Powiat czarnkowsko-trzcianecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 87 570 Liczba mieszkańców
 • 1 806 km2 Powierzchnia
 • 49 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,2% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Teterus Starosta
 • ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków Adres starostwa powiatowego
 • PCT Tablice rejestracyjne
Powiat czarnkowsko-trzcianecki na mapie
Identyfikatory
 • 3002 TERYT (TERC)
Herb powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
powiat czarnkowsko-trzcianecki herb
Flaga powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
powiat czarnkowsko-trzcianecki flaga

powiat czarnkowsko-trzcianecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
067 352 82 00
067 352 82 15
ul. Kościuszki 89
64-700 Czarnków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
67 349 30 55
67 255 85 75
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Czarnkowie
67 255 22 40
67 255 82 23
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie
067 255 85 59
067 255 25 74
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
(67) 253-01-60 1102
(67) 253-01-61
ul. Rybaki
64-700 Czarnków

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma 87 570 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 1,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2050 roku wynosi 75 820, z czego 38 510 to kobiety, a 37 310 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zawarli w 2017 roku 429 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,48 na 1000 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W 2017 roku urodziło się 935 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 438 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,05 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 34,1% zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,4% zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przypada 10.35 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 781 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 001 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego -220. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 20 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  61,6% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 87 570 Liczba mieszkańców
 • 44 180 Kobiety
 • 43 390 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 75 820 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 510 Kobiety
 • 37 310 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,0 lat
  Województwo
  40,3 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  30,6%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Polska
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  56,2%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,1%
  Wielkopolskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  3,9%
  Wielkopolskie
  4,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  4,9
  woj. wielkopolskie
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,9
  woj. wielkopolskie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 429 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 36 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,5
  Wielkopolskie
  2,1
  Polska
  -0,0
 • -1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 935 Urodzenia żywe
 • 454 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 481 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 10,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,7
  woj. wielkopolskie
  11,6
  Polska
  10,5
 • 44,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  44,8
  Województwo
  48,2
  Kraj
  44,2
 • 10.83 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.83
 • 75.51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 75.51
 • 100.23 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100.23
 • 75.6 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.6
 • 34.51 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.51
 • 9.16 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.16
 • 0.72 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.72
 • 3 438 g Średnia waga noworodków
 • 3 375 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 498 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  3 438 g
  woj. wielkopolskie
  3 406 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 99 Waga 4000g - 4499g
 • 99
 • 351 Waga 3500g - 3999g
 • 351
 • 312 Waga 3000g - 3499g
 • 312
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,52
  Wielkopolskie
  1,58
  Cały kraj
  1,45
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,74
  Województwo
  0,77
  Kraj
  0,71
 • 1,05 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,05
  Województwo
  1,22
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 908 Zgony
 • 434 Kobiety
  (Zgony)
 • 474 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,4
  Wielkopolskie
  9,3
  Cała Polska
  10,1
 • 101,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  101,6
  Wielkopolskie
  84,5
  Polska
  101,5
 • 6,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  6,7
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  3,5
  Wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  38,4%
  Województwo
  39,8%
  Cały kraj
  45,7%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  24,7%
  woj. wielkopolskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,7%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,9%
  Województwo
  6,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,8
  Cała Polska
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  64,1
  Cała Polska
  74,3
 • 252,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  252,3
  Wielkopolskie
  261,2
  Kraj
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  245,2
  Cała Polska
  261,6
 • 392,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 362,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 422,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  392,1
  woj. wielkopolskie
  380,2
  Polska
  469,0
 • 88,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 126,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  88,2
  Wielkopolskie
  68,9
  Cały kraj
  87,7
 • 20,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  20,3
  Wielkopolskie
  31,9
  Kraj
  31,8
 • 9,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  9,0
  Województwo
  6,2
  Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 781 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 392 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 389 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 001 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 516 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 485 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -227 Saldo migracji
 • -131 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -96 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -220 Saldo migracji wewnętrznych
 • -124 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -96 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oddano do użytku 215 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim to 27 122 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 309 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 79,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim to 4,99 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim to 125,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,16% mieszkań posiada łazienkę, 77,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 18,66% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 27 122 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 308,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  308,60
  Wielkopolskie
  342,80
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 82,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  82,00 m2
  Województwo
  81,20 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,30 m2
  woj. wielkopolskie
  27,80 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,21 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  4,21
  Województwo
  4,05
  Polska
  3,82
 • 3,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,24
  Wielkopolskie
  2,92
  Cały kraj
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,77
  Województwo
  0,72
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 215 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  2,46
  Województwo
  5,40
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 134 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,3%
  0,7%
 • 1 072 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,99 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  4,99
  woj. wielkopolskie
  3,99
  Polska
  3,91
 • 12,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  12,24
  woj. wielkopolskie
  21,56
  Kraj
  18,14
 • 26 906 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 125,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  125,1 m2
  Województwo
  93,5 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  0,31 m2
  woj. wielkopolskie
  0,51 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,10%
  woj. wielkopolskie
  98,50%
  Cały kraj
  96,79%
 • 94,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,50%
  woj. wielkopolskie
  96,06%
  Cały kraj
  93,66%
 • 91,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,16%
  Województwo
  93,81%
  Cała Polska
  91,31%
 • 77,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  77,13%
  Województwo
  83,33%
  Polska
  82,12%
 • 18,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  18,66%
  Wielkopolskie
  51,41%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na 1000 mieszkańców pracuje 205 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosiło w 2017 roku 5,0% (6,4% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosiło 3 967,42 PLN, co odpowiada 87.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 10 078 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 098 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 980.

  27,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,7% w przemyśle i budownictwie, a 11,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 205 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  205,0
  Województwo
  277,0
  Cała Polska
  247,0
 • 5,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,4% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,0%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 967 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  3 967 PLN
  Województwo
  4 124 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 078 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 098 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 980 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,7% Przemysł i budownictwo
 • 26,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,3% Pozostałe
 • 33,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17 923 Pracujący ogółem
 • 8 434 Kobiety
 • 9 489 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  62,4
  Wielkopolskie
  63,1
  Kraj
  63,4
 • 30,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  30,4
  Województwo
  31,7
  Cały kraj
  34,0
 • 95,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  95,4
  Województwo
  100,8
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 253 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 442 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 640 nowych podmiotów, a 612 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (821) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (615) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (845) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (436) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim najwięcej (400) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 893) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,2% (301) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,1% (1 963) podmiotów, a 68,8% (4 989) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (18.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 253 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 301 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 963 Przemysł i budownictwo
 • 4 989 Pozostała działalność
 • 640 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2017 roku
 • 612 Podmioty wyrejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2017 roku
 • 5 442 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 893 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 893
 • 294 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 294
 • 57 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 57
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 7 244 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 244
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 62 Spółdzielnie ogółem
 • 62
 • 476 Spółki handlowe ogółem
 • 476
 • 87  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 87
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 400  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 400
 • 79    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 79
 • 303 Spółki cywilne ogółem
 • 303
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 442 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 460 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 460
 • 1 012 Budownictwo
 • 1 012
 • 610 Przetwórstwo przemysłowe
 • 610
 • 408 Transport i gospodarka magazynowa
 • 408
 • 390 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 390
 • 310 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 310
 • 258 Pozostała działalność
 • 258
 • 222 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 222
 • 158 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 158
 • 155 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 155
 • 155 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 155
 • 107 Edukacja
 • 107
 • 82 Informacja i komunikacja
 • 82
 • 48 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 48
 • 34 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 34
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim stwierdzono 1 100 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosi 85,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,30 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 4,74 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,40 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 100 Przestępstwa ogółem
 • 1 100
 • 729 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 729
 • 123 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 123
 • 193 Przestępstwa drogowe
 • 193
 • 44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 44
 • 416 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 416
 • 12,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,53
  woj. wielkopolskie
  16,50
  Cały kraj
  19,62
 • 8,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  8,30
  Województwo
  9,93
  Kraj
  12,07
 • 1,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,40
  Wielkopolskie
  4,08
  Polska
  4,94
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,20
  woj. wielkopolskie
  1,70
  Cały kraj
  1,78
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  0,50
  Wielkopolskie
  0,35
  Kraj
  0,49
 • 4,74 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  4,74
  woj. wielkopolskie
  7,90
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  85%
  Wielkopolskie
  75%
  Kraj
  72%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  81%
  Województwo
  63%
  Kraj
  60%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  81%
  Wielkopolskie
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  99%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  96%
  Województwo
  90%
  Kraj
  84%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  54%
  Cała Polska
  52%

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wyniosła w 2016 roku 83,7 mln złotych, co daje 953 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego - 35.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (21.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 2,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wyniosła w 2016 roku 87,9 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (15.4%). W budżecie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 154 złotych na mieszkańca (15,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,3 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  78,2 mln

  901(100%)

  82,0 mln

  929(100%)

  93,2 mln

  1,1 tys(100%)

  88,3 mln

  1,0 tys(100%)

  83,3 mln

  946(100%)

  82,8 mln

  941(100%)

  81,9 mln

  931(100%)

  83,7 mln

  953(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,3 mln

  360(40%)

  31,6 mln

  363(38.5%)

  30,6 mln

  347(32.9%)

  31,4 mln

  356(35.5%)

  31,5 mln

  358(37.8%)

  30,7 mln

  349(37.1%)

  30,2 mln

  344(36.9%)

  29,7 mln

  338(35.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,5 mln

  189(21%)

  16,7 mln

  192(20.4%)

  17,3 mln

  196(18.6%)

  18,0 mln

  204(20.4%)

  16,0 mln

  181(19.2%)

  15,7 mln

  179(19%)

  16,0 mln

  183(19.6%)

  17,7 mln

  201(21.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,7 mln

  76,9(8.5%)

  7,5 mln

  86,4(9.2%)

  8,1 mln

  92,1(8.7%)

  8,1 mln

  92,3(9.2%)

  7,7 mln

  87,1(9.2%)

  7,9 mln

  89,6(9.5%)

  7,6 mln

  86,7(9.3%)

  8,5 mln

  96,8(10.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,7 mln

  54,0(6%)

  4,6 mln

  53,0(5.6%)

  6,1 mln

  69,5(6.6%)

  7,1 mln

  80,6(8%)

  7,3 mln

  83,1(8.8%)

  7,9 mln

  89,3(9.5%)

  7,9 mln

  90,3(9.7%)

  8,0 mln

  91,5(9.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,7 mln

  77,5(8.6%)

  6,5 mln

  74,3(7.9%)

  6,3 mln

  71,8(6.8%)

  6,3 mln

  72,0(7.2%)

  6,7 mln

  75,7(8%)

  6,6 mln

  75,4(8%)

  6,5 mln

  73,9(7.9%)

  7,8 mln

  88,6(9.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  39,1(4.3%)

  6,4 mln

  74,0(7.9%)

  15,7 mln

  178(16.9%)

  4,4 mln

  49,9(5%)

  3,5 mln

  40,1(4.2%)

  3,8 mln

  43,6(4.6%)

  5,3 mln

  60,6(6.5%)

  3,8 mln

  43,1(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  31,2(3.5%)

  3,3 mln

  37,6(4%)

  3,7 mln

  41,9(4%)

  6,7 mln

  76,4(7.6%)

  4,8 mln

  54,5(5.8%)

  4,6 mln

  52,8(5.6%)

  3,4 mln

  39,1(4.2%)

  3,1 mln

  35,6(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  37,1(4.1%)

  3,0 mln

  34,4(3.7%)

  2,8 mln

  31,6(3%)

  2,9 mln

  32,4(3.2%)

  2,9 mln

  32,6(3.4%)

  2,7 mln

  30,2(3.2%)

  2,1 mln

  23,5(2.5%)

  2,2 mln

  25,4(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  592,1 tys

  6,8(0.8%)

  533,0 tys

  6,1(0.6%)

  654,6 tys

  7,4(0.7%)

  727,4 tys

  8,2(0.8%)

  764,1 tys

  8,7(0.9%)

  726,4 tys

  8,2(0.9%)

  856,0 tys

  9,7(1%)

  802,9 tys

  9,1(1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  392,2 tys

  4,5(0.5%)

  417,6 tys

  4,8(0.5%)

  426,1 tys

  4,8(0.5%)

  474,0 tys

  5,4(0.5%)

  480,6 tys

  5,5(0.6%)

  457,0 tys

  5,2(0.6%)

  611,3 tys

  7,0(0.7%)

  506,7 tys

  5,8(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  387,0 tys

  4,5(0.5%)

  301,7 tys

  3,5(0.4%)

  452,1 tys

  5,1(0.5%)

  1,0 mln

  11,5(1.1%)

  891,4 tys

  10,1(1.1%)

  742,5 tys

  8,4(0.9%)

  547,1 tys

  6,2(0.7%)

  417,1 tys

  4,7(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  367,3 tys

  4,2(0.5%)

  350,6 tys

  4,0(0.4%)

  274,7 tys

  3,1(0.3%)

  523,6 tys

  5,9(0.6%)

  341,8 tys

  3,9(0.4%)

  336,1 tys

  3,8(0.4%)

  318,1 tys

  3,6(0.4%)

  303,1 tys

  3,4(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  242,2 tys

  2,8(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  38,1 tys

  0,4(0%)

  268,6 tys

  3,1(0.3%)

  141,5 tys

  1,6(0.2%)

  66,4 tys

  0,8(0.1%)

  150,6 tys

  1,7(0.2%)

  126,4 tys

  1,4(0.2%)

  146,3 tys

  1,7(0.2%)

  237,5 tys

  2,7(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  171,7 tys

  2,0(0.2%)

  149,0 tys

  1,7(0.2%)

  189,7 tys

  2,2(0.2%)

  193,2 tys

  2,2(0.2%)

  171,5 tys

  1,9(0.2%)

  183,7 tys

  2,1(0.2%)

  141,4 tys

  1,6(0.2%)

  153,5 tys

  1,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  99,6 tys

  1,1(0.1%)

  96,5 tys

  1,1(0.1%)

  100,5 tys

  1,1(0.1%)

  284,6 tys

  3,2(0.3%)

  88,0 tys

  1,0(0.1%)

  127,2 tys

  1,4(0.2%)

  128,7 tys

  1,5(0.2%)

  115,9 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  22,8 tys

  0,3(0%)

  74,2 tys

  0,9(0.1%)

  68,0 tys

  0,8(0.1%)

  67,6 tys

  0,8(0.1%)

  63,5 tys

  0,7(0.1%)

  40,3 tys

  0,5(0%)

  51,7 tys

  0,6(0.1%)

  48,4 tys

  0,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  13,5 tys

  0,2(0%)

  11,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,5 tys

  0,2(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  800

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  929,4 tys

  10,7(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  122,4 tys

  1,4(0.1%)

  154,1 tys

  1,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat czarnkowsko-trzcianecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  77,4 mln

  891(100%)

  79,1 mln

  896(100%)

  84,0 mln

  951(100%)

  92,3 mln

  1,0 tys(100%)

  85,4 mln

  970(100%)

  85,8 mln

  975(100%)

  85,6 mln

  973(100%)

  87,9 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,0 mln

  471(53%)

  40,8 mln

  469(51.6%)

  41,1 mln

  467(49%)

  43,8 mln

  497(47.4%)

  43,8 mln

  497(51.2%)

  42,3 mln

  480(49.3%)

  42,4 mln

  482(49.5%)

  42,1 mln

  479(47.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,4 mln

  120(13.5%)

  11,5 mln

  133(14.6%)

  11,4 mln

  130(13.6%)

  11,8 mln

  134(12.8%)

  12,7 mln

  144(14.8%)

  13,9 mln

  158(16.2%)

  15,0 mln

  171(17.6%)

  16,4 mln

  187(18.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,3 mln

  141(15.8%)

  12,9 mln

  148(16.3%)

  13,2 mln

  149(15.7%)

  13,3 mln

  151(14.4%)

  12,0 mln

  136(14.1%)

  12,0 mln

  136(14%)

  12,2 mln

  139(14.2%)

  13,5 mln

  154(15.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  75,1(8.4%)

  6,3 mln

  72,6(8%)

  6,2 mln

  70,5(7.4%)

  6,3 mln

  71,2(6.8%)

  6,5 mln

  74,1(7.6%)

  6,6 mln

  74,9(7.7%)

  6,5 mln

  73,4(7.5%)

  7,8 mln

  88,2(8.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  27,2(3.1%)

  2,7 mln

  30,5(3.4%)

  2,7 mln

  31,1(3.3%)

  2,8 mln

  31,9(3%)

  2,8 mln

  32,2(3.3%)

  2,6 mln

  29,9(3.1%)

  2,0 mln

  23,1(2.4%)

  1,4 mln

  16,4(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  592,3 tys

  6,8(0.8%)

  533,4 tys

  6,1(0.7%)

  1,1 mln

  12,5(1.3%)

  1,1 mln

  13,0(1.2%)

  1,3 mln

  14,6(1.5%)

  1,4 mln

  15,9(1.6%)

  1,3 mln

  14,3(1.5%)

  1,2 mln

  13,9(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  759,9 tys

  8,7(1%)

  786,6 tys

  9,0(1%)

  1,2 mln

  13,8(1.4%)

  1,2 mln

  13,5(1.3%)

  1,4 mln

  15,4(1.6%)

  1,4 mln

  16,2(1.7%)

  1,3 mln

  15,1(1.5%)

  991,7 tys

  11,3(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  787,6 tys

  9,1(1%)

  554,8 tys

  6,4(0.7%)

  697,0 tys

  7,9(0.8%)

  579,7 tys

  6,6(0.6%)

  614,0 tys

  7,0(0.7%)

  591,3 tys

  6,7(0.7%)

  587,2 tys

  6,7(0.7%)

  873,8 tys

  9,9(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  466,5 tys

  5,4(0.6%)

  579,7 tys

  6,7(0.7%)

  3,2 mln

  36,2(3.8%)

  5,2 mln

  58,6(5.6%)

  400,5 tys

  4,5(0.5%)

  867,3 tys

  9,9(1%)

  1,8 mln

  20,2(2.1%)

  818,4 tys

  9,3(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  813,6 tys

  9,4(1.1%)

  508,1 tys

  5,8(0.6%)

  517,9 tys

  5,9(0.6%)

  793,3 tys

  9,0(0.9%)

  689,9 tys

  7,8(0.8%)

  695,6 tys

  7,9(0.8%)

  771,5 tys

  8,8(0.9%)

  796,3 tys

  9,1(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  801,3 tys

  9,2(1%)

  1,0 mln

  12,0(1.3%)

  1,5 mln

  16,9(1.8%)

  4,5 mln

  51,0(4.9%)

  2,3 mln

  26,7(2.7%)

  2,4 mln

  27,6(2.8%)

  907,2 tys

  10,3(1.1%)

  691,3 tys

  7,9(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  38,1 tys

  0,4(0%)

  282,5 tys

  3,2(0.4%)

  448,1 tys

  5,1(0.5%)

  337,1 tys

  3,8(0.4%)

  293,0 tys

  3,3(0.3%)

  382,6 tys

  4,3(0.4%)

  362,9 tys

  4,1(0.4%)

  392,1 tys

  4,5(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  264,5 tys

  3,0(0.3%)

  280,3 tys

  3,2(0.4%)

  287,6 tys

  3,3(0.3%)

  298,2 tys

  3,4(0.3%)

  306,7 tys

  3,5(0.4%)

  294,7 tys

  3,3(0.3%)

  325,1 tys

  3,7(0.4%)

  333,0 tys

  3,8(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  242,2 tys

  2,8(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  259,1 tys

  3,0(0.3%)

  261,4 tys

  3,0(0.3%)

  254,0 tys

  2,9(0.3%)

  254,0 tys

  2,9(0.3%)

  296,9 tys

  3,4(0.3%)

  277,3 tys

  3,1(0.3%)

  238,4 tys

  2,7(0.3%)

  215,9 tys

  2,5(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  13,5 tys

  0,2(0%)

  11,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  22,8 tys

  0,3(0%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  29,0 tys

  0,3(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  13,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  900

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 112 mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 730 kobiet oraz 11 382 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,9% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 22,0% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,1%) oraz średnie zawodowe (20,7%).

  16,7% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 810 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,94 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,25.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 102,72.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,7% mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 29,8% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,8%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Kraj
  17,9%
 • 14,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,9% W miastach
  (wyższe)
 • 8,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,9%
  Wielkopolskie
  31,7%
  Kraj
  33,3%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,8%
  Wielkopolskie
  2,3%
  Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,8% W miastach
  (policealne)
 • 0,9% Na wsi
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,1%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  20,0%
  Wielkopolskie
  18,1%
  Cała Polska
  18,1%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,9%
  Województwo
  26,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  5,7%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  22,0%
  Województwo
  18,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 25,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,6%
  Województwo
  1,1%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 810 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  810,0
  woj. wielkopolskie
  842,0
  Kraj
  811,0
 • 0,94 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  0,94
  Wielkopolskie
  0,94
  Kraj
  1,01
 •  
 • 180,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 179,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 23,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,25
  Województwo
  98,89
  Polska
  96,62
 • 93,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  93,62
  woj. wielkopolskie
  94,65
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Wielkopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 464,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 395,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 68,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 102,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  102,72
  woj. wielkopolskie
  103,12
  Cały kraj
  100,01
 • 93,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  93,47
  Wielkopolskie
  94,24
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat czarnkowsko-trzcianecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 11 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 11
 •  
 • 230,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 165,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,0
  woj. wielkopolskie
  27,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 23 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 23
 • 68,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 39,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  21,0
  woj. wielkopolskie
  25,0
  Polska
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 130,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 81,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  27,0
  woj. wielkopolskie
  21,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 27 Szkoły policealne ogółem
 • 27
 • 27 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 27
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat czarnkowsko-trzcianecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 7 (całoroczne: 6)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 300)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 234 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 412 (uczestnicy: 76 939)
  • seanse filmowe: 90 (uczestnicy: 2 490)
  • wystawy: 38 (uczestnicy: 3 850)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 5 580)
  • koncerty: 86 (uczestnicy: 42 340)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 45 (uczestnicy: 4 030)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 3 230)
  • konkursy: 37 (uczestnicy: 3 409)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 4 230)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 30 (uczestnicy: 6 500)
  • warsztaty: 21 (uczestnicy: 880)
  • inne: 2 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 1 232)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 77)
  • taneczne: 6 (członkowie: 159)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 45)
  • fotograficzne i filmowe: 7 (członkowie: 449)
  • teatralne: 3 (członkowie: 34)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 78)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 305)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 75)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 4)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 4)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 8
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 714)
  • teatralne: 3 (członkowie: 44)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 179)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 238)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 36)
  • taneczne: 13 (członkowie: 217)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 244 miejscami na widowni. Odbyło się 978 seansów, na które przyszło 52 992 widzów, w tym 211 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 16 223 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 3 471 zwiedzających, co daje 395 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 347 325 wolumenów oraz 52 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 57 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 388 243 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 108
  • dostępne dla czytelników: 69
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 69
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 20
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 22
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 20
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 70 298 wolumenów w tym ziobry specjalne: 178. Odnotowano 972 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 7 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 81 601 wolumenów. Odnotowano 1 796 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 630 członków. Zarejestrowano 2 722 ćwiczących (mężczyźni: 2 124, kobiety: 598, chłopcy do lat 18: 1 356, dziewczęta do lat 18: 458). Aktywnych było 80 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (68), instruktora sportowego (58) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat czarnkowsko-trzcianecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat czarnkowsko-trzcianecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 45 wypadków drogowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 55 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 51,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 13,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 73,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zarejestrowanych było 74 816 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 54 910 samochodów osobowych (624,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 7 298 samochodów ciężarowych (89,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 217 autobusów (2,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 602 ciągników siodłowych (6,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 944 motocykli (67,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,9 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim znajdowało się 40 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 34 taksówki oraz 34 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 45 Wypadki drogowe
 • 12 Ofiary śmiertelne
 • 55 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 51,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  51,2
  Wielkopolskie
  66,5
  Polska
  87,6
 • 13,67 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  13,7
  Województwo
  7,2
  Kraj
  7,9
 • 16,04 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  16,0
  Województwo
  8,6
  Cały kraj
  10,6
 • 73,51 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  73,5
  Wielkopolskie
  92,3
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 74 816 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2016 roku
 • 54 910 Samochody osobowe
 • 7 298 Samochody ciężarowe
 • 561 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 217 Autobusy
 • 359 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 604 Ciągniki samochodowe
 • 602   Ciągniki siodłowe
 • 5 484 Ciągniki rolnicze
 • 5 944 Motocykle
 • 2 573   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 162 Motorowery
 • 54 910Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Samochody osobowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 624,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  624,8
  Województwo
  626,6
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 262
  • 1400-1649 kg14 239
  • 1650-1899 kg11 914
  • 1900 kg i więcej12 495
 • 16 262 do 1399 kg
 • 14 239 1400-1649 kg
 • 11 914 1650-1899 kg
 • 12 495 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 330 do 1399 cm3
 • 22 330
 • 28 552 1400-1999 cm3
 • 28 552
 • 4 028 2000 i więcej cm3
 • 4 028
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna31 741
  • olej napędowy18 972
  • gaz (LPG)4 146
  • pozostałe51
 • 31 741 benzyna
 • 18 972 olej napędowy
 • 4 146 gaz (LPG)
 • 51 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 304 do 1 roku
 • 304
 • 197 2 lata
 • 197
 • 264 3 lata
 • 264
 • 1 030 4-5 lat
 • 1 030
 • 1 527 6-7 lat
 • 1 527
 • 2 858 8-9 lat
 • 2 858
 • 3 743 10-11 lat
 • 3 743
 • 9 437 12-15 lat
 • 9 437
 • 13 351 16-20 lat
 • 13 351
 • 8 289 21-25 lat
 • 8 289
 • 4 581 26-30 lat
 • 4 581
 • 9 329 31 lat i więcej
 • 9 329
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Powiat
  19,9 lat
  woj. wielkopolskie
  17,7 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 7 298Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 89,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  89,9
  woj. wielkopolskie
  108,4
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 780 do 999 kg
 • 3 780
 • 1 927 1000-1499 kg
 • 1 927
 • 492 1500-2999 kg
 • 492
 • 64 3000-3499 kg
 • 64
 • 156 3500-4999 kg
 • 156
 • 431 5000-6999 kg
 • 431
 • 202 7000-9999 kg
 • 202
 • 184 10000-14999 kg
 • 184
 • 62 15000 kg i więcej
 • 62
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 638
  • olej napędowy5 377
  • gaz (LPG)170
  • pozostałe113
 • 1 638 benzyna
 • 5 377 olej napędowy
 • 170 gaz (LPG)
 • 113 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 63 2 lata
 • 63
 • 60 3 lata
 • 60
 • 173 4-5 lat
 • 173
 • 315 6-7 lat
 • 315
 • 421 8-9 lat
 • 421
 • 413 10-11 lat
 • 413
 • 1 034 12-15 lat
 • 1 034
 • 1 408 16-20 lat
 • 1 408
 • 902 21-25 lat
 • 902
 • 640 26-30 lat
 • 640
 • 1 827 31 lat i więcej
 • 1 827
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  21,0 lat
  woj. wielkopolskie
  17,3 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 217Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Autobusy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,5
  Wielkopolskie
  2,4
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy209
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 8 benzyna
 • 209 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 14 12-15 lat
 • 14
 • 39 16-20 lat
 • 39
 • 30 21-25 lat
 • 30
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 91 31 lat i więcej
 • 91
 • 26,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Powiat
  26,3 lat
  woj. wielkopolskie
  21,0 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 602Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  6,8
  Województwo
  13,6
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy596
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe3
 • 2 benzyna
 • 596 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 37 4-5 lat
 • 37
 • 27 6-7 lat
 • 27
 • 70 8-9 lat
 • 70
 • 49 10-11 lat
 • 49
 • 87 12-15 lat
 • 87
 • 98 16-20 lat
 • 98
 • 59 21-25 lat
 • 59
 • 51 26-30 lat
 • 51
 • 116 31 lat i więcej
 • 116
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Powiat
  18,7 lat
  woj. wielkopolskie
  10,4 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 5 944Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Motocykle w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 67,6 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. czarnkowsko-trzcianecki
  67,6
  woj. wielkopolskie
  40,7
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 90 do 1 roku
 • 90
 • 33 2 lata
 • 33
 • 16 3 lata
 • 16
 • 76 4-5 lat
 • 76
 • 99 6-7 lat
 • 99
 • 175 8-9 lat
 • 175
 • 143 10-11 lat
 • 143
 • 376 12-15 lat
 • 376
 • 462 16-20 lat
 • 462
 • 278 21-25 lat
 • 278
 • 578 26-30 lat
 • 578
 • 3 618 31 lat i więcej
 • 3 618
 • 28,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 • Tutaj
  28,1 lat
  woj. wielkopolskie
  24,5 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 24 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 11 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 220,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  220,9 km
  Wielkopolskie
  490,9 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 4,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,6 km
  woj. wielkopolskie
  4,2 km
  Kraj
  3,2 km
 • 34 Liczba licencji na taksówki
 • 34 Liczba taksówek