Ruciane-Nida w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Ruciane-Nida - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ruciane-Nida to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu piskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ruciane-Nida.
 • 4 579 Liczba mieszkańców
 • 17,1 km² Powierzchnia
 • 268,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 128 m n.p.m Wysokość
 • 1 stycznia 1966 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 87 Numer kierunkowy
 • NPI Tablice rejestracyjne
 • Piotr Ryszard Feliński Burmistrz miasta
Ruciane-Nida na mapie
Identyfikatory
 • 21.539953.6417 Współrzędne GPS
 • 2816044 TERYT (TERC)
 • 0977841 SIMC
Herb miasta Ruciane-Nida
Ruciane-Nida herb

Ruciane-Nida - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
12-220Poczta Ruciane-Nida 001, Al. Wczasów 4 B
12-220Skrytki Pocztowe Poczta Ruciane-Nida 001, Al. Wczasów 4 B
12-221Poczta Ruciane-Nida 003, ul. Gałczyńskiego 18
12-221Skrytki Pocztowe Poczta Ruciane-Nida 003, ul. Gałczyńskiego 18

Ruciane-Nida - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rucianem-Nidzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Piszu (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Czerniewskiego 3
12-200 Pisz
Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
(87) 423-10-36
(87) 425-44-56
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

Ruciane-Nida - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Ruciane-Nida jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 579, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 8,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 20 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców Rucianego-Nidy jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Ruciane-Nida ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,75 na 1000 mieszkańców Rucianego-Nidy. W 2017 roku urodziło się 40 dzieci, w tym 55,0% dziewczynek i 45,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 394 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,00 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 40,6% zgonów w Rucianem-Nidzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,7% zgonów w Rucianem-Nidzie były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rucianego-Nidy przypada 10.86 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 36 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 88 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rucianego-Nidy -52. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  61,9% mieszkańców Rucianego-Nidy jest w wieku produkcyjnym, 14,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Rucianego-Nidy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 579 Liczba mieszkańców
 • 2 348 Kobiety
 • 2 231 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Rucianem-Nidzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Rucianem-Nidzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Rucianem-Nidzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Rucianego-Nidy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,9 lat
  Województwo
  40,7 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ruciane-Nida, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Rucianego-Nidy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ruciane-Nida, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ruciane-Nida, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ruciane-Nida, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 37,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,0%
  Województwo
  54,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Ruciane-Nida
  9,2%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,1%
  Województwo
  5,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rucianem-Nidzie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Ruciane-Nida
  4,4
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rucianem-Nidzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Ruciane-Nida
  -1,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,1
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Rucianem-Nidzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Rucianem-Nidzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Rucianem-Nidzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Rucianem-Nidzie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,0%
  45,0%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cała Polska
  10,5
 • 39,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,4
  Warmińsko-mazurskie
  42,6
  Cały kraj
  44,2
 • 15.26 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.26
 • 50.26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.26
 • 94.5 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.5
 • 66.29 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.29
 • 29.57 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.57
 • 6.52 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.52
 • 3 394 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 462 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Ruciane-Nida
  3 394 g
  Województwo
  3 401 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 162 Waga 3500g - 3999g
 • 162
 • 201 Waga 3000g - 3499g
 • 201
 • 77 Waga 2500g - 2999g
 • 77
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Ruciane-Nida
  1,30
  Warmińsko-mazurskie
  1,41
  Polska
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  Warmińsko-mazurskie
  0,70
  Cała Polska
  0,71
 • 1,00 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,00
  Warmińsko-mazurskie
  1,01
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Rucianem-Nidzie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 50 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 102,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  102,6
  Warmińsko-mazurskie
  104,7
  Cała Polska
  101,5
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Ruciane-Nida
  4,0
  Województwo
  5,0
  Kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,3%
  Województwo
  39,1%
  Kraj
  45,7%
 • 28,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Ruciane-Nida
  28,7%
  Warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Kraj
  26,7%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Ruciane-Nida
  4,2%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cała Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Polska
  74,3
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  258,5
  Województwo
  278,4
  Cała Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  262,1
  Cała Polska
  261,6
 • 381,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 388,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 375,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  381,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Cała Polska
  469,0
 • 76,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  76,3
  Województwo
  73,1
  Cała Polska
  87,7
 • 17,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Ruciane-Nida
  17,3
  Warmińsko-mazurskie
  25,5
  Polska
  31,8
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Ruciane-Nida
  6,9
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Ruciane-Nida
  0,9%
  Województwo
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 36 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 88 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -49 Saldo migracji
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -52 Saldo migracji wewnętrznych
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rucianem-Nidzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ruciane-Nida, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ruciane-Nida - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Rucianem-Nidzie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rucianem-Nidzie to 1 717 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 373 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rucianem-Nidzie to 6,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Rucianem-Nidzie to 214,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,67% mieszkań posiada łazienkę, 89,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,52% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 717 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 372,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  372,50
  Województwo
  354,80
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 62,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Ruciane-Nida
  62,10 m2
  Warmińsko-mazurskie
  68,30 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 23,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  23,10 m2
  Warmińsko-mazurskie
  24,20 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,79
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,68
  Warmińsko-mazurskie
  2,82
  Polska
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  Województwo
  0,75
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Ruciane-Nida
  0,44
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,34
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 4 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Ruciane-Nida
  6,50
  Województwo
  3,77
  Cały kraj
  3,91
 • 2,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,84
  Województwo
  12,57
  Cały kraj
  18,14
 • 428 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 214,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Ruciane-Nida
  214,0 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,09 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Ruciane-Nida
  99,94%
  Warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Cały kraj
  96,79%
 • 98,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,72%
  Województwo
  94,47%
  Cała Polska
  93,66%
 • 97,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,67%
  Województwo
  91,91%
  Cały kraj
  91,31%
 • 89,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  89,92%
  Województwo
  83,15%
  Cały kraj
  82,12%
 • 0,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Ruciane-Nida
  0,52%
  Województwo
  46,52%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Ruciane-Nida - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Rucianem-Nidzie na 1000 mieszkańców pracuje 101 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 66,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Rucianem-Nidzie wynosiło w 2017 roku 18,1% (20,2% wśród kobiet i 16,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rucianem-Nidzie wynosiło 3 791,39 PLN, co odpowiada 83.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rucianego-Nidy 176 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 92 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -84.

  29,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Rucianego-Nidy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,0% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 101 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Ruciane-Nida
  101,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  200,0
  Cały kraj
  247,0
 • 18,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,2% Kobiety
 • 16,3% Mężczyźni
 • Miasto
  18,1%
  Warmińsko-mazurskie
  11,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rucianem-Nidzie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rucianem-Nidzie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rucianem-Nidzie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 791 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 791 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 803 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rucianem-Nidzie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 176 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -84 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,0% Przemysł i budownictwo
 • 14,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,1% Pozostałe
 • 44,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rucianem-Nidzie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 462 Pracujący ogółem
 • 307 Kobiety
 • 155 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Rucianem-Nidzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ruciane-Nida, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Ruciane-Nida
  61,5
  Warmińsko-mazurskie
  60,0
  Kraj
  63,4
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,4
  Warmińsko-mazurskie
  30,6
  Kraj
  34,0
 • 155,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  155,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  104,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ruciane-Nida - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Rucianem-Nidzie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 444 podmioty gospodarki narodowej, z czego 347 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 54 nowe podmioty, a 45 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (82) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (52) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (97) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (45) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rucianem-Nidzie najwięcej (21) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (427) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,3% (19) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,5% (91) podmiotów, a 75,2% (334) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rucianem-Nidzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.5%) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (18.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 444 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 91 Przemysł i budownictwo
 • 334 Pozostała działalność
 • 54 Podmioty nowo zarejestrowane w Rucianem-Nidzie w 2017 roku
 • 45 Podmioty wyrejestrowane w Rucianem-Nidzie w 2017 roku
 • 347 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 427 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 427
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 444 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 444
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 347 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 78 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 78
 • 65 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 65
 • 47 Budownictwo
 • 47
 • 33 Przetwórstwo przemysłowe
 • 33
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ruciane-Nida - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Rucianem-Nidzie stwierdzono szacunkowo 79 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,15 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rucianem-Nidzie wynosi 74,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rucianego-Nidy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,38 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 6,44 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,94 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,86 (68%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rucianego-Nidy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ruciane-Nida, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 79
 • 52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 52
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 17,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,15
  Województwo
  17,07
  Polska
  19,62
 • 11,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,38
  Województwo
  10,98
  Cała Polska
  12,07
 • 1,86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Ruciane-Nida
  1,86
  Województwo
  3,06
  Kraj
  4,94
 • 2,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,94
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Ruciane-Nida
  0,51
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,49
 • 6,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Ruciane-Nida
  6,44
  Warmińsko-mazurskie
  8,49
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ruciane-Nida, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  woj. warmińsko-mazurskie
  72%
  Cała Polska
  72%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ruciane-Nida
  68%
  Warmińsko-mazurskie
  61%
  Cała Polska
  60%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  69%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  97%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86%
  Cała Polska
  84%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Ruciane-Nida
  47%
  Warmińsko-mazurskie
  52%
  Polska
  52%

Ruciane-Nida - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Rucianego-Nidy wyniosła w 2016 roku 27,5 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Rucianego-Nidy - 31.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (28.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,3 mln złotych, czyli 11,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Rucianego-Nidy wyniosła w 2016 roku 32,5 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 32.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (21.2%). W budżecie Rucianego-Nidy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 458 złotych na mieszkańca (11,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,7 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,2%.
 • Wydatki budżetu w Rucianem-Nidzie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rucianego-Nidy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ruciane-Nida, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Rucianego-Nidy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,8 mln

  3,1 tys(100%)

  25,2 mln

  2,9 tys(100%)

  35,9 mln

  4,2 tys(100%)

  27,1 mln

  3,2 tys(100%)

  22,8 mln

  2,7 tys(100%)

  22,9 mln

  2,7 tys(100%)

  23,4 mln

  2,8 tys(100%)

  27,5 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,9 mln

  2,1 tys(38.3%)

  9,7 mln

  2,1 tys(38.7%)

  9,9 mln

  2,1 tys(27.5%)

  9,0 mln

  1,9 tys(33.1%)

  8,6 mln

  1,8 tys(37.6%)

  8,5 mln

  1,8 tys(37.1%)

  8,7 mln

  1,9 tys(37.1%)

  8,7 mln

  1,9 tys(31.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  778(14.1%)

  3,9 mln

  838(15.4%)

  4,0 mln

  827(11%)

  4,2 mln

  875(15.3%)

  4,1 mln

  862(17.8%)

  4,0 mln

  860(17.6%)

  4,4 mln

  948(18.8%)

  7,8 mln

  1,7 tys(28.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  808,8 tys

  173(3.1%)

  2,0 mln

  437(8.1%)

  11,9 mln

  2,5 tys(33.2%)

  5,2 mln

  1,1 tys(19.1%)

  819,6 tys

  174(3.6%)

  1,1 mln

  236(4.8%)

  2,1 mln

  461(9.1%)

  3,6 mln

  786(13.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  716(13%)

  3,7 mln

  809(14.9%)

  3,2 mln

  677(9%)

  3,6 mln

  758(13.3%)

  3,9 mln

  827(17%)

  3,8 mln

  809(16.5%)

  3,1 mln

  678(13.4%)

  3,2 mln

  697(11.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  698(12.6%)

  966,8 tys

  209(3.8%)

  1,7 mln

  364(4.8%)

  1,3 mln

  269(4.7%)

  1,3 mln

  269(5.5%)

  804,0 tys

  172(3.5%)

  1,8 mln

  380(7.5%)

  1,2 mln

  253(4.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  356(6.4%)

  1,3 mln

  280(5.2%)

  1,3 mln

  273(3.6%)

  1,1 mln

  238(4.2%)

  1,3 mln

  271(5.6%)

  1,1 mln

  246(5%)

  972,1 tys

  210(4.2%)

  947,3 tys

  206(3.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  401,4 tys

  85,9(1.6%)

  505,6 tys

  109(2%)

  574,3 tys

  120(1.6%)

  573,0 tys

  121(2.1%)

  676,5 tys

  144(3%)

  527,9 tys

  113(2.3%)

  492,6 tys

  106(2.1%)

  558,5 tys

  121(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  214(3.9%)

  545,9 tys

  118(2.2%)

  294,2 tys

  61,5(0.8%)

  341,0 tys

  71,8(1.3%)

  321,9 tys

  68,5(1.4%)

  662,8 tys

  142(2.9%)

  455,5 tys

  98,3(1.9%)

  351,2 tys

  76,2(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  135,6 tys

  29,0(0.5%)

  76,9 tys

  16,6(0.3%)

  150,0 tys

  31,3(0.4%)

  479,1 tys

  101(1.8%)

  462,0 tys

  98,3(2%)

  408,5 tys

  87,4(1.8%)

  352,0 tys

  76,0(1.5%)

  265,8 tys

  57,7(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  218,8 tys

  46,8(0.8%)

  961,1 tys

  207(3.8%)

  509,4 tys

  106(1.4%)

  279,8 tys

  58,9(1%)

  338,5 tys

  72,0(1.5%)

  262,8 tys

  56,2(1.1%)

  244,5 tys

  52,8(1%)

  258,2 tys

  56,0(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  192,6 tys

  41,2(0.7%)

  222,2 tys

  48,0(0.9%)

  214,3 tys

  44,8(0.6%)

  219,1 tys

  46,1(0.8%)

  226,8 tys

  48,2(1%)

  192,2 tys

  41,1(0.8%)

  183,2 tys

  39,6(0.8%)

  245,0 tys

  53,2(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  131,1 tys

  28,1(0.5%)

  108,2 tys

  23,4(0.4%)

  133,9 tys

  28,0(0.4%)

  138,2 tys

  29,1(0.5%)

  132,7 tys

  28,2(0.6%)

  174,7 tys

  37,4(0.8%)

  176,2 tys

  38,0(0.8%)

  162,3 tys

  35,2(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  163,8 tys

  35,1(0.6%)

  189,4 tys

  40,9(0.8%)

  1,3 mln

  274(3.7%)

  121,5 tys

  25,6(0.4%)

  129,6 tys

  27,6(0.6%)

  108,9 tys

  23,3(0.5%)

  62,0 tys

  13,4(0.3%)

  71,3 tys

  15,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  149,2 tys

  31,9(0.6%)

  83,7 tys

  18,1(0.3%)

  115,9 tys

  24,2(0.3%)

  111,5 tys

  23,5(0.4%)

  132,7 tys

  28,2(0.6%)

  184,9 tys

  39,6(0.8%)

  77,3 tys

  16,7(0.3%)

  57,6 tys

  12,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,6 tys

  4,0(0.1%)

  70,9 tys

  15,3(0.3%)

  23,0 tys

  4,8(0.1%)

  6,8 tys

  1,4(0%)

  7,0 tys

  1,5(0%)

  94,4 tys

  20,2(0.4%)

  90,5 tys

  19,5(0.4%)

  15,0 tys

  3,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  68,7 tys

  14,7(0.3%)

  26,6 tys

  5,7(0.1%)

  28,8 tys

  6,0(0.1%)

  19,0 tys

  4,0(0.1%)

  27,4 tys

  5,8(0.1%)

  29,1 tys

  6,2(0.1%)

  19,1 tys

  4,1(0.1%)

  13,3 tys

  2,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  394,6 tys

  84,4(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  685,2 tys

  147(2.7%)

  661,6 tys

  143(2.6%)

  493,0 tys

  103(1.4%)

  508,2 tys

  107(1.9%)

  489,9 tys

  104(2.1%)

  483,9 tys

  104(2.1%)

  162,2 tys

  35,0(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  61,0 tys

  13,0(0.2%)

  56,2 tys

  12,1(0.2%)

  45,8 tys

  9,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Rucianem-Nidzie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rucianego-Nidy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ruciane-Nida, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Rucianego-Nidy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,0 mln

  2,9 tys(100%)

  25,7 mln

  3,0 tys(100%)

  29,8 mln

  3,5 tys(100%)

  25,1 mln

  3,0 tys(100%)

  22,6 mln

  2,7 tys(100%)

  21,4 mln

  2,6 tys(100%)

  24,7 mln

  3,0 tys(100%)

  32,5 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,5 mln

  1,8 tys(35.3%)

  8,8 mln

  1,9 tys(34%)

  8,2 mln

  1,7 tys(27.7%)

  8,0 mln

  1,7 tys(32%)

  7,9 mln

  1,7 tys(34.8%)

  5,3 mln

  1,1 tys(24.9%)

  7,6 mln

  1,6 tys(30.7%)

  11,2 mln

  2,4 tys(34.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,1 mln

  1,5 tys(29.6%)

  7,0 mln

  1,5 tys(27.2%)

  7,7 mln

  1,6 tys(26%)

  8,0 mln

  1,7 tys(32.1%)

  9,0 mln

  1,9 tys(39.9%)

  9,7 mln

  2,1 tys(45.4%)

  9,5 mln

  2,1 tys(38.6%)

  10,6 mln

  2,3 tys(32.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  609(11.9%)

  3,1 mln

  666(12%)

  3,0 mln

  634(10.2%)

  3,2 mln

  667(12.6%)

  3,0 mln

  645(13.4%)

  3,1 mln

  672(14.7%)

  3,2 mln

  690(12.9%)

  6,9 mln

  1,5 tys(21.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  227,7 tys

  49,2(0.9%)

  6,8 mln

  1,4 tys(22.9%)

  3,3 mln

  692(13.1%)

  654,9 tys

  139(2.9%)

  42,1 tys

  9,0(0.2%)

  1,0 mln

  217(4.1%)

  2,0 mln

  434(6.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  494(9.6%)

  4,6 mln

  1 000(18%)

  1,0 mln

  219(3.5%)

  1,2 mln

  261(5%)

  737,6 tys

  157(3.3%)

  1,5 mln

  329(7.2%)

  1,4 mln

  301(5.6%)

  1,1 mln

  229(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  447,8 tys

  95,8(1.9%)

  247,4 tys

  53,4(1%)

  140,3 tys

  29,3(0.5%)

  260,5 tys

  54,8(1%)

  134,4 tys

  28,6(0.6%)

  278,8 tys

  59,7(1.3%)

  320,4 tys

  69,2(1.3%)

  362,3 tys

  78,6(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  131,1 tys

  28,1(0.5%)

  106,9 tys

  23,1(0.4%)

  130,4 tys

  27,3(0.4%)

  134,9 tys

  28,4(0.5%)

  129,1 tys

  27,5(0.6%)

  167,8 tys

  35,9(0.8%)

  168,2 tys

  36,3(0.7%)

  158,5 tys

  34,4(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  103,3 tys

  22,1(0.4%)

  116,3 tys

  25,1(0.5%)

  89,1 tys

  18,6(0.3%)

  76,4 tys

  16,1(0.3%)

  141,2 tys

  30,0(0.6%)

  139,1 tys

  29,8(0.7%)

  94,2 tys

  20,3(0.4%)

  110,8 tys

  24,0(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  275(5.4%)

  81,4 tys

  17,6(0.3%)

  977,9 tys

  204(3.3%)

  12,0 tys

  2,5(0%)

  304,6 tys

  64,8(1.4%)

  397,7 tys

  85,1(1.9%)

  1,0 mln

  219(4.1%)

  70,0 tys

  15,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  146,6 tys

  31,4(0.6%)

  171,8 tys

  37,1(0.7%)

  214,2 tys

  44,8(0.7%)

  221,2 tys

  46,6(0.9%)

  57,8 tys

  12,3(0.3%)

  99,4 tys

  21,3(0.5%)

  92,5 tys

  20,0(0.4%)

  50,1 tys

  10,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,6 tys

  4,0(0.1%)

  70,9 tys

  15,3(0.3%)

  22,9 tys

  4,8(0.1%)

  6,8 tys

  1,4(0%)

  7,0 tys

  1,5(0%)

  94,4 tys

  20,2(0.4%)

  90,5 tys

  19,5(0.4%)

  15,0 tys

  3,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  8,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  1,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  1,1(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  6,1 tys

  1,3(0%)

  6,1 tys

  1,3(0%)

  6,5 tys

  1,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,0 tys

  1,3(0%)

  3,9 tys

  0,9(0%)

  4,3 tys

  0,9(0%)

  7,5 tys

  1,6(0%)

  10,4 tys

  2,2(0%)

  7,1 tys

  1,5(0%)

  7,6 tys

  1,6(0%)

  5,4 tys

  1,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  193,7 tys

  41,4(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,8 tys

  5,6(0.1%)

  22,2 tys

  4,7(0.1%)

  1 000

  0,2(0%)

  69,2 tys

  14,9(0.3%)

  4,6 tys

  1,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  923,2 tys

  198(3.8%)

  647,5 tys

  140(2.5%)

  462,5 tys

  96,7(1.6%)

  440,8 tys

  92,8(1.8%)

  428,4 tys

  91,1(1.9%)

  416,5 tys

  89,1(2%)

  136,4 tys

  29,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  868,8 tys

  182(2.9%)

  92,7 tys

  19,5(0.4%)

  300

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  552,1 tys

  119(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  5,3(0.1%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ruciane-Nida - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 966 mieszkańców Rucianego-Nidy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 460 kobiet oraz 506 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 13,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców Rucianego-Nidy, gimnazjalnym 7,4%, natomiast 30,4% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Rucianego-Nidy mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rucianem-Nidzie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,2%) oraz średnie ogólnokształcące (15,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (30,5%) oraz zasadnicze zawodowe (25,4%).

  12,9% mieszkańców Rucianego-Nidy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,6% wśród dziewczynek i 13,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 052 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 20,0% ludności (23,0% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 121,26.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 9,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,0% wśród dziewczyn i 9,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 152,04.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 33,0% mieszkańców (25,4% wśród dziewczyn i 39,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 28 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,5% mieszkańców Rucianego-Nidy w wieku potencjalnej nauki (28,9% kobiet i 20,6% mężczyzn).

 • 10,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  10,3%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  29,0%
  Województwo
  31,4%
  Polska
  33,3%
 • 32,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,2%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,9%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  13,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,8%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  22,9%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Ruciane-Nida
  7,4%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 8,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  30,4%
  Województwo
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 30,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 30,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1052 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Ruciane-Nida
  1 052,0
  Województwo
  707,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,77
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,16
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rucianem-Nidzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rucianem-Nidzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  87 423-64-41
  87 423-64-41
  ul. Gwarna 2
  12-220 Ruciane-Nida
  51239
 • Szkoły podstawowe w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 121,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  121,26
  Województwo
  93,00
  Polska
  96,62
 • 117,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Ruciane-Nida
  117,39
  Warmińsko-mazurskie
  88,32
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ruciane-Nida) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ruciane-Nida) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Rucianem-Nidzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rucianem-Nidzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Publiczna
  87 423-10-02
  87 423-10-02
  ul. GAŁCZYŃSKIEGO 2
  12-221 Ruciane-Nida
  817115
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Konstanty Ildefons Gałczyński)
  Publiczna
  87 423-10-73
  87 423-10-73
  ul. Mazurska 15
  12-220 Ruciane-Nida
  711513
 • Szkoły gimnazjalne w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 152,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  152,04
  Warmińsko-mazurskie
  97,50
  Cała Polska
  100,01
 • 144,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  144,90
  woj. warmińsko-mazurskie
  87,77
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Ruciane-Nida) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Ruciane-Nida) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Rucianem-Nidzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rucianem-Nidzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum (Agnieszka Osiecka)
  Publiczne
  87 423-69-86
  87 423-69-86
  ul. K. I. Gałczyńskiego 2A
  12-220 Ruciane-Nida
  8166-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Rucianem-Nidzie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  25,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  28,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  24,0
 • 28 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 28
 • 28 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 28
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Rucianem-Nidzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rucianem-Nidzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Leśne
  Publiczne
  ul. Polna 2
  12-220 Ruciane-Nida
  8207-
  Liceum Ogólnokształcące (Agnieszka Osiecka)
  Publiczne
  87 423-69-86
  87 423-69-86
  ul. K. I. Gałczyńskiego 2A
  12-220 Ruciane-Nida
  374-
 • Edukacyjne grupy wieku w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 12,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 9,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 33,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ruciane-Nida, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ruciane-Nida, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ruciane-Nida, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ruciane-Nida - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Rucianem-Nidzie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Rucianem-Nidzie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 5 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 400)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Rucianem-Nidzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Rucianem-Nidzie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Rucianem-Nidzie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 61 (uczestnicy: 16 220)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 1 100)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 460)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 12 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 350)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 550)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 350)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 250)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 70)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 170)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 131)
  • teatralne: 5 (członkowie: 74)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 12)
  • taneczne: 3 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Rucianem-Nidzie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 143 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 099 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Rucianem-Nidzie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 270 członków. Zarejestrowano 260 ćwiczących (mężczyźni: 229, kobiety: 31, chłopcy do lat 18: 129, dziewczęta do lat 18: 24). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Rucianem-Nidzie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rucianego-Nidy znajduje się 19 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Rucianem-Nidzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarz komunalny z pocz. XX w.dnia 1989-09-05, wykaz dokumentów: 730 z 1989-09-05
  • Kościół z 1909 r. (ul. Armii Krajowej 2)dnia 1989-12-15, wykaz dokumentów: 765 z 1989-12-15
  • Zespół - kościół z 1909 r. (ul. Dworcowa 32)dnia 1989-12-15, wykaz dokumentów: 765 z 1989-12-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Słowiańska 18)dnia 2003-12-12, wykaz dokumentów: A-2056 z 2003-12-12
  • Inny budynek gospodarczy z 1920 r. (ul. Słowiańska 18)dnia 2003-12-12, wykaz dokumentów: A-2056 z 2003-12-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Słowiańska 19)dnia 2003-12-17, wykaz dokumentów: A-2074 z 2003-12-17
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1890 - 1900 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Magazyn z 1890 - 1892 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1890 - 1892 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Magazyn z 1930 - 1940 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Waga z 1930 - 1940 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Budynek administracyjny z 1930 - 1940 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Magazyn z 1930 - 1940 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Magazyn z 1930 - 1940 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Inny budynek gospodarczy z 1890 - 1892 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Wartownia z 1930 r. (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Stodoła z 1890 - 1892 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Zespół - łuszczarnia z 1890 - 1892 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21; A-4421 z 2007-09-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1907 r. (ul. Dworcowa 8c)dnia 2006-12-11, wykaz dokumentów: A-4442 z 2006-12-11; brak numeru z 2007-09-06
 • Formy ochrony przyrody w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Rucianego-Nidy znajduje się 37 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Rucianem-Nidzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jezioro Nidzkie - leśny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1973-01-01, Powierzchnia: 2934.71 ha
  • Mazurski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1977-12-05, Powierzchnia: 53655.0 ha, Powierzchnia otuliny: 18608 ha
  • Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-Nida - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 1636.5 ha
  • Puszczy i Jezior Piskich - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 43629.8 ha
  • Ostoja Piska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 57826.61 ha
  • Puszcza Piska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 172802.21 ha
  • Kolejarz - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-14, Opis granicy: ul. Dworcowa przy stacji PKP obok przystanku PKS
  • Królewskie dęby - Pomnik przyrodyOpis: Grupa 2 dębów w wieku 300 lat, Data ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: N-ctwo Guzianka (1952) Maskulińskie obecnie L-ctwo Ruciane oddz. 78 ab (1952) 83 h obecnie
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 400 lat, Data ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: N-ctwo Guzianka (1952) Maskulińskie obecnie L-ctwo Ruciane oddz. 132 (1952) 83 j obecnie
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 400 lat, Data ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: Lasy PAN Popielno; N-ctwo Guzianka (1952)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: ok. 100 m od wyłuszczarni nasion; N-ctwo Ruciane (1952) Maskulińskie obecnie L-ctwo Ruciane oddz. 193 (1952) 83 h
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 dębów w wieku 350 lat, Data ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: 1 km od jez. Śniardwy; N-ctwo Pisz L-ctwo Lipnik oddz. 227 228 (1952) 21 H obecnie 21 c 21 k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: przy ośrodku wypoczynkowym "Nida"; N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 143 k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Ruciane oddz. 83 h
  • Pomnik przyrodyOpis: obecnie 1 dąb początkowo p-bnie grupa 2 dębów (1 dąb zniesiono w 2014 r.), Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N część parku miejskiego przy jez. Guzianka 50 m od brzegu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: park miejski przy jez. Guzianka przy Przystani Żeglarskiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 dębów; 2: złamane na wys 11m, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: przy drodze leśnej; N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Ruciane oddz. 95 a
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa bartna, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: koło m. Kadzidłowo na przeciw zabudowań p. W. Sucheckiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Ruciane oddz. 54 f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 101 j
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 101 j
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 101 j
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 101 j
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 101 k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 101 j
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-06-18, Opis granicy: 100 m od drogi do Popielna; N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Wejsuny oddz. 2 b
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-06-18, Opis granicy: 300 m po lewej stronie drogi Wejsuny-Popielno; N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Wejsuny oddz. 2 b
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 3 dębów 1 zniszczony, Data ustanowienia: 1985-06-18, Opis granicy: 75 m od brzegu jez. Bełdany; N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Wejsuny oddz. 4 a
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-02-12, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Gąsior oddz. 210 j
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-02-12, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Ruciane Nida oddz. 54 g
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-14, Opis granicy: ul. Dworcowa przy stacji CPN
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-14, Opis granicy: Park Miejski nad jez. Guzianka ok. 10 m na N od kawiarni "Amida"
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-14, Opis granicy: 350 m na N od Leśniczówki Pranie przy ścieżce dydaktycznej; N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Krzyże oddz. 12 f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-05-26, Opis granicy: N-ctwo Pisz L-ctwo Lipnik oddz. 27 c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-05-26, Opis granicy: N-ctwo Pisz L-ctwo Lipnik oddz. 28 d
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-05-26, Opis granicy: N-ctwo Pisz L-ctwo Lipnik oddz. 15 Br
  • Zatoka Wygryńska - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: ochrona zatoki Jeziora Bełdany stanowiącej miejsce występowania wielu gatunków zwierząt i roślin chronionych, Data ustanowienia: 2009-08-07, Powierzchnia: 61.11 ha

Ruciane-Nida - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Rucianem-Nidzie znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 taksówek oraz 12 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piskiego.

  Powiat piski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Rucianem-Nidzie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 44,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Ruciane-Nida
  44,7 km
  Województwo
  207,2 km
  Polska
  388,2 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,0 km
  Warmińsko-mazurskie
  3,5 km
  Polska
  3,2 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ruciane-Nida przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 58droga krajowa nr 58(Olsztynek - Mierki - Swaderki - Selwa - Kurki - Dąb - Zgniłocha - Dłużek - Jedwabno - Narty - Warchały - Dzierzki - Sawica - Janowo - Szczytno - Lemany - Zielonka - Stare Kiejkuty - Marksoby - Babięta - Stare Kiełbonki - Zgon - Ruciane-Nida - Snopki - Pisz - Babrosty - Kocioł Duży - Kaliszki - Biała Piska - Kożuchy - Świdry - Czarnówek - Chojnowo - Szczuczyn)
  • DW 610droga wojewódzka nr 610(Piecki - Dobry Lasek - Gałkowo - Ukta - Ładne Pole - Śwignajno Małe - Kokoszka - Ruciane-Nida)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ruciane-Nida przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 219Linia kolejowa nr 219: Olsztyn Główny - Ełk [o znaczeniu drugorzędnym] (Olsztyn Główny - Klewki - Marcinkowo - Pasym - Grom - Szczytno - Olszyny - Jeruty - Świętajno - Kolonia - Spychowo - Karwica Mazurska -Ruciane-Nida Zachód -Ruciane-Nida - Szeroki Bór - Pisz - Stare Guty - Kaliszki - Biała koło Piszu - Drygały - Pogorzel Wielka - Bajtkowo - Nowa Wieś Ełcka - Ełk Szyba Zachód - Ełk Towarowy - Ełk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Rucianem-Nidzie istnieje 46 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Akacjowa

  ul. Białe Osiedle

  ul. Bielika

  ul. Boczna

  ul. Brzozowa

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Dybówek II

  ul. Gałczyńskiego

  ul. Gruntowa

  ul. Guzianka

  ul. Gwarna

  ul. Harcerska

  ul. Jana Krajeckiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kowalik

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mazurska

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Ogrodnicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Pionierska

  ul. Podleśna

  ul. Polna

  ul. Pustułki

  ul. Rybacka

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sadownicza

  ul. Skonal

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowiańska

  ul. Urocza

  al. Wczasów

  ul. Wiejska

  ul. Wrzosowa

  ul. Zielona

  ul. Żeglarska