Powiat stalowowolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat stalowowolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 104 865 Liczba mieszkańców
 • 832 km2 Powierzchnia
 • 129 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 60,6% Stopa urbanizacji
 • Janusz Zarzeczny Starosta
 • ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola Adres starostwa powiatowego
 • RST Tablice rejestracyjne
Powiat stalowowolski na mapie
Identyfikatory
 • 1818 TERYT (TERC)
Herb powiatu stalowowolskiego
powiat stalowowolski herb
Flaga powiatu stalowowolskiego
powiat stalowowolski flaga

powiat stalowowolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
15 842 65 11
15 842 65 11
Jana Pawła II 27
37-450 Stalowa Wola
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
15 877 33 99
15 877 33 19
Ks. J. Popiełuszki 24
37-450 Stalowa Wola
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli
15 643 37 06
15 643 37 06
Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Stalowa Wola
15 842 51 30
15 842 11 81
Niezłomnych 66
37-450 Stalowa Wola
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stalowej Woli
15 844 31 76
15 844 31 76
1-go Sierpnia 34
37-450 Stalowa Wola
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
(15) 643-37-09
(15) 643-36-02
ul. Podleśna
37-450 Stalowa Wola

Powiat stalowowolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat stalowowolski ma 104 865 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu stalowowolskiego w 2050 roku wynosi 80 195, z czego 40 885 to kobiety, a 39 310 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego zawarli w 2020 roku 334 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu stalowowolskiego jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat stalowowolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -396. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,74 na 1000 mieszkańców powiatu stalowowolskiego. W 2020 roku urodziło się 816 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 315 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 47,6% zgonów w powiecie stalowowolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,0% zgonów w powiecie stalowowolskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu stalowowolskiego przypada 11.45 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 824 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 068 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu stalowowolskiego -244. W tym samym roku 68 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 152 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -84.

