Pasym w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pasym - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pasym to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu szczycieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pasym.
 • 2 480 Liczba mieszkańców
 • 15,2 km² Powierzchnia
 • 163,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1386 Data założenia
 • 1386–1946, 1997 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NSZ Tablice rejestracyjne
 • Cezary Łachmański Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 20.791953.6507 Współrzędne GPS
 • 2817044 TERYT (TERC)
 • 0485813 SIMC
Herb miasta Pasym
Pasym herb
Flaga miasta Pasym
Pasym flaga

Jak Pasym wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pasym na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pasym wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pasym plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
23Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
54Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
83Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
91Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
109Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
114Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
114Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
143Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
156Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
181Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
195Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
203Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
211Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
229Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
239Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
246Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
255Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
256Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
261Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 roku
266Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
300Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
308Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę

Pasym - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
12-130Poczta Pasym, ul. Pocztowa 1

Pasym - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pasymiu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Szczytnie (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Barczewskiego 4
12-100 Szczytno
Urząd Miasta i Gminy Pasym
(89) 621-20-11
(89) 621-20-10
Rynek 8
12-130 Pasym

Pasym - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pasym jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 480, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pasymia zawarli w 2021 roku 8 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Pasymia jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 7,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Pasym ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,22 na 1000 mieszkańców Pasymia. W 2021 roku urodziło się 6 dzieci, w tym 66,7% dziewczynek i 33,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 23,8% zgonów w Pasymiu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,2% zgonów w Pasymiu były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pasymia przypada 9.63 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 44 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pasymia 19. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,4% mieszkańców Pasymia jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pasymia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 480 Liczba mieszkańców
 • 1 284 Kobiety
 • 1 196 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pasymiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pasymiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pasymiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pasymia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Pasym
  42,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pasym, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pasymia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pasym,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pasym,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pasym,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Pasym
  28,4%
  Województwo
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Pasym
  7,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pasymiu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,0
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pasymiu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Pasym
  -7,2
  Warmińsko-mazurskie
  -5,9
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pasymiu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pasymiu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pasymiu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pasymiu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 66,7%
  33,3%
 • 2,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pasym
  2,4
  Warmińsko-mazurskie
  7,5
  Cały kraj
  8,7
 • 33,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Pasym
  33,8
  Województwo
  32,3
  Cała Polska
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 408 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 320 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 490 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pasym
  3 408 g
  Województwo
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 185 Waga 3500g - 3999g
 • 185
 • 193 Waga 3000g - 3499g
 • 193
 • 68 Waga 2500g - 2999g
 • 68
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Pasym
  1,16
  Warmińsko-mazurskie
  1,14
  Cały kraj
  1,32
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,55
  Cała Polska
  0,64
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  Województwo
  0,56
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Pasymiu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 33,3%
  66,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Pasym
  9,6
  Warmińsko-mazurskie
  13,4
  Polska
  13,6
 • 176,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Pasym
  176,6
  Warmińsko-mazurskie
  178,8
  Polska
  156,7
 • 7,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  7,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cała Polska
  3,9
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,9
  Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  23,8%
  Warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 16,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  16,2%
  Warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Polska
  5,4%
 • 192 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,0
  Polska
  74,4
 • 228,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Pasym
  228,6
  Warmińsko-mazurskie
  271,1
  Cała Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Cała Polska
  246,5
 • 335,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 373,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 296,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  335,5
  Warmińsko-mazurskie
  358,8
  Cała Polska
  475,8
 • 51,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,6
  Cały kraj
  70,6
 • 32,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Pasym
  32,4
  Województwo
  29,2
  Cała Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pasym
  0,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Saldo migracji
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 19 Saldo migracji wewnętrznych
 • 14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pasymiu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pasym, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pasym - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Pasymiu oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pasymiu to 885 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pasymiu to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Pasymiu to 136,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,32% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,48% mieszkań posiada łazienkę, 82,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczycieńskiego.

