Myszyniec w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Myszyniec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Myszyniec to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Myszyniec.
 • 3 223 Liczba mieszkańców
 • 11,2 km² Powierzchnia
 • 287,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1654 Data założenia
 • 1798 - 1870 , 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 29 Numer kierunkowy
 • WOS Tablice rejestracyjne
 • Elżbieta Abramczyk Burmistrz miasta
Myszyniec na mapie
Identyfikatory
 • 21.349553.3805 Współrzędne GPS
 • 1415084 TERYT (TERC)
 • 0514928 SIMC
Herb miasta Myszyniec
Myszyniec herb

Jak Myszyniec wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Myszyniec na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Myszyniec wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Myszyniec plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
13Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
23Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
25Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
28Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
30Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
42Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
56Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
81Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
96Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
106Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
122Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
145Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
148Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
200Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
218Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
235Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
287Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 roku
297Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2

Myszyniec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
07-430Poczta Myszyniec, ul. Stacha Konwy 53

Myszyniec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Myszyńcu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Ostrołęce (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. dr A. Kuklińskiego 3
07-410 Ostrołęka
Urząd Miejski w Myszyńcu
(29) 772-11-41 10
(29) 772-11-41
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

Myszyniec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Myszyniec jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 223, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Myszyńca zawarli w 2021 roku 13 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Myszyńca jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 4,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Myszyniec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,67 na 1000 mieszkańców Myszyńca. W 2021 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 63,6% dziewczynek i 36,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 21,5% zgonów w Myszyńcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,4% zgonów w Myszyńcu były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Myszyńca przypada 13.77 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Myszyńca -16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,3% mieszkańców Myszyńca jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Myszyńca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 223 Liczba mieszkańców
 • 1 638 Kobiety
 • 1 585 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Myszyńcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Myszyńcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Myszyńcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Myszyńca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,2 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Myszyniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Myszyńca
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Myszyniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Myszyniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Myszyniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Myszyniec
  28,5%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,8%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 59,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Myszyniec
  8,5%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Myszyniec
  4,5%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Miasto
  0,7%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Myszyńcu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,0
  Mazowieckie
  4,5
  Kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Myszyńcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,7
  woj. mazowieckie
  -3,5
  Kraj
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Myszyńcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Myszyńcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Myszyńcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Myszyńcu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 63,6%
  36,4%
 • 10,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Myszyniec
  10,1
  woj. mazowieckie
  9,8
  Cały kraj
  8,7
 • 40,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Myszyniec
  40,9
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 120 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 120
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 412 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 360 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Myszyniec
  3 412 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 280 Waga 3500g - 3999g
 • 280
 • 321 Waga 3000g - 3499g
 • 321
 • 96 Waga 2500g - 2999g
 • 96
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Myszyniec
  1,47
  Województwo
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Myszyniec
  0,74
  Mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Myszyniec
  0,89
  Mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Myszyńcu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 27 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,0%
  60,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,8
  Mazowieckie
  13,3
  Cały kraj
  13,7
 • 135,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  135,1
  Województwo
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,4
  Mazowieckie
  3,4
  Kraj
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Myszyniec
  3,6
  Mazowieckie
  3,4
  Kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrołęckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  21,5%
  Mazowieckie
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 15,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  15,4%
  Województwo
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Myszyniec
  5,1%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 193 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 200,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  200,1
  Mazowieckie
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 279,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 306,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 252,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  279,0
  Mazowieckie
  407,0
  Polska
  475,8
 • 34,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 8,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 58,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  34,7
  Województwo
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 16,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,3
  woj. mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,0
  Mazowieckie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 42 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Myszyńcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Myszyniec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Myszyniec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Myszyńcu oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Myszyńcu to 1 024 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 315 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Myszyńcu to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Myszyńcu to 170,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 104,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,90% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,14% mieszkań posiada łazienkę, 85,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrołęckiego.

  Powiat ostrołęcki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 024 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 314,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Myszyniec
  314,70
  Województwo
  443,30
  Cała Polska
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 99,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  99,30 m2
  woj. mazowieckie
  73,70 m2
  Polska
  75,10 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,30 m2
  woj. mazowieckie
  32,70 m2
  Cała Polska
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,92
  woj. mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,84
 • 3,18 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,18
  woj. mazowieckie
  2,26
  Cała Polska
  2,47
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  woj. mazowieckie
  0,62
  Polska
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Myszyniec
  3,41
  Mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,00
  Mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 20,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Myszyniec
  20,48
  Mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 1 877 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 170,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  170,6 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,58 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 104,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  104,10%
  Mazowieckie
  95,14%
  Polska
  95,85%
 • 99,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,90%
  Województwo
  92,98%
  Cała Polska
  92,92%
 • 94,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Myszyniec
  94,14%
  Województwo
  91,10%
  Cały kraj
  90,72%
 • 85,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,06%
  Mazowieckie
  86,43%
  Cały kraj
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  woj. mazowieckie
  57,87%
  Cała Polska
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Myszyniec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Myszyńcu na 1000 mieszkańców pracuje 207osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 58,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Myszyńcu wynosiło w 2022 roku 10,6% (10,6% wśród kobiet i 10,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Myszyńcu wynosiło 4 940,39 PLN, co odpowiada 82.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Myszyńca 131 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 179 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 48.

  47,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Myszyńca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,0% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 207 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  207,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 11,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,0% Kobiety
 • 8,8% Mężczyźni
 • Myszyniec
  10,6%
  Województwo
  4,2%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Myszyńcu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Myszyńcu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Myszyńcu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 940 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Myszyniec
  4 940 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Myszyńcu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 131 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 179 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 48 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,0% Przemysł i budownictwo
 • 12,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,4% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Myszyńcu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 675 Pracujący ogółem
 • 394 Kobiety
 • 281 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Myszyńcu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Myszyniec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Myszyniec
  63,1
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 31,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  31,1
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 97,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  97,3
  woj. mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Myszyniec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Myszyńcu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 365 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 275 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (20) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (67) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Myszyńcu najwięcej (33) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (355) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,5% (75) podmiotów, a 77,8% (284) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Myszyńcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.9%) oraz Budownictwo (14.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 365 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 75 Przemysł i budownictwo
 • 284 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w Myszyńcu w 2022 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w Myszyńcu w 2022 roku
 • 275 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 355 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 355
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 365 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 365
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 33 Spółki cywilne ogółem
 • 33
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 275 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 85 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 85
 • 39 Budownictwo
 • 39
 • 34 Transport i gospodarka magazynowa
 • 34
 • 23 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 23
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Myszyniec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Myszyńcu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 33 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Myszyńcu wynosi 79,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Myszyńca najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,78 (wykrywalność 53%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,30 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,39 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,76 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Myszyńca.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 33
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 12 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 12
 • 10,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,13
  woj. mazowieckie
  23,30
  Polska
  22,81
 • 4,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,30
  Województwo
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 2,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,76
  Województwo
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Myszyniec
  2,39
  woj. mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,23
  Mazowieckie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 3,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Myszyniec
  3,78
  Województwo
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  woj. mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Myszyniec
  71%
  Mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Myszyniec
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  54%
  Województwo
  42%
  Kraj
  51%

Myszyniec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Myszyńca wyniosła w 2021 roku 63,9 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 8.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Myszyńca - 28.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (7.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,3 mln złotych, czyli 14,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Myszyńca wyniosła w 2021 roku 65,2 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 13% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.1%). W budżecie Myszyńca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 538 złotych na mieszkańca (8,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,2%.
 • Wydatki budżetu w Myszyńcu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Myszyńca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Myszyńca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,2 mln

  4,3 tys(100%)

  38,9 mln

  3,7 tys(100%)

  44,0 mln

  4,2 tys(100%)

  45,2 mln

  4,3 tys(100%)

  54,3 mln

  5,2 tys(100%)

  63,3 mln

  6,0 tys(100%)

  69,4 mln

  6,8 tys(100%)

  63,9 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,5 mln

  3,8 tys(27.6%)

  12,9 mln

  3,8 tys(33.1%)

  12,8 mln

  3,8 tys(29%)

  12,1 mln

  3,6 tys(26.8%)

  12,6 mln

  3,7 tys(23.2%)

  14,3 mln

  4,2 tys(22.5%)

  18,6 mln

  5,5 tys(26.8%)

  18,4 mln

  5,4 tys(28.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,0 mln

  2,1 tys(15.6%)

  5,9 mln

  1,8 tys(15.2%)

  6,0 mln

  1,8 tys(13.7%)

  4,9 mln

  1,4 tys(10.9%)

  6,0 mln

  1,8 tys(11.1%)

  10,2 mln

  3,0 tys(16.1%)

  2,7 mln

  792(3.9%)

  4,7 mln

  1,4 tys(7.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  911(6.6%)

  1,7 mln

  490(4.2%)

  1,8 mln

  533(4.1%)

  1,7 mln

  488(3.7%)

  8,6 mln

  2,5 tys(15.9%)

  3,6 mln

  1,0 tys(5.6%)

  12,8 mln

  3,8 tys(18.5%)

  4,7 mln

  1,4 tys(7.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  854(6.2%)

  3,0 mln

  880(7.6%)

  2,8 mln

  816(6.3%)

  3,2 mln

  949(7.1%)

  3,6 mln

  1,0 tys(6.6%)

  4,0 mln

  1,2 tys(6.4%)

  4,4 mln

  1,3 tys(6.3%)

  4,5 mln

  1,3 tys(7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,6 mln

  1,4 tys(10.2%)

  4,1 mln

  1,2 tys(10.6%)

  1,1 mln

  322(2.5%)

  1,0 mln

  300(2.3%)

  1,1 mln

  308(1.9%)

  1,5 mln

  439(2.4%)

  1,5 mln

  438(2.1%)

  3,7 mln

  1,1 tys(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  763,0 tys

  232(1.7%)

  706,7 tys

  210(1.8%)

  820,1 tys

  242(1.9%)

  815,5 tys

  240(1.8%)

  957,5 tys

  279(1.8%)

  4,6 mln

  1,3 tys(7.2%)

  3,7 mln

  1,1 tys(5.3%)

  3,3 mln

  970(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  2,0 tys(14.9%)

  6,9 mln

  2,1 tys(17.8%)

  16,0 mln

  4,7 tys(36.4%)

  1,9 mln

  552(4.1%)

  2,1 mln

  609(3.8%)

  3,2 mln

  944(5.1%)

  2,8 mln

  823(4%)

  3,0 mln

  895(4.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  675,5 tys

  205(1.5%)

  617,2 tys

  183(1.6%)

  586,5 tys

  173(1.3%)

  561,2 tys

  165(1.2%)

  480,8 tys

  140(0.9%)

  734,4 tys

  215(1.2%)

  867,1 tys

  255(1.2%)

  724,9 tys

  215(1.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,3 mln

  387(2.8%)

  825,4 tys

  245(2.1%)

  64,2 tys

  19,0(0.1%)

  71,8 tys

  21,1(0.2%)

  68,0 tys

  19,8(0.1%)

  76,2 tys

  22,3(0.1%)

  90,8 tys

  26,7(0.1%)

  602,4 tys

  179(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  404,0 tys

  123(0.9%)

  473,2 tys

  141(1.2%)

  234,2 tys

  69,1(0.5%)

  638,0 tys

  188(1.4%)

  1,1 mln

  329(2.1%)

  2,0 mln

  594(3.2%)

  595,3 tys

  175(0.9%)

  536,4 tys

  159(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  87,3 tys

  26,5(0.2%)

  91,0 tys

  27,0(0.2%)

  91,3 tys

  26,9(0.2%)

  115,9 tys

  34,1(0.3%)

  146,2 tys

  42,7(0.3%)

  165,7 tys

  48,4(0.3%)

  223,5 tys

  65,8(0.3%)

  462,6 tys

  137(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  326,7 tys

  99,2(0.7%)

  1,1 mln

  320(2.8%)

  1,3 mln

  390(3%)

  96,4 tys

  28,4(0.2%)

  440,9 tys

  129(0.8%)

  814,5 tys

  238(1.3%)

  320,8 tys

  94,4(0.5%)

  349,7 tys

  104(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  172,3 tys

  52,3(0.4%)

  292,4 tys

  86,8(0.8%)

  132,0 tys

  38,9(0.3%)

  1,3 mln

  383(2.9%)

  433,0 tys

  126(0.8%)

  215,1 tys

  62,9(0.3%)

  1,8 mln

  544(2.7%)

  306,3 tys

  90,9(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,7 mln

  1,4 tys(10.4%)

  185

  0,1(0%)

  79,0 tys

  23,3(0.2%)

  12,3 tys

  3,6(0%)

  11,8 tys

  3,4(0%)

  495,9 tys

  145(0.8%)

  50,1 tys

  14,8(0.1%)

  289,7 tys

  85,9(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  26,7 tys

  8,1(0.1%)

  20,6 tys

  6,1(0.1%)

  79,3 tys

  23,4(0.2%)

  45,6 tys

  13,4(0.1%)

  57,2 tys

  16,7(0.1%)

  135,0 tys

  39,5(0.2%)

  38,8 tys

  11,4(0.1%)

  54,1 tys

  16,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  2,4(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  53,5 tys

  16,2(0.1%)

  155,5 tys

  46,2(0.4%)

  102,3 tys

  30,2(0.2%)

  25,7 tys

  7,6(0.1%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  107,5 tys

  32,6(0.2%)

  129,5 tys

  38,4(0.3%)

  12,0 tys

  3,6(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  133,5 tys

  39,0(0.2%)

  135,9 tys

  39,7(0.2%)

  120,4 tys

  35,5(0.2%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  4,2 tys

  1,3(0%)

  10,9 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  7,0(0.1%)

  481

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  981

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Myszyńcu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Myszyńca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Myszyńca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,3 mln

  4,0 tys(100%)

  42,7 mln

  4,0 tys(100%)

  48,4 mln

  4,6 tys(100%)

  52,7 mln

  5,0 tys(100%)

  56,4 mln

  5,4 tys(100%)

  58,4 mln

  5,6 tys(100%)

  73,9 mln

  7,2 tys(100%)

  65,2 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,1 mln

  5,5 tys(42.8%)

  18,5 mln

  5,5 tys(43.4%)

  18,9 mln

  5,6 tys(39.1%)

  22,4 mln

  6,6 tys(42.5%)

  20,5 mln

  6,0 tys(36.4%)

  21,0 mln

  6,2 tys(36%)

  28,9 mln

  8,5 tys(39%)

  25,7 mln

  7,6 tys(39.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,6 mln

  1,7 tys(13.3%)

  5,4 mln

  1,6 tys(12.6%)

  5,9 mln

  1,7 tys(12.2%)

  6,5 mln

  1,9 tys(12.4%)

  7,6 mln

  2,2 tys(13.5%)

  8,6 mln

  2,5 tys(14.6%)

  8,4 mln

  2,5 tys(11.4%)

  9,6 mln

  2,8 tys(14.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  742(5.8%)

  1,4 mln

  413(3.3%)

  1,1 mln

  336(2.4%)

  1,2 mln

  360(2.3%)

  4,6 mln

  1,3 tys(8.2%)

  1,6 mln

  456(2.7%)

  11,6 mln

  3,4 tys(15.6%)

  2,7 mln

  802(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  45,9 tys

  13,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  5,8(0%)

  367,6 tys

  108(0.5%)

  2,1 mln

  615(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  396,7 tys

  120(0.9%)

  380,7 tys

  113(0.9%)

  313,2 tys

  92,4(0.6%)

  404,7 tys

  119(0.8%)

  397,8 tys

  116(0.7%)

  2,4 mln

  694(4.1%)

  792,1 tys

  233(1.1%)

  1,7 mln

  494(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  347(2.7%)

  1,3 mln

  383(3%)

  982,5 tys

  290(2%)

  1,0 mln

  297(1.9%)

  973,1 tys

  284(1.7%)

  1,4 mln

  402(2.4%)

  1,5 mln

  433(2%)

  1,6 mln

  463(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  1,8 tys(14.2%)

  6,1 mln

  1,8 tys(14.2%)

  15,2 mln

  4,5 tys(31.4%)

  986,6 tys

  290(1.9%)

  1,1 mln

  326(2%)

  1,4 mln

  409(2.4%)

  1,6 mln

  476(2.2%)

  1,4 mln

  418(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  798,9 tys

  243(1.9%)

  665,0 tys

  197(1.6%)

  628,9 tys

  186(1.3%)

  543,6 tys

  160(1%)

  652,8 tys

  191(1.2%)

  558,8 tys

  163(1%)

  1,0 mln

  307(1.4%)

  987,8 tys

  293(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  528(4.1%)

  1,9 mln

  558(4.4%)

  2,3 mln

  678(4.8%)

  2,0 mln

  600(3.9%)

  2,7 mln

  785(4.8%)

  3,2 mln

  925(5.4%)

  240,1 tys

  70,7(0.3%)

  727,3 tys

  216(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  233,0 tys

  70,7(0.6%)

  200,2 tys

  59,4(0.5%)

  133,4 tys

  39,4(0.3%)

  123,4 tys

  36,3(0.2%)

  86,3 tys

  25,2(0.2%)

  267,1 tys

  78,1(0.5%)

  268,6 tys

  79,1(0.4%)

  289,7 tys

  85,9(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  653,3 tys

  198(1.5%)

  489,1 tys

  145(1.1%)

  579,5 tys

  171(1.2%)

  462,8 tys

  136(0.9%)

  521,5 tys

  152(0.9%)

  565,9 tys

  165(1%)

  285,0 tys

  83,9(0.4%)

  173,6 tys

  51,5(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,2 mln

  359(2.8%)

  622,0 tys

  185(1.5%)

  187,8 tys

  55,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,5 tys

  19,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  301

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,0 tys

  73,6(0.5%)

  500,2 tys

  146(0.9%)

  26,4 tys

  7,7(0%)

  273,7 tys

  80,6(0.4%)

  52,3 tys

  15,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,2 tys

  7,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  618

  0,2(0%)

  629,4 tys

  187(1.5%)

  972,6 tys

  287(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,1 tys

  31,9(0.2%)

  180,0 tys

  52,6(0.3%)

  18,8 tys

  5,5(0%)

  23,7 tys

  7,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  107,5 tys

  32,6(0.3%)

  129,5 tys

  38,4(0.3%)

  12,0 tys

  3,6(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  133,5 tys

  39,0(0.2%)

  135,9 tys

  39,7(0.2%)

  120,4 tys

  35,5(0.2%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  3,5(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,8 mln

  1,2 tys(9%)

  5,1 mln

  1,5 tys(11.9%)

  1,2 mln

  341(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  190,9 tys

  55,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Myszyniec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 862 mieszkańców Myszyńca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 421 kobiet oraz 441 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,1% mieszkańców Myszyńca, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 20,1% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Myszyńca mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Myszyńcu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,7%) oraz podstawowe ukończone (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,3%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w Myszyńcu mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 169 dzieci (87 dziewczynek oraz 82 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Myszyńcu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 25 dzieci (16 dziewczynek oraz 9 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  16,1% mieszkańców Myszyńca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 462 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 27 oddziałach uczyło się 530 uczniów (259 kobiet oraz 271 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Myszyńcu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 384 uczniów (191 kobiet oraz 193 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (30,0% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 164,09.

  W Myszyńcu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 92 uczniów (60 kobiet oraz 32 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 28 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Myszyńcu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 122 uczniów (87 kobiet oraz 35 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 26 absolwentów.

  W Myszyńcu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 91 uczniów (27 kobiet oraz 64 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,0 uczniów. 22,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,0% mieszkańców Myszyńca w wieku potencjalnej nauki (24,3% kobiet i 27,5% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Myszyniec
  17,3%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,6%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,6%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,1%
  Województwo
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Myszyniec
  20,9%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,1%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 15,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Myszyniec
  3,6%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,1%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 20,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,3%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1462 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 462,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,53
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Myszyniec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 169 Dzieci
 • 87 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 82 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 39 3 lata
 • 39
 • 56 4 lata
 • 56
 • 52 5 lata
 • 52
 • 16 6 lat
 • 16
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 32 4 lata
 • 32
 • 30 5 lata
 • 30
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 21 3 lata
 • 21
 • 24 4 lata
 • 24
 • 22 5 lata
 • 22
 • 10 6 lat
 • 10
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 47 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Myszyńcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Myszyńcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu
  Publiczne
  29 772-16-80
  ul. Dzieci Polskich 1
  07-430 Myszyniec
  1253
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK
  Niepubliczne
  60 610-75-36
  ul. SPORTOWA 37
  07-430 Myszyniec
  ---
 • Szkoły podstawowe w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Myszyniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 530 Uczniowie
 • 259 Kobiety
  (uczniowie)
 • 271 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,6
  Mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 37,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 164,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  164,09
  Mazowieckie
  98,13
  Polska
  95,71
 • 163,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Myszyniec
  163,47
  woj. mazowieckie
  97,07
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Myszyniec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Myszyniec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Myszyńcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Myszyńcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (im. Kazimierza Stefanowicza)
  Publiczna
  29 773-10-13
  29 772-10-13
  ul. Dzieci Polskich 1
  07-430 Myszyniec
  23492-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Myszyniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 92 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,2%
  34,8%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Myszyniec
  23,0
  Województwo
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Myszyniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Myszyniec
  22,8
  Mazowieckie
  17,7
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Myszyńcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Myszyńcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w Myszyńcu
  Publiczna
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. DZIECI POLSKICH 5
  07-430 Myszyniec
  392-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Myszyńcu
  Publiczne
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. DZIECI POLSKICH 5
  07-430 Myszyniec
  391-
  TECHNIKUM w Myszyńcu
  Publiczne
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. Dzieci Polskich 5
  07-430 Myszyniec
  576-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. Dzieci Polskich 5
  07-430 Myszyniec
  116-
  Liceum Profilowane w Myszyńcu
  Publiczne
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. Dzieci Polskich 5
  07-430 Myszyniec
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszyńcu
  Niepubliczne
  60 804-24-12
  ul. Dzieci Polskich 1
  07-430 Myszyniec
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Myszyniec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Myszyniec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Myszyniec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Myszyniec - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Myszyńcu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Myszyńcu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 132 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 165 (uczestnicy: 23 246)
  • seanse filmowe: 103 (uczestnicy: 4 075)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 2 613)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 4 844)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 7 280)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 30)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 580)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 245)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 150)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 36)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 453)
  • inne: 7 (uczestnicy: 1 940)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 99)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 16)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 16)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 4)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 55)
  • inne: 1 (członkowie: 3)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 125)
  • teatralne: 3 (członkowie: 21)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 104)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Myszyńcu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 334 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 679 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Myszyńcu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 64 członków. Zarejestrowano 64 ćwiczących (mężczyźni: 32, kobiety: 32, chłopcy do lat 18: 32, dziewczęta do lat 18: 32). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1), inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Myszyńcu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Myszyńcu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Myszyńca znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Myszyńcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dzwonnica z pocz. XVIII w. (ul. Stacha Konwy 12)dnia 1981-03-30, wykaz dokumentów: A25/81 z 1981-03-30; A-467 z 2005-09-30
  • Kościół z 1915 r. (ul. Stacha Konwy 12)dnia 1981-03-30, wykaz dokumentów: A26/81 z 1981-03-30; A-467 z 2005-09-30
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1986-01-30, wykaz dokumentów: 212 z 1986-01-30; A-532 z 2005-12-07
 • Formy ochrony przyrody w Myszyńcu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Myszyńca znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Myszyńcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Modrzew o obwodzie 135 cm i wysokości 17 m., Data ustanowienia: 1955-01-31, Opis granicy: Nadleśnictwo Myszyniec Leśnictwo Białusny Lasek oddział 76. Działka nr 3067/2 obręb ewidencyjny 1.
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 265 cm i wysokości 23 m., Data ustanowienia: 1974-07-24, Opis granicy: Działka nr 660 obręb 0007 Myszyniec pomiędzy ul. Stefanowicza i Kolejową.

Myszyniec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Myszyńcu odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 118,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 59,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Myszyńcu znajdowało się 28 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrołęckiego.

  Powiat ostrołęcki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Myszyńcu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 3 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Myszyńcu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 118,17 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  118,2
  Mazowieckie
  56,9
  Kraj
  59,9
 • 59,08 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  59,1
  Mazowieckie
  6,9
  Cały kraj
  5,9
 • 88,63 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  88,6
  Województwo
  65,7
  Cały kraj
  69,4
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  50,0
  Mazowieckie
  12,2
  Cała Polska
  9,8
 • 75,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  75,0
  Województwo
  115,4
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 27 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Myszyńcu w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 225,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Myszyniec
  1 225,7 km
  woj. mazowieckie
  762,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 27,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  27,4 km
  Mazowieckie
  4,9 km
  Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Myszyniec przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 53droga krajowa nr 53(Olsztyn - Szczęsne - Klewki - Trękusek - Tylkowo - Pasym - Grom - Jęcznik - Szczytno - Młyńsko - Olszyny - Występ - Rozogi - Dąbrowy - Muszyniec Stary - Myszyniec - Wydmusy - Siarcza Łąka - Kadzidło - Dylewo - Szwendrowy Most - Antonie - Ostrołęka)
  • DW 614droga wojewódzka nr 614( Myszyniec - Surowe - Krukowo - Zaręby - Chorzele)
  • DW 645droga wojewódzka nr 645(Łomża - Stare Kupiski - Nowe Kupiski - Mątwica - Nowogród - Morgownik - Dębniki - Zbójna - Gawrychy - Popiołki - Łyse - Dęby - Myszyniec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Myszyńcu istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 23 Stycznia

  ul. Adama Chętnika

  ul. Akacjowa

  ul. Bartna

  ul. Baśniowa

  ul. Brata Zeno

  ul. Browary

  ul. Bukowa

  ul. Bursztynowa

  ul. Cicha

  ul. Dzieci Polskich

  ul. Dębowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jagodowa

  ul. Kadzidlańska

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Stefanowicza

  ul. Kolejowa

  pl. Konstantego Rynarzewskiego

  ul. Krótka

  ul. Kurpiowska

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Macieja Kikuły

  ul. Mazurska

  ul. Miodowa

  ul. Modra

  ul. Modrzewiowa

  ul. Most Kopański

  ul. Nadrzeczna

  ul. Obwodowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Perłowa

  ul. Piaskowa

  Plac Kardynała Wyszyńskiego

  Plac Wolności

  ul. Poległych

  ul. Prosta

  ul. Przemysłowa

  ul. Pszczela

  ul. Rubinowa

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Stacha Konwy

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Tęczowa

  ul. Wesoła

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wrzosowa

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zawiszy Czarnego

  ul. Zygmunta Padlewskiego

  ul. dr. Stanisława Pawłowskiego

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. Świerkowa

  ul. św. Franciszka