Margonin w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Margonin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Margonin to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu chodzieskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Margonin.
 • 2 989 Liczba mieszkańców
 • 5,2 km² Powierzchnia
 • 580,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 82 m n.p.m Wysokość
 • 1364 Data założenia
 • 1402 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PCH Tablice rejestracyjne
 • Janusz Andrzej Piechocki Burmistrz miasta
Margonin na mapie
Identyfikatory
 • 17.094752.9731 Współrzędne GPS
 • 3001044 TERYT (TERC)
 • 0966990 SIMC
Herb miasta Margonin
Margonin herb
Flaga miasta Margonin
Margonin flaga

Jak Margonin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Margonin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Margonin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Margonin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
17Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
28Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
51Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
58Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
58Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
59Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
70Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
73Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
76Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
88Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
91Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
95Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
98Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
106Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
107Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
116Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
171Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
198Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami

Margonin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-830Poczta Margonin

Margonin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Margoninie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Chodzieży (podlega pod: ZUS Oddział w Pile)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mostowa 2
64-800 Chodzież
Urząd Miasta i Gminy Margonin
(67) 284-60-68
(67) 284-72-73
ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

Margonin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Margonin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 989, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 1,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Margonina zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Margonina jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Margonin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,67 na 1000 mieszkańców Margonina. W 2022 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 59,1% dziewczynek i 40,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 436 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,2% zgonów w Margoninie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w Margoninie były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Margonina przypada 12 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 33 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Margonina 6. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,8% mieszkańców Margonina jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Margonina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 989 Liczba mieszkańców
 • 1 519 Kobiety
 • 1 470 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Margoninie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Margoninie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Margoninie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Margonina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Margonin
  40,1 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Margonin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Margonina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Margonin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Margonin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Margonin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,0%
  Województwo
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Margonin
  54,0%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Margonin
  7,0%
  Województwo
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Margoninie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,0
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Wielkopolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Margoninie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,7
  Wielkopolskie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Margoninie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Margoninie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Margoninie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Margoninie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 59,1%
  40,9%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,3
  Województwo
  8,7
  Polska
  8,1
 • 32,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  32,6
  Województwo
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 436 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 421 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 436 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 26 Waga 4000g - 4499g
 • 26
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 117 Waga 3000g - 3499g
 • 117
 • 49 Waga 2500g - 2999g
 • 49
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Margonin
  1,28
  Wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,69
  Wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Margoninie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,9%
  61,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,0
  Wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 160,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  160,9
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 8,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,8
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Margonin
  3,6
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chodzieskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Margonin
  30,2%
  Województwo
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,9%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Margonin
  7,1%
  Województwo
  7,6%
  Polska
  6,7%
 • 31 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 287,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  287,1
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Cała Polska
  253,9
 • 361,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 327,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 397,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Margonin
  361,6
  Wielkopolskie
  311,2
  Polska
  426,2
 • 61,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Margonin
  61,7
  Wielkopolskie
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 34,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  34,4
  Województwo
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,6
  Wielkopolskie
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 6 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Margoninie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Margonin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Margonin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Margoninie oddano do użytku 36 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 12,04 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Margoninie to 950 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 318 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 25,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Margoninie to 2,83 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Margoninie to 75,60 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,42% mieszkań posiada łazienkę, 86,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 94,74% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chodzieskiego.

  Powiat chodzieski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 950 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 317,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  317,60
  Wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 98,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  98,40 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,20 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,57
  Wielkopolskie
  4,06
  Polska
  3,83
 • 3,15 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Margonin
  3,15
  Województwo
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Margonin
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 36 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 12,04 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  12,04
  Województwo
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 102 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 2,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,83
  Wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 34,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Margonin
  34,10
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 2 721 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 75,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Margonin
  75,6 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,91 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,91 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Margonin
  99,16%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 99,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Margonin
  99,05%
  Województwo
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 98,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Margonin
  98,42%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 86,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  86,21%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 94,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  94,74%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Margonin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Margoninie na 1000 mieszkańców pracuje 207osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Margoninie wynosiło w 2023 roku 7,5% (7,5% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Margoninie wynosiło 5 542,99 PLN, co odpowiada 82.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Margonina 239 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 126 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -113.

  13,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Margonina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 207 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  207,0
  Województwo
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 9,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,2% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • Miasto
  7,5%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Margoninie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Margoninie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Margoninie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 007 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Margonin
  5 543 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Margoninie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 239 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 126 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -113 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,3% Przemysł i budownictwo
 • 36,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 65,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,4% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Margoninie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 621 Pracujący ogółem
 • 309 Kobiety
 • 312 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Margoninie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Margonin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,9
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Margonin
  35,0
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 100,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Margonin
  100,2
  Województwo
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Margonin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Margoninie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 322 podmioty gospodarki narodowej, z czego 238 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 26 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (37) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (15) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (46) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Margoninie najwięcej (25) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (307) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,0% (71) podmiotów, a 75,2% (242) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Margoninie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.7%) oraz Budownictwo (16.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 322 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71 Przemysł i budownictwo
 • 242 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Margoninie w 2023 roku
 • 26 Podmioty wyrejestrowane w Margoninie w 2023 roku
 • 238 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 307 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 307
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 322 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 322
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 30 Spółki handlowe ogółem
 • 30
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 238 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 66 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 66
 • 39 Budownictwo
 • 39
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Margonin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Margoninie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 67 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Margoninie wynosi 87,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Margonina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,68 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 9,20 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,23 (78%), drogowe - 2,06 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Margonina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Margonin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 67
 • 35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 35
 • 22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 22
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 22,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Margonin
  22,26
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Polska
  22,81
 • 11,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,68
  Województwo
  11,58
  Polska
  12,98
 • 7,23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,23
  Województwo
  4,85
  Polska
  6,99
 • 2,06 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Margonin
  2,06
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,50
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 9,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Margonin
  9,20
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Margonin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  87%
  Wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  89%
  Wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  Wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Margonin
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Margonin
  74%
  Wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Margonin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Margonina wyniosła w 2022 roku 52,5 mln złotych, co daje 8,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Margonina - 27.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,4 mln złotych, czyli 14,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Margonina wyniosła w 2022 roku 60,1 mln złotych, co daje 9,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 36% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.5%). W budżecie Margonina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (11,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 43,7 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,0%.
 • Wydatki budżetu w Margoninie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Margonina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Margonin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Margonina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,1 mln

  4,6 tys(100%)

  33,3 mln

  5,2 tys(100%)

  37,5 mln

  5,9 tys(100%)

  44,1 mln

  6,9 tys(100%)

  42,1 mln

  6,5 tys(100%)

  42,5 mln

  6,7 tys(100%)

  44,5 mln

  7,0 tys(100%)

  52,5 mln

  8,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,1 mln

  3,4 tys(34.9%)

  10,7 mln

  3,5 tys(32.1%)

  12,4 mln

  4,1 tys(32.9%)

  10,7 mln

  3,6 tys(24.4%)

  12,1 mln

  4,1 tys(28.8%)

  12,1 mln

  4,1 tys(28.6%)

  13,8 mln

  4,6 tys(30.9%)

  14,6 mln

  4,9 tys(27.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  812(8.5%)

  2,7 mln

  884(8%)

  3,0 mln

  1,0 tys(8.1%)

  3,9 mln

  1,3 tys(8.8%)

  3,5 mln

  1,2 tys(8.3%)

  3,7 mln

  1,2 tys(8.6%)

  3,9 mln

  1,3 tys(8.8%)

  6,0 mln

  2,0 tys(11.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  1,2 tys(12.1%)

  3,2 mln

  1,0 tys(9.5%)

  3,5 mln

  1,2 tys(9.4%)

  8,8 mln

  2,9 tys(20%)

  4,1 mln

  1,4 tys(9.8%)

  4,5 mln

  1,5 tys(10.7%)

  2,0 mln

  664(4.4%)

  5,1 mln

  1,7 tys(9.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  486(5.1%)

  42,8 tys

  14,2(0.1%)

  24,1 tys

  8,0(0.1%)

  23,4 tys

  7,8(0.1%)

  75,6 tys

  25,3(0.2%)

  170,1 tys

  57,0(0.4%)

  25,5 tys

  8,6(0.1%)

  4,6 mln

  1,5 tys(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  1,6 tys(17.1%)

  9,2 mln

  3,1 tys(27.8%)

  2,4 mln

  785(6.3%)

  2,2 mln

  745(5.1%)

  2,1 mln

  711(5%)

  2,0 mln

  669(4.7%)

  2,2 mln

  726(4.8%)

  3,1 mln

  1,1 tys(6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  704(7.3%)

  1,8 mln

  593(5.4%)

  2,0 mln

  651(5.2%)

  2,0 mln

  662(4.5%)

  1,8 mln

  603(4.3%)

  2,8 mln

  953(6.7%)

  4,3 mln

  1,4 tys(9.6%)

  3,1 mln

  1,0 tys(5.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  783,6 tys

  259(2.7%)

  663,4 tys

  220(2%)

  505,0 tys

  168(1.3%)

  1,3 mln

  440(3%)

  658,3 tys

  221(1.6%)

  655,5 tys

  220(1.5%)

  686,7 tys

  231(1.5%)

  2,8 mln

  930(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  355(3.7%)

  1,2 mln

  414(3.8%)

  1,4 mln

  476(3.8%)

  2,0 mln

  652(4.5%)

  5,6 mln

  1,9 tys(13.4%)

  2,4 mln

  795(5.6%)

  1,9 mln

  631(4.2%)

  2,0 mln

  659(3.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  431,7 tys

  143(1.5%)

  670,8 tys

  222(2%)

  652,4 tys

  217(1.7%)

  402,4 tys

  133(0.9%)

  297,0 tys

  99,6(0.7%)

  536,7 tys

  180(1.3%)

  672,1 tys

  227(1.5%)

  1,6 mln

  551(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  159,6 tys

  52,8(0.5%)

  94,6 tys

  31,3(0.3%)

  116,8 tys

  38,8(0.3%)

  735,2 tys

  244(1.7%)

  145,2 tys

  48,7(0.3%)

  518,1 tys

  174(1.2%)

  2,4 mln

  806(5.4%)

  1,0 mln

  344(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,7 tys

  1,2(0%)

  6,9 tys

  2,3(0%)

  6,8 tys

  2,3(0%)

  95,7 tys

  31,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  589,0 tys

  197(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  188,3 tys

  62,2(0.6%)

  375,6 tys

  124(1.1%)

  1,5 mln

  513(4.1%)

  576,2 tys

  191(1.3%)

  280,8 tys

  94,1(0.7%)

  307,3 tys

  103(0.7%)

  275,8 tys

  92,9(0.6%)

  315,4 tys

  105(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  611,3 tys

  202(2.1%)

  1,5 mln

  496(4.5%)

  901,1 tys

  299(2.4%)

  1,0 mln

  343(2.3%)

  538,3 tys

  180(1.3%)

  436,4 tys

  146(1%)

  492,2 tys

  166(1.1%)

  297,1 tys

  99,3(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  375,4 tys

  124(1.3%)

  450,3 tys

  149(1.4%)

  290,3 tys

  96,4(0.8%)

  1,0 mln

  341(2.3%)

  294,5 tys

  98,7(0.7%)

  359,7 tys

  121(0.8%)

  458,0 tys

  154(1%)

  185,0 tys

  61,8(0.4%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  140,7 tys

  46,5(0.5%)

  135,2 tys

  44,8(0.4%)

  144,8 tys

  48,1(0.4%)

  147,8 tys

  49,0(0.3%)

  146,2 tys

  49,0(0.3%)

  161,6 tys

  54,1(0.4%)

  150,7 tys

  50,8(0.3%)

  84,0 tys

  28,1(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  245,5 tys

  81,2(0.8%)

  181,6 tys

  60,2(0.5%)

  130,1 tys

  43,2(0.3%)

  78,9 tys

  26,1(0.2%)

  96,3 tys

  32,3(0.2%)

  82,1 tys

  27,5(0.2%)

  35,7 tys

  12,0(0.1%)

  77,2 tys

  25,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  244,8 tys

  80,9(0.8%)

  205,0 tys

  67,9(0.6%)

  212,6 tys

  70,6(0.6%)

  217,8 tys

  72,1(0.5%)

  196,2 tys

  65,8(0.5%)

  96,2 tys

  32,2(0.2%)

  87,9 tys

  29,6(0.2%)

  76,3 tys

  25,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  74,5 tys

  24,6(0.3%)

  140,8 tys

  46,6(0.4%)

  34,4 tys

  11,4(0.1%)

  87,8 tys

  29,1(0.2%)

  46,3 tys

  15,5(0.1%)

  78,6 tys

  26,3(0.2%)

  45,0 tys

  15,2(0.1%)

  29,8 tys

  10,0(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,1 tys

  1,0(0%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  5,9 tys

  1,9(0%)

  26,0 tys

  8,6(0.1%)

  11,7 tys

  3,9(0%)

  48,7 tys

  16,3(0.1%)

  4,6 tys

  1,6(0%)

  6,5 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,9 tys

  19,5(0.2%)

  11,0 tys

  3,6(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  77,4 tys

  25,6(0.2%)

  69,7 tys

  23,4(0.2%)

  64,4 tys

  21,6(0.2%)

  7,3 tys

  2,5(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,2 tys

  28,6(0.2%)

  63,1 tys

  21,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Margoninie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Margonina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Margonin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Margonina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,2 mln

  4,9 tys(100%)

  35,6 mln

  5,5 tys(100%)

  41,3 mln

  6,5 tys(100%)

  39,5 mln

  6,2 tys(100%)

  43,2 mln

  6,7 tys(100%)

  46,8 mln

  7,4 tys(100%)

  44,2 mln

  7,0 tys(100%)

  60,1 mln

  9,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,1 mln

  4,3 tys(42%)

  14,2 mln

  4,7 tys(39.8%)

  17,5 mln

  5,8 tys(42.5%)

  15,2 mln

  5,0 tys(38.5%)

  16,1 mln

  5,4 tys(37.3%)

  15,5 mln

  5,2 tys(33.1%)

  16,9 mln

  5,7 tys(38.3%)

  29,1 mln

  9,7 tys(48.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,3 mln

  2,7 tys(26.6%)

  8,7 mln

  2,9 tys(24.5%)

  8,6 mln

  2,8 tys(20.8%)

  9,0 mln

  3,0 tys(22.9%)

  9,3 mln

  3,1 tys(21.5%)

  12,5 mln

  4,2 tys(26.8%)

  10,5 mln

  3,5 tys(23.8%)

  9,7 mln

  3,2 tys(16.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  448(4.3%)

  103,3 tys

  34,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0

  0,0(0%)

  82,2 tys

  27,7(0.2%)

  4,5 mln

  1,5 tys(7.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  384(3.7%)

  676,8 tys

  224(1.9%)

  668,4 tys

  222(1.6%)

  682,0 tys

  226(1.7%)

  912,4 tys

  306(2.1%)

  1,6 mln

  546(3.5%)

  1,9 mln

  646(4.3%)

  2,2 mln

  746(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,1 tys(10.5%)

  7,6 mln

  2,5 tys(21.4%)

  937,7 tys

  311(2.3%)

  890,7 tys

  295(2.3%)

  813,4 tys

  273(1.9%)

  700,6 tys

  235(1.5%)

  699,0 tys

  236(1.6%)

  1,4 mln

  465(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  949,3 tys

  314(3%)

  1,2 mln

  401(3.4%)

  1,2 mln

  400(2.9%)

  920,9 tys

  305(2.3%)

  1,1 mln

  373(2.6%)

  1,8 mln

  594(3.8%)

  1,4 mln

  480(3.2%)

  1,4 mln

  463(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  945,2 tys

  312(3%)

  671,8 tys

  223(1.9%)

  860,9 tys

  286(2.1%)

  2,4 mln

  792(6.1%)

  980,6 tys

  329(2.3%)

  100,1 tys

  33,5(0.2%)

  146,0 tys

  49,2(0.3%)

  1,2 mln

  403(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  462,0 tys

  153(1.5%)

  492,4 tys

  163(1.4%)

  493,9 tys

  164(1.2%)

  517,3 tys

  171(1.3%)

  652,2 tys

  219(1.5%)

  644,1 tys

  216(1.4%)

  647,0 tys

  218(1.5%)

  1,2 mln

  389(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  759,5 tys

  251(2.4%)

  1,1 mln

  355(3%)

  2,4 mln

  790(5.8%)

  759,9 tys

  252(1.9%)

  2,5 mln

  849(5.9%)

  2,3 mln

  761(4.9%)

  394,9 tys

  133(0.9%)

  1,1 mln

  371(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,5 tys

  8,4(0.1%)

  100,7 tys

  33,4(0.3%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  6,5 tys

  2,2(0%)

  110,3 tys

  37,0(0.3%)

  97,4 tys

  32,6(0.2%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  600,0 tys

  201(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  474,9 tys

  159(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  178,6 tys

  59,0(0.6%)

  221,3 tys

  73,3(0.6%)

  154,5 tys

  51,3(0.4%)

  283,5 tys

  93,9(0.7%)

  500,8 tys

  168(1.2%)

  190,3 tys

  63,8(0.4%)

  157,6 tys

  53,1(0.4%)

  209,0 tys

  69,9(0.3%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  119,2 tys

  39,4(0.4%)

  127,6 tys

  42,3(0.4%)

  125,0 tys

  41,5(0.3%)

  133,0 tys

  44,0(0.3%)

  129,1 tys

  43,3(0.3%)

  143,4 tys

  48,1(0.3%)

  158,7 tys

  53,5(0.4%)

  162,3 tys

  54,3(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  196,4 tys

  64,9(0.6%)

  145,3 tys

  48,1(0.4%)

  136,2 tys

  45,2(0.3%)

  181,3 tys

  60,0(0.5%)

  126,9 tys

  42,6(0.3%)

  147,0 tys

  49,3(0.3%)

  139,4 tys

  47,0(0.3%)

  129,5 tys

  43,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  184,8 tys

  61,1(0.6%)

  155,9 tys

  51,7(0.4%)

  157,4 tys

  52,3(0.4%)

  151,2 tys

  50,1(0.4%)

  128,2 tys

  43,0(0.3%)

  73,2 tys

  24,5(0.2%)

  60,9 tys

  20,5(0.1%)

  53,0 tys

  17,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  378

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,6 tys

  11,0(0.1%)

  25,2 tys

  8,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  23,8 tys

  7,9(0.1%)

  70,3 tys

  23,3(0.2%)

  42,6 tys

  14,2(0.1%)

  6,1 tys

  2,0(0%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  10,2 tys

  3,4(0%)

  113,7 tys

  38,3(0.3%)

  15,7 tys

  5,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  74,0 tys

  24,5(0.2%)

  12,3 tys

  4,1(0%)

  18,7 tys

  6,2(0%)

  20,5 tys

  6,8(0.1%)

  15,7 tys

  5,3(0%)

  4,0 tys

  1,3(0%)

  15,8 tys

  5,3(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  16,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,9 tys

  19,5(0.2%)

  11,0 tys

  3,6(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  77,4 tys

  25,6(0.2%)

  69,7 tys

  23,4(0.2%)

  64,4 tys

  21,6(0.1%)

  7,3 tys

  2,5(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,5 tys

  1,1(0%)

  3,5 tys

  1,1(0%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  4,3 tys

  1,4(0%)

  4,6 tys

  1,5(0%)

  4,9 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,3 tys

  49,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Margonin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 763 mieszkańców Margonina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 357 kobiet oraz 405 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców Margonina, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Margonina mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Margoninie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,4%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,4%) oraz średnie zawodowe (20,6%).

  W roku 2022 w Margoninie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 12 oddziałów uczęszczało 267 dzieci (132 dziewczynki oraz 135 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Margoninie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 152 dzieci (83 dziewczynki oraz 69 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  17,6% mieszkańców Margonina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 615 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,31 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 422 uczniów (185 kobiet oraz 237 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Margoninie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 371 uczniów (166 kobiet oraz 205 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 146,53.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (19,0% wśród dziewczyn i 15,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców Margonina w wieku potencjalnej nauki (23,5% kobiet i 23,8% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Margonin
  32,8%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,9%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Margonin
  20,4%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Margonin
  31,2%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 23,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,7%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1615 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 615,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,31 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,31
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 274 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Margonin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 267 Dzieci
 • 132 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 135 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 36 3 lata
 • 36
 • 78 4 lata
 • 78
 • 83 5 lata
 • 83
 • 62 6 lat
 • 62
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 24 3 lata
 • 24
 • 28 4 lata
 • 28
 • 42 5 lata
 • 42
 • 32 6 lat
 • 32
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 12 3 lata
 • 12
 • 50 4 lata
 • 50
 • 41 5 lata
 • 41
 • 30 6 lat
 • 30
 •  
 • 15,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Margoninie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Margoninie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MARGONINIE
  Publiczne
  67 284-61-13
  67 284-61-13
  ul. POZNAŃSKA 10
  64-830 Margonin
  1223919
 • Szkoły podstawowe w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Margonin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 422 Uczniowie
 • 185 Kobiety
  (uczniowie)
 • 237 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,2%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,3
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Kraj
  17,0
 •  
 • 34,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 146,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  146,53
  Województwo
  97,58
  Polska
  95,96
 • 145,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Margonin
  145,49
  Wielkopolskie
  96,29
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Margonin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Margonin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Margoninie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Margoninie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  67 284-60-46
  67 284-60-46
  ul. Polna 6
  64-830 Margonin
  19371-
 • Edukacyjne grupy wieku w Margoninie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Margonin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Margonin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Margonin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Margonin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Margoninie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Margoninie znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Margoninie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
   • Kultura i rekreacja w Margoninie
    (Źródło: GUS, 2022)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Margoninie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Margoninie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 70 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 22 (uczestnicy: 13 400)
    • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 200)
    • wystawy: 3 (uczestnicy: 1 000)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 2 000)
    • koncerty: 12 (uczestnicy: 10 000)
    • warsztaty: 2 (uczestnicy: 200)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 11 (członkowie: 356)
    • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 6)
    • taneczne: 2 (członkowie: 50)
    • muzyczne: 3 (członkowie: 20)
    • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 50)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 180)
    • inne: 1 (członkowie: 50)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • ceramiczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 4 (członkowie: 60)
    • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 60)


    Według danych z 2022 w Margoninie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 612 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 564 wolumeny.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
    • dostępne dla czytelników: 3
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
    Według danych z 2016 w Margoninie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 65 członków. Zarejestrowano 150 ćwiczących (mężczyźni: 139, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 103, dziewczęta do lat 18: 6). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Margoninie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   • Zabytki w Margoninie
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

   • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Margonina znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
   • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa zabytków w Margoninie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Grodzisko stożkowate Margonin, st.2 z pradziejówdnia 1935-05-08, wykaz dokumentów: K.K.I.11a/10/35 z 1935-05-08; 222/Wlkp/C z 2008-03-12; K.K.I.11a/10/35 z brak daty
    • Kościół z pocz. XVII w. (ul. Kościelna 8)dnia 1964-12-02, wykaz dokumentów: 20/A z 1964-12-02
    • Dzwonnica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Kościelna 8)dnia 1964-12-02, wykaz dokumentów: 20/A z 1964-12-02; 1028/A z 1970-03-12
    • Park z 1788 r.dnia 1970-03-06, wykaz dokumentów: 970/A z 1970-03-06
    • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. 22 Stycznia 12)dnia 1971-10-01, wykaz dokumentów: 1266/A z 1971-10-01; brak numeru z 2001-06-07
    • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1971-10-01, wykaz dokumentów: 1267/A z 1971-10-01
    • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w.dnia 1971-10-01, wykaz dokumentów: 1268/A z 1971-10-01
    • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1971-10-01, wykaz dokumentów: 1269/A z 1971-10-01
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 19)dnia 1971-10-30, wykaz dokumentów: 1271/A z 1971-10-30
    • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Rynek 22)dnia 1971-10-30, wykaz dokumentów: 1272/A z 1971-10-30
    • Pałac z 2. poł. XVIII w. (ul. Kościuszki 47)dnia 1973-06-08, wykaz dokumentów: 1454/A z 1973-06-08
    • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Okopowa 10)dnia 1973-06-08, wykaz dokumentów: 1456/A z 1973-06-08
    • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 8)dnia 1973-06-08, wykaz dokumentów: 1457/A z 1973-06-08
    • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 26)dnia 1973-06-08, wykaz dokumentów: 1458/A z 1973-06-08; brak numeru z 2001-06-07
    • Plebania z 1. poł. XIX w. (ul. Kościelna 8)dnia 1983-12-15, wykaz dokumentów: 489-A z 1983-12-15
    • Cmentarz rzymsko-katolicki z poł. XVIII w.dnia 1989-03-09, wykaz dokumentów: A-586 z 1989-03-09
    • Miasto z XIV w.dnia 2008-08-07, wykaz dokumentów: 695/Wlkp/A z 2008-08-07
   • Formy ochrony przyrody w Margoninie
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

   • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Margonina znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
   • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Margoninie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Dolina Noteci - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 72072.0 ha
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-11-13, Opis granicy: N- ctwo Podanin
    • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 żywotników olbrzymich, Data ustanowienia: 2008-11-13, Opis granicy: N- ctwo Podanin

   Margonin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 25 wypadków drogowych w Margoninie odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 26 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 835,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 133,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w Margoninie znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chodzieskiego.

    Powiat chodzieski - dane o pojazdach
   • Wypadki drogowe w Margoninie
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

   • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
   • 25 Wypadki drogowe
    (lata 2010 - 2022)
   • 4 Ofiary śmiertelne
    (lata 2010 - 2022)
   • 26 Ranni
    (lata 2010 - 2022)
   • 9 Lekko ranni
   • 17 Ciężko ranni
   • Wypadki drogowe w Margoninie w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
   • 835,84 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
   • Margonin
    835,8
    Wielkopolskie
    1 024,9
    Cały kraj
    1 100,9
   • 133,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
   • Miasto
    133,7
    Województwo
    103,3
    Cały kraj
    104,4
   • 869,27 Ranni na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
   • Tutaj
    869,3
    Województwo
    1 203,8
    Kraj
    1 327,3
   • 16,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
   • Tutaj
    16,0
    Województwo
    10,1
    Cała Polska
    9,5
   • 104,00 Ranni na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
   • Miasto
    104,0
    woj. wielkopolskie
    117,5
    Kraj
    120,6
   • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
   • 17 km  Będących pod zarządem gminy
   • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
   • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
   • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Margoninie w latach 2013 - 2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
   • 1 372,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
   • Margonin
    1 372,5 km
    Wielkopolskie
    868,0 km
    Kraj
    633,6 km
   • 26,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
   • Miasto
    26,7 km
    woj. wielkopolskie
    7,4 km
    Cała Polska
    5,3 km
   • Drogi publiczne

   • Przez miasto Margonin przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DW 190droga wojewódzka nr 190(Krajenka - Czajcze - Leśnik - Podróżna - Bądecz - Sędziniec - Wysoka - Wysoczka - Pobórka Wielka - Białośliwie - Atanazyn - Szamocin - Młynary - Margonin - Próchnowo - Bugaj - Oporzyn - Pawłowo Żońskie - Kobylec - Wągrowiec - Łaziska - Mieścisko - Miłosławice - Jaroszewo Pierwsze - Charbowo - Polska Wieś - Kłecko - Brzozogaj - Działyń - Obora - Piekary - Gniezno)
    • DW 193droga wojewódzka nr 193(Chodzież - Rataje - Pietronki - Adolfowo - Studźce - Margonin - Margońska Wieś - Lipiny - Buszewo - Grabowo - Tomczyce - Gołańcz)
   • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

   • W Margoninie istnieje 50 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
   • ul. Boczna

    ul. Broniewskiego

    ul. Budzyńska

    ul. Cmentarna

    ul. Dąbrowskiej

    ul. Gwiaździsta

    ul. Kasprowicza

    ul. Kazimierza Jankowskiego

    ul. Kochanowskiego

    ul. Kolejowa

    ul. Konopnickiej

    ul. Kościelna

    ul. Kościuszki

    ul. Kuźniowa

    ul. Leśna

    ul. Mickiewicza

    ul. Nowe Miasto

    ul. Ogrodowa

    ul. Okopowa

    ul. Orzeszkowej

    ul. Paderewskiego

    Pl. Suwalskiego

    Plac XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

    ul. Pogodna

    ul. Polna

    ul. Powstańców Wielkopolskich

    ul. Poznańska

    ul. Promienista

    ul. Reja

    ul. Rolna

    Rynek

    ul. Rzemieślnicza

    ul. Sosnowa

    ul. Spacerowa

    ul. Spokojna

    ul. Stajenna

    ul. Strzelecka

    ul. Szamocińska

    ul. Szpitalna

    ul. Słoneczna

    ul. Słowackiego

    ul. Targowa

    ul. Tuwima

    ul. Witosa

    ul. Wodna

    ul. Wybickiego

    ul. Wybudowanie

    ul. Wąska

    ul. Zielona

    ul. Żeromskiego