Powiat czarnkowsko-trzcianecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 83 734 Liczba mieszkańców
 • 1 806 km2 Powierzchnia
 • 46 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,2% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Teterus Starosta
 • ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków Adres starostwa powiatowego
 • PCT Tablice rejestracyjne
Powiat czarnkowsko-trzcianecki na mapie
Identyfikatory
 • 3002 TERYT (TERC)
Herb powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
powiat czarnkowsko-trzcianecki herb
Flaga powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
powiat czarnkowsko-trzcianecki flaga

powiat czarnkowsko-trzcianecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
067 352 82 00
067 352 82 15
ul. Kościuszki 89
64-700 Czarnków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
67 349 30 55
67 255 85 75
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Czarnkowie
67 255 22 40
67 255 82 23
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie
067 255 85 59
067 255 25 74
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
(67) 253-01-60 1102
(67) 253-01-61
ul. Rybaki
64-700 Czarnków

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma 83 734 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2050 roku wynosi 75 820, z czego 38 510 to kobiety, a 37 310 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zawarli w 2022 roku 309 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -424. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,03 na 1000 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W 2022 roku urodziło się 639 dzieci, w tym 50,5% dziewczynek i 49,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 421 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,0% zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,3% zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim były nowotwory, a 11,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przypada 12.61 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 716 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 866 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego -150. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 29 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -13.

  60,0% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 83 734 Liczba mieszkańców
 • 42 177 Kobiety
 • 41 557 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 75 820 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 510 Kobiety
 • 37 310 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,2 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat czarnkowsko-trzcianecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat czarnkowsko-trzcianecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat czarnkowsko-trzcianecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  30,4%
  Województwo
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  53,8%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,5%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,8%
  Województwo
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  Wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  1,6
  Wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 309 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -424 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -185 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -239 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  -5,0
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • -8,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 639 Urodzenia żywe
 • 323 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 316 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,5%
  49,5%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  7,6
  Wielkopolskie
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 34,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,0
  Wielkopolskie
  37,1
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 421 g Średnia waga noworodków
 • 3 369 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 475 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 421 g
  Województwo
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 65 Waga 4000g - 4499g
 • 65
 • 201 Waga 3500g - 3999g
 • 201
 • 246 Waga 3000g - 3499g
 • 246
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  1,30
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,66
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,60
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 063 Zgony
 • 508 Kobiety
  (Zgony)
 • 555 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,6
  Wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 166,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  166,4
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  4,7
  Wielkopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  3,4
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  31,0%
  Województwo
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 22,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,3%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 11,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  11,1%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 69 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  281,1
  Województwo
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Polska
  253,9
 • 390,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 415,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  390,3
  Wielkopolskie
  311,2
  Cały kraj
  426,2
 • 62,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  62,2
  Województwo
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 51,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  51,9
  Województwo
  35,1
  Cały kraj
  33,8
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  7,1
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  0,6%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 75 Osoby w zamachach samobójczych
 • 19 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 56 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 40 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 35 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 89 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  89,0
  Województwo
  24,0
  Polska
  38,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  14,0
  woj. wielkopolskie
  12,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 9 zażycie innych leków
 • 9
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 12 samookaleczenie powierzchniowe
 • 12
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 26 powieszenie się
 • 26
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 13 inny
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 19 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 19
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 18 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 18
 • 1 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 1
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 16 zawód miłosny
 • 16
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 niepożądana ciąża
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 6 inna nie wymieniona
 • 6
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 10 13-18 lat
 • 10
 • 12 19-24 lat
 • 12
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 31 30-49 lat
 • 31
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy16
  • pod wpływem alkoholu39
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 16 trzeźwy
 • 39 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 38 kawaler/panna
 • 38
 • 21 żonaty/zamężna
 • 21
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne5
  • podstawowe i gimnazjalne21
  • zasadnicze zawodowe13
  • średnie9
  • wyższe0
  • nieustalony27
 • 5 podstawowe niepełne
 • 21 podstawowe i gimnazjalne
 • 13 zasadnicze zawodowe
 • 9 średnie
 • 0 wyższe
 • 27 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 1 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 23 praca
 • 23
 • 23 na utrzymaniu innej osoby
 • 23
 • 3 renta
 • 3
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 12 bez stałego źródła utrzymania
 • 12
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 716 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 368 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 348 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 866 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 440 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 426 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -163 Saldo migracji
 • -73 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -90 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -150 Saldo migracji wewnętrznych
 • -72 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -78 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oddano do użytku 303 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,61 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim to 28 741 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 342 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  81,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 18,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim to 4,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim to 119,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,93% mieszkań posiada łazienkę, 83,15% korzysta z centralnego ogrzewania, a 23,21% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 188 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 415 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 270 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 48 transakcji (mediana cen - 5 238 zł/m2, średnia - 5 236 zł/m2), a na rynku wtórnym 140 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 262 zł/m2, średnia - 3 961 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 415 zł
 • Powiat
  4 415 zł
  woj. wielkopolskie
  6 299 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 4 415 zł Ogółem
 • 4 415 zł
 • 4 500 zł do 40 m2
 • 4 500 zł
 • 4 473 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 473 zł
 • 4 638 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 638 zł
 • 3 166 zł od 80,1 m2
 • 3 166 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 270 zł
 • Tutaj
  4 270 zł
  woj. wielkopolskie
  6 350 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 4 270 zł Ogółem
 • 4 270 zł
 • 4 646 zł do 40 m2
 • 4 646 zł
 • 4 416 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 416 zł
 • 4 423 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 423 zł
 • 3 055 zł od 80,1 m2
 • 3 055 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 188
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m244
  • od 40,1 do 60 m2102
  • od 60,1 do 80 m230
  • od 80,1 m212
 • 44 do 40 m2
 • 102 od 40,1 do 60 m2
 • 30 od 60,1 do 80 m2
 • 12 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 238 zł
 • Tutaj
  5 238 zł
  Województwo
  6 740 zł
  Cała Polska
  6 947 zł
 • 5 238 zł Ogółem
 • 5 238 zł
 • 5 337 zł do 40 m2
 • 5 337 zł
 • 5 214 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 214 zł
 • 5 248 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 248 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 236 zł
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  5 236 zł
  Województwo
  6 679 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 5 236 zł Ogółem
 • 5 236 zł
 • 5 346 zł do 40 m2
 • 5 346 zł
 • 5 189 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 189 zł
 • 5 256 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 256 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 48
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m213
  • od 40,1 do 60 m226
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m20
 • 13 do 40 m2
 • 26 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 262 zł
 • Tutaj
  4 262 zł
  Wielkopolskie
  5 837 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 4 262 zł Ogółem
 • 4 262 zł
 • 4 291 zł do 40 m2
 • 4 291 zł
 • 4 292 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 292 zł
 • 4 153 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 153 zł
 • 3 166 zł od 80,1 m2
 • 3 166 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 961 zł
 • Powiat
  3 961 zł
  Województwo
  5 950 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 3 961 zł Ogółem
 • 3 961 zł
 • 4 352 zł do 40 m2
 • 4 352 zł
 • 4 148 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 148 zł
 • 4 021 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 021 zł
 • 3 055 zł od 80,1 m2
 • 3 055 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 140
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m231
  • od 40,1 do 60 m276
  • od 60,1 do 80 m221
  • od 80,1 m212
 • 31 do 40 m2
 • 76 od 40,1 do 60 m2
 • 21 od 60,1 do 80 m2
 • 12 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 741 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 342,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  342,10
  Województwo
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  83,80 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  28,70 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  4,22
  Województwo
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  2,92
  Województwo
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 303 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,61 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  3,61
  Województwo
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 496 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,94
  Wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 17,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  17,81
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 36 188 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 119,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  119,4 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  0,43 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,57%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 95,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  95,68%
  Województwo
  96,64%
  Kraj
  95,18%
 • 93,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  93,93%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 83,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  83,15%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Kraj
  85,83%
 • 23,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  23,21%
  Województwo
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na 1000 mieszkańców pracuje 213osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosiło w 2023 roku 4,8% (4,8% wśród kobiet i 4,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosiło 5 808,58 PLN, co odpowiada 86.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 10 078 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 098 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 980.

  16,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,0% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 213 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  213,0
  Województwo
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 3,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,7% Kobiety
 • 2,9% Mężczyźni
 • Powiat
  4,8%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 328 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 809 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 078 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 098 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 980 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,0% Przemysł i budownictwo
 • 32,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 58,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 37,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 001 Pracujący ogółem
 • 8 804 Kobiety
 • 9 197 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,6
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,7
  Wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 108,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  108,3
  Wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 317 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 390 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 568 nowych podmiotów, a 455 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (821) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (549) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (845) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (299) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim najwięcej (376) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 012) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (278) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,7% (2 554) podmiotów, a 65,9% (5 485) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 317 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 278 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 554 Przemysł i budownictwo
 • 5 485 Pozostała działalność
 • 568 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2023 roku
 • 455 Podmioty wyrejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2023 roku
 • 6 390 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 012 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 012
 • 247 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 247
 • 48 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 48
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 8 307 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 307
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 41 Spółdzielnie ogółem
 • 41
 • 449 Spółki handlowe ogółem
 • 449
 • 58  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 58
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 376  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 376
 • 53    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 53
 • 302 Spółki cywilne ogółem
 • 302
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 390 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 524 Budownictwo
 • 1 524
 • 1 407 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 407
 • 718 Przetwórstwo przemysłowe
 • 718
 • 483 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 483
 • 433 Transport i gospodarka magazynowa
 • 433
 • 343 Pozostała działalność
 • 343
 • 338 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 338
 • 215 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 215
 • 203 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 203
 • 169 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 169
 • 144 Informacja i komunikacja
 • 144
 • 140 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 140
 • 131 Edukacja
 • 131
 • 52 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 52
 • 51 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 51
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim stwierdzono 1 426 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosi 85,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,89 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 6,14 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,64 (71%), drogowe - 1,91 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 426 Przestępstwa ogółem
 • 1 426
 • 834 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 834
 • 307 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 307
 • 161 Przestępstwa drogowe
 • 161
 • 32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 32
 • 518 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 518
 • 16,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,92
  Województwo
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 9,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  9,89
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 3,64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,64
  Województwo
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,91
  Województwo
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  0,38
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 6,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  6,14
  Wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  86%
  Województwo
  72%
  Polska
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  87%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  71%
  Wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  52%
  Cały kraj
  51%

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wyniosła w 2022 roku 127,1 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego - 33.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.3%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,8 mln złotych, czyli 7,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wyniosła w 2022 roku 127,2 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.5%). W budżecie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 273 złotych na mieszkańca (18,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,8 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,9 mln

  931(100%)

  83,7 mln

  953(100%)

  95,2 mln

  1,1 tys(100%)

  99,6 mln

  1,1 tys(100%)

  99,4 mln

  1,1 tys(100%)

  113,7 mln

  1,3 tys(100%)

  118,1 mln

  1,4 tys(100%)

  127,1 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  30,2 mln

  344(36.9%)

  29,7 mln

  338(35.5%)

  29,4 mln

  336(30.9%)

  28,9 mln

  330(29%)

  33,6 mln

  386(33.8%)

  39,1 mln

  451(34.4%)

  40,8 mln

  476(34.6%)

  42,6 mln

  507(33.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,0 mln

  183(19.6%)

  17,7 mln

  201(21.1%)

  13,5 mln

  154(14.2%)

  13,7 mln

  157(13.7%)

  14,5 mln

  167(14.6%)

  17,8 mln

  205(15.6%)

  17,6 mln

  205(14.9%)

  19,5 mln

  232(15.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,9 mln

  90,3(9.7%)

  8,0 mln

  91,5(9.6%)

  10,8 mln

  123(11.3%)

  11,3 mln

  129(11.3%)

  11,5 mln

  132(11.6%)

  11,9 mln

  137(10.4%)

  12,3 mln

  143(10.4%)

  14,3 mln

  170(11.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,6 mln

  86,7(9.3%)

  8,5 mln

  96,8(10.2%)

  9,2 mln

  105(9.6%)

  9,4 mln

  107(9.4%)

  9,4 mln

  108(9.5%)

  9,6 mln

  110(8.4%)

  10,4 mln

  121(8.8%)

  14,2 mln

  169(11.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  73,9(7.9%)

  7,8 mln

  88,6(9.3%)

  7,2 mln

  82,6(7.6%)

  8,1 mln

  92,2(8.1%)

  8,5 mln

  97,7(8.5%)

  10,1 mln

  117(8.9%)

  10,1 mln

  117(8.5%)

  11,5 mln

  137(9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  60,6(6.5%)

  3,8 mln

  43,1(4.5%)

  9,6 mln

  110(10.1%)

  6,6 mln

  75,3(6.6%)

  4,4 mln

  50,1(4.4%)

  6,0 mln

  68,8(5.2%)

  8,6 mln

  100(7.3%)

  9,1 mln

  108(7.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  39,1(4.2%)

  3,1 mln

  35,6(3.7%)

  4,6 mln

  53,1(4.9%)

  4,9 mln

  55,6(4.9%)

  4,5 mln

  51,9(4.5%)

  4,8 mln

  55,0(4.2%)

  4,5 mln

  52,9(3.8%)

  4,2 mln

  49,6(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  23,5(2.5%)

  2,2 mln

  25,4(2.7%)

  2,3 mln

  26,7(2.5%)

  8,0 mln

  92,0(8.1%)

  4,1 mln

  47,0(4.1%)

  4,2 mln

  48,6(3.7%)

  4,2 mln

  48,8(3.6%)

  1,6 mln

  19,1(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  856,0 tys

  9,7(1%)

  802,9 tys

  9,1(1%)

  834,6 tys

  9,5(0.9%)

  922,8 tys

  10,6(0.9%)

  931,4 tys

  10,7(0.9%)

  1,3 mln

  14,7(1.1%)

  1,0 mln

  12,1(0.9%)

  1,1 mln

  12,9(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  547,1 tys

  6,2(0.7%)

  417,1 tys

  4,7(0.5%)

  420,7 tys

  4,8(0.4%)

  432,4 tys

  4,9(0.4%)

  657,7 tys

  7,6(0.7%)

  561,8 tys

  6,5(0.5%)

  320,1 tys

  3,7(0.3%)

  1,0 mln

  11,9(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  318,1 tys

  3,6(0.4%)

  303,1 tys

  3,4(0.4%)

  582,7 tys

  6,7(0.6%)

  446,7 tys

  5,1(0.4%)

  706,2 tys

  8,1(0.7%)

  725,9 tys

  8,4(0.6%)

  713,5 tys

  8,3(0.6%)

  848,1 tys

  10,1(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  51,7 tys

  0,6(0.1%)

  48,4 tys

  0,6(0.1%)

  48,4 tys

  0,6(0.1%)

  252,3 tys

  2,9(0.3%)

  132,3 tys

  1,5(0.1%)

  889,6 tys

  10,3(0.8%)

  761,5 tys

  8,9(0.6%)

  627,7 tys

  7,5(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  611,3 tys

  7,0(0.7%)

  506,7 tys

  5,8(0.6%)

  469,9 tys

  5,4(0.5%)

  450,1 tys

  5,1(0.5%)

  472,1 tys

  5,4(0.5%)

  484,0 tys

  5,6(0.4%)

  451,5 tys

  5,3(0.4%)

  445,3 tys

  5,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  242,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,9(0.3%)

  249,8 tys

  2,9(0.3%)

  230,9 tys

  2,7(0.2%)

  190,6 tys

  2,2(0.2%)

  196,9 tys

  2,3(0.2%)

  197,1 tys

  2,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  141,4 tys

  1,6(0.2%)

  153,5 tys

  1,7(0.2%)

  142,0 tys

  1,6(0.1%)

  275,5 tys

  3,2(0.3%)

  162,7 tys

  1,9(0.2%)

  85,5 tys

  1,0(0.1%)

  73,9 tys

  0,9(0.1%)

  142,2 tys

  1,7(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  24,4 tys

  0,3(0%)

  17,7 tys

  0,2(0%)

  13,9 tys

  0,2(0%)

  84,9 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  128,7 tys

  1,5(0.2%)

  115,9 tys

  1,3(0.1%)

  307,1 tys

  3,5(0.3%)

  97,3 tys

  1,1(0.1%)

  101,4 tys

  1,2(0.1%)

  45,8 tys

  0,5(0%)

  40,7 tys

  0,5(0%)

  53,7 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  146,3 tys

  1,7(0.2%)

  237,5 tys

  2,7(0.3%)

  146,6 tys

  1,7(0.2%)

  198,8 tys

  2,3(0.2%)

  26,4 tys

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  17,4 tys

  0,2(0%)

  17,2 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  800

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  65,0 tys

  0,7(0.1%)

  72,8 tys

  0,8(0.1%)

  106,1 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,5 tys

  0,3(0%)

  22,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,6 mln

  973(100%)

  87,9 mln

  1,0 tys(100%)

  92,4 mln

  1,1 tys(100%)

  95,4 mln

  1,1 tys(100%)

  101,1 mln

  1,2 tys(100%)

  117,5 mln

  1,4 tys(100%)

  123,4 mln

  1,5 tys(100%)

  127,2 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  42,4 mln

  482(49.5%)

  42,1 mln

  479(47.9%)

  41,9 mln

  479(45.4%)

  43,3 mln

  496(45.4%)

  46,5 mln

  535(46%)

  55,6 mln

  642(47.3%)

  58,8 mln

  685(47.7%)

  57,9 mln

  689(45.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,0 mln

  171(17.6%)

  16,4 mln

  187(18.7%)

  18,2 mln

  208(19.7%)

  20,4 mln

  233(21.3%)

  22,2 mln

  255(21.9%)

  21,3 mln

  247(18.2%)

  23,9 mln

  278(19.4%)

  26,5 mln

  315(20.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,2 mln

  139(14.2%)

  13,5 mln

  154(15.4%)

  12,5 mln

  143(13.5%)

  12,5 mln

  143(13.1%)

  13,0 mln

  150(12.9%)

  16,1 mln

  186(13.7%)

  15,3 mln

  178(12.4%)

  17,2 mln

  204(13.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  73,4(7.5%)

  7,8 mln

  88,2(8.8%)

  7,1 mln

  81,2(7.7%)

  7,9 mln

  90,4(8.3%)

  8,4 mln

  96,7(8.3%)

  9,6 mln

  111(8.2%)

  9,5 mln

  110(7.7%)

  10,9 mln

  130(8.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  20,2(2.1%)

  818,4 tys

  9,3(0.9%)

  1,9 mln

  21,6(2%)

  1,3 mln

  14,9(1.4%)

  454,7 tys

  5,2(0.4%)

  1,0 mln

  11,7(0.9%)

  3,2 mln

  36,9(2.6%)

  2,4 mln

  28,1(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  15,1(1.5%)

  991,7 tys

  11,3(1.1%)

  1,6 mln

  18,0(1.7%)

  912,9 tys

  10,4(1%)

  1,8 mln

  21,0(1.8%)

  2,5 mln

  29,2(2.1%)

  1,1 mln

  12,7(0.9%)

  1,8 mln

  21,5(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  587,2 tys

  6,7(0.7%)

  873,8 tys

  9,9(1%)

  886,2 tys

  10,1(1%)

  761,1 tys

  8,7(0.8%)

  977,3 tys

  11,2(1%)

  930,1 tys

  10,7(0.8%)

  1,2 mln

  14,4(1%)

  1,7 mln

  19,9(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  14,3(1.5%)

  1,2 mln

  13,9(1.4%)

  1,2 mln

  13,8(1.3%)

  1,3 mln

  14,3(1.3%)

  1,3 mln

  15,1(1.3%)

  1,4 mln

  16,7(1.2%)

  1,7 mln

  20,1(1.4%)

  1,7 mln

  19,9(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  23,1(2.4%)

  1,4 mln

  16,4(1.6%)

  1,1 mln

  13,0(1.2%)

  991,0 tys

  11,3(1%)

  1,3 mln

  14,6(1.3%)

  2,5 mln

  28,6(2.1%)

  2,7 mln

  31,1(2.2%)

  1,1 mln

  13,5(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  771,5 tys

  8,8(0.9%)

  796,3 tys

  9,1(0.9%)

  749,0 tys

  8,6(0.8%)

  764,3 tys

  8,7(0.8%)

  702,2 tys

  8,1(0.7%)

  765,1 tys

  8,8(0.7%)

  691,5 tys

  8,1(0.6%)

  881,7 tys

  10,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  238,4 tys

  2,7(0.3%)

  215,9 tys

  2,5(0.2%)

  233,8 tys

  2,7(0.3%)

  257,0 tys

  2,9(0.3%)

  296,3 tys

  3,4(0.3%)

  314,7 tys

  3,6(0.3%)

  305,6 tys

  3,6(0.2%)

  692,2 tys

  8,2(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  907,2 tys

  10,3(1.1%)

  691,3 tys

  7,9(0.8%)

  1,3 mln

  14,4(1.4%)

  899,0 tys

  10,3(0.9%)

  587,1 tys

  6,7(0.6%)

  836,6 tys

  9,7(0.7%)

  656,6 tys

  7,6(0.5%)

  607,4 tys

  7,2(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,7 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  212,3 tys

  2,4(0.2%)

  92,3 tys

  1,1(0.1%)

  849,6 tys

  9,8(0.7%)

  721,5 tys

  8,4(0.6%)

  587,7 tys

  7,0(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  325,1 tys

  3,7(0.4%)

  333,0 tys

  3,8(0.4%)

  299,6 tys

  3,4(0.3%)

  289,7 tys

  3,3(0.3%)

  290,2 tys

  3,3(0.3%)

  290,6 tys

  3,4(0.2%)

  280,5 tys

  3,3(0.2%)

  248,3 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  242,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,9(0.3%)

  249,8 tys

  2,9(0.3%)

  230,9 tys

  2,7(0.2%)

  190,6 tys

  2,2(0.2%)

  196,9 tys

  2,3(0.2%)

  197,1 tys

  2,3(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  193,1 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  362,9 tys

  4,1(0.4%)

  392,1 tys

  4,5(0.4%)

  326,3 tys

  3,7(0.4%)

  401,5 tys

  4,6(0.4%)

  120,9 tys

  1,4(0.1%)

  122,3 tys

  1,4(0.1%)

  122,9 tys

  1,4(0.1%)

  156,1 tys

  1,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  65,0 tys

  0,7(0.1%)

  72,8 tys

  0,8(0.1%)

  106,1 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  431,7 tys

  4,9(0.5%)

  241,0 tys

  2,8(0.3%)

  20,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  19,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 874 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 098 kobiet oraz 10 776 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 23,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 14,4% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,8%) oraz wyższe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,2%) oraz średnie zawodowe (25,2%).

  W roku 2022 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 130 oddziałów uczęszczało 2 688 dzieci (1 271 dziewczynek oraz 1 417 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 116 oddziałów uczęszczało 2 475 dzieci (1 250 dziewczynek oraz 1 225 chłopców). Dostępne były 2 394 miejsca.

  16,8% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 892 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 39 szkół podstawowych, w których w 463 oddziałach uczyło się 7 260 uczniów (3 510 kobiet oraz 3 750 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim placówkę miało 38 szkół podstawowych, w których w 338 oddziałach uczyło się 6 075 uczniów (2 942 kobiety oraz 3 133 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,64.

  W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 63 oddziałach uczyło się 1 435 uczniów (930 kobiet oraz 505 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 301 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 266 uczniów (807 kobiet oraz 459 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 363 absolwentów.

  W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajduje się 8 Technik, w których w 96 oddziałach uczyło się 2 035 uczniów (897 kobiet oraz 1 138 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 303 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim placówkę miało 9 Technik, w których w 78 oddziałach uczyło się 1 758 uczniów (728 kobiet oraz 1 030 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 389 absolwentów.

  W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 37 oddziałach uczyło się 769 uczniów (261 kobiet oraz 508 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,8 uczniów. 20,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,2%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  35,8%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 37,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,6%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  23,4%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 21,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  26,4%
  Województwo
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,4%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 16,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,9%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 892 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  892,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  0,84
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 130 Oddziały
 • 29 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 115 Miejsca
  (rok 2018)
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 688 Dzieci
 • 1 271 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 417 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 537 3 lata
 • 537
 • 651 4 lata
 • 651
 • 738 5 lata
 • 738
 • 701 6 lat
 • 701
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 245 3 lata
 • 245
 • 310 4 lata
 • 310
 • 366 5 lata
 • 366
 • 328 6 lat
 • 328
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 292 3 lata
 • 292
 • 341 4 lata
 • 341
 • 372 5 lata
 • 372
 • 373 6 lat
 • 373
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 563 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 188,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 187,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 37,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10Punkty przedszkolne
 • 10 Oddziały
 • 72 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 166 Dzieci
 • 79 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 87 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 29 3 lata
 • 29
 • 53 4 lata
 • 53
 • 39 5 lata
 • 39
 • 31 6 lat
 • 31
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 15 3 lata
 • 15
 • 24 4 lata
 • 24
 • 16 5 lata
 • 16
 • 17 6 lat
 • 17
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 14 3 lata
 • 14
 • 29 4 lata
 • 29
 • 23 5 lata
 • 23
 • 14 6 lat
 • 14
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 434 Oddziały
 • 7 168 Uczniowie
 • 3 464 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 704 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 902 Uczniowie w 1 klasie
 • 424 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 478 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 389 Absolwenci
 • 679 Kobiety
  (absolwenci)
 • 710 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 29 Oddziały
 • 92 Uczniowie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,7
  Wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,7
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,7
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,5
 • 3,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,2
 •  
 • 623,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 509,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 113,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,64
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 90,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  90,22
  Województwo
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 57 Oddziały
 • 1 300 Uczniowie
 • 853 Kobiety
  (uczniowie)
 • 447 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,6%
  34,4%
 • 461 Uczniowie w 1 klasie
 • 292 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 169 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 275 Absolwenci
 • 182 Kobiety
  (absolwenci)
 • 93 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 79 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,6%
  73,4%
 • 26 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,8
  woj. wielkopolskie
  26,1
  Kraj
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22,8 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22,8
 • 22,6 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22,6
 • 18,7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 18,7
 •  
 • 83,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 52,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 96 Oddziały
 • 2 035 Uczniowie
 • 897 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 138 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,1%
  55,9%
 • 683 Uczniowie w 1 klasie
 • 322 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 361 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 303 Absolwenci
 • 160 Kobiety
  (absolwenci)
 • 143 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  21,2
  woj. wielkopolskie
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 145,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 89,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 353 Uczniowie w 1 klasie
 • 118 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 235 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,8
  woj. wielkopolskie
  22,8
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,8
 • 20,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,9
 • 16,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 16,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  24,0
  Wielkopolskie
  23,8
  Cała Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajdowały się 4 hotele (2 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 8 (całoroczne: 6)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 210)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 616 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 383 (uczestnicy: 61 349)
  • seanse filmowe: 73 (uczestnicy: 3 131)
  • wystawy: 50 (uczestnicy: 5 881)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 76 (uczestnicy: 28 961)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 30 (uczestnicy: 1 451)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 3 349)
  • konkursy: 30 (uczestnicy: 1 402)
  • pokazy teatralne: 33 (uczestnicy: 5 847)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 15 (uczestnicy: 5 000)
  • warsztaty: 35 (uczestnicy: 857)
  • inne: 17 (uczestnicy: 4 970)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 1 196)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 61)
  • taneczne: 7 (członkowie: 91)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 42)
  • fotograficzne i filmowe: 6 (członkowie: 40)
  • teatralne: 2 (członkowie: 14)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 91)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 230)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 585)
  • inne: 3 (członkowie: 42)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 28)
  • nauki gry na instrumentach: 9 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 3
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 7
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 44 (członkowie: 628)
  • teatralne: 6 (członkowie: 67)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 192)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 151)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 22)
  • taneczne: 13 (członkowie: 176)
  • inne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 244 miejscami na widowni. Odbyło się 868 seansów, na które przyszło 33 675 widzów, w tym 267 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 12 144 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 7 600 zwiedzających, co daje 902 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 282 795 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 388 243 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 139
  • dostępne dla czytelników: 85
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 83
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 22
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 67 573 wolumeny w tym ziobry specjalne: 433. Odnotowano 630 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 81 601 wolumenów. Odnotowano 1 796 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 630 członków. Zarejestrowano 2 722 ćwiczących (mężczyźni: 2 124, kobiety: 598, chłopcy do lat 18: 1 356, dziewczęta do lat 18: 458). Aktywnych było 80 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (68), instruktora sportowego (58) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat czarnkowsko-trzcianecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 37 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 39,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 42,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zarejestrowanych było 87 803 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 64 348 samochodów osobowych (765,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 8 720 samochodów ciężarowych (113,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 258 autobusów (3,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 796 ciągników siodłowych (9,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 185 motocykli (85,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajdowały się 63 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 32 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 29 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 37 Ranni
  (rok 2022)
 • 17 Lekko ranni
 • 20 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 39,28 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  39,3
  woj. wielkopolskie
  65,8
  Kraj
  56,5
 • 9,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  9,5
  Województwo
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 44,04 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  44,0
  Województwo
  74,9
  Polska
  65,5
 • 9,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  9,1
  Województwo
  6,1
  Cały kraj
  5,4
 • 42,14 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  42,1
  Województwo
  74,5
  Kraj
  71,0
 • 24,24 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  24,2
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Polska
  8,9
 • 112,12 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  112,1
  woj. wielkopolskie
  113,8
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 87 803 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2022 roku
 • 64 348 Samochody osobowe
 • 8 720 Samochody ciężarowe
 • 90 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 258 Autobusy
 • 551 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 798 Ciągniki samochodowe
 • 796   Ciągniki siodłowe
 • 5 943 Ciągniki rolnicze
 • 7 185 Motocykle
 • 2 977   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 727 Motorowery
 • 64 348Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Samochody osobowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 765,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  765,9
  Wielkopolskie
  753,3
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 982
  • 1400-1649 kg14 733
  • 1650-1899 kg14 214
  • 1900 kg i więcej20 419
 • 14 982 do 1399 kg
 • 14 733 1400-1649 kg
 • 14 214 1650-1899 kg
 • 20 419 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 856 do 1399 cm3
 • 23 856
 • 34 937 1400-1999 cm3
 • 34 937
 • 5 555 2000 i więcej cm3
 • 5 555
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34 537
  • olej napędowy24 734
  • gaz (LPG)4 377
  • pozostałe700
 • 34 537 benzyna
 • 24 734 olej napędowy
 • 4 377 gaz (LPG)
 • 700 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 386 do 1 roku
 • 386
 • 218 2 lata
 • 218
 • 452 3 lata
 • 452
 • 1 374 4-5 lat
 • 1 374
 • 1 768 6-7 lat
 • 1 768
 • 2 121 8-9 lat
 • 2 121
 • 2 865 10-11 lat
 • 2 865
 • 9 184 12-15 lat
 • 9 184
 • 14 061 16-20 lat
 • 14 061
 • 10 001 21-25 lat
 • 10 001
 • 6 514 26-30 lat
 • 6 514
 • 15 404 31 lat i więcej
 • 15 404
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Tutaj
  21,7 lat
  Województwo
  19,1 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 8 720Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 113,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  113,3
  Wielkopolskie
  131,4
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 294 do 999 kg
 • 4 294
 • 2 702 1000-1499 kg
 • 2 702
 • 537 1500-2999 kg
 • 537
 • 65 3000-3499 kg
 • 65
 • 170 3500-4999 kg
 • 170
 • 435 5000-6999 kg
 • 435
 • 202 7000-9999 kg
 • 202
 • 234 10000-14999 kg
 • 234
 • 81 15000 kg i więcej
 • 81
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 594
  • olej napędowy6 013
  • gaz (LPG)167
  • pozostałe946
 • 1 594 benzyna
 • 6 013 olej napędowy
 • 167 gaz (LPG)
 • 946 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 65 do 1 roku
 • 65
 • 31 2 lata
 • 31
 • 57 3 lata
 • 57
 • 195 4-5 lat
 • 195
 • 261 6-7 lat
 • 261
 • 329 8-9 lat
 • 329
 • 430 10-11 lat
 • 430
 • 1 167 12-15 lat
 • 1 167
 • 1 423 16-20 lat
 • 1 423
 • 1 302 21-25 lat
 • 1 302
 • 868 26-30 lat
 • 868
 • 2 592 31 lat i więcej
 • 2 592
 • 22,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  22,5 lat
  Wielkopolskie
  18,9 lat
  Cały kraj
  20,0 lat
 • 258Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Autobusy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,1
  Wielkopolskie
  2,7
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy159
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe89
 • 8 benzyna
 • 159 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 89 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 20 12-15 lat
 • 20
 • 29 16-20 lat
 • 29
 • 50 21-25 lat
 • 50
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 125 31 lat i więcej
 • 125
 • 27,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  27,2 lat
  woj. wielkopolskie
  22,4 lat
  Cały kraj
  22,4 lat
 • 796Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  9,5
  Wielkopolskie
  20,2
  Cały kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy638
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe155
 • 2 benzyna
 • 638 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 155 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 2 3 lata
 • 2
 • 22 4-5 lat
 • 22
 • 58 6-7 lat
 • 58
 • 50 8-9 lat
 • 50
 • 77 10-11 lat
 • 77
 • 135 12-15 lat
 • 135
 • 108 16-20 lat
 • 108
 • 101 21-25 lat
 • 101
 • 60 26-30 lat
 • 60
 • 173 31 lat i więcej
 • 173
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Powiat
  19,5 lat
  Województwo
  11,2 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 7 185Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Motocykle w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  85,5
  woj. wielkopolskie
  54,7
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 51 do 1 roku
 • 51
 • 20 2 lata
 • 20
 • 32 3 lata
 • 32
 • 65 4-5 lat
 • 65
 • 144 6-7 lat
 • 144
 • 103 8-9 lat
 • 103
 • 145 10-11 lat
 • 145
 • 480 12-15 lat
 • 480
 • 638 16-20 lat
 • 638
 • 701 21-25 lat
 • 701
 • 424 26-30 lat
 • 424
 • 4 382 31 lat i więcej
 • 4 382
 • 28,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Powiat
  28,3 lat
  woj. wielkopolskie
  24,4 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 31 km  Będących pod zarządem gminy
 • 19 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 13 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 349,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  349,6 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 7,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  7,5 km
  Województwo
  7,4 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 0,0 km Długość bus-pasów
 • 29 Liczba licencji na taksówki
 • 32 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami