Jutrosin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Jutrosin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jutrosin to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu rawickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jutrosin.
 • 1 886 Liczba mieszkańców
 • 1,6 km² Powierzchnia
 • 1 164,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PRA Tablice rejestracyjne
 • Romuald Bernard Krzyżosiak Burmistrz miasta
Jutrosin na mapie
Identyfikatory
 • 17.168951.6523 Współrzędne GPS
 • 3022024 TERYT (TERC)
 • 0954461 SIMC
Herb miasta Jutrosin
Jutrosin herb

Jak Jutrosin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Jutrosin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Jutrosin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Jutrosin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
20Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
31Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
43Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
44Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
62Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
66Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
78Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
90Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
104Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
111Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
115Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
138Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
163Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
164Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
164Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
211Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
231Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
234Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
242Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
257Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce

Jutrosin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-930Poczta Jutrosin

Jutrosin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jutrosinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Rawiczu (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mikołajewicza 18
63-900 Rawicz
Urząd Miasta i Gminy Jutrosin
(65) 547-14-19
(65) 547-14-51
Rynek 26
63-930 Jutrosin

Jutrosin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Jutrosin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 886, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Jutrosina zawarli w 2022 roku 4 małżeństw, co odpowiada 2,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Jutrosina jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Jutrosin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,06 na 1000 mieszkańców Jutrosina. W 2022 roku urodziło się 21 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 431 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,0% zgonów w Jutrosinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w Jutrosinie były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jutrosina przypada 12.18 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 21 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 21 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Jutrosina 0. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,5% mieszkańców Jutrosina jest w wieku produkcyjnym, 21,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jutrosina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 886 Liczba mieszkańców
 • 987 Kobiety
 • 899 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jutrosinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jutrosinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jutrosinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Jutrosina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,5 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Jutrosin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jutrosina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jutrosin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jutrosin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jutrosin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,0%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • Jutrosin
  57,1%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,9%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Jutrosin
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jutrosinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,1
  Województwo
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Jutrosin
  1,7
  Wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Jutrosinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,1
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Jutrosinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Jutrosinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Jutrosinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Jutrosinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  11,1
  Wielkopolskie
  8,7
  Polska
  8,1
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,3
  Wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 56 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56
 • 125 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 125
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 431 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 339 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 522 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 431 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 203 Waga 3500g - 3999g
 • 203
 • 186 Waga 3000g - 3499g
 • 186
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Jutrosin
  1,54
  Wielkopolskie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,77
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,85
  Województwo
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Jutrosinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,2%
  47,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Jutrosin
  12,2
  Województwo
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 117,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  117,8
  Wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,8
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rawickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,0%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Polska
  34,8%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,4%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Jutrosin
  6,5%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 146 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Cała Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Kraj
  74,4
 • 281,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  281,5
  Województwo
  261,2
  Cały kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Polska
  246,5
 • 434,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 479,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 389,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Jutrosin
  434,9
  Wielkopolskie
  338,7
  Cała Polska
  475,8
 • 67,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  67,1
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 29,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,9
  Województwo
  35,6
  Kraj
  32,6
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  6,8
  Polska
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Jutrosinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Jutrosin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jutrosin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jutrosinie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Jutrosinie to 632 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 335 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jutrosinie to 6,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Jutrosinie to 141,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,13% mieszkań posiada łazienkę, 80,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 95,06% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rawickiego.

  Powiat rawicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 632 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 335,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Jutrosin
  335,10
  Województwo
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 102,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  102,90 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 34,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  34,50 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,71
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,98
  Województwo
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Jutrosin
  0,63
  Wielkopolskie
  0,64
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Jutrosin
  2,65
  Wielkopolskie
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 31 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,20
  Wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 16,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Jutrosin
  16,44
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 708 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 141,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  141,6 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,38 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,68%
  woj. wielkopolskie
  98,04%
  Kraj
  97,71%
 • 99,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,20%
  woj. wielkopolskie
  96,58%
  Cały kraj
  95,10%
 • 97,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Jutrosin
  97,13%
  Wielkopolskie
  95,43%
  Polska
  93,66%
 • 80,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Jutrosin
  80,25%
  Województwo
  86,82%
  Cały kraj
  85,62%
 • 95,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Jutrosin
  95,06%
  Województwo
  55,85%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Jutrosin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Jutrosinie na 1000 mieszkańców pracuje 476osób . Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Jutrosinie wynosiło w 2022 roku 3,6% (3,6% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jutrosinie wynosiło 5 294,49 PLN, co odpowiada 79.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Jutrosina 199 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 310 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 111.

  26,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Jutrosina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,5% w przemyśle i budownictwie, a 15,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 5,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 476 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  476,0
  woj. wielkopolskie
  440,0
  Polska
  402,0
 • 3,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,6% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Miasto
  3,6%
  woj. wielkopolskie
  2,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jutrosinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jutrosinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jutrosinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 294 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 294 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jutrosinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 199 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 310 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 111 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,56 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,5% Przemysł i budownictwo
 • 23,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 6,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,1% Pozostałe
 • 29,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jutrosinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jutrosin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,8
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 37,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,3
  Województwo
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 102,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  102,0
  Wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jutrosin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Jutrosinie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 267 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 212 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (25) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (14) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jutrosinie najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (250) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,9% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,7% (90) podmiotów, a 61,4% (164) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jutrosinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 267 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 90 Przemysł i budownictwo
 • 164 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Jutrosinie w 2022 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Jutrosinie w 2022 roku
 • 212 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 250 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 250
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 267 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 267
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 212 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 64 Budownictwo
 • 64
 • 45 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 45
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jutrosin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jutrosinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 36 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,83 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jutrosinie wynosi 88,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jutrosina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,96 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 8,31 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,71 (97%), drogowe - 2,10 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jutrosina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jutrosin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 36
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 18,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,83
  Wielkopolskie
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 10,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,96
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 4,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,71
  Wielkopolskie
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,10
  Województwo
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Jutrosin
  0,22
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 8,31 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Jutrosin
  8,31
  Województwo
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jutrosin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  88%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Jutrosin
  81%
  Wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  98%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  94%
  Kraj
  88%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Jutrosin
  79%
  Województwo
  52%
  Polska
  51%

Jutrosin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Jutrosina wyniosła w 2022 roku 54,4 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Jutrosina - 33.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,9 mln złotych, czyli 22,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Jutrosina wyniosła w 2022 roku 55,0 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.6%). W budżecie Jutrosina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (13,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 32,2 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,4%.
 • Wydatki budżetu w Jutrosinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Jutrosina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Jutrosin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Jutrosina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,8 mln

  3,3 tys(100%)

  31,9 mln

  4,5 tys(100%)

  32,3 mln

  4,5 tys(100%)

  35,4 mln

  5,0 tys(100%)

  38,8 mln

  5,5 tys(100%)

  41,4 mln

  6,0 tys(100%)

  45,3 mln

  6,5 tys(100%)

  54,4 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,7 mln

  6,1 tys(49.1%)

  11,8 mln

  6,1 tys(37.1%)

  12,6 mln

  6,4 tys(38.9%)

  12,9 mln

  6,6 tys(36.6%)

  14,3 mln

  7,2 tys(36.7%)

  15,1 mln

  7,7 tys(36.4%)

  16,3 mln

  8,4 tys(36%)

  18,3 mln

  9,7 tys(33.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  527,0 tys

  273(2.2%)

  547,3 tys

  282(1.7%)

  661,6 tys

  337(2%)

  1,7 mln

  883(4.9%)

  3,1 mln

  1,6 tys(8%)

  369,3 tys

  188(0.9%)

  1,7 mln

  878(3.8%)

  8,2 mln

  4,3 tys(15%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  7,2(0%)

  41,6 tys

  21,2(0.1%)

  46,5 tys

  23,7(0.1%)

  17,0 tys

  8,6(0%)

  8,9 tys

  4,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 mln

  2,8 tys(9.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  862,4 tys

  446(3.6%)

  2,6 mln

  1,3 tys(8.1%)

  1,6 mln

  821(5%)

  2,9 mln

  1,5 tys(8.2%)

  2,2 mln

  1,1 tys(5.6%)

  4,9 mln

  2,5 tys(11.9%)

  6,1 mln

  3,1 tys(13.5%)

  4,6 mln

  2,4 tys(8.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  1,0 tys(8.3%)

  2,1 mln

  1,1 tys(6.6%)

  2,6 mln

  1,3 tys(8%)

  2,9 mln

  1,5 tys(8.1%)

  2,9 mln

  1,4 tys(7.4%)

  3,1 mln

  1,6 tys(7.4%)

  3,5 mln

  1,8 tys(7.8%)

  4,0 mln

  2,1 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,9 tys(15.8%)

  9,5 mln

  4,9 tys(29.7%)

  744,7 tys

  379(2.3%)

  708,2 tys

  360(2%)

  1,1 mln

  547(2.8%)

  841,9 tys

  428(2%)

  944,9 tys

  487(2.1%)

  2,0 mln

  1,1 tys(3.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  922,7 tys

  478(3.9%)

  856,9 tys

  441(2.7%)

  948,3 tys

  482(2.9%)

  1,1 mln

  550(3.1%)

  1,2 mln

  608(3.1%)

  1,1 mln

  564(2.7%)

  1,2 mln

  602(2.6%)

  1,4 mln

  720(2.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  631(2.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  559(4.5%)

  689,9 tys

  355(2.2%)

  769,8 tys

  392(2.4%)

  1,2 mln

  588(3.3%)

  841,2 tys

  425(2.2%)

  956,3 tys

  486(2.3%)

  985,4 tys

  508(2.2%)

  990,9 tys

  525(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  221,2 tys

  114(0.9%)

  180,6 tys

  92,9(0.6%)

  452,5 tys

  230(1.4%)

  199,9 tys

  102(0.6%)

  200,0 tys

  101(0.5%)

  335,0 tys

  170(0.8%)

  319,0 tys

  164(0.7%)

  335,6 tys

  178(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  200,8 tys

  104(0.8%)

  571,1 tys

  294(1.8%)

  196,6 tys

  100(0.6%)

  255,8 tys

  130(0.7%)

  205,2 tys

  104(0.5%)

  326,4 tys

  166(0.8%)

  413,2 tys

  213(0.9%)

  270,1 tys

  143(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  159,6 tys

  82,6(0.7%)

  161,8 tys

  83,2(0.5%)

  158,0 tys

  80,4(0.5%)

  130,0 tys

  66,1(0.4%)

  148,2 tys

  75,0(0.4%)

  99,8 tys

  50,7(0.2%)

  56,3 tys

  29,0(0.1%)

  219,1 tys

  116(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  907(7.4%)

  2,3 mln

  1,2 tys(7.1%)

  215,7 tys

  110(0.7%)

  272,2 tys

  138(0.8%)

  228,2 tys

  115(0.6%)

  202,8 tys

  103(0.5%)

  239,4 tys

  123(0.5%)

  172,1 tys

  91,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  104,2 tys

  53,9(0.4%)

  103,1 tys

  53,0(0.3%)

  113,5 tys

  57,7(0.4%)

  130,8 tys

  66,5(0.4%)

  129,1 tys

  65,3(0.3%)

  109,2 tys

  55,6(0.3%)

  146,2 tys

  75,4(0.3%)

  152,8 tys

  81,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  6,7(0%)

  39,7 tys

  21,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,0 tys

  2,6(0%)

  2,4 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  13,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  492,7 tys

  255(2.1%)

  498,2 tys

  256(1.6%)

  547,7 tys

  279(1.7%)

  583,5 tys

  297(1.6%)

  634,2 tys

  321(1.6%)

  544,3 tys

  277(1.3%)

  666,1 tys

  343(1.5%)

  21,7 tys

  11,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  41,3 tys

  21,4(0.2%)

  5,1 tys

  2,6(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  53,6 tys

  27,3(0.2%)

  45,9 tys

  23,2(0.1%)

  38,3 tys

  19,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  6,6 tys

  3,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  153

  0,1(0%)

  140

  0,1(0%)

  62,6

  0,0(0%)

  3,5 tys

  1,8(0%)

  14,0 tys

  7,2(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  432

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Jutrosinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Jutrosina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Jutrosin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Jutrosina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,0 mln

  3,5 tys(100%)

  30,5 mln

  4,3 tys(100%)

  34,1 mln

  4,8 tys(100%)

  34,4 mln

  4,8 tys(100%)

  38,6 mln

  5,4 tys(100%)

  42,7 mln

  6,1 tys(100%)

  47,0 mln

  6,8 tys(100%)

  55,0 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,8 mln

  6,1 tys(47.4%)

  11,6 mln

  6,0 tys(38.1%)

  12,4 mln

  6,3 tys(36.4%)

  12,2 mln

  6,2 tys(35.6%)

  13,4 mln

  6,8 tys(34.8%)

  15,2 mln

  7,7 tys(35.6%)

  16,8 mln

  8,7 tys(35.7%)

  15,9 mln

  8,4 tys(28.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,2 mln

  3,2 tys(24.8%)

  7,0 mln

  3,6 tys(23%)

  7,9 mln

  4,0 tys(23.1%)

  8,9 mln

  4,5 tys(25.8%)

  9,0 mln

  4,6 tys(23.3%)

  9,1 mln

  4,6 tys(21.3%)

  10,1 mln

  5,2 tys(21.4%)

  13,4 mln

  7,1 tys(24.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,3 tys

  18,5(0.1%)

  26,7 tys

  13,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 mln

  2,8 tys(9.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  683,1 tys

  354(2.7%)

  930,4 tys

  479(3%)

  1,2 mln

  612(3.5%)

  774,9 tys

  394(2.3%)

  1,2 mln

  621(3.2%)

  2,9 mln

  1,5 tys(6.7%)

  4,1 mln

  2,1 tys(8.8%)

  4,7 mln

  2,5 tys(8.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  192,6 tys

  99,7(0.8%)

  181,0 tys

  93,1(0.6%)

  83,9 tys

  42,7(0.2%)

  176,9 tys

  90,0(0.5%)

  1,6 mln

  796(4.1%)

  150,0 tys

  76,3(0.4%)

  444,6 tys

  229(0.9%)

  3,5 mln

  1,9 tys(6.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  714(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,7 tys(13.1%)

  9,0 mln

  4,6 tys(29.5%)

  259,8 tys

  132(0.8%)

  222,3 tys

  113(0.6%)

  340,7 tys

  172(0.9%)

  264,3 tys

  134(0.6%)

  255,9 tys

  132(0.5%)

  1,2 mln

  631(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  668,8 tys

  346(2.7%)

  677,1 tys

  348(2.2%)

  743,9 tys

  378(2.2%)

  739,3 tys

  376(2.2%)

  726,9 tys

  368(1.9%)

  715,1 tys

  364(1.7%)

  1,3 mln

  695(2.9%)

  916,0 tys

  486(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  544,1 tys

  282(2.2%)

  270,8 tys

  139(0.9%)

  483,9 tys

  246(1.4%)

  478,4 tys

  243(1.4%)

  290,7 tys

  147(0.8%)

  625,1 tys

  318(1.5%)

  581,0 tys

  299(1.2%)

  655,3 tys

  347(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  113,2 tys

  58,6(0.5%)

  108,2 tys

  55,7(0.4%)

  71,9 tys

  36,6(0.2%)

  124,4 tys

  63,2(0.4%)

  72,4 tys

  36,6(0.2%)

  259,0 tys

  132(0.6%)

  95,1 tys

  49,0(0.2%)

  433,4 tys

  230(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  44,1 tys

  22,8(0.2%)

  125,1 tys

  64,4(0.4%)

  55,4 tys

  28,2(0.2%)

  84,1 tys

  42,7(0.2%)

  51,8 tys

  26,2(0.1%)

  34,5 tys

  17,6(0.1%)

  212,3 tys

  109(0.5%)

  198,5 tys

  105(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  272,9 tys

  141(1.1%)

  72,5 tys

  37,3(0.2%)

  31,0 tys

  15,7(0.1%)

  29,8 tys

  15,1(0.1%)

  28,5 tys

  14,4(0.1%)

  25,1 tys

  12,8(0.1%)

  106,9 tys

  55,1(0.2%)

  188,2 tys

  99,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,1 tys

  1,6(0%)

  2,7 tys

  1,4(0%)

  5,5 tys

  2,8(0%)

  15,3 tys

  7,8(0%)

  8,5 tys

  4,3(0%)

  9,2 tys

  4,7(0%)

  9,3 tys

  4,8(0%)

  128,7 tys

  68,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  193,8 tys

  100(0.8%)

  186,2 tys

  95,8(0.6%)

  155,0 tys

  78,8(0.5%)

  158,1 tys

  80,4(0.5%)

  134,6 tys

  68,1(0.3%)

  63,6 tys

  32,3(0.1%)

  83,4 tys

  43,0(0.2%)

  18,1 tys

  9,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  41,3 tys

  21,4(0.2%)

  5,1 tys

  2,6(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  53,6 tys

  27,3(0.2%)

  45,9 tys

  23,2(0.1%)

  38,3 tys

  19,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  6,6 tys

  3,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  837,4 tys

  433(3.4%)

  305,5 tys

  157(1%)

  6,8 tys

  3,5(0%)

  244

  0,1(0%)

  10,1 tys

  5,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,4 tys

  13,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,2 tys

  17,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  72,3 tys

  37,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 tys

  0,6(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  18,4 tys

  9,4(0.1%)

  65,8 tys

  33,4(0.2%)

  244

  0,1(0%)

  52,8 tys

  26,9(0.1%)

  144,7 tys

  74,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Jutrosin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 483 mieszkańców Jutrosina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 231 kobiet oraz 252 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,9% mieszkańców Jutrosina, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,5% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Jutrosina mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jutrosinie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,8%) oraz średnie zawodowe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,5%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2021 w Jutrosinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 181 dzieci (100 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Jutrosinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (61 dziewczynek oraz 64 chłopców). Dostępnych było 114 miejsc.

  20,4% mieszkańców Jutrosina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (23,7% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 718 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 361 uczniów (160 kobiet oraz 201 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Jutrosinie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 315 uczniów (150 kobiet oraz 165 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 206,29.

  W Jutrosinie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 8 oddziałach uczyło się 185 uczniów (113 kobiet oraz 72 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 71 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Jutrosinie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 149 uczniów (101 kobiet oraz 48 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 44 absolwentów.

  W Jutrosinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 165 uczniów (47 kobiet oraz 118 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (14,3% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,1 uczniów. 20,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,8% mieszkańców Jutrosina w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 22,0% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Jutrosin
  15,4%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 19,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Jutrosin
  33,5%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Jutrosin
  10,0%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,6%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  32,9%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 25,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,5%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 13,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1718 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Jutrosin
  1 718,0
  woj. wielkopolskie
  902,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,50
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 147 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Jutrosin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 181 Dzieci
 • 100 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 81 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,2%
  44,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 33 3 lata
 • 33
 • 51 4 lata
 • 51
 • 38 5 lata
 • 38
 • 59 6 lat
 • 59
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 33 4 lata
 • 33
 • 16 5 lata
 • 16
 • 35 6 lat
 • 35
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 18 4 lata
 • 18
 • 22 5 lata
 • 22
 • 24 6 lat
 • 24
 •  
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jutrosinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jutrosinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Jutrosinie
  Publiczne
  65 547-15-55
  65 547-15-55
  ul. Adama Mickiewicza 9
  63-930 Jutrosin
  612011
 • Szkoły podstawowe w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Jutrosin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 361 Uczniowie
 • 160 Kobiety
  (uczniowie)
 • 201 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,1
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 22,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 206,29 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  206,29
  Województwo
  97,57
  Cała Polska
  95,71
 • 206,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  206,29
  woj. wielkopolskie
  96,51
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jutrosin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jutrosin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jutrosinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jutrosinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie (Władysław Bartkowiak)
  Publiczna
  65 547-14-18
  65 547-14-18
  ul. WROCŁAWSKA 27
  63-930 Jutrosin
  1429329
 • Szkoły ponadpodstawowe w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Jutrosin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 125 Uczniowie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,2%
  28,8%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 60 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 29 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Jutrosin
  23,1
  Województwo
  26,2
  Polska
  26,3
 •  
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Jutrosin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,6
  Województwo
  21,5
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Jutrosinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jutrosinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Jan Paweł II)
  Publiczna
  65 547-12-12
  65 547-12-12
  ul. Wrocławska 39
  63-930 Jutrosin
  8169-
  Liceum Ogólnokształcące (Jan Paweł II)
  Publiczne
  65 547-12-12
  65 547-12-12
  ul. Wrocławska 39
  63-930 Jutrosin
  6106-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  65 547-12-12
  65 547-12-12
  ul. Wrocławska 39
  63-930 Jutrosin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 20,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Jutrosin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Jutrosin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Jutrosin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jutrosin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Jutrosinie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Jutrosinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Jutrosinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Jutrosinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Jutrosinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 169 (uczestnicy: 19 504)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 129)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 540)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 65)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 3 560)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 41 (uczestnicy: 3 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 34 (uczestnicy: 4 500)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 230)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 450)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 350)
  • inne: 52 (uczestnicy: 6 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 70)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 45)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 34)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 34)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 14)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 14)


  Według danych z 2022 w Jutrosinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 994 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 985 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Jutrosinie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 35 członków. Zarejestrowano 34 ćwiczących (mężczyźni: 34, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 16, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Jutrosinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Jutrosinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jutrosina znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Jutrosinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1777 r.dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 110/A z 1968-06-01; 300/Wlkp/A z 2006-04-19
  • Dzwonnica z końca XVIII w.dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 110/A z 1968-06-01; 300/Wlkp/A z 2006-04-19
  • Kościół z 1900 - 1903 (ul. Tadeusza Kościuszki 11)dnia 1987-08-10, wykaz dokumentów: 1023/A z 1987-08-10; 301/Wlkp/A z 2006-04-19
  • Ratusz z 1865 r. (ul. Rynek 26)dnia 1989-03-20, wykaz dokumentów: 1140A z 1989-03-20; 325/Wlkp/A z 2006-05-26
  • Miasto z 1281 r.dnia 1990-01-16, wykaz dokumentów: 1159A z 1990-01-16
  • Kościół z 1862 - 1863dnia 1998-04-02, wykaz dokumentów: 1649A z 1998-04-02; 302/Wlkp/A z 2006-04-19
  • Mur/ogrodzenie z 1862 - 1863dnia 1998-04-02, wykaz dokumentów: 1649A z 1998-04-02; 302/Wlkp/A z 2006-04-19
 • Formy ochrony przyrody w Jutrosinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Jutrosina znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Jutrosinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie przy kościele przy ul. Wrocławskiej.

Jutrosin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 13 wypadków drogowych w Jutrosinie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 689,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Jutrosinie znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rawickiego.

  Powiat rawicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Jutrosinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Jutrosinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 689,29 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  689,3
  Województwo
  1 024,9
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  103,3
  Polska
  104,4
 • 742,31 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  742,3
  Wielkopolskie
  1 203,8
  Cała Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Cała Polska
  9,5
 • 107,69 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Jutrosin
  107,7
  Wielkopolskie
  117,5
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Jutrosinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 304,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  304,7 km
  Wielkopolskie
  848,7 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 5,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Jutrosin
  5,1 km
  Województwo
  7,3 km
  Kraj
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jutrosin nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 36droga krajowa nr 36(Prochowice - Lisowice - Gogołowice - Osiek - Lubin - Siedlce - Ścinawa - Iwno - Krzelów - Boraszyce Wielkie - Boraszyce Małe - Wińsko - Piskorzyna - Wąsocz - Wodniki - Załęcze - Masłowo - Rawicz - Sierakowo - Sarnowa - Miejska Górka - Sobiałkowo - Dłoń - Smolice - Kobylin - Wyganów - Kuklinów - Lutogniew - Krotoszyn - Smoszew - Biadki - Onęber - Daniszyn - Łąkociny - Lamki - Zacharzew - Ostrów Wielkopolski)
  • DW 434droga wojewódzka nr 434(Kleszczewo - Nagradowice - Krzyżowniki - Śródka - Szczodrzykowo - Dziećmierowo - Kórnik - Czmoń - Zbrudzewo - Śrem - Borgowo - Drzonek - Dolsk - Księginki - Małachowo - Kunowo - Gostyń - Stara Krobia - Żychlewo - Krobia - Kuczyna - Ciołkowo - Zmysłowo - Roszkówko - Annopol - Sarnowa - Rawicz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Jutrosin przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 362Linia kolejowa nr 362: Kobylin - Rawicz [o znaczenia miejscowym] (Kobylin - Smolice -Jutrosin - Dłoń - Oczkowice - Sobiałkowo - Miejska Górka - Sarnowa - Rawicz Wschód - Rawicz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Jutrosinie istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 700-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Chłodna

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Garncarska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Izydora Kaminiarza

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lawendowa

  ul. Lipowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  Rynek

  ul. Sportowa

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wodna

  ul. Wrocławska

  ul. Zacisze

  ul. Zielona

  ul. dr. Jana Gawrońskiego