Tarczyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Tarczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tarczyn to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu piaseczyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tarczyn.
 • 4 311 Liczba mieszkańców
 • 5,2 km² Powierzchnia
 • 824,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 140 m n.p.m Wysokość
 • 1353 - 1870 , 2003 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WPI Tablice rejestracyjne
 • Barbara Galicz Burmistrz miasta
Tarczyn na mapie
Identyfikatory
 • 20.833751.9784 Współrzędne GPS
 • 1418064 TERYT (TERC)
 • 0009478 SIMC
Herb miasta Tarczyn
Tarczyn herb

Jak Tarczyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Tarczyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Tarczyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Tarczyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
19Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
35Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
46Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
56Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
57Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
60Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
64Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
71Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
87Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
111Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
116Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
127Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
160Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
170Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
186Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
196Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
202Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce

Tarczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-555Poczta Tarczyn koło Warszawy, ul. Rynek 15

Tarczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tarczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Grójcu (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. J. Matejki 10
05-600 Grójec
Urząd Miejski w Tarczynie
(22) 715-79-00
(22) 727-81-91
ul. Juliana Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn

Tarczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Tarczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 311, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2003-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 12,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tarczyna zawarli w 2022 roku 23 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Tarczyna jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,3% to wdowy/wdowcy.

  Tarczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,47 na 1000 mieszkańców Tarczyna. W 2022 roku urodziło się 48 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,06 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 24,8% zgonów w Tarczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w Tarczynie były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tarczyna przypada 11.69 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 55 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 46 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tarczyna 9. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  57,0% mieszkańców Tarczyna jest w wieku produkcyjnym, 20,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tarczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 311 Liczba mieszkańców
 • 2 246 Kobiety
 • 2 065 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tarczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tarczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tarczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tarczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,7 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tarczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tarczyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tarczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tarczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tarczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,7%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,9%
  Mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  6,3%
  Województwo
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 9,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tarczyn
  7,9%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 8,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tarczyn
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tarczynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,4
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tarczyn
  1,8
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tarczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tarczyn
  -0,5
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tarczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tarczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tarczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tarczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 48 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 32 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,2
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,1
 • 39,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tarczyn
  39,8
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 112 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 112
 • 45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 45
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 386 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 386 g
  Województwo
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 207 Waga 4000g - 4499g
 • 207
 • 676 Waga 3500g - 3999g
 • 676
 • 806 Waga 3000g - 3499g
 • 806
 • 271 Waga 2500g - 2999g
 • 271
 • 67 Waga 2000g - 2499g
 • 67
 • 23 Waga 1500g - 1999g
 • 23
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,56 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,56
  woj. mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tarczyn
  0,74
  woj. mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 1,06 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,06
  Województwo
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Tarczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 50 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,0%
  62,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tarczyn
  11,7
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 94,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  94,5
  Województwo
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tarczyn
  2,9
  Mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,5
  Mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tarczyn
  24,8%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,7%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tarczyn
  8,0%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 81 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 230,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  230,6
  Województwo
  266,8
  Cała Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 231,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 244,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 216,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tarczyn
  231,1
  woj. mazowieckie
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 40,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tarczyn
  40,4
  Województwo
  46,3
  Polska
  62,9
 • 29,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,3
  woj. mazowieckie
  33,8
  Cały kraj
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tarczyn
  4,6
  woj. mazowieckie
  6,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tarczyn
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 46 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Saldo migracji
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 9 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tarczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tarczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tarczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tarczynie oddano do użytku 20 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tarczynie to 2 058 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 481 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  60,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tarczynie to 4,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Tarczynie to 123,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,47% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,53% mieszkań posiada łazienkę, 91,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,18% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piaseczyńskiego.

  Powiat piaseczyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 058 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 480,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  480,50
  Mazowieckie
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tarczyn
  68,60 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 33,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,00 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,56 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,56
  Mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,08
  Mazowieckie
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 20 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,67
  Województwo
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tarczyn
  4,50
  woj. mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 21,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  21,01
  Województwo
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 2 471 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 123,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tarczyn
  123,6 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tarczyn
  0,58 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,47%
  Województwo
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 96,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tarczyn
  96,89%
  Województwo
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 95,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,53%
  Województwo
  93,83%
  Polska
  93,75%
 • 91,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tarczyn
  91,55%
  Mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 90,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  90,18%
  Mazowieckie
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Tarczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Tarczynie na 1000 mieszkańców pracuje 208osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Tarczynie wynosiło w 2023 roku 3,5% (3,5% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tarczynie wynosiło 6 499,96 PLN, co odpowiada 96.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Tarczyna 275 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 167 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -108.

  6,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Tarczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 33,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 208 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  208,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Polska
  259,0
 • 3,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,1% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tarczynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tarczynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tarczynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 665 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 500 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tarczynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 275 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 167 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -108 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 33,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 28,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 37,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 43,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tarczynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 887 Pracujący ogółem
 • 423 Kobiety
 • 464 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Tarczynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,0% W wieku produkcyjnym
 • 51,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tarczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  75,5
  woj. mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 38,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tarczyn
  38,8
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 106,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  106,1
  Mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tarczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Tarczynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 665 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 476 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 44 nowe podmioty, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (56) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (31) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (57) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tarczynie najwięcej (67) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (645) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,4% (116) podmiotów, a 81,7% (543) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tarczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.9%) oraz Budownictwo (12.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 665 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 116 Przemysł i budownictwo
 • 543 Pozostała działalność
 • 44 Podmioty nowo zarejestrowane w Tarczynie w 2023 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w Tarczynie w 2023 roku
 • 476 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 645 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 645
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 665 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 665
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 79 Spółki handlowe ogółem
 • 79
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 67  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 67
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 53 Spółki cywilne ogółem
 • 53
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 476 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 147 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 147
 • 59 Budownictwo
 • 59
 • 56 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 56
 • 47 Transport i gospodarka magazynowa
 • 47
 • 33 Pozostała działalność
 • 33
 • 29 Przetwórstwo przemysłowe
 • 29
 • 20 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 20
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tarczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tarczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 79 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tarczynie wynosi 55,90% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tarczyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,48 (wykrywalność 49%) oraz przeciwko mieniu - 11,42 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,84 (53%), drogowe - 1,73 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tarczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 79
 • 53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 53
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 49 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 49
 • 18,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,54
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 12,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,48
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 3,84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,84
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,73
  Mazowieckie
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tarczyn
  0,28
  woj. mazowieckie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 11,42 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,42
  Województwo
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tarczyn
  56%
  Mazowieckie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tarczyn
  49%
  Mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  54%
  woj. mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tarczyn
  91%
  Mazowieckie
  87%
  Polska
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tarczyn
  35%
  woj. mazowieckie
  42%
  Polska
  51%

Tarczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Tarczyna wyniosła w 2022 roku 95,5 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Tarczyna - 29.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,6 mln złotych, czyli 23,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tarczyna wyniosła w 2022 roku 94,0 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.8%). W budżecie Tarczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (18,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 36,3 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,4%.
 • Wydatki budżetu w Tarczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tarczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tarczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,9 mln

  4,1 tys(100%)

  51,5 mln

  4,5 tys(100%)

  57,5 mln

  5,0 tys(100%)

  61,9 mln

  5,4 tys(100%)

  60,9 mln

  5,3 tys(100%)

  69,1 mln

  5,7 tys(100%)

  83,7 mln

  6,9 tys(100%)

  95,5 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,7 mln

  3,6 tys(32.1%)

  15,1 mln

  3,7 tys(29.3%)

  23,1 mln

  5,6 tys(40.2%)

  20,5 mln

  5,0 tys(33.1%)

  20,1 mln

  4,9 tys(33%)

  18,6 mln

  4,5 tys(26.9%)

  20,8 mln

  5,0 tys(24.9%)

  28,2 mln

  6,6 tys(29.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  1,0 tys(8.9%)

  5,0 mln

  1,2 tys(9.7%)

  2,1 mln

  513(3.7%)

  6,6 mln

  1,6 tys(10.7%)

  2,2 mln

  532(3.6%)

  5,5 mln

  1,3 tys(7.9%)

  9,6 mln

  2,3 tys(11.5%)

  14,6 mln

  3,4 tys(15.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  1,7 tys(15%)

  6,7 mln

  1,6 tys(13.1%)

  6,5 mln

  1,6 tys(11.2%)

  7,2 mln

  1,7 tys(11.6%)

  7,5 mln

  1,8 tys(12.3%)

  7,4 mln

  1,8 tys(10.7%)

  7,9 mln

  1,9 tys(9.4%)

  9,6 mln

  2,2 tys(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,3 mln

  1,1 tys(9.3%)

  6,3 mln

  1,5 tys(12.3%)

  4,7 mln

  1,1 tys(8.1%)

  5,4 mln

  1,3 tys(8.8%)

  5,7 mln

  1,4 tys(9.4%)

  7,7 mln

  1,9 tys(11.2%)

  9,9 mln

  2,4 tys(11.8%)

  8,7 mln

  2,0 tys(9.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  147,8 tys

  35,8(0.2%)

  850

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  5,4 mln

  1,3 tys(5.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,8 mln

  679(6%)

  1,5 mln

  357(2.8%)

  2,1 mln

  523(3.7%)

  1,3 mln

  320(2.1%)

  1,2 mln

  287(1.9%)

  1,2 mln

  290(1.7%)

  1,4 mln

  336(1.7%)

  4,4 mln

  1,0 tys(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  387(3.4%)

  1,5 mln

  371(3%)

  444,4 tys

  108(0.8%)

  2,4 mln

  582(3.9%)

  1,9 mln

  448(3%)

  944,4 tys

  228(1.4%)

  7,5 mln

  1,8 tys(9%)

  3,7 mln

  855(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  930(8.2%)

  10,5 mln

  2,6 tys(20.4%)

  1,8 mln

  428(3.1%)

  2,0 mln

  476(3.2%)

  2,1 mln

  503(3.4%)

  2,1 mln

  514(3.1%)

  2,2 mln

  533(2.7%)

  3,4 mln

  789(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  797,1 tys

  196(1.7%)

  805,8 tys

  196(1.6%)

  858,9 tys

  209(1.5%)

  719,9 tys

  174(1.2%)

  633,8 tys

  153(1%)

  1,7 mln

  411(2.5%)

  1,8 mln

  422(2.1%)

  2,5 mln

  590(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  421(3.7%)

  1,5 mln

  360(2.9%)

  1,6 mln

  390(2.8%)

  1,8 mln

  429(2.9%)

  1,9 mln

  448(3%)

  1,8 mln

  441(2.6%)

  1,8 mln

  424(2.1%)

  2,1 mln

  483(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  700,0 tys

  173(1.5%)

  874,7 tys

  213(1.7%)

  893,0 tys

  218(1.6%)

  717,9 tys

  174(1.2%)

  810,8 tys

  196(1.3%)

  2,4 mln

  575(3.4%)

  1,3 mln

  318(1.6%)

  1,5 mln

  353(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  391,2 tys

  96,4(0.9%)

  441,8 tys

  108(0.9%)

  257,0 tys

  62,6(0.4%)

  356,0 tys

  86,2(0.6%)

  283,0 tys

  68,5(0.5%)

  192,6 tys

  46,4(0.3%)

  267,2 tys

  63,7(0.3%)

  905,0 tys

  211(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,6 mln

  891(7.9%)

  858,3 tys

  209(1.7%)

  283,4 tys

  69,0(0.5%)

  1,0 mln

  244(1.6%)

  820,2 tys

  199(1.3%)

  334,4 tys

  80,6(0.5%)

  666,2 tys

  159(0.8%)

  795,5 tys

  186(0.8%)

  Handel

  [Dział 500]

  69,6 tys

  17,2(0.2%)

  66,6 tys

  16,2(0.1%)

  67,1 tys

  16,4(0.1%)

  87,6 tys

  21,2(0.1%)

  100,7 tys

  24,4(0.2%)

  91,2 tys

  22,0(0.1%)

  97,2 tys

  23,2(0.1%)

  284,8 tys

  66,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  84,0 tys

  20,7(0.2%)

  66,9 tys

  16,3(0.1%)

  62,0 tys

  15,1(0.1%)

  76,2 tys

  18,5(0.1%)

  173,4 tys

  42,0(0.3%)

  225,5 tys

  54,3(0.3%)

  209,7 tys

  50,0(0.3%)

  214,8 tys

  50,1(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  236,2 tys

  58,2(0.5%)

  166,7 tys

  40,6(0.3%)

  198,5 tys

  48,4(0.3%)

  323,2 tys

  78,3(0.5%)

  352,1 tys

  85,2(0.6%)

  234,3 tys

  56,5(0.3%)

  79,0 tys

  18,8(0.1%)

  205,0 tys

  47,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  77,8 tys

  19,2(0.2%)

  106,8 tys

  26,0(0.2%)

  1,4 mln

  336(2.4%)

  113,9 tys

  27,6(0.2%)

  126,4 tys

  30,6(0.2%)

  100,7 tys

  24,3(0.1%)

  145,1 tys

  34,6(0.2%)

  143,9 tys

  33,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  85,1 tys

  21,0(0.2%)

  10,7 tys

  2,6(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  94,2 tys

  22,8(0.2%)

  100,2 tys

  24,2(0.2%)

  91,9 tys

  22,1(0.1%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  29,9 tys

  7,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  1,1(0%)

  4,2 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tarczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tarczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tarczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,2 mln

  4,4 tys(100%)

  49,5 mln

  4,4 tys(100%)

  54,9 mln

  4,8 tys(100%)

  58,7 mln

  5,1 tys(100%)

  65,0 mln

  5,6 tys(100%)

  78,1 mln

  6,5 tys(100%)

  88,5 mln

  7,3 tys(100%)

  94,0 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,1 mln

  4,7 tys(38%)

  20,5 mln

  5,0 tys(41.5%)

  21,6 mln

  5,3 tys(39.5%)

  23,1 mln

  5,6 tys(39.3%)

  25,9 mln

  6,3 tys(39.9%)

  28,1 mln

  6,8 tys(35.9%)

  33,8 mln

  8,1 tys(38.2%)

  35,9 mln

  8,4 tys(38.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,8 mln

  2,7 tys(21.5%)

  11,2 mln

  2,7 tys(22.7%)

  11,8 mln

  2,9 tys(21.5%)

  13,9 mln

  3,4 tys(23.7%)

  13,2 mln

  3,2 tys(20.3%)

  15,7 mln

  3,8 tys(20.1%)

  19,1 mln

  4,6 tys(21.6%)

  16,6 mln

  3,9 tys(17.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  583(4.7%)

  2,9 mln

  708(5.9%)

  4,2 mln

  1,0 tys(7.7%)

  3,8 mln

  911(6.4%)

  4,3 mln

  1,0 tys(6.6%)

  6,0 mln

  1,4 tys(7.7%)

  6,0 mln

  1,4 tys(6.8%)

  6,4 mln

  1,5 tys(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,3 tys

  28,6(0.2%)

  29,5 tys

  7,1(0%)

  850

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  5,4 mln

  1,3 tys(5.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  697,9 tys

  172(1.4%)

  91,5 tys

  22,3(0.2%)

  70,1 tys

  17,1(0.1%)

  680,0 tys

  165(1.2%)

  245,9 tys

  59,5(0.4%)

  2,3 mln

  566(3%)

  460,7 tys

  110(0.5%)

  5,2 mln

  1,2 tys(5.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  293(2.4%)

  551,0 tys

  134(1.1%)

  612,7 tys

  149(1.1%)

  1,8 mln

  430(3%)

  2,0 mln

  490(3.1%)

  2,5 mln

  601(3.2%)

  4,7 mln

  1,1 tys(5.3%)

  4,4 mln

  1,0 tys(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  268(2.2%)

  983,3 tys

  240(2%)

  1,6 mln

  402(3%)

  932,9 tys

  226(1.6%)

  1,2 mln

  289(1.8%)

  1,2 mln

  278(1.5%)

  1,7 mln

  414(2%)

  2,8 mln

  655(3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,4 mln

  348(2.8%)

  1,5 mln

  370(3.1%)

  1,8 mln

  433(3.2%)

  1,9 mln

  469(3.3%)

  2,1 mln

  503(3.2%)

  2,2 mln

  539(2.9%)

  2,7 mln

  635(3%)

  2,8 mln

  652(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  1,1 tys(8.9%)

  742,5 tys

  181(1.5%)

  947,7 tys

  231(1.7%)

  144,5 tys

  35,0(0.2%)

  45,0 tys

  10,9(0.1%)

  33,2 tys

  8,0(0%)

  95,0 tys

  22,6(0.1%)

  2,4 mln

  560(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  628(5.1%)

  9,2 mln

  2,2 tys(18.7%)

  462,0 tys

  113(0.8%)

  491,3 tys

  119(0.8%)

  559,1 tys

  135(0.9%)

  597,7 tys

  144(0.8%)

  560,1 tys

  133(0.6%)

  1,5 mln

  351(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,5 mln

  1,4 tys(10.9%)

  374,2 tys

  91,2(0.8%)

  382,3 tys

  93,1(0.7%)

  326,8 tys

  79,2(0.6%)

  367,5 tys

  88,9(0.6%)

  350,9 tys

  84,5(0.4%)

  684,9 tys

  163(0.8%)

  761,2 tys

  178(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  333,0 tys

  82,1(0.7%)

  803,0 tys

  196(1.6%)

  290,6 tys

  70,8(0.5%)

  279,8 tys

  67,8(0.5%)

  257,8 tys

  62,4(0.4%)

  685,4 tys

  165(0.9%)

  448,9 tys

  107(0.5%)

  700,4 tys

  164(0.7%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  466

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  273,0 tys

  63,7(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 tys

  0,6(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  7,4 tys

  1,8(0%)

  84,7 tys

  20,5(0.1%)

  5,3 tys

  1,3(0%)

  3,7 tys

  0,9(0%)

  292,9 tys

  69,8(0.3%)

  48,9 tys

  11,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  24,0 tys

  5,9(0%)

  17,4 tys

  4,2(0%)

  16,0 tys

  3,9(0%)

  7,4 tys

  1,8(0%)

  9,5 tys

  2,3(0%)

  21,0 tys

  5,1(0%)

  14,0 tys

  3,3(0%)

  11,0 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  85,1 tys

  21,0(0.2%)

  10,7 tys

  2,6(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  94,2 tys

  22,8(0.2%)

  100,2 tys

  24,2(0.2%)

  91,9 tys

  22,1(0.1%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  500,0 tys

  123(1%)

  435,3 tys

  106(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  4,8(0%)

  82,4 tys

  19,9(0.1%)

  36,4 tys

  8,8(0%)

  131,6 tys

  31,4(0.1%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  150,0 tys

  37,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  15,1 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  1,1(0%)

  4,2 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tarczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 968 mieszkańców Tarczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 488 kobiet oraz 479 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 38,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,6% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 11,3% mieszkańców Tarczyna, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 9,0% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Tarczyna mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tarczynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (43,3%) oraz średnie ogólnokształcące (14,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (33,9%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  W roku 2022 w Tarczynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 241 dzieci (118 dziewczynek oraz 123 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Tarczynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 144 dzieci (70 dziewczynek oraz 74 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  20,2% mieszkańców Tarczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 23,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 831 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,58 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 649 uczniów (319 kobiet oraz 330 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Tarczynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 393 uczniów (213 kobiet oraz 180 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 25,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 164,72.

  W Tarczynie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 325 uczniów (192 kobiety oraz 133 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 37 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Tarczynie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 107 uczniów (33 kobiety oraz 74 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 15 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,1% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 14,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,9% mieszkańców Tarczyna w wieku potencjalnej nauki (22,1% kobiet i 15,8% mężczyzn).

 • 38,9% Wykształcenie wyższe
 • Tarczyn
  38,9%
  Mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 43,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,2%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,6%
  Mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,7%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 11,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  11,3%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 8,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tarczyn
  3,1%
  Mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tarczyn
  9,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 9,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,6%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1831 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 831,0
  Mazowieckie
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 0,58 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 242 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Tarczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 241 Dzieci
 • 118 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 123 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 77 3 lata
 • 77
 • 75 4 lata
 • 75
 • 84 5 lata
 • 84
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 36 3 lata
 • 36
 • 38 4 lata
 • 38
 • 40 5 lata
 • 40
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 41 3 lata
 • 41
 • 37 4 lata
 • 37
 • 44 5 lata
 • 44
 • 131 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tarczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tarczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Tarczynie
  Publiczne
  22 717-64-00
  22 717-64-00
  ul. Dorowolskiego 3
  05-555 Tarczyn
  1023913
 • Szkoły podstawowe w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tarczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 649 Uczniowie
 • 319 Kobiety
  (uczniowie)
 • 330 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 99 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Absolwenci
 • 54 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tarczyn
  25,0
  Województwo
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 37,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 164,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  164,72
  Mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 161,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  161,68
  woj. mazowieckie
  98,60
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tarczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tarczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tarczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tarczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Julian Stępkowski)
  Publiczna
  22 727-70-11
  22 727-70-11
  ul. J. Stępkowskiego 15
  05-555 Tarczyn
  2353636
 • Szkoły ponadpodstawowe w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Tarczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 325 Uczniowie
 • 192 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,1%
  40,9%
 • 117 Uczniowie w 1 klasie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,3
  Województwo
  26,9
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Tarczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tarczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (im. Szarych Szeregów)
  Publiczne
  22 727-94-34
  22 727-86-62
  ul. Szarych Szeregów 8
  05-555 Tarczyn
  5110-
  LIceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  22 727-74-96
  22 727-74-96
  ul. Ks.Cz.Oszkiela 1
  05-555 Tarczyn
  359-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  22 727-74-96
  22 727-74-96
  ul. Ks.Cz.Oszkiela 1
  05-555 Tarczyn
  ---
  Technikum Uzupełniające
  Publiczne
  22 727-74-96
  22 727-74-96
  ul. Ks.Cz.Oszkiela 1
  05-555 Tarczyn
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  22 727-74-96
  22 727-74-96
  ul. Ks. Cz. Oszkiela 1
  05-555 Tarczyn
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tarczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tarczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tarczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tarczyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Tarczynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Tarczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Tarczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Tarczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 162 (uczestnicy: 17 150)
  • seanse filmowe: 40 (uczestnicy: 3 000)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 3 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 600)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 4 000)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 120)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 610)
  • teatralne: 4 (członkowie: 150)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 200)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 4 (członkowie: 100)
  • inne: 3 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Tarczynie działało 1 kino posiadające 1 salę z 60 miejscami na widowni. Odbyło się 147 seansów, na które przyszło 1 824 widzów, w tym 20 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 200 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Tarczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 473 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 242 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Tarczynie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 140 członków. Zarejestrowano 140 ćwiczących (mężczyźni: 140, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 115, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Tarczynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Tarczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tarczyna znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Tarczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w. (ul. Księdza Czesława Oszkiela 2)dnia 1957-09-02, wykaz dokumentów: 84/10/57 z 1957-09-02
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. Księdza Czesława Oszkiela 2)dnia 1957-09-02, wykaz dokumentów: 84/10/57 z 1957-09-02
  • Zajazd z 1. poł. XIX w. (ul. Warszawska 1)dnia 1967-09-26, wykaz dokumentów: 767 z 1967-09-26; brak numeru z 2011-07-19
 • Formy ochrony przyrody w Tarczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tarczyna znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tarczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: korona znika zagłuszona przez las, Data ustanowienia: 1981-01-30, Opis granicy: w drzewostanie leśnym
  • Pomnik przyrodyOpis: pień krzywy i pochylony (rana na odziomku), Data ustanowienia: 1981-06-03, Opis granicy: w pasie drogowym na granicy pola-las
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wymaga zabezpieczenia, Data ustanowienia: 1985-12-19

Tarczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Tarczynie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 140,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 23,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Tarczynie znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piaseczyńskiego.

  Powiat piaseczyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Tarczynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 11 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Tarczynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 140,09 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  140,1
  Mazowieckie
  52,6
  Kraj
  56,5
 • 23,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  23,3
  Mazowieckie
  5,2
  Polska
  5,0
 • 256,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  256,8
  woj. mazowieckie
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tarczyn
  16,7
  Mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 183,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tarczyn
  183,3
  Mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tarczynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 586,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  586,4 km
  Województwo
  796,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 5,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,4 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tarczyn przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
  • DW 778droga wojewódzka nr 778( Tarczyn)
  • DW 876droga wojewódzka nr 876(Chudolipie - Lasek - Piotrkowice - Many - Jeżewice - Suchodół - Marianka - Tarczyn - Gładków - Prace Małe - Łoś)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Tarczyn przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 12Linia kolejowa nr 12: Skierniewice - Łuków [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skierniewice - Długokąty - Puszcza Mariańska - Grabce - Mszczonów - Grzegorzewice - Jeżewice -Tarczyn - Gąski - Prażmów - Czachówek Środkowy - Czachówek Wschodni - Góra Kalwaria - Warszówka - Osieck - Jaźwiny - Pilawa - Huta Czechy - Parysów - Chromin - Iwowe - Stoczek Łukowski - Kobiałki - Jedlanka - Żdżary - Krzna - Łuków R 13 - Łuków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Tarczynie istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Aleja Krakowska

  ul. Bronisława Reszki

  ul. Brzozowa

  ul. Błońska

  ul. Cmentarna

  ul. Dolna

  ul. Działkowa

  ul. Dębowa

  ul. Długa

  ul. Fiołkowa

  ul. Grójecka

  ul. Górna

  ul. Jabłoniowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliana Stępkowskiego

  ul. Kazimierza Dobrowolskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Komornicka

  ul. Kotorydzka

  ul. Krótka

  ul. Kółkowa

  ul. Lawendowa

  ul. Lipowa

  ul. Magnolii

  ul. Malinowa

  ul. Miodowa

  ul. Miła

  ul. Modrzewiowa

  ul. Mszczonowska

  ul. Młynarska

  ul. Nektarowa

  ul. Niecała

  ul. Niezapominajki

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  ul. Osiedle Tarczynianka

  ul. Osiedle Ustronie

  ul. Owocowa

  ul. Pocztowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Północna

  ul. Rynek

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Czarneckiego

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tulipanowa

  ul. Warszawska

  ul. Wrzosowa

  ul. Wąska

  ul. Władysława Gawarskiego

  ul. Zatylna

  ul. Zawilec

  ul. ks. Czesława Oszkiela

  ul. mjr. Edwarda Ziółkowskiego

  ul. Średnia

  ul. Świerkowa

  ul. Żytnia