Niepołomice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Niepołomice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Niepołomice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu wielickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Niepołomice.
 • 16 493 Liczba mieszkańców
 • 27,4 km² Powierzchnia
 • 601,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIV w. Data założenia
 • 11 kwietnia 1776 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KWI Tablice rejestracyjne
 • Roman Jan Ptak Burmistrz miasta
Niepołomice na mapie
Identyfikatory
 • 20.222550.0407 Współrzędne GPS
 • 1219044 TERYT (TERC)
 • 0951675 SIMC
Herb miasta Niepołomice
Niepołomice herb
Flaga miasta Niepołomice
Niepołomice flaga

Jak Niepołomice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Niepołomice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Niepołomice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Niepołomice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
4Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
4Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
5Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
6Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
7Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
16Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
20Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
43Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
54Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
57Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
68Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
77Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
85Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
96Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
125Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
127Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
127Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
154Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
154Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
167Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
179Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
187Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
203Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu

Niepołomice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-005Poczta Niepołomice
32-005Skrytki Pocztowe Poczta Niepołomice

Niepołomice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Niepołomicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat Kraków - Podgórze (podlega pod: ZUS Oddział w Krakowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Zakopiańska 62
30-450 Kraków
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
(12) 250-94-34
(12) 250-94-00
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Niepołomice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Niepołomice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 493, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 103,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 36,0 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Niepołomic zawarli w 2022 roku 67 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Niepołomic jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,9% to wdowy/wdowcy.

  Niepołomice ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 124. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 7,62 na 1000 mieszkańców Niepołomic. W 2022 roku urodziło się 233 dzieci, w tym 46,4% dziewczynek i 53,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,11 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,3% zgonów w Niepołomicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w Niepołomicach były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Niepołomic przypada 6.7 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 481 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 132 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Niepołomic 349. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  59,7% mieszkańców Niepołomic jest w wieku produkcyjnym, 25,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Niepołomic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 493 Liczba mieszkańców
 • 8 451 Kobiety
 • 8 042 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Niepołomicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Niepołomicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Niepołomicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Niepołomic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  36,0 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 37,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 35,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Niepołomice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Niepołomic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Niepołomice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Niepołomice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Niepołomice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,4%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  60,1%
  Małopolskie
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,9% Wdowcy/Wdowy
 • Niepołomice
  6,9%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 11,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,7%
  Małopolskie
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Niepołomicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,1
  Małopolskie
  4,5
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,2
  Polska
  1,6
 • 67 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Niepołomicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 124 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 63 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 61 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 7,62 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Niepołomice
  7,6
  Województwo
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Niepołomicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Niepołomicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Niepołomicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Niepołomicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 233 Urodzenia żywe
 • 108 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 125 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,4%
  53,6%
 • 14,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  14,3
  woj. małopolskie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,2
  Małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 103 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 103
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 321 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 247 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 393 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Niepołomice
  3 321 g
  Małopolskie
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 92 Waga 4000g - 4499g
 • 92
 • 401 Waga 3500g - 3999g
 • 401
 • 550 Waga 3000g - 3499g
 • 550
 • 215 Waga 2500g - 2999g
 • 215
 • 52 Waga 2000g - 2499g
 • 52
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Niepołomice
  1,38
  woj. małopolskie
  1,29
  Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,68
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 1,11 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Niepołomice
  1,11
  woj. małopolskie
  0,86
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Niepołomicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 109 Zgony
 • 45 Kobiety
  (Zgony)
 • 64 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,3%
  58,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 6,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,7
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 89,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Niepołomice
  89,7
  woj. małopolskie
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,0
  woj. małopolskie
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Niepołomice
  2,0
  Małopolskie
  2,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wielickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  36,3%
  Województwo
  38,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 25,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Niepołomice
  25,2%
  woj. małopolskie
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  Województwo
  5,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 178 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  8,8
  Cały kraj
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  70,4
  Cały kraj
  74,4
 • 237,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Niepołomice
  237,4
  woj. małopolskie
  251,3
  Cały kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  231,7
  Cały kraj
  246,5
 • 342,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 370,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 312,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  342,2
  Województwo
  452,3
  Cały kraj
  475,8
 • 44,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Niepołomice
  44,4
  Małopolskie
  60,9
  Polska
  70,6
 • 32,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  32,4
  Małopolskie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,0
  Województwo
  6,6
  Kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 481 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 252 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 229 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 132 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 78 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 358 Saldo migracji
 • 181 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 177 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 349 Saldo migracji wewnętrznych
 • 174 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 175 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Niepołomicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Niepołomice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Niepołomice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Niepołomicach oddano do użytku 306 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 18,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Niepołomicach to 6 015 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 365 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  79,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 20,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Niepołomicach to 4,09 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Niepołomicach to 94,10 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,85% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,69% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,36% mieszkań posiada łazienkę, 88,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 85,75% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wielickiego.

  Powiat wielicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 015 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 364,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Niepołomice
  364,70
  woj. małopolskie
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 99,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Niepołomice
  99,30 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 36,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Niepołomice
  36,20 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,61
  Małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Niepołomice
  2,74
  woj. małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Niepołomice
  0,59
  Małopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 306 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 18,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Niepołomice
  18,55
  Województwo
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 253 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,09
  woj. małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 75,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  75,97
  Małopolskie
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 28 793 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 94,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  94,1 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 1,75 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Niepołomice
  1,75 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 88,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  88,85%
  Małopolskie
  97,75%
  Cała Polska
  97,71%
 • 88,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  88,69%
  Województwo
  96,06%
  Cała Polska
  95,10%
 • 88,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,36%
  woj. małopolskie
  95,13%
  Cała Polska
  93,66%
 • 88,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  88,87%
  Małopolskie
  85,98%
  Cała Polska
  85,62%
 • 85,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  85,75%
  Województwo
  66,60%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Niepołomice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Niepołomicach na 1000 mieszkańców pracuje 461osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Niepołomicach wynosiło w 2022 roku 3,6% (3,6% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Niepołomicach wynosiło 6 201,22 PLN, co odpowiada 92.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Niepołomic 866 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 231 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 365.

  7,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Niepołomic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,1% w przemyśle i budownictwie, a 25,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 461 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  461,0
  Małopolskie
  419,0
  Polska
  402,0
 • 3,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,6% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Miasto
  3,6%
  Małopolskie
  4,5%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Niepołomicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Niepołomicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Niepołomicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 201 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Niepołomice
  6 201 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Niepołomicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 866 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 231 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 365 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,1% Przemysł i budownictwo
 • 29,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 35,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Niepołomicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 14,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 18,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Niepołomice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  67,6
  Małopolskie
  67,1
  Polska
  69,0
 • 24,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  24,7
  Województwo
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 57,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  57,4
  woj. małopolskie
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 71,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 66,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 31,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 28,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 33,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Niepołomice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Niepołomicach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 560 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 836 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 210 nowych podmiotów, a 98 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (210) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (127) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (110) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (57) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Niepołomicach najwięcej (242) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 455) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,1% (514) podmiotów, a 79,3% (2 030) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Niepołomicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.3%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 560 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 514 Przemysł i budownictwo
 • 2 030 Pozostała działalność
 • 210 Podmioty nowo zarejestrowane w Niepołomicach w 2022 roku
 • 98 Podmioty wyrejestrowane w Niepołomicach w 2022 roku
 • 1 836 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 455 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 455
 • 75 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 75
 • 26 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 26
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 556 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 556
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 299 Spółki handlowe ogółem
 • 299
 • 36  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 36
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 242  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 242
 • 34    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 186 Spółki cywilne ogółem
 • 186
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 836 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 372 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 372
 • 244 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 244
 • 222 Budownictwo
 • 222
 • 161 Informacja i komunikacja
 • 161
 • 158 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 158
 • 134 Transport i gospodarka magazynowa
 • 134
 • 126 Przetwórstwo przemysłowe
 • 126
 • 105 Pozostała działalność
 • 105
 • 78 Edukacja
 • 78
 • 71 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 71
 • 58 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 58
 • 45 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 45
 • 29 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 29
 • 16 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 16
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Niepołomice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Niepołomicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 267 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,31 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Niepołomicach wynosi 77,30% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Niepołomic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,44 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 8,61 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,82 (58%), drogowe - 1,42 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Niepołomic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Niepołomice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 267 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 267
 • 188 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 188
 • 46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 46
 • 23 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 23
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 141 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 141
 • 16,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Niepołomice
  16,31
  Województwo
  21,90
  Cały kraj
  22,81
 • 11,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Niepołomice
  11,44
  woj. małopolskie
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 2,82 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,82
  Województwo
  6,74
  Polska
  6,99
 • 1,42 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Niepołomice
  1,42
  Małopolskie
  1,39
  Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,18
  Małopolskie
  0,26
  Cała Polska
  0,35
 • 8,61 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Niepołomice
  8,61
  Małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Niepołomice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Niepołomice
  77%
  Małopolskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  79%
  woj. małopolskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Niepołomice
  58%
  woj. małopolskie
  72%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Niepołomice
  89%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  64%
  woj. małopolskie
  56%
  Kraj
  51%

Niepołomice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Niepołomic wyniosła w 2022 roku 250,3 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Niepołomic - 36.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 38,9 mln złotych, czyli 15,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Niepołomic wyniosła w 2022 roku 226,0 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 20.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (45.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.9%). W budżecie Niepołomic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 379 złotych na mieszkańca (5,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,6%.
 • Wydatki budżetu w Niepołomicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Niepołomic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Niepołomice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Niepołomic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  130,9 mln

  5,0 tys(100%)

  132,2 mln

  4,9 tys(100%)

  149,0 mln

  5,4 tys(100%)

  166,5 mln

  5,9 tys(100%)

  220,8 mln

  7,7 tys(100%)

  237,5 mln

  7,6 tys(100%)

  274,3 mln

  8,6 tys(100%)

  250,3 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  44,6 mln

  3,9 tys(34.1%)

  45,2 mln

  3,8 tys(34.1%)

  56,4 mln

  4,5 tys(37.8%)

  60,3 mln

  4,6 tys(36.2%)

  65,7 mln

  4,8 tys(29.8%)

  69,1 mln

  4,9 tys(29.1%)

  77,2 mln

  5,3 tys(28.1%)

  90,8 mln

  5,5 tys(36.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  14,4 mln

  1,2 tys(11%)

  19,1 mln

  1,6 tys(14.5%)

  17,9 mln

  1,4 tys(12%)

  11,5 mln

  881(6.9%)

  19,1 mln

  1,4 tys(8.7%)

  17,9 mln

  1,3 tys(7.5%)

  30,3 mln

  2,1 tys(11%)

  33,9 mln

  2,1 tys(13.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  29,0 mln

  2,5 tys(22.1%)

  9,9 mln

  825(7.5%)

  7,8 mln

  624(5.2%)

  17,3 mln

  1,3 tys(10.4%)

  45,9 mln

  3,4 tys(20.8%)

  39,9 mln

  2,8 tys(16.8%)

  55,2 mln

  3,8 tys(20.1%)

  21,3 mln

  1,3 tys(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,4 mln

  811(7.2%)

  10,1 mln

  844(7.7%)

  11,5 mln

  916(7.7%)

  15,5 mln

  1,2 tys(9.3%)

  12,7 mln

  935(5.7%)

  12,1 mln

  862(5.1%)

  14,0 mln

  962(5.1%)

  15,4 mln

  933(6.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,6 mln

  488(4.3%)

  6,0 mln

  503(4.6%)

  5,7 mln

  452(3.8%)

  7,0 mln

  538(4.2%)

  8,8 mln

  647(4%)

  6,9 mln

  495(2.9%)

  10,0 mln

  685(3.6%)

  11,7 mln

  707(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,2 mln

  1,2 tys(10.8%)

  28,2 mln

  2,4 tys(21.4%)

  6,2 mln

  495(4.2%)

  6,5 mln

  502(3.9%)

  7,1 mln

  521(3.2%)

  7,8 mln

  557(3.3%)

  7,8 mln

  540(2.9%)

  10,3 mln

  623(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,6 mln

  399(3.5%)

  2,7 mln

  229(2.1%)

  3,2 mln

  253(2.1%)

  6,3 mln

  483(3.8%)

  4,9 mln

  363(2.2%)

  9,8 mln

  702(4.1%)

  9,9 mln

  685(3.6%)

  8,5 mln

  515(3.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,6 mln

  139(1.2%)

  1,1 mln

  93,7(0.9%)

  2,8 mln

  223(1.9%)

  2,1 mln

  158(1.2%)

  1,8 mln

  133(0.8%)

  2,3 mln

  165(1%)

  1,4 mln

  99,6(0.5%)

  7,1 mln

  429(2.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,3 mln

  200(1.8%)

  2,5 mln

  207(1.9%)

  3,0 mln

  238(2%)

  3,4 mln

  262(2%)

  3,5 mln

  261(1.6%)

  3,4 mln

  242(1.4%)

  2,2 mln

  150(0.8%)

  6,9 mln

  416(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  154,3 tys

  13,3(0.1%)

  130,2 tys

  10,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,9(0%)

  182,9 tys

  13,5(0.1%)

  315,2 tys

  22,5(0.1%)

  582,2 tys

  40,1(0.2%)

  6,8 mln

  414(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  839,5 tys

  72,5(0.6%)

  1,3 mln

  109(1%)

  1,3 mln

  103(0.9%)

  1,4 mln

  106(0.8%)

  2,0 mln

  151(0.9%)

  1,4 mln

  99,9(0.6%)

  2,8 mln

  195(1%)

  3,7 mln

  225(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  118(1%)

  1,4 mln

  117(1.1%)

  1,7 mln

  133(1.1%)

  1,9 mln

  149(1.2%)

  5,5 mln

  407(2.5%)

  10,8 mln

  768(4.5%)

  4,7 mln

  325(1.7%)

  1,7 mln

  103(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 mln

  173(1.5%)

  3,1 mln

  262(2.4%)

  1,8 mln

  141(1.2%)

  1,3 mln

  100(0.8%)

  689,9 tys

  50,9(0.3%)

  687,4 tys

  49,0(0.3%)

  661,6 tys

  45,6(0.2%)

  1,3 mln

  77,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  480,3 tys

  41,5(0.4%)

  782,5 tys

  65,2(0.6%)

  930,9 tys

  74,4(0.6%)

  738,1 tys

  56,8(0.4%)

  779,6 tys

  57,5(0.4%)

  391,7 tys

  27,9(0.2%)

  1,4 mln

  93,1(0.5%)

  810,9 tys

  49,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  121,8 tys

  10,5(0.1%)

  321,8 tys

  26,8(0.2%)

  295,0 tys

  23,6(0.2%)

  104,7 tys

  8,1(0.1%)

  204,2 tys

  15,1(0.1%)

  338,4 tys

  24,1(0.1%)

  926,1 tys

  63,8(0.3%)

  237,7 tys

  14,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,9 tys

  0,6(0%)

  22,2 tys

  1,9(0%)

  5,2 tys

  0,4(0%)

  37,6 tys

  2,9(0%)

  43,8 tys

  3,2(0%)

  67,7 tys

  4,8(0%)

  15,8 tys

  1,1(0%)

  14,4 tys

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  138,4 tys

  12,0(0.1%)

  158,0 tys

  13,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,7 tys

  5,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  118,7 tys

  10,3(0.1%)

  25,3 tys

  2,1(0%)

  4,7 tys

  0,4(0%)

  134,3 tys

  10,3(0.1%)

  152,7 tys

  11,3(0.1%)

  135,4 tys

  9,7(0.1%)

  5,2 tys

  0,4(0%)

  5,7 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,2 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Niepołomicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Niepołomic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Niepołomice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Niepołomic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  122,3 mln

  4,6 tys(100%)

  128,5 mln

  4,8 tys(100%)

  143,0 mln

  5,2 tys(100%)

  162,0 mln

  5,8 tys(100%)

  216,6 mln

  7,5 tys(100%)

  224,5 mln

  7,1 tys(100%)

  267,0 mln

  8,3 tys(100%)

  226,0 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  55,0 mln

  4,7 tys(45%)

  57,9 mln

  4,8 tys(45%)

  63,9 mln

  5,1 tys(44.6%)

  71,8 mln

  5,5 tys(44.3%)

  80,4 mln

  5,9 tys(37.1%)

  85,8 mln

  6,1 tys(38.2%)

  93,3 mln

  6,4 tys(35%)

  102,6 mln

  6,2 tys(45.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,0 mln

  2,2 tys(20.4%)

  26,3 mln

  2,2 tys(20.5%)

  27,7 mln

  2,2 tys(19.3%)

  30,4 mln

  2,3 tys(18.8%)

  33,5 mln

  2,5 tys(15.5%)

  34,6 mln

  2,5 tys(15.4%)

  46,9 mln

  3,2 tys(17.6%)

  41,8 mln

  2,5 tys(18.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,8 mln

  757(7.2%)

  8,1 mln

  678(6.3%)

  10,2 mln

  816(7.1%)

  4,2 mln

  320(2.6%)

  9,5 mln

  698(4.4%)

  10,6 mln

  756(4.7%)

  23,0 mln

  1,6 tys(8.6%)

  17,8 mln

  1,1 tys(7.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,3 mln

  368(3.5%)

  3,2 mln

  263(2.5%)

  4,1 mln

  329(2.9%)

  6,1 mln

  469(3.8%)

  5,9 mln

  435(2.7%)

  5,8 mln

  411(2.6%)

  5,5 mln

  377(2.1%)

  7,8 mln

  473(3.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  81,6 tys

  7,1(0.1%)

  14,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,1 tys

  3,8(0%)

  112,9 tys

  8,3(0.1%)

  518,0 tys

  36,9(0.2%)

  257,6 tys

  17,7(0.1%)

  6,8 mln

  409(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  142,0 tys

  12,3(0.1%)

  23,9 tys

  2,0(0%)

  384,2 tys

  30,7(0.3%)

  11,4 tys

  0,9(0%)

  86,9 tys

  6,4(0%)

  71,3 tys

  5,1(0%)

  12,1 tys

  0,8(0%)

  4,8 mln

  288(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,6 mln

  833(7.9%)

  24,1 mln

  2,0 tys(18.7%)

  2,1 mln

  171(1.5%)

  2,2 mln

  169(1.4%)

  2,2 mln

  165(1%)

  2,6 mln

  188(1.2%)

  2,4 mln

  165(0.9%)

  4,4 mln

  270(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,6 mln

  394(3.7%)

  3,9 mln

  322(3%)

  4,4 mln

  352(3.1%)

  4,8 mln

  367(2.9%)

  5,2 mln

  383(2.4%)

  3,4 mln

  243(1.5%)

  6,0 mln

  413(2.2%)

  4,2 mln

  252(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,4 mln

  1,2 tys(11%)

  3,3 mln

  271(2.5%)

  825,7 tys

  66,0(0.6%)

  8,8 mln

  674(5.4%)

  34,4 mln

  2,5 tys(15.9%)

  21,6 mln

  1,5 tys(9.6%)

  34,2 mln

  2,4 tys(12.8%)

  3,9 mln

  239(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  19,8 tys

  1,7(0%)

  157,9 tys

  13,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  122,3 tys

  9,0(0.1%)

  49,6 tys

  3,5(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,0 mln

  60,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  397,6 tys

  34,4(0.3%)

  390,4 tys

  32,5(0.3%)

  733,6 tys

  58,7(0.5%)

  373,5 tys

  28,7(0.2%)

  3,4 mln

  251(1.6%)

  4,3 mln

  309(1.9%)

  390,2 tys

  26,9(0.1%)

  944,8 tys

  57,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  127,2 tys

  11,0(0.1%)

  539,9 tys

  45,0(0.4%)

  280,6 tys

  22,4(0.2%)

  143,0 tys

  11,0(0.1%)

  98,9 tys

  7,3(0%)

  94,1 tys

  6,7(0%)

  210,9 tys

  14,5(0.1%)

  900,6 tys

  54,6(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  295,7 tys

  25,5(0.2%)

  30,4 tys

  2,5(0%)

  65,2 tys

  5,2(0%)

  78,8 tys

  6,1(0%)

  88,6 tys

  6,5(0%)

  472,4 tys

  33,7(0.2%)

  31,1 tys

  2,1(0%)

  767,8 tys

  46,6(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  348,3 tys

  30,1(0.3%)

  361,1 tys

  30,1(0.3%)

  338,7 tys

  27,1(0.2%)

  2,7 mln

  211(1.7%)

  291,2 tys

  21,5(0.1%)

  272,6 tys

  19,4(0.1%)

  293,2 tys

  20,2(0.1%)

  458,5 tys

  27,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  179,0 tys

  15,5(0.1%)

  188,7 tys

  15,7(0.1%)

  195,7 tys

  15,6(0.1%)

  207,8 tys

  16,0(0.1%)

  238,7 tys

  17,6(0.1%)

  223,4 tys

  15,9(0.1%)

  157,1 tys

  10,8(0.1%)

  334,3 tys

  20,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  168

  0,0(0%)

  21,8 tys

  1,8(0%)

  826

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  535,1 tys

  39,5(0.2%)

  1,2 mln

  88,0(0.5%)

  1,3 mln

  90,7(0.5%)

  119,1 tys

  7,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,4 tys

  0,4(0%)

  4,4 tys

  0,4(0%)

  7,6 tys

  0,6(0%)

  7,5 tys

  0,6(0%)

  7,8 tys

  0,6(0%)

  14,2 tys

  1,0(0%)

  14,3 tys

  1,0(0%)

  17,6 tys

  1,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,1 tys

  0,6(0%)

  21,0 tys

  1,7(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  34,1 tys

  2,6(0%)

  35,8 tys

  2,6(0%)

  81,4 tys

  5,8(0%)

  15,8 tys

  1,1(0%)

  14,4 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  118,7 tys

  10,3(0.1%)

  25,3 tys

  2,1(0%)

  4,7 tys

  0,4(0%)

  134,3 tys

  10,3(0.1%)

  152,7 tys

  11,3(0.1%)

  135,4 tys

  9,7(0.1%)

  5,2 tys

  0,4(0%)

  5,7 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,0 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Niepołomice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 866 mieszkańców Niepołomic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 911 kobiet oraz 1 952 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 27,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Niepołomic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 9,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Niepołomic mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Niepołomicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (32,2%) oraz zasadnicze zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,6%) oraz wyższe (22,3%).

  W roku 2021 w Niepołomicach mieściło się 14 przedszkoli, w których do 44 oddziałów uczęszczało 927 dzieci (458 dziewczynek oraz 469 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Niepołomicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 165 dzieci (88 dziewczynek oraz 77 chłopców). Dostępnych było 169 miejsc.

  25,3% mieszkańców Niepołomic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (25,9% wśród dziewczynek i 24,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 917 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 79 oddziałach uczyło się 1 757 uczniów (874 kobiety oraz 883 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Niepołomicach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 664 uczniów (327 kobiet oraz 337 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,8% ludności (32,4% wśród dziewczynek i 33,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,71.

  W Niepołomicach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 292 uczniów (171 kobiet oraz 121 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 75 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Niepołomicach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 256 uczniów (149 kobiet oraz 107 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 82 absolwentów.

  W Niepołomicach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 14 oddziałach uczyło się 271 uczniów (79 kobiet oraz 192 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,2 uczniów. 19,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 15,5% mieszkańców Niepołomic w wieku potencjalnej nauki (15,7% kobiet i 15,2% mężczyzn).

 • 27,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  27,5%
  Małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 32,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,8%
  Małopolskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • Niepołomice
  3,5%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Niepołomice
  11,3%
  Małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,0%
  Województwo
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,9%
  Województwo
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  9,5%
  Małopolskie
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 10,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 917 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  917,0
  Małopolskie
  886,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,72
  woj. małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 44 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 762 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Niepołomice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 927 Dzieci
 • 458 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 469 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 280 3 lata
 • 280
 • 250 4 lata
 • 250
 • 241 5 lata
 • 241
 • 131 6 lat
 • 131
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 129 3 lata
 • 129
 • 122 4 lata
 • 122
 • 117 5 lata
 • 117
 • 76 6 lat
 • 76
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 151 3 lata
 • 151
 • 128 4 lata
 • 128
 • 124 5 lata
 • 124
 • 55 6 lat
 • 55
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 115 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 68,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 68,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Niepołomicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Niepołomicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole Nr1
  Publiczne
  12 281-10-83
  ul. kościuszki 23
  32-005 Niepołomice
  716114
  Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Taneczne Arcobaleno
  Niepubliczne
  12 357-56-23
  ul. Ples 100
  32-005 Niepołomice
  ---
  Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Słoneczna Kraina"
  Niepubliczne
  50 156-40-28
  ul. Słoneczna 24d
  32-005 Niepołomice
  ---
  Przedszkole Prywatne Eko-Park
  Niepubliczne
  12 281-02-23
  ul. RUMIANKOWA 50
  32-005 Niepołomice
  ---
  Przedszkole Sióstr Augustianek (Święta Anna)
  Niepubliczne
  12 281-14-87
  12 281-14-87
  ul. Jagiellońska 3
  32-005 Niepołomice
  ---
  Przedszkole Sportowo-Taneczne Tygrysek
  Niepubliczne
  ul. Grunwaldzka 15d
  32-005 Niepołomice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Niepołomice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 79 Oddziały
 • 1 757 Uczniowie
 • 874 Kobiety
  (uczniowie)
 • 883 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 284 Uczniowie w 1 klasie
 • 130 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 154 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 153 Absolwenci
 • 67 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,2
  Województwo
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 124,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 99,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 98,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  98,71
  Województwo
  95,49
  Cały kraj
  95,71
 • 98,31 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Niepołomice
  98,31
  Województwo
  94,78
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Niepołomice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Niepołomice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Niepołomicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Niepołomicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Król Kazimierz Wielki)
  Publiczna
  12 281-10-85
  12 281-10-85
  ul. 3 Maja 23
  32-005 Niepołomice
  4089580
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach-Podgrabiu (Włodzimierz Puchalski)
  Publiczna
  12 281-10-51
  12 281-10-51
  ul. Krakowska 14
  32-005 Niepołomice
  710812
 • Szkoły ponadpodstawowe w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Niepołomice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 239 Uczniowie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,9%
  35,1%
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 53 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,2%
  69,8%
 • 18 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  29,2
  Województwo
  26,8
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 20,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Niepołomice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Niepołomice
  19,4
  woj. małopolskie
  20,9
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Niepołomicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Niepołomicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Krakowskie Bractwo Kurkowe)
  Publiczna
  12 281-00-21
  12 281-00-22
  ul. 3 Maja 2
  32-005 Niepołomice
  13208-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  12 281-15-16
  12 281-16-94
  ul. Pl. Kazmierza Wielkiego 1
  32-005 Niepołomice
  7199-
  Technikum
  Publiczne
  12 281-15-16
  12 281-16-94
  ul. Pl. Kazimierza Wielkiego 1
  32-005 Niepołomice
  12185-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 281-00-21
  12 281-00-22
  ul. 3 Maja 2
  32-005 Niepołomice
  256-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Niepołomicach
  Publiczne
  12 281-00-21
  12 281-00-22
  ul. 3 Maja 2
  32-005 Niepołomice
  122-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  12 281-15-16
  12 281-16-94
  ul. Pl. Kazimierza Wielkiego 1
  32-005 Niepołomice
  ---
  Technikum w Niepołomicach
  Publiczne
  12 281-00-21
  12 281-00-22
  ul. 3 Maja 2
  32-005 Niepołomice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  12 281-15-16
  12 281-16-94
  ul. Pl. Kamierza Wielkiego 1
  32-005 Niepołomice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 25,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Niepołomice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Niepołomice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Niepołomice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Niepołomice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Niepołomicach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Niepołomicach znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 200)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Niepołomicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Niepołomicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Niepołomicach: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 12 (uczestnicy: 910)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 750)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 41)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)


  Według danych z 2022 w Niepołomicach działało 1 kino posiadające 1 salę z 49 miejscami na widowni. Odbyło się 971 seansów, na które przyszło 10 971 widzów, w tym 335 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 754 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Niepołomicach działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 24 062 zwiedzających, co daje 14 784 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Niepołomicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 52 653 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 13 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 701 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 46
  • dostępne dla czytelników: 23
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 23
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Niepołomicach działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 229 członków. Zarejestrowano 1 315 ćwiczących (mężczyźni: 717, kobiety: 598, chłopcy do lat 18: 563, dziewczęta do lat 18: 452). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (20), instruktora sportowego (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Niepołomicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Niepołomicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Niepołomic znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Niepołomicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek z 1550 - 1571 (ul. Zamkowa 2)dnia 1934-05-02, wykaz dokumentów: 212 z 1934-05-02; brak numeru z 1947-05-17; A-549 z 1986-09-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Spółdzielcza 7)dnia 1960-04-09, wykaz dokumentów: 101/16/60 z 1960-04-09
  • Kościół z 1350 - 1358dnia 1970-01-15, wykaz dokumentów: A-160 z 1970-01-15
  • Dzwonnica z 1837 r.dnia 1970-01-15, wykaz dokumentów: A-160 z 1970-01-15
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1970-01-15, wykaz dokumentów: A-160 z 1970-01-15
  • Ratusz z 1903 r. (ul. Plac Zwycięstwa 13)dnia 1994-04-12, wykaz dokumentów: A-674 z 1994-04-12
  • Kaplica z 1903 r.dnia 1994-05-26, wykaz dokumentów: A-679 z 1994-05-26
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1998-12-30, wykaz dokumentów: A-732 z 1998-12-30
 • Formy ochrony przyrody w Niepołomicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Niepołomic znajduje się 16 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Niepołomicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Puszcza Niepołomicka - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 11762.31 ha
  • Zbigniew - Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy (Quercus robur L.) wysokość 25m; obwód pnia na wysokości 130 cm: 398cm; pierśnica (dl/3): 126 cm, Data ustanowienia: 2016-01-23, Opis granicy: gmina Niepołomice ul.Wiśniowa działka ewidencyjna Nr 374/10
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-13, Opis granicy: na placu przykościelnym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-13, Opis granicy: na placu przykościelnym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-13, Opis granicy: na placu przykościelnym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-13, Opis granicy: na placu przykościelnym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-13, Opis granicy: na placu przykościelnym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-13, Opis granicy: na placu przykościelnym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1973-04-20, Opis granicy: na skarpie drogi prowadzącej do betoniarni
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: obok leśniczówki Sitowiec
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: obok leśniczówki Sitowiec
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: obok leśniczówki Sitowiec
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: obok leśniczówki Sitowiec
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: obok leśniczówki Sitowiec
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: obok leśniczówki Sitowiec
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: Podłęże 107A

Niepołomice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 11 wypadków drogowych w Niepołomicach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 66,7 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Niepołomicach znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 5 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 37 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 37 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wielickiego.

  Powiat wielicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Niepołomicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 14 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Niepołomicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 66,69 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  66,7
  woj. małopolskie
  64,9
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  3,0
  Polska
  5,0
 • 84,88 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Niepołomice
  84,9
  woj. małopolskie
  76,3
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Niepołomice
  0,0
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  8,9
 • 127,27 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Niepołomice
  127,3
  Województwo
  117,5
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Niepołomicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 321,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Niepołomice
  321,9 km
  woj. małopolskie
  599,5 km
  Polska
  624,0 km
 • 1,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Niepołomice
  1,0 km
  woj. małopolskie
  2,7 km
  Polska
  5,2 km
 • 5 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 37 Liczba licencji na taksówki
 • 37 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Niepołomice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 75droga krajowa nr 75(Kraków - Niepołomice - Dąbrowa - Szarów - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Berskówka - Uszew - Gnojnik - Tymowa - Zworkowa - Jurków - Czchów - Witowice Górne - Łososina Dolna - Just - Tęgoborze - Kurów - Dąbrowa - Wielogłowy - Nowy Sącz - Nawojowa - Frycowa - Maciejowa - Łabowa - Nowa Wieś - Krzyżówka - Mochnaczka Wyżna - Mochnaczka Niżna - Tylicz - Muszynka - granica (Słowacja))
  • DW 964droga wojewódzka nr 964(Fornale - Kasina Wielka - Wierzbanowa - Wiśniowa - Poznachowice Dolne - Czasław - Dobczyce - Dziekanowice - Rudnik - Jankówka - Koźmice Małe - Pawlikowice - Rożnowa - Wieliczka - Zabawa - Mała Wieś - Sułków - Ochmanów - Zakrzów - Podłęże - Niepołomice - Batorska Wola - Zabierzów Bocheński - Zabierzowska Wola - Ispina - Świniary - Niedary - Uście Solne - Strzelce Małe - Szczurowa - Rylowa - Borzęcin Dolny - Wał Ruda - Zabawa - Biskupice Radłowskie)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Niepołomice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 91Linia kolejowa nr 91: Kraków Główny Osobowy - Medyka [o znaczeniu państwowym] (Kraków Główny Osobowy - Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Osobowy - Kraków Bieżanów - Kokotów - Węgrzce Wielkie - Podłęże - Staniątki - Szarów - Kłaj - Stanisławice - Cikowice - Bochnia - Rzezawa - Jasień Brzeski - Brzesko Okocim - Sterkowiec - Biadoliny - Bogumiłowice - Tarnów Mościce - Tarnów - Wola Rzędzińska - Wałki - Czarna Tarnowska - Grabiny - Grabiny (stacja towarowa) - Dębica - Lubzina - Ropczyce - Ropczyce-Witkowice - Sędziszów Małopolski - Będziemyśl - Trzciana - Świlcza - Rudna Wielka - Rzeszów Główny - Rzeszów Załęże - Strażów - Krzemienica - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno koło Łańcuta - Grzęska - Przeworsk PK - Przeworsk - Przeworsk Towarowy - Pełkinie - Jarosław - Munina - Ostrowiecko - Radymno - Sośnica Jarosławska - Niziny - Walawa - Żurawica Rozrządowa - Żurawica - Przemyśl Zasanie - Przemyśl Główny - Hurko - Medyka Towarowa - Medyka Rozrządowa - Medyka)
  • LK 95Linia kolejowa nr 95: Kraków Mydlniki - Podłęże [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kraków Mydlniki - Kraków Batowice - Kraków Lubocza - Kraków Nowa Huta - Kraków Nowa Huta Północ - Podgrabie Wisła - Podłęże)