Powiat stalowowolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat stalowowolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 101 637 Liczba mieszkańców
 • 832 km2 Powierzchnia
 • 122 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 60,6% Stopa urbanizacji
 • Janusz Zarzeczny Starosta
 • ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola Adres starostwa powiatowego
 • RST Tablice rejestracyjne
Powiat stalowowolski na mapie
Identyfikatory
 • 1818 TERYT (TERC)
Herb powiatu stalowowolskiego
powiat stalowowolski herb
Flaga powiatu stalowowolskiego
powiat stalowowolski flaga

powiat stalowowolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
15 842 65 11
15 842 65 11
Jana Pawła II 27
37-450 Stalowa Wola
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
15 877 33 99
15 877 33 19
Ks. J. Popiełuszki 24
37-450 Stalowa Wola
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli
15 643 37 06
15 643 37 06
Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Stalowa Wola
15 842 51 30
15 842 11 81
Niezłomnych 66
37-450 Stalowa Wola
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stalowej Woli
15 844 31 76
15 844 31 76
1-go Sierpnia 34
37-450 Stalowa Wola
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
(15) 643-37-09
(15) 643-36-02
ul. Podleśna
37-450 Stalowa Wola

Powiat stalowowolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat stalowowolski ma 101 637 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 7,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu stalowowolskiego w 2050 roku wynosi 80 195, z czego 40 885 to kobiety, a 39 310 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego zawarli w 2022 roku 355 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu stalowowolskiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat stalowowolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -496. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,87 na 1000 mieszkańców powiatu stalowowolskiego. W 2022 roku urodziło się 624 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 311 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,5% zgonów w powiecie stalowowolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,1% zgonów w powiecie stalowowolskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu stalowowolskiego przypada 10.99 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 930 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 158 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu stalowowolskiego -228. W tym samym roku 57 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 180 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -123.

  59,7% mieszkańców powiatu stalowowolskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu stalowowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 101 637 Liczba mieszkańców
 • 52 330 Kobiety
 • 49 307 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie stalowowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie stalowowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie stalowowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu stalowowolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 80 195 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 40 885 Kobiety
 • 39 310 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie stalowowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie stalowowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie stalowowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu stalowowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. stalowowolski
  43,2 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat stalowowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu stalowowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat stalowowolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat stalowowolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat stalowowolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,2%
  Podkarpackie
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat stalowowolski
  55,8%
  Województwo
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • pow. stalowowolski
  8,5%
  Podkarpackie
  8,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,0%
  Województwo
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 7,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Powiat
  0,6%
  Podkarpackie
  0,6%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie stalowowolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat stalowowolski
  3,5
  Podkarpackie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,2
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 355 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -496 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -227 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -269 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. stalowowolski
  -4,9
  Województwo
  -2,5
  Kraj
  -3,8
 • -5,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie stalowowolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 624 Urodzenia żywe
 • 294 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 330 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,1
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  8,1
 • 27,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat stalowowolski
  27,2
  Województwo
  35,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 311 g Średnia waga noworodków
 • 3 246 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 369 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 311 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 171 Waga 3500g - 3999g
 • 171
 • 265 Waga 3000g - 3499g
 • 265
 • 118 Waga 2500g - 2999g
 • 118
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1,03 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat stalowowolski
  1,03
  Podkarpackie
  1,25
  Cała Polska
  1,26
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,48
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,61
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat stalowowolski
  0,56
  woj. podkarpackie
  0,77
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie stalowowolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 120 Zgony
 • 521 Kobiety
  (Zgony)
 • 599 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,5%
  53,5%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  Podkarpackie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 179,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat stalowowolski
  179,5
  Województwo
  130,5
  Polska
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. stalowowolski
  6,4
  Podkarpackie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,9
  Podkarpackie
  2,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie stalowowolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat stalowowolski
  35,5%
  woj. podkarpackie
  33,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. stalowowolski
  18,1%
  Podkarpackie
  18,0%
  Kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 297 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  65,3
  Cała Polska
  74,4
 • 243,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  243,6
  Województwo
  228,6
  Kraj
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  205,4
  Polska
  246,5
 • 476,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 483,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 469,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  476,6
  Województwo
  424,1
  Cały kraj
  475,8
 • 69,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  69,2
  Województwo
  51,4
  Cała Polska
  70,6
 • 28,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. stalowowolski
  28,3
  woj. podkarpackie
  27,6
  Cały kraj
  32,6
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,7
  woj. podkarpackie
  5,8
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat stalowowolski
  0,5%
  Podkarpackie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie stalowowolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Osoby w zamachach samobójczych
 • 12 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 33 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. stalowowolski
  33,0
  woj. podkarpackie
  33,0
  Polska
  38,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat stalowowolski
  12,0
  woj. podkarpackie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 10 zażycie innych leków
 • 10
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 18 nieustalona
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 13 30-49 lat
 • 13
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu12
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 2 trzeźwy
 • 12 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 18 kawaler/panna
 • 18
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony20
 • 2 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 930 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 509 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 421 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Zameldowania z zagranicy
 • 30 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 158 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 595 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 563 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 180 Wymeldowania za granicę
 • 78 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 102 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -351 Saldo migracji
 • -134 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -217 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -228 Saldo migracji wewnętrznych
 • -86 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -142 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -123 Saldo migracji zagranicznych
 • -48 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -75 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat stalowowolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie stalowowolskim oddano do użytku 427 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie stalowowolskim to 38 049 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  70,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 30,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie stalowowolskim to 4,57 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie stalowowolskim to 113,70 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,10% mieszkań posiada łazienkę, 89,02% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,66% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie stalowowolskim 319 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 566 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 497 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 566 zł
 • pow. stalowowolski
  4 566 zł
  woj. podkarpackie
  5 369 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 4 566 zł Ogółem
 • 4 566 zł
 • 4 598 zł do 40 m2
 • 4 598 zł
 • 4 517 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 517 zł
 • 4 597 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 597 zł
 • 4 026 zł od 80,1 m2
 • 4 026 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 497 zł
 • Tutaj
  4 497 zł
  Województwo
  5 368 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 4 497 zł Ogółem
 • 4 497 zł
 • 4 534 zł do 40 m2
 • 4 534 zł
 • 4 487 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 487 zł
 • 4 548 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 548 zł
 • 3 940 zł od 80,1 m2
 • 3 940 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 319
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m291
  • od 40,1 do 60 m2177
  • od 60,1 do 80 m248
  • od 80,1 m23
 • 91 do 40 m2
 • 177 od 40,1 do 60 m2
 • 48 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie stalowowolskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 568 zł
 • powiat stalowowolski
  4 568 zł
  Podkarpackie
  4 808 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 4 568 zł Ogółem
 • 4 568 zł
 • 4 602 zł do 40 m2
 • 4 602 zł
 • 4 517 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 517 zł
 • 4 597 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 597 zł
 • 4 026 zł od 80,1 m2
 • 4 026 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 500 zł
 • powiat stalowowolski
  4 500 zł
  Województwo
  4 870 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 4 500 zł Ogółem
 • 4 500 zł
 • 4 549 zł do 40 m2
 • 4 549 zł
 • 4 487 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 487 zł
 • 4 548 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 548 zł
 • 3 940 zł od 80,1 m2
 • 3 940 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 318
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m290
  • od 40,1 do 60 m2177
  • od 60,1 do 80 m248
  • od 80,1 m23
 • 90 do 40 m2
 • 177 od 40,1 do 60 m2
 • 48 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 049 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 374,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  374,40
  woj. podkarpackie
  342,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  76,10 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat stalowowolski
  28,50 m2
  woj. podkarpackie
  29,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,01 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,01
  Województwo
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,67
  woj. podkarpackie
  2,92
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. stalowowolski
  0,67
  Podkarpackie
  0,69
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 427 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,20
  Województwo
  5,39
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 950 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,57
  Województwo
  4,42
  Cała Polska
  3,89
 • 19,19 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  19,19
  Podkarpackie
  23,86
  Polska
  24,56
 • 48 570 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 113,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  113,7 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat stalowowolski
  0,48 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,41%
  woj. podkarpackie
  97,47%
  Cała Polska
  97,71%
 • 94,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,87%
  Podkarpackie
  94,19%
  Polska
  95,10%
 • 94,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. stalowowolski
  94,10%
  Podkarpackie
  92,77%
  Cała Polska
  93,66%
 • 89,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat stalowowolski
  89,02%
  Województwo
  84,32%
  Kraj
  85,62%
 • 82,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  82,66%
  woj. podkarpackie
  78,51%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat stalowowolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie stalowowolskim na 1000 mieszkańców pracuje 339osób . Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie stalowowolskim wynosiło w 2022 roku 4,7% (4,7% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie stalowowolskim wynosiło 5 817,58 PLN, co odpowiada 86.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu stalowowolskiego 5 775 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 569 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 794.

  7,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu stalowowolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 48,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 339 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  339,0
  Województwo
  367,0
  Cały kraj
  402,0
 • 4,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,7% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • Powiat
  4,7%
  Województwo
  8,8%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie stalowowolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie stalowowolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie stalowowolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 818 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 818 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie stalowowolskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 775 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 569 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 2 794 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 48,2% Przemysł i budownictwo
 • 22,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,3% Pozostałe
 • 45,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie stalowowolskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat stalowowolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,5
  Podkarpackie
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 40,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,6
  Podkarpackie
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 150,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat stalowowolski
  150,8
  woj. podkarpackie
  116,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat stalowowolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie stalowowolskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 912 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 450 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 632 nowe podmioty, a 399 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (822) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (565) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (908) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (316) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie stalowowolskim najwięcej (760) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 566) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (133) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,7% (2 248) podmiotów, a 76,0% (7 531) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie stalowowolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 912 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 133 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 248 Przemysł i budownictwo
 • 7 531 Pozostała działalność
 • 632 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie stalowowolskim w 2022 roku
 • 399 Podmioty wyrejestrowane w powiecie stalowowolskim w 2022 roku
 • 7 450 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 566 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 566
 • 259 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 259
 • 73 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 73
 • 10 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 10
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 4
 • 9 898 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 898
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 650 Spółki handlowe ogółem
 • 650
 • 48  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 48
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 532  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 532
 • 47    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 47
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 760 Spółki cywilne ogółem
 • 760
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 450 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 094 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 094
 • 1 255 Budownictwo
 • 1 255
 • 735 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 735
 • 605 Przetwórstwo przemysłowe
 • 605
 • 555 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 555
 • 512 Transport i gospodarka magazynowa
 • 512
 • 393 Pozostała działalność
 • 393
 • 250 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 250
 • 236 Informacja i komunikacja
 • 236
 • 184 Edukacja
 • 184
 • 180 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 180
 • 141 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 141
 • 108 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 108
 • 91 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 91
 • 72 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 72
 • 25 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 25
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie stalowowolskim stwierdzono 1 375 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,49 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie stalowowolskim wynosi 65,80% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu stalowowolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,48 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 5,92 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,62 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,81 (43%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 375 Przestępstwa ogółem
 • 1 375
 • 966 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 966
 • 185 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 185
 • 165 Przestępstwa drogowe
 • 165
 • 54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 54
 • 603 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 603
 • 13,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat stalowowolski
  13,49
  woj. podkarpackie
  12,93
  Kraj
  22,81
 • 9,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,48
  woj. podkarpackie
  6,81
  Cały kraj
  12,98
 • 1,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. stalowowolski
  1,81
  woj. podkarpackie
  3,93
  Polska
  6,99
 • 1,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,62
  Województwo
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,53
  woj. podkarpackie
  0,32
  Cała Polska
  0,35
 • 5,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. stalowowolski
  5,92
  Podkarpackie
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. stalowowolski
  66%
  Podkarpackie
  68%
  Cała Polska
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  63%
  Podkarpackie
  66%
  Cały kraj
  63%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  43%
  Podkarpackie
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  93%
  Podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat stalowowolski
  41%
  Podkarpackie
  48%
  Kraj
  51%

Powiat stalowowolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu stalowowolskiego wyniosła w 2022 roku 157,4 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu stalowowolskiego - 40.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,9 mln złotych, czyli 13,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu stalowowolskiego wyniosła w 2022 roku 145,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8.1%). W budżecie powiatu stalowowolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 270 złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,1 złotych na mieszkańca (1,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie stalowowolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu stalowowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  115,4 mln

  1,1 tys(100%)

  101,4 mln

  941(100%)

  124,0 mln

  1,2 tys(100%)

  117,2 mln

  1,1 tys(100%)

  129,4 mln

  1,2 tys(100%)

  123,2 mln

  1,2 tys(100%)

  150,1 mln

  1,5 tys(100%)

  157,4 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  42,8 mln

  396(37.1%)

  44,2 mln

  411(43.6%)

  51,9 mln

  485(41.9%)

  45,7 mln

  428(39%)

  48,8 mln

  460(37.7%)

  52,2 mln

  495(42.3%)

  55,8 mln

  535(37.1%)

  63,4 mln

  624(40.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,3 mln

  95,7(9%)

  9,1 mln

  84,3(8.9%)

  15,3 mln

  142(12.3%)

  14,2 mln

  133(12.1%)

  15,9 mln

  150(12.3%)

  9,7 mln

  91,8(7.9%)

  26,7 mln

  256(17.8%)

  17,7 mln

  174(11.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,0 mln

  73,7(6.9%)

  8,6 mln

  80,1(8.5%)

  9,3 mln

  86,5(7.5%)

  9,4 mln

  87,9(8%)

  9,7 mln

  91,2(7.5%)

  10,4 mln

  98,6(8.4%)

  11,8 mln

  113(7.9%)

  14,0 mln

  137(8.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,2 mln

  66,8(6.2%)

  4,1 mln

  37,9(4%)

  11,0 mln

  103(8.9%)

  9,3 mln

  87,7(8%)

  13,1 mln

  123(10.1%)

  5,7 mln

  53,7(4.6%)

  8,3 mln

  80,0(5.6%)

  13,3 mln

  131(8.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,9 mln

  73,0(6.8%)

  8,0 mln

  74,1(7.9%)

  8,5 mln

  79,1(6.8%)

  9,0 mln

  84,4(7.7%)

  9,7 mln

  91,9(7.5%)

  10,9 mln

  104(8.9%)

  11,0 mln

  106(7.3%)

  12,4 mln

  122(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,1 mln

  121(11.4%)

  13,0 mln

  121(12.8%)

  6,5 mln

  60,8(5.3%)

  6,7 mln

  63,0(5.7%)

  7,5 mln

  70,5(5.8%)

  8,2 mln

  77,9(6.7%)

  8,3 mln

  79,7(5.5%)

  8,5 mln

  83,6(5.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,8 mln

  44,7(4.2%)

  5,4 mln

  50,6(5.4%)

  5,6 mln

  51,8(4.5%)

  5,7 mln

  53,3(4.8%)

  6,2 mln

  58,8(4.8%)

  7,1 mln

  67,0(5.7%)

  7,4 mln

  71,1(4.9%)

  8,1 mln

  79,5(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,7 mln

  43,9(4.1%)

  5,2 mln

  48,3(5.1%)

  5,5 mln

  51,5(4.5%)

  5,5 mln

  51,5(4.7%)

  6,3 mln

  59,9(4.9%)

  5,9 mln

  55,9(4.8%)

  6,1 mln

  58,9(4.1%)

  7,4 mln

  72,3(4.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  498,2 tys

  4,6(0.4%)

  428,3 tys

  4,0(0.4%)

  549,5 tys

  5,1(0.4%)

  823,8 tys

  7,7(0.7%)

  1,2 mln

  10,9(0.9%)

  953,9 tys

  9,0(0.8%)

  537,5 tys

  5,2(0.4%)

  2,4 mln

  23,4(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  187,4 tys

  1,7(0.2%)

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  1,3 mln

  12,5(1.1%)

  140,0 tys

  1,3(0.1%)

  929,7 tys

  8,8(0.7%)

  131,3 tys

  1,2(0.1%)

  1,7 mln

  16,1(1.1%)

  1,5 mln

  14,9(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  11,5(1.1%)

  978,5 tys

  9,1(1%)

  876,7 tys

  8,2(0.7%)

  2,2 mln

  20,9(1.9%)

  2,1 mln

  20,2(1.7%)

  2,7 mln

  25,3(2.2%)

  4,4 mln

  42,5(3%)

  886,3 tys

  8,7(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  163,7 tys

  1,5(0.1%)

  243,3 tys

  2,3(0.2%)

  134,9 tys

  1,3(0.1%)

  100,5 tys

  0,9(0.1%)

  206,3 tys

  1,9(0.2%)

  297,8 tys

  2,8(0.2%)

  311,4 tys

  3,0(0.2%)

  496,7 tys

  4,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.2%)

  264,0 tys

  2,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  284,6 tys

  2,6(0.2%)

  191,6 tys

  1,8(0.2%)

  139,8 tys

  1,3(0.1%)

  118,0 tys

  1,1(0.1%)

  106,5 tys

  1,0(0.1%)

  38,4 tys

  0,4(0%)

  117,1 tys

  1,1(0.1%)

  202,6 tys

  2,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  294,2 tys

  2,7(0.3%)

  286,5 tys

  2,7(0.3%)

  295,5 tys

  2,8(0.2%)

  322,8 tys

  3,0(0.3%)

  360,2 tys

  3,4(0.3%)

  338,4 tys

  3,2(0.3%)

  374,0 tys

  3,6(0.2%)

  112,3 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  198,9 tys

  1,8(0.2%)

  221,5 tys

  2,1(0.2%)

  239,1 tys

  2,2(0.2%)

  259,4 tys

  2,4(0.2%)

  220,8 tys

  2,1(0.2%)

  73,7 tys

  0,7(0.1%)

  59,7 tys

  0,6(0%)

  109,4 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  116,0 tys

  1,1(0.1%)

  90,8 tys

  0,9(0.1%)

  94,4 tys

  0,9(0.1%)

  273,8 tys

  2,6(0.2%)

  62,3 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  20,5 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  13,6 mln

  126(11.8%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  75,8 tys

  0,7(0.1%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  14,5 tys

  0,1(0%)

  14,5 tys

  0,1(0%)

  19,5 tys

  0,2(0%)

  1,4 mln

  13,3(1.1%)

  104,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  663,5 tys

  6,2(0.6%)

  64,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie stalowowolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu stalowowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu stalowowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  114,3 mln

  1,1 tys(100%)

  100,4 mln

  933(100%)

  116,8 mln

  1,1 tys(100%)

  109,7 mln

  1,0 tys(100%)

  121,5 mln

  1,1 tys(100%)

  134,2 mln

  1,3 tys(100%)

  150,2 mln

  1,5 tys(100%)

  145,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  47,4 mln

  439(41.5%)

  50,1 mln

  465(49.8%)

  48,1 mln

  449(41.2%)

  45,8 mln

  430(41.8%)

  50,5 mln

  476(41.6%)

  67,5 mln

  640(50.2%)

  67,8 mln

  651(45.2%)

  66,8 mln

  657(46.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,9 mln

  165(15.6%)

  19,8 mln

  184(19.7%)

  21,0 mln

  196(18%)

  23,0 mln

  216(20.9%)

  25,1 mln

  237(20.7%)

  24,3 mln

  231(18.1%)

  27,9 mln

  268(18.6%)

  30,0 mln

  296(20.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,9 mln

  63,9(6%)

  2,1 mln

  19,2(2.1%)

  7,3 mln

  67,9(6.2%)

  7,6 mln

  71,7(7%)

  11,4 mln

  108(9.4%)

  8,5 mln

  80,8(6.3%)

  15,4 mln

  147(10.2%)

  11,8 mln

  116(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,8 mln

  71,8(6.8%)

  7,9 mln

  73,0(7.8%)

  8,3 mln

  77,8(7.1%)

  8,9 mln

  83,0(8.1%)

  9,5 mln

  89,2(7.8%)

  10,6 mln

  101(7.9%)

  10,9 mln

  104(7.2%)

  11,8 mln

  116(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  57,9(5.5%)

  6,4 mln

  59,1(6.3%)

  5,0 mln

  46,4(4.3%)

  5,1 mln

  48,0(4.7%)

  5,8 mln

  54,9(4.8%)

  6,4 mln

  60,6(4.8%)

  6,1 mln

  58,4(4.1%)

  5,8 mln

  57,5(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  33,1(3.1%)

  3,2 mln

  30,1(3.2%)

  4,2 mln

  38,8(3.6%)

  3,4 mln

  32,0(3.1%)

  1,6 mln

  15,2(1.3%)

  2,2 mln

  20,9(1.6%)

  5,1 mln

  48,7(3.4%)

  3,8 mln

  37,1(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  23,4(2.2%)

  2,7 mln

  25,5(2.7%)

  2,7 mln

  25,4(2.3%)

  2,7 mln

  24,9(2.4%)

  2,7 mln

  25,4(2.2%)

  2,3 mln

  21,5(1.7%)

  2,6 mln

  25,0(1.7%)

  2,9 mln

  28,7(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  10,8(1%)

  1,3 mln

  12,3(1.3%)

  1,6 mln

  14,5(1.3%)

  1,9 mln

  17,4(1.7%)

  2,2 mln

  20,7(1.8%)

  1,6 mln

  15,4(1.2%)

  1,8 mln

  17,4(1.2%)

  2,6 mln

  26,1(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  13,7(1.3%)

  1,6 mln

  14,9(1.6%)

  1,6 mln

  14,5(1.3%)

  3,0 mln

  28,1(2.7%)

  3,0 mln

  28,0(2.4%)

  3,6 mln

  34,3(2.7%)

  5,0 mln

  48,2(3.3%)

  2,1 mln

  20,6(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  15,6(1.5%)

  1,2 mln

  11,2(1.2%)

  1,1 mln

  10,7(1%)

  1,3 mln

  12,1(1.2%)

  3,4 mln

  32,5(2.8%)

  1,5 mln

  13,8(1.1%)

  1,6 mln

  15,3(1.1%)

  1,8 mln

  18,0(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,0 mln

  27,6(2.6%)

  2,1 mln

  19,7(2.1%)

  12,0 mln

  112(10.2%)

  3,9 mln

  36,6(3.6%)

  2,4 mln

  22,8(2%)

  1,1 mln

  10,0(0.8%)

  1,7 mln

  16,1(1.1%)

  1,6 mln

  15,5(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  31,0 tys

  0,3(0%)

  660,5 tys

  6,1(0.7%)

  445,1 tys

  4,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  413,4 tys

  3,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  642,6 tys

  6,2(0.4%)

  666,4 tys

  6,6(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  556,4 tys

  5,2(0.5%)

  768,5 tys

  7,1(0.8%)

  517,6 tys

  4,8(0.4%)

  510,9 tys

  4,8(0.5%)

  424,3 tys

  4,0(0.3%)

  624,3 tys

  5,9(0.5%)

  632,9 tys

  6,1(0.4%)

  441,9 tys

  4,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  336,6 tys

  3,1(0.3%)

  281,1 tys

  2,6(0.3%)

  284,6 tys

  2,7(0.2%)

  269,7 tys

  2,5(0.2%)

  299,4 tys

  2,8(0.2%)

  176,4 tys

  1,7(0.1%)

  290,8 tys

  2,8(0.2%)

  355,0 tys

  3,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.2%)

  264,0 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  115,9 tys

  1,1(0.1%)

  113,7 tys

  1,1(0.1%)

  110,2 tys

  1,0(0.1%)

  118,2 tys

  1,1(0.1%)

  109,9 tys

  1,0(0.1%)

  109,6 tys

  1,0(0.1%)

  109,2 tys

  1,0(0.1%)

  94,2 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  114,6 tys

  1,1(0.1%)

  77,1 tys

  0,7(0.1%)

  89,1 tys

  0,8(0.1%)

  219,2 tys

  2,1(0.1%)

  49,8 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  20,5 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  14,3 tys

  0,1(0%)

  23,5 tys

  0,2(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  35,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  13,6 mln

  126(11.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  37,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  412,5 tys

  3,9(0.4%)

  344

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  11,3(0.9%)

  87,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat stalowowolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 867 mieszkańców powiatu stalowowolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 717 kobiet oraz 11 149 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 22,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,7% mieszkańców powiatu stalowowolskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,9% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu stalowowolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie stalowowolskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,4%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,4%) oraz średnie zawodowe (25,6%).

  W roku 2021 w powiecie stalowowolskim mieściły się 34 przedszkola, w których do 128 oddziałów uczęszczało 2 807 dzieci (1 386 dziewczynek oraz 1 421 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie stalowowolskim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 76 oddziałów uczęszczało 1 838 dzieci (886 dziewczynek oraz 952 chłopców). Dostępne były 1 792 miejsca.

  16,9% mieszkańców powiatu stalowowolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 867 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 35 szkół podstawowych, w których w 469 oddziałach uczyło się 7 537 uczniów (3 642 kobiety oraz 3 895 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie stalowowolskim placówkę miało 37 szkół podstawowych, w których w 348 oddziałach uczyło się 6 457 uczniów (3 180 kobiet oraz 3 277 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,06.

  W powiecie stalowowolskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 95 oddziałach uczyło się 2 437 uczniów (1 535 kobiet oraz 902 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 603 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie stalowowolskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 102 oddziałach uczyło się 2 853 uczniów (1 866 kobiet oraz 987 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 1 030 absolwentów.

  W powiecie stalowowolskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 18 oddziałach uczyło się 471 uczniów (147 kobiet oraz 324 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,7 uczniów. 26,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,5% mieszkańców powiatu stalowowolskiego w wieku potencjalnej nauki (29,7% kobiet i 29,2% mężczyzn).

 • 23,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat stalowowolski
  23,0%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 26,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. stalowowolski
  37,6%
  Podkarpackie
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 39,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat stalowowolski
  11,8%
  Województwo
  11,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  22,5%
  Województwo
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. stalowowolski
  20,7%
  Województwo
  22,5%
  Kraj
  21,2%
 • 15,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  Podkarpackie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat stalowowolski
  12,9%
  Województwo
  12,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 867 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  867,0
  Podkarpackie
  857,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,92
  Województwo
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 34Przedszkola
 • 26 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 128 Oddziały
 • 41 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 750 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat stalowowolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 807 Dzieci
 • 1 386 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 421 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 664 3 lata
 • 664
 • 813 4 lata
 • 813
 • 742 5 lata
 • 742
 • 537 6 lat
 • 537
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 338 3 lata
 • 338
 • 393 4 lata
 • 393
 • 364 5 lata
 • 364
 • 266 6 lat
 • 266
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 326 3 lata
 • 326
 • 420 4 lata
 • 420
 • 378 5 lata
 • 378
 • 271 6 lat
 • 271
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 582 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 238,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 236,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 47,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 7 Oddziały
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat stalowowolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 130 Dzieci
 • 56 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 74 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,1%
  56,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 42 3 lata
 • 42
 • 50 4 lata
 • 50
 • 34 5 lata
 • 34
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 22 3 lata
 • 22
 • 21 4 lata
 • 21
 • 12 5 lata
 • 12
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 20 3 lata
 • 20
 • 29 4 lata
 • 29
 • 22 5 lata
 • 22
 •  
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat stalowowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 442 Oddziały
 • 7 461 Uczniowie
 • 3 623 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 838 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 942 Uczniowie w 1 klasie
 • 440 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 502 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 851 Absolwenci
 • 420 Kobiety
  (absolwenci)
 • 431 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27 Oddziały
 • 76 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,1
  Podkarpackie
  15,1
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,1
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,1
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,9
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 675,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 560,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 115,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,06
  Województwo
  92,27
  Kraj
  95,71
 • 91,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat stalowowolski
  91,55
  Podkarpackie
  91,69
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat stalowowolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat stalowowolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat stalowowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 90 Oddziały
 • 2 262 Uczniowie
 • 1 447 Kobiety
  (uczniowie)
 • 815 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,0%
  36,0%
 • 546 Uczniowie w 1 klasie
 • 337 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 209 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 546 Absolwenci
 • 339 Kobiety
  (absolwenci)
 • 207 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 175 Uczniowie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 57 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. stalowowolski
  25,7
  Podkarpackie
  26,8
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 186,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 125,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat stalowowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 113 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat stalowowolski
  26,2
  Podkarpackie
  22,3
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat stalowowolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat stalowowolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat stalowowolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie stalowowolskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie stalowowolskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 562)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie stalowowolskim: 17 (publiczne: 15, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie stalowowolskim 17 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 408 standardowych miejsc dla widzów.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 497 (uczestnicy: 74 728)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 230)
  • wystawy: 16 (uczestnicy: 3 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 9 750)
  • koncerty: 87 (uczestnicy: 36 304)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 21 (uczestnicy: 1 730)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 42 (uczestnicy: 8 360)
  • konkursy: 29 (uczestnicy: 1 051)
  • pokazy teatralne: 70 (uczestnicy: 8 872)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 900)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 565)
  • warsztaty: 187 (uczestnicy: 2 721)
  • inne: 20 (uczestnicy: 1 045)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 66 (członkowie: 1 140)
  • plastyczne/techniczne: 32 (członkowie: 421)
  • taneczne: 10 (członkowie: 232)
  • muzyczne: 15 (członkowie: 122)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 60)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 100)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 178)
  • inne: 1 (członkowie: 17)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 149)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 9 (absolwenci: 29)
  • tańca: 3 (absolwenci: 100)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 14
  • muzyczne: 13
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 12


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 84 (członkowie: 2 234)
  • teatralne: 10 (członkowie: 141)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 321)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 494)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 195)
  • taneczne: 34 (członkowie: 1 067)
  • inne: 2 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie stalowowolskim działały 2 kina posiadające 5 sal z 820 miejscami na widowni. Odbyło się 7 027 seansów, na które przyszło 145 091 widzów, w tym 1 740 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 37 053 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie stalowowolskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 46 635 zwiedzających, co daje 4 575 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie stalowowolskim działało 25 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 455 654 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 59 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 28 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 412 208 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 209
  • dostępne dla czytelników: 134
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 134
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 25
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 25
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie stalowowolskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 110 856 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 171. Odnotowano 1 239 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 8 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 90 483 wolumeny. Odnotowano 3 642 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 38
  • dostępne dla czytelników: 22
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie stalowowolskim działało 61 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 304 członków. Zarejestrowano 3 945 ćwiczących (mężczyźni: 2 979, kobiety: 966, chłopcy do lat 18: 1 731, dziewczęta do lat 18: 724). Aktywne były 102 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (80), instruktora sportowego (70) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie stalowowolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat stalowowolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 69 wypadków drogowych w powiecie stalowowolskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 73 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 67,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 3,9 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 120,4 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie stalowowolskim zarejestrowanych było 74 783 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 55 688 samochodów osobowych (543,7 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 7 549 samochodów ciężarowych (84,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 202 autobusów (1,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 058 ciągników siodłowych (10,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 562 motocykli (54,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,7 lat.


  W 2022 roku w powiecie stalowowolskim znajdowało się 109 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 36 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 24 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 69 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 73 Ranni
  (rok 2022)
 • 39 Lekko ranni
 • 34 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie stalowowolskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 67,89 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  67,9
  woj. podkarpackie
  51,1
  Polska
  56,5
 • 3,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. stalowowolski
  3,9
  Podkarpackie
  4,2
  Cały kraj
  5,0
 • 71,82 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  71,8
  Województwo
  60,8
  Kraj
  65,5
 • 10,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat stalowowolski
  10,7
  Województwo
  5,4
  Cały kraj
  6,6
 • 120,35 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  120,4
  Województwo
  81,3
  Kraj
  77,6
 • 5,80 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat stalowowolski
  5,8
  woj. podkarpackie
  8,3
  Cały kraj
  8,9
 • 105,80 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. stalowowolski
  105,8
  woj. podkarpackie
  119,0
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 74 783 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie stalowowolskim w 2021 roku
 • 55 688 Samochody osobowe
 • 7 549 Samochody ciężarowe
 • 59 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 202 Autobusy
 • 456 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 059 Ciągniki samochodowe
 • 1 058   Ciągniki siodłowe
 • 4 267 Ciągniki rolnicze
 • 5 562 Motocykle
 • 1 817   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 825 Motorowery
 • 55 688Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Samochody osobowe w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 543,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  543,7
  Podkarpackie
  619,6
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 763
  • 1400-1649 kg14 041
  • 1650-1899 kg14 974
  • 1900 kg i więcej17 910
 • 8 763 do 1399 kg
 • 14 041 1400-1649 kg
 • 14 974 1650-1899 kg
 • 17 910 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 20 175 do 1399 cm3
 • 20 175
 • 30 575 1400-1999 cm3
 • 30 575
 • 4 938 2000 i więcej cm3
 • 4 938
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 307
  • olej napędowy17 236
  • gaz (LPG)8 379
  • pozostałe766
 • 29 307 benzyna
 • 17 236 olej napędowy
 • 8 379 gaz (LPG)
 • 766 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 269 do 1 roku
 • 1 269
 • 990 2 lata
 • 990
 • 1 067 3 lata
 • 1 067
 • 2 312 4-5 lat
 • 2 312
 • 2 245 6-7 lat
 • 2 245
 • 2 581 8-9 lat
 • 2 581
 • 3 327 10-11 lat
 • 3 327
 • 10 244 12-15 lat
 • 10 244
 • 12 792 16-20 lat
 • 12 792
 • 7 881 21-25 lat
 • 7 881
 • 3 007 26-30 lat
 • 3 007
 • 7 973 31 lat i więcej
 • 7 973
 • 18,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie stalowowolskim
 • Powiat
  18,0 lat
  woj. podkarpackie
  19,1 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 7 549Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 84,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  84,0
  Województwo
  93,7
  Kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 891 do 999 kg
 • 3 891
 • 2 383 1000-1499 kg
 • 2 383
 • 519 1500-2999 kg
 • 519
 • 29 3000-3499 kg
 • 29
 • 79 3500-4999 kg
 • 79
 • 181 5000-6999 kg
 • 181
 • 197 7000-9999 kg
 • 197
 • 166 10000-14999 kg
 • 166
 • 104 15000 kg i więcej
 • 104
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 117
  • olej napędowy5 655
  • gaz (LPG)349
  • pozostałe428
 • 1 117 benzyna
 • 5 655 olej napędowy
 • 349 gaz (LPG)
 • 428 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 153 do 1 roku
 • 153
 • 158 2 lata
 • 158
 • 119 3 lata
 • 119
 • 296 4-5 lat
 • 296
 • 440 6-7 lat
 • 440
 • 395 8-9 lat
 • 395
 • 620 10-11 lat
 • 620
 • 1 234 12-15 lat
 • 1 234
 • 1 437 16-20 lat
 • 1 437
 • 1 036 21-25 lat
 • 1 036
 • 461 26-30 lat
 • 461
 • 1 200 31 lat i więcej
 • 1 200
 • 18,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie stalowowolskim
 • powiat stalowowolski
  18,0 lat
  Województwo
  19,5 lat
  Cały kraj
  19,6 lat
 • 202Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Autobusy w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  1,9
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy177
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe22
 • 2 benzyna
 • 177 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 22 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 12 10-11 lat
 • 12
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 44 16-20 lat
 • 44
 • 29 21-25 lat
 • 29
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie stalowowolskim
 • Powiat
  20,2 lat
  woj. podkarpackie
  21,3 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 1 058Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 10,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,1
  Podkarpackie
  9,2
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy987
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe70
 • 1 benzyna
 • 987 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 70 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 9 2 lata
 • 9
 • 18 3 lata
 • 18
 • 78 4-5 lat
 • 78
 • 148 6-7 lat
 • 148
 • 215 8-9 lat
 • 215
 • 145 10-11 lat
 • 145
 • 140 12-15 lat
 • 140
 • 106 16-20 lat
 • 106
 • 97 21-25 lat
 • 97
 • 35 26-30 lat
 • 35
 • 48 31 lat i więcej
 • 48
 • 12,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie stalowowolskim
 • powiat stalowowolski
  12,7 lat
  woj. podkarpackie
  13,4 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 5 562Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Motocykle w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 54,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat stalowowolski
  54,3
  woj. podkarpackie
  65,6
  Kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 53 do 1 roku
 • 53
 • 47 2 lata
 • 47
 • 53 3 lata
 • 53
 • 110 4-5 lat
 • 110
 • 167 6-7 lat
 • 167
 • 110 8-9 lat
 • 110
 • 178 10-11 lat
 • 178
 • 544 12-15 lat
 • 544
 • 649 16-20 lat
 • 649
 • 522 21-25 lat
 • 522
 • 308 26-30 lat
 • 308
 • 2 821 31 lat i więcej
 • 2 821
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie stalowowolskim
 • pow. stalowowolski
  25,7 lat
  Województwo
  25,7 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 109 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 33 km  Będących pod zarządem gminy
 • 47 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 29 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie stalowowolskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 314,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat stalowowolski
  1 314,1 km
  Podkarpackie
  418,0 km
  Kraj
  624,0 km
 • 10,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. stalowowolski
  10,8 km
  Województwo
  3,6 km
  Kraj
  5,2 km
 • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 24 Liczba licencji na taksówki
 • 36 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami