Powiat wieluński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wieluński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 72 875 Liczba mieszkańców
 • 926 km2 Powierzchnia
 • 79 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,7% Stopa urbanizacji
 • Marek Kieler Starosta
 • pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń Adres starostwa powiatowego
 • EWI Tablice rejestracyjne
Powiat wieluński na mapie
Identyfikatory
 • 1017 TERYT (TERC)
Herb powiatu wieluńskiego
powiat wieluński herb
Flaga powiatu wieluńskiego
powiat wieluński flaga

powiat wieluński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu
(43) 842-79-14
Andrzeja Struga 1
98-300 Wieluń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu
(43) 8433649, fax 043-8433884
ul. Kolejowa 63
98-300 Wieluń
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
(43) 843-72-11, (0-43) 843-42-12
ul. Warszawska 22A
98-300 Wieluń
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Wieluniu
(43) 843-40-70, 843-39-21
ul.P.O.W. 14
98-300 Wieluń
Starostwo Powiatowe w Wieluniu
(43) 843-42-80
(43) 843-42-63
Plac Kazimierza Wielkiego
98-300 Wieluń

Powiat wieluński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat wieluński ma 72 875 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2050 roku wynosi 62 215, z czego 31 457 to kobiety, a 30 758 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wieluńskiego zawarli w 2022 roku 276 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu wieluńskiego jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wieluński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -391. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,33 na 1000 mieszkańców powiatu wieluńskiego. W 2022 roku urodziło się 504 dzieci, w tym 51,6% dziewczynek i 48,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 366 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 33,3% zgonów w powiecie wieluńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w powiecie wieluńskim były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wieluńskiego przypada 12.2 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 708 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 853 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wieluńskiego -145. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  59,3% mieszkańców powiatu wieluńskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wieluńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 72 875 Liczba mieszkańców
 • 37 279 Kobiety
 • 35 596 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wieluńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62 215 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 31 457 Kobiety
 • 30 758 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wieluńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wieluńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wieluńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wieluńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat wieluński
  42,6 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wieluński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wieluńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wieluński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wieluński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wieluński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat wieluński
  27,2%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat wieluński
  56,7%
  Województwo
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat wieluński
  9,9%
  łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 16,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. wieluński
  5,9%
  łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat wieluński
  0,3%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wieluńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  łódzkie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. wieluński
  1,3
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 276 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wieluńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -391 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -195 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -196 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  -5,3
  Województwo
  -6,4
  Cała Polska
  -3,8
 • -7,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wieluńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wieluńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wieluńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wieluńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 504 Urodzenia żywe
 • 260 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 244 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,6%
  48,4%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,9
  woj. łódzkie
  7,6
  Kraj
  8,1
 • 31,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,7
  łódzkie
  34,6
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 366 g Średnia waga noworodków
 • 3 312 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 422 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat wieluński
  3 366 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 151 Waga 3500g - 3999g
 • 151
 • 216 Waga 3000g - 3499g
 • 216
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,22
  łódzkie
  1,28
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,63
  łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,54
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie wieluńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 895 Zgony
 • 455 Kobiety
  (Zgony)
 • 440 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,8%
  49,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  12,2
  łódzkie
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 177,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  177,6
  woj. łódzkie
  183,7
  Cały kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wieluński
  0,0
  łódzkie
  4,0
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat wieluński
  3,0
  łódzkie
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wieluńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,3%
  łódzkie
  29,5%
  Polska
  36,0%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wieluński
  20,4%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. wieluński
  6,7%
  woj. łódzkie
  7,9%
  Cały kraj
  6,7%
 • 48 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,0
  Cała Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Cały kraj
  70,6
 • 249,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  249,4
  łódzkie
  306,0
  Cała Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Cała Polska
  253,9
 • 406,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 479,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 329,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wieluński
  406,1
  woj. łódzkie
  412,1
  Kraj
  426,2
 • 37,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wieluński
  37,6
  łódzkie
  53,5
  Polska
  62,9
 • 24,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. wieluński
  24,0
  woj. łódzkie
  38,6
  Kraj
  33,8
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,7
  woj. łódzkie
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wieluński
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wieluńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 Osoby w zamachach samobójczych
 • 16 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 36 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 29 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 71 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  71,0
  łódzkie
  60,0
  Cała Polska
  38,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  14,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 13 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 13
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 12 samookaleczenie powierzchniowe
 • 12
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 19 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 19
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 7 zawód miłosny
 • 7
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 13 nieustalona
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 6 13-18 lat
 • 6
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 10 25-29 lat
 • 10
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy13
  • pod wpływem alkoholu13
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków8
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 13 trzeźwy
 • 13 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 8 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 25 kawaler/panna
 • 25
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie5
  • wyższe0
  • nieustalony31
 • 0 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 0 wyższe
 • 31 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 12 na utrzymaniu innej osoby
 • 12
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 19 nieustalony
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 708 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 368 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 340 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 853 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 441 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 412 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -139 Saldo migracji
 • -70 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -69 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -145 Saldo migracji wewnętrznych
 • -73 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -72 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wieluńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wieluński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wieluńskim oddano do użytku 257 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,51 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wieluńskim to 26 702 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 365 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  74,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 25,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wieluńskim to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie wieluńskim to 132,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,02% mieszkań posiada łazienkę, 83,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,04% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie wieluńskim 84 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 857 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 446 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 transakcje (mediana cen - 3 001 zł/m2, średnia - 3 575 zł/m2), a na rynku wtórnym 81 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 900 zł/m2, średnia - 5 528 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 857 zł
 • pow. wieluński
  5 857 zł
  woj. łódzkie
  6 223 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 5 857 zł Ogółem
 • 5 857 zł
 • 6 143 zł do 40 m2
 • 6 143 zł
 • 5 879 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 879 zł
 • 5 439 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 439 zł
 • 4 614 zł od 80,1 m2
 • 4 614 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 446 zł
 • Powiat
  5 446 zł
  woj. łódzkie
  6 145 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 5 446 zł Ogółem
 • 5 446 zł
 • 6 219 zł do 40 m2
 • 6 219 zł
 • 5 571 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 571 zł
 • 5 347 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 347 zł
 • 4 388 zł od 80,1 m2
 • 4 388 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 84
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m252
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m28
 • 20 do 40 m2
 • 52 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wieluńskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 001 zł
 • Tutaj
  3 001 zł
  Województwo
  6 661 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 3 001 zł Ogółem
 • 3 001 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 575 zł
 • pow. wieluński
  3 575 zł
  woj. łódzkie
  6 567 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 3 575 zł Ogółem
 • 3 575 zł
 • 3Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 900 zł
 • Tutaj
  5 900 zł
  woj. łódzkie
  5 818 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 5 900 zł Ogółem
 • 5 900 zł
 • 6 143 zł do 40 m2
 • 6 143 zł
 • 5 902 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 902 zł
 • 5 439 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 439 zł
 • 5 010 zł od 80,1 m2
 • 5 010 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 528 zł
 • Powiat
  5 528 zł
  Województwo
  5 791 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 5 528 zł Ogółem
 • 5 528 zł
 • 6 219 zł do 40 m2
 • 6 219 zł
 • 5 666 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 666 zł
 • 5 347 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 347 zł
 • 4 417 zł od 80,1 m2
 • 4 417 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 81
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m250
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m27
 • 20 do 40 m2
 • 50 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 702 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 365,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. wieluński
  365,10
  łódzkie
  445,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. wieluński
  89,70 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 32,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat wieluński
  32,80 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,35 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,35
  Województwo
  3,68
  Polska
  3,83
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat wieluński
  2,74
  łódzkie
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wieluński
  0,63
  woj. łódzkie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 257 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  3,51
  woj. łódzkie
  5,58
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 285 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. wieluński
  5,00
  łódzkie
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 17,57 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat wieluński
  17,57
  woj. łódzkie
  21,24
  Polska
  24,56
 • 33 933 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 132,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat wieluński
  132,0 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,46 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat wieluński
  96,72%
  Województwo
  96,76%
  Cała Polska
  97,75%
 • 91,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  91,72%
  Województwo
  92,46%
  Kraj
  95,18%
 • 89,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wieluński
  89,02%
  łódzkie
  89,88%
  Kraj
  93,75%
 • 83,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,97%
  Województwo
  82,27%
  Kraj
  85,83%
 • 4,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. wieluński
  4,04%
  Województwo
  46,52%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat wieluński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wieluńskim na 1000 mieszkańców pracuje 195osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wieluńskim wynosiło w 2023 roku 6,1% (6,1% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wieluńskim wynosiło 5 497,22 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wieluńskiego 8 349 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 981 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 632.

  27,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wieluńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,9% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 195 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  195,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Cała Polska
  259,0
 • 6,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,6% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,1%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wieluńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wieluńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wieluńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 994 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. wieluński
  5 497 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wieluńskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 349 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 981 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 632 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,9% Przemysł i budownictwo
 • 20,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,5% Pozostałe
 • 35,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wieluńskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 348 Pracujący ogółem
 • 7 042 Kobiety
 • 7 306 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wieluński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,5
  łódzkie
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 38,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wieluński
  38,8
  woj. łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 130,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. wieluński
  130,4
  łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wieluński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie wieluńskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 832 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 117 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 549 nowych podmiotów, a 297 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (707) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (477) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (1 096) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (246) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wieluńskim najwięcej (470) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 550) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (111) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,8% (2 259) podmiotów, a 69,7% (5 462) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wieluńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.2%) oraz Budownictwo (20.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 832 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 111 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 259 Przemysł i budownictwo
 • 5 462 Pozostała działalność
 • 549 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wieluńskim w 2023 roku
 • 297 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wieluńskim w 2023 roku
 • 6 117 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 550 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 550
 • 234 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 234
 • 44 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 44
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 7 828 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 828
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 443 Spółki handlowe ogółem
 • 443
 • 22  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 371  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 371
 • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 470 Spółki cywilne ogółem
 • 470
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 117 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 664 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 664
 • 1 223 Budownictwo
 • 1 223
 • 728 Przetwórstwo przemysłowe
 • 728
 • 511 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 511
 • 368 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 368
 • 368 Transport i gospodarka magazynowa
 • 368
 • 331 Pozostała działalność
 • 331
 • 182 Informacja i komunikacja
 • 182
 • 141 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 141
 • 138 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 138
 • 118 Edukacja
 • 118
 • 115 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 115
 • 97 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 97
 • 55 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 55
 • 48 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 48
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wieluńskim stwierdzono 1 255 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wieluńskim wynosi 75,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wieluńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,09 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,86 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,90 (39%), drogowe - 2,48 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 255 Przestępstwa ogółem
 • 1 255
 • 520 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 520
 • 503 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 503
 • 182 Przestępstwa drogowe
 • 182
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 433 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 433
 • 17,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,10
  łódzkie
  19,38
  Polska
  22,81
 • 7,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat wieluński
  7,09
  woj. łódzkie
  11,45
  Cała Polska
  12,98
 • 6,86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat wieluński
  6,86
  Województwo
  5,35
  Cały kraj
  6,99
 • 2,48 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat wieluński
  2,48
  Województwo
  1,94
  Polska
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,38
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 5,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,90
  woj. łódzkie
  10,36
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wieluński
  76%
  łódzkie
  65%
  Kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat wieluński
  66%
  łódzkie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  74%
  łódzkie
  67%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  łódzkie
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat wieluński
  40%
  Województwo
  44%
  Cały kraj
  51%

Powiat wieluński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wieluńskiego wyniosła w 2022 roku 134,2 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu wieluńskiego - 42.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,8 mln złotych, czyli 20,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wieluńskiego wyniosła w 2022 roku 132,6 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7%). W budżecie powiatu wieluńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 291 złotych na mieszkańca (16,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,7 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wieluńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,4 mln

  936(100%)

  79,5 mln

  1,0 tys(100%)

  84,1 mln

  1,1 tys(100%)

  90,7 mln

  1,2 tys(100%)

  100,9 mln

  1,3 tys(100%)

  100,0 mln

  1,3 tys(100%)

  107,8 mln

  1,5 tys(100%)

  134,2 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  30,8 mln

  398(42.5%)

  32,6 mln

  422(41%)

  33,6 mln

  436(39.9%)

  37,5 mln

  489(41.3%)

  41,0 mln

  538(40.6%)

  49,5 mln

  654(49.5%)

  54,7 mln

  727(50.7%)

  56,5 mln

  773(42.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,9 mln

  115(12.3%)

  14,1 mln

  183(17.8%)

  13,1 mln

  170(15.6%)

  15,5 mln

  202(17%)

  19,3 mln

  253(19.1%)

  10,3 mln

  135(10.3%)

  10,7 mln

  143(10%)

  18,9 mln

  258(14.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,2 mln

  80,4(8.6%)

  6,6 mln

  85,0(8.3%)

  7,6 mln

  98,7(9%)

  8,7 mln

  113(9.5%)

  8,5 mln

  112(8.4%)

  8,6 mln

  114(8.6%)

  9,6 mln

  127(8.9%)

  12,5 mln

  171(9.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  50,9(5.4%)

  2,1 mln

  26,9(2.6%)

  3,3 mln

  42,8(3.9%)

  2,4 mln

  31,0(2.6%)

  2,3 mln

  30,2(2.3%)

  1,5 mln

  20,5(1.6%)

  1,8 mln

  24,5(1.7%)

  9,8 mln

  134(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,5 mln

  111(11.8%)

  8,9 mln

  116(11.2%)

  6,2 mln

  80,7(7.4%)

  6,8 mln

  88,3(7.5%)

  8,1 mln

  106(8%)

  8,7 mln

  114(8.7%)

  8,7 mln

  116(8.1%)

  9,8 mln

  133(7.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  57,2(6.1%)

  4,5 mln

  57,8(5.6%)

  4,9 mln

  63,6(5.8%)

  5,3 mln

  69,4(5.9%)

  5,5 mln

  71,6(5.4%)

  6,3 mln

  83,6(6.3%)

  6,3 mln

  83,8(5.8%)

  7,0 mln

  95,1(5.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,0 mln

  51,9(5.5%)

  4,3 mln

  56,0(5.4%)

  5,0 mln

  65,2(6%)

  5,3 mln

  68,8(5.8%)

  4,8 mln

  62,9(4.8%)

  5,4 mln

  70,8(5.4%)

  5,7 mln

  75,2(5.2%)

  6,2 mln

  84,3(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  29,8(3.2%)

  2,6 mln

  33,8(3.3%)

  2,6 mln

  34,0(3.1%)

  2,6 mln

  33,3(2.8%)

  2,5 mln

  32,6(2.5%)

  3,0 mln

  39,4(3%)

  3,1 mln

  40,8(2.8%)

  4,5 mln

  61,2(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  973,6 tys

  12,6(1.3%)

  1,2 mln

  16,0(1.6%)

  1,1 mln

  14,3(1.3%)

  1,0 mln

  13,5(1.1%)

  1,1 mln

  14,5(1.1%)

  1,2 mln

  15,3(1.2%)

  1,5 mln

  19,3(1.3%)

  1,5 mln

  20,9(1.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  444,5 tys

  5,8(0.6%)

  576,7 tys

  7,5(0.7%)

  428,5 tys

  5,6(0.5%)

  207,4 tys

  2,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  1,5 mln

  20,1(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  201,3 tys

  2,6(0.3%)

  216,2 tys

  2,8(0.3%)

  226,4 tys

  2,9(0.3%)

  206,2 tys

  2,7(0.2%)

  282,0 tys

  3,7(0.3%)

  150,1 tys

  2,0(0.2%)

  113,8 tys

  1,5(0.1%)

  708,8 tys

  9,7(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  715,5 tys

  9,3(1%)

  296,9 tys

  3,8(0.4%)

  312,9 tys

  4,1(0.4%)

  301,4 tys

  3,9(0.3%)

  409,6 tys

  5,4(0.4%)

  349,3 tys

  4,6(0.3%)

  338,3 tys

  4,5(0.3%)

  531,5 tys

  7,3(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  464,3 tys

  6,0(0.6%)

  485,2 tys

  6,3(0.6%)

  557,2 tys

  7,2(0.7%)

  474,5 tys

  6,2(0.5%)

  603,9 tys

  7,9(0.6%)

  503,9 tys

  6,7(0.5%)

  535,7 tys

  7,1(0.5%)

  309,7 tys

  4,2(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  230,3 tys

  3,0(0.3%)

  195,1 tys

  2,5(0.2%)

  495,0 tys

  6,4(0.6%)

  190,8 tys

  2,5(0.2%)

  273,2 tys

  3,6(0.3%)

  107,5 tys

  1,4(0.1%)

  396,4 tys

  5,3(0.4%)

  210,3 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  206,8 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  41,8 tys

  0,5(0.1%)

  42,6 tys

  0,6(0.1%)

  46,6 tys

  0,6(0.1%)

  52,5 tys

  0,7(0.1%)

  56,3 tys

  0,7(0.1%)

  51,2 tys

  0,7(0.1%)

  65,5 tys

  0,9(0.1%)

  123,5 tys

  1,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  29,6 tys

  0,4(0%)

  327,9 tys

  4,2(0.4%)

  855,7 tys

  11,1(1%)

  414,0 tys

  5,4(0.5%)

  2,4 mln

  31,6(2.4%)

  81,0 tys

  1,1(0.1%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,5(0%)

  42,2 tys

  0,6(0%)

  38,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  153,6 tys

  2,0(0.2%)

  221,3 tys

  2,9(0.3%)

  190,2 tys

  2,5(0.2%)

  157,6 tys

  2,1(0.2%)

  175,6 tys

  2,3(0.2%)

  22,7 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,6

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  29,0 tys

  0,4(0%)

  28,7 tys

  0,4(0%)

  33,7 tys

  0,4(0%)

  25,6 tys

  0,3(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wieluńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,8 mln

  941(100%)

  78,7 mln

  1,0 tys(100%)

  83,2 mln

  1,1 tys(100%)

  87,5 mln

  1,1 tys(100%)

  100,6 mln

  1,3 tys(100%)

  103,3 mln

  1,4 tys(100%)

  109,5 mln

  1,5 tys(100%)

  132,6 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  39,4 mln

  510(54.1%)

  42,0 mln

  544(53.4%)

  43,2 mln

  560(51.9%)

  44,8 mln

  584(51.2%)

  51,3 mln

  673(51%)

  57,2 mln

  756(55.4%)

  59,2 mln

  787(54%)

  69,2 mln

  946(52.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,5 mln

  175(18.6%)

  14,5 mln

  188(18.5%)

  15,8 mln

  206(19%)

  17,3 mln

  225(19.8%)

  19,2 mln

  252(19.1%)

  19,0 mln

  250(18.4%)

  21,9 mln

  291(20%)

  24,9 mln

  341(18.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  69,3(7.4%)

  6,0 mln

  77,1(7.6%)

  5,7 mln

  74,4(6.9%)

  6,3 mln

  82,1(7.2%)

  7,2 mln

  94,6(7.2%)

  8,1 mln

  107(7.8%)

  8,1 mln

  108(7.4%)

  9,2 mln

  126(7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  31,4(3.3%)

  3,3 mln

  42,5(4.2%)

  3,3 mln

  42,6(3.9%)

  4,0 mln

  51,8(4.5%)

  5,8 mln

  76,1(5.8%)

  2,6 mln

  34,3(2.5%)

  3,3 mln

  44,3(3%)

  8,7 mln

  119(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  57,0(6.1%)

  4,5 mln

  57,7(5.7%)

  4,9 mln

  63,4(5.9%)

  5,3 mln

  69,3(6.1%)

  5,4 mln

  71,4(5.4%)

  6,2 mln

  81,7(6%)

  6,3 mln

  83,4(5.7%)

  6,9 mln

  94,3(5.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  32,5(3.5%)

  2,0 mln

  25,4(2.5%)

  1,6 mln

  21,1(2%)

  2,0 mln

  26,2(2.3%)

  1,8 mln

  23,5(1.8%)

  1,3 mln

  17,8(1.3%)

  1,7 mln

  23,2(1.6%)

  3,3 mln

  44,6(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  17,8(1.9%)

  2,3 mln

  29,5(2.9%)

  3,0 mln

  38,7(3.6%)

  2,6 mln

  34,2(3%)

  2,7 mln

  34,8(2.6%)

  2,8 mln

  36,5(2.7%)

  1,9 mln

  24,8(1.7%)

  3,0 mln

  40,6(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  632,2 tys

  8,2(0.9%)

  893,9 tys

  11,6(1.1%)

  1,0 mln

  13,5(1.2%)

  894,6 tys

  11,7(1%)

  859,8 tys

  11,3(0.9%)

  1,2 mln

  16,1(1.2%)

  1,2 mln

  15,5(1.1%)

  2,4 mln

  32,9(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  15,0(1.6%)

  1,1 mln

  14,8(1.5%)

  1,1 mln

  14,6(1.3%)

  1,1 mln

  14,2(1.2%)

  1,2 mln

  15,4(1.2%)

  1,3 mln

  17,8(1.3%)

  1,4 mln

  18,3(1.3%)

  1,5 mln

  21,1(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  14,5(1.5%)

  612,8 tys

  7,9(0.8%)

  640,3 tys

  8,3(0.8%)

  561,3 tys

  7,3(0.6%)

  596,5 tys

  7,8(0.6%)

  483,3 tys

  6,4(0.5%)

  634,8 tys

  8,4(0.6%)

  784,8 tys

  10,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  48,3 tys

  0,6(0.1%)

  88,0 tys

  1,1(0.1%)

  26,9 tys

  0,3(0%)

  76,7 tys

  1,0(0.1%)

  99,9 tys

  1,3(0.1%)

  58,9 tys

  0,8(0.1%)

  90,5 tys

  1,2(0.1%)

  509,5 tys

  7,0(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  336,5 tys

  4,4(0.5%)

  630,1 tys

  8,2(0.8%)

  1,1 mln

  14,9(1.4%)

  711,2 tys

  9,3(0.8%)

  2,7 mln

  35,5(2.7%)

  298,5 tys

  3,9(0.3%)

  298,7 tys

  4,0(0.3%)

  306,5 tys

  4,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  160,4 tys

  2,1(0.2%)

  188,0 tys

  2,4(0.2%)

  214,3 tys

  2,8(0.3%)

  215,5 tys

  2,8(0.2%)

  248,7 tys

  3,3(0.2%)

  197,1 tys

  2,6(0.2%)

  262,0 tys

  3,5(0.2%)

  258,4 tys

  3,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  338,6 tys

  4,4(0.4%)

  110,0 tys

  1,4(0.1%)

  192,6 tys

  2,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  949,4 tys

  12,5(0.9%)

  2,0 mln

  26,4(1.8%)

  190,0 tys

  2,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  307,0 tys

  4,0(0.4%)

  162,9 tys

  2,1(0.2%)

  131,1 tys

  1,7(0.2%)

  195,7 tys

  2,6(0.2%)

  100,0 tys

  1,3(0.1%)

  78,4 tys

  1,0(0.1%)

  69,1 tys

  0,9(0.1%)

  108,9 tys

  1,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,5(0%)

  42,2 tys

  0,6(0%)

  38,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,2 tys

  0,8(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  54,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  121,2 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,2 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wieluński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 088 mieszkańców powiatu wieluńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 308 kobiet oraz 8 779 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 9,8% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,6% mieszkańców powiatu wieluńskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wieluńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wieluńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,4%) oraz zasadnicze zawodowe (21,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,0%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2022 w powiecie wieluńskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 100 oddziałów uczęszczało 1 958 dzieci (958 dziewczynek oraz 1 000 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieluńskim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 82 oddziałów uczęszczało 1 730 dzieci (826 dziewczynek oraz 904 chłopców). Dostępnych było 1 750 miejsc.

  16,3% mieszkańców powiatu wieluńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 919 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 44 szkoły podstawowe, w których w 426 oddziałach uczyło się 5 952 uczniów (2 924 kobiety oraz 3 028 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieluńskim placówkę miało 49 szkół podstawowych, w których w 323 oddziałach uczyło się 5 100 uczniów (2 486 kobiet oraz 2 614 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,58.

  W powiecie wieluńskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 988 uczniów (1 329 kobiet oraz 659 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 462 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieluńskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 917 uczniów (1 210 kobiet oraz 707 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 614 absolwentów.

  W powiecie wieluńskim znajdują się 4 Technika, w których w 78 oddziałach uczyło się 2 133 uczniów (934 kobiety oraz 1 199 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 397 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieluńskim placówkę miały 3 Technika, w których w 39 oddziałach uczyło się 1 096 uczniów (400 kobiet oraz 696 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 209 absolwentów.

  W powiecie wieluńskim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 30 oddziałach uczyło się 766 uczniów (228 kobiet oraz 538 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,6 uczniów. 25,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,0% mieszkańców powiatu wieluńskiego w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 29,0% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. wieluński
  17,8%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wieluński
  32,5%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,8%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wieluński
  19,9%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  29,6%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 21,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  2,9%
  łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat wieluński
  13,7%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat wieluński
  3,4%
  łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 919 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat wieluński
  919,0
  woj. łódzkie
  934,0
  Kraj
  927,0
 • 1,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat wieluński
  1,06
  łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 23 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 100 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 873 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wieluński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 958 Dzieci
 • 958 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 000 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 413 3 lata
 • 413
 • 474 4 lata
 • 474
 • 547 5 lata
 • 547
 • 496 6 lat
 • 496
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 207 3 lata
 • 207
 • 242 4 lata
 • 242
 • 266 5 lata
 • 266
 • 228 6 lat
 • 228
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 206 3 lata
 • 206
 • 232 4 lata
 • 232
 • 281 5 lata
 • 281
 • 268 6 lat
 • 268
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 726 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 162,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 160,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 47,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 139 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wieluński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Dzieci
 • 19 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 19 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 8 4 lata
 • 8
 • 14 5 lata
 • 14
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 9 5 lata
 • 9
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 5 5 lata
 • 5
 • 6 6 lat
 • 6
 •  
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 391 Oddziały
 • 5 884 Uczniowie
 • 2 903 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 981 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 729 Uczniowie w 1 klasie
 • 383 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 346 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 122 Absolwenci
 • 566 Kobiety
  (absolwenci)
 • 556 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 35 Oddziały
 • 68 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,9%
  69,1%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,0
  Województwo
  16,8
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,0
 • 14,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,0
 • 15,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,0
 • 1,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,9
 •  
 • 526,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 439,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wieluński
  94,58
  woj. łódzkie
  97,10
  Cały kraj
  95,96
 • 93,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,82
  łódzkie
  95,87
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wieluński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wieluński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 59 Oddziały
 • 1 799 Uczniowie
 • 1 237 Kobiety
  (uczniowie)
 • 562 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,8%
  31,2%
 • 665 Uczniowie w 1 klasie
 • 459 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 206 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 414 Absolwenci
 • 280 Kobiety
  (absolwenci)
 • 134 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 189 Uczniowie
 • 92 Kobiety
  (uczniowie)
 • 97 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 48 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. wieluński
  30,6
  Województwo
  26,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 114,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 71,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 78 Oddziały
 • 2 133 Uczniowie
 • 934 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 199 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,2%
 • 629 Uczniowie w 1 klasie
 • 269 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 360 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 397 Absolwenci
 • 177 Kobiety
  (absolwenci)
 • 220 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat wieluński
  27,3
  łódzkie
  23,9
  Kraj
  24,9
 •  
 • 156,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 100,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 295 Uczniowie w 1 klasie
 • 101 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 194 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 11 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat wieluński
  25,5
  woj. łódzkie
  20,5
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 25,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 25,5
 • 27,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,0
 • 5,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,5
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 140 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 79,3%
  20,7%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  23,3
  woj. łódzkie
  22,9
  Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wieluński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wieluński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wieluński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wieluńskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie wieluńskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ★★), 2 motele (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 16, liczba miejsc: 590)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie wieluńskim: 15 (publiczne: 12, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wieluńskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 655 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 887 (uczestnicy: 32 296)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 145)
  • wystawy: 191 (uczestnicy: 4 091)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 28 (uczestnicy: 4 900)
  • koncerty: 49 (uczestnicy: 7 204)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 66 (uczestnicy: 3 197)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 84 (uczestnicy: 3 266)
  • konkursy: 80 (uczestnicy: 1 451)
  • pokazy teatralne: 28 (uczestnicy: 2 650)
  • interdyscyplinarne: 104 (uczestnicy: 1 231)
  • warsztaty: 199 (uczestnicy: 3 138)
  • inne: 56 (uczestnicy: 1 023)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 69 (członkowie: 1 165)
  • plastyczne/techniczne: 22 (członkowie: 229)
  • taneczne: 17 (członkowie: 241)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 47)
  • teatralne: 2 (członkowie: 13)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 72)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 306)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 12 (członkowie: 239)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 30)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 1 091)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 167)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 142)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 23 (członkowie: 331)
  • taneczne: 17 (członkowie: 328)
  • inne: 4 (członkowie: 113)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wieluńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 10 858 zwiedzających, co daje 1 480 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wieluńskim działało 30 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 408 944 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 50 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 378 586 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 139
  • dostępne dla czytelników: 63
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 63
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 23
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 24
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 18


 • Biblioteki naukowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wieluńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 40 585 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 515. Odnotowano 1 140 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 486 wolumenów. Odnotowano 2 385 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wieluńskim działało 40 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 904 członków. Zarejestrowano 2 009 ćwiczących (mężczyźni: 1 705, kobiety: 304, chłopcy do lat 18: 1 070, dziewczęta do lat 18: 234). Aktywnych było 65 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wieluńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wieluński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 44 wypadków drogowych w powiecie wieluńskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 41 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 60,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 49,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie wieluńskim zarejestrowanych było 82 554 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 54 640 samochodów osobowych (747,1 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 10 059 samochodów ciężarowych (177,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 338 autobusów (4,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 2 934 ciągników siodłowych (40,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 5 008 motocykli (68,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 10,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,8 lat.


  W 2022 roku w powiecie wieluńskim znajdowały się 34 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 44 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 41 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 35 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wieluńskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 60,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  60,2
  Województwo
  92,9
  Kraj
  56,5
 • 10,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  10,9
  łódzkie
  6,9
  Cała Polska
  5,0
 • 56,06 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat wieluński
  56,1
  łódzkie
  110,7
  Polska
  65,5
 • 9,69 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  9,7
  Województwo
  7,2
  Polska
  5,4
 • 49,66 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  49,7
  woj. łódzkie
  114,8
  Cały kraj
  71,0
 • 18,18 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  18,2
  Województwo
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 93,18 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  93,2
  Województwo
  119,2
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 82 554 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wieluńskim w 2022 roku
 • 54 640 Samochody osobowe
 • 10 059 Samochody ciężarowe
 • 43 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 338 Autobusy
 • 609 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 934 Ciągniki samochodowe
 • 2 934   Ciągniki siodłowe
 • 8 966 Ciągniki rolnicze
 • 5 008 Motocykle
 • 1 893   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 250 Motorowery
 • 54 640Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Samochody osobowe w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 747,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  747,1
  woj. łódzkie
  715,9
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 459
  • 1400-1649 kg12 899
  • 1650-1899 kg14 496
  • 1900 kg i więcej17 786
 • 9 459 do 1399 kg
 • 12 899 1400-1649 kg
 • 14 496 1650-1899 kg
 • 17 786 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 243 do 1399 cm3
 • 18 243
 • 31 322 1400-1999 cm3
 • 31 322
 • 5 075 2000 i więcej cm3
 • 5 075
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24 068
  • olej napędowy17 507
  • gaz (LPG)12 165
  • pozostałe900
 • 24 068 benzyna
 • 17 507 olej napędowy
 • 12 165 gaz (LPG)
 • 900 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 500 do 1 roku
 • 500
 • 319 2 lata
 • 319
 • 552 3 lata
 • 552
 • 1 580 4-5 lat
 • 1 580
 • 1 780 6-7 lat
 • 1 780
 • 1 940 8-9 lat
 • 1 940
 • 2 601 10-11 lat
 • 2 601
 • 8 206 12-15 lat
 • 8 206
 • 13 181 16-20 lat
 • 13 181
 • 9 999 21-25 lat
 • 9 999
 • 5 299 26-30 lat
 • 5 299
 • 8 683 31 lat i więcej
 • 8 683
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wieluńskim
 • Powiat
  20,1 lat
  Województwo
  19,9 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 10 059Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 177,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. wieluński
  177,6
  łódzkie
  119,2
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 408 do 999 kg
 • 4 408
 • 3 065 1000-1499 kg
 • 3 065
 • 683 1500-2999 kg
 • 683
 • 121 3000-3499 kg
 • 121
 • 228 3500-4999 kg
 • 228
 • 679 5000-6999 kg
 • 679
 • 314 7000-9999 kg
 • 314
 • 344 10000-14999 kg
 • 344
 • 217 15000 kg i więcej
 • 217
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 667
  • olej napędowy6 747
  • gaz (LPG)601
  • pozostałe1 044
 • 1 667 benzyna
 • 6 747 olej napędowy
 • 601 gaz (LPG)
 • 1 044 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 278 do 1 roku
 • 278
 • 124 2 lata
 • 124
 • 166 3 lata
 • 166
 • 333 4-5 lat
 • 333
 • 357 6-7 lat
 • 357
 • 402 8-9 lat
 • 402
 • 456 10-11 lat
 • 456
 • 1 294 12-15 lat
 • 1 294
 • 1 533 16-20 lat
 • 1 533
 • 1 458 21-25 lat
 • 1 458
 • 860 26-30 lat
 • 860
 • 2 798 31 lat i więcej
 • 2 798
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wieluńskim
 • Tutaj
  21,2 lat
  woj. łódzkie
  21,3 lat
  Polska
  20,0 lat
 • 338Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Autobusy w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wieluński
  4,6
  woj. łódzkie
  3,1
  Cała Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy206
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe115
 • 17 benzyna
 • 206 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 115 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 30 12-15 lat
 • 30
 • 53 16-20 lat
 • 53
 • 50 21-25 lat
 • 50
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 149 31 lat i więcej
 • 149
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wieluńskim
 • pow. wieluński
  26,1 lat
  woj. łódzkie
  23,3 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 2 934Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 40,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  40,1
  łódzkie
  13,0
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24
  • olej napędowy2 686
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe224
 • 24 benzyna
 • 2 686 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 224 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 268 do 1 roku
 • 268
 • 99 2 lata
 • 99
 • 165 3 lata
 • 165
 • 506 4-5 lat
 • 506
 • 501 6-7 lat
 • 501
 • 284 8-9 lat
 • 284
 • 245 10-11 lat
 • 245
 • 277 12-15 lat
 • 277
 • 213 16-20 lat
 • 213
 • 149 21-25 lat
 • 149
 • 66 26-30 lat
 • 66
 • 161 31 lat i więcej
 • 161
 • 10,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wieluńskim
 • Powiat
  10,2 lat
  łódzkie
  14,6 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 5 008Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Motocykle w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. wieluński
  68,5
  woj. łódzkie
  50,3
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 49 do 1 roku
 • 49
 • 43 2 lata
 • 43
 • 57 3 lata
 • 57
 • 79 4-5 lat
 • 79
 • 184 6-7 lat
 • 184
 • 117 8-9 lat
 • 117
 • 123 10-11 lat
 • 123
 • 360 12-15 lat
 • 360
 • 588 16-20 lat
 • 588
 • 603 21-25 lat
 • 603
 • 349 26-30 lat
 • 349
 • 2 456 31 lat i więcej
 • 2 456
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wieluńskim
 • Powiat
  25,8 lat
  Województwo
  25,1 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 26 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wieluńskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 370,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  370,3 km
  łódzkie
  624,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 4,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat wieluński
  4,7 km
  łódzkie
  4,8 km
  Polska
  5,3 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami