Margonin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Margonin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Margonin to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu chodzieskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Margonin.
 • 3 011 Liczba mieszkańców
 • 5,2 km² Powierzchnia
 • 584,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 82 m n.p.m Wysokość
 • 1364 Data założenia
 • 1402 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PCH Tablice rejestracyjne
 • Janusz Andrzej Piechocki Burmistrz miasta
Margonin na mapie
Identyfikatory
 • 17.094752.9731 Współrzędne GPS
 • 3001044 TERYT (TERC)
 • 0966990 SIMC
Herb miasta Margonin
Margonin herb
Flaga miasta Margonin
Margonin flaga

Margonin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-830Poczta Margonin

Margonin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Margoninie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Chodzieży (podlega pod: ZUS Oddział w Pile)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mostowa 2
64-800 Chodzież
Urząd Miasta i Gminy Margonin
(67) 284-60-68
(67) 284-72-73
ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

Margonin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Margonin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 011, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców Margonina jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Margonin ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,66 na 1000 mieszkańców Margonina. W 2017 roku urodziło się 34 dzieci, w tym 61,8% dziewczynek i 38,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 452 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,04 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 37,2% zgonów w Margoninie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,0% zgonów w Margoninie były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Margonina przypada 10.92 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 34 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Margonina -6. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  62,1% mieszkańców Margonina jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Margonina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 011 Liczba mieszkańców
 • 1 537 Kobiety
 • 1 474 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Margoninie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Margoninie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Margoninie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Margonina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,7 lat
  woj. wielkopolskie
  40,3 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Margonin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Margonina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Margonin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Margonin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Margonin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,7%
  woj. wielkopolskie
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • Margonin
  56,2%
  Województwo
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Margonin
  4,0%
  Wielkopolskie
  4,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Margoninie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Margonin
  3,6
  Województwo
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,8
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Margoninie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,7
  woj. wielkopolskie
  2,1
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Margoninie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Margoninie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Margoninie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Margoninie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 34 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,8%
  38,2%
 • 11,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  11,3
  Wielkopolskie
  11,6
  Kraj
  10,5
 • 43,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,4
  Wielkopolskie
  48,2
  Polska
  44,2
 • 17.5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17.5
 • 66.08 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 66.08
 • 104.69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104.69
 • 77.71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77.71
 • 25.1 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.1
 • 8.03 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.03
 • 3 452 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 366 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 541 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 452 g
  Województwo
  3 406 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 171 Waga 3500g - 3999g
 • 171
 • 168 Waga 3000g - 3499g
 • 168
 • 62 Waga 2500g - 2999g
 • 62
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,49 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,49
  Województwo
  1,58
  Kraj
  1,45
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,75
  Wielkopolskie
  0,77
  Cały kraj
  0,71
 • 1,04 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Margonin
  1,04
  Wielkopolskie
  1,22
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Margoninie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 33 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,4%
  57,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,9
  Wielkopolskie
  9,3
  Polska
  10,1
 • 121,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  121,8
  Województwo
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,8
  Wielkopolskie
  4,1
  Kraj
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chodzieskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Margonin
  40,7%
  Wielkopolskie
  39,8%
  Cały kraj
  45,7%
 • 29,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Margonin
  29,0%
  Wielkopolskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Margonin
  5,1%
  Województwo
  6,5%
  Kraj
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,8
  Cała Polska
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,1
  Polska
  74,3
 • 296,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  296,7
  Wielkopolskie
  261,2
  Cały kraj
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  245,2
  Cały kraj
  261,6
 • 416,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 384,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 449,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  416,6
  Województwo
  380,2
  Cała Polska
  469,0
 • 97,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 149,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  97,7
  Wielkopolskie
  68,9
  Cała Polska
  87,7
 • 33,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Margonin
  33,1
  Wielkopolskie
  31,9
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Margonin
  0,0
  Wielkopolskie
  6,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 34 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Margoninie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Margonin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Margonin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Margoninie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Margoninie to 861 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 285 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Margoninie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Margoninie to 165,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 100,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,05% mieszkań posiada łazienkę, 83,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,15% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 861 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 285,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  285,30
  Wielkopolskie
  342,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 101,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  101,60 m2
  Wielkopolskie
  81,20 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 29,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,00 m2
  Wielkopolskie
  27,80 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,74
  Województwo
  4,05
  Polska
  3,82
 • 3,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,51
  Wielkopolskie
  2,92
  Polska
  2,69
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,74
  Wielkopolskie
  0,72
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Margonin
  1,00
  Województwo
  5,40
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 9 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Margonin
  6,00
  woj. wielkopolskie
  3,99
  Cała Polska
  3,91
 • 5,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  5,98
  Województwo
  21,56
  Kraj
  18,14
 • 495 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 165,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  165,0 m2
  Wielkopolskie
  93,5 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Margonin
  0,16 m2
  woj. wielkopolskie
  0,51 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Margonin
  100,00%
  woj. wielkopolskie
  98,50%
  Kraj
  96,79%
 • 99,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,19%
  woj. wielkopolskie
  96,06%
  Kraj
  93,66%
 • 96,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Margonin
  96,05%
  woj. wielkopolskie
  93,81%
  Polska
  91,31%
 • 83,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Margonin
  83,86%
  Województwo
  83,33%
  Polska
  82,12%
 • 93,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Margonin
  93,15%
  woj. wielkopolskie
  51,41%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Margonin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Margoninie na 1000 mieszkańców pracuje 179 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Margoninie wynosiło w 2017 roku 11,7% (15,4% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Margoninie wynosiło 3 713,90 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Margonina 239 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 126 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -113.

  19,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Margonina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,0% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 179 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  179,0
  Wielkopolskie
  277,0
  Cała Polska
  247,0
 • 11,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,4% Kobiety
 • 8,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,7%
  woj. wielkopolskie
  3,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Margoninie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Margoninie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Margoninie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 714 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 714 PLN
  Województwo
  4 124 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Margoninie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 239 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 126 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -113 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,0% Przemysł i budownictwo
 • 28,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 58,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,5% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Margoninie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 539 Pracujący ogółem
 • 301 Kobiety
 • 238 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Margoninie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 58,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Margonin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  61,1
  Województwo
  63,1
  Cały kraj
  63,4
 • 30,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Margonin
  30,4
  Województwo
  31,7
  Polska
  34,0
 • 99,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  99,0
  woj. wielkopolskie
  100,8
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Margonin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Margoninie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 285 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 217 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (37) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (15) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (46) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Margoninie najwięcej (20) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (266) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,2% (52) podmiotów, a 78,2% (223) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Margoninie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.9%) oraz Budownictwo (10.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 285 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 52 Przemysł i budownictwo
 • 223 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Margoninie w 2017 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w Margoninie w 2017 roku
 • 217 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 266 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 266
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 285 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 285
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 27 Spółki handlowe ogółem
 • 27
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 20
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 217 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 78 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 78
 • 23 Budownictwo
 • 23
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Margonin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Margoninie stwierdzono szacunkowo 46 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,21 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Margoninie wynosi 85,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Margonina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,88 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 6,14 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,03 (82%), drogowe - 1,67 (94%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Margonina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Margonin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 46
 • 27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 27
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 15,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Margonin
  15,21
  Województwo
  16,50
  Cała Polska
  19,62
 • 8,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Margonin
  8,88
  Województwo
  9,93
  Cały kraj
  12,07
 • 4,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Margonin
  4,03
  woj. wielkopolskie
  4,08
  Polska
  4,94
 • 1,67 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,67
  Województwo
  1,70
  Polska
  1,78
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,34
  Województwo
  0,35
  Polska
  0,49
 • 6,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Margonin
  6,14
  woj. wielkopolskie
  7,90
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Margonin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  86%
  Województwo
  75%
  Polska
  72%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Margonin
  85%
  woj. wielkopolskie
  63%
  Cały kraj
  60%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  83%
  Wielkopolskie
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  95%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  90%
  Polska
  84%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Margonin
  73%
  Województwo
  54%
  Polska
  52%

Margonin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Margonina wyniosła w 2016 roku 33,3 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Margonina - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (27.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,6 mln złotych, czyli 13,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Margonina wyniosła w 2016 roku 35,6 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (21.4%). W budżecie Margonina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 518 złotych na mieszkańca (9,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 39,0 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 26,4%.
 • Wydatki budżetu w Margoninie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Margonina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Margonin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Margonina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,3 mln

  3,4 tys(100%)

  31,2 mln

  4,9 tys(100%)

  22,6 mln

  3,5 tys(100%)

  27,7 mln

  4,3 tys(100%)

  28,2 mln

  4,4 tys(100%)

  29,3 mln

  4,6 tys(100%)

  29,1 mln

  4,6 tys(100%)

  33,3 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,3 mln

  2,8 tys(37.1%)

  11,8 mln

  4,0 tys(37.9%)

  8,2 mln

  2,7 tys(36.4%)

  9,1 mln

  3,0 tys(32.7%)

  9,5 mln

  3,1 tys(33.5%)

  10,1 mln

  3,3 tys(34.5%)

  10,1 mln

  3,4 tys(34.9%)

  10,7 mln

  3,5 tys(32.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,1 tys(15.2%)

  4,0 mln

  1,3 tys(12.8%)

  4,0 mln

  1,3 tys(17.8%)

  4,4 mln

  1,4 tys(15.7%)

  4,7 mln

  1,5 tys(16.6%)

  4,8 mln

  1,6 tys(16.5%)

  5,0 mln

  1,6 tys(17.1%)

  9,2 mln

  3,1 tys(27.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  657(8.8%)

  1,8 mln

  594(5.7%)

  2,0 mln

  677(9%)

  2,8 mln

  909(9.9%)

  6,0 mln

  2,0 tys(21.4%)

  5,0 mln

  1,7 tys(17.1%)

  3,5 mln

  1,2 tys(12.1%)

  3,2 mln

  1,0 tys(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  1,1 tys(14.2%)

  2,7 mln

  910(8.7%)

  2,6 mln

  857(11.4%)

  2,9 mln

  963(10.5%)

  3,1 mln

  1,0 tys(10.8%)

  2,4 mln

  794(8.2%)

  2,5 mln

  812(8.5%)

  2,7 mln

  884(8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  461(6.2%)

  3,3 mln

  1,1 tys(10.5%)

  1,4 mln

  469(6.2%)

  1,4 mln

  462(5.1%)

  942,8 tys

  311(3.3%)

  1,5 mln

  480(5%)

  2,1 mln

  704(7.3%)

  1,8 mln

  593(5.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  469(6.3%)

  600,7 tys

  201(1.9%)

  378,2 tys

  126(1.7%)

  871,4 tys

  288(3.1%)

  313,7 tys

  103(1.1%)

  695,8 tys

  230(2.4%)

  611,3 tys

  202(2.1%)

  1,5 mln

  496(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  902,6 tys

  303(4.1%)

  2,1 mln

  712(6.8%)

  1,7 mln

  578(7.7%)

  1,5 mln

  492(5.4%)

  1,4 mln

  460(4.9%)

  1,7 mln

  562(5.8%)

  1,1 mln

  355(3.7%)

  1,2 mln

  414(3.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  155,5 tys

  52,2(0.7%)

  169,7 tys

  56,8(0.5%)

  183,0 tys

  60,7(0.8%)

  1,7 mln

  562(6.1%)

  281,8 tys

  92,9(1%)

  371,0 tys

  123(1.3%)

  431,7 tys

  143(1.5%)

  670,8 tys

  222(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  404,9 tys

  136(1.8%)

  412,7 tys

  138(1.3%)

  410,7 tys

  136(1.8%)

  459,7 tys

  152(1.7%)

  470,0 tys

  155(1.7%)

  514,2 tys

  170(1.8%)

  783,6 tys

  259(2.7%)

  663,4 tys

  220(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  167,9 tys

  56,3(0.8%)

  506,7 tys

  170(1.6%)

  281,9 tys

  93,6(1.2%)

  253,9 tys

  83,8(0.9%)

  263,6 tys

  86,9(0.9%)

  349,0 tys

  115(1.2%)

  375,4 tys

  124(1.3%)

  450,3 tys

  149(1.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  75,2 tys

  25,2(0.3%)

  2,8 mln

  931(8.9%)

  242,0 tys

  80,3(1.1%)

  1,3 mln

  418(4.6%)

  267,0 tys

  88,0(0.9%)

  217,1 tys

  71,7(0.7%)

  188,3 tys

  62,2(0.6%)

  375,6 tys

  124(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  114,7 tys

  38,5(0.5%)

  129,4 tys

  43,3(0.4%)

  168,7 tys

  56,0(0.7%)

  212,9 tys

  70,3(0.8%)

  233,2 tys

  76,9(0.8%)

  238,8 tys

  78,9(0.8%)

  244,8 tys

  80,9(0.8%)

  205,0 tys

  67,9(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  76,0 tys

  25,5(0.3%)

  280,0 tys

  93,7(0.9%)

  523,8 tys

  174(2.3%)

  512,0 tys

  169(1.8%)

  404,1 tys

  133(1.4%)

  300,7 tys

  99,3(1%)

  245,5 tys

  81,2(0.8%)

  181,6 tys

  60,2(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,8 tys

  24,7(0.3%)

  72,0 tys

  23,8(0.2%)

  74,5 tys

  24,6(0.3%)

  140,8 tys

  46,6(0.4%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  88,1 tys

  29,6(0.4%)

  94,3 tys

  31,5(0.3%)

  70,9 tys

  23,5(0.3%)

  92,6 tys

  30,6(0.3%)

  87,2 tys

  28,7(0.3%)

  132,4 tys

  43,7(0.5%)

  140,7 tys

  46,5(0.5%)

  135,2 tys

  44,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  114,3 tys

  38,4(0.5%)

  125,5 tys

  42,0(0.4%)

  109,7 tys

  36,4(0.5%)

  117,0 tys

  38,7(0.4%)

  109,3 tys

  36,0(0.4%)

  98,2 tys

  32,4(0.3%)

  159,6 tys

  52,8(0.5%)

  94,6 tys

  31,3(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  338,9 tys

  114(1.5%)

  305,5 tys

  102(1%)

  157,6 tys

  52,3(0.7%)

  226,9 tys

  75,0(0.8%)

  141,3 tys

  46,6(0.5%)

  571,0 tys

  189(2%)

  1,5 mln

  486(5.1%)

  42,8 tys

  14,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,0 tys

  3,7(0%)

  32,8 tys

  11,0(0.1%)

  23,1 tys

  7,7(0.1%)

  4,6 tys

  1,5(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  49,1 tys

  16,2(0.2%)

  58,9 tys

  19,5(0.2%)

  11,0 tys

  3,6(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  260,8 tys

  87,5(1.2%)

  10,6 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,1 tys

  49,2(0.5%)

  3,7 tys

  1,2(0%)

  6,9 tys

  2,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,0 tys

  2,0(0%)

  23,9 tys

  8,0(0.1%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  9,1 tys

  3,0(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  19,9 tys

  6,7(0.1%)

  18,7 tys

  6,3(0.1%)

  18,9 tys

  6,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Margoninie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Margonina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Margonin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Margonina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,8 mln

  3,1 tys(100%)

  25,1 mln

  3,9 tys(100%)

  26,3 mln

  4,1 tys(100%)

  26,4 mln

  4,1 tys(100%)

  28,0 mln

  4,4 tys(100%)

  29,3 mln

  4,6 tys(100%)

  31,2 mln

  4,9 tys(100%)

  35,6 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  1,7 tys(25%)

  9,8 mln

  3,3 tys(39.1%)

  9,5 mln

  3,2 tys(36.1%)

  11,7 mln

  3,9 tys(44.4%)

  11,6 mln

  3,8 tys(41.4%)

  12,8 mln

  4,2 tys(43.8%)

  13,1 mln

  4,3 tys(42%)

  14,2 mln

  4,7 tys(39.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,0 mln

  2,7 tys(40.3%)

  8,0 mln

  2,7 tys(31.9%)

  8,5 mln

  2,8 tys(32.3%)

  7,6 mln

  2,5 tys(28.8%)

  7,8 mln

  2,6 tys(28%)

  9,1 mln

  3,0 tys(31.1%)

  8,3 mln

  2,7 tys(26.6%)

  8,7 mln

  2,9 tys(24.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  873(13.1%)

  2,8 mln

  953(11.3%)

  2,8 mln

  920(10.5%)

  3,0 mln

  990(11.4%)

  3,2 mln

  1,1 tys(11.5%)

  3,2 mln

  1,1 tys(10.9%)

  3,3 mln

  1,1 tys(10.5%)

  7,6 mln

  2,5 tys(21.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  368,4 tys

  124(1.9%)

  1,8 mln

  609(7.3%)

  1,5 mln

  485(5.6%)

  322,7 tys

  107(1.2%)

  527,6 tys

  174(1.9%)

  1,0 mln

  338(3.5%)

  949,3 tys

  314(3%)

  1,2 mln

  401(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  409(6.2%)

  975,6 tys

  326(3.9%)

  1,4 mln

  471(5.4%)

  1,0 mln

  332(3.8%)

  640,0 tys

  211(2.3%)

  790,0 tys

  261(2.7%)

  759,5 tys

  251(2.4%)

  1,1 mln

  355(3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  706,5 tys

  237(3.6%)

  544,4 tys

  182(2.2%)

  1,3 mln

  435(5%)

  246,3 tys

  81,3(0.9%)

  1,1 mln

  348(3.8%)

  87,9 tys

  29,0(0.3%)

  1,2 mln

  384(3.7%)

  676,8 tys

  224(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  416,6 tys

  140(2.1%)

  54,7 tys

  18,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  387,4 tys

  128(1.5%)

  627,4 tys

  207(2.2%)

  259,1 tys

  85,6(0.9%)

  945,2 tys

  312(3%)

  671,8 tys

  223(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  396,8 tys

  133(2%)

  405,7 tys

  136(1.6%)

  403,4 tys

  134(1.5%)

  451,4 tys

  149(1.7%)

  460,7 tys

  152(1.6%)

  473,2 tys

  156(1.6%)

  462,0 tys

  153(1.5%)

  492,4 tys

  163(1.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,3 tys

  49,5(0.6%)

  186,2 tys

  61,5(0.7%)

  995,5 tys

  328(3.6%)

  183,4 tys

  60,6(0.6%)

  178,6 tys

  59,0(0.6%)

  221,3 tys

  73,3(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  114,9 tys

  38,6(0.6%)

  103,2 tys

  34,5(0.4%)

  120,9 tys

  40,1(0.5%)

  125,1 tys

  41,3(0.5%)

  153,2 tys

  50,5(0.5%)

  184,9 tys

  61,1(0.6%)

  184,8 tys

  61,1(0.6%)

  155,9 tys

  51,7(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  57,2 tys

  19,2(0.3%)

  102,0 tys

  34,1(0.4%)

  120,7 tys

  40,1(0.5%)

  150,6 tys

  49,7(0.6%)

  162,5 tys

  53,6(0.6%)

  407,4 tys

  135(1.4%)

  196,4 tys

  64,9(0.6%)

  145,3 tys

  48,1(0.4%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  112,5 tys

  37,7(0.6%)

  88,4 tys

  29,6(0.4%)

  95,0 tys

  31,5(0.4%)

  103,6 tys

  34,2(0.4%)

  104,7 tys

  34,5(0.4%)

  110,0 tys

  36,3(0.4%)

  119,2 tys

  39,4(0.4%)

  127,6 tys

  42,3(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  329,2 tys

  110(1.7%)

  281,0 tys

  94,0(1.1%)

  126,3 tys

  41,9(0.5%)

  186,2 tys

  61,5(0.7%)

  103,6 tys

  34,1(0.4%)

  546,5 tys

  181(1.9%)

  1,4 mln

  448(4.3%)

  103,3 tys

  34,2(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,9 tys

  0,6(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  684,1 tys

  226(2.6%)

  422,8 tys

  139(1.5%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  25,5 tys

  8,4(0.1%)

  100,7 tys

  33,4(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,0 tys

  1,0(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  278,1 tys

  92,3(1.1%)

  206,9 tys

  68,3(0.8%)

  65,0 tys

  21,4(0.2%)

  19,6 tys

  6,5(0.1%)

  23,8 tys

  7,9(0.1%)

  70,3 tys

  23,3(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,1 tys

  3,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,1 tys

  4,0(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  24,2 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,0 tys

  24,5(0.2%)

  12,3 tys

  4,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,0 tys

  3,7(0.1%)

  32,8 tys

  11,0(0.1%)

  23,1 tys

  7,7(0.1%)

  4,6 tys

  1,5(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  49,1 tys

  16,2(0.2%)

  58,9 tys

  19,5(0.2%)

  11,0 tys

  3,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,6 tys

  1,2(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  3,3 tys

  1,1(0%)

  3,5 tys

  1,1(0%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  3,5 tys

  1,1(0%)

  3,5 tys

  1,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  536,3 tys

  180(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Margonin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 752 mieszkańców Margonina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 352 kobiet oraz 400 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,7% mieszkańców Margonina, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 20,9% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Margonina mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Margoninie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (23,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,7%) oraz podstawowe ukończone (17,8%).

  14,9% mieszkańców Margonina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 718 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,39 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,3% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 33,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 169,81.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,6% wśród dziewczyn i 10,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 239,13.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (15,6% wśród dziewczyn i 18,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców Margonina w wieku potencjalnej nauki (28,7% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  11,8%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Margonin
  29,0%
  Wielkopolskie
  31,7%
  Polska
  33,3%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  Województwo
  2,3%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Margonin
  10,3%
  woj. wielkopolskie
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,8%
  woj. wielkopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,7%
  Województwo
  26,8%
  Polska
  22,9%
 • 23,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Margonin
  5,7%
  Wielkopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Margonin
  20,9%
  woj. wielkopolskie
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,0%
  Wielkopolskie
  1,1%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1718 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 718,0
  woj. wielkopolskie
  842,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,39 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,39
  Województwo
  0,94
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Margoninie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Margoninie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MARGONINIE
  Publiczne
  67 284-61-13
  67 284-61-13
  ul. POZNAŃSKA 10
  64-830 Margonin
  1223919
 • Szkoły podstawowe w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 169,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  169,81
  Wielkopolskie
  98,89
  Kraj
  96,62
 • 166,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  166,51
  woj. wielkopolskie
  94,65
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Margonin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Margonin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,0
  woj. wielkopolskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Margoninie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Margoninie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  67 284-60-46
  67 284-60-46
  ul. Polna 6
  64-830 Margonin
  19371-
 • Szkoły gimnazjalne w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 239,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  239,13
  Województwo
  103,12
  Polska
  100,01
 • 222,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Margonin
  222,83
  Wielkopolskie
  94,24
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Margonin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Margonin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Margonin
  18,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Margoninie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Margoninie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Margoninie
  Publiczne
  67 284-67-99
  67 284-60-46
  ul. Polna 6
  64-830 Margonin
  12241-
 • Edukacyjne grupy wieku w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Margonin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Margonin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Margonin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Margonin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Margoninie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Margoninie znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Margoninie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
   • Kultura i rekreacja w Margoninie
    (Źródło: GUS, 2017)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Margoninie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 90 (uczestnicy: 31 000)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 500)
    • koncerty: 9 (uczestnicy: 15 000)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 60 (uczestnicy: 5 000)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 300)
    • konkursy: 1 (uczestnicy: 50)
    • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
    • warsztaty: 5 (uczestnicy: 100)
    • inne: 8 (uczestnicy: 9 000)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 21 (członkowie: 595)
    • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 20)
    • taneczne: 4 (członkowie: 110)
    • muzyczne: 5 (członkowie: 60)
    • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 20)
    • teatralne: 1 (członkowie: 20)
    • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 60)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 200)
    • koło gospodyń wiejskich: 2 (członkowie: 60)
    • inne: 1 (członkowie: 45)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
    • ogółem: 2 (absolwenci: 50)
    • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
    • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 30)


    Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
    • fotograficzne: 1
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • politechniczne: 1
    • ceramiczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 10 (członkowie: 182)
    • teatralne: 1 (członkowie: 6)
    • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 4)
    • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 72)
    • taneczne: 3 (członkowie: 90)
    • inne: 1 (członkowie: 10)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2016 w Margoninie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 453 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 564 wolumeny.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
    • dostępne dla czytelników: 3
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    Według danych z 2016 w Margoninie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 65 członków. Zarejestrowano 150 ćwiczących (mężczyźni: 139, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 103, dziewczęta do lat 18: 6). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Margoninie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   • Zabytki w Margoninie
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

   • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Margonina znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
   • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa zabytków w Margoninie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Grodzisko stożkowate Margonin, st.2 z pradziejówdnia 1935-05-08, wykaz dokumentów: K.K.I.11a/10/35 z 1935-05-08; 222/Wlkp/C z 2008-03-12; K.K.I.11a/10/35 z brak daty
    • Kościół z pocz. XVII w. (ul. Kościelna 8)dnia 1964-12-02, wykaz dokumentów: 20/A z 1964-12-02
    • Dzwonnica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Kościelna 8)dnia 1964-12-02, wykaz dokumentów: 20/A z 1964-12-02; 1028/A z 1970-03-12
    • Park z 1788 r.dnia 1970-03-06, wykaz dokumentów: 970/A z 1970-03-06
    • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. 22 Stycznia 12)dnia 1971-10-01, wykaz dokumentów: 1266/A z 1971-10-01; brak numeru z 2001-06-07
    • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1971-10-01, wykaz dokumentów: 1267/A z 1971-10-01
    • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w.dnia 1971-10-01, wykaz dokumentów: 1268/A z 1971-10-01
    • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1971-10-01, wykaz dokumentów: 1269/A z 1971-10-01
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 19)dnia 1971-10-30, wykaz dokumentów: 1271/A z 1971-10-30
    • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Rynek 22)dnia 1971-10-30, wykaz dokumentów: 1272/A z 1971-10-30
    • Pałac z 2. poł. XVIII w. (ul. Kościuszki 47)dnia 1973-06-08, wykaz dokumentów: 1454/A z 1973-06-08
    • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Okopowa 10)dnia 1973-06-08, wykaz dokumentów: 1456/A z 1973-06-08
    • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 8)dnia 1973-06-08, wykaz dokumentów: 1457/A z 1973-06-08
    • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 26)dnia 1973-06-08, wykaz dokumentów: 1458/A z 1973-06-08; brak numeru z 2001-06-07
    • Plebania z 1. poł. XIX w. (ul. Kościelna 8)dnia 1983-12-15, wykaz dokumentów: 489-A z 1983-12-15
    • Cmentarz rzymsko-katolicki z poł. XVIII w.dnia 1989-03-09, wykaz dokumentów: A-586 z 1989-03-09
    • Miasto z XIV w.dnia 2008-08-07, wykaz dokumentów: 695/Wlkp/A z 2008-08-07
   • Formy ochrony przyrody w Margoninie
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

   • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Margonina znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
   • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Margoninie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Dolina Noteci - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 72072.0 ha
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-11-13, Opis granicy: N- ctwo Podanin
    • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 żywotników olbrzymich, Data ustanowienia: 2008-11-13, Opis granicy: N- ctwo Podanin

   Margonin - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)   • W 2017 roku w Margoninie znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chodzieskiego.

    Powiat chodzieski - dane o wypadkach i pojazdach
   • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

   • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
   • 17 km  Będących pod zarządem gminy
   • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
   • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
   • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Margoninie w latach 2013 - 2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
   • 1 340,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
   • Miasto
    1 340,0 km
    Województwo
    490,9 km
    Cały kraj
    388,2 km
   • 25,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
   • Tutaj
    25,8 km
    Województwo
    4,2 km
    Kraj
    3,2 km
   • Drogi publiczne

   • Przez miasto Margonin przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DW 190droga wojewódzka nr 190(Krajenka - Czajcze - Leśnik - Podróżna - Bądecz - Sędziniec - Wysoka - Wysoczka - Pobórka Wielka - Białośliwie - Atanazyn - Szamocin - Młynary - Margonin - Próchnowo - Bugaj - Oporzyn - Pawłowo Żońskie - Kobylec - Wągrowiec - Łaziska - Mieścisko - Miłosławice - Jaroszewo Pierwsze - Charbowo - Polska Wieś - Kłecko - Brzozogaj - Działyń - Obora - Piekary - Gniezno)
    • DW 193droga wojewódzka nr 193(Chodzież - Rataje - Pietronki - Adolfowo - Studźce - Margonin - Margońska Wieś - Lipiny - Buszewo - Grabowo - Tomczyce - Gołańcz)
   • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

   • W Margoninie istnieje 50 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
   • ul. Boczna

    ul. Broniewskiego

    ul. Budzyńska

    ul. Cmentarna

    ul. Dąbrowskiej

    ul. Gwiaździsta

    ul. Kasprowicza

    ul. Kazimierza Jankowskiego

    ul. Kochanowskiego

    ul. Kolejowa

    ul. Konopnickiej

    ul. Kościelna

    ul. Kościuszki

    ul. Kuźniowa

    ul. Leśna

    ul. Mickiewicza

    ul. Nowe Miasto

    ul. Ogrodowa

    ul. Okopowa

    ul. Orzeszkowej

    ul. Paderewskiego

    Pl. Suwalskiego

    Plac XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

    ul. Pogodna

    ul. Polna

    ul. Powstańców Wielkopolskich

    ul. Poznańska

    ul. Promienista

    ul. Reja

    ul. Rolna

    Rynek

    ul. Rzemieślnicza

    ul. Sosnowa

    ul. Spacerowa

    ul. Spokojna

    ul. Stajenna

    ul. Strzelecka

    ul. Szamocińska

    ul. Szpitalna

    ul. Słoneczna

    ul. Słowackiego

    ul. Targowa

    ul. Tuwima

    ul. Witosa

    ul. Wodna

    ul. Wybickiego

    ul. Wybudowanie

    ul. Wąska

    ul. Zielona

    ul. Żeromskiego