Powiat płoński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat płoński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 87 054 Liczba mieszkańców
 • 1 380 km2 Powierzchnia
 • 64 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,6% Stopa urbanizacji
 • Elżbieta Wiśniewska Starosta
 • ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk Adres starostwa powiatowego
 • WPN Tablice rejestracyjne
Powiat płoński na mapie
Identyfikatory
 • 1420 TERYT (TERC)
Herb powiatu płońskiego
powiat płoński herb

powiat płoński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsk
23 662 32 44
23 662 27 16
ul.Rutkowskiego 16
09-100 Płońsk
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
23 662 15 11
23 662 15 38
ul.1-go Maja 3
09-100 Płońsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku
23 662 73 61
23 662 73 61
ul.Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku
23 662 46 99, 23 662 28 39
23 662 28 39
ul. Sienkiewicza 7a
09-100 Płońsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku
23 662 22 45
23 662 22 45
ul.Zajazd 4
09-100 Płońsk
Starostwo Powiatowe w Płońsku
(23) 662-40-39
(23) 662-38-16
ul. Płocka
09-100 Płońsk

Powiat płoński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat płoński ma 87 054 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 1,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płońskiego w 2050 roku wynosi 78 779, z czego 39 939 to kobiety, a 38 840 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu płońskiego zawarli w 2019 roku 394 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców powiatu płońskiego jest stanu wolnego, 56,5% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat płoński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -117. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,34 na 1000 mieszkańców powiatu płońskiego. W 2019 roku urodziło się 909 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 404 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 36,8% zgonów w powiecie płońskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,8% zgonów w powiecie płońskim były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu płońskiego przypada 11.77 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 903 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 138 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu płońskiego -235. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 14.

  60,4% mieszkańców powiatu płońskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu płońskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 87 054 Liczba mieszkańców
 • 44 224 Kobiety
 • 42 830 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płońskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 78 779 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 39 939 Kobiety
 • 38 840 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie płońskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie płońskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie płońskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu płońskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,3 lat
  Mazowieckie
  41,5 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat płoński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu płońskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat płoński
  27,9%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,5% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,5%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. płoński
  11,4%
  Województwo
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,1%
  Mazowieckie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie płońskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  4,5
  woj. mazowieckie
  4,9
  Cała Polska
  4,8
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,8
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,7
 • 394 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie płońskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -117 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -36 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -81 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,3
  Województwo
  0,4
  Cały kraj
  -0,9
 • -1,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie płońskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie płońskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie płońskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie płońskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 909 Urodzenia żywe
 • 443 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 466 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,4
  woj. mazowieckie
  11,0
  Kraj
  9,8
 • 45,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat płoński
  45,4
  woj. mazowieckie
  46,5
  Kraj
  41,8
 • 16 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16
 • 63 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 63
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 404 g Średnia waga noworodków
 • 3 365 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 442 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat płoński
  3 404 g
  Mazowieckie
  3 399 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 95 Waga 4000g - 4499g
 • 95
 • 309 Waga 3500g - 3999g
 • 309
 • 349 Waga 3000g - 3499g
 • 349
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 14 Waga 1000g - 1499g
 • 14
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,56 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. płoński
  1,56
  woj. mazowieckie
  1,57
  Kraj
  1,42
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,76
  Województwo
  0,76
  Kraj
  0,69
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. płoński
  0,89
  woj. mazowieckie
  1,03
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie płońskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 026 Zgony
 • 479 Kobiety
  (Zgony)
 • 547 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,0%
  80,0%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,8
  woj. mazowieckie
  10,7
  Cała Polska
  10,7
 • 112,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  112,9
  woj. mazowieckie
  96,8
  Polska
  109,3
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,5
  woj. mazowieckie
  3,2
  Polska
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat płoński
  3,9
  Mazowieckie
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płońskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,8%
  Mazowieckie
  34,7%
  Kraj
  40,5%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat płoński
  23,8%
  Województwo
  25,5%
  Cała Polska
  26,4%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. płoński
  7,8%
  Mazowieckie
  8,5%
  Kraj
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,0
  Cały kraj
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,6
  Cała Polska
  72,2
 • 276,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  276,5
  Województwo
  278,2
  Cała Polska
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  257,4
  Kraj
  263,9
 • 427,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 454,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 399,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  427,3
  Mazowieckie
  378,0
  Cały kraj
  437,2
 • 62,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  62,9
  Województwo
  58,3
  Cała Polska
  71,0
 • 20,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat płoński
  20,3
  Mazowieckie
  36,3
  Cały kraj
  34,8
 • 6,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. płoński
  6,8
  Województwo
  7,5
  Kraj
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. płoński
  0,7%
  Mazowieckie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 903 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 507 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 396 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 138 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 656 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 482 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -221 Saldo migracji
 • -140 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -235 Saldo migracji wewnętrznych
 • -149 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -86 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie płońskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat płoński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie płońskim oddano do użytku 322 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie płońskim to 30 713 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,0% na sprzedaż lub wynajem, 4,7% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie płońskim to 4,58 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie płońskim to 101,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,98% mieszkań posiada łazienkę, 73,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,22% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 30 713 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 351,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  351,40
  woj. mazowieckie
  426,20
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 78,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  78,10 m2
  Województwo
  72,30 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat płoński
  27,40 m2
  woj. mazowieckie
  30,80 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,90
  Województwo
  3,62
  Cała Polska
  3,82
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat płoński
  2,85
  woj. mazowieckie
  2,35
  Cała Polska
  2,63
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. płoński
  0,73
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 322 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 3,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. płoński
  3,70
  woj. mazowieckie
  7,96
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 476 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,58 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  4,58
  Mazowieckie
  3,49
  Polska
  3,78
 • 16,95 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  16,95
  Województwo
  27,78
  Kraj
  20,42
 • 32 695 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 101,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  101,5 m2
  Województwo
  82,3 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,38 m2
  Województwo
  0,65 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 91,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat płoński
  91,36%
  Województwo
  95,93%
  Cały kraj
  96,88%
 • 84,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  84,47%
  Mazowieckie
  93,66%
  Cały kraj
  93,83%
 • 79,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat płoński
  79,98%
  Województwo
  91,69%
  Polska
  91,54%
 • 73,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. płoński
  73,47%
  Mazowieckie
  86,80%
  Cała Polska
  82,60%
 • 31,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  31,22%
  Województwo
  56,98%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat płoński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie płońskim na 1000 mieszkańców pracuje 153osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie płońskim wynosiło w 2019 roku 9,1% (11,6% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płońskim wynosiło 4 117,68 PLN, co odpowiada 85.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płońskiego 5 450 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 784 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 666.

  47,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płońskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,5% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 153 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat płoński
  153,0
  Mazowieckie
  309,0
  Cała Polska
  251,0
 • 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,7% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • pow. płoński
  9,1%
  Województwo
  4,4%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie płońskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie płońskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie płońskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 118 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. płoński
  4 118 PLN
  woj. mazowieckie
  5 889 PLN
  Cały kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie płońskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 450 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 784 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 666 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Przemysł i budownictwo
 • 9,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,5% Pozostałe
 • 32,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie płońskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13 374 Pracujący ogółem
 • 7 343 Kobiety
 • 6 031 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie płońskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat płoński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. płoński
  65,5
  woj. mazowieckie
  69,6
  Cały kraj
  66,7
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. płoński
  34,7
  Województwo
  37,0
  Kraj
  36,5
 • 112,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  112,6
  woj. mazowieckie
  113,6
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat płoński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie płońskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 6 804 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 412 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 644 nowe podmioty, a 358 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (798) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (540) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (651) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (358) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie płońskim najwięcej (304) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 528) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (183) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (1 517) podmiotów, a 75,0% (5 104) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie płońskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.8%) oraz Budownictwo (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 6 804 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 183 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 517 Przemysł i budownictwo
 • 5 104 Pozostała działalność
 • 644 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie płońskim w 2019 roku
 • 358 Podmioty wyrejestrowane w powiecie płońskim w 2019 roku
 • 5 412 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 528 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 528
 • 240 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 240
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 6 800 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 800
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 31 Spółdzielnie ogółem
 • 31
 • 375 Spółki handlowe ogółem
 • 375
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 284  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 284
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 304 Spółki cywilne ogółem
 • 304
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 412 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 558 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 558
 • 866 Budownictwo
 • 866
 • 477 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 477
 • 453 Transport i gospodarka magazynowa
 • 453
 • 422 Przetwórstwo przemysłowe
 • 422
 • 296 Pozostała działalność
 • 296
 • 287 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 287
 • 179 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 179
 • 157 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 157
 • 152 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 152
 • 148 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 148
 • 138 Informacja i komunikacja
 • 138
 • 128 Edukacja
 • 128
 • 66 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 66
 • 55 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 55
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie płońskim stwierdzono 1 552 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,80 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie płońskim wynosi 73,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu płońskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,37 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 6,30 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,86 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,79 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 552 Przestępstwa ogółem
 • 1 552
 • 991 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 991
 • 243 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 243
 • 249 Przestępstwa drogowe
 • 249
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 549 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 549
 • 17,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  17,80
  woj. mazowieckie
  21,24
  Cały kraj
  20,75
 • 11,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,37
  woj. mazowieckie
  14,55
  Cały kraj
  13,21
 • 2,79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. płoński
  2,79
  woj. mazowieckie
  4,17
  Cała Polska
  4,88
 • 2,86 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. płoński
  2,86
  Mazowieckie
  1,84
  Kraj
  1,86
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,34
  woj. mazowieckie
  0,34
  Cała Polska
  0,43
 • 6,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. płoński
  6,30
  Województwo
  11,23
  Cała Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  63%
  Kraj
  73%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  66%
  Mazowieckie
  54%
  Polska
  65%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat płoński
  71%
  woj. mazowieckie
  72%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. płoński
  100%
  woj. mazowieckie
  98%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  woj. mazowieckie
  83%
  Polska
  86%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  37%
  Województwo
  40%
  Kraj
  53%

Powiat płoński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu płońskiego wyniosła w 2018 roku 130,6 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.1% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu płońskiego - 37.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (28%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 48,7 mln złotych, czyli 37,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu płońskiego wyniosła w 2018 roku 120,7 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 25.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (25%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.9%). W budżecie powiatu płońskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 186 złotych na mieszkańca (13,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie płońskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  83,2 mln

  933(100%)

  78,1 mln

  877(100%)

  79,1 mln

  890(100%)

  93,1 mln

  1,1 tys(100%)

  81,2 mln

  918(100%)

  90,1 mln

  1,0 tys(100%)

  104,7 mln

  1,2 tys(100%)

  130,6 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,6 mln

  153(16.4%)

  9,5 mln

  107(12.2%)

  8,6 mln

  96,6(10.8%)

  15,6 mln

  176(16.8%)

  10,2 mln

  116(12.6%)

  13,7 mln

  155(15.2%)

  24,8 mln

  283(23.7%)

  49,0 mln

  561(37.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  32,2 mln

  361(38.7%)

  32,2 mln

  362(41.3%)

  32,7 mln

  369(41.4%)

  31,7 mln

  358(34%)

  32,8 mln

  372(40.5%)

  33,8 mln

  384(37.5%)

  35,2 mln

  401(33.6%)

  36,5 mln

  418(28%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,3 mln

  116(12.4%)

  8,4 mln

  93,9(10.7%)

  8,7 mln

  98,5(11.1%)

  9,5 mln

  107(10.2%)

  9,9 mln

  113(12.2%)

  10,1 mln

  115(11.2%)

  10,6 mln

  120(10.1%)

  10,3 mln

  118(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  54,5(5.8%)

  4,0 mln

  45,2(5.2%)

  4,9 mln

  54,8(6.2%)

  5,0 mln

  55,9(5.3%)

  5,3 mln

  60,4(6.6%)

  5,5 mln

  62,7(6.1%)

  9,6 mln

  110(9.2%)

  8,0 mln

  91,3(6.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,5 mln

  50,6(5.4%)

  4,3 mln

  48,0(5.5%)

  4,5 mln

  50,9(5.7%)

  4,9 mln

  55,0(5.2%)

  4,4 mln

  49,7(5.4%)

  4,7 mln

  54,0(5.3%)

  5,7 mln

  64,9(5.4%)

  6,4 mln

  72,7(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,8 mln

  76,1(8.2%)

  7,3 mln

  81,6(9.3%)

  7,2 mln

  81,3(9.1%)

  7,3 mln

  82,5(7.8%)

  7,8 mln

  87,9(9.6%)

  9,7 mln

  110(10.8%)

  3,3 mln

  37,7(3.2%)

  4,9 mln

  56,3(3.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,9 mln

  43,4(4.6%)

  3,4 mln

  38,1(4.3%)

  4,3 mln

  48,4(5.4%)

  5,5 mln

  62,1(5.9%)

  5,5 mln

  62,7(6.8%)

  4,7 mln

  53,0(5.2%)

  3,6 mln

  41,5(3.5%)

  4,1 mln

  47,4(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  50,2(5.4%)

  4,6 mln

  51,8(5.9%)

  4,7 mln

  52,4(5.9%)

  6,2 mln

  70,0(6.7%)

  3,6 mln

  40,5(4.4%)

  5,9 mln

  67,4(6.6%)

  2,8 mln

  31,8(2.7%)

  2,4 mln

  27,8(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  12,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,7(1.6%)

  1,1 mln

  12,7(1.4%)

  1,5 mln

  16,8(1.6%)

  467,6 tys

  5,3(0.6%)

  762,4 tys

  8,7(0.8%)

  905,4 tys

  10,3(0.9%)

  953,7 tys

  10,9(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  402,2 tys

  4,5(0.5%)

  434,7 tys

  4,9(0.6%)

  323,3 tys

  3,6(0.4%)

  272,8 tys

  3,1(0.3%)

  218,2 tys

  2,5(0.3%)

  194,1 tys

  2,2(0.2%)

  298,8 tys

  3,4(0.3%)

  578,4 tys

  6,6(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  502,2 tys

  5,6(0.6%)

  812,7 tys

  9,1(1%)

  231,5 tys

  2,6(0.3%)

  190,8 tys

  2,2(0.2%)

  231,5 tys

  2,6(0.3%)

  292,9 tys

  3,3(0.3%)

  351,5 tys

  4,0(0.3%)

  294,6 tys

  3,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  411,9 tys

  4,6(0.5%)

  334,6 tys

  3,8(0.4%)

  236,0 tys

  2,7(0.3%)

  247,1 tys

  2,8(0.3%)

  231,2 tys

  2,6(0.3%)

  233,3 tys

  2,7(0.3%)

  238,0 tys

  2,7(0.2%)

  273,2 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,9(0.2%)

  250,4 tys

  2,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  49,0 tys

  0,5(0.1%)

  480,4 tys

  5,4(0.6%)

  65,0 tys

  0,7(0.1%)

  73,9 tys

  0,8(0.1%)

  78,9 tys

  0,9(0.1%)

  99,6 tys

  1,1(0.1%)

  93,0 tys

  1,1(0.1%)

  105,0 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  34,5 tys

  0,4(0%)

  77,0 tys

  0,9(0.1%)

  97,5 tys

  1,1(0.1%)

  75,0 tys

  0,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,2 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  78,4 tys

  0,9(0.1%)

  78,5 tys

  0,9(0.1%)

  773

  0,0(0%)

  38,2 tys

  0,4(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,8 tys

  0,1(0%)

  970,7 tys

  10,9(1.2%)

  862,0 tys

  9,7(1.1%)

  161,4 tys

  1,8(0.2%)

  179,9 tys

  2,0(0.2%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  19,4 tys

  0,2(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  47,8

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  220

  0,0(0%)

  72,5 tys

  0,8(0.1%)

  249,2 tys

  2,8(0.3%)

  25,2 tys

  0,3(0%)

  109,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  362,9 tys

  4,1(0.5%)

  4,9 mln

  55,3(5.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie płońskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  84,2 mln

  943(100%)

  81,4 mln

  914(100%)

  78,4 mln

  882(100%)

  88,7 mln

  1,0 tys(100%)

  81,3 mln

  920(100%)

  87,7 mln

  996(100%)

  96,7 mln

  1,1 tys(100%)

  120,7 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  43,0 mln

  482(51.1%)

  42,2 mln

  474(51.9%)

  45,0 mln

  507(57.4%)

  45,8 mln

  517(51.6%)

  47,1 mln

  534(57.9%)

  49,4 mln

  562(56.3%)

  50,1 mln

  571(51.8%)

  50,3 mln

  575(41.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,7 mln

  86,3(9.1%)

  4,0 mln

  45,4(5%)

  1,9 mln

  21,6(2.4%)

  6,2 mln

  70,3(7%)

  2,8 mln

  31,5(3.4%)

  5,1 mln

  57,6(5.8%)

  8,0 mln

  91,2(8.3%)

  30,2 mln

  346(25%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,8 mln

  110(11.7%)

  12,4 mln

  139(15.2%)

  13,1 mln

  147(16.6%)

  13,7 mln

  154(15.4%)

  15,0 mln

  169(18.4%)

  16,2 mln

  184(18.4%)

  17,2 mln

  196(17.8%)

  19,2 mln

  220(15.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  50,7(5.4%)

  3,8 mln

  42,3(4.6%)

  4,8 mln

  53,9(6.1%)

  4,5 mln

  50,3(5%)

  5,0 mln

  56,5(6.1%)

  5,1 mln

  58,4(5.8%)

  9,3 mln

  106(9.6%)

  7,6 mln

  87,3(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  24,0(2.5%)

  2,5 mln

  27,5(3%)

  2,4 mln

  27,3(3.1%)

  2,6 mln

  29,4(2.9%)

  3,1 mln

  34,6(3.8%)

  3,7 mln

  42,7(4.3%)

  2,0 mln

  22,8(2.1%)

  3,1 mln

  35,0(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  35,8(3.8%)

  3,6 mln

  40,5(4.4%)

  3,9 mln

  44,4(5%)

  3,9 mln

  44,4(4.4%)

  3,5 mln

  39,6(4.3%)

  3,1 mln

  34,8(3.5%)

  2,6 mln

  29,1(2.6%)

  2,2 mln

  25,4(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  21,7(2.3%)

  1,3 mln

  14,7(1.6%)

  2,1 mln

  23,9(2.7%)

  2,0 mln

  22,4(2.2%)

  1,1 mln

  12,5(1.4%)

  1,4 mln

  16,2(1.6%)

  1,2 mln

  13,8(1.3%)

  1,7 mln

  19,0(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  21,4(2.3%)

  1,0 mln

  11,4(1.3%)

  997,6 tys

  11,2(1.3%)

  1,1 mln

  12,9(1.3%)

  1,2 mln

  13,3(1.4%)

  1,5 mln

  17,1(1.7%)

  1,4 mln

  16,2(1.5%)

  1,4 mln

  16,1(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,1 mln

  45,7(4.8%)

  2,9 mln

  32,3(3.5%)

  456,6 tys

  5,1(0.6%)

  620,3 tys

  7,0(0.7%)

  406,0 tys

  4,6(0.5%)

  465,3 tys

  5,3(0.5%)

  515,6 tys

  5,9(0.5%)

  545,4 tys

  6,2(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  22,2(2.4%)

  3,2 mln

  36,3(4%)

  708,4 tys

  8,0(0.9%)

  3,2 mln

  35,6(3.6%)

  709,2 tys

  8,0(0.9%)

  535,6 tys

  6,1(0.6%)

  659,2 tys

  7,5(0.7%)

  540,6 tys

  6,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,9(0.3%)

  250,4 tys

  2,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  246,2 tys

  2,8(0.3%)

  2,4 mln

  27,2(3%)

  917,3 tys

  10,3(1.2%)

  170,3 tys

  1,9(0.2%)

  358,9 tys

  4,1(0.4%)

  210,2 tys

  2,4(0.2%)

  241,2 tys

  2,8(0.2%)

  244,3 tys

  2,8(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  37,9(4%)

  1,7 mln

  19,6(2.1%)

  1,4 mln

  16,1(1.8%)

  767,6 tys

  8,7(0.9%)

  529,8 tys

  6,0(0.7%)

  510,9 tys

  5,8(0.6%)

  450,2 tys

  5,1(0.5%)

  232,2 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  167,4 tys

  1,9(0.2%)

  123,7 tys

  1,4(0.2%)

  129,6 tys

  1,5(0.2%)

  125,5 tys

  1,4(0.1%)

  116,8 tys

  1,3(0.1%)

  115,0 tys

  1,3(0.1%)

  114,3 tys

  1,3(0.1%)

  152,4 tys

  1,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  32,0 tys

  0,4(0%)

  46,1 tys

  0,5(0.1%)

  43,4 tys

  0,5(0.1%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  50,6 tys

  0,6(0.1%)

  51,7 tys

  0,6(0.1%)

  96,8 tys

  1,1(0.1%)

  147,9 tys

  1,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,2 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  70,0 tys

  0,8(0.1%)

  119,4 tys

  1,3(0.1%)

  75,0 tys

  0,8(0.1%)

  150,3 tys

  1,7(0.2%)

  156,9 tys

  1,8(0.2%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  21,1 tys

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  3,4(0.4%)

  120,0 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  392,5 tys

  4,4(0.5%)

  3,7 mln

  42,3(4.2%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat płoński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 20 751 mieszkańców powiatu płońskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 090 kobiet oraz 10 661 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 14,3% średnie ogólnokształcące, a 13,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców powiatu płońskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 28,4% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu płońskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie płońskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (27,5%).

  W roku 2018 w powiecie płońskim mieściły się 24 przedszkola, w których do 91 oddziałów uczęszczało 1 624 dzieci (813 dziewczynek oraz 811 chłopców). Dostępne były 1 933 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płońskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 1 011 dzieci (518 dziewczynek oraz 493 chłopców). Dostępnych było 999 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu płońskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 732 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 42 szkoły podstawowe, w których w 444 oddziałach uczyło się 7 260 uczniów (3 500 kobiet oraz 3 760 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie płońskim placówkę miały 43 szkoły podstawowe, w których w 348 oddziałach uczyło się 6 117 uczniów (2 932 kobiety oraz 3 185 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,79.

  W powiecie płońskim znajduje się 12 licea ogólnokształcące, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 742 uczniów (1 097 kobiet oraz 645 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 605 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płońskim placówkę miałp 12 licea ogólnokształcące, w których w 70 oddziałach uczyło się 2 022 uczniów (1 168 kobiet oraz 854 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 612 absolwentów.

  W powiecie płońskim znajdują się 4 Technika, w których w 39 oddziałach uczyło się 930 uczniów (282 kobiety oraz 648 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 246 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płońskim placówkę miało 5 Technik, w których w 39 oddziałach uczyło się 931 uczniów (323 kobiety oraz 608 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 206 absolwentów.

  W powiecie płońskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 416 uczniów (143 kobiety oraz 273 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,2 uczniów. 24,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców powiatu płońskiego w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 30,3% mężczyzn).

 • 11,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,3%
  Mazowieckie
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,3%
  Województwo
  34,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • pow. płoński
  2,0%
  Mazowieckie
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  14,3%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  13,1%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,1%
  Mazowieckie
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat płoński
  5,6%
  Mazowieckie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  28,4%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 29,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,3%
  Mazowieckie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 732 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. płoński
  732,0
  woj. mazowieckie
  935,0
  Polska
  873,0
 • 1,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. płoński
  1,24
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 24Przedszkola
 • 36 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 91 Oddziały
 • 62 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 933 Miejsca
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat płoński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 624 Dzieci
 • 813 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 811 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,1%
  49,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 70 2 lata i mniej
 • 70
 • 371 3 lata
 • 371
 • 413 4 lata
 • 413
 • 410 5 lata
 • 410
 • 347 6 lat
 • 347
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 200 3 lata
 • 200
 • 194 4 lata
 • 194
 • 209 5 lata
 • 209
 • 175 6 lat
 • 175
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 171 3 lata
 • 171
 • 219 4 lata
 • 219
 • 201 5 lata
 • 201
 • 172 6 lat
 • 172
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 1 071 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 147,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 147,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 61,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 8 Oddziały
 • 130 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat płoński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 117 Dzieci
 • 60 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,3%
  48,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 24 3 lata
 • 24
 • 45 4 lata
 • 45
 • 33 5 lata
 • 33
 • 10 6 lat
 • 10
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 22 4 lata
 • 22
 • 17 5 lata
 • 17
 • 5 6 lat
 • 5
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 11 3 lata
 • 11
 • 23 4 lata
 • 23
 • 16 5 lata
 • 16
 • 5 6 lat
 • 5
 •  
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 425 Oddziały
 • 7 162 Uczniowie
 • 3 470 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 692 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 827 Uczniowie w 1 klasie
 • 418 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 409 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 885 Absolwenci 2016
 • 446 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 439 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 98 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,6%
  69,4%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,4
  woj. mazowieckie
  17,6
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,4
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,4
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,9
 • 5,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,2
 •  
 • 600,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 497,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 102,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 38,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 8 647 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski7 075
  • rosyjski1 032
  • niemiecki499
 • 7 075 angielski
 • 1 032 rosyjski
 • 499 niemiecki
 • 41 francuski
 • 1 346 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki522
  • inny813
 • 522 niemiecki
 • 11 angielski
 • 813 inny
 • 39 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 21 angielski
 • 18 rosyjski
 • 4 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 4 angielski
 •  
 • 97,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat płoński
  97,79
  woj. mazowieckie
  98,96
  Cała Polska
  95,46
 • 96,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,16
  Województwo
  97,33
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat płoński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat płoński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 50 Oddziały
 • 1 414 Uczniowie
 • 935 Kobiety
  (uczniowie)
 • 479 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,1%
  33,9%
 • 488 Uczniowie w 1 klasie
 • 335 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 153 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 454 Absolwenci
 • 270 Kobiety
  (absolwenci)
 • 184 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 14 Oddziały
 • 328 Uczniowie
 • 162 Kobiety
  (uczniowie)
 • 166 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 93 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  27,2
  Województwo
  26,1
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 98,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 69,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 930 Uczniowie
 • 282 Kobiety
  (uczniowie)
 • 648 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,3%
  69,7%
 • 267 Uczniowie w 1 klasie
 • 86 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 181 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 246 Absolwenci
 • 95 Kobiety
  (absolwenci)
 • 151 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. płoński
  23,8
  Mazowieckie
  23,2
  Polska
  23,8
 •  
 • 74,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 51,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 404 Uczniowie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie)
 • 265 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,4%
  65,6%
 • 218 Uczniowie w 1 klasie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat płoński
  24,5
  Mazowieckie
  18,4
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,5
 • 25,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,3
 • 12,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 12,0
 •  
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 15,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 957 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 327
  • rosyjski1 002
  • niemiecki487
  • hiszpański76
  • francuski65
 • 2 327 angielski
 • 1 002 rosyjski
 • 487 niemiecki
 • 76 hiszpański
 • 65 francuski
 • 189 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 80 niemiecki
 • 109 inny
 • 17 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 17 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 3Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 27 Oddziały
 • 730 Uczniowie
 • 495 Kobiety
  (uczniowie)
 • 235 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,8%
  32,2%
 • 202 Absolwenci
 • 147 Kobiety
  (absolwenci)
 • 55 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  27,0
  woj. mazowieckie
  21,1
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 27,0 Szkoły policealne ogółem
 • 27,0
 • 27,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 27,0
 •  
 • 16,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat płoński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat płoński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat płoński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie płońskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2019 roku):
  • hotele: 7
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie płońskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie płońskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 474 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 461 (uczestnicy: 63 300)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 2 270)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 5 470)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 10 600)
  • koncerty: 201 (uczestnicy: 16 070)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 57 (uczestnicy: 1 680)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 11 (uczestnicy: 1 940)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 2 250)
  • pokazy teatralne: 52 (uczestnicy: 10 500)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 81 (uczestnicy: 4 020)
  • inne: 8 (uczestnicy: 8 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 35 (członkowie: 1 083)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 171)
  • taneczne: 3 (członkowie: 125)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 107)
  • teatralne: 3 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 9 (członkowie: 199)
  • literackie: 1 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 364)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 56)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 472)
  • teatralne: 3 (członkowie: 50)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 176)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 45)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 51)
  • taneczne: 6 (członkowie: 150)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie płońskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 328 miejscami na widowni. Odbyło się 1 129 seansów, na które przyszło 70 132 widzów, w tym 451 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 29 067 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie płońskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 226 703 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 27 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 267 999 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 80
  • dostępne dla czytelników: 39
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 39
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie płońskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 30 630 wolumenów w tym ziobry specjalne: 225. Odnotowano 496 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 29 279 wolumenów. Odnotowano 1 164 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie płońskim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 900 członków. Zarejestrowano 1 927 ćwiczących (mężczyźni: 1 427, kobiety: 500, chłopcy do lat 18: 809, dziewczęta do lat 18: 432). Aktywnych było 70 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (35), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (63).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie płońskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat płoński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 54 wypadków drogowych w powiecie płońskim odnotowano 21 ofiar śmiertelnych oraz 55 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 61,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 24,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 23,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 62,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie płońskim zarejestrowanych było 88 503 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 60 237 samochodów osobowych (689,1 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 10 828 samochodów ciężarowych (135,2 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 304 autobusów (3,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 992 ciągników siodłowych (11,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 483 motocykli (51,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,5 lat.


  W 2018 roku w powiecie płońskim znajdowały się 23 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 taksówek oraz 17 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 54 Wypadki drogowe
 • 21 Ofiary śmiertelne
 • 55 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie płońskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 61,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat płoński
  61,7
  Mazowieckie
  74,8
  Cały kraj
  82,5
 • 23,99 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. płoński
  24,0
  Województwo
  8,3
  Kraj
  7,5
 • 23,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  23,7
  Województwo
  9,2
  Polska
  9,3
 • 62,14 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat płoński
  62,1
  woj. mazowieckie
  96,4
  Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 88 503 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie płońskim w 2018 roku
 • 60 237 Samochody osobowe
 • 10 828 Samochody ciężarowe
 • 532 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 304 Autobusy
 • 520 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 993 Ciągniki samochodowe
 • 992   Ciągniki siodłowe
 • 11 138 Ciągniki rolnicze
 • 4 483 Motocykle
 • 1 681   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 459 Motorowery
 • 60 237Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Samochody osobowe w powiecie płońskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 689,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. płoński
  689,1
  Województwo
  678,0
  Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 188
  • 1400-1649 kg17 858
  • 1650-1899 kg13 827
  • 1900 kg i więcej12 364
 • 16 188 do 1399 kg
 • 17 858 1400-1649 kg
 • 13 827 1650-1899 kg
 • 12 364 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 153 do 1399 cm3
 • 25 153
 • 31 140 1400-1999 cm3
 • 31 140
 • 3 944 2000 i więcej cm3
 • 3 944
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie płońskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna30 855
  • olej napędowy14 429
  • gaz (LPG)14 646
  • pozostałe307
 • 30 855 benzyna
 • 14 429 olej napędowy
 • 14 646 gaz (LPG)
 • 307 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 531 do 1 roku
 • 531
 • 308 2 lata
 • 308
 • 354 3 lata
 • 354
 • 994 4-5 lat
 • 994
 • 1 615 6-7 lat
 • 1 615
 • 2 233 8-9 lat
 • 2 233
 • 3 805 10-11 lat
 • 3 805
 • 9 797 12-15 lat
 • 9 797
 • 14 906 16-20 lat
 • 14 906
 • 10 407 21-25 lat
 • 10 407
 • 6 420 26-30 lat
 • 6 420
 • 8 867 31 lat i więcej
 • 8 867
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie płońskim
 • pow. płoński
  20,0 lat
  woj. mazowieckie
  16,8 lat
  Polska
  18,3 lat
 • 10 828Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie płońskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 135,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. płoński
  135,2
  Województwo
  126,6
  Cała Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 079 do 999 kg
 • 5 079
 • 3 376 1000-1499 kg
 • 3 376
 • 941 1500-2999 kg
 • 941
 • 82 3000-3499 kg
 • 82
 • 193 3500-4999 kg
 • 193
 • 534 5000-6999 kg
 • 534
 • 300 7000-9999 kg
 • 300
 • 196 10000-14999 kg
 • 196
 • 127 15000 kg i więcej
 • 127
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 224
  • olej napędowy7 508
  • gaz (LPG)785
  • pozostałe311
 • 2 224 benzyna
 • 7 508 olej napędowy
 • 785 gaz (LPG)
 • 311 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 48 do 1 roku
 • 48
 • 44 2 lata
 • 44
 • 56 3 lata
 • 56
 • 229 4-5 lat
 • 229
 • 278 6-7 lat
 • 278
 • 540 8-9 lat
 • 540
 • 712 10-11 lat
 • 712
 • 1 577 12-15 lat
 • 1 577
 • 2 423 16-20 lat
 • 2 423
 • 1 561 21-25 lat
 • 1 561
 • 1 043 26-30 lat
 • 1 043
 • 2 317 31 lat i więcej
 • 2 317
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie płońskim
 • powiat płoński
  20,9 lat
  Mazowieckie
  17,5 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 304Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Autobusy w powiecie płońskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,5
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy289
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe13
 • 2 benzyna
 • 289 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 13 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 11 2 lata
 • 11
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 22 10-11 lat
 • 22
 • 39 12-15 lat
 • 39
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 41 21-25 lat
 • 41
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 95 31 lat i więcej
 • 95
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie płońskim
 • powiat płoński
  23,2 lat
  Mazowieckie
  19,0 lat
  Cała Polska
  21,0 lat
 • 992Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie płońskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 11,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,3
  Województwo
  19,3
  Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy926
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe58
 • 5 benzyna
 • 926 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 58 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 18 4-5 lat
 • 18
 • 49 6-7 lat
 • 49
 • 53 8-9 lat
 • 53
 • 115 10-11 lat
 • 115
 • 236 12-15 lat
 • 236
 • 194 16-20 lat
 • 194
 • 135 21-25 lat
 • 135
 • 90 26-30 lat
 • 90
 • 98 31 lat i więcej
 • 98
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie płońskim
 • Tutaj
  17,9 lat
  Województwo
  9,4 lat
  Cały kraj
  12,0 lat
 • 4 483Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Motocykle w powiecie płońskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 51,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  51,3
  Województwo
  36,2
  Cały kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 25 2 lata
 • 25
 • 79 3 lata
 • 79
 • 53 4-5 lat
 • 53
 • 87 6-7 lat
 • 87
 • 117 8-9 lat
 • 117
 • 170 10-11 lat
 • 170
 • 303 12-15 lat
 • 303
 • 352 16-20 lat
 • 352
 • 216 21-25 lat
 • 216
 • 476 26-30 lat
 • 476
 • 2 590 31 lat i więcej
 • 2 590
 • 27,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie płońskim
 • Tutaj
  27,5 lat
  woj. mazowieckie
  21,5 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 23 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie płońskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 168,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  168,1 km
  woj. mazowieckie
  561,2 km
  Polska
  444,7 km
 • 2,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,7 km
  Mazowieckie
  3,7 km
  Cały kraj
  3,6 km
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba taksówek