Powiat wieluński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wieluński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 75 464 Liczba mieszkańców
 • 926 km2 Powierzchnia
 • 83 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,7% Stopa urbanizacji
 • Marek Kieler Starosta
 • pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń Adres starostwa powiatowego
 • EWI Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie wieluńskim (1)
 • Wieluń
Powiat wieluński na mapie
Identyfikatory
 • 1017 TERYT (TERC)
Herb powiatu wieluńskiego
powiat wieluński herb
Flaga powiatu wieluńskiego
powiat wieluński flaga

powiat wieluński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu
(43) 842-79-14
Andrzeja Struga 1
98-300 Wieluń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu
(43) 8433649, fax 043-8433884
ul. Kolejowa 63
98-300 Wieluń
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
(43) 843-72-11, (0-43) 843-42-12
ul. Warszawska 22A
98-300 Wieluń
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Wieluniu
(43) 843-40-70, 843-39-21
ul.P.O.W. 14
98-300 Wieluń
Starostwo Powiatowe w Wieluniu
(43) 843-42-80
(43) 843-42-63
Plac Kazimierza Wielkiego
98-300 Wieluń

Powiat wieluński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wieluński ma 75 464 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2050 roku wynosi 62 215, z czego 31 457 to kobiety, a 30 758 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wieluńskiego zawarli w 2020 roku 252 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców powiatu wieluńskiego jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wieluński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -379. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,98 na 1000 mieszkańców powiatu wieluńskiego. W 2020 roku urodziło się 638 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 380 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 45,9% zgonów w powiecie wieluńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w powiecie wieluńskim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wieluńskiego przypada 13.37 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 681 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 812 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wieluńskiego -131. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -10.

  59,7% mieszkańców powiatu wieluńskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wieluńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75 464 Liczba mieszkańców
 • 38 482 Kobiety
 • 36 982 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wieluńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62 215 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 31 457 Kobiety
 • 30 758 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wieluńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wieluńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wieluńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wieluńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat wieluński
  42,4 lat
  łódzkie
  43,3 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wieluński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wieluńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • powiat wieluński
  27,3%
  Województwo
  26,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat wieluński
  58,0%
  Województwo
  55,0%
  Kraj
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • powiat wieluński
  11,2%
  łódzkie
  11,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 18,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. wieluński
  3,1%
  łódzkie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat wieluński
  0,3%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wieluńskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,3
  łódzkie
  3,6
  Cały kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. wieluński
  1,2
  Województwo
  1,3
  Polska
  1,3
 • 252 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wieluńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -379 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -152 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -227 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  -5,0
  Województwo
  -6,1
  Cała Polska
  -3,2
 • -6,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wieluńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wieluńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wieluńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wieluńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 638 Urodzenia żywe
 • 317 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 321 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  woj. łódzkie
  8,5
  Kraj
  9,3
 • 37,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,1
  łódzkie
  38,2
  Polska
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 380 g Średnia waga noworodków
 • 3 330 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 429 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat wieluński
  3 380 g
  woj. łódzkie
  3 375 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 216 Waga 3500g - 3999g
 • 216
 • 234 Waga 3000g - 3499g
 • 234
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,30
  łódzkie
  1,34
  Cała Polska
  1,38
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,64
  łódzkie
  0,65
  Kraj
  0,67
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,58
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie wieluńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 017 Zgony
 • 469 Kobiety
  (Zgony)
 • 548 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,1%
  53,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  13,4
  łódzkie
  14,6
  Kraj
  12,5
 • 159,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  159,4
  woj. łódzkie
  171,4
  Cały kraj
  134,3
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wieluński
  3,1
  łódzkie
  3,1
  Polska
  3,6
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat wieluński
  4,1
  łódzkie
  4,1
  Polska
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wieluńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,9%
  łódzkie
  36,3%
  Polska
  39,4%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wieluński
  25,5%
  Województwo
  25,1%
  Cały kraj
  26,5%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. wieluński
  4,7%
  woj. łódzkie
  7,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,4
  Cała Polska
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  76,4
  Cały kraj
  70,4
 • 302,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  302,1
  łódzkie
  312,0
  Cała Polska
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  285,7
  Cała Polska
  261,3
 • 544,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 618,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 466,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wieluński
  544,0
  woj. łódzkie
  451,8
  Kraj
  421,0
 • 59,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wieluński
  59,1
  łódzkie
  62,5
  Polska
  69,5
 • 23,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. wieluński
  23,1
  woj. łódzkie
  39,3
  Kraj
  35,1
 • 10,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,3
  woj. łódzkie
  8,4
  Polska
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wieluński
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wieluńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 51 Osoby w zamachach samobójczych
 • 17 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 34 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 67 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  67,0
  łódzkie
  51,0
  Cała Polska
  31,0
 • 20 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  20,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 12 zażycie innych leków
 • 12
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 9 samookaleczenie powierzchniowe
 • 9
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 22 powieszenie się
 • 22
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 24 nieustalona
 • 24
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 11 nieustalona
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 9 19-24 lat
 • 9
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 27 30-49 lat
 • 27
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu22
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 4 trzeźwy
 • 22 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 20 kawaler/panna
 • 20
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie2
  • wyższe2
  • nieustalony36
 • 1 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 2 wyższe
 • 36 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 28 nieustalony
 • 28
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 681 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 361 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 320 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 812 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 455 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 357 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -141 Saldo migracji
 • -96 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -45 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -131 Saldo migracji wewnętrznych
 • -94 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wieluńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wieluński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie wieluńskim oddano do użytku 242 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wieluńskim to 26 086 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  66,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 33,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wieluńskim to 4,23 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie wieluńskim to 131,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,46% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,23% mieszkań posiada łazienkę, 78,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,28% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wieluńskim 119 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 497 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 244 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 66 transakcji (mediana cen - 4 747 zł/m2, średnia - 4 681 zł/m2), a na rynku wtórnym 53 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 734 zł/m2, średnia - 3 612 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 497 zł
 • pow. wieluński
  4 497 zł
  woj. łódzkie
  5 134 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 497 zł Ogółem
 • 4 497 zł
 • 4 746 zł do 40 m2
 • 4 746 zł
 • 4 000 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 000 zł
 • 4 563 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 563 zł
 • 4 184 zł od 80,1 m2
 • 4 184 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 244 zł
 • Powiat
  4 244 zł
  woj. łódzkie
  5 078 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 4 244 zł Ogółem
 • 4 244 zł
 • 4 340 zł do 40 m2
 • 4 340 zł
 • 4 061 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 061 zł
 • 4 371 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 371 zł
 • 4 115 zł od 80,1 m2
 • 4 115 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 119
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m226
  • od 40,1 do 60 m245
  • od 60,1 do 80 m244
  • od 80,1 m24
 • 26 do 40 m2
 • 45 od 40,1 do 60 m2
 • 44 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wieluńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 747 zł
 • Tutaj
  4 747 zł
  Województwo
  5 615 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 747 zł Ogółem
 • 4 747 zł
 • 4 882 zł do 40 m2
 • 4 882 zł
 • 4 972 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 972 zł
 • 4 601 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 601 zł
 • 4 346 zł od 80,1 m2
 • 4 346 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 681 zł
 • pow. wieluński
  4 681 zł
  woj. łódzkie
  5 598 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 681 zł Ogółem
 • 4 681 zł
 • 4 746 zł do 40 m2
 • 4 746 zł
 • 4 933 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 933 zł
 • 4 627 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 627 zł
 • 4 311 zł od 80,1 m2
 • 4 311 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 66
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m216
  • od 40,1 do 60 m214
  • od 60,1 do 80 m233
  • od 80,1 m23
 • 16 do 40 m2
 • 14 od 40,1 do 60 m2
 • 33 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 734 zł
 • Tutaj
  3 734 zł
  woj. łódzkie
  4 769 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 734 zł Ogółem
 • 3 734 zł
 • 3 483 zł do 40 m2
 • 3 483 zł
 • 3 852 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 852 zł
 • 4 047 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 047 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 612 zł
 • Powiat
  3 612 zł
  Województwo
  4 688 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 612 zł Ogółem
 • 3 612 zł
 • 3 671 zł do 40 m2
 • 3 671 zł
 • 3 622 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 622 zł
 • 3 580 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 580 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 53
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m231
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 31 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 26 086 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 344,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. wieluński
  344,40
  łódzkie
  427,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 88,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. wieluński
  88,10 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat wieluński
  30,40 m2
  łódzkie
  29,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,24
  Województwo
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat wieluński
  2,90
  łódzkie
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wieluński
  0,68
  woj. łódzkie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 242 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  3,20
  woj. łódzkie
  4,63
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 024 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,23 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. wieluński
  4,23
  łódzkie
  3,79
  Kraj
  3,77
 • 13,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat wieluński
  13,52
  woj. łódzkie
  17,55
  Polska
  21,77
 • 31 751 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 131,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat wieluński
  131,2 m2
  łódzkie
  90,6 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,42 m2
  Województwo
  0,42 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat wieluński
  94,46%
  Województwo
  94,90%
  Cała Polska
  96,97%
 • 88,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  88,67%
  Województwo
  89,89%
  Kraj
  94,01%
 • 85,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wieluński
  85,23%
  łódzkie
  86,01%
  Kraj
  91,78%
 • 78,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  78,17%
  Województwo
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 1,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. wieluński
  1,28%
  Województwo
  45,26%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wieluński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie wieluńskim na 1000 mieszkańców pracuje 186osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wieluńskim wynosiło w 2020 roku 6,1% (7,3% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wieluńskim wynosiło 4 342,78 PLN, co odpowiada 78.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wieluńskiego 8 349 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 981 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 632.

  42,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wieluńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,8% w przemyśle i budownictwie, a 11,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 186 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  186,0
  woj. łódzkie
  252,0
  Cała Polska
  252,0
 • 6,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,3% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,1%
  woj. łódzkie
  6,2%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wieluńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wieluńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wieluńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 343 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. wieluński
  4 343 PLN
  woj. łódzkie
  5 148 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wieluńskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 349 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 981 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 632 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,8% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wieluńskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 115 Pracujący ogółem
 • 7 103 Kobiety
 • 7 012 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wieluńskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wieluński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,5
  łódzkie
  71,6
  Cały kraj
  68,0
 • 37,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wieluński
  37,8
  woj. łódzkie
  42,3
  Kraj
  37,5
 • 127,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. wieluński
  127,5
  łódzkie
  144,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wieluński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie wieluńskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 207 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 646 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 497 nowych podmiotów, a 246 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (707) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (477) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (1 096) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (246) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wieluńskim najwięcej (470) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 913) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (114) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (1 994) podmiotów, a 70,8% (5 099) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wieluńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.9%) oraz Budownictwo (18.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 207 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 114 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 994 Przemysł i budownictwo
 • 5 099 Pozostała działalność
 • 497 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wieluńskim w 2020 roku
 • 246 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wieluńskim w 2020 roku
 • 5 646 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 913 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 913
 • 247 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 247
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 7 203 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 203
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 358 Spółki handlowe ogółem
 • 358
 • 22  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 281  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 281
 • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 470 Spółki cywilne ogółem
 • 470
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 646 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 688 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 688
 • 1 049 Budownictwo
 • 1 049
 • 668 Przetwórstwo przemysłowe
 • 668
 • 452 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 452
 • 347 Transport i gospodarka magazynowa
 • 347
 • 344 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 344
 • 278 Pozostała działalność
 • 278
 • 133 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 133
 • 125 Informacja i komunikacja
 • 125
 • 122 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 122
 • 111 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 111
 • 103 Edukacja
 • 103
 • 101 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 101
 • 49 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 49
 • 46 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 46
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie wieluńskim stwierdzono 1 588 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wieluńskim wynosi 87,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wieluńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 12,04 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 10,52 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 6,52 (74%), drogowe - 1,83 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 588 Przestępstwa ogółem
 • 1 588
 • 496 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 496
 • 916 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 916
 • 139 Przestępstwa drogowe
 • 139
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 800 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 800
 • 20,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,87
  łódzkie
  18,25
  Polska
  19,96
 • 6,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat wieluński
  6,52
  woj. łódzkie
  11,15
  Cała Polska
  12,25
 • 12,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat wieluński
  12,04
  Województwo
  4,55
  Cały kraj
  5,17
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat wieluński
  1,83
  Województwo
  1,96
  Polska
  1,73
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,39
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,37
 • 10,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,52
  woj. łódzkie
  8,73
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wieluński
  87%
  łódzkie
  70%
  Kraj
  73%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat wieluński
  75%
  łódzkie
  60%
  Cały kraj
  65%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  92%
  łódzkie
  79%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  łódzkie
  87%
  Cały kraj
  87%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat wieluński
  81%
  Województwo
  48%
  Cały kraj
  54%

Powiat wieluński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wieluńskiego wyniosła w 2020 roku 100,0 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu wieluńskiego - 49.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,6 mln złotych, czyli 11,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wieluńskiego wyniosła w 2020 roku 103,3 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (55.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.8%). W budżecie powiatu wieluńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 206 złotych na mieszkańca (15,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,0 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wieluńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,5 mln

  854(100%)

  68,7 mln

  886(100%)

  72,4 mln

  936(100%)

  79,5 mln

  1,0 tys(100%)

  84,1 mln

  1,1 tys(100%)

  90,7 mln

  1,2 tys(100%)

  100,9 mln

  1,3 tys(100%)

  100,0 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,2 mln

  363(42.4%)

  29,6 mln

  382(43.1%)

  30,8 mln

  398(42.5%)

  32,6 mln

  422(41%)

  33,6 mln

  436(39.9%)

  37,5 mln

  489(41.3%)

  41,0 mln

  538(40.6%)

  49,5 mln

  654(49.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,2 mln

  92,8(10.9%)

  6,8 mln

  87,7(9.9%)

  8,9 mln

  115(12.3%)

  14,1 mln

  183(17.8%)

  13,1 mln

  170(15.6%)

  15,5 mln

  202(17%)

  19,3 mln

  253(19.1%)

  10,3 mln

  135(10.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  106(12.4%)

  8,5 mln

  110(12.4%)

  8,5 mln

  111(11.8%)

  8,9 mln

  116(11.2%)

  6,2 mln

  80,7(7.4%)

  6,8 mln

  88,3(7.5%)

  8,1 mln

  106(8%)

  8,7 mln

  114(8.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  84,4(9.9%)

  6,5 mln

  83,7(9.4%)

  6,2 mln

  80,4(8.6%)

  6,6 mln

  85,0(8.3%)

  7,6 mln

  98,7(9%)

  8,7 mln

  113(9.5%)

  8,5 mln

  112(8.4%)

  8,6 mln

  114(8.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  53,8(6.3%)

  4,3 mln

  54,8(6.2%)

  4,4 mln

  57,2(6.1%)

  4,5 mln

  57,8(5.6%)

  4,9 mln

  63,6(5.8%)

  5,3 mln

  69,4(5.9%)

  5,5 mln

  71,6(5.4%)

  6,3 mln

  83,6(6.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 mln

  50,6(5.9%)

  3,9 mln

  50,5(5.7%)

  4,0 mln

  51,9(5.5%)

  4,3 mln

  56,0(5.4%)

  5,0 mln

  65,2(6%)

  5,3 mln

  68,8(5.8%)

  4,8 mln

  62,9(4.8%)

  5,4 mln

  70,8(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  28,8(3.4%)

  2,3 mln

  29,8(3.4%)

  2,3 mln

  29,8(3.2%)

  2,6 mln

  33,8(3.3%)

  2,6 mln

  34,0(3.1%)

  2,6 mln

  33,3(2.8%)

  2,5 mln

  32,6(2.5%)

  3,0 mln

  39,4(3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  37,3(4.4%)

  4,3 mln

  55,6(6.3%)

  3,9 mln

  50,9(5.4%)

  2,1 mln

  26,9(2.6%)

  3,3 mln

  42,8(3.9%)

  2,4 mln

  31,0(2.6%)

  2,3 mln

  30,2(2.3%)

  1,5 mln

  20,5(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  930,1 tys

  12,0(1.4%)

  1,0 mln

  13,0(1.5%)

  973,6 tys

  12,6(1.3%)

  1,2 mln

  16,0(1.6%)

  1,1 mln

  14,3(1.3%)

  1,0 mln

  13,5(1.1%)

  1,1 mln

  14,5(1.1%)

  1,2 mln

  15,3(1.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  455,2 tys

  5,9(0.7%)

  466,5 tys

  6,0(0.7%)

  464,3 tys

  6,0(0.6%)

  485,2 tys

  6,3(0.6%)

  557,2 tys

  7,2(0.7%)

  474,5 tys

  6,2(0.5%)

  603,9 tys

  7,9(0.6%)

  503,9 tys

  6,7(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  233,7 tys

  3,0(0.4%)

  247,3 tys

  3,2(0.4%)

  715,5 tys

  9,3(1%)

  296,9 tys

  3,8(0.4%)

  312,9 tys

  4,1(0.4%)

  301,4 tys

  3,9(0.3%)

  409,6 tys

  5,4(0.4%)

  349,3 tys

  4,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  206,8 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  354,2 tys

  4,6(0.5%)

  276,5 tys

  3,6(0.4%)

  201,3 tys

  2,6(0.3%)

  216,2 tys

  2,8(0.3%)

  226,4 tys

  2,9(0.3%)

  206,2 tys

  2,7(0.2%)

  282,0 tys

  3,7(0.3%)

  150,1 tys

  2,0(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  94,5 tys

  1,2(0.1%)

  161,3 tys

  2,1(0.2%)

  230,3 tys

  3,0(0.3%)

  195,1 tys

  2,5(0.2%)

  495,0 tys

  6,4(0.6%)

  190,8 tys

  2,5(0.2%)

  273,2 tys

  3,6(0.3%)

  107,5 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  534,4 tys

  6,9(0.8%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  29,6 tys

  0,4(0%)

  327,9 tys

  4,2(0.4%)

  855,7 tys

  11,1(1%)

  414,0 tys

  5,4(0.5%)

  2,4 mln

  31,6(2.4%)

  81,0 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  42,9 tys

  0,6(0.1%)

  42,6 tys

  0,5(0.1%)

  41,8 tys

  0,5(0.1%)

  42,6 tys

  0,6(0.1%)

  46,6 tys

  0,6(0.1%)

  52,5 tys

  0,7(0.1%)

  56,3 tys

  0,7(0.1%)

  51,2 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,5(0%)

  42,2 tys

  0,6(0%)

  38,3 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  80,2 tys

  1,0(0.1%)

  180,7 tys

  2,3(0.3%)

  153,6 tys

  2,0(0.2%)

  221,3 tys

  2,9(0.3%)

  190,2 tys

  2,5(0.2%)

  157,6 tys

  2,1(0.2%)

  175,6 tys

  2,3(0.2%)

  22,7 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  17,2 tys

  0,2(0%)

  15,6

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  74,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  260,3 tys

  3,3(0.4%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  444,5 tys

  5,8(0.6%)

  576,7 tys

  7,5(0.7%)

  428,5 tys

  5,6(0.5%)

  207,4 tys

  2,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  26,9 tys

  0,3(0%)

  29,0 tys

  0,4(0%)

  29,0 tys

  0,4(0%)

  28,7 tys

  0,4(0%)

  33,7 tys

  0,4(0%)

  25,6 tys

  0,3(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wieluńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wieluński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wieluńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,0 mln

  874(100%)

  70,2 mln

  905(100%)

  72,8 mln

  941(100%)

  78,7 mln

  1,0 tys(100%)

  83,2 mln

  1,1 tys(100%)

  87,5 mln

  1,1 tys(100%)

  100,6 mln

  1,3 tys(100%)

  103,3 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  38,0 mln

  489(55.9%)

  38,7 mln

  499(55.1%)

  39,4 mln

  510(54.1%)

  42,0 mln

  544(53.4%)

  43,2 mln

  560(51.9%)

  44,8 mln

  584(51.2%)

  51,3 mln

  673(51%)

  57,2 mln

  756(55.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,9 mln

  153(17.4%)

  12,3 mln

  159(17.6%)

  13,5 mln

  175(18.6%)

  14,5 mln

  188(18.5%)

  15,8 mln

  206(19%)

  17,3 mln

  225(19.8%)

  19,2 mln

  252(19.1%)

  19,0 mln

  250(18.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  67,3(7.7%)

  5,7 mln

  73,6(8.1%)

  5,4 mln

  69,3(7.4%)

  6,0 mln

  77,1(7.6%)

  5,7 mln

  74,4(6.9%)

  6,3 mln

  82,1(7.2%)

  7,2 mln

  94,6(7.2%)

  8,1 mln

  107(7.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  53,7(6.1%)

  4,2 mln

  54,8(6%)

  4,4 mln

  57,0(6.1%)

  4,5 mln

  57,7(5.7%)

  4,9 mln

  63,4(5.9%)

  5,3 mln

  69,3(6.1%)

  5,4 mln

  71,4(5.4%)

  6,2 mln

  81,7(6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  700,3 tys

  9,0(1%)

  1,7 mln

  21,6(2.4%)

  1,4 mln

  17,8(1.9%)

  2,3 mln

  29,5(2.9%)

  3,0 mln

  38,7(3.6%)

  2,6 mln

  34,2(3%)

  2,7 mln

  34,8(2.6%)

  2,8 mln

  36,5(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  19,8(2.3%)

  1,3 mln

  16,3(1.8%)

  2,4 mln

  31,4(3.3%)

  3,3 mln

  42,5(4.2%)

  3,3 mln

  42,6(3.9%)

  4,0 mln

  51,8(4.5%)

  5,8 mln

  76,1(5.8%)

  2,6 mln

  34,3(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  14,2(1.6%)

  1,0 mln

  13,4(1.5%)

  1,2 mln

  15,0(1.6%)

  1,1 mln

  14,8(1.5%)

  1,1 mln

  14,6(1.3%)

  1,1 mln

  14,2(1.2%)

  1,2 mln

  15,4(1.2%)

  1,3 mln

  17,8(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  33,9(3.9%)

  2,7 mln

  35,2(3.9%)

  2,5 mln

  32,5(3.5%)

  2,0 mln

  25,4(2.5%)

  1,6 mln

  21,1(2%)

  2,0 mln

  26,2(2.3%)

  1,8 mln

  23,5(1.8%)

  1,3 mln

  17,8(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  836,9 tys

  10,8(1.2%)

  783,3 tys

  10,1(1.1%)

  632,2 tys

  8,2(0.9%)

  893,9 tys

  11,6(1.1%)

  1,0 mln

  13,5(1.2%)

  894,6 tys

  11,7(1%)

  859,8 tys

  11,3(0.9%)

  1,2 mln

  16,1(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  338,6 tys

  4,4(0.4%)

  110,0 tys

  1,4(0.1%)

  192,6 tys

  2,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  949,4 tys

  12,5(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  641,4 tys

  8,3(0.9%)

  852,3 tys

  11,0(1.2%)

  1,1 mln

  14,5(1.5%)

  612,8 tys

  7,9(0.8%)

  640,3 tys

  8,3(0.8%)

  561,3 tys

  7,3(0.6%)

  596,5 tys

  7,8(0.6%)

  483,3 tys

  6,4(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  839,4 tys

  10,8(1.2%)

  321,0 tys

  4,1(0.5%)

  336,5 tys

  4,4(0.5%)

  630,1 tys

  8,2(0.8%)

  1,1 mln

  14,9(1.4%)

  711,2 tys

  9,3(0.8%)

  2,7 mln

  35,5(2.7%)

  298,5 tys

  3,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  248,3 tys

  3,2(0.4%)

  243,9 tys

  3,1(0.3%)

  160,4 tys

  2,1(0.2%)

  188,0 tys

  2,4(0.2%)

  214,3 tys

  2,8(0.3%)

  215,5 tys

  2,8(0.2%)

  248,7 tys

  3,3(0.2%)

  197,1 tys

  2,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  120,9 tys

  1,6(0.2%)

  191,5 tys

  2,5(0.3%)

  307,0 tys

  4,0(0.4%)

  162,9 tys

  2,1(0.2%)

  131,1 tys

  1,7(0.2%)

  195,7 tys

  2,6(0.2%)

  100,0 tys

  1,3(0.1%)

  78,4 tys

  1,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  64,4 tys

  0,8(0.1%)

  57,1 tys

  0,7(0.1%)

  48,3 tys

  0,6(0.1%)

  88,0 tys

  1,1(0.1%)

  26,9 tys

  0,3(0%)

  76,7 tys

  1,0(0.1%)

  99,9 tys

  1,3(0.1%)

  58,9 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,5(0%)

  42,2 tys

  0,6(0%)

  38,3 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,2 tys

  0,8(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  54,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  121,2 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,2 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  74,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wieluński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17 354 mieszkańców powiatu wieluńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 422 kobiet oraz 8 932 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 16,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,0% mieszkańców powiatu wieluńskiego, gimnazjalnym 5,1%, natomiast 22,4% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wieluńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wieluńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,1%) oraz podstawowe ukończone (20,0%).

  W roku 2018 w powiecie wieluńskim mieściły się 22 przedszkola, w których do 86 oddziałów uczęszczało 1 831 dzieci (916 dziewczynek oraz 915 chłopców). Dostępne były 1 873 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieluńskim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 82 oddziałów uczęszczało 1 730 dzieci (826 dziewczynek oraz 904 chłopców). Dostępnych było 1 750 miejsc.

  16,3% mieszkańców powiatu wieluńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 857 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 45 szkół podstawowych, w których w 415 oddziałach uczyło się 6 139 uczniów (2 984 kobiety oraz 3 155 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieluńskim placówkę miało 49 szkół podstawowych, w których w 323 oddziałach uczyło się 5 100 uczniów (2 486 kobiet oraz 2 614 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,24.

  W powiecie wieluńskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 418 uczniów (898 kobiet oraz 520 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 400 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieluńskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 917 uczniów (1 210 kobiet oraz 707 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 614 absolwentów.

  W powiecie wieluńskim znajdują się 4 Technika, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 772 uczniów (821 kobiet oraz 951 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 409 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieluńskim placówkę miały 3 Technika, w których w 39 oddziałach uczyło się 1 096 uczniów (400 kobiet oraz 696 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 209 absolwentów.

  W powiecie wieluńskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 423 uczniów (120 kobiet oraz 303 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,2 uczniów. 26,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,6% mieszkańców powiatu wieluńskiego w wieku potencjalnej nauki (29,9% kobiet i 29,3% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. wieluński
  12,3%
  woj. łódzkie
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 14,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wieluński
  29,1%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Cała Polska
  33,3%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  łódzkie
  2,8%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,6%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Polska
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wieluński
  16,5%
  Województwo
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  29,0%
  łódzkie
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,1%
  łódzkie
  4,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat wieluński
  22,4%
  woj. łódzkie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat wieluński
  2,2%
  łódzkie
  1,6%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 857 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat wieluński
  857,0
  woj. łódzkie
  868,0
  Kraj
  873,0
 • 1,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat wieluński
  1,06
  łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 23 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 86 Oddziały
 • 35 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 873 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat wieluński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 831 Dzieci
 • 916 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 915 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 350 3 lata
 • 350
 • 428 4 lata
 • 428
 • 498 5 lata
 • 498
 • 523 6 lat
 • 523
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 194 3 lata
 • 194
 • 206 4 lata
 • 206
 • 251 5 lata
 • 251
 • 251 6 lat
 • 251
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 156 3 lata
 • 156
 • 222 4 lata
 • 222
 • 247 5 lata
 • 247
 • 272 6 lat
 • 272
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 680 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 133,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 132,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 41,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 10 Oddziały
 • 139 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wieluński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 118 Dzieci
 • 52 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 66 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,1%
  55,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 37 3 lata
 • 37
 • 32 4 lata
 • 32
 • 18 5 lata
 • 18
 • 24 6 lat
 • 24
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 19 3 lata
 • 19
 • 15 4 lata
 • 15
 • 4 5 lata
 • 4
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 18 3 lata
 • 18
 • 17 4 lata
 • 17
 • 14 5 lata
 • 14
 • 13 6 lat
 • 13
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 11,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 405 Oddziały
 • 6 097 Uczniowie
 • 2 972 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 125 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 723 Uczniowie w 1 klasie
 • 363 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 360 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 733 Absolwenci 2016
 • 345 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 388 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,8
  Województwo
  17,3
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,8
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,8
 • 15,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,1
 • 4,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,2
 •  
 • 537,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 443,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 94,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 24,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 159 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 1 157 niemiecki
 • 2 angielski
 • 13 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 13 angielski
 •  
 • 96,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wieluński
  96,24
  woj. łódzkie
  95,95
  Cały kraj
  95,46
 • 95,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,66
  łódzkie
  94,41
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wieluński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wieluński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 1 092 Uczniowie
 • 762 Kobiety
  (uczniowie)
 • 330 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,8%
  30,2%
 • 347 Uczniowie w 1 klasie
 • 234 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 113 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 372 Absolwenci
 • 261 Kobiety
  (absolwenci)
 • 111 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 326 Uczniowie
 • 136 Kobiety
  (uczniowie)
 • 190 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 111 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. wieluński
  30,2
  Województwo
  25,7
  Polska
  26,2
 •  
 • 80,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 50,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 64 Oddziały
 • 1 772 Uczniowie
 • 821 Kobiety
  (uczniowie)
 • 951 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,3%
  53,7%
 • 437 Uczniowie w 1 klasie
 • 192 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 245 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 409 Absolwenci
 • 192 Kobiety
  (absolwenci)
 • 217 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat wieluński
  27,7
  łódzkie
  22,9
  Kraj
  23,8
 •  
 • 135,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 87,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 414 Uczniowie
 • 116 Kobiety
  (uczniowie)
 • 298 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,0%
  72,0%
 • 218 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat wieluński
  26,4
  woj. łódzkie
  15,4
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 26,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 26,4
 • 29,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 29,6
 • 4,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,5
 •  
 •  
 • 6 366 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 239
  • niemiecki2 488
  • rosyjski424
  • francuski215
 • 3 239 angielski
 • 2 488 niemiecki
 • 424 rosyjski
 • 215 francuski
 • 14 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 14 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat wieluński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 88,7%
  11,3%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 5 Oddziały
 • 102 Uczniowie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,6%
  32,4%
 • 44 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  21,6
  woj. łódzkie
  21,2
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21,6 Szkoły policealne ogółem
 • 21,6
 • 23,7 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 23,7
 • 20,4 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20,4
 •  
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 27 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 27 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wieluński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wieluński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wieluński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wieluńskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie wieluńskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ★★), 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 15, liczba miejsc: 1 035)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie wieluńskim: 15 (publiczne: 12, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 18, udogodnienia wewnątrz budynku: 16). W powiecie wieluńskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 605 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 505 (uczestnicy: 15 184)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 728)
  • wystawy: 123 (uczestnicy: 2 292)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 530)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 4 215)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 38 (uczestnicy: 1 785)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 410)
  • konkursy: 102 (uczestnicy: 1 985)
  • pokazy teatralne: 16 (uczestnicy: 995)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 21)
  • warsztaty: 126 (uczestnicy: 1 762)
  • inne: 24 (uczestnicy: 461)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 97 (członkowie: 1 416)
  • plastyczne/techniczne: 15 (członkowie: 180)
  • taneczne: 18 (członkowie: 237)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 66)
  • teatralne: 2 (członkowie: 14)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 9)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 422)
  • koło gospodyń wiejskich: 6 (członkowie: 146)
  • inne: 39 (członkowie: 334)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 140)
  • języków obcych: 7 (absolwenci: 90)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 50)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 41 (członkowie: 621)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 115)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 73)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 17 (członkowie: 233)
  • taneczne: 6 (członkowie: 92)
  • inne: 6 (członkowie: 108)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wieluńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 4 962 zwiedzających, co daje 652 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wieluńskim działało 30 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 398 951 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 58 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 18 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 11 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 378 586 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 141
  • dostępne dla czytelników: 66
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 62
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 24
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wieluńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 40 259 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 733. Odnotowano 965 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 486 wolumenów. Odnotowano 2 385 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wieluńskim działało 40 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 904 członków. Zarejestrowano 2 009 ćwiczących (mężczyźni: 1 705, kobiety: 304, chłopcy do lat 18: 1 070, dziewczęta do lat 18: 234). Aktywnych było 65 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wieluńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieluński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wieluński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 30 wypadków drogowych w powiecie wieluńskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 39,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 14,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 26,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie wieluńskim zarejestrowanych było 78 171 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 51 675 samochodów osobowych (682,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 9 434 samochodów ciężarowych (162,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 320 autobusów (4,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 2 862 ciągników siodłowych (37,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 652 motocykli (61,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 9,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,5 lat.


  W 2020 roku w powiecie wieluńskim znajdowało się 31 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wieluńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 30 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 21 Ranni
  (rok 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wieluńskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 39,61 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  39,6
  Województwo
  99,9
  Kraj
  61,5
 • 14,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  14,5
  łódzkie
  9,1
  Cała Polska
  6,5
 • 27,73 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat wieluński
  27,7
  łódzkie
  113,3
  Polska
  69,2
 • 14,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  14,1
  Województwo
  10,1
  Polska
  7,6
 • 26,86 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  26,9
  woj. łódzkie
  126,4
  Cały kraj
  80,2
 • 36,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  36,7
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  10,6
 • 70,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  70,0
  Województwo
  113,4
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 78 171 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wieluńskim w 2020 roku
 • 51 675 Samochody osobowe
 • 9 434 Samochody ciężarowe
 • 43 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 320 Autobusy
 • 526 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 862 Ciągniki samochodowe
 • 2 862   Ciągniki siodłowe
 • 8 702 Ciągniki rolnicze
 • 4 652 Motocykle
 • 1 742   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 128 Motorowery
 • 51 675Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Samochody osobowe w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 682,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  682,3
  woj. łódzkie
  666,6
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 718
  • 1400-1649 kg12 713
  • 1650-1899 kg13 820
  • 1900 kg i więcej15 424
 • 9 718 do 1399 kg
 • 12 713 1400-1649 kg
 • 13 820 1650-1899 kg
 • 15 424 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 17 588 do 1399 cm3
 • 17 588
 • 29 463 1400-1999 cm3
 • 29 463
 • 4 624 2000 i więcej cm3
 • 4 624
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 596
  • olej napędowy16 169
  • gaz (LPG)12 252
  • pozostałe658
 • 22 596 benzyna
 • 16 169 olej napędowy
 • 12 252 gaz (LPG)
 • 658 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 553 do 1 roku
 • 553
 • 482 2 lata
 • 482
 • 613 3 lata
 • 613
 • 1 352 4-5 lat
 • 1 352
 • 1 473 6-7 lat
 • 1 473
 • 2 092 8-9 lat
 • 2 092
 • 2 804 10-11 lat
 • 2 804
 • 9 107 12-15 lat
 • 9 107
 • 12 508 16-20 lat
 • 12 508
 • 9 070 21-25 lat
 • 9 070
 • 4 543 26-30 lat
 • 4 543
 • 7 078 31 lat i więcej
 • 7 078
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wieluńskim
 • Powiat
  19,3 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 9 434Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 162,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. wieluński
  162,4
  łódzkie
  111,5
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 143 do 999 kg
 • 4 143
 • 2 823 1000-1499 kg
 • 2 823
 • 662 1500-2999 kg
 • 662
 • 112 3000-3499 kg
 • 112
 • 217 3500-4999 kg
 • 217
 • 673 5000-6999 kg
 • 673
 • 303 7000-9999 kg
 • 303
 • 317 10000-14999 kg
 • 317
 • 184 15000 kg i więcej
 • 184
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 658
  • olej napędowy6 123
  • gaz (LPG)621
  • pozostałe1 032
 • 1 658 benzyna
 • 6 123 olej napędowy
 • 621 gaz (LPG)
 • 1 032 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 258 do 1 roku
 • 258
 • 130 2 lata
 • 130
 • 161 3 lata
 • 161
 • 323 4-5 lat
 • 323
 • 333 6-7 lat
 • 333
 • 384 8-9 lat
 • 384
 • 508 10-11 lat
 • 508
 • 1 213 12-15 lat
 • 1 213
 • 1 564 16-20 lat
 • 1 564
 • 1 308 21-25 lat
 • 1 308
 • 751 26-30 lat
 • 751
 • 2 501 31 lat i więcej
 • 2 501
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wieluńskim
 • Tutaj
  20,8 lat
  woj. łódzkie
  20,5 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 320Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Autobusy w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,2 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wieluński
  4,2
  woj. łódzkie
  2,9
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy189
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe114
 • 17 benzyna
 • 189 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 114 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 29 12-15 lat
 • 29
 • 51 16-20 lat
 • 51
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 141 31 lat i więcej
 • 141
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wieluńskim
 • pow. wieluński
  25,7 lat
  woj. łódzkie
  22,6 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 2 862Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 37,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat wieluński
  37,8
  łódzkie
  11,6
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24
  • olej napędowy2 615
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe223
 • 24 benzyna
 • 2 615 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 223 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 224 do 1 roku
 • 224
 • 242 2 lata
 • 242
 • 275 3 lata
 • 275
 • 509 4-5 lat
 • 509
 • 382 6-7 lat
 • 382
 • 348 8-9 lat
 • 348
 • 113 10-11 lat
 • 113
 • 287 12-15 lat
 • 287
 • 164 16-20 lat
 • 164
 • 119 21-25 lat
 • 119
 • 65 26-30 lat
 • 65
 • 134 31 lat i więcej
 • 134
 • 9,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wieluńskim
 • Powiat
  9,3 lat
  łódzkie
  13,9 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 4 652Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wieluńskim
 • Motocykle w powiecie wieluńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 61,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. wieluński
  61,4
  woj. łódzkie
  45,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 27 2 lata
 • 27
 • 32 3 lata
 • 32
 • 161 4-5 lat
 • 161
 • 108 6-7 lat
 • 108
 • 110 8-9 lat
 • 110
 • 129 10-11 lat
 • 129
 • 430 12-15 lat
 • 430
 • 566 16-20 lat
 • 566
 • 448 21-25 lat
 • 448
 • 277 26-30 lat
 • 277
 • 2 303 31 lat i więcej
 • 2 303
 • 25,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wieluńskim
 • Powiat
  25,5 lat
  Województwo
  25,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 18 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wieluńskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 336,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  336,8 km
  łódzkie
  519,2 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 4,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat wieluński
  4,1 km
  łódzkie
  3,9 km
  Polska
  4,5 km
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami