Powiat stalowowolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat stalowowolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 107 138 Liczba mieszkańców
 • 832 km2 Powierzchnia
 • 129 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 60,6% Stopa urbanizacji
 • Janusz Zarzeczny Starosta
 • ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola Adres starostwa powiatowego
 • RST Tablice rejestracyjne
Powiat stalowowolski na mapie
Identyfikatory
 • 1818 TERYT (TERC)
Herb powiatu stalowowolskiego
powiat stalowowolski herb
Flaga powiatu stalowowolskiego
powiat stalowowolski flaga

powiat stalowowolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
15 842 65 11
15 842 65 11
Jana Pawła II 27
37-450 Stalowa Wola
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
15 877 33 99
15 877 33 19
Ks. J. Popiełuszki 24
37-450 Stalowa Wola
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli
15 643 37 06
15 643 37 06
Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Stalowa Wola
15 842 51 30
15 842 11 81
Niezłomnych 66
37-450 Stalowa Wola
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stalowej Woli
15 844 31 76
15 844 31 76
1-go Sierpnia 34
37-450 Stalowa Wola
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
(15) 643-37-09
(15) 643-36-02
ul. Podleśna
37-450 Stalowa Wola

Powiat stalowowolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat stalowowolski ma 107 138 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu stalowowolskiego w 2050 roku wynosi 80 195, z czego 40 885 to kobiety, a 39 310 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego zawarli w 2017 roku 484 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu stalowowolskiego jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat stalowowolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -52. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,48 na 1000 mieszkańców powiatu stalowowolskiego. W 2017 roku urodziło się 987 dzieci, w tym 47,0% dziewczynek i 53,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,95 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,1% zgonów w powiecie stalowowolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w powiecie stalowowolskim były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu stalowowolskiego przypada 9.63 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 957 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 200 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu stalowowolskiego -243. W tym samym roku 71 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 127 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -56.

  62,0% mieszkańców powiatu stalowowolskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu stalowowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 107 138 Liczba mieszkańców
 • 55 083 Kobiety
 • 52 055 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie stalowowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie stalowowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie stalowowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu stalowowolskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 80 195 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 40 885 Kobiety
 • 39 310 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie stalowowolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie stalowowolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie stalowowolskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu stalowowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat stalowowolski
  42,0 lat
  woj. podkarpackie
  40,6 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat stalowowolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu stalowowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat stalowowolski
  29,4%
  woj. podkarpackie
  30,5%
  Kraj
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat stalowowolski
  56,1%
  woj. podkarpackie
  57,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. stalowowolski
  9,0%
  Podkarpackie
  8,7%
  Kraj
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. stalowowolski
  3,9%
  Podkarpackie
  2,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • pow. stalowowolski
  1,5%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie stalowowolskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,5
  Podkarpackie
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat stalowowolski
  1,6
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,7
 • 484 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -52 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -29 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. stalowowolski
  -0,5
  Podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  -0,0
 • 0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie stalowowolskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 987 Urodzenia żywe
 • 464 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 523 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,0%
  53,0%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,2
  Województwo
  10,3
  Polska
  10,5
 • 38,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  38,3
  Podkarpackie
  42,4
  Cała Polska
  44,2
 • 7.37 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.37
 • 39.18 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.18
 • 89.19 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89.19
 • 76.22 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.22
 • 33.18 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.18
 • 5.36 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.36
 • 0.88 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.88
 • 3 364 g Średnia waga noworodków
 • 3 260 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 456 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat stalowowolski
  3 364 g
  Podkarpackie
  3 345 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 85 Waga 4000g - 4499g
 • 85
 • 316 Waga 3500g - 3999g
 • 316
 • 377 Waga 3000g - 3499g
 • 377
 • 145 Waga 2500g - 2999g
 • 145
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,26
  Województwo
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. stalowowolski
  0,59
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,71
 • 0,95 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,95
  Województwo
  1,13
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie stalowowolskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 037 Zgony
 • 499 Kobiety
  (Zgony)
 • 538 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat stalowowolski
  9,6
  Województwo
  9,0
  Cała Polska
  10,1
 • 116,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  116,8
  woj. podkarpackie
  94,3
  Kraj
  101,5
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat stalowowolski
  2,3
  Podkarpackie
  4,5
  Cała Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie stalowowolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  57,1%
  Województwo
  53,4%
  Polska
  45,7%
 • 22,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. stalowowolski
  22,3%
  Podkarpackie
  23,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 2,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat stalowowolski
  2,4%
  woj. podkarpackie
  4,2%
  Kraj
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,0
  Cała Polska
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  70,2
  Cały kraj
  74,3
 • 199,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. stalowowolski
  199,0
  woj. podkarpackie
  214,7
  Polska
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  211,1
  Cała Polska
  261,6
 • 509,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 512,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 506,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. stalowowolski
  509,2
  Podkarpackie
  487,3
  Kraj
  469,0
 • 99,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  99,3
  woj. podkarpackie
  83,0
  Polska
  87,7
 • 23,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  23,4
  Podkarpackie
  24,2
  Cała Polska
  31,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,4
  Województwo
  5,3
  Cała Polska
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. stalowowolski
  0,7%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 957 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 514 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 443 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 71 Zameldowania z zagranicy
 • 31 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 40 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 200 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 619 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 581 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 127 Wymeldowania za granicę
 • 57 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 70 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -299 Saldo migracji
 • -131 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -168 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -243 Saldo migracji wewnętrznych
 • -105 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -138 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -56 Saldo migracji zagranicznych
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie stalowowolskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat stalowowolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie stalowowolskim oddano do użytku 262 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,45 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie stalowowolskim to 35 918 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 334 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 88,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 11,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie stalowowolskim to 5,21 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie stalowowolskim to 131,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,15% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,28% mieszkań posiada łazienkę, 85,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,13% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 35 918 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 333,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  333,90
  Województwo
  308,20
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 72,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  72,80 m2
  Województwo
  81,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 24,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. stalowowolski
  24,30 m2
  woj. podkarpackie
  25,10 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,91
  woj. podkarpackie
  4,09
  Cała Polska
  3,82
 • 3,00 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat stalowowolski
  3,00
  Podkarpackie
  3,24
  Kraj
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. stalowowolski
  0,77
  woj. podkarpackie
  0,79
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 262 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat stalowowolski
  2,45
  woj. podkarpackie
  3,82
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 208 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 364 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,21 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. stalowowolski
  5,21
  woj. podkarpackie
  4,63
  Cała Polska
  3,91
 • 12,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  12,73
  Województwo
  17,67
  Kraj
  18,14
 • 34 337 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 131,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat stalowowolski
  131,1 m2
  Podkarpackie
  106,5 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat stalowowolski
  0,32 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  95,15%
  woj. podkarpackie
  94,57%
  Kraj
  96,79%
 • 93,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,53%
  woj. podkarpackie
  91,58%
  Kraj
  93,66%
 • 92,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat stalowowolski
  92,28%
  woj. podkarpackie
  89,42%
  Polska
  91,31%
 • 85,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  85,73%
  Województwo
  77,61%
  Kraj
  82,12%
 • 77,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  77,13%
  woj. podkarpackie
  73,50%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat stalowowolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie stalowowolskim na 1000 mieszkańców pracuje 255 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. 39,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 60,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie stalowowolskim wynosiło w 2017 roku 6,0% (7,2% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie stalowowolskim wynosiło 4 049,03 PLN, co odpowiada 89.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu stalowowolskiego 5 775 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 569 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 794.

  20,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu stalowowolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,4% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 255 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. stalowowolski
  255,0
  Podkarpackie
  213,0
  Cały kraj
  247,0
 • 6,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,2% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  9,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie stalowowolskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie stalowowolskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie stalowowolskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 049 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 049 PLN
  Województwo
  3 837 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie stalowowolskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 775 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 569 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 2 794 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,4% Przemysł i budownictwo
 • 17,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 60,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 37,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie stalowowolskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 27 308 Pracujący ogółem
 • 10 852 Kobiety
 • 16 456 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie stalowowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat stalowowolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,2
  Podkarpackie
  60,2
  Polska
  63,4
 • 34,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,5
  Podkarpackie
  30,9
  Cały kraj
  34,0
 • 129,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat stalowowolski
  129,5
  woj. podkarpackie
  105,6
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat stalowowolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie stalowowolskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 898 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 549 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 565 nowych podmiotów, a 551 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (822) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (565) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (908) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (457) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie stalowowolskim najwięcej (763) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 513) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (120) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,7% (1 839) podmiotów, a 78,0% (6 939) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie stalowowolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.9%) oraz Budownictwo (14.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 898 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 120 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 839 Przemysł i budownictwo
 • 6 939 Pozostała działalność
 • 565 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie stalowowolskim w 2017 roku
 • 551 Podmioty wyrejestrowane w powiecie stalowowolskim w 2017 roku
 • 6 549 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 513 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 513
 • 290 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 290
 • 81 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 81
 • 10 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 10
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 4
 • 8 884 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 884
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 34 Spółdzielnie ogółem
 • 34
 • 574 Spółki handlowe ogółem
 • 574
 • 65  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 65
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 453  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 453
 • 61    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 61
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 763 Spółki cywilne ogółem
 • 763
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 549 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 089 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 089
 • 915 Budownictwo
 • 915
 • 655 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 655
 • 548 Przetwórstwo przemysłowe
 • 548
 • 465 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 465
 • 444 Transport i gospodarka magazynowa
 • 444
 • 339 Pozostała działalność
 • 339
 • 233 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 233
 • 172 Edukacja
 • 172
 • 171 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 171
 • 146 Informacja i komunikacja
 • 146
 • 113 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 113
 • 93 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 93
 • 77 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 77
 • 62 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 62
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie stalowowolskim stwierdzono 1 494 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,91 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie stalowowolskim wynosi 73,70% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu stalowowolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,46 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 5,78 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,92 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,98 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 494 Przestępstwa ogółem
 • 1 494
 • 1 016 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 016
 • 213 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 213
 • 206 Przestępstwa drogowe
 • 206
 • 49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 49
 • 621 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 621
 • 13,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,91
  woj. podkarpackie
  13,97
  Cała Polska
  19,62
 • 9,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,46
  Podkarpackie
  6,34
  Polska
  12,07
 • 1,98 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. stalowowolski
  1,98
  Podkarpackie
  5,46
  Cała Polska
  4,94
 • 1,92 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat stalowowolski
  1,92
  Województwo
  1,62
  Kraj
  1,78
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,46
  woj. podkarpackie
  0,39
  Polska
  0,49
 • 5,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,78
  Województwo
  7,56
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  74%
  Województwo
  80%
  Polska
  72%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  66%
  woj. podkarpackie
  63%
  Cała Polska
  60%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  83%
  Podkarpackie
  93%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat stalowowolski
  90%
  woj. podkarpackie
  85%
  Cały kraj
  84%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat stalowowolski
  47%
  woj. podkarpackie
  70%
  Kraj
  52%

Powiat stalowowolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu stalowowolskiego wyniosła w 2016 roku 101,4 mln złotych, co daje 941 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 13.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu stalowowolskiego - 43.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,5 mln złotych, czyli 10,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu stalowowolskiego wyniosła w 2016 roku 100,4 mln złotych, co daje 933 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 13.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.8%). W budżecie powiatu stalowowolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 172 złotych na mieszkańca (18,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,2 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie stalowowolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu stalowowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  86,3 mln

  799(100%)

  89,7 mln

  816(100%)

  95,7 mln

  872(100%)

  95,6 mln

  875(100%)

  105,1 mln

  965(100%)

  97,9 mln

  903(100%)

  115,4 mln

  1,1 tys(100%)

  101,4 mln

  941(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  33,6 mln

  312(38.9%)

  38,5 mln

  358(42.9%)

  42,8 mln

  391(44.8%)

  45,9 mln

  420(48%)

  52,7 mln

  485(50.1%)

  45,4 mln

  419(46.3%)

  42,8 mln

  396(37.1%)

  44,2 mln

  411(43.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,1 mln

  103(12.9%)

  11,8 mln

  110(13.2%)

  11,2 mln

  102(11.7%)

  12,5 mln

  115(13.1%)

  13,0 mln

  119(12.3%)

  13,0 mln

  120(13.3%)

  13,1 mln

  121(11.4%)

  13,0 mln

  121(12.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,2 mln

  132(16.4%)

  8,9 mln

  82,4(9.9%)

  11,2 mln

  102(11.7%)

  3,7 mln

  33,7(3.8%)

  4,1 mln

  37,6(3.9%)

  3,4 mln

  31,8(3.5%)

  10,3 mln

  95,7(9%)

  9,1 mln

  84,3(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,0 mln

  64,7(8.1%)

  7,3 mln

  68,1(8.2%)

  7,6 mln

  69,9(8%)

  7,2 mln

  66,2(7.6%)

  7,5 mln

  68,9(7.1%)

  7,5 mln

  69,6(7.7%)

  8,0 mln

  73,7(6.9%)

  8,6 mln

  80,1(8.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,8 mln

  62,6(7.8%)

  7,0 mln

  65,0(7.8%)

  7,1 mln

  64,5(7.4%)

  7,4 mln

  67,7(7.7%)

  7,7 mln

  71,0(7.3%)

  7,8 mln

  71,9(7.9%)

  7,9 mln

  73,0(6.8%)

  8,0 mln

  74,1(7.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,4 mln

  31,1(3.9%)

  3,6 mln

  33,3(4%)

  4,0 mln

  36,9(4.2%)

  4,3 mln

  39,0(4.4%)

  4,5 mln

  41,7(4.3%)

  5,6 mln

  52,1(5.8%)

  4,8 mln

  44,7(4.2%)

  5,4 mln

  50,6(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  31,0(3.9%)

  3,9 mln

  36,4(4.4%)

  4,3 mln

  39,7(4.5%)

  4,8 mln

  43,9(5%)

  6,0 mln

  55,6(5.7%)

  4,8 mln

  44,7(4.9%)

  4,7 mln

  43,9(4.1%)

  5,2 mln

  48,3(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  34,5(4.3%)

  4,7 mln

  43,5(5.2%)

  4,9 mln

  44,9(5.1%)

  7,1 mln

  64,9(7.4%)

  4,7 mln

  43,1(4.5%)

  6,1 mln

  56,6(6.3%)

  7,2 mln

  66,8(6.2%)

  4,1 mln

  37,9(4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  11,0(1.4%)

  1,2 mln

  11,5(1.4%)

  49,3 tys

  0,5(0.1%)

  104,4 tys

  1,0(0.1%)

  90,8 tys

  0,8(0.1%)

  98,7 tys

  0,9(0.1%)

  187,4 tys

  1,7(0.2%)

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  636,4 tys

  5,9(0.7%)

  616,1 tys

  5,7(0.7%)

  919,0 tys

  8,4(1%)

  1,1 mln

  10,1(1.2%)

  948,3 tys

  8,7(0.9%)

  1,3 mln

  11,9(1.3%)

  1,2 mln

  11,5(1.1%)

  978,5 tys

  9,1(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  953,5 tys

  8,8(1.1%)

  787,1 tys

  7,3(0.9%)

  753,2 tys

  6,9(0.8%)

  858,8 tys

  7,9(0.9%)

  912,8 tys

  8,4(0.9%)

  679,1 tys

  6,3(0.7%)

  498,2 tys

  4,6(0.4%)

  428,3 tys

  4,0(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  221,6 tys

  2,1(0.3%)

  242,3 tys

  2,3(0.3%)

  265,6 tys

  2,4(0.3%)

  279,4 tys

  2,6(0.3%)

  279,0 tys

  2,6(0.3%)

  396,6 tys

  3,7(0.4%)

  294,2 tys

  2,7(0.3%)

  286,5 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  66,2 tys

  0,6(0.1%)

  76,2 tys

  0,7(0.1%)

  112,2 tys

  1,0(0.1%)

  157,6 tys

  1,4(0.2%)

  147,9 tys

  1,4(0.1%)

  563,7 tys

  5,2(0.6%)

  163,7 tys

  1,5(0.1%)

  243,3 tys

  2,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  74,9 tys

  0,7(0.1%)

  115,7 tys

  1,1(0.1%)

  100,9 tys

  0,9(0.1%)

  123,9 tys

  1,1(0.1%)

  111,0 tys

  1,0(0.1%)

  139,4 tys

  1,3(0.1%)

  198,9 tys

  1,8(0.2%)

  221,5 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  964,0 tys

  9,0(1.1%)

  276,2 tys

  2,5(0.3%)

  229,2 tys

  2,1(0.2%)

  180,1 tys

  1,7(0.2%)

  302,4 tys

  2,8(0.3%)

  284,6 tys

  2,6(0.2%)

  191,6 tys

  1,8(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  674,6 tys

  6,2(0.6%)

  229,2 tys

  2,1(0.2%)

  75,8 tys

  0,7(0.1%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,6 mln

  126(11.8%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  14,2(1.5%)

  387,3 tys

  3,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  82,0 tys

  0,8(0.1%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  28,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie stalowowolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu stalowowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat stalowowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu stalowowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  84,3 mln

  781(100%)

  92,9 mln

  845(100%)

  96,1 mln

  876(100%)

  89,4 mln

  818(100%)

  108,6 mln

  997(100%)

  99,4 mln

  916(100%)

  114,3 mln

  1,1 tys(100%)

  100,4 mln

  933(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,5 mln

  348(44.4%)

  41,7 mln

  388(44.9%)

  46,6 mln

  426(48.5%)

  46,5 mln

  426(52%)

  50,8 mln

  467(46.8%)

  47,5 mln

  439(47.8%)

  47,4 mln

  439(41.5%)

  50,1 mln

  465(49.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,6 mln

  117(14.9%)

  12,6 mln

  117(13.5%)

  13,3 mln

  121(13.8%)

  14,0 mln

  128(15.7%)

  15,2 mln

  139(14%)

  16,6 mln

  153(16.7%)

  17,9 mln

  165(15.6%)

  19,8 mln

  184(19.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,7 mln

  62,6(8%)

  6,9 mln

  64,3(7.4%)

  7,0 mln

  64,1(7.3%)

  7,2 mln

  66,2(8.1%)

  7,5 mln

  69,5(7%)

  7,7 mln

  71,3(7.8%)

  7,8 mln

  71,8(6.8%)

  7,9 mln

  73,0(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  54,7(7%)

  6,1 mln

  56,4(6.5%)

  5,5 mln

  49,8(5.7%)

  5,8 mln

  53,1(6.5%)

  6,0 mln

  55,2(5.5%)

  6,3 mln

  57,9(6.3%)

  6,3 mln

  57,9(5.5%)

  6,4 mln

  59,1(6.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  27,9(3.6%)

  4,1 mln

  38,4(4.4%)

  3,9 mln

  35,3(4%)

  3,9 mln

  35,8(4.4%)

  4,5 mln

  41,3(4.1%)

  4,5 mln

  41,5(4.5%)

  3,6 mln

  33,1(3.1%)

  3,2 mln

  30,1(3.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  20,4(2.6%)

  2,4 mln

  22,4(2.6%)

  2,6 mln

  23,4(2.7%)

  2,4 mln

  22,0(2.7%)

  2,5 mln

  22,8(2.3%)

  2,6 mln

  23,9(2.6%)

  2,5 mln

  23,4(2.2%)

  2,7 mln

  25,5(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,7 mln

  24,8(3.2%)

  4,7 mln

  43,9(5.1%)

  4,7 mln

  42,9(4.9%)

  2,5 mln

  22,9(2.8%)

  11,5 mln

  105(10.5%)

  5,2 mln

  47,8(5.2%)

  3,0 mln

  27,6(2.6%)

  2,1 mln

  19,7(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,6 mln

  89,0(11.4%)

  5,7 mln

  53,2(6.1%)

  6,8 mln

  62,4(7.1%)

  1,5 mln

  14,1(1.7%)

  1,3 mln

  12,1(1.2%)

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  6,9 mln

  63,9(6%)

  2,1 mln

  19,2(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  636,6 tys

  5,9(0.8%)

  616,1 tys

  5,7(0.7%)

  1,5 mln

  13,5(1.5%)

  1,3 mln

  11,8(1.4%)

  1,3 mln

  11,9(1.2%)

  1,4 mln

  12,6(1.4%)

  1,5 mln

  13,7(1.3%)

  1,6 mln

  14,9(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  11,7(1.5%)

  1,5 mln

  14,2(1.6%)

  2,0 mln

  18,2(2.1%)

  1,9 mln

  17,6(2.2%)

  3,2 mln

  29,0(2.9%)

  1,3 mln

  11,7(1.3%)

  1,2 mln

  10,8(1%)

  1,3 mln

  12,3(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  814,5 tys

  7,6(1%)

  3,9 mln

  36,1(4.2%)

  866,0 tys

  7,9(0.9%)

  962,8 tys

  8,8(1.1%)

  1,9 mln

  17,2(1.7%)

  3,1 mln

  28,3(3.1%)

  1,7 mln

  15,6(1.5%)

  1,2 mln

  11,2(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  12,8(1.5%)

  832,7 tys

  7,6(0.9%)

  855,1 tys

  7,8(1%)

  424,5 tys

  3,9(0.4%)

  883,7 tys

  8,2(0.9%)

  556,4 tys

  5,2(0.5%)

  768,5 tys

  7,1(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,0 tys

  6,2(0.8%)

  666,0 tys

  6,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,0 tys

  0,3(0%)

  660,5 tys

  6,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  583,6 tys

  5,4(0.7%)

  477,2 tys

  4,4(0.5%)

  450,0 tys

  4,1(0.5%)

  378,0 tys

  3,5(0.4%)

  390,8 tys

  3,6(0.4%)

  511,7 tys

  4,7(0.5%)

  336,6 tys

  3,1(0.3%)

  281,1 tys

  2,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  100,6 tys

  0,9(0.1%)

  104,1 tys

  1,0(0.1%)

  103,6 tys

  0,9(0.1%)

  108,3 tys

  1,0(0.1%)

  112,3 tys

  1,0(0.1%)

  115,5 tys

  1,1(0.1%)

  115,9 tys

  1,1(0.1%)

  113,7 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,5 tys

  0,1(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,2(0%)

  26,3 tys

  0,2(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  20,7 tys

  0,2(0%)

  14,3 tys

  0,1(0%)

  23,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  14,3(1.4%)

  387,4 tys

  3,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,6 mln

  126(11.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  28,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  82,0 tys

  0,8(0.1%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  573,4 tys

  5,3(0.5%)

  131,7 tys

  1,2(0.1%)

  37,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat stalowowolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 23 613 mieszkańców powiatu stalowowolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 527 kobiet oraz 12 086 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu stalowowolskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 20,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu stalowowolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie stalowowolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,0%) oraz wyższe (17,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (20,1%).

  15,5% mieszkańców powiatu stalowowolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 779 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,03 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,90.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,33.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,9% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,8% mieszkańców powiatu stalowowolskiego w wieku potencjalnej nauki (31,9% kobiet i 31,6% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,2%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 17,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,9% W miastach
  (wyższe)
 • 9,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. stalowowolski
  33,8%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,9%
  woj. podkarpackie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. stalowowolski
  18,4%
  Podkarpackie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. stalowowolski
  22,8%
  Podkarpackie
  23,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,6%
  Podkarpackie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,1%
  Podkarpackie
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,4%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 779 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  779,0
  Podkarpackie
  773,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat stalowowolski
  1,03
  Podkarpackie
  1,12
  Kraj
  1,01
 •  
 • 182,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 181,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 47,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat stalowowolski
  88,90
  woj. podkarpackie
  92,92
  Cały kraj
  96,62
 • 86,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. stalowowolski
  86,90
  Podkarpackie
  90,73
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat stalowowolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat stalowowolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  woj. podkarpackie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 438,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 380,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,33 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat stalowowolski
  95,33
  Województwo
  96,07
  Cały kraj
  100,01
 • 89,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  89,07
  Województwo
  91,31
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat stalowowolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat stalowowolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. stalowowolski
  21,0
  Województwo
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 • 14 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 14
 •  
 • 252,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 187,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie stalowowolskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  Podkarpackie
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 100,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 65,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat stalowowolski
  25,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 183,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 111,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  24,0
  Województwo
  22,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • 29,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 25,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat stalowowolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat stalowowolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat stalowowolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie stalowowolskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie stalowowolskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 972)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie stalowowolskim: 15 (publiczne: 13, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 11 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 8). W powiecie stalowowolskim 15 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 172 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 516 (uczestnicy: 140 410)
  • seanse filmowe: 24 (uczestnicy: 2 200)
  • wystawy: 42 (uczestnicy: 20 420)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 7 345)
  • koncerty: 115 (uczestnicy: 55 650)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 60 (uczestnicy: 7 060)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 45 (uczestnicy: 5 920)
  • konkursy: 32 (uczestnicy: 4 600)
  • pokazy teatralne: 111 (uczestnicy: 22 420)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 4 000)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 1 365)
  • inne: 35 (uczestnicy: 9 350)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 61 (członkowie: 1 477)
  • plastyczne/techniczne: 23 (członkowie: 328)
  • taneczne: 6 (członkowie: 280)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 183)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 44)
  • teatralne: 2 (członkowie: 60)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 105)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 340)
  • koło gospodyń wiejskich: 9 (członkowie: 93)
  • inne: 3 (członkowie: 36)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 32 (absolwenci: 432)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 56)
  • nauki gry na instrumentach: 19 (absolwenci: 251)
  • tańca: 2 (absolwenci: 60)
  • komputerowe: 6 (absolwenci: 65)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 13
  • muzyczne: 10
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 10
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 82 (członkowie: 2 123)
  • teatralne: 12 (członkowie: 219)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 219)
  • wokalne i chóry: 19 (członkowie: 382)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 9 (członkowie: 249)
  • taneczne: 30 (członkowie: 1 009)
  • inne: 1 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie stalowowolskim działały 3 kina posiadające 7 sal z 1 880 miejscami na widowni. Odbyło się 3 321 seansów, na które przyszło 103 824 widzów, w tym 684 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 28 289 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie stalowowolskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 113 390 zwiedzających, co daje 10 558 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie stalowowolskim działało 25 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 429 798 wolumenów oraz 200 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 68 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 28 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 412 208 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 205
  • dostępne dla czytelników: 134
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 134
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 16
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 24
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie stalowowolskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 103 782 wolumeny w tym ziobry specjalne: 899. Odnotowano 2 414 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 12 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 90 483 wolumeny. Odnotowano 3 642 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 37
  • dostępne dla czytelników: 21
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 21
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie stalowowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie stalowowolskim działało 61 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 304 członków. Zarejestrowano 3 945 ćwiczących (mężczyźni: 2 979, kobiety: 966, chłopcy do lat 18: 1 731, dziewczęta do lat 18: 724). Aktywne były 102 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (80), instruktora sportowego (70) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie stalowowolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stalowowolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat stalowowolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 100 wypadków drogowych w powiecie stalowowolskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 104 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 93,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 164,2 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie stalowowolskim zarejestrowanych było 63 323 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 47 498 samochodów osobowych (441,5 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 6 387 samochodów ciężarowych (64,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 202 autobusów (1,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 558 ciągników siodłowych (5,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 454 motocykli (41,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,0 lat.


  W 2017 roku w powiecie stalowowolskim znajdowały się 83 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 56 taksówek oraz 56 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 100 Wypadki drogowe
 • 9 Ofiary śmiertelne
 • 104 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie stalowowolskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 93,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  93,0
  Podkarpackie
  79,1
  Cała Polska
  87,6
 • 8,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  8,4
  Województwo
  6,6
  Polska
  7,9
 • 14,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  14,2
  Podkarpackie
  9,5
  Polska
  10,6
 • 164,24 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  164,2
  Województwo
  136,2
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 63 323 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie stalowowolskim w 2016 roku
 • 47 498 Samochody osobowe
 • 6 387 Samochody ciężarowe
 • 355 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 202 Autobusy
 • 390 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 559 Ciągniki samochodowe
 • 558   Ciągniki siodłowe
 • 3 833 Ciągniki rolnicze
 • 4 454 Motocykle
 • 1 395   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 476 Motorowery
 • 47 498Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Samochody osobowe w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 441,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat stalowowolski
  441,5
  Podkarpackie
  507,5
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 122
  • 1400-1649 kg14 202
  • 1650-1899 kg12 010
  • 1900 kg i więcej11 164
 • 10 122 do 1399 kg
 • 14 202 1400-1649 kg
 • 12 010 1650-1899 kg
 • 11 164 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 844 do 1399 cm3
 • 18 844
 • 25 088 1400-1999 cm3
 • 25 088
 • 3 566 2000 i więcej cm3
 • 3 566
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna25 610
  • olej napędowy14 421
  • gaz (LPG)7 354
  • pozostałe113
 • 25 610 benzyna
 • 14 421 olej napędowy
 • 7 354 gaz (LPG)
 • 113 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 212 do 1 roku
 • 1 212
 • 546 2 lata
 • 546
 • 698 3 lata
 • 698
 • 1 616 4-5 lat
 • 1 616
 • 2 041 6-7 lat
 • 2 041
 • 3 546 8-9 lat
 • 3 546
 • 3 826 10-11 lat
 • 3 826
 • 9 386 12-15 lat
 • 9 386
 • 12 107 16-20 lat
 • 12 107
 • 4 425 21-25 lat
 • 4 425
 • 2 617 26-30 lat
 • 2 617
 • 5 478 31 lat i więcej
 • 5 478
 • 17,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie stalowowolskim
 • pow. stalowowolski
  17,0 lat
  Podkarpackie
  18,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 6 387Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 64,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat stalowowolski
  64,6
  Podkarpackie
  76,8
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 505 do 999 kg
 • 3 505
 • 1 766 1000-1499 kg
 • 1 766
 • 477 1500-2999 kg
 • 477
 • 28 3000-3499 kg
 • 28
 • 77 3500-4999 kg
 • 77
 • 192 5000-6999 kg
 • 192
 • 161 7000-9999 kg
 • 161
 • 115 10000-14999 kg
 • 115
 • 66 15000 kg i więcej
 • 66
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 218
  • olej napędowy4 766
  • gaz (LPG)381
  • pozostałe22
 • 1 218 benzyna
 • 4 766 olej napędowy
 • 381 gaz (LPG)
 • 22 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 122 do 1 roku
 • 122
 • 100 2 lata
 • 100
 • 96 3 lata
 • 96
 • 219 4-5 lat
 • 219
 • 459 6-7 lat
 • 459
 • 501 8-9 lat
 • 501
 • 487 10-11 lat
 • 487
 • 1 248 12-15 lat
 • 1 248
 • 1 368 16-20 lat
 • 1 368
 • 540 21-25 lat
 • 540
 • 415 26-30 lat
 • 415
 • 832 31 lat i więcej
 • 832
 • 17,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie stalowowolskim
 • Powiat
  17,0 lat
  woj. podkarpackie
  18,3 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 202Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Autobusy w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,9 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. stalowowolski
  1,9
  Podkarpackie
  2,7
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy198
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 3 benzyna
 • 198 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 31 12-15 lat
 • 31
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 47 26-30 lat
 • 47
 • 12 31 lat i więcej
 • 12
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie stalowowolskim
 • Powiat
  19,5 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 558Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat stalowowolski
  5,2
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy556
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 1 benzyna
 • 556 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 6 2 lata
 • 6
 • 6 3 lata
 • 6
 • 57 4-5 lat
 • 57
 • 38 6-7 lat
 • 38
 • 100 8-9 lat
 • 100
 • 50 10-11 lat
 • 50
 • 91 12-15 lat
 • 91
 • 109 16-20 lat
 • 109
 • 39 21-25 lat
 • 39
 • 29 26-30 lat
 • 29
 • 20 31 lat i więcej
 • 20
 • 13,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie stalowowolskim
 • Tutaj
  13,5 lat
  Województwo
  12,6 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 4 454Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie stalowowolskim
 • Motocykle w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 41,4 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat stalowowolski
  41,4
  woj. podkarpackie
  49,6
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 89 do 1 roku
 • 89
 • 36 2 lata
 • 36
 • 21 3 lata
 • 21
 • 74 4-5 lat
 • 74
 • 112 6-7 lat
 • 112
 • 177 8-9 lat
 • 177
 • 220 10-11 lat
 • 220
 • 403 12-15 lat
 • 403
 • 403 16-20 lat
 • 403
 • 242 21-25 lat
 • 242
 • 813 26-30 lat
 • 813
 • 1 864 31 lat i więcej
 • 1 864
 • 25,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie stalowowolskim
 • pow. stalowowolski
  25,0 lat
  woj. podkarpackie
  25,9 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 83 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 26 km  Będących pod zarządem gminy
 • 29 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 28 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie stalowowolskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 997,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  997,9 km
  Podkarpackie
  331,2 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 7,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  7,7 km
  woj. podkarpackie
  2,8 km
  Kraj
  3,2 km
 • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 56 Liczba licencji na taksówki
 • 56 Liczba taksówek