Nowe Skalmierzyce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Nowe Skalmierzyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nowe Skalmierzyce to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nowe Skalmierzyce.
 • 4 631 Liczba mieszkańców
 • 1,6 km² Powierzchnia
 • 2 931,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 130-140 m n.p.m Wysokość
 • 1815 Data założenia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • POS Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Łukasz Walczak Burmistrz miasta
Nowe Skalmierzyce na mapie
Identyfikatory
 • 17.993451.7112 Współrzędne GPS
 • 3017024 TERYT (TERC)
 • 0937089 SIMC
Herb miasta Nowe Skalmierzyce
Nowe Skalmierzyce herb
Flaga miasta Nowe Skalmierzyce
Nowe Skalmierzyce flaga

Jak Nowe Skalmierzyce wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Nowe Skalmierzyce na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Nowe Skalmierzyce wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Nowe Skalmierzyce plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
11Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
17Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
65Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
86Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
119Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
172Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
215Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
236Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
244Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
254Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
274Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
277Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
291Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
300Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
302Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
315Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
317Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
326Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
335Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce

Nowe Skalmierzyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-460Poczta Nowe Skalmierzyce

Nowe Skalmierzyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nowych Skalmierzycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wysocka 1 b
63-400 Ostrów Wielkopolski
Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
(62) 762-97-00
(62) 762-97-49
ul. Ostrowska 8
63-460 Nowe Skalmierzyce

Nowe Skalmierzyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Nowe Skalmierzyce jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 631, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Nowych Skalmierzyc zawarli w 2022 roku 23 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców Nowych Skalmierzyc jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Nowe Skalmierzyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,29 na 1000 mieszkańców Nowych Skalmierzyc. W 2022 roku urodziło się 32 dzieci, w tym 53,1% dziewczynek i 46,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 28,9% zgonów w Nowych Skalmierzycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w Nowych Skalmierzycach były nowotwory, a 9,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nowych Skalmierzyc przypada 11.15 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 55 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nowych Skalmierzyc -16. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,9% mieszkańców Nowych Skalmierzyc jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nowych Skalmierzyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 631 Liczba mieszkańców
 • 2 419 Kobiety
 • 2 212 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nowych Skalmierzycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nowych Skalmierzycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nowych Skalmierzycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Nowych Skalmierzyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,6 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nowe Skalmierzyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nowych Skalmierzyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nowe Skalmierzyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nowe Skalmierzyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nowe Skalmierzyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,7%
  Województwo
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,9%
  Województwo
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,7%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Nowe Skalmierzyce
  6,7%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Nowe Skalmierzyce
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nowych Skalmierzycach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,9
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nowych Skalmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,29 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,3
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nowych Skalmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nowych Skalmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nowych Skalmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nowych Skalmierzycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 32 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,1%
  46,9%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,9
  Wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,8
  Wielkopolskie
  37,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 334 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 244 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 334 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 106 Waga 4000g - 4499g
 • 106
 • 406 Waga 3500g - 3999g
 • 406
 • 519 Waga 3000g - 3499g
 • 519
 • 229 Waga 2500g - 2999g
 • 229
 • 59 Waga 2000g - 2499g
 • 59
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Nowe Skalmierzyce
  1,39
  Wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Nowe Skalmierzyce
  0,68
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Nowe Skalmierzyce
  0,74
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Nowych Skalmierzycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,8%
  46,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,2
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 134,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  134,3
  Województwo
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Nowe Skalmierzyce
  1,5
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Nowe Skalmierzyce
  3,2
  Wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Nowe Skalmierzyce
  28,9%
  Województwo
  28,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Nowe Skalmierzyce
  24,6%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 9,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Nowe Skalmierzyce
  9,2%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 120 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Cała Polska
  70,6
 • 282,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  282,2
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 331,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 346,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 315,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Nowe Skalmierzyce
  331,2
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 37,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  37,8
  Wielkopolskie
  48,9
  Cały kraj
  62,9
 • 49,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  49,2
  Województwo
  35,1
  Polska
  33,8
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,6
  Wielkopolskie
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Nowe Skalmierzyce
  0,8%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 55 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nowych Skalmierzycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nowe Skalmierzyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Skalmierzyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowych Skalmierzycach oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nowych Skalmierzycach to 1 775 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 381 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nowych Skalmierzycach to 4,00 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Nowych Skalmierzycach to 101,00 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,03% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,44% mieszkań posiada łazienkę, 86,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 24,73% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowskiego.

  Powiat ostrowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 775 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 380,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  380,80
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  66,90 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 25,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,50 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,70
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,63
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowe Skalmierzyce
  0,21
  Województwo
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowe Skalmierzyce
  4,00
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 0,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowe Skalmierzyce
  0,86
  Województwo
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 101 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 101,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  101,0 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,02 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowe Skalmierzyce
  0,02 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,77%
  Województwo
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 98,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,03%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 95,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Nowe Skalmierzyce
  95,44%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 86,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Nowe Skalmierzyce
  86,14%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 24,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  24,73%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Nowe Skalmierzyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Nowych Skalmierzycach na 1000 mieszkańców pracuje 349osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 42,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Nowych Skalmierzycach wynosiło w 2023 roku 3,0% (3,0% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowych Skalmierzycach wynosiło 5 499,39 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Nowych Skalmierzyc 1 040 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 990 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -50.

  12,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Nowych Skalmierzyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,6% w przemyśle i budownictwie, a 18,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 349 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Nowe Skalmierzyce
  349,0
  Województwo
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 1,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,2% Kobiety
 • 1,2% Mężczyźni
 • Miasto
  3,0%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowych Skalmierzycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nowych Skalmierzycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nowych Skalmierzycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 945 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 499 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nowych Skalmierzycach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 040 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 990 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -50 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,95 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 47,6% Przemysł i budownictwo
 • 34,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,1% Pozostałe
 • 33,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nowych Skalmierzycach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 637 Pracujący ogółem
 • 700 Kobiety
 • 937 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Nowych Skalmierzycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nowe Skalmierzyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Nowe Skalmierzyce
  69,9
  Województwo
  68,5
  Polska
  69,0
 • 38,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,5
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 122,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Nowe Skalmierzyce
  122,6
  Województwo
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nowe Skalmierzyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Nowych Skalmierzycach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 424 podmioty gospodarki narodowej, z czego 299 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 45 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (26) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (33) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nowych Skalmierzycach najwięcej (35) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (409) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (106) podmiotów, a 73,6% (312) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nowych Skalmierzycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 424 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 106 Przemysł i budownictwo
 • 312 Pozostała działalność
 • 45 Podmioty nowo zarejestrowane w Nowych Skalmierzycach w 2023 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w Nowych Skalmierzycach w 2023 roku
 • 299 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 409 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 409
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 424 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 424
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 39 Spółki handlowe ogółem
 • 39
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 35  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 35
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 20 Spółki cywilne ogółem
 • 20
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 299 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 80 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 80
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 35 Przetwórstwo przemysłowe
 • 35
 • 24 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 24
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Skalmierzyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowych Skalmierzycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 78 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,79 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nowych Skalmierzycach wynosi 76,40% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nowych Skalmierzyc najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,99 (wykrywalność 64%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,70 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,07 (70%), drogowe - 1,48 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nowych Skalmierzyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nowe Skalmierzyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 78
 • 41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 41
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 47 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 47
 • 16,79 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,79
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 8,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Nowe Skalmierzyce
  8,70
  Województwo
  11,58
  Polska
  12,98
 • 6,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,07
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,48 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,48
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,18
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 9,99 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Nowe Skalmierzyce
  9,99
  Województwo
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nowe Skalmierzyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  76%
  Wielkopolskie
  72%
  Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  76%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Nowe Skalmierzyce
  70%
  Wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Województwo
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Nowe Skalmierzyce
  65%
  Województwo
  52%
  Kraj
  51%

Nowe Skalmierzyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Nowych Skalmierzyc wyniosła w 2022 roku 117,3 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Nowych Skalmierzyc - 33.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (9.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,7 mln złotych, czyli 14,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nowych Skalmierzyc wyniosła w 2022 roku 109,9 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.7%). W budżecie Nowych Skalmierzyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił -199,3 złotych na mieszkańca (-2,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 24,3%.
 • Wydatki budżetu w Nowych Skalmierzycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nowych Skalmierzyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nowe Skalmierzyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nowych Skalmierzyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,3 mln

  3,6 tys(100%)

  75,1 mln

  4,9 tys(100%)

  75,3 mln

  4,9 tys(100%)

  83,5 mln

  5,4 tys(100%)

  89,9 mln

  5,8 tys(100%)

  91,6 mln

  5,8 tys(100%)

  102,1 mln

  6,5 tys(100%)

  117,3 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,8 mln

  4,7 tys(41.2%)

  21,7 mln

  4,5 tys(28.9%)

  26,1 mln

  5,4 tys(34.7%)

  32,6 mln

  6,8 tys(39%)

  26,9 mln

  5,7 tys(29.9%)

  29,0 mln

  6,1 tys(31.6%)

  33,0 mln

  7,1 tys(32.3%)

  39,7 mln

  8,5 tys(33.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  1,1 tys(9.5%)

  7,4 mln

  1,5 tys(9.9%)

  5,4 mln

  1,1 tys(7.1%)

  4,3 mln

  896(5.1%)

  7,0 mln

  1,5 tys(7.7%)

  7,0 mln

  1,5 tys(7.6%)

  7,9 mln

  1,7 tys(7.7%)

  11,4 mln

  2,5 tys(9.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  338(2.9%)

  440,6 tys

  91,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  1,3(0%)

  87,3

  0,0(0%)

  10,7 mln

  2,3 tys(9.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,7 mln

  1,2 tys(10.4%)

  5,8 mln

  1,2 tys(7.7%)

  6,6 mln

  1,4 tys(8.8%)

  7,1 mln

  1,5 tys(8.5%)

  7,4 mln

  1,6 tys(8.2%)

  8,1 mln

  1,7 tys(8.9%)

  7,6 mln

  1,6 tys(7.5%)

  10,0 mln

  2,1 tys(8.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  735(6.4%)

  4,6 mln

  948(6.1%)

  3,9 mln

  821(5.2%)

  4,3 mln

  900(5.1%)

  12,3 mln

  2,6 tys(13.7%)

  6,3 mln

  1,3 tys(6.9%)

  9,7 mln

  2,1 tys(9.5%)

  8,5 mln

  1,8 tys(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,3 mln

  1,5 tys(13.1%)

  16,7 mln

  3,5 tys(22.3%)

  4,0 mln

  834(5.3%)

  4,6 mln

  974(5.6%)

  4,9 mln

  1,0 tys(5.5%)

  5,7 mln

  1,2 tys(6.2%)

  5,6 mln

  1,2 tys(5.5%)

  7,6 mln

  1,6 tys(6.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  326(2.8%)

  5,1 mln

  1,1 tys(6.9%)

  3,4 mln

  704(4.5%)

  4,8 mln

  996(5.7%)

  3,9 mln

  825(4.4%)

  2,8 mln

  593(3.1%)

  3,6 mln

  776(3.6%)

  4,8 mln

  1,0 tys(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  473(4.1%)

  2,5 mln

  509(3.3%)

  1,3 mln

  261(1.7%)

  1,6 mln

  336(1.9%)

  1,6 mln

  342(1.8%)

  1,3 mln

  268(1.4%)

  1,9 mln

  413(1.9%)

  1,9 mln

  399(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  277(2.4%)

  3,9 mln

  808(5.2%)

  2,3 mln

  482(3.1%)

  4,0 mln

  847(4.8%)

  995,4 tys

  209(1.1%)

  1,1 mln

  222(1.1%)

  1,0 mln

  220(1%)

  1,1 mln

  242(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  430(3.8%)

  5,5 mln

  1,1 tys(7.3%)

  3,7 mln

  767(4.9%)

  1,1 mln

  228(1.3%)

  1,3 mln

  281(1.5%)

  1,8 mln

  377(2%)

  2,4 mln

  522(2.4%)

  1,1 mln

  236(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  280,4 tys

  58,0(0.5%)

  247,3 tys

  51,3(0.3%)

  389,4 tys

  81,2(0.5%)

  496,3 tys

  104(0.6%)

  535,7 tys

  113(0.6%)

  471,1 tys

  99,3(0.5%)

  230,6 tys

  49,3(0.2%)

  904,8 tys

  194(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  170,5 tys

  35,3(0.3%)

  206,0 tys

  42,8(0.3%)

  251,0 tys

  52,3(0.3%)

  225,7 tys

  47,3(0.3%)

  275,6 tys

  58,0(0.3%)

  267,4 tys

  56,4(0.3%)

  419,5 tys

  89,6(0.4%)

  691,0 tys

  148(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  779,6 tys

  161(1.4%)

  423,6 tys

  87,9(0.6%)

  458,0 tys

  95,5(0.6%)

  448,6 tys

  94,0(0.5%)

  492,2 tys

  104(0.5%)

  348,3 tys

  73,4(0.4%)

  481,4 tys

  103(0.5%)

  615,0 tys

  132(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,5 tys

  17,4(0.1%)

  22,0 tys

  4,6(0%)

  43,9 tys

  9,4(0%)

  494,5 tys

  106(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  197,5 tys

  40,9(0.4%)

  207,2 tys

  43,0(0.3%)

  380,9 tys

  79,4(0.5%)

  297,0 tys

  62,3(0.4%)

  282,2 tys

  59,4(0.3%)

  326,1 tys

  68,7(0.4%)

  303,5 tys

  64,8(0.3%)

  455,4 tys

  97,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  262,4 tys

  54,3(0.5%)

  264,6 tys

  54,9(0.4%)

  339,5 tys

  70,8(0.5%)

  513,1 tys

  108(0.6%)

  505,4 tys

  106(0.6%)

  513,7 tys

  108(0.6%)

  509,9 tys

  109(0.5%)

  188,0 tys

  40,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,3 tys

  17,9(0.2%)

  16,5 tys

  3,4(0%)

  14,1 tys

  2,9(0%)

  99,3 tys

  20,8(0.1%)

  86,3 tys

  18,2(0.1%)

  81,8 tys

  17,2(0.1%)

  16,3 tys

  3,5(0%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  58,4 tys

  12,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  166

  0,0(0%)

  168

  0,0(0%)

  27,0

  0,0(0%)

  76,0

  0,0(0%)

  74,0

  0,0(0%)

  75,0

  0,0(0%)

  76,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nowych Skalmierzycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nowych Skalmierzyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nowe Skalmierzyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nowych Skalmierzyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,6 mln

  3,6 tys(100%)

  69,0 mln

  4,5 tys(100%)

  71,0 mln

  4,6 tys(100%)

  81,8 mln

  5,3 tys(100%)

  90,0 mln

  5,8 tys(100%)

  102,2 mln

  6,5 tys(100%)

  113,0 mln

  7,1 tys(100%)

  109,9 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,9 mln

  6,0 tys(51.9%)

  34,5 mln

  7,2 tys(50%)

  34,1 mln

  7,1 tys(48.1%)

  39,9 mln

  8,4 tys(48.7%)

  42,8 mln

  9,0 tys(47.6%)

  42,2 mln

  8,9 tys(41.2%)

  54,2 mln

  11,6 tys(48%)

  44,2 mln

  9,5 tys(40.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,7 mln

  2,6 tys(22.9%)

  12,7 mln

  2,6 tys(18.5%)

  13,0 mln

  2,7 tys(18.3%)

  13,4 mln

  2,8 tys(16.4%)

  13,8 mln

  2,9 tys(15.3%)

  17,0 mln

  3,6 tys(16.6%)

  18,1 mln

  3,9 tys(16.1%)

  20,9 mln

  4,5 tys(19%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  251(2.2%)

  146,3 tys

  30,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 mln

  2,3 tys(9.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  499(4.3%)

  1,7 mln

  354(2.5%)

  1,9 mln

  387(2.6%)

  2,0 mln

  412(2.4%)

  3,9 mln

  822(4.3%)

  9,5 mln

  2,0 tys(9.2%)

  4,4 mln

  937(3.9%)

  5,1 mln

  1,1 tys(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  1,1 tys(9.4%)

  14,4 mln

  3,0 tys(20.9%)

  1,5 mln

  315(2.1%)

  1,9 mln

  407(2.4%)

  1,9 mln

  398(2.1%)

  2,2 mln

  456(2.1%)

  2,0 mln

  421(1.7%)

  3,7 mln

  802(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  442(3.8%)

  2,1 mln

  437(3.1%)

  2,1 mln

  434(2.9%)

  3,1 mln

  645(3.8%)

  2,9 mln

  605(3.2%)

  3,3 mln

  699(3.2%)

  3,7 mln

  787(3.3%)

  2,9 mln

  620(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  472,8 tys

  97,9(0.8%)

  206,4 tys

  42,9(0.3%)

  238,6 tys

  49,7(0.3%)

  226,4 tys

  47,5(0.3%)

  184,8 tys

  38,9(0.2%)

  194,8 tys

  41,1(0.2%)

  211,1 tys

  45,1(0.2%)

  1,6 mln

  345(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  945,3 tys

  196(1.7%)

  827,6 tys

  172(1.2%)

  790,5 tys

  165(1.1%)

  1,1 mln

  240(1.4%)

  1,1 mln

  226(1.2%)

  1,1 mln

  227(1.1%)

  1,3 mln

  269(1.1%)

  1,3 mln

  283(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  810,7 tys

  168(1.5%)

  802,8 tys

  167(1.2%)

  765,1 tys

  159(1.1%)

  2,4 mln

  499(2.9%)

  1,1 mln

  223(1.2%)

  1,0 mln

  221(1%)

  1,2 mln

  265(1.1%)

  1,1 mln

  243(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  134,2 tys

  27,8(0.2%)

  532,0 tys

  110(0.8%)

  202,8 tys

  42,3(0.3%)

  225,3 tys

  47,2(0.3%)

  660,8 tys

  139(0.7%)

  284,4 tys

  59,9(0.3%)

  1,5 mln

  319(1.3%)

  1,1 mln

  232(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  444,8 tys

  92,0(0.8%)

  45,5 tys

  9,4(0.1%)

  46,3 tys

  9,6(0.1%)

  1,1 mln

  228(1.3%)

  665,6 tys

  140(0.7%)

  49,1 tys

  10,3(0%)

  110,9 tys

  23,7(0.1%)

  531,2 tys

  114(0.5%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  390,0 tys

  83,7(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 tys

  0,6(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  96,1 tys

  20,5(0.1%)

  319,9 tys

  68,6(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  14,5 tys

  3,0(0%)

  59,1 tys

  12,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,4 tys

  7,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,3 tys

  20,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,4 tys

  4,6(0%)

  23,6 tys

  4,9(0%)

  24,5 tys

  5,1(0%)

  21,4 tys

  4,5(0%)

  22,4 tys

  4,7(0%)

  46,6 tys

  9,8(0%)

  54,3 tys

  11,6(0%)

  78,5 tys

  16,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  42,7 tys

  8,8(0.1%)

  20,6 tys

  4,3(0%)

  15,1 tys

  3,2(0%)

  18,1 tys

  3,8(0%)

  27,3 tys

  5,7(0%)

  34,6 tys

  7,3(0%)

  41,6 tys

  8,9(0%)

  36,2 tys

  7,8(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  79,5 tys

  16,5(0.1%)

  792,7 tys

  165(1.1%)

  52,2 tys

  10,9(0.1%)

  18,9 tys

  4,0(0%)

  125,2 tys

  26,3(0.1%)

  46,8 tys

  9,9(0%)

  115,9 tys

  24,8(0.1%)

  35,6 tys

  7,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,3 tys

  17,9(0.2%)

  16,5 tys

  3,4(0%)

  14,1 tys

  2,9(0%)

  99,3 tys

  20,8(0.1%)

  86,3 tys

  18,2(0.1%)

  81,8 tys

  17,2(0.1%)

  16,3 tys

  3,5(0%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  0,4(0%)

  3,4 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,3 tys

  31,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nowe Skalmierzyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 025 mieszkańców Nowych Skalmierzyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 504 kobiet oraz 521 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 22,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,4% mieszkańców Nowych Skalmierzyc, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 9,9% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Nowych Skalmierzyc mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nowych Skalmierzycach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,9%) oraz zasadnicze zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz średnie zawodowe (26,2%).

  W roku 2022 w Nowych Skalmierzycach mieściły się 2 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 342 dzieci (157 dziewczynek oraz 185 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Nowych Skalmierzycach mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 276 dzieci (154 dziewczynki oraz 122 chłopców). Dostępnych było 260 miejsc.

  17,3% mieszkańców Nowych Skalmierzyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 802 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 604 uczniów (274 kobiety oraz 330 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Nowych Skalmierzycach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 434 uczniów (197 kobiet oraz 237 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,1% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 33,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 139,81.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,6% mieszkańców Nowych Skalmierzyc w wieku potencjalnej nauki (19,6% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 19,4% Wykształcenie wyższe
 • Nowe Skalmierzyce
  19,4%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,4%
  Województwo
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Nowe Skalmierzyce
  3,3%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Nowe Skalmierzyce
  11,6%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,4%
  Województwo
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 21,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Nowe Skalmierzyce
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  9,9%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2802 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Nowe Skalmierzyce
  2 802,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,46
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 353 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Nowe Skalmierzyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 342 Dzieci
 • 157 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 185 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,9%
  54,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 77 3 lata
 • 77
 • 88 4 lata
 • 88
 • 109 5 lata
 • 109
 • 54 6 lat
 • 54
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 32 3 lata
 • 32
 • 42 4 lata
 • 42
 • 51 5 lata
 • 51
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 45 3 lata
 • 45
 • 46 4 lata
 • 46
 • 58 5 lata
 • 58
 • 27 6 lat
 • 27
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 145 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 24,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nowych Skalmierzycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowych Skalmierzycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 "JARZĘBINKA"
  Publiczne
  62 762-17-03
  62 762-17-03
  ul. HALLERA 1
  63-460 Nowe Skalmierzyce
  1022721
  Publiczne Przedszkole nr2 w Nowych Skalmierzycach ("Pod Kasztanami")
  Publiczne
  62 762-28-54
  62 762-28-54
  ul. Kolejowa 16
  63-460 Nowe Skalmierzyce
  715211
 • Szkoły podstawowe w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Nowe Skalmierzyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 604 Uczniowie
 • 274 Kobiety
  (uczniowie)
 • 330 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,4%
  54,6%
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 118 Absolwenci
 • 60 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,6
  Wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 38,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 139,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Nowe Skalmierzyce
  139,81
  Województwo
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 138,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  138,66
  Województwo
  96,29
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowe Skalmierzyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowe Skalmierzyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nowych Skalmierzycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowych Skalmierzycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Nowych Skalmierzycach (im. Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczna
  62 762-15-95
  62 762-15-95
  ul. Okólna 8
  63-460 Nowe Skalmierzyce
  2146138
 • Edukacyjne grupy wieku w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nowe Skalmierzyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nowe Skalmierzyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nowe Skalmierzyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Skalmierzyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Nowych Skalmierzycach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Nowych Skalmierzycach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 50)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Nowych Skalmierzycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Nowych Skalmierzycach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Nowych Skalmierzycach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 137 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 124 (uczestnicy: 4 155)
  • seanse filmowe: 111 (uczestnicy: 3 000)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 45)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 140)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 600)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 250)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 327)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 31)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • taneczne: 9 (członkowie: 231)
  • inne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Nowych Skalmierzycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 631 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 117 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Nowych Skalmierzycach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 272 członków. Zarejestrowano 222 ćwiczących (mężczyźni: 214, kobiety: 8, chłopcy do lat 18: 177, dziewczęta do lat 18: 6). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Nowych Skalmierzycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Nowych Skalmierzyc znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Nowych Skalmierzycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Szkoła z 1909 r. (ul. Kaliska 52)dnia 1994-11-24, wykaz dokumentów: 706/A z 1994-11-24
  • Kościół z 1911 - 1912 (ul. Kaliska 43)dnia 1996-04-12, wykaz dokumentów: 727/A z 1996-04-12
  • Plebania z pocz. XX w. (ul. Kaliska 43)dnia 1996-04-12, wykaz dokumentów: 727/A z 1996-04-12
  • Zespół - kościół z 1911 - 1912 (ul. Kaliska 43)dnia 1996-04-12, wykaz dokumentów: 727/A z 1996-04-12
  • Dworzec z 1905 - 1906dnia 2017-01-04, wykaz dokumentów: 1017/Wlkp/A z 2017-01-04
 • Formy ochrony przyrody w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Nowych Skalmierzyc znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Nowych Skalmierzycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-10-28, Opis granicy: Rośnie w parku w Czachorach nad stawem.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-10-28, Opis granicy: Rośnie na terenie parku w Czachorach.

Nowe Skalmierzyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Nowych Skalmierzycach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 42,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Nowych Skalmierzycach znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowskiego.

  Powiat ostrowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Nowych Skalmierzycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Nowych Skalmierzycach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 42,91 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Nowe Skalmierzyce
  42,9
  Wielkopolskie
  65,8
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 64,36 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Nowe Skalmierzyce
  64,4
  Województwo
  74,9
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  9,3
  Polska
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  150,0
  Wielkopolskie
  113,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Nowych Skalmierzycach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 701,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  701,8 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 5,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,5 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nowe Skalmierzyce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 25droga krajowa nr 25(Bobolice - Przyrost - Biały Dwór - Biały Bór - Brzezie - Sporysz - Rzeczenica - Gwieździn - Stołczno - Kołdowo - Człuchów - Ględowo - Jęczniki Wielkie - Wierzchowo - Zamarte - Orzełek - Kamień Krajeński - Płocicz - Sępólno Krajeńskie - Niechorz - Przepałkowo - Olszewka - Obodowo - Dziedno - Mąkowarsko - Lucim - Buszkowo - Nowy Dwór - Koronowo - Stopka - Gościeradz - Tryszczyn - Bydgoszcz - Brzoza - Chmielniki - Prądocin - Januszkowo - Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne - Złotniki Kujawskie - Jaksice - Sławęcinek - Inowrocław - Tupadły - Krusza Duchowna - Markowice - Strzelno - Młyny - Wronowy - Proszyska - Kuśnierz - Nożyczyn - Pilich - Skulsk - Lisewo - Kijowiec - Szyszyńskie Holendry - Ślesin - Lubomyśle - Mikorzyn - Honoratka - Konin - Stare Miasto - Modła Królewska - Główiew - Rychwał - Siąszyce - Zosinki - Biała Panieńska - Lubiny - Zbiersk - Stawiszyn - Piątek Mały - Piątek Mały Kolonia - Anielin - Witoldów - Russów - Kokanin-Kolonia - Kokanin - Niedźwiady - Kalisz - Nowe Skalmierzyce - Skalmierzyce - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Czarnylas - Chojnik - Międzybórz - Ose - Oska Piła - Drołtowice - Katiusza - Sokołowice - Oleśnica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Nowe Skalmierzyce przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno -Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Nowych Skalmierzycach istnieje 28 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 25 Stycznia

  ul. 29 Grudnia

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Boczkowska

  ul. Dojazdowa

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jana Mertki

  ul. Kaliska

  ul. Kamienna

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Mostowa

  ul. Nowa

  ul. Okólna

  ul. Podkocka

  ul. Polna

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tartakowa

  pl. Wolności

  ul. gen. Hallera

  ul. gen. Władysława Sikorskiego