Powiat wieluński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wieluński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 77 017 Liczba mieszkańców
 • 926 km2 Powierzchnia
 • 83 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,7% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Stępień Starosta
 • pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń Adres starostwa powiatowego
 • EWI Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie wieluńskim (1)
 • Wieluń
Powiat wieluński na mapie
Identyfikatory
 • 1017 TERYT (TERC)
Herb powiatu wieluńskiego
powiat wieluński herb
Flaga powiatu wieluńskiego
powiat wieluński flaga

powiat wieluński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu
(43) 842-79-14
Andrzeja Struga 1
98-300 Wieluń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu
(43) 8433649, fax 043-8433884
ul. Kolejowa 63
98-300 Wieluń
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
(43) 843-72-11, (0-43) 843-42-12
ul. Warszawska 22A
98-300 Wieluń
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Wieluniu
(43) 843-40-70, 843-39-21
ul.P.O.W. 14
98-300 Wieluń
Starostwo Powiatowe w Wieluniu
(43) 843-42-80
(43) 843-42-63
Plac Kazimierza Wielkiego
98-300 Wieluń

Powiat wieluński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat wieluński ma 77 017 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2050 roku wynosi 62 215, z czego 31 457 to kobiety, a 30 758 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wieluńskiego zawarli w 2017 roku 363 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców powiatu wieluńskiego jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wieluński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -173. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,25 na 1000 mieszkańców powiatu wieluńskiego. W 2017 roku urodziło się 739 dzieci, w tym 46,5% dziewczynek i 53,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 43,7% zgonów w powiecie wieluńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,2% zgonów w powiecie wieluńskim były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wieluńskiego przypada 11.28 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 754 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 820 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wieluńskiego -66. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  61,1% mieszkańców powiatu wieluńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wieluńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 77 017 Liczba mieszkańców
 • 39 247 Kobiety
 • 37 770 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wieluńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62 215 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 31 457 Kobiety
 • 30 758 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wieluńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wieluńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wieluńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wieluńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat wieluński
  41,5 lat
  woj. łódzkie
  42,7 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wieluński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wieluńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,3%
  woj. łódzkie
  26,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. wieluński
  58,0%
  łódzkie
  55,0%
  Kraj
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • powiat wieluński
  11,2%
  Województwo
  11,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 18,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,1%
  woj. łódzkie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • pow. wieluński
  0,3%
  Województwo
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wieluńskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,7
  Województwo
  4,7
  Kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,3
  woj. łódzkie
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 363 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wieluńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -173 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -108 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -65 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,25 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  -2,3
  łódzkie
  -3,0
  Cały kraj
  -0,0
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wieluńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wieluńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wieluńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wieluńskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 739 Urodzenia żywe
 • 344 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 395 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,5%
  53,5%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  9,6
  łódzkie
  9,6
  Kraj
  10,5
 • 41,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wieluński
  41,5
  Województwo
  42,0
  Cały kraj
  44,2
 • 7.23 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.23
 • 45.2 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.2
 • 102.2 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102.2
 • 83.21 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83.21
 • 38.37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38.37
 • 4.7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.7
 • 0.82 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.82
 • 3 351 g Średnia waga noworodków
 • 3 281 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 412 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat wieluński
  3 351 g
  Województwo
  3 360 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 260 Waga 3000g - 3499g
 • 260
 • 110 Waga 2500g - 2999g
 • 110
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat wieluński
  1,42
  łódzkie
  1,41
  Cały kraj
  1,45
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. wieluński
  0,66
  łódzkie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wieluński
  0,81
  woj. łódzkie
  0,76
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie wieluńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 871 Zgony
 • 420 Kobiety
  (Zgony)
 • 451 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,2%
  51,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,3
  łódzkie
  12,1
  Cały kraj
  10,1
 • 118,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wieluński
  118,8
  Województwo
  132,5
  Polska
  101,5
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wieluński
  5,5
  Województwo
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  woj. łódzkie
  4,0
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wieluńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat wieluński
  48,5%
  łódzkie
  41,7%
  Kraj
  45,7%
 • 26,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,6%
  woj. łódzkie
  25,2%
  Polska
  26,7%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,1%
  Województwo
  7,4%
  Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  10,1
  Cały kraj
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Cała Polska
  74,3
 • 318,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat wieluński
  318,1
  łódzkie
  314,0
  Kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  295,4
  Kraj
  261,6
 • 579,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 711,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 441,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  579,4
  łódzkie
  519,0
  Polska
  469,0
 • 84,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 47,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wieluński
  84,8
  łódzkie
  90,2
  Polska
  87,7
 • 38,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat wieluński
  38,0
  Województwo
  36,2
  Kraj
  31,8
 • 7,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,6
  łódzkie
  10,4
  Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wieluński
  0,6%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 754 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 418 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 336 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 820 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 454 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 366 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -64 Saldo migracji
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -66 Saldo migracji wewnętrznych
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wieluńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wieluński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wieluńskim oddano do użytku 137 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,78 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wieluńskim to 25 407 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wieluńskim to 5,08 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie wieluńskim to 160,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,66% mieszkań posiada łazienkę, 77,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,10% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 407 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 328,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. wieluński
  328,90
  woj. łódzkie
  406,30
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 86,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. wieluński
  86,90 m2
  woj. łódzkie
  68,90 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,60 m2
  woj. łódzkie
  28,00 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,24
  Województwo
  3,60
  Cała Polska
  3,82
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. wieluński
  3,04
  woj. łódzkie
  2,46
  Kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wieluński
  0,72
  łódzkie
  0,68
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 137 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,78 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. wieluński
  1,78
  woj. łódzkie
  3,02
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 176 Użytek własny
 • 7 Sprzedaż lub wynajem
 • 96,2%
  3,8%
 • 696 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,08 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,08
  woj. łódzkie
  4,43
  Polska
  3,91
 • 9,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat wieluński
  9,04
  Województwo
  13,36
  Kraj
  18,14
 • 21 987 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 160,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  160,5 m2
  łódzkie
  113,3 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,29 m2
  woj. łódzkie
  0,34 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. wieluński
  94,24%
  woj. łódzkie
  94,69%
  Polska
  96,79%
 • 88,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  88,23%
  woj. łódzkie
  89,51%
  Cała Polska
  93,66%
 • 84,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  84,66%
  Województwo
  85,48%
  Cały kraj
  91,31%
 • 77,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. wieluński
  77,31%
  woj. łódzkie
  77,15%
  Polska
  82,12%
 • 0,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,10%
  woj. łódzkie
  44,57%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat wieluński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie wieluńskim na 1000 mieszkańców pracuje 180 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wieluńskim wynosiło w 2017 roku 7,1% (8,6% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wieluńskim wynosiło 3 640,03 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wieluńskiego 8 349 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 981 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 632.

  43,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wieluńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,0% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 180 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  180,0
  Województwo
  244,0
  Cały kraj
  247,0
 • 7,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,6% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • pow. wieluński
  7,1%
  łódzkie
  6,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wieluńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wieluńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wieluńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 640 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. wieluński
  3 640 PLN
  Województwo
  4 142 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wieluńskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 349 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 981 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 632 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 43,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,0% Przemysł i budownictwo
 • 17,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,8% Pozostałe
 • 27,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wieluńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 900 Pracujący ogółem
 • 7 153 Kobiety
 • 6 747 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wieluński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wieluński
  63,6
  łódzkie
  66,6
  Cały kraj
  63,4
 • 34,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,1
  Województwo
  38,5
  Polska
  34,0
 • 115,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat wieluński
  115,9
  łódzkie
  136,9
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wieluński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie wieluńskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 728 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 169 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 522 nowe podmioty, a 450 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (707) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (477) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (1 096) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (385) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wieluńskim najwięcej (444) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 399) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (124) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (1 684) podmiotów, a 73,1% (4 920) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wieluńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.1%) oraz Budownictwo (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 728 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 124 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 684 Przemysł i budownictwo
 • 4 920 Pozostała działalność
 • 522 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wieluńskim w 2017 roku
 • 450 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wieluńskim w 2017 roku
 • 5 169 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 399 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 399
 • 282 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 282
 • 42 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 42
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 6 723 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 723
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 379 Spółki handlowe ogółem
 • 379
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 299  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 299
 • 27    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 444 Spółki cywilne ogółem
 • 444
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 169 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 710 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 710
 • 809 Budownictwo
 • 809
 • 600 Przetwórstwo przemysłowe
 • 600
 • 411 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 411
 • 336 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 336
 • 326 Transport i gospodarka magazynowa
 • 326
 • 235 Pozostała działalność
 • 235
 • 125 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 125
 • 114 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 114
 • 106 Informacja i komunikacja
 • 106
 • 104 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 104
 • 98 Edukacja
 • 98
 • 98 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 98
 • 37 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 37
 • 33 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 33
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wieluńskim stwierdzono 979 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wieluńskim wynosi 82,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wieluńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,84 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 3,73 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,34 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,75 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,56 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 979 Przestępstwa ogółem
 • 979
 • 527 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 527
 • 212 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 212
 • 180 Przestępstwa drogowe
 • 180
 • 43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 43
 • 287 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 287
 • 12,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat wieluński
  12,71
  woj. łódzkie
  17,76
  Cały kraj
  19,62
 • 6,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,84
  woj. łódzkie
  11,26
  Polska
  12,07
 • 2,75 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. wieluński
  2,75
  łódzkie
  3,84
  Kraj
  4,94
 • 2,34 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat wieluński
  2,34
  woj. łódzkie
  1,95
  Polska
  1,78
 • 0,56 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat wieluński
  0,56
  łódzkie
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 3,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,73
  Województwo
  9,64
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat wieluński
  83%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  72%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  77%
  Województwo
  53%
  Kraj
  60%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat wieluński
  80%
  łódzkie
  84%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  98%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. wieluński
  95%
  Województwo
  82%
  Kraj
  84%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  53%
  woj. łódzkie
  47%
  Cała Polska
  52%

Powiat wieluński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wieluńskiego wyniosła w 2016 roku 79,5 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu wieluńskiego - 41% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,6 mln złotych, czyli 17,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wieluńskiego wyniosła w 2016 roku 78,7 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (53.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.6%). W budżecie powiatu wieluńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 148 złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,9 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wieluńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,0 mln

  769(100%)

  87,6 mln

  1,1 tys(100%)

  98,5 mln

  1,3 tys(100%)

  70,3 mln

  901(100%)

  66,5 mln

  854(100%)

  68,7 mln

  886(100%)

  72,4 mln

  936(100%)

  79,5 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,2 mln

  311(40.4%)

  25,1 mln

  323(28.6%)

  26,5 mln

  339(26.9%)

  27,7 mln

  355(39.3%)

  28,2 mln

  363(42.4%)

  29,6 mln

  382(43.1%)

  30,8 mln

  398(42.5%)

  32,6 mln

  422(41%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,1 mln

  91,8(11.9%)

  23,8 mln

  307(27.2%)

  32,1 mln

  411(32.6%)

  8,9 mln

  114(12.6%)

  7,2 mln

  92,8(10.9%)

  6,8 mln

  87,7(9.9%)

  8,9 mln

  115(12.3%)

  14,1 mln

  183(17.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  97,7(12.7%)

  7,4 mln

  94,9(8.4%)

  8,0 mln

  103(8.1%)

  8,4 mln

  108(12%)

  8,2 mln

  106(12.4%)

  8,5 mln

  110(12.4%)

  8,5 mln

  111(11.8%)

  8,9 mln

  116(11.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  69,8(9.1%)

  6,2 mln

  80,4(7.1%)

  6,9 mln

  88,0(7%)

  6,8 mln

  87,0(9.6%)

  6,6 mln

  84,4(9.9%)

  6,5 mln

  83,7(9.4%)

  6,2 mln

  80,4(8.6%)

  6,6 mln

  85,0(8.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  48,7(6.3%)

  3,9 mln

  49,9(4.4%)

  3,9 mln

  50,5(4%)

  4,0 mln

  51,9(5.8%)

  4,2 mln

  53,8(6.3%)

  4,3 mln

  54,8(6.2%)

  4,4 mln

  57,2(6.1%)

  4,5 mln

  57,8(5.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,0 mln

  37,9(4.9%)

  3,3 mln

  42,1(3.7%)

  3,4 mln

  43,8(3.5%)

  3,5 mln

  45,2(5%)

  3,9 mln

  50,6(5.9%)

  3,9 mln

  50,5(5.7%)

  4,0 mln

  51,9(5.5%)

  4,3 mln

  56,0(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  23,3(3%)

  2,5 mln

  32,2(2.9%)

  2,4 mln

  31,0(2.5%)

  2,2 mln

  28,7(3.2%)

  2,2 mln

  28,8(3.4%)

  2,3 mln

  29,8(3.4%)

  2,3 mln

  29,8(3.2%)

  2,6 mln

  33,8(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  43,7(5.7%)

  8,9 mln

  115(10.2%)

  9,4 mln

  120(9.5%)

  3,0 mln

  38,1(4.2%)

  2,9 mln

  37,3(4.4%)

  4,3 mln

  55,6(6.3%)

  3,9 mln

  50,9(5.4%)

  2,1 mln

  26,9(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  513,4 tys

  6,6(0.9%)

  577,7 tys

  7,4(0.7%)

  1,0 mln

  13,2(1%)

  1,0 mln

  13,4(1.5%)

  930,1 tys

  12,0(1.4%)

  1,0 mln

  13,0(1.5%)

  973,6 tys

  12,6(1.3%)

  1,2 mln

  16,0(1.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1 000

  0,0(0%)

  162,7 tys

  2,1(0.2%)

  198,9 tys

  2,5(0.2%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  260,3 tys

  3,3(0.4%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  444,5 tys

  5,8(0.6%)

  576,7 tys

  7,5(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  398,1 tys

  5,1(0.7%)

  413,2 tys

  5,3(0.5%)

  427,4 tys

  5,5(0.4%)

  452,4 tys

  5,8(0.6%)

  455,2 tys

  5,9(0.7%)

  466,5 tys

  6,0(0.7%)

  464,3 tys

  6,0(0.6%)

  485,2 tys

  6,3(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  22,0 tys

  0,3(0%)

  31,7 tys

  0,4(0%)

  155,1 tys

  2,0(0.2%)

  282,0 tys

  3,6(0.4%)

  534,4 tys

  6,9(0.8%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  29,6 tys

  0,4(0%)

  327,9 tys

  4,2(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  14,0(1.8%)

  2,8 mln

  36,3(3.2%)

  2,5 mln

  31,7(2.5%)

  1,9 mln

  24,4(2.7%)

  233,7 tys

  3,0(0.4%)

  247,3 tys

  3,2(0.4%)

  715,5 tys

  9,3(1%)

  296,9 tys

  3,8(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  215,3 tys

  2,8(0.2%)

  232,2 tys

  3,0(0.3%)

  80,2 tys

  1,0(0.1%)

  180,7 tys

  2,3(0.3%)

  153,6 tys

  2,0(0.2%)

  221,3 tys

  2,9(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  143,3 tys

  1,8(0.2%)

  92,7 tys

  1,2(0.1%)

  220,0 tys

  2,8(0.2%)

  582,7 tys

  7,5(0.8%)

  354,2 tys

  4,6(0.5%)

  276,5 tys

  3,6(0.4%)

  201,3 tys

  2,6(0.3%)

  216,2 tys

  2,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  420,7 tys

  5,4(0.7%)

  516,8 tys

  6,7(0.6%)

  214,7 tys

  2,7(0.2%)

  114,3 tys

  1,5(0.2%)

  94,5 tys

  1,2(0.1%)

  161,3 tys

  2,1(0.2%)

  230,3 tys

  3,0(0.3%)

  195,1 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  69,9 tys

  0,9(0.1%)

  462,9 tys

  6,0(0.5%)

  68,8 tys

  0,9(0.1%)

  57,4 tys

  0,7(0.1%)

  42,9 tys

  0,6(0.1%)

  42,6 tys

  0,5(0.1%)

  41,8 tys

  0,5(0.1%)

  42,6 tys

  0,6(0.1%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  9,5 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  16,3 tys

  0,2(0%)

  25,3 tys

  0,3(0%)

  26,9 tys

  0,3(0%)

  29,0 tys

  0,4(0%)

  29,0 tys

  0,4(0%)

  28,7 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  910,9 tys

  11,7(1.5%)

  1,4 mln

  18,2(1.6%)

  828,2 tys

  10,6(0.8%)

  1,1 mln

  14,0(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,2 tys

  0,2(0%)

  15,6

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wieluńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,8 mln

  792(100%)

  87,5 mln

  1,1 tys(100%)

  91,3 mln

  1,2 tys(100%)

  69,5 mln

  890(100%)

  68,0 mln

  874(100%)

  70,2 mln

  905(100%)

  72,8 mln

  941(100%)

  78,7 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,5 mln

  456(57.5%)

  36,9 mln

  475(42.2%)

  39,2 mln

  502(42.9%)

  38,7 mln

  496(55.7%)

  38,0 mln

  489(55.9%)

  38,7 mln

  499(55.1%)

  39,4 mln

  510(54.1%)

  42,0 mln

  544(53.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,1 mln

  130(16.4%)

  10,5 mln

  135(12%)

  11,1 mln

  143(12.2%)

  11,4 mln

  147(16.4%)

  11,9 mln

  153(17.4%)

  12,3 mln

  159(17.6%)

  13,5 mln

  175(18.6%)

  14,5 mln

  188(18.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  60,3(7.6%)

  4,6 mln

  59,3(5.3%)

  5,1 mln

  64,8(5.5%)

  5,2 mln

  66,8(7.5%)

  5,2 mln

  67,3(7.7%)

  5,7 mln

  73,6(8.1%)

  5,4 mln

  69,3(7.4%)

  6,0 mln

  77,1(7.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  48,3(6.1%)

  3,8 mln

  49,5(4.4%)

  3,8 mln

  49,0(4.2%)

  4,0 mln

  51,8(5.8%)

  4,2 mln

  53,7(6.1%)

  4,2 mln

  54,8(6%)

  4,4 mln

  57,0(6.1%)

  4,5 mln

  57,7(5.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  23,4(2.9%)

  16,1 mln

  208(18.4%)

  16,2 mln

  207(17.7%)

  1,3 mln

  16,6(1.9%)

  1,5 mln

  19,8(2.3%)

  1,3 mln

  16,3(1.8%)

  2,4 mln

  31,4(3.3%)

  3,3 mln

  42,5(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  663,8 tys

  8,5(1.1%)

  731,1 tys

  9,4(0.8%)

  341,4 tys

  4,4(0.4%)

  462,4 tys

  5,9(0.7%)

  700,3 tys

  9,0(1%)

  1,7 mln

  21,6(2.4%)

  1,4 mln

  17,8(1.9%)

  2,3 mln

  29,5(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  24,7(3.1%)

  7,7 mln

  99,7(8.8%)

  7,7 mln

  97,9(8.4%)

  2,9 mln

  37,1(4.2%)

  2,6 mln

  33,9(3.9%)

  2,7 mln

  35,2(3.9%)

  2,5 mln

  32,5(3.5%)

  2,0 mln

  25,4(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  523,6 tys

  6,7(0.8%)

  581,4 tys

  7,5(0.7%)

  1,2 mln

  14,8(1.3%)

  1,1 mln

  13,8(1.5%)

  1,1 mln

  14,2(1.6%)

  1,0 mln

  13,4(1.5%)

  1,2 mln

  15,0(1.6%)

  1,1 mln

  14,8(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  644,3 tys

  8,3(1%)

  792,2 tys

  10,2(0.9%)

  978,8 tys

  12,5(1.1%)

  704,7 tys

  9,0(1%)

  836,9 tys

  10,8(1.2%)

  783,3 tys

  10,1(1.1%)

  632,2 tys

  8,2(0.9%)

  893,9 tys

  11,6(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  291,4 tys

  3,7(0.5%)

  295,6 tys

  3,8(0.3%)

  441,3 tys

  5,6(0.5%)

  581,0 tys

  7,5(0.8%)