  Powiat szczycieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 885 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 354,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  354,30
  Warmińsko-mazurskie
  375,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1997-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 82,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Pasym
  82,30 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Pasym
  29,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1997-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Pasym
  4,25
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,82
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Polska
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1997-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  4,84
  Warmińsko-mazurskie
  4,19
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 64 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,33
  Województwo
  3,89
  Cały kraj
  3,90
 • 25,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  25,81
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,28
  Polska
  24,07
 • 1 641 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 136,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Pasym
  136,8 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,9 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,66 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,66 m2
  Województwo
  0,38 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,32%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Cały kraj
  96,97%
 • 99,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,10%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Kraj
  94,01%
 • 95,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,48%
  Warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Polska
  91,78%
 • 82,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,03%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,87%
  Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Województwo
  46,27%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Pasym - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pasymiu na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Pasymiu wynosiło w 2021 roku 7,7% (10,1% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pasymiu wynosiło 4 946,10 PLN, co odpowiada 82.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pasymia 149 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 53 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -96.

  31,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Pasymia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,8% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  202,0
  Polska
  257,0
 • 7,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,1% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Miasto
  7,7%
  Warmińsko-mazurskie
  8,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pasymiu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pasymiu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pasymiu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 946 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Pasym
  4 946 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 127 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pasymiu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 149 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -96 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,36 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,8% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,7% Pozostałe
 • 38,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pasymiu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pasym, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,4
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 133,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pasym
  133,0
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pasym - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pasymiu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 250 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 191 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (13) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (37) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pasymiu najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (237) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,4% (81) podmiotów, a 65,2% (163) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pasymiu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 250 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 81 Przemysł i budownictwo
 • 163 Pozostała działalność
 • 21 Podmioty nowo zarejestrowane w Pasymiu w 2021 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Pasymiu w 2021 roku
 • 191 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 237 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 237
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 250 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 250
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 191 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 56 Budownictwo
 • 56
 • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pasym - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Pasymiu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 48 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,15 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pasymiu wynosi 74,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pasymia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,28 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 9,17 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,11 (67%), drogowe - 2,70 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pasymia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pasym, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 48
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 19,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,15
  Województwo
  18,01
  Polska
  21,51
 • 11,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,28
  Warmińsko-mazurskie
  11,27
  Kraj
  12,82
 • 4,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,11
  Województwo
  3,60
  Cała Polska
  5,89
 • 2,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,70
  Warmińsko-mazurskie
  2,14
  Cały kraj
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Pasym
  0,28
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,41
  Cała Polska
  0,35
 • 9,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,17
  Warmińsko-mazurskie
  8,71
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pasym, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Pasym
  74%
  Warmińsko-mazurskie
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  69%
  Polska
  64%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Pasym
  67%
  Warmińsko-mazurskie
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  92%
  Cały kraj
  89%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  55%
  woj. warmińsko-mazurskie
  53%
  Cała Polska
  53%

Pasym - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Pasymia wyniosła w 2021 roku 35,2 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Pasymia - 24.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.2%) oraz na Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,4 mln złotych, czyli 21,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pasymia wyniosła w 2021 roku 39,9 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.2%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (16.8%). W budżecie Pasymia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 854 złotych na mieszkańca (11,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 20,4 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,5%.
 • Wydatki budżetu w Pasymiu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pasymia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pasym, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pasymia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,2 mln

  3,0 tys(100%)

  16,7 mln

  3,1 tys(100%)

  20,8 mln

  3,9 tys(100%)

  26,3 mln

  4,8 tys(100%)

  37,5 mln

  7,0 tys(100%)

  26,2 mln

  4,9 tys(100%)

  28,8 mln

  5,4 tys(100%)

  35,2 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,9 mln

  2,7 tys(42.6%)

  7,1 mln

  2,8 tys(42.5%)

  7,0 mln

  2,8 tys(33.6%)

  7,5 mln

  2,9 tys(28.5%)

  9,0 mln

  3,6 tys(23.9%)

  8,4 mln

  3,4 tys(32.2%)

  8,1 mln

  3,2 tys(28.1%)

  8,8 mln

  3,5 tys(24.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  774(12.1%)

  2,1 mln

  814(12.5%)

  2,2 mln

  855(10.4%)

  2,3 mln

  916(8.9%)

  2,4 mln

  941(6.3%)

  3,7 mln

  1,5 tys(14.3%)

  2,7 mln

  1,1 tys(9.4%)

  3,2 mln

  1,3 tys(9.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  507

  0,2(0%)

  61,3 tys

  23,9(0.4%)

  4,2 tys

  1,7(0%)

  720,5 tys

  283(2.7%)

  507

  0,2(0%)

  579

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  3,2 mln

  1,3 tys(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  804,2 tys

  316(5%)

  1,0 mln

  401(6.1%)

  1,6 mln

  644(7.9%)

  1,6 mln

  619(6%)

  2,9 mln

  1,2 tys(7.8%)

  1,8 mln

  722(6.9%)

  2,6 mln

  1,0 tys(8.9%)

  3,2 mln

  1,3 tys(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,5 tys(23.5%)

  3,8 mln

  1,5 tys(22.8%)

  7,0 mln

  2,7 tys(33.6%)

  1,6 mln

  630(6.1%)

  1,7 mln

  694(4.7%)

  1,9 mln

  779(7.4%)

  2,0 mln

  802(7%)

  2,2 mln

  868(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  145,8 tys

  57,4(0.9%)

  318,4 tys

  124(1.9%)

  637,7 tys

  251(3.1%)

  4,1 mln

  1,6 tys(15.7%)

  1,0 mln

  409(2.7%)

  619,4 tys

  248(2.4%)

  1,6 mln

  640(5.5%)

  1,8 mln

  727(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  370,4 tys

  146(2.3%)

  185,9 tys

  72,6(1.1%)

  607,3 tys

  239(2.9%)

  204,7 tys

  80,3(0.8%)

  4,8 mln

  1,9 tys(12.8%)

  213,6 tys

  85,5(0.8%)

  1,6 mln

  657(5.7%)

  1,7 mln

  666(4.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  790,4 tys

  311(4.9%)

  508,8 tys

  199(3%)

  236,7 tys

  93,1(1.1%)

  219,1 tys

  85,9(0.8%)

  220,0 tys

  87,4(0.6%)

  421,9 tys

  169(1.6%)

  404,3 tys

  162(1.4%)

  1,3 mln

  517(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  394,6 tys

  155(2.4%)

  541,6 tys

  211(3.2%)

  611,9 tys

  241(2.9%)

  631,7 tys

  248(2.4%)

  8,0 mln

  3,2 tys(21.3%)

  661,7 tys

  265(2.5%)

  427,9 tys

  171(1.5%)

  835,4 tys

  337(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  24,5 tys

  9,6(0.2%)

  134,6 tys

  52,5(0.8%)

  99,4 tys

  39,1(0.5%)

  120,4 tys

  47,2(0.5%)

  89,3 tys

  35,5(0.2%)

  108,5 tys

  43,4(0.4%)

  211,9 tys

  84,8(0.7%)

  535,6 tys

  216(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  164,5 tys

  64,7(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  179,4 tys

  71,8(0.7%)

  252,1 tys

  101(0.9%)

  374,4 tys

  151(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  102,0 tys

  40,1(0.6%)

  125,2 tys

  48,9(0.7%)

  151,0 tys

  59,4(0.7%)

  140,9 tys

  55,3(0.5%)

  342,2 tys

  136(0.9%)

  177,9 tys

  71,2(0.7%)

  307,7 tys

  123(1.1%)

  209,0 tys

  84,3(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  294,5 tys

  116(1.8%)

  391,9 tys

  153(2.3%)

  344,7 tys

  136(1.7%)

  343,6 tys

  135(1.3%)

  350,6 tys

  139(0.9%)

  479,0 tys

  192(1.8%)

  309,0 tys

  124(1.1%)

  176,0 tys

  71,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  101,2 tys

  39,8(0.6%)

  75,1 tys

  29,3(0.4%)

  65,9 tys

  25,9(0.3%)

  89,7 tys

  35,2(0.3%)

  99,4 tys

  39,5(0.3%)

  108,2 tys

  43,3(0.4%)

  96,8 tys

  38,8(0.3%)

  102,7 tys

  41,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  224,3 tys

  88,3(1.4%)

  219,0 tys

  85,5(1.3%)

  206,7 tys

  81,3(1%)

  211,9 tys

  83,1(0.8%)

  194,8 tys

  77,4(0.5%)

  215,0 tys

  86,1(0.8%)

  111,4 tys

  44,6(0.4%)

  84,7 tys

  34,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  45,9 tys

  18,1(0.3%)

