Powiat płoński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat płoński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 87 662 Liczba mieszkańców
 • 1 380 km2 Powierzchnia
 • 64 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,6% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Stopla Starosta
 • ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk Adres starostwa powiatowego
 • WPN Tablice rejestracyjne
Powiat płoński na mapie
Identyfikatory
 • 1420 TERYT (TERC)
Herb powiatu płońskiego
powiat płoński herb

powiat płoński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsk
23 662 32 44
23 662 27 16
ul.Rutkowskiego 16
09-100 Płońsk
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
23 662 15 11
23 662 15 38
ul.1-go Maja 3
09-100 Płońsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku
23 662 73 61
23 662 73 61
ul.Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku
23 662 46 99, 23 662 28 39
23 662 28 39
ul. Sienkiewicza 7a
09-100 Płońsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku
23 662 22 45
23 662 22 45
ul.Zajazd 4
09-100 Płońsk
Starostwo Powiatowe w Płońsku
(23) 662-40-39
(23) 662-38-16
ul. Płocka
09-100 Płońsk

Powiat płoński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat płoński ma 87 662 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płońskiego w 2050 roku wynosi 78 779, z czego 39 939 to kobiety, a 38 840 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu płońskiego zawarli w 2017 roku 419 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców powiatu płońskiego jest stanu wolnego, 56,5% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat płoński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -176. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,00 na 1000 mieszkańców powiatu płońskiego. W 2017 roku urodziło się 852 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 39,7% zgonów w powiecie płońskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,4% zgonów w powiecie płońskim były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu płońskiego przypada 12.11 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 821 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 914 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu płońskiego -93. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.

  61,5% mieszkańców powiatu płońskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu płońskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 87 662 Liczba mieszkańców
 • 44 479 Kobiety
 • 43 183 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płońskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 78 779 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 39 939 Kobiety
 • 38 840 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie płońskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie płońskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie płońskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu płońskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,8 lat
  Mazowieckie
  41,2 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat płoński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu płońskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. płoński
  27,9%
  Województwo
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,5%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,4%
  Mazowieckie
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,1%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie płońskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,8
  Województwo
  5,1
  Cały kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,8
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 419 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie płońskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -176 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -53 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -123 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat płoński
  -2,0
  woj. mazowieckie
  0,9
  Kraj
  -0,0
 • -0,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie płońskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie płońskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie płońskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie płońskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 852 Urodzenia żywe
 • 419 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 433 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat płoński
  9,7
  Mazowieckie
  11,5
  Cała Polska
  10,5
 • 41,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. płoński
  41,8
  woj. mazowieckie
  48,2
  Kraj
  44,2
 • 14.94 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.94
 • 58.99 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58.99
 • 88.41 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.41
 • 83.6 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83.6
 • 28.64 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.64
 • 5.57 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.57
 • 3 412 g Średnia waga noworodków
 • 3 347 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 475 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 412 g
  Województwo
  3 405 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 89 Waga 4000g - 4499g
 • 89
 • 280 Waga 3500g - 3999g
 • 280
 • 305 Waga 3000g - 3499g
 • 305
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. płoński
  1,40
  woj. mazowieckie
  1,57
  Cała Polska
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  woj. mazowieckie
  0,76
  Cała Polska
  0,71
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,83
  woj. mazowieckie
  1,08
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie płońskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 066 Zgony
 • 483 Kobiety
  (Zgony)
 • 583 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,3%
  54,7%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,1
  woj. mazowieckie
  10,2
  Polska
  10,1
 • 123,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat płoński
  123,5
  Mazowieckie
  92,1
  Cała Polska
  101,5
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,2
  woj. mazowieckie
  3,3
  Cały kraj
  4,0
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. płoński
  4,1
  Mazowieckie
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płońskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. płoński
  41,3%
  Mazowieckie
  45,4%
  Kraj
  45,7%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,1%
  Województwo
  26,7%
  Polska
  26,7%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,9%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  1,3
  Polska
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  74,2
  Cały kraj
  74,3
 • 258,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat płoński
  258,0
  Województwo
  275,0
  Cały kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,5
  Cała Polska
  261,6
 • 482,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 529,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 433,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat płoński
  482,0
  Mazowieckie
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 118,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 70,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 163,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. płoński
  118,4
  Województwo
  92,2
  Kraj
  87,7
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. płoński
  29,0
  Mazowieckie
  35,2
  Polska
  31,8
 • 6,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,7
  woj. mazowieckie
  7,6
  Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,6%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 821 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 456 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 365 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 914 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 492 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 422 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -80 Saldo migracji
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -53 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -93 Saldo migracji wewnętrznych
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -57 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie płońskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat płoński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie płońskim oddano do użytku 304 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,47 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie płońskim to 30 176 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 66,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 33,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie płońskim to 4,39 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie płońskim to 87,70 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,61% mieszkań posiada łazienkę, 72,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,38% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 30 176 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 343,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat płoński
  343,30
  woj. mazowieckie
  415,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 77,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  77,80 m2
  Województwo
  72,00 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat płoński
  26,70 m2
  woj. mazowieckie
  29,90 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. płoński
  3,90
  Województwo
  3,63
  Kraj
  3,82
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. płoński
  2,91
  woj. mazowieckie
  2,41
  Cały kraj
  2,69
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,75
  Mazowieckie
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 304 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,47 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  3,47
  Województwo
  6,92
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 180 Użytek własny
 • 3 Sprzedaż lub wynajem
 • 98,4%
  1,6%
 • 1 335 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,39
  Województwo
  3,55
  Kraj
  3,91
 • 15,23 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  15,23
  Województwo
  24,57
  Kraj
  18,14
 • 26 673 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 87,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat płoński
  87,7 m2
  Województwo
  84,7 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,30 m2
  Mazowieckie
  0,59 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat płoński
  91,19%
  Województwo
  95,77%
  Polska
  96,79%
 • 84,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. płoński
  84,18%
  Mazowieckie
  93,42%
  Cała Polska
  93,66%
 • 79,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  79,61%
  Województwo
  91,38%
  Cała Polska
  91,31%
 • 72,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat płoński
  72,98%
  Mazowieckie
  86,29%
  Cała Polska
  82,12%
 • 31,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. płoński
  31,38%
  Województwo
  57,68%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat płoński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie płońskim na 1000 mieszkańców pracuje 151 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie płońskim wynosiło w 2017 roku 10,5% (12,8% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płońskim wynosiło 3 866,14 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płońskiego 5 450 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 784 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 666.

  48,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płońskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,1% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. płoński
  151,0
  woj. mazowieckie
  305,0
  Cały kraj
  247,0
 • 10,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,8% Kobiety
 • 8,5% Mężczyźni
 • pow. płoński
  10,5%
  woj. mazowieckie
  5,6%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie płońskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie płońskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie płońskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 866 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. płoński
  3 866 PLN
  Województwo
  5 524 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie płońskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 450 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 784 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 666 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 48,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 53,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Przemysł i budownictwo
 • 9,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,3% Pozostałe
 • 31,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie płońskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 275 Pracujący ogółem
 • 7 216 Kobiety
 • 6 059 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat płoński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,7
  woj. mazowieckie
  66,4
  Polska
  63,4
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  32,3
  woj. mazowieckie
  35,0
  Cały kraj
  34,0
 • 106,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  106,7
  woj. mazowieckie
  111,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat płoński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie płońskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 425 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 046 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 540 nowych podmiotów, a 526 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (798) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (540) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (651) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (445) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie płońskim najwięcej (296) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 150) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (204) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,6% (1 388) podmiotów, a 75,2% (4 833) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie płońskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.1%) oraz Budownictwo (14.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 425 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 204 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 388 Przemysł i budownictwo
 • 4 833 Pozostała działalność
 • 540 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie płońskim w 2017 roku
 • 526 Podmioty wyrejestrowane w powiecie płońskim w 2017 roku
 • 5 046 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 150 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 150
 • 236 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 236
 • 36 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 36
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 6 422 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 422
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 46 Spółdzielnie ogółem
 • 46
 • 383 Spółki handlowe ogółem
 • 383
 • 38  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 296  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 296
 • 37    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 37
 • 295 Spółki cywilne ogółem
 • 295
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 046 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 571 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 571
 • 724 Budownictwo
 • 724
 • 422 Przetwórstwo przemysłowe
 • 422
 • 418 Transport i gospodarka magazynowa
 • 418
 • 395 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 395
 • 274 Pozostała działalność
 • 274
 • 249 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 249
 • 181 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 181
 • 170 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 170
 • 159 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 159
 • 134 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 134
 • 122 Edukacja
 • 122
 • 95 Informacja i komunikacja
 • 95
 • 58 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 58
 • 43 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 43
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie płońskim stwierdzono 2 272 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,88 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie płońskim wynosi 83,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu płońskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 14,63 (wykrywalność 97%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,09 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,61 (42%), drogowe - 2,57 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 272 Przestępstwa ogółem
 • 2 272
 • 710 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 710
 • 1 284 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 284
 • 226 Przestępstwa drogowe
 • 226
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 580 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 580
 • 25,88 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. płoński
  25,88
  woj. mazowieckie
  19,35
  Cała Polska
  19,62
 • 8,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. płoński
  8,09
  Mazowieckie
  13,22
  Kraj
  12,07
 • 14,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,63
  woj. mazowieckie
  3,63
  Cała Polska
  4,94
 • 2,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. płoński
  2,57
  Województwo
  1,78
  Cała Polska
  1,78
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,24
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,49
 • 6,61 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,61
  Mazowieckie
  10,51
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat płoński
  83%
  woj. mazowieckie
  60%
  Cały kraj
  72%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. płoński
  52%
  woj. mazowieckie
  49%
  Kraj
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  98%
  woj. mazowieckie
  74%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  98%
  Kraj
  99%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  76%
  Mazowieckie
  84%
  Kraj
  84%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  42%
  Województwo
  37%
  Cała Polska
  52%

Powiat płoński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu płońskiego wyniosła w 2016 roku 90,1 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu płońskiego - 37.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,1 mln złotych, czyli 14,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu płońskiego wyniosła w 2016 roku 87,7 mln złotych, co daje 996 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (56.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.4%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5.8%). W budżecie powiatu płońskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 149 złotych na mieszkańca (15,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie płońskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,0 mln

  872(100%)

  78,4 mln

  875(100%)

  83,2 mln

  933(100%)

  78,1 mln

  877(100%)

  79,1 mln

  890(100%)

  93,1 mln

  1,1 tys(100%)

  81,2 mln

  918(100%)

  90,1 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,4 mln

  303(34.8%)

  28,3 mln

  325(36.2%)

  32,2 mln

  361(38.7%)

  32,2 mln

  362(41.3%)

  32,7 mln

  369(41.4%)

  31,7 mln

  358(34%)

  32,8 mln

  372(40.5%)

  33,8 mln

  384(37.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,1 mln

  207(23.8%)

  15,1 mln

  173(19.2%)

  13,6 mln

  153(16.4%)

  9,5 mln

  107(12.2%)

  8,6 mln

  96,6(10.8%)

  15,6 mln

  176(16.8%)

  10,2 mln

  116(12.6%)

  13,7 mln

  155(15.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,8 mln

  88,9(10.2%)

  8,9 mln

  102(11.3%)

  10,3 mln

  116(12.4%)

  8,4 mln

  93,9(10.7%)

  8,7 mln

  98,5(11.1%)

  9,5 mln

  107(10.2%)

  9,9 mln

  113(12.2%)

  10,1 mln

  115(11.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  77,0(8.8%)

  6,7 mln

  76,8(8.5%)

  6,8 mln

  76,1(8.2%)

  7,3 mln

  81,6(9.3%)

  7,2 mln

  81,3(9.1%)

  7,3 mln

  82,5(7.8%)

  7,8 mln

  87,9(9.6%)

  9,7 mln

  110(10.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  33,0(3.8%)

  3,3 mln

  37,6(4.2%)

  4,5 mln

  50,2(5.4%)

  4,6 mln

  51,8(5.9%)

  4,7 mln

  52,4(5.9%)

  6,2 mln

  70,0(6.7%)

  3,6 mln

  40,5(4.4%)

  5,9 mln

  67,4(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  43,6(5%)

  4,0 mln

  45,5(5.1%)

  4,9 mln

  54,5(5.8%)

  4,0 mln

  45,2(5.2%)

  4,9 mln

  54,8(6.2%)

  5,0 mln

  55,9(5.3%)

  5,3 mln

  60,4(6.6%)

  5,5 mln

  62,7(6.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,8 mln

  44,0(5.1%)

  4,3 mln

  49,6(5.5%)

  4,5 mln

  50,6(5.4%)

  4,3 mln

  48,0(5.5%)

  4,5 mln

  50,9(5.7%)

  4,9 mln

  55,0(5.2%)

  4,4 mln

  49,7(5.4%)

  4,7 mln

  54,0(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  33,2(3.8%)

  4,0 mln

  45,4(5%)

  3,9 mln

  43,4(4.6%)

  3,4 mln

  38,1(4.3%)

  4,3 mln

  48,4(5.4%)

  5,5 mln

  62,1(5.9%)

  5,5 mln

  62,7(6.8%)

  4,7 mln

  53,0(5.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  843,2 tys

  9,7(1.1%)

  838,0 tys

  9,6(1.1%)

  1,1 mln

  12,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,7(1.6%)

  1,1 mln

  12,7(1.4%)

  1,5 mln

  16,8(1.6%)

  467,6 tys

  5,3(0.6%)

  762,4 tys

  8,7(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  349,1 tys

  4,0(0.5%)

  704,8 tys

  8,1(0.9%)

  502,2 tys

  5,6(0.6%)

  812,7 tys

  9,1(1%)

  231,5 tys

  2,6(0.3%)

  190,8 tys

  2,2(0.2%)

  231,5 tys

  2,6(0.3%)

  292,9 tys

  3,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,2 tys

  2,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  221,8 tys

  2,5(0.3%)

  495,6 tys

  5,7(0.6%)

  411,9 tys

  4,6(0.5%)

  334,6 tys

  3,8(0.4%)

  236,0 tys

  2,7(0.3%)

  247,1 tys

  2,8(0.3%)

  231,2 tys

  2,6(0.3%)

  233,3 tys

  2,7(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  287,3 tys

  3,3(0.4%)

  426,6 tys

  4,9(0.5%)

  402,2 tys

  4,5(0.5%)

  434,7 tys

  4,9(0.6%)

  323,3 tys

  3,6(0.4%)

  272,8 tys

  3,1(0.3%)

  218,2 tys

  2,5(0.3%)

  194,1 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  14,5(1.7%)

  1,1 mln

  13,0(1.4%)

  49,0 tys

  0,5(0.1%)

  480,4 tys

  5,4(0.6%)

  65,0 tys

  0,7(0.1%)

  73,9 tys

  0,8(0.1%)

  78,9 tys

  0,9(0.1%)

  99,6 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  34,5 tys

  0,4(0%)

  77,0 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  87,3 tys

  1,0(0.1%)

  12,8 tys

  0,1(0%)

  970,7 tys

  10,9(1.2%)

  862,0 tys

  9,7(1.1%)

  161,4 tys

  1,8(0.2%)

  179,9 tys

  2,0(0.2%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  90,8 tys

  1,0(0.1%)

  80,0 tys

  0,9(0.1%)

  78,4 tys

  0,9(0.1%)

  78,5 tys

  0,9(0.1%)

  773

  0,0(0%)

  38,2 tys

  0,4(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  559,7 tys

  6,4(0.7%)

  118,3 tys

  1,4(0.2%)

  220

  0,0(0%)

  72,5 tys

  0,8(0.1%)

  249,2 tys

  2,8(0.3%)

  25,2 tys

  0,3(0%)

  109,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  362,9 tys

  4,1(0.5%)

  4,9 mln

  55,3(5.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie płońskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,3 mln

  817(100%)

  80,2 mln

  896(100%)

  84,2 mln

  943(100%)

  81,4 mln

  914(100%)

  78,4 mln

  882(100%)

  88,7 mln

  1,0 tys(100%)

  81,3 mln

  920(100%)

  87,7 mln

  996(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,0 mln

  459(56.2%)

  40,7 mln

  468(50.8%)

  43,0 mln

  482(51.1%)

  42,2 mln

  474(51.9%)

  45,0 mln

  507(57.4%)

  45,8 mln

  517(51.6%)

  47,1 mln

  534(57.9%)

  49,4 mln

  562(56.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,2 mln

  93,4(11.4%)

  8,7 mln

  99,4(10.8%)

  9,8 mln

  110(11.7%)

  12,4 mln

  139(15.2%)

  13,1 mln

  147(16.6%)

  13,7 mln

  154(15.4%)

  15,0 mln

  169(18.4%)

  16,2 mln

  184(18.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  41,0(5%)

  3,7 mln

  42,6(4.6%)

  4,5 mln

  50,7(5.4%)

  3,8 mln

  42,3(4.6%)

  4,8 mln

  53,9(6.1%)

  4,5 mln

  50,3(5%)

  5,0 mln

  56,5(6.1%)

  5,1 mln

  58,4(5.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,1 mln

  70,2(8.6%)

  11,1 mln

  128(13.9%)

  7,7 mln

  86,3(9.1%)

  4,0 mln

  45,4(5%)

  1,9 mln

  21,6(2.4%)

  6,2 mln

  70,3(7%)

  2,8 mln

  31,5(3.4%)

  5,1 mln

  57,6(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  30,4(3.7%)

  2,2 mln

  25,4(2.8%)

  2,1 mln

  24,0(2.5%)

  2,5 mln

  27,5(3%)

  2,4 mln

  27,3(3.1%)

  2,6 mln

  29,4(2.9%)

  3,1 mln

  34,6(3.8%)

  3,7 mln

  42,7(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  26,9(3.3%)

  2,9 mln

  33,3(3.6%)

  3,2 mln

  35,8(3.8%)

  3,6 mln

  40,5(4.4%)

  3,9 mln

  44,4(5%)

  3,9 mln

  44,4(4.4%)

  3,5 mln

  39,6(4.3%)

  3,1 mln

  34,8(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  425,8 tys

  4,9(0.6%)

  377,9 tys

  4,3(0.5%)

  1,9 mln

  21,4(2.3%)

  1,0 mln

  11,4(1.3%)

  997,6 tys

  11,2(1.3%)

  1,1 mln

  12,9(1.3%)

  1,2 mln

  13,3(1.4%)

  1,5 mln

  17,1(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  11,6(1.4%)

  1,8 mln

  20,4(2.2%)

  1,9 mln

  21,7(2.3%)

  1,3 mln

  14,7(1.6%)

  2,1 mln

  23,9(2.7%)

  2,0 mln

  22,4(2.2%)

  1,1 mln

  12,5(1.4%)

  1,4 mln

  16,2(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  16,9(2.1%)

  2,6 mln

  29,5(3.2%)

  2,0 mln

  22,2(2.4%)

  3,2 mln

  36,3(4%)

  708,4 tys

  8,0(0.9%)

  3,2 mln

  35,6(3.6%)

  709,2 tys

  8,0(0.9%)

  535,6 tys

  6,1(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  36,5(4.5%)

  3,2 mln

  37,1(4%)

  3,4 mln

  37,9(4%)

  1,7 mln

  19,6(2.1%)

  1,4 mln

  16,1(1.8%)

  767,6 tys

  8,7(0.9%)

  529,8 tys

  6,0(0.7%)

  510,9 tys

  5,8(0.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  756,0 tys

  8,7(1.1%)

  1,3 mln

  15,1(1.6%)

  4,1 mln

  45,7(4.8%)

  2,9 mln

  32,3(3.5%)

  456,6 tys

  5,1(0.6%)

  620,3 tys

  7,0(0.7%)

  406,0 tys

  4,6(0.5%)

  465,3 tys

  5,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,2 tys

  2,8(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  844,8 tys

  9,7(1.1%)

  246,2 tys

  2,8(0.3%)

  2,4 mln

  27,2(3%)

  917,3 tys

  10,3(1.2%)

  170,3 tys

  1,9(0.2%)

  358,9 tys

  4,1(0.4%)

  210,2 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,0 tys

  7,6(0.9%)

  250,0 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  3,4(0.4%)

  120,0 tys

  1,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  129,6 tys

  1,5(0.2%)

  206,6 tys

  2,4(0.3%)

  167,4 tys

  1,9(0.2%)

  123,7 tys

  1,4(0.2%)

  129,6 tys

  1,5(0.2%)

  125,5 tys

  1,4(0.1%)

  116,8 tys

  1,3(0.1%)

  115,0 tys

  1,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  81,9 tys

  0,9(0.1%)

  72,1 tys

  0,8(0.1%)

  32,0 tys

  0,4(0%)

  46,1 tys

  0,5(0.1%)

  43,4 tys

  0,5(0.1%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  50,6 tys

  0,6(0.1%)

  51,7 tys

  0,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  80,0 tys

  0,9(0.1%)

  80,0 tys

  0,9(0.1%)

  70,0 tys

  0,8(0.1%)

  119,4 tys

  1,3(0.1%)

  75,0 tys

  0,8(0.1%)

  150,3 tys

  1,7(0.2%)

  156,9 tys

  1,8(0.2%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  559,7 tys

  6,4(0.8%)

  118,3 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  392,5 tys

  4,4(0.5%)

  3,7 mln

  42,3(4.2%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat płoński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 21 497 mieszkańców powiatu płońskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 454 kobiet oraz 11 043 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 14,3% średnie ogólnokształcące, a 13,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców powiatu płońskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 28,4% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu płońskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie płońskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (27,5%).

  16,0% mieszkańców powiatu płońskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 665 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,72.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 101,78.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,5% mieszkańców powiatu płońskiego w wieku potencjalnej nauki (31,8% kobiet i 31,2% mężczyzn).

 • 11,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. płoński
  11,3%
  Mazowieckie
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,9% W miastach
  (wyższe)
 • 8,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,3%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,0%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 14,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  14,3%
  Mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat płoński
  13,1%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,1%
  Mazowieckie
  17,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,6%
  Mazowieckie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 28,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. płoński
  28,4%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 29,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 33,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. płoński
  2,3%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 665 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  665,0
  woj. mazowieckie
  880,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat płoński
  1,34
  woj. mazowieckie
  0,95
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 117,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 116,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 57,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 22,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  99,72
  Województwo
  100,57
  Polska
  96,62
 • 96,61 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,61
  Województwo
  95,87
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat płoński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat płoński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. płoński
  17,0
  Mazowieckie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 442,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 387,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 101,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat płoński
  101,78
  Mazowieckie
  105,11
  Polska
  100,01
 • 95,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  95,37
  woj. mazowieckie
  95,78
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat płoński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat płoński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat płoński
  20,0
  Mazowieckie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 246,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 182,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie płońskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. płoński
  28,0
  Województwo
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 28 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 28
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 99,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 68,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 75,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 53,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat płoński
  25,0
  woj. mazowieckie
  20,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 25 Szkoły policealne ogółem
 • 25
 • 25 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 25
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat płoński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat płoński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat płoński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie płońskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • hotele: 7
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie płońskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie płońskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 474 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 507 (uczestnicy: 58 621)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 20 (uczestnicy: 3 940)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 7 500)
  • koncerty: 216 (uczestnicy: 12 940)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 66 (uczestnicy: 5 850)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 1 395)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 740)
  • pokazy teatralne: 67 (uczestnicy: 9 540)
  • warsztaty: 73 (uczestnicy: 876)
  • inne: 29 (uczestnicy: 15 540)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 1 127)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 90)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 116)
  • teatralne: 4 (członkowie: 53)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 12 (członkowie: 282)
  • literackie: 2 (członkowie: 13)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 435)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 58)
  • inne: 4 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 431)
  • teatralne: 3 (członkowie: 55)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 158)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 38)
  • taneczne: 5 (członkowie: 150)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie płońskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 328 miejscami na widowni. Odbyło się 1 118 seansów, na które przyszło 62 820 widzów, w tym 309 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 25 558 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie płońskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 240 336 wolumenów oraz 34 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 27 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 267 999 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 86
  • dostępne dla czytelników: 54
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 54
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie płońskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 31 261 wolumenów w tym ziobry specjalne: 386. Odnotowano 534 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 29 279 wolumenów. Odnotowano 1 164 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie płońskim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 900 członków. Zarejestrowano 1 927 ćwiczących (mężczyźni: 1 427, kobiety: 500, chłopcy do lat 18: 809, dziewczęta do lat 18: 432). Aktywnych było 70 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (35), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (63).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie płońskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat płoński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 72 wypadków drogowych w powiecie płońskim odnotowano 19 ofiar śmiertelnych oraz 117 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 81,9 wypadków (więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 21,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 22,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 140,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie płońskim zarejestrowanych było 83 038 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 56 041 samochodów osobowych (637,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 10 446 samochodów ciężarowych (129,4 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 267 autobusów (3,0 - mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski), 926 ciągników siodłowych (10,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 121 motocykli (46,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,8 lat.


  W 2017 roku w powiecie płońskim znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 22 taksówki oraz 22 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 72 Wypadki drogowe
 • 19 Ofiary śmiertelne
 • 117 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie płońskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. płoński
  81,9
  Województwo
  76,0
  Polska
  87,6
 • 21,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. płoński
  21,6
  woj. mazowieckie
  9,5
  Polska
  7,9
 • 22,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. płoński
  22,9
  Województwo
  11,4
  Cała Polska
  10,6
 • 140,90 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat płoński
  140,9
  Mazowieckie
  109,9
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 83 038 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie płońskim w 2016 roku
 • 56 041 Samochody osobowe
 • 10 446 Samochody ciężarowe
 • 535 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 267 Autobusy
 • 453 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 927 Ciągniki samochodowe
 • 926   Ciągniki siodłowe
 • 10 783 Ciągniki rolnicze
 • 4 121 Motocykle
 • 1 557   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 195 Motorowery
 • 56 041Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Samochody osobowe w powiecie płońskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 637,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  637,5
  Województwo
  620,5
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 595
  • 1400-1649 kg17 445
  • 1650-1899 kg12 250
  • 1900 kg i więcej9 751
 • 16 595 do 1399 kg
 • 17 445 1400-1649 kg
 • 12 250 1650-1899 kg
 • 9 751 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 330 do 1399 cm3
 • 24 330
 • 28 319 1400-1999 cm3
 • 28 319
 • 3 392 2000 i więcej cm3
 • 3 392
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie płońskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 425
  • olej napędowy12 529
  • gaz (LPG)13 933
  • pozostałe154
 • 29 425 benzyna
 • 12 529 olej napędowy
 • 13 933 gaz (LPG)
 • 154 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 378 do 1 roku
 • 378
 • 262 2 lata
 • 262
 • 334 3 lata
 • 334
 • 1 120 4-5 lat
 • 1 120
 • 1 529 6-7 lat
 • 1 529
 • 2 919 8-9 lat
 • 2 919
 • 3 320 10-11 lat
 • 3 320
 • 9 380 12-15 lat
 • 9 380
 • 15 633 16-20 lat
 • 15 633
 • 9 055 21-25 lat
 • 9 055
 • 5 012 26-30 lat
 • 5 012
 • 7 099 31 lat i więcej
 • 7 099
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie płońskim
 • powiat płoński
  19,3 lat
  Mazowieckie
  16,6 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 10 446Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie płońskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 129,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  129,4
  Województwo
  119,0
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 952 do 999 kg
 • 4 952
 • 3 196 1000-1499 kg
 • 3 196
 • 901 1500-2999 kg
 • 901
 • 84 3000-3499 kg
 • 84
 • 191 3500-4999 kg
 • 191
 • 530 5000-6999 kg
 • 530
 • 291 7000-9999 kg
 • 291
 • 193 10000-14999 kg
 • 193
 • 108 15000 kg i więcej
 • 108
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 261
  • olej napędowy7 236
  • gaz (LPG)810
  • pozostałe139
 • 2 261 benzyna
 • 7 236 olej napędowy
 • 810 gaz (LPG)
 • 139 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 46 do 1 roku
 • 46
 • 74 2 lata
 • 74
 • 62 3 lata
 • 62
 • 189 4-5 lat
 • 189
 • 446 6-7 lat
 • 446
 • 568 8-9 lat
 • 568
 • 611 10-11 lat
 • 611
 • 1 692 12-15 lat
 • 1 692
 • 2 540 16-20 lat
 • 2 540
 • 1 268 21-25 lat
 • 1 268
 • 903 26-30 lat
 • 903
 • 2 047 31 lat i więcej
 • 2 047
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie płońskim
 • Tutaj
  20,1 lat
  Województwo
  17,0 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 267Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Autobusy w powiecie płońskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,0
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy261
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe4
 • 2 benzyna
 • 261 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 4 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 14 8-9 lat
 • 14
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 35 21-25 lat
 • 35
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 81 31 lat i więcej
 • 81
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie płońskim
 • Tutaj
  23,0 lat
  woj. mazowieckie
  18,5 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 926Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie płońskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 10,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,5
  woj. mazowieckie
  16,2
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy892
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe26
 • 5 benzyna
 • 892 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 2 lata
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 28 4-5 lat
 • 28
 • 30 6-7 lat
 • 30
 • 94 8-9 lat
 • 94
 • 144 10-11 lat
 • 144
 • 172 12-15 lat
 • 172
 • 201 16-20 lat
 • 201
 • 97 21-25 lat
 • 97
 • 80 26-30 lat
 • 80
 • 73 31 lat i więcej
 • 73
 • 16,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie płońskim
 • Tutaj
  16,9 lat
  Mazowieckie
  9,3 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 4 121Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Motocykle w powiecie płońskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 46,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  46,9
  Mazowieckie
  32,5
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 65 do 1 roku
 • 65
 • 20 2 lata
 • 20
 • 7 3 lata
 • 7
 • 61 4-5 lat
 • 61
 • 86 6-7 lat
 • 86
 • 135 8-9 lat
 • 135
 • 123 10-11 lat
 • 123
 • 234 12-15 lat
 • 234
 • 245 16-20 lat
 • 245
 • 180 21-25 lat
 • 180
 • 633 26-30 lat
 • 633
 • 2 332 31 lat i więcej
 • 2 332
 • 27,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie płońskim
 • pow. płoński
  27,8 lat
  woj. mazowieckie
  21,3 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie płońskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 152,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  152,9 km
  Województwo
  439,0 km
  Polska
  388,2 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,4 km
  woj. mazowieckie
  2,9 km
  Polska
  3,2 km
 • 22 Liczba licencji na taksówki
 • 22 Liczba taksówek