Powiat mielecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat mielecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 136 119 Liczba mieszkańców
 • 880 km2 Powierzchnia
 • 155 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 48,2% Stopa urbanizacji
 • Zbigniew Tymuła Starosta
 • ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec Adres starostwa powiatowego
 • RMI Tablice rejestracyjne
Powiat mielecki na mapie
Identyfikatory
 • 1811 TERYT (TERC)
Herb powiatu mieleckiego
powiat mielecki herb
Flaga powiatu mieleckiego
powiat mielecki flaga

powiat mielecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
17 780 09 70
17 780 09 73
Sienkiewicza 54
39-300 Mielec
Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
17 584 53 99
17 584 53 19
Wyspiańskiego 8
39-300 Mielec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu
17 780 05 63
17 788 62 00
M. C. Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Mielec
17 586 30 21
17 586 30 21
M.C.Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
17 583 04 20
17 583 04 21
M.C-Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
Starostwo Powiatowe w Mielcu
(17) 780-04-00
(17) 780-05-30
ul. Wyspiańskiego
39-300 Mielec

Powiat mielecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat mielecki ma 136 119 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 2,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mieleckiego w 2050 roku wynosi 120 572, z czego 60 607 to kobiety, a 59 965 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu mieleckiego zawarli w 2020 roku 526 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców powiatu mieleckiego jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat mielecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -138. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,01 na 1000 mieszkańców powiatu mieleckiego. W 2020 roku urodziło się 1 265 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 357 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 38,0% zgonów w powiecie mieleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,5% zgonów w powiecie mieleckim były nowotwory, a 10,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu mieleckiego przypada 10.27 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 025 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 211 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu mieleckiego -186. W tym samym roku 42 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 29.

  60,7% mieszkańców powiatu mieleckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu mieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 136 119 Liczba mieszkańców
 • 69 131 Kobiety
 • 66 988 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie mieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie mieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie mieleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mieleckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 120 572 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 60 607 Kobiety
 • 59 965 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie mieleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie mieleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie mieleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu mieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. mielecki
  41,2 lat
  woj. podkarpackie
  41,4 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat mielecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu mieleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • pow. mielecki
  30,0%
  Województwo
  30,5%
  Kraj
  28,8%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,4%
  woj. podkarpackie
  57,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  Województwo
  8,7%
  Kraj
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,6%
  Podkarpackie
  2,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • powiat mielecki
  0,6%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie mieleckim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat mielecki
  3,8
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,1
  woj. podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,3
 • 526 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie mieleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -138 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -140 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. mielecki
  -1,0
  Podkarpackie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,2
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie mieleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie mieleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie mieleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie mieleckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 265 Urodzenia żywe
 • 631 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 634 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat mielecki
  9,3
  Województwo
  9,2
  Kraj
  9,3
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. mielecki
  39,2
  Podkarpackie
  38,8
  Cała Polska
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 357 g Średnia waga noworodków
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 443 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat mielecki
  3 357 g
  Województwo
  3 352 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 93 Waga 4000g - 4499g
 • 93
 • 379 Waga 3500g - 3999g
 • 379
 • 539 Waga 3000g - 3499g
 • 539
 • 179 Waga 2500g - 2999g
 • 179
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  Województwo
  1,30
  Cały kraj
  1,38
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,65
  woj. podkarpackie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,90
  Województwo
  0,81
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie mieleckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 403 Zgony
 • 629 Kobiety
  (Zgony)
 • 774 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,8%
  55,2%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 5 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • pow. mielecki
  10,3
  Województwo
  11,4
  Polska
  12,5
 • 110,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat mielecki
  110,9
  Podkarpackie
  123,3
  Cały kraj
  134,3
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. mielecki
  4,0
  Województwo
  4,3
  Polska
  3,6
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat mielecki
  2,3
  Podkarpackie
  2,8
  Cała Polska
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mieleckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat mielecki
  38,0%
  Podkarpackie
  42,8%
  Cały kraj
  39,4%
 • 26,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. mielecki
  26,5%
  Województwo
  25,2%
  Cały kraj
  26,5%
 • 10,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. mielecki
  10,0%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,1
  Kraj
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  64,0
  Kraj
  70,4
 • 242,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  242,3
  Podkarpackie
  236,9
  Kraj
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  209,0
  Cały kraj
  261,3
 • 347,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 330,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 363,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat mielecki
  347,0
  Podkarpackie
  403,2
  Cała Polska
  421,0
 • 59,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. mielecki
  59,7
  Województwo
  56,6
  Kraj
  69,5
 • 27,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. mielecki
  27,4
  Województwo
  25,3
  Polska
  35,1
 • 2,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  2,9
  woj. podkarpackie
  6,5
  Cały kraj
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,4%
  Podkarpackie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie mieleckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. mielecki
  12,0
  Województwo
  26,0
  Polska
  31,0
 • 7 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  7,0
  Podkarpackie
  11,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 025 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 534 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 491 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Zameldowania z zagranicy
 • 16 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 211 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 652 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 559 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -157 Saldo migracji
 • -104 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -53 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -186 Saldo migracji wewnętrznych
 • -118 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 29 Saldo migracji zagranicznych
 • 14 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 15 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie mieleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat mielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mielecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie mieleckim oddano do użytku 570 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie mieleckim to 42 803 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 314 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  69,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 30,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie mieleckim to 4,75 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie mieleckim to 122,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,34% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,05% mieszkań posiada łazienkę, 82,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 71,70% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie mieleckim 227 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 565 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 494 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 69 transakcji (mediana cen - 5 147 zł/m2, średnia - 4 655 zł/m2), a na rynku wtórnym 158 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 445 zł/m2, średnia - 4 410 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 565 zł
 • Tutaj
  4 565 zł
  Podkarpackie
  4 988 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 4 565 zł Ogółem
 • 4 565 zł
 • 4 809 zł do 40 m2
 • 4 809 zł
 • 4 942 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 942 zł
 • 4 414 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 414 zł
 • 3 676 zł od 80,1 m2
 • 3 676 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 494 zł
 • pow. mielecki
  4 494 zł
  Podkarpackie
  4 799 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 494 zł Ogółem
 • 4 494 zł
 • 4 806 zł do 40 m2
 • 4 806 zł
 • 4 785 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 785 zł
 • 4 384 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 384 zł
 • 3 511 zł od 80,1 m2
 • 3 511 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 227
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m2113
  • od 60,1 do 80 m265
  • od 80,1 m217
 • 32 do 40 m2
 • 113 od 40,1 do 60 m2
 • 65 od 60,1 do 80 m2
 • 17 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie mieleckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 147 zł
 • Powiat
  5 147 zł
  woj. podkarpackie
  5 359 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 5 147 zł Ogółem
 • 5 147 zł
 • 5 173 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 173 zł
 • 4 431 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 431 zł
 • 4 104 zł od 80,1 m2
 • 4 104 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 655 zł
 • pow. mielecki
  4 655 zł
  Województwo
  5 166 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 655 zł Ogółem
 • 4 655 zł
 • 5 160 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 160 zł
 • 4 481 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 481 zł
 • 3 682 zł od 80,1 m2
 • 3 682 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 69
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m235
  • od 60,1 do 80 m226
  • od 80,1 m28
 • 0 do 40 m2
 • 35 od 40,1 do 60 m2
 • 26 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 445 zł
 • pow. mielecki
  4 445 zł
  woj. podkarpackie
  4 436 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 4 445 zł Ogółem
 • 4 445 zł
 • 4 809 zł do 40 m2
 • 4 809 zł
 • 4 435 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 435 zł
 • 4 414 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 414 zł
 • 3 309 zł od 80,1 m2
 • 3 309 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 410 zł
 • pow. mielecki
  4 410 zł
  Województwo
  4 469 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 4 410 zł Ogółem
 • 4 410 zł
 • 4 806 zł do 40 m2
 • 4 806 zł
 • 4 594 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 594 zł
 • 4 322 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 322 zł
 • 3 368 zł od 80,1 m2
 • 3 368 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 158
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m278
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m29
 • 32 do 40 m2
 • 78 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42 803 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 313,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. mielecki
  313,70
  Podkarpackie
  324,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. mielecki
  81,10 m2
  Województwo
  82,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 25,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. mielecki
  25,40 m2
  Podkarpackie
  26,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat mielecki
  4,08
  woj. podkarpackie
  4,11
  Kraj
  3,82
 • 3,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat mielecki
  3,19
  Województwo
  3,09
  Cały kraj
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. mielecki
  0,78
  Podkarpackie
  0,75
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 570 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,18
  woj. podkarpackie
  4,73
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 707 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,75
  Województwo
  4,38
  Cały kraj
  3,77
 • 19,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat mielecki
  19,84
  woj. podkarpackie
  20,74
  Cała Polska
  21,77
 • 69 635 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 122,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  122,2 m2
  woj. podkarpackie
  102,8 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,51 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat mielecki
  0,51 m2
  woj. podkarpackie
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,34%
  woj. podkarpackie
  94,86%
  Kraj
  96,97%
 • 92,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,48%
  Województwo
  92,04%
  Kraj
  94,01%
 • 91,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. mielecki
  91,05%
  woj. podkarpackie
  89,99%
  Cały kraj
  91,78%
 • 82,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat mielecki
  82,98%
  Podkarpackie
  78,75%
  Polska
  83,08%
 • 71,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. mielecki
  71,70%
  woj. podkarpackie
  75,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat mielecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie mieleckim na 1000 mieszkańców pracuje 276osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. 43,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie mieleckim wynosiło w 2020 roku 5,5% (6,2% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mieleckim wynosiło 4 729,31 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mieleckiego 10 100 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 430 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -670.

  27,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mieleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,4% w przemyśle i budownictwie, a 11,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 276 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  276,0
  woj. podkarpackie
  217,0
  Cała Polska
  252,0
 • 5,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,2% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • pow. mielecki
  5,5%
  woj. podkarpackie
  9,1%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie mieleckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie mieleckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie mieleckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 729 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat mielecki
  4 729 PLN
  woj. podkarpackie
  4 708 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie mieleckim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 100 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 430 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -670 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,4% Przemysł i budownictwo
 • 29,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,5% Pozostałe
 • 26,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie mieleckim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 37 603 Pracujący ogółem
 • 16 442 Kobiety
 • 21 161 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie mieleckim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat mielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. mielecki
  64,6
  woj. podkarpackie
  63,7
  Kraj
  68,0
 • 34,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat mielecki
  34,0
  Podkarpackie
  34,0
  Polska
  37,5
 • 110,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  110,8
  woj. podkarpackie
  114,6
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat mielecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie mieleckim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 199 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 315 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 900 nowych podmiotów, a 396 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (933) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (749) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (879) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (396) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie mieleckim najwięcej (809) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 688) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (130) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,6% (3 610) podmiotów, a 69,3% (8 459) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie mieleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.9%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 199 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 130 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 610 Przemysł i budownictwo
 • 8 459 Pozostała działalność
 • 900 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie mieleckim w 2020 roku
 • 396 Podmioty wyrejestrowane w powiecie mieleckim w 2020 roku
 • 9 315 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 688 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 688
 • 403 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 403
 • 96 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 96
 • 11 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 12 187 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 187
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 876 Spółki handlowe ogółem
 • 876
 • 85  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 85
 • 20  Spółki handlowe - akcyjne
 • 20
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 641  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 641
 • 79    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 79
 • 809 Spółki cywilne ogółem
 • 809
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 315 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 230 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 230
 • 1 750 Budownictwo
 • 1 750
 • 1 233 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 233
 • 914 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 914
 • 654 Transport i gospodarka magazynowa
 • 654
 • 625 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 625
 • 489 Pozostała działalność
 • 489
 • 253 Informacja i komunikacja
 • 253
 • 242 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 242
 • 221 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 221
 • 216 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 216
 • 209 Edukacja
 • 209
 • 97 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 97
 • 87 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 87
 • 65 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 65
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mielecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie mieleckim stwierdzono 1 507 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,03 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie mieleckim wynosi 71,10% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu mieleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,32 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 4,55 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,35 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,62 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 507 Przestępstwa ogółem
 • 1 507
 • 1 000 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 000
 • 222 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 222
 • 184 Przestępstwa drogowe
 • 184
 • 33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 33
 • 622 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 622
 • 11,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,03
  Województwo
  15,15
  Cała Polska
  19,96
 • 7,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,32
  Podkarpackie
  7,01
  Cały kraj
  12,25
 • 1,62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,62
  Województwo
  6,10
  Cała Polska
  5,17
 • 1,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,35
  Województwo
  1,52
  Cały kraj
  1,73
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat mielecki
  0,24
  woj. podkarpackie
  0,29
  Polska
  0,37
 • 4,55 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,55
  Podkarpackie
  8,68
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. mielecki
  71%
  Podkarpackie
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  66%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. mielecki
  61%
  Podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Podkarpackie
  99%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  88%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  87%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  44%
  woj. podkarpackie
  74%
  Kraj
  54%

Powiat mielecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu mieleckiego wyniosła w 2020 roku 174,2 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu mieleckiego - 38.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,1 mln złotych, czyli 15,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu mieleckiego wyniosła w 2020 roku 170,4 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.5%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6.2%). W budżecie powiatu mieleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 233 złotych na mieszkańca (18,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,0 złotych na mieszkańca (1,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie mieleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu mieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu mieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  127,7 mln

  938(100%)

  129,4 mln

  949(100%)

  113,7 mln

  835(100%)

  112,2 mln

  824(100%)

  140,4 mln

  1,0 tys(100%)

  144,3 mln

  1,1 tys(100%)

  149,1 mln

  1,1 tys(100%)

  174,2 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  55,4 mln

  406(43.4%)

  46,8 mln

  344(36.2%)

  49,6 mln

  364(43.6%)

  47,1 mln

  345(41.9%)

  53,7 mln

  393(38.2%)

  53,8 mln

  394(37.3%)

  58,8 mln

  430(39.4%)

  66,7 mln

  489(38.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,2 mln

  67,8(7.2%)

  15,4 mln

  113(11.9%)

  8,3 mln

  60,8(7.3%)

  10,6 mln

  78,1(9.5%)

  17,6 mln

  129(12.5%)

  18,2 mln

  133(12.6%)

  17,0 mln

  124(11.4%)

  31,4 mln

  230(18%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,7 mln

  93,3(10%)

  15,1 mln

  111(11.7%)

  12,3 mln

  90,2(10.8%)

  10,9 mln

  79,9(9.7%)

  15,2 mln

  111(10.8%)

  15,6 mln

  114(10.8%)

  14,0 mln

  102(9.4%)

  15,1 mln

  111(8.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,0 mln

  37,0(4%)

  8,2 mln

  60,1(6.3%)

  4,3 mln

  31,4(3.8%)

  3,6 mln

  26,4(3.2%)

  8,7 mln

  63,3(6.2%)

  7,3 mln

  53,1(5%)

  4,5 mln

  33,3(3.1%)

  11,5 mln

  84,1(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,3 mln

  97,3(10.4%)

  11,5 mln

  84,1(8.9%)

  10,8 mln

  79,4(9.5%)

  10,6 mln

  77,9(9.5%)

  9,2 mln

  67,5(6.6%)

  9,3 mln

  68,0(6.4%)

  9,4 mln

  69,1(6.3%)

  11,1 mln

  81,4(6.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,6 mln

  55,6(5.9%)

  7,6 mln

  55,5(5.8%)

  8,0 mln

  58,3(7%)

  8,0 mln

  59,0(7.2%)

  8,3 mln

  60,9(5.9%)

  12,0 mln

  88,1(8.3%)

  10,3 mln

  75,6(6.9%)

  10,9 mln

  80,1(6.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,1 mln

  66,6(7.1%)

  11,3 mln

  82,6(8.7%)

  9,3 mln

  68,2(8.2%)

  9,1 mln

  66,9(8.1%)

  9,0 mln

  65,9(6.4%)

  8,8 mln

  64,3(6.1%)

  9,5 mln

  69,2(6.3%)

  9,8 mln

  71,5(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,3 mln

  60,8(6.5%)

  6,0 mln

  44,2(4.7%)

  5,8 mln

  42,4(5.1%)

  5,8 mln

  42,8(5.2%)

  6,5 mln

  47,4(4.6%)

  6,1 mln

  44,6(4.2%)

  7,5 mln

  55,0(5%)

  7,1 mln

  52,3(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  10,4(1.1%)

  1,3 mln

  9,8(1%)

  1,3 mln

  9,6(1.1%)

  1,7 mln

  12,4(1.5%)

  1,2 mln

  9,1(0.9%)

  1,1 mln

  8,1(0.8%)

  10,6 mln

  77,6(7.1%)

  1,8 mln

  12,9(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  251,0 tys

  1,8(0.2%)

  894,0 tys

  6,6(0.7%)

  601,3 tys

  4,4(0.5%)

  280,9 tys

  2,1(0.3%)

  854,9 tys

  6,3(0.6%)

  821,2 tys

  6,0(0.6%)

  961,7 tys

  7,0(0.6%)

  1,6 mln

  11,7(0.9%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  111,9 tys

  0,8(0.1%)

  1,3 mln

  9,4(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,7 tys

  0,6(0.1%)

  1,3 mln

  9,4(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  15,7(1.7%)

  1,6 mln

  11,8(1.2%)

  953,1 tys

  7,0(0.8%)

  2,3 mln

  16,7(2%)

  2,4 mln

  17,2(1.7%)

  5,7 mln

  41,4(3.9%)

  1,5 mln

  10,7(1%)

  1,1 mln

  7,8(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  532,2 tys

  3,9(0.4%)

  556,7 tys

  4,1(0.4%)

  603,1 tys

  4,4(0.5%)

  444,0 tys

  3,3(0.4%)

  492,1 tys

  3,6(0.4%)

  497,4 tys

  3,6(0.3%)

  508,2 tys

  3,7(0.3%)

  440,1 tys

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.3%)

  313,4 tys

  2,3(0.2%)

  313,0 tys

  2,3(0.2%)

  330,2 tys

  2,4(0.2%)

  330,0 tys

  2,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  916,4 tys

  6,7(0.7%)

  892,9 tys

  6,6(0.7%)

  710,1 tys

  5,2(0.6%)

  572,5 tys

  4,2(0.5%)

  545,8 tys

  4,0(0.4%)

  500,1 tys

  3,7(0.3%)

  465,4 tys

  3,4(0.3%)

  259,4 tys

  1,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  306,8 tys

  2,2(0.2%)

  362,2 tys

  2,7(0.3%)

  188,0 tys

  1,4(0.2%)

  218,4 tys

  1,6(0.2%)

  256,1 tys

  1,9(0.2%)

  244,1 tys

  1,8(0.2%)

  221,5 tys

  1,6(0.1%)

  220,0 tys

  1,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  299,0 tys

  2,2(0.2%)

  377,0 tys

  2,8(0.3%)

  41,2 tys

  0,3(0%)

  64,8 tys

  0,5(0.1%)

  100,8 tys

  0,7(0.1%)

  88,5 tys

  0,6(0.1%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  219,7 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  133,3 tys

  1,0(0.1%)

  126,0 tys

  0,9(0.1%)

  80,0 tys

  0,6(0.1%)

  77,0 tys

  0,6(0.1%)

  2,4 mln

  17,7(1.7%)

  531,1 tys

  3,9(0.4%)

  214,5 tys

  1,6(0.1%)

  94,0 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  66,3 tys

  0,5(0%)

  68,0 tys

  0,5(0%)

  71,0 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  969,7 tys

  7,1(0.9%)

  478,7 tys

  3,5(0.4%)

  282,7 tys

  2,1(0.2%)

  30,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  952,3 tys

  7,0(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  73,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie mieleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu mieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat mielecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu mieleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  126,4 mln

  928(100%)

  124,9 mln

  916(100%)

  119,4 mln

  876(100%)

  123,4 mln

  905(100%)

  142,8 mln

  1,0 tys(100%)

  148,2 mln

  1,1 tys(100%)

  164,4 mln

  1,2 tys(100%)

  170,4 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  62,0 mln

  455(49.1%)

  59,6 mln

  437(47.8%)

  59,7 mln

  438(50%)

  62,9 mln

  461(51%)

  64,1 mln

  469(44.9%)

  65,4 mln

  478(44.1%)

  71,3 mln

  522(43.4%)

  88,8 mln

  651(52.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,8 mln

  153(16.5%)

  22,8 mln

  167(18.3%)

  25,2 mln

  185(21.1%)

  27,8 mln

  204(22.5%)

  30,5 mln

  223(21.3%)

  34,2 mln

  250(23.1%)

  37,3 mln

  273(22.7%)

  36,7 mln

  269(21.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,4 mln

  54,5(5.9%)

  7,5 mln

  54,9(6%)

  7,5 mln

  55,1(6.3%)

  7,9 mln

  58,2(6.4%)

  8,2 mln

  60,1(5.8%)

  11,2 mln

  81,6(7.5%)

  9,9 mln

  72,7(6%)

  10,6 mln

  77,8(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  58,9(6.4%)

  7,9 mln

  57,7(6.3%)

  6,9 mln

  50,8(5.8%)

  7,2 mln

  52,6(5.8%)

  8,0 mln

  58,6(5.6%)

  7,6 mln

  55,4(5.1%)

  7,7 mln

  56,1(4.7%)

  8,9 mln

  64,9(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  13,2(1.4%)

  4,1 mln

  30,3(3.3%)

  3,1 mln

  22,7(2.6%)

  3,0 mln

  22,0(2.4%)

  7,2 mln

  52,9(5.1%)

  7,0 mln

  50,9(4.7%)

  19,5 mln

  143(11.9%)

  5,2 mln

  38,1(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,8 mln

  35,5(3.8%)

  6,6 mln

  48,4(5.3%)

  4,1 mln

  30,4(3.5%)

  3,5 mln

  25,7(2.8%)

  5,5 mln

  40,6(3.9%)

  2,0 mln

  14,9(1.4%)

  2,3 mln

  16,7(1.4%)

  3,5 mln

  25,6(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,2 mln

  59,8(6.5%)

  3,6 mln

  26,3(2.9%)

  2,6 mln

  19,2(2.2%)

  2,3 mln

  16,9(1.9%)

  5,3 mln

  38,6(3.7%)

  4,3 mln

  31,2(2.9%)

  2,7 mln

  19,9(1.7%)

  3,3 mln

  23,9(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,6 mln

  19,3(2.1%)

  3,1 mln

  22,9(2.5%)

  4,1 mln

  30,3(3.5%)

  2,5 mln

  18,5(2%)

  2,3 mln

  16,7(1.6%)

  2,4 mln

  17,3(1.6%)

  4,2 mln

  30,7(2.6%)

  2,7 mln

  19,9(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,9 mln

  35,8(3.9%)

  2,1 mln

  15,2(1.7%)

  1,8 mln

  12,9(1.5%)

  1,8 mln

  13,1(1.4%)

  3,5 mln

  25,6(2.4%)

  2,8 mln

  20,4(1.9%)

  2,8 mln

  20,3(1.7%)

  2,3 mln

  17,1(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,8 mln

  20,9(2.3%)

  2,3 mln

  16,6(1.8%)

  1,7 mln

  12,2(1.4%)

  2,1 mln

  15,4(1.7%)

  2,5 mln

  18,0(1.7%)

  6,2 mln

  45,4(4.2%)

  2,6 mln

  19,3(1.6%)

  2,2 mln

  16,1(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  251,0 tys

  1,8(0.2%)

  882,8 tys

  6,5(0.7%)

  597,8 tys

  4,4(0.5%)

  282,8 tys

  2,1(0.2%)

  850,8 tys

  6,2(0.6%)

  821,2 tys

  6,0(0.6%)

  949,2 tys

  6,9(0.6%)

  1,6 mln

  11,9(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  908,2 tys

  6,7(0.7%)

  838,9 tys

  6,2(0.7%)

  1,3 mln

  9,4(1.1%)

  867,1 tys

  6,4(0.7%)

  2,1 mln

  15,2(1.5%)

  1,9 mln

  14,1(1.3%)

  711,3 tys

  5,2(0.4%)

  1,2 mln

  8,6(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  95,1 tys

  0,7(0.1%)

  889,2 tys

  6,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,4 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,9 tys

  0,5(0%)

  1,1 mln

  8,0(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  415,6 tys

  3,0(0.3%)

  437,2 tys

  3,2(0.4%)

  402,0 tys

  3,0(0.3%)

  333,1 tys

  2,4(0.3%)

  408,5 tys

  3,0(0.3%)

  391,5 tys

  2,9(0.3%)

  415,6 tys

  3,0(0.3%)

  348,0 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.3%)

  313,4 tys

  2,3(0.2%)

  312,8 tys

  2,3(0.2%)

  330,2 tys

  2,4(0.2%)

  330,0 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  159,3 tys

  1,2(0.1%)

  252,9 tys

  1,9(0.2%)

  222,6 tys

  1,6(0.2%)

  230,3 tys

  1,7(0.2%)

  282,5 tys

  2,1(0.2%)

  273,3 tys

  2,0(0.2%)

  102,1 tys

  0,7(0.1%)

  177,5 tys

  1,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  109,1 tys

  0,8(0.1%)

  1,9 mln

  14,2(1.6%)

  122,9 tys

  0,9(0.1%)

  132,5 tys

  1,0(0.1%)

  142,0 tys

  1,0(0.1%)

  158,1 tys

  1,2(0.1%)

  143,2 tys

  1,0(0.1%)

  133,4 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  66,3 tys

  0,5(0%)

  68,0 tys

  0,5(0%)

  71,0 tys

  0,5(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  952,3 tys

  7,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500,0 tys

  3,7(0.4%)

  100,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  73,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat mielecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 31 895 mieszkańców powiatu mieleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 15 454 kobiet oraz 16 441 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,0% mieszkańców powiatu mieleckiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 18,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu mieleckiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie mieleckim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,5%) oraz podstawowe ukończone (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%) oraz średnie zawodowe (20,0%).

  W roku 2018 w powiecie mieleckim mieściło się 49 przedszkoli, w których do 199 oddziałów uczęszczało 3 985 dzieci (1 882 dziewczynki oraz 2 103 chłopców). Dostępnych było 4 588 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mieleckim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 82 oddziałów uczęszczało 2 111 dzieci (1 040 dziewczynek oraz 1 071 chłopców). Dostępne były 1 842 miejsca.

  17,6% mieszkańców powiatu mieleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 871 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 64 szkoły podstawowe, w których w 708 oddziałach uczyło się 10 937 uczniów (5 334 kobiety oraz 5 603 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie mieleckim placówkę miały 72 szkoły podstawowe, w których w 527 oddziałach uczyło się 8 796 uczniów (4 304 kobiety oraz 4 492 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,66.

  W powiecie mieleckim znajduje się 11 licea ogólnokształcące, w których w 73 oddziałach uczyło się 2 200 uczniów (1 336 kobiet oraz 864 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 686 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mieleckim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 86 oddziałach uczyło się 2 821 uczniów (1 815 kobiet oraz 1 006 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 901 absolwentów.

  W powiecie mieleckim znajduje się 6 Technik, w których w 83 oddziałach uczyło się 2 188 uczniów (907 kobiet oraz 1 281 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 539 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mieleckim placówkę miało 6 Technik, w których w 74 oddziałach uczyło się 2 123 uczniów (771 kobiet oraz 1 352 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 433 absolwentów.

  W powiecie mieleckim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 22 oddziałach uczyło się 582 uczniów (131 kobiet oraz 451 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,1 uczniów. 26,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców powiatu mieleckiego w wieku potencjalnej nauki (29,0% kobiet i 28,2% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat mielecki
  14,3%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Kraj
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat mielecki
  32,2%
  Województwo
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • pow. mielecki
  2,3%
  Podkarpackie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,4%
  woj. podkarpackie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,5%
  Województwo
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,0%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  22,9%
 • 21,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,0%
  Podkarpackie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  18,1%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Polska
  19,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat mielecki
  1,4%
  Podkarpackie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 871 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  871,0
  woj. podkarpackie
  849,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,88
  Podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 49Przedszkola
 • 33 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 199 Oddziały
 • 54 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 7 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 588 Miejsca
 • 45 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat mielecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 985 Dzieci
 • 1 882 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 103 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,2%
  52,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 134 2 lata i mniej
 • 134
 • 955 3 lata
 • 955
 • 970 4 lata
 • 970
 • 1 014 5 lata
 • 1 014
 • 896 6 lat
 • 896
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 61 2 lata i mniej
 • 61
 • 452 3 lata
 • 452
 • 485 4 lata
 • 485
 • 450 5 lata
 • 450
 • 431 6 lat
 • 431
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 73 2 lata i mniej
 • 73
 • 503 3 lata
 • 503
 • 485 4 lata
 • 485
 • 564 5 lata
 • 564
 • 465 6 lat
 • 465
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 969 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 315,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 313,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 60,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat mielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 691 Oddziały
 • 10 851 Uczniowie
 • 5 313 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 538 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 1 337 Uczniowie w 1 klasie
 • 657 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 680 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 305 Absolwenci 2016
 • 602 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 703 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 86 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,4%
  75,6%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci 2016
 • 5 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,4
  Województwo
  15,5
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,4
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,4
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,7
 • 5,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,1
 •  
 • 930,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 738,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 192,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 168 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 87 niemiecki
 • 81 inny
 • 46 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 46 angielski
 •  
 • 93,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,66
  Podkarpackie
  93,09
  Cały kraj
  95,46
 • 93,06 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. mielecki
  93,06
  Województwo
  92,29
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mielecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mielecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat mielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 56 Oddziały
 • 1 674 Uczniowie
 • 1 141 Kobiety
  (uczniowie)
 • 533 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,2%
  31,8%
 • 575 Uczniowie w 1 klasie
 • 395 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 180 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 527 Absolwenci
 • 356 Kobiety
  (absolwenci)
 • 171 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 17 Oddziały
 • 526 Uczniowie
 • 195 Kobiety
  (uczniowie)
 • 331 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,1%
  62,9%
 • 245 Absolwenci
 • 76 Kobiety
  (absolwenci)
 • 169 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. mielecki
  30,1
  Województwo
  27,4
  Polska
  26,2
 •  
 • 114,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 80,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat mielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 83 Oddziały
 • 2 188 Uczniowie
 • 907 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 281 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,5%
  58,5%
 • 609 Uczniowie w 1 klasie
 • 248 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 361 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 539 Absolwenci
 • 245 Kobiety
  (absolwenci)
 • 294 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  26,4
  woj. podkarpackie
  26,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 185,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 119,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat mielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 558 Uczniowie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie)
 • 439 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,3%
  78,7%
 • 283 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 232 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  26,5
  Podkarpackie
  23,0
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 26,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 26,5
 • 27,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,9
 • 12,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 12,0
 •  
 •  
 • 8 548 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski4 569
  • niemiecki3 046
  • hiszpański439
  • francuski283
  • rosyjski211
 • 4 569 angielski
 • 3 046 niemiecki
 • 439 hiszpański
 • 283 francuski
 • 211 rosyjski
 • 35 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 35 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat mielecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 104 Uczniowie
 • 96 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 92,3%
  7,7%
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Absolwenci
 • 79 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 29 Oddziały
 • 591 Uczniowie
 • 372 Kobiety
  (uczniowie)
 • 219 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,9%
  37,1%
 • 172 Absolwenci
 • 116 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat mielecki
  21,1
  woj. podkarpackie
  20,5
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21,1 Szkoły policealne ogółem
 • 21,1
 • 26,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 26,0
 • 20,4 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20,4
 •  
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 47 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 47 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat mielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat mielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat mielecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mielecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie mieleckim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie mieleckim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 2 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • hostele: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 644)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie mieleckim: 11 (publiczne: 9, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie mieleckim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 711 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 258 (uczestnicy: 71 301)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 196)
  • wystawy: 34 (uczestnicy: 13 357)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 74 (uczestnicy: 46 431)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 26 (uczestnicy: 1 892)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 1 575)
  • konkursy: 21 (uczestnicy: 1 196)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 3 682)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 20)
  • warsztaty: 36 (uczestnicy: 2 575)
  • inne: 7 (uczestnicy: 257)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 51 (członkowie: 1 162)
  • plastyczne/techniczne: 23 (członkowie: 400)
  • taneczne: 8 (członkowie: 144)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 179)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 102)
  • literackie: 1 (członkowie: 14)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 245)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 3 (członkowie: 48)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 596)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 122)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 32)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 56)
  • tańca: 7 (absolwenci: 386)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 8
  • politechniczne: 2
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 8
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 102 (członkowie: 1 730)
  • teatralne: 7 (członkowie: 168)
  • muzyczne - instrumentalne: 15 (członkowie: 221)
  • wokalne i chóry: 21 (członkowie: 276)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 16 (członkowie: 248)
  • taneczne: 40 (członkowie: 772)
  • inne: 3 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie mieleckim działały 2 kina posiadające 6 sal z 1 337 miejscami na widowni. Odbyły się 4 342 seanse, na które przyszło 88 683 widzów, w tym 1 379 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 44 909 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie mieleckim działało 45 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 558 135 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 90 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 20 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 46 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 664 276 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 233
  • dostępne dla czytelników: 110
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 109
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 25
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 29
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 29
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie mieleckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 55 794 wolumeny w tym ziobry specjalne: 199. Odnotowano 1 005 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 61 414 wolumenów. Odnotowano 2 040 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie mieleckim działały 94 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 6 753 członków. Zarejestrowano 6 321 ćwiczących (mężczyźni: 4 913, kobiety: 1 408, chłopcy do lat 18: 3 369, dziewczęta do lat 18: 1 243). Aktywnych było 168 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (133), instruktora sportowego (130) oraz inne osoby (70).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie mieleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mielecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat mielecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 69 wypadków drogowych w powiecie mieleckim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 67 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 50,6 wypadków (mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,6 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 63,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie mieleckim zarejestrowanych było 105 439 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 77 018 samochodów osobowych (564,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 10 320 samochodów ciężarowych (84,8 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 317 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 251 ciągników siodłowych (9,2 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 898 motocykli (50,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,9 lat.


  W 2020 roku w powiecie mieleckim znajdowało się 76 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 85 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 85 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie mieleckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 69 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 67 Ranni
  (rok 2020)
 • 18 Lekko ranni
 • 49 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie mieleckim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 50,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  50,6
  Województwo
  55,0
  Cały kraj
  61,5
 • 6,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. mielecki
  6,6
  Województwo
  6,2
  Cała Polska
  6,5
 • 49,11 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. mielecki
  49,1
  Podkarpackie
  58,5
  Kraj
  69,2
 • 8,54 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. mielecki
  8,5
  Podkarpackie
  7,7
  Kraj
  7,6
 • 63,54 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. mielecki
  63,5
  Podkarpackie
  72,0
  Cały kraj
  80,2
 • 13,04 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  13,0
  woj. podkarpackie
  11,3
  Kraj
  10,6
 • 97,10 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat mielecki
  97,1
  Podkarpackie
  106,3
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 105 439 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie mieleckim w 2020 roku
 • 77 018 Samochody osobowe
 • 10 320 Samochody ciężarowe
 • 65 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 317 Autobusy
 • 591 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 254 Ciągniki samochodowe
 • 1 251   Ciągniki siodłowe
 • 9 041 Ciągniki rolnicze
 • 6 898 Motocykle
 • 2 635   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 588 Motorowery
 • 77 018Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie mieleckim
 • Samochody osobowe w powiecie mieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 564,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat mielecki
  564,5
  Podkarpackie
  592,7
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 807
  • 1400-1649 kg19 595
  • 1650-1899 kg20 103
  • 1900 kg i więcej23 513
 • 13 807 do 1399 kg
 • 19 595 1400-1649 kg
 • 20 103 1650-1899 kg
 • 23 513 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 28 111 do 1399 cm3
 • 28 111
 • 42 696 1400-1999 cm3
 • 42 696
 • 6 211 2000 i więcej cm3
 • 6 211
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie mieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 631
  • olej napędowy27 341
  • gaz (LPG)12 104
  • pozostałe942
 • 36 631 benzyna
 • 27 341 olej napędowy
 • 12 104 gaz (LPG)
 • 942 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 147 do 1 roku
 • 1 147
 • 853 2 lata
 • 853
 • 1 041 3 lata
 • 1 041
 • 2 302 4-5 lat
 • 2 302
 • 2 557 6-7 lat
 • 2 557
 • 3 748 8-9 lat
 • 3 748
 • 4 806 10-11 lat
 • 4 806
 • 15 216 12-15 lat
 • 15 216
 • 18 971 16-20 lat
 • 18 971
 • 11 052 21-25 lat
 • 11 052
 • 4 027 26-30 lat
 • 4 027
 • 11 298 31 lat i więcej
 • 11 298
 • 18,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie mieleckim
 • Tutaj
  18,5 lat
  Podkarpackie
  18,9 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 10 320Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie mieleckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie mieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  84,8
  Województwo
  88,9
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 201 do 999 kg
 • 5 201
 • 2 929 1000-1499 kg
 • 2 929
 • 697 1500-2999 kg
 • 697
 • 94 3000-3499 kg
 • 94
 • 189 3500-4999 kg
 • 189
 • 382 5000-6999 kg
 • 382
 • 325 7000-9999 kg
 • 325
 • 342 10000-14999 kg
 • 342
 • 161 15000 kg i więcej
 • 161
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 590
  • olej napędowy7 282
  • gaz (LPG)507
  • pozostałe941
 • 1 590 benzyna
 • 7 282 olej napędowy
 • 507 gaz (LPG)
 • 941 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 111 do 1 roku
 • 111
 • 66 2 lata
 • 66
 • 95 3 lata
 • 95
 • 317 4-5 lat
 • 317
 • 455 6-7 lat
 • 455
 • 554 8-9 lat
 • 554
 • 863 10-11 lat
 • 863
 • 1 758 12-15 lat
 • 1 758
 • 2 230 16-20 lat
 • 2 230
 • 1 354 21-25 lat
 • 1 354
 • 589 26-30 lat
 • 589
 • 1 928 31 lat i więcej
 • 1 928
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie mieleckim
 • Tutaj
  19,2 lat
  woj. podkarpackie
  19,3 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 317Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie mieleckim
 • Autobusy w powiecie mieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,3
  woj. podkarpackie
  2,8
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy245
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe64
 • 8 benzyna
 • 245 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 64 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 12 2 lata
 • 12
 • 9 3 lata
 • 9
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 15 8-9 lat
 • 15
 • 25 10-11 lat
 • 25
 • 56 12-15 lat
 • 56
 • 58 16-20 lat
 • 58
 • 38 21-25 lat
 • 38
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 78 31 lat i więcej
 • 78
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie mieleckim
 • Tutaj
  19,9 lat
  Podkarpackie
  20,9 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 1 251Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie mieleckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie mieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 9,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat mielecki
  9,2
  woj. podkarpackie
  8,4
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 102
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe147
 • 2 benzyna
 • 1 102 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 147 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 14 2 lata
 • 14
 • 20 3 lata
 • 20
 • 64 4-5 lat
 • 64
 • 100 6-7 lat
 • 100
 • 123 8-9 lat
 • 123
 • 56 10-11 lat
 • 56
 • 307 12-15 lat
 • 307
 • 194 16-20 lat
 • 194
 • 209 21-25 lat
 • 209
 • 71 26-30 lat
 • 71
 • 92 31 lat i więcej
 • 92
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie mieleckim
 • Powiat
  16,2 lat
  woj. podkarpackie
  13,4 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 6 898Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie mieleckim
 • Motocykle w powiecie mieleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 50,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  50,6
  Województwo
  61,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 83 do 1 roku
 • 83
 • 53 2 lata
 • 53
 • 46 3 lata
 • 46
 • 261 4-5 lat
 • 261
 • 159 6-7 lat
 • 159
 • 168 8-9 lat
 • 168
 • 218 10-11 lat
 • 218
 • 779 12-15 lat
 • 779
 • 830 16-20 lat
 • 830
 • 619 21-25 lat
 • 619
 • 423 26-30 lat
 • 423
 • 3 259 31 lat i więcej
 • 3 259
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie mieleckim
 • Powiat
  24,9 lat
  woj. podkarpackie
  25,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 76 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 54 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie mieleckim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 864,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  864,3 km
  woj. podkarpackie
  378,5 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 5,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. mielecki
  5,6 km
  Województwo
  3,2 km
  Polska
  4,5 km
 • 85 Liczba licencji na taksówki
 • 85 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami