Powiat mielecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat mielecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 135 817 Liczba mieszkańców
 • 881 km2 Powierzchnia
 • 154 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 48,2% Stopa urbanizacji
 • Zbigniew Tymuła Starosta
 • ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec Adres starostwa powiatowego
 • RMI Tablice rejestracyjne
Powiat mielecki na mapie
Identyfikatory
 • 1811 TERYT (TERC)
Herb powiatu mieleckiego
powiat mielecki herb
Flaga powiatu mieleckiego
powiat mielecki flaga

powiat mielecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
17 780 09 70
17 780 09 73
Sienkiewicza 54
39-300 Mielec
Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
17 584 53 99
17 584 53 19
Wyspiańskiego 8
39-300 Mielec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu
17 780 05 63
17 788 62 00
M. C. Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Mielec
17 586 30 21
17 586 30 21
M.C.Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
17 583 04 20
17 583 04 21
M.C-Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
Starostwo Powiatowe w Mielcu
(17) 780-04-00
(17) 780-05-30
ul. Wyspiańskiego
39-300 Mielec

Powiat mielecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat mielecki ma 135 817 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mieleckiego w 2050 roku wynosi 120 572, z czego 60 607 to kobiety, a 59 965 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu mieleckiego zawarli w 2021 roku 605 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców powiatu mieleckiego jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat mielecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -399. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,93 na 1000 mieszkańców powiatu mieleckiego. W 2021 roku urodziło się 1 243 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 319 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 26,1% zgonów w powiecie mieleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,8% zgonów w powiecie mieleckim były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu mieleckiego przypada 12.06 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 076 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 362 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu mieleckiego -286. W tym samym roku 55 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 44.

  60,4% mieszkańców powiatu mieleckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu mieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 135 817 Liczba mieszkańców
 • 68 946 Kobiety
 • 66 871 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie mieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie mieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie mieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mieleckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 120 572 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 60 607 Kobiety
 • 59 965 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie mieleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie mieleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie mieleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu mieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,4 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat mielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu mieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat mielecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat mielecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat mielecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  Podkarpackie
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat mielecki
  58,0%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. mielecki
  8,2%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. mielecki
  5,0%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • pow. mielecki
  0,7%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie mieleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,4
  woj. podkarpackie
  4,4
  Cały kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  Województwo
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 605 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie mieleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -399 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -184 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -215 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,9
  Podkarpackie
  -4,1
  Cała Polska
  -4,9
 • -4,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie mieleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie mieleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie mieleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie mieleckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 243 Urodzenia żywe
 • 620 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 623 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat mielecki
  9,1
  Województwo
  8,5
  Kraj
  8,7
 • 38,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat mielecki
  38,8
  Województwo
  35,9
  Cały kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 319 g Średnia waga noworodków
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 372 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 319 g
  woj. podkarpackie
  3 325 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 101 Waga 4000g - 4499g
 • 101
 • 373 Waga 3500g - 3999g
 • 373
 • 487 Waga 3000g - 3499g
 • 487
 • 204 Waga 2500g - 2999g
 • 204
 • 54 Waga 2000g - 2499g
 • 54
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. mielecki
  1,30
  Podkarpackie
  1,22
  Cała Polska
  1,32
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat mielecki
  0,65
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,64
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. mielecki
  0,76
  Podkarpackie
  0,68
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie mieleckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 642 Zgony
 • 804 Kobiety
  (Zgony)
 • 838 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat mielecki
  12,1
  Województwo
  12,5
  Polska
  13,6
 • 132,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  132,1
  Województwo
  147,8
  Cały kraj
  156,7
 • 1,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  1,6
  woj. podkarpackie
  4,1
  Kraj
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,0
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mieleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat mielecki
  26,1%
  Podkarpackie
  33,5%
  Kraj
  34,8%
 • 16,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  16,8%
  woj. podkarpackie
  18,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat mielecki
  7,7%
  Podkarpackie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 380 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,3
  Polska
  74,4
 • 205,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat mielecki
  205,9
  Województwo
  228,6
  Kraj
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  205,4
  Cały kraj
  246,5
 • 320,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 317,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. mielecki
  320,1
  Województwo
  424,1
  Cała Polska
  475,8
 • 48,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 60,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  48,0
  Podkarpackie
  51,4
  Polska
  70,6
 • 35,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. mielecki
  35,2
  woj. podkarpackie
  27,6
  Polska
  32,6
 • 2,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. mielecki
  2,9
  woj. podkarpackie
  5,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat mielecki
  0,2%
  Podkarpackie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie mieleckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. mielecki
  15,0
  Województwo
  30,0
  Kraj
  36,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. mielecki
  12,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 14 powieszenie się
 • 14
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 6 50-60 lat
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony17
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 17 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony16
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 076 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 550 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 526 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 55 Zameldowania z zagranicy
 • 20 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 362 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 728 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 634 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -242 Saldo migracji
 • -162 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -80 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -286 Saldo migracji wewnętrznych
 • -178 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -108 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 44 Saldo migracji zagranicznych
 • 16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 28 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie mieleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat mielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mielecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie mieleckim oddano do użytku 648 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,77 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie mieleckim to 42 803 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 314 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie mieleckim to 4,83 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie mieleckim to 120,20 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,34% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,05% mieszkań posiada łazienkę, 82,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 71,70% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie mieleckim 227 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 565 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 494 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 69 transakcji (mediana cen - 5 147 zł/m2, średnia - 4 655 zł/m2), a na rynku wtórnym 158 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 445 zł/m2, średnia - 4 410 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 565 zł
 • Powiat
  4 565 zł
  woj. podkarpackie
  4 988 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 565 zł Ogółem
 • 4 565 zł
 • 4 809 zł do 40 m2
 • 4 809 zł
 • 4 942 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 942 zł
 • 4 414 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 414 zł
 • 3 676 zł od 80,1 m2
 • 3 676 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 494 zł
 • Powiat
  4 494 zł
  Podkarpackie
  4 799 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 494 zł Ogółem
 • 4 494 zł
 • 4 806 zł do 40 m2
 • 4 806 zł
 • 4 785 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 785 zł
 • 4 384 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 384 zł
 • 3 511 zł od 80,1 m2
 • 3 511 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 227
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m2113
  • od 60,1 do 80 m265
  • od 80,1 m217
 • 32 do 40 m2
 • 113 od 40,1 do 60 m2
 • 65 od 60,1 do 80 m2
 • 17 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie mieleckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 147 zł
 • pow. mielecki
  5 147 zł
  Województwo
  5 359 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 5 147 zł Ogółem
 • 5 147 zł
 • 5 173 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 173 zł
 • 4 431 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 431 zł
 • 4 104 zł od 80,1 m2
 • 4 104 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 655 zł
 • Tutaj
  4 655 zł
  Podkarpackie
  5 166 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 655 zł Ogółem
 • 4 655 zł
 • 5 160 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 160 zł
 • 4 481 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 481 zł
 • 3 682 zł od 80,1 m2
 • 3 682 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 69
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m235
  • od 60,1 do 80 m226
  • od 80,1 m28
 • 0 do 40 m2
 • 35 od 40,1 do 60 m2
 • 26 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 445 zł
 • Tutaj
  4 445 zł
  Podkarpackie
  4 436 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 4 445 zł Ogółem
 • 4 445 zł
 • 4 809 zł do 40 m2
 • 4 809 zł
 • 4 435 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 435 zł
 • 4 414 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 414 zł
 • 3 309 zł od 80,1 m2
 • 3 309 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 410 zł
 • pow. mielecki
  4 410 zł
  Podkarpackie
  4 469 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 4 410 zł Ogółem
 • 4 410 zł
 • 4 806 zł do 40 m2
 • 4 806 zł
 • 4 594 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 594 zł
 • 4 322 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 322 zł
 • 3 368 zł od 80,1 m2
 • 3 368 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 158
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m278
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m29
 • 32 do 40 m2
 • 78 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42 803 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 313,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  313,70
  woj. podkarpackie
  324,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. mielecki
  81,10 m2
  Województwo
  82,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 25,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. mielecki
  25,40 m2
  woj. podkarpackie
  26,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. mielecki
  4,08
  Województwo
  4,11
  Cały kraj
  3,82
 • 3,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. mielecki
  3,19
  Podkarpackie
  3,09
  Polska
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. mielecki
  0,78
  Województwo
  0,75
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 648 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. mielecki
  4,77
  Podkarpackie
  4,69
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3 127 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat mielecki
  4,83
  woj. podkarpackie
  4,60
  Kraj
  3,90
 • 23,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat mielecki
  23,02
  Województwo
  21,59
  Cały kraj
  24,07
 • 77 891 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 120,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. mielecki
  120,2 m2
  Podkarpackie
  110,5 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,57 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,57 m2
  woj. podkarpackie
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,34%
  Województwo
  94,86%
  Cały kraj
  96,97%
 • 92,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat mielecki
  92,48%
  woj. podkarpackie
  92,04%
  Cała Polska
  94,01%
 • 91,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  91,05%
  woj. podkarpackie
  89,99%
  Cała Polska
  91,78%
 • 82,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat mielecki
  82,98%
  woj. podkarpackie
  78,75%
  Cały kraj
  83,08%
 • 71,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  71,70%
  woj. podkarpackie
  75,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat mielecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie mieleckim na 1000 mieszkańców pracuje 290osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 44,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie mieleckim wynosiło w 2021 roku 4,4% (5,0% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mieleckim wynosiło 5 233,93 PLN, co odpowiada 87.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mieleckiego 10 100 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 430 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -670.

  27,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mieleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,5% w przemyśle i budownictwie, a 11,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 290 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  290,0
  Województwo
  221,0
  Kraj
  257,0
 • 4,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,0% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • pow. mielecki
  4,4%
  woj. podkarpackie
  8,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie mieleckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie mieleckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie mieleckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 234 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat mielecki
  5 234 PLN
  Podkarpackie
  5 172 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie mieleckim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 100 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 430 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -670 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,2% Pozostałe
 • 27,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie mieleckim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 363 Pracujący ogółem
 • 17 635 Kobiety
 • 21 728 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie mieleckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat mielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. mielecki
  65,6
  woj. podkarpackie
  64,6
  Cała Polska
  69,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,7
  woj. podkarpackie
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 112,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. mielecki
  112,1
  woj. podkarpackie
  116,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat mielecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie mieleckim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 556 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 593 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 905 nowych podmiotów, a 523 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (933) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (749) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (879) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (396) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie mieleckim najwięcej (814) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 045) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (134) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,0% (3 764) podmiotów, a 69,0% (8 658) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie mieleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 556 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 134 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 764 Przemysł i budownictwo
 • 8 658 Pozostała działalność
 • 905 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie mieleckim w 2021 roku
 • 523 Podmioty wyrejestrowane w powiecie mieleckim w 2021 roku
 • 9 593 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 045 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 045
 • 402 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 402
 • 97 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 97
 • 11 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 12 544 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 544
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 931 Spółki handlowe ogółem
 • 931
 • 86  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 86
 • 20  Spółki handlowe - akcyjne
 • 20
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 696  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 696
 • 81    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 81
 • 814 Spółki cywilne ogółem
 • 814
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 593 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 241 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 241
 • 1 828 Budownictwo
 • 1 828
 • 1 284 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 284
 • 953 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 953
 • 664 Transport i gospodarka magazynowa
 • 664
 • 643 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 643
 • 485 Pozostała działalność
 • 485
 • 274 Informacja i komunikacja
 • 274
 • 252 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 252
 • 241 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 241
 • 224 Edukacja
 • 224
 • 218 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 218
 • 101 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 101
 • 84 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 84
 • 69 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 69
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mielecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie mieleckim stwierdzono 1 523 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie mieleckim wynosi 65,70% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu mieleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,69 (wykrywalność 43%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,26 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,96 (56%), drogowe - 1,38 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 523 Przestępstwa ogółem
 • 1 523
 • 852 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 852
 • 403 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 403
 • 188 Przestępstwa drogowe
 • 188
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 774 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 774
 • 11,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat mielecki
  11,19
  woj. podkarpackie
  13,75
  Polska
  21,51
 • 6,26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. mielecki
  6,26
  woj. podkarpackie
  6,80
  Kraj
  12,82
 • 2,96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat mielecki
  2,96
  Podkarpackie
  4,84
  Polska
  5,89
 • 1,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,38
  woj. podkarpackie
  1,58
  Cała Polska
  1,85
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,17
  Województwo
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 5,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,69
  Podkarpackie
  7,04
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  66%
  Województwo
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  61%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  64%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat mielecki
  56%
  woj. podkarpackie
  72%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. mielecki
  96%
  Podkarpackie
  91%
  Cała Polska
  89%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  43%
  Województwo
  61%
  Cała Polska
  53%

Powiat mielecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu mieleckiego wyniosła w 2021 roku 177,6 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu mieleckiego - 41.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,7 mln złotych, czyli 15,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu mieleckiego wyniosła w 2021 roku 178,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.8%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6.1%). W budżecie powiatu mieleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 255 złotych na mieszkańca (19,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,2 złotych na mieszkańca (1,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie mieleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu mieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu mieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  129,4 mln

  949(100%)

  113,7 mln

  835(100%)

  112,2 mln

  824(100%)

  140,4 mln

  1,0 tys(100%)

  144,3 mln

  1,1 tys(100%)

  149,1 mln

  1,1 tys(100%)

  174,2 mln

  1,3 tys(100%)

  177,6 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  46,8 mln

  344(36.2%)

  49,6 mln

  364(43.6%)

  47,1 mln

  345(41.9%)

  53,7 mln

  393(38.2%)

  53,8 mln

  394(37.3%)

  58,8 mln

  430(39.4%)

  66,7 mln

  489(38.3%)

  73,8 mln

  543(41.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,4 mln

  113(11.9%)

  8,3 mln

  60,8(7.3%)

  10,6 mln

  78,1(9.5%)

  17,6 mln

  129(12.5%)

  18,2 mln

  133(12.6%)

  17,0 mln

  124(11.4%)

  31,4 mln

  230(18%)

  30,5 mln

  225(17.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,1 mln

  111(11.7%)

  12,3 mln

  90,2(10.8%)

  10,9 mln

  79,9(9.7%)

  15,2 mln

  111(10.8%)

  15,6 mln

  114(10.8%)

  14,0 mln

  102(9.4%)

  15,1 mln

  111(8.7%)

  15,8 mln

  117(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,5 mln

  84,1(8.9%)

  10,8 mln

  79,4(9.5%)

  10,6 mln

  77,9(9.5%)

  9,2 mln

  67,5(6.6%)

  9,3 mln

  68,0(6.4%)

  9,4 mln

  69,1(6.3%)

  11,1 mln

  81,4(6.4%)

  11,1 mln

  81,7(6.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,6 mln

  55,5(5.8%)

  8,0 mln

  58,3(7%)

  8,0 mln

  59,0(7.2%)

  8,3 mln

  60,9(5.9%)

  12,0 mln

  88,1(8.3%)

  10,3 mln

  75,6(6.9%)

  10,9 mln

  80,1(6.3%)

  11,1 mln

  81,7(6.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  11,3 mln

  82,6(8.7%)

  9,3 mln

  68,2(8.2%)

  9,1 mln

  66,9(8.1%)

  9,0 mln

  65,9(6.4%)

  8,8 mln

  64,3(6.1%)

  9,5 mln

  69,2(6.3%)

  9,8 mln

  71,5(5.6%)

  10,5 mln

  77,3(5.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,0 mln

  44,2(4.7%)

  5,8 mln

  42,4(5.1%)

  5,8 mln

  42,8(5.2%)

  6,5 mln

  47,4(4.6%)

  6,1 mln

  44,6(4.2%)

  7,5 mln

  55,0(5%)

  7,1 mln

  52,3(4.1%)

  6,6 mln

  48,7(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,2 mln

  60,1(6.3%)

  4,3 mln

  31,4(3.8%)

  3,6 mln

  26,4(3.2%)

  8,7 mln

  63,3(6.2%)

  7,3 mln

  53,1(5%)

  4,5 mln

  33,3(3.1%)

  11,5 mln

  84,1(6.6%)

  5,5 mln

  40,5(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  9,8(1%)

  1,3 mln

  9,6(1.1%)

  1,7 mln

  12,4(1.5%)

  1,2 mln

  9,1(0.9%)

  1,1 mln

  8,1(0.8%)

  10,6 mln

  77,6(7.1%)

  1,8 mln

  12,9(1%)

  3,7 mln

  27,5(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  894,0 tys

  6,6(0.7%)

  601,3 tys

  4,4(0.5%)

  280,9 tys

  2,1(0.3%)

  854,9 tys

  6,3(0.6%)

  821,2 tys

  6,0(0.6%)

  961,7 tys

  7,0(0.6%)

  1,6 mln

  11,7(0.9%)

  2,5 mln

  18,2(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  11,8(1.2%)

  953,1 tys

  7,0(0.8%)

  2,3 mln

  16,7(2%)

  2,4 mln

  17,2(1.7%)

  5,7 mln

  41,4(3.9%)

  1,5 mln

  10,7(1%)

  1,1 mln

  7,8(0.6%)

  1,2 mln

  8,8(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  556,7 tys

  4,1(0.4%)

  603,1 tys

  4,4(0.5%)

  444,0 tys

  3,3(0.4%)

  492,1 tys

  3,6(0.4%)

  497,4 tys

  3,6(0.3%)

  508,2 tys

  3,7(0.3%)

  440,1 tys

  3,2(0.3%)

  444,1 tys

  3,3(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  377,0 tys

  2,8(0.3%)

  41,2 tys

  0,3(0%)

  64,8 tys

  0,5(0.1%)

  100,8 tys

  0,7(0.1%)

  88,5 tys

  0,6(0.1%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  219,7 tys

  1,6(0.1%)

  422,3 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.3%)

  313,4 tys

  2,3(0.2%)

  313,0 tys

  2,3(0.2%)

  330,2 tys

  2,4(0.2%)

  330,0 tys

  2,4(0.2%)

  330,0 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  362,2 tys

  2,7(0.3%)

  188,0 tys

  1,4(0.2%)

  218,4 tys

  1,6(0.2%)

  256,1 tys

  1,9(0.2%)

  244,1 tys

  1,8(0.2%)

  221,5 tys

  1,6(0.1%)

  220,0 tys

  1,6(0.1%)

  237,9 tys

  1,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  126,0 tys

  0,9(0.1%)

  80,0 tys

  0,6(0.1%)

  77,0 tys

  0,6(0.1%)

  2,4 mln

  17,7(1.7%)

  531,1 tys

  3,9(0.4%)

  214,5 tys

  1,6(0.1%)

  94,0 tys

  0,7(0.1%)

  126,7 tys

  0,9(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  892,9 tys

  6,6(0.7%)

  710,1 tys

  5,2(0.6%)

  572,5 tys

  4,2(0.5%)

  545,8 tys

  4,0(0.4%)

  500,1 tys

  3,7(0.3%)

  465,4 tys

  3,4(0.3%)

  259,4 tys

  1,9(0.1%)

  121,2 tys

  0,9(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,3 mln

  9,4(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,7 tys

  0,6(0.1%)

  1,3 mln

  9,4(0.7%)

  17,3 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  969,7 tys

  7,1(0.9%)

  478,7 tys

  3,5(0.4%)

  282,7 tys

  2,1(0.2%)

  30,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  16,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  66,3 tys

  0,5(0%)

  68,0 tys

  0,5(0%)

  71,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie mieleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu mieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu mieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  124,9 mln

  916(100%)

  119,4 mln

  876(100%)

  123,4 mln

  905(100%)

  142,8 mln

  1,0 tys(100%)

  148,2 mln

  1,1 tys(100%)

  164,4 mln

  1,2 tys(100%)

  170,4 mln

  1,2 tys(100%)

  178,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  59,6 mln

  437(47.8%)

  59,7 mln

  438(50%)

  62,9 mln

  461(51%)

  64,1 mln

  469(44.9%)

  65,4 mln

  478(44.1%)

  71,3 mln

  522(43.4%)

  88,8 mln

  651(52.1%)

  88,8 mln

  654(49.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,8 mln

  167(18.3%)

  25,2 mln

  185(21.1%)

  27,8 mln

  204(22.5%)

  30,5 mln

  223(21.3%)

  34,2 mln

  250(23.1%)

  37,3 mln

  273(22.7%)

  36,7 mln

  269(21.5%)

  40,6 mln

  299(22.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,5 mln

  54,9(6%)

  7,5 mln

  55,1(6.3%)

  7,9 mln

  58,2(6.4%)

  8,2 mln

  60,1(5.8%)

  11,2 mln

  81,6(7.5%)

  9,9 mln

  72,7(6%)

  10,6 mln

  77,8(6.2%)

  10,9 mln

  80,2(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  57,7(6.3%)

  6,9 mln

  50,8(5.8%)

  7,2 mln

  52,6(5.8%)

  8,0 mln

  58,6(5.6%)

  7,6 mln

  55,4(5.1%)

  7,7 mln

  56,1(4.7%)

  8,9 mln

  64,9(5.2%)

  9,1 mln

  66,9(5.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  30,3(3.3%)

  3,1 mln

  22,7(2.6%)

  3,0 mln

  22,0(2.4%)

  7,2 mln

  52,9(5.1%)

  7,0 mln

  50,9(4.7%)

  19,5 mln

  143(11.9%)

  5,2 mln

  38,1(3.1%)

  8,7 mln

  64,1(4.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,1 mln

  22,9(2.5%)

  4,1 mln

  30,3(3.5%)

  2,5 mln

  18,5(2%)

  2,3 mln

  16,7(1.6%)

  2,4 mln

  17,3(1.6%)

  4,2 mln

  30,7(2.6%)

  2,7 mln

  19,9(1.6%)

  4,4 mln

  32,6(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,6 mln

  48,4(5.3%)

  4,1 mln

  30,4(3.5%)

  3,5 mln

  25,7(2.8%)

  5,5 mln

  40,6(3.9%)

  2,0 mln

  14,9(1.4%)

  2,3 mln

  16,7(1.4%)

  3,5 mln

  25,6(2.1%)

  3,0 mln

  22,2(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,3 mln

  16,6(1.8%)

  1,7 mln

  12,2(1.4%)

  2,1 mln

  15,4(1.7%)

  2,5 mln

  18,0(1.7%)

  6,2 mln

  45,4(4.2%)

  2,6 mln

  19,3(1.6%)

  2,2 mln

  16,1(1.3%)

  2,7 mln

  20,0(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  882,8 tys

  6,5(0.7%)

  597,8 tys

  4,4(0.5%)

  282,8 tys

  2,1(0.2%)

  850,8 tys

  6,2(0.6%)

  821,2 tys

  6,0(0.6%)

  949,2 tys

  6,9(0.6%)

  1,6 mln

  11,9(1%)

  2,4 mln

  17,5(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  15,2(1.7%)

  1,8 mln

  12,9(1.5%)

  1,8 mln

  13,1(1.4%)

  3,5 mln

  25,6(2.4%)

  2,8 mln

  20,4(1.9%)

  2,8 mln

  20,3(1.7%)

  2,3 mln

  17,1(1.4%)

  1,7 mln

  12,6(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  838,9 tys

  6,2(0.7%)

  1,3 mln

  9,4(1.1%)

  867,1 tys

  6,4(0.7%)

  2,1 mln

  15,2(1.5%)

  1,9 mln

  14,1(1.3%)

  711,3 tys

  5,2(0.4%)

  1,2 mln

  8,6(0.7%)

  1,6 mln

  12,1(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,6 mln

  26,3(2.9%)

  2,6 mln

  19,2(2.2%)

  2,3 mln

  16,9(1.9%)

  5,3 mln

  38,6(3.7%)

  4,3 mln

  31,2(2.9%)

  2,7 mln

  19,9(1.7%)

  3,3 mln

  23,9(1.9%)

  1,6 mln

  11,4(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  437,2 tys

  3,2(0.4%)

  402,0 tys

  3,0(0.3%)

  333,1 tys

  2,4(0.3%)

  408,5 tys

  3,0(0.3%)

  391,5 tys

  2,9(0.3%)

  415,6 tys

  3,0(0.3%)

  348,0 tys

  2,6(0.2%)

  359,3 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.3%)

  313,4 tys

  2,3(0.2%)

  312,8 tys

  2,3(0.2%)

  330,2 tys

  2,4(0.2%)

  330,0 tys

  2,4(0.2%)

  330,0 tys

  2,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  14,2(1.6%)

  122,9 tys

  0,9(0.1%)

  132,5 tys

  1,0(0.1%)

  142,0 tys

  1,0(0.1%)

  158,1 tys

  1,2(0.1%)

  143,2 tys

  1,0(0.1%)

  133,4 tys

  1,0(0.1%)

  212,6 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,5 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  252,9 tys

  1,9(0.2%)

  222,6 tys

  1,6(0.2%)

  230,3 tys

  1,7(0.2%)

  282,5 tys

  2,1(0.2%)

  273,3 tys

  2,0(0.2%)

  102,1 tys

  0,7(0.1%)

  177,5 tys

  1,3(0.1%)

  139,4 tys

  1,0(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  889,2 tys

  6,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,4 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,9 tys

  0,5(0%)

  1,1 mln

  8,0(0.6%)

  14,7 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500,0 tys

  3,7(0.4%)

  100,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  66,3 tys

  0,5(0%)

  68,0 tys

  0,5(0%)

  71,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat mielecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 566 mieszkańców powiatu mieleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 15 308 kobiet oraz 16 258 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,5% mieszkańców powiatu mieleckiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 10,9% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu mieleckiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie mieleckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,2%) oraz zasadnicze zawodowe (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,8%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2021 w powiecie mieleckim mieściło się 55 przedszkoli, w których do 227 oddziałów uczęszczało 4 629 dzieci (2 218 dziewczynek oraz 2 411 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mieleckim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 82 oddziałów uczęszczało 2 111 dzieci (1 040 dziewczynek oraz 1 071 chłopców). Dostępne były 1 842 miejsca.

  18,0% mieszkańców powiatu mieleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 929 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 61 szkół podstawowych, w których w 692 oddziałach uczyło się 11 043 uczniów (5 296 kobiet oraz 5 747 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie mieleckim placówkę miały 72 szkoły podstawowe, w których w 527 oddziałach uczyło się 8 796 uczniów (4 304 kobiety oraz 4 492 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów.

  W powiecie mieleckim znajduje się 11 licea ogólnokształcące, w których w 88 oddziałach uczyło się 2 555 uczniów (1 653 kobiety oraz 902 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 673 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mieleckim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 86 oddziałach uczyło się 2 821 uczniów (1 815 kobiet oraz 1 006 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 901 absolwentów.

  W powiecie mieleckim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 078 uczniów (298 kobiet oraz 780 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,0 uczniów. 23,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,8% mieszkańców powiatu mieleckiego w wieku potencjalnej nauki (28,3% kobiet i 27,4% mężczyzn).

 • 20,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. mielecki
  20,0%
  Podkarpackie
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,6%
  Podkarpackie
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 36,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,8%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,9%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat mielecki
  22,0%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat mielecki
  27,5%
  Województwo
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 21,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. mielecki
  2,8%
  Podkarpackie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  10,9%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Polska
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 929 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  929,0
  Województwo
  894,0
  Kraj
  896,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,88
  Podkarpackie
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 55Przedszkola
 • 27 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 4 Przedszkola specjalne
 • 227 Oddziały
 • 49 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 15 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 588 Miejsca
  (rok 2018)
 • 45 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat mielecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 629 Dzieci
 • 2 218 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 411 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 96 2 lata i mniej
 • 96
 • 1 038 3 lata
 • 1 038
 • 1 201 4 lata
 • 1 201
 • 1 212 5 lata
 • 1 212
 • 1 057 6 lat
 • 1 057
 • 25 7 lat i więcej
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 43 2 lata i mniej
 • 43
 • 496 3 lata
 • 496
 • 588 4 lata
 • 588
 • 579 5 lata
 • 579
 • 504 6 lat
 • 504
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 53 2 lata i mniej
 • 53
 • 542 3 lata
 • 542
 • 613 4 lata
 • 613
 • 633 5 lata
 • 633
 • 553 6 lat
 • 553
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • 871 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 324,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 322,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 64,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 0 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat mielecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 Dzieci
 • 2 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 5 lata
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat mielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 670 Oddziały
 • 10 933 Uczniowie
 • 5 266 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 667 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 1 276 Uczniowie w 1 klasie
 • 610 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 666 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 207 Absolwenci
 • 618 Kobiety
  (absolwenci)
 • 589 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,3%
  72,7%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  woj. podkarpackie
  15,1
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,0
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,0
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,3
 • 5,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,0
 •  
 • 934,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 735,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 198,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 26,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat mielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 78 Oddziały
 • 2 286 Uczniowie
 • 1 528 Kobiety
  (uczniowie)
 • 758 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,8%
  33,2%
 • 582 Uczniowie w 1 klasie
 • 393 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 189 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 551 Absolwenci
 • 382 Kobiety
  (absolwenci)
 • 169 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 269 Uczniowie
 • 125 Kobiety
  (uczniowie)
 • 144 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 122 Absolwenci
 • 66 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat mielecki
  29,0
  Podkarpackie
  26,8
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 155,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 108,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat mielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 228 Uczniowie w 1 klasie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 67 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,8%
  67,2%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  23,4
  woj. podkarpackie
  22,3
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 23,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 23,4
 • 25,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,3
 • 11,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,2
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat mielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat mielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat mielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mielecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie mieleckim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie mieleckim znajdowały się 4 hotele (2 ★★★★, 2 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3 (całoroczne: 2)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • hostele: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 12, liczba miejsc: 858)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie mieleckim: 11 (publiczne: 9, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie mieleckim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 711 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 412 (uczestnicy: 65 963)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 416)
  • wystawy: 46 (uczestnicy: 11 093)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 2 845)
  • koncerty: 117 (uczestnicy: 27 152)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 18 (uczestnicy: 824)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 43 (uczestnicy: 5 840)
  • konkursy: 42 (uczestnicy: 2 722)
  • pokazy teatralne: 27 (uczestnicy: 3 343)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 4 616)
  • warsztaty: 80 (uczestnicy: 5 782)
  • inne: 9 (uczestnicy: 1 330)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 46 (członkowie: 727)
  • plastyczne/techniczne: 30 (członkowie: 351)
  • taneczne: 3 (członkowie: 62)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 26)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 71)
  • literackie: 1 (członkowie: 14)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 165)
  • inne: 2 (członkowie: 24)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 33 (absolwenci: 3 167)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 1 529)
  • nauki gry na instrumentach: 13 (absolwenci: 407)
  • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 79)
  • tańca: 4 (absolwenci: 976)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 8
  • politechniczne: 2
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 8
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 115 (członkowie: 1 996)
  • teatralne: 8 (członkowie: 138)
  • muzyczne - instrumentalne: 17 (członkowie: 242)
  • wokalne i chóry: 19 (członkowie: 346)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 13 (członkowie: 252)
  • taneczne: 49 (członkowie: 909)
  • inne: 9 (członkowie: 109)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie mieleckim działały 2 kina posiadające 6 sal z 1 341 miejscami na widowni. Odbyło się 5 116 seansów, na które przyszło 131 180 widzów, w tym 1 175 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 31 088 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie mieleckim działały 44 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 563 629 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 90 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 46 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 664 276 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 224
  • dostępne dla czytelników: 103
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 98
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 25
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 33
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 29
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie mieleckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 55 461 wolumenów w tym ziobry specjalne: 199. Odnotowano 1 067 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 61 414 wolumenów. Odnotowano 2 040 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie mieleckim działały 94 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 6 753 członków. Zarejestrowano 6 321 ćwiczących (mężczyźni: 4 913, kobiety: 1 408, chłopcy do lat 18: 3 369, dziewczęta do lat 18: 1 243). Aktywnych było 168 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (133), instruktora sportowego (130) oraz inne osoby (70).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie mieleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mielecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat mielecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 56 wypadków drogowych w powiecie mieleckim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 54 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 63,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie mieleckim zarejestrowanych było 105 439 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 77 018 samochodów osobowych (564,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 10 320 samochodów ciężarowych (84,8 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 317 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 251 ciągników siodłowych (9,2 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 898 motocykli (50,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie mieleckim znajdowało się 76 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 86 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 86 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 56 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 54 Ranni
  (rok 2021)
 • 10 Lekko ranni
 • 44 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie mieleckim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 41,23 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  41,2
  Podkarpackie
  57,9
  Cała Polska
  59,9
 • 5,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  5,9
  Województwo
  4,5
  Cały kraj
  5,9
 • 39,76 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  39,8
  Podkarpackie
  68,4
  Cały kraj
  69,4
 • 8,54 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. mielecki
  8,5
  Województwo
  7,7
  Kraj
  7,6
 • 63,54 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. mielecki
  63,5
  Województwo
  72,0
  Polska
  80,2
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  14,3
  woj. podkarpackie
  7,8
  Cały kraj
  9,8
 • 96,43 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  96,4
  Podkarpackie
  118,2
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 105 439 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie mieleckim w 2020 roku
 • 77 018 Samochody osobowe
 • 10 320 Samochody ciężarowe
 • 65 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 317 Autobusy
 • 591 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 254 Ciągniki samochodowe
 • 1 251   Ciągniki siodłowe
 • 9 041 Ciągniki rolnicze
 • 6 898 Motocykle
 • 2 635   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 588 Motorowery
 • 77 018Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie mieleckim
 • Samochody osobowe w powiecie mieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 564,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat mielecki
  564,5
  woj. podkarpackie
  592,7
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 807
  • 1400-1649 kg19 595
  • 1650-1899 kg20 103
  • 1900 kg i więcej23 513
 • 13 807 do 1399 kg
 • 19 595 1400-1649 kg
 • 20 103 1650-1899 kg
 • 23 513 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 28 111 do 1399 cm3
 • 28 111
 • 42 696 1400-1999 cm3
 • 42 696
 • 6 211 2000 i więcej cm3
 • 6 211
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie mieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 631
  • olej napędowy27 341
  • gaz (LPG)12 104
  • pozostałe942
 • 36 631 benzyna
 • 27 341 olej napędowy
 • 12 104 gaz (LPG)
 • 942 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 147 do 1 roku
 • 1 147
 • 853 2 lata
 • 853
 • 1 041 3 lata
 • 1 041
 • 2 302 4-5 lat
 • 2 302
 • 2 557 6-7 lat
 • 2 557
 • 3 748 8-9 lat
 • 3 748
 • 4 806 10-11 lat
 • 4 806
 • 15 216 12-15 lat
 • 15 216
 • 18 971 16-20 lat
 • 18 971
 • 11 052 21-25 lat
 • 11 052
 • 4 027 26-30 lat
 • 4 027
 • 11 298 31 lat i więcej
 • 11 298
 • 18,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie mieleckim
 • Tutaj
  18,5 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 10 320Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie mieleckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie mieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. mielecki
  84,8
  Województwo
  88,9
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 201 do 999 kg
 • 5 201
 • 2 929 1000-1499 kg
 • 2 929
 • 697 1500-2999 kg
 • 697
 • 94 3000-3499 kg
 • 94
 • 189 3500-4999 kg
 • 189
 • 382 5000-6999 kg
 • 382
 • 325 7000-9999 kg
 • 325
 • 342 10000-14999 kg
 • 342
 • 161 15000 kg i więcej
 • 161
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 590
  • olej napędowy7 282
  • gaz (LPG)507
  • pozostałe941
 • 1 590 benzyna
 • 7 282 olej napędowy
 • 507 gaz (LPG)
 • 941 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 111 do 1 roku
 • 111
 • 66 2 lata
 • 66
 • 95 3 lata
 • 95
 • 317 4-5 lat
 • 317
 • 455 6-7 lat
 • 455
 • 554 8-9 lat
 • 554
 • 863 10-11 lat
 • 863
 • 1 758 12-15 lat
 • 1 758
 • 2 230 16-20 lat
 • 2 230
 • 1 354 21-25 lat
 • 1 354
 • 589 26-30 lat
 • 589
 • 1 928 31 lat i więcej
 • 1 928
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie mieleckim
 • pow. mielecki
  19,2 lat
  Podkarpackie
  19,3 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 317Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie mieleckim
 • Autobusy w powiecie mieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. mielecki
  2,3
  Podkarpackie
  2,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy245
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe64
 • 8 benzyna
 • 245 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 64 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 12 2 lata
 • 12
 • 9 3 lata
 • 9
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 15 8-9 lat
 • 15
 • 25 10-11 lat
 • 25
 • 56 12-15 lat
 • 56
 • 58 16-20 lat
 • 58
 • 38 21-25 lat
 • 38
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 78 31 lat i więcej
 • 78
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie mieleckim
 • pow. mielecki
  19,9 lat
  Podkarpackie
  20,9 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 1 251Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie mieleckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie mieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 9,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,2
  woj. podkarpackie
  8,4
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 102
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe147
 • 2 benzyna
 • 1 102 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 147 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 14 2 lata
 • 14
 • 20 3 lata
 • 20
 • 64 4-5 lat
 • 64
 • 100 6-7 lat
 • 100
 • 123 8-9 lat
 • 123
 • 56 10-11 lat
 • 56
 • 307 12-15 lat
 • 307
 • 194 16-20 lat
 • 194
 • 209 21-25 lat
 • 209
 • 71 26-30 lat
 • 71
 • 92 31 lat i więcej
 • 92
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie mieleckim
 • powiat mielecki
  16,2 lat
  Podkarpackie
  13,4 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 6 898Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie mieleckim
 • Motocykle w powiecie mieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 50,6 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat mielecki
  50,6
  Podkarpackie
  61,3
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 83 do 1 roku
 • 83
 • 53 2 lata
 • 53
 • 46 3 lata
 • 46
 • 261 4-5 lat
 • 261
 • 159 6-7 lat
 • 159
 • 168 8-9 lat
 • 168
 • 218 10-11 lat
 • 218
 • 779 12-15 lat
 • 779
 • 830 16-20 lat
 • 830
 • 619 21-25 lat
 • 619
 • 423 26-30 lat
 • 423
 • 3 259 31 lat i więcej
 • 3 259
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie mieleckim
 • Tutaj
  24,9 lat
  Podkarpackie
  25,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 54 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie mieleckim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 867,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  867,7 km
  Województwo
  403,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 5,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,6 km
  woj. podkarpackie
  3,4 km
  Kraj
  4,9 km
 • 86 Liczba licencji na taksówki
 • 86 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami