Powiat czarnkowsko-trzcianecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 85 833 Liczba mieszkańców
 • 1 806 km2 Powierzchnia
 • 48 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,2% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Teterus Starosta
 • ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków Adres starostwa powiatowego
 • PCT Tablice rejestracyjne
Powiat czarnkowsko-trzcianecki na mapie
Identyfikatory
 • 3002 TERYT (TERC)
Herb powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
powiat czarnkowsko-trzcianecki herb
Flaga powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
powiat czarnkowsko-trzcianecki flaga

powiat czarnkowsko-trzcianecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
067 352 82 00
067 352 82 15
ul. Kościuszki 89
64-700 Czarnków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
67 349 30 55
67 255 85 75
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Czarnkowie
67 255 22 40
67 255 82 23
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie
067 255 85 59
067 255 25 74
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
(67) 253-01-60 1102
(67) 253-01-61
ul. Rybaki
64-700 Czarnków

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma 85 833 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2050 roku wynosi 75 820, z czego 38 510 to kobiety, a 37 310 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zawarli w 2021 roku 341 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -546. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,34 na 1000 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W 2021 roku urodziło się 678 dzieci, w tym 45,3% dziewczynek i 54,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 420 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 27,2% zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przypada 14.21 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 817 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 965 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego -148. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  60,0% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 85 833 Liczba mieszkańców
 • 43 207 Kobiety
 • 42 626 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75 820 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 510 Kobiety
 • 37 310 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,1 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat czarnkowsko-trzcianecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat czarnkowsko-trzcianecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat czarnkowsko-trzcianecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  30,4%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  53,8%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,5%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,8%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 7,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  0,6%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  4,0
  woj. wielkopolskie
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  1,3
  Wielkopolskie
  1,6
  Cały kraj
  1,6
 • 341 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -546 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -259 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -287 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -6,3
  Województwo
  -2,8
  Kraj
  -4,9
 • -7,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 678 Urodzenia żywe
 • 307 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 371 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,3%
  54,7%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  Województwo
  9,6
  Kraj
  8,7
 • 34,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,0
  Wielkopolskie
  40,8
  Cała Polska
  37,5
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 420 g Średnia waga noworodków
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  3 420 g
  Wielkopolskie
  3 402 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 75 Waga 4000g - 4499g
 • 75
 • 225 Waga 3500g - 3999g
 • 225
 • 250 Waga 3000g - 3499g
 • 250
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  1,22
  Województwo
  1,45
  Cały kraj
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  0,55
  Wielkopolskie
  0,71
  Kraj
  0,64
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,55
  Wielkopolskie
  0,78
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 224 Zgony
 • 566 Kobiety
  (Zgony)
 • 658 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,2
  Województwo
  12,3
  Polska
  13,6
 • 180,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  180,5
  woj. wielkopolskie
  128,6
  Cały kraj
  156,7
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,4
  Województwo
  3,8
  Cały kraj
  3,9
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,4
  woj. wielkopolskie
  3,3
  Cała Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  27,2%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,2%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,5%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 214 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Kraj
  74,4
 • 306,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  306,4
  Wielkopolskie
  261,2
  Cały kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Polska
  246,5
 • 392,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 402,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 381,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  392,4
  Wielkopolskie
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 62,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 5,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  62,8
  Województwo
  49,4
  Cały kraj
  70,6
 • 49,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  49,2
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  32,6
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  7,0
  Województwo
  6,8
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,5%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61 Osoby w zamachach samobójczych
 • 24 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 29 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 71 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  71,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  36,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,0
  Województwo
  12,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 12 samookaleczenie powierzchniowe
 • 12
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 25 powieszenie się
 • 25
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 2 samopodpalenie
 • 2
 • 5 inny
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 15 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 15
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 11 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 11
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 8 inna nie wymieniona
 • 8
 • 13 nieustalona
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 11 19-24 lat
 • 11
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 22 30-49 lat
 • 22
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy13
  • pod wpływem alkoholu23
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków8
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 13 trzeźwy
 • 23 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 8 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 24 kawaler/panna
 • 24
 • 22 żonaty/zamężna
 • 22
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne17
  • zasadnicze zawodowe13
  • średnie6
  • wyższe0
  • nieustalony23
 • 2 podstawowe niepełne
 • 17 podstawowe i gimnazjalne
 • 13 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 0 wyższe
 • 23 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 22 praca
 • 22
 • 13 na utrzymaniu innej osoby
 • 13
 • 3 renta
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 11 bez stałego źródła utrzymania
 • 11
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 817 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 429 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 388 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 965 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 513 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 452 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -159 Saldo migracji
 • -94 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -65 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -148 Saldo migracji wewnętrznych
 • -84 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -64 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oddano do użytku 291 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim to 28 010 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 324 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  77,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 22,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim to 4,82 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim to 116,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,44% mieszkań posiada łazienkę, 77,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 23,37% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 113 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 205 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 106 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 25 transakcji (mediana cen - 4 403 zł/m2, średnia - 4 377 zł/m2), a na rynku wtórnym 88 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 891 zł/m2, średnia - 2 777 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 205 zł
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  3 205 zł
  woj. wielkopolskie
  4 626 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 205 zł Ogółem
 • 3 205 zł
 • 3 726 zł do 40 m2
 • 3 726 zł
 • 3 360 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 360 zł
 • 2 868 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 868 zł
 • 1 876 zł od 80,1 m2
 • 1 876 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 106 zł
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  3 106 zł
  woj. wielkopolskie
  4 760 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 106 zł Ogółem
 • 3 106 zł
 • 3 392 zł do 40 m2
 • 3 392 zł
 • 3 387 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 387 zł
 • 2 976 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 976 zł
 • 1 746 zł od 80,1 m2
 • 1 746 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 113
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m230
  • od 40,1 do 60 m252
  • od 60,1 do 80 m225
  • od 80,1 m26
 • 30 do 40 m2
 • 52 od 40,1 do 60 m2
 • 25 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 403 zł
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  4 403 zł
  Województwo
  4 749 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 403 zł Ogółem
 • 4 403 zł
 • 4 458 zł do 40 m2
 • 4 458 zł
 • 4 399 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 399 zł
 • 4 481 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 481 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 377 zł
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  4 377 zł
  woj. wielkopolskie
  5 019 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 4 377 zł Ogółem
 • 4 377 zł
 • 4 425 zł do 40 m2
 • 4 425 zł
 • 4 286 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 286 zł
 • 4 523 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 523 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 25
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 7 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 891 zł
 • Powiat
  2 891 zł
  woj. wielkopolskie
  4 298 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 2 891 zł Ogółem
 • 2 891 zł
 • 3 333 zł do 40 m2
 • 3 333 zł
 • 3 125 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 125 zł
 • 2 652 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 652 zł
 • 1 876 zł od 80,1 m2
 • 1 876 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 777 zł
 • Tutaj
  2 777 zł
  woj. wielkopolskie
  4 441 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 777 zł Ogółem
 • 2 777 zł
 • 3 100 zł do 40 m2
 • 3 100 zł
 • 3 085 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 085 zł
 • 2 592 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 592 zł
 • 1 746 zł od 80,1 m2
 • 1 746 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 88
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m239
  • od 60,1 do 80 m220
  • od 80,1 m26
 • 23 do 40 m2
 • 39 od 40,1 do 60 m2
 • 20 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 28 010 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 323,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  323,50
  Województwo
  363,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 83,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  83,00 m2
  Województwo
  81,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,90 m2
  Wielkopolskie
  29,80 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,22
  Województwo
  4,05
  Cała Polska
  3,82
 • 3,09 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,09
  Województwo
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  0,73
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 291 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  3,39
  Wielkopolskie
  7,77
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 404 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,82 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  4,82
  Województwo
  3,97
  Cały kraj
  3,90
 • 16,36 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  16,36
  Województwo
  30,80
  Kraj
  24,07
 • 33 744 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 116,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  116,0 m2
  woj. wielkopolskie
  90,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  0,39 m2
  Województwo
  0,71 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,19%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Polska
  96,97%
 • 94,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,68%
  woj. wielkopolskie
  96,32%
  Cały kraj
  94,01%
 • 91,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  91,44%
  Wielkopolskie
  94,21%
  Kraj
  91,78%
 • 77,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  77,89%
  woj. wielkopolskie
  84,41%
  Kraj
  83,08%
 • 23,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  23,37%
  Wielkopolskie
  56,21%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na 1000 mieszkańców pracuje 210osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosiło w 2021 roku 3,4% (4,3% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosiło 5 327,99 PLN, co odpowiada 88.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 10 078 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 098 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 980.

  26,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 210 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  210,0
  Województwo
  291,0
  Kraj
  257,0
 • 3,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,3% Kobiety
 • 2,7% Mężczyźni
 • Powiat
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 328 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  5 328 PLN
  woj. wielkopolskie
  5 379 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 078 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 098 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 980 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,3% Przemysł i budownictwo
 • 27,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 33,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 001 Pracujący ogółem
 • 8 804 Kobiety
 • 9 197 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  66,6
  Województwo
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,7
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 108,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  108,3
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 122 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 292 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 572 nowe podmioty, a 403 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (821) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (572) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (845) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (299) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim najwięcej (326) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 804) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (270) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,6% (2 488) podmiotów, a 66,0% (5 364) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 122 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 270 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 488 Przemysł i budownictwo
 • 5 364 Pozostała działalność
 • 572 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2021 roku
 • 403 Podmioty wyrejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2021 roku
 • 6 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 804 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 804
 • 256 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 256
 • 52 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 52
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 8 112 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 112
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 45 Spółdzielnie ogółem
 • 45
 • 410 Spółki handlowe ogółem
 • 410
 • 67  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 67
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 326  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 326
 • 60    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 60
 • 310 Spółki cywilne ogółem
 • 310
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 466 Budownictwo
 • 1 466
 • 1 439 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 439
 • 710 Przetwórstwo przemysłowe
 • 710
 • 451 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 451
 • 445 Transport i gospodarka magazynowa
 • 445
 • 347 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 347
 • 324 Pozostała działalność
 • 324
 • 208 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 208
 • 186 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 186
 • 178 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 178
 • 154 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 154
 • 125 Edukacja
 • 125
 • 113 Informacja i komunikacja
 • 113
 • 58 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 58
 • 49 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 49
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 8
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim stwierdzono 1 692 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,65 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosi 87,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 10,46 (wykrywalność 79%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,18 (wykrywalność 83%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,03 (89%), drogowe - 1,80 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 692 Przestępstwa ogółem
 • 1 692
 • 877 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 877
 • 605 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 605
 • 155 Przestępstwa drogowe
 • 155
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 901 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 901
 • 19,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,65
  Wielkopolskie
  19,32
  Kraj
  21,51
 • 10,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,18
  Wielkopolskie
  12,48
  Polska
  12,82
 • 7,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,03
  Wielkopolskie
  4,46
  Cała Polska
  5,89
 • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  1,80
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,85
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,30
  Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 10,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  10,46
  woj. wielkopolskie
  9,48
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  87%
  Województwo
  73%
  Cała Polska
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  67%
  Polska
  64%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  90%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Województwo
  94%
  Polska
  89%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  79%
  woj. wielkopolskie
  55%
  Polska
  53%

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wyniosła w 2021 roku 118,1 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego - 34.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.9%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,4 mln złotych, czyli 9,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wyniosła w 2021 roku 123,4 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.4%). W budżecie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 230 złotych na mieszkańca (16,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,6 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,8 mln

  941(100%)

  81,9 mln

  931(100%)

  83,7 mln

  953(100%)

  95,2 mln

  1,1 tys(100%)

  99,6 mln

  1,1 tys(100%)

  99,4 mln

  1,1 tys(100%)

  113,7 mln

  1,3 tys(100%)

  118,1 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  30,7 mln

  349(37.1%)

  30,2 mln

  344(36.9%)

  29,7 mln

  338(35.5%)

  29,4 mln

  336(30.9%)

  28,9 mln

  330(29%)

  33,6 mln

  386(33.8%)

  39,1 mln

  451(34.4%)

  40,8 mln

  476(34.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,7 mln

  179(19%)

  16,0 mln

  183(19.6%)

  17,7 mln

  201(21.1%)

  13,5 mln

  154(14.2%)

  13,7 mln

  157(13.7%)

  14,5 mln

  167(14.6%)

  17,8 mln

  205(15.6%)

  17,6 mln

  205(14.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,9 mln

  89,3(9.5%)

  7,9 mln

  90,3(9.7%)

  8,0 mln

  91,5(9.6%)

  10,8 mln

  123(11.3%)

  11,3 mln

  129(11.3%)

  11,5 mln

  132(11.6%)

  11,9 mln

  137(10.4%)

  12,3 mln

  143(10.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,9 mln

  89,6(9.5%)

  7,6 mln

  86,7(9.3%)

  8,5 mln

  96,8(10.2%)

  9,2 mln

  105(9.6%)

  9,4 mln

  107(9.4%)

  9,4 mln

  108(9.5%)

  9,6 mln

  110(8.4%)

  10,4 mln

  121(8.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  75,4(8%)

  6,5 mln

  73,9(7.9%)

  7,8 mln

  88,6(9.3%)

  7,2 mln

  82,6(7.6%)

  8,1 mln

  92,2(8.1%)

  8,5 mln

  97,7(8.5%)

  10,1 mln

  117(8.9%)

  10,1 mln

  117(8.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,8 mln

  43,6(4.6%)

  5,3 mln

  60,6(6.5%)

  3,8 mln

  43,1(4.5%)

  9,6 mln

  110(10.1%)

  6,6 mln

  75,3(6.6%)

  4,4 mln

  50,1(4.4%)

  6,0 mln

  68,8(5.2%)

  8,6 mln

  100(7.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,6 mln

  52,8(5.6%)

  3,4 mln

  39,1(4.2%)

  3,1 mln

  35,6(3.7%)

  4,6 mln

  53,1(4.9%)

  4,9 mln

  55,6(4.9%)

  4,5 mln

  51,9(4.5%)

  4,8 mln

  55,0(4.2%)

  4,5 mln

  52,9(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  30,2(3.2%)

  2,1 mln

  23,5(2.5%)

  2,2 mln

  25,4(2.7%)

  2,3 mln

  26,7(2.5%)

  8,0 mln

  92,0(8.1%)

  4,1 mln

  47,0(4.1%)

  4,2 mln

  48,6(3.7%)

  4,2 mln

  48,8(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  726,4 tys

  8,2(0.9%)

  856,0 tys

  9,7(1%)

  802,9 tys

  9,1(1%)

  834,6 tys

  9,5(0.9%)

  922,8 tys

  10,6(0.9%)

  931,4 tys

  10,7(0.9%)

  1,3 mln

  14,7(1.1%)

  1,0 mln

  12,1(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,3 tys

  0,5(0%)

  51,7 tys

  0,6(0.1%)

  48,4 tys

  0,6(0.1%)

  48,4 tys

  0,6(0.1%)

  252,3 tys

  2,9(0.3%)

  132,3 tys

  1,5(0.1%)

  889,6 tys

  10,3(0.8%)

  761,5 tys

  8,9(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  336,1 tys

  3,8(0.4%)

  318,1 tys

  3,6(0.4%)

  303,1 tys

  3,4(0.4%)

  582,7 tys

  6,7(0.6%)

  446,7 tys

  5,1(0.4%)

  706,2 tys

  8,1(0.7%)

  725,9 tys

  8,4(0.6%)

  713,5 tys

  8,3(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  457,0 tys

  5,2(0.6%)

  611,3 tys

  7,0(0.7%)

  506,7 tys

  5,8(0.6%)

  469,9 tys

  5,4(0.5%)

  450,1 tys

  5,1(0.5%)

  472,1 tys

  5,4(0.5%)

  484,0 tys

  5,6(0.4%)

  451,5 tys

  5,3(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  742,5 tys

  8,4(0.9%)

  547,1 tys

  6,2(0.7%)

  417,1 tys

  4,7(0.5%)

  420,7 tys

  4,8(0.4%)

  432,4 tys

  4,9(0.4%)

  657,7 tys

  7,6(0.7%)

  561,8 tys

  6,5(0.5%)

  320,1 tys

  3,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  242,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,9(0.3%)

  249,8 tys

  2,9(0.3%)

  230,9 tys

  2,7(0.2%)

  190,6 tys

  2,2(0.2%)

  196,9 tys

  2,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  183,7 tys

  2,1(0.2%)

  141,4 tys

  1,6(0.2%)

  153,5 tys

  1,7(0.2%)

  142,0 tys

  1,6(0.1%)

  275,5 tys

  3,2(0.3%)

  162,7 tys

  1,9(0.2%)

  85,5 tys

  1,0(0.1%)

  73,9 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  127,2 tys

  1,4(0.2%)

  128,7 tys

  1,5(0.2%)

  115,9 tys

  1,3(0.1%)

  307,1 tys

  3,5(0.3%)

  97,3 tys

  1,1(0.1%)

  101,4 tys

  1,2(0.1%)

  45,8 tys

  0,5(0%)

  40,7 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  126,4 tys

  1,4(0.2%)

  146,3 tys

  1,7(0.2%)

  237,5 tys

  2,7(0.3%)

  146,6 tys

  1,7(0.2%)

  198,8 tys

  2,3(0.2%)

  26,4 tys

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  17,4 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  24,4 tys

  0,3(0%)

  17,7 tys

  0,2(0%)

  13,9 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,1 tys

  0,1(0%)

  800

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  65,0 tys

  0,7(0.1%)

  72,8 tys

  0,8(0.1%)

  106,1 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,5 tys

  0,3(0%)

  22,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,8 mln

  975(100%)

  85,6 mln

  973(100%)

  87,9 mln

  1,0 tys(100%)

  92,4 mln

  1,1 tys(100%)

  95,4 mln

  1,1 tys(100%)

  101,1 mln

  1,2 tys(100%)

  117,5 mln

  1,4 tys(100%)

  123,4 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  42,3 mln

  480(49.3%)

  42,4 mln

  482(49.5%)

  42,1 mln

  479(47.9%)

  41,9 mln

  479(45.4%)

  43,3 mln

  496(45.4%)

  46,5 mln

  535(46%)

  55,6 mln

  642(47.3%)

  58,8 mln

  685(47.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,9 mln

  158(16.2%)

  15,0 mln

  171(17.6%)

  16,4 mln

  187(18.7%)

  18,2 mln

  208(19.7%)

  20,4 mln

  233(21.3%)

  22,2 mln

  255(21.9%)

  21,3 mln

  247(18.2%)

  23,9 mln

  278(19.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,0 mln

  136(14%)

  12,2 mln

  139(14.2%)

  13,5 mln

  154(15.4%)

  12,5 mln

  143(13.5%)

  12,5 mln

  143(13.1%)

  13,0 mln

  150(12.9%)

  16,1 mln

  186(13.7%)

  15,3 mln

  178(12.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  74,9(7.7%)

  6,5 mln

  73,4(7.5%)

  7,8 mln

  88,2(8.8%)

  7,1 mln

  81,2(7.7%)

  7,9 mln

  90,4(8.3%)

  8,4 mln

  96,7(8.3%)

  9,6 mln

  111(8.2%)

  9,5 mln

  110(7.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  867,3 tys

  9,9(1%)

  1,8 mln

  20,2(2.1%)

  818,4 tys

  9,3(0.9%)

  1,9 mln

  21,6(2%)

  1,3 mln

  14,9(1.4%)

  454,7 tys

  5,2(0.4%)

  1,0 mln

  11,7(0.9%)

  3,2 mln

  36,9(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  29,9(3.1%)

  2,0 mln

  23,1(2.4%)

  1,4 mln

  16,4(1.6%)

  1,1 mln

  13,0(1.2%)

  991,0 tys

  11,3(1%)

  1,3 mln

  14,6(1.3%)

  2,5 mln

  28,6(2.1%)

  2,7 mln

  31,1(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  15,9(1.6%)

  1,3 mln

  14,3(1.5%)

  1,2 mln

  13,9(1.4%)

  1,2 mln

  13,8(1.3%)

  1,3 mln

  14,3(1.3%)

  1,3 mln

  15,1(1.3%)

  1,4 mln

  16,7(1.2%)

  1,7 mln

  20,1(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  591,3 tys

  6,7(0.7%)

  587,2 tys

  6,7(0.7%)

  873,8 tys

  9,9(1%)

  886,2 tys

  10,1(1%)

  761,1 tys

  8,7(0.8%)

  977,3 tys

  11,2(1%)

  930,1 tys

  10,7(0.8%)

  1,2 mln

  14,4(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  16,2(1.7%)

  1,3 mln

  15,1(1.5%)

  991,7 tys

  11,3(1.1%)

  1,6 mln

  18,0(1.7%)

  912,9 tys

  10,4(1%)

  1,8 mln

  21,0(1.8%)

  2,5 mln

  29,2(2.1%)

  1,1 mln

  12,7(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  212,3 tys

  2,4(0.2%)

  92,3 tys

  1,1(0.1%)

  849,6 tys

  9,8(0.7%)

  721,5 tys

  8,4(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  695,6 tys

  7,9(0.8%)

  771,5 tys

  8,8(0.9%)

  796,3 tys

  9,1(0.9%)

  749,0 tys

  8,6(0.8%)

  764,3 tys

  8,7(0.8%)

  702,2 tys

  8,1(0.7%)

