Ruciane-Nida w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Ruciane-Nida - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ruciane-Nida to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu piskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ruciane-Nida.
 • 4 359 Liczba mieszkańców
 • 17,1 km² Powierzchnia
 • 255,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 128 m n.p.m Wysokość
 • 1 stycznia 1966 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 87 Numer kierunkowy
 • NPI Tablice rejestracyjne
 • Piotr Ryszard Feliński Burmistrz miasta
Ruciane-Nida na mapie
Identyfikatory
 • 21.539953.6417 Współrzędne GPS
 • 2816044 TERYT (TERC)
 • 0977841 SIMC
Herb miasta Ruciane-Nida
Ruciane-Nida herb

Ruciane-Nida - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
12-220Poczta Ruciane-Nida 001, Al. Wczasów 4 B
12-220Skrytki Pocztowe Poczta Ruciane-Nida 001, Al. Wczasów 4 B
12-221Poczta Ruciane-Nida 003, ul. Gałczyńskiego 18
12-221Skrytki Pocztowe Poczta Ruciane-Nida 003, ul. Gałczyńskiego 18

Ruciane-Nida - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rucianem-Nidzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Piszu (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Czerniewskiego 3
12-200 Pisz
Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
(87) 423-10-36
(87) 425-44-56
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

Ruciane-Nida - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Ruciane-Nida jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 359, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 12,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Rucianego-Nidy zawarli w 2021 roku 23 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców Rucianego-Nidy jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Ruciane-Nida ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -37. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,41 na 1000 mieszkańców Rucianego-Nidy. W 2021 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 51,7% dziewczynek i 48,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,1% zgonów w Rucianem-Nidzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Rucianem-Nidzie były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rucianego-Nidy przypada 15 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 62 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 81 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rucianego-Nidy -19. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  56,7% mieszkańców Rucianego-Nidy jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Rucianego-Nidy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 359 Liczba mieszkańców
 • 2 260 Kobiety
 • 2 099 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Rucianem-Nidzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Rucianem-Nidzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Rucianem-Nidzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Rucianego-Nidy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,3 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 46,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ruciane-Nida, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Rucianego-Nidy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ruciane-Nida,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ruciane-Nida,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ruciane-Nida,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Ruciane-Nida
  30,1%
  Województwo
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,1%
  Województwo
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,5%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Ruciane-Nida
  0,4%
  Województwo
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rucianem-Nidzie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  5,2
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rucianem-Nidzie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -37 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -24 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Ruciane-Nida
  -8,4
  Warmińsko-mazurskie
  -5,9
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Rucianem-Nidzie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Rucianem-Nidzie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Rucianem-Nidzie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Rucianem-Nidzie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,7%
  48,3%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,5
  Cała Polska
  8,7
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Ruciane-Nida
  31,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,3
  Cała Polska
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 372 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 310 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 434 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 372 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 132 Waga 3500g - 3999g
 • 132
 • 128 Waga 3000g - 3499g
 • 128
 • 74 Waga 2500g - 2999g
 • 74
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,08
  Warmińsko-mazurskie
  1,14
  Cały kraj
  1,32
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Ruciane-Nida
  0,54
  Województwo
  0,55
  Kraj
  0,64
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Ruciane-Nida
  0,52
  Warmińsko-mazurskie
  0,56
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Rucianem-Nidzie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 38 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,4%
  57,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,0
  Warmińsko-mazurskie
  13,4
  Cała Polska
  13,6
 • 191,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  191,0
  Warmińsko-mazurskie
  178,8
  Cały kraj
  156,7
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cała Polska
  3,9
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Ruciane-Nida
  29,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  6,5%
  Kraj
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  22,5
  Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Polska
  74,4
 • 276,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Ruciane-Nida
  276,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  244,1
  Cały kraj
  246,5
 • 419,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 418,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 419,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ruciane-Nida
  419,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,8
  Cały kraj
  475,8
 • 77,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 118,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  77,3
  Województwo
  54,6
  Cała Polska
  70,6
 • 33,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cała Polska
  32,6
 • 7,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,5
  Województwo
  7,2
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Ruciane-Nida
  0,6%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 81 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 50 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -18 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rucianem-Nidzie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ruciane-Nida, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ruciane-Nida - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Rucianem-Nidzie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rucianem-Nidzie to 1 739 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 392 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rucianem-Nidzie to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Rucianem-Nidzie to 119,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,73% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,70% mieszkań posiada łazienkę, 90,05% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,52% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piskiego.

  Powiat piski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 739 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 392,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Ruciane-Nida
  392,20
  Województwo
  375,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 62,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Ruciane-Nida
  62,70 m2
  Województwo
  69,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 24,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  24,60 m2
  Województwo
  25,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Ruciane-Nida
  3,79
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,55
  Warmińsko-mazurskie
  2,67
  Cały kraj
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,67
  Warmińsko-mazurskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  1,15
  Warmińsko-mazurskie
  4,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 27 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,40
  Województwo
  3,89
  Cały kraj
  3,90
 • 6,19 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Ruciane-Nida
  6,19
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,28
  Cała Polska
  24,07
 • 599 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 119,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Ruciane-Nida
  119,8 m2
  Województwo
  91,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,14 m2
  Województwo
  0,38 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Ruciane-Nida
  99,94%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Cały kraj
  96,97%
 • 98,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,73%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Cały kraj
  94,01%
 • 97,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Ruciane-Nida
  97,70%
  Warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 90,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  90,05%
  Województwo
  83,87%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,52%
  Województwo
  46,27%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Ruciane-Nida - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Rucianem-Nidzie na 1000 mieszkańców pracuje 104osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 62,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Rucianem-Nidzie wynosiło w 2021 roku 13,2% (15,0% wśród kobiet i 11,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rucianem-Nidzie wynosiło 4 968,35 PLN, co odpowiada 82.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rucianego-Nidy 176 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 92 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -84.

  29,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Rucianego-Nidy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,8% w przemyśle i budownictwie, a 15,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 104 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  104,0
  Województwo
  202,0
  Cały kraj
  257,0
 • 13,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,0% Kobiety
 • 11,8% Mężczyźni
 • Ruciane-Nida
  13,2%
  Województwo
  8,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rucianem-Nidzie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rucianem-Nidzie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rucianem-Nidzie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Ruciane-Nida
  4 968 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 127 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rucianem-Nidzie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 176 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -84 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,8% Przemysł i budownictwo
 • 14,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,1% Pozostałe
 • 43,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rucianem-Nidzie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 455 Pracujący ogółem
 • 286 Kobiety
 • 169 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Rucianem-Nidzie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,7% W wieku produkcyjnym
 • 50,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ruciane-Nida, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  76,4
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Kraj
  69,0
 • 47,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  47,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 166,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Ruciane-Nida
  166,3
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ruciane-Nida - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Rucianem-Nidzie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 506 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 403 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 61 nowych podmiotów, a 37 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (82) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (42) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (97) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rucianem-Nidzie najwięcej (21) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (491) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,4% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,7% (115) podmiotów, a 73,9% (374) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rucianem-Nidzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (19.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 506 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 115 Przemysł i budownictwo
 • 374 Pozostała działalność
 • 61 Podmioty nowo zarejestrowane w Rucianem-Nidzie w 2021 roku
 • 37 Podmioty wyrejestrowane w Rucianem-Nidzie w 2021 roku
 • 403 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 491 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 491
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 506 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 506
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 403 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 79 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 79
 • 78 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 78
 • 62 Budownictwo
 • 62
 • 42 Przetwórstwo przemysłowe
 • 42
 • 24 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 24
 • 23 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 23
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ruciane-Nida - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Rucianem-Nidzie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 82 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,63 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rucianem-Nidzie wynosi 84,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rucianego-Nidy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,12 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 6,67 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,33 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,81 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,59 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rucianego-Nidy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ruciane-Nida, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 82
 • 49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 49
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 29 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 29
 • 18,63 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,63
  Warmińsko-mazurskie
  18,01
  Kraj
  21,51
 • 11,12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,12
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,27
  Kraj
  12,82
 • 2,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,81
  Województwo
  3,60
  Polska
  5,89
 • 3,33 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,33
  Województwo
  2,14
  Cała Polska
  1,85
 • 0,59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Ruciane-Nida
  0,59
  Województwo
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 6,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,71
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ruciane-Nida, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Ruciane-Nida
  85%
  Województwo
  73%
  Polska
  71%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ruciane-Nida
  82%
  Warmińsko-mazurskie
  69%
  Polska
  64%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  woj. warmińsko-mazurskie
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Ruciane-Nida
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92%
  Cała Polska
  89%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  66%
  Warmińsko-mazurskie
  53%
  Kraj
  53%

Ruciane-Nida - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Rucianego-Nidy wyniosła w 2021 roku 41,7 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Rucianego-Nidy - 25.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,4 mln złotych, czyli 25,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Rucianego-Nidy wyniosła w 2021 roku 42,8 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.9%). W budżecie Rucianego-Nidy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 654 złotych na mieszkańca (12,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,7 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,5%.
 • Wydatki budżetu w Rucianem-Nidzie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rucianego-Nidy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ruciane-Nida, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Rucianego-Nidy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,9 mln

  2,7 tys(100%)

  23,4 mln

  2,8 tys(100%)

  27,5 mln

  3,3 tys(100%)

  33,0 mln

  4,0 tys(100%)

  35,0 mln

  4,3 tys(100%)

  37,5 mln

  4,7 tys(100%)

  43,9 mln

  5,5 tys(100%)

  41,7 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,5 mln

  1,8 tys(37.1%)

  8,7 mln

  1,9 tys(37.1%)

  8,7 mln

  1,9 tys(31.7%)

  8,5 mln

  1,9 tys(25.8%)

  9,0 mln

  2,0 tys(25.7%)

  9,7 mln

  2,2 tys(25.8%)

  8,6 mln

  1,9 tys(19.6%)

  10,8 mln

  2,5 tys(25.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  804,0 tys

  172(3.5%)

  1,8 mln

  380(7.5%)

  1,2 mln

  253(4.2%)

  5,3 mln

  1,2 tys(16.1%)

  4,9 mln

  1,1 tys(13.9%)

  3,6 mln

  813(9.7%)

  5,6 mln

  1,3 tys(12.7%)

  6,8 mln

  1,6 tys(16.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  236(4.8%)

  2,1 mln

  461(9.1%)

  3,6 mln

  786(13.2%)

  2,0 mln

  441(6.1%)

  3,9 mln

  869(11.1%)

  5,6 mln

  1,3 tys(14.8%)

  3,8 mln

  868(8.8%)

  4,8 mln

  1,1 tys(11.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  809(16.5%)

  3,1 mln

  678(13.4%)

  3,2 mln

  697(11.7%)

  3,4 mln

  748(10.4%)

  4,8 mln

  1,1 tys(13.7%)

  4,4 mln

  992(11.8%)

  4,4 mln

  986(10%)

  4,6 mln

  1,1 tys(11.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  860(17.6%)

  4,4 mln

  948(18.8%)

  7,8 mln

  1,7 tys(28.5%)

  1,6 mln

  346(4.8%)

  1,8 mln

  395(5.1%)

  1,9 mln

  425(5%)

  1,9 mln

  434(4.4%)

  2,0 mln

  453(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  246(5%)

  972,1 tys

  210(4.2%)

  947,3 tys

  206(3.4%)

  1,1 mln

  239(3.3%)

  1,1 mln

  256(3.3%)

  1,3 mln

  291(3.5%)

  1,3 mln

  294(3%)

  1,1 mln

  254(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  108,9 tys

  23,3(0.5%)

  62,0 tys

  13,4(0.3%)

  71,3 tys

  15,5(0.3%)

  428,9 tys

  93,7(1.3%)

  157,6 tys

  35,2(0.5%)

  794,6 tys

  179(2.1%)

  539,5 tys

  122(1.2%)

  793,8 tys

  182(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  662,8 tys

  142(2.9%)

  455,5 tys

  98,3(1.9%)

  351,2 tys

  76,2(1.3%)

  971,4 tys

  212(2.9%)

  327,8 tys

  73,3(0.9%)

  648,7 tys

  146(1.7%)

  7,2 mln

  1,6 tys(16.5%)

  632,1 tys

  145(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  192,2 tys

  41,1(0.8%)

  183,2 tys

  39,6(0.8%)

  245,0 tys

  53,2(0.9%)

  251,0 tys

  54,8(0.8%)

  266,3 tys

  59,5(0.8%)

  333,0 tys

  74,8(0.9%)

  255,4 tys

  57,6(0.6%)

  375,8 tys

  86,2(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  262,8 tys

  56,2(1.1%)

  244,5 tys

  52,8(1%)

  258,2 tys

  56,0(0.9%)

  1,2 mln

  260(3.6%)

  332,0 tys

  74,2(0.9%)

  260,9 tys

  58,6(0.7%)

  314,5 tys

  70,9(0.7%)

  358,7 tys

  82,3(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  527,9 tys

  113(2.3%)

  492,6 tys

  106(2.1%)

  558,5 tys

  121(2%)

  388,1 tys

  84,8(1.2%)

  301,8 tys

  67,5(0.9%)

  298,8 tys

  67,1(0.8%)

  336,6 tys

  75,9(0.8%)

  324,8 tys

  74,5(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  174,7 tys

  37,4(0.8%)

  176,2 tys

  38,0(0.8%)

  162,3 tys

  35,2(0.6%)

  174,0 tys

  38,0(0.5%)

  173,6 tys

  38,8(0.5%)

  211,8 tys

  47,6(0.6%)

  217,4 tys

  49,0(0.5%)

  203,4 tys

  46,7(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  184,9 tys

  39,6(0.8%)

  77,3 tys

  16,7(0.3%)

  57,6 tys

  12,5(0.2%)

  141,6 tys

  30,9(0.4%)

  72,8 tys

  16,3(0.2%)

  62,0 tys

  13,9(0.2%)

  53,6 tys

  12,1(0.1%)

  128,5 tys

  29,5(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  408,5 tys

  87,4(1.8%)

  352,0 tys

  76,0(1.5%)

  265,8 tys

  57,7(1%)

  242,3 tys

  52,9(0.7%)

  239,1 tys

  53,4(0.7%)

  241,6 tys

  54,3(0.6%)

  184,3 tys

  41,6(0.4%)

  112,7 tys

  25,8(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  483,9 tys

  104(2.1%)

  162,2 tys

  35,0(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,5 tys

  3,6(0.1%)

  109,8 tys

  24,5(0.3%)

  37,9 tys

  8,5(0.1%)

  132,9 tys

  30,0(0.3%)

  46,3 tys

  10,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  29,1 tys

  6,2(0.1%)

  19,1 tys

  4,1(0.1%)

  13,3 tys

  2,9(0%)

  16,7 tys

  3,7(0.1%)

  71,7 tys

  16,0(0.2%)

  22,8 tys

  5,1(0.1%)

  4,3 tys

  1,0(0%)

  3,8 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  94,4 tys

  20,2(0.4%)

  90,5 tys

  19,5(0.4%)

  15,0 tys

  3,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  91,5 tys

  20,4(0.3%)

  95,6 tys

  21,5(0.3%)

  84,4 tys

  19,0(0.2%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  394,6 tys

  84,4(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,8 tys

  6,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Rucianem-Nidzie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rucianego-Nidy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ruciane-Nida, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Rucianego-Nidy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,4 mln

  2,6 tys(100%)

  24,7 mln

  3,0 tys(100%)

  32,5 mln

  3,9 tys(100%)

  32,6 mln

  4,0 tys(100%)

  34,0 mln

  4,2 tys(100%)

  40,0 mln

  5,0 tys(100%)

  39,4 mln

  5,0 tys(100%)

  42,8 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,7 mln

  2,1 tys(45.4%)

  9,5 mln

  2,1 tys(38.6%)

  10,6 mln

  2,3 tys(32.4%)

  11,2 mln

  2,5 tys(34.4%)

  11,8 mln

  2,6 tys(34.7%)

  17,0 mln

  3,8 tys(42.4%)

  12,7 mln

  2,9 tys(32.1%)

  13,9 mln

  3,2 tys(32.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,3 mln

  1,1 tys(24.9%)

  7,6 mln

  1,6 tys(30.7%)

  11,2 mln

  2,4 tys(34.5%)

  8,7 mln

  1,9 tys(26.5%)

  8,9 mln

  2,0 tys(26.3%)

  8,6 mln

  1,9 tys(21.5%)

  10,5 mln

  2,4 tys(26.5%)

  8,5 mln

  2,0 tys(19.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  397,7 tys

  85,1(1.9%)

  1,0 mln

  219(4.1%)

  70,0 tys

  15,2(0.2%)

  1,5 mln

  319(4.5%)

  1,7 mln

  382(5%)

  1,6 mln

  359(4%)

  1,5 mln

  330(3.7%)

  4,2 mln

  969(9.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  329(7.2%)

  1,4 mln

  301(5.6%)

  1,1 mln

  229(3.2%)

  1,1 mln

  232(3.3%)

  771,2 tys

  172(2.3%)

  1,6 mln

  350(3.9%)

  2,2 mln

  495(5.6%)

  2,8 mln

  648(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  42,1 tys

  9,0(0.2%)

  1,0 mln

  217(4.1%)

  2,0 mln

  434(6.1%)

  866,3 tys

  189(2.7%)

  1,0 mln

  229(3%)

  1,3 mln

  294(3.3%)

  2,1 mln

  472(5.3%)

  2,6 mln

  593(6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  99,4 tys

  21,3(0.5%)

  92,5 tys

  20,0(0.4%)

  50,1 tys

  10,9(0.2%)

  67,7 tys

  14,8(0.2%)

  445,8 tys

  99,6(1.3%)

  160,2 tys

  36,0(0.4%)

  318,7 tys

  71,9(0.8%)

  738,8 tys

  169(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  672(14.7%)

  3,2 mln

  690(12.9%)

  6,9 mln

  1,5 tys(21.2%)

  703,4 tys

  154(2.2%)

  679,4 tys

  152(2%)

  624,2 tys

  140(1.6%)

  579,8 tys

  131(1.5%)

  527,2 tys

  121(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  278,8 tys

  59,7(1.3%)

  320,4 tys

  69,2(1.3%)

  362,3 tys

  78,6(1.1%)

  345,5 tys

  75,5(1.1%)

  832,9 tys

  186(2.5%)

  667,1 tys

  150(1.7%)

  426,1 tys

  96,1(1.1%)

  504,1 tys

  116(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  1,7(0%)

  60,1 tys

  13,4(0.2%)

  246,9 tys

  55,5(0.6%)

  41,7 tys

  9,4(0.1%)

  286,8 tys

  65,8(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  167,8 tys

  35,9(0.8%)

  168,2 tys

  36,3(0.7%)

  158,5 tys

  34,4(0.5%)

  180,3 tys

  39,4(0.6%)

  180,1 tys

  40,3(0.5%)

  208,4 tys

  46,8(0.5%)

  248,1 tys

  55,9(0.6%)

  198,6 tys

  45,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,1 tys

  1,3(0%)

  6,1 tys

  1,3(0%)

  6,5 tys

  1,4(0%)

  27,0 tys

  5,9(0.1%)

  7,0 tys

  1,6(0%)

  25,0 tys

  5,6(0.1%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  76,9 tys

  17,6(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  416,5 tys

  89,1(2%)

  136,4 tys

  29,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  112,5 tys

  25,1(0.3%)

  38,5 tys

  8,6(0.1%)

  106,5 tys

  24,0(0.3%)

  46,1 tys

  10,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  139,1 tys

  29,8(0.7%)

  94,2 tys

  20,3(0.4%)

  110,8 tys

  24,0(0.3%)

  110,5 tys

  24,1(0.3%)

  82,7 tys

  18,5(0.2%)

  69,7 tys

  15,7(0.2%)

  60,8 tys

  13,7(0.2%)

  46,0 tys

  10,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  1,5(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  5,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,1 tys

  1,5(0%)

  7,6 tys

  1,6(0%)

  5,4 tys

  1,2(0%)

  4,9 tys

  1,1(0%)

  4,4 tys

  1,0(0%)

  5,4 tys

  1,2(0%)

  7,2 tys

  1,6(0%)

  6,4 tys

  1,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1 000

  0,2(0%)

  69,2 tys

  14,9(0.3%)

  4,6 tys

  1,0(0%)

  40,2 tys

  8,8(0.1%)

  22,1 tys

  4,9(0.1%)

  24,0 tys

  5,4(0.1%)

  9,8 tys

  2,2(0%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  94,4 tys

  20,2(0.4%)

  90,5 tys

  19,5(0.4%)

  15,0 tys

  3,2(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  91,5 tys

  20,4(0.3%)

  95,6 tys

  21,5(0.2%)

  84,4 tys

  19,0(0.2%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,5 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  708,3 tys

  155(2.2%)

  37,3 tys

  8,3(0.1%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  380

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ruciane-Nida - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 924 mieszkańców Rucianego-Nidy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 431 kobiet oraz 493 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,7% mieszkańców Rucianego-Nidy, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Rucianego-Nidy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rucianem-Nidzie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,2%) oraz wyższe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,4%) oraz podstawowe ukończone (22,0%).

  W roku 2021 w Rucianem-Nidzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 151 dzieci (69 dziewczynek oraz 82 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Rucianem-Nidzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 106 dzieci (57 dziewczynek oraz 49 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  14,8% mieszkańców Rucianego-Nidy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,6% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 105 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 317 uczniów (145 kobiet oraz 172 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Rucianem-Nidzie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 16 oddziałach uczyło się 371 uczniów (177 kobiet oraz 194 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 20,7% ludności (21,6% wśród dziewczynek i 19,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 28,2% mieszkańców (24,6% wśród dziewczyn i 31,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,7% mieszkańców Rucianego-Nidy w wieku potencjalnej nauki (21,8% kobiet i 19,7% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Ruciane-Nida
  34,4%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,7%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,8%
  Województwo
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,7%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  22,1%
  Województwo
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 22,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Ruciane-Nida
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1105 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 105,0
  Województwo
  836,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,73
  Województwo
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ruciane-Nida) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 151 Dzieci
 • 69 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 82 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,7%
  54,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 35 3 lata
 • 35
 • 36 4 lata
 • 36
 • 34 5 lata
 • 34
 • 40 6 lat
 • 40
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 20 3 lata
 • 20
 • 15 4 lata
 • 15
 • 11 5 lata
 • 11
 • 18 6 lat
 • 18
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 21 4 lata
 • 21
 • 23 5 lata
 • 23
 • 22 6 lat
 • 22
 • 18 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rucianem-Nidzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rucianem-Nidzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  87 423-64-41
  87 423-64-41
  ul. Gwarna 2
  12-220 Ruciane-Nida
  51239
 • Szkoły podstawowe w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ruciane-Nida) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 317 Uczniowie
 • 145 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,7%
  54,3%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Ruciane-Nida
  17,6
  Województwo
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 25,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Rucianem-Nidzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rucianem-Nidzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Publiczna
  87 423-10-02
  87 423-10-02
  ul. GAŁCZYŃSKIEGO 2
  12-221 Ruciane-Nida
  817115
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Konstanty Ildefons Gałczyński)
  Publiczna
  87 423-10-73
  87 423-10-73
  ul. Mazurska 15
  12-220 Ruciane-Nida
  711513
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Rucianem-Nidzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rucianem-Nidzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Leśne
  Publiczne
  ul. Polna 2
  12-220 Ruciane-Nida
  8207-
  Liceum Ogólnokształcące (Agnieszka Osiecka)
  Publiczne
  87 423-69-86
  87 423-69-86
  ul. K. I. Gałczyńskiego 2A
  12-220 Ruciane-Nida
  374-
 • Edukacyjne grupy wieku w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ruciane-Nida, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ruciane-Nida, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ruciane-Nida, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ruciane-Nida - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Rucianem-Nidzie

 • Według danych GUS z 2021 roku w Rucianem-Nidzie znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Rucianem-Nidzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Rucianem-Nidzie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Rucianem-Nidzie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 25 (uczestnicy: 2 325)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 30)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 40)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 40)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 15)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 184)
  • teatralne: 3 (członkowie: 53)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 16)
  • taneczne: 5 (członkowie: 78)
  • inne: 2 (członkowie: 37)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Rucianem-Nidzie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 378 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 099 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Rucianem-Nidzie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 270 członków. Zarejestrowano 260 ćwiczących (mężczyźni: 229, kobiety: 31, chłopcy do lat 18: 129, dziewczęta do lat 18: 24). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Rucianem-Nidzie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rucianego-Nidy znajduje się 19 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Rucianem-Nidzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarz komunalny z pocz. XX w.dnia 1989-09-05, wykaz dokumentów: 730 z 1989-09-05
  • Kościół z 1909 r. (ul. Armii Krajowej 2)dnia 1989-12-15, wykaz dokumentów: 765 z 1989-12-15
  • Zespół - kościół z 1909 r. (ul. Dworcowa 32)dnia 1989-12-15, wykaz dokumentów: 765 z 1989-12-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Słowiańska 18)dnia 2003-12-12, wykaz dokumentów: A-2056 z 2003-12-12
  • Inny budynek gospodarczy z 1920 r. (ul. Słowiańska 18)dnia 2003-12-12, wykaz dokumentów: A-2056 z 2003-12-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Słowiańska 19)dnia 2003-12-17, wykaz dokumentów: A-2074 z 2003-12-17
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1890 - 1900 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Magazyn z 1890 - 1892 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1890 - 1892 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Magazyn z 1930 - 1940 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Waga z 1930 - 1940 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Budynek administracyjny z 1930 - 1940 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Magazyn z 1930 - 1940 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Magazyn z 1930 - 1940 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Inny budynek gospodarczy z 1890 - 1892 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Wartownia z 1930 r. (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Stodoła z 1890 - 1892 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21
  • Zespół - łuszczarnia z 1890 - 1892 (ul. Dworcowa 1)dnia 2006-06-21, wykaz dokumentów: A-2264 z 2006-06-21; A-4421 z 2007-09-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1907 r. (ul. Dworcowa 8c)dnia 2006-12-11, wykaz dokumentów: A-4442 z 2006-12-11; brak numeru z 2007-09-06
 • Formy ochrony przyrody w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Rucianego-Nidy znajduje się 37 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Rucianem-Nidzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jezioro Nidzkie - leśny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1973-01-01, Powierzchnia: 2934.71 ha
  • Mazurski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1977-12-05, Powierzchnia: 53655.0 ha, Powierzchnia otuliny: 18608 ha
  • Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-Nida - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 1636.5 ha
  • Puszczy i Jezior Piskich - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 43629.8 ha
  • Ostoja Piska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 57826.61 ha
  • Puszcza Piska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 172802.21 ha
  • Kolejarz - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-14, Opis granicy: ul. Dworcowa przy stacji PKP obok przystanku PKS
  • Królewskie dęby - Pomnik przyrodyOpis: Grupa 2 dębów w wieku 300 lat, Data ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: N-ctwo Guzianka (1952) Maskulińskie obecnie L-ctwo Ruciane oddz. 78 ab (1952) 83 h obecnie
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 400 lat, Data ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: N-ctwo Guzianka (1952) Maskulińskie obecnie L-ctwo Ruciane oddz. 132 (1952) 83 j obecnie
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 400 lat, Data ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: Lasy PAN Popielno; N-ctwo Guzianka (1952)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: ok. 100 m od wyłuszczarni nasion; N-ctwo Ruciane (1952) Maskulińskie obecnie L-ctwo Ruciane oddz. 193 (1952) 83 h
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 dębów w wieku 350 lat, Data ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: 1 km od jez. Śniardwy; N-ctwo Pisz L-ctwo Lipnik oddz. 227 228 (1952) 21 H obecnie 21 c 21 k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: przy ośrodku wypoczynkowym "Nida"; N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 143 k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Ruciane oddz. 83 h
  • Pomnik przyrodyOpis: obecnie 1 dąb początkowo p-bnie grupa 2 dębów (1 dąb zniesiono w 2014 r.), Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N część parku miejskiego przy jez. Guzianka 50 m od brzegu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: park miejski przy jez. Guzianka przy Przystani Żeglarskiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 dębów; 2: złamane na wys 11m, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: przy drodze leśnej; N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Ruciane oddz. 95 a
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa bartna, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: koło m. Kadzidłowo na przeciw zabudowań p. W. Sucheckiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Ruciane oddz. 54 f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 101 j
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 101 j
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 101 j
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 101 j
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 101 k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Guzianka oddz. 101 j
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-06-18, Opis granicy: 100 m od drogi do Popielna; N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Wejsuny oddz. 2 b
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-06-18, Opis granicy: 300 m po lewej stronie drogi Wejsuny-Popielno; N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Wejsuny oddz. 2 b
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 3 dębów 1 zniszczony, Data ustanowienia: 1985-06-18, Opis granicy: 75 m od brzegu jez. Bełdany; N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Wejsuny oddz. 4 a
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-02-12, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Gąsior oddz. 210 j
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-02-12, Opis granicy: N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Ruciane Nida oddz. 54 g
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-14, Opis granicy: ul. Dworcowa przy stacji CPN
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-14, Opis granicy: Park Miejski nad jez. Guzianka ok. 10 m na N od kawiarni "Amida"
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-14, Opis granicy: 350 m na N od Leśniczówki Pranie przy ścieżce dydaktycznej; N-ctwo Maskulińskie L-ctwo Krzyże oddz. 12 f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-05-26, Opis granicy: N-ctwo Pisz L-ctwo Lipnik oddz. 27 c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-05-26, Opis granicy: N-ctwo Pisz L-ctwo Lipnik oddz. 28 d
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-05-26, Opis granicy: N-ctwo Pisz L-ctwo Lipnik oddz. 15 Br
  • Zatoka Wygryńska - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: ochrona zatoki Jeziora Bełdany stanowiącej miejsce występowania wielu gatunków zwierząt i roślin chronionych, Data ustanowienia: 2009-08-07, Powierzchnia: 61.11 ha

Ruciane-Nida - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 16 wypadków drogowych w Rucianem-Nidzie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 363,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 45,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Rucianem-Nidzie znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piskiego.

  Powiat piski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Rucianem-Nidzie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Rucianem-Nidzie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 363,72 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  363,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  1 232,1
  Cała Polska
  1 035,8
 • 45,46 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  45,5
  Województwo
  118,3
  Polska
  98,5
 • 340,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Ruciane-Nida
  341,0
  Warmińsko-mazurskie
  1 522,4
  Cały kraj
  1 251,4
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  12,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Cała Polska
  9,5
 • 93,75 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  93,8
  Warmińsko-mazurskie
  123,6
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Rucianem-Nidzie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 86,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  86,6 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  307,6 km
  Kraj
  591,9 km
 • 4,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,0 km
  Województwo
  5,3 km
  Kraj
  4,9 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ruciane-Nida przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 58droga krajowa nr 58(Olsztynek - Mierki - Swaderki - Selwa - Kurki - Dąb - Zgniłocha - Dłużek - Jedwabno - Narty - Warchały - Dzierzki - Sawica - Janowo - Szczytno - Lemany - Zielonka - Stare Kiejkuty - Marksoby - Babięta - Stare Kiełbonki - Zgon - Ruciane-Nida - Snopki - Pisz - Babrosty - Kocioł Duży - Kaliszki - Biała Piska - Kożuchy - Świdry - Czarnówek - Chojnowo - Szczuczyn)
  • DW 610droga wojewódzka nr 610(Piecki - Dobry Lasek - Gałkowo - Ukta - Ładne Pole - Śwignajno Małe - Kokoszka - Ruciane-Nida)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ruciane-Nida przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 219Linia kolejowa nr 219: Olsztyn Główny - Ełk [o znaczeniu drugorzędnym] (Olsztyn Główny - Klewki - Marcinkowo - Pasym - Grom - Szczytno - Olszyny - Jeruty - Świętajno - Kolonia - Spychowo - Karwica Mazurska -Ruciane-Nida Zachód -Ruciane-Nida - Szeroki Bór - Pisz - Stare Guty - Kaliszki - Biała koło Piszu - Drygały - Pogorzel Wielka - Bajtkowo - Nowa Wieś Ełcka - Ełk Szyba Zachód - Ełk Towarowy - Ełk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Rucianem-Nidzie istnieje 46 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Akacjowa

  ul. Białe Osiedle

  ul. Bielika

  ul. Boczna

  ul. Brzozowa

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Dybówek II

  ul. Gałczyńskiego

  ul. Gruntowa

  ul. Guzianka

  ul. Gwarna

  ul. Harcerska

  ul. Jana Krajeckiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kowalik

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mazurska

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Ogrodnicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Pionierska

  ul. Podleśna

  ul. Polna

  ul. Pustułki

  ul. Rybacka

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sadownicza

  ul. Skonal

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowiańska

  ul. Urocza

  al. Wczasów

  ul. Wiejska

  ul. Wrzosowa

  ul. Zielona

  ul. Żeglarska