Powiat kutnowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kutnowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 98 018 Liczba mieszkańców
 • 887 km2 Powierzchnia
 • 111 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 58,7% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Debich Starosta
 • ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno Adres starostwa powiatowego
 • EKU Tablice rejestracyjne
Powiat kutnowski na mapie
Identyfikatory
 • 1002 TERYT (TERC)
Herb powiatu kutnowskiego
powiat kutnowski herb
Flaga powiatu kutnowskiego
powiat kutnowski flaga

powiat kutnowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie
(24)355-47-01
ul. Wilcza 2A
99-300 Kutno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
(24) 253-35-49,(24)254-72-37, (24) 253-34-69
ul. Józefów 22
99-300 Kutno
Komenda Powiatowa PSP Kutno
(24) 251-00-69
ul.1-go Maja 7
99-300 Kutno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
(43)843-41-62
ul. Wodna 1
99-300 Wieluń
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
(24) 253-22-44
ul. Toruńska 14
99-300 Kutno
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Kutnie
(24) 355-71-00
ul. Kościuszki 14
99-300 Kutno
Starostwo Powiatowe w Kutnie
(24) 355-47-80
(24) 355-47-84
ul. Kościuszki
99-300 Kutno

Powiat kutnowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat kutnowski ma 98 018 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 8,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kutnowskiego w 2050 roku wynosi 68 442, z czego 34 953 to kobiety, a 33 489 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kutnowskiego zawarli w 2017 roku 457 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,7% mieszkańców powiatu kutnowskiego jest stanu wolnego, 55,3% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kutnowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -460. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,68 na 1000 mieszkańców powiatu kutnowskiego. W 2017 roku urodziło się 853 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 403 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,4% zgonów w powiecie kutnowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,8% zgonów w powiecie kutnowskim były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kutnowskiego przypada 12.8 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 822 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 999 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kutnowskiego -177. W tym samym roku 41 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 34.

  60,8% mieszkańców powiatu kutnowskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kutnowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 98 018 Liczba mieszkańców
 • 50 915 Kobiety
 • 47 103 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kutnowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kutnowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kutnowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kutnowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 68 442 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 34 953 Kobiety
 • 33 489 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kutnowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kutnowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kutnowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kutnowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,4 lat
  Województwo
  42,7 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kutnowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kutnowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kutnowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kutnowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kutnowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,7%
  woj. łódzkie
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 19,8% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,3% Żonaci/Zamężne
 • pow. kutnowski
  55,3%
  łódzkie
  55,0%
  Polska
  55,8%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. kutnowski
  12,0%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 19,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,2%
  Województwo
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • powiat kutnowski
  1,8%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kutnowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. kutnowski
  4,7
  Województwo
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat kutnowski
  1,9
  łódzkie
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 457 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kutnowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -460 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -233 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -227 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,7
  Województwo
  -3,0
  Kraj
  -0,0
 • -4,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kutnowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kutnowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kutnowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kutnowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 853 Urodzenia żywe
 • 412 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 441 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. kutnowski
  8,7
  łódzkie
  9,6
  Cały kraj
  10,5
 • 39,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kutnowski
  39,4
  woj. łódzkie
  42,0
  Cały kraj
  44,2
 • 13.46 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.46
 • 55.1 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55.1
 • 89.5 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89.5
 • 71.7 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.7
 • 32.61 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.61
 • 7.78 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.78
 • 0.61 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.61
 • 3 403 g Średnia waga noworodków
 • 3 351 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 451 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 403 g
  woj. łódzkie
  3 360 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 83 Waga 4000g - 4499g
 • 83
 • 282 Waga 3500g - 3999g
 • 282
 • 317 Waga 3000g - 3499g
 • 317
 • 110 Waga 2500g - 2999g
 • 110
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kutnowski
  1,35
  łódzkie
  1,41
  Cały kraj
  1,45
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat kutnowski
  0,65
  woj. łódzkie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kutnowski
  0,65
  łódzkie
  0,76
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie kutnowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 265 Zgony
 • 594 Kobiety
  (Zgony)
 • 671 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kutnowski
  12,8
  łódzkie
  12,1
  Kraj
  10,1
 • 156,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kutnowski
  156,8
  Województwo
  132,5
  Polska
  101,5
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,7
  łódzkie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 5,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat kutnowski
  5,0
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kutnowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat kutnowski
  49,4%
  Województwo
  41,7%
  Kraj
  45,7%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,1%
  łódzkie
  25,2%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. kutnowski
  5,2%
  woj. łódzkie
  7,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,1
  Polska
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  83,3
  Kraj
  74,3
 • 295,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  295,1
  łódzkie
  314,0
  Kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  295,4
  Polska
  261,6
 • 631,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 655,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 605,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  631,4
  woj. łódzkie
  519,0
  Cały kraj
  469,0
 • 114,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 176,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  114,4
  woj. łódzkie
  90,2
  Cały kraj
  87,7
 • 42,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat kutnowski
  42,6
  Województwo
  36,2
  Kraj
  31,8
 • 9,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,7
  Województwo
  10,4
  Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,8%
  łódzkie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 822 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 451 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 371 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 999 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 534 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 465 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -143 Saldo migracji
 • -68 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -75 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -177 Saldo migracji wewnętrznych
 • -83 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -94 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 34 Saldo migracji zagranicznych
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 19 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kutnowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kutnowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kutnowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kutnowskim oddano do użytku 209 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kutnowskim to 37 900 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 52,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,6% na mieszkania spółdzielcze, 15,8% jako sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kutnowskim to 4,34 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie kutnowskim to 101,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,19% mieszkań posiada łazienkę, 79,02% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,22% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 37 900 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 384,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat kutnowski
  384,40
  łódzkie
  406,30
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 65,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. kutnowski
  65,80 m2
  łódzkie
  68,90 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  25,30 m2
  Województwo
  28,00 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,60
  Województwo
  3,60
  Cały kraj
  3,82
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,60
  Województwo
  2,46
  Cały kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kutnowski
  0,72
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 209 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,13 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  2,13
  Województwo
  3,02
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 121 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 907 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. kutnowski
  4,34
  woj. łódzkie
  4,43
  Cały kraj
  3,91
 • 9,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. kutnowski
  9,25
  Województwo
  13,36
  Cały kraj
  18,14
 • 21 110 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 101,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  101,0 m2
  łódzkie
  113,3 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kutnowski
  0,22 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  93,75%
  Województwo
  94,69%
  Polska
  96,79%
 • 87,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,63%
  łódzkie
  89,51%
  Cała Polska
  93,66%
 • 83,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat kutnowski
  83,19%
  Województwo
  85,48%
  Kraj
  91,31%
 • 79,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,02%
  Województwo
  77,15%
  Cały kraj
  82,12%
 • 4,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat kutnowski
  4,22%
  łódzkie
  44,57%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat kutnowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kutnowskim na 1000 mieszkańców pracuje 227 osób . Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. 46,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kutnowskim wynosiło w 2017 roku 9,4% (11,7% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kutnowskim wynosiło 3 946,40 PLN, co odpowiada 87.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kutnowskiego 6 650 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 843 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 807.

  28,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kutnowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 227 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kutnowski
  227,0
  łódzkie
  244,0
  Cała Polska
  247,0
 • 9,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,7% Kobiety
 • 7,4% Mężczyźni
 • powiat kutnowski
  9,4%
  łódzkie
  6,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kutnowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kutnowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kutnowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 946 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 946 PLN
  Województwo
  4 142 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kutnowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 650 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 843 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 807 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Przemysł i budownictwo
 • 20,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,9% Pozostałe
 • 34,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kutnowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22 264 Pracujący ogółem
 • 10 442 Kobiety
 • 11 822 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kutnowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kutnowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,5
  woj. łódzkie
  66,6
  Cała Polska
  63,4
 • 38,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kutnowski
  38,7
  łódzkie
  38,5
  Cała Polska
  34,0
 • 149,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  149,6
  Województwo
  136,9
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kutnowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kutnowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 694 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 713 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 597 nowych podmiotów, a 543 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (805) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (584) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 609) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (512) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2016 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kutnowskim najwięcej (475) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 293) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (249) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,6% (1 430) podmiotów, a 78,2% (6 015) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kutnowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.2%) oraz Budownictwo (10.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 694 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 249 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 430 Przemysł i budownictwo
 • 6 015 Pozostała działalność
 • 597 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kutnowskim w 2017 roku
 • 543 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kutnowskim w 2017 roku
 • 5 713 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 293 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 293
 • 305 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 305
 • 88 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 88
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 7 686 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 686
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 58 Spółdzielnie ogółem
 • 58
 • 549 Spółki handlowe ogółem
 • 549
 • 92  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 92
 • 14  Spółki handlowe - akcyjne
 • 14
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 454  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 454
 • 88    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 88
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 475 Spółki cywilne ogółem
 • 475
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 713 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 954 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 954
 • 597 Budownictwo
 • 597
 • 540 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 540
 • 484 Przetwórstwo przemysłowe
 • 484
 • 439 Transport i gospodarka magazynowa
 • 439
 • 363 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 363
 • 303 Pozostała działalność
 • 303
 • 207 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 207
 • 189 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 189
 • 153 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 153
 • 130 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 130
 • 126 Informacja i komunikacja
 • 126
 • 111 Edukacja
 • 111
 • 51 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 51
 • 38 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 38
 • 22 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 22
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kutnowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kutnowskim stwierdzono 1 940 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kutnowskim wynosi 74,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kutnowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,82 (wykrywalność 54%) oraz przeciwko mieniu - 8,32 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,70 (93%), drogowe - 2,27 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (78%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kutnowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 940 Przestępstwa ogółem
 • 1 940
 • 965 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 965
 • 658 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 658
 • 223 Przestępstwa drogowe
 • 223
 • 46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 46
 • 818 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 818
 • 19,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. kutnowski
  19,74
  Województwo
  17,76
  Polska
  19,62
 • 9,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,82
  woj. łódzkie
  11,26
  Cały kraj
  12,07
 • 6,70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,70
  woj. łódzkie
  3,84
  Polska
  4,94
 • 2,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kutnowski
  2,27
  Województwo
  1,95
  Cały kraj
  1,78
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kutnowski
  0,47
  łódzkie
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 8,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat kutnowski
  8,32
  woj. łódzkie
  9,64
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kutnowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. kutnowski
  74%
  woj. łódzkie
  66%
  Polska
  72%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. kutnowski
  54%
  Województwo
  53%
  Kraj
  60%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  94%
  woj. łódzkie
  84%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat kutnowski
  99%
  łódzkie
  98%
  Polska
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kutnowski
  78%
  łódzkie
  82%
  Cała Polska
  84%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kutnowski
  49%
  woj. łódzkie
  47%
  Cała Polska
  52%

Powiat kutnowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kutnowskiego wyniosła w 2016 roku 105,0 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu kutnowskiego - 33.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (24.9%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,7 mln złotych, czyli 2,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kutnowskiego wyniosła w 2016 roku 112,5 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.9%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.5%). W budżecie powiatu kutnowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 174 złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,0 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kutnowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kutnowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kutnowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kutnowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  103,6 mln

  1,0 tys(100%)

  99,7 mln

  969(100%)

  151,0 mln

  1,5 tys(100%)

  92,9 mln

  917(100%)

  96,5 mln

  958(100%)

  105,0 mln

  1,0 tys(100%)

  97,9 mln

  983(100%)

  105,0 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  30,4 mln

  298(29.3%)

  30,5 mln

  301(30.6%)

  33,0 mln

  325(21.9%)

  34,9 mln

  345(37.6%)

  35,3 mln

  351(36.6%)

  37,4 mln

  375(35.7%)

  33,5 mln

  338(34.3%)

  35,5 mln

  360(33.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  21,0 mln

  206(20.3%)

  21,4 mln

  211(21.4%)

  21,4 mln

  210(14.2%)

  22,7 mln

  225(24.4%)

  23,3 mln

  232(24.2%)