  765,1 tys

  8,8(0.7%)

  691,5 tys

  8,1(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  27,6(2.8%)

  907,2 tys

  10,3(1.1%)

  691,3 tys

  7,9(0.8%)

  1,3 mln

  14,4(1.4%)

  899,0 tys

  10,3(0.9%)

  587,1 tys

  6,7(0.6%)

  836,6 tys

  9,7(0.7%)

  656,6 tys

  7,6(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  277,3 tys

  3,1(0.3%)

  238,4 tys

  2,7(0.3%)

  215,9 tys

  2,5(0.2%)

  233,8 tys

  2,7(0.3%)

  257,0 tys

  2,9(0.3%)

  296,3 tys

  3,4(0.3%)

  314,7 tys

  3,6(0.3%)

  305,6 tys

  3,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  294,7 tys

  3,3(0.3%)

  325,1 tys

  3,7(0.4%)

  333,0 tys

  3,8(0.4%)

  299,6 tys

  3,4(0.3%)

  289,7 tys

  3,3(0.3%)

  290,2 tys

  3,3(0.3%)

  290,6 tys

  3,4(0.2%)

  280,5 tys

  3,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  242,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,9(0.3%)

  249,8 tys

  2,9(0.3%)

  230,9 tys

  2,7(0.2%)

  190,6 tys

  2,2(0.2%)

  196,9 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  382,6 tys

  4,3(0.4%)

  362,9 tys

  4,1(0.4%)

  392,1 tys

  4,5(0.4%)

  326,3 tys

  3,7(0.4%)

  401,5 tys

  4,6(0.4%)

  120,9 tys

  1,4(0.1%)

  122,3 tys

  1,4(0.1%)

  122,9 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  431,7 tys

  4,9(0.5%)

  241,0 tys

  2,8(0.3%)

  20,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  65,0 tys

  0,7(0.1%)

  72,8 tys

  0,8(0.1%)

  106,1 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  19,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 904 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 117 kobiet oraz 10 787 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 23,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 14,4% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,8%) oraz wyższe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,2%) oraz średnie zawodowe (25,2%).

  W roku 2021 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim mieściły się 24 przedszkola, w których do 142 oddziałów uczęszczało 2 706 dzieci (1 291 dziewczynek oraz 1 415 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 116 oddziałów uczęszczało 2 475 dzieci (1 250 dziewczynek oraz 1 225 chłopców). Dostępne były 2 394 miejsca.

  16,8% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 900 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 40 szkół podstawowych, w których w 481 oddziałach uczyło się 7 619 uczniów (3 702 kobiety oraz 3 917 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim placówkę miało 38 szkół podstawowych, w których w 338 oddziałach uczyło się 6 075 uczniów (2 942 kobiety oraz 3 133 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów.

  W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 201 uczniów (780 kobiet oraz 421 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 286 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 266 uczniów (807 kobiet oraz 459 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 363 absolwentów.

  W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 40 oddziałach uczyło się 788 uczniów (265 kobiet oraz 523 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,7 uczniów. 19,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  16,2%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  35,8%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  2,7%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,6%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,4%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 21,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  26,4%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  14,4%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 16,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  3,9%
  Województwo
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 900 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  900,0
  Województwo
  910,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,84
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 24Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 142 Oddziały
 • 28 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 115 Miejsca
  (rok 2018)
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 706 Dzieci
 • 1 291 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 415 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 38 2 lata i mniej
 • 38
 • 563 3 lata
 • 563
 • 693 4 lata
 • 693
 • 706 5 lata
 • 706
 • 691 6 lat
 • 691
 • 15 7 lat i więcej
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 278 3 lata
 • 278
 • 340 4 lata
 • 340
 • 334 5 lata
 • 334
 • 317 6 lat
 • 317
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 285 3 lata
 • 285
 • 353 4 lata
 • 353
 • 372 5 lata
 • 372
 • 374 6 lat
 • 374
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 523 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 200,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 197,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 37,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 10 Oddziały
 • 72 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94 Dzieci
 • 41 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 53 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,6%
  56,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 27 3 lata
 • 27
 • 21 4 lata
 • 21
 • 23 5 lata
 • 23
 • 10 6 lat
 • 10
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 12 3 lata
 • 12
 • 10 4 lata
 • 10
 • 12 5 lata
 • 12
 • 3 6 lat
 • 3
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 15 3 lata
 • 15
 • 11 4 lata
 • 11
 • 11 5 lata
 • 11
 • 7 6 lat
 • 7
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 453 Oddziały
 • 7 531 Uczniowie
 • 3 662 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 869 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 901 Uczniowie w 1 klasie
 • 422 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 479 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 899 Absolwenci
 • 411 Kobiety
  (absolwenci)
 • 488 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 28 Oddziały
 • 88 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,8
  Województwo
  17,0
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,8
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,8
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,6
 • 3,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,1
 •  
 • 656,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 535,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 120,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 51 Oddziały
 • 1 144 Uczniowie
 • 766 Kobiety
  (uczniowie)
 • 378 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,0%
  33,0%
 • 305 Uczniowie w 1 klasie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 247 Absolwenci
 • 167 Kobiety
  (absolwenci)
 • 80 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 57 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,6%
  75,4%
 • 39 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,7
  woj. wielkopolskie
  26,2
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 73,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 46,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 229 Uczniowie w 1 klasie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 157 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  19,7
  woj. wielkopolskie
  21,5
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,7
 • 20,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,4
 • 11,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 8 (całoroczne: 6)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 210)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 616 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 286 (uczestnicy: 26 345)
  • seanse filmowe: 41 (uczestnicy: 2 800)
  • wystawy: 41 (uczestnicy: 4 309)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 8 750)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 762)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 1 120)
  • konkursy: 34 (uczestnicy: 1 204)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 1 910)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 120)
  • interdyscyplinarne: 13 (uczestnicy: 1 050)
  • warsztaty: 33 (uczestnicy: 1 220)
  • inne: 29 (uczestnicy: 2 900)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 1 162)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 80)
  • taneczne: 3 (członkowie: 61)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 41)
  • fotograficzne i filmowe: 7 (członkowie: 46)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 84)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 270)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 564)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 35)
  • nauki gry na instrumentach: 10 (absolwenci: 26)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 9)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 629)
  • teatralne: 5 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 156)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 132)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 28)
  • taneczne: 19 (członkowie: 245)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 244 miejscami na widowni. Odbyło się 628 seansów, na które przyszło 20 788 widzów, w tym 170 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 254 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 13 774 zwiedzających, co daje 1 599 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 289 146 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 46 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 388 243 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 148
  • dostępne dla czytelników: 89
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 89
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 23
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 70 985 wolumenów w tym ziobry specjalne: 433. Odnotowano 521 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 81 601 wolumenów. Odnotowano 1 796 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 630 członków. Zarejestrowano 2 722 ćwiczących (mężczyźni: 2 124, kobiety: 598, chłopcy do lat 18: 1 356, dziewczęta do lat 18: 458). Aktywnych było 80 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (68), instruktora sportowego (58) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat czarnkowsko-trzcianecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 38 wypadków drogowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 42 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 71,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zarejestrowanych było 83 783 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 61 610 samochodów osobowych (711,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 8 166 samochodów ciężarowych (102,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 250 autobusów (2,9 - więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 704 ciągników siodłowych (8,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 798 motocykli (78,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,2 lat.


  W 2021 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajdowało się 58 km ścieżek rowerowych, 2,6 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 34 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 34 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 38 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 42 Ranni
  (rok 2021)
 • 14 Lekko ranni
 • 28 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 44,27 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  44,3
  woj. wielkopolskie
  69,0
  Cały kraj
  59,9
 • 10,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  10,5
  Wielkopolskie
  6,6
  Polska
  5,9
 • 48,93 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  48,9
  woj. wielkopolskie
  79,4
  Cały kraj
  69,4
 • 8,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  8,4
  Województwo
  6,5
  Cała Polska
  7,6
 • 71,61 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  71,6
  woj. wielkopolskie
  97,2
  Kraj
  80,2
 • 23,68 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  23,7
  woj. wielkopolskie
  9,5
  Cały kraj
  9,8
 • 110,53 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  110,5
  woj. wielkopolskie
  114,9
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 83 783 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2020 roku
 • 61 610 Samochody osobowe
 • 8 166 Samochody ciężarowe
 • 88 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 250 Autobusy
 • 512 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 706 Ciągniki samochodowe
 • 704   Ciągniki siodłowe
 • 5 741 Ciągniki rolnicze
 • 6 798 Motocykle
 • 2 849   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 609 Motorowery
 • 61 610Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Samochody osobowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 711,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  711,5
  Wielkopolskie
  716,8
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 243
  • 1400-1649 kg14 402
  • 1650-1899 kg13 763
  • 1900 kg i więcej18 202
 • 15 243 do 1399 kg
 • 14 402 1400-1649 kg
 • 13 763 1650-1899 kg
 • 18 202 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 164 do 1399 cm3
 • 23 164
 • 33 397 1400-1999 cm3
 • 33 397
 • 5 049 2000 i więcej cm3
 • 5 049
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 346
  • olej napędowy23 372
  • gaz (LPG)4 360
  • pozostałe532
 • 33 346 benzyna
 • 23 372 olej napędowy
 • 4 360 gaz (LPG)
 • 532 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 407 do 1 roku
 • 407
 • 287 2 lata
 • 287
 • 482 3 lata
 • 482
 • 1 242 4-5 lat
 • 1 242
 • 1 567 6-7 lat
 • 1 567
 • 2 283 8-9 lat
 • 2 283
 • 3 099 10-11 lat
 • 3 099
 • 10 319 12-15 lat
 • 10 319
 • 13 378 16-20 lat
 • 13 378
 • 9 398 21-25 lat
 • 9 398
 • 6 572 26-30 lat
 • 6 572
 • 12 576 31 lat i więcej
 • 12 576
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Powiat
  20,9 lat
  woj. wielkopolskie
  18,4 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 8 166Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 102,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  102,4
  Województwo
  122,7
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 068 do 999 kg
 • 4 068
 • 2 423 1000-1499 kg
 • 2 423
 • 510 1500-2999 kg
 • 510
 • 63 3000-3499 kg
 • 63
 • 167 3500-4999 kg
 • 167
 • 437 5000-6999 kg
 • 437
 • 201 7000-9999 kg
 • 201
 • 219 10000-14999 kg
 • 219
 • 78 15000 kg i więcej
 • 78
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 597
  • olej napędowy5 460
  • gaz (LPG)172
  • pozostałe937
 • 1 597 benzyna
 • 5 460 olej napędowy
 • 172 gaz (LPG)
 • 937 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 40 2 lata
 • 40
 • 69 3 lata
 • 69
 • 177 4-5 lat
 • 177
 • 270 6-7 lat
 • 270
 • 344 8-9 lat
 • 344
 • 433 10-11 lat
 • 433
 • 1 159 12-15 lat
 • 1 159
 • 1 367 16-20 lat
 • 1 367
 • 1 152 21-25 lat
 • 1 152
 • 797 26-30 lat
 • 797
 • 2 317 31 lat i więcej
 • 2 317
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Tutaj
  22,1 lat
  Województwo
  18,3 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 250Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Autobusy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,9
  Województwo
  2,6
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy153
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe88
 • 8 benzyna
 • 153 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 88 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 25 12-15 lat
 • 25
 • 39 16-20 lat
 • 39
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 118 31 lat i więcej
 • 118
 • 26,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  26,7 lat
  Województwo
  21,7 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 704Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  8,1
  woj. wielkopolskie
  17,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy550
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe151
 • 2 benzyna
 • 550 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 151 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 29 4-5 lat
 • 29
 • 34 6-7 lat
 • 34
 • 60 8-9 lat
 • 60
 • 48 10-11 lat
 • 48
 • 132 12-15 lat
 • 132
 • 94 16-20 lat
 • 94
 • 99 21-25 lat
 • 99
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 152 31 lat i więcej
 • 152
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Powiat
  19,8 lat
  woj. wielkopolskie
  11,1 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 6 798Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Motocykle w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  78,5
  Wielkopolskie
  49,6
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 23 2 lata
 • 23
 • 22 3 lata
 • 22
 • 131 4-5 lat
 • 131
 • 83 6-7 lat
 • 83
 • 134 8-9 lat
 • 134
 • 143 10-11 lat
 • 143
 • 513 12-15 lat
 • 513
 • 613 16-20 lat
 • 613
 • 543 21-25 lat
 • 543
 • 350 26-30 lat
 • 350
 • 4 211 31 lat i więcej
 • 4 211
 • 28,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Tutaj
  28,2 lat
  Województwo
  24,4 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 29 km  Będących pod zarządem gminy
 • 17 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 318,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  318,4 km
  Wielkopolskie
  784,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 6,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  6,7 km
  Wielkopolskie
  6,7 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 2,6 km Długość bus-pasów
 • 34 Liczba licencji na taksówki
 • 34 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami