Kalwaria Zebrzydowska w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Kalwaria Zebrzydowska - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kalwaria Zebrzydowska to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu wadowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kalwaria Zebrzydowska.
 • 4 423 Liczba mieszkańców
 • 5,5 km² Powierzchnia
 • 804,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 335-400 m n.p.m Wysokość
 • 1617 r. Data założenia
 • 1617-1896, 1934 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • KWA Tablice rejestracyjne
 • Augustyn Leszek Ormanty Burmistrz miasta
Kalwaria Zebrzydowska na mapie
Identyfikatory
 • 19.676849.8669 Współrzędne GPS
 • 1218034 TERYT (TERC)
 • 0924253 SIMC
Herb miasta Kalwaria Zebrzydowska
Kalwaria Zebrzydowska herb

Kalwaria Zebrzydowska - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
34-130Poczta Kalwaria Zebrzydowska
34-130Skrytki Pocztowe Poczta Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kalwarii Zebrzydowskiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wadowicach (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Teatralna 3
34-100 Wadowice
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
(33) 876-62-18
(33) 876-63-01
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Kalwaria Zebrzydowska jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 423, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej zawarli w 2021 roku 17 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Kalwaria Zebrzydowska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,82 na 1000 mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej. W 2021 roku urodziło się 50 dzieci, w tym 54,0% dziewczynek i 46,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 362 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 43,0% zgonów w Kalwarii Zebrzydowskiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w Kalwarii Zebrzydowskiej były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kalwarii Zebrzydowskiej przypada 15.04 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kalwarii Zebrzydowskiej -20. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,3% mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 423 Liczba mieszkańców
 • 2 255 Kobiety
 • 2 168 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,6 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kalwaria Zebrzydowska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kalwaria Zebrzydowska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kalwaria Zebrzydowska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kalwaria Zebrzydowska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,4%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,4%
  Małopolskie
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  Małopolskie
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Kalwaria Zebrzydowska
  4,7%
  Województwo
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,8
  Małopolskie
  4,9
  Cała Polska
  4,4
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Kalwaria Zebrzydowska
  0,6
  woj. małopolskie
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,8
  woj. małopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 50 Urodzenia żywe
 • 27 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,0%
  46,0%
 • 11,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  11,2
  Małopolskie
  9,8
  Cała Polska
  8,7
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,6
  Małopolskie
  41,1
  Cały kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 362 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 399 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kalwaria Zebrzydowska
  3 362 g
  woj. małopolskie
  3 319 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 132 Waga 4000g - 4499g
 • 132
 • 482 Waga 3500g - 3999g
 • 482
 • 578 Waga 3000g - 3499g
 • 578
 • 213 Waga 2500g - 2999g
 • 213
 • 74 Waga 2000g - 2499g
 • 74
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,40
  woj. małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,32
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kalwaria Zebrzydowska
  0,70
  Województwo
  0,68
  Kraj
  0,64
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,82
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,8%
  58,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,0
  Województwo
  12,0
  Polska
  13,6
 • 136,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  136,4
  Województwo
  122,4
  Cała Polska
  156,7
 • 5,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,3
  woj. małopolskie
  3,0
  Kraj
  3,9
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Małopolskie
  2,9
  Polska
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wadowickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kalwaria Zebrzydowska
  43,0%
  Małopolskie
  38,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kalwaria Zebrzydowska
  20,3%
  Województwo
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,3%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Kraj
  5,4%
 • 373 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  8,8
  Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  70,4
  Cały kraj
  74,4
 • 265,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Kalwaria Zebrzydowska
  265,1
  woj. małopolskie
  251,3
  Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Polska
  246,5
 • 560,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 577,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 542,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  560,4
  Województwo
  452,3
  Cały kraj
  475,8
 • 97,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 154,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  97,5
  Województwo
  60,9
  Polska
  70,6
 • 34,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kalwaria Zebrzydowska
  34,7
  Województwo
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  3,7
  Województwo
  6,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Kalwaria Zebrzydowska
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -20 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kalwaria Zebrzydowska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kalwaria Zebrzydowska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,81 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kalwarii Zebrzydowskiej to 1 594 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kalwarii Zebrzydowskiej to 5,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej to 182,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,97% mieszkań posiada łazienkę, 84,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,71% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wadowickiego.

  Powiat wadowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 594 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 356,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  356,70
  Małopolskie
  363,30
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 95,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  95,20 m2
  Województwo
  79,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 34,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  34,00 m2
  woj. małopolskie
  28,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,39
  Małopolskie
  3,91
  Kraj
  3,82
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,80
  Województwo
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,70
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,81 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Kalwaria Zebrzydowska
  1,81
  woj. małopolskie
  6,43
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 45 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,63
  Województwo
  4,02
  Polska
  3,90
 • 10,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  10,17
  woj. małopolskie
  25,89
  Cały kraj
  24,07
 • 1 463 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 182,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  182,9 m2
  woj. małopolskie
  98,4 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Kalwaria Zebrzydowska
  0,33 m2
  Województwo
  0,63 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kalwaria Zebrzydowska
  97,24%
  Województwo
  97,03%
  Polska
  96,97%
 • 94,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kalwaria Zebrzydowska
  94,86%
  woj. małopolskie
  95,28%
  Polska
  94,01%
 • 91,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,97%
  Województwo
  93,52%
  Cały kraj
  91,78%
 • 84,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,69%
  Województwo
  83,12%
  Cały kraj
  83,08%
 • 56,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  56,71%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Kalwaria Zebrzydowska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kalwarii Zebrzydowskiej na 1000 mieszkańców pracuje 375osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 55,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kalwarii Zebrzydowskiej wynosiło w 2021 roku 4,1% (5,1% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kalwarii Zebrzydowskiej wynosiło 4 936,99 PLN, co odpowiada 82.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej 296 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 365 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 069.

  27,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,8% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 375 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  375,0
  Województwo
  255,0
  Cały kraj
  257,0
 • 4,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,1% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,1%
  woj. małopolskie
  4,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 937 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Kalwaria Zebrzydowska
  4 937 PLN
  Małopolskie
  6 047 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 296 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 365 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 069 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 4,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 32,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 658 Pracujący ogółem
 • 925 Kobiety
 • 733 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kalwaria Zebrzydowska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kalwaria Zebrzydowska
  71,6
  woj. małopolskie
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 39,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,8
  Małopolskie
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 125,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kalwaria Zebrzydowska
  125,0
  woj. małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kalwaria Zebrzydowska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 953 podmioty gospodarki narodowej, z czego 707 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (62) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (33) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (66) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kalwarii Zebrzydowskiej najwięcej (109) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (904) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,4% (337) podmiotów, a 64,1% (611) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kalwarii Zebrzydowskiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Przetwórstwo przemysłowe (35.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 953 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 337 Przemysł i budownictwo
 • 611 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2021 roku
 • 28 Podmioty wyrejestrowane w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2021 roku
 • 707 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 904 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 904
 • 39 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 39
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 952 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 952
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 60 Spółki handlowe ogółem
 • 60
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 38  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 38
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 109 Spółki cywilne ogółem
 • 109
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 707 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 250 Przetwórstwo przemysłowe
 • 250
 • 197 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 197
 • 55 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 55
 • 44 Budownictwo
 • 44
 • 35 Pozostała działalność
 • 35
 • 23 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 23
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kalwaria Zebrzydowska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 56 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kalwarii Zebrzydowskiej wynosi 72,50% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,93 (wykrywalność 61%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,14 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,09 (61%), drogowe - 0,97 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kalwaria Zebrzydowska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 56
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 18
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 31
 • 12,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kalwaria Zebrzydowska
  12,59
  woj. małopolskie
  20,48
  Polska
  21,51
 • 7,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,14
  Małopolskie
  10,79
  Cały kraj
  12,82
 • 4,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kalwaria Zebrzydowska
  4,09
  Małopolskie
  7,08
  Polska
  5,89
 • 0,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kalwaria Zebrzydowska
  0,97
  woj. małopolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,28
  woj. małopolskie
  0,25
  Polska
  0,35
 • 6,93 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,93
  Województwo
  9,25
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kalwaria Zebrzydowska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  73%
  Małopolskie
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kalwaria Zebrzydowska
  74%
  Małopolskie
  70%
  Cały kraj
  64%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kalwaria Zebrzydowska
  61%
  Małopolskie
  76%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kalwaria Zebrzydowska
  91%
  Małopolskie
  83%
  Cały kraj
  89%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  62%
  Małopolskie
  57%
  Cały kraj
  53%

Kalwaria Zebrzydowska - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Kalwarii Zebrzydowskiej wyniosła w 2021 roku 123,1 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Kalwarii Zebrzydowskiej - 31.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,3 mln złotych, czyli 14,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kalwarii Zebrzydowskiej wyniosła w 2021 roku 118,6 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.7%). W budżecie Kalwarii Zebrzydowskiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 93,9 złotych na mieszkańca (1,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,1%.
 • Wydatki budżetu w Kalwarii Zebrzydowskiej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kalwarii Zebrzydowskiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kalwaria Zebrzydowska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kalwarii Zebrzydowskiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,4 mln

  2,8 tys(100%)

  56,7 mln

  2,8 tys(100%)

  72,9 mln

  3,7 tys(100%)

  78,3 mln

  3,9 tys(100%)

  84,6 mln

  4,2 tys(100%)

  98,9 mln

  4,9 tys(100%)

  104,2 mln

  5,2 tys(100%)

  123,1 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,1 mln

  5,7 tys(47.2%)

  24,7 mln

  5,4 tys(43.6%)

  28,7 mln

  6,2 tys(39.4%)

  27,6 mln

  6,1 tys(35.3%)

  28,8 mln

  6,4 tys(34%)

  33,5 mln

  7,5 tys(33.9%)

  32,3 mln

  7,2 tys(31%)

  38,8 mln

  8,8 tys(31.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,4 mln

  954(7.9%)

  5,2 mln

  1,1 tys(9.2%)

  6,5 mln

  1,4 tys(8.8%)

  4,9 mln

  1,1 tys(6.3%)

  6,8 mln

  1,5 tys(8%)

  6,8 mln

  1,5 tys(6.8%)

  8,7 mln

  1,9 tys(8.3%)

  10,5 mln

  2,4 tys(8.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  414(3.4%)

  5,1 mln

  1,1 tys(9.1%)

  3,6 mln

  775(4.9%)

  5,0 mln

  1,1 tys(6.4%)

  5,3 mln

  1,2 tys(6.3%)

  5,3 mln

  1,2 tys(5.4%)

  7,8 mln

  1,8 tys(7.5%)

  9,8 mln

  2,2 tys(7.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,8 mln

  1,0 tys(8.6%)

  4,8 mln

  1,0 tys(8.5%)

  5,2 mln

  1,1 tys(7.2%)

  6,2 mln

  1,4 tys(7.9%)

  6,4 mln

  1,4 tys(7.6%)

  7,2 mln

  1,6 tys(7.2%)

  7,4 mln

  1,7 tys(7.1%)

  8,0 mln

  1,8 tys(6.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  301,3 tys

  65,5(0.5%)

  363,5 tys

  79,0(0.6%)

  300,4 tys

  65,2(0.4%)

  325,2 tys

  71,5(0.4%)

  307,5 tys

  68,1(0.4%)

  394,1 tys

  87,7(0.4%)

  265,7 tys

  59,5(0.3%)

  6,8 mln

  1,5 tys(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,9 mln

  1,9 tys(16%)

  9,0 mln

  2,0 tys(16%)

  21,9 mln

  4,8 tys(30.1%)

  3,3 mln

  716(4.2%)

  3,5 mln

  779(4.2%)

  5,1 mln

  1,1 tys(5.1%)

  4,8 mln

  1,1 tys(4.6%)

  4,6 mln

  1,0 tys(3.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  266(2.2%)

  1,2 mln

  258(2.1%)

  897,7 tys

  195(1.2%)

  1,0 mln

  230(1.3%)

  1,3 mln

  297(1.6%)

  3,4 mln

  764(3.5%)

  1,2 mln

  268(1.2%)

  2,9 mln

  652(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  330(2.7%)

  1,5 mln

  331(2.7%)

  1,6 mln

  355(2.2%)

  1,9 mln

  420(2.4%)

  2,0 mln

  439(2.3%)

  2,4 mln

  525(2.4%)

  3,3 mln

  736(3.2%)

  2,6 mln

  581(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  373(3.1%)

  591,0 tys

  128(1%)

  594,6 tys

  129(0.8%)

  447,1 tys

  98,3(0.6%)

  1,2 mln

  262(1.4%)

  1,8 mln

  411(1.9%)

  1,4 mln

  320(1.4%)

  2,4 mln

  549(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  847,1 tys

  184(1.5%)

  748,4 tys

  163(1.3%)

  570,7 tys

  124(0.8%)

  1,1 mln

  237(1.4%)

  885,8 tys

  196(1%)

  900,6 tys

  200(0.9%)

  1,3 mln

  285(1.2%)

  1,5 mln

  339(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  934,4 tys

  203(1.7%)

  788,9 tys

  171(1.4%)

  937,9 tys

  204(1.3%)

  853,5 tys

  188(1.1%)

  1,1 mln

  233(1.2%)

  1,3 mln

  283(1.3%)

  1,2 mln

  264(1.1%)

  1,3 mln

  292(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  575,2 tys

  125(1%)

  509,7 tys

  111(0.9%)

  213,5 tys

  46,3(0.3%)

  445,4 tys

  97,9(0.6%)

  1,5 mln

  338(1.8%)

  1,2 mln

  267(1.2%)

  1,1 mln

  251(1.1%)

  886,7 tys

  200(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  368,6 tys

  80,1(0.7%)

  438,3 tys

  95,3(0.8%)

  415,2 tys

  90,1(0.6%)

  455,3 tys

  100(0.6%)

  432,7 tys

  95,8(0.5%)

  458,5 tys

  102(0.5%)

  268,1 tys

  60,0(0.3%)

  503,4 tys

  114(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  973,1 tys

  211(1.8%)

  985,6 tys

  214(1.7%)

  978,4 tys

  212(1.3%)

  1,1 mln

  235(1.4%)

  1,1 mln

  244(1.3%)

  1,2 mln

  257(1.2%)

  835,0 tys

  187(0.8%)

  441,5 tys

  99,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  187,9 tys

  40,8(0.3%)

  89,3 tys

  19,4(0.2%)

  53,2 tys

  11,6(0.1%)

  108,2 tys

  23,8(0.1%)

  133,9 tys

  29,6(0.2%)

  130,6 tys

  29,1(0.1%)

  13,0 tys

  2,9(0%)

  151,0 tys

  34,1(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  539,1 tys

  117(1%)

  397,5 tys

  86,4(0.7%)

  357,3 tys

  77,6(0.5%)

  330,2 tys

  72,5(0.4%)

  288,7 tys

  64,0(0.3%)

  234,7 tys

  52,2(0.2%)

  143,2 tys

  32,0(0.1%)

  110,8 tys

  25,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,6 tys

  2,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  5,1 tys

  1,1(0%)

  4,4 tys

  1,0(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  1,4(0%)

  6,6 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  144,1 tys

  31,3(0.3%)

  134,8 tys

  29,3(0.2%)

  15,6 tys

  3,4(0%)

  4,4 tys

  1,0(0%)

  207,8 tys

  46,0(0.2%)

  157,7 tys

  35,1(0.2%)

  155,2 tys

  34,7(0.1%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kalwarii Zebrzydowskiej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kalwarii Zebrzydowskiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kalwaria Zebrzydowska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kalwarii Zebrzydowskiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,3 mln

  2,8 tys(100%)

  58,5 mln

  2,9 tys(100%)

  75,0 mln

  3,8 tys(100%)

  78,9 mln

  3,9 tys(100%)

  87,1 mln

  4,3 tys(100%)

  102,0 mln

  5,1 tys(100%)

  109,9 mln

  5,5 tys(100%)

  118,6 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,2 mln

  5,0 tys(42%)

  23,3 mln

  5,1 tys(39.9%)

  24,5 mln

  5,3 tys(32.6%)

  23,8 mln

  5,2 tys(30.2%)

  23,3 mln

  5,2 tys(26.8%)

  25,3 mln

  5,6 tys(24.8%)

  28,0 mln

  6,3 tys(25.5%)

  39,7 mln

  9,0 tys(33.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,2 mln

  4,2 tys(34.7%)

  20,5 mln

  4,5 tys(35%)

  22,3 mln

  4,8 tys(29.7%)

  24,7 mln

  5,4 tys(31.3%)

  30,2 mln

  6,7 tys(34.7%)

  33,2 mln

  7,4 tys(32.5%)

  33,7 mln

  7,5 tys(30.6%)

  33,1 mln

  7,5 tys(27.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  306(2.6%)

  2,6 mln

  556(4.4%)

  1,6 mln

  357(2.2%)

  1,6 mln

  347(2%)

  2,3 mln

  508(2.6%)

  3,0 mln

  678(3%)

  4,1 mln

  914(3.7%)

  5,6 mln

  1,3 tys(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  512(4.3%)

  2,1 mln

  458(3.6%)

  5,1 mln

  1,1 tys(6.8%)

  2,8 mln

  621(3.6%)

  3,2 mln

  718(3.7%)

  2,6 mln

  585(2.6%)

  3,5 mln

  790(3.2%)

  2,8 mln

  629(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  680,3 tys

  148(1.2%)

  1,3 mln

  273(2.2%)

  319,1 tys

  69,3(0.4%)

  286,9 tys

  63,0(0.4%)

  667,5 tys

  148(0.8%)

  4,6 mln

  1,0 tys(4.5%)

  2,7 mln

  607(2.5%)

  1,7 mln

  390(1.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,8 mln

  1,5 tys(12.4%)

  6,8 mln

  1,5 tys(11.7%)

  19,6 mln

  4,3 tys(26.1%)

  910,9 tys

  200(1.2%)

  1,0 mln

  232(1.2%)

  2,2 mln

  492(2.2%)

  2,1 mln

  461(1.9%)

  1,7 mln

  379(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  390,1 tys

  84,8(0.7%)

  625,7 tys

  136(1.1%)

  878,8 tys

  191(1.2%)

  690,5 tys

  152(0.9%)

  629,8 tys

  139(0.7%)

  710,9 tys

  158(0.7%)

  1,1 mln

  240(1%)

  1,5 mln

  336(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  547,5 tys

  119(1%)

  406,2 tys

  88,3(0.7%)

  144,8 tys

  31,4(0.2%)

  482,9 tys

  106(0.6%)

  1,2 mln

  267(1.4%)

  1,1 mln

  248(1.1%)

  1,2 mln

  275(1.1%)

  607,0 tys

  137(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  211,4 tys

  45,9(0.4%)

  264,9 tys

  57,6(0.5%)

  265,2 tys

  57,6(0.4%)

  449,4 tys

  98,7(0.6%)

  196,8 tys

  43,6(0.2%)

  234,6 tys

  52,2(0.2%)

  188,6 tys

  42,2(0.2%)

  215,9 tys

  48,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  43,4 tys

  9,4(0.1%)

  231,4 tys

  50,3(0.4%)

  34,2 tys

  7,4(0%)

  22,0 tys

  4,8(0%)

  600,0 tys

  133(0.7%)

  1,3 mln

  279(1.2%)

  682,5 tys

  153(0.6%)

  154,7 tys

  35,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  99,3 tys

  21,6(0.2%)

  91,1 tys

  19,8(0.2%)

  95,1 tys

  20,6(0.1%)

  86,2 tys

  18,9(0.1%)

  87,7 tys

  19,4(0.1%)

  148,4 tys

  33,0(0.1%)

  92,4 tys

  20,7(0.1%)

  138,3 tys

  31,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  600

  0,1(0%)

  39,5 tys

  8,6(0.1%)

  26,2 tys

  5,7(0%)

  20,2 tys

  4,4(0%)

  19,0 tys

  4,2(0%)

  14,1 tys

  3,1(0%)

  81,3 tys

  18,2(0.1%)

  70,6 tys

  16,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  104,2 tys

  22,6(0.2%)

  90,7 tys

  19,7(0.2%)

  125,5 tys

  27,3(0.2%)

  53,1 tys

  11,7(0.1%)

  132,1 tys

  29,2(0.2%)

  99,5 tys

  22,1(0.1%)

  77,8 tys

  17,4(0.1%)

  57,8 tys

  13,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  23,9 tys

  5,2(0%)

  19,5 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  16,0 tys

  3,6(0%)

  487,0 tys

  109(0.4%)

  29,0 tys

  6,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  144,1 tys

  31,3(0.3%)

  134,8 tys

  29,3(0.2%)

  15,6 tys

  3,4(0%)

  4,4 tys

  1,0(0%)

  207,8 tys

  46,0(0.2%)

  157,7 tys

  35,1(0.2%)

  155,2 tys

  34,7(0.1%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  3,7 tys

  0,8(0%)

  4,1 tys

  0,9(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,2(0%)

  200

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,7 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,7 tys

  4,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,4 tys

  2,5(0%)

  4,1 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kalwaria Zebrzydowska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 998 mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 477 kobiet oraz 521 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kalwarii Zebrzydowskiej największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,4%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,9%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w Kalwarii Zebrzydowskiej mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 295 dzieci (140 dziewczynek oraz 155 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 76 dzieci (36 dziewczynek oraz 40 chłopców). Dostępnych było 80 miejsc.

  20,6% mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,8% wśród dziewczynek i 20,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 367 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 413 uczniów (182 kobiety oraz 231 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 15 oddziałach uczyło się 310 uczniów (153 kobiety oraz 157 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,8 uczniów.

  W Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 18 oddziałach uczyło się 484 uczniów (311 kobiet oraz 173 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 104 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 591 uczniów (369 kobiet oraz 222 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 182 absolwentów.

  W Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 182 uczniów (64 kobiety oraz 118 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,0% mieszkańców (19,1% wśród dziewczyn i 19,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,9 uczniów. 22,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 17,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,1%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kalwaria Zebrzydowska
  33,5%
  Województwo
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Kalwaria Zebrzydowska
  2,7%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,5%
  Województwo
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,2%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,1%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 24,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Małopolskie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,0%
  Małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kalwaria Zebrzydowska
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1367 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 367,0
  Małopolskie
  901,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 257 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kalwaria Zebrzydowska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 295 Dzieci
 • 140 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 155 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 65 3 lata
 • 65
 • 59 4 lata
 • 59
 • 81 5 lata
 • 81
 • 69 6 lat
 • 69
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 36 3 lata
 • 36
 • 26 4 lata
 • 26
 • 40 5 lata
 • 40
 • 30 6 lat
 • 30
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 29 3 lata
 • 29
 • 33 4 lata
 • 33
 • 41 5 lata
 • 41
 • 39 6 lat
 • 39
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 13,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kalwarii Zebrzydowskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Publiczne
  33 876-63-48
  33 876-61-92
  ul. Mickiewicza 14
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  368-
  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Nazaretanek
  Niepubliczne
  33 876-64-86
  ul. Al. Jana Pawła II 20
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kalwaria Zebrzydowska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 386 Uczniowie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie)
 • 206 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,6%
  53,4%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 7,4%
  92,6%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  14,8
  Województwo
  16,5
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,8
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,8
 • 19,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,3
 • 3,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,4
 •  
 • 27,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kalwarii Zebrzydowskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Publiczna
  33 876-63-48
  33 876-61-92
  ul. Mickiewicza 14
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  17391-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  33 876-49-18
  33 876-49-18
  ul. Broniewskiego 1
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  616-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kalwaria Zebrzydowska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 484 Uczniowie
 • 311 Kobiety
  (uczniowie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,3%
  35,7%
 • 116 Uczniowie w 1 klasie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Absolwenci
 • 61 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,9
  woj. małopolskie
  26,8
  Kraj
  26,3
 •  
 • 32,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 25,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kalwaria Zebrzydowska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  22,8
  woj. małopolskie
  20,9
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kalwarii Zebrzydowskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I LO
  Publiczne
  ul. Mickiewicza 9
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  17485-
  TECHNIKUM
  Publiczne
  ul. AL. JANA PAWŁA II 3
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  10227-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
  Publiczna
  ul. AL. JANA PAWŁA II 3
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  8205-
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Publiczna
  33 877-07-60
  ul. Adama Mickiewicza 14
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  -8516
  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  ul. AL. JANA PAWŁA II 3
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  122-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  33 876-49-18
  33 876-49-18
  ul. Broniewskiego 1
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  214-
  SZKOŁA POLICEALNA
  Publiczna
  33 876-64-18
  33 876-64-18
  ul. AL. JANA PAWŁA II 3
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  Publiczne
  33 876-64-18
  33 876-64-18
  ul. AL. JANA PAWŁA II 3
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 20,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kalwaria Zebrzydowska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kalwaria Zebrzydowska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kalwaria Zebrzydowska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kalwaria Zebrzydowska - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, Pomniki Historii, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • Według danych GUS z 2021 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 300)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kalwarii Zebrzydowskiej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kalwarii Zebrzydowskiej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 268 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 86 (uczestnicy: 2 630)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 150)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 60)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 80)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 180)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 33 (uczestnicy: 620)
  • inne: 3 (uczestnicy: 190)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 470)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 60)
  • taneczne: 6 (członkowie: 160)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 140)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 6 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 350)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 100)
  • wiedzy praktycznej: 4 (absolwenci: 200)
  • tańca: 2 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 275)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 125)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 75)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 25)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Kalwarii Zebrzydowskiej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 38 397 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 34 805 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kalwarii Zebrzydowskiej działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 373 członków. Zarejestrowano 327 ćwiczących (mężczyźni: 283, kobiety: 44, chłopcy do lat 18: 220, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje się 30 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy , dziedzictwo kulturowe1999, numer wpisu: 905
  • Krajobraz kulturowy Kalwaria Zebrzydowska - krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowegodnia 2000-10-30
  • Kościół z 1603 - 1609 (ul. Bernardyńska 46)dnia 1934-03-06, wykaz dokumentów: 11/Wa/9/Kr/34 z 1934-03-06; A-739 z 1999-11-23
  • Klasztor z 1603 - 1609 (ul. Bernardyńska 46)dnia 1934-03-06, wykaz dokumentów: 11/Wa/9/Kr/34 z 1934-03-06; A-739 z 1999-11-23
  • Zespół - kalwaria z pocz. XVII w.dnia 1934-03-06, wykaz dokumentów: 11/Wa/9/Kr/34 z 1934-03-06; A-739 z 1999-11-23
  • Kalwaria z pocz. XVII w.dnia 1981-04-08, wykaz dokumentów: A-392/81 z 1981-04-08
  • Miasto z XVII w.dnia 1981-04-08, wykaz dokumentów: A-392/81 z 1981-04-08
  • Kaplica z 1793 - 1833dnia 1981-04-08, wykaz dokumentów: A-392/81 z 1981-04-08; A-739 z 1999-11-23
  • Dwór z końca XIX w. (ul. Jagiellońska 43)dnia 1987-05-04, wykaz dokumentów: A-497 z 1987-05-04
  • Ogród (data nieznana)dnia 1987-05-04, wykaz dokumentów: A-497 z 1987-05-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. Bernardyńska 44)dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. Bernardyńska 40)dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. Bernardyńska 38)dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Oficyna mieszkalna z 1714 - 1715dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Kaplica z 1658 - 1667 (ul. Bernardyńska 46)dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Kaplica z 1687 r. (ul. Bernardyńska 46)dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Kaplica z 1934 - 1936 (ul. Bernardyńska 46)dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Kaplica z 1793 - 1833dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Kaplica z 1793 - 1833dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Kaplica z 1793 - 1833dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Oficyna gospodarcza z 1774 r. (ul. Bernardyńska 46)dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Budynek bramny z końca XVIII w.dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Mur/ogrodzenie z 1624 r. (ul. Bernardyńska 46)dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Obelisk/kolumna z 4. ćw. XVIII w.dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Figura z 1747 r.dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Droga z 1. poł. XVII w.dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Ogród z 1. poł. XVIII w.dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Ogród z 1. ćw. XVII w.dnia 1999-11-23, wykaz dokumentów: A-739 z 1999-11-23
  • Willa z 1898 - 1899 (ul. Krakowska 21)dnia 2008-06-09, wykaz dokumentów: A-148/M z 2008-06-09; brak numeru z 2008-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 2015-06-03, wykaz dokumentów: A-1436/M z 2015-06-03
 • Formy ochrony przyrody w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1972-07-19, Opis granicy: na parceli gruntowej właściciela

Kalwaria Zebrzydowska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Kalwarii Zebrzydowskiej odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 67,4 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 22,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 27 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 27 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wadowickiego.

  Powiat wadowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kalwarii Zebrzydowskiej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 2 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 67,36 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  67,4
  Województwo
  65,7
  Polska
  59,9
 • 22,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  22,5
  Województwo
  4,2
  Polska
  5,9
 • 44,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Kalwaria Zebrzydowska
  44,9
  Województwo
  76,0
  Polska
  69,4
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  33,3
  Małopolskie
  6,4
  Kraj
  9,8
 • 66,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  66,7
  Małopolskie
  115,7
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 Liczba licencji na taksówki
 • 27 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kalwaria Zebrzydowska przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 52droga krajowa nr 52(Bielsko-Biała - Kozy - Bujaków - Kobiernice - Kęty - Bulowice - Andrychów - Inwałd - Wadowice - Klecza Dolna - Barwałd Dolny - Barwałd Średni - Barwałd Górny - Kalwaria Zebrzydowska - Brody - Izdebnik - Biertowice - Krzywaczka - Głogoczów)
  • DW 953droga wojewódzka nr 953( Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice - Stanisław Dolny - Przytkowice - Grabie - Gołuchowice - Rzozów - Skawina)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kalwaria Zebrzydowska przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 97Linia kolejowa nr 97: Skawina - Żywiec [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skawina - Rzozów - Radziszów - Wola Radziszowska - Podolany - Leńcze - Przytkowice -Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie - Stryszów - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Stryszawa - Lachowice - Lachowice Centrum - Kurów Suski - Hucisko - Pewel Wielka - Pewel Wielka Centrum - Jeleśnia - Pewel Mała - Żywiec Sporysz - Żywiec)
  • LK 117Linia kolejowa nr 117: Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała Główna [o znaczeniu drugorzędnym] (Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona -Kalwaria Zebrzydowska - Barwałd Górny - Barwałd Średni - Klecza Górna - Klecza Dolna - Wadowice - Chocznia - Chocznia Górna - Inwałd - Andrychów - Andrychów Górnica - Bulowice - Zamek Bulowicki - Kęty - Kęty Podlesie - Kozy Zagroda - Kozy - Krzemionki - Bielsko-Biała Wschód - Bielsko-Biała Główna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kalwarii Zebrzydowskiej istnieje 47 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bernardyńska

  ul. Brodzka

  ul. Błażkówka

  ul. Czerna

  ul. Dworcowa

  ul. Długa

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana III Sobieskiego

  al. Jana Pawła II

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Józefa Sowińskiego

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Klasztorna

  ul. Kolejowa

  ul. Krakowska

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Lanckorońska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Zebrzydowskiego

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Podlesie

  ul. Polna

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Rzeźniana

  ul. Rólki

  ul. Stolarska

  ul. Szewska

  ul. Sądowa

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Wojciecha Weissa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zgody

  ul. Zjednoczenia

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. św. Floriana