  23,9 mln

  239(22.7%)

  24,4 mln

  246(24.9%)

  26,1 mln

  265(24.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,1 mln

  69,9(6.9%)

  7,6 mln

  75,3(7.6%)

  8,1 mln

  79,1(5.3%)

  8,1 mln

  79,8(8.7%)

  8,5 mln

  85,1(8.9%)

  8,6 mln

  86,0(8.2%)

  9,3 mln

  93,7(9.5%)

  9,8 mln

  99,0(9.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  75,4(7.4%)

  7,9 mln

  77,6(7.9%)

  7,7 mln

  76,0(5.1%)

  7,3 mln

  72,2(7.9%)

  7,6 mln

  75,9(7.9%)

  7,7 mln

  77,1(7.3%)

  8,2 mln

  82,5(8.4%)

  9,0 mln

  91,7(8.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,9 mln

  97,4(9.6%)

  4,4 mln

  43,4(4.4%)

  66,8 mln

  657(44.3%)

  5,6 mln

  54,9(6%)

  5,0 mln

  50,3(5.2%)

  9,8 mln

  97,6(9.3%)

  7,0 mln

  70,1(7.1%)

  7,2 mln

  72,9(6.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,1 mln

  59,4(5.9%)

  5,2 mln

  51,5(5.2%)

  5,2 mln

  51,3(3.5%)

  5,4 mln

  53,8(5.9%)

  5,6 mln

  55,4(5.8%)

  5,8 mln

  57,6(5.5%)

  5,7 mln

  57,1(5.8%)

  6,2 mln

  62,8(5.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  37,3(3.7%)

  3,9 mln

  39,0(4%)

  4,0 mln

  39,0(2.6%)

  3,9 mln

  38,8(4.2%)

  4,0 mln

  40,1(4.2%)

  4,1 mln

  41,0(3.9%)

  3,9 mln

  39,0(3.9%)

  3,9 mln

  39,8(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,6 mln

  124(12.2%)

  14,1 mln

  139(14.1%)

  1,3 mln

  13,1(0.9%)

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  3,7 mln

  36,6(3.8%)

  3,4 mln

  33,6(3.2%)

  2,8 mln

  28,4(2.9%)

  3,7 mln

  37,3(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  11,9(1.2%)

  1,3 mln

  13,2(1.3%)

  1,1 mln

  10,4(0.7%)

  1,2 mln

  11,5(1.3%)

  1,3 mln

  12,8(1.3%)

  1,3 mln

  13,4(1.3%)

  1,2 mln

  12,1(1.2%)

  1,3 mln

  13,1(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  457,0 tys

  4,5(0.4%)

  506,3 tys

  5,0(0.5%)

  752,0 tys

  7,4(0.5%)

  758,5 tys

  7,5(0.8%)

  638,3 tys

  6,4(0.7%)

  694,7 tys

  6,9(0.7%)

  788,3 tys

  7,9(0.8%)

  824,8 tys

  8,4(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  178,9 tys

  1,8(0.2%)

  268,8 tys

  2,7(0.3%)

  340,2 tys

  3,3(0.2%)

  400,8 tys

  4,0(0.4%)

  515,3 tys

  5,1(0.5%)

  1,7 mln

  16,5(1.6%)

  692,0 tys

  7,0(0.7%)

  440,1 tys

  4,5(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  341,7 tys

  3,5(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,9 mln

  28,7(2.8%)

  2,3 mln

  23,0(2.3%)

  1,1 mln

  10,6(0.7%)

  1,4 mln

  13,4(1.5%)

  786,0 tys

  7,8(0.8%)

  452,3 tys

  4,5(0.4%)

  330,8 tys

  3,3(0.3%)

  253,5 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,4 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  98,6 tys

  1,0(0.1%)

  113,8 tys

  1,1(0.1%)

  115,8 tys

  1,1(0.1%)

  119,9 tys

  1,2(0.1%)

  121,2 tys

  1,2(0.1%)

  136,7 tys

  1,4(0.1%)

  128,7 tys

  1,3(0.1%)

  106,2 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  39,8 tys

  0,4(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  133,1 tys

  1,3(0.1%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  62,9 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  33,1 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  20,9 tys

  0,2(0%)

  38,3 tys

  0,4(0%)

  36,5 tys

  0,4(0%)

  39,5 tys

  0,4(0%)

  47,4 tys

  0,5(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  21,0 tys

  0,2(0%)

  16,5 tys

  0,2(0%)

  15,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  25,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kutnowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kutnowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kutnowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kutnowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,3 mln

  892(100%)

  97,5 mln

  948(100%)

  149,8 mln

  1,5 tys(100%)

  98,4 mln

  971(100%)

  104,8 mln

  1,0 tys(100%)

  103,2 mln

  1,0 tys(100%)

  101,1 mln

  1,0 tys(100%)

  112,5 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  42,3 mln

  415(46.4%)

  44,8 mln

  442(45.9%)

  46,7 mln

  458(31.2%)

  46,0 mln

  455(46.7%)

  51,9 mln

  517(49.5%)

  50,2 mln

  502(48.7%)

  48,0 mln

  484(47.5%)

  48,9 mln

  496(43.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,4 mln

  151(16.9%)

  15,4 mln

  152(15.7%)

  15,9 mln

  157(10.6%)

  16,8 mln

  166(17.1%)

  16,9 mln

  168(16.1%)

  17,3 mln

  173(16.7%)

  17,7 mln

  178(17.5%)

  20,2 mln

  204(17.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,7 mln

  115(12.8%)

  12,1 mln

  120(12.5%)

  13,0 mln

  128(8.7%)

  13,8 mln

  136(14%)

  15,1 mln

  151(14.4%)

  15,9 mln

  159(15.4%)

  16,8 mln

  169(16.6%)

  18,6 mln

  188(16.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  33,8(3.8%)

  4,0 mln

  39,2(4.1%)

  58,8 mln

  577(39.2%)

  4,7 mln

  46,5(4.8%)

  5,2 mln

  51,3(4.9%)

  5,5 mln

  55,2(5.4%)

  4,9 mln

  49,7(4.9%)

  6,8 mln

  69,1(6.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,0 mln

  59,1(6.6%)

  5,2 mln

  51,4(5.3%)

  5,2 mln

  51,3(3.5%)

  5,4 mln

  53,7(5.5%)

  5,6 mln

  55,3(5.3%)

  5,7 mln

  56,8(5.5%)

  5,6 mln

  56,7(5.6%)

  6,1 mln

  61,9(5.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  994,9 tys

  9,8(1.1%)

  1,2 mln

  12,2(1.3%)

  1,0 mln

  10,2(0.7%)

  3,6 mln

  35,1(3.6%)

  2,7 mln

  26,8(2.6%)

  889,8 tys

  8,9(0.9%)

  1,1 mln

  11,3(1.1%)

  3,6 mln

  36,5(3.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  24,3(2.7%)

  2,4 mln

  24,0(2.5%)

  2,5 mln

  24,2(1.6%)

  2,3 mln

  23,0(2.4%)

  2,5 mln

  24,5(2.4%)

  2,5 mln

  25,3(2.5%)

  2,5 mln

  24,7(2.4%)

  2,3 mln

  23,4(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  16,5(1.8%)

  1,8 mln

  17,3(1.8%)

  2,1 mln

  20,7(1.4%)

  1,5 mln

  15,1(1.6%)

  1,6 mln

  16,1(1.5%)

  1,5 mln

  15,3(1.5%)

  1,2 mln

  12,5(1.2%)

  1,2 mln

  12,1(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  54,4(6.1%)

  8,0 mln

  78,8(8.2%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  121,7 tys

  1,2(0.1%)

  1,1 mln

  10,9(1%)

  598,1 tys

  6,0(0.6%)

  497,7 tys

  5,0(0.5%)

  1,1 mln

  11,5(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  454,6 tys

  4,5(0.5%)

  506,3 tys

  5,0(0.5%)

  1,6 mln

  15,7(1.1%)

  864,9 tys

  8,5(0.9%)

  871,8 tys

  8,7(0.8%)

  856,9 tys

  8,6(0.8%)

  971,9 tys

  9,8(1%)

  1,1 mln

  10,8(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  10,4(1.1%)

  848,6 tys

  8,3(0.6%)

  795,6 tys

  7,9(0.8%)

  504,4 tys

  5,0(0.5%)

  1,0 mln

  10,2(1%)

  811,4 tys

  8,2(0.8%)

  995,2 tys

  10,1(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  374,6 tys

  3,7(0.4%)

  587,7 tys

  5,8(0.6%)

  1,6 mln

  15,3(1%)

  2,0 mln

  19,9(2%)

  415,0 tys

  4,1(0.4%)

  258,5 tys

  2,6(0.3%)

  390,3 tys

  3,9(0.4%)

  814,6 tys

  8,3(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  376,8 tys

  3,7(0.4%)

  341,6 tys

  3,4(0.4%)

  405,4 tys

  4,0(0.3%)

  412,8 tys

  4,1(0.4%)

  424,9 tys

  4,2(0.4%)

  407,5 tys

  4,1(0.4%)

  408,7 tys

  4,1(0.4%)

  481,8 tys

  4,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,4 tys

  2,5(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  101,9 tys

  1,0(0.1%)

  100,3 tys

  1,0(0.1%)

  101,5 tys

  1,0(0.1%)

  89,6 tys

  0,9(0.1%)

  90,9 tys

  0,9(0.1%)

  91,6 tys

  0,9(0.1%)

  91,6 tys

  0,9(0.1%)

  90,8 tys

  0,9(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  325,0 tys

  3,2(0.4%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,5 tys

  3,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  25,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kutnowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 386 mieszkańców powiatu kutnowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 892 kobiet oraz 10 494 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców powiatu kutnowskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 24,8% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kutnowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kutnowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (16,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (22,9%).

  16,8% mieszkańców powiatu kutnowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 701 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,23 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,91.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 102,62.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,4% mieszkańców powiatu kutnowskiego w wieku potencjalnej nauki (32,3% kobiet i 32,4% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. kutnowski
  13,0%
  łódzkie
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,9% W miastach
  (wyższe)
 • 7,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat kutnowski
  32,7%
  łódzkie
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • pow. kutnowski
  2,9%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kutnowski
  11,9%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kutnowski
  17,9%
  Województwo
  17,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kutnowski
  22,5%
  łódzkie
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  łódzkie
  4,8%
  Kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,8%
  Województwo
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 26,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 34,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,5%
  Województwo
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 701 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kutnowski
  701,0
  Województwo
  818,0
  Polska
  811,0
 • 1,23 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,23
  Województwo
  1,01
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 124,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 123,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 32,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 14,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  100,91
  łódzkie
  97,48
  Polska
  96,62
 • 96,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,09
  Województwo
  93,50
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kutnowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kutnowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kutnowski
  17,0
  Województwo
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 397,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 338,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 102,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kutnowski
  102,62
  Województwo
  101,43
  Cała Polska
  100,01
 • 93,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat kutnowski
  93,70
  Województwo
  93,10
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kutnowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kutnowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. kutnowski
  19,0
  woj. łódzkie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 210,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 162,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kutnowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat kutnowski
  24,0
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 96,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 70,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. kutnowski
  21,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 128,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 79,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,0
  łódzkie
  24,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 11 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 11
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kutnowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kutnowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kutnowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kutnowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kutnowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie kutnowskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★, 3 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • hostele: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 565)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie kutnowskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 8 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie kutnowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 930 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 494 (uczestnicy: 175 064)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 475)
  • wystawy: 44 (uczestnicy: 28 446)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 32 (uczestnicy: 14 085)
  • koncerty: 122 (uczestnicy: 108 445)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 61 (uczestnicy: 4 762)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 49 (uczestnicy: 6 299)
  • konkursy: 77 (uczestnicy: 3 151)
  • pokazy teatralne: 34 (uczestnicy: 4 700)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 441)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 55 (uczestnicy: 2 003)
  • inne: 10 (uczestnicy: 2 157)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 61 (członkowie: 1 200)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 182)
  • taneczne: 8 (członkowie: 139)
  • muzyczne: 10 (członkowie: 103)
  • teatralne: 4 (członkowie: 55)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 9 (członkowie: 143)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 167)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 60)
  • inne: 9 (członkowie: 351)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 22 (absolwenci: 543)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 250)
  • plastyczne: 5 (absolwenci: 77)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 93)
  • tańca: 5 (absolwenci: 88)
  • komputerowe: 5 (absolwenci: 35)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 7
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 63 (członkowie: 820)
  • teatralne: 10 (członkowie: 96)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 98)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 114)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 19 (członkowie: 178)
  • taneczne: 23 (członkowie: 334)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kutnowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 350 miejscami na widowni. Odbyły się 1 124 seanse, na które przyszło 52 916 widzów, w tym 256 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 19 812 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kutnowskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 51 841 zwiedzających, co daje 5 276 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kutnowskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 354 112 wolumenów oraz 85 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 62 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 438 674 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 114
  • dostępne dla czytelników: 46
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 46
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 5
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kutnowskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 59 531 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 081. Odnotowano 1 938 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 586 wolumenów. Odnotowano 4 174 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie kutnowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kutnowskim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 785 członków. Zarejestrowano 1 770 ćwiczących (mężczyźni: 1 304, kobiety: 466, chłopcy do lat 18: 814, dziewczęta do lat 18: 380). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (31) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kutnowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kutnowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kutnowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 215 wypadków drogowych w powiecie kutnowskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 272 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 218,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 11,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 314,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 86 619 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 60 130 samochodów osobowych (609,9 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 8 887 samochodów ciężarowych (103,5 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 255 autobusów (2,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 312 ciągników siodłowych (13,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 6 002 motocykli (60,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 10,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,0 lat.


  W 2017 roku w powiecie kutnowskim znajdowało się 18 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 25 taksówek oraz 25 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 215 Wypadki drogowe
 • 11 Ofiary śmiertelne
 • 272 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kutnowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 218,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  218,1
  łódzkie
  169,9
  Cała Polska
  87,6
 • 11,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  11,1
  woj. łódzkie
  8,6
  Cała Polska
  7,9
 • 12,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat kutnowski
  12,7
  woj. łódzkie
  11,2
  Cała Polska
  10,6
 • 314,02 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kutnowski
  314,0
  woj. łódzkie
  276,0
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 86 619 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kutnowskim w 2016 roku
 • 60 130 Samochody osobowe
 • 8 887 Samochody ciężarowe
 • 600 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 255 Autobusy
 • 534 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 312 Ciągniki samochodowe
 • 1 312   Ciągniki siodłowe
 • 9 499 Ciągniki rolnicze
 • 6 002 Motocykle
 • 2 793   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 385 Motorowery
 • 60 130Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kutnowskim
 • Samochody osobowe w powiecie kutnowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 609,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  609,9
  woj. łódzkie
  570,1
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg21 190
  • 1400-1649 kg15 295
  • 1650-1899 kg13 040
  • 1900 kg i więcej10 605
 • 21 190 do 1399 kg
 • 15 295 1400-1649 kg
 • 13 040 1650-1899 kg
 • 10 605 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 26 887 do 1399 cm3
 • 26 887
 • 29 572 1400-1999 cm3
 • 29 572
 • 3 671 2000 i więcej cm3
 • 3 671
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kutnowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 448
  • olej napędowy14 718
  • gaz (LPG)10 425
  • pozostałe2 539
 • 32 448 benzyna
 • 14 718 olej napędowy
 • 10 425 gaz (LPG)
 • 2 539 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 515 do 1 roku
 • 515
 • 362 2 lata
 • 362
 • 364 3 lata
 • 364
 • 1 253 4-5 lat
 • 1 253
 • 1 664 6-7 lat
 • 1 664
 • 2 963 8-9 lat
 • 2 963
 • 3 607 10-11 lat
 • 3 607
 • 9 595 12-15 lat
 • 9 595
 • 14 906 16-20 lat
 • 14 906
 • 8 398 21-25 lat
 • 8 398
 • 5 000 26-30 lat
 • 5 000
 • 11 503 31 lat i więcej
 • 11 503
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kutnowskim
 • Powiat
  20,2 lat
  łódzkie
  18,2 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 8 887Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kutnowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kutnowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 103,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  103,5
  Województwo
  98,8
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 606 do 999 kg
 • 4 606
 • 1 892 1000-1499 kg
 • 1 892
 • 661 1500-2999 kg
 • 661
 • 60 3000-3499 kg
 • 60
 • 268 3500-4999 kg
 • 268
 • 693 5000-6999 kg
 • 693
 • 351 7000-9999 kg
 • 351
 • 264 10000-14999 kg
 • 264
 • 92 15000 kg i więcej
 • 92
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 164
  • olej napędowy5 985
  • gaz (LPG)383
  • pozostałe1 355
 • 1 164 benzyna
 • 5 985 olej napędowy
 • 383 gaz (LPG)
 • 1 355 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 66 do 1 roku
 • 66
 • 51 2 lata
 • 51
 • 48 3 lata
 • 48
 • 195 4-5 lat
 • 195
 • 419 6-7 lat
 • 419
 • 505 8-9 lat
 • 505
 • 455 10-11 lat
 • 455
 • 1 131 12-15 lat
 • 1 131
 • 1 655 16-20 lat
 • 1 655
 • 818 21-25 lat
 • 818
 • 929 26-30 lat
 • 929
 • 2 615 31 lat i więcej
 • 2 615
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kutnowskim
 • powiat kutnowski
  21,9 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 255Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kutnowskim
 • Autobusy w powiecie kutnowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,6
  Województwo
  2,6
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy210
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe41
 • 4 benzyna
 • 210 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 8 2 lata
 • 8
 • 6 3 lata
 • 6
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 18 8-9 lat
 • 18
 • 17 10-11 lat
 • 17
 • 21 12-15 lat
 • 21
 • 31 16-20 lat
 • 31
 • 12 21-25 lat
 • 12
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 97 31 lat i więcej
 • 97
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kutnowskim
 • Powiat
  22,7 lat
  łódzkie
  21,3 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 1 312Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kutnowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kutnowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 13,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,3
  łódzkie
  8,6
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy1 260
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe48
 • 4 benzyna
 • 1 260 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 48 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 253 do 1 roku
 • 253
 • 118 2 lata
 • 118
 • 91 3 lata
 • 91
 • 127 4-5 lat
 • 127
 • 49 6-7 lat
 • 49
 • 132 8-9 lat
 • 132
 • 92 10-11 lat
 • 92
 • 126 12-15 lat
 • 126
 • 130 16-20 lat
 • 130
 • 61 21-25 lat
 • 61
 • 54 26-30 lat
 • 54
 • 79 31 lat i więcej
 • 79
 • 10,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kutnowskim
 • Powiat
  10,3 lat
  woj. łódzkie
  13,0 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 6 002Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kutnowskim
 • Motocykle w powiecie kutnowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 60,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  60,9
  Województwo
  36,8
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 66 do 1 roku
 • 66
 • 17 2 lata
 • 17
 • 16 3 lata
 • 16
 • 52 4-5 lat
 • 52
 • 71 6-7 lat
 • 71
 • 128 8-9 lat
 • 128
 • 130 10-11 lat
 • 130
 • 283 12-15 lat
 • 283
 • 416 16-20 lat
 • 416
 • 250 21-25 lat
 • 250
 • 915 26-30 lat
 • 915
 • 3 658 31 lat i więcej
 • 3 658
 • 29,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kutnowskim
 • powiat kutnowski
  29,0 lat
  łódzkie
  25,2 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 18 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kutnowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 201,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  201,8 km
  łódzkie
  399,9 km
  Kraj
  388,2 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. kutnowski
  1,8 km
  łódzkie
  2,9 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 25 Liczba licencji na taksówki
 • 25 Liczba taksówek