Powiat kutnowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kutnowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 91 134 Liczba mieszkańców
 • 887 km2 Powierzchnia
 • 103 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 58,7% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Debich Starosta
 • ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno Adres starostwa powiatowego
 • EKU Tablice rejestracyjne
Powiat kutnowski na mapie
Identyfikatory
 • 1002 TERYT (TERC)
Herb powiatu kutnowskiego
powiat kutnowski herb
Flaga powiatu kutnowskiego
powiat kutnowski flaga

powiat kutnowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie
(24)355-47-01
ul. Wilcza 2A
99-300 Kutno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
(24) 253-35-49,(24)254-72-37, (24) 253-34-69
ul. Józefów 22
99-300 Kutno
Komenda Powiatowa PSP Kutno
(24) 251-00-69
ul.1-go Maja 7
99-300 Kutno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
(43)843-41-62
ul. Wodna 1
99-300 Wieluń
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
(24) 253-22-44
ul. Toruńska 14
99-300 Kutno
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Kutnie
(24) 355-71-00
ul. Kościuszki 14
99-300 Kutno
Starostwo Powiatowe w Kutnie
(24) 355-47-80
(24) 355-47-84
ul. Kościuszki
99-300 Kutno

Powiat kutnowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat kutnowski ma 91 134 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 14,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kutnowskiego w 2050 roku wynosi 68 442, z czego 34 953 to kobiety, a 33 489 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kutnowskiego zawarli w 2022 roku 354 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,0% mieszkańców powiatu kutnowskiego jest stanu wolnego, 52,9% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kutnowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -844. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,18 na 1000 mieszkańców powiatu kutnowskiego. W 2022 roku urodziło się 610 dzieci, w tym 50,5% dziewczynek i 49,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 376 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,42 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 33,8% zgonów w powiecie kutnowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,6% zgonów w powiecie kutnowskim były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kutnowskiego przypada 15.82 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 820 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 046 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kutnowskiego -226. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  58,3% mieszkańców powiatu kutnowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kutnowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 91 134 Liczba mieszkańców
 • 47 466 Kobiety
 • 43 668 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kutnowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kutnowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kutnowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kutnowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 68 442 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 34 953 Kobiety
 • 33 489 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kutnowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kutnowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kutnowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kutnowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kutnowski
  44,2 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kutnowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kutnowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kutnowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kutnowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kutnowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat kutnowski
  26,0%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,9%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 51,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kutnowski
  11,2%
  łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 18,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat kutnowski
  8,3%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,6% Nieustalone
 • powiat kutnowski
  1,6%
  łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kutnowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat kutnowski
  3,9
  łódzkie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat kutnowski
  1,9
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 354 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kutnowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -844 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -420 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -424 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,18 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,2
  łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • -9,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kutnowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kutnowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kutnowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kutnowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 610 Urodzenia żywe
 • 308 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 302 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,5%
  49,5%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat kutnowski
  6,6
  Województwo
  7,6
  Polska
  8,1
 • 32,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kutnowski
  32,2
  woj. łódzkie
  34,6
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 376 g Średnia waga noworodków
 • 3 279 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 476 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 376 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 198 Waga 3500g - 3999g
 • 198
 • 221 Waga 3000g - 3499g
 • 221
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kutnowski
  1,23
  woj. łódzkie
  1,28
  Kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,62
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kutnowski
  0,42
  woj. łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie kutnowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 454 Zgony
 • 728 Kobiety
  (Zgony)
 • 726 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,1%
  49,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 15,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  15,8
  łódzkie
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 238,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  238,4
  łódzkie
  183,7
  Cały kraj
  147,0
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,3
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kutnowski
  4,5
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kutnowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,8%
  Województwo
  29,5%
  Polska
  36,0%
 • 21,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  21,6%
  łódzkie
  21,9%
  Kraj
  23,6%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kutnowski
  7,8%
  łódzkie
  7,9%
  Kraj
  6,7%
 • 102 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,0
  Kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Cała Polska
  70,6
 • 341,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  341,6
  łódzkie
  306,0
  Cała Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Cały kraj
  253,9
 • 535,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 577,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 489,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  535,2
  Województwo
  412,1
  Cały kraj
  426,2
 • 89,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kutnowski
  89,5
  Województwo
  53,5
  Cały kraj
  62,9
 • 39,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  39,7
  Województwo
  38,6
  Cała Polska
  33,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. kutnowski
  6,3
  woj. łódzkie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. kutnowski
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kutnowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  22,0
  łódzkie
  60,0
  Cały kraj
  38,0
 • 7 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat kutnowski
  7,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 4 powieszenie się
 • 4
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 12 30-49 lat
 • 12
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 5 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony2
 • 3 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony16
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 1 emerytura
 • 1
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 820 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 433 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 387 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 046 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 551 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 495 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -220 Saldo migracji
 • -110 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -110 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -226 Saldo migracji wewnętrznych
 • -118 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -108 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kutnowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kutnowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kutnowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kutnowskim oddano do użytku 444 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kutnowskim to 39 211 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 428 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  45,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 41,7% na cele indywidualne, 12,4% jako mieszkania spółdzielcze.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kutnowskim to 3,86 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie kutnowskim to 90,30 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,88% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,29% mieszkań posiada łazienkę, 82,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 9,44% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie kutnowskim 307 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 137 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 211 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 159 transakcji (mediana cen - 5 124 zł/m2, średnia - 5 288 zł/m2), a na rynku wtórnym 148 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 402 zł/m2, średnia - 5 120 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 137 zł
 • Powiat
  5 137 zł
  Województwo
  6 223 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 5 137 zł Ogółem
 • 5 137 zł
 • 5 134 zł do 40 m2
 • 5 134 zł
 • 5 137 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 137 zł
 • 5 722 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 722 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 211 zł
 • Tutaj
  5 211 zł
  łódzkie
  6 145 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 5 211 zł Ogółem
 • 5 211 zł
 • 5 063 zł do 40 m2
 • 5 063 zł
 • 5 198 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 198 zł
 • 5 593 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 593 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 307
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2103
  • od 40,1 do 60 m2163
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m20
 • 103 do 40 m2
 • 163 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kutnowskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 124 zł
 • powiat kutnowski
  5 124 zł
  Województwo
  6 661 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 5 124 zł Ogółem
 • 5 124 zł
 • 5 060 zł do 40 m2
 • 5 060 zł
 • 5 124 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 124 zł
 • 5 786 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 786 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 288 zł
 • Tutaj
  5 288 zł
  Województwo
  6 567 zł
  Cały kraj
  7 466 zł
 • 5 288 zł Ogółem
 • 5 288 zł
 • 5 012 zł do 40 m2
 • 5 012 zł
 • 5 243 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 243 zł
 • 5 654 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 654 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 159
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m240
  • od 40,1 do 60 m292
  • od 60,1 do 80 m226
  • od 80,1 m20
 • 40 do 40 m2
 • 92 od 40,1 do 60 m2
 • 26 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 402 zł
 • powiat kutnowski
  5 402 zł
  łódzkie
  5 818 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 5 402 zł Ogółem
 • 5 402 zł
 • 5 513 zł do 40 m2
 • 5 513 zł
 • 5 283 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 283 zł
 • 5 172 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 172 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 120 zł
 • powiat kutnowski
  5 120 zł
  łódzkie
  5 791 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 5 120 zł Ogółem
 • 5 120 zł
 • 5 098 zł do 40 m2
 • 5 098 zł
 • 5 139 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 139 zł
 • 5 464 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 464 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 148
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m263
  • od 40,1 do 60 m271
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m20
 • 63 do 40 m2
 • 71 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 211 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 428,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat kutnowski
  428,20
  łódzkie
  445,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 67,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  67,80 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,10 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,67 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. kutnowski
  3,67
  łódzkie
  3,68
  Cała Polska
  3,83
 • 2,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,34
  Województwo
  2,24
  Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kutnowski
  0,64
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 444 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,85
  woj. łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 715 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,86
  woj. łódzkie
  3,80
  Polska
  3,89
 • 18,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kutnowski
  18,73
  Województwo
  21,24
  Cały kraj
  24,56
 • 40 095 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 90,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kutnowski
  90,3 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kutnowski
  0,44 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. kutnowski
  95,88%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Polska
  97,75%
 • 90,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. kutnowski
  90,99%
  Województwo
  92,46%
  Kraj
  95,18%
 • 87,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  87,29%
  woj. łódzkie
  89,88%
  Polska
  93,75%
 • 82,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat kutnowski
  82,56%
  łódzkie
  82,27%
  Polska
  85,83%
 • 9,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat kutnowski
  9,44%
  łódzkie
  46,52%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat kutnowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kutnowskim na 1000 mieszkańców pracuje 259osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 47,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kutnowskim wynosiło w 2023 roku 7,8% (7,8% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kutnowskim wynosiło 5 800,64 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kutnowskiego 6 650 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 843 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 807.

  15,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kutnowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,6% w przemyśle i budownictwie, a 19,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 259 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. kutnowski
  259,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,4% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • pow. kutnowski
  7,8%
  łódzkie
  5,4%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kutnowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kutnowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kutnowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 229 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat kutnowski
  5 801 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kutnowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 650 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 843 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 807 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,6% Przemysł i budownictwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 37,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kutnowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23 953 Pracujący ogółem
 • 11 445 Kobiety
 • 12 508 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kutnowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kutnowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kutnowski
  71,6
  Województwo
  72,7
  Polska
  69,0
 • 43,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kutnowski
  43,9
  woj. łódzkie
  43,1
  Polska
  38,2
 • 158,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kutnowski
  158,7
  Województwo
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kutnowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie kutnowskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 305 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 165 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 512 nowych podmiotów, a 449 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (805) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (503) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (1 609) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (318) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kutnowskim najwięcej (490) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 948) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (235) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,8% (1 645) podmiotów, a 77,4% (6 425) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kutnowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.7%) oraz Budownictwo (12.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 305 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 235 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 645 Przemysł i budownictwo
 • 6 425 Pozostała działalność
 • 512 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kutnowskim w 2023 roku
 • 449 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kutnowskim w 2023 roku
 • 6 165 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 948 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 948
 • 270 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 270
 • 80 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 80
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 8 298 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 298
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 32 Spółdzielnie ogółem
 • 32
 • 579 Spółki handlowe ogółem
 • 579
 • 64  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 64
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 490  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 490
 • 61    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 61
 • 485 Spółki cywilne ogółem
 • 485
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 165 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 833 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 833
 • 777 Budownictwo
 • 777
 • 633 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 633
 • 502 Przetwórstwo przemysłowe
 • 502
 • 434 Transport i gospodarka magazynowa
 • 434
 • 408 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 408
 • 367 Pozostała działalność
 • 367
 • 210 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 210
 • 198 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 198
 • 185 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 185
 • 181 Informacja i komunikacja
 • 181
 • 151 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 151
 • 144 Edukacja
 • 144
 • 68 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 68
 • 44 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 44
 • 23 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 23
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kutnowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kutnowskim stwierdzono 1 860 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,23 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kutnowskim wynosi 67,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kutnowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,34 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 10,32 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,71 (61%), drogowe - 2,26 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kutnowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 860 Przestępstwa ogółem
 • 1 860
 • 1 134 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 134
 • 433 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 433
 • 208 Przestępstwa drogowe
 • 208
 • 48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 48
 • 949 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 949
 • 20,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. kutnowski
  20,23
  łódzkie
  19,38
  Polska
  22,81
 • 12,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,34
  łódzkie
  11,45
  Kraj
  12,98
 • 4,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,71
  Województwo
  5,35
  Polska
  6,99
 • 2,26 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,26
  Województwo
  1,94
  Polska
  1,82
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kutnowski
  0,52
  Województwo
  0,36
  Polska
  0,35
 • 10,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,32
  Województwo
  10,36
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kutnowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  68%
  łódzkie
  65%
  Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  57%
  Polska
  63%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat kutnowski
  62%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. kutnowski
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kutnowski
  85%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kutnowski
  46%
  woj. łódzkie
  44%
  Cały kraj
  51%

Powiat kutnowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kutnowskiego wyniosła w 2022 roku 163,6 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu kutnowskiego - 37% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,9 mln złotych, czyli 9,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kutnowskiego wyniosła w 2022 roku 165,8 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.1%). W budżecie powiatu kutnowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 306 złotych na mieszkańca (17,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,7 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kutnowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kutnowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kutnowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kutnowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  97,9 mln

  983(100%)

  105,0 mln

  1,1 tys(100%)

  117,3 mln

  1,2 tys(100%)

  117,9 mln

  1,2 tys(100%)

  124,3 mln

  1,3 tys(100%)

  135,2 mln

  1,4 tys(100%)

  142,5 mln

  1,5 tys(100%)

  163,6 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  33,5 mln

  338(34.3%)

  35,5 mln

  360(33.8%)

  37,2 mln

  380(31.7%)

  39,9 mln

  411(33.9%)

  47,0 mln

  487(37.8%)

  48,7 mln

  509(36%)

  52,8 mln

  560(37.1%)

  60,5 mln

  661(37%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  24,4 mln

  246(24.9%)

  26,1 mln

  265(24.9%)

  19,9 mln

  203(17%)

  21,5 mln

  221(18.3%)

  23,2 mln

  240(18.6%)

  27,5 mln

  288(20.4%)

  26,7 mln

  283(18.8%)

  28,5 mln

  311(17.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,2 mln

  82,5(8.4%)

  9,0 mln

  91,7(8.6%)

  9,9 mln

  101(8.4%)

  10,5 mln

  108(8.9%)

  10,7 mln

  110(8.6%)

  11,1 mln

  116(8.2%)

  11,7 mln

  124(8.2%)

  12,7 mln

  139(7.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,3 mln

  93,7(9.5%)

  9,8 mln

  99,0(9.3%)

  10,2 mln

  104(8.7%)

  11,1 mln

  114(9.4%)

  10,5 mln

  108(8.4%)

  10,5 mln

  110(7.8%)

  14,1 mln

  150(9.9%)

  12,7 mln

  138(7.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 mln

  57,1(5.8%)

  6,2 mln

  62,8(5.9%)

  6,4 mln

  65,0(5.4%)

  6,5 mln

  67,0(5.5%)

  7,2 mln

  74,3(5.8%)

  8,0 mln

  83,8(5.9%)

  8,2 mln

  87,1(5.8%)

  11,4 mln

  125(7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,0 mln

  70,1(7.1%)

  7,2 mln

  72,9(6.8%)

  4,8 mln

  48,7(4.1%)

  3,6 mln

  36,9(3%)

  2,5 mln

  26,3(2%)

  2,7 mln

  28,0(2%)

  3,1 mln

  32,6(2.2%)

  10,1 mln

  111(6.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  28,4(2.9%)

  3,7 mln

  37,3(3.5%)

  11,6 mln

  118(9.9%)

  7,5 mln

  77,6(6.4%)

  3,7 mln

  37,9(2.9%)

  6,7 mln

  70,7(5%)

  7,3 mln

  77,6(5.1%)

  7,9 mln

  86,5(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,9 mln

  39,0(3.9%)

  3,9 mln

  39,8(3.7%)

  4,1 mln

  42,3(3.5%)

  4,6 mln

  47,4(3.9%)

  4,6 mln

  47,9(3.7%)

  5,0 mln

  52,1(3.7%)

  5,3 mln

  56,0(3.7%)

  5,5 mln

  59,8(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  12,1(1.2%)

  1,3 mln

  13,1(1.2%)

  1,5 mln

  14,9(1.2%)

  1,5 mln

  15,4(1.3%)

  1,6 mln

  16,8(1.3%)

  1,7 mln

  17,4(1.2%)

  1,7 mln

  18,0(1.2%)

  2,0 mln

  22,1(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  788,3 tys

  7,9(0.8%)

  824,8 tys

  8,4(0.8%)

  865,4 tys

  8,8(0.7%)

  848,6 tys

  8,7(0.7%)

  1,2 mln

  12,6(1%)

  1,1 mln

  11,3(0.8%)

  1,1 mln

  12,0(0.8%)

  1,3 mln

  14,1(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  692,0 tys

  7,0(0.7%)

  440,1 tys

  4,5(0.4%)

  1,2 mln

  11,9(1%)

  551,9 tys

  5,7(0.5%)

  551,1 tys

  5,7(0.4%)

  489,0 tys

  5,1(0.4%)

  534,7 tys

  5,7(0.4%)

  675,7 tys

  7,4(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  330,8 tys

  3,3(0.3%)

  253,5 tys

  2,6(0.2%)

  216,6 tys

  2,2(0.2%)

  178,2 tys

  1,8(0.2%)

  125,0 tys

  1,3(0.1%)

  58,1 tys

  0,6(0%)

  47,1 tys

  0,5(0%)

  449,7 tys

  4,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  244,4 tys

  2,5(0.2%)

  250,4 tys

  2,6(0.2%)

  250,4 tys

  2,6(0.2%)

  263,9 tys

  2,7(0.2%)

  263,9 tys

  2,8(0.2%)

  246,5 tys

  2,6(0.2%)

  268,5 tys

  2,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  39,5 tys

  0,4(0%)

  47,4 tys

  0,5(0%)

  50,2 tys

  0,5(0%)

  67,9 tys

  0,7(0.1%)

  70,5 tys

  0,7(0.1%)

  76,6 tys

  0,8(0.1%)

  55,9 tys

  0,6(0%)

  172,5 tys

  1,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,1 tys

  0,1(0%)

  62,9 tys

  0,6(0.1%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,1(0%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  150,3 tys

  1,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  128,7 tys

  1,3(0.1%)

  106,2 tys

  1,1(0.1%)

  141,9 tys

  1,4(0.1%)

  87,7 tys

  0,9(0.1%)

  118,9 tys

  1,2(0.1%)

  94,5 tys

  1,0(0.1%)

  98,9 tys

  1,0(0.1%)

  98,8 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  341,7 tys

  3,5(0.3%)

  354,4 tys

  3,6(0.3%)

  451,9 tys

  4,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,8 tys

  0,6(0%)

  52,6 tys

  0,5(0%)

  52,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kutnowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kutnowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kutnowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kutnowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  101,1 mln

  1,0 tys(100%)

  112,5 mln

  1,1 tys(100%)

  113,1 mln

  1,2 tys(100%)

  117,5 mln

  1,2 tys(100%)

  127,8 mln

  1,3 tys(100%)

  135,8 mln

  1,4 tys(100%)

  149,9 mln

  1,6 tys(100%)

  165,8 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  48,0 mln

  484(47.5%)

  48,9 mln

  496(43.5%)

  48,6 mln

  495(42.9%)

  47,4 mln

  488(40.4%)

  50,9 mln

  527(39.8%)

  57,2 mln

  598(42.1%)

  64,5 mln

  684(43%)

  74,1 mln

  809(44.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,8 mln

  169(16.6%)

  18,6 mln

  188(16.5%)

  20,0 mln

  204(17.7%)

  22,2 mln

  228(18.9%)

  24,2 mln

  251(19%)

  23,8 mln

  249(17.5%)

  27,1 mln

  288(18.1%)

  30,0 mln

  328(18.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,7 mln

  178(17.5%)

  20,2 mln

  204(17.9%)

  18,3 mln

  187(16.2%)

  20,1 mln

  207(17.1%)

  22,5 mln

  233(17.6%)

  25,8 mln

  270(19%)

  24,7 mln

  262(16.5%)

  26,7 mln

  292(16.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  56,7(5.6%)

  6,1 mln

  61,9(5.4%)

  6,3 mln

  64,2(5.6%)

  6,5 mln

  66,7(5.5%)

  7,2 mln

  74,1(5.6%)

  7,9 mln

  82,8(5.8%)

  8,2 mln

  86,6(5.5%)

  11,2 mln

  122(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  497,7 tys

  5,0(0.5%)

  1,1 mln

  11,5(1%)

  1,8 mln

  18,0(1.6%)

  3,8 mln

  39,5(3.3%)

  238,1 tys

  2,5(0.2%)

  3,2 mln

  33,3(2.3%)

  3,9 mln

  40,8(2.6%)

  4,4 mln

  47,8(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  390,3 tys

  3,9(0.4%)

  814,6 tys

  8,3(0.7%)

  1,9 mln

  19,7(1.7%)

  3,3 mln

  33,5(2.8%)

  6,4 mln

  66,5(5%)

  3,0 mln

  31,0(2.2%)

  5,0 mln

  53,5(3.4%)

  3,5 mln

  38,0(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,9 mln

  49,7(4.9%)

  6,8 mln

  69,1(6.1%)

  5,0 mln

  51,4(4.5%)

  2,5 mln

  26,0(2.2%)

  2,6 mln

  26,5(2%)

  2,5 mln

  25,8(1.8%)

  3,0 mln

  31,6(2%)

  3,4 mln

  37,6(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  24,7(2.4%)

  2,3 mln

  23,4(2.1%)

  2,3 mln

  23,6(2%)

  2,6 mln

  26,4(2.2%)

  2,6 mln

  27,4(2.1%)

  2,5 mln

  26,3(1.8%)

  2,8 mln

  29,7(1.9%)

  2,6 mln

  28,5(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  971,9 tys

  9,8(1%)

  1,1 mln

  10,8(0.9%)

  1,0 mln

  10,3(0.9%)

  1,1 mln

  11,4(0.9%)

  1,2 mln

  12,6(1%)

  1,3 mln

  14,1(1%)

  1,4 mln

  14,6(0.9%)

  1,5 mln

  16,4(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  12,5(1.2%)

  1,2 mln

  12,1(1.1%)

  1,3 mln

  13,7(1.2%)

  1,4 mln

  14,6(1.2%)

  1,3 mln

  14,0(1.1%)

  1,5 mln

  15,4(1.1%)

  1,4 mln

  14,5(0.9%)

  1,3 mln

  14,4(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  11,3(1.1%)

  3,6 mln

  36,5(3.2%)

  933,7 tys

  9,5(0.8%)

  974,5 tys

  10,0(0.8%)

  1,6 mln

  16,4(1.2%)

  1,2 mln

  13,0(0.9%)

  1,5 mln

  15,9(1%)

  1,2 mln

  13,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  408,7 tys

  4,1(0.4%)

  481,8 tys

  4,9(0.4%)

  474,4 tys

  4,8(0.4%)

  435,8 tys

  4,5(0.4%)

  522,7 tys

  5,4(0.4%)

  252,5 tys

  2,6(0.2%)

  1,6 mln

  16,8(1.1%)

  808,5 tys

  8,8(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  811,4 tys

  8,2(0.8%)

  995,2 tys

  10,1(0.9%)

  867,3 tys

  8,8(0.8%)

  683,5 tys

  7,0(0.6%)

  713,3 tys

  7,4(0.6%)

  105,8 tys

  1,1(0.1%)

  106,5 tys

  1,1(0.1%)

  773,9 tys

  8,5(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  244,4 tys

  2,5(0.2%)

  250,4 tys

  2,6(0.2%)

  250,4 tys

  2,6(0.2%)

  507,0 tys

  5,3(0.4%)

  393,9 tys

  4,1(0.3%)

  246,5 tys

  2,6(0.2%)

  263,8 tys

  2,9(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  91,6 tys

  0,9(0.1%)

  90,8 tys

  0,9(0.1%)

  93,2 tys

  1,0(0.1%)

  107,3 tys

  1,1(0.1%)

  118,9 tys

  1,2(0.1%)

  94,5 tys

  1,0(0.1%)

  97,7 tys

  1,0(0.1%)

  132,9 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  202,1 tys

  2,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,0 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,5 tys

  0,4(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,8 tys

  0,6(0%)

  52,6 tys

  0,5(0%)

  52,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kutnowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 070 mieszkańców powiatu kutnowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 254 kobiet oraz 9 815 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu kutnowskiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kutnowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kutnowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,4%) oraz średnie zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,3%) oraz średnie zawodowe (25,8%).

  W roku 2022 w powiecie kutnowskim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 104 oddziałów uczęszczało 2 235 dzieci (1 077 dziewczynek oraz 1 158 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kutnowskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 53 oddziałów uczęszczało 1 205 dzieci (608 dziewczynek oraz 597 chłopców). Dostępnych było 1 279 miejsc.

  17,9% mieszkańców powiatu kutnowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 863 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 38 szkół podstawowych, w których w 433 oddziałach uczyło się 6 938 uczniów (3 371 kobiet oraz 3 567 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kutnowskim placówkę miało 40 szkół podstawowych, w których w 332 oddziałach uczyło się 5 706 uczniów (2 762 kobiety oraz 2 944 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,27.

  W powiecie kutnowskim znajduje się 11 licea ogólnokształcące, w których w 78 oddziałach uczyło się 1 944 uczniów (1 237 kobiet oraz 707 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 437 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kutnowskim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 75 oddziałach uczyło się 2 071 uczniów (1 263 kobiety oraz 808 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 701 absolwentów.

  W powiecie kutnowskim znajduje się 8 Technik, w których w 101 oddziałach uczyło się 1 998 uczniów (793 kobiety oraz 1 205 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 318 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kutnowskim placówkę miało 6 Technik, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 468 uczniów (617 kobiet oraz 851 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 298 absolwentów.

  W powiecie kutnowskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 29 oddziałach uczyło się 440 uczniów (133 kobiety oraz 307 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,9 uczniów. 15,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,6% mieszkańców powiatu kutnowskiego w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 27,6% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • powiat kutnowski
  17,9%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kutnowski
  37,3%
  Województwo
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,5%
  łódzkie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,0%
  łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  22,8%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat kutnowski
  22,4%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kutnowski
  2,8%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  16,8%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 18,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,8%
  łódzkie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 863 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  863,0
  Województwo
  934,0
  Kraj
  927,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat kutnowski
  1,13
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 21Przedszkola
 • 20 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 104 Oddziały
 • 36 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 014 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kutnowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 235 Dzieci
 • 1 077 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 158 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 42 2 lata i mniej
 • 42
 • 442 3 lata
 • 442
 • 594 4 lata
 • 594
 • 592 5 lata
 • 592
 • 549 6 lat
 • 549
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 229 3 lata
 • 229
 • 292 4 lata
 • 292
 • 267 5 lata
 • 267
 • 260 6 lat
 • 260
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 213 3 lata
 • 213
 • 302 4 lata
 • 302
 • 325 5 lata
 • 325
 • 289 6 lat
 • 289
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 608 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 163,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 162,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 35,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kutnowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 138 Dzieci
 • 63 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 75 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,7%
  54,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 23 4 lata
 • 23
 • 38 5 lata
 • 38
 • 62 6 lat
 • 62
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 9 4 lata
 • 9
 • 18 5 lata
 • 18
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 14 4 lata
 • 14
 • 20 5 lata
 • 20
 • 32 6 lat
 • 32
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kutnowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 402 Oddziały
 • 6 800 Uczniowie
 • 3 324 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 476 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 875 Uczniowie w 1 klasie
 • 423 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 452 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 113 Absolwenci
 • 560 Kobiety
  (absolwenci)
 • 553 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 31 Oddziały
 • 138 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,1%
  65,9%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  16,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,0
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,0
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,9
 • 4,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,5
 •  
 • 542,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 461,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 81,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 33,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 98,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  98,27
  łódzkie
  97,10
  Polska
  95,96
 • 97,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  97,03
  łódzkie
  95,87
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kutnowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kutnowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kutnowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 65 Oddziały
 • 1 604 Uczniowie
 • 1 087 Kobiety
  (uczniowie)
 • 517 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,8%
  32,2%
 • 536 Uczniowie w 1 klasie
 • 372 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 362 Absolwenci
 • 234 Kobiety
  (absolwenci)
 • 128 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 3 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13 Oddziały
 • 340 Uczniowie
 • 150 Kobiety
  (uczniowie)
 • 190 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,1%
  55,9%
 • 72 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  24,9
  woj. łódzkie
  26,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 119,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 88,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kutnowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 101 Oddziały
 • 1 998 Uczniowie
 • 793 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 205 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,7%
  60,3%
 • 574 Uczniowie w 1 klasie
 • 213 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 361 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 318 Absolwenci
 • 119 Kobiety
  (absolwenci)
 • 199 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  19,8
  Województwo
  23,9
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 187,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 120,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kutnowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 12 Oddziały
 • 95 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,7%
  65,3%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat kutnowski
  15,2
  łódzkie
  20,5
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,2
 • 20,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,3
 • 7,9 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,9
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kutnowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 760 Uczniowie
 • 528 Kobiety
  (uczniowie)
 • 232 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,5%
  30,5%
 • 538 Uczniowie w 1 klasie
 • 362 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 176 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 111 Absolwenci
 • 76 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  24,5
  łódzkie
  22,9
  Kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kutnowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kutnowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kutnowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kutnowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kutnowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie kutnowskim znajdowało się 6 hoteli (1 ★★★, 3 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • hostele: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 420)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie kutnowskim: 9 (publiczne: 9, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kutnowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 050 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 527 (uczestnicy: 62 224)
  • seanse filmowe: 19 (uczestnicy: 857)
  • wystawy: 24 (uczestnicy: 12 104)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 20 (uczestnicy: 4 423)
  • koncerty: 108 (uczestnicy: 25 763)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 52 (uczestnicy: 3 288)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 2 044)
  • konkursy: 41 (uczestnicy: 2 862)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 1 351)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 1 322)
  • warsztaty: 154 (uczestnicy: 3 928)
  • inne: 66 (uczestnicy: 4 132)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 53 (członkowie: 829)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 164)
  • taneczne: 7 (członkowie: 157)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 89)
  • teatralne: 3 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 13 (członkowie: 254)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 51)
  • inne: 6 (członkowie: 84)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 18)
  • tańca: 1 (absolwenci: 18)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 533)
  • teatralne: 6 (członkowie: 57)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 41)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 165)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 189)
  • taneczne: 5 (członkowie: 81)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kutnowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 350 miejscami na widowni. Odbyło się 1 227 seansów, na które przyszło 34 813 widzów, w tym 269 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 882 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kutnowskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 27 981 zwiedzających, co daje 3 044 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kutnowskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 321 498 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 438 674 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 111
  • dostępne dla czytelników: 49
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 49
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kutnowskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 60 823 wolumeny w tym ziobry specjalne: 1 310. Odnotowano 642 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 586 wolumenów. Odnotowano 4 174 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kutnowskim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 785 członków. Zarejestrowano 1 770 ćwiczących (mężczyźni: 1 304, kobiety: 466, chłopcy do lat 18: 814, dziewczęta do lat 18: 380). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (31) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kutnowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kutnowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kutnowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 128 wypadków drogowych w powiecie kutnowskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 152 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 139,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 149,1 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 101 971 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 72 266 samochodów osobowych (789,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 9 978 samochodów ciężarowych (129,6 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 305 autobusów (3,3 - więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 1 892 ciągników siodłowych (20,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 6 910 motocykli (75,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,8 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 10,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie kutnowskim znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 52 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 52 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kutnowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 128 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 152 Ranni
  (rok 2022)
 • 26 Lekko ranni
 • 126 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kutnowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 139,79 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. kutnowski
  139,8
  łódzkie
  92,9
  Cały kraj
  56,5
 • 12,01 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. kutnowski
  12,0
  łódzkie
  6,9
  Cała Polska
  5,0
 • 166,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  166,0
  łódzkie
  110,7
  Cały kraj
  65,5
 • 10,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. kutnowski
  10,8
  woj. łódzkie
  7,2
  Cały kraj
  5,4
 • 149,06 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kutnowski
  149,1
  łódzkie
  114,8
  Polska
  71,0
 • 8,59 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat kutnowski
  8,6
  łódzkie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 118,75 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  118,8
  woj. łódzkie
  119,2
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 101 971 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kutnowskim w 2022 roku
 • 72 266 Samochody osobowe
 • 9 978 Samochody ciężarowe
 • 584 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 305 Autobusy
 • 688 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 892 Ciągniki samochodowe
 • 1 892   Ciągniki siodłowe
 • 9 932 Ciągniki rolnicze
 • 6 910 Motocykle
 • 3 087   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 964 Motorowery
 • 72 266Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kutnowskim
 • Samochody osobowe w powiecie kutnowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 789,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kutnowski
  789,2
  Województwo
  715,9
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg19 857
  • 1400-1649 kg16 230
  • 1650-1899 kg17 131
  • 1900 kg i więcej19 048
 • 19 857 do 1399 kg
 • 16 230 1400-1649 kg
 • 17 131 1650-1899 kg
 • 19 048 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 29 073 do 1399 cm3
 • 29 073
 • 37 965 1400-1999 cm3
 • 37 965
 • 5 228 2000 i więcej cm3
 • 5 228
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kutnowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna37 021
  • olej napędowy20 527
  • gaz (LPG)11 452
  • pozostałe3 266
 • 37 021 benzyna
 • 20 527 olej napędowy
 • 11 452 gaz (LPG)
 • 3 266 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 597 do 1 roku
 • 597
 • 329 2 lata
 • 329
 • 607 3 lata
 • 607
 • 1 669 4-5 lat
 • 1 669
 • 2 076 6-7 lat
 • 2 076
 • 2 243 8-9 lat
 • 2 243
 • 3 111 10-11 lat
 • 3 111
 • 9 678 12-15 lat
 • 9 678
 • 14 702 16-20 lat
 • 14 702
 • 12 147 21-25 lat
 • 12 147
 • 7 226 26-30 lat
 • 7 226
 • 17 881 31 lat i więcej
 • 17 881
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kutnowskim
 • pow. kutnowski
  21,8 lat
  woj. łódzkie
  19,9 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 9 978Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kutnowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kutnowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 129,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  129,6
  łódzkie
  119,2
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 864 do 999 kg
 • 4 864
 • 2 492 1000-1499 kg
 • 2 492
 • 715 1500-2999 kg
 • 715
 • 57 3000-3499 kg
 • 57
 • 276 3500-4999 kg
 • 276
 • 714 5000-6999 kg
 • 714
 • 380 7000-9999 kg
 • 380
 • 355 10000-14999 kg
 • 355
 • 125 15000 kg i więcej
 • 125
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 089
  • olej napędowy7 022
  • gaz (LPG)342
  • pozostałe1 525
 • 1 089 benzyna
 • 7 022 olej napędowy
 • 342 gaz (LPG)
 • 1 525 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 108 do 1 roku
 • 108
 • 68 2 lata
 • 68
 • 67 3 lata
 • 67
 • 192 4-5 lat
 • 192
 • 257 6-7 lat
 • 257
 • 340 8-9 lat
 • 340
 • 360 10-11 lat
 • 360
 • 1 237 12-15 lat
 • 1 237
 • 1 438 16-20 lat
 • 1 438
 • 1 446 21-25 lat
 • 1 446
 • 821 26-30 lat
 • 821
 • 3 644 31 lat i więcej
 • 3 644
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kutnowskim
 • Powiat
  23,7 lat
  Województwo
  21,3 lat
  Cały kraj
  20,0 lat
 • 305Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kutnowskim
 • Autobusy w powiecie kutnowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,3
  woj. łódzkie
  3,1
  Cała Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy250
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe51
 • 4 benzyna
 • 250 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 51 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 8 2 lata
 • 8
 • 4 3 lata
 • 4
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 12 8-9 lat
 • 12
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 44 12-15 lat
 • 44
 • 38 16-20 lat
 • 38
 • 40 21-25 lat
 • 40
 • 6 26-30 lat
 • 6
 • 128 31 lat i więcej
 • 128
 • 23,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kutnowskim
 • Powiat
  23,4 lat
  łódzkie
  23,3 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 1 892Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kutnowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kutnowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 20,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  20,7
  łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy1 734
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe153
 • 4 benzyna
 • 1 734 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 153 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 370 do 1 roku
 • 370
 • 83 2 lata
 • 83
 • 108 3 lata
 • 108
 • 214 4-5 lat
 • 214
 • 157 6-7 lat
 • 157
 • 128 8-9 lat
 • 128
 • 147 10-11 lat
 • 147
 • 208 12-15 lat
 • 208
 • 160 16-20 lat
 • 160
 • 106 21-25 lat
 • 106
 • 58 26-30 lat
 • 58
 • 153 31 lat i więcej
 • 153
 • 10,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kutnowskim
 • Tutaj
  10,9 lat
  Województwo
  14,6 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 6 910Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kutnowskim
 • Motocykle w powiecie kutnowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. kutnowski
  75,5
  Województwo
  50,3
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 29 2 lata
 • 29
 • 41 3 lata
 • 41
 • 48 4-5 lat
 • 48
 • 149 6-7 lat
 • 149
 • 87 8-9 lat
 • 87
 • 108 10-11 lat
 • 108
 • 357 12-15 lat
 • 357
 • 493 16-20 lat
 • 493
 • 580 21-25 lat
 • 580
 • 309 26-30 lat
 • 309
 • 4 677 31 lat i więcej
 • 4 677
 • 29,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kutnowskim
 • powiat kutnowski
  29,3 lat
  łódzkie
  25,1 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 21 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kutnowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 241,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kutnowski
  241,3 km
  Województwo
  624,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 2,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,3 km
  łódzkie
  4,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 52 Liczba licencji na taksówki
 • 52 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami