Sulejówek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Sulejówek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sulejówek to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu mińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Sulejówek.
 • 21 335 Liczba mieszkańców
 • 19,3 km² Powierzchnia
 • 1 104,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 18 lipca 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WM, WY...YY Tablice rejestracyjne
 • Arkadiusz Bogdan Śliwa Burmistrz miasta
Sulejówek na mapie
Identyfikatory
 • 21.269052.2524 Współrzędne GPS
 • 1412151 TERYT (TERC)
 • 0921668 SIMC
Herb miasta Sulejówek
Sulejówek herb
Flaga miasta Sulejówek
Sulejówek flaga

Jak Sulejówek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sulejówek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sulejówek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sulejówek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
32Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
69Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
71Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
80Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
83Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
83Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
88Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
92Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
96Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
104Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
115Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
116Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
151Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
157Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
176Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
180Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
198Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
202Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
223Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
236Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
261Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych

Sulejówek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-070Poczta Sulejówek 001, ul. Pocztowa 4
05-070Skrytki Pocztowe Poczta Sulejówek 001, ul. Pocztowa 4
05-071Poczta Sulejówek 003, ul. 3 Maja 5
05-071Skrytki Pocztowe Poczta Sulejówek 003, ul. 3 Maja 5

Sulejówek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sulejówku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Mińsku Mazowieckim (podlega pod: ZUS Oddział w Siedlcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Warszawska 84
05-300 Mińsk Mazowiecki
Urząd Miasta Sulejówek
(22) 760-62-21
(22) 760-62-13
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Sulejówek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Sulejówek jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 21 335, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 16,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sulejówka zawarli w 2022 roku 77 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Sulejówka jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Sulejówek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -24. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,13 na 1000 mieszkańców Sulejówka. W 2022 roku urodziło się 188 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,0% zgonów w Sulejówku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Sulejówku były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sulejówka przypada 9.95 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 293 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 214 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sulejówka 79. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  57,5% mieszkańców Sulejówka jest w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sulejówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 335 Liczba mieszkańców
 • 11 119 Kobiety
 • 10 216 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sulejówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sulejówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sulejówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sulejówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,2 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sulejówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sulejówka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sulejówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sulejówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sulejówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Sulejówek
  27,3%
  Mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,5%
  Mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Sulejówek
  8,6%
  Mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,6%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Sulejówek
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sulejówku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Sulejówek
  3,6
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,8
  Mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 77 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sulejówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -24 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,1
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sulejówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sulejówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sulejówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sulejówku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 188 Urodzenia żywe
 • 92 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 96 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,3
  Województwo
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 422 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 366 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 422 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 164 Waga 4000g - 4499g
 • 164
 • 491 Waga 3500g - 3999g
 • 491
 • 525 Waga 3000g - 3499g
 • 525
 • 177 Waga 2500g - 2999g
 • 177
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,45
  Województwo
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Sulejówek
  0,73
  woj. mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Sulejówek
  0,83
  woj. mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sulejówku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 212 Zgony
 • 108 Kobiety
  (Zgony)
 • 104 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,9%
  49,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,0
  Mazowieckie
  11,4
  Kraj
  11,9
 • 120,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  120,6
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,5
  woj. mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  29,0%
  Województwo
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,2%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Sulejówek
  7,2%
  Mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 371 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Polska
  74,4
 • 243,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Sulejówek
  243,8
  Województwo
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 369,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 404,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 332,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  369,2
  Województwo
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 45,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Sulejówek
  45,3
  Województwo
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 24,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  24,6
  Mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 11,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Sulejówek
  11,1
  Mazowieckie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Sulejówek
  0,9%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 293 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 153 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 140 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 214 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 120 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 94 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 84 Saldo migracji
 • 37 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 47 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 79 Saldo migracji wewnętrznych
 • 33 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 46 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sulejówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sulejówek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sulejówek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sulejówku oddano do użytku 386 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 18,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sulejówku to 8 469 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 397 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 13,7% na cele indywidualne, 7,8% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sulejówku to 3,18 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sulejówku to 73,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,18% mieszkań posiada łazienkę, 81,75% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,19% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mińskiego.

  Powiat miński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 469 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 397,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  397,00
  Mazowieckie
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Sulejówek
  92,50 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 36,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Sulejówek
  36,70 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,37
  Województwo
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,52
  Województwo
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,58
  woj. mazowieckie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 386 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 18,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  18,09
  woj. mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 227 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Sulejówek
  3,18
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 57,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Sulejówek
  57,51
  Mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 28 328 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 73,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  73,4 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 1,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Sulejówek
  1,33 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,09%
  Województwo
  97,17%
  Cała Polska
  97,71%
 • 95,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Sulejówek
  95,32%
  Mazowieckie
  94,94%
  Kraj
  95,10%
 • 95,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,18%
  Województwo
  93,71%
  Cała Polska
  93,66%
 • 81,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Sulejówek
  81,75%
  woj. mazowieckie
  88,15%
  Cały kraj
  85,62%
 • 88,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  88,19%
  Województwo
  59,35%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Sulejówek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Sulejówku na 1000 mieszkańców pracuje 439osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Sulejówku wynosiło w 2022 roku 4,6% (4,6% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sulejówku wynosiło 5 785,24 PLN, co odpowiada 86.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sulejówka 2 052 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 875 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 177.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Sulejówka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 23,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 439 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  439,0
  Województwo
  442,0
  Kraj
  402,0
 • 4,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,6% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • Sulejówek
  4,6%
  woj. mazowieckie
  4,2%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sulejówku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sulejówku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sulejówku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 785 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Sulejówek
  5 785 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sulejówku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 052 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 875 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 177 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,43 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 44,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sulejówku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sulejówek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Sulejówek
  73,8
  Województwo
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 38,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Sulejówek
  38,7
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 110,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  110,2
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sulejówek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Sulejówku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 196 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 539 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 231 nowych podmiotów, a 151 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (275) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (190) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (486) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (128) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sulejówku najwięcej (232) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 105) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (85) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,1% (674) podmiotów, a 76,3% (2 437) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sulejówku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.5%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 196 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 85 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 674 Przemysł i budownictwo
 • 2 437 Pozostała działalność
 • 231 Podmioty nowo zarejestrowane w Sulejówku w 2022 roku
 • 151 Podmioty wyrejestrowane w Sulejówku w 2022 roku
 • 2 539 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 105 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 105
 • 77 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 77
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 3 196 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 196
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 276 Spółki handlowe ogółem
 • 276
 • 21  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 232  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 232
 • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 203 Spółki cywilne ogółem
 • 203
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 539 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 495 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 495
 • 379 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 379
 • 322 Budownictwo
 • 322
 • 207 Informacja i komunikacja
 • 207
 • 201 Przetwórstwo przemysłowe
 • 201
 • 169 Transport i gospodarka magazynowa
 • 169
 • 149 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 149
 • 122 Pozostała działalność
 • 122
 • 119 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 119
 • 84 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 84
 • 74 Edukacja
 • 74
 • 66 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 66
 • 53 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 53
 • 52 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 52
 • 36 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 36
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sulejówek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sulejówku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 279 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sulejówku wynosi 68,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sulejówka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,24 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 5,68 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,28 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sulejówka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sulejówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 279 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 279
 • 176 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 176
 • 49 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 49
 • 36 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 36
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 121 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 121
 • 13,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,10
  Województwo
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Sulejówek
  8,24
  Mazowieckie
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 2,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Sulejówek
  2,28
  woj. mazowieckie
  5,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Sulejówek
  1,71
  Województwo
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Sulejówek
  0,30
  Mazowieckie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 5,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Sulejówek
  5,68
  Mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sulejówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  Województwo
  63%
  Polska
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  64%
  woj. mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  52%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  35%
  Województwo
  42%
  Cały kraj
  51%

Sulejówek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sulejówka wyniosła w 2022 roku 157,8 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sulejówka - 37.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 30,2 mln złotych, czyli 19,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sulejówka wyniosła w 2022 roku 146,0 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13%). W budżecie Sulejówka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,8 tys złotych na mieszkańca (26,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 27,0 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,6%.
 • Wydatki budżetu w Sulejówku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sulejówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sulejówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sulejówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,7 mln

  3,9 tys(100%)

  84,9 mln

  4,4 tys(100%)

  94,9 mln

  4,8 tys(100%)

  134,3 mln

  6,8 tys(100%)

  130,3 mln

  6,6 tys(100%)

  136,8 mln

  6,4 tys(100%)

  153,5 mln

  7,2 tys(100%)

  157,8 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,4 mln

  1,5 tys(37.5%)

  32,5 mln

  1,7 tys(38.2%)

  34,2 mln

  1,7 tys(36%)

  40,5 mln

  2,1 tys(30.2%)

  45,8 mln

  2,3 tys(35.2%)

  46,1 mln

  2,3 tys(33.7%)

  51,0 mln

  2,6 tys(33.2%)

  59,2 mln

  2,8 tys(37.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  17,8 mln

  916(23.6%)

  12,9 mln

  664(15.2%)

  11,1 mln

  565(11.7%)

  28,5 mln

  1,4 tys(21.3%)

  23,5 mln

  1,2 tys(18%)

  17,6 mln

  881(12.8%)

  30,4 mln

  1,5 tys(19.8%)

  24,4 mln

  1,1 tys(15.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,4 mln

  484(12.5%)

  8,1 mln

  417(9.6%)

  12,9 mln

  656(13.6%)

  25,4 mln

  1,3 tys(18.9%)

  15,4 mln

  778(11.8%)

  17,0 mln

  853(12.4%)

  11,5 mln

  575(7.5%)

  15,6 mln

  733(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,7 mln

  345(8.9%)

  7,6 mln

  389(8.9%)

  8,0 mln

  408(8.5%)

  9,0 mln

  454(6.7%)

  9,1 mln

  458(7%)

  9,6 mln

  483(7%)

  10,3 mln

  518(6.7%)

  11,2 mln

  523(7.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  593,4 tys

  30,5(0.8%)

  729,5 tys

  37,4(0.9%)

  749,4 tys

  38,1(0.8%)

  1,4 mln

  69,2(1%)

  1,2 mln

  61,2(0.9%)

  1,7 mln

  86,3(1.3%)

  5,4 mln

  271(3.5%)

  7,2 mln

  336(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  341(8.8%)

  17,0 mln

  873(20%)

  3,2 mln

  162(3.3%)

  3,2 mln

  162(2.4%)

  4,0 mln

  202(3.1%)

  4,6 mln

  231(3.4%)

  4,8 mln

  242(3.1%)

  5,7 mln

  268(3.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,3 mln

  68,7(1.8%)

  725,9 tys

  37,2(0.9%)

  829,7 tys

  42,2(0.9%)

  602,5 tys

  30,6(0.4%)

  854,9 tys

  43,1(0.7%)

  749,0 tys

  37,5(0.5%)

  897,4 tys

  45,0(0.6%)

  5,1 mln

  237(3.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  24,9 tys

  1,2(0%)

  4,2 mln

  199(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,3 mln

  65,9(1.7%)

  1,3 mln

  66,3(1.5%)

  1,1 mln

  57,0(1.2%)

  816,8 tys

  41,4(0.6%)

  1,0 mln

  50,4(0.8%)

  957,2 tys

  48,0(0.7%)

  566,5 tys

  28,4(0.4%)

  3,2 mln

  149(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  58,1(1.5%)

  1,3 mln

  64,3(1.5%)

  2,3 mln

  119(2.5%)

  2,9 mln

  145(2.1%)

  1,2 mln

  58,4(0.9%)

  3,7 mln

  188(2.7%)

  3,9 mln

  196(2.5%)

  2,7 mln

  128(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  610,8 tys

  31,4(0.8%)

  807,1 tys

  41,4(1%)

  903,1 tys

  45,9(1%)

  1,3 mln

  65,0(1%)

  1,4 mln

  69,3(1.1%)

  1,2 mln

  61,2(0.9%)

  1,3 mln

  66,3(0.9%)

  1,3 mln

  61,6(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  341,6 tys

  17,5(0.5%)

  407,9 tys

  20,9(0.5%)

  409,3 tys

  20,8(0.4%)

  398,6 tys

  20,2(0.3%)

  403,9 tys

  20,4(0.3%)

  323,4 tys

  16,2(0.2%)

  466,5 tys

  23,4(0.3%)

  564,9 tys

  26,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  61,1(1.6%)

  1,2 mln

  61,2(1.4%)

  1,3 mln

  68,0(1.4%)

  1,5 mln

  74,6(1.1%)

  1,5 mln

  77,2(1.2%)

  1,4 mln

  71,7(1%)

  1,5 mln

  74,0(1%)

  297,2 tys

  13,9(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  102,3 tys

  5,3(0.1%)

  115,6 tys

  5,9(0.1%)

  133,5 tys

  6,8(0.1%)

  649,4 tys

  32,9(0.5%)

  176,5 tys

  8,9(0.1%)

  188,5 tys

  9,5(0.1%)

  189,0 tys

  9,5(0.1%)

  217,5 tys

  10,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,9 tys

  0,8(0%)

  117,5 tys

  6,0(0.1%)

  215,6 tys

  11,0(0.2%)

  293,1 tys

  14,9(0.2%)

  179,0 tys

  9,0(0.1%)

  127,1 tys

  6,4(0.1%)

  93,7 tys

  4,7(0.1%)

  11,3 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  98,5 tys

  5,1(0.1%)

  12,4 tys

  0,6(0%)

  8,3 tys

  0,4(0%)

  98,2 tys

  5,0(0.1%)

  110,8 tys

  5,6(0.1%)

  94,4 tys

  4,7(0.1%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  974

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  145,8 tys

  7,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,9 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  14,9 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sulejówku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sulejówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sulejówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sulejówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,4 mln

  3,8 tys(100%)

  84,2 mln

  4,3 tys(100%)

  88,0 mln

  4,5 tys(100%)

  118,3 mln

  6,0 tys(100%)

  127,8 mln

  6,5 tys(100%)

  148,7 mln

  7,0 tys(100%)

  146,5 mln

  6,9 tys(100%)

  146,0 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  38,8 mln

  2,0 tys(52.1%)

  41,4 mln

  2,1 tys(49.1%)

  41,3 mln

  2,1 tys(46.9%)

  44,5 mln

  2,3 tys(37.7%)

  48,1 mln

  2,4 tys(37.7%)

  47,6 mln

  2,4 tys(32%)

  53,9 mln

  2,7 tys(36.8%)

  55,0 mln

  2,6 tys(37.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,4 mln

  739(19.3%)

  16,2 mln

  830(19.2%)

  18,4 mln

  937(20.9%)

  20,7 mln

  1,0 tys(17.5%)

  24,7 mln

  1,2 tys(19.3%)

  30,4 mln

  1,5 tys(20.5%)

  33,4 mln

  1,7 tys(22.8%)

  33,4 mln

  1,6 tys(22.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,6 mln

  494(12.9%)

  2,3 mln

  117(2.7%)

  4,6 mln

  233(5.2%)

  10,2 mln

  520(8.7%)

  12,5 mln

  629(9.8%)

  26,0 mln

  1,3 tys(17.5%)

  16,1 mln

  810(11%)

  18,9 mln

  888(13%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  186,1 tys

  9,6(0.2%)

  8,7 tys

  0,4(0%)

  7,0 tys

  0,4(0%)

  50,0 tys

  2,5(0%)

  36,6 tys

  1,8(0%)

  17,7 tys

  0,9(0%)

  22,6 tys

  1,1(0%)

  4,3 mln

  201(2.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  875

  0,0(0%)

  925

  0,0(0%)

  1,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  199(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  90,9(2.4%)

  5,7 mln

  293(6.8%)

  154,4 tys

  7,9(0.2%)

  6,3 mln

  317(5.3%)

  7,3 mln

  367(5.7%)

  2,7 mln

  136(1.8%)

  2,8 mln

  138(1.9%)

  4,1 mln

  191(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  93,6(2.4%)

  1,9 mln

  96,4(2.2%)

  2,9 mln

  149(3.3%)

  2,7 mln

  135(2.3%)

  2,9 mln

  148(2.3%)

  3,2 mln

  160(2.1%)

  2,9 mln

  147(2%)

  3,1 mln

  145(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  120(3.1%)

  1,5 mln

  79,0(1.8%)

  1,8 mln

  89,2(2%)

  14,6 mln

  739(12.3%)

  6,1 mln

  309(4.8%)

  5,6 mln

  281(3.8%)

  3,7 mln

  183(2.5%)

  2,4 mln

  114(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  237(6.2%)

  14,8 mln

  760(17.6%)

  1,2 mln

  60,6(1.4%)

  1,1 mln

  56,1(0.9%)

  1,3 mln

  66,6(1%)

  1,3 mln

  65,0(0.9%)

  1,4 mln

  71,1(1%)

  2,2 mln

  103(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  44,2 tys

  2,3(0.1%)

  13,6 tys

  0,7(0%)

  38,2 tys

  1,9(0%)

  21,0 tys

  1,1(0%)

  248,2 tys

  12,5(0.2%)

  148,5 tys

  7,4(0.1%)

  1,5 mln

  75,9(1%)

  1,7 mln

  77,5(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  473,6 tys

  24,3(0.6%)

  183,0 tys

  9,4(0.2%)

  242,5 tys

  12,3(0.3%)

  254,4 tys

  12,9(0.2%)

  200,4 tys

  10,1(0.2%)

  386,4 tys

  19,4(0.3%)

  282,8 tys

  14,2(0.2%)

  418,6 tys

  19,6(0.3%)

  Handel

  [Dział 500]

  126,2 tys

  6,5(0.2%)

  114,5 tys

  5,9(0.1%)

  115,1 tys

  5,9(0.1%)

  118,0 tys

  6,0(0.1%)

  110,8 tys

  5,6(0.1%)

  505,3 tys

  25,3(0.3%)

  123,6 tys

  6,2(0.1%)

  146,3 tys

  6,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  122,5 tys

  6,3(0.2%)

  87,6 tys

  4,5(0.1%)

  92,8 tys

  4,7(0.1%)

  72,9 tys

  3,7(0.1%)

  56,2 tys

  2,8(0%)

  34,1 tys

  1,7(0%)

  27,1 tys

  1,4(0%)

  39,9 tys

  1,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,5 tys

  0,4(0%)

  11,6 tys

  0,6(0%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  11,4 tys

  0,6(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  40,4 tys

  2,0(0%)

  31,9 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  98,5 tys

  5,1(0.1%)

  12,4 tys

  0,6(0%)

  8,3 tys

  0,4(0%)

  98,2 tys

  5,0(0.1%)

  110,8 tys

  5,6(0.1%)

  94,4 tys

  4,7(0.1%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  882

  0,0(0%)

  715

  0,0(0%)

  493

  0,0(0%)

  546

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  953

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,0 tys

  2,8(0%)

  115,6 tys

  5,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  945

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sulejówek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 735 mieszkańców Sulejówka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 363 kobiet oraz 2 370 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców Sulejówka, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Sulejówka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sulejówku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,2%) oraz średnie zawodowe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,2%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2021 w Sulejówku mieściło się 5 przedszkoli, w których do 33 oddziałów uczęszczało 686 dzieci (330 dziewczynek oraz 356 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Sulejówku mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 300 dzieci (162 dziewczynki oraz 138 chłopców). Dostępnych było 300 miejsc.

  20,2% mieszkańców Sulejówka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 21,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 943 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 10 szkół podstawowych, w których w 143 oddziałach uczyło się 3 045 uczniów (1 477 kobiet oraz 1 568 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sulejówku placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 69 oddziałach uczyło się 1 296 uczniów (662 kobiety oraz 634 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,1% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 30,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 152,48.

  W Sulejówku znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 776 uczniów (400 kobiet oraz 376 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 184 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sulejówku placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 349 uczniów (160 kobiet oraz 189 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 96 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,2 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,2% mieszkańców Sulejówka w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 19,4% mężczyzn).

 • 25,6% Wykształcenie wyższe
 • Sulejówek
  25,6%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 31,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,4%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Sulejówek
  3,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,9%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Sulejówek
  19,9%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,8%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Sulejówek
  11,6%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 943 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Sulejówek
  943,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,92
  Województwo
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 7 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 33 Oddziały
 • 16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 690 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sulejówek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 686 Dzieci
 • 330 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 356 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 202 3 lata
 • 202
 • 240 4 lata
 • 240
 • 197 5 lata
 • 197
 • 41 6 lat
 • 41
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 103 3 lata
 • 103
 • 113 4 lata
 • 113
 • 94 5 lata
 • 94
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 99 3 lata
 • 99
 • 127 4 lata
 • 127
 • 103 5 lata
 • 103
 • 23 6 lat
 • 23
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 375 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 53,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 53,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 28,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sulejówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sulejówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole Nr1
  Publiczne
  22 783-10-43
  22 783-10-43
  ul. Paderewskiego 47
  05-070 Sulejówek
  615015
  Miejskie Przedszkole nr 2
  Publiczne
  22 783-50-24
  22 783-50-24
  ul. Szosowa 7
  05-071 Sulejówek
  512512
  Jaskinia Talentow
  Niepubliczny
  ul. Kombatantów 65
  05-070 Sulejówek
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Artystyczno - Językowy Akademia Malucha
  Niepubliczny
  60 920-87-03
  ul. Wiśniowa 7
  05-070 Sulejówek
  ---
  Przedszkole "Przytulanka" Agata Bal
  Niepubliczny
  50 612-10-72
  ul. Kolbego 10 B
  05-070 Sulejówek
  ---
  Punkt Przedszkolny Smerfuś
  Niepubliczny
  51 660-64-49
  ul. Zamojska 21
  05-071 Sulejówek
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Oleńka"
  Niepubliczne
  22 760-24-64
  22 760-24-64
  ul. Armii Krajowej 34
  05-071 Sulejówek
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Delfinek"
  Niepubliczne
  22 783-36-39
  22 783-13-76
  ul. Drobiarska 56
  05-070 Sulejówek
  ---
 • Szkoły podstawowe w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sulejówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 139 Oddziały
 • 3 038 Uczniowie
 • 1 475 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 563 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 343 Uczniowie w 1 klasie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 179 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 376 Absolwenci
 • 194 Kobiety
  (absolwenci)
 • 182 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 2 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Sulejówek
  21,3
  woj. mazowieckie
  17,3
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21,3
 • 21,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21,3
 • 21,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,9
 • 1,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,8
 •  
 • 147,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 129,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 152,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Sulejówek
  152,48
  Województwo
  98,13
  Cała Polska
  95,71
 • 150,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Sulejówek
  150,98
  Województwo
  97,07
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sulejówek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sulejówek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sulejówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sulejówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr3 (im.Marszałka Józefa Piłsudskiego)
  Publiczna
  22 783-55-00
  22 783-50-19
  ul. Głowackiego 47
  05-071 Sulejówek
  3270756
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego)
  Publiczna
  22 783-35-57
  22 783-35-57
  ul. Idzikowskiego 2a
  05-070 Sulejówek
  24555-
  Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi (Stefan Czarniecki)
  Publiczna
  22 783-11-97
  22 783-35-81
  ul. Okuniewska 2
  05-070 Sulejówek
  14236-
  Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne
  Niepubliczna
  22 299-12-02
  ul. Krasickiego 59
  05-070 Sulejówek
  ---
  Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich (Rodzina Moraczewskich)
  Niepubliczna
  22 783-30-20
  22 783-30-20
  ul. Paderewskiego 29
  05-070 Sulejówek
  ---
  Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich (Zofia i Jędrzej Moraczewscy)
  Niepubliczna
  22 783-26-59
  22 783-26-59
  ul. Żeromskiego 18
  05-070 Sulejówek
  ---
  Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwarych Serc"
  Niepubliczna
  22 783-50-21
  ul. 3 Maja 36
  05-071 Sulejówek
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Sulejówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 714 Uczniowie
 • 372 Kobiety
  (uczniowie)
 • 342 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,1%
  47,9%
 • 174 Uczniowie w 1 klasie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 165 Absolwenci
 • 100 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 62 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,2%
  54,8%
 • 19 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  22,2
  Województwo
  26,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 30,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Sulejówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sulejówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogolnoksztalcace
  Publiczne
  22 783-14-59
  22 783-10-09
  ul. Paderewskiego 29
  05-070 Sulejówek
  7149-
  Liceum Ogolnoksztalcace dla Doroslych
  Publiczne
  22 783-14-59
  22 783-10-09
  ul. Paderewskiego 29
  05-070 Sulejówek
  379-
  Prywatna Szkoła Muzyczna II st im. I.J. Paderewskiego (Ignacy Jan Paderewski)
  Niepubliczna
  22 783-26-59
  22 783-26-59
  ul. Żeromskiego 18
  05-070 Sulejówek
  ---
  Prywatna Szkoła Muzyczna I st (I.J.Paderewski)
  Niepubliczna
  22 783-26-59
  22 783-26-59
  ul. Żeromskiego 18
  05-070 Sulejówek
  ---
  Prywatna Szkoła Muzyczna I st (Ignacy Jan Paderewski)
  Niepubliczna
  22 783-26-59
  22 783-26-59
  ul. Żeromskiego 18
  05-070 Sulejówek
  ---
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  22 783-14-59
  22 783-10-09
  ul. Paderewskiego 29
  05-070 Sulejówek
  ---
  Zasadnicza Szkola Zawodowa
  Publiczna
  ul. Paderewskiego 29
  05-070 Sulejówek
  ---
  Technikum Reklamy i Handlu
  Publiczne
  22 783-14-59
  22 783-10-09
  ul. Paderewskiego 29
  05-070 Sulejówek
  ---
  Szkola policealna
  Publiczna
  22 783-14-59
  22 783-10-09
  ul. Paderewskiego 29
  05-070 Sulejówek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 20,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sulejówek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sulejówek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sulejówek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sulejówek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sulejówku

 • Według danych GUS z 2022 roku w Sulejówku znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sulejówku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sulejówku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sulejówku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 39 (uczestnicy: 6 750)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 150)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 80)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 3 000)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 3 000)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 280)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 180)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 31)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 5)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 14)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 158)
  • teatralne: 4 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 1 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Sulejówku działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 54 869 zwiedzających, co daje 25 754 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Sulejówku działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 48 316 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 42 244 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  Według danych z 2016 w Sulejówku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 128 członków. Zarejestrowano 128 ćwiczących (mężczyźni: 61, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 26, dziewczęta do lat 18: 66). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sulejówku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sulejówku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sulejówka znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sulejówku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1911 r. (ul. 11 Listopada 139)dnia 1987-06-05, wykaz dokumentów: 1299-A z 1987-06-05
  • Zieleń towarzysząca z 1911 r.dnia 1987-06-05, wykaz dokumentów: 1299-A z 1987-06-05
  • Willa z 1923 r. (ul. Oleandrów 5)dnia 1988-04-29, wykaz dokumentów: 1348 z 1988-04-29
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Oleandrów 3)dnia 1988-04-29, wykaz dokumentów: 1348 z 1988-04-29
  • Willa z 1920 r. (ul. Ignacego Paderewskiego 94)dnia 1988-04-29, wykaz dokumentów: 1348 z 1988-04-29
  • Zespół - willa z 1923 r. (ul. Oleandrów 3)dnia 1988-04-29, wykaz dokumentów: 1348 z 1988-04-29
  • Willa z 1912 r. (ul. Dworcowa 147)dnia 2009-10-21, wykaz dokumentów: 4164-1/39-1/09 z 2009-10-21
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Dworcowa 55)dnia 2014-07-31, wykaz dokumentów: A-1267 z 2014-07-31
  • Dworzec z 1910 r.dnia 2016-06-09, wykaz dokumentów: A-1338 z 2016-06-09
 • Formy ochrony przyrody w Sulejówku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sulejówka znajduje się 45 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sulejówku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Aleja Dębów - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: pierśnica 120-340, Data ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: szpaler drzew dł. ok. 250M początek od strony ul. Drobiarskiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1974-05-15
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1974-05-15
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1974-05-15
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-02-27, Opis granicy: na niezabudowanym placu między ul. Nałkowskiej i terenami PKP obok sadzawki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-02-10
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-02-10, Opis granicy: ok. 100m od ulicy na polu obok lasu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-07-30, Opis granicy: posesja zabytkowa
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-09-15, Opis granicy: rośnie częściowo w lini ogrodzenia ogrodzony siatką
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-10-18
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1980-09-18, Opis granicy: przy zabudowaniach mieszkalnych od str. Północnej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-09-18, Opis granicy: obok budynku mieszkalnego PKP
  • Pomnik przyrodyOpis: teren drogi gminnej na pograniczu z terenem pkp, Data ustanowienia: 1980-09-18, Opis granicy: vis a vis posesji Nr 118 i 120
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-09-18
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-09-18, Opis granicy: pole vis a vis plantacji świerków stanowiącej własnośc prywatną
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1984-12-31, Opis granicy: posesja zabytkowa
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1984-12-31
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-09-12
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1986-12-18
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1986-12-18, Opis granicy: przy drodze publicznej biegnącej wzdłuż wschodniej strony terenu ogrodzonego murem
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-12-27, Opis granicy: obok posesji Nr 135
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1990-12-27, Opis granicy: w odległości ok. 25M od budynku mieszkalnego
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo grusza pospolita (Pyrus communis), Data ustanowienia: 1991-11-30, Opis granicy: naprzeciw elektrowni w polu dwupienna
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb z kapliczka, Data ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: obok narożnej posesji pod adresem ul. Żeromskiego 76
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: w ogrodzie przydomowym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-12-10
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: od ul. Reymonta przy wejściu do banku
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: południowa strona stacji PKP Miłosna między peronami a budynkiem starej elektrowni obok przejścia podziemnego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: pobocze ul. Kilińskiego przy drugiej posesji od narożnika ul. Wyspiańskiego naprzeciw Kościoła
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: las Księzy Marianów obok siatki ogrodzeniowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: róg dróg ul. Poziomkowej i Drobiarskiej za posiadłością ogrodzoną murem
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: drugi dąb w kolejności za posiadłością ogrodzoną murem w kierunku zach. Pl 50m od granicy działki lewa strona pobocza drogi
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: pobocze ulicy obok posesji Nr 54
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: wschodnia strona lasu od strony ul. Drobiarskiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: naprzeciw połduniowej stronie muru grodzącego posesje na obrzeżu lasu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-12-10, Opis granicy: obok Willi Wandy przy drodze łączącej ul. Kolejową i Okrzei
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: posesja zabytkowa
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: teren parku przydomowego po prawej stronie przy wejsciu
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: między budynkiem a ulicą
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: obok osiedla mieszkalnego i stadionu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: ok 20m w głąb lasu na wysokości drewnianego niezamieszkałego domu
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: wzdłuż ogrodzenia działki kiedyś z kurnikami hodowlanymi
  • Pomnik przyrody (grupa drzew)Opis: dąb szypułkowy o obwodzie pnia mierzonym na wys. 130 cm wynoszącym 260 cm drzewo jest usytuowane w ogrodzie przydomowym od strony południowej budynku mieszkalnego;, Data ustanowienia: 2005-03-05, Opis granicy: ul. 11-go Listopada 4 Sulejówek
  • Pomnik przyrodyOpis: sosna zwyczajna obwód pnia na wys. 130 cm: 225 cm, Data ustanowienia: 2008-01-12, Opis granicy: Rośnie na nieruchomości przy ul. Reymonta 30 w ogrodzie od strony południowej przy granicy nieruchomości

Sulejówek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Sulejówku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 32,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Sulejówku znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mińskiego.

  Powiat miński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sulejówku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sulejówku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 32,81 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Sulejówek
  32,8
  Województwo
  52,6
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Sulejówek
  0,0
  Województwo
  5,2
  Polska
  5,0
 • 37,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  37,5
  woj. mazowieckie
  61,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Sulejówek
  0,0
  Mazowieckie
  10,0
  Polska
  8,9
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  114,3
  woj. mazowieckie
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Sulejówku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8 078,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Sulejówek
  8 078,7 km
  Województwo
  796,1 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 7,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Sulejówek
  7,3 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sulejówek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 637droga wojewódzka nr 637(Warszawa - Sulejówek - Okuniew - Zagórze - Michałow - Pustelnik - Mały Stanisławów - Stanisławów - Osęczyzna - Poręby Nowe - Dobre - Walentów - Świdrów - Zakrzew - Pniewnik - Roguszyn - Liw - Węgrów)
  • DW 638droga wojewódzka nr 638( Sulejówek - Wesoła)