Łomianki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Łomianki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łomianki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu warszawski zachodniego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łomianki.
 • 18 183 Liczba mieszkańców
 • 8,4 km² Powierzchnia
 • 2 164,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 73–90 m n.p.m Wysokość
 • 1 stycznia 1989 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WZ Tablice rejestracyjne
 • Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak Burmistrz miasta
Łomianki na mapie
Identyfikatory
 • 20.887052.3337 Współrzędne GPS
 • 1432054 TERYT (TERC)
 • 0920864 SIMC
Herb miasta Łomianki
Łomianki herb
Flaga miasta Łomianki
Łomianki flaga

Jak Łomianki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Łomianki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Łomianki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Łomianki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
6Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
13Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
15Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
17Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
19Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
19Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
36Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
45Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
56Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
84Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
86Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
103Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
108Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
122Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
132Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
135Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
139Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
168Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
169Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
171Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę

Łomianki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-092Poczta Łomianki, ul. Warszawska 258

Łomianki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łomiankach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat Warszawa-Żoliborz (podlega pod: ZUS I Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.45-15.45, Wt: 7.45-15.45, Śr: 7.45-15.45, Cz: 7.45-15.45, Pt: 7.45-15.45

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa-Żoliborz
Urząd Miejski w Łomiankach
(22) 768-63-24
(22) 768-63-02
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Łomianki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Łomianki jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 18 183, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 25,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łomianek zawarli w 2022 roku 62 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Łomianek jest stanu wolnego, 58,8% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,9% to wdowy/wdowcy.

  Łomianki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,43 na 1000 mieszkańców Łomianek. W 2022 roku urodziło się 149 dzieci, w tym 47,0% dziewczynek i 53,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 418 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 22,9% zgonów w Łomiankach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,1% zgonów w Łomiankach były nowotwory, a 8,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łomianek przypada 9.65 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 358 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 292 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łomianek 66. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,2% mieszkańców Łomianek jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łomianek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18 183 Liczba mieszkańców
 • 9 440 Kobiety
 • 8 743 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łomiankach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łomiankach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łomiankach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łomianek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łomianki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łomianek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łomianki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łomianki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łomianki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Łomianki
  27,2%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,8%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,9%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 11,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Łomianki
  6,8%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 7,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łomiankach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Łomianki
  1,6
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 62 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łomiankach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -21 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,43 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,4
  Mazowieckie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łomiankach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łomiankach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łomiankach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łomiankach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 149 Urodzenia żywe
 • 70 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 79 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,0%
  53,0%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,2
  Mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 37,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,9
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 1
 • 26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 26
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 96 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 96
 • 49 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 49
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 418 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 355 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Łomianki
  3 418 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 113 Waga 4000g - 4499g
 • 113
 • 412 Waga 3500g - 3999g
 • 412
 • 443 Waga 3000g - 3499g
 • 443
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,49 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,49
  Mazowieckie
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Łomianki
  0,73
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Łomianki
  0,91
  woj. mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Łomiankach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 175 Zgony
 • 75 Kobiety
  (Zgony)
 • 100 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Łomianki
  9,7
  Mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 110,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  110,2
  Mazowieckie
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  Mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,6
  woj. mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie warszawskim zachodnim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  22,9%
  Mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 24,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Łomianki
  24,1%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,5%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Cała Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Polska
  70,6
 • 236,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  236,0
  Województwo
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 223,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 201,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 247,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  223,9
  woj. mazowieckie
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 46,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 63,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  46,2
  Województwo
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 36,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Łomianki
  36,5
  woj. mazowieckie
  33,8
  Cała Polska
  33,8
 • 7,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,3
  woj. mazowieckie
  6,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Łomianki
  0,8%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 358 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 188 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 170 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 292 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 163 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 129 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 67 Saldo migracji
 • 26 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 41 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 66 Saldo migracji wewnętrznych
 • 25 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 41 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łomiankach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łomianki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łomianki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łomiankach oddano do użytku 120 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,61 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łomiankach to 6 492 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  80,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 19,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łomiankach to 4,79 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Łomiankach to 118,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,03% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,00% mieszkań posiada łazienkę, 81,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 92,82% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu warszawski zachodniego.

  Powiat warszawski zachodni - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 492 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 357,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  357,30
  woj. mazowieckie
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 129,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  129,30 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 46,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Łomianki
  46,20 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,15 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Łomianki
  5,15
  Mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Łomianki
  2,80
  woj. mazowieckie
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,54 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,54
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 120 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,61 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,61
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 575 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,79 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Łomianki
  4,79
  woj. mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 31,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  31,65
  woj. mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 14 272 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 118,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Łomianki
  118,9 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,79 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,79 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,06%
  Województwo
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,03%
  Mazowieckie
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 98,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,00%
  Województwo
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 81,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  81,78%
  Województwo
  88,35%
  Cały kraj
  85,83%
 • 92,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Łomianki
  92,82%
  woj. mazowieckie
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Łomianki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łomiankach na 1000 mieszkańców pracuje 330osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 48,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łomiankach wynosiło w 2023 roku 1,6% (1,6% wśród kobiet i 1,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łomiankach wynosiło 7 077,31 PLN, co odpowiada 105.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łomianek 1 288 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 700 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 412.

  3,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Łomianek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,1% w przemyśle i budownictwie, a 40,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 330 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  330,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 2,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,0% Kobiety
 • 2,2% Mężczyźni
 • Łomianki
  1,6%
  Mazowieckie
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łomiankach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łomiankach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łomiankach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 524 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  7 077 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łomiankach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 288 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 700 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 412 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,32 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 3,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,1% Przemysł i budownictwo
 • 26,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 36,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 44,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 31,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łomiankach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 982 Pracujący ogółem
 • 2 908 Kobiety
 • 3 074 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łomiankach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łomianki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łomianki
  75,0
  Mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 40,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,0
  Mazowieckie
  38,1
  Polska
  38,2
 • 114,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  114,7
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łomianki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Łomiankach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 762 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 039 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 276 nowych podmiotów, a 161 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (350) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (238) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (627) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (136) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łomiankach najwięcej (771) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 632) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,2% (913) podmiotów, a 80,4% (3 829) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łomiankach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (21.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 762 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 913 Przemysł i budownictwo
 • 3 829 Pozostała działalność
 • 276 Podmioty nowo zarejestrowane w Łomiankach w 2023 roku
 • 161 Podmioty wyrejestrowane w Łomiankach w 2023 roku
 • 3 039 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 632 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 632
 • 113 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 113
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 4 761 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 761
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 897 Spółki handlowe ogółem
 • 897
 • 69  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 69
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 771  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 771
 • 66    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 66
 • 587 Spółki cywilne ogółem
 • 587
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 039 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 639 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 639
 • 510 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 510
 • 283 Informacja i komunikacja
 • 283
 • 271 Budownictwo
 • 271
 • 227 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 227
 • 225 Przetwórstwo przemysłowe
 • 225
 • 152 Pozostała działalność
 • 152
 • 127 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 127
 • 124 Edukacja
 • 124
 • 117 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 117
 • 111 Transport i gospodarka magazynowa
 • 111
 • 91 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 91
 • 78 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 78
 • 59 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 59
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łomianki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łomiankach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 356 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,68 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łomiankach wynosi 55,50% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łomianek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,88 (wykrywalność 48%) oraz przeciwko mieniu - 11,88 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,95 (49%), drogowe - 2,07 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łomianek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łomianki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 356 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 356
 • 233 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 233
 • 71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 71
 • 37 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 37
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 215 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 215
 • 19,68 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,68
  woj. mazowieckie
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 12,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Łomianki
  12,88
  woj. mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 3,95 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Łomianki
  3,95
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,07
  Mazowieckie
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,17
  woj. mazowieckie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 11,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,88
  Województwo
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łomianki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  56%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  48%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  49%
  woj. mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Łomianki
  99%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  39%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Łomianki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Łomianek wyniosła w 2022 roku 214,7 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Łomianek - 38.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 25,6 mln złotych, czyli 11,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łomianek wyniosła w 2022 roku 214,2 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (57.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.7%). W budżecie Łomianek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,8 tys złotych na mieszkańca (41,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 108 złotych na mieszkańca (1,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,9%.
 • Wydatki budżetu w Łomiankach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łomianek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łomianki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łomianek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  105,2 mln

  4,1 tys(100%)

  130,2 mln

  5,1 tys(100%)

  155,6 mln

  6,0 tys(100%)

  157,0 mln

  5,9 tys(100%)

  181,6 mln

  6,7 tys(100%)

  205,7 mln

  6,8 tys(100%)

  215,7 mln

  7,0 tys(100%)

  214,7 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  38,0 mln

  2,3 tys(36.1%)

  49,2 mln

  2,9 tys(37.7%)

  43,0 mln

  2,5 tys(27.7%)

  36,9 mln

  2,2 tys(23.5%)

  43,1 mln

  2,5 tys(23.7%)

  47,5 mln

  2,8 tys(23.1%)

  65,4 mln

  3,8 tys(30.3%)

  82,1 mln

  4,5 tys(38.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  21,7 mln

  1,3 tys(20.6%)

  15,4 mln

  919(11.8%)

  15,6 mln

  926(10%)

  26,5 mln

  1,6 tys(16.9%)

  33,3 mln

  2,0 tys(18.3%)

  38,4 mln

  2,2 tys(18.7%)

  31,9 mln

  1,9 tys(14.8%)

  27,9 mln

  1,5 tys(13%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,1 mln

  603(9.6%)

  11,4 mln

  680(8.8%)

  16,9 mln

  1,0 tys(10.9%)

  18,4 mln

  1,1 tys(11.7%)

  20,9 mln

  1,2 tys(11.5%)

  20,9 mln

  1,2 tys(10.2%)

  22,3 mln

  1,3 tys(10.3%)

  26,2 mln

  1,4 tys(12.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,3 mln

  856(13.6%)

  17,9 mln

  1,1 tys(13.7%)

  34,9 mln

  2,1 tys(22.4%)

  30,6 mln

  1,8 tys(19.5%)

  25,5 mln

  1,5 tys(14.1%)

  23,7 mln

  1,4 tys(11.5%)

  23,7 mln

  1,4 tys(11%)

  18,2 mln

  1,0 tys(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  357(5.7%)

  19,8 mln

  1,2 tys(15.2%)

  2,3 mln

  136(1.5%)

  2,3 mln

  135(1.5%)

  2,5 mln

  148(1.4%)

  2,4 mln

  143(1.2%)

  2,7 mln

  159(1.3%)

  9,9 mln

  547(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  195(3.1%)

  2,8 mln

  164(2.1%)

  2,4 mln

  143(1.6%)

  2,4 mln

  142(1.5%)

  3,5 mln

  203(1.9%)

  8,5 mln

  499(4.1%)

  5,9 mln

  348(2.8%)

  6,2 mln

  341(2.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,0 mln

  178(2.8%)

  3,7 mln

  219(2.8%)

  3,7 mln

  220(2.4%)

  4,1 mln

  240(2.6%)

  4,3 mln

  255(2.4%)

  4,2 mln

  247(2.1%)

  4,2 mln

  246(1.9%)

  4,2 mln

  233(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,7 mln

  163(2.6%)

  2,8 mln

  166(2.1%)

  2,9 mln

  170(1.8%)

  2,9 mln

  171(1.9%)

  3,2 mln

  189(1.8%)

  3,1 mln

  180(1.5%)

  3,4 mln

  202(1.6%)

  4,0 mln

  218(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,1 mln

  126(2%)

  1,9 mln

  112(1.4%)

  2,1 mln

  127(1.4%)

  2,1 mln

  122(1.3%)

  2,9 mln

  168(1.6%)

  3,3 mln

  195(1.6%)

  2,8 mln

  167(1.3%)

  3,2 mln

  178(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  127,5 tys

  7,6(0.1%)

  157,6 tys

  9,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,7 tys

  9,3(0.1%)

  2,5 mln

  136(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  514,7 tys

  30,9(0.5%)

  401,9 tys

  23,9(0.3%)

  543,8 tys

  32,2(0.3%)

  515,8 tys

  30,4(0.3%)

  438,4 tys

  25,7(0.2%)

  387,1 tys

  22,7(0.2%)

  396,9 tys

  23,2(0.2%)

  1,8 mln

  96,9(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  603,9 tys

  36,2(0.6%)

  622,4 tys

  37,1(0.5%)

  578,2 tys

  34,3(0.4%)

  704,8 tys

  41,5(0.4%)

  825,0 tys

  48,4(0.5%)

  658,4 tys

  38,5(0.3%)

  858,9 tys

  50,3(0.4%)

  1,2 mln

  68,2(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  411,1 tys

  24,7(0.4%)

  475,6 tys

  28,3(0.4%)

  585,2 tys

  34,7(0.4%)

  551,0 tys

  32,5(0.4%)

  842,6 tys

  49,4(0.5%)

  847,3 tys

  49,6(0.4%)

  750,7 tys

  43,9(0.3%)

  782,1 tys

  43,0(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  516,7 tys

  31,0(0.5%)

  539,2 tys

  32,1(0.4%)

  734,9 tys

  43,6(0.5%)

  693,9 tys

  40,9(0.4%)

  356,1 tys

  20,9(0.2%)

  719,6 tys

  42,1(0.3%)

  576,8 tys

  33,7(0.3%)

  699,0 tys

  38,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  559,4 tys

  33,6(0.5%)

  1,8 mln

  107(1.4%)

  4,5 mln

  269(2.9%)

  760,5 tys

  44,8(0.5%)

  703,3 tys

  41,3(0.4%)

  551,6 tys

  32,3(0.3%)

  296,4 tys

  17,3(0.1%)

  381,1 tys

  21,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  104,4 tys

  6,3(0.1%)

  18,7 tys

  1,1(0%)

  8,7 tys

  0,5(0%)

  8,2 tys

  0,5(0%)

  9,3 tys

  0,5(0%)

  9,9 tys

  0,6(0%)

  8,6 tys

  0,5(0%)

  78,7 tys

  4,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  72,2(1.1%)

  1,4 mln

  82,5(1.1%)

  1,6 mln

  97,5(1.1%)

  2,2 mln

  130(1.4%)

  3,1 mln

  182(1.7%)

  3,7 mln

  217(1.8%)

  3,9 mln

  226(1.8%)

  39,9 tys

  2,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  13,3 tys

  0,8(0%)

  30,8 tys

  1,8(0%)

  16,6 tys

  1,0(0%)

  19,2 tys

  1,1(0%)

  16,0 tys

  0,9(0%)

  17,0 tys

  1,0(0%)

  14,0 tys

  0,8(0%)

  17,3 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  127,7 tys

  7,7(0.1%)

  17,1 tys

  1,0(0%)

  7,8 tys

  0,5(0%)

  167,6 tys

  9,9(0.1%)

  148,4 tys

  8,7(0.1%)

  140,5 tys

  8,2(0.1%)

  5,2 tys

  0,3(0%)

  5,4 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  12,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  19,3 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łomiankach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łomianek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łomianki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łomianek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  108,4 mln

  4,3 tys(100%)

  129,9 mln

  5,0 tys(100%)

  145,2 mln

  5,6 tys(100%)

  166,9 mln

  6,3 tys(100%)

  181,1 mln

  6,7 tys(100%)

  205,7 mln

  6,8 tys(100%)

  225,1 mln

  7,3 tys(100%)

  214,2 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  76,8 mln

  4,6 tys(70.9%)

  82,8 mln

  4,9 tys(63.8%)

  88,1 mln

  5,2 tys(60.6%)

  96,0 mln

  5,7 tys(57.5%)

  103,2 mln

  6,1 tys(57%)

  103,0 mln

  6,0 tys(50.1%)

  116,3 mln

  6,8 tys(51.7%)

  122,5 mln

  6,7 tys(57.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,0 mln

  960(14.8%)

  18,5 mln

  1,1 tys(14.2%)

  21,5 mln

  1,3 tys(14.8%)

  21,2 mln

  1,2 tys(12.7%)

  23,7 mln

  1,4 tys(13.1%)

  29,2 mln

  1,7 tys(14.2%)

  41,7 mln

  2,4 tys(18.5%)

  35,4 mln

  1,9 tys(16.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,2 mln

  431(6.6%)

  6,4 mln

  382(4.9%)

  6,2 mln

  369(4.3%)

  12,2 mln

  721(7.3%)

  10,0 mln

  588(5.5%)

  13,1 mln

  766(6.4%)

  12,9 mln

  755(5.7%)

  14,4 mln

  795(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  239(3.7%)

  17,5 mln

  1,0 tys(13.4%)

  639,3 tys

  37,9(0.4%)

  625,9 tys

  36,9(0.4%)

  583,8 tys

  34,3(0.3%)

  581,7 tys

  34,1(0.3%)

  563,0 tys

  32,9(0.3%)

  7,9 mln

  436(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,6 mln

  156(2.4%)

  2,7 mln

  161(2.1%)

  2,6 mln

  157(1.8%)

  3,6 mln

  214(2.2%)

  3,9 mln

  227(2.1%)

  2,8 mln

  166(1.4%)

  4,2 mln

  245(1.9%)

  5,7 mln

  311(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8

  0,0(0%)

  904

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 mln

  134(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  617,5 tys

  37,0(0.6%)

  929,8 tys

  55,4(0.7%)

  867,3 tys

  51,4(0.6%)

  4,1 mln

  241(2.5%)

  835,1 tys

  49,0(0.5%)

  1,0 mln

  60,5(0.5%)

  825,3 tys

  48,3(0.4%)

  1,1 mln

  62,1(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  196,7 tys

  11,8(0.2%)

  234,0 tys

  13,9(0.2%)

  255,5 tys

  15,1(0.2%)

  293,2 tys

  17,3(0.2%)

  264,3 tys

  15,5(0.1%)

  514,7 tys

  30,1(0.3%)

  493,0 tys

  28,8(0.2%)

  522,3 tys

  28,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  62,2 tys

  3,7(0.1%)

  79,7 tys

  4,8(0.1%)

  136,7 tys

  8,1(0.1%)

  73,7 tys

  4,3(0%)

  81,2 tys

  4,8(0%)

  125,7 tys

  7,4(0.1%)

  86,3 tys

  5,0(0%)

  85,9 tys

  4,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  35,8 tys

  2,1(0%)

  33,4 tys

  2,0(0%)

  28,0 tys

  1,7(0%)

  44,0 tys

  2,6(0%)

  153,8 tys

  9,0(0.1%)

  142,3 tys

  8,3(0.1%)

  76,7 tys

  4,5(0%)

  63,7 tys

  3,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  89,1 tys

  5,3(0.1%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  18,4 tys

  1,1(0%)

  37,5 tys

  2,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  14,5 tys

  0,9(0%)

  7,3 tys

  0,4(0%)

  12,4 tys

  0,7(0%)

  31,6 tys

  1,9(0%)

  47,4 tys

  2,8(0%)

  26,1 tys

  1,5(0%)

  21,1 tys

  1,2(0%)

  23,2 tys

  1,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  11,7 tys

  0,7(0%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  6,1 tys

  0,4(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  80,4 tys

  4,7(0%)

  20,6 tys

  1,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,6 tys

  0,3(0%)

  5,2 tys

  0,3(0%)

  5,4 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  6,6 tys

  0,4(0%)

  5,3 tys

  0,3(0%)

  15,6 tys

  0,9(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  651,1 tys

  39,1(0.6%)

  586,2 tys

  34,9(0.5%)

  1,3 mln

  77,0(0.9%)

  4,5 mln

  264(2.7%)

  3,4 mln

  200(1.9%)

  9,5 mln

  555(4.6%)

  2,1 mln

  125(0.9%)

  12,4 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  127,7 tys

  7,7(0.1%)

  17,1 tys

  1,0(0%)

  7,8 tys

  0,5(0%)

  167,6 tys

  9,9(0.1%)

  148,4 tys

  8,7(0.1%)

  140,5 tys

  8,2(0.1%)

  5,2 tys

  0,3(0%)

  5,4 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,6 tys

  0,2(0%)

  75,5 tys

  4,5(0.1%)

  1,3 mln

  78,3(0.9%)

  4,8 tys

  0,3(0%)

  98,7 tys

  5,8(0.1%)

  7,3 tys

  0,4(0%)

  201,7 tys

  11,8(0.1%)

  454

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  4,2 tys

  0,3(0%)

  34,8

  0,0(0%)

  546

  0,0(0%)

  535

  0,0(0%)

  83,2

  0,0(0%)

  563

  0,0(0%)

  67,4 tys

  3,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  49,8 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łomianki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 147 mieszkańców Łomianek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 011 kobiet oraz 2 133 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 36,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 13,0% mieszkańców Łomianek, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 9,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Łomianek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łomiankach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (40,4%) oraz średnie zawodowe (15,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (31,8%) oraz średnie zawodowe (21,0%).

  W roku 2022 w Łomiankach mieściło się 13 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 737 dzieci (367 dziewczynek oraz 370 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łomiankach mieściło się 6 przedszkoli, w których do 17 oddziałów uczęszczało 392 dzieci (182 dziewczynki oraz 210 chłopców). Dostępne były 403 miejsca.

  17,1% mieszkańców Łomianek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 222 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 132 oddziałach uczyło się 2 514 uczniów (1 205 kobiet oraz 1 309 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łomiankach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 29 oddziałach uczyło się 719 uczniów (358 kobiet oraz 361 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,1% ludności (30,0% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 143,17.

  W Łomiankach znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 25 oddziałach uczyło się 448 uczniów (240 kobiet oraz 208 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 91 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łomiankach placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 184 uczniów (95 kobiet oraz 89 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 50 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (18,9% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17,9 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,6% mieszkańców Łomianek w wieku potencjalnej nauki (18,7% kobiet i 20,5% mężczyzn).

 • 36,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  36,3%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 40,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 31,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,5%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,3%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,8%
  Województwo
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,4%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 13,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  13,0%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 10,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Łomianki
  3,0%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  9,6%
  Województwo
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 9,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1222 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Łomianki
  1 222,0
  Mazowieckie
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 0,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,49
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 45 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 868 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łomianki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 737 Dzieci
 • 367 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 370 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 164 3 lata
 • 164
 • 212 4 lata
 • 212
 • 217 5 lata
 • 217
 • 127 6 lat
 • 127
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 83 3 lata
 • 83
 • 113 4 lata
 • 113
 • 101 5 lata
 • 101
 • 61 6 lat
 • 61
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 81 3 lata
 • 81
 • 99 4 lata
 • 99
 • 116 5 lata
 • 116
 • 66 6 lat
 • 66
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 198 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 45,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 45,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Łomianki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Dzieci
 • 16 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 20 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 9 4 lata
 • 9
 • 14 5 lata
 • 14
 • 4 6 lat
 • 4
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 7 4 lata
 • 7
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 2 4 lata
 • 2
 • 9 5 lata
 • 9
 • 4 6 lat
 • 4
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łomiankach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łomiankach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Łomiankach
  Publiczne
  22 751-10-89
  22 751-10-89
  ul. Szpitalna 1
  05-092 Łomianki
  49615
  Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie
  Publiczne
  22 751-24-70
  22 751-24-70
  ul. Kolejowa 51
  05-092 Łomianki
  37410
  Amicus
  Niepubliczny
  ul. Kolejowa 42/3
  05-092 Łomianki
  ---
  kidi-mini
  Niepubliczny
  22 751-01-60
  22 751-01-60
  ul. wiślana 52
  05-092 Łomianki
  ---
  Punkt Przedszkolny Kids Story
  Niepubliczny
  ul. Osiedlowa 20
  05-092 Łomianki
  ---
  Punkt przedszkolny Tęczowa Kraina
  Niepubliczny
  50 239-52-13
  ul. Wiślana 54
  05-092 Łomianki
  ---
  "Słoneczko" s.c. Dybowscy Przedszkole Niepubliczne
  Niepubliczne
  22 751-33-00
  ul. Warszawska 126
  05-092 Łomianki
  ---
  Europejskie Przedszkole Niepubliczne Dziecięca Planeta
  Niepubliczne
  51 318-07-99
  ul. Działkowa 31
  05-092 Łomianki
  ---
  Montessori Children's Academy
  Niepubliczne
  22 784-81-56
  ul. KONARSKIEGO 3
  05-092 Łomianki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Kraina Fantazji
  Niepubliczne
  22 497-97-98
  ul. Równa 26
  05-092 Łomianki
  ---
  Polsko-Angielskie Przedszkole Niepubliczne The Treehouse
  Niepubliczne
  22 751-65-55
  22 751-65-55
  ul. Kusocińskiego 3A
  05-092 Łomianki
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek (bł. Marcelina Darowska)
  Niepubliczne
  22 732-04-69
  22 751-62-07
  ul. Jana III Sobieskiego 2
  05-092 Łomianki
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów w Łomiankach (Aniołowie Stróżowie)
  Niepubliczne
  22 751-05-61
  22 427-54-62
  ul. Warszawska 123
  05-092 Łomianki
  ---
 • Szkoły podstawowe w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łomianki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 126 Oddziały
 • 2 422 Uczniowie
 • 1 174 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 248 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 292 Uczniowie w 1 klasie
 • 131 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 161 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 348 Absolwenci
 • 168 Kobiety
  (absolwenci)
 • 180 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 92 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,7%
  66,3%
 • 43 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,0
  Mazowieckie
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,0
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,0
 • 19,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,2
 • 15,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15,3
 •  
 • 145,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 117,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 143,17 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  143,17
  woj. mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 140,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Łomianki
  140,72
  Mazowieckie
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łomianki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łomianki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łomiankach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łomiankach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej (Maria Kownacka)
  Publiczna
  22 751-15-54
  22 751-15-54
  ul. Warszawska 73
  05-092 Łomianki
  4097495
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Moja Szkoła im.Wandy Chotomskiej (Wanda Chotomska)
  Niepubliczna
  22 497-97-98
  ul. Równa 26
  05-092 Łomianki
  ---
  Szkoła Podstawowa Pro Futuro z Oddziałami Przedszkolnymi
  Niepubliczna
  22 751-11-73
  22 751-11-73
  ul. Warszawska 141
  05-092 Łomianki
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łomianki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 288 Uczniowie
 • 160 Kobiety
  (uczniowie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,6%
  44,4%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Absolwenci
 • 54 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,3%
  43,8%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 112 Uczniowie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,3%
  52,7%
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Łomianki
  17,9
  Mazowieckie
  26,9
  Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 17,9 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 17,9
 • 16,8 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 16,8
 • 16,0 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 16,0
 •  
 • 28,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Szkoły policealne (Łomianki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 310 Uczniowie
 • 168 Kobiety
  (uczniowie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,2%
  45,8%
 • 237 Uczniowie w 1 klasie
 • 133 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  19,4
  Mazowieckie
  27,7
  Cała Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łomiankach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łomiankach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły (Karola Wojtyła)
  Publiczne
  22 751-60-84
  22 751-60-84
  ul. S. Staszica 2
  05-092 Łomianki
  38523
  Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st.w Łomiankach
  Niepubliczna
  ul. WARSZAWSKA 73
  05-092 Łomianki
  ---
  POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA "EDUKATOR" W ŁOMIANKACH
  Niepubliczna
  50 066-82-03
  ul. STASZICA 2
  05-092 Łomianki
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "EDUKATOR"
  Niepubliczne
  50 066-82-03
  ul. STASZICA 2
  05-092 Łomianki
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach
  Niepubliczne
  22 751-49-74
  22 751-49-74
  ul. St. Staszica 2
  05-092 Łomianki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łomianki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łomianki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łomianki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łomianki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łomiankach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • hotele: 1
  • motele: 2
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łomiankach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łomiankach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Łomiankach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łomiankach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 160 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 378 (uczestnicy: 21 087)
  • seanse filmowe: 34 (uczestnicy: 526)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 87)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 570)
  • koncerty: 37 (uczestnicy: 8 770)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 162 (uczestnicy: 4 603)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 1 015)
  • pokazy teatralne: 27 (uczestnicy: 3 497)
  • warsztaty: 97 (uczestnicy: 369)
  • inne: 10 (uczestnicy: 1 650)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 50 (członkowie: 1 233)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 55)
  • taneczne: 20 (członkowie: 598)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 64)
  • informatyczne: 7 (członkowie: 80)
  • teatralne: 2 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 143)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 175)
  • inne: 5 (członkowie: 108)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 107)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 18)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 35)
  • taneczne: 2 (członkowie: 54)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Łomiankach działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 43 473 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 130 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Łomiankach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 262 członków. Zarejestrowano 262 ćwiczących (mężczyźni: 119, kobiety: 143, chłopcy do lat 18: 111, dziewczęta do lat 18: 143). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łomiankach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łomiankach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łomianek znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łomiankach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Willa z 1927 r. (ul. Pionierów 38)dnia 1983-05-02, wykaz dokumentów: 1227 z 1983-05-02
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1983-05-02, wykaz dokumentów: 1227 z 1983-05-02
  • Dwór z pocz. XX w. (ul. Racławicka 21)dnia 1985-06-13, wykaz dokumentów: 1265-A z 1985-06-13; brak numeru z 1986-01-14; 1265 z 1986-03-03
  • Willa z 1931 r. (ul. Wojciecha Borzobohatego 27)dnia 1990-12-27, wykaz dokumentów: 1459-A z 1990-12-27
  • Ogród (data nieznana)dnia 1990-12-27, wykaz dokumentów: 1459-A z 1990-12-27
 • Formy ochrony przyrody w Łomiankach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łomianek znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łomiankach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kampinoski Park NarodowyData ustanowienia: 1959-03-09, Powierzchnia: 38544.33 ha
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Puszcza Kampinoska - obszar natura 2000Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 37640.49 ha
  • Puszcza Kampinoska - obszar natura 2000Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 37640.49 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-12-19, Opis granicy: na działce rolnej w odległości ok 130 m od zabudowań przy ul. zachodniej obręb geodezyjny dąbrowa
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1985-12-19, Opis granicy: rosnące w pasie drogowym ul. aleja lip (poprzednia nazwa ulicy: lipowa) tworzących aleję po obu stronach jezdni na odcinku od ulicy wąskiej do ulicy żwirowej obręb geodezyjny 0022 łomianki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-12-19, Opis granicy: obręb 0023 łomianki posesja prywatna katarzyny sidorczuk
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1985-12-19, Opis granicy: wzdłuż drogi na odcinku ok 150 m od ul. kwiatowej do konwaliowej

Łomianki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Łomiankach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 11,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Łomiankach znajdowały się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 14 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 14 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu warszawski zachodniego.

  Powiat warszawski zachodni - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łomiankach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łomiankach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 11,01 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  11,0
  Województwo
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 22,02 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  22,0
  woj. mazowieckie
  61,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 200,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Łomianki
  200,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 21 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łomiankach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 712,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  5 712,8 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 7,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  7,1 km
  Województwo
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • 14 Liczba licencji na taksówki
 • 14 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łomianki przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łomianki nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 9Linia kolejowa nr 9: Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Praga - Warszawa Toruńska - Warszawa Żerań - Warszawa Płudy - Warszawa Choszczówka - Legionowo - Legionowo Przystanek - Chotomów - Janówek - Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin - Pomiechówek - Brody Warszawskie - Studzianki Nowe - Nasielsk - Kątne - Jackowo Dworskie - Świercze - Kałęczyn - Gąsocin - Gołotczyzna - Ciechanów Przemysłowy - Ciechanów - Czeruchy - Krośnice Mazowieckie - Konopki - Stupsk Mazowiecki - Wyszyny - Mława Miasto - Mława - Iłowo - Narzym - Działdowo - Burkat - Turza Wielka - Gralewo - Żabiny - Tuczki - Rybno Pomorskie - Jeglia - Hartowiec - Montowo - Zajączkowo Lubawskie - Rakowice - Smolniki - Iława Główna - Iława Miasto - Ząbrowo - Redaki - Susz - Prabuty - Gdakowo - Mleczewo - Dąbrówka Malborska - Gronajny - Malbork - Malbork Kałdowo - Stogi Malborskie - Szymankowo - Lisewo - Tczew - Miłobądz - Pszczółki - Skowarcz - Różyny - Cieplewo - Pruszcz Gdański - Gdańsk Lipce - Gdańsk Orunia - Gdańsk Południowy - Gdańsk Główny)
  • LK 456Linia kolejowa nr 456: Warszawa Praga R 95 - Chotomów [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Płudy - Warszawa Choszczówka - Legionowo - Chotomów)
  • LK 10Linia kolejowa nr 10: Legionowo - Tłuszcz [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Legionowo - Legionowo Piaski - Michałów Reginów - Wieliszew - Nieporęt - Beniaminów - Dąbkowizna - Radzymin - Emilianów - Tłuszcz)