Powiat płoński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat płoński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 84 212 Liczba mieszkańców
 • 1 380 km2 Powierzchnia
 • 61 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,6% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Stopla Starosta
 • ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk Adres starostwa powiatowego
 • WPN Tablice rejestracyjne
Powiat płoński na mapie
Identyfikatory
 • 1420 TERYT (TERC)
Herb powiatu płońskiego
powiat płoński herb

powiat płoński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsk
23 662 32 44
23 662 27 16
ul.Rutkowskiego 16
09-100 Płońsk
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
23 662 15 11
23 662 15 38
ul.1-go Maja 3
09-100 Płońsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku
23 662 73 61
23 662 73 61
ul.Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku
23 662 46 99, 23 662 28 39
23 662 28 39
ul. Sienkiewicza 7a
09-100 Płońsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku
23 662 22 45
23 662 22 45
ul.Zajazd 4
09-100 Płońsk
Starostwo Powiatowe w Płońsku
(23) 662-40-39
(23) 662-38-16
ul. Płocka
09-100 Płońsk

Powiat płoński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat płoński ma 84 212 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płońskiego w 2050 roku wynosi 78 779, z czego 39 939 to kobiety, a 38 840 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu płońskiego zawarli w 2022 roku 347 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu płońskiego jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat płoński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -371. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,39 na 1000 mieszkańców powiatu płońskiego. W 2022 roku urodziło się 692 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,2% zgonów w powiecie płońskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w powiecie płońskim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu płońskiego przypada 12.57 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 830 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 923 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu płońskiego -93. W tym samym roku 11 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  59,8% mieszkańców powiatu płońskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu płońskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 84 212 Liczba mieszkańców
 • 42 846 Kobiety
 • 41 366 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płońskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 78 779 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 39 939 Kobiety
 • 38 840 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie płońskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie płońskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie płońskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu płońskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat płoński
  41,7 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat płoński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu płońskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat płoński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat płoński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat płoński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. płoński
  28,8%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  54,9%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • pow. płoński
  9,5%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,5%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie płońskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,1
  woj. mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat płoński
  1,9
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 347 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie płońskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -371 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -155 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -216 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,4
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • -4,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie płońskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie płońskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie płońskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie płońskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 692 Urodzenia żywe
 • 331 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 361 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. płoński
  8,2
  Mazowieckie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,2
  Województwo
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 398 g Średnia waga noworodków
 • 3 370 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat płoński
  3 398 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 71 Waga 4000g - 4499g
 • 71
 • 228 Waga 3500g - 3999g
 • 228
 • 234 Waga 3000g - 3499g
 • 234
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,39
  Mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,66
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat płoński
  0,65
  Mazowieckie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie płońskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 063 Zgony
 • 486 Kobiety
  (Zgony)
 • 577 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,7%
  54,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat płoński
  12,6
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 153,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  153,6
  Województwo
  124,6
  Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat płoński
  1,4
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,4
  woj. mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płońskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,2%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 23,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  23,3%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat płoński
  7,5%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 49 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Cały kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Polska
  70,6
 • 293,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  293,2
  Województwo
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 467,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 471,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 462,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. płoński
  467,1
  woj. mazowieckie
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 58,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 106,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  58,4
  Mazowieckie
  46,3
  Polska
  62,9
 • 34,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  34,9
  Województwo
  33,8
  Kraj
  33,8
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  7,0
  Województwo
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie płońskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat płoński
  19,0
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  38,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  18,0
  Mazowieckie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 15 powieszenie się
 • 15
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 13 nieustalona
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 8 50-60 lat
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 14 nieustalony
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 13 nieustalony
 • 13
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 830 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 439 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 391 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 923 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 528 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 395 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -89 Saldo migracji
 • -83 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -93 Saldo migracji wewnętrznych
 • -89 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie płońskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat płoński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie płońskim oddano do użytku 511 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie płońskim to 31 878 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 46,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie płońskim to 3,78 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie płońskim to 86,20 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,70% mieszkań posiada łazienkę, 78,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 36,24% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie płońskim 91 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 783 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 677 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 transakcje (mediana cen - 4 153 zł/m2, średnia - 4 214 zł/m2), a na rynku wtórnym 88 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 835 zł/m2, średnia - 4 690 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 783 zł
 • powiat płoński
  4 783 zł
  Województwo
  9 144 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 4 783 zł Ogółem
 • 4 783 zł
 • 4 224 zł do 40 m2
 • 4 224 zł
 • 5 167 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 167 zł
 • 4 625 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 625 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 677 zł
 • pow. płoński
  4 677 zł
  Mazowieckie
  9 651 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 4 677 zł Ogółem
 • 4 677 zł
 • 4 296 zł do 40 m2
 • 4 296 zł
 • 4 944 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 944 zł
 • 4 732 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 732 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 91
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m226
  • od 40,1 do 60 m243
  • od 60,1 do 80 m221
  • od 80,1 m20
 • 26 do 40 m2
 • 43 od 40,1 do 60 m2
 • 21 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie płońskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 153 zł
 • Tutaj
  4 153 zł
  Województwo
  7 751 zł
  Cała Polska
  6 947 zł
 • 4 153 zł Ogółem
 • 4 153 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 214 zł
 • powiat płoński
  4 214 zł
  Mazowieckie
  8 501 zł
  Cała Polska
  7 466 zł
 • 4 214 zł Ogółem
 • 4 214 zł
 • 3Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 835 zł
 • pow. płoński
  4 835 zł
  Województwo
  10 786 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 4 835 zł Ogółem
 • 4 835 zł
 • 4 224 zł do 40 m2
 • 4 224 zł
 • 5 178 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 178 zł
 • 4 625 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 625 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 690 zł
 • pow. płoński
  4 690 zł
  woj. mazowieckie
  10 903 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 4 690 zł Ogółem
 • 4 690 zł
 • 4 301 zł do 40 m2
 • 4 301 zł
 • 4 961 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 961 zł
 • 4 732 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 732 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 88
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m224
  • od 40,1 do 60 m242
  • od 60,1 do 80 m221
  • od 80,1 m20
 • 24 do 40 m2
 • 42 od 40,1 do 60 m2
 • 21 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 878 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 377,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. płoński
  377,80
  woj. mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. płoński
  80,50 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,40 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,99
  woj. mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,65 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,65
  woj. mazowieckie
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. płoński
  0,66
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 511 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. płoński
  6,06
  Mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 932 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  3,78
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 22,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. płoński
  22,89
  Województwo
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 44 043 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 86,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  86,2 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,52 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat płoński
  95,35%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Cały kraj
  97,75%
 • 88,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. płoński
  88,87%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Kraj
  95,18%
 • 84,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  84,70%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Polska
  93,75%
 • 78,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  78,69%
  Województwo
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 36,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  36,24%
  Mazowieckie
  59,27%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat płoński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie płońskim na 1000 mieszkańców pracuje 166osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie płońskim wynosiło w 2023 roku 9,9% (9,9% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płońskim wynosiło 5 660,12 PLN, co odpowiada 84.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płońskiego 5 450 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 784 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 666.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płońskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 166 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  166,0
  Województwo
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 9,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,3% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • pow. płoński
  9,9%
  Mazowieckie
  4,1%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie płońskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie płońskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie płońskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 280 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 660 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie płońskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 450 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 784 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 666 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Przemysł i budownictwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 33,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie płońskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 115 Pracujący ogółem
 • 7 654 Kobiety
 • 6 461 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie płońskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat płoński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,1
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,2
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 117,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat płoński
  117,0
  Mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat płoński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie płońskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 623 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 010 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 610 nowych podmiotów, a 346 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (798) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (509) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (651) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (294) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie płońskim najwięcej (424) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 358) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (185) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (1 825) podmiotów, a 73,6% (5 613) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie płońskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.8%) oraz Budownictwo (18.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 623 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 185 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 825 Przemysł i budownictwo
 • 5 613 Pozostała działalność
 • 610 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie płońskim w 2023 roku
 • 346 Podmioty wyrejestrowane w powiecie płońskim w 2023 roku
 • 6 010 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 358 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 358
 • 231 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 231
 • 30 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 30
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 7 619 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 619
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 508 Spółki handlowe ogółem
 • 508
 • 17  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 424  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 424
 • 17    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 311 Spółki cywilne ogółem
 • 311
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 010 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 548 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 548
 • 1 124 Budownictwo
 • 1 124
 • 536 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 536
 • 472 Transport i gospodarka magazynowa
 • 472
 • 442 Przetwórstwo przemysłowe
 • 442
 • 373 Pozostała działalność
 • 373
 • 315 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 315
 • 236 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 236
 • 195 Informacja i komunikacja
 • 195
 • 184 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 184
 • 152 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 152
 • 148 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 148
 • 138 Edukacja
 • 138
 • 63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 63
 • 56 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 56
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie płońskim stwierdzono 2 161 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,55 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie płońskim wynosi 77,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu płońskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,86 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,53 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 9,94 (50%), drogowe - 2,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 161 Przestępstwa ogółem
 • 2 161
 • 1 088 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 088
 • 806 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 806
 • 188 Przestępstwa drogowe
 • 188
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 841 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 841
 • 25,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  25,55
  Mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 12,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,86
  Mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 9,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. płoński
  9,53
  woj. mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. płoński
  2,22
  woj. mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,24
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 9,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat płoński
  9,94
  woj. mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  78%
  Województwo
  63%
  Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  70%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. płoński
  81%
  Mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat płoński
  98%
  Mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat płoński
  51%
  Mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  51%

Powiat płoński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu płońskiego wyniosła w 2022 roku 189,4 mln złotych, co daje 2,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 57.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu płońskiego - 35.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (19.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 60,9 mln złotych, czyli 32,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu płońskiego wyniosła w 2022 roku 162,1 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11.7%). W budżecie powiatu płońskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 277 złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,5 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie płońskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,2 mln

  918(100%)

  90,1 mln

  1,0 tys(100%)

  104,7 mln

  1,2 tys(100%)

  130,6 mln

  1,5 tys(100%)

  111,9 mln

  1,3 tys(100%)

  127,6 mln

  1,5 tys(100%)

  120,7 mln

  1,4 tys(100%)

  189,4 mln

  2,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  32,8 mln

  372(40.5%)

  33,8 mln

  384(37.5%)

  35,2 mln

  401(33.6%)

  36,5 mln

  418(28%)

  41,8 mln

  480(37.3%)

  51,2 mln

  591(40.1%)

  57,4 mln

  667(47.5%)

  66,8 mln

  792(35.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,2 mln

  116(12.6%)

  13,7 mln

  155(15.2%)

  24,8 mln

  283(23.7%)

  49,0 mln

  561(37.5%)

  19,7 mln

  227(17.6%)

  29,0 mln

  335(22.7%)

  14,2 mln

  165(11.7%)

  37,2 mln

  441(19.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,9 mln

  113(12.2%)

  10,1 mln

  115(11.2%)

  10,6 mln

  120(10.1%)

  10,3 mln

  118(7.9%)

  10,8 mln

  124(9.6%)

  11,1 mln

  128(8.7%)

  12,3 mln

  143(10.2%)

  18,2 mln

  215(9.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,3 mln

  60,4(6.6%)

  5,5 mln

  62,7(6.1%)

  9,6 mln

  110(9.2%)

  8,0 mln

  91,3(6.1%)

  6,0 mln

  68,3(5.3%)

  6,1 mln

  70,6(4.8%)

  6,2 mln

  72,1(5.1%)

  16,8 mln

  199(8.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  179,9 tys

  2,0(0.2%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  19,4 tys

  0,2(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  213,2 tys

  2,4(0.2%)

  65,6 tys

  0,8(0.1%)

  174,4 tys

  2,0(0.1%)

  10,5 mln

  125(5.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  40,5(4.4%)

  5,9 mln

  67,4(6.6%)

  2,8 mln

  31,8(2.7%)

  2,4 mln

  27,8(1.9%)

  6,3 mln

  72,0(5.6%)

  3,0 mln

  34,8(2.4%)

  3,7 mln

  43,3(3.1%)

  10,3 mln

  122(5.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,4 mln

  49,7(5.4%)

  4,7 mln

  54,0(5.3%)

  5,7 mln

  64,9(5.4%)

  6,4 mln

  72,7(4.9%)

  8,3 mln

  95,1(7.4%)

  7,2 mln

  83,6(5.7%)

  7,7 mln

  89,3(6.4%)

  8,0 mln

  94,9(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,8 mln

  87,9(9.6%)

  9,7 mln

  110(10.8%)

  3,3 mln

  37,7(3.2%)

  4,9 mln

  56,3(3.8%)

  4,4 mln

  50,6(3.9%)

  5,4 mln

  62,6(4.3%)

  5,1 mln

  58,8(4.2%)

  6,0 mln

  70,6(3.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,5 mln

  62,7(6.8%)

  4,7 mln

  53,0(5.2%)

  3,6 mln

  41,5(3.5%)

  4,1 mln

  47,4(3.2%)

  4,2 mln

  48,6(3.8%)

  4,6 mln

  53,1(3.6%)

  4,5 mln

  52,2(3.7%)

  4,6 mln

  54,4(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  467,6 tys

  5,3(0.6%)

  762,4 tys

  8,7(0.8%)

  905,4 tys

  10,3(0.9%)

  953,7 tys

  10,9(0.7%)

  1,1 mln

  12,1(0.9%)

  1,1 mln

  13,0(0.9%)

  1,1 mln

  12,4(0.9%)

  1,9 mln

  22,3(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  218,2 tys

  2,5(0.3%)

  194,1 tys

  2,2(0.2%)

  298,8 tys

  3,4(0.3%)

  578,4 tys

  6,6(0.4%)

  732,0 tys

  8,4(0.7%)

  428,1 tys

  4,9(0.3%)

  317,4 tys

  3,7(0.3%)

  1,5 mln

  17,5(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  231,5 tys

  2,6(0.3%)

  292,9 tys

  3,3(0.3%)

  351,5 tys

  4,0(0.3%)

  294,6 tys

  3,4(0.2%)

  405,5 tys

  4,7(0.4%)

  265,9 tys

  3,1(0.2%)

  315,7 tys

  3,7(0.3%)

  420,2 tys

  5,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  231,2 tys

  2,6(0.3%)

  233,3 tys

  2,7(0.3%)

  238,0 tys

  2,7(0.2%)

  273,2 tys

  3,1(0.2%)

  239,9 tys

  2,8(0.2%)

  439,2 tys

  5,1(0.3%)

  378,3 tys

  4,4(0.3%)

  260,9 tys

  3,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  78,9 tys

  0,9(0.1%)

  99,6 tys

  1,1(0.1%)

  93,0 tys

  1,1(0.1%)

  105,0 tys

  1,2(0.1%)

  207,3 tys

  2,4(0.2%)

  440,7 tys

  5,1(0.3%)

  466,4 tys

  5,4(0.4%)

  234,5 tys

  2,8(0.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  244,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,9(0.2%)

  250,4 tys

  2,9(0.2%)

  256,8 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  2,3(0.2%)

  198,1 tys

  2,3(0.2%)

  197,7 tys

  2,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  34,5 tys

  0,4(0%)

  77,0 tys

  0,9(0.1%)

  97,5 tys

  1,1(0.1%)

  75,0 tys

  0,9(0.1%)

  109,4 tys

  1,3(0.1%)

  87,6 tys

  1,0(0.1%)

  93,0 tys

  1,1(0.1%)

  149,7 tys

  1,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,3 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  31,0 tys

  0,4(0%)

  28,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,6(0%)

  58,7 tys

  0,7(0.1%)

  65,7 tys

  0,8(0.1%)

  166,0 tys

  1,9(0.1%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  109,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  47,8

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie płońskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,3 mln

  920(100%)

  87,7 mln

  996(100%)

  96,7 mln

  1,1 tys(100%)

  120,7 mln

  1,4 tys(100%)

  122,1 mln

  1,4 tys(100%)

  131,3 mln

  1,5 tys(100%)

  136,3 mln

  1,6 tys(100%)

  162,1 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  47,1 mln

  534(57.9%)

  49,4 mln

  562(56.3%)

  50,1 mln

  571(51.8%)

  50,3 mln

  575(41.6%)

  59,1 mln

  679(48.4%)

  75,4 mln

  870(57.4%)

  76,4 mln

  888(56%)

  75,9 mln

  899(46.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,0 mln

  169(18.4%)

  16,2 mln

  184(18.4%)

  17,2 mln

  196(17.8%)

  19,2 mln

  220(15.9%)

  21,4 mln

  246(17.6%)

  20,7 mln

  239(15.8%)

  23,9 mln

  278(17.5%)

  26,5 mln

  314(16.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  31,5(3.4%)

  5,1 mln

  57,6(5.8%)

  8,0 mln

  91,2(8.3%)

  30,2 mln

  346(25%)

  16,5 mln

  189(13.5%)

  10,5 mln

  121(8%)

  4,7 mln

  54,7(3.5%)

  19,0 mln

  226(11.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 mln

  56,5(6.1%)

  5,1 mln

  58,4(5.8%)

  9,3 mln

  106(9.6%)

  7,6 mln

  87,3(6.3%)

  5,6 mln

  64,5(4.6%)

  5,9 mln

  68,5(4.5%)

  6,0 mln

  69,9(4.4%)

  16,9 mln

  201(10.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  34,6(3.8%)

  3,7 mln

  42,7(4.3%)

  2,0 mln

  22,8(2.1%)

  3,1 mln

  35,0(2.5%)

  2,9 mln

  32,9(2.3%)

  5,1 mln

  58,6(3.9%)

  3,6 mln

  41,4(2.6%)

  4,1 mln

  49,0(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  39,6(4.3%)

  3,1 mln

  34,8(3.5%)

  2,6 mln

  29,1(2.6%)

  2,2 mln

  25,4(1.8%)

  7,0 mln

  80,8(5.8%)

  3,0 mln

  34,5(2.3%)

  3,3 mln

  38,7(2.4%)

  3,2 mln

  37,5(2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  358,9 tys

  4,1(0.4%)

  210,2 tys

  2,4(0.2%)

  241,2 tys

  2,8(0.2%)

  244,3 tys

  2,8(0.2%)

  144,5 tys

  1,7(0.1%)

  320,7 tys

  3,7(0.2%)

  763,9 tys

  8,9(0.6%)

  2,9 mln

  34,0(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  13,3(1.4%)

  1,5 mln

  17,1(1.7%)

  1,4 mln

  16,2(1.5%)

  1,4 mln

  16,1(1.2%)

  1,5 mln

  17,6(1.3%)

  1,9 mln

  21,8(1.4%)

  2,2 mln

  25,8(1.6%)

  2,0 mln

  24,0(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  300,0 tys

  3,4(0.4%)

  120,0 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,9 tys

  0,3(0%)

  94,1

  0,0(0%)

  1,7 mln

  19,4(1.2%)

  2,0 mln

  23,7(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  406,0 tys

  4,6(0.5%)

  465,3 tys

  5,3(0.5%)

  515,6 tys

  5,9(0.5%)

  545,4 tys

  6,2(0.5%)

  1,4 mln

  15,8(1.1%)

  1,5 mln

  17,6(1.2%)

  1,6 mln

  18,3(1.2%)

  1,8 mln

  21,5(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  12,5(1.4%)

  1,4 mln

  16,2(1.6%)

  1,2 mln

  13,8(1.3%)

  1,7 mln

  19,0(1.4%)

  1,7 mln

  19,0(1.4%)

  1,8 mln

  21,3(1.4%)

  1,6 mln

  18,9(1.2%)

  1,7 mln

  19,8(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  529,8 tys

  6,0(0.7%)

  510,9 tys

  5,8(0.6%)

  450,2 tys

  5,1(0.5%)

  232,2 tys

  2,7(0.2%)

  307,0 tys

  3,5(0.3%)

  540,3 tys

  6,2(0.4%)

  343,4 tys

  4,0(0.3%)

  1,6 mln

  18,6(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  709,2 tys

  8,0(0.9%)

  535,6 tys

  6,1(0.6%)

  659,2 tys

  7,5(0.7%)

  540,6 tys

  6,2(0.4%)

  752,6 tys

  8,6(0.6%)

  615,9 tys

  7,1(0.5%)

  6,7 mln

  78,1(4.9%)

  797,1 tys

  9,4(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  10,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  260,0 tys

  3,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  50,6 tys

  0,6(0.1%)

  51,7 tys

  0,6(0.1%)

  96,8 tys

  1,1(0.1%)

  147,9 tys

  1,7(0.1%)

  168,0 tys

  1,9(0.1%)

  361,9 tys

  4,2(0.3%)

  100,0 tys

  1,2(0.1%)

  256,8 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  244,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,9(0.3%)

  250,4 tys

  2,9(0.2%)

  256,9 tys

  3,0(0.2%)

  198,0 tys

  2,3(0.2%)

  198,1 tys

  2,3(0.1%)

  197,7 tys

  2,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  116,8 tys

  1,3(0.1%)

  115,0 tys

  1,3(0.1%)

  114,3 tys

  1,3(0.1%)

  152,4 tys

  1,7(0.1%)

  118,4 tys

  1,4(0.1%)

  251,2 tys

  2,9(0.2%)

  208,9 tys

  2,4(0.2%)

  126,5 tys

  1,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  156,9 tys

  1,8(0.2%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  21,1 tys

  0,2(0%)

  169,0 tys

  1,9(0.1%)

  128,0 tys

  1,5(0.1%)

  130,0 tys

  1,5(0.1%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,6(0%)

  58,7 tys

  0,7(0%)

  65,7 tys

  0,8(0.1%)

  130,0 tys

  1,5(0.1%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat płoński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 214 mieszkańców powiatu płońskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 819 kobiet oraz 10 396 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,9% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców powiatu płońskiego, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu płońskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie płońskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (18,8%).

  W roku 2022 w powiecie płońskim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 106 oddziałów uczęszczało 1 868 dzieci (918 dziewczynek oraz 950 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płońskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 1 011 dzieci (518 dziewczynek oraz 493 chłopców). Dostępnych było 999 miejsc.

  17,1% mieszkańców powiatu płońskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 803 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 43 szkoły podstawowe, w których w 466 oddziałach uczyło się 6 967 uczniów (3 450 kobiet oraz 3 517 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie płońskim placówkę miały 43 szkoły podstawowe, w których w 348 oddziałach uczyło się 6 117 uczniów (2 932 kobiety oraz 3 185 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,57.

  W powiecie płońskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 68 oddziałach uczyło się 2 014 uczniów (1 258 kobiet oraz 756 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 406 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płońskim placówkę miałp 12 licea ogólnokształcące, w których w 70 oddziałach uczyło się 2 022 uczniów (1 168 kobiet oraz 854 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 612 absolwentów.

  W powiecie płońskim znajdują się 4 Technika, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 229 uczniów (424 kobiety oraz 805 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 196 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płońskim placówkę miało 5 Technik, w których w 39 oddziałach uczyło się 931 uczniów (323 kobiety oraz 608 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 206 absolwentów.

  W powiecie płońskim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 30 oddziałach uczyło się 786 uczniów (262 kobiety oraz 524 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,6 uczniów. 26,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,2% mieszkańców powiatu płońskiego w wieku potencjalnej nauki (28,8% kobiet i 29,5% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. płoński
  17,3%
  Województwo
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,3%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • powiat płoński
  2,7%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. płoński
  13,9%
  Województwo
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. płoński
  16,7%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. płoński
  24,1%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat płoński
  3,5%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  18,2%
  Województwo
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat płoński
  3,5%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 803 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  803,0
  Województwo
  970,0
  Polska
  927,0
 • 1,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,24
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 25Przedszkola
 • 38 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 106 Oddziały
 • 70 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 933 Miejsca
  (rok 2018)
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat płoński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 868 Dzieci
 • 918 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 950 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 59 2 lata i mniej
 • 59
 • 431 3 lata
 • 431
 • 491 4 lata
 • 491
 • 472 5 lata
 • 472
 • 395 6 lat
 • 395
 • 20 7 lat i więcej
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 210 3 lata
 • 210
 • 244 4 lata
 • 244
 • 239 5 lata
 • 239
 • 188 6 lat
 • 188
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 221 3 lata
 • 221
 • 247 4 lata
 • 247
 • 233 5 lata
 • 233
 • 207 6 lat
 • 207
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 1 171 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 164,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 163,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 72,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 7 Oddziały
 • 130 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat płoński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 131 Dzieci
 • 56 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 75 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,7%
  57,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 41 4 lata
 • 41
 • 49 5 lata
 • 49
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 15 4 lata
 • 15
 • 23 5 lata
 • 23
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 26 4 lata
 • 26
 • 26 5 lata
 • 26
 • 8 6 lat
 • 8
 •  
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 423 Oddziały
 • 6 826 Uczniowie
 • 3 405 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 421 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 850 Uczniowie w 1 klasie
 • 437 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 413 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 228 Absolwenci
 • 605 Kobiety
  (absolwenci)
 • 623 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 43 Oddziały
 • 141 Uczniowie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie)
 • 96 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,9%
  68,1%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  Województwo
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,0
 • 15,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,0
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,1
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 626,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 515,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 111,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 55,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,57
  woj. mazowieckie
  99,83
  Polska
  95,96
 • 94,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,36
  woj. mazowieckie
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat płoński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat płoński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 61 Oddziały
 • 1 757 Uczniowie
 • 1 110 Kobiety
  (uczniowie)
 • 647 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,2%
  36,8%
 • 570 Uczniowie w 1 klasie
 • 373 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 197 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 375 Absolwenci
 • 244 Kobiety
  (absolwenci)
 • 131 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 257 Uczniowie
 • 148 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,6%
  42,4%
 • 31 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  29,6
  Mazowieckie
  26,9
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 105,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 71,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 50 Oddziały
 • 1 229 Uczniowie
 • 424 Kobiety
  (uczniowie)
 • 805 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,5%
  65,5%
 • 342 Uczniowie w 1 klasie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 232 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 196 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 137 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  24,6
  Mazowieckie
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 89,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 62,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 356 Uczniowie w 1 klasie
 • 127 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 229 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. płoński
  26,2
  woj. mazowieckie
  19,4
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 26,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 26,2
 • 28,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,2
 • 8,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,3
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 1 045 Uczniowie
 • 822 Kobiety
  (uczniowie)
 • 223 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 78,7%
  21,3%
 • 728 Uczniowie w 1 klasie
 • 578 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 263 Absolwenci
 • 202 Kobiety
  (absolwenci)
 • 61 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  29,0
  Województwo
  27,7
  Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat płoński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat płoński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat płoński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie płońskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • hotele: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie płońskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie płońskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 474 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 166 (uczestnicy: 20 532)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 180)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 1 020)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 2 720)
  • koncerty: 76 (uczestnicy: 11 620)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 1 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 870)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 812)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 1 700)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 610)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 720)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 84)
  • taneczne: 1 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 88)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 25)
  • teatralne: 3 (członkowie: 48)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 50)
  • literackie: 1 (członkowie: 24)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 350)
  • inne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 532)
  • teatralne: 3 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 132)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 78)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 5 (członkowie: 210)
  • inne: 2 (członkowie: 47)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie płońskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 308 miejscami na widowni. Odbyło się 925 seansów, na które przyszło 39 352 widzów, w tym 241 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 13 009 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie płońskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 350 zwiedzających, co daje 41 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie płońskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 216 928 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 25 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 267 999 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 99
  • dostępne dla czytelników: 53
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 53
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie płońskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 32 688 wolumenów w tym ziobry specjalne: 224. Odnotowano 409 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 29 279 wolumenów. Odnotowano 1 164 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie płońskim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 900 członków. Zarejestrowano 1 927 ćwiczących (mężczyźni: 1 427, kobiety: 500, chłopcy do lat 18: 809, dziewczęta do lat 18: 432). Aktywnych było 70 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (35), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (63).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie płońskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat płoński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie płońskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 40 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 48,6 wypadków (mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 13,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 40,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie płońskim zarejestrowanych było 99 787 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 68 546 samochodów osobowych (812,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 11 820 samochodów ciężarowych (153,8 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 330 autobusów (3,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 157 ciągników siodłowych (13,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 196 motocykli (61,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,7 lat.


  W 2022 roku w powiecie płońskim znajdowały się 33 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 18 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 18 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie płońskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 40 Ranni
  (rok 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 30 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie płońskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 48,59 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  48,6
  woj. mazowieckie
  52,6
  Polska
  56,5
 • 13,04 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 47,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  47,4
  Województwo
  61,7
  Polska
  65,5
 • 11,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  11,0
  Województwo
  5,2
  Kraj
  5,4
 • 40,09 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  40,1
  Mazowieckie
  60,7
  Kraj
  71,0
 • 26,83 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  26,8
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 97,56 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat płoński
  97,6
  Województwo
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 99 787 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie płońskim w 2022 roku
 • 68 546 Samochody osobowe
 • 11 820 Samochody ciężarowe
 • 537 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 330 Autobusy
 • 618 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 158 Ciągniki samochodowe
 • 1 157   Ciągniki siodłowe
 • 12 119 Ciągniki rolnicze
 • 5 196 Motocykle
 • 1 914   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 783 Motorowery
 • 68 546Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Samochody osobowe w powiecie płońskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 812,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  812,3
  Województwo
  766,7
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 872
  • 1400-1649 kg18 603
  • 1650-1899 kg16 411
  • 1900 kg i więcej17 660
 • 15 872 do 1399 kg
 • 18 603 1400-1649 kg
 • 16 411 1650-1899 kg
 • 17 660 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 26 903 do 1399 cm3
 • 26 903
 • 36 655 1400-1999 cm3
 • 36 655
 • 4 988 2000 i więcej cm3
 • 4 988
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie płońskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34 451
  • olej napędowy18 099
  • gaz (LPG)15 253
  • pozostałe743
 • 34 451 benzyna
 • 18 099 olej napędowy
 • 15 253 gaz (LPG)
 • 743 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 453 do 1 roku
 • 453
 • 254 2 lata
 • 254
 • 463 3 lata
 • 463
 • 1 434 4-5 lat
 • 1 434
 • 1 636 6-7 lat
 • 1 636
 • 1 892 8-9 lat
 • 1 892
 • 2 817 10-11 lat
 • 2 817
 • 9 144 12-15 lat
 • 9 144
 • 14 725 16-20 lat
 • 14 725
 • 13 478 21-25 lat
 • 13 478
 • 8 534 26-30 lat
 • 8 534
 • 13 716 31 lat i więcej
 • 13 716
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie płońskim
 • Powiat
  21,6 lat
  Mazowieckie
  17,7 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 11 820Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie płońskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 153,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  153,8
  Województwo
  141,6
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 377 do 999 kg
 • 5 377
 • 3 948 1000-1499 kg
 • 3 948
 • 982 1500-2999 kg
 • 982
 • 87 3000-3499 kg
 • 87
 • 205 3500-4999 kg
 • 205
 • 523 5000-6999 kg
 • 523
 • 316 7000-9999 kg
 • 316
 • 230 10000-14999 kg
 • 230
 • 152 15000 kg i więcej
 • 152
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 187
  • olej napędowy8 520
  • gaz (LPG)745
  • pozostałe368
 • 2 187 benzyna
 • 8 520 olej napędowy
 • 745 gaz (LPG)
 • 368 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 24 2 lata
 • 24
 • 64 3 lata
 • 64
 • 184 4-5 lat
 • 184
 • 261 6-7 lat
 • 261
 • 413 8-9 lat
 • 413
 • 448 10-11 lat
 • 448
 • 1 624 12-15 lat
 • 1 624
 • 2 145 16-20 lat
 • 2 145
 • 2 244 21-25 lat
 • 2 244
 • 1 246 26-30 lat
 • 1 246
 • 3 113 31 lat i więcej
 • 3 113
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie płońskim
 • Tutaj
  22,6 lat
  woj. mazowieckie
  18,7 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 330Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Autobusy w powiecie płońskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,9
  woj. mazowieckie
  3,9
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy314
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe14
 • 2 benzyna
 • 314 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 44 12-15 lat
 • 44
 • 73 16-20 lat
 • 73
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 121 31 lat i więcej
 • 121
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie płońskim
 • Powiat
  24,7 lat
  woj. mazowieckie
  19,9 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 1 157Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie płońskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 13,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  13,7
  Województwo
  24,8
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy1 085
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe64
 • 5 benzyna
 • 1 085 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 64 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 21 4-5 lat
 • 21
 • 31 6-7 lat
 • 31
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 111 10-11 lat
 • 111
 • 219 12-15 lat
 • 219
 • 242 16-20 lat
 • 242
 • 185 21-25 lat
 • 185
 • 107 26-30 lat
 • 107
 • 170 31 lat i więcej
 • 170
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie płońskim
 • powiat płoński
  19,5 lat
  Mazowieckie
  10,2 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 5 196Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Motocykle w powiecie płońskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 61,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  61,6
  Mazowieckie
  44,3
  Cały kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 17 2 lata
 • 17
 • 32 3 lata
 • 32
 • 74 4-5 lat
 • 74
 • 152 6-7 lat
 • 152
 • 73 8-9 lat
 • 73
 • 133 10-11 lat
 • 133
 • 394 12-15 lat
 • 394
 • 490 16-20 lat
 • 490
 • 442 21-25 lat
 • 442
 • 225 26-30 lat
 • 225
 • 3 134 31 lat i więcej
 • 3 134
 • 27,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie płońskim
 • powiat płoński
  27,7 lat
  Województwo
  22,0 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 19 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie płońskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 240,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. płoński
  240,6 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat płoński
  3,9 km
  Województwo
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 18 Liczba licencji na taksówki
 • 18 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami