty: 66 (uczestnicy: 16 770)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 43 (uczestnicy: 2 720)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 54 (uczestnicy: 13 380)
  • konkursy: 41 (uczestnicy: 4 695)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 900)
  • konferencje: 15 (uczestnicy: 2 650)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 2 600)
  • warsztaty: 34 (uczestnicy: 665)
  • inne: 4 (uczestnicy: 630)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 55 (członkowie: 1 164)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 89)
  • taneczne: 6 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 22)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 24)
  • teatralne: 2 (członkowie: 27)
  • literackie: 2 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 349)
  • koło gospodyń wiejskich: 29 (członkowie: 538)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 17 (absolwenci: 298)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 67)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 35)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 72)
  • tańca: 6 (absolwenci: 100)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 24)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 81 (członkowie: 1 053)
  • teatralne: 7 (członkowie: 74)
  • muzyczne - instrumentalne: 15 (członkowie: 120)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 134)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 28 (członkowie: 319)
  • taneczne: 21 (członkowie: 406)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kraśnickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 373 miejscami na widowni. Odbyło się 810 seansów, na które przyszło 38 073 widzów, w tym 212 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 12 301 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kraśnickim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 292 zwiedzających, co daje 30 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kraśnickim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 215 258 wolumenów oraz 8 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 65 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 14 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 28 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 216 430 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 137
  • dostępne dla czytelników: 71
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 71
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 18
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kraśnickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 15 000 wolumenów. Odnotowano 218 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 49 481 wolumenów. Odnotowano 1 488 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kraśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kraśnickim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 213 członków. Zarejestrowano 2 004 ćwiczących (mężczyźni: 1 447, kobiety: 557, chłopcy do lat 18: 1 087, dziewczęta do lat 18: 506). Aktywnych było 51 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (49), instruktora sportowego (34) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kraśnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kraśnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kraśnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 72 wypadków drogowych w powiecie kraśnickim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 88 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 74,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 113,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie kraśnickim zarejestrowanych było 77 262 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 51 345 samochodów osobowych (529,0 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 7 977 samochodów ciężarowych (86,8 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 464 autobusów (4,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 452 ciągników siodłowych (4,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 889 motocykli (50,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,6 lat.


  W 2017 roku w powiecie kraśnickim znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 23 taksówki oraz 23 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 72 Wypadki drogowe
 • 6 Ofiary śmiertelne
 • 88 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kraśnickim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 74,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat kraśnicki
  74,2
  Lubelskie
  59,2
  Kraj
  87,6
 • 6,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. kraśnicki
  6,2
  Województwo
  8,3
  Polska
  7,9
 • 7,77 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  7,8
  woj. lubelskie
  10,8
  Polska
  10,6
 • 113,90 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  113,9
  Lubelskie
  90,1
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 77 262 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kraśnickim w 2016 roku
 • 51 345 Samochody osobowe
 • 7 977 Samochody ciężarowe
 • 710 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 464 Autobusy
 • 386 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 453 Ciągniki samochodowe
 • 452   Ciągniki siodłowe
 • 11 748 Ciągniki rolnicze
 • 4 889 Motocykle
 • 1 886   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 457 Motorowery
 • 51 345Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kraśnickim
 • Samochody osobowe w powiecie kraśnickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 529,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  529,0
  Lubelskie
  541,9
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 841
  • 1400-1649 kg14 625
  • 1650-1899 kg12 341
  • 1900 kg i więcej11 538
 • 12 841 do 1399 kg
 • 14 625 1400-1649 kg
 • 12 341 1650-1899 kg
 • 11 538 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 054 do 1399 cm3
 • 18 054
 • 29 034 1400-1999 cm3
 • 29 034
 • 4 257 2000 i więcej cm3
 • 4 257
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kraśnickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna26 896
  • olej napędowy15 146
  • gaz (LPG)9 146
  • pozostałe157
 • 26 896 benzyna
 • 15 146 olej napędowy
 • 9 146 gaz (LPG)
 • 157 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 233 do 1 roku
 • 233
 • 177 2 lata
 • 177
 • 205 3 lata
 • 205
 • 747 4-5 lat
 • 747
 • 1 086 6-7 lat
 • 1 086
 • 2 408 8-9 lat
 • 2 408
 • 3 187 10-11 lat
 • 3 187
 • 8 839 12-15 lat
 • 8 839
 • 12 937 16-20 lat
 • 12 937
 • 7 367 21-25 lat
 • 7 367
 • 4 763 26-30 lat
 • 4 763
 • 9 396 31 lat i więcej
 • 9 396
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kraśnickim
 • Tutaj
  20,4 lat
  Lubelskie
  19,0 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 7 977Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kraśnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kraśnickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 86,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  86,8
  woj. lubelskie
  83,0
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 097 do 999 kg
 • 4 097
 • 2 214 1000-1499 kg
 • 2 214
 • 654 1500-2999 kg
 • 654
 • 48 3000-3499 kg
 • 48
 • 107 3500-4999 kg
 • 107
 • 402 5000-6999 kg
 • 402
 • 287 7000-9999 kg
 • 287
 • 110 10000-14999 kg
 • 110
 • 58 15000 kg i więcej
 • 58
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 870
  • olej napędowy5 614
  • gaz (LPG)380
  • pozostałe113
 • 1 870 benzyna
 • 5 614 olej napędowy
 • 380 gaz (LPG)
 • 113 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 44 2 lata
 • 44
 • 45 3 lata
 • 45
 • 129 4-5 lat
 • 129
 • 300 6-7 lat
 • 300
 • 412 8-9 lat
 • 412
 • 467 10-11 lat
 • 467
 • 1 289 12-15 lat
 • 1 289
 • 1 780 16-20 lat
 • 1 780
 • 854 21-25 lat
 • 854
 • 740 26-30 lat
 • 740
 • 1 885 31 lat i więcej
 • 1 885
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kraśnickim
 • pow. kraśnicki
  20,9 lat
  Lubelskie
  19,4 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 464Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kraśnickim
 • Autobusy w powiecie kraśnickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,8 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat kraśnicki
  4,8
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy458
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 5 benzyna
 • 458 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 6 2 lata
 • 6
 • 3 3 lata
 • 3
 • 13 4-5 lat
 • 13
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 48 10-11 lat
 • 48
 • 87 12-15 lat
 • 87
 • 113 16-20 lat
 • 113
 • 61 21-25 lat
 • 61
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 72 31 lat i więcej
 • 72
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kraśnickim
 • powiat kraśnicki
  19,3 lat
  Województwo
  20,2 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 452Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kraśnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kraśnickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat kraśnicki
  4,7
  Lubelskie
  7,9
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy447
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe3
 • 2 benzyna
 • 447 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 14 2 lata
 • 14
 • 6 3 lata
 • 6
 • 19 4-5 lat
 • 19
 • 12 6-7 lat
 • 12
 • 56 8-9 lat
 • 56
 • 35 10-11 lat
 • 35
 • 75 12-15 lat
 • 75
 • 113 16-20 lat
 • 113
 • 47 21-25 lat
 • 47
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 31 31 lat i więcej
 • 31
 • 15,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kraśnickim
 • Powiat
  15,8 lat
  woj. lubelskie
  13,5 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 4 889Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kraśnickim
 • Motocykle w powiecie kraśnickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 50,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. kraśnicki
  50,4
  woj. lubelskie
  40,1
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 7 2 lata
 • 7
 • 8 3 lata
 • 8
 • 51 4-5 lat
 • 51
 • 73 6-7 lat
 • 73
 • 125 8-9 lat
 • 125
 • 142 10-11 lat
 • 142
 • 302 12-15 lat
 • 302
 • 356 16-20 lat
 • 356
 • 207 21-25 lat
 • 207
 • 633 26-30 lat
 • 633
 • 2 957 31 lat i więcej
 • 2 957
 • 28,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kraśnickim
 • pow. kraśnicki
  28,6 lat
  woj. lubelskie
  26,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kraśnickim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 129,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  129,3 km
  woj. lubelskie
  271,8 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat kraśnicki
  1,3 km
  woj. lubelskie
  3,2 km
  Polska
  3,2 km
 • 23 Liczba licencji na taksówki
 • 23 Liczba taksówek