Pasym w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pasym - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pasym to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu szczycieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pasym.
 • 2 375 Liczba mieszkańców
 • 15,2 km² Powierzchnia
 • 156,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1386 Data założenia
 • 1386–1946, 1997 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NSZ Tablice rejestracyjne
 • Cezary Łachmański Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 20.791953.6507 Współrzędne GPS
 • 2817044 TERYT (TERC)
 • 0485813 SIMC
Herb miasta Pasym
Pasym herb
Flaga miasta Pasym
Pasym flaga

Jak Pasym wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pasym na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pasym wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pasym plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
23Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
108Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
125Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
158Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
167Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
170Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
176Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
186Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
194Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
196Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
223Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
235Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
242Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
249Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
250Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
256Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
263Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
291Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
306Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
309Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce

Pasym - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
12-130Poczta Pasym, ul. Pocztowa 1

Pasym - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pasymiu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Szczytnie (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Barczewskiego 4
12-100 Szczytno
Urząd Miasta i Gminy Pasym
(89) 621-20-11
(89) 621-20-10
Rynek 8
12-130 Pasym

Pasym - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pasym jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 375, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pasymia zawarli w 2022 roku 3 małżeństw, co odpowiada 1,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Pasymia jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 7,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Pasym ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,53 na 1000 mieszkańców Pasymia. W 2022 roku urodziło się 8 dzieci, w tym 25,0% dziewczynek i 75,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 441 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,9% zgonów w Pasymiu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w Pasymiu były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pasymia przypada 10.87 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 37 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pasymia 5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,4% mieszkańców Pasymia jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pasymia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 375 Liczba mieszkańców
 • 1 219 Kobiety
 • 1 156 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pasymiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pasymiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pasymiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pasymia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,0 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pasym, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pasymia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pasym,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pasym,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pasym,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4% Żonaci/Zamężne
 • Pasym
  52,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  Województwo
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pasymiu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Pasym
  1,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Pasym
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 3 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pasymiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,53 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Pasym
  -7,5
  Województwo
  -4,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pasymiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pasymiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pasymiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pasymiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 Urodzenia żywe
 • 2 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 25,0%
  75,0%
 • 3,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pasym
  3,4
  Województwo
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Pasym
  33,4
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cały kraj
  35,1
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 441 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 394 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 488 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 441 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 184 Waga 3500g - 3999g
 • 184
 • 166 Waga 3000g - 3499g
 • 166
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  Województwo
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Pasym
  0,63
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Pasym
  0,67
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pasymiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,3%
  57,7%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 149,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  149,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Polska
  147,0
 • 6,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,0
  Warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cały kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Pasym
  3,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Polska
  36,0%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,9%
  Warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Pasym
  8,1%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 49 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Cały kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,1
  Cały kraj
  70,6
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Pasym
  209,0
  Województwo
  276,2
  Cała Polska
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cały kraj
  253,9
 • 341,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 346,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 337,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pasym
  341,8
  Województwo
  355,1
  Cała Polska
  426,2
 • 59,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  59,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  50,1
  Cała Polska
  62,9
 • 17,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Pasym
  17,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,5
  Kraj
  33,8
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,9
  Warmińsko-mazurskie
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pasym
  0,6%
  Warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pasymiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pasym, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pasym - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pasymiu oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,12 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pasymiu to 916 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 383 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pasymiu to 5,41 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pasymiu to 125,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,69% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,69% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,82% mieszkań posiada łazienkę, 83,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,76% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczycieńskiego.

  Powiat szczycieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 916 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 383,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Pasym
  383,40
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Pasym
  84,00 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  32,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,37
  Województwo
  3,78
  Kraj
  3,83
 • 2,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,61
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,12 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  7,12
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pasym
  5,41
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Kraj
  3,89
 • 38,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  38,51
  Województwo
  21,29
  Cały kraj
  24,56
 • 2 127 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  125,1 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,89 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,89 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,69%
  Warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Polska
  97,75%
 • 98,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,69%
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Polska
  95,18%
 • 97,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,82%
  Województwo
  93,98%
  Cały kraj
  93,75%
 • 83,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  83,41%
  Województwo
  86,97%
  Polska
  85,83%
 • 0,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,76%
  Warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pasym - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pasymiu na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Pasymiu wynosiło w 2023 roku 8,8% (8,8% wśród kobiet i 8,8% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pasymiu wynosiło 5 503,25 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pasymia 149 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 53 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -96.

  25,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Pasymia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Pasym
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Kraj
  259,0
 • 8,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,1% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Miasto
  8,8%
  Województwo
  8,3%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pasymiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pasymiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pasymiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 946 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 503 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pasymiu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 149 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -96 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,36 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,9% Przemysł i budownictwo
 • 22,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,0% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pasymiu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pasym, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pasym
  68,3
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 38,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,3
  Województwo
  35,7
  Polska
  38,2
 • 127,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  127,9
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pasym - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pasymiu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 263 podmioty gospodarki narodowej, z czego 207 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (13) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (37) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pasymiu najwięcej (13) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (250) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,8% (89) podmiotów, a 64,3% (169) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pasymiu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 263 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 89 Przemysł i budownictwo
 • 169 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w Pasymiu w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Pasymiu w 2023 roku
 • 207 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 250 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 250
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 263 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 263
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 207 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 65 Budownictwo
 • 65
 • 34 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 34
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pasym - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pasymiu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 43 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,16 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pasymiu wynosi 74,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pasymia najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,54 (wykrywalność 59%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,96 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,90 (66%), drogowe - 2,46 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pasymia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pasym, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 43
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 18,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,16
  Województwo
  19,85
  Cała Polska
  22,81
 • 9,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,96
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cały kraj
  12,98
 • 4,90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pasym
  4,90
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Cała Polska
  6,99
 • 2,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,46
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cała Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Pasym
  0,28
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 9,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,54
  Województwo
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pasym, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Pasym
  75%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Polska
  63%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  67%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  60%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Kraj
  51%

Pasym - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pasymia wyniosła w 2022 roku 38,8 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pasymia - 24.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,0 mln złotych, czyli 18,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pasymia wyniosła w 2022 roku 41,6 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.4%). W budżecie Pasymia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (15,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,4 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,5%.
 • Wydatki budżetu w Pasymiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pasymia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pasym, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pasymia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,7 mln

  3,1 tys(100%)

  20,8 mln

  3,9 tys(100%)

  26,3 mln

  4,8 tys(100%)

  37,5 mln

  7,0 tys(100%)

  26,2 mln

  4,9 tys(100%)

  28,8 mln

  5,6 tys(100%)

  35,2 mln

  6,9 tys(100%)

  38,8 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,1 mln

  2,8 tys(42.5%)

  7,0 mln

  2,8 tys(33.6%)

  7,5 mln

  2,9 tys(28.5%)

  9,0 mln

  3,6 tys(23.9%)

  8,4 mln

  3,4 tys(32.2%)

  8,1 mln

  3,2 tys(28.1%)

  8,8 mln

  3,5 tys(24.9%)

  9,5 mln

  4,0 tys(24.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  179,4 tys

  71,8(0.7%)

  252,1 tys

  101(0.9%)

  374,4 tys

  151(1.1%)

  4,5 mln

  1,9 tys(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  814(12.5%)

  2,2 mln

  855(10.4%)

  2,3 mln

  916(8.9%)

  2,4 mln

  941(6.3%)

  3,7 mln

  1,5 tys(14.3%)

  2,7 mln

  1,1 tys(9.4%)

  3,2 mln

  1,3 tys(9.2%)

  3,8 mln

  1,6 tys(9.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,5 tys(22.8%)

  7,0 mln

  2,7 tys(33.6%)

  1,6 mln

  630(6.1%)

  1,7 mln

  694(4.7%)

  1,9 mln

  779(7.4%)

  2,0 mln

  802(7%)

  2,2 mln

  868(6.1%)

  3,3 mln

  1,4 tys(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  401(6.1%)

  1,6 mln

  644(7.9%)

  1,6 mln

  619(6%)

  2,9 mln

  1,2 tys(7.8%)

  1,8 mln

  722(6.9%)

  2,6 mln

  1,0 tys(8.9%)

  3,2 mln

  1,3 tys(9%)

  3,1 mln

  1,3 tys(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  318,4 tys

  124(1.9%)

  637,7 tys

  251(3.1%)

  4,1 mln

  1,6 tys(15.7%)

  1,0 mln

  409(2.7%)

  619,4 tys

  248(2.4%)

  1,6 mln

  640(5.5%)

  1,8 mln

  727(5.1%)

  2,7 mln

  1,1 tys(6.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  61,3 tys

  23,9(0.4%)

  4,2 tys

  1,7(0%)

  720,5 tys

  283(2.7%)

  507

  0,2(0%)

  579

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  3,2 mln

  1,3 tys(9%)

  2,0 mln

  824(5.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  125,2 tys

  48,9(0.7%)

  151,0 tys

  59,4(0.7%)

  140,9 tys

  55,3(0.5%)

  342,2 tys

  136(0.9%)

  177,9 tys

  71,2(0.7%)

  307,7 tys

  123(1.1%)

  209,0 tys

  84,3(0.6%)

  1,7 mln

  717(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  508,8 tys

  199(3%)

  236,7 tys

  93,1(1.1%)

  219,1 tys

  85,9(0.8%)

  220,0 tys

  87,4(0.6%)

  421,9 tys

  169(1.6%)

  404,3 tys

  162(1.4%)

  1,3 mln

  517(3.6%)

  1,4 mln

  568(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  541,6 tys

  211(3.2%)

  611,9 tys

  241(2.9%)

  631,7 tys

  248(2.4%)

  8,0 mln

  3,2 tys(21.3%)

  661,7 tys

  265(2.5%)

  427,9 tys

  171(1.5%)

  835,4 tys

  337(2.4%)

  953,9 tys

  399(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  391,9 tys

  153(2.3%)

  344,7 tys

  136(1.7%)

  343,6 tys

  135(1.3%)

  350,6 tys

  139(0.9%)

  479,0 tys

  192(1.8%)

  309,0 tys

  124(1.1%)

  176,0 tys

  71,0(0.5%)

  408,7 tys

  171(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  134,6 tys

  52,5(0.8%)

  99,4 tys

  39,1(0.5%)

  120,4 tys

  47,2(0.5%)

  89,3 tys

  35,5(0.2%)

  108,5 tys

  43,4(0.4%)

  211,9 tys

  84,8(0.7%)

  535,6 tys

  216(1.5%)

  159,6 tys

  66,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  75,1 tys

  29,3(0.4%)

  65,9 tys

  25,9(0.3%)

  89,7 tys

  35,2(0.3%)

  99,4 tys

  39,5(0.3%)

  108,2 tys

  43,3(0.4%)

  96,8 tys

  38,8(0.3%)

  102,7 tys

  41,4(0.3%)

  141,6 tys

  59,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  219,0 tys

  85,5(1.3%)

  206,7 tys

  81,3(1%)

  211,9 tys

  83,1(0.8%)

  194,8 tys

  77,4(0.5%)

  215,0 tys

  86,1(0.8%)

  111,4 tys

  44,6(0.4%)

  84,7 tys

  34,2(0.2%)

  128,6 tys

  53,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  185,9 tys

  72,6(1.1%)

  607,3 tys

  239(2.9%)

  204,7 tys

  80,3(0.8%)

  4,8 mln

  1,9 tys(12.8%)

  213,6 tys

  85,5(0.8%)

  1,6 mln

  657(5.7%)

  1,7 mln

  666(4.7%)

  97,3 tys

  40,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,1 tys

  19,6(0.3%)

  50,0 tys

  19,7(0.2%)

  76,0 tys

  29,8(0.3%)

  72,9 tys

  29,0(0.2%)

  70,8 tys

  28,4(0.3%)

  85,5 tys

  34,2(0.3%)

  70,0 tys

  28,2(0.2%)

  90,0 tys

  37,7(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  1,1(0%)

  6,6 tys

  2,6(0%)

  11,9 tys

  4,7(0%)

  12,8 tys

  5,1(0%)

  134,9 tys

  54,0(0.5%)

  54,2 tys

  21,9(0.2%)

  28,7 tys

  12,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  4,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  2,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  74,8 tys

  29,2(0.4%)

  8,7 tys

  3,4(0%)

  886

  0,3(0%)

  79,6 tys

  31,6(0.2%)

  70,0 tys

  28,0(0.3%)

  66,1 tys

  26,5(0.2%)

  199

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  291

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pasymiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pasymia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pasym, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pasymia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,7 mln

  3,3 tys(100%)

  23,0 mln

  4,3 tys(100%)

  28,2 mln

  5,2 tys(100%)

  25,7 mln

  4,8 tys(100%)

  34,0 mln

  6,4 tys(100%)

  35,6 mln

  6,9 tys(100%)

  39,9 mln

  7,8 tys(100%)

  41,6 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,0 mln

  2,4 tys(34%)

  7,0 mln

  2,8 tys(30.6%)

  7,3 mln

  2,9 tys(25.8%)

  7,3 mln

  2,9 tys(28.6%)

  7,6 mln

  3,0 tys(22.4%)

  9,0 mln

  3,6 tys(25.4%)

  10,1 mln

  4,1 tys(25.2%)

  12,3 mln

  5,2 tys(29.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,3 mln

  2,4 tys(35.4%)

  7,1 mln

  2,8 tys(30.7%)

  7,2 mln

  2,8 tys(25.7%)

  7,1 mln

  2,8 tys(27.6%)

  8,3 mln

  3,3 tys(24.3%)

  9,8 mln

  3,9 tys(27.5%)

  11,2 mln

  4,5 tys(28%)

  11,0 mln

  4,6 tys(26.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  235,9 tys

  94,4(0.7%)

  468,6 tys

  188(1.3%)

  359,1 tys

  145(0.9%)

  4,3 mln

  1,8 tys(10.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  456,3 tys

  178(2.6%)

  815,2 tys

  321(3.5%)

  905,6 tys

  355(3.2%)

  1,9 mln

  766(7.5%)

  3,7 mln

  1,5 tys(10.9%)

  4,6 mln

  1,9 tys(13%)

  6,7 mln

  2,7 tys(16.8%)

  3,8 mln

  1,6 tys(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  704,8 tys

  275(4%)

  847,8 tys

  333(3.7%)

  912,5 tys

  358(3.2%)

  917,0 tys

  364(3.6%)

  1,5 mln

  612(4.5%)

  1,7 mln

  685(4.8%)

  1,8 mln

  744(4.6%)

  2,5 mln

  1,0 tys(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,2 tys(17.3%)

  6,2 mln

  2,4 tys(26.8%)

  710,7 tys

  279(2.5%)

  734,0 tys

  292(2.9%)

  689,5 tys

  276(2%)

  695,0 tys

  278(2%)

  746,9 tys

  301(1.9%)

  1,3 mln

  555(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  94,0 tys

  36,7(0.5%)

  269,7 tys

  106(1.2%)

  3,2 mln

  1,2 tys(11.2%)

  227,7 tys

  90,4(0.9%)

  49,3 tys

  19,7(0.1%)

  501,7 tys

  201(1.4%)

  570,4 tys

  230(1.4%)

  546,4 tys

  229(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  371,7 tys

  145(2.1%)

  324,3 tys

  128(1.4%)

  759,0 tys

  298(2.7%)

  629,2 tys

  250(2.5%)

  397,6 tys

  159(1.2%)

  385,1 tys

  154(1.1%)

  362,8 tys

  146(0.9%)

  397,6 tys

  166(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  55,0 tys

  21,5(0.3%)

  55,1 tys

  21,7(0.2%)

  479,5 tys

  188(1.7%)

  128,9 tys

  51,2(0.5%)

  47,6 tys

  19,1(0.1%)

  102,3 tys

  40,9(0.3%)

  74,2 tys

  29,9(0.2%)

  248,9 tys

  104(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  340,7 tys

  133(1.9%)

  214,6 tys

  84,4(0.9%)

  205,6 tys

  80,7(0.7%)

  205,2 tys

  81,5(0.8%)

  231,6 tys

  92,7(0.7%)

  243,0 tys

  97,3(0.7%)

  234,4 tys

  94,5(0.6%)

  235,4 tys

  98,5(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  25,7 tys

  10,0(0.1%)

  10,1 tys

  4,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,9 tys

  15,1(0.1%)

  8,0 tys

  3,2(0%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  23,0 tys

  9,3(0.1%)

  103,0 tys

  43,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  166,9 tys

  65,2(0.9%)

  153,6 tys

  60,4(0.7%)

  156,9 tys

  61,5(0.6%)

  139,9 tys

  55,6(0.5%)

  160,0 tys

  64,1(0.5%)

  77,1 tys

  30,9(0.2%)

  29,7 tys

  12,0(0.1%)

  90,9 tys

  38,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  306

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  9,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 mln

  1,6 tys(12%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  28,2(0.2%)

  30,0 tys

  12,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  65,0 tys

  25,4(0.4%)

  58,3 tys

  22,9(0.3%)

  4,0 tys

  1,6(0%)

  32,2 tys

  12,8(0.1%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  125,0 tys

  50,0(0.4%)

  194,0 tys

  78,2(0.5%)

  23,0 tys

  9,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  74,8 tys

  29,2(0.4%)

  8,7 tys

  3,4(0%)

  886

  0,3(0%)

  79,6 tys

  31,6(0.3%)

  70,0 tys

  28,0(0.2%)

  66,1 tys

  26,5(0.2%)

  199

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  766

  0,3(0%)

  780

  0,3(0%)

  11,0 tys

  4,4(0%)

  950

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  291

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pasym - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 548 mieszkańców Pasymia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 254 kobiet oraz 293 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców Pasymia, gimnazjalnym 4,2%, natomiast 20,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Pasymia mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pasymiu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz podstawowe ukończone (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  W roku 2022 w Pasymiu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 95 dzieci (47 dziewczynek oraz 48 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pasymiu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 62 dzieci (27 dziewczynek oraz 35 chłopców). Dostępnych było 80 miejsc.

  19,1% mieszkańców Pasymia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 21,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 944 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 246 uczniów (113 kobiet oraz 133 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pasymiu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 280 uczniów (137 kobiet oraz 143 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (30,2% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 116,04.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (20,2% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,2% mieszkańców Pasymia w wieku potencjalnej nauki (16,1% kobiet i 21,9% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,2%
  Województwo
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Pasym
  31,9%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pasym
  10,6%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,6%
  Województwo
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Pasym
  21,6%
  Województwo
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Pasym
  4,2%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Polska
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Pasym
  20,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 944 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Pasym
  944,0
  Warmińsko-mazurskie
  857,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,75
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pasym) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Dzieci
 • 47 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 48 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 24 4 lata
 • 24
 • 22 5 lata
 • 22
 • 26 6 lat
 • 26
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 11 4 lata
 • 11
 • 12 5 lata
 • 12
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 13 4 lata
 • 13
 • 10 5 lata
 • 10
 • 14 6 lat
 • 14
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pasymiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pasymiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Pasymiu
  Publiczne
  89 621-20-42
  89 621-21-28
  ul. DWORCOWA 25
  12-130 Pasym
  484-
 • Szkoły podstawowe w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pasym) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 246 Uczniowie
 • 113 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,9%
  54,1%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Kraj
  17,0
 •  
 • 24,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 116,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  116,04
  Warmińsko-mazurskie
  90,81
  Cała Polska
  95,96
 • 115,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  115,09
  Województwo
  89,35
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pasym) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pasym) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pasymiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pasymiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Pasymiu
  Publiczna
  89 621-21-28
  89 621-21-28
  ul. OGRODOWA 1
  12-130 Pasym
  13239-
 • Edukacyjne grupy wieku w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pasym, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pasym, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pasym, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pasym - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pasymiu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • ośrodki wczasowe: 1
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pasymiu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pasymiu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pasymiu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 54 (uczestnicy: 6 440)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 140)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 1 600)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 750)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 450)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 1 050)
  • warsztaty: 14 (uczestnicy: 950)
  • inne: 4 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 230)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 75)
  • taneczne: 3 (członkowie: 40)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 4)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 4)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 29)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 14)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pasymiu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 276 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 327 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pasymiu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 106 członków. Zarejestrowano 62 ćwiczących (mężczyźni: 59, kobiety: 3, chłopcy do lat 18: 39, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pasymiu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pasymiu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pasymia znajduje się 39 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Pasymiu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Ostrów, st.1 (chronologia nieznana)dnia 1948-10-18, wykaz dokumentów: 3 z 1948-10-18; C-004 z brak daty
  • Miasto Pasym, st.58 (chronologia nieznana)dnia 1992-04-29, wykaz dokumentów: A-A115 z 1992-04-29; C-150 z brak daty
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 7)dnia 1955-09-12, wykaz dokumentów: P/36 z 1955-09-12
  • Miasto z XIV w.dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/1 z 1956-09-12; A-1254 z 1968-06-15; brak numeru z 2012-06-13; brak numeru z 2013-02-05
  • Kościół z przełomu XV/XVI w. (ul. Tylna 3)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/1 z 1956-09-12; P/2 z 1956-09-12; A-1254 z 1968-06-15; brak numeru z 2012-06-13; brak numeru z 2013-02-05
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w.dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/10 z 1956-09-12; A-1134 z 1968-04-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Jedności Słowiańskiej 39)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/13 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Dworcowa 27)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/18 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/20 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 31)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/23 z 1956-09-12
  • Mur obronny z XIV w.dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/26 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 27)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/27 z 1956-09-12
  • Kamienica z 2. poł. XVIII w. (ul. Jedności Słowiańskiej 6)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/3 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 11)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/32 z 1956-09-12; brak numeru z 2009-12-31
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Jedności Słowiańskiej 31)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/33 z 1956-09-12
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Jedności Słowiańskiej 33)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/34 z 1956-09-12; A-1092 z 1968-03-28
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 9)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/35 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w.dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/4 z 1956-09-12; A-1135 z 1968-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 5)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/5 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Pocztowa 2)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/7 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/8 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 33)dnia 1956-09-20, wykaz dokumentów: P/23 z 1956-09-20
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Dworcowa 25)dnia 1956-12-09, wykaz dokumentów: P/11 z 1956-12-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w.dnia 1956-12-09, wykaz dokumentów: P/12 z 1956-12-09; A-1136 z 1968-04-23
  • Ratusz z 1855 r. (ul. Rynek 8)dnia 1968-04-19, wykaz dokumentów: A-1132 z 1968-04-19
  • Karczma z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1968-04-19, wykaz dokumentów: A-1133 z 1968-04-19
  • Park z XIX w.dnia 1979-12-21, wykaz dokumentów: 3015 z 1979-12-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Dworcowa 21)dnia 1992-12-11, wykaz dokumentów: A-4240 z 1992-12-11
  • Kościół z 1873 - 1876 (ul. Barczewskiego 3)dnia 2000-03-16, wykaz dokumentów: A-3187 z 2000-03-16
  • łaźnia (data nieznana)dnia 2000-05-26, wykaz dokumentów: A-3196 z 2000-05-26
  • Wieża ciśnień z 1911 r.dnia 2000-05-26, wykaz dokumentów: A-3196 z 2000-05-26
  • Zespół - wieża ciśnień z 1911 r.dnia 2000-05-26, wykaz dokumentów: A-3196 z 2000-05-26
  • Cmentarz ewangelicki z końca XIX w.dnia 2007-11-23, wykaz dokumentów: A-4484 z 2007-11-23
  • Mauzoleum z 1856 r.dnia 2007-11-23, wykaz dokumentów: A-4485 z 2007-11-23
  • Cmentarz ewangelicki z XVIII w.dnia 2007-11-23, wykaz dokumentów: A-4485 z 2007-11-23
  • Sąd z 1904 - 1908 (ul. Dworcowa 29)dnia 2009-03-02, wykaz dokumentów: A-4521 z 2009-03-02; brak numeru z 2009-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1908 r. (ul. Dworcowa 31)dnia 2009-03-02, wykaz dokumentów: A-4521 z 2009-03-02; brak numeru z 2009-03-10
  • Mur/ogrodzenie z 1908 r. (ul. Dworcowa 29)dnia 2009-03-02, wykaz dokumentów: A-4521 z 2009-03-02; brak numeru z 2009-03-10
  • Zespół - sąd z pocz. XX w.dnia 2009-03-02, wykaz dokumentów: A-4521 z 2009-03-02; brak numeru z 2009-03-10
 • Formy ochrony przyrody w Pasymiu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pasymia znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pasymiu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Granice Obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-1992 określone zostały w Załączniku Nr 1 do uchwały z 2016 r. Granice Obszaru przedstawia poglądowo mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały z 2016 r., Powierzchnia: 40796.95 ha
  • Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 131425.2 ha
  • Puszcza Napiwodzko-Ramucka - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 116604.69 ha

Pasym - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 20 wypadków drogowych w Pasymiu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 22 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 837,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pasymiu znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczycieńskiego.

  Powiat szczycieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pasymiu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 22 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pasymiu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 837,17 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  837,2
  Warmińsko-mazurskie
  1 327,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Pasym
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  127,9
  Kraj
  104,4
 • 920,89 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Pasym
  920,9
  Warmińsko-mazurskie
  1 633,7
  Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Pasym
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Polska
  9,5
 • 110,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  110,0
  Warmińsko-mazurskie
  123,0
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pasymiu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 415,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Pasym
  415,5 km
  Warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 12,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Pasym
  12,3 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pasym przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 53droga krajowa nr 53(Olsztyn - Szczęsne - Klewki - Trękusek - Tylkowo - Pasym - Grom - Jęcznik - Szczytno - Młyńsko - Olszyny - Występ - Rozogi - Dąbrowy - Muszyniec Stary - Myszyniec - Wydmusy - Siarcza Łąka - Kadzidło - Dylewo - Szwendrowy Most - Antonie - Ostrołęka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pasym przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 219Linia kolejowa nr 219: Olsztyn Główny - Ełk [o znaczeniu drugorzędnym] (Olsztyn Główny - Klewki - Marcinkowo -Pasym - Grom - Szczytno - Olszyny - Jeruty - Świętajno - Kolonia - Spychowo - Karwica Mazurska - Ruciane-Nida Zachód - Ruciane-Nida - Szeroki Bór - Pisz - Stare Guty - Kaliszki - Biała koło Piszu - Drygały - Pogorzel Wielka - Bajtkowo - Nowa Wieś Ełcka - Ełk Szyba Zachód - Ełk Towarowy - Ełk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pasymiu istnieje 69 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Basztowa

  ul. Bociania

  ul. Boczna

  ul. Cicha

  ul. Czajki

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Górna

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaskółcza

  ul. Jaśminowa

  ul. Jedności Słowiańskiej

  ul. Jerzego Burskiego

  ul. Jeziorna

  ul. Józefa Biernata

  ul. Kalinowa

  ul. Karola Małłka

  ul. Kiepunki

  ul. Kormoranów

  ul. Krucza

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mazurska

  ul. Melchiora Wańkowicza

  ul. Michała Kajki

  ul. Michała Zientary

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Młodzieżowa

  ul. Nauczycielska

  ul. Ogrodowa

  ul. Olsztyńska

  ul. Orla

  ul. Ostrów

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Prosta

  ul. Przejezdna

  ul. Rybacka

  ul. Rynek

  ul. Sadowa

  ul. Seweryna Pieniężnego

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spichrzowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Strażacka

  ul. Szczycieńska

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tartaczna

  ul. Tylna

  ul. Warmińska

  ul. Warszawska

  ul. Wojciecha Kętrzyńskiego

  ul. Wypoczynkowa

  ul. Wyzwolenia

  ul. Zamkowa

  ul. ks. Barczewskiego

  ul. Łabędzia

  ul. Łąkowa

  ul. Żeglarska

  ul. Żurawia