Kalety w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Kalety - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kalety to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu tarnogórskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Kalety.
 • 8 196 Liczba mieszkańców
 • 76,3 km² Powierzchnia
 • 107,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1951 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • STA Tablice rejestracyjne
 • Klaudiusz Józef Kandzia Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.882650.5650 Współrzędne GPS
 • 2413011 TERYT (TERC)
 • 0931589 SIMC
Herb miasta Kalety
Kalety herb

Jak Kalety wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kalety na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kalety wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kalety plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
27Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
56Miasta o największej powierzchni w Polsce
66Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
76Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
112Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
122Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
125Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
139Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
159Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
159Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
160Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
160Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
165Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
179Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
196Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
236Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
245Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
258Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
268Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
278Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
306Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)

Kalety - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-660Poczta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2
42-660Skrytki Pocztowe Poczta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2

Kalety - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kaletach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Tarnowskich Górach (podlega pod: ZUS Oddział w Zabrzu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Górnicza 4/8
42-600 Tarnowskie Góry
Urząd Miasta Kalety
(34) 352-76-30
(34) 352-76-30
ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety

Kalety - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kalety jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 196, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kalet zawarli w 2022 roku 35 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  25,9% mieszkańców Kalet jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Kalety ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -52. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,34 na 1000 mieszkańców Kalet. W 2022 roku urodziło się 50 dzieci, w tym 44,0% dziewczynek i 56,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,6% zgonów w Kaletach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w Kaletach były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kalet przypada 12.45 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 77 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kalet 33. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  60,4% mieszkańców Kalet jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kalet
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 196 Liczba mieszkańców
 • 4 195 Kobiety
 • 4 001 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kaletach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kaletach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kaletach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kalet
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,4 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kalety, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kalet
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kalety,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kalety,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kalety,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,9% Kawalerowie/Panny
 • Kalety
  25,9%
  woj. śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 30,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,7%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Kalety
  8,8%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,4%
  woj. śląskie
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Kalety
  0,3%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kaletach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,3
  woj. śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Kalety
  1,6
  śląskie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 35 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kaletach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -52 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -26 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -26 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,3
  woj. śląskie
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kaletach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kaletach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kaletach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kaletach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 50 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 28 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,0%
  56,0%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kalety
  6,1
  woj. śląskie
  7,3
  Cały kraj
  8,1
 • 31,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,8
  woj. śląskie
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 302 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 345 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 302 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 296 Waga 3500g - 3999g
 • 296
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 185 Waga 2500g - 2999g
 • 185
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,22
  śląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  śląskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,60
  woj. śląskie
  0,56
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kaletach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 102 Zgony
 • 48 Kobiety
  (Zgony)
 • 54 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,5
  śląskie
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 166,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  166,6
  śląskie
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kalety
  2,9
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnogórskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  37,6%
  śląskie
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kalety
  25,5%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 88 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,4
  Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Polska
  70,6
 • 303,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Kalety
  303,2
  Województwo
  315,1
  Kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Cały kraj
  253,9
 • 447,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 453,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 440,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kalety
  447,6
  woj. śląskie
  473,7
  Cała Polska
  426,2
 • 59,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kalety
  59,7
  woj. śląskie
  63,1
  Kraj
  62,9
 • 41,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  41,8
  woj. śląskie
  39,0
  Kraj
  33,8
 • 9,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Kalety
  9,7
  Województwo
  8,1
  Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Kalety
  0,9%
  śląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 77 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 32 Saldo migracji
 • 22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 33 Saldo migracji wewnętrznych
 • 19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kaletach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kalety, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kalety - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kaletach oddano do użytku 24 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,92 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kaletach to 3 222 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 393 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kaletach to 4,42 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kaletach to 92,60 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,23% mieszkań posiada łazienkę, 79,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,37% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnogórskiego.

  Powiat tarnogórski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 222 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 392,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Kalety
  392,50
  woj. śląskie
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,20 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  33,50 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kalety
  4,41
  woj. śląskie
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kalety
  2,55
  Województwo
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 24 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,92 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,92
  Województwo
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 106 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,42
  woj. śląskie
  4,13
  Polska
  3,89
 • 12,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  12,91
  Województwo
  17,79
  Cały kraj
  24,56
 • 2 222 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 92,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kalety
  92,6 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,27 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kalety
  99,38%
  Województwo
  99,06%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kalety
  98,48%
  woj. śląskie
  96,69%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,23%
  Województwo
  95,74%
  Polska
  93,75%
 • 79,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,70%
  śląskie
  84,47%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Kalety
  0,37%
  Województwo
  68,55%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kalety - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kaletach na 1000 mieszkańców pracuje 109osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kaletach wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kaletach wynosiło 6 218,12 PLN, co odpowiada 92.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kalet 1 065 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 140 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -925.

  3,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Kalet pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,7% w przemyśle i budownictwie, a 29,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 109 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  109,0
  woj. śląskie
  282,0
  Cała Polska
  259,0
 • 7,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,0% Kobiety
 • 5,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,4%
  śląskie
  3,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kaletach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kaletach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kaletach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 321 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 218 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kaletach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 065 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 140 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -925 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,13 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 3,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,7% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 29,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 33,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,1% Pozostałe
 • 48,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kaletach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 893 Pracujący ogółem
 • 458 Kobiety
 • 435 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kaletach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kalety, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kalety
  65,5
  śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kalety
  37,7
  woj. śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 135,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kalety
  135,6
  śląskie
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 52,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 47,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kalety - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kaletach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 844 podmioty gospodarki narodowej, z czego 653 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 42 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (84) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (33) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (62) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (25) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kaletach najwięcej (57) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (817) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,1% (254) podmiotów, a 67,9% (573) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kaletach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 844 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 254 Przemysł i budownictwo
 • 573 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane w Kaletach w 2023 roku
 • 42 Podmioty wyrejestrowane w Kaletach w 2023 roku
 • 653 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 817 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 817
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 844 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 844
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 73 Spółki handlowe ogółem
 • 73
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 57  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 57
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 35 Spółki cywilne ogółem
 • 35
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 653 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 135 Budownictwo
 • 135
 • 135 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 135
 • 78 Przetwórstwo przemysłowe
 • 78
 • 71 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 71
 • 48 Transport i gospodarka magazynowa
 • 48
 • 34 Pozostała działalność
 • 34
 • 33 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 33
 • 22 Informacja i komunikacja
 • 22
 • 20 Edukacja
 • 20
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kalety - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kaletach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 200 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kaletach wynosi 72,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kalet najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,58 (wykrywalność 60%) oraz o charakterze gospodarczym - 11,29 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 11,44 (49%), drogowe - 1,61 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kalet.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kalety, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 200 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 200
 • 87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 87
 • 93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 93
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 94 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 94
 • 24,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  24,33
  Województwo
  35,08
  Kraj
  22,81
 • 10,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kalety
  10,58
  śląskie
  14,39
  Cały kraj
  12,98
 • 11,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,29
  Województwo
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kalety
  1,61
  woj. śląskie
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  śląskie
  0,44
  Polska
  0,35
 • 11,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,44
  śląskie
  14,31
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kalety, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  woj. śląskie
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kalety
  60%
  śląskie
  67%
  Polska
  63%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  79%
  Województwo
  88%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Kalety
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kalety
  96%
  Województwo
  89%
  Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  50%
  śląskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Kalety - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kalet wyniosła w 2022 roku 55,2 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 35.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kalet - 21.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (18.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,8 mln złotych, czyli 19,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kalet wyniosła w 2022 roku 53,6 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.3%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (7.7%). W budżecie Kalet wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,9 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,3%.
 • Wydatki budżetu w Kaletach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kalet według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kalety, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kalet według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,6 mln

  3,1 tys(100%)

  27,2 mln

  3,1 tys(100%)

  35,8 mln

  4,1 tys(100%)

  37,0 mln

  4,3 tys(100%)

  41,7 mln

  4,8 tys(100%)

  39,1 mln

  4,7 tys(100%)

  40,9 mln

  5,0 tys(100%)

  55,2 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,1 mln

  823(26.8%)

  7,4 mln

  861(27.3%)

  7,9 mln

  911(21.9%)

  8,4 mln

  972(22.7%)

  8,9 mln

  1,0 tys(21.3%)

  8,9 mln

  1,0 tys(22.8%)

  10,1 mln

  1,2 tys(24.7%)

  11,7 mln

  1,4 tys(21.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  449(14.6%)

  7,4 mln

  859(27.2%)

  1,5 mln

  172(4.2%)

  1,5 mln

  174(4.1%)

  1,4 mln

  162(3.3%)

  1,3 mln

  150(3.3%)

  1,3 mln

  157(3.3%)

  10,1 mln

  1,2 tys(18.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  547(17.8%)

  4,5 mln

  524(16.6%)

  5,7 mln

  655(15.8%)

  5,2 mln

  602(14%)

  5,5 mln

  645(13.3%)

  5,3 mln

  622(13.6%)

  6,2 mln

  726(15.1%)

  7,6 mln

  926(13.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  560,3 tys

  64,8(2.1%)

  1,4 mln

  163(5.2%)

  671,8 tys

  77,9(1.9%)

  2,3 mln

  265(6.2%)

  2,5 mln

  288(5.9%)

  2,3 mln

  264(5.8%)

  1,1 mln

  129(2.7%)

  6,7 mln

  817(12.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,0 mln

  689(22.4%)

  2,2 mln

  253(8%)

  7,4 mln

  853(20.5%)

  6,7 mln

  777(18.1%)

  7,9 mln

  921(19%)

  4,1 mln

  478(10.4%)

  5,3 mln

  627(13%)

  4,5 mln

  546(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  552,9 tys

  64,0(2.1%)

  1,5 mln

  172(5.5%)

  2,7 mln

  309(7.4%)

  2,1 mln

  240(5.6%)

  2,9 mln

  336(6.9%)

  2,7 mln

  311(6.8%)

  2,6 mln

  303(6.3%)

  2,2 mln

  270(4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  896,2 tys

  104(3.4%)

  381,3 tys

  44,3(1.4%)

  646,6 tys

  74,9(1.8%)

  699,3 tys

  81,1(1.9%)

  472,8 tys

  55,0(1.1%)

  239,3 tys

  28,0(0.6%)

  671,2 tys

  79,2(1.6%)

  1,7 mln

  203(3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,0 mln

  116(3.8%)

  896,7 tys

  104(3.3%)

  910,9 tys

  106(2.5%)

  1,0 mln

  118(2.8%)

  1,2 mln

  136(2.8%)

  2,1 mln

  242(5.3%)

  1,2 mln

  144(3%)

  1,2 mln

  149(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  687,3 tys

  79,5(2.6%)

  697,6 tys

  81,0(2.6%)

  710,3 tys

  82,3(2%)

  813,4 tys

  94,3(2.2%)

  823,4 tys

  95,9(2%)

  570,5 tys

  66,7(1.5%)

  657,1 tys

  77,5(1.6%)

  848,5 tys

  103(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  773,8 tys

  94,3(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  82,6 tys

  9,6(0.3%)

  130,8 tys

  15,2(0.5%)

  92,4 tys

  10,7(0.3%)

  304,8 tys

  35,3(0.8%)

  144,1 tys

  16,8(0.3%)

  124,8 tys

  14,6(0.3%)

  118,5 tys

  14,0(0.3%)

  659,0 tys

  80,3(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  230,1 tys

  26,6(0.9%)

  261,3 tys

  30,3(1%)

  262,6 tys

  30,4(0.7%)

  332,0 tys

  38,5(0.9%)

  352,2 tys

  41,0(0.8%)

  372,5 tys

  43,6(1%)

  418,2 tys

  49,3(1%)

  171,7 tys

  20,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  94,3 tys

  10,9(0.4%)

  104,3 tys

  12,1(0.4%)

  127,1 tys

  14,7(0.4%)

  104,5 tys

  12,1(0.3%)

  100,9 tys

  11,8(0.2%)

  106,8 tys

  12,5(0.3%)

  88,5 tys

  10,4(0.2%)

  151,0 tys

  18,4(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  158,5 tys

  18,3(0.6%)

  189,1 tys

  22,0(0.7%)

  156,9 tys

  18,2(0.4%)

  178,7 tys

  20,7(0.5%)

  198,4 tys

  23,1(0.5%)

  216,6 tys

  25,3(0.6%)

  181,6 tys

  21,4(0.4%)

  144,5 tys

  17,6(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  557,8 tys

  64,5(2.1%)

  54,7 tys

  6,3(0.2%)

  56,6 tys

  6,6(0.2%)

  99,9 tys

  11,6(0.3%)

  136,8 tys

  15,9(0.3%)

  143,2 tys

  16,8(0.4%)

  107,2 tys

  12,7(0.3%)

  82,0 tys

  10,0(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  18,2 tys

  2,1(0.1%)

  17,4 tys

  2,0(0.1%)

  4,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  181,2 tys

  21,4(0.4%)

  13,0 tys

  1,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,9 tys

  0,3(0%)

  31,0 tys

  3,6(0.1%)

  33,5 tys

  3,9(0.1%)

  18,0 tys

  2,1(0%)

  43,0 tys

  5,0(0.1%)

  8,2 tys

  1,0(0%)

  36,7 tys

  4,3(0.1%)

  7,6 tys

  0,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,4 tys

  1,8(0.1%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  16,4 tys

  1,9(0%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  18,6 tys

  2,2(0%)

  3,7 tys

  0,4(0%)

  6,2 tys

  0,7(0%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,2 tys

  6,3(0.2%)

  7,9 tys

  0,9(0%)

  6,2 tys

  0,7(0%)

  63,5 tys

  7,4(0.2%)

  59,2 tys

  6,9(0.1%)

  59,6 tys

  7,0(0.2%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  780

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kaletach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kalet według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kalety, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kalet według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,0 mln

  3,1 tys(100%)

  30,7 mln

  3,6 tys(100%)

  35,0 mln

  4,1 tys(100%)

  36,7 mln

  4,3 tys(100%)

  41,2 mln

  4,8 tys(100%)

  41,3 mln

  5,0 tys(100%)

  45,0 mln

  5,5 tys(100%)

  53,6 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,3 mln

  849(27.2%)

  7,4 mln

  858(24.1%)

  8,4 mln

  972(23.9%)

  9,2 mln

  1,1 tys(25.1%)

  9,7 mln

  1,1 tys(23.4%)

  10,2 mln

  1,2 tys(24.6%)

  11,7 mln

  1,4 tys(26.1%)

  18,1 mln

  2,2 tys(33.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,9 mln

  1,0 tys(32.8%)

  8,7 mln

  1,0 tys(28.3%)

  9,3 mln

  1,1 tys(26.6%)

  10,6 mln

  1,2 tys(28.9%)

  11,3 mln

  1,3 tys(27.3%)

  11,7 mln

  1,4 tys(28.3%)

  13,0 mln

  1,5 tys(28.9%)

  15,2 mln

  1,8 tys(28.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  117(3.8%)

  745,9 tys

  86,6(2.4%)

  860,5 tys

  99,7(2.5%)

  1,8 mln

  206(4.8%)

  1,9 mln

  225(4.7%)

  1,3 mln

  158(3.3%)

  1,5 mln

  183(3.4%)

  4,1 mln

  501(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  391(12.5%)

  4,3 mln

  504(14.1%)

  5,6 mln

  647(15.9%)

  4,7 mln

  542(12.7%)

  5,2 mln

  608(12.7%)

  3,3 mln

  387(8%)

  3,6 mln

  423(8%)

  3,8 mln

  457(7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  330(10.6%)

  6,4 mln

  741(20.8%)

  648,7 tys

  75,2(1.9%)

  647,1 tys

  75,0(1.8%)

  542,9 tys

  63,2(1.3%)

  504,9 tys

  59,1(1.2%)

  463,2 tys

  54,6(1%)

  2,1 mln

  254(3.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,2 mln

  143(4.6%)

  1,3 mln

  147(4.1%)

  1,3 mln

  149(3.7%)

  1,4 mln

  157(3.7%)

  1,3 mln

  154(3.2%)

  1,9 mln

  227(4.7%)

  2,0 mln

  231(4.4%)

  1,4 mln

  171(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  779,5 tys

  90,2(2.9%)

  800,7 tys

  92,9(2.6%)

  739,5 tys

  85,7(2.1%)

  690,4 tys

  80,0(1.9%)

  983,5 tys

  115(2.4%)

  1,2 mln

  146(3%)

  1,1 mln

  126(2.4%)

  830,9 tys

  101(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  689,9 tys

  84,0(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  684,5 tys

  79,2(2.5%)

  613,6 tys

  71,2(2%)

  987,6 tys

  114(2.8%)

  334,4 tys

  38,8(0.9%)

  278,2 tys

  32,4(0.7%)

  257,0 tys

  30,1(0.6%)

  304,7 tys

  36,0(0.7%)

  661,8 tys

  80,6(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  389,7 tys

  45,2(1.3%)

  200,0 tys

  23,2(0.6%)

  239,0 tys

  27,7(0.7%)

  686,3 tys

  79,9(1.7%)

  9,0 tys

  1,1(0%)

  318,9 tys

  37,6(0.7%)

  99,5 tys

  12,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  31,8 tys

  3,7(0.1%)

  25,7 tys

  3,0(0.1%)

  26,8 tys

  3,1(0.1%)

  31,8 tys

  3,7(0.1%)

  50,3 tys

  5,9(0.1%)

  57,7 tys

  6,8(0.1%)

  52,6 tys

  6,2(0.1%)

  43,7 tys

  5,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 tys

  0,7(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,1 tys

  2,8(0.1%)

  146,5 tys

  17,1(0.4%)

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  2,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 tys

  0,2(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  7,2 tys

  0,8(0%)

  7,6 tys

  0,9(0%)

  6,2 tys

  0,7(0%)

  7,2 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,2 tys

  6,3(0.2%)

  7,9 tys

  0,9(0%)

  6,2 tys

  0,7(0%)

  63,5 tys

  7,4(0.2%)

  59,2 tys

  6,9(0.1%)

  59,6 tys

  7,0(0.1%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  795

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,8(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  1,0(0%)

  46,1 tys

  5,4(0.1%)

  256

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  302,3 tys

  35,0(1.1%)

  537

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  14,2 tys

  1,6(0.1%)

  12,9 tys

  1,5(0%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,7 tys

  10,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  269,3 tys

  31,8(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  445,8 tys

  51,6(1.7%)

  23,4 tys

  2,7(0.1%)

  16,0 tys

  1,9(0%)

  13,3 tys

  1,5(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  55,0 tys

  6,4(0.1%)

  4,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kalety - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 731 mieszkańców Kalet jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 857 kobiet oraz 874 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Kalet, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 9,5% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Kalet mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kaletach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,9%) oraz średnie zawodowe (26,3%).

  W roku 2022 w Kaletach mieściło się 5 przedszkoli, w których do 16 oddziałów uczęszczało 281 dzieci (136 dziewczynek oraz 145 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kaletach mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 132 dzieci (71 dziewczynek oraz 61 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  18,3% mieszkańców Kalet w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 969 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 624 uczniów (316 kobiet oraz 308 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kaletach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 20 oddziałach uczyło się 446 uczniów (222 kobiety oraz 224 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 29,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,36.

  W Kaletach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 16 uczniów (0 kobiet oraz 16 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 2 absolwentów.

  W Kaletach znajduje się 1 Technikum, w którym w 3 oddziałach uczyło się 22 uczniów (0 kobiet oraz 22 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kaletach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 114 uczniów (36 kobiet oraz 78 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 27 absolwentów.

  W Kaletach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 9 uczniów (0 kobiet oraz 9 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4,0 uczniów. 3,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 7,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców Kalet w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 20,8% mężczyzn).

 • 25,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  25,6%
  śląskie
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,7%
  Województwo
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  woj. śląskie
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Kalety
  22,8%
  śląskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,4%
  śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  9,5%
  Województwo
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 11,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kalety
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 969 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kalety
  969,0
  Województwo
  951,0
  Kraj
  927,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Kalety
  0,72
  woj. śląskie
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 279 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kalety) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 281 Dzieci
 • 136 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 145 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 61 3 lata
 • 61
 • 66 4 lata
 • 66
 • 91 5 lata
 • 91
 • 54 6 lat
 • 54
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 31 3 lata
 • 31
 • 33 4 lata
 • 33
 • 46 5 lata
 • 46
 • 24 6 lat
 • 24
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 30 3 lata
 • 30
 • 33 4 lata
 • 33
 • 45 5 lata
 • 45
 • 30 6 lat
 • 30
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kaletach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kaletach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  34 357-70-82
  ul. Jana Brzechwy 2
  42-660 Kalety
  51258
  Miejskie Przedszkole nr 2
  Publiczne
  34 357-81-02
  34 357-81-03
  ul. Orzeszkowej 10
  42-660 Kalety
  360-
  Punkt Przedszkolny "Mali Odkrywcy"
  Niepubliczny
  ul. Leśna 20
  42-660 Kalety
  ---
  Dorota Mazan Niepubliczne Przedszkole Bystrzaki z Oddziałami Integracyjnymi
  Niepubliczne
  60 035-90-61
  ul. Dworcowa 4
  42-660 Kalety
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kalety) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 624 Uczniowie
 • 316 Kobiety
  (uczniowie)
 • 308 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,6%
  49,4%
 • 86 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,5
  śląskie
  17,5
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 46,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 37,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Kalety
  91,36
  woj. śląskie
  96,89
  Cała Polska
  95,96
 • 90,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kalety
  90,63
  woj. śląskie
  95,51
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kalety) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kalety) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kaletach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kaletach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  34 357-70-13
  34 357-70-13
  ul. 1 Maja 6
  42-660 Kalety
  1529024
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (Juliusz Ligoń)
  Publiczna
  34 357-81-03
  34 357-81-03
  ul. Orzeszkowej 10
  42-660 Kalety
  697-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kalety) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Kalety
  4,0
  Województwo
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4,0 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4,0
 • 4,0 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 4,0
 • 4,0 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 4,0
 •  
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Kalety) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Technika dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 7,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  7,3
  Województwo
  25,2
  Kraj
  24,9
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kalety) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  3,0
  woj. śląskie
  19,6
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kaletach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kaletach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA EDU RES przy MŁODZIEZOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM w KALETACH
  Niepubliczna
  34 357-76-55
  34 357-76-54
  ul. Ks.ROGOWSKIEGO 43
  42-660 Kalety
  ---
  Technikum w Kaletach
  Publiczne
  34 357-72-07
  34 357-72-07
  ul. 1 Maja 4
  42-660 Kalety
  ---
  Liceum Ogólnokształcące w Kaletach
  Publiczne
  34 357-72-07
  34 357-72-07
  ul. 1 Maja 4
  42-660 Kalety
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE przy MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM w KALETACH
  Niepubliczne
  34 357-76-55
  34 357-76-54
  ul. KS.ROGOWSKIEGO 43
  42-660 Kalety
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kaletach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kalety, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kalety, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kalety, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kalety - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kaletach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kaletach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kaletach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kaletach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kaletach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 27 (uczestnicy: 3 420)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 600)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 400)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 20)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 327)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 71)
  • taneczne: 2 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 49)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 31)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 70)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 2)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 2)


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 200)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 47)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 3 (członkowie: 83)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kaletach działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 47 091 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 41 289 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 17
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Kaletach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 130 członków. Zarejestrowano 206 ćwiczących (mężczyźni: 180, kobiety: 26, chłopcy do lat 18: 110, dziewczęta do lat 18: 26). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kaletach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kaletach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kalet znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kaletach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. ks. Pawła Drozdka 1)dnia 1990-09-20, wykaz dokumentów: A/534/90 z 1990-09-20
  • Pałac z przełomu XIX/XX w. (ul. 30-lecia 99)dnia 1991-02-13, wykaz dokumentów: A/475/91 z 1991-02-13
 • Formy ochrony przyrody w Kaletach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kalet znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kaletach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - grupa 7 drzew - obwody w cm:490 381 462 380 348 361 460 wys.w m:14 26 28 25 26 27 28., Data ustanowienia: 1955-11-19, Opis granicy: Nadleśnictwo Świerklaniec L. Truszczyca oddz. 24k gmina Kalety powiat Tarnowskie Góry województwo Śląskie
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - grupa 6 drzew – Obwód 330-600cm, Data ustanowienia: 1955-11-19, Opis granicy: Nadleśnictwo Świerklaniec L. Truszczyca oddz. 24k gmina Kalety powiat Tarnowskie Góry województwo Śląskie
  • Pomnik przyrodyOpis: Sosna pospolita (Pinus sylvestris) - grupa 3 drzew obw.205 268 325 cm, Data ustanowienia: 1955-11-19, Opis granicy: ul.Dębowa Nadleśnictwo Świerklaniec L. Truszczyca oddz. 23o gmina Kalety powiat Tarnowskie Góry województwo Śląskie
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze – obwód 610cm, Data ustanowienia: 1955-11-19, Opis granicy: Nadleśnictwo Świerklaniec L. Truszczyca oddz. 22n gmina Kalety powiat Tarnowskie Góry województwo Śląskie
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze – obw.346 cm wys.26, Data ustanowienia: 1963-08-07, Opis granicy: Nadleśnictwo Świerklaniec L. Truszczyca oddz. 22n gmina Kalety powiat Tarnowskie Góry województwo Śląskie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - aleja - ( 40 szt.), Data ustanowienia: 1989-12-12, Opis granicy: Kalety ul. Dębowa Truszczyca Nadleśnictwo Świerklaniec gmina Kalety powiat Tarnowskie Góry województwo Śląskie
  • Pomnik przyrodyOpis: Wierzba krucha (Salix fragilis) - pojedyncze – obw.530cm wys.30 m 200lat, Data ustanowienia: 1998-12-17, Opis granicy: Kalety ul. Dworcowa 2 gmina Kalety powiat Tarnowskie Góry województwo Śląskie
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze – obw.353 cm, Data ustanowienia: 1998-12-17, Opis granicy: Nadleśnictwo Świerklaniec L. Lubocz oddz.29g gmina Kalety powiat Tarnowskie Góry województwo Śląskie
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze -, Data ustanowienia: 1998-12-17, Opis granicy: Kalety ul. Lubliniecka 1
  • Pomnik przyrodyOpis: Cis pospolity (Taxus baccata) (212 cm), Data ustanowienia: 2004-01-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Świerklaniec m. Jędrysek Gm Kalety
  • Łąka trzęślicowa w Kaletach - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie ze względów przyrodniczych naukowych dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemu podmokłej łąki trzęślicowej ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin, Data ustanowienia: 2004-08-10, Powierzchnia: 7.52 ha

Kalety - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Kaletach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 48,7 wypadków (więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kaletach znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnogórskiego.

  Powiat tarnogórski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kaletach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kaletach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 48,73 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kalety
  48,7
  woj. śląskie
  45,6
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  3,6
  Kraj
  5,0
 • 85,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  85,3
  śląskie
  52,1
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 175,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  175,0
  woj. śląskie
  114,1
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kaletach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 379,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  379,7 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,5 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kalety przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 789droga wojewódzka nr 789(Brusiek - Kalety - Sośnica - Woźniki - Gniazdów - Koziegłowy - Ligota Górna - Myszków - Żarki - Niegowa - Tomiszowice - Lelów)
  • DW 908droga wojewódzka nr 908(Częstochowa - Wygoda - Wąsosz - Łaziec - Rększowice - Hutki - Starcza - Kamienica - Lubsza - Piasek - Sośnica - Kalety - Miasteczko Śląskie - Tarnowskie Góry)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kalety przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 129Linia kolejowa nr 129: Tarnowskie Góry TGB -Kalety T3 [o znaczeniu państwowym] (Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec -Kalety)
  • LK 130Linia kolejowa nr 130: Tarnowskie Góry - Kalety T4 [o znaczeniu państwowym] (Tarnowskie Góry - Zwierzyniec -Kalety)
  • LK 131Linia kolejowa nr 131: Chorzów Batory - Tczew [o znaczeniu państwowym] (Chorzów Batory - Chorzów Miasto - Chorzów Stary - Bytom - Bytom Karb - Bytom Północny - Radzionków Rojca - Radzionków - Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec -Kalety - Strzebiń - Boronów - Herby Nowe - Puszczew - Wręczyca - Kłobuck - Mokra Częstochowska - Miedźno - Annolesie - Więcki - Działoszyn - Sadowiec - Chorzew Siemkowice - Huta - Rusiec Łódzki - Chociw Łaski - Siedlce Łaskie - Kozuby - Kustrzyce - Zduńska Wola Karsznice Południowe - Zduńska Wola Karsznice - Szadek - Otok - Poddębice - Kłudna - Kraski - Dąbie nad Nerem - Ponętów - Lipie Góry - Babiak - Lubotyń - Zaryń - Piotrków Kujawski - Chełmce - Bachorce - Karczyn - Inowrocław Rąbinek - Inowrocław Tabor Kolejowy - Inowrocław - Jaksice - Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka - Chmielniki Bydgoskie - Brzoza Bydgoska - Trzciniec - Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Główna - Rynkowo Wiadukt - Maksymilianowo - Kotomierz - Pruszcz Pomorski - Parlin - Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie - Warlubie - Twarda Góra - Smętowo - Majewo - Morzeszczyn - Kulice Tczewskie - Pelplin - Subkowy - Czarlin - Tczew)
  • LK 143Linia kolejowa nr 143: Kalety - Wrocław Mikołajów WP2 [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kalety - Koszęcin - Rusinowice - Lubliniec - Kochcice - Ciasna - Sieraków Śląski - Sowczyce - Olesno Śląskie - Stare Olesno - Bąków - Kluczbork - Smardy - Wołczyn - Wierzbica Górna - Domaszowice - Gręboszów - Namysłów - Wilków Namysłowski - Bierutów - Solniki Wielkie - Oleśnica - Borowa Oleśnicka - Długołęka - Wrocław Psie Pole - Wrocław Sołtysowice - Wrocław Nadodrze)