  60,2% mieszkańców powiatu stalowowolskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu stalowowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 104 865 Liczba mieszkańców
 • 54 122 Kobiety
 • 50 743 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie stalowowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie stalowowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie stalowowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu stalowowolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80 195 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 40 885 Kobiety
 • 39 310 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie stalowowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie stalowowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie stalowowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu stalowowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat stalowowolski
  43,1 lat
  Województwo
  41,4 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat stalowowolski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu stalowowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. stalowowolski
  29,4%
  Podkarpackie
  30,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,1%
  Województwo
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,0%
  Podkarpackie
  8,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat stalowowolski
  3,9%
  Podkarpackie
  2,8%
  Kraj
  5,0%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Powiat
  1,5%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie stalowowolskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. stalowowolski
  3,2
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,3
 • 334 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -396 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -161 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -235 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat stalowowolski
  -3,7
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,2
 • -5,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie stalowowolskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 816 Urodzenia żywe
 • 409 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 407 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,7
  woj. podkarpackie
  9,2
  Kraj
  9,3
 • 33,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat stalowowolski
  33,0
  Podkarpackie
  38,8
  Cała Polska
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 315 g Średnia waga noworodków
 • 3 245 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 386 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 315 g
  Województwo
  3 352 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 246 Waga 3500g - 3999g
 • 246
 • 316 Waga 3000g - 3499g
 • 316
 • 134 Waga 2500g - 2999g
 • 134
 • 41 Waga 2000g - 2499g
 • 41
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat stalowowolski
  1,14
  woj. podkarpackie
  1,30
  Cały kraj
  1,38
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,57
  Podkarpackie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat stalowowolski
  0,67
  Województwo
  0,81
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie stalowowolskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 212 Zgony
 • 570 Kobiety
  (Zgony)
 • 642 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. stalowowolski
  11,5
  Podkarpackie
  11,4
  Cały kraj
  12,5
 • 148,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  148,5
  Podkarpackie
  123,3
  Cały kraj
  134,3
 • 4,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. stalowowolski
  4,9
  woj. podkarpackie
  4,3
  Polska
  3,6
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. stalowowolski
  2,8
  woj. podkarpackie
  2,8
  Kraj
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie stalowowolskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,6%
  woj. podkarpackie
  42,8%
  Polska
  39,4%
 • 25,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,0%
  Podkarpackie
  25,2%
  Cała Polska
  26,5%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,8%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  12,1
  Kraj
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  64,0
  Cały kraj
  70,4
 • 240,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  240,0
  Województwo
  236,9
  Cała Polska
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  209,0
  Cała Polska
  261,3
 • 456,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 438,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 475,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. stalowowolski
  456,4
  woj. podkarpackie
  403,2
  Cały kraj
  421,0
 • 77,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 129,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  77,4
  woj. podkarpackie
  56,6
  Cała Polska
  69,5
 • 21,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat stalowowolski
  21,9
  Podkarpackie
  25,3
  Kraj
  35,1
 • 7,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. stalowowolski
  7,3
  woj. podkarpackie
  6,5
  Polska
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat stalowowolski
  0,9%
  woj. podkarpackie
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie stalowowolskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 35 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 33 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. stalowowolski
  33,0
  woj. podkarpackie
  26,0
  Cała Polska
  31,0
 • 8 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  8,0
  Województwo
  11,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 7 samookaleczenie powierzchniowe
 • 7
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 9 powieszenie się
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 8 inna nie wymieniona
 • 8
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 18 30-49 lat
 • 18
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu21
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 2 trzeźwy
 • 21 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 19 kawaler/panna
 • 19
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe7
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony18
 • 0 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 7 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 15 praca
 • 15
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 824 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 428 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 396 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 68 Zameldowania z zagranicy
 • 36 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 068 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 557 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 511 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 152 Wymeldowania za granicę
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 83 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -328 Saldo migracji
 • -162 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -166 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -244 Saldo migracji wewnętrznych
 • -129 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -115 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -84 Saldo migracji zagranicznych
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat stalowowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie stalowowolskim oddano do użytku 224 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,12 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie stalowowolskim to 36 847 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 2,2% na mieszkania komunalne, 1,3% jako sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie stalowowolskim to 5,31 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie stalowowolskim to 137,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,51% mieszkań posiada łazienkę, 86,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,84% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie stalowowolskim 188 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 244 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 200 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 244 zł
 • powiat stalowowolski
  4 244 zł
  Podkarpackie
  4 988 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 244 zł Ogółem
 • 4 244 zł
 • 4 268 zł do 40 m2
 • 4 268 zł
 • 4 242 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 242 zł
 • 4 092 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 092 zł
 • 4 743 zł od 80,1 m2
 • 4 743 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 200 zł
 • powiat stalowowolski
  4 200 zł
  Województwo
  4 799 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 4 200 zł Ogółem
 • 4 200 zł
 • 4 225 zł do 40 m2
 • 4 225 zł
 • 4 226 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 226 zł
 • 4 069 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 069 zł
 • 4 423 zł od 80,1 m2
 • 4 423 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 188
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m252
  • od 40,1 do 60 m296
  • od 60,1 do 80 m234
  • od 80,1 m26
 • 52 do 40 m2
 • 96 od 40,1 do 60 m2
 • 34 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie stalowowolskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 245 zł
 • Powiat
  4 245 zł
  woj. podkarpackie
  4 436 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 4 245 zł Ogółem
 • 4 245 zł
 • 4 268 zł do 40 m2
 • 4 268 zł
 • 4 245 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 245 zł
 • 4 092 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 092 zł
 • 4 743 zł od 80,1 m2
 • 4 743 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 203 zł
 • Tutaj
  4 203 zł
  woj. podkarpackie
  4 469 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 4 203 zł Ogółem
 • 4 203 zł
 • 4 225 zł do 40 m2
 • 4 225 zł
 • 4 232 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 232 zł
 • 4 069 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 069 zł
 • 4 423 zł od 80,1 m2
 • 4 423 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 187
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m252
  • od 40,1 do 60 m295
  • od 60,1 do 80 m234
  • od 80,1 m26
 • 52 do 40 m2
 • 95 od 40,1 do 60 m2
 • 34 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 36 847 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 349,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat stalowowolski
  349,50
  woj. podkarpackie
  324,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  74,30 m2
  Województwo
  82,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,00 m2
  woj. podkarpackie
  26,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. stalowowolski
  3,93
  Podkarpackie
  4,11
  Cały kraj
  3,82
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,86
  Województwo
  3,09
  Kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,75
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 224 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,12 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  2,12
  Podkarpackie
  4,73
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 190 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,31 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,31
  Podkarpackie
  4,38
  Cały kraj
  3,77
 • 11,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat stalowowolski
  11,29
  woj. podkarpackie
  20,74
  Cały kraj
  21,77
 • 30 846 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 137,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  137,7 m2
  woj. podkarpackie
  102,8 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,29 m2
  Podkarpackie
  0,49 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. stalowowolski
  95,30%
  Podkarpackie
  94,86%
  Cała Polska
  96,97%
 • 93,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat stalowowolski
  93,72%
  Województwo
  92,04%
  Kraj
  94,01%
 • 92,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  92,51%
  woj. podkarpackie
  89,99%
  Polska
  91,78%
 • 86,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,11%
  Województwo
  78,75%
  Cały kraj
  83,08%
 • 77,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  77,84%
  Województwo
  75,14%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat stalowowolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie stalowowolskim na 1000 mieszkańców pracuje 265osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. 39,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 60,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie stalowowolskim wynosiło w 2020 roku 6,2% (7,1% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie stalowowolskim wynosiło 4 777,46 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu stalowowolskiego 5 775 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 569 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 794.

  20,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu stalowowolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,8% w przemyśle i budownictwie, a 14,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 265 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  265,0
  woj. podkarpackie
  217,0
  Cała Polska
  252,0
 • 6,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,1% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Powiat
  6,2%
  Podkarpackie
  9,1%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie stalowowolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie stalowowolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie stalowowolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 777 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 777 PLN
  Podkarpackie
  4 708 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie stalowowolskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 775 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 569 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 2 794 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,8% Przemysł i budownictwo
 • 17,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 60,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 37,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie stalowowolskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 27 891 Pracujący ogółem
 • 11 102 Kobiety
 • 16 789 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie stalowowolskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat stalowowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat stalowowolski
  66,2
  woj. podkarpackie
  63,7
  Cały kraj
  68,0
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat stalowowolski
  39,3
  woj. podkarpackie
  34,0
  Kraj
  37,5
 • 146,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  146,3
  woj. podkarpackie
  114,6
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat stalowowolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie stalowowolskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 441 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 110 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 567 nowych podmiotów, a 316 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (822) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (565) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (908) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (316) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie stalowowolskim najwięcej (770) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 086) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (127) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,1% (2 084) podmiotów, a 76,6% (7 230) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie stalowowolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.2%) oraz Budownictwo (15.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 441 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 127 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 084 Przemysł i budownictwo
 • 7 230 Pozostała działalność
 • 567 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie stalowowolskim w 2020 roku
 • 316 Podmioty wyrejestrowane w powiecie stalowowolskim w 2020 roku
 • 7 110 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 086 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 086
 • 266 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 266
 • 75 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 75
 • 10 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 10
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 4
 • 9 427 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 427
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 539 Spółki handlowe ogółem
 • 539
 • 44  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 44
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 422  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 422
 • 43    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 43
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 770 Spółki cywilne ogółem
 • 770
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 110 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 078 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 078
 • 1 128 Budownictwo
 • 1 128
 • 733 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 733
 • 580 Przetwórstwo przemysłowe
 • 580
 • 511 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 511
 • 481 Transport i gospodarka magazynowa
 • 481
 • 374 Pozostała działalność
 • 374
 • 262 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 262
 • 200 Informacja i komunikacja
 • 200
 • 175 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 175
 • 175 Edukacja
 • 175
 • 119 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 119
 • 102 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 102
 • 86 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 86
 • 70 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 70
 • 22 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 22
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie stalowowolskim stwierdzono 1 454 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,74 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie stalowowolskim wynosi 73,50% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu stalowowolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,75 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 7,24 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,14 (79%), drogowe - 1,25 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 454 Przestępstwa ogółem
 • 1 454
 • 926 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 926
 • 332 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 332
 • 132 Przestępstwa drogowe
 • 132
 • 32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 32
 • 766 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 766
 • 13,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. stalowowolski
  13,74
  woj. podkarpackie
  15,15
  Polska
  19,96
 • 8,75 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,75
  Województwo
  7,01
  Cała Polska
  12,25
 • 3,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,14
  woj. podkarpackie
  6,10
  Cała Polska
  5,17
 • 1,25 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. stalowowolski
  1,25
  Podkarpackie
  1,52
  Polska
  1,73
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. stalowowolski
  0,30
  Podkarpackie
  0,29
  Cała Polska
  0,37
 • 7,24 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,24
  Podkarpackie
  8,68
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Podkarpackie
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  66%
  woj. podkarpackie
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  79%
  Podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat stalowowolski
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat stalowowolski
  97%
  woj. podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  87%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. stalowowolski
  59%
  Podkarpackie
  74%
  Polska
  54%

Powiat stalowowolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu stalowowolskiego wyniosła w 2020 roku 123,2 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu stalowowolskiego - 42.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,1 mln złotych, czyli 4,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu stalowowolskiego wyniosła w 2020 roku 134,2 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.1%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.9%). W budżecie powiatu stalowowolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 212 złotych na mieszkańca (16,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,3 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie stalowowolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu stalowowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  105,1 mln

  965(100%)

  97,9 mln

  903(100%)

  115,4 mln

  1,1 tys(100%)

  101,4 mln

  941(100%)

  124,0 mln

  1,2 tys(100%)

  117,2 mln

  1,1 tys(100%)

  129,4 mln

  1,2 tys(100%)

  123,2 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  52,7 mln

  485(50.1%)

  45,4 mln

  419(46.3%)

  42,8 mln

  396(37.1%)

  44,2 mln

  411(43.6%)

  51,9 mln

  485(41.9%)

  45,7 mln

  428(39%)

  48,8 mln

  460(37.7%)

  52,2 mln

  495(42.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,7 mln

  71,0(7.3%)

  7,8 mln

  71,9(7.9%)

  7,9 mln

  73,0(6.8%)

  8,0 mln

  74,1(7.9%)

  8,5 mln

  79,1(6.8%)

  9,0 mln

  84,4(7.7%)

  9,7 mln

  91,9(7.5%)

  10,9 mln

  104(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,5 mln

  68,9(7.1%)

  7,5 mln

  69,6(7.7%)

  8,0 mln

  73,7(6.9%)

  8,6 mln

  80,1(8.5%)

  9,3 mln

  86,5(7.5%)

  9,4 mln

  87,9(8%)

  9,7 mln

  91,2(7.5%)

  10,4 mln

  98,6(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  37,6(3.9%)

  3,4 mln

  31,8(3.5%)

  10,3 mln

  95,7(9%)

  9,1 mln

  84,3(8.9%)

  15,3 mln

  142(12.3%)

  14,2 mln

  133(12.1%)

  15,9 mln

  150(12.3%)

