Cegłów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Cegłów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Cegłów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu mińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Cegłów.
 • 2 294 Liczba mieszkańców
 • 1621–1870, od 2022 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 25 Numer kierunkowy
 • WM Tablice rejestracyjne
 • Marcin Uchman Burmistrz miasta
Cegłów na mapie
Identyfikatory
 • 21.739452.1469 Współrzędne GPS
 • 1412044 TERYT (TERC)
 • 0668956 SIMC
Herb miasta Cegłów
Cegłów herb

Jak Cegłów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Cegłów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Cegłów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Cegłów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
26Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
76Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
81Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
84Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
85Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
89Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
89Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
117Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
156Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
167Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
195Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
198Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
206Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
211Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
229Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
285Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
293Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
356Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
368Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
372Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce

Cegłów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-319Poczta Cegłów, ul. Kościuszki 6

Cegłów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Cegłowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Cegłów
(25) 759-59-48
(25) 759-59-38
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów

Cegłów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Cegłów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 294, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 9,7%.

  Mieszkańcy Cegłowa zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Cegłowa jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Cegłów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,87 na 1000 mieszkańców Cegłowa. W 2022 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 66,7% dziewczynek i 33,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 25,7% zgonów w Cegłowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,5% zgonów w Cegłowie były nowotwory, a 10,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Cegłowa przypada 15.09 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 15 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Cegłowa 18. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  58,0% mieszkańców Cegłowa jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Cegłowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 294 Liczba mieszkańców
 • 1 157 Kobiety
 • 1 137 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Cegłowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Cegłowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Cegłowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Cegłowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Cegłów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Cegłów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Cegłów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Cegłów
  27,3%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,5%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,6%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Cegłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Cegłowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,6
  woj. mazowieckie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,8
  Mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Cegłowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Cegłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,9
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Cegłowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Cegłowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Cegłowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Cegłowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 66,7%
  33,3%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,2
  Województwo
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,3
  Województwo
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 422 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 366 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Cegłów
  3 422 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 164 Waga 4000g - 4499g
 • 164
 • 491 Waga 3500g - 3999g
 • 491
 • 525 Waga 3000g - 3499g
 • 525
 • 177 Waga 2500g - 2999g
 • 177
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,45
  woj. mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,83
  Województwo
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Cegłowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,1
  Mazowieckie
  11,4
  Kraj
  11,9
 • 120,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  120,6
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,5
  woj. mazowieckie
  3,1
  Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,9
  woj. mazowieckie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  25,7%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 23,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,5%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 10,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Cegłów
  10,1%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 135 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Cała Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Polska
  70,6
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  257,4
  Mazowieckie
  266,8
  Cała Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 282,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 300,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 263,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Cegłów
  282,6
  Mazowieckie
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 50,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  50,7
  woj. mazowieckie
  46,3
  Polska
  62,9
 • 17,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,2
  woj. mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Cegłów
  4,9
  Mazowieckie
  6,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Mazowieckie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 17 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 18 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Cegłowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Cegłów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Cegłowie oddano do użytku 20 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Cegłowie to 933 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 409 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  60,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 40,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Cegłowie to 4,55 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Cegłowie to 118,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,96% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,74% mieszkań posiada łazienkę, 64,42% korzysta z centralnego ogrzewania, a 28,19% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mińskiego.

  Powiat miński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Cegłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 933 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 408,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  408,90
  Województwo
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • 87,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  87,30 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 35,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Cegłów
  35,70 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,16
  Województwo
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,45
  Województwo
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,59
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Cegłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 20 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 8,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  8,76
  Mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 91 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,55 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,55
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 39,88 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  39,88
  Mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 2 360 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 118,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  118,0 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 1,03 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,03 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Cegłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 88,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  88,96%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 82,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  82,53%
  Mazowieckie
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 79,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  79,74%
  Województwo
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 64,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  64,42%
  Mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 28,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  28,19%
  Mazowieckie
  59,27%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2022-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Cegłów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Cegłowie na 1000 mieszkańców pracuje 112osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Cegłowie wynosiło w 2023 roku 4,5% (4,5% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Cegłowie wynosiło 5 785,24 PLN, co odpowiada 86.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Cegłowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 23,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Cegłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 112 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  112,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,9% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • Cegłów
  4,5%
  Województwo
  4,1%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Cegłowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Cegłowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Cegłowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Cegłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 091 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Cegłów
  5 785 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Cegłowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Cegłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 44,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Cegłowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Cegłów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Cegłów
  72,6
  Województwo
  71,5
  Polska
  69,0
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,3
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  38,2
 • 118,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  118,5
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 50,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 50,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 50,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Cegłów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Cegłowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 240 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 189 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (29) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (11) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (22) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Cegłowie najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (231) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,8% (62) podmiotów, a 72,9% (175) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Cegłowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 240 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62 Przemysł i budownictwo
 • 175 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Cegłowie w 2023 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Cegłowie w 2023 roku
 • 189 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 231 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 231
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 240 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 240
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 189 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 44 Budownictwo
 • 44
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Cegłów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Cegłowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 30 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Cegłowie wynosi 68,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Cegłowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,24 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 5,68 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,28 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Cegłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Cegłowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Cegłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 30
 • 19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 19
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 13 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 13
 • 13,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,10
  Województwo
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,24
  Mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 2,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,28
  woj. mazowieckie
  5,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  woj. mazowieckie
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Cegłów
  0,30
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 5,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,68
  Mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Cegłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  64%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Cegłów
  52%
  woj. mazowieckie
  69%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Cegłów
  99%
  Mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Cegłów
  35%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Cegłów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Cegłowa wyniosła w 2022 roku 41,0 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Cegłowa - 29.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,4 mln złotych, czyli 15,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Cegłowa wyniosła w 2022 roku 41,2 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.9%). W budżecie Cegłowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,4 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,5%.
 • Wydatki budżetu w Cegłowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Cegłowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Cegłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Cegłowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------41,0 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------12,1 mln

  5,3 tys(29.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------7,1 mln

  3,1 tys(17.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------4,9 mln

  2,1 tys(11.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------3,3 mln

  1,5 tys(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------2,2 mln

  984(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------1,3 mln

  583(3.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------954,1 tys

  418(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------951,0 tys

  417(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------921,1 tys

  404(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------722,0 tys

  316(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------555,8 tys

  244(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------500,1 tys

  219(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------300,0 tys

  131(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------110,8 tys

  48,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------88,4 tys

  38,7(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------4,9 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,2 tys

  0,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Cegłowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Cegłowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Cegłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Cegłowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------41,2 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------11,8 mln

  5,2 tys(28.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------9,3 mln

  4,1 tys(22.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------6,1 mln

  2,7 tys(14.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------2,0 mln

  882(4.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------1,6 mln

  684(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------1,3 mln

  570(3.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------1,1 mln

  482(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------1,0 mln

  448(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------954,6 tys

  418(2.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------395,0 tys

  173(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------390,9 tys

  171(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------348,3 tys

  153(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------43,5 tys

  19,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------39,3 tys

  17,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------24,8 tys

  10,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,2 tys

  0,5(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Cegłów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców Cegłowa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Cegłowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Cegłowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,2%) oraz średnie zawodowe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,2%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w Cegłowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 199 dzieci (101 dziewczynek oraz 98 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Cegłowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 102 dzieci (52 dziewczynki oraz 50 chłopców). Dostępne były 84 miejsca.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 31 oddziałach uczyło się 520 uczniów (237 kobiet oraz 283 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Cegłowie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 426 uczniów (219 kobiet oraz 207 mężczyzn).

 • 25,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  25,6%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 31,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Cegłów
  36,4%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  Mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,9%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,8%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,6%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Cegłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 883 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Cegłów
  883,0
  Mazowieckie
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,03
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 130 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Cegłów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 199 Dzieci
 • 101 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 98 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,8%
  49,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 43 3 lata
 • 43
 • 59 4 lata
 • 59
 • 46 5 lata
 • 46
 • 44 6 lat
 • 44
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 20 3 lata
 • 20
 • 32 4 lata
 • 32
 • 22 5 lata
 • 22
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 23 3 lata
 • 23
 • 27 4 lata
 • 27
 • 24 5 lata
 • 24
 • 19 6 lat
 • 19
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 15 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 12,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 49 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Cegłów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Dzieci
 • 22 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 22 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 9 3 lata
 • 9
 • 22 4 lata
 • 22
 • 10 5 lata
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 11 4 lata
 • 11
 • 6 5 lata
 • 6
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 5 3 lata
 • 5
 • 11 4 lata
 • 11
 • 4 5 lata
 • 4
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Cegłowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Cegłowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Cegłowie (im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa)
  Publiczne
  25 757-08-86
  25 757-01-79
  ul. Stanisława Rżysko 6
  05-319 Cegłów
  5100-
  Ośrodek Wychowania Przedszkolnego
  Publiczny
  25 757-08-86
  ul. Stanisława Rżysko 6
  05-319 Cegłów
  1241
  KRAINA BAJEK Ilona Juszczak
  Niepubliczne
  69 201-87-46
  ul. WIDOK 6
  05-319 Cegłów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Cegłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Cegłów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 489 Uczniowie
 • 222 Kobiety
  (uczniowie)
 • 267 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,4%
  54,6%
 • 75 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 11 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,8
  woj. mazowieckie
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,8
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,8
 • 17,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,5
 • 10,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10,3
 •  
 • 34,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 97,20 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  97,20
  Mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 93,27 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  93,27
  Województwo
  98,60
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Cegłów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Cegłów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Cegłowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Cegłowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Cegłowie (im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa)
  Publiczna
  25 757-01-79
  25 757-01-79
  ul. Poprzeczna 27
  05-319 Cegłów
  13269-

Cegłów - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Cegłowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Cegłowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 892 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 441 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Cegłowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 61 członków. Zarejestrowano 61 ćwiczących (mężczyźni: 24, kobiety: 37, chłopcy do lat 18: 12, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (2), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Cegłowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Cegłowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Cegłowa znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Cegłowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 2. ćw. XVI w. (ul. Anny Jagiellonki 18)dnia 1957-11-05, wykaz dokumentów: 102/28/57 z 1957-11-05; brak numeru z 2004-02-25
  • Kościół z 1905 - 1907 (ul. Mariawicka 1)dnia 1983-12-29, wykaz dokumentów: 304 z 1983-12-29; brak numeru z 2004-02-25
 • Formy ochrony przyrody w Cegłowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Cegłowa znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Cegłowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miński - obszar chronionego krajobrazuOpis: Miński Obszar Chronionego Krajobrazu leży na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej. Obejmuje 29 451 ha powierzchni na której znajdują się rezerwaty przyrody "Jedlina" i "Rudka Sanatoryjna" oraz 66 pomników przyrody. Z wysoczyzny spływa rzeka Mienia w kierunku Wisły. Krajobraz ma charakter rolniczy i leśny., Data ustanowienia: 1986-01-01, Powierzchnia: 29315.9 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1973-06-01, Opis granicy: Cegłów obok kościoła
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1973-06-01, Opis granicy: Cegłów obok kościoła
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1973-06-01, Opis granicy: Cegłów obok kościoła

Cegłów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 11 wypadków drogowych w Cegłowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 482,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 43,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Cegłowie znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mińskiego.

  Powiat miński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Cegłowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 13 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Cegłowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 482,03 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  482,0
  woj. mazowieckie
  956,2
  Cały kraj
  1 100,9
 • 43,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  43,8
  woj. mazowieckie
  117,8
  Cały kraj
  104,4
 • 569,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  569,7
  Województwo
  1 130,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Cegłów
  9,1
  Mazowieckie
  12,3
  Cała Polska
  9,5
 • 118,18 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  118,2
  Mazowieckie
  118,2
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Cegłowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 230,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  230,0 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Cegłów
  3,6 km
  Województwo
  5,1 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Cegłów nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 2droga krajowa nr 2(Warszawa - Wesoła - Zakręt - Nowy Konik - Stary Kornik - Brzeziny - Wielgolas Brzeziński - Wielgolas Duchnowski - Dębe Wielkie - Choszczówka Stojecka - Kałuszyn - Marysin - Bojmie - Mingosy - Polaki - Broszków - Gręzów - Nowe Opole - Nowe Iganie - Stare Iganie - Żelków-Kolonia - Siedlce - Grabianów - Białki - Ujrzanów - Zbuczyn - Tchórzew-Plewki - Wólka Kamienna - Zawady - Krzesk-Królowa Niwa - Krzewica - Tłuściec - Żabce - Międzyrzec Podlaski - Wysokie - Rogoźniczka - Nowy Sławacinek - Stary Sławacinek - Biała Podlaska - Zalesie - Wólka Dobryńska - Małaszewicze Duże - Małaszewicze Małe - Terespol - granica (Białoruś))
  • DW 697droga wojewódzka nr 697(Liw - Karczewiec - Suchodół - Polków-Sagały - Grębków - Stawiska - Trzebucza - Marysin)
  • DW 802droga wojewódzka nr 802(Mińsk Mazowiecki - Huta Mińska - Nowa Pogorzel - Pogorzel - Siennica - Żaków - Drożdżówka - Wielgolas - Latowicz - Oleksianka - Żebraczka - Seroczyn)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • a2autostrada a2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)