  839,4 tys

  10,8(1.2%)

  321,0 tys

  4,1(0.5%)

  336,5 tys

  4,4(0.5%)

  630,1 tys

  8,2(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  518,7 tys

  6,7(0.8%)

  605,3 tys

  7,8(0.7%)

  3,2 mln

  40,9(3.5%)

  630,2 tys

  8,1(0.9%)

  641,4 tys

  8,3(0.9%)

  852,3 tys

  11,0(1.2%)

  1,1 mln

  14,5(1.5%)

  612,8 tys

  7,9(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  2,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  338,6 tys

  4,4(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  292,6 tys

  3,8(0.5%)

  340,5 tys

  4,4(0.4%)

  282,0 tys

  3,6(0.3%)

  287,5 tys

  3,7(0.4%)

  248,3 tys

  3,2(0.4%)

  243,9 tys

  3,1(0.3%)

  160,4 tys

  2,1(0.2%)

  188,0 tys

  2,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  228,3 tys

  2,9(0.3%)

  182,2 tys

  2,3(0.2%)

  193,6 tys

  2,5(0.3%)

  120,9 tys

  1,6(0.2%)

  191,5 tys

  2,5(0.3%)

  307,0 tys

  4,0(0.4%)

  162,9 tys

  2,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  23,2 tys

  0,3(0%)

  60,6 tys

  0,8(0.1%)

  60,9 tys

  0,8(0.1%)

  93,5 tys

  1,2(0.1%)

  64,4 tys

  0,8(0.1%)

  57,1 tys

  0,7(0.1%)

  48,3 tys

  0,6(0.1%)

  88,0 tys

  1,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  342,6 tys

  4,4(0.6%)

  2,8 mln

  35,8(3.2%)

  989,4 tys

  12,7(1.1%)

  1,1 mln

  14,5(1.6%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  627,8 tys

  8,1(1%)

  1,1 mln

  14,2(1.3%)

  622,5 tys

  8,0(0.7%)

  749,7 tys

  9,6(1.1%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wieluński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 190 mieszkańców powiatu wieluńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 854 kobiet oraz 9 336 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 16,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,0% mieszkańców powiatu wieluńskiego, gimnazjalnym 5,1%, natomiast 22,4% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wieluńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wieluńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,1%) oraz podstawowe ukończone (20,0%).

  16,3% mieszkańców powiatu wieluńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 816 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,99.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,96.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,3% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29 uczniów. 29 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,5% mieszkańców powiatu wieluńskiego w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 30,2% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,3%
  woj. łódzkie
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 14,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,9% W miastach
  (wyższe)
 • 8,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wieluński
  29,1%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  łódzkie
  2,8%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 5,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat wieluński
  9,6%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wieluński
  16,5%
  łódzkie
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 29,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,0%
  łódzkie
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat wieluński
  5,1%
  woj. łódzkie
  4,8%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat wieluński
  22,4%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 11,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat wieluński
  2,2%
  Województwo
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 816 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  816,0
  Województwo
  818,0
  Kraj
  811,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,10
  woj. łódzkie
  1,01
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 134,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 133,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 41,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wieluński
  96,99
  łódzkie
  97,48
  Kraj
  96,62
 • 95,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wieluński
  95,19
  łódzkie
  93,50
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wieluński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wieluński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,0
  łódzkie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 395,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 344,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  99,96
  Województwo
  101,43
  Polska
  100,01
 • 94,84 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  94,84
  łódzkie
  93,10
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wieluński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wieluński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat wieluński
  20,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 192,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 145,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wieluńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. wieluński
  29,0
  woj. łódzkie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 29 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 29
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 30 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 30
 • 80,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 54,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. wieluński
  29,0
  woj. łódzkie
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 29 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 29
 • 29 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 29
 • 124,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 80,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  18,0
  łódzkie
  24,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18 Szkoły policealne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wieluński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wieluński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wieluński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wieluńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie wieluńskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ★★), 2 motele (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 4 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 15, liczba miejsc: 1 035)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie wieluńskim: 14 (publiczne: 11, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 14 (przystosowane wejście do budynku: 13, udogodnienia wewnątrz budynku: 13). W powiecie wieluńskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 335 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 726 (uczestnicy: 30 197)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 150)
  • wystawy: 142 (uczestnicy: 2 607)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 41 (uczestnicy: 3 577)
  • koncerty: 33 (uczestnicy: 5 830)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 127 (uczestnicy: 4 858)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 103 (uczestnicy: 3 926)
  • konkursy: 75 (uczestnicy: 1 515)
  • pokazy teatralne: 43 (uczestnicy: 2 798)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 60)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 185)
  • warsztaty: 123 (uczestnicy: 1 784)
  • inne: 26 (uczestnicy: 2 907)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 65 (członkowie: 1 375)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 230)
  • taneczne: 10 (członkowie: 162)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 133)
  • teatralne: 3 (członkowie: 27)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 97)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 430)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • koło gospodyń wiejskich: 8 (członkowie: 109)
  • inne: 4 (członkowie: 147)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 110)
  • języków obcych: 6 (absolwenci: 51)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 35)
  • tańca: 2 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 7
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 56 (członkowie: 863)
  • teatralne: 4 (członkowie: 41)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 258)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 122)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 17 (członkowie: 255)
  • taneczne: 16 (członkowie: 187)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie wieluńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 19 540 zwiedzających, co daje 2 536 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wieluńskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 398 753 wolumeny oraz 1 110 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 62 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 13 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 378 586 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 128
  • dostępne dla czytelników: 77
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 76
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 5
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 13


 • Biblioteki naukowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wieluńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 39 280 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 584. Odnotowano 1 945 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 486 wolumenów. Odnotowano 2 385 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wieluńskim działało 40 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 904 członków. Zarejestrowano 2 009 ćwiczących (mężczyźni: 1 705, kobiety: 304, chłopcy do lat 18: 1 070, dziewczęta do lat 18: 234). Aktywnych było 65 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wieluńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wieluński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 37 wypadków drogowych w powiecie wieluńskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 42 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 47,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,8 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 61,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie wieluńskim zarejestrowanych było 68 084 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 44 995 samochodów osobowych (582,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 527 samochodów ciężarowych (134,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 319 autobusów (4,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 828 ciągników siodłowych (23,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 799 motocykli (49,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,3 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 9,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,5 lat.


  W 2017 roku w powiecie wieluńskim znajdowały się 25 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 15 taksówek oraz 15 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 37 Wypadki drogowe
 • 6 Ofiary śmiertelne
 • 42 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wieluńskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 47,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  47,9
  woj. łódzkie
  169,9
  Polska
  87,6
 • 7,77 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. wieluński
  7,8
  Województwo
  8,6
  Kraj
  7,9
 • 8,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  8,8
  łódzkie
  11,2
  Polska
  10,6
 • 61,69 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  61,7
  łódzkie
  276,0
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 68 084 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wieluńskim w 2016 roku
 • 44 995 Samochody osobowe
 • 8 527 Samochody ciężarowe
 • 453 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 319 Autobusy
 • 420 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 828 Ciągniki samochodowe
 • 1 828   Ciągniki siodłowe
 • 8 196 Ciągniki rolnicze
 • 3 799 Motocykle
 • 1 420   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 720 Motorowery
 • 44 995Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Samochody osobowe w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 582,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  582,6
  woj. łódzkie
  570,1
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 780
  • 1400-1649 kg12 657
  • 1650-1899 kg11 615
  • 1900 kg i więcej9 943
 • 10 780 do 1399 kg
 • 12 657 1400-1649 kg
 • 11 615 1650-1899 kg
 • 9 943 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 773 do 1399 cm3
 • 16 773
 • 24 766 1400-1999 cm3
 • 24 766
 • 3 456 2000 i więcej cm3
 • 3 456
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 056
  • olej napędowy12 794
  • gaz (LPG)12 126
  • pozostałe19
 • 20 056 benzyna
 • 12 794 olej napędowy
 • 12 126 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 485 do 1 roku
 • 485
 • 299 2 lata
 • 299
 • 380 3 lata
 • 380
 • 1 038 4-5 lat
 • 1 038
 • 1 477 6-7 lat
 • 1 477
 • 2 526 8-9 lat
 • 2 526
 • 3 256 10-11 lat
 • 3 256
 • 8 306 12-15 lat
 • 8 306
 • 12 549 16-20 lat
 • 12 549
 • 6 732 21-25 lat
 • 6 732
 • 2 843 26-30 lat
 • 2 843
 • 5 104 31 lat i więcej
 • 5 104
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wieluńskim
 • powiat wieluński
  18,3 lat
  łódzkie
  18,2 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 8 527Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 134,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  134,1
  woj. łódzkie
  98,8
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 820 do 999 kg
 • 3 820
 • 2 307 1000-1499 kg
 • 2 307
 • 639 1500-2999 kg
 • 639
 • 102 3000-3499 kg
 • 102
 • 213 3500-4999 kg
 • 213
 • 663 5000-6999 kg
 • 663
 • 280 7000-9999 kg
 • 280
 • 375 10000-14999 kg
 • 375
 • 128 15000 kg i więcej
 • 128
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 686
  • olej napędowy6 190
  • gaz (LPG)646
  • pozostałe5
 • 1 686 benzyna
 • 6 190 olej napędowy
 • 646 gaz (LPG)
 • 5 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 307 do 1 roku
 • 307
 • 150 2 lata
 • 150
 • 91 3 lata
 • 91
 • 237 4-5 lat
 • 237
 • 408 6-7 lat
 • 408
 • 470 8-9 lat
 • 470
 • 427 10-11 lat
 • 427
 • 1 139 12-15 lat
 • 1 139
 • 1 670 16-20 lat
 • 1 670
 • 890 21-25 lat
 • 890
 • 701 26-30 lat
 • 701
 • 2 037 31 lat i więcej
 • 2 037
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wieluńskim
 • powiat wieluński
  19,9 lat
  łódzkie
  19,0 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 319Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Autobusy w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,1
  Województwo
  2,6
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy298
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe4
 • 17 benzyna
 • 298 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 4 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 11 6-7 lat
 • 11
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 19 10-11 lat
 • 19
 • 29 12-15 lat
 • 29
 • 59 16-20 lat
 • 59
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 113 31 lat i więcej
 • 113
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wieluńskim
 • pow. wieluński
  23,6 lat
  woj. łódzkie
  21,3 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 1 828Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 23,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  23,7
  łódzkie
  8,6
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24
  • olej napędowy1 804
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 24 benzyna
 • 1 804 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 263 do 1 roku
 • 263
 • 118 2 lata
 • 118
 • 145 3 lata
 • 145
 • 288 4-5 lat
 • 288
 • 160 6-7 lat
 • 160
 • 244 8-9 lat
 • 244
 • 104 10-11 lat
 • 104
 • 138 12-15 lat
 • 138
 • 145 16-20 lat
 • 145
 • 73 21-25 lat
 • 73
 • 75 26-30 lat
 • 75
 • 75 31 lat i więcej
 • 75
 • 9,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wieluńskim
 • pow. wieluński
  9,5 lat
  Województwo
  13,0 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 3 799Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Motocykle w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 49,2 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  49,2
  łódzkie
  36,8
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 122 do 1 roku
 • 122
 • 39 2 lata
 • 39
 • 20 3 lata
 • 20
 • 56 4-5 lat
 • 56
 • 70 6-7 lat
 • 70
 • 143 8-9 lat
 • 143
 • 163 10-11 lat
 • 163
 • 331 12-15 lat
 • 331
 • 362 16-20 lat
 • 362
 • 227 21-25 lat
 • 227
 • 377 26-30 lat
 • 377
 • 1 889 31 lat i więcej
 • 1 889
 • 25,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wieluńskim
 • powiat wieluński
  25,5 lat
  woj. łódzkie
  25,2 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 25 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 15 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wieluńskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 265,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  265,5 km
  woj. łódzkie
  399,9 km
  Polska
  388,2 km
 • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,2 km
  Województwo
  2,9 km
  Kraj
  3,2 km
 • 15 Liczba licencji na taksówki
 • 15 Liczba taksówek