Miłosław w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Miłosław - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Miłosław to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu wrzesińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Miłosław.
 • 3 428 Liczba mieszkańców
 • 4,5 km² Powierzchnia
 • 768,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PWR Tablice rejestracyjne
 • Hubert Gruszczyński Burmistrz miasta
Miłosław na mapie
Identyfikatory
 • 17.489652.2031 Współrzędne GPS
 • 3030024 TERYT (TERC)
 • 0971034 SIMC
Herb miasta Miłosław
Miłosław herb

Jak Miłosław wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Miłosław na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Miłosław wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Miłosław plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
112Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
113Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
164Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
188Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
193Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
260Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
264Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
303Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
312Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
322Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
382Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
383Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
387Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
395Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
404Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
405Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
415Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
427Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
442Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
444Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu

Miłosław - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-320Poczta Miłosław

Miłosław - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Miłosławiu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat we Wrześni (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wrocławska 42
62-300 Września
Urząd Gminy Miłosław
(61) 438-20-21
(61) 438-30-51
ul. Wrzesińska 19
62-320 Miłosław

Miłosław - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Miłosław jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 428, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Miłosławia zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Miłosławia jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Miłosław ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,20 na 1000 mieszkańców Miłosławia. W 2022 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 42,4% dziewczynek i 57,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 427 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,3% zgonów w Miłosławiu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w Miłosławiu były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Miłosławia przypada 14.73 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Miłosławia -2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,7% mieszkańców Miłosławia jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Miłosławia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 428 Liczba mieszkańców
 • 1 777 Kobiety
 • 1 651 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Miłosławiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Miłosławiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Miłosławiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Miłosławia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,1 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Miłosław, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Miłosławia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Miłosław,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Miłosław,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Miłosław,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,4%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,4%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miłosław
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Miłosławiu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,0
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Miłosławiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,20 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miłosław
  -5,2
  Wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Miłosławiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Miłosławiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Miłosławiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Miłosławiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,4%
  57,6%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miłosław
  9,5
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,7
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 427 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 383 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 470 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 427 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 82 Waga 4000g - 4499g
 • 82
 • 236 Waga 3500g - 3999g
 • 236
 • 249 Waga 3000g - 3499g
 • 249
 • 96 Waga 2500g - 2999g
 • 96
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,40
  Wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,69
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,86
  Wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Miłosławiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 30 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,2%
  58,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,7
  Województwo
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 116,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  116,9
  Województwo
  124,8
  Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miłosław
  1,4
  Wielkopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,0
  Wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wrzesińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  35,3%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,1%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miłosław
  6,4%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 61 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 243,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  243,3
  Województwo
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 372,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 390,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 353,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miłosław
  372,7
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Cały kraj
  426,2
 • 72,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  72,6
  Wielkopolskie
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 35,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  35,0
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 7,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miłosław
  7,5
  Województwo
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Miłosławiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Miłosław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miłosław - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Miłosławiu oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,45 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Miłosławiu to 1 348 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 392 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Miłosławiu to 5,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Miłosławiu to 147,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,62% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,07% mieszkań posiada łazienkę, 81,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 20,40% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wrzesińskiego.

  Powiat wrzesiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 348 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 391,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miłosław
  391,90
  Województwo
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  75,60 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,60 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miłosław
  3,93
  Województwo
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miłosław
  2,55
  Wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miłosław
  0,65
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,45
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 28 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,60
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 8,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  8,14
  Województwo
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 736 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 147,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  147,2 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,21 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,63%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 95,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miłosław
  95,62%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 94,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,07%
  Województwo
  95,51%
  Cały kraj
  93,75%
 • 81,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miłosław
  81,45%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 20,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  20,40%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Miłosław - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Miłosławiu na 1000 mieszkańców pracuje 133osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Miłosławiu wynosiło w 2023 roku 3,5% (3,5% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Miłosławiu wynosiło 5 758,50 PLN, co odpowiada 85.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Miłosławia 400 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 515 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 115.

  11,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Miłosławia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 53,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 133 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  133,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 4,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,1% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Miłosław
  3,5%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Miłosławiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Miłosławiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Miłosławiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 142 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 759 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Miłosławiu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 400 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 515 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 115 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,29 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 53,4% Przemysł i budownictwo
 • 35,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 31,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Miłosławiu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 461 Pracujący ogółem
 • 222 Kobiety
 • 239 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Miłosławiu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Miłosław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miłosław
  70,2
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,4
  Wielkopolskie
  35,6
  Polska
  38,2
 • 113,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miłosław
  113,9
  Wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Miłosław - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Miłosławiu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 454 podmioty gospodarki narodowej, z czego 329 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (60) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (17) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (51) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Miłosławiu najwięcej (25) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (436) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,6% (130) podmiotów, a 69,8% (317) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Miłosławiu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (23.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 454 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 130 Przemysł i budownictwo
 • 317 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane w Miłosławiu w 2023 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w Miłosławiu w 2023 roku
 • 329 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 436 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 436
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 453 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 453
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 32 Spółki handlowe ogółem
 • 32
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 329 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 88 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 88
 • 76 Budownictwo
 • 76
 • 33 Przetwórstwo przemysłowe
 • 33
 • 23 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 23
 • 22 Pozostała działalność
 • 22
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miłosław - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Miłosławiu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,56 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Miłosławiu wynosi 82,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Miłosławia najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 7,63 (wykrywalność 65%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,44 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,38 (79%), drogowe - 1,47 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Miłosławia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Miłosław, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 29
 • 18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 18
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 26 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 26
 • 16,56 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,56
  Wielkopolskie
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 8,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,44
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 5,38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,38
  Województwo
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 1,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,47
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,23
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 7,63 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miłosław
  7,63
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Miłosław, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miłosław
  83%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miłosław
  79%
  Wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miłosław
  80%
  Wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  66%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Miłosław - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Miłosławia wyniosła w 2022 roku 58,8 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Miłosławia - 29.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,4 mln złotych, czyli 7,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Miłosławia wyniosła w 2022 roku 61,7 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.3%). W budżecie Miłosławia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 989 złotych na mieszkańca (15,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,0%.
 • Wydatki budżetu w Miłosławiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Miłosławia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Miłosław, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Miłosławia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,6 mln

  2,8 tys(100%)

  34,2 mln

  3,3 tys(100%)

  42,0 mln

  4,1 tys(100%)

  50,8 mln

  4,9 tys(100%)

  47,8 mln

  4,6 tys(100%)

  47,3 mln

  4,7 tys(100%)

  54,5 mln

  5,4 tys(100%)

  58,8 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,3 mln

  3,7 tys(46.5%)

  13,1 mln

  3,6 tys(38.3%)

  13,7 mln

  3,8 tys(32.6%)

  14,2 mln

  4,0 tys(27.9%)

  15,6 mln

  4,4 tys(32.6%)

  15,3 mln

  4,3 tys(32.4%)

  19,1 mln

  5,5 tys(35.1%)

  17,4 mln

  5,0 tys(29.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  91,3 tys

  25,5(0.3%)

  80,5 tys

  22,3(0.2%)

  150,5 tys

  41,9(0.4%)

  166,5 tys

  46,6(0.3%)

  128,4 tys

  36,2(0.3%)

  176,8 tys

  50,0(0.4%)

  157,5 tys

  45,0(0.3%)

  8,7 mln

  2,5 tys(14.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  963(12.1%)

  3,3 mln

  924(9.8%)

  3,6 mln

  1,0 tys(8.6%)

  3,9 mln

  1,1 tys(7.8%)

  5,3 mln

  1,5 tys(11.1%)

  4,2 mln

  1,2 tys(9%)

  4,0 mln

  1,1 tys(7.3%)

  5,1 mln

  1,5 tys(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  595(7.5%)

  2,0 mln

  559(5.9%)

  3,1 mln

  867(7.4%)

  3,5 mln

  972(6.8%)

  4,1 mln

  1,1 tys(8.5%)

  3,1 mln

  866(6.5%)

  4,6 mln

  1,3 tys(8.4%)

  4,7 mln

  1,4 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  1,4 tys(17.8%)

  10,9 mln

  3,0 tys(31.9%)

  2,9 mln

  803(6.9%)

  1,9 mln

  539(3.8%)

  2,0 mln

  557(4.1%)

  2,4 mln

  685(5.1%)

  2,6 mln

  757(4.9%)

  3,6 mln

  1,0 tys(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  440,0 tys

  123(1.5%)

  878,4 tys

  243(2.6%)

  2,7 mln

  746(6.4%)

  5,3 mln

  1,5 tys(10.4%)

  1,6 mln

  446(3.3%)

  1,3 mln

  364(2.7%)

  1,4 mln

  403(2.6%)

  3,5 mln

  1,0 tys(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  353(4.4%)

  1,0 mln

  279(2.9%)

  1,1 mln

  317(2.7%)

  1,5 mln

  410(2.9%)

  1,1 mln

  320(2.4%)

  1,3 mln

  377(2.8%)

  1,6 mln

  443(2.8%)

  1,6 mln

  479(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  585,0 tys

  163(2%)

  554,9 tys

  154(1.6%)

  593,0 tys

  165(1.4%)

  1,0 mln

  284(2%)

  961,8 tys

  271(2%)

  697,2 tys

  197(1.5%)

  724,4 tys

  207(1.3%)

  1,1 mln

  326(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  203,2 tys

  56,7(0.7%)

  262,3 tys

  72,7(0.8%)

  323,1 tys

  90,0(0.8%)

  5,4 mln

  1,5 tys(10.6%)

  303,2 tys

  85,4(0.6%)

  666,1 tys

  188(1.4%)

  875,4 tys

  250(1.6%)

  825,1 tys

  240(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  245,2 tys

  68,4(0.9%)

  533,8 tys

  148(1.6%)

  181,6 tys

  50,6(0.4%)

  260,3 tys

  72,9(0.5%)

  200,8 tys

  56,5(0.4%)

  251,1 tys

  71,1(0.5%)

  208,8 tys

  59,7(0.4%)

  511,4 tys

  149(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  309,9 tys

  86,4(1.1%)

  272,2 tys

  75,4(0.8%)

  239,9 tys

  66,8(0.6%)

  209,7 tys

  58,7(0.4%)

  266,1 tys

  74,9(0.6%)

  177,1 tys

  50,1(0.4%)

  98,8 tys

  28,3(0.2%)

  368,6 tys

  107(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  419,7 tys

  117(1.5%)

  309,0 tys

  85,6(0.9%)

  406,2 tys

  113(1%)

  525,5 tys

  147(1%)

  236,2 tys

  66,5(0.5%)

  221,9 tys

  62,8(0.5%)

  229,5 tys

  65,6(0.4%)

  344,4 tys

  100(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  136,9 tys

  38,2(0.5%)

  139,1 tys

  38,6(0.4%)

  135,5 tys

  37,7(0.3%)

  139,7 tys

  39,1(0.3%)

  200,1 tys

  56,4(0.4%)

  92,4 tys

  26,1(0.2%)

  279,6 tys

  79,9(0.5%)

  289,3 tys

  84,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  659,8 tys

  184(2.3%)

  578,7 tys

  160(1.7%)

  584,6 tys

  163(1.4%)

  662,7 tys

  186(1.3%)

  766,8 tys

  216(1.6%)

  787,1 tys

  223(1.7%)

  686,1 tys

  196(1.3%)

  228,3 tys

  66,4(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  155,2 tys

  43,3(0.5%)

  143,1 tys

  39,6(0.4%)

  147,8 tys

  41,2(0.4%)

  171,5 tys

  48,0(0.3%)

  139,9 tys

  39,4(0.3%)

  135,6 tys

  38,4(0.3%)

  158,5 tys

  45,3(0.3%)

  183,2 tys

  53,2(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  362(3.1%)

  1,1 mln

  308(2.2%)

  1,4 mln

  401(3%)

  300,0 tys

  84,9(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,9 tys

  12,2(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,5 tys

  6,0(0.1%)

  75,9 tys

  21,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  155

  0,0(0%)

  16,1 tys

  4,7(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  7,0 tys

  2,0(0%)

  7,4 tys

  2,0(0%)

  7,3 tys

  2,0(0%)

  7,2 tys

  2,0(0%)

  10,3 tys

  2,9(0%)

  11,1 tys

  3,1(0%)

  8,2 tys

  2,3(0%)

  8,7 tys

  2,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  2,7 tys

  0,8(0%)

  4,5 tys

  1,3(0%)

  6,0 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  74,2 tys

  20,7(0.3%)

  8,7 tys

  2,4(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  114,6 tys

  32,1(0.2%)

  74,0 tys

  20,8(0.2%)

  82,0 tys

  23,2(0.2%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Miłosławiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Miłosławia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Miłosław, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Miłosławia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,0 mln

  2,9 tys(100%)

  36,4 mln

  3,5 tys(100%)

  42,9 mln

  4,1 tys(100%)

  47,6 mln

  4,6 tys(100%)

  49,5 mln

  4,8 tys(100%)

  49,8 mln

  4,9 tys(100%)

  58,0 mln

  5,8 tys(100%)

  61,7 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,1 mln

  2,5 tys(30.5%)

  10,5 mln

  2,9 tys(28.9%)

  10,8 mln

  3,0 tys(25.2%)

  12,4 mln

  3,5 tys(26.1%)

  13,6 mln

  3,8 tys(27.4%)

  13,2 mln

  3,7 tys(26.6%)

  15,9 mln

  4,5 tys(27.4%)

  18,0 mln

  5,2 tys(29.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,5 mln

  3,5 tys(41.7%)

  11,9 mln

  3,3 tys(32.7%)

  13,0 mln

  3,6 tys(30.3%)

  13,0 mln

  3,6 tys(27.4%)

  13,9 mln

  3,9 tys(28.2%)

  14,6 mln

  4,1 tys(29.3%)

  17,5 mln

  5,0 tys(30.2%)

  15,8 mln

  4,6 tys(25.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  68,0 tys

  19,0(0.2%)

  68,3 tys

  18,9(0.2%)

  119,5 tys

  33,3(0.3%)

  124,0 tys

  34,7(0.3%)

  88,5 tys

  24,9(0.2%)

  137,8 tys

  39,0(0.3%)

  95,4 tys

  27,3(0.2%)

  8,8 mln

  2,6 tys(14.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  292(3.5%)

  2,0 mln

  543(5.4%)

  2,3 mln

  647(5.4%)

  2,4 mln

  685(5.1%)

  2,7 mln

  763(5.5%)

  2,2 mln

  614(4.4%)

  2,8 mln

  796(4.8%)

  4,0 mln

  1,2 tys(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  1,0 tys(12%)

  9,4 mln

  2,6 tys(25.8%)

  1,5 mln

  404(3.4%)

  478,9 tys

  134(1%)

  429,1 tys

  121(0.9%)

  690,7 tys

  195(1.4%)

  693,7 tys

  198(1.2%)

  1,5 mln

  429(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  566,4 tys

  158(1.9%)

  560,7 tys

  155(1.5%)

  554,9 tys

  155(1.3%)

  637,0 tys

  178(1.3%)

  682,0 tys

  192(1.4%)

  816,0 tys

  231(1.6%)

  883,3 tys

  253(1.5%)

  1,1 mln

  331(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  951,4 tys

  265(3.2%)

  932,3 tys

  258(2.6%)

  1,0 mln

  290(2.4%)

  706,3 tys

  198(1.5%)

  773,1 tys

  218(1.6%)

  749,4 tys

  212(1.5%)

  1,1 mln

  326(2%)

  825,1 tys

  240(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  79,4 tys

  22,0(0.2%)

  161,2 tys

  44,9(0.4%)

  293,2 tys

  82,1(0.6%)

  574,0 tys

  162(1.2%)

  96,6 tys

  27,3(0.2%)

  254

  0,1(0%)

  503,8 tys

  146(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  298,8 tys

  83,3(1%)

  167,2 tys

  46,3(0.5%)

  536,7 tys

  150(1.3%)

  162,1 tys

  45,4(0.3%)

  606,4 tys

  171(1.2%)

  184,1 tys

  52,1(0.4%)

  127,0 tys

  36,3(0.2%)

  492,1 tys

  143(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  340(4.1%)

  679,6 tys

  188(1.9%)

  734,3 tys

  205(1.7%)

  1,0 mln

  290(2.2%)

  1,2 mln

  342(2.5%)

  885,5 tys

  251(1.8%)

  872,7 tys

  250(1.5%)

  434,6 tys

  126(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  4,0 mln

  1,1 tys(8.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  28,3(0.2%)

  21,1 tys

  6,0(0%)

  125,2 tys

  36,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  317,1 tys

  88,4(1.1%)

  10,6 tys

  2,9(0%)

  51,5 tys

  14,4(0.1%)

  117,4 tys

  32,9(0.2%)

  130,5 tys

  36,7(0.3%)

  4,9 tys

  1,4(0%)

  28,1 tys

  8,0(0%)

  117,8 tys

  34,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  196,3 tys

  54,7(0.7%)

  107,2 tys

  29,7(0.3%)

  84,1 tys

  23,4(0.2%)

  83,5 tys

  23,4(0.2%)

  113,9 tys

  32,1(0.2%)

  113,9 tys

  32,2(0.2%)

  109,7 tys

  31,4(0.2%)

  111,3 tys

  32,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  41,8(0.3%)

  52,8 tys

  14,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,5 tys

  5,6(0%)

  27,0 tys

  7,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  16,4 tys

  4,6(0.1%)

  15,5 tys

  4,3(0%)

  15,6 tys

  4,3(0%)

  17,9 tys

  5,0(0%)

  28,0 tys

  7,9(0.1%)

  28,9 tys

  8,2(0.1%)

  22,1 tys

  6,3(0%)

  26,6 tys

  7,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  74,2 tys

  20,7(0.2%)

  8,7 tys

  2,4(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  114,6 tys

  32,1(0.2%)

  74,0 tys

  20,8(0.1%)

  82,0 tys

  23,2(0.2%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,4 tys

  10,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  322(2.7%)

  1,3 mln

  354(2.7%)

  1,3 mln

  356(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Miłosław - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 806 mieszkańców Miłosławia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 404 kobiet oraz 402 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Miłosławia, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,1% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Miłosławia mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Miłosławiu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,4%) oraz zasadnicze zawodowe (21,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,1%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2022 w Miłosławiu mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 197 dzieci (92 dziewczynki oraz 105 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Miłosławiu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 158 dzieci (77 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 170 miejsc.

  18,0% mieszkańców Miłosławia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 340 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,31 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 29,9% wśród chłopców).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,9% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 15,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców Miłosławia w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 19,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,4%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miłosław
  32,8%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,2%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,5%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,1%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,7%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 21,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miłosław
  2,8%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miłosław
  13,1%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1340 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 340,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,31 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,31
  Wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 332 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Miłosław) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 197 Dzieci
 • 92 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 105 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,7%
  53,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 41 3 lata
 • 41
 • 43 4 lata
 • 43
 • 50 5 lata
 • 50
 • 60 6 lat
 • 60
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 25 4 lata
 • 25
 • 24 5 lata
 • 24
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 26 3 lata
 • 26
 • 18 4 lata
 • 18
 • 26 5 lata
 • 26
 • 33 6 lat
 • 33
 •  
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Miłosławiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miłosławiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole "Koszałek Opałek" w Miłosławiu
  Publiczne
  61 438-21-43
  61 438-21-43
  ul. Łąkowa 31
  62-320 Miłosław
  921318
  Przedszkole Publiczne "Bonifacy"
  Publiczne
  ul. Bagatelka 4
  62-320 Miłosław
  1161
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SMERFY"
  Niepubliczne
  66 402-40-91
  ul. POZNAŃSKA 1A
  62-320 Miłosław
  ---
 • Szkoły podstawowe w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Miłosław) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 56,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 48,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Miłosławiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miłosławiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów (im. Wiosny Ludów)
  Publiczna
  61 438-31-25
  61 438-31-25
  ul. Zamkowa 13
  62-320 Miłosław
  2144135
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Miłosławiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miłosławiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu
  Niepubliczne
  61 438-20-67
  61 438-20-67
  ul. Poznańska 1A
  62-320 Miłosław
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Miłosławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Miłosław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Miłosław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Miłosław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miłosław - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Miłosławiu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Miłosławiu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 30)
   • z nagłośnieniem: 1
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z obsługą techniczną: 1
   • z ekranem: 1
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Miłosławiu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Miłosławiu
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Miłosławiu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Miłosławiu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 36 (uczestnicy: 3 460)
   • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 60)
   • koncerty: 5 (uczestnicy: 2 500)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 250)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 360)
   • konkursy: 3 (uczestnicy: 90)
   • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
   • warsztaty: 8 (uczestnicy: 150)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 2 (członkowie: 40)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 25)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1
   • komputerowe: 1


   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 1 (członkowie: 15)
   • taneczne: 1 (członkowie: 15)


   Według danych z 2022 w Miłosławiu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 110 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 058 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
   • dostępne dla czytelników: 1
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  • Zabytki w Miłosławiu
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Miłosławia znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Miłosławiu
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1946-10-07, wykaz dokumentów: KS.Z.I-3/56/46 z 1946-10-07
   • Pałac z pocz. XIX w. (ul. Poznańska 1)dnia 1959-12-22, wykaz dokumentów: Kl.IV-885/73/59 z 1959-12-22; brak numeru z 1994-06-17; brak numeru z 1994-07-22
   • Kościół z 1620 r. (ul. Kościelna 8)dnia 1970-03-05, wykaz dokumentów: 954/A z 1970-03-05
   • Szkoła z poł. XIX w. (ul. Zamkowa 13)dnia 1970-05-06, wykaz dokumentów: 1105/A z 1970-05-06
   • Inny budynek mieszkalny z 1851 r. (ul. pl. Wiosny Ludów 14)dnia 1983-12-01, wykaz dokumentów: 1914/A z 1983-12-01
   • Inny budynek mieszkalny z 1868 r. (ul. Zamkowa 20)dnia 1983-12-01, wykaz dokumentów: 1915/A z 1983-12-01
   • Kościół z 1874 - 1879 (ul. Zamkowa 22)dnia 1983-12-29, wykaz dokumentów: 1923/A z 1983-12-29
   • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. pl. Wiosny Ludów 24)dnia 1983-12-29, wykaz dokumentów: 1924/A z 1983-12-29
   • Inny budynek mieszkalny z 1887 r. (ul. Wrzesińska 24)dnia 1992-01-22, wykaz dokumentów: 2222/A z 1992-01-22
   • Miasto z 1314 r.dnia 1993-09-30, wykaz dokumentów: 2278/A z 1993-09-30
   • Zespół - dwór z pocz. XIX w. (ul. Poznańska 1)dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: brak numeru z 1994-06-17; brak numeru z 1994-07-22
  • Formy ochrony przyrody w Miłosławiu
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Miłosławia znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Miłosławiu
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Żerkowsko-Czeszewski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1994-10-17, Powierzchnia: 15794.84 ha
   • Dąb Słowackiego - Pomnik przyrodyOpis: tylce po odłamanych konarach; ubytek pnia - dziupla, Data ustanowienia: 1957-02-28, Opis granicy: rośnie w parku w Miłosławiu
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 6 dębów obecnie 2 drzewa oraz 3 rozkładające się karpy; 1: martwe gałęzie i konary; tylce po odłamanych gałęziach; 2: martwy; 3-5: karpy, Data ustanowienia: 1956-12-15, Opis granicy: rosną w oddz. 43 c l-ctwa Sarnice
   • Pomnik przyrodyOpis: martwe gałęzie; tylce po odłamanych gałęziach, Data ustanowienia: 1965-11-30, Opis granicy: park miejski w Miłosławiu
   • Pomnik przyrodyOpis: blizna po odłamanym konarze, Data ustanowienia: 1986-05-20, Opis granicy: rosnie po lewej stronie drogi Biechowo - Gorzyce
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-17, Opis granicy: rośnie w parku w Miłosławiu obok miłorzęba
   • Pomnik przyrodyOpis: tylce po odłamanych konarach; martwe gałęzie, Data ustanowienia: 1997-02-17, Opis granicy: rośnie w parku w Miłosławiu przy drodze w pobliżu pomnika J. Słowackiego
   • Pomnik przyrodyOpis: tylce po usuniętych gałęziach; ubytki pnia; odłamane gałęzie, Data ustanowienia: 1997-02-17, Opis granicy: rośnie w parku w Miłosławiu w pobliżu torów kolejowych
   • Pomnik przyrodyOpis: martwe gałęzie; tylce po złamanych gałęziach, Data ustanowienia: 1997-02-17, Opis granicy: rośnie w parku w Miłosławiu
   • Pomnik przyrodyOpis: tylce po odłamanych gałęziach, Data ustanowienia: 1997-02-17, Opis granicy: rośnie w parku w Miłosławiu obok domu ogrodnika przy wejściu do parku
   • Pomnik przyrodyOpis: martwe gałęzie, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie w lesie w odzz. 80rn leśnictwo Czeszewo

  Miłosław - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 37 wypadków drogowych w Miłosławiu odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 37 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 075,6 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 87,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Miłosławiu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wrzesińskiego.

   Powiat wrzesiński - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Miłosławiu
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 37 Wypadki drogowe
   (lata 2010 - 2022)
  • 3 Ofiary śmiertelne
   (lata 2010 - 2022)
  • 37 Ranni
   (lata 2010 - 2022)
  • 3 Lekko ranni
  • 34 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Miłosławiu w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 1 075,58 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Miłosław
   1 075,6
   Wielkopolskie
   1 024,9
   Cała Polska
   1 100,9
  • 87,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
   87,2
   Województwo
   103,3
   Cała Polska
   104,4
  • 1 075,58 Ranni na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
   1 075,6
   Wielkopolskie
   1 203,8
   Polska
   1 327,3
  • 8,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
   8,1
   Województwo
   10,1
   Cały kraj
   9,5
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
   100,0
   Województwo
   117,5
   Cała Polska
   120,6
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 1 Liczba licencji na taksówki
  • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Miłosław przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
   • DW 441droga wojewódzka nr 441( Miłosław - Kozubiec - Mikuszewo - Wszembórz - Borzykowo)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Miłosław przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 281Linia kolejowa nr 281: Oleśnica - Chojnice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Oleśnica - Oleśnica Rataje - Dąbrowa Oleśnicka - Dobroszyce - Grabowno Wielkie - Bukowice Trzebnickie - Krośnice - Wierzchowice - Milicz - Rakoniewice Milickie - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Koźmin Wielkopolski - Obra Stara - Golina - Jarocin - Radlin Wielkopolski - Żerków - Orzechowo -Miłosław - Książno - Chwalibogowo - Września - Marzenin - Czerniejewo - Żydowo - Gębarzewo - Gniezno - Gniezno Winiary - Zdziechowa - Świątniki - Mieleszyn - Gącz - Janowiec Wielkopolski - Dąbrowa Międzylesie - Damasławek - Wapno - Rusiec - Kcynia - Szczepice - Studzienki - Nakło nad Notecią - Kozia Góra Krajeńska - Mrocza - Witosław - Rajgród - Runowo Krajeńskie - Więcbork - Wysoka Krajeńska - Świdwie Sępoleńskie - Sępólno Krajeńskie - Kamień Krajeński - Obkas - Ogorzeliny - Chojnice)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Miłosławiu istnieje 41 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 11 Listopada

   ul. Dolna

   ul. Dworcowa

   ul. Dworzec

   ul. Dzieci Miłosławskich

   ul. Filipa Skoraczewskiego

   ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego

   ul. Generała Ludwika Mierosławskiego

   ul. Harcerska

   ul. Henryka Sienkiewicza

   ul. Jacka Malczewskiego

   ul. Jana Matejki

   ul. Juliusza Słowackiego

   ul. Józefa Chełmońskiego

   ul. Kosynierów

   ul. Kościelna

   ul. Kręta

   ul. Legionów

   ul. Leona Wyczółkowskiego

   ul. Mostowa

   ul. Niepodległości

   ul. Nowa

   ul. Ogrodowa

   ul. Pałczyńska

   ul. Podgórna

   ul. Powstańców Wielkopolskich

   ul. Poznańska

   ul. Rybacka

   ul. Różowa

   ul. Seweryna Mielżyńskiego

   ul. Stanisława Wyspiańskiego

   ul. Strajków Szkolnych

   pl. Wiosny Ludów

   ul. Wojciecha Kossaka

   ul. Wojska Polskiego

   ul. Wrzesińska

   ul. Władysława Wiewiórowskiego

   os. Władysława Łokietka

   ul. Zamkowa

   ul. Łąkowa

   ul. Żołnierzy Września