Powiat czarnkowsko-trzcianecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 86 116 Liczba mieszkańców
 • 1 806 km2 Powierzchnia
 • 49 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,2% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Teterus Starosta
 • ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków Adres starostwa powiatowego
 • PCT Tablice rejestracyjne
Powiat czarnkowsko-trzcianecki na mapie
Identyfikatory
 • 3002 TERYT (TERC)
Herb powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
powiat czarnkowsko-trzcianecki herb
Flaga powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
powiat czarnkowsko-trzcianecki flaga

powiat czarnkowsko-trzcianecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
067 352 82 00
067 352 82 15
ul. Kościuszki 89
64-700 Czarnków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
67 349 30 55
67 255 85 75
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Czarnkowie
67 255 22 40
67 255 82 23
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie
067 255 85 59
067 255 25 74
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
(67) 253-01-60 1102
(67) 253-01-61
ul. Rybaki
64-700 Czarnków

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma 86 116 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2050 roku wynosi 75 820, z czego 38 510 to kobiety, a 37 310 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zawarli w 2020 roku 310 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -205. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,36 na 1000 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W 2020 roku urodziło się 803 dzieci, w tym 45,5% dziewczynek i 54,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 419 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 31,0% zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,7% zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przypada 11.6 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 686 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 873 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego -187. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 23 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  60,2% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 86 116 Liczba mieszkańców
 • 43 382 Kobiety
 • 42 734 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75 820 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 510 Kobiety
 • 37 310 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,8 lat
  woj. wielkopolskie
  40,9 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  30,6%
  Województwo
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  56,2%
  woj. wielkopolskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,1%
  Wielkopolskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,9%
  Województwo
  4,1%
  Kraj
  5,0%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,6
  Wielkopolskie
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  1,2
  Wielkopolskie
  1,2
  Polska
  1,3
 • 310 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -205 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -94 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -111 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,36 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  -2,4
  Województwo
  -1,2
  Cały kraj
  -3,2
 • -4,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 803 Urodzenia żywe
 • 365 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 438 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,5%
  54,5%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  9,2
  Wielkopolskie
  10,3
  Kraj
  9,3
 • 39,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,8
  Wielkopolskie
  43,4
  Polska
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 419 g Średnia waga noworodków
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 481 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 419 g
  Województwo
  3 413 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 84 Waga 4000g - 4499g
 • 84
 • 273 Waga 3500g - 3999g
 • 273
 • 267 Waga 3000g - 3499g
 • 267
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  1,40
  woj. wielkopolskie
  1,51
  Cały kraj
  1,38
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,64
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,67
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,80
  woj. wielkopolskie
  0,90
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 008 Zgony
 • 459 Kobiety
  (Zgony)
 • 549 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,5%
  54,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,6
  Wielkopolskie
  11,4
  Kraj
  12,5
 • 125,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  125,5
  woj. wielkopolskie
  111,5
  Cały kraj
  134,3
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  1,2
  Wielkopolskie
  3,3
  Cała Polska
  3,6
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  3,7
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  31,0%
  Województwo
  36,2%
  Polska
  39,4%
 • 28,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,7%
  Wielkopolskie
  28,7%
  Polska
  26,5%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,4%
  Wielkopolskie
  6,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,4
  Cały kraj
  9,9
 • 63,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,6
  Cały kraj
  70,4
 • 296,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  296,9
  Województwo
  281,3
  Kraj
  283,2
 • 266,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,0
  Polska
  261,3
 • 319,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 313,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 326,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  319,8
  Wielkopolskie
  354,7
  Cały kraj
  421,0
 • 60,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  60,1
  Województwo
  61,6
  Kraj
  69,5
 • 43,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  43,2
  Województwo
  38,7
  Cały kraj
  35,1
 • 15,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  15,9
  woj. wielkopolskie
  8,4
  Polska
  7,9
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  1,6%
  woj. wielkopolskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 35 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 29 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 48 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  48,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  31,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  19,0
  woj. wielkopolskie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 8 zażycie innych leków
 • 8
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 21 powieszenie się
 • 21
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 12 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 12
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 13 nieustalona
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 19 30-49 lat
 • 19
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu18
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 2 trzeźwy
 • 18 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 21 kawaler/panna
 • 21
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony28
 • 0 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 28 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 11 na utrzymaniu innej osoby
 • 11
 • 4 renta
 • 4
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 686 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 362 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 324 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 873 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 480 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 393 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -195 Saldo migracji
 • -118 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -187 Saldo migracji wewnętrznych
 • -118 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -69 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oddano do użytku 208 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,40 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim to 28 010 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 324 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  95,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim to 134,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,44% mieszkań posiada łazienkę, 77,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 23,37% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 113 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 205 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 106 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 25 transakcji (mediana cen - 4 403 zł/m2, średnia - 4 377 zł/m2), a na rynku wtórnym 88 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 891 zł/m2, średnia - 2 777 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 205 zł
 • Powiat
  3 205 zł
  woj. wielkopolskie
  4 626 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 205 zł Ogółem
 • 3 205 zł
 • 3 726 zł do 40 m2
 • 3 726 zł
 • 3 360 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 360 zł
 • 2 868 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 868 zł
 • 1 876 zł od 80,1 m2
 • 1 876 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 106 zł
 • Tutaj
  3 106 zł
  woj. wielkopolskie
  4 760 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 3 106 zł Ogółem
 • 3 106 zł
 • 3 392 zł do 40 m2
 • 3 392 zł
 • 3 387 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 387 zł
 • 2 976 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 976 zł
 • 1 746 zł od 80,1 m2
 • 1 746 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 113
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m230
  • od 40,1 do 60 m252
  • od 60,1 do 80 m225
  • od 80,1 m26
 • 30 do 40 m2
 • 52 od 40,1 do 60 m2
 • 25 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 403 zł
 • Tutaj
  4 403 zł
  Województwo
  4 749 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 4 403 zł Ogółem
 • 4 403 zł
 • 4 458 zł do 40 m2
 • 4 458 zł
 • 4 399 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 399 zł
 • 4 481 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 481 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 377 zł
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  4 377 zł
  Województwo
  5 019 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 377 zł Ogółem
 • 4 377 zł
 • 4 425 zł do 40 m2
 • 4 425 zł
 • 4 286 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 286 zł
 • 4 523 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 523 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 25
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 7 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 891 zł
 • Tutaj
  2 891 zł
  Wielkopolskie
  4 298 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 891 zł Ogółem
 • 2 891 zł
 • 3 333 zł do 40 m2
 • 3 333 zł
 • 3 125 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 125 zł
 • 2 652 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 652 zł
 • 1 876 zł od 80,1 m2
 • 1 876 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 777 zł
 • Powiat
  2 777 zł
  Województwo
  4 441 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 2 777 zł Ogółem
 • 2 777 zł
 • 3 100 zł do 40 m2
 • 3 100 zł
 • 3 085 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 085 zł
 • 2 592 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 592 zł
 • 1 746 zł od 80,1 m2
 • 1 746 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 88
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m239
  • od 60,1 do 80 m220
  • od 80,1 m26
 • 23 do 40 m2
 • 39 od 40,1 do 60 m2
 • 20 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 28 010 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 323,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  323,50
  Województwo
  363,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 83,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  83,00 m2
  Województwo
  81,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  26,90 m2
  Wielkopolskie
  29,80 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  4,22
  Województwo
  4,05
  Cały kraj
  3,82
 • 3,09 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  3,09
  Województwo
  2,75
  Kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 208 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  2,40
  Województwo
  6,30
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 109 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,33
  Wielkopolskie
  3,93
  Polska
  3,77
 • 12,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  12,81
  woj. wielkopolskie
  24,75
  Cały kraj
  21,77
 • 27 870 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 134,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  134,0 m2
  Wielkopolskie
  91,6 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  0,32 m2
  woj. wielkopolskie
  0,58 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,19%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Kraj
  96,97%
 • 94,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  94,68%
  Województwo
  96,32%
  Kraj
  94,01%
 • 91,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  91,44%
  Wielkopolskie
  94,21%
  Cała Polska
  91,78%
 • 77,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  77,89%
  woj. wielkopolskie
  84,41%
  Kraj
  83,08%
 • 23,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  23,37%
  Województwo
  56,21%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na 1000 mieszkańców pracuje 204osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosiło w 2020 roku 4,7% (5,7% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosiło 4 869,30 PLN, co odpowiada 88.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 10 078 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 098 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 980.

  26,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 204 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  204,0
  Województwo
  283,0
  Cała Polska
  252,0
 • 4,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,7% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • Powiat
  4,7%
  woj. wielkopolskie
  3,7%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 869 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 869 PLN
  Wielkopolskie
  4 986 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 078 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 098 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 980 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,0% Przemysł i budownictwo
 • 28,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,1% Pozostałe
 • 32,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 649 Pracujący ogółem
 • 8 516 Kobiety
 • 9 133 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,1
  Wielkopolskie
  67,5
  Polska
  68,0
 • 34,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,0
  Wielkopolskie
  34,9
  Cała Polska
  37,5
 • 106,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  106,0
  Wielkopolskie
  106,7
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 958 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 161 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 618 nowych podmiotów, a 299 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (821) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (615) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (845) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (299) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim najwięcej (314) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 634) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (277) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,1% (2 397) podmiotów, a 66,4% (5 284) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%) oraz Budownictwo (22.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 958 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 277 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 397 Przemysł i budownictwo
 • 5 284 Pozostała działalność
 • 618 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2020 roku
 • 299 Podmioty wyrejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2020 roku
 • 6 161 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 634 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 634
 • 264 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 264
 • 50 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 50
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 948 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 948
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 46 Spółdzielnie ogółem
 • 46
 • 398 Spółki handlowe ogółem
 • 398
 • 71  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 71
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 313  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 313
 • 63    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 63
 • 314 Spółki cywilne ogółem
 • 314
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 161 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 461 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 461
 • 1 393 Budownictwo
 • 1 393
 • 701 Przetwórstwo przemysłowe
 • 701
 • 448 Transport i gospodarka magazynowa
 • 448
 • 433 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 433
 • 329 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 329
 • 320 Pozostała działalność
 • 320
 • 212 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 212
 • 175 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 175
 • 168 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 168
 • 158 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 158
 • 115 Edukacja
 • 115
 • 103 Informacja i komunikacja
 • 103
 • 64 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 64
 • 44 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 44
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim stwierdzono 1 139 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosi 84,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,97 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 5,00 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,84 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,58 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 139 Przestępstwa ogółem
 • 1 139
 • 779 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 779
 • 137 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 137
 • 160 Przestępstwa drogowe
 • 160
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 434 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 434
 • 13,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,11
  Województwo
  16,83
  Cały kraj
  19,96
 • 8,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  8,97
  woj. wielkopolskie
  10,25
  Polska
  12,25
 • 1,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,58
  Województwo
  4,34
  Cała Polska
  5,17
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,84
  Województwo
  1,58
  Polska
  1,73
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  0,33
  woj. wielkopolskie
  0,31
  Kraj
  0,37
 • 5,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  5,00
  Wielkopolskie
  8,02
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  85%
  Województwo
  76%
  Polska
  73%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  83%
  woj. wielkopolskie
  67%
  Polska
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  75%
  Wielkopolskie
  86%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  97%
  Wielkopolskie
  92%
  Kraj
  87%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  64%
  Województwo
  58%
  Cały kraj
  54%

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wyniosła w 2020 roku 113,7 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego - 34.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.6%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,3 mln złotych, czyli 8,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wyniosła w 2020 roku 117,5 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.7%). W budżecie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 206 złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,0 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  83,3 mln

  946(100%)

  82,8 mln

  941(100%)

  81,9 mln

  931(100%)

  83,7 mln

  953(100%)

  95,2 mln

  1,1 tys(100%)

  99,6 mln

  1,1 tys(100%)

  99,4 mln

  1,1 tys(100%)

  113,7 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,5 mln

  358(37.8%)

  30,7 mln

  349(37.1%)

  30,2 mln

  344(36.9%)

  29,7 mln

  338(35.5%)

  29,4 mln

  336(30.9%)

  28,9 mln

  330(29%)

  33,6 mln

  386(33.8%)

  39,1 mln

  451(34.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,0 mln

  181(19.2%)

  15,7 mln

  179(19%)

  16,0 mln

  183(19.6%)

  17,7 mln

  201(21.1%)

  13,5 mln

  154(14.2%)

  13,7 mln

  157(13.7%)

  14,5 mln

  167(14.6%)

  17,8 mln

  205(15.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,3 mln

  83,1(8.8%)

  7,9 mln

  89,3(9.5%)

  7,9 mln

  90,3(9.7%)

  8,0 mln

  91,5(9.6%)

  10,8 mln

  123(11.3%)

  11,3 mln

  129(11.3%)

  11,5 mln

  132(11.6%)

  11,9 mln

  137(10.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,7 mln

  75,7(8%)

  6,6 mln

  75,4(8%)

  6,5 mln

  73,9(7.9%)

  7,8 mln

  88,6(9.3%)

  7,2 mln

  82,6(7.6%)

  8,1 mln

  92,2(8.1%)

  8,5 mln

  97,7(8.5%)

  10,1 mln

  117(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  87,1(9.2%)

  7,9 mln

  89,6(9.5%)

  7,6 mln

  86,7(9.3%)

  8,5 mln

  96,8(10.2%)

  9,2 mln

  105(9.6%)

  9,4 mln

  107(9.4%)

  9,4 mln

  108(9.5%)

  9,6 mln

  110(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  40,1(4.2%)

  3,8 mln

  43,6(4.6%)

  5,3 mln

  60,6(6.5%)

  3,8 mln

  43,1(4.5%)

  9,6 mln

  110(10.1%)

  6,6 mln

  75,3(6.6%)

  4,4 mln

  50,1(4.4%)

  6,0 mln

  68,8(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,8 mln

  54,5(5.8%)

  4,6 mln

  52,8(5.6%)

  3,4 mln

  39,1(4.2%)

  3,1 mln

  35,6(3.7%)

  4,6 mln

  53,1(4.9%)

  4,9 mln

  55,6(4.9%)

  4,5 mln

  51,9(4.5%)

  4,8 mln

  55,0(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  32,6(3.4%)

  2,7 mln

  30,2(3.2%)

  2,1 mln

  23,5(2.5%)

  2,2 mln

  25,4(2.7%)

  2,3 mln

  26,7(2.5%)

  8,0 mln

  92,0(8.1%)

  4,1 mln

  47,0(4.1%)

  4,2 mln

  48,6(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  764,1 tys

  8,7(0.9%)

  726,4 tys

  8,2(0.9%)

  856,0 tys

  9,7(1%)

  802,9 tys

  9,1(1%)

  834,6 tys

  9,5(0.9%)

  922,8 tys

  10,6(0.9%)

  931,4 tys

  10,7(0.9%)

  1,3 mln

  14,7(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  63,5 tys

  0,7(0.1%)

  40,3 tys

  0,5(0%)

  51,7 tys

  0,6(0.1%)

  48,4 tys

  0,6(0.1%)

  48,4 tys

  0,6(0.1%)

  252,3 tys

  2,9(0.3%)

  132,3 tys

  1,5(0.1%)

  889,6 tys

  10,3(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  341,8 tys

  3,9(0.4%)

  336,1 tys

  3,8(0.4%)

  318,1 tys

  3,6(0.4%)

  303,1 tys

  3,4(0.4%)

  582,7 tys

  6,7(0.6%)

  446,7 tys

  5,1(0.4%)

  706,2 tys

  8,1(0.7%)

  725,9 tys

  8,4(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  891,4 tys

  10,1(1.1%)

  742,5 tys

  8,4(0.9%)

  547,1 tys

  6,2(0.7%)

  417,1 tys

  4,7(0.5%)

  420,7 tys

  4,8(0.4%)

  432,4 tys

  4,9(0.4%)

  657,7 tys

  7,6(0.7%)

  561,8 tys

  6,5(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  480,6 tys

  5,5(0.6%)

  457,0 tys

  5,2(0.6%)

  611,3 tys

  7,0(0.7%)

  506,7 tys

  5,8(0.6%)

  469,9 tys

  5,4(0.5%)

  450,1 tys

  5,1(0.5%)

  472,1 tys

  5,4(0.5%)

  484,0 tys

  5,6(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  242,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,9(0.3%)

  249,8 tys

  2,9(0.3%)

  230,9 tys

  2,7(0.2%)

  190,6 tys

  2,2(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  65,0 tys

  0,7(0.1%)

  72,8 tys

  0,8(0.1%)

  106,1 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  171,5 tys

  1,9(0.2%)

  183,7 tys

  2,1(0.2%)

  141,4 tys

  1,6(0.2%)

  153,5 tys

  1,7(0.2%)

  142,0 tys

  1,6(0.1%)

  275,5 tys

  3,2(0.3%)

  162,7 tys

  1,9(0.2%)

  85,5 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  88,0 tys

  1,0(0.1%)

  127,2 tys

  1,4(0.2%)

  128,7 tys

  1,5(0.2%)

  115,9 tys

  1,3(0.1%)

  307,1 tys

  3,5(0.3%)

  97,3 tys

  1,1(0.1%)

  101,4 tys

  1,2(0.1%)

  45,8 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  24,4 tys

  0,3(0%)

  17,7 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,5 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  800

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  150,6 tys

  1,7(0.2%)

  126,4 tys

  1,4(0.2%)

  146,3 tys

  1,7(0.2%)

  237,5 tys

  2,7(0.3%)

  146,6 tys

  1,7(0.2%)

  198,8 tys

  2,3(0.2%)

  26,4 tys

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,5 tys

  0,3(0%)

  22,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  80,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,4 mln

  970(100%)

  85,8 mln

  975(100%)

  85,6 mln

  973(100%)

  87,9 mln

  1,0 tys(100%)

  92,4 mln

  1,1 tys(100%)

  95,4 mln

  1,1 tys(100%)

  101,1 mln

  1,2 tys(100%)

  117,5 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  43,8 mln

  497(51.2%)

  42,3 mln

  480(49.3%)

  42,4 mln

  482(49.5%)

  42,1 mln

  479(47.9%)

  41,9 mln

  479(45.4%)

  43,3 mln

  496(45.4%)

  46,5 mln

  535(46%)

  55,6 mln

  642(47.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,7 mln

  144(14.8%)

  13,9 mln

  158(16.2%)

  15,0 mln

  171(17.6%)

  16,4 mln

  187(18.7%)

  18,2 mln

  208(19.7%)

  20,4 mln

  233(21.3%)

  22,2 mln

  255(21.9%)

  21,3 mln

  247(18.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,0 mln

  136(14.1%)

  12,0 mln

  136(14%)

  12,2 mln

  139(14.2%)

  13,5 mln

  154(15.4%)

  12,5 mln

  143(13.5%)

  12,5 mln

  143(13.1%)

  13,0 mln

  150(12.9%)

  16,1 mln

  186(13.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  74,1(7.6%)

  6,6 mln

  74,9(7.7%)

  6,5 mln

  73,4(7.5%)

  7,8 mln

  88,2(8.8%)

  7,1 mln

  81,2(7.7%)

  7,9 mln

  90,4(8.3%)

  8,4 mln

  96,7(8.3%)

  9,6 mln

  111(8.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  15,4(1.6%)

  1,4 mln

  16,2(1.7%)

  1,3 mln

  15,1(1.5%)

  991,7 tys

  11,3(1.1%)

  1,6 mln

  18,0(1.7%)

  912,9 tys

  10,4(1%)

  1,8 mln

  21,0(1.8%)

  2,5 mln

  29,2(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  32,2(3.3%)

  2,6 mln

  29,9(3.1%)

  2,0 mln

  23,1(2.4%)

  1,4 mln

  16,4(1.6%)

  1,1 mln

  13,0(1.2%)

  991,0 tys

  11,3(1%)

  1,3 mln

  14,6(1.3%)

  2,5 mln

  28,6(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  14,6(1.5%)

  1,4 mln

  15,9(1.6%)

  1,3 mln

  14,3(1.5%)

  1,2 mln

  13,9(1.4%)

  1,2 mln

  13,8(1.3%)

  1,3 mln

  14,3(1.3%)

  1,3 mln

  15,1(1.3%)

  1,4 mln

  16,7(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  400,5 tys

  4,5(0.5%)

  867,3 tys

  9,9(1%)

  1,8 mln

  20,2(2.1%)

  818,4 tys

  9,3(0.9%)

  1,9 mln

  21,6(2%)

  1,3 mln

  14,9(1.4%)

  454,7 tys

  5,2(0.4%)

  1,0 mln

  11,7(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  614,0 tys

  7,0(0.7%)

  591,3 tys

  6,7(0.7%)

  587,2 tys

  6,7(0.7%)

  873,8 tys

  9,9(1%)

  886,2 tys

  10,1(1%)

  761,1 tys

  8,7(0.8%)

  977,3 tys

  11,2(1%)

  930,1 tys

  10,7(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  212,3 tys

  2,4(0.2%)

  92,3 tys

  1,1(0.1%)

  849,6 tys

  9,8(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  26,7(2.7%)

  2,4 mln

  27,6(2.8%)

  907,2 tys

  10,3(1.1%)

  691,3 tys

  7,9(0.8%)

  1,3 mln

  14,4(1.4%)

  899,0 tys

  10,3(0.9%)

  587,1 tys

  6,7(0.6%)

  836,6 tys

  9,7(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  689,9 tys

  7,8(0.8%)

  695,6 tys

  7,9(0.8%)

  771,5 tys

  8,8(0.9%)

  796,3 tys

  9,1(0.9%)

  749,0 tys

  8,6(0.8%)

  764,3 tys

  8,7(0.8%)

  702,2 tys

  8,1(0.7%)

  765,1 tys

  8,8(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  296,9 tys

  3,4(0.3%)

  277,3 tys

  3,1(0.3%)

  238,4 tys

  2,7(0.3%)

  215,9 tys

  2,5(0.2%)

  233,8 tys

  2,7(0.3%)

  257,0 tys

  2,9(0.3%)

  296,3 tys

  3,4(0.3%)

  314,7 tys

  3,6(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  306,7 tys

  3,5(0.4%)

  294,7 tys

  3,3(0.3%)

  325,1 tys

  3,7(0.4%)

  333,0 tys

  3,8(0.4%)

  299,6 tys

  3,4(0.3%)

  289,7 tys

  3,3(0.3%)

  290,2 tys

  3,3(0.3%)

  290,6 tys

  3,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  242,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,9(0.3%)

  249,8 tys

  2,9(0.3%)

  230,9 tys

  2,7(0.2%)

  190,6 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  293,0 tys

  3,3(0.3%)

  382,6 tys

  4,3(0.4%)

  362,9 tys

  4,1(0.4%)

  392,1 tys

  4,5(0.4%)

  326,3 tys

  3,7(0.4%)

  401,5 tys

  4,6(0.4%)

  120,9 tys

  1,4(0.1%)

  122,3 tys

  1,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  65,0 tys

  0,7(0.1%)

  72,8 tys

  0,8(0.1%)

  106,1 tys

  1,2(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  19,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  900

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  431,7 tys

  4,9(0.5%)

  241,0 tys

  2,8(0.3%)

  20,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  80,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 21 169 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 262 kobiet oraz 10 907 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,9% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 22,0% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,1%) oraz średnie zawodowe (20,7%).

  W roku 2018 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim mieściły się 23 przedszkola, w których do 135 oddziałów uczęszczało 2 802 dzieci (1 355 dziewczynek oraz 1 447 chłopców). Dostępnych było 3 115 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 116 oddziałów uczęszczało 2 475 dzieci (1 250 dziewczynek oraz 1 225 chłopców). Dostępne były 2 394 miejsca.

  17,0% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 859 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 41 szkół podstawowych, w których w 449 oddziałach uczyło się 7 650 uczniów (3 717 kobiet oraz 3 933 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim placówkę miało 38 szkół podstawowych, w których w 338 oddziałach uczyło się 6 075 uczniów (2 942 kobiety oraz 3 133 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,51.

  W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 043 uczniów (628 kobiet oraz 415 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 345 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 266 uczniów (807 kobiet oraz 459 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 363 absolwentów.

  W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajduje się 8 Technik, w których w 75 oddziałach uczyło się 1 592 uczniów (731 kobiet oraz 861 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 361 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim placówkę miało 9 Technik, w których w 78 oddziałach uczyło się 1 758 uczniów (728 kobiet oraz 1 030 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 389 absolwentów.

  W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 362 uczniów (117 kobiet oraz 245 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,2 uczniów. 21,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w wieku potencjalnej nauki (28,6% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,8%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Polska
  17,9%
 • 14,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  30,9%
  woj. wielkopolskie
  31,7%
  Polska
  33,3%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,8%
  woj. wielkopolskie
  2,3%
  Kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,1%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  20,0%
  Województwo
  18,1%
  Kraj
  18,1%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  27,9%
  Województwo
  26,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,7%
  Wielkopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,0%
  Województwo
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 25,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,6%
  woj. wielkopolskie
  1,1%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 859 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  859,0
  woj. wielkopolskie
  897,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  0,84
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 23Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 135 Oddziały
 • 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 115 Miejsca
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 802 Dzieci
 • 1 355 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 447 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 58 2 lata i mniej
 • 58
 • 550 3 lata
 • 550
 • 728 4 lata
 • 728
 • 710 5 lata
 • 710
 • 734 6 lat
 • 734
 • 22 7 lat i więcej
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 35 2 lata i mniej
 • 35
 • 253 3 lata
 • 253
 • 333 4 lata
 • 333
 • 372 5 lata
 • 372
 • 352 6 lat
 • 352
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 297 3 lata
 • 297
 • 395 4 lata
 • 395
 • 338 5 lata
 • 338
 • 382 6 lat
 • 382
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 439 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 199,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 197,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 26,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 72 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 29 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 16 3 lata
 • 16
 • 11 4 lata
 • 11
 • 16 5 lata
 • 16
 • 6 6 lat
 • 6
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 6 4 lata
 • 6
 • 9 5 lata
 • 9
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 9 3 lata
 • 9
 • 5 4 lata
 • 5
 • 7 5 lata
 • 7
 • 4 6 lat
 • 4
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 437 Oddziały
 • 7 530 Uczniowie
 • 3 646 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 884 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 876 Uczniowie w 1 klasie
 • 419 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 457 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 869 Absolwenci 2016
 • 423 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 446 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12 Oddziały
 • 120 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,2%
  40,8%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci 2016
 • 8 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Wielkopolskie
  17,8
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,0
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 10,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10,0
 •  
 • 633,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 511,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 122,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 469 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 1 095 niemiecki
 • 374 angielski
 • 121 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 78 niemiecki
 • 43 angielski
 •  
 • 95,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  95,51
  woj. wielkopolskie
  97,51
  Cały kraj
  95,46
 • 93,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  93,65
  Województwo
  95,84
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 856 Uczniowie
 • 550 Kobiety
  (uczniowie)
 • 306 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,3%
  35,7%
 • 258 Uczniowie w 1 klasie
 • 176 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 294 Absolwenci
 • 180 Kobiety
  (absolwenci)
 • 114 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 187 Uczniowie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 80 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,2
  woj. wielkopolskie
  26,9
  Kraj
  26,2
 •  
 • 63,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 38,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 75 Oddziały
 • 1 592 Uczniowie
 • 731 Kobiety
  (uczniowie)
 • 861 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,9%
  54,1%
 • 371 Uczniowie w 1 klasie
 • 194 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 177 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 361 Absolwenci
 • 168 Kobiety
  (absolwenci)
 • 193 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  21,2
  woj. wielkopolskie
  24,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 130,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 81,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 362 Uczniowie
 • 117 Kobiety
  (uczniowie)
 • 245 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,3%
  67,7%
 • 181 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,3
  woj. wielkopolskie
  22,1
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 5 399 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 2 740 angielski
 • 2 659 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 1 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 32 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  18,0
  Wielkopolskie
  19,7
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18,0 Szkoły policealne ogółem
 • 18,0
 • 18,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18,0
 •  
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 8 (całoroczne: 6)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 300)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 8). W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 434 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 261 (uczestnicy: 20 285)
  • seanse filmowe: 24 (uczestnicy: 630)
  • wystawy: 40 (uczestnicy: 2 900)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 39 (uczestnicy: 6 498)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 749)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 21 (uczestnicy: 3 400)
  • konkursy: 36 (uczestnicy: 1 024)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 1 300)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 220)
  • interdyscyplinarne: 15 (uczestnicy: 1 250)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 284)
  • inne: 44 (uczestnicy: 1 330)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 1 220)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 108)
  • taneczne: 1 (członkowie: 28)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 33)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 29)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 90)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 265)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 568)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 81)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 30)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 8
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 672)
  • teatralne: 5 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 165)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 210)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 34)
  • taneczne: 13 (członkowie: 205)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 244 miejscami na widowni. Odbyło się 479 seansów, na które przyszło 21 070 widzów, w tym 164 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 805 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 839 zwiedzających, co daje 442 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 293 589 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 51 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 388 243 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 119
  • dostępne dla czytelników: 70
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 70
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 25
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 70 271 wolumenów w tym ziobry specjalne: 433. Odnotowano 547 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 81 601 wolumenów. Odnotowano 1 796 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 630 członków. Zarejestrowano 2 722 ćwiczących (mężczyźni: 2 124, kobiety: 598, chłopcy do lat 18: 1 356, dziewczęta do lat 18: 458). Aktywnych było 80 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (68), instruktora sportowego (58) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat czarnkowsko-trzcianecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 53 wypadków drogowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 60 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 61,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 8,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 71,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zarejestrowanych było 83 783 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 61 610 samochodów osobowych (711,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 8 166 samochodów ciężarowych (102,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 250 autobusów (2,9 - więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 704 ciągników siodłowych (8,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 798 motocykli (78,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,2 lat.


  W 2020 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajdowało się 52 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 34 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 34 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 53 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 60 Ranni
  (rok 2020)
 • 22 Lekko ranni
 • 38 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 61,21 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  61,2
  woj. wielkopolskie
  80,7
  Kraj
  61,5
 • 8,08 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  8,1
  Województwo
  6,2
  Kraj
  6,5
 • 69,29 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  69,3
  Województwo
  92,5
  Polska
  69,2
 • 8,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  8,4
  Województwo
  6,5
  Cały kraj
  7,6
 • 71,61 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  71,6
  Województwo
  97,2
  Kraj
  80,2
 • 13,21 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  13,2
  woj. wielkopolskie
  7,7
  Polska
  10,6
 • 113,21 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  113,2
  woj. wielkopolskie
  114,6
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 83 783 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2020 roku
 • 61 610 Samochody osobowe
 • 8 166 Samochody ciężarowe
 • 88 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 250 Autobusy
 • 512 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 706 Ciągniki samochodowe
 • 704   Ciągniki siodłowe
 • 5 741 Ciągniki rolnicze
 • 6 798 Motocykle
 • 2 849   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 609 Motorowery
 • 61 610Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Samochody osobowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 711,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  711,5
  Wielkopolskie
  716,8
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 243
  • 1400-1649 kg14 402
  • 1650-1899 kg13 763
  • 1900 kg i więcej18 202
 • 15 243 do 1399 kg
 • 14 402 1400-1649 kg
 • 13 763 1650-1899 kg
 • 18 202 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 164 do 1399 cm3
 • 23 164
 • 33 397 1400-1999 cm3
 • 33 397
 • 5 049 2000 i więcej cm3
 • 5 049
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 346
  • olej napędowy23 372
  • gaz (LPG)4 360
  • pozostałe532
 • 33 346 benzyna
 • 23 372 olej napędowy
 • 4 360 gaz (LPG)
 • 532 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 407 do 1 roku
 • 407
 • 287 2 lata
 • 287
 • 482 3 lata
 • 482
 • 1 242 4-5 lat
 • 1 242
 • 1 567 6-7 lat
 • 1 567
 • 2 283 8-9 lat
 • 2 283
 • 3 099 10-11 lat
 • 3 099
 • 10 319 12-15 lat
 • 10 319
 • 13 378 16-20 lat
 • 13 378
 • 9 398 21-25 lat
 • 9 398
 • 6 572 26-30 lat
 • 6 572
 • 12 576 31 lat i więcej
 • 12 576
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Tutaj
  20,9 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 8 166Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 102,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  102,4
  Wielkopolskie
  122,7
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 068 do 999 kg
 • 4 068
 • 2 423 1000-1499 kg
 • 2 423
 • 510 1500-2999 kg
 • 510
 • 63 3000-3499 kg
 • 63
 • 167 3500-4999 kg
 • 167
 • 437 5000-6999 kg
 • 437
 • 201 7000-9999 kg
 • 201
 • 219 10000-14999 kg
 • 219
 • 78 15000 kg i więcej
 • 78
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 597
  • olej napędowy5 460
  • gaz (LPG)172
  • pozostałe937
 • 1 597 benzyna
 • 5 460 olej napędowy
 • 172 gaz (LPG)
 • 937 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 40 2 lata
 • 40
 • 69 3 lata
 • 69
 • 177 4-5 lat
 • 177
 • 270 6-7 lat
 • 270
 • 344 8-9 lat
 • 344
 • 433 10-11 lat
 • 433
 • 1 159 12-15 lat
 • 1 159
 • 1 367 16-20 lat
 • 1 367
 • 1 152 21-25 lat
 • 1 152
 • 797 26-30 lat
 • 797
 • 2 317 31 lat i więcej
 • 2 317
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  22,1 lat
  Wielkopolskie
  18,3 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 250Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Autobusy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,9
  Wielkopolskie
  2,6
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy153
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe88
 • 8 benzyna
 • 153 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 88 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 25 12-15 lat
 • 25
 • 39 16-20 lat
 • 39
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 118 31 lat i więcej
 • 118
 • 26,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  26,7 lat
  woj. wielkopolskie
  21,7 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 704Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  8,1
  Wielkopolskie
  17,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy550
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe151
 • 2 benzyna
 • 550 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 151 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 29 4-5 lat
 • 29
 • 34 6-7 lat
 • 34
 • 60 8-9 lat
 • 60
 • 48 10-11 lat
 • 48
 • 132 12-15 lat
 • 132
 • 94 16-20 lat
 • 94
 • 99 21-25 lat
 • 99
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 152 31 lat i więcej
 • 152
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Powiat
  19,8 lat
  Województwo
  11,1 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 6 798Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Motocykle w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  78,5
  woj. wielkopolskie
  49,6
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 23 2 lata
 • 23
 • 22 3 lata
 • 22
 • 131 4-5 lat
 • 131
 • 83 6-7 lat
 • 83
 • 134 8-9 lat
 • 134
 • 143 10-11 lat
 • 143
 • 513 12-15 lat
 • 513
 • 613 16-20 lat
 • 613
 • 543 21-25 lat
 • 543
 • 350 26-30 lat
 • 350
 • 4 211 31 lat i więcej
 • 4 211
 • 28,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Powiat
  28,2 lat
  woj. wielkopolskie
  24,4 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 52 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 25 km  Będących pod zarządem gminy
 • 17 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 287,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  287,4 km
  Wielkopolskie
  725,3 km
  Polska
  551,8 km
 • 6,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  6,0 km
  Województwo
  6,2 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 34 Liczba licencji na taksówki
 • 34 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami