Powiat wieluński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wieluński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 75 167 Liczba mieszkańców
 • 926 km2 Powierzchnia
 • 81 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,7% Stopa urbanizacji
 • Marek Kieler Starosta
 • pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń Adres starostwa powiatowego
 • EWI Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie wieluńskim (1)
 • Wieluń
Powiat wieluński na mapie
Identyfikatory
 • 1017 TERYT (TERC)
Herb powiatu wieluńskiego
powiat wieluński herb
Flaga powiatu wieluńskiego
powiat wieluński flaga

powiat wieluński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu
(43) 842-79-14
Andrzeja Struga 1
98-300 Wieluń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu
(43) 8433649, fax 043-8433884
ul. Kolejowa 63
98-300 Wieluń
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
(43) 843-72-11, (0-43) 843-42-12
ul. Warszawska 22A
98-300 Wieluń
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Wieluniu
(43) 843-40-70, 843-39-21
ul.P.O.W. 14
98-300 Wieluń
Starostwo Powiatowe w Wieluniu
(43) 843-42-80
(43) 843-42-63
Plac Kazimierza Wielkiego
98-300 Wieluń

Powiat wieluński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wieluński ma 75 167 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2050 roku wynosi 62 215, z czego 31 457 to kobiety, a 30 758 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wieluńskiego zawarli w 2021 roku 313 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu wieluńskiego jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wieluński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -401. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,31 na 1000 mieszkańców powiatu wieluńskiego. W 2021 roku urodziło się 599 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,2% zgonów w powiecie wieluńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,0% zgonów w powiecie wieluńskim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wieluńskiego przypada 13.25 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 730 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 931 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wieluńskiego -201. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  59,3% mieszkańców powiatu wieluńskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wieluńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75 167 Liczba mieszkańców
 • 38 340 Kobiety
 • 36 827 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wieluńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62 215 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 31 457 Kobiety
 • 30 758 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wieluńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wieluńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wieluńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wieluńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wieluński
  42,6 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wieluński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wieluńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wieluński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wieluński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wieluński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,2%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,7%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat wieluński
  9,9%
  łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 16,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat wieluński
  5,9%
  łódzkie
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat wieluński
  0,3%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wieluńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat wieluński
  4,1
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat wieluński
  1,2
  łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 313 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wieluńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -401 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -160 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -241 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,31 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. wieluński
  -5,3
  łódzkie
  -7,6
  Cała Polska
  -4,9
 • -5,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wieluńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wieluńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wieluńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wieluńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 599 Urodzenia żywe
 • 299 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 300 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  7,9
  woj. łódzkie
  8,1
  Cały kraj
  8,7
 • 35,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,4
  łódzkie
  36,2
  Cały kraj
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 393 g Średnia waga noworodków
 • 3 281 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 504 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wieluński
  3 393 g
  Województwo
  3 349 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 200 Waga 3500g - 3999g
 • 200
 • 233 Waga 3000g - 3499g
 • 233
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat wieluński
  1,25
  Województwo
  1,29
  Cała Polska
  1,32
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  woj. łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,60
  łódzkie
  0,51
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie wieluńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 000 Zgony
 • 459 Kobiety
  (Zgony)
 • 541 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  13,3
  woj. łódzkie
  15,7
  Cały kraj
  13,6
 • 166,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  166,9
  łódzkie
  194,3
  Cała Polska
  156,7
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  1,7
  łódzkie
  3,6
  Kraj
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wieluńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. wieluński
  38,2%
  Województwo
  29,3%
  Kraj
  34,8%
 • 20,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,0%
  łódzkie
  18,5%
  Polska
  19,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat wieluński
  4,2%
  łódzkie
  6,3%
  Polska
  5,4%
 • 128 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  75,7
  Cały kraj
  74,4
 • 270,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat wieluński
  270,4
  łódzkie
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 516,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 539,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 492,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wieluński
  516,5
  woj. łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 55,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wieluński
  55,5
  woj. łódzkie
  63,6
  Polska
  70,6
 • 31,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,7
  woj. łódzkie
  36,5
  Polska
  32,6
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  7,9
  Województwo
  7,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. wieluński
  0,7%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wieluńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 24 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 41 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat wieluński
  41,0
  łódzkie
  56,0
  Polska
  36,0
 • 20 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. wieluński
  20,0
  woj. łódzkie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 21 powieszenie się
 • 21
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 19 nieustalona
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 4 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony23
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 23 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 15 nieustalony
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 730 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 382 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 348 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 931 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 503 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 428 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -192 Saldo migracji
 • -115 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -201 Saldo migracji wewnętrznych
 • -121 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -80 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wieluńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wieluński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wieluńskim oddano do użytku 168 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,24 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wieluńskim to 26 086 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wieluńskim to 5,18 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie wieluńskim to 156,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,46% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,23% mieszkań posiada łazienkę, 78,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,28% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wieluńskim 119 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 497 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 244 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 66 transakcji (mediana cen - 4 747 zł/m2, średnia - 4 681 zł/m2), a na rynku wtórnym 53 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 734 zł/m2, średnia - 3 612 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 497 zł
 • Powiat
  4 497 zł
  woj. łódzkie
  5 134 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 497 zł Ogółem
 • 4 497 zł
 • 4 746 zł do 40 m2
 • 4 746 zł
 • 4 000 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 000 zł
 • 4 563 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 563 zł
 • 4 184 zł od 80,1 m2
 • 4 184 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 244 zł
 • powiat wieluński
  4 244 zł
  Województwo
  5 078 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 244 zł Ogółem
 • 4 244 zł
 • 4 340 zł do 40 m2
 • 4 340 zł
 • 4 061 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 061 zł
 • 4 371 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 371 zł
 • 4 115 zł od 80,1 m2
 • 4 115 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 119
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m226
  • od 40,1 do 60 m245
  • od 60,1 do 80 m244
  • od 80,1 m24
 • 26 do 40 m2
 • 45 od 40,1 do 60 m2
 • 44 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wieluńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 747 zł
 • Powiat
  4 747 zł
  łódzkie
  5 615 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 4 747 zł Ogółem
 • 4 747 zł
 • 4 882 zł do 40 m2
 • 4 882 zł
 • 4 972 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 972 zł
 • 4 601 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 601 zł
 • 4 346 zł od 80,1 m2
 • 4 346 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 681 zł
 • Tutaj
  4 681 zł
  woj. łódzkie
  5 598 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 681 zł Ogółem
 • 4 681 zł
 • 4 746 zł do 40 m2
 • 4 746 zł
 • 4 933 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 933 zł
 • 4 627 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 627 zł
 • 4 311 zł od 80,1 m2
 • 4 311 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 66
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m216
  • od 40,1 do 60 m214
  • od 60,1 do 80 m233
  • od 80,1 m23
 • 16 do 40 m2
 • 14 od 40,1 do 60 m2
 • 33 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 734 zł
 • pow. wieluński
  3 734 zł
  woj. łódzkie
  4 769 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 734 zł Ogółem
 • 3 734 zł
 • 3 483 zł do 40 m2
 • 3 483 zł
 • 3 852 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 852 zł
 • 4 047 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 047 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 612 zł
 • Powiat
  3 612 zł
  woj. łódzkie
  4 688 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 612 zł Ogółem
 • 3 612 zł
 • 3 671 zł do 40 m2
 • 3 671 zł
 • 3 622 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 622 zł
 • 3 580 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 580 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 53
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m231
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 31 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 26 086 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 344,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  344,40
  Województwo
  427,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 88,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. wieluński
  88,10 m2
  woj. łódzkie
  69,90 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,40 m2
  woj. łódzkie
  29,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,24
  Województwo
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. wieluński
  2,90
  łódzkie
  2,34
  Cały kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. wieluński
  0,68
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 168 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,24 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wieluński
  2,24
  łódzkie
  4,99
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 871 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  5,18
  Województwo
  4,01
  Polska
  3,90
 • 11,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wieluński
  11,59
  łódzkie
  19,99
  Kraj
  24,07
 • 26 239 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 156,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wieluński
  156,2 m2
  woj. łódzkie
  97,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,35 m2
  woj. łódzkie
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. wieluński
  94,46%
  łódzkie
  94,90%
  Kraj
  96,97%
 • 88,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wieluński
  88,67%
  woj. łódzkie
  89,89%
  Polska
  94,01%
 • 85,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wieluński
  85,23%
  łódzkie
  86,01%
  Kraj
  91,78%
 • 78,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  78,17%
  Województwo
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 1,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat wieluński
  1,28%
  Województwo
  45,26%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wieluński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wieluńskim na 1000 mieszkańców pracuje 191osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wieluńskim wynosiło w 2021 roku 5,2% (6,4% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wieluńskim wynosiło 4 994,12 PLN, co odpowiada 83.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wieluńskiego 8 349 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 981 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 632.

  43,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wieluńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,2% w przemyśle i budownictwie, a 11,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 191 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  191,0
  Województwo
  256,0
  Kraj
  257,0
 • 5,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,4% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • powiat wieluński
  5,2%
  łódzkie
  5,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wieluńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wieluńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wieluńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 994 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 994 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wieluńskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 349 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 981 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 632 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 43,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,2% Przemysł i budownictwo
 • 16,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,3% Pozostałe
 • 27,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wieluńskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 348 Pracujący ogółem
 • 7 042 Kobiety
 • 7 306 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wieluński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wieluński
  68,5
  Województwo
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 38,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,8
  woj. łódzkie
  43,1
  Cała Polska
  38,2
 • 130,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,4
  woj. łódzkie
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wieluński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wieluńskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 423 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 813 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 526 nowych podmiotów, a 286 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (707) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (477) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (1 096) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (246) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wieluńskim najwięcej (473) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 128) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (115) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,1% (2 087) podmiotów, a 70,3% (5 221) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wieluńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.2%) oraz Budownictwo (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 423 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 115 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 087 Przemysł i budownictwo
 • 5 221 Pozostała działalność
 • 526 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wieluńskim w 2021 roku
 • 286 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wieluńskim w 2021 roku
 • 5 813 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 128 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 128
 • 247 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 247
 • 44 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 44
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 7 419 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 419
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 388 Spółki handlowe ogółem
 • 388
 • 24  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 313  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 313
 • 23    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 23
 • 473 Spółki cywilne ogółem
 • 473
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 813 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 697 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 697
 • 1 126 Budownictwo
 • 1 126
 • 675 Przetwórstwo przemysłowe
 • 675
 • 456 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 456
 • 363 Transport i gospodarka magazynowa
 • 363
 • 338 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 338
 • 294 Pozostała działalność
 • 294
 • 142 Informacja i komunikacja
 • 142
 • 136 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 136
 • 132 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 132
 • 114 Edukacja
 • 114
 • 112 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 112
 • 101 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 101
 • 50 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 50
 • 48 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 48
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wieluńskim stwierdzono 1 581 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,95 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wieluńskim wynosi 76,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wieluńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,50 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 12,42 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,76 (59%), drogowe - 2,19 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 581 Przestępstwa ogółem
 • 1 581
 • 1 094 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 094
 • 284 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 284
 • 165 Przestępstwa drogowe
 • 165
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 937 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 937
 • 20,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. wieluński
  20,95
  woj. łódzkie
  22,60
  Cały kraj
  21,51
 • 14,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,50
  łódzkie
  11,92
  Cały kraj
  12,82
 • 3,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat wieluński
  3,76
  woj. łódzkie
  8,03
  Kraj
  5,89
 • 2,19 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. wieluński
  2,19
  łódzkie
  2,00
  Kraj
  1,85
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  łódzkie
  0,40
  Polska
  0,35
 • 12,42 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat wieluński
  12,42
  woj. łódzkie
  10,47
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat wieluński
  77%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat wieluński
  77%
  Województwo
  57%
  Polska
  64%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  59%
  Województwo
  81%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  woj. łódzkie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. wieluński
  96%
  łódzkie
  86%
  Kraj
  89%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat wieluński
  68%
  łódzkie
  47%
  Cały kraj
  53%

Powiat wieluński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wieluńskiego wyniosła w 2021 roku 107,8 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu wieluńskiego - 50.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,5 mln złotych, czyli 10,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wieluńskiego wyniosła w 2021 roku 109,5 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (54%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.4%). W budżecie powiatu wieluńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 238 złotych na mieszkańca (16,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,1 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wieluńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,7 mln

  886(100%)

  72,4 mln

  936(100%)

  79,5 mln

  1,0 tys(100%)

  84,1 mln

  1,1 tys(100%)

  90,7 mln

  1,2 tys(100%)

  100,9 mln

  1,3 tys(100%)

  100,0 mln

  1,3 tys(100%)

  107,8 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,6 mln

  382(43.1%)

  30,8 mln

  398(42.5%)

  32,6 mln

  422(41%)

  33,6 mln

  436(39.9%)

  37,5 mln

  489(41.3%)

  41,0 mln

  538(40.6%)

  49,5 mln

  654(49.5%)

  54,7 mln

  727(50.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,8 mln

  87,7(9.9%)

  8,9 mln

  115(12.3%)

  14,1 mln

  183(17.8%)

  13,1 mln

  170(15.6%)

  15,5 mln

  202(17%)

  19,3 mln

  253(19.1%)

  10,3 mln

  135(10.3%)

  10,7 mln

  143(10%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,5 mln

  83,7(9.4%)

  6,2 mln

  80,4(8.6%)

  6,6 mln

  85,0(8.3%)

  7,6 mln

  98,7(9%)

  8,7 mln

  113(9.5%)

  8,5 mln

  112(8.4%)

  8,6 mln

  114(8.6%)

  9,6 mln

  127(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,5 mln

  110(12.4%)

  8,5 mln

  111(11.8%)

  8,9 mln

  116(11.2%)

  6,2 mln

  80,7(7.4%)

  6,8 mln

  88,3(7.5%)

  8,1 mln

  106(8%)

  8,7 mln

  114(8.7%)

  8,7 mln

  116(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,3 mln

  54,8(6.2%)

  4,4 mln

  57,2(6.1%)

  4,5 mln

  57,8(5.6%)

  4,9 mln

  63,6(5.8%)

  5,3 mln

  69,4(5.9%)

  5,5 mln

  71,6(5.4%)

  6,3 mln

  83,6(6.3%)

  6,3 mln

  83,8(5.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 mln

  50,5(5.7%)

  4,0 mln

  51,9(5.5%)

  4,3 mln

  56,0(5.4%)

  5,0 mln

  65,2(6%)

  5,3 mln

  68,8(5.8%)

  4,8 mln

  62,9(4.8%)

  5,4 mln

  70,8(5.4%)

  5,7 mln

  75,2(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  29,8(3.4%)

  2,3 mln

  29,8(3.2%)

  2,6 mln

  33,8(3.3%)

  2,6 mln

  34,0(3.1%)

  2,6 mln

  33,3(2.8%)

  2,5 mln

  32,6(2.5%)

  3,0 mln

  39,4(3%)

  3,1 mln

  40,8(2.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,3 mln

  55,6(6.3%)

  3,9 mln

  50,9(5.4%)

  2,1 mln

  26,9(2.6%)

  3,3 mln

  42,8(3.9%)

  2,4 mln

  31,0(2.6%)

  2,3 mln

  30,2(2.3%)

  1,5 mln

  20,5(1.6%)

  1,8 mln

  24,5(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  13,0(1.5%)

  973,6 tys

  12,6(1.3%)

  1,2 mln

  16,0(1.6%)

  1,1 mln

  14,3(1.3%)

  1,0 mln

  13,5(1.1%)

  1,1 mln

  14,5(1.1%)

  1,2 mln

  15,3(1.2%)

  1,5 mln

  19,3(1.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  466,5 tys

  6,0(0.7%)

  464,3 tys

  6,0(0.6%)

  485,2 tys

  6,3(0.6%)

  557,2 tys

  7,2(0.7%)

  474,5 tys

  6,2(0.5%)

  603,9 tys

  7,9(0.6%)

  503,9 tys

  6,7(0.5%)

  535,7 tys

  7,1(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  161,3 tys

  2,1(0.2%)

  230,3 tys

  3,0(0.3%)

  195,1 tys

  2,5(0.2%)

  495,0 tys

  6,4(0.6%)

  190,8 tys

  2,5(0.2%)

  273,2 tys

  3,6(0.3%)

  107,5 tys

  1,4(0.1%)

  396,4 tys

  5,3(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  247,3 tys

  3,2(0.4%)

  715,5 tys

  9,3(1%)

  296,9 tys

  3,8(0.4%)

  312,9 tys

  4,1(0.4%)

  301,4 tys

  3,9(0.3%)

  409,6 tys

  5,4(0.4%)

  349,3 tys

  4,6(0.3%)

  338,3 tys

  4,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  206,8 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  276,5 tys

  3,6(0.4%)

  201,3 tys

  2,6(0.3%)

  216,2 tys

  2,8(0.3%)

  226,4 tys

  2,9(0.3%)

  206,2 tys

  2,7(0.2%)

  282,0 tys

  3,7(0.3%)

  150,1 tys

  2,0(0.2%)

  113,8 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  42,6 tys

  0,5(0.1%)

  41,8 tys

  0,5(0.1%)

  42,6 tys

  0,6(0.1%)

  46,6 tys

  0,6(0.1%)

  52,5 tys

  0,7(0.1%)

  56,3 tys

  0,7(0.1%)

  51,2 tys

  0,7(0.1%)

  65,5 tys

  0,9(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,6 tys

  0,1(0%)

  444,5 tys

  5,8(0.6%)

  576,7 tys

  7,5(0.7%)

  428,5 tys

  5,6(0.5%)

  207,4 tys

  2,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  180,7 tys

  2,3(0.3%)

  153,6 tys

  2,0(0.2%)

  221,3 tys

  2,9(0.3%)

  190,2 tys

  2,5(0.2%)

  157,6 tys

  2,1(0.2%)

  175,6 tys

  2,3(0.2%)

  22,7 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  14,8 tys

  0,2(0%)

  29,6 tys

  0,4(0%)

  327,9 tys

  4,2(0.4%)

  855,7 tys

  11,1(1%)

  414,0 tys

  5,4(0.5%)

  2,4 mln

  31,6(2.4%)

  81,0 tys

  1,1(0.1%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,5(0%)

  42,2 tys

  0,6(0%)

  38,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  17,2 tys

  0,2(0%)

  15,6

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  74,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  29,0 tys

  0,4(0%)

  29,0 tys

  0,4(0%)

  28,7 tys

  0,4(0%)

  33,7 tys

  0,4(0%)

  25,6 tys

  0,3(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wieluńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,2 mln

  905(100%)

  72,8 mln

  941(100%)

  78,7 mln

  1,0 tys(100%)

  83,2 mln

  1,1 tys(100%)

  87,5 mln

  1,1 tys(100%)

  100,6 mln

  1,3 tys(100%)

  103,3 mln

  1,4 tys(100%)

  109,5 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  38,7 mln

  499(55.1%)

  39,4 mln

  510(54.1%)

  42,0 mln

  544(53.4%)

  43,2 mln

  560(51.9%)

  44,8 mln

  584(51.2%)

  51,3 mln

  673(51%)

  57,2 mln

  756(55.4%)

  59,2 mln

  787(54%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,3 mln

  159(17.6%)

  13,5 mln

  175(18.6%)

  14,5 mln

  188(18.5%)

  15,8 mln

  206(19%)

  17,3 mln

  225(19.8%)

  19,2 mln

  252(19.1%)

  19,0 mln

  250(18.4%)

  21,9 mln

  291(20%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  73,6(8.1%)

  5,4 mln

  69,3(7.4%)

  6,0 mln

  77,1(7.6%)

  5,7 mln

  74,4(6.9%)

  6,3 mln

  82,1(7.2%)

  7,2 mln

  94,6(7.2%)

  8,1 mln

  107(7.8%)

  8,1 mln

  108(7.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  54,8(6%)

  4,4 mln

  57,0(6.1%)

  4,5 mln

  57,7(5.7%)

  4,9 mln

  63,4(5.9%)

  5,3 mln

  69,3(6.1%)

  5,4 mln

  71,4(5.4%)

  6,2 mln

  81,7(6%)

  6,3 mln

  83,4(5.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  16,3(1.8%)

  2,4 mln

  31,4(3.3%)

  3,3 mln

  42,5(4.2%)

  3,3 mln

  42,6(3.9%)

  4,0 mln

  51,8(4.5%)

  5,8 mln

  76,1(5.8%)

  2,6 mln

  34,3(2.5%)

  3,3 mln

  44,3(3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  338,6 tys

  4,4(0.4%)

  110,0 tys

  1,4(0.1%)

  192,6 tys

  2,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  949,4 tys

  12,5(0.9%)

  2,0 mln

  26,4(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  21,6(2.4%)

  1,4 mln

  17,8(1.9%)

  2,3 mln

  29,5(2.9%)

  3,0 mln

  38,7(3.6%)

  2,6 mln

  34,2(3%)

  2,7 mln

  34,8(2.6%)

  2,8 mln

  36,5(2.7%)

  1,9 mln

  24,8(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  35,2(3.9%)

  2,5 mln

  32,5(3.5%)

  2,0 mln

  25,4(2.5%)

  1,6 mln

  21,1(2%)

  2,0 mln

  26,2(2.3%)

  1,8 mln

  23,5(1.8%)

  1,3 mln

  17,8(1.3%)

  1,7 mln

  23,2(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  13,4(1.5%)

  1,2 mln

  15,0(1.6%)

  1,1 mln

  14,8(1.5%)

  1,1 mln

  14,6(1.3%)

  1,1 mln

  14,2(1.2%)

  1,2 mln

  15,4(1.2%)

  1,3 mln

  17,8(1.3%)

  1,4 mln

  18,3(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  783,3 tys

  10,1(1.1%)

  632,2 tys

  8,2(0.9%)

  893,9 tys

  11,6(1.1%)

  1,0 mln

  13,5(1.2%)

  894,6 tys

  11,7(1%)

  859,8 tys

  11,3(0.9%)

  1,2 mln

  16,1(1.2%)

  1,2 mln

  15,5(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  852,3 tys

  11,0(1.2%)

  1,1 mln

  14,5(1.5%)

  612,8 tys

  7,9(0.8%)

  640,3 tys

  8,3(0.8%)

  561,3 tys

  7,3(0.6%)

  596,5 tys

  7,8(0.6%)

  483,3 tys

  6,4(0.5%)

  634,8 tys

  8,4(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  321,0 tys

  4,1(0.5%)

  336,5 tys

  4,4(0.5%)

  630,1 tys

  8,2(0.8%)

  1,1 mln

  14,9(1.4%)

  711,2 tys

  9,3(0.8%)

  2,7 mln

  35,5(2.7%)

  298,5 tys

  3,9(0.3%)

  298,7 tys

  4,0(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  243,9 tys

  3,1(0.3%)

  160,4 tys

  2,1(0.2%)

  188,0 tys

  2,4(0.2%)

  214,3 tys

  2,8(0.3%)

  215,5 tys

  2,8(0.2%)

  248,7 tys

  3,3(0.2%)

  197,1 tys

  2,6(0.2%)

  262,0 tys

  3,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  57,1 tys

  0,7(0.1%)

  48,3 tys

  0,6(0.1%)

  88,0 tys

  1,1(0.1%)

  26,9 tys

  0,3(0%)

  76,7 tys

  1,0(0.1%)

  99,9 tys

  1,3(0.1%)

  58,9 tys

  0,8(0.1%)

  90,5 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  191,5 tys

  2,5(0.3%)

  307,0 tys

  4,0(0.4%)

  162,9 tys

  2,1(0.2%)

  131,1 tys

  1,7(0.2%)

  195,7 tys

  2,6(0.2%)

  100,0 tys

  1,3(0.1%)

  78,4 tys

  1,0(0.1%)

  69,1 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,2 tys

  0,8(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  54,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,5(0%)

  42,2 tys

  0,6(0%)

  38,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  121,2 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,2 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  74,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wieluński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 091 mieszkańców powiatu wieluńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 307 kobiet oraz 8 784 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 9,8% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,6% mieszkańców powiatu wieluńskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wieluńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wieluńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,4%) oraz zasadnicze zawodowe (21,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,0%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2021 w powiecie wieluńskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 100 oddziałów uczęszczało 1 912 dzieci (954 dziewczynki oraz 958 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieluńskim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 82 oddziałów uczęszczało 1 730 dzieci (826 dziewczynek oraz 904 chłopców). Dostępnych było 1 750 miejsc.

  16,3% mieszkańców powiatu wieluńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 919 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 44 szkoły podstawowe, w których w 437 oddziałach uczyło się 6 142 uczniów (3 003 kobiety oraz 3 139 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieluńskim placówkę miało 49 szkół podstawowych, w których w 323 oddziałach uczyło się 5 100 uczniów (2 486 kobiet oraz 2 614 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,1 uczniów.

  W powiecie wieluńskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 713 uczniów (1 140 kobiet oraz 573 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 376 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieluńskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 917 uczniów (1 210 kobiet oraz 707 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 614 absolwentów.

  W powiecie wieluńskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 33 oddziałach uczyło się 784 uczniów (227 kobiet oraz 557 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,5 uczniów. 23,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,0% mieszkańców powiatu wieluńskiego w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 29,0% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,8%
  łódzkie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,5%
  Województwo
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat wieluński
  9,8%
  Województwo
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wieluński
  19,9%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wieluński
  29,6%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,7%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 15,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. wieluński
  3,4%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 919 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  919,0
  łódzkie
  905,0
  Polska
  896,0
 • 1,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,06
  łódzkie
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 22 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 100 Oddziały
 • 37 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 873 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wieluński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 912 Dzieci
 • 954 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 958 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 408 3 lata
 • 408
 • 506 4 lata
 • 506
 • 517 5 lata
 • 517
 • 448 6 lat
 • 448
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 205 3 lata
 • 205
 • 253 4 lata
 • 253
 • 240 5 lata
 • 240
 • 237 6 lat
 • 237
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 203 3 lata
 • 203
 • 253 4 lata
 • 253
 • 277 5 lata
 • 277
 • 211 6 lat
 • 211
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 702 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 157,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 156,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 139 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wieluński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53 Dzieci
 • 25 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 28 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,2%
  52,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 14 4 lata
 • 14
 • 13 5 lata
 • 13
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 8 4 lata
 • 8
 • 4 5 lata
 • 4
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 6 4 lata
 • 6
 • 9 5 lata
 • 9
 • 7 6 lat
 • 7
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 409 Oddziały
 • 6 089 Uczniowie
 • 2 987 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 694 Uczniowie w 1 klasie
 • 342 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 352 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 743 Absolwenci
 • 351 Kobiety
  (absolwenci)
 • 392 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 28 Oddziały
 • 53 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,2%
  69,8%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat wieluński
  14,1
  woj. łódzkie
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,1
 • 14,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,1
 • 14,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,9
 • 1,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,9
 •  
 • 555,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 463,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 92,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 26,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 52 Oddziały
 • 1 555 Uczniowie
 • 1 070 Kobiety
  (uczniowie)
 • 485 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,8%
  31,2%
 • 402 Uczniowie w 1 klasie
 • 277 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 125 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 338 Absolwenci
 • 230 Kobiety
  (absolwenci)
 • 108 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 158 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 38 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat wieluński
  29,5
  łódzkie
  26,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 103,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 67,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 175 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 124 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,0%
  45,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat wieluński
  23,8
  woj. łódzkie
  19,3
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 23,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 23,8
 • 26,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,3
 • 5,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wieluński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wieluński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wieluński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wieluńskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie wieluńskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ★★), 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 16, liczba miejsc: 590)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie wieluńskim: 15 (publiczne: 12, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wieluńskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 695 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 582 (uczestnicy: 17 354)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 56)
  • wystawy: 99 (uczestnicy: 1 680)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 1 231)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 3 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 88 (uczestnicy: 2 134)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 67 (uczestnicy: 1 568)
  • konkursy: 110 (uczestnicy: 1 738)
  • pokazy teatralne: 16 (uczestnicy: 2 869)
  • interdyscyplinarne: 13 (uczestnicy: 437)
  • warsztaty: 90 (uczestnicy: 1 269)
  • inne: 62 (uczestnicy: 872)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 59 (członkowie: 1 102)
  • plastyczne/techniczne: 15 (członkowie: 239)
  • taneczne: 11 (członkowie: 187)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 103)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)
  • teatralne: 3 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 72)
  • literackie: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 280)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • inne: 9 (członkowie: 162)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 23)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 50 (członkowie: 739)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 191)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 113)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 18 (członkowie: 249)
  • taneczne: 6 (członkowie: 126)
  • inne: 3 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wieluńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 7 896 zwiedzających, co daje 1 046 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wieluńskim działało 30 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 402 143 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 53 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 378 586 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 142
  • dostępne dla czytelników: 65
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 65
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 22
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 24
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wieluńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 40 213 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 498. Odnotowano 1 179 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 486 wolumenów. Odnotowano 2 385 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wieluńskim działało 40 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 904 członków. Zarejestrowano 2 009 ćwiczących (mężczyźni: 1 705, kobiety: 304, chłopcy do lat 18: 1 070, dziewczęta do lat 18: 234). Aktywnych było 65 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wieluńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wieluński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 28 wypadków drogowych w powiecie wieluńskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 27 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 26,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie wieluńskim zarejestrowanych było 78 171 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 51 675 samochodów osobowych (682,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 9 434 samochodów ciężarowych (162,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 320 autobusów (4,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 2 862 ciągników siodłowych (37,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 652 motocykli (61,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 9,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,5 lat.


  W 2021 roku w powiecie wieluńskim znajdowały się 32 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 27 Ranni
  (rok 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wieluńskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 37,25 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat wieluński
  37,3
  łódzkie
  95,4
  Polska
  59,9
 • 9,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  9,3
  Województwo
  7,9
  Polska
  5,9
 • 35,92 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. wieluński
  35,9
  woj. łódzkie
  114,3
  Cały kraj
  69,4
 • 14,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  14,1
  łódzkie
  10,1
  Polska
  7,6
 • 26,86 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. wieluński
  26,9
  Województwo
  126,4
  Polska
  80,2
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat wieluński
  25,0
  łódzkie
  8,3
  Kraj
  9,8
 • 96,43 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat wieluński
  96,4
  woj. łódzkie
  119,8
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 78 171 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wieluńskim w 2020 roku
 • 51 675 Samochody osobowe
 • 9 434 Samochody ciężarowe
 • 43 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 320 Autobusy
 • 526 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 862 Ciągniki samochodowe
 • 2 862   Ciągniki siodłowe
 • 8 702 Ciągniki rolnicze
 • 4 652 Motocykle
 • 1 742   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 128 Motorowery
 • 51 675Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Samochody osobowe w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 682,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  682,3
  woj. łódzkie
  666,6
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 718
  • 1400-1649 kg12 713
  • 1650-1899 kg13 820
  • 1900 kg i więcej15 424
 • 9 718 do 1399 kg
 • 12 713 1400-1649 kg
 • 13 820 1650-1899 kg
 • 15 424 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 17 588 do 1399 cm3
 • 17 588
 • 29 463 1400-1999 cm3
 • 29 463
 • 4 624 2000 i więcej cm3
 • 4 624
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 596
  • olej napędowy16 169
  • gaz (LPG)12 252
  • pozostałe658
 • 22 596 benzyna
 • 16 169 olej napędowy
 • 12 252 gaz (LPG)
 • 658 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 553 do 1 roku
 • 553
 • 482 2 lata
 • 482
 • 613 3 lata
 • 613
 • 1 352 4-5 lat
 • 1 352
 • 1 473 6-7 lat
 • 1 473
 • 2 092 8-9 lat
 • 2 092
 • 2 804 10-11 lat
 • 2 804
 • 9 107 12-15 lat
 • 9 107
 • 12 508 16-20 lat
 • 12 508
 • 9 070 21-25 lat
 • 9 070
 • 4 543 26-30 lat
 • 4 543
 • 7 078 31 lat i więcej
 • 7 078
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wieluńskim
 • Tutaj
  19,3 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 9 434Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 162,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  162,4
  łódzkie
  111,5
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 143 do 999 kg
 • 4 143
 • 2 823 1000-1499 kg
 • 2 823
 • 662 1500-2999 kg
 • 662
 • 112 3000-3499 kg
 • 112
 • 217 3500-4999 kg
 • 217
 • 673 5000-6999 kg
 • 673
 • 303 7000-9999 kg
 • 303
 • 317 10000-14999 kg
 • 317
 • 184 15000 kg i więcej
 • 184
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 658
  • olej napędowy6 123
  • gaz (LPG)621
  • pozostałe1 032
 • 1 658 benzyna
 • 6 123 olej napędowy
 • 621 gaz (LPG)
 • 1 032 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 258 do 1 roku
 • 258
 • 130 2 lata
 • 130
 • 161 3 lata
 • 161
 • 323 4-5 lat
 • 323
 • 333 6-7 lat
 • 333
 • 384 8-9 lat
 • 384
 • 508 10-11 lat
 • 508
 • 1 213 12-15 lat
 • 1 213
 • 1 564 16-20 lat
 • 1 564
 • 1 308 21-25 lat
 • 1 308
 • 751 26-30 lat
 • 751
 • 2 501 31 lat i więcej
 • 2 501
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wieluńskim
 • powiat wieluński
  20,8 lat
  łódzkie
  20,5 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 320Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Autobusy w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,2
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy189
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe114
 • 17 benzyna
 • 189 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 114 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 29 12-15 lat
 • 29
 • 51 16-20 lat
 • 51
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 141 31 lat i więcej
 • 141
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wieluńskim
 • Powiat
  25,7 lat
  woj. łódzkie
  22,6 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 2 862Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 37,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  37,8
  Województwo
  11,6
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24
  • olej napędowy2 615
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe223
 • 24 benzyna
 • 2 615 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 223 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 224 do 1 roku
 • 224
 • 242 2 lata
 • 242
 • 275 3 lata
 • 275
 • 509 4-5 lat
 • 509
 • 382 6-7 lat
 • 382
 • 348 8-9 lat
 • 348
 • 113 10-11 lat
 • 113
 • 287 12-15 lat
 • 287
 • 164 16-20 lat
 • 164
 • 119 21-25 lat
 • 119
 • 65 26-30 lat
 • 65
 • 134 31 lat i więcej
 • 134
 • 9,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wieluńskim
 • Powiat
  9,3 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 652Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Motocykle w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 61,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  61,4
  woj. łódzkie
  45,3
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 27 2 lata
 • 27
 • 32 3 lata
 • 32
 • 161 4-5 lat
 • 161
 • 108 6-7 lat
 • 108
 • 110 8-9 lat
 • 110
 • 129 10-11 lat
 • 129
 • 430 12-15 lat
 • 430
 • 566 16-20 lat
 • 566
 • 448 21-25 lat
 • 448
 • 277 26-30 lat
 • 277
 • 2 303 31 lat i więcej
 • 2 303
 • 25,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wieluńskim
 • Powiat
  25,5 lat
  Województwo
  25,0 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 18 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wieluńskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 349,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. wieluński
  349,7 km
  łódzkie
  573,4 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,3 km
  woj. łódzkie
  4,3 km
  Polska
  4,9 km
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami