Tarczyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Tarczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tarczyn to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu piaseczyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tarczyn.
 • 4 132 Liczba mieszkańców
 • 5,2 km² Powierzchnia
 • 789,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 140 m n.p.m Wysokość
 • 1353 - 1870 , 2003 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WPI Tablice rejestracyjne
 • Barbara Galicz Burmistrz miasta
Tarczyn na mapie
Identyfikatory
 • 20.833751.9784 Współrzędne GPS
 • 1418064 TERYT (TERC)
 • 0009478 SIMC
Herb miasta Tarczyn
Tarczyn herb

Tarczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-555Poczta Tarczyn koło Warszawy, ul. Rynek 15

Tarczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tarczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Grójcu (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. J. Matejki 10
05-600 Grójec
Urząd Miejski w Tarczynie
(22) 715-79-00
(22) 727-81-91
ul. Juliana Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn

Tarczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Tarczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 132, z czego 53,2% stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni. W latach 2003-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 7,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tarczyna zawarli w 2019 roku 20 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,2% mieszkańców Tarczyna jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Tarczyn ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,43 na 1000 mieszkańców Tarczyna. W 2019 roku urodziło się 46 dzieci, w tym 43,5% dziewczynek i 56,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 399 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,31 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 35,7% zgonów w Tarczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,0% zgonów w Tarczynie były nowotwory, a 8,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tarczyna przypada 8.75 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 51 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 59 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tarczyna -8. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  56,7% mieszkańców Tarczyna jest w wieku produkcyjnym, 21,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tarczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 132 Liczba mieszkańców
 • 2 197 Kobiety
 • 1 935 Mężczyźni
 • 53,2%
  46,8%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tarczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tarczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tarczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tarczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40,5 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tarczyn
  40,5 lat
  Województwo
  41,5 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tarczyn, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tarczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,3%
  Mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,0%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  60,0%
  Województwo
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,0%
  Mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,6%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tarczynie w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  4,9
  Cała Polska
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,9
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tarczynie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 10 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,43 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  2,4
  Województwo
  0,4
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tarczynie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tarczynie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tarczynie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tarczynie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 46 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 26 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,5%
  56,5%
 • 11,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tarczyn
  11,2
  woj. mazowieckie
  11,0
  Polska
  9,8
 • 47,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tarczyn
  47,1
  Województwo
  46,5
  Kraj
  41,8
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 129 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 129
 • 120 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 120
 • 49 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 49
 • 13 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 13
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 399 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 353 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 444 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 399 g
  Województwo
  3 399 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 33 Waga 4500g - 4999g
 • 33
 • 201 Waga 4000g - 4499g
 • 201
 • 733 Waga 3500g - 3999g
 • 733
 • 823 Waga 3000g - 3499g
 • 823
 • 305 Waga 2500g - 2999g
 • 305
 • 70 Waga 2000g - 2499g
 • 70
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,76 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tarczyn
  1,76
  woj. mazowieckie
  1,57
  Kraj
  1,42
 • 0,87 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tarczyn
  0,87
  woj. mazowieckie
  0,76
  Cały kraj
  0,69
 • 1,31 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,31
  Województwo
  1,03
  Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w Tarczynie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 36 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,9%
  61,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tarczyn
  8,8
  woj. mazowieckie
  10,7
  Cała Polska
  10,7
 • 76,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  76,1
  Województwo
  96,8
  Kraj
  109,3
 • 0,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,5
  woj. mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tarczyn
  2,6
  woj. mazowieckie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,7%
  Mazowieckie
  34,7%
  Kraj
  40,5%
 • 25,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,0%
  woj. mazowieckie
  25,5%
  Cały kraj
  26,4%
 • 8,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,9%
  Mazowieckie
  8,5%
  Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  7,0
  Cała Polska
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,6
  Kraj
  72,2
 • 228,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tarczyn
  228,3
  Województwo
  278,2
  Polska
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  257,4
  Polska
  263,9
 • 326,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 376,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 271,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  326,4
  woj. mazowieckie
  378,0
  Kraj
  437,2
 • 48,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tarczyn
  48,4
  Województwo
  58,3
  Kraj
  71,0
 • 37,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tarczyn
  37,7
  Mazowieckie
  36,3
  Cały kraj
  34,8
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,4
  woj. mazowieckie
  7,5
  Cały kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 51 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 59 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tarczynie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tarczyn, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tarczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Tarczynie oddano do użytku 159 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 38,48 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tarczynie to 1 829 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 443 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  95,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 4,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tarczynie to 3,21 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Tarczynie to 61,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,38% mieszkań posiada łazienkę, 88,57% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,96% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 829 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 443,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tarczyn
  443,00
  woj. mazowieckie
  426,20
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2003-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 64,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tarczyn
  64,60 m2
  Województwo
  72,30 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,60 m2
  woj. mazowieckie
  30,80 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2003-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,47 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tarczyn
  3,47
  woj. mazowieckie
  3,62
  Cała Polska
  3,82
 • 2,26 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tarczyn
  2,26
  woj. mazowieckie
  2,35
  Cała Polska
  2,63
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Mazowieckie
  0,65
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2003-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 159 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 38,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tarczyn
  38,48
  Województwo
  7,96
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2003-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 511 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 3,21 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  3,21
  Województwo
  3,49
  Cała Polska
  3,78
 • 123,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  123,67
  Mazowieckie
  27,78
  Cały kraj
  20,42
 • 9 694 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 61,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  61,0 m2
  Mazowieckie
  82,3 m2
  Cały kraj
  88,6 m2
 • 2,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  2,35 m2
  Województwo
  0,65 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2003-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 97,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,59%
  Województwo
  95,93%
  Cała Polska
  96,88%
 • 95,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tarczyn
  95,41%
  woj. mazowieckie
  93,66%
  Polska
  93,83%
 • 93,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,38%
  Województwo
  91,69%
  Cały kraj
  91,54%
 • 88,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tarczyn
  88,57%
  woj. mazowieckie
  86,80%
  Cała Polska
  82,60%
 • 88,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tarczyn
  88,96%
  woj. mazowieckie
  56,98%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2003-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Tarczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W Tarczynie na 1000 mieszkańców pracuje 208osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Tarczynie wynosiło w 2019 roku 3,9% (4,4% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tarczynie wynosiło 4 739,75 PLN, co odpowiada 98.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Tarczyna 275 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 167 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -108.

  10,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Tarczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,0% w przemyśle i budownictwie, a 35,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 208 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  208,0
  Województwo
  309,0
  Polska
  251,0
 • 5,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,0% Kobiety
 • 4,5% Mężczyźni
 • Tarczyn
  3,9%
  Województwo
  4,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tarczynie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tarczynie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tarczynie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 740 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 740 PLN
  Województwo
  5 889 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tarczynie w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 275 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 167 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -108 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,0% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 35,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 31,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 39,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,0% Pozostałe
 • 37,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tarczynie w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 860 Pracujący ogółem
 • 409 Kobiety
 • 451 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Tarczynie w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 21,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tarczyn, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 76,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tarczyn
  76,5
  Mazowieckie
  69,6
  Kraj
  66,7
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,3
  Mazowieckie
  37,0
  Cała Polska
  36,5
 • 105,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  105,9
  woj. mazowieckie
  113,6
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tarczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Tarczynie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 568 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 399 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 40 nowych podmiotów, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (52) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (31) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (57) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (25) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2018 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tarczynie najwięcej (53) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (547) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,7% (106) podmiotów, a 80,3% (456) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tarczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.8%) oraz Budownictwo (12.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 568 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 106 Przemysł i budownictwo
 • 456 Pozostała działalność
 • 40 Podmioty nowo zarejestrowane w Tarczynie w 2019 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w Tarczynie w 2019 roku
 • 399 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 547 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 547
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 3Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 568 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 568
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 70 Spółki handlowe ogółem
 • 70
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 53  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 53
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 53 Spółki cywilne ogółem
 • 53
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 399 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 135 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 135
 • 50 Budownictwo
 • 50
 • 47 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 47
 • 41 Transport i gospodarka magazynowa
 • 41
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tarczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Tarczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 84 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,43 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tarczynie wynosi 58,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tarczyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,62 (wykrywalność 49%) oraz przeciwko mieniu - 10,53 (wykrywalność 31%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,75 (75%), drogowe - 1,67 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (79%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tarczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 84
 • 60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 60
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 43 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 43
 • 20,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,43
  Województwo
  21,24
  Polska
  20,75
 • 14,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,62
  woj. mazowieckie
  14,55
  Polska
  13,21
 • 3,75 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,75
  woj. mazowieckie
  4,17
  Polska
  4,88
 • 1,67 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tarczyn
  1,67
  woj. mazowieckie
  1,84
  Cała Polska
  1,86
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  Mazowieckie
  0,34
  Cały kraj
  0,43
 • 10,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,53
  woj. mazowieckie
  11,23
  Cała Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  59%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  73%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  49%
  Województwo
  54%
  Polska
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Mazowieckie
  72%
  Cała Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tarczyn
  98%
  woj. mazowieckie
  98%
  Polska
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  80%
  Województwo
  83%
  Kraj
  86%
 • 31% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tarczyn
  31%
  Mazowieckie
  40%
  Cały kraj
  53%

Tarczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu Tarczyna wyniosła w 2018 roku 61,9 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu Tarczyna - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,1 mln złotych, czyli 22,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tarczyna wyniosła w 2018 roku 58,7 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.6% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.4%). W budżecie Tarczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 977 złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,0 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,7%.
 • Wydatki budżetu w Tarczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tarczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tarczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,0 mln

  3,2 tys(100%)

  41,0 mln

  3,7 tys(100%)

  45,5 mln

  4,1 tys(100%)

  44,4 mln

  3,9 tys(100%)

  45,9 mln

  4,1 tys(100%)

  51,5 mln

  4,5 tys(100%)

  57,5 mln

  5,0 tys(100%)

  61,9 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,9 mln

  2,9 tys(34.1%)

  12,6 mln

  3,1 tys(30.8%)

  13,5 mln

  3,3 tys(29.7%)

  13,5 mln

  3,3 tys(30.4%)

  14,7 mln

  3,6 tys(32.1%)

  15,1 mln

  3,7 tys(29.3%)

  23,1 mln

  5,6 tys(40.2%)

  20,5 mln

  5,0 tys(33.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  1,3 tys(15%)

  8,9 mln

  2,2 tys(21.7%)

  9,3 mln

  2,3 tys(20.5%)

  8,9 mln

  2,2 tys(20.1%)

  6,9 mln

  1,7 tys(15%)

  6,7 mln

  1,6 tys(13.1%)

  6,5 mln

  1,6 tys(11.2%)

  7,2 mln

  1,7 tys(11.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  569(6.6%)

  3,3 mln

  813(8.2%)

  3,1 mln

  760(6.9%)

  3,8 mln

  922(8.5%)

  4,1 mln

  1,0 tys(8.9%)

  5,0 mln

  1,2 tys(9.7%)

  2,1 mln

  513(3.7%)

  6,6 mln

  1,6 tys(10.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  490(5.7%)

  1,9 mln

  469(4.7%)

  2,6 mln

  632(5.7%)

  4,9 mln

  1,2 tys(11%)

  4,3 mln

  1,1 tys(9.3%)

  6,3 mln

  1,5 tys(12.3%)

  4,7 mln

  1,1 tys(8.1%)

  5,4 mln

  1,3 tys(8.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  434(5.1%)

  441,5 tys

  107(1.1%)

  884,8 tys

  214(1.9%)

  962,5 tys

  235(2.2%)

  1,6 mln

  387(3.4%)

  1,5 mln

  371(3%)

  444,4 tys

  108(0.8%)

  2,4 mln

  582(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  740(8.6%)

  3,1 mln

  746(7.5%)

  3,2 mln

  774(7%)

  3,3 mln

  809(7.4%)

  3,8 mln

  930(8.2%)

  10,5 mln

  2,6 tys(20.4%)

  1,8 mln

  428(3.1%)

  2,0 mln

  476(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  920,7 tys

  225(2.6%)

  5,8 mln

  1,4 tys(14.1%)

  7,0 mln

  1,7 tys(15.4%)

  2,4 mln

  589(5.4%)

  1,7 mln

  421(3.7%)

  1,5 mln

  360(2.9%)

  1,6 mln

  390(2.8%)

  1,8 mln

  429(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 mln

  487(5.7%)

  2,3 mln

  551(5.5%)

  1,8 mln

  431(3.9%)

  2,1 mln

  502(4.6%)

  2,8 mln

  679(6%)

  1,5 mln

  357(2.8%)

  2,1 mln

  523(3.7%)

  1,3 mln

  320(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  240,7 tys

  58,8(0.7%)

  878,2 tys

  213(2.1%)

  822,1 tys

  199(1.8%)

  302,2 tys

  73,9(0.7%)

  3,6 mln

  891(7.9%)

  858,3 tys

  209(1.7%)

  283,4 tys

  69,0(0.5%)

  1,0 mln

  244(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,1 mln

  1,0 tys(11.8%)

  458,2 tys

  111(1.1%)

  1,9 mln

  462(4.2%)

  2,6 mln

  642(5.9%)

  797,1 tys

  196(1.7%)

  805,8 tys

  196(1.6%)

  858,9 tys

  209(1.5%)

  719,9 tys

  174(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  369,0 tys

  90,2(1.1%)

  557,0 tys

  135(1.4%)

  471,6 tys

  114(1%)

  606,1 tys

  148(1.4%)

  700,0 tys

  173(1.5%)

  874,7 tys

  213(1.7%)

  893,0 tys

  218(1.6%)

  717,9 tys

  174(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  284,8 tys

  69,6(0.8%)

  208,6 tys

  50,6(0.5%)

  263,2 tys

  63,8(0.6%)

  274,2 tys

  67,0(0.6%)

  391,2 tys

  96,4(0.9%)

  441,8 tys

  108(0.9%)

  257,0 tys

  62,6(0.4%)

  356,0 tys

  86,2(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  404,6 tys

  98,9(1.2%)

  367,6 tys

  89,2(0.9%)

  413,8 tys

  100(0.9%)

  375,6 tys

  91,9(0.8%)

  236,2 tys

  58,2(0.5%)

  166,7 tys

  40,6(0.3%)

  198,5 tys

  48,4(0.3%)

  323,2 tys

  78,3(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  27,0 tys

  6,6(0.1%)

  71,7 tys

  17,4(0.2%)

  131,0 tys

  31,8(0.3%)

  224,5 tys

  54,9(0.5%)

  77,8 tys

  19,2(0.2%)

  106,8 tys

  26,0(0.2%)

  1,4 mln

  336(2.4%)

  113,9 tys

  27,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,6 tys

  6,7(0.1%)

  5,2 tys

  1,3(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  71,9 tys

  17,6(0.2%)

  85,1 tys

  21,0(0.2%)

  10,7 tys

  2,6(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  94,2 tys

  22,8(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,1 tys

  11,0(0.1%)

  69,6 tys

  17,2(0.2%)

  66,6 tys

  16,2(0.1%)

  67,1 tys

  16,4(0.1%)

  87,6 tys

  21,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,4 tys

  17,0(0.2%)

  38,8 tys

  9,4(0.1%)

  47,1 tys

  11,4(0.1%)

  70,2 tys

  17,2(0.2%)

  84,0 tys

  20,7(0.2%)

  66,9 tys

  16,3(0.1%)

  62,0 tys

  15,1(0.1%)

  76,2 tys

  18,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  1,1(0%)

  4,2 tys

  1,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  99,6 tys

  24,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  5,9 tys

  1,4(0%)

  82,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  1,0(0%)

  29,9 tys

  7,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  114,9 tys

  28,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tarczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tarczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tarczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,0 mln

  3,2 tys(100%)

  40,4 mln

  3,6 tys(100%)

  43,8 mln

  3,9 tys(100%)

  45,4 mln

  4,0 tys(100%)

  50,2 mln

  4,4 tys(100%)

  49,5 mln

  4,4 tys(100%)

  54,9 mln

  4,8 tys(100%)

  58,7 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,8 mln

  3,9 tys(45.3%)

  17,2 mln

  4,2 tys(42.5%)

  17,9 mln

  4,3 tys(41%)

  21,0 mln

  5,1 tys(46.3%)

  19,1 mln

  4,7 tys(38%)

  20,5 mln

  5,0 tys(41.5%)

  21,6 mln

  5,3 tys(39.5%)

  23,1 mln

  5,6 tys(39.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,1 mln

  2,2 tys(26.1%)

  9,8 mln

  2,4 tys(24.2%)

  10,7 mln

  2,6 tys(24.4%)

  10,1 mln

  2,5 tys(22.3%)

  10,8 mln

  2,7 tys(21.5%)

  11,2 mln

  2,7 tys(22.7%)

  11,8 mln

  2,9 tys(21.5%)

  13,9 mln

  3,4 tys(23.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  829,4 tys

  203(2.4%)

  722,4 tys

  175(1.8%)

  640,4 tys

  155(1.5%)

  770,2 tys

  188(1.7%)

  2,4 mln

  583(4.7%)

  2,9 mln

  708(5.9%)

  4,2 mln

  1,0 tys(7.7%)

  3,8 mln

  911(6.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  543,5 tys

  133(1.6%)

  993,2 tys

  241(2.5%)

  1,1 mln

  271(2.6%)

  1,2 mln

  298(2.7%)

  1,4 mln

  348(2.8%)

  1,5 mln

  370(3.1%)

  1,8 mln

  433(3.2%)

  1,9 mln

  469(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  341(4%)

  883,5 tys

  214(2.2%)

  1,9 mln

  460(4.3%)

  1,1 mln

  264(2.4%)

  1,2 mln

  293(2.4%)

  551,0 tys

  134(1.1%)

  612,7 tys

  149(1.1%)

  1,8 mln

  430(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  777,0 tys

  190(2.2%)

  879,3 tys

  213(2.2%)

  958,8 tys

  232(2.2%)

  1,1 mln

  280(2.5%)

  1,1 mln

  268(2.2%)

  983,3 tys

  240(2%)

  1,6 mln

  402(3%)

  932,9 tys

  226(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  130,1 tys

  31,8(0.4%)

  22,0 tys

  5,3(0.1%)

  95,0 tys

  23,0(0.2%)

  160,7 tys

  39,3(0.4%)

  697,9 tys

  172(1.4%)

  91,5 tys

  22,3(0.2%)

  70,1 tys

  17,1(0.1%)

  680,0 tys

  165(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  596(7%)

  2,4 mln

  582(5.9%)

  2,4 mln

  588(5.6%)

  2,3 mln

  574(5.2%)

  2,5 mln

  628(5.1%)

  9,2 mln

  2,2 tys(18.7%)

  462,0 tys

  113(0.8%)

  491,3 tys

  119(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  977,4 tys

  239(2.8%)

  268,3 tys

  65,1(0.7%)

  518,6 tys

  126(1.2%)

  546,5 tys

  134(1.2%)

  5,5 mln

  1,4 tys(10.9%)

  374,2 tys

  91,2(0.8%)

  382,3 tys

  93,1(0.7%)

  326,8 tys

  79,2(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  303,9 tys

  74,3(0.9%)

  1,2 mln

  280(2.9%)

  598,9 tys

  145(1.4%)

  418,2 tys

  102(0.9%)

  333,0 tys

  82,1(0.7%)

  803,0 tys

  196(1.6%)

  290,6 tys

  70,8(0.5%)

  279,8 tys

  67,8(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,4 mln

  576(6.7%)

  5,2 mln

  1,3 tys(12.8%)

  6,7 mln

  1,6 tys(15.3%)

  5,7 mln

  1,4 tys(12.6%)

  4,5 mln

  1,1 tys(8.9%)

  742,5 tys

  181(1.5%)

  947,7 tys

  231(1.7%)

  144,5 tys

  35,0(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  89,5 tys

  21,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,3 tys

  28,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,6 tys

  6,7(0.1%)

  5,2 tys

  1,3(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  71,9 tys

  17,6(0.2%)

  85,1 tys

  21,0(0.2%)

  10,7 tys

  2,6(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  94,2 tys

  22,8(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  480

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  7,4 tys

  1,8(0%)

  84,7 tys

  20,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  79,8 tys

  19,5(0.2%)

  950,0 tys

  231(2.3%)

  56,6 tys

  13,7(0.1%)

  501,3 tys

  123(1.1%)

  500,0 tys

  123(1%)

  435,3 tys

  106(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  4,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  65,0 tys

  15,9(0.2%)

  34,3 tys

  8,3(0.1%)

  41,4 tys

  10,0(0.1%)

  41,2 tys

  10,1(0.1%)

  24,0 tys

  5,9(0%)

  17,4 tys

  4,2(0%)

  16,0 tys

  3,9(0%)

  7,4 tys

  1,8(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  1,1(0%)

  4,2 tys

  1,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,9 tys

  20,3(0.2%)

  251,5 tys

  61,5(0.6%)

  150,0 tys

  37,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,1 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  221

  0,1(0%)

  75,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tarczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 974 mieszkańców Tarczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 506 kobiet oraz 468 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 29,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,3% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 13,9% mieszkańców Tarczyna, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 14,9% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Tarczyna mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tarczynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,4%) oraz średnie zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (26,4%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  W roku 2018 w Tarczynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 237 dzieci (113 dziewczynek oraz 124 chłopców). Dostępne były 242 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w Tarczynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 144 dzieci (70 dziewczynek oraz 74 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  21,5% mieszkańców Tarczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,2% wśród dziewczynek i 23,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 643 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,58 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 576 uczniów (291 kobiet oraz 285 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Tarczynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 393 uczniów (213 kobiet oraz 180 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,3% ludności (31,6% wśród dziewczynek i 31,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 146,56.

  W Tarczynie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 56 uczniów (35 kobiet oraz 21 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 46 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Tarczynie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 107 uczniów (33 kobiety oraz 74 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 15 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,7 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,4% mieszkańców Tarczyna w wieku potencjalnej nauki (21,7% kobiet i 16,9% mężczyzn).

 • 29,0% Wykształcenie wyższe
 • Tarczyn
  29,0%
  Mazowieckie
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 31,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,3%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,2%
  Mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tarczyn
  14,3%
  Mazowieckie
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tarczyn
  18,8%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 13,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tarczyn
  13,9%
  Mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 10,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,7%
  Województwo
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,9%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  Mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1643 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 643,0
  Województwo
  935,0
  Polska
  873,0
 • 0,58 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,58
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 242 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Tarczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 237 Dzieci
 • 113 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 124 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 74 3 lata
 • 74
 • 77 4 lata
 • 77
 • 79 5 lata
 • 79
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 36 3 lata
 • 36
 • 36 4 lata
 • 36
 • 39 5 lata
 • 39
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 38 3 lata
 • 38
 • 41 4 lata
 • 41
 • 40 5 lata
 • 40
 • 68 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tarczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tarczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Tarczynie
  Publiczne
  22 717-64-00
  22 717-64-00
  ul. Dorowolskiego 3
  05-555 Tarczyn
  1023913
 • Szkoły podstawowe w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tarczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 576 Uczniowie
 • 291 Kobiety
  (uczniowie)
 • 285 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,5%
  49,5%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Absolwenci 2016
 • 23 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tarczyn
  22,2
  Mazowieckie
  17,6
  Kraj
  17,3
 •  
 • 77,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 65,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 968 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 576 angielski
 • 392 niemiecki
 •  
 • 146,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tarczyn
  146,56
  woj. mazowieckie
  98,96
  Polska
  95,46
 • 145,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  145,55
  woj. mazowieckie
  97,33
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tarczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tarczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tarczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tarczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Julian Stępkowski)
  Publiczna
  22 727-70-11
  22 727-70-11
  ul. J. Stępkowskiego 15
  05-555 Tarczyn
  2353636
 • Szkoły ponadpodstawowe w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Tarczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,5%
  37,5%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  18,7
  Mazowieckie
  26,1
  Kraj
  26,2
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 112 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 56 niemiecki
 • 56 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Tarczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tarczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (im. Szarych Szeregów)
  Publiczne
  22 727-94-34
  22 727-86-62
  ul. Szarych Szeregów 8
  05-555 Tarczyn
  5110-
  LIceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  22 727-74-96
  22 727-74-96
  ul. Ks.Cz.Oszkiela 1
  05-555 Tarczyn
  359-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  22 727-74-96
  22 727-74-96
  ul. Ks.Cz.Oszkiela 1
  05-555 Tarczyn
  ---
  Technikum Uzupełniające
  Publiczne
  22 727-74-96
  22 727-74-96
  ul. Ks.Cz.Oszkiela 1
  05-555 Tarczyn
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  22 727-74-96
  22 727-74-96
  ul. Ks. Cz. Oszkiela 1
  05-555 Tarczyn
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 21,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tarczyn, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tarczyn, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tarczyn, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tarczyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Tarczynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Tarczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Tarczynie
  (Źródło: GUS, 2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w Tarczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Tarczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 213 (uczestnicy: 16 955)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 2 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 45)
  • koncerty: 36 (uczestnicy: 6 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 87 (uczestnicy: 2 270)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 920)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 522)
  • pokazy teatralne: 23 (uczestnicy: 3 638)
  • konferencje: 11 (uczestnicy: 630)
  • warsztaty: 13 (uczestnicy: 350)
  • inne: 9 (uczestnicy: 480)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 665)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 3 (członkowie: 40)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 60)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 60)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 420)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 240)
  • teatralne: 2 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 3 (członkowie: 25)
  • inne: 3 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2019 w Tarczynie działało 1 kino posiadające 1 salę z 60 miejscami na widowni. Odbyło się 189 seansów, na które przyszło 2 345 widzów, w tym 32 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 422 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2019 w Tarczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 482 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 242 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Tarczynie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 140 członków. Zarejestrowano 140 ćwiczących (mężczyźni: 140, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 115, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Tarczynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Tarczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tarczyna znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Tarczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w. (ul. Księdza Czesława Oszkiela 2)dnia 1957-09-02, wykaz dokumentów: 84/10/57 z 1957-09-02
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. Księdza Czesława Oszkiela 2)dnia 1957-09-02, wykaz dokumentów: 84/10/57 z 1957-09-02
  • Zajazd z 1. poł. XIX w. (ul. Warszawska 1)dnia 1967-09-26, wykaz dokumentów: 767 z 1967-09-26; brak numeru z 2011-07-19
 • Formy ochrony przyrody w Tarczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tarczyna znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tarczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: korona znika zagłuszona przez las, Data ustanowienia: 1981-01-30, Opis granicy: w drzewostanie leśnym
  • Pomnik przyrodyOpis: pień krzywy i pochylony (rana na odziomku), Data ustanowienia: 1981-06-03, Opis granicy: w pasie drogowym na granicy pola-las
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wymaga zabezpieczenia, Data ustanowienia: 1985-12-19

Tarczyn - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w Tarczynie znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piaseczyńskiego.

  Powiat piaseczyński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tarczynie w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 376,3 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  376,3 km
  Województwo
  561,2 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 3,8 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tarczyn
  3,8 km
  Województwo
  3,7 km
  Cały kraj
  3,6 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tarczyn przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
  • DW 778droga wojewódzka nr 778( Tarczyn)
  • DW 876droga wojewódzka nr 876(Chudolipie - Lasek - Piotrkowice - Many - Jeżewice - Suchodół - Marianka - Tarczyn - Gładków - Prace Małe - Łoś)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Tarczyn przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 12Linia kolejowa nr 12: Skierniewice - Łuków [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skierniewice - Długokąty - Puszcza Mariańska - Grabce - Mszczonów - Grzegorzewice - Jeżewice -Tarczyn - Gąski - Prażmów - Czachówek Środkowy - Czachówek Wschodni - Góra Kalwaria - Warszówka - Osieck - Jaźwiny - Pilawa - Huta Czechy - Parysów - Chromin - Iwowe - Stoczek Łukowski - Kobiałki - Jedlanka - Żdżary - Krzna - Łuków R 13 - Łuków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Tarczynie istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Aleja Krakowska

  ul. Bronisława Reszki

  ul. Brzozowa

  ul. Błońska

  ul. Cmentarna

  ul. Dolna

  ul. Działkowa

  ul. Dębowa

  ul. Długa

  ul. Fiołkowa

  ul. Grójecka

  ul. Górna

  ul. Jabłoniowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliana Stępkowskiego

  ul. Kazimierza Dobrowolskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Komornicka

  ul. Kotorydzka

  ul. Krótka

  ul. Kółkowa

  ul. Lawendowa

  ul. Lipowa

  ul. Magnolii

  ul. Malinowa

  ul. Miodowa

  ul. Miła

  ul. Modrzewiowa

  ul. Mszczonowska

  ul. Młynarska

  ul. Nektarowa

  ul. Niecała

  ul. Niezapominajki

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  ul. Osiedle Tarczynianka

  ul. Osiedle Ustronie

  ul. Owocowa

  ul. Pocztowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Północna

  ul. Rynek

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Czarneckiego

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tulipanowa

  ul. Warszawska

  ul. Wrzosowa

  ul. Wąska

  ul. Władysława Gawarskiego

  ul. Zatylna

  ul. Zawilec

  ul. ks. Czesława Oszkiela

  ul. mjr. Edwarda Ziółkowskiego

  ul. Średnia

  ul. Świerkowa

  ul. Żytnia