  9,7 mln

  91,8(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,0 mln

  119(12.3%)

  13,0 mln

  120(13.3%)

  13,1 mln

  121(11.4%)

  13,0 mln

  121(12.8%)

  6,5 mln

  60,8(5.3%)

  6,7 mln

  63,0(5.7%)

  7,5 mln

  70,5(5.8%)

  8,2 mln

  77,9(6.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,5 mln

  41,7(4.3%)

  5,6 mln

  52,1(5.8%)

  4,8 mln

  44,7(4.2%)

  5,4 mln

  50,6(5.4%)

  5,6 mln

  51,8(4.5%)

  5,7 mln

  53,3(4.8%)

  6,2 mln

  58,8(4.8%)

  7,1 mln

  67,0(5.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,0 mln

  55,6(5.7%)

  4,8 mln

  44,7(4.9%)

  4,7 mln

  43,9(4.1%)

  5,2 mln

  48,3(5.1%)

  5,5 mln

  51,5(4.5%)

  5,5 mln

  51,5(4.7%)

  6,3 mln

  59,9(4.9%)

  5,9 mln

  55,9(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  43,1(4.5%)

  6,1 mln

  56,6(6.3%)

  7,2 mln

  66,8(6.2%)

  4,1 mln

  37,9(4%)

  11,0 mln

  103(8.9%)

  9,3 mln

  87,7(8%)

  13,1 mln

  123(10.1%)

  5,7 mln

  53,7(4.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  948,3 tys

  8,7(0.9%)

  1,3 mln

  11,9(1.3%)

  1,2 mln

  11,5(1.1%)

  978,5 tys

  9,1(1%)

  876,7 tys

  8,2(0.7%)

  2,2 mln

  20,9(1.9%)

  2,1 mln

  20,2(1.7%)

  2,7 mln

  25,3(2.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  674,6 tys

  6,2(0.6%)

  229,2 tys

  2,1(0.2%)

  75,8 tys

  0,7(0.1%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  14,5 tys

  0,1(0%)

  14,5 tys

  0,1(0%)

  19,5 tys

  0,2(0%)

  1,4 mln

  13,3(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  912,8 tys

  8,4(0.9%)

  679,1 tys

  6,3(0.7%)

  498,2 tys

  4,6(0.4%)

  428,3 tys

  4,0(0.4%)

  549,5 tys

  5,1(0.4%)

  823,8 tys

  7,7(0.7%)

  1,2 mln

  10,9(0.9%)

  953,9 tys

  9,0(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  279,0 tys

  2,6(0.3%)

  396,6 tys

  3,7(0.4%)

  294,2 tys

  2,7(0.3%)

  286,5 tys

  2,7(0.3%)

  295,5 tys

  2,8(0.2%)

  322,8 tys

  3,0(0.3%)

  360,2 tys

  3,4(0.3%)

  338,4 tys

  3,2(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  147,9 tys

  1,4(0.1%)

  563,7 tys

  5,2(0.6%)

  163,7 tys

  1,5(0.1%)

  243,3 tys

  2,3(0.2%)

  134,9 tys

  1,3(0.1%)

  100,5 tys

  0,9(0.1%)

  206,3 tys

  1,9(0.2%)

  297,8 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  90,8 tys

  0,8(0.1%)

  98,7 tys

  0,9(0.1%)

  187,4 tys

  1,7(0.2%)

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  1,3 mln

  12,5(1.1%)

  140,0 tys

  1,3(0.1%)

  929,7 tys

  8,8(0.7%)

  131,3 tys

  1,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  116,0 tys

  1,1(0.1%)

  90,8 tys

  0,9(0.1%)

  94,4 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  111,0 tys

  1,0(0.1%)

  139,4 tys

  1,3(0.1%)

  198,9 tys

  1,8(0.2%)

  221,5 tys

  2,1(0.2%)

  239,1 tys

  2,2(0.2%)

  259,4 tys

  2,4(0.2%)

  220,8 tys

  2,1(0.2%)

  73,7 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  180,1 tys

  1,7(0.2%)

  302,4 tys

  2,8(0.3%)

  284,6 tys

  2,6(0.2%)

  191,6 tys

  1,8(0.2%)

  139,8 tys

  1,3(0.1%)

  118,0 tys

  1,1(0.1%)

  106,5 tys

  1,0(0.1%)

  38,4 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,5 mln

  14,2(1.5%)

  387,3 tys

  3,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  102,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  663,5 tys

  6,2(0.6%)

  64,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,6 mln

  126(11.8%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  4,8 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie stalowowolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu stalowowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu stalowowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  108,6 mln

  997(100%)

  99,4 mln

  916(100%)

  114,3 mln

  1,1 tys(100%)

  100,4 mln

  933(100%)

  116,8 mln

  1,1 tys(100%)

  109,7 mln

  1,0 tys(100%)

  121,5 mln

  1,1 tys(100%)

  134,2 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  50,8 mln

  467(46.8%)

  47,5 mln

  439(47.8%)

  47,4 mln

  439(41.5%)

  50,1 mln

  465(49.8%)

  48,1 mln

  449(41.2%)

  45,8 mln

  430(41.8%)

  50,5 mln

  476(41.6%)

  67,5 mln

  640(50.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,2 mln

  139(14%)

  16,6 mln

  153(16.7%)

  17,9 mln

  165(15.6%)

  19,8 mln

  184(19.7%)

  21,0 mln

  196(18%)

  23,0 mln

  216(20.9%)

  25,1 mln

  237(20.7%)

  24,3 mln

  231(18.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,5 mln

  69,5(7%)

  7,7 mln

  71,3(7.8%)

  7,8 mln

  71,8(6.8%)

  7,9 mln

  73,0(7.8%)

  8,3 mln

  77,8(7.1%)

  8,9 mln

  83,0(8.1%)

  9,5 mln

  89,2(7.8%)

  10,6 mln

  101(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  12,1(1.2%)

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  6,9 mln

  63,9(6%)

  2,1 mln

  19,2(2.1%)

  7,3 mln

  67,9(6.2%)

  7,6 mln

  71,7(7%)

  11,4 mln

  108(9.4%)

  8,5 mln

  80,8(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  55,2(5.5%)

  6,3 mln

  57,9(6.3%)

  6,3 mln

  57,9(5.5%)

  6,4 mln

  59,1(6.3%)

  5,0 mln

  46,4(4.3%)

  5,1 mln

  48,0(4.7%)

  5,8 mln

  54,9(4.8%)

  6,4 mln

  60,6(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  11,9(1.2%)

  1,4 mln

  12,6(1.4%)

  1,5 mln

  13,7(1.3%)

  1,6 mln

  14,9(1.6%)

  1,6 mln

  14,5(1.3%)

  3,0 mln

  28,1(2.7%)

  3,0 mln

  28,0(2.4%)

  3,6 mln

  34,3(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  22,8(2.3%)

  2,6 mln

  23,9(2.6%)

  2,5 mln

  23,4(2.2%)

  2,7 mln

  25,5(2.7%)

  2,7 mln

  25,4(2.3%)

  2,7 mln

  24,9(2.4%)

  2,7 mln

  25,4(2.2%)

  2,3 mln

  21,5(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  41,3(4.1%)

  4,5 mln

  41,5(4.5%)

  3,6 mln

  33,1(3.1%)

  3,2 mln

  30,1(3.2%)

  4,2 mln

  38,8(3.6%)

  3,4 mln

  32,0(3.1%)

  1,6 mln

  15,2(1.3%)

  2,2 mln

  20,9(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,2 mln

  29,0(2.9%)

  1,3 mln

  11,7(1.3%)

  1,2 mln

  10,8(1%)

  1,3 mln

  12,3(1.3%)

  1,6 mln

  14,5(1.3%)

  1,9 mln

  17,4(1.7%)

  2,2 mln

  20,7(1.8%)

  1,6 mln

  15,4(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  17,2(1.7%)

  3,1 mln

  28,3(3.1%)

  1,7 mln

  15,6(1.5%)

  1,2 mln

  11,2(1.2%)

  1,1 mln

  10,7(1%)

  1,3 mln

  12,1(1.2%)

  3,4 mln

  32,5(2.8%)

  1,5 mln

  13,8(1.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  573,4 tys

  5,3(0.5%)

  131,7 tys

  1,2(0.1%)

  37,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  412,5 tys

  3,9(0.4%)

  344

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  11,3(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,5 mln

  105(10.5%)

  5,2 mln

  47,8(5.2%)

  3,0 mln

  27,6(2.6%)

  2,1 mln

  19,7(2.1%)

  12,0 mln

  112(10.2%)

  3,9 mln

  36,6(3.6%)

  2,4 mln

  22,8(2%)

  1,1 mln

  10,0(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  424,5 tys

  3,9(0.4%)

  883,7 tys

  8,2(0.9%)

  556,4 tys

  5,2(0.5%)

  768,5 tys

  7,1(0.8%)

  517,6 tys

  4,8(0.4%)

  510,9 tys

  4,8(0.5%)

  424,3 tys

  4,0(0.3%)

  624,3 tys

  5,9(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  390,8 tys

  3,6(0.4%)

  511,7 tys

  4,7(0.5%)

  336,6 tys

  3,1(0.3%)

  281,1 tys

  2,6(0.3%)

  284,6 tys

  2,7(0.2%)

  269,7 tys

  2,5(0.2%)

  299,4 tys

  2,8(0.2%)

  176,4 tys

  1,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  112,3 tys

  1,0(0.1%)

  115,5 tys

  1,1(0.1%)

  115,9 tys

  1,1(0.1%)

  113,7 tys

  1,1(0.1%)

  110,2 tys

  1,0(0.1%)

  118,2 tys

  1,1(0.1%)

  109,9 tys

  1,0(0.1%)

  109,6 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  114,6 tys

  1,1(0.1%)

  77,1 tys

  0,7(0.1%)

  89,1 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,5 mln

  14,3(1.4%)

  387,4 tys

  3,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,5 tys

  0,1(0%)

  20,7 tys

  0,2(0%)

  14,3 tys

  0,1(0%)

  23,5 tys

  0,2(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  35,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,0 tys

  0,3(0%)

  660,5 tys

  6,1(0.7%)

  445,1 tys

  4,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  413,4 tys

  3,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  103,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,6 mln

  126(11.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat stalowowolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 22 244 mieszkańców powiatu stalowowolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 882 kobiet oraz 11 362 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu stalowowolskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 20,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu stalowowolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie stalowowolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,0%) oraz wyższe (17,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (20,1%).

  W roku 2018 w powiecie stalowowolskim mieściły się 34 przedszkola, w których do 118 oddziałów uczęszczało 2 652 dzieci (1 333 dziewczynki oraz 1 319 chłopców). Dostępnych było 2 750 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie stalowowolskim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 76 oddziałów uczęszczało 1 838 dzieci (886 dziewczynek oraz 952 chłopców). Dostępne były 1 792 miejsca.

  16,6% mieszkańców powiatu stalowowolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 880 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 36 szkół podstawowych, w których w 441 oddziałach uczyło się 7 498 uczniów (3 662 kobiety oraz 3 836 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie stalowowolskim placówkę miało 37 szkół podstawowych, w których w 348 oddziałach uczyło się 6 457 uczniów (3 180 kobiet oraz 3 277 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,45.

  W powiecie stalowowolskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 78 oddziałach uczyło się 2 012 uczniów (1 230 kobiet oraz 782 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 650 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie stalowowolskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 102 oddziałach uczyło się 2 853 uczniów (1 866 kobiet oraz 987 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 1 030 absolwentów.

  W powiecie stalowowolskim znajdują się 4 Technika, w których w 72 oddziałach uczyło się 1 764 uczniów (719 kobiet oraz 1 045 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 380 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie stalowowolskim placówkę miało 5 Technik, w których w 72 oddziałach uczyło się 1 838 uczniów (716 kobiet oraz 1 122 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 381 absolwentów.

  W powiecie stalowowolskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 296 uczniów (83 kobiety oraz 213 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,8 uczniów. 24,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców powiatu stalowowolskiego w wieku potencjalnej nauki (30,6% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,2%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Kraj
  17,9%
 • 17,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat stalowowolski
  33,8%
  Województwo
  32,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,5%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. stalowowolski
  12,9%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,4%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,4%
  Podkarpackie
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat stalowowolski
  22,8%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,6%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,1%
  Podkarpackie
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,4%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 880 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  880,0
  Podkarpackie
  849,0
  Polska
  873,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,92
  Województwo
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 34Przedszkola
 • 26 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 118 Oddziały
 • 42 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 750 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat stalowowolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 652 Dzieci
 • 1 333 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 319 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 77 2 lata i mniej
 • 77
 • 617 3 lata
 • 617
 • 735 4 lata
 • 735
 • 714 5 lata
 • 714
 • 499 6 lat
 • 499
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 45 2 lata i mniej
 • 45
 • 344 3 lata
 • 344
 • 332 4 lata
 • 332
 • 351 5 lata
 • 351
 • 256 6 lat
 • 256
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 32 2 lata i mniej
 • 32
 • 273 3 lata
 • 273
 • 403 4 lata
 • 403
 • 363 5 lata
 • 363
 • 243 6 lat
 • 243
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 611 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 212,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 210,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 51,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 150 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat stalowowolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86 Dzieci
 • 34 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 52 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 39,5%
  60,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 22 3 lata
 • 22
 • 39 4 lata
 • 39
 • 18 5 lata
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 14 4 lata
 • 14
 • 9 5 lata
 • 9
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 12 3 lata
 • 12
 • 25 4 lata
 • 25
 • 9 5 lata
 • 9
 •  
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat stalowowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 427 Oddziały
 • 7 438 Uczniowie
 • 3 646 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 792 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 954 Uczniowie w 1 klasie
 • 466 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 488 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 922 Absolwenci 2016
 • 453 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 469 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,3%
  71,7%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,4%
  78,6%
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat stalowowolski
  17,0
  Podkarpackie
  15,5
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,0
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,4
 • 3,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,8
 •  
 • 623,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 511,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 112,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 107 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 107 niemiecki
 • 13 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 13 angielski
 •  
 • 92,45 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. stalowowolski
  92,45
  Podkarpackie
  93,09
  Cała Polska
  95,46
 • 91,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat stalowowolski
  91,44
  Podkarpackie
  92,29
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat stalowowolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat stalowowolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat stalowowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 71 Oddziały
 • 1 725 Uczniowie
 • 1 092 Kobiety
  (uczniowie)
 • 633 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,3%
  36,7%
 • 598 Uczniowie w 1 klasie
 • 361 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 237 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 560 Absolwenci
 • 365 Kobiety
  (absolwenci)
 • 195 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 287 Uczniowie
 • 138 Kobiety
  (uczniowie)
 • 149 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 208 Absolwenci
 • 97 Kobiety
  (absolwenci)
 • 111 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  25,8
  woj. podkarpackie
  27,4
  Polska
  26,2
 •  
 • 94,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 61,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat stalowowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 72 Oddziały
 • 1 764 Uczniowie
 • 719 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 045 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,8%
  59,2%
 • 437 Uczniowie w 1 klasie
 • 174 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 263 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 380 Absolwenci
 • 139 Kobiety
  (absolwenci)
 • 241 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. stalowowolski
  24,5
  Podkarpackie
  26,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 179,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 109,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 70,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat stalowowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 296 Uczniowie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie)
 • 213 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,0%
  72,0%
 • 141 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  24,7
  Województwo
  23,0
  Kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 7 415 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 905
  • niemiecki3 012
  • francuski227
  • hiszpański141
  • rosyjski115
 • 3 905 angielski
 • 3 012 niemiecki
 • 227 francuski
 • 141 hiszpański
 • 115 rosyjski
 • 15 włoski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat stalowowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 89,7%
  10,3%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 22 Oddziały
 • 429 Uczniowie
 • 326 Kobiety
  (uczniowie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 76,0%
  24,0%
 • 230 Absolwenci
 • 182 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat stalowowolski
  20,2
  Województwo
  20,5
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20,2 Szkoły policealne ogółem
 • 20,2
 • 23,4 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 23,4
 • 19,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19,5
 •  
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 72 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 72 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat stalowowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat stalowowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat stalowowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie stalowowolskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie stalowowolskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 972)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie stalowowolskim: 17 (publiczne: 15, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 14, udogodnienia wewnątrz budynku: 10). W powiecie stalowowolskim 14 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 112 standardowych miejsc dla widzów.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 211 (uczestnicy: 59 809)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 30)
  • wystawy: 20 (uczestnicy: 9 975)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 11 272)
  • koncerty: 50 (uczestnicy: 17 633)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 50 (uczestnicy: 8 208)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 3 100)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 285)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 4 530)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 2 690)
  • warsztaty: 28 (uczestnicy: 1 140)
  • inne: 9 (uczestnicy: 916)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 81 (członkowie: 1 609)
  • plastyczne/techniczne: 33 (członkowie: 461)
  • taneczne: 7 (członkowie: 160)
  • muzyczne: 10 (członkowie: 195)
  • teatralne: 2 (członkowie: 23)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 65)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 407)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 6 (członkowie: 94)
  • inne: 14 (członkowie: 184)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 18 (absolwenci: 239)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 68)
  • nauki gry na instrumentach: 13 (absolwenci: 131)
  • tańca: 3 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 15
  • muzyczne: 9
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 11
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 88 (członkowie: 1 740)
  • teatralne: 11 (członkowie: 150)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 263)
  • wokalne i chóry: 17 (członkowie: 395)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 148)
  • taneczne: 42 (członkowie: 784)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie stalowowolskim działały 2 kina posiadające 6 sal z 1 472 miejscami na widowni. Odbyły się 4 594 seanse, na które przyszło 74 952 widzów, w tym 1 678 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 41 647 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie stalowowolskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 25 040 zwiedzających, co daje 2 366 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie stalowowolskim działało 25 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 447 211 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 61 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 28 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 412 208 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 202
  • dostępne dla czytelników: 131
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 131
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 14


 • Biblioteki naukowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie stalowowolskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 108 646 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 102. Odnotowano 1 813 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 10 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 90 483 wolumeny. Odnotowano 3 642 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 38
  • dostępne dla czytelników: 22
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie stalowowolskim działało 61 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 304 członków. Zarejestrowano 3 945 ćwiczących (mężczyźni: 2 979, kobiety: 966, chłopcy do lat 18: 1 731, dziewczęta do lat 18: 724). Aktywne były 102 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (80), instruktora sportowego (70) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie stalowowolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat stalowowolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 68 wypadków drogowych w powiecie stalowowolskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 78 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 64,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 107,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie stalowowolskim zarejestrowanych było 72 713 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 54 213 samochodów osobowych (514,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 7 324 samochodów ciężarowych (78,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 206 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 979 ciągników siodłowych (9,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 394 motocykli (51,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,4 lat.


  W 2020 roku w powiecie stalowowolskim znajdowało się 95 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 60 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 59 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 68 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 78 Ranni
  (rok 2020)
 • 42 Lekko ranni
 • 36 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie stalowowolskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 64,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  64,5
  Województwo
  55,0
  Kraj
  61,5
 • 7,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat stalowowolski
  7,6
  woj. podkarpackie
  6,2
  Cały kraj
  6,5
 • 73,98 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. stalowowolski
  74,0
  woj. podkarpackie
  58,5
  Cały kraj
  69,2
 • 11,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  11,0
  Podkarpackie
  7,7
  Cała Polska
  7,6
 • 107,27 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  107,3
  woj. podkarpackie
  72,0
  Kraj
  80,2
 • 11,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  11,8
  Województwo
  11,3
  Kraj
  10,6
 • 114,71 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat stalowowolski
  114,7
  Województwo
  106,3
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 72 713 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie stalowowolskim w 2020 roku
 • 54 213 Samochody osobowe
 • 7 324 Samochody ciężarowe
 • 60 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 206 Autobusy
 • 431 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 981 Ciągniki samochodowe
 • 979   Ciągniki siodłowe
 • 4 164 Ciągniki rolnicze
 • 5 394 Motocykle
 • 1 747   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 751 Motorowery
 • 54 213Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Samochody osobowe w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 514,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  514,2
  Województwo
  592,7
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 951
  • 1400-1649 kg14 081
  • 1650-1899 kg14 457
  • 1900 kg i więcej16 724
 • 8 951 do 1399 kg
 • 14 081 1400-1649 kg
 • 14 457 1650-1899 kg
 • 16 724 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 19 788 do 1399 cm3
 • 19 788
 • 29 809 1400-1999 cm3
 • 29 809
 • 4 616 2000 i więcej cm3
 • 4 616
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 473
  • olej napędowy16 939
  • gaz (LPG)8 291
  • pozostałe510
 • 28 473 benzyna
 • 16 939 olej napędowy
 • 8 291 gaz (LPG)
 • 510 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 493 do 1 roku
 • 1 493
 • 988 2 lata
 • 988
 • 1 093 3 lata
 • 1 093
 • 1 894 4-5 lat
 • 1 894
 • 2 102 6-7 lat
 • 2 102
 • 2 697 8-9 lat
 • 2 697
 • 3 488 10-11 lat
 • 3 488
 • 10 411 12-15 lat
 • 10 411
 • 12 437 16-20 lat
 • 12 437
 • 7 263 21-25 lat
 • 7 263
 • 2 852 26-30 lat
 • 2 852
 • 7 495 31 lat i więcej
 • 7 495
 • 17,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie stalowowolskim
 • Powiat
  17,7 lat
  woj. podkarpackie
  18,9 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 7 324Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  78,8
  Podkarpackie
  88,9
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 842 do 999 kg
 • 3 842
 • 2 224 1000-1499 kg
 • 2 224
 • 506 1500-2999 kg
 • 506
 • 29 3000-3499 kg
 • 29
 • 75 3500-4999 kg
 • 75
 • 184 5000-6999 kg
 • 184
 • 202 7000-9999 kg
 • 202
 • 158 10000-14999 kg
 • 158
 • 104 15000 kg i więcej
 • 104
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 124
  • olej napędowy5 428
  • gaz (LPG)343
  • pozostałe429
 • 1 124 benzyna
 • 5 428 olej napędowy
 • 343 gaz (LPG)
 • 429 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 224 do 1 roku
 • 224
 • 91 2 lata
 • 91
 • 99 3 lata
 • 99
 • 303 4-5 lat
 • 303
 • 413 6-7 lat
 • 413
 • 435 8-9 lat
 • 435
 • 596 10-11 lat
 • 596
 • 1 214 12-15 lat
 • 1 214
 • 1 482 16-20 lat
 • 1 482
 • 899 21-25 lat
 • 899
 • 457 26-30 lat
 • 457
 • 1 111 31 lat i więcej
 • 1 111
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie stalowowolskim
 • powiat stalowowolski
  17,8 lat
  woj. podkarpackie
  19,3 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 206Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Autobusy w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat stalowowolski
  2,0
  woj. podkarpackie
  2,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy181
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe22
 • 2 benzyna
 • 181 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 22 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 19 2 lata
 • 19
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 24 10-11 lat
 • 24
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 42 16-20 lat
 • 42
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 19 26-30 lat
 • 19
 • 41 31 lat i więcej
 • 41
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie stalowowolskim
 • pow. stalowowolski
  19,3 lat
  Województwo
  20,9 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 979Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 9,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat stalowowolski
  9,3
  Podkarpackie
  8,4
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy911
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe67
 • 1 benzyna
 • 911 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 67 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 12 2 lata
 • 12
 • 14 3 lata
 • 14
 • 66 4-5 lat
 • 66
 • 153 6-7 lat
 • 153
 • 226 8-9 lat
 • 226
 • 70 10-11 lat
 • 70
 • 155 12-15 lat
 • 155
 • 105 16-20 lat
 • 105
 • 88 21-25 lat
 • 88
 • 33 26-30 lat
 • 33
 • 41 31 lat i więcej
 • 41
 • 12,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie stalowowolskim
 • pow. stalowowolski
  12,7 lat
  Województwo
  13,4 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 5 394Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Motocykle w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 51,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  51,2
  Województwo
  61,3
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 43 2 lata
 • 43
 • 43 3 lata
 • 43
 • 148 4-5 lat
 • 148
 • 107 6-7 lat
 • 107
 • 137 8-9 lat
 • 137
 • 197 10-11 lat
 • 197
 • 556 12-15 lat
 • 556
 • 651 16-20 lat
 • 651
 • 417 21-25 lat
 • 417
 • 402 26-30 lat
 • 402
 • 2 632 31 lat i więcej
 • 2 632
 • 25,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie stalowowolskim
 • Powiat
  25,4 lat
  woj. podkarpackie
  25,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 30 km  Będących pod zarządem gminy
 • 37 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 28 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie stalowowolskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 145,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. stalowowolski
  1 145,8 km
  woj. podkarpackie
  378,5 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 9,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  9,0 km
  Podkarpackie
  3,2 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 59 Liczba licencji na taksówki
 • 60 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami