Koprzywnica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Koprzywnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Koprzywnica to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu sandomierskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Koprzywnica.
 • 2 359 Liczba mieszkańców
 • 17,9 km² Powierzchnia
 • 131,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1268-1869 i ponownie od 2001 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • TSA Tablice rejestracyjne
 • Aleksandra Stanisława Klubińska Burmistrz miasta
Koprzywnica na mapie
Identyfikatory
 • 21.585250.5930 Współrzędne GPS
 • 2609044 TERYT (TERC)
 • 0796588 SIMC
Herb miasta Koprzywnica
Koprzywnica herb

Jak Koprzywnica wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Koprzywnica na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Koprzywnica wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Koprzywnica plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
22Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
81Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
86Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
92Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
100Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
107Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
115Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
171Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
180Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
183Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
242Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
255Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
256Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
260Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
269Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
285Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
297Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
309Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
347Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Koprzywnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-660Poczta Koprzywnica

Koprzywnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Koprzywnicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Sandomierzu (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mickiewicza 53 a
27-600 Sandomierz
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
(15) 847-70-40 50
(15) 847-70-77
ul. 11 Listopada 88
27-660 Koprzywnica

Koprzywnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Koprzywnica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 359, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Koprzywnicy zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Koprzywnicy jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Koprzywnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,40 na 1000 mieszkańców Koprzywnicy. W 2022 roku urodziło się 9 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 254 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,5% zgonów w Koprzywnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w Koprzywnicy były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Koprzywnicy przypada 12.17 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 13 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 21 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Koprzywnicy -8. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,4% mieszkańców Koprzywnicy jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 359 Liczba mieszkańców
 • 1 198 Kobiety
 • 1 161 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Koprzywnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Koprzywnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Koprzywnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,7 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Koprzywnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Koprzywnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Koprzywnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Koprzywnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,0%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,6%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,2%
  woj. świętokrzyskie
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Koprzywnica
  5,6%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Koprzywnica
  0,6%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Koprzywnicy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,2
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Koprzywnica
  1,0
  woj. świętokrzyskie
  1,3
  Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Koprzywnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Koprzywnica
  -8,4
  świętokrzyskie
  -6,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Koprzywnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Koprzywnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Koprzywnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Koprzywnicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 3,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Koprzywnica
  3,8
  świętokrzyskie
  6,9
  Polska
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  29,8
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 254 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 140 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 365 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 254 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 129 Waga 3500g - 3999g
 • 129
 • 194 Waga 3000g - 3499g
 • 194
 • 84 Waga 2500g - 2999g
 • 84
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,11
  Województwo
  1,19
  Cały kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Koprzywnica
  0,55
  świętokrzyskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,47
  Województwo
  0,52
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Koprzywnicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,2
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 215,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  215,0
  Województwo
  193,5
  Cała Polska
  147,0
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,3
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Koprzywnica
  3,1
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sandomierskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Koprzywnica
  41,5%
  Województwo
  38,8%
  Polska
  36,0%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,2%
  świętokrzyskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Koprzywnica
  3,7%
  woj. świętokrzyskie
  4,8%
  Cały kraj
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  17,5
  Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,1
  Kraj
  70,6
 • 305,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  305,4
  świętokrzyskie
  312,9
  Cała Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Polska
  253,9
 • 571,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 628,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 509,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  571,1
  świętokrzyskie
  517,8
  Cała Polska
  426,2
 • 73,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 167,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  73,6
  świętokrzyskie
  63,9
  Cała Polska
  62,9
 • 29,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  29,3
  woj. świętokrzyskie
  34,3
  Kraj
  33,8
 • 5,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Koprzywnica
  5,3
  woj. świętokrzyskie
  8,6
  Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Koprzywnica
  0,4%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Koprzywnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Koprzywnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koprzywnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Koprzywnicy oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Koprzywnicy to 816 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 345 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Koprzywnicy to 5,00 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Koprzywnicy to 134,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,32% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,40% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,68% mieszkań posiada łazienkę, 75,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,55% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sandomierskiego.

  Powiat sandomierski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 816 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 345,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Koprzywnica
  345,00
  Województwo
  389,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,40 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Koprzywnica
  30,80 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,60
  Województwo
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,90
  świętokrzyskie
  2,57
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  woj. świętokrzyskie
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Koprzywnica
  1,27
  Województwo
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 15 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,00
  świętokrzyskie
  4,75
  Kraj
  3,89
 • 6,34 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,34
  świętokrzyskie
  17,76
  Cała Polska
  24,56
 • 403 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 134,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Koprzywnica
  134,3 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Koprzywnica
  0,17 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,32%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Polska
  97,75%
 • 92,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Koprzywnica
  92,40%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Polska
  95,18%
 • 84,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  84,68%
  woj. świętokrzyskie
  88,22%
  Polska
  93,75%
 • 75,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Koprzywnica
  75,98%
  świętokrzyskie
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 72,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  72,55%
  świętokrzyskie
  46,61%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Koprzywnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Koprzywnicy na 1000 mieszkańców pracuje 100osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Koprzywnicy wynosiło w 2023 roku 7,8% (7,8% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koprzywnicy wynosiło 5 954,75 PLN, co odpowiada 88.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Koprzywnicy 212 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 88 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -124.

  40,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Koprzywnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 100 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  200,0
  Cały kraj
  259,0
 • 8,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,3% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Koprzywnica
  7,8%
  świętokrzyskie
  7,8%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Koprzywnicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Koprzywnicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Koprzywnicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 414 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 955 PLN
  świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Koprzywnicy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 212 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 88 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -124 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,1% Przemysł i budownictwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Koprzywnicy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 239 Pracujący ogółem
 • 144 Kobiety
 • 95 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Koprzywnicy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Koprzywnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Koprzywnica
  68,4
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Polska
  69,0
 • 40,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,2
  Województwo
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 142,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  142,5
  świętokrzyskie
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Koprzywnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Koprzywnicy w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 211 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 161 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (21) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (5) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (17) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Koprzywnicy najwięcej (13) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (203) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,7% (50) podmiotów, a 74,9% (158) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Koprzywnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.8%) oraz Budownictwo (24.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 211 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50 Przemysł i budownictwo
 • 158 Pozostała działalność
 • 21 Podmioty nowo zarejestrowane w Koprzywnicy w 2023 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Koprzywnicy w 2023 roku
 • 161 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 203 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 203
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 211 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 211
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 161 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 48 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 48
 • 39 Budownictwo
 • 39
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 8 Przetwórstwo przemysłowe
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koprzywnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Koprzywnicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 38 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Koprzywnicy wynosi 83,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Koprzywnicy najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,48 (wykrywalność 77%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,97 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,68 (85%), drogowe - 1,82 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Koprzywnicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Koprzywnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 38
 • 17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 17
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 16,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,12
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 6,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Koprzywnica
  6,97
  Województwo
  10,85
  Polska
  12,98
 • 6,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Koprzywnica
  6,68
  świętokrzyskie
  6,27
  Cała Polska
  6,99
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,82
  świętokrzyskie
  1,83
  Cała Polska
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,23
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 9,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,48
  Województwo
  8,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Koprzywnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  84%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  77%
  świętokrzyskie
  69%
  Cała Polska
  63%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  85%
  Województwo
  78%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Koprzywnica
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  świętokrzyskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  77%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Kraj
  51%

Koprzywnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Koprzywnicy wyniosła w 2022 roku 45,5 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Koprzywnicy - 25.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (18.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,5 mln złotych, czyli 20,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Koprzywnicy wyniosła w 2022 roku 41,8 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.4%). W budżecie Koprzywnicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,5%.
 • Wydatki budżetu w Koprzywnicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Koprzywnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Koprzywnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Koprzywnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,1 mln

  2,9 tys(100%)

  25,1 mln

  3,7 tys(100%)

  26,8 mln

  4,0 tys(100%)

  28,0 mln

  4,2 tys(100%)

  45,5 mln

  6,8 tys(100%)

  38,4 mln

  6,0 tys(100%)

  35,0 mln

  5,5 tys(100%)

  45,5 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,9 mln

  3,1 tys(39.5%)

  7,9 mln

  3,1 tys(31.6%)

  8,3 mln

  3,3 tys(31.1%)

  8,6 mln

  3,4 tys(30.6%)

  10,0 mln

  4,1 tys(22%)

  10,2 mln

  4,2 tys(26.5%)

  10,9 mln

  4,5 tys(31.1%)

  11,6 mln

  4,9 tys(25.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  334,1 tys

  131(1.7%)

  596,4 tys

  236(2.4%)

  500,9 tys

  201(1.9%)

  1,2 mln

  483(4.3%)

  16,3 mln

  6,6 tys(35.9%)

  6,4 mln

  2,6 tys(16.7%)

  2,7 mln

  1,1 tys(7.8%)

  8,2 mln

  3,5 tys(18.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  105,0 tys

  41,3(0.5%)

  27,8 tys

  11,0(0.1%)

  27,7 tys

  11,1(0.1%)

  41,7 tys

  16,7(0.1%)

  275,3 tys

  112(0.6%)

  96,4 tys

  39,7(0.3%)

  35,7 tys

  14,7(0.1%)

  4,7 mln

  2,0 tys(10.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  1,1 tys(14.4%)

  3,2 mln

  1,3 tys(12.7%)

  3,6 mln

  1,4 tys(13.3%)

  3,8 mln

  1,5 tys(13.5%)

  3,8 mln

  1,5 tys(8.4%)

  3,7 mln

  1,5 tys(9.7%)

  3,8 mln

  1,6 tys(11%)

  4,4 mln

  1,9 tys(9.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  1,8 tys(22.3%)

  8,3 mln

  3,3 tys(32.9%)

  1,5 mln

  610(5.7%)

  1,7 mln

  676(6%)

  2,1 mln

  849(4.6%)

  1,9 mln

  783(5%)

  2,7 mln

  1,1 tys(7.7%)

  3,4 mln

  1,4 tys(7.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  550,6 tys

  217(2.7%)

  2,5 mln

  1,0 tys(10.1%)

  1,8 mln

  713(6.6%)

  1,5 mln

  592(5.3%)

  1,1 mln

  452(2.4%)

  2,2 mln

  922(5.8%)

  984,7 tys

  405(2.8%)

  2,3 mln

  981(5.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  637,5 tys

  251(3.2%)

  596,7 tys

  237(2.4%)

  585,9 tys

  235(2.2%)

  609,9 tys

  245(2.2%)

  570,3 tys

  232(1.3%)

  755,3 tys

  311(2%)

  732,4 tys

  301(2.1%)

  1,4 mln

  585(3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  273,4 tys

  108(1.4%)

  252,7 tys

  100(1%)

  209,9 tys

  84,1(0.8%)

  207,3 tys

  83,3(0.7%)

  284,2 tys

  115(0.6%)

  284,4 tys

  117(0.7%)

  234,0 tys

  96,3(0.7%)

  1,1 mln

  448(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  456,5 tys

  180(2.3%)

  570,2 tys

  226(2.3%)

  657,8 tys

  263(2.5%)

  645,1 tys

  259(2.3%)

  623,5 tys

  253(1.4%)

  622,2 tys

  256(1.6%)

  1,2 mln

  479(3.3%)

  733,4 tys

  310(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  538,8 tys

  212(2.7%)

  128,1 tys

  50,8(0.5%)

  149,5 tys

  59,9(0.6%)

  344,1 tys

  138(1.2%)

  304,2 tys

  124(0.7%)

  606,7 tys

  250(1.6%)

  834,7 tys

  343(2.4%)

  433,6 tys

  183(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  124,2 tys

  48,9(0.6%)

  255,3 tys

  101(1%)

  982,6 tys

  393(3.7%)

  285,0 tys

  115(1%)

  264,2 tys

  107(0.6%)

  270,8 tys

  111(0.7%)

  460,1 tys

  189(1.3%)

  320,7 tys

  136(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  757,8 tys

  298(3.8%)

  124,3 tys

  49,3(0.5%)

  132,4 tys

  53,0(0.5%)

  261,8 tys

  105(0.9%)

  174,5 tys

  70,9(0.4%)

  335,9 tys

  138(0.9%)

  179,6 tys

  73,9(0.5%)

  227,8 tys

  96,3(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  164,2 tys

  64,6(0.8%)

  197,8 tys

  78,4(0.8%)

  153,9 tys

  61,6(0.6%)

  277,6 tys

  112(1%)

  302,9 tys

  123(0.7%)

  305,1 tys

  126(0.8%)

  249,5 tys

  103(0.7%)

  195,1 tys

  82,5(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  85,9 tys

  33,8(0.4%)

  83,2 tys

  33,0(0.3%)

  89,7 tys

  35,9(0.3%)

  90,6 tys

  36,4(0.3%)

  68,3 tys

  27,8(0.2%)

  59,1 tys

  24,3(0.2%)

  148,6 tys

  61,1(0.4%)

  131,6 tys

  55,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  328,0 tys

  129(1.6%)

  325,6 tys

  129(1.3%)

  336,6 tys

  135(1.3%)

  319,0 tys

  128(1.1%)

  326,8 tys

  133(0.7%)

  279,9 tys

  115(0.7%)

  382,3 tys

  157(1.1%)

  110,2 tys

  46,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  42,5 tys

  16,7(0.2%)

  30,3 tys

  12,0(0.1%)

  21,9 tys

  8,8(0.1%)

  9,7 tys

  3,9(0%)

  18,4 tys

  7,5(0%)

  13,2 tys

  5,4(0%)

  18,7 tys

  7,7(0.1%)

  28,4 tys

  12,0(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  115,0 tys

  45,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  111,7 tys

  45,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,2 tys

  26,0(0.3%)

  7,9 tys

  3,1(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  108,3 tys

  43,5(0.4%)

  76,2 tys

  31,0(0.2%)

  64,7 tys

  26,6(0.2%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  210,3 tys

  82,8(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  16,5 tys

  6,7(0%)

  401,7 tys

  165(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  203

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Koprzywnicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Koprzywnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Koprzywnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Koprzywnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,9 mln

  2,9 tys(100%)

  24,7 mln

  3,6 tys(100%)

  27,8 mln

  4,1 tys(100%)

  28,1 mln

  4,2 tys(100%)

  40,9 mln

  6,1 tys(100%)

  40,0 mln

  6,2 tys(100%)

  36,9 mln

  5,8 tys(100%)

  41,8 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,2 mln

  2,8 tys(36%)

  9,3 mln

  3,7 tys(37.5%)

  9,3 mln

  3,7 tys(33.3%)

  10,4 mln

  4,2 tys(36.8%)

  11,3 mln

  4,6 tys(27.7%)

  14,2 mln

  5,8 tys(35.5%)

  15,7 mln

  6,4 tys(42.4%)

  14,5 mln

  6,1 tys(34.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,1 mln

  2,0 tys(25.8%)

  4,9 mln

  1,9 tys(19.8%)

  5,0 mln

  2,0 tys(17.8%)

  5,7 mln

  2,3 tys(20.4%)

  6,6 mln

  2,7 tys(16.2%)

  6,7 mln

  2,7 tys(16.7%)

  7,1 mln

  2,9 tys(19.1%)

  9,4 mln

  4,0 tys(22.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  71,3 tys

  28,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  277,7 tys

  113(0.7%)

  115,5 tys

  47,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 mln

  2,0 tys(11.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  1,7 tys(21.1%)

  7,9 mln

  3,1 tys(32%)

  1,1 mln

  436(3.9%)

  1,2 mln

  487(4.3%)

  1,4 mln

  583(3.5%)

  1,3 mln

  519(3.2%)

  2,4 mln

  971(6.4%)

  2,6 mln

  1,1 tys(6.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  556,8 tys

  219(2.8%)

  278,3 tys

  110(1.1%)

  281,9 tys

  113(1%)

  330,3 tys

  133(1.2%)

  10,2 mln

  4,2 tys(25.1%)

  4,9 mln

  2,0 tys(12.3%)

  323,0 tys

  133(0.9%)

  2,2 mln

  941(5.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  581,4 tys

  229(2.9%)

  587,2 tys

  233(2.4%)

  1,1 mln

  444(4%)

  1,0 mln

  404(3.6%)

  667,2 tys

  271(1.6%)

  585,2 tys

  241(1.5%)

  652,3 tys

  268(1.8%)

  625,3 tys

  264(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  895,7 tys

  353(4.5%)

  448,7 tys

  178(1.8%)

  441,0 tys

  177(1.6%)

  488,1 tys

  196(1.7%)

  502,7 tys

  204(1.2%)

  494,9 tys

  204(1.2%)

  540,9 tys

  223(1.5%)

  512,6 tys

  217(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  234,9 tys

  92,5(1.2%)

  594,4 tys

  236(2.4%)

  1,7 mln

  683(6.1%)

  565,0 tys

  227(2%)

  471,9 tys

  192(1.2%)

  1,1 mln

  444(2.7%)

  38,2 tys

  15,7(0.1%)

  500,0 tys

  211(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  85,9 tys

  33,8(0.4%)

  126,7 tys

  50,2(0.5%)

  237,5 tys

  95,1(0.9%)

  196,1 tys

  78,8(0.7%)

  205,1 tys

  83,3(0.5%)

  191,2 tys

  78,7(0.5%)

  199,9 tys

  82,2(0.5%)

  225,6 tys

  95,4(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  207,6 tys

  81,7(1%)

  272,6 tys

  108(1.1%)

  208,5 tys

  83,5(0.7%)

  187,2 tys

  75,2(0.7%)

  229,6 tys

  93,3(0.6%)

  240,1 tys

  98,8(0.6%)

  210,3 tys

  86,5(0.6%)

  209,7 tys

  88,7(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  215,5 tys

  84,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,9 tys

  26,0(0.2%)

  25,5 tys

  10,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  196,1 tys

  82,9(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  69,7 tys

  27,4(0.4%)

  65,1 tys

  25,8(0.3%)

  73,7 tys

  29,5(0.3%)

  72,1 tys

  29,0(0.3%)

  58,3 tys

  23,7(0.1%)

  91,1 tys

  37,5(0.2%)

  111,2 tys

  45,7(0.3%)

  117,0 tys

  49,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  136,5 tys

  53,7(0.7%)

  132,9 tys

  52,7(0.5%)

  119,7 tys

  48,0(0.4%)

  115,4 tys

  46,4(0.4%)

  153,0 tys

  62,2(0.4%)

  120,4 tys

  49,5(0.3%)

  87,7 tys

  36,1(0.2%)

  86,6 tys

  36,6(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  64,1 tys

  25,4(0.3%)

  581,2 tys

  233(2.1%)

  50,0 tys

  20,1(0.2%)

  12,0 tys

  4,9(0%)

  11,0 tys

  4,5(0%)

  20,0 tys

  8,2(0.1%)

  36,7 tys

  15,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,2 tys

  26,0(0.3%)

  7,9 tys

  3,1(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  108,3 tys

  43,5(0.4%)

  76,2 tys

  31,0(0.2%)

  64,7 tys

  26,6(0.2%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,3 tys

  0,5(0%)

  10,8 tys

  4,3(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  6,0 tys

  2,4(0%)

  2,2 tys

  0,9(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  528,4 tys

  217(1.4%)

  630

  0,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,0 tys

  5,9(0.1%)

  20,0 tys

  7,9(0.1%)

  3,5 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  10,0 tys

  4,1(0%)

  5,0 tys

  2,1(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  241

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  13,0 tys

  5,1(0.1%)

  19,0 tys

  7,5(0.1%)

  10,0 tys

  4,0(0%)

  12,3 tys

  4,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,9

  0,0(0%)

  622

  0,3(0%)

  17,4

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,0 tys

  9,8(0.1%)

  2,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,1 tys

  27,7(0.2%)

  1 000

  0,4(0%)

  4,7 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  210,3 tys

  82,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  6,1(0%)

  357,8 tys

  147(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Koprzywnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 542 mieszkańców Koprzywnicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 269 kobiet oraz 273 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 23,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców Koprzywnicy, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,3% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Koprzywnicy mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Koprzywnicy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,2%) oraz średnie zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz średnie zawodowe (26,1%).

  W roku 2022 w Koprzywnicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 126 dzieci (59 dziewczynek oraz 67 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Koprzywnicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 103 dzieci (45 dziewczynek oraz 58 chłopców). Dostępne były 103 miejsca.

  17,6% mieszkańców Koprzywnicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 292 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 308 uczniów (141 kobiet oraz 167 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Koprzywnicy placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 335 uczniów (167 kobiet oraz 168 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (24,7% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 171,11.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,4% mieszkańców Koprzywnicy w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  21,8%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 26,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Koprzywnica
  38,0%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Koprzywnica
  2,9%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,8%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,2%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Koprzywnica
  21,4%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Koprzywnica
  2,8%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Koprzywnica
  13,3%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 14,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Koprzywnica
  2,8%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1292 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 292,0
  woj. świętokrzyskie
  893,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,62
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Koprzywnica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 126 Dzieci
 • 59 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 67 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,8%
  53,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 34 4 lata
 • 34
 • 34 5 lata
 • 34
 • 33 6 lat
 • 33
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 19 4 lata
 • 19
 • 14 5 lata
 • 14
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 15 4 lata
 • 15
 • 20 5 lata
 • 20
 • 20 6 lat
 • 20
 •  
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Koprzywnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koprzywnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole "Pod Sosnami"
  Publiczne
  15 847-61-11
  ul. Szkolna 6
  27-660 Koprzywnica
  49811
 • Szkoły podstawowe w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Koprzywnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 308 Uczniowie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie)
 • 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,8%
  54,2%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,1
  woj. świętokrzyskie
  14,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 27,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 171,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  171,11
  świętokrzyskie
  90,62
  Cała Polska
  95,96
 • 171,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  171,11
  woj. świętokrzyskie
  89,66
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koprzywnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koprzywnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Koprzywnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koprzywnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy (Wł. Jasiński)
  Publiczna
  15 847-61-23
  15 847-61-23
  ul. Szkolna 9
  27-660 Koprzywnica
  1431230
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Koprzywnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koprzywnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Papieża Jana Pawła II)
  Publiczne
  15 847-71-50
  15 847-71-50
  ul. Szkolna 9
  27-660 Koprzywnica
  118-
 • Edukacyjne grupy wieku w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Koprzywnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Koprzywnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Koprzywnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koprzywnica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Koprzywnicy

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Koprzywnicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Koprzywnicy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Koprzywnicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Koprzywnicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 16 (uczestnicy: 4 320)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 1 600)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 320)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 600)
  • inne: 2 (uczestnicy: 1 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 38)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 13)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 82)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 28)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 2)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Koprzywnicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 091 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 596 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Koprzywnicy działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 20 członków. Zarejestrowano 20 ćwiczących (mężczyźni: 20, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 20, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Koprzywnicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Koprzywnicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Koprzywnicy znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Koprzywnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 343 z 1956-12-04; 117/A z 1987-10-23; A.691 z 2010-10-11
  • Kościół z 1. poł. XIII w. (ul. Krakowska 76)dnia 1966-01-10, wykaz dokumentów: 10 z 1966-01-10; 118 z 1977-06-14; A.693/1-4 z 2010-10-11
  • Klasztor z 1. poł. XIII w. (ul. Krakowska 76)dnia 1966-01-10, wykaz dokumentów: 10 z 1966-01-10; 118 z 1977-06-14; A.693/1-4 z 2010-10-11
  • Dwór z 1620 r. (ul. Krakowska 76)dnia 1966-01-10, wykaz dokumentów: 10 z 1966-01-10; 118 z 1977-06-14; A.693/1-4 z 2010-10-11
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1966-01-10, wykaz dokumentów: 10 z 1966-01-10; 118 z 1977-06-14; A.693/1-4 z 2010-10-11
  • Zespół - kościół z 1. poł. XIII w.dnia 1966-01-10, wykaz dokumentów: 10 z 1966-01-10; 118 z 1977-06-14; A.693/1-4 z 2010-10-11
  • Ogród (data nieznana)dnia 1966-01-10, wykaz dokumentów: 10 z 1966-01-10; 118 z 1977-06-14; A.693/1-4 z 2010-10-11
  • Kościół z XVII w. (ul. Klasztorna 20)dnia 1971-03-31, wykaz dokumentów: 46/A z 1971-03-31; 119 z 1977-06-14; A.692 z 2010-10-11; A.692 z 2016-02-16
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1989-04-10, wykaz dokumentów: 324/A z 1989-04-10; A.694 z 2010-10-11
 • Formy ochrony przyrody w Koprzywnicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Koprzywnicy znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Koprzywnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: brak informacji, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: rośnie po wschodniej części parku podworskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: brak informacji, Data ustanowienia: 1991-06-28, Opis granicy: rośnie w sąsiedztwie kościoła po wewnętrznej stronie ogrodzenia przy ul. Krakowskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: brak informacji, Data ustanowienia: 1991-06-28, Opis granicy: rośnie w obrębie ogrodzenia kościoła po stronie wschodniej

Koprzywnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 23 wypadków drogowych w Koprzywnicy odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 25 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 972,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 42,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Koprzywnicy znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sandomierskiego.

  Powiat sandomierski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Koprzywnicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 25 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Koprzywnicy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 972,52 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  972,5
  woj. świętokrzyskie
  1 329,3
  Cała Polska
  1 100,9
 • 42,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  42,3
  świętokrzyskie
  137,7
  Cały kraj
  104,4
 • 1 057,08 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 057,1
  woj. świętokrzyskie
  1 628,0
  Cały kraj
  1 327,3
 • 4,35 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  4,3
  świętokrzyskie
  10,4
  Cała Polska
  9,5
 • 108,70 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Koprzywnica
  108,7
  Województwo
  122,5
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Koprzywnicy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 490,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  490,4 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 5,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,4 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Koprzywnica przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
  • DW 758droga wojewódzka nr 758(Iwaniska - Ujazd - Kujawy - Pokrzywianka - Górki - Klimontów - Byszów - Jachimowice - Koprzywnica - Błonie - Ciszyca - Tarnobrzeg)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Koprzywnica nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka - Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Koprzywnicy istnieje 36 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Cicha

  ul. Czynowa

  ul. Floriańska

  ul. Garncarska

  ul. Gęsia

  skwer Jana Pawła II

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Jędrusiów

  ul. Klasztorna

  ul. Krakowska

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mała Koprzywnica

  ul. Mały Rynek

  ul. Miodowa

  ul. Osiecka

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Sandomierska

  ul. Sportowa

  ul. Stare Zarzecze

  ul. Stefana Kopra

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tarnobrzeska

  ul. Władysława Jasińskiego

  ul. Zarzecze