  50,1 tys

  19,6(0.3%)

  50,0 tys

  19,7(0.2%)

  76,0 tys

  29,8(0.3%)

  72,9 tys

  29,0(0.2%)

  70,8 tys

  28,4(0.3%)

  85,5 tys

  34,2(0.3%)

  70,0 tys

  28,2(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,5 tys

  0,6(0%)

  9,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  1,1(0%)

  6,6 tys

  2,6(0%)

  11,9 tys

  4,7(0%)

  12,8 tys

  5,1(0%)

  134,9 tys

  54,0(0.5%)

  54,2 tys

  21,9(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  291

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  84,4 tys

  33,2(0.5%)

  74,8 tys

  29,2(0.4%)

  8,7 tys

  3,4(0%)

  886

  0,3(0%)

  79,6 tys

  31,6(0.2%)

  70,0 tys

  28,0(0.3%)

  66,1 tys

  26,5(0.2%)

  199

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  4,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pasymiu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pasymia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pasym, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pasymia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,2 mln

  3,2 tys(100%)

  17,7 mln

  3,3 tys(100%)

  23,0 mln

  4,3 tys(100%)

  28,2 mln

  5,2 tys(100%)

  25,7 mln

  4,8 tys(100%)

  34,0 mln

  6,4 tys(100%)

  35,6 mln

  6,7 tys(100%)

  39,9 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,9 mln

  2,3 tys(34.1%)

  6,3 mln

  2,4 tys(35.4%)

  7,1 mln

  2,8 tys(30.7%)

  7,2 mln

  2,8 tys(25.7%)

  7,1 mln

  2,8 tys(27.6%)

  8,3 mln

  3,3 tys(24.3%)

  9,8 mln

  3,9 tys(27.5%)

  11,2 mln

  4,5 tys(28%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  2,0 tys(29.3%)

  6,0 mln

  2,4 tys(34%)

  7,0 mln

  2,8 tys(30.6%)

  7,3 mln

  2,9 tys(25.8%)

  7,3 mln

  2,9 tys(28.6%)

  7,6 mln

  3,0 tys(22.4%)

  9,0 mln

  3,6 tys(25.4%)

  10,1 mln

  4,1 tys(25.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  981,0 tys

  386(5.7%)

  456,3 tys

  178(2.6%)

  815,2 tys

  321(3.5%)

  905,6 tys

  355(3.2%)

  1,9 mln

  766(7.5%)

  3,7 mln

  1,5 tys(10.9%)

  4,6 mln

  1,9 tys(13%)

  6,7 mln

  2,7 tys(16.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  700,1 tys

  275(4.1%)

  704,8 tys

  275(4%)

  847,8 tys

  333(3.7%)

  912,5 tys

  358(3.2%)

  917,0 tys

  364(3.6%)

  1,5 mln

  612(4.5%)

  1,7 mln

  685(4.8%)

  1,8 mln

  744(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,2 tys(18.2%)

  3,1 mln

  1,2 tys(17.3%)

  6,2 mln

  2,4 tys(26.8%)

  710,7 tys

  279(2.5%)

  734,0 tys

  292(2.9%)

  689,5 tys

  276(2%)

  695,0 tys

  278(2%)

  746,9 tys

  301(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  40,0 tys

  15,7(0.2%)

  94,0 tys

  36,7(0.5%)

  269,7 tys

  106(1.2%)

  3,2 mln

  1,2 tys(11.2%)

  227,7 tys

  90,4(0.9%)

  49,3 tys

  19,7(0.1%)

  501,7 tys

  201(1.4%)

  570,4 tys

  230(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  381,7 tys

  150(2.2%)

  371,7 tys

  145(2.1%)

  324,3 tys

  128(1.4%)

  759,0 tys

  298(2.7%)

  629,2 tys

  250(2.5%)

  397,6 tys

  159(1.2%)

  385,1 tys

  154(1.1%)

  362,8 tys

  146(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  147,6 tys

  58,1(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  235,9 tys

  94,4(0.7%)

  468,6 tys

  188(1.3%)

  359,1 tys

  145(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  580,3 tys

  228(3.4%)

  340,7 tys

  133(1.9%)

  214,6 tys

  84,4(0.9%)

  205,6 tys

  80,7(0.7%)

  205,2 tys

  81,5(0.8%)

  231,6 tys

  92,7(0.7%)

  243,0 tys

  97,3(0.7%)

  234,4 tys

  94,5(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,6 tys

  3,4(0.1%)

  65,0 tys

  25,4(0.4%)

  58,3 tys

  22,9(0.3%)

  4,0 tys

  1,6(0%)

  32,2 tys

  12,8(0.1%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  125,0 tys

  50,0(0.4%)

  194,0 tys

  78,2(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  49,4 tys

  19,4(0.3%)

  55,0 tys

  21,5(0.3%)

  55,1 tys

  21,7(0.2%)

  479,5 tys

  188(1.7%)

  128,9 tys

  51,2(0.5%)

  47,6 tys

  19,1(0.1%)

  102,3 tys

  40,9(0.3%)

  74,2 tys

  29,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  306

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  9,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 mln

  1,6 tys(12%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  28,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  178,4 tys

  70,2(1%)

  166,9 tys

  65,2(0.9%)

  153,6 tys

  60,4(0.7%)

  156,9 tys

  61,5(0.6%)

  139,9 tys

  55,6(0.5%)

  160,0 tys

  64,1(0.5%)

  77,1 tys

  30,9(0.2%)

  29,7 tys

  12,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,0 tys

  2,4(0%)

  25,7 tys

  10,0(0.1%)

  10,1 tys

  4,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,9 tys

  15,1(0.1%)

  8,0 tys

  3,2(0%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  23,0 tys

  9,3(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  766

  0,3(0%)

  780

  0,3(0%)

  11,0 tys

  4,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  291

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  84,4 tys

  33,2(0.5%)

  74,8 tys

  29,2(0.4%)

  8,7 tys

  3,4(0%)

  886

  0,3(0%)

  79,6 tys

  31,6(0.3%)

  70,0 tys

  28,0(0.2%)

  66,1 tys

  26,5(0.2%)

  199

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pasym - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 553 mieszkańców Pasymia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 250 kobiet oraz 303 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców Pasymia, gimnazjalnym 4,2%, natomiast 20,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Pasymia mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pasymiu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz podstawowe ukończone (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  W roku 2021 w Pasymiu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 93 dzieci (42 dziewczynki oraz 51 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pasymiu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 62 dzieci (27 dziewczynek oraz 35 chłopców). Dostępnych było 80 miejsc.

  13,2% mieszkańców Pasymia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (11,6% wśród dziewczynek i 14,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 250 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 238 uczniów (113 kobiet oraz 125 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pasymiu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 280 uczniów (137 kobiet oraz 143 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,8% ludności (32,8% wśród dziewczynek i 31,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (19,6% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Pasymia w wieku potencjalnej nauki (20,0% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,2%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  31,9%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pasym
  10,6%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,6%
  Województwo
  19,5%
  Kraj
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Pasym
  21,6%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,2%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Pasym
  20,3%
  Województwo
  16,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 20,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Pasym
  3,8%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1250 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Pasym
  1 250,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  836,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,75
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pasym) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93 Dzieci
 • 42 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 51 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,2%
  54,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 18 4 lata
 • 18
 • 23 5 lata
 • 23
 • 35 6 lat
 • 35
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 7 4 lata
 • 7
 • 12 5 lata
 • 12
 • 16 6 lat
 • 16
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 11 4 lata
 • 11
 • 11 5 lata
 • 11
 • 19 6 lat
 • 19
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pasymiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pasymiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Pasymiu
  Publiczne
  89 621-20-42
  89 621-21-28
  ul. DWORCOWA 25
  12-130 Pasym
  484-
 • Szkoły podstawowe w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pasym) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 238 Uczniowie
 • 113 Kobiety
  (uczniowie)
 • 125 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,5%
  52,5%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Pasym
  15,9
  Warmińsko-mazurskie
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 25,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pasymiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pasymiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Pasymiu
  Publiczna
  89 621-21-28
  89 621-21-28
  ul. OGRODOWA 1
  12-130 Pasym
  13239-
 • Edukacyjne grupy wieku w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 13,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pasym, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pasym, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pasym, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pasym - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pasymiu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • ośrodki wczasowe: 1
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pasymiu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pasymiu
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Pasymiu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pasymiu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 55 (uczestnicy: 4 450)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 350)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 700)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 217)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 75)
  • taneczne: 2 (członkowie: 17)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 1 (członkowie: 13)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 60)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 14)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 6)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 30)
  • teatralne: 2 (członkowie: 13)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 11)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Pasymiu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 337 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 327 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pasymiu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 106 członków. Zarejestrowano 62 ćwiczących (mężczyźni: 59, kobiety: 3, chłopcy do lat 18: 39, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pasymiu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pasymiu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pasymia znajduje się 39 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Pasymiu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Ostrów, st.1 (chronologia nieznana)dnia 1948-10-18, wykaz dokumentów: 3 z 1948-10-18; C-004 z brak daty
  • Miasto Pasym, st.58 (chronologia nieznana)dnia 1992-04-29, wykaz dokumentów: A-A115 z 1992-04-29; C-150 z brak daty
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 7)dnia 1955-09-12, wykaz dokumentów: P/36 z 1955-09-12
  • Miasto z XIV w.dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/1 z 1956-09-12; A-1254 z 1968-06-15; brak numeru z 2012-06-13; brak numeru z 2013-02-05
  • Kościół z przełomu XV/XVI w. (ul. Tylna 3)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/1 z 1956-09-12; P/2 z 1956-09-12; A-1254 z 1968-06-15; brak numeru z 2012-06-13; brak numeru z 2013-02-05
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w.dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/10 z 1956-09-12; A-1134 z 1968-04-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Jedności Słowiańskiej 39)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/13 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Dworcowa 27)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/18 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/20 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 31)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/23 z 1956-09-12
  • Mur obronny z XIV w.dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/26 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 27)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/27 z 1956-09-12
  • Kamienica z 2. poł. XVIII w. (ul. Jedności Słowiańskiej 6)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/3 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 11)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/32 z 1956-09-12; brak numeru z 2009-12-31
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Jedności Słowiańskiej 31)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/33 z 1956-09-12
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Jedności Słowiańskiej 33)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/34 z 1956-09-12; A-1092 z 1968-03-28
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 9)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/35 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w.dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/4 z 1956-09-12; A-1135 z 1968-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 5)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/5 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Pocztowa 2)dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/7 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1956-09-12, wykaz dokumentów: P/8 z 1956-09-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ogrodowa 33)dnia 1956-09-20, wykaz dokumentów: P/23 z 1956-09-20
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Dworcowa 25)dnia 1956-12-09, wykaz dokumentów: P/11 z 1956-12-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w.dnia 1956-12-09, wykaz dokumentów: P/12 z 1956-12-09; A-1136 z 1968-04-23
  • Ratusz z 1855 r. (ul. Rynek 8)dnia 1968-04-19, wykaz dokumentów: A-1132 z 1968-04-19
  • Karczma z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1968-04-19, wykaz dokumentów: A-1133 z 1968-04-19
  • Park z XIX w.dnia 1979-12-21, wykaz dokumentów: 3015 z 1979-12-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Dworcowa 21)dnia 1992-12-11, wykaz dokumentów: A-4240 z 1992-12-11
  • Kościół z 1873 - 1876 (ul. Barczewskiego 3)dnia 2000-03-16, wykaz dokumentów: A-3187 z 2000-03-16
  • łaźnia (data nieznana)dnia 2000-05-26, wykaz dokumentów: A-3196 z 2000-05-26
  • Wieża ciśnień z 1911 r.dnia 2000-05-26, wykaz dokumentów: A-3196 z 2000-05-26
  • Zespół - wieża ciśnień z 1911 r.dnia 2000-05-26, wykaz dokumentów: A-3196 z 2000-05-26
  • Cmentarz ewangelicki z końca XIX w.dnia 2007-11-23, wykaz dokumentów: A-4484 z 2007-11-23
  • Mauzoleum z 1856 r.dnia 2007-11-23, wykaz dokumentów: A-4485 z 2007-11-23
  • Cmentarz ewangelicki z XVIII w.dnia 2007-11-23, wykaz dokumentów: A-4485 z 2007-11-23
  • Sąd z 1904 - 1908 (ul. Dworcowa 29)dnia 2009-03-02, wykaz dokumentów: A-4521 z 2009-03-02; brak numeru z 2009-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1908 r. (ul. Dworcowa 31)dnia 2009-03-02, wykaz dokumentów: A-4521 z 2009-03-02; brak numeru z 2009-03-10
  • Mur/ogrodzenie z 1908 r. (ul. Dworcowa 29)dnia 2009-03-02, wykaz dokumentów: A-4521 z 2009-03-02; brak numeru z 2009-03-10
  • Zespół - sąd z pocz. XX w.dnia 2009-03-02, wykaz dokumentów: A-4521 z 2009-03-02; brak numeru z 2009-03-10
 • Formy ochrony przyrody w Pasymiu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pasymia znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pasymiu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Granice Obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-1992 określone zostały w Załączniku Nr 1 do uchwały z 2016 r. Granice Obszaru przedstawia poglądowo mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały z 2016 r., Powierzchnia: 40796.95 ha
  • Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 131425.2 ha
  • Puszcza Napiwodzko-Ramucka - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 116604.69 ha

Pasym - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 20 wypadków drogowych w Pasymiu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 22 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 802,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Pasymiu znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczycieńskiego.

  Powiat szczycieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pasymiu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 22 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pasymiu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 802,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  802,6
  Warmińsko-mazurskie
  1 232,1
  Polska
  1 035,8
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  118,3
  Kraj
  98,5
 • 882,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  882,8
  Warmińsko-mazurskie
  1 522,4
  Cała Polska
  1 251,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  9,6
  Polska
  9,5
 • 110,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  110,0
  Warmińsko-mazurskie
  123,6
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pasymiu w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 415,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Pasym
  415,5 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  307,6 km
  Kraj
  591,9 km
 • 11,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Pasym
  11,9 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,3 km
  Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pasym przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 53droga krajowa nr 53(Olsztyn - Szczęsne - Klewki - Trękusek - Tylkowo - Pasym - Grom - Jęcznik - Szczytno - Młyńsko - Olszyny - Występ - Rozogi - Dąbrowy - Muszyniec Stary - Myszyniec - Wydmusy - Siarcza Łąka - Kadzidło - Dylewo - Szwendrowy Most - Antonie - Ostrołęka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pasym przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 219Linia kolejowa nr 219: Olsztyn Główny - Ełk [o znaczeniu drugorzędnym] (Olsztyn Główny - Klewki - Marcinkowo -Pasym - Grom - Szczytno - Olszyny - Jeruty - Świętajno - Kolonia - Spychowo - Karwica Mazurska - Ruciane-Nida Zachód - Ruciane-Nida - Szeroki Bór - Pisz - Stare Guty - Kaliszki - Biała koło Piszu - Drygały - Pogorzel Wielka - Bajtkowo - Nowa Wieś Ełcka - Ełk Szyba Zachód - Ełk Towarowy - Ełk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pasymiu istnieje 69 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Basztowa

  ul. Bociania

  ul. Boczna

  ul. Cicha

  ul. Czajki

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Górna

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaskółcza

  ul. Jaśminowa

  ul. Jedności Słowiańskiej

  ul. Jerzego Burskiego

  ul. Jeziorna

  ul. Józefa Biernata

  ul. Kalinowa

  ul. Karola Małłka

  ul. Kiepunki

  ul. Kormoranów

  ul. Krucza

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mazurska

  ul. Melchiora Wańkowicza

  ul. Michała Kajki

  ul. Michała Zientary

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Młodzieżowa

  ul. Nauczycielska

  ul. Ogrodowa

  ul. Olsztyńska

  ul. Orla

  ul. Ostrów

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Prosta

  ul. Przejezdna

  ul. Rybacka

  ul. Rynek

  ul. Sadowa

  ul. Seweryna Pieniężnego

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spichrzowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Strażacka

  ul. Szczycieńska

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tartaczna

  ul. Tylna

  ul. Warmińska

  ul. Warszawska

  ul. Wojciecha Kętrzyńskiego

  ul. Wypoczynkowa

  ul. Wyzwolenia

  ul. Zamkowa

  ul. ks. Barczewskiego

  ul. Łabędzia

  ul. Łąkowa

  ul. Żeglarska

  ul. Żurawia