Myszyniec w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Myszyniec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Myszyniec to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Myszyniec.
 • 3 397 Liczba mieszkańców
 • 11,2 km² Powierzchnia
 • 305,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1654 Data założenia
 • 1798 - 1870 , 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 29 Numer kierunkowy
 • WOS Tablice rejestracyjne
 • Elżbieta Abramczyk Burmistrz miasta
Myszyniec na mapie
Identyfikatory
 • 21.349553.3805 Współrzędne GPS
 • 1415084 TERYT (TERC)
 • 0514928 SIMC
Herb miasta Myszyniec
Myszyniec herb

Myszyniec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
07-430Poczta Myszyniec, ul. Stacha Konwy 53

Myszyniec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Myszyńcu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Ostrołęce (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. dr A. Kuklińskiego 3
07-410 Ostrołęka
Urząd Miejski w Myszyńcu
(29) 772-11-41 10
(29) 772-11-41
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

Myszyniec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Myszyniec jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 397, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 12,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Myszyńca zawarli w 2019 roku 24 małżeństw, co odpowiada 7,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Myszyńca jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 1,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Myszyniec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,47 na 1000 mieszkańców Myszyńca. W 2019 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 44,0% dziewczynek i 56,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 425 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 31,5% zgonów w Myszyńcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,7% zgonów w Myszyńcu były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Myszyńca przypada 8.8 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 27 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Myszyńca -18. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,9% mieszkańców Myszyńca jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Myszyńca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 397 Liczba mieszkańców
 • 1 737 Kobiety
 • 1 660 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Myszyńcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Myszyńcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Myszyńcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Myszyńca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Myszyniec
  40,4 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Myszyniec, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Myszyńca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,7%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 37,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Myszyniec
  57,4%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Myszyniec
  9,9%
  Województwo
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  1,9%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 1,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • Miasto
  1,1%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Myszyńcu w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  7,0
  Mazowieckie
  4,9
  Polska
  4,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Miasto
  1,1
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Myszyńcu w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Myszyniec
  -1,5
  woj. mazowieckie
  0,4
  Cały kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Myszyńcu w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Myszyńcu w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Myszyńcu w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Myszyńcu w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,0%
  56,0%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Myszyniec
  7,3
  Mazowieckie
  11,0
  Cały kraj
  9,8
 • 43,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Myszyniec
  43,6
  Mazowieckie
  44,3
  Polska
  39,9
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 425 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 523 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Myszyniec
  3 425 g
  Województwo
  3 410 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 96 Waga 4000g - 4499g
 • 96
 • 309 Waga 3500g - 3999g
 • 309
 • 340 Waga 3000g - 3499g
 • 340
 • 99 Waga 2500g - 2999g
 • 99
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Myszyniec
  1,42
  Mazowieckie
  1,53
  Cała Polska
  1,38
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Myszyniec
  0,70
  Mazowieckie
  0,75
  Polska
  0,67
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,89
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Myszyńcu w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 30 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,0%
  60,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Województwo
  10,7
  Kraj
  10,7
 • 95,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  95,4
  Mazowieckie
  96,8
  Kraj
  109,3
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Myszyniec
  5,2
  Mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Mazowieckie
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrołęckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  31,5%
  Województwo
  32,6%
  Polska
  39,4%
 • 19,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Myszyniec
  19,7%
  Mazowieckie
  26,0%
  Cały kraj
  26,5%
 • 6,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,2%
  woj. mazowieckie
  7,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  5,9
  Cała Polska
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  62,4
  Polska
  70,4
 • 204,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Myszyniec
  204,0
  woj. mazowieckie
  277,2
  Cały kraj
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  254,6
  Polska
  261,3
 • 325,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 365,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 287,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  325,8
  Województwo
  347,0
  Cała Polska
  421,0
 • 40,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 57,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  40,5
  woj. mazowieckie
  54,5
  Cały kraj
  69,5
 • 16,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  16,0
  Mazowieckie
  36,3
  Cała Polska
  35,1
 • 11,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,4
  woj. mazowieckie
  7,7
  Polska
  7,9
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Myszyniec
  1,2%
  Województwo
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 27 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -18 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Myszyńcu w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Myszyniec, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Myszyniec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Myszyńcu oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Myszyńcu to 1 116 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 326 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Myszyńcu to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Myszyńcu to 147,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,25% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,40% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,11% mieszkań posiada łazienkę, 77,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrołęckiego.

  Powiat ostrołęcki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 116 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 326,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  326,20
  woj. mazowieckie
  432,30
  Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 89,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,20 m2
  woj. mazowieckie
  72,40 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,10 m2
  woj. mazowieckie
  31,30 m2
  Cały kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,44 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,44
  woj. mazowieckie
  3,62
  Cała Polska
  3,82
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,07
  woj. mazowieckie
  2,31
  Polska
  2,59
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Myszyniec
  0,69
  Mazowieckie
  0,64
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  3,83
  Mazowieckie
  8,60
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Myszyniec
  6,00
  Mazowieckie
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 22,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  22,96
  woj. mazowieckie
  30,10
  Cały kraj
  21,77
 • 1 920 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 147,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  147,7 m2
  woj. mazowieckie
  83,9 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,57 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,57 m2
  Mazowieckie
  0,72 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 95,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  95,25%
  Województwo
  96,01%
  Cała Polska
  96,93%
 • 91,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Myszyniec
  91,40%
  Województwo
  93,78%
  Cały kraj
  93,92%
 • 86,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  86,11%
  Mazowieckie
  91,84%
  Cały kraj
  91,66%
 • 77,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,78%
  woj. mazowieckie
  87,04%
  Cała Polska
  82,84%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,00%
  Mazowieckie
  57,29%
  Cały kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Myszyniec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Myszyńcu na 1000 mieszkańców pracuje 196osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Myszyńcu wynosiło w 2020 roku 10,0% (11,9% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Myszyńcu wynosiło 4 281,28 PLN, co odpowiada 82.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Myszyńca 131 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 179 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 48.

  64,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Myszyńca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,3% w przemyśle i budownictwie, a 9,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 196 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Myszyniec
  196,0
  Województwo
  316,0
  Kraj
  255,0
 • 9,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,4% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Myszyniec
  10,0%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Myszyńcu w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Myszyńcu w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Myszyńcu w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 281 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Myszyniec
  4 281 PLN
  woj. mazowieckie
  6 248 PLN
  Cała Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Myszyńcu w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 131 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 179 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 48 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 65,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,3% Przemysł i budownictwo
 • 8,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,4% Pozostałe
 • 20,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Myszyńcu w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 671 Pracujący ogółem
 • 396 Kobiety
 • 275 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Myszyńcu w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Myszyniec, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 56,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  56,6
  Mazowieckie
  70,7
  Kraj
  68,0
 • 29,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  29,0
  woj. mazowieckie
  37,7
  Polska
  37,5
 • 105,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  105,4
  woj. mazowieckie
  114,0
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Myszyniec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Myszyńcu w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 363 podmioty gospodarki narodowej, z czego 276 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (20) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (67) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Myszyńcu najwięcej (34) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (352) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,4% (74) podmiotów, a 78,0% (283) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Myszyńcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.1%) oraz Budownictwo (12.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 363 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74 Przemysł i budownictwo
 • 283 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w Myszyńcu w 2020 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Myszyńcu w 2020 roku
 • 276 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 352 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 352
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 363 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 363
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 34 Spółki cywilne ogółem
 • 34
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 276 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 83 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 83
 • 35 Budownictwo
 • 35
 • 34 Transport i gospodarka magazynowa
 • 34
 • 26 Przetwórstwo przemysłowe
 • 26
 • 23 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 23
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Myszyniec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Myszyńcu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 29 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Myszyńcu wynosi 80,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Myszyńca najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,76 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 2,38 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,13 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,02 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Myszyńca.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 29
 • 16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 16
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 8,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,53
  Województwo
  20,31
  Kraj
  19,96
 • 4,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,76
  Województwo
  13,38
  Cała Polska
  12,25
 • 1,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Myszyniec
  1,02
  woj. mazowieckie
  4,46
  Polska
  5,17
 • 2,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,13
  Mazowieckie
  1,80
  Polska
  1,73
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Myszyniec
  0,41
  Województwo
  0,31
  Cały kraj
  0,37
 • 2,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,38
  Województwo
  10,46
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  woj. mazowieckie
  65%
  Polska
  73%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Myszyniec
  76%
  Mazowieckie
  56%
  Cały kraj
  65%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Myszyniec
  60%
  Województwo
  73%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  85%
  Kraj
  87%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Myszyniec
  50%
  Województwo
  42%
  Cała Polska
  54%

Myszyniec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu Myszyńca wyniosła w 2019 roku 63,3 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.6% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu Myszyńca - 22.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.1%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,2 mln złotych, czyli 27,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Myszyńca wyniosła w 2019 roku 58,4 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.7% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (5.4%). W budżecie Myszyńca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 459 złotych na mieszkańca (8,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,3%.
 • Wydatki budżetu w Myszyńcu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Myszyńca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Myszyńca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,6 mln

  4,2 tys(100%)

  39,8 mln

  3,8 tys(100%)

  45,2 mln

  4,3 tys(100%)

  38,9 mln

  3,7 tys(100%)

  44,0 mln

  4,2 tys(100%)

  45,2 mln

  4,3 tys(100%)

  54,3 mln

  5,2 tys(100%)

  63,3 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,1 mln

  3,8 tys(27%)

  12,2 mln

  3,9 tys(30.7%)

  12,5 mln

  3,8 tys(27.6%)

  12,9 mln

  3,8 tys(33.1%)

  12,8 mln

  3,8 tys(29%)

  12,1 mln

  3,6 tys(26.8%)

  12,6 mln

  3,7 tys(23.2%)

  14,3 mln

  4,2 tys(22.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  339(2.4%)

  649,7 tys

  205(1.6%)

  7,0 mln

  2,1 tys(15.6%)

  5,9 mln

  1,8 tys(15.2%)

  6,0 mln

  1,8 tys(13.7%)

  4,9 mln

  1,4 tys(10.9%)

  6,0 mln

  1,8 tys(11.1%)

  10,2 mln

  3,0 tys(16.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  962,7 tys

  307(2.2%)

  799,7 tys

  252(2%)

  763,0 tys

  232(1.7%)

  706,7 tys

  210(1.8%)

  820,1 tys

  242(1.9%)

  815,5 tys

  240(1.8%)

  957,5 tys

  279(1.8%)

  4,6 mln

  1,3 tys(7.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  711(5%)

  2,9 mln

  927(7.4%)

  2,8 mln

  854(6.2%)

  3,0 mln

  880(7.6%)

  2,8 mln

  816(6.3%)

  3,2 mln

  949(7.1%)

  3,6 mln

  1,0 tys(6.6%)

  4,0 mln

  1,2 tys(6.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,8 mln

  1,8 tys(13%)

  6,8 mln

  2,1 tys(17.1%)

  3,0 mln

  911(6.6%)

  1,7 mln

  490(4.2%)

  1,8 mln

  533(4.1%)

  1,7 mln

  488(3.7%)

  8,6 mln

  2,5 tys(15.9%)

  3,6 mln

  1,0 tys(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  2,1 tys(14.7%)

  6,6 mln

  2,1 tys(16.5%)

  6,7 mln

  2,0 tys(14.9%)

  6,9 mln

  2,1 tys(17.8%)

  16,0 mln

  4,7 tys(36.4%)

  1,9 mln

  552(4.1%)

  2,1 mln

  609(3.8%)

  3,2 mln

  944(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  427,1 tys

  136(1%)

  1,2 mln

  369(2.9%)

  404,0 tys

  123(0.9%)

  473,2 tys

  141(1.2%)

  234,2 tys

  69,1(0.5%)

  638,0 tys

  188(1.4%)

  1,1 mln

  329(2.1%)

  2,0 mln

  594(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 mln

  691(4.9%)

  2,7 mln

  863(6.9%)

  4,6 mln

  1,4 tys(10.2%)

  4,1 mln

  1,2 tys(10.6%)

  1,1 mln

  322(2.5%)

  1,0 mln

  300(2.3%)

  1,1 mln

  308(1.9%)

  1,5 mln

  439(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  60,2 tys

  19,2(0.1%)

  111,2 tys

  35,1(0.3%)

  326,7 tys

  99,2(0.7%)

  1,1 mln

  320(2.8%)

  1,3 mln

  390(3%)

  96,4 tys

  28,4(0.2%)

  440,9 tys

  129(0.8%)

  814,5 tys

  238(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  461,0 tys

  147(1%)

  524,6 tys

  165(1.3%)

  675,5 tys

  205(1.5%)

  617,2 tys

  183(1.6%)

  586,5 tys

  173(1.3%)

  561,2 tys

  165(1.2%)

  480,8 tys

  140(0.9%)

  734,4 tys

  215(1.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,6 mln

  4,0 tys(28.2%)

  4,7 mln

  1,5 tys(11.8%)

  4,7 mln

  1,4 tys(10.4%)

  185

  0,1(0%)

  79,0 tys

  23,3(0.2%)

  12,3 tys

  3,6(0%)

  11,8 tys

  3,4(0%)

  495,9 tys

  145(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  104,6 tys

  33,3(0.2%)

  193,0 tys

  60,9(0.5%)

  172,3 tys

  52,3(0.4%)

  292,4 tys

  86,8(0.8%)

  132,0 tys

  38,9(0.3%)

  1,3 mln

  383(2.9%)

  433,0 tys

  126(0.8%)

  215,1 tys

  62,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  59,1 tys

  18,8(0.1%)

  72,7 tys

  22,9(0.2%)

  87,3 tys

  26,5(0.2%)

  91,0 tys

  27,0(0.2%)

  91,3 tys

  26,9(0.2%)

  115,9 tys

  34,1(0.3%)

  146,2 tys

  42,7(0.3%)

  165,7 tys

  48,4(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,7 tys

  1,2(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  107,5 tys

  32,6(0.2%)

  129,5 tys

  38,4(0.3%)

  12,0 tys

  3,6(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  133,5 tys

  39,0(0.2%)

  135,9 tys

  39,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  25,0 tys

  8,0(0.1%)

  146,2 tys

  46,1(0.4%)

  26,7 tys

  8,1(0.1%)

  20,6 tys

  6,1(0.1%)

  79,3 tys

  23,4(0.2%)

  45,6 tys

  13,4(0.1%)

  57,2 tys

  16,7(0.1%)

  135,0 tys

  39,5(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  39,7 tys

  12,7(0.1%)

  47,3 tys

  14,9(0.1%)

  1,3 mln

  387(2.8%)

  825,4 tys

  245(2.1%)

  64,2 tys

  19,0(0.1%)

  71,8 tys

  21,1(0.2%)

  68,0 tys

  19,8(0.1%)

  76,2 tys

  22,3(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  7,0(0.1%)

  481

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  981

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  6,0 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  1,3(0%)

  10,9 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  45,9 tys

  14,6(0.1%)

  73,9 tys

  23,3(0.2%)

  53,5 tys

  16,2(0.1%)

  155,5 tys

  46,2(0.4%)

  102,3 tys

  30,2(0.2%)

  25,7 tys

  7,6(0.1%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Myszyńcu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Myszyńca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Myszyńca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,0 mln

  4,4 tys(100%)

  38,4 mln

  3,6 tys(100%)

  42,3 mln

  4,0 tys(100%)

  42,7 mln

  4,0 tys(100%)

  48,4 mln

  4,6 tys(100%)

  52,7 mln

  5,0 tys(100%)

  56,4 mln

  5,4 tys(100%)

  58,4 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,0 mln

  5,4 tys(36.2%)

  17,7 mln

  5,6 tys(46.2%)

  18,1 mln

  5,5 tys(42.8%)

  18,5 mln

  5,5 tys(43.4%)

  18,9 mln

  5,6 tys(39.1%)

  22,4 mln

  6,6 tys(42.5%)

  20,5 mln

  6,0 tys(36.4%)

  21,0 mln

  6,2 tys(36%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,8 mln

  1,5 tys(10.2%)

  5,3 mln

  1,7 tys(13.7%)

  5,6 mln

  1,7 tys(13.3%)

  5,4 mln

  1,6 tys(12.6%)

  5,9 mln

  1,7 tys(12.2%)

  6,5 mln

  1,9 tys(12.4%)

  7,6 mln

  2,2 tys(13.5%)

  8,6 mln

  2,5 tys(14.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  391,4 tys

  125(0.8%)

  234,6 tys

  74,0(0.6%)

  1,7 mln

  528(4.1%)

  1,9 mln

  558(4.4%)

  2,3 mln

  678(4.8%)

  2,0 mln

  600(3.9%)

  2,7 mln

  785(4.8%)

  3,2 mln

  925(5.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  455,0 tys

  145(1%)

  308,5 tys

  97,3(0.8%)

  396,7 tys

  120(0.9%)

  380,7 tys

  113(0.9%)

  313,2 tys

  92,4(0.6%)

  404,7 tys

  119(0.8%)

  397,8 tys

  116(0.7%)

  2,4 mln

  694(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,8 mln

  2,2 tys(14.5%)

  4,3 mln

  1,4 tys(11.2%)

  2,4 mln

  742(5.8%)

  1,4 mln

  413(3.3%)

  1,1 mln

  336(2.4%)

  1,2 mln

  360(2.3%)

  4,6 mln

  1,3 tys(8.2%)

  1,6 mln

  456(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  1,9 tys(12.6%)

  5,8 mln

  1,8 tys(15.2%)

  6,0 mln

  1,8 tys(14.2%)

  6,1 mln

  1,8 tys(14.2%)

  15,2 mln

  4,5 tys(31.4%)

  986,6 tys

  290(1.9%)

  1,1 mln

  326(2%)

  1,4 mln

  409(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  782,3 tys

  249(1.7%)

  958,4 tys

  302(2.5%)

  1,1 mln

  347(2.7%)

  1,3 mln

  383(3%)

  982,5 tys

  290(2%)

  1,0 mln

  297(1.9%)

  973,1 tys

  284(1.7%)

  1,4 mln

  402(2.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  619,6 tys

  197(1.3%)

  756,7 tys

  239(2%)

  653,3 tys

  198(1.5%)

  489,1 tys

  145(1.1%)

  579,5 tys

  171(1.2%)

  462,8 tys

  136(0.9%)

  521,5 tys

  152(0.9%)

  565,9 tys

  165(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  361(2.4%)

  538,9 tys

  170(1.4%)

  798,9 tys

  243(1.9%)

  665,0 tys

  197(1.6%)

  628,9 tys

  186(1.3%)

  543,6 tys

  160(1%)

  652,8 tys

  191(1.2%)

  558,8 tys

  163(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  217,0 tys

  69,1(0.5%)

  237,0 tys

  74,8(0.6%)

  233,0 tys

  70,7(0.6%)

  200,2 tys

  59,4(0.5%)

  133,4 tys

  39,4(0.3%)

  123,4 tys

  36,3(0.2%)

  86,3 tys

  25,2(0.2%)

  267,1 tys

  78,1(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,8 mln

  2,8 tys(18.7%)

  1,1 mln

  348(2.9%)

  3,8 mln

  1,2 tys(9%)

  5,1 mln

  1,5 tys(11.9%)

  1,2 mln

  341(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  190,9 tys

  55,8(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  33,2 tys

  10,6(0.1%)

  57,4 tys

  18,1(0.1%)

  618

  0,2(0%)

  629,4 tys

  187(1.5%)

  972,6 tys

  287(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,1 tys

  31,9(0.2%)

  180,0 tys

  52,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,7 tys

  1,2(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  107,5 tys

  32,6(0.3%)

  129,5 tys

  38,4(0.3%)

  12,0 tys

  3,6(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  133,5 tys

  39,0(0.2%)

  135,9 tys

  39,7(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 tys

  1,3(0%)

  692

  0,2(0%)

  301

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,0 tys

  73,6(0.5%)

  500,2 tys

  146(0.9%)

  26,4 tys

  7,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  319(2.6%)

  45,9 tys

  13,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  5,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  52,0 tys

  16,4(0.1%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  3,5(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  359(2.8%)

  622,0 tys

  185(1.5%)

  187,8 tys

  55,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Myszyniec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 797 mieszkańców Myszyńca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 393 kobiet oraz 404 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 0,9% wykształcenie policealne, 7,9% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,0% mieszkańców Myszyńca, gimnazjalnym 7,3%, natomiast 30,2% podstawowym ukończonym. 4,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Myszyńca mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Myszyńcu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,3%) oraz średnie zawodowe (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (30,2%) oraz zasadnicze zawodowe (29,9%).

  W roku 2018 w Myszyńcu mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 112 dzieci (49 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Myszyńcu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 25 dzieci (16 dziewczynek oraz 9 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  16,2% mieszkańców Myszyńca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 14,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 362 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 25 oddziałach uczyło się 526 uczniów (265 kobiet oraz 261 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Myszyńcu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 384 uczniów (191 kobiet oraz 193 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 183,28.

  W Myszyńcu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 83 uczniów (53 kobiety oraz 30 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 40 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Myszyńcu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 122 uczniów (87 kobiet oraz 35 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 26 absolwentów.

  W Myszyńcu znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 109 uczniów (35 kobiet oraz 74 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Myszyńcu placówkę miała 1 Technikum, w którym w 3 oddziałach uczyło się 79 uczniów (23 kobiety oraz 56 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Myszyńcu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 40 uczniów (10 kobiet oraz 30 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,4% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 15,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,8 uczniów. 20,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,5% mieszkańców Myszyńca w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 28,7% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,1%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 13,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 24,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  24,7%
  Mazowieckie
  34,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 27,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 21,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 0,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 1,4% Kobiety
  (policealne)
 • 0,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Myszyniec
  7,9%
  Województwo
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 9,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,0%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Myszyniec
  23,0%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  7,3%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 6,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  30,2%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  19,3%
 • 30,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 30,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,6%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 6,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1362 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 362,0
  Województwo
  935,0
  Polska
  873,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,53
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Myszyniec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Dzieci
 • 49 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,8%
  56,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 22 3 lata
 • 22
 • 50 4 lata
 • 50
 • 27 5 lata
 • 27
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 26 4 lata
 • 26
 • 13 5 lata
 • 13
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 15 3 lata
 • 15
 • 24 4 lata
 • 24
 • 14 5 lata
 • 14
 • 6 6 lat
 • 6
 • 71 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 50 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Myszyniec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Dzieci
 • 20 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 24 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 11 3 lata
 • 11
 • 10 4 lata
 • 10
 • 12 5 lata
 • 12
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 7 3 lata
 • 7
 • 3 4 lata
 • 3
 • 6 5 lata
 • 6
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4 lata
 • 7
 • 6 5 lata
 • 6
 • 5 6 lat
 • 5
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Myszyńcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Myszyńcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu
  Publiczne
  29 772-16-80
  ul. Dzieci Polskich 1
  07-430 Myszyniec
  1253
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK
  Niepubliczne
  60 610-75-36
  ul. SPORTOWA 37
  07-430 Myszyniec
  ---
 • Szkoły podstawowe w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Myszyniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 526 Uczniowie
 • 265 Kobiety
  (uczniowie)
 • 261 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci 2016
 • 27 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,0
  Mazowieckie
  17,6
  Polska
  17,3
 •  
 • 656 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 526 angielski
 • 130 niemiecki
 •  
 • 183,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Myszyniec
  183,28
  woj. mazowieckie
  98,96
  Polska
  95,46
 • 182,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Myszyniec
  182,93
  Województwo
  97,33
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Myszyniec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Myszyniec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Myszyńcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Myszyńcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (im. Kazimierza Stefanowicza)
  Publiczna
  29 773-10-13
  29 772-10-13
  ul. Dzieci Polskich 1
  07-430 Myszyniec
  23492-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Myszyniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 83 Uczniowie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 19 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Myszyniec
  20,8
  Mazowieckie
  26,1
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • Wykres - Technika (Myszyniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,1%
  67,9%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  18,2
  Mazowieckie
  23,2
  Kraj
  23,8
 •  
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Myszyniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,0
  Mazowieckie
  18,4
  Cały kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 424 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski192
  • niemiecki192
  • rosyjski40
 • 192 angielski
 • 192 niemiecki
 • 40 rosyjski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Myszyńcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Myszyńcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w Myszyńcu
  Publiczna
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. DZIECI POLSKICH 5
  07-430 Myszyniec
  392-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Myszyńcu
  Publiczne
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. DZIECI POLSKICH 5
  07-430 Myszyniec
  391-
  TECHNIKUM w Myszyńcu
  Publiczne
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. Dzieci Polskich 5
  07-430 Myszyniec
  576-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. Dzieci Polskich 5
  07-430 Myszyniec
  116-
  Liceum Profilowane w Myszyńcu
  Publiczne
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. Dzieci Polskich 5
  07-430 Myszyniec
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszyńcu
  Niepubliczne
  60 804-24-12
  ul. Dzieci Polskich 1
  07-430 Myszyniec
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Myszyniec, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Myszyniec, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Myszyniec, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Myszyniec - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Myszyńcu
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Myszyńcu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Myszyńcu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 29 (uczestnicy: 7 643)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 3 302)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 1 700)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 1 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 180)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 70)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 781)
  • inne: 3 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 56)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 11)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 45)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 107)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 11)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 61)
  • inne: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Myszyńcu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 330 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 679 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Myszyńcu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 64 członków. Zarejestrowano 64 ćwiczących (mężczyźni: 32, kobiety: 32, chłopcy do lat 18: 32, dziewczęta do lat 18: 32). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1), inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Myszyńcu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Myszyńcu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Myszyńca znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Myszyńcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dzwonnica z pocz. XVIII w. (ul. Stacha Konwy 12)dnia 1981-03-30, wykaz dokumentów: A25/81 z 1981-03-30; A-467 z 2005-09-30
  • Kościół z 1915 r. (ul. Stacha Konwy 12)dnia 1981-03-30, wykaz dokumentów: A26/81 z 1981-03-30; A-467 z 2005-09-30
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1986-01-30, wykaz dokumentów: 212 z 1986-01-30; A-532 z 2005-12-07
 • Formy ochrony przyrody w Myszyńcu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Myszyńca znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Myszyńcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Modrzew o obwodzie 135 cm i wysokości 17 m., Data ustanowienia: 1955-01-31, Opis granicy: Nadleśnictwo Myszyniec Leśnictwo Białusny Lasek oddział 76. Działka nr 3067/2 obręb ewidencyjny 1.
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 265 cm i wysokości 23 m., Data ustanowienia: 1974-07-24, Opis granicy: Działka nr 660 obręb 0007 Myszyniec pomiędzy ul. Stefanowicza i Kolejową.

Myszyniec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Myszyńcu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,9 wypadków (więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 29,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w Myszyńcu znajdowało się 28 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrołęckiego.

  Powiat ostrołęcki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Myszyńcu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 1 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Myszyńcu w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 58,88 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  58,9
  Województwo
  54,6
  Cały kraj
  61,5
 • 29,44 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  29,4
  Mazowieckie
  7,7
  Cała Polska
  6,5
 • 29,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  29,4
  Województwo
  60,7
  Kraj
  69,2
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Myszyniec
  50,0
  woj. mazowieckie
  14,2
  Cały kraj
  10,6
 • 50,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  50,0
  Mazowieckie
  111,3
  Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 28 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 27 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Myszyńcu w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 225,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 225,7 km
  Mazowieckie
  658,7 km
  Cały kraj
  496,9 km
 • 26,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  26,6 km
  woj. mazowieckie
  4,3 km
  Cały kraj
  4,1 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Myszyniec przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 53droga krajowa nr 53(Olsztyn - Szczęsne - Klewki - Trękusek - Tylkowo - Pasym - Grom - Jęcznik - Szczytno - Młyńsko - Olszyny - Występ - Rozogi - Dąbrowy - Muszyniec Stary - Myszyniec - Wydmusy - Siarcza Łąka - Kadzidło - Dylewo - Szwendrowy Most - Antonie - Ostrołęka)
  • DW 614droga wojewódzka nr 614( Myszyniec - Surowe - Krukowo - Zaręby - Chorzele)
  • DW 645droga wojewódzka nr 645(Łomża - Stare Kupiski - Nowe Kupiski - Mątwica - Nowogród - Morgownik - Dębniki - Zbójna - Gawrychy - Popiołki - Łyse - Dęby - Myszyniec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Myszyńcu istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 23 Stycznia

  ul. Adama Chętnika

  ul. Akacjowa

  ul. Bartna

  ul. Baśniowa

  ul. Brata Zeno

  ul. Browary

  ul. Bukowa

  ul. Bursztynowa

  ul. Cicha

  ul. Dzieci Polskich

  ul. Dębowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jagodowa

  ul. Kadzidlańska

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Stefanowicza

  ul. Kolejowa

  pl. Konstantego Rynarzewskiego

  ul. Krótka

  ul. Kurpiowska

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Macieja Kikuły

  ul. Mazurska

  ul. Miodowa

  ul. Modra

  ul. Modrzewiowa

  ul. Most Kopański

  ul. Nadrzeczna

  ul. Obwodowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Perłowa

  ul. Piaskowa

  Plac Kardynała Wyszyńskiego

  Plac Wolności

  ul. Poległych

  ul. Prosta

  ul. Przemysłowa

  ul. Pszczela

  ul. Rubinowa

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Stacha Konwy

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Tęczowa

  ul. Wesoła

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wrzosowa

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zawiszy Czarnego

  ul. Zygmunta Padlewskiego

  ul. dr. Stanisława Pawłowskiego

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. Świerkowa

  ul. św. Franciszka