Poniatowa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Poniatowa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Poniatowa to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu opolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Poniatowa.
 • 8 897 Liczba mieszkańców
 • 15,3 km² Powierzchnia
 • 583,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 81 Numer kierunkowy
 • LOP Tablice rejestracyjne
 • Paweł Karczmarczyk Burmistrz miasta
Poniatowa na mapie
Identyfikatory
 • 22.065151.1929 Współrzędne GPS
 • 0612064 TERYT (TERC)
 • 0956744 SIMC
Herb miasta Poniatowa
Poniatowa herb

Poniatowa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
24-320Poczta Poniatowa

Poniatowa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Poniatowej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Opolu Lubelskim (podlega pod: ZUS Oddział w Lublinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 12
24-300 Opole Lubelskie
Urząd Miejski w Poniatowej
(81) 820-48-36
(81) 827-35-73
ul. Młodzieżowa 2
24-320 Poniatowa

Poniatowa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniatowa jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 897, z czego 53,0% stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 12,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Poniatowej zawarli w 2020 roku 30 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Poniatowej jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,6% to wdowy/wdowcy.

  Poniatowa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -62. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,86 na 1000 mieszkańców Poniatowej. W 2020 roku urodziło się 59 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 52,2% zgonów w Poniatowej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,9% zgonów w Poniatowej były nowotwory, a 3,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Poniatowej przypada 13.38 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 64 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 120 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Poniatowej -56. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,1% mieszkańców Poniatowej jest w wieku produkcyjnym, 15,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 897 Liczba mieszkańców
 • 4 717 Kobiety
 • 4 180 Mężczyźni
 • 53,0%
  47,0%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Poniatowej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Poniatowej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Poniatowej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,4 lat
  woj. lubelskie
  42,4 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 46,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Poniatowa, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Poniatowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Poniatowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Poniatowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,5%
  Lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,8%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,4%
  Województwo
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Poniatowej w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,3
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,2
  woj. lubelskie
  1,3
  Cała Polska
  1,3
 • 30 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Poniatowej w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -62 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -28 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -34 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,9
  Województwo
  -4,4
  Cały kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Poniatowej w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Poniatowej w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Poniatowej w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Poniatowej w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 Urodzenia żywe
 • 28 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 31 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,5%
  52,5%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,5
  Województwo
  8,6
  Kraj
  9,3
 • 35,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  35,1
  Województwo
  37,5
  Polska
  39,9
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 351 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 296 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 402 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Poniatowa
  3 351 g
  woj. lubelskie
  3 363 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 140 Waga 3500g - 3999g
 • 140
 • 187 Waga 3000g - 3499g
 • 187
 • 66 Waga 2500g - 2999g
 • 66
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,19
  Województwo
  1,27
  Cały kraj
  1,38
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,67
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,53
  Lubelskie
  0,66
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Poniatowej w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 121 Zgony
 • 56 Kobiety
  (Zgony)
 • 65 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Poniatowa
  13,4
  Lubelskie
  13,0
  Cały kraj
  12,5
 • 189,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  189,7
  Lubelskie
  151,1
  Cała Polska
  134,3
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,1
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,5
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Poniatowa
  52,2%
  Województwo
  43,4%
  Cały kraj
  39,4%
 • 19,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,9%
  woj. lubelskie
  22,8%
  Polska
  26,5%
 • 3,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,3%
  woj. lubelskie
  4,0%
  Cały kraj
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  0,8
  Cały kraj
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  72,1
  Polska
  70,4
 • 243,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  243,7
  woj. lubelskie
  248,7
  Cała Polska
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  234,6
  Kraj
  261,3
 • 640,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 626,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 654,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  640,2
  woj. lubelskie
  472,5
  Cała Polska
  421,0
 • 128,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 54,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 198,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  128,2
  Lubelskie
  80,8
  Cały kraj
  69,5
 • 49,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Poniatowa
  49,2
  Lubelskie
  27,6
  Cały kraj
  35,1
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,6
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 120 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 64 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 56 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -55 Saldo migracji
 • -34 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -56 Saldo migracji wewnętrznych
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Poniatowej w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Poniatowa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Poniatowa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Poniatowej oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Poniatowej to 3 451 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Poniatowej to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Poniatowej to 174,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,88% mieszkań posiada łazienkę, 97,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 95,51% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 451 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 384,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  384,30
  Lubelskie
  378,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 57,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  57,10 m2
  woj. lubelskie
  77,70 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 21,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Poniatowa
  21,90 m2
  woj. lubelskie
  29,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,42 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,42
  Lubelskie
  3,86
  Cała Polska
  3,82
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Poniatowa
  2,60
  Województwo
  2,64
  Cała Polska
  2,55
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,76
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,67
  woj. lubelskie
  4,03
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 33 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,50
  woj. lubelskie
  4,18
  Polska
  3,77
 • 3,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,67
  woj. lubelskie
  16,85
  Kraj
  21,77
 • 1 047 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 174,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  174,5 m2
  Województwo
  96,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Poniatowa
  0,12 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,04%
  Województwo
  91,91%
  Cały kraj
  96,97%
 • 98,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,23%
  Województwo
  85,47%
  Cały kraj
  94,01%
 • 97,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,88%
  woj. lubelskie
  83,02%
  Kraj
  91,78%
 • 97,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Poniatowa
  97,86%
  Lubelskie
  76,30%
  Cały kraj
  83,08%
 • 95,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  95,51%
  Województwo
  46,14%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Poniatowa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Poniatowej na 1000 mieszkańców pracuje 243osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 48,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Poniatowej wynosiło w 2020 roku 10,8% (11,5% wśród kobiet i 10,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Poniatowej wynosiło 4 252,35 PLN, co odpowiada 77.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Poniatowej 650 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 303 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -347.

  66,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Poniatowej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,6% w przemyśle i budownictwie, a 6,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 243 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  243,0
  Lubelskie
  189,0
  Cała Polska
  252,0
 • 10,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,5% Kobiety
 • 10,2% Mężczyźni
 • Poniatowa
  10,8%
  woj. lubelskie
  8,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Poniatowej w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Poniatowej w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Poniatowej w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 252 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Poniatowa
  4 252 PLN
  Województwo
  4 915 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Poniatowej w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 650 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 303 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -347 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,6% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,8% Pozostałe
 • 20,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Poniatowej w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 181 Pracujący ogółem
 • 1 054 Kobiety
 • 1 127 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Poniatowej w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,1% W wieku produkcyjnym
 • 50,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Poniatowa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 75,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Poniatowa
  75,1
  Województwo
  67,6
  Cały kraj
  68,0
 • 48,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Poniatowa
  48,7
  woj. lubelskie
  38,2
  Cała Polska
  37,5
 • 183,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  183,9
  Lubelskie
  129,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Poniatowa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Poniatowej w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 829 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 623 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 56 nowych podmiotów, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (109) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (48) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (72) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (21) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Poniatowej najwięcej (37) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (796) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,8% (156) podmiotów, a 80,3% (666) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Poniatowej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.7%) oraz Budownictwo (14.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 829 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 156 Przemysł i budownictwo
 • 666 Pozostała działalność
 • 56 Podmioty nowo zarejestrowane w Poniatowej w 2020 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w Poniatowej w 2020 roku
 • 623 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 796 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 796
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 829 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 829
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 37 Spółki handlowe ogółem
 • 37
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 37 Spółki cywilne ogółem
 • 37
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 623 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 185 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 185
 • 91 Budownictwo
 • 91
 • 67 Transport i gospodarka magazynowa
 • 67
 • 65 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 65
 • 46 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 46
 • 46 Pozostała działalność
 • 46
 • 38 Przetwórstwo przemysłowe
 • 38
 • 21 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 21
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Poniatowa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Poniatowej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 121 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,43 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Poniatowej wynosi 82,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Poniatowej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,13 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 4,48 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,97 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,61 (83%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Poniatowej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Poniatowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 121 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 121
 • 73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 73
 • 24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 24
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 40 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 40
 • 13,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Poniatowa
  13,43
  Województwo
  13,81
  Cała Polska
  19,96
 • 8,13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,13
  Województwo
  8,49
  Polska
  12,25
 • 2,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Poniatowa
  2,61
  Lubelskie
  2,78
  Cały kraj
  5,17
 • 1,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Poniatowa
  1,97
  Województwo
  1,81
  Cała Polska
  1,73
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,44
  Lubelskie
  0,34
  Cała Polska
  0,37
 • 4,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Poniatowa
  4,48
  woj. lubelskie
  5,14
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Poniatowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Poniatowa
  82%
  woj. lubelskie
  81%
  Cała Polska
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  77%
  woj. lubelskie
  79%
  Cały kraj
  65%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  83%
  woj. lubelskie
  75%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  woj. lubelskie
  94%
  Polska
  87%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  65%
  Lubelskie
  65%
  Kraj
  54%

Poniatowa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Poniatowej wyniosła w 2020 roku 68,8 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Poniatowej - 27.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,7 mln złotych, czyli 14,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Poniatowej wyniosła w 2020 roku 72,8 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (5.8%). W budżecie Poniatowej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 569 złotych na mieszkańca (11,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,6%.
 • Wydatki budżetu w Poniatowej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Poniatowej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Poniatowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Poniatowej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,8 mln

  2,3 tys(100%)

  37,4 mln

  2,5 tys(100%)

  35,8 mln

  2,4 tys(100%)

  43,6 mln

  3,0 tys(100%)

  51,4 mln

  3,6 tys(100%)

  57,0 mln

  4,0 tys(100%)

  72,4 mln

  5,1 tys(100%)

  68,8 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,6 mln

  1,4 tys(40.2%)

  14,0 mln

  1,5 tys(37.6%)

  14,6 mln

  1,5 tys(40.8%)

  14,6 mln

  1,6 tys(33.5%)

  15,5 mln

  1,7 tys(30.1%)

  15,7 mln

  1,7 tys(27.5%)

  17,0 mln

  1,9 tys(23.4%)

  19,1 mln

  2,1 tys(27.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  219(6.2%)

  4,7 mln

  496(12.7%)

  2,3 mln

  239(6.4%)

  2,4 mln

  252(5.4%)

  3,1 mln

  329(6%)

  3,5 mln

  379(6.1%)

  6,1 mln

  669(8.4%)

  6,4 mln

  714(9.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  294(8.4%)

  3,6 mln

  381(9.7%)

  3,6 mln

  381(10.1%)

  3,2 mln

  339(7.3%)

  3,7 mln

  398(7.2%)

  5,1 mln

  559(9%)

  4,8 mln

  532(6.7%)

  5,1 mln

  571(7.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  114(3.2%)

  1,8 mln

  191(4.9%)

  3,2 mln

  332(8.8%)

  2,5 mln

  267(5.7%)

  2,3 mln

  245(4.4%)

  3,9 mln

  424(6.8%)

  8,4 mln

  922(11.6%)

  4,5 mln

  505(6.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  211,5 tys

  21,9(0.6%)

  158,8 tys

  16,6(0.4%)

  389,2 tys

  41,0(1.1%)

  1,0 mln

  107(2.3%)

  3,0 mln

  322(5.8%)

  3,4 mln

  368(5.9%)

  4,6 mln

  510(6.4%)

  3,6 mln

  404(5.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  191(5.4%)

  2,1 mln

  217(5.5%)

  2,0 mln

  211(5.6%)

  2,4 mln

  261(5.6%)

  2,6 mln

  278(5%)

  2,6 mln

  283(4.6%)

  2,5 mln

  274(3.4%)

  2,9 mln

  318(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  207(5.9%)

  1,9 mln

  195(5%)

  1,8 mln

  192(5.1%)

  1,8 mln

  196(4.2%)

  2,7 mln

  294(5.3%)

  4,0 mln

  431(7%)

  4,1 mln

  448(5.6%)

  2,5 mln

  278(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  699(20%)

  6,7 mln

  701(17.9%)

  6,2 mln

  651(17.3%)

  14,0 mln

  1,5 tys(32.1%)

  2,4 mln

  262(4.8%)

  2,5 mln

  270(4.4%)

  2,4 mln

  266(3.3%)

  2,5 mln

  277(3.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  853,0 tys

  88,4(2.5%)

  381,3 tys

  39,9(1%)

  291,1 tys

  30,7(0.8%)

  252,0 tys

  26,8(0.6%)

  339,6 tys

  36,4(0.7%)

  536,5 tys

  58,3(0.9%)

  1,0 mln

  115(1.4%)

  1,1 mln

  128(1.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  72,5 tys

  7,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  174,6 tys

  18,6(0.4%)

  109,7 tys

  11,8(0.2%)

  456,8 tys

  49,7(0.8%)

  2,4 mln

  263(3.3%)

  531,1 tys

  59,1(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  135(3.9%)

  287,9 tys

  30,1(0.8%)

  308,0 tys

  32,4(0.9%)

  433,2 tys

  46,1(1%)

  321,2 tys

  34,5(0.6%)

  316,5 tys

  34,4(0.6%)

  401,8 tys

  44,2(0.6%)

  397,2 tys

  44,2(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  510,9 tys

  53,0(1.5%)

  355,4 tys

  37,2(1%)

  278,4 tys

  29,3(0.8%)

  225,5 tys

  24,0(0.5%)

  210,0 tys

  22,5(0.4%)

  200,6 tys

  21,8(0.4%)

  176,4 tys

  19,4(0.2%)

  202,0 tys

  22,5(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  162,3 tys

  16,8(0.5%)

  178,1 tys

  18,6(0.5%)

  175,2 tys

  18,5(0.5%)

  176,3 tys

  18,8(0.4%)

  168,1 tys

  18,0(0.3%)

  149,7 tys

  16,3(0.3%)

  258,5 tys

  28,5(0.4%)

  138,3 tys

  15,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  252,3 tys

  26,2(0.7%)

  268,2 tys

  28,1(0.7%)

  208,6 tys

  22,0(0.6%)

  145,2 tys

  15,5(0.3%)

  125,6 tys

  13,5(0.2%)

  107,4 tys

  11,7(0.2%)

  167,4 tys

  18,4(0.2%)

  128,5 tys

  14,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,6 tys

  0,3(0%)

  125,5 tys

  13,1(0.3%)

  134,3 tys

  14,1(0.4%)

  15,4 tys

  1,6(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  170,0 tys

  18,5(0.3%)

  135,9 tys

  15,0(0.2%)

  126,3 tys

  14,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  69,8 tys

  7,2(0.2%)

  58,9 tys

  6,2(0.2%)

  28,8 tys

  3,0(0.1%)

  64,5 tys

  6,9(0.1%)

  100,6 tys

  10,8(0.2%)

  86,1 tys

  9,4(0.2%)

  71,4 tys

  7,9(0.1%)

  56,0 tys

  6,2(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  225,0 tys

  23,3(0.7%)

  627,3 tys

  65,7(1.7%)

  300,9 tys

  31,7(0.8%)

  133,4 tys

  14,2(0.3%)

  95,4 tys

  10,2(0.2%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  10,9 tys

  1,1(0%)

  14,5 tys

  1,5(0%)

  23,2 tys

  2,4(0.1%)

  63,5 tys

  6,8(0.1%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  700

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  2,2 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,8 tys

  3,3(0.1%)

  39,9 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Poniatowej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Poniatowej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Poniatowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Poniatowej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,4 mln

  2,4 tys(100%)

  38,8 mln

  2,6 tys(100%)

  38,7 mln

  2,6 tys(100%)

  45,2 mln

  3,1 tys(100%)

  52,3 mln

  3,6 tys(100%)

  54,9 mln

  3,8 tys(100%)

  68,4 mln

  4,8 tys(100%)

  72,8 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,8 mln

  1,5 tys(41.7%)

  14,1 mln

  1,5 tys(36.4%)

  14,9 mln

  1,6 tys(38.5%)

  15,2 mln

  1,6 tys(33.7%)

  16,5 mln

  1,8 tys(31.6%)

  17,4 mln

  1,9 tys(31.7%)

  18,6 mln

  2,1 tys(27.2%)

  26,0 mln

  2,9 tys(35.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,2 mln

  1,1 tys(28.9%)

  12,4 mln

  1,3 tys(32%)

  12,5 mln

  1,3 tys(32.4%)

  13,0 mln

  1,4 tys(28.8%)

  14,2 mln

  1,5 tys(27.1%)

  15,2 mln

  1,7 tys(27.7%)

  16,0 mln

  1,8 tys(23.4%)

  15,7 mln

  1,7 tys(21.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  191(5.2%)

  924,4 tys

  96,8(2.4%)

  999,3 tys

  105(2.6%)

  1,3 mln

  133(2.8%)

  1,8 mln

  198(3.5%)

  1,9 mln

  211(3.5%)

  4,0 mln

  442(5.9%)

  4,2 mln

  473(5.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  722,4 tys

  74,9(2%)

  3,5 mln

  364(9%)

  2,1 mln

  216(5.3%)

  1,4 mln

  154(3.2%)

  2,2 mln

  231(4.1%)

  1,4 mln

  153(2.6%)

  4,5 mln

  499(6.6%)

  1,9 mln

  211(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  647,5 tys

  67,1(1.8%)

  91,3 tys

  9,6(0.2%)

  1,0 mln

  110(2.7%)

  615

  0,1(0%)

  678,8 tys

  72,8(1.3%)

  544,2 tys

  59,2(1%)

  3,1 mln

  341(4.5%)

  1,7 mln

  187(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  163,1 tys

  17,1(0.4%)

  97,2 tys

  10,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,6 tys

  3,8(0.1%)

  1,7 mln

  186(3.1%)

  900,6 tys

  99,1(1.3%)

  1,3 mln

  142(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  539(14.7%)

  5,1 mln

  539(13.3%)

  4,7 mln

  493(12.1%)

  12,5 mln

  1,3 tys(27.6%)

  918,7 tys

  98,6(1.8%)

  856,7 tys

  93,2(1.6%)

  737,1 tys

  81,1(1.1%)

  1,0 mln

  117(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  499,0 tys

  51,7(1.4%)

  739,2 tys

  77,4(1.9%)

  791,8 tys

  83,4(2%)

  842,3 tys

  89,7(1.9%)

  717,6 tys

  77,0(1.4%)

  686,9 tys

  74,7(1.3%)

  853,4 tys

  94,0(1.2%)

  858,8 tys

  95,6(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  370,5 tys

  38,4(1%)

  925,3 tys

  96,9(2.4%)

  297,3 tys

  31,3(0.8%)

  306,5 tys

  32,6(0.7%)

  306,1 tys

  32,8(0.6%)

  301,7 tys

  32,8(0.5%)

  386,3 tys

  42,5(0.6%)

  379,5 tys

  42,3(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  169,5 tys

  17,6(0.5%)

  208,0 tys

  21,8(0.5%)

  504,5 tys

  53,1(1.3%)

  197,8 tys

  21,1(0.4%)

  228,4 tys

  24,5(0.4%)

  197,3 tys

  21,5(0.4%)

  244,3 tys

  26,9(0.4%)

  289,6 tys

  32,3(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,1 tys

  3,9(0.1%)

  60,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  121(1.6%)

  176,3 tys

  19,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  226,6 tys

  23,5(0.6%)

  229,0 tys

  24,0(0.6%)

  421,0 tys

  44,3(1.1%)

  276,3 tys

  29,4(0.6%)

  151,0 tys

  16,2(0.3%)

  198,6 tys

  21,6(0.4%)

  280,2 tys

  30,9(0.4%)

  136,8 tys

  15,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,6 tys

  0,3(0%)

  125,5 tys

  13,1(0.3%)

  134,3 tys

  14,1(0.3%)

  15,4 tys

  1,6(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  170,0 tys

  18,5(0.3%)

  135,9 tys

  15,0(0.2%)

  126,3 tys

  14,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  208,5 tys

  21,6(0.6%)

  220,1 tys

  23,0(0.6%)

  167,8 tys

  17,7(0.4%)

  116,5 tys

  12,4(0.3%)

  95,6 tys

  10,3(0.2%)

  71,5 tys

  7,8(0.1%)

  65,4 tys

  7,2(0.1%)

  60,9 tys

  6,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  509,6 tys

  52,8(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  57,6 tys

  6,3(0.1%)

  64,1 tys

  7,1(0.1%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,3 tys

  2,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,4

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  134

  0,0(0%)

  58,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  1,5(0%)

  34,0 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  280

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Poniatowa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 746 mieszkańców Poniatowej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 886 kobiet oraz 860 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców Poniatowej, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 26,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Poniatowej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Poniatowej największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,4%) oraz zasadnicze zawodowe (17,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  W roku 2018 w Poniatowej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 11 oddziałów uczęszczało 274 dzieci (142 dziewczynki oraz 132 chłopców). Dostępnych było 275 miejsc.

  16,3% mieszkańców Poniatowej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,9% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 915 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 30 oddziałach uczyło się 663 uczniów (339 kobiet oraz 324 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Poniatowej placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 554 uczniów (301 kobiet oraz 253 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,99.

  W Poniatowej znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 88 uczniów (64 kobiety oraz 24 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 34 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Poniatowej placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 267 uczniów (171 kobiet oraz 96 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 90 absolwentów.

  W Poniatowej znajduje się 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 105 uczniów (3 kobiety oraz 102 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 18 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Poniatowej placówkę miała 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 166 uczniów (4 kobiety oraz 162 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,3 uczniów. 13,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców Poniatowej w wieku potencjalnej nauki (26,6% kobiet i 22,1% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  10,8%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 13,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,5%
  Województwo
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Poniatowa
  3,2%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  Lubelskie
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,9%
  Województwo
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Poniatowa
  23,2%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Kraj
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Poniatowa
  5,4%
  Lubelskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Poniatowa
  26,1%
  Województwo
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,0%
  Lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 915 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  915,0
  Lubelskie
  844,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Poniatowa
  0,74
  Lubelskie
  1,01
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 275 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Poniatowa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 274 Dzieci
 • 142 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 132 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,8%
  48,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 62 3 lata
 • 62
 • 55 4 lata
 • 55
 • 70 5 lata
 • 70
 • 84 6 lat
 • 84
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 3 lata
 • 26
 • 29 4 lata
 • 29
 • 42 5 lata
 • 42
 • 44 6 lat
 • 44
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 36 3 lata
 • 36
 • 26 4 lata
 • 26
 • 28 5 lata
 • 28
 • 40 6 lat
 • 40
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 10 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Poniatowa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 Dzieci
 • 3 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Poniatowej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Poniatowej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Poniatowej
  Publiczne
  81 820-43-14
  81 820-43-14
  ul. Szkolna 7
  24-320 Poniatowa
  1127320
  Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska
  Niepubliczny
  50 796-07-61
  ul. Kraczewicka 15
  24-320 Poniatowa
  ---
 • Szkoły podstawowe w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Poniatowa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 663 Uczniowie
 • 339 Kobiety
  (uczniowie)
 • 324 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Absolwenci 2016
 • 53 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,1
  Województwo
  15,8
  Cały kraj
  17,3
 • 152 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 106 niemiecki
 • 46 francuski
 •  
 • 94,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Poniatowa
  94,99
  woj. lubelskie
  93,78
  Polska
  95,46
 • 94,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Poniatowa
  94,70
  Lubelskie
  92,63
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Poniatowa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Poniatowa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Poniatowej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Poniatowej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  81 820-46-24
  81 820-46-24
  ul. Szkolna 9
  24-320 Poniatowa
  2253643
 • Szkoły ponadpodstawowe w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Poniatowa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 88 Uczniowie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,7%
  27,3%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  29,3
  Województwo
  25,7
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • Wykres - Technika (Poniatowa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 105 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 2,9%
  97,1%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Poniatowa
  13,1
  Lubelskie
  22,1
  Cały kraj
  23,8
 •  
 •  
 • 386 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski193
  • niemiecki178
  • rosyjski15
 • 193 angielski
 • 178 niemiecki
 • 15 rosyjski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Poniatowej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Poniatowej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Eugeniusz Kwiatkowski)
  Publiczne
  81 820-56-24
  81 820-56-24
  ul. Fabryczna 16c
  24-320 Poniatowa
  6102-
  Liceum Ogólnokształcące (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczne
  81 820-56-24
  81 820-56-24
  ul. Fabryczna 16c
  24-320 Poniatowa
  398-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  81 820-56-24
  81 820-56-24
  ul. Fabryczna 16c
  24-320 Poniatowa
  237-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  81 820-56-24
  81 820-56-24
  ul. Fabryczna 16 c
  24-320 Poniatowa
  228-
 • Edukacyjne grupy wieku w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Poniatowa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Poniatowa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Poniatowa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Poniatowa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Poniatowej

 • Według danych GUS z 2020 roku w Poniatowej znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 120)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Poniatowej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Poniatowej
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Poniatowej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Poniatowej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 117 (uczestnicy: 5 302)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 140)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 815)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 51 (uczestnicy: 1 687)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 40)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 540)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 560)
  • interdyscyplinarne: 17 (uczestnicy: 1 140)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 198)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 19)
  • taneczne: 3 (członkowie: 56)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 59)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 42)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 25)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 25)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 166)
  • teatralne: 3 (członkowie: 39)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 87)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 34)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Poniatowej działało 1 kino posiadające 1 salę z 143 miejscami na widowni. Odbyło się 160 seansów, na które przyszło 2 949 widzów, w tym 57 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 162 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Poniatowej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 26 122 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 406 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Poniatowej działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 204 członków. Zarejestrowano 184 ćwiczących (mężczyźni: 93, kobiety: 91, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 91). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Poniatowej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Poniatowej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Poniatowej znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Poniatowej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dworzec z 1953 r. (ul. Kolejowa 2)dnia 2001-12-28, wykaz dokumentów: A/10 z 2001-12-28
 • Formy ochrony przyrody w Poniatowej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Poniatowej znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Poniatowej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1990-01-01, Opis granicy: Przebieg granicy opisano rozpoczynając od północnego skraju wyspy wiślanej położonej na północ od wsi Kępa Chotecka. Stamtąd granica Obszaru biegnie około 330 m granicą województwa w kierunku północnym po czym opuszcza granicę administracyjną i skręca na wschód przecinając wał przeciwpowodziowy i dalej przez około 1 7 km biegnie drogą gruntową do wsi Kąty. Następnie skręca na północ i biegnie drogą prowadzącą do Kolonii Wilków gdzie po około 350 m zmienia kierunek na południowo-wschodni biegnąc drogą gruntową do rzeki Wrzelowianki. Następnie podąża zachodnim brzegiem rzeki w kierunku północno-wschodnim do przejazdu kolejki wąskotorowej. Wraz z torami kolejki dochodzi do drogi Szczekarków - Urządków którą biegnie przez około 250 m na północny-wschód. Następnie granica skręca na południowy-wschód i granicą działek ewidencyjnych podąża w kierunku rzeki Chodelki. Przed rzeką skręca na północ i dochodzi do drogi Urządków - Karczmiska w pobliżu mostu na Chodelce. Następnie granica prowadzi tą drogą w kierunku Karczmisk by po około 800 m skręcić na południe w drogę leśną. Po około 320 m zmienia kierunek na południowo-wschodni a po następnych 230 m kieruje się drogą leśną na północ przecina drogę Urządków - Karczmiska i dalej biegnie granicą działek ewidencyjnych do rowu melioracyjnego. Następnie tym rowem prowadzi w kierunku południowo-wschodnim południowym i południowo-zachodnim aż do rzeki Chodelki w pobliżu dopływu rzeki Jankówka w miejscowości Kosiorów. Następnie wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Chodelki biegnie na południe do młyna wodnego w Kosiorowie. Tutaj skręca na wschód w drogę gruntową po czym po około 130 m skręca na południowy-wschód. Po osiągnięciu skraju lasu granica prowadzi południowo-wschodnim podnóżem zalesionej wydmy dociera do podmokłego lasu olszowego i okrąża go od południa docierając do rzeki Brodek. Tym ciekiem wodnym zmierza około 170 m na południowy-wschód po czym biegnie południowym skrajem lasu. Następnie skręca na wschód i prowadzi drogą polną do skraju Lasu Chodelskiego. Granicą działek ewidencyjnych biegnie na południe około 200 m po czym skręca na wschód. Granicą działek biegnie niecałe 250 metrów do rowu melioracyjnego przecina go i skręca na południowy-wschód do duktu leśnego. Duktem leśnym podąża na północny-wschód do drogi Urządków - Karczmiska. Po przecięciu drogi okrąża zalesioną wydmę od jej północnej strony a następnie powraca do drogi i dalej biegnie wzdłuż niej do wsi Karczmiska. W Karczmiskach biegnie ulicami: Pogodną i Szkolną. Dalej granica podąża wzdłuż drogi biegnącej południowym obrzeżem Karczmisk. Odchodzi od niej na skręcie drogi kierując się na południowy-wschód wzdłuż szerokiej polnej drogi którą biegnie około 1 5 km po czym skręca na północny-wschód i biegnie drogą polną przez 180 m następnie skręca na południowy-wschód biegnąc granicą działek ewidencyjnych. Przecina linię kolejki wąskotorowej i dociera do granicy gminy Karczmiska którą podąża na południowy-wschód do miejscowości Wolica. Drogą skręca na północny-wschód i po ok. 460 m skręca na południe prowadząc drogą przekracza dolinę Kowalanki i dociera do drogi Kowala - Wolica Kolonia. Wzdłuż tej drogi podąża około 200 m na południe po czym przechodzi na drogę gruntową którą biegnie na południe a następnie na zachód na dystansie około 2 6 km. Dochodzi do skraju lasu i jego wschodnim brzegiem dochodzi do drogi Poniatowa - Opole Lubelskie. Drogą podąża na wschód około 200 m po czym skręca na południowy-wschód prowadząc wzdłuż torów kolejowych a następnie przed zakładami przemysłowymi skręca w kierunku południowo-zachodnim biegnąc granicą oddziałów leśnych. Otacza zakład przemysłowy i dochodzi do drogi Poniatowa - Chodel którą biegnie do wsi Adelina. Przed zwartym obszarem leśnym dzielącym tę miejscowość na dwie części granica skręca za północ i otacza kompleks leśny od zachodu północy a następnie od wschodu po czym powraca na drogę Adelina - Osiny. Drogą zmierza na wschód około 250 m po czym skręca na południe i drogą gruntową biegnie przez około 1 2 km. Następnie na skrzyżowaniu dróg skręca na wschód i drogą polną dociera do drogi Bełżyce - Chodel. Tą drogą biegnie 200 m na południe po czym skręca w drogę gruntową i biegnie na wschód do skrzyżowania dróg polnych gdzie skręca w kierunku południowym po czym po 280 m na skrzyżowaniu dróg skręca z powrotem na wschód i drogą biegnie do kolejnego skrzyżowania gdzie skręca na południe. Drogą polną biegnie około 60 m po czym skręca na wschód i granicą działek ewidencyjnych dochodzi do drogi Trzciniec - Fryszerka przecina ją i zmierza na północ otaczając obszar zalesiony od zachodu a następnie od północy. Północnym skrajem tego obszaru biegnie na wschód przechodząc na drogę leśną. Na skrzyżowaniu dróg leśnych skręca na północ i podąża drogą biegnącą wzdłuż zachodniej strony doliny niewielkiego cieku. Granica biegnie tą drogą wzdłuż doliny zakręcając za wykopem drogowym ku północnemu-wschodowi. W pobliżu źródła cieku granica skręca na południowy-wschód a następnie na północny-wschód biegnąc dalej droga polną do Lasu Kalskiego. Dalej granica biegnie drogą wzdłuż lasu do grupy zabudowań pomiędzy Trzcińcem a Zalesiem (przysiółek Tarniny) skąd skręca ku zachodowi. Podąża drogą Trzciniec - Zalesie na zachód gdzie po 470 m skręca na północny-wschód. Przecinając las na wydmach dochodzi do skrzyżowania dróg leśnych skąd podąża drogą na północ do drogi Bełżyce - Chodel. Tą drogą biegnie w kierunku północno-wschodnim przez około 650 m po czym skręca na południowy wschód i biegnie skrajem dużego kompleksu leśnego. Otacza ten las od północy i od wschodu biegnąc drogami gruntowymi i granicą działek ewidencyjnych. Przed miejscowością Zalesie na skrzyżowaniu drogi polnej i leśnej skręca na wschód biegnąc droga polną po czym skręca na południe i podąża drogą biegnącą początkowo wzdłuż zachodniego skraju niewielkiego lasu. Granica podąża tą drogą w kierunku wsi Zalesie po czym dochodzi do drogi Zalesie - Wierzchowiska Górne i biegnie nią na wschód przez około 1750 m. Następnie na skrzyżowaniu dróg skręca na południe i po 750 m skręca na południowy-wschód. Biegnąc początkowo drogą a następnie skrajem lasu dochodzi do drogi Wierzchowiska Stare - Skrzyniec. Drogą tą biegnie od Wierzchowisk Starych w kierunku południowo-zachodnim przez około 440 m po czym skręca na południe i dochodzi do lasu Choiny Borzechowskie gdzie osiąga drogę gruntową Pawłówek - Majdan Skrzyniecki i podąża nią na południowy-zachód do rzeki Chodelki gdzie graniczą ze sobą wsie Majdan Skrzyniecki i Borzechów. Granica przecina rzekę Chodelkę po czym dochodzi do drogi Majdan Skrzyniecki - Kępa Borzechowska którą biegnie przez około 190 m w kierunku południowo-wschodnim a następnie skręca na południe dochodząc do skraju Lasu Borzechowskiego. Obiega ten kompleks leśny jego skrajem od wschodu i południa aż po jego najbardziej wysunięty ku południowemu-zachodowi kraniec w pobliżu miejscowości Zosinek. Stąd biegnie 1 3 km na północ drogą polną do południowego skraju dużego kompleksu leśnego położonego na północ od wsi Grądy. Skrajem lasu podąża przez około 2 km na zachód osiąga drogę gruntową którą podąża na południe do drogi Ratoszyn Grądy. Drogą granica biegnie na zachód do Ratoszyna gdzie skręca w kierunku północnozachodnim prowadząc południowym skrajem kompleksu leśnego a następnie dociera do rzeki Chodlik. Rzeką podąża na północny-zachód przez około 200 m po czym skręca na południowy-zachód i dochodzi do drogi Chodel - Borzechów. Dalej granica biegnie drogą na północny-zachód do skrzyżowania z drogą Chodel - Kraśnik. Od skrzyżowania granica biegnie przez około 580 m drogą Chodel - Opole Lubelskie w kierunku północno-zachodnim po czym przechodzi na drogę gruntową którą wiedzie nad krawędzią doliny Chodelki do wsi Budzyń. Granica biegnie drogą przez tę wieś i na północny-zachód w kierunku Nowego Stawu. Dociera do drogi prowadzącej do miejscowości Wólka Komaszycka i skręca na północ do rowu melioracyjnego. Następnie wzdłuż rowu podąża na zachód i prowadzi do zabudowań wsi Nowy Staw. Od skrzyżowania dróg biegnie na południowy-zachód drogą przez około 370 m po czym skręca na zachód biegnąc początkowo rowem melioracyjnym a następnie granicą działek ewidencyjnych w pobliżu tego rowu. Dochodzi do drogi gruntowej którą biegnie następnie na północ przecinając kompleks leśny i dociera do drogi Emilcin-Ruda Maciejowska. Drogą tą podąża 430 m na północny-wschód po czym skręca w drogę gruntową prowadzącą na północny-zachód biegnącą początkowo skrajem później przez sosnowy las porastający piaszczyste południowe obrzeżenie doliny Chodelki. Przed mostem na Chodelce granica skręca na zachód prowadząc początkowo drogą następnie wschodnim i północnym skrajem niewielkiego lasu po czym podąża drogą biegnącą wzdłuż lewego zbocza doliny do Zajączkowa. Przed Zajączkowem skręca drogą na północ następnie na zachód ponownie na północ i na zachód i dochodzi do drogi Poniatowa - Opole Lubelskie przy północnym skraju Woli Rudzkiej. Przecina drogę i dociera do linii kolejowej którą podąża około 140 m na południowy-zachód po czym prowadzi wzdłuż południowego skraju kompleksu leśnego a następnie drogą gruntową na zachód. Po około 230 m za lasem granica skręca na północ biegnąc granicą działek ewidencyjnych i przechodzi na drogę biegnącą do wsi Ciepielówka. Podąża drogą na południowy-zachód przez Ciepielówkę przecina rzekę Leonkę i dochodzi do skrzyżowania z droga biegnącą do miejscowości Kozieniec. Biegnie tą drogą po czym przez zabudowaniami w Kozieńcu skręca na południe wzdłuż drogi gruntowej po około 200 m skręca na zachód prowadząc obrzeżeniem lasu. Dociera do drogi Opole Lubelskie - Kamień i dalej wiedzie nią na zachód do miejscowości Kamień. Na północnym skraju wsi Kamień skręca na zachód w drogę lokalną i prowadzi nią w kierunku Kępy Soleckiej. W Kępie Soleckiej przed skrzyżowaniem dróg granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnąc granicą działek ewidencyjnych dociera do granicy województwa. Granicą województwa prowadzi na północ docierając do miejsca gdzie rozpoczęto opis granicy Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Uwaga: Tekstowy opis granic Obszaru ma charakter poglądowy i uproszczony. Dokładny przebieg granicy wyznacza linia łącząca punkty załamania granicy wskazane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały(Uchwała Nr VI/83/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu), Powierzchnia: 24610.0 ha
  • Opole Lubelskie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 2724.43 ha

Poniatowa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Poniatowej odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 22,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Poniatowej znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Poniatowej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 2 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Poniatowej w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 22,27 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  22,3
  Województwo
  44,4
  Kraj
  61,5
 • 11,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  11,1
  Lubelskie
  7,4
  Cała Polska
  6,5
 • 22,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  22,3
  Województwo
  45,2
  Cała Polska
  69,2
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Miasto
  50,0
  woj. lubelskie
  16,8
  Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  100,0
  woj. lubelskie
  101,7
  Cała Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Poniatowej w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 307,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  307,5 km
  woj. lubelskie
  410,4 km
  Kraj
  551,8 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,9 km
  Województwo
  4,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Poniatowa nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 747droga wojewódzka nr 747(Iłża - Piłatka - Pasztowa Wola - Pasztowa Wola-Kolonia - Michałów - Jawor Solecki - Zofiówka - Krępa Kościelna - Nowa Wieś - Lipa-Miklas - Lipsko - Dziurków - Przedmieście Bliższe - Solec nad Wisłą - Kolonia Nadwiślańska - Kamień - Niezdów - Opole Lubelskie - Zosin - Emilcin - Nowe Komaszyce - Stare Komaszyce - Przytyki - Chodel - Trzciniec - Dylążki - Krężnica Okrągła - Bełżyce - Podole Pierwsze - Zosin - Matczyn - Wojcieszyn - Radawiec Duży - Marynin - Kozubszczyzna - Konopnica)
  • DW 824droga wojewódzka nr 824(Annopol - Kopiec - Świeciechów - Bliskowice - Popów - Wałowice - Basonia - Józefów nad Wisłą - Kolczyn - Wólka Kolczyńska - Kluczkowice - Wrzelowiec - Ożarów Pierwszy - Ożarów Drugi - Elżbieta - Opole Lubelskie - Wola Rudzka - Kazimierzów - Głusko Duże - Karczmiska - Jaworce - Uściąż - Skowieszynek - Bochotnica - Parchatka - Puławy - Wronów - Osiny - Żyrzyn)
  • DW 832droga wojewódzka nr 832(Wola Rudzka - Poniatowa-Wieś - Wronów - Cuple - Zagórze - Krężnica Okrągła)
  • DW 833droga wojewódzka nr 833(Kraśnik - Urzędów - Mikuszewskie - Wierzbica - Okręglica - Granice - Godów - Chodel)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Poniatowej istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. Brzozowa

  ul. Cicha

  ul. Dębowa

  ul. Fabryczna

  ul. Garażowa

  ul. Harcerska

  ul. Henin

  ul. Jasna

  ul. Jaśminowa

  ul. Kolejowa

  pl. Konstytucji

  ul. Konwaliowa

  ul. Kraczewicka

  ul. Krokusowa

  ul. Krótka

  ul. Lawendowa

  ul. Leśna

  ul. Leśniczówka

  ul. Lubelska

  ul. Magnoliowa

  ul. Modrzewiowa

  ul. Młodzieżowa

  ul. Młynki

  ul. Nałęczowska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Osiedlowa

  ul. Partyzantów

  ul. Przechodnia

  ul. Przemysłowa

  ul. Rozwojowa

  ul. Różana

  ul. Sosnowa

  al. Spacerowa

  ul. Sporniak

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Wesoła

  al. Wojska Polskiego

  ul. Wspólna

  ul. Wylotowa

  ul. Zachodnia

  ul. Zielona

  pl. Zwycięstwa

  ul. gen. Józefa Bema