Powiat płoński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat płoński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 86 033 Liczba mieszkańców
 • 1 380 km2 Powierzchnia
 • 62 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,6% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Stopla Starosta
 • ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk Adres starostwa powiatowego
 • WPN Tablice rejestracyjne
Powiat płoński na mapie
Identyfikatory
 • 1420 TERYT (TERC)
Herb powiatu płońskiego
powiat płoński herb

powiat płoński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsk
23 662 32 44
23 662 27 16
ul.Rutkowskiego 16
09-100 Płońsk
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
23 662 15 11
23 662 15 38
ul.1-go Maja 3
09-100 Płońsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku
23 662 73 61
23 662 73 61
ul.Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku
23 662 46 99, 23 662 28 39
23 662 28 39
ul. Sienkiewicza 7a
09-100 Płońsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku
23 662 22 45
23 662 22 45
ul.Zajazd 4
09-100 Płońsk
Starostwo Powiatowe w Płońsku
(23) 662-40-39
(23) 662-38-16
ul. Płocka
09-100 Płońsk

Powiat płoński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat płoński ma 86 033 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płońskiego w 2050 roku wynosi 78 779, z czego 39 939 to kobiety, a 38 840 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu płońskiego zawarli w 2021 roku 377 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu płońskiego jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat płoński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -524. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,07 na 1000 mieszkańców powiatu płońskiego. W 2021 roku urodziło się 792 dzieci, w tym 51,1% dziewczynek i 48,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,6% zgonów w powiecie płońskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w powiecie płońskim były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu płońskiego przypada 15.24 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 840 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 963 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu płońskiego -123. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  59,8% mieszkańców powiatu płońskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu płońskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 86 033 Liczba mieszkańców
 • 43 760 Kobiety
 • 42 273 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie płońskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płońskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78 779 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 39 939 Kobiety
 • 38 840 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie płońskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie płońskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie płońskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu płońskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,6 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat płoński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu płońskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat płoński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat płoński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat płoński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,9%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat płoński
  9,5%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat płoński
  6,5%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • pow. płoński
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie płońskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  4,4
  Województwo
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. płoński
  1,5
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 377 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie płońskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -524 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -230 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -294 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,1
  woj. mazowieckie
  -3,6
  Cała Polska
  -4,9
 • -5,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie płońskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie płońskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie płońskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie płońskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 792 Urodzenia żywe
 • 405 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 387 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,1%
  48,9%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,2
  woj. mazowieckie
  10,0
  Polska
  8,7
 • 40,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,4
  woj. mazowieckie
  42,2
  Polska
  37,5
 • 17 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17
 • 57 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 393 g Średnia waga noworodków
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat płoński
  3 393 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 261 Waga 3500g - 3999g
 • 261
 • 271 Waga 3000g - 3499g
 • 271
 • 100 Waga 2500g - 2999g
 • 100
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,41
  woj. mazowieckie
  1,49
  Cały kraj
  1,32
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. płoński
  0,72
  Mazowieckie
  0,73
  Polska
  0,64
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,73
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie płońskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 316 Zgony
 • 635 Kobiety
  (Zgony)
 • 681 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 6 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,3%
  85,7%
 • 15,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat płoński
  15,2
  woj. mazowieckie
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 166,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  166,2
  Mazowieckie
  136,2
  Cała Polska
  156,7
 • 8,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  8,8
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,9
 • 4,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat płoński
  4,6
  Mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płońskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,6%
  Województwo
  30,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat płoński
  17,7%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. płoński
  7,3%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 230 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 273,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  273,7
  Mazowieckie
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Polska
  246,5
 • 519,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 593,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 442,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat płoński
  519,2
  woj. mazowieckie
  407,0
  Cała Polska
  475,8
 • 74,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  74,9
  Województwo
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat płoński
  20,8
  woj. mazowieckie
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 13,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. płoński
  13,9
  Województwo
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. płoński
  0,9%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie płońskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  16,0
  Mazowieckie
  24,0
  Polska
  36,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  16,0
  Województwo
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 14 nieustalony
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 14 nieustalony
 • 14
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 840 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 451 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 389 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 963 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 518 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 445 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -120 Saldo migracji
 • -65 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -55 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -123 Saldo migracji wewnętrznych
 • -67 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -56 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie płońskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat płoński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie płońskim oddano do użytku 444 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie płońskim to 31 253 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 361 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  58,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 41,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie płońskim to 3,99 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie płońskim to 97,30 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,50% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,74% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,33% mieszkań posiada łazienkę, 73,93% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,64% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie płońskim 144 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 865 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 808 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 43 transakcje (mediana cen - 4 039 zł/m2, średnia - 4 049 zł/m2), a na rynku wtórnym 101 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 680 zł/m2, średnia - 3 693 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 865 zł
 • Powiat
  3 865 zł
  Województwo
  7 414 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 865 zł Ogółem
 • 3 865 zł
 • 3 712 zł do 40 m2
 • 3 712 zł
 • 3 876 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 876 zł
 • 3 990 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 990 zł
 • 3 510 zł od 80,1 m2
 • 3 510 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 808 zł
 • Tutaj
  3 808 zł
  Województwo
  7 646 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 808 zł Ogółem
 • 3 808 zł
 • 3 718 zł do 40 m2
 • 3 718 zł
 • 3 978 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 978 zł
 • 3 972 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 972 zł
 • 3 120 zł od 80,1 m2
 • 3 120 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 144
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m234
  • od 40,1 do 60 m262
  • od 60,1 do 80 m236
  • od 80,1 m212
 • 34 do 40 m2
 • 62 od 40,1 do 60 m2
 • 36 od 60,1 do 80 m2
 • 12 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie płońskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 039 zł
 • powiat płoński
  4 039 zł
  Województwo
  7 067 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 039 zł Ogółem
 • 4 039 zł
 • 4 042 zł do 40 m2
 • 4 042 zł
 • 4 219 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 219 zł
 • 3 990 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 990 zł
 • 4 049 zł od 80,1 m2
 • 4 049 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 049 zł
 • Tutaj
  4 049 zł
  Mazowieckie
  7 229 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 4 049 zł Ogółem
 • 4 049 zł
 • 4 086 zł do 40 m2
 • 4 086 zł
 • 4 176 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 176 zł
 • 3 981 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 981 zł
 • 4 059 zł od 80,1 m2
 • 4 059 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 43
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m26
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m220
  • od 80,1 m24
 • 6 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 20 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 680 zł
 • powiat płoński
  3 680 zł
  Województwo
  7 982 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 680 zł Ogółem
 • 3 680 zł
 • 3 685 zł do 40 m2
 • 3 685 zł
 • 3 731 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 731 zł
 • 3 909 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 909 zł
 • 3 152 zł od 80,1 m2
 • 3 152 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 693 zł
 • pow. płoński
  3 693 zł
  Mazowieckie
  8 112 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 693 zł Ogółem
 • 3 693 zł
 • 3 638 zł do 40 m2
 • 3 638 zł
 • 3 928 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 928 zł
 • 3 959 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 959 zł
 • 2 692 zł od 80,1 m2
 • 2 692 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 101
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m228
  • od 40,1 do 60 m249
  • od 60,1 do 80 m216
  • od 80,1 m28
 • 28 do 40 m2
 • 49 od 40,1 do 60 m2
 • 16 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 253 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 360,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  360,60
  Województwo
  440,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat płoński
  78,40 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 28,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. płoński
  28,30 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. płoński
  3,91
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. płoński
  2,77
  woj. mazowieckie
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. płoński
  0,71
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 444 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,16
  woj. mazowieckie
  8,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 772 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  3,99
  woj. mazowieckie
  3,74
  Cały kraj
  3,90
 • 20,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  20,60
  woj. mazowieckie
  30,65
  Cały kraj
  24,07
 • 43 221 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 97,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. płoński
  97,3 m2
  woj. mazowieckie
  91,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. płoński
  0,50 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  91,50%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 84,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. płoński
  84,74%
  Województwo
  93,90%
  Cała Polska
  94,01%
 • 80,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  80,33%
  Województwo
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 73,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  73,93%
  Mazowieckie
  87,29%
  Polska
  83,08%
 • 31,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat płoński
  31,64%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat płoński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie płońskim na 1000 mieszkańców pracuje 164osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie płońskim wynosiło w 2021 roku 9,3% (11,1% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płońskim wynosiło 5 279,65 PLN, co odpowiada 88.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płońskiego 5 450 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 784 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 666.

  47,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płońskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,5% w przemyśle i budownictwie, a 12,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 164 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. płoński
  164,0
  woj. mazowieckie
  323,0
  Kraj
  257,0
 • 9,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,1% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,3%
  woj. mazowieckie
  4,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie płońskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie płońskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie płońskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 280 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 280 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie płońskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 450 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 784 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 666 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 33,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie płońskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 115 Pracujący ogółem
 • 7 654 Kobiety
 • 6 461 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie płońskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat płoński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,1
  Mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,2
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 117,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. płoński
  117,0
  Mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat płoński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie płońskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 235 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 739 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 551 nowych podmiotów, a 301 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (798) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (509) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (651) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (294) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie płońskim najwięcej (359) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 963) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (181) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,1% (1 671) podmiotów, a 74,4% (5 383) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie płońskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.3%) oraz Budownictwo (17.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 235 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 181 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 671 Przemysł i budownictwo
 • 5 383 Pozostała działalność
 • 551 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie płońskim w 2021 roku
 • 301 Podmioty wyrejestrowane w powiecie płońskim w 2021 roku
 • 5 739 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 963 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 963
 • 236 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 236
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 7 231 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 231
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 446 Spółki handlowe ogółem
 • 446
 • 17  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 359  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 359
 • 17    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 311 Spółki cywilne ogółem
 • 311
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 739 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 564 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 564
 • 982 Budownictwo
 • 982
 • 507 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 507
 • 474 Transport i gospodarka magazynowa
 • 474
 • 446 Przetwórstwo przemysłowe
 • 446
 • 325 Pozostała działalność
 • 325
 • 315 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 315
 • 202 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 202
 • 179 Informacja i komunikacja
 • 179
 • 174 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 174
 • 150 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 150
 • 147 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 147
 • 132 Edukacja
 • 132
 • 58 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 58
 • 55 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 55
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie płońskim stwierdzono 2 101 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,32 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie płońskim wynosi 75,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu płońskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,88 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 10,56 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,71 (81%), drogowe - 2,93 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 101 Przestępstwa ogółem
 • 2 101
 • 1 199 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 199
 • 580 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 580
 • 253 Przestępstwa drogowe
 • 253
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 912 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 912
 • 24,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  24,32
  woj. mazowieckie
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 13,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,88
  woj. mazowieckie
  14,38
  Cała Polska
  12,82
 • 6,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,71
  Mazowieckie
  5,32
  Cały kraj
  5,89
 • 2,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat płoński
  2,93
  Mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,85
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,23
  Mazowieckie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 10,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,56
  Mazowieckie
  11,83
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. płoński
  75%
  woj. mazowieckie
  64%
  Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. płoński
  66%
  woj. mazowieckie
  55%
  Kraj
  64%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  81%
  woj. mazowieckie
  71%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat płoński
  98%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  85%
  Województwo
  86%
  Polska
  89%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  52%
  Województwo
  41%
  Cała Polska
  53%

Powiat płoński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu płońskiego wyniosła w 2021 roku 120,7 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 5.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu płońskiego - 47.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,3 mln złotych, czyli 6,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu płońskiego wyniosła w 2021 roku 136,3 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (56%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (4.9%). W budżecie powiatu płońskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 237 złotych na mieszkańca (15,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,0 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie płońskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,1 mln

  1,1 tys(100%)

  81,2 mln

  918(100%)

  90,1 mln

  1,0 tys(100%)

  104,7 mln

  1,2 tys(100%)

  130,6 mln

  1,5 tys(100%)

  111,9 mln

  1,3 tys(100%)

  127,6 mln

  1,5 tys(100%)

  120,7 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,7 mln

  358(34%)

  32,8 mln

  372(40.5%)

  33,8 mln

  384(37.5%)

  35,2 mln

  401(33.6%)

  36,5 mln

  418(28%)

  41,8 mln

  480(37.3%)

  51,2 mln

  591(40.1%)

  57,4 mln

  667(47.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,6 mln

  176(16.8%)

  10,2 mln

  116(12.6%)

  13,7 mln

  155(15.2%)

  24,8 mln

  283(23.7%)

  49,0 mln

  561(37.5%)

  19,7 mln

  227(17.6%)

  29,0 mln

  335(22.7%)

  14,2 mln

  165(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,5 mln

  107(10.2%)

  9,9 mln

  113(12.2%)

  10,1 mln

  115(11.2%)

  10,6 mln

  120(10.1%)

  10,3 mln

  118(7.9%)

  10,8 mln

  124(9.6%)

  11,1 mln

  128(8.7%)

  12,3 mln

  143(10.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,9 mln

  55,0(5.2%)

  4,4 mln

  49,7(5.4%)

  4,7 mln

  54,0(5.3%)

  5,7 mln

  64,9(5.4%)

  6,4 mln

  72,7(4.9%)

  8,3 mln

  95,1(7.4%)

  7,2 mln

  83,6(5.7%)

  7,7 mln

  89,3(6.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 mln

  55,9(5.3%)

  5,3 mln

  60,4(6.6%)

  5,5 mln

  62,7(6.1%)

  9,6 mln

  110(9.2%)

  8,0 mln

  91,3(6.1%)

  6,0 mln

  68,3(5.3%)

  6,1 mln

  70,6(4.8%)

  6,2 mln

  72,1(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,3 mln

  82,5(7.8%)

  7,8 mln

  87,9(9.6%)

  9,7 mln

  110(10.8%)

  3,3 mln

  37,7(3.2%)

  4,9 mln

  56,3(3.8%)

  4,4 mln

  50,6(3.9%)

  5,4 mln

  62,6(4.3%)

  5,1 mln

  58,8(4.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,5 mln

  62,1(5.9%)

  5,5 mln

  62,7(6.8%)

  4,7 mln

  53,0(5.2%)

  3,6 mln

  41,5(3.5%)

  4,1 mln

  47,4(3.2%)

  4,2 mln

  48,6(3.8%)

  4,6 mln

  53,1(3.6%)

  4,5 mln

  52,2(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,2 mln

  70,0(6.7%)

  3,6 mln

  40,5(4.4%)

  5,9 mln

  67,4(6.6%)

  2,8 mln

  31,8(2.7%)

  2,4 mln

  27,8(1.9%)

  6,3 mln

  72,0(5.6%)

  3,0 mln

  34,8(2.4%)

  3,7 mln

  43,3(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  16,8(1.6%)

  467,6 tys

  5,3(0.6%)

  762,4 tys

  8,7(0.8%)

  905,4 tys

  10,3(0.9%)

  953,7 tys

  10,9(0.7%)

  1,1 mln

  12,1(0.9%)

  1,1 mln

  13,0(0.9%)

  1,1 mln

  12,4(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  73,9 tys

  0,8(0.1%)

  78,9 tys

  0,9(0.1%)

  99,6 tys

  1,1(0.1%)

  93,0 tys

  1,1(0.1%)

  105,0 tys

  1,2(0.1%)

  207,3 tys

  2,4(0.2%)

  440,7 tys

  5,1(0.3%)

  466,4 tys

  5,4(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  247,1 tys

  2,8(0.3%)

  231,2 tys

  2,6(0.3%)

  233,3 tys

  2,7(0.3%)

  238,0 tys

  2,7(0.2%)

  273,2 tys

  3,1(0.2%)

  239,9 tys

  2,8(0.2%)

  439,2 tys

  5,1(0.3%)

  378,3 tys

  4,4(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  272,8 tys

  3,1(0.3%)

  218,2 tys

  2,5(0.3%)

  194,1 tys

  2,2(0.2%)

  298,8 tys

  3,4(0.3%)

  578,4 tys

  6,6(0.4%)

  732,0 tys

  8,4(0.7%)

  428,1 tys

  4,9(0.3%)

  317,4 tys

  3,7(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  190,8 tys

  2,2(0.2%)

  231,5 tys

  2,6(0.3%)

  292,9 tys

  3,3(0.3%)

  351,5 tys

  4,0(0.3%)

  294,6 tys

  3,4(0.2%)

  405,5 tys

  4,7(0.4%)

  265,9 tys

  3,1(0.2%)

  315,7 tys

  3,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,9(0.2%)

  250,4 tys

  2,9(0.2%)

  256,8 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  2,3(0.2%)

  198,1 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  161,4 tys

  1,8(0.2%)

  179,9 tys

  2,0(0.2%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  19,4 tys

  0,2(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  213,2 tys

  2,4(0.2%)

  65,6 tys

  0,8(0.1%)

  174,4 tys

  2,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,6(0%)

  58,7 tys

  0,7(0.1%)

  65,7 tys

  0,8(0.1%)

  166,0 tys

  1,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,0 tys

  0,2(0%)

  34,5 tys

  0,4(0%)

  77,0 tys

  0,9(0.1%)

  97,5 tys

  1,1(0.1%)

  75,0 tys

  0,9(0.1%)

  109,4 tys

  1,3(0.1%)

  87,6 tys

  1,0(0.1%)

  93,0 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  38,2 tys

  0,4(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  31,0 tys

  0,4(0%)

  28,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  25,2 tys

  0,3(0%)

  109,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  87,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  47,8

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  4,9 mln

  55,3(5.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie płońskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat płoński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu płońskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  88,7 mln

  1,0 tys(100%)

  81,3 mln

  920(100%)

  87,7 mln

  996(100%)

  96,7 mln

  1,1 tys(100%)

  120,7 mln

  1,4 tys(100%)

  122,1 mln

  1,4 tys(100%)

  131,3 mln

  1,5 tys(100%)

  136,3 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  45,8 mln

  517(51.6%)

  47,1 mln

  534(57.9%)

  49,4 mln

  562(56.3%)

  50,1 mln

  571(51.8%)

  50,3 mln

  575(41.6%)

  59,1 mln

  679(48.4%)

  75,4 mln

  870(57.4%)

  76,4 mln

  888(56%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,7 mln

  154(15.4%)

  15,0 mln

  169(18.4%)

  16,2 mln

  184(18.4%)

  17,2 mln

  196(17.8%)

  19,2 mln

  220(15.9%)

  21,4 mln

  246(17.6%)

  20,7 mln

  239(15.8%)

  23,9 mln

  278(17.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,2 mln

  35,6(3.6%)

  709,2 tys

  8,0(0.9%)

  535,6 tys

  6,1(0.6%)

  659,2 tys

  7,5(0.7%)

  540,6 tys

  6,2(0.4%)

  752,6 tys

  8,6(0.6%)

  615,9 tys

  7,1(0.5%)

  6,7 mln

  78,1(4.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  50,3(5%)

  5,0 mln

  56,5(6.1%)

  5,1 mln

  58,4(5.8%)

  9,3 mln

  106(9.6%)

  7,6 mln

  87,3(6.3%)

  5,6 mln

  64,5(4.6%)

  5,9 mln

  68,5(4.5%)

  6,0 mln

  69,9(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,2 mln

  70,3(7%)

  2,8 mln

  31,5(3.4%)

  5,1 mln

  57,6(5.8%)

  8,0 mln

  91,2(8.3%)

  30,2 mln

  346(25%)

  16,5 mln

  189(13.5%)

  10,5 mln

  121(8%)

  4,7 mln

  54,7(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  29,4(2.9%)

  3,1 mln

  34,6(3.8%)

  3,7 mln

  42,7(4.3%)

  2,0 mln

  22,8(2.1%)

  3,1 mln

  35,0(2.5%)

  2,9 mln

  32,9(2.3%)

  5,1 mln

  58,6(3.9%)

  3,6 mln

  41,4(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  44,4(4.4%)

  3,5 mln

  39,6(4.3%)

  3,1 mln

  34,8(3.5%)

  2,6 mln

  29,1(2.6%)

  2,2 mln

  25,4(1.8%)

  7,0 mln

  80,8(5.8%)

  3,0 mln

  34,5(2.3%)

  3,3 mln

  38,7(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  12,9(1.3%)

  1,2 mln

  13,3(1.4%)

  1,5 mln

  17,1(1.7%)

  1,4 mln

  16,2(1.5%)

  1,4 mln

  16,1(1.2%)

  1,5 mln

  17,6(1.3%)

  1,9 mln

  21,8(1.4%)

  2,2 mln

  25,8(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  3,4(0.4%)

  120,0 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,9 tys

  0,3(0%)

  94,1

  0,0(0%)

  1,7 mln

  19,4(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  22,4(2.2%)

  1,1 mln

  12,5(1.4%)

  1,4 mln

  16,2(1.6%)

  1,2 mln

  13,8(1.3%)

  1,7 mln

  19,0(1.4%)

  1,7 mln

  19,0(1.4%)

  1,8 mln

  21,3(1.4%)

  1,6 mln

  18,9(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  620,3 tys

  7,0(0.7%)

  406,0 tys

  4,6(0.5%)

  465,3 tys

  5,3(0.5%)

  515,6 tys

  5,9(0.5%)

  545,4 tys

  6,2(0.5%)

  1,4 mln

  15,8(1.1%)

  1,5 mln

  17,6(1.2%)

  1,6 mln

  18,3(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  170,3 tys

  1,9(0.2%)

  358,9 tys

  4,1(0.4%)

  210,2 tys

  2,4(0.2%)

  241,2 tys

  2,8(0.2%)

  244,3 tys

  2,8(0.2%)

  144,5 tys

  1,7(0.1%)

  320,7 tys

  3,7(0.2%)

  763,9 tys

  8,9(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  767,6 tys

  8,7(0.9%)

  529,8 tys

  6,0(0.7%)

  510,9 tys

  5,8(0.6%)

  450,2 tys

  5,1(0.5%)

  232,2 tys

  2,7(0.2%)

  307,0 tys

  3,5(0.3%)

  540,3 tys

  6,2(0.4%)

  343,4 tys

  4,0(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  125,5 tys

  1,4(0.1%)

  116,8 tys

  1,3(0.1%)

  115,0 tys

  1,3(0.1%)

  114,3 tys

  1,3(0.1%)

  152,4 tys

  1,7(0.1%)

  118,4 tys

  1,4(0.1%)

  251,2 tys

  2,9(0.2%)

  208,9 tys

  2,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,2 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,9(0.3%)

  250,4 tys

  2,9(0.2%)

  256,9 tys

  3,0(0.2%)

  198,0 tys

  2,3(0.2%)

  198,1 tys

  2,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  150,3 tys

  1,7(0.2%)

  156,9 tys

  1,8(0.2%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  21,1 tys

  0,2(0%)

  169,0 tys

  1,9(0.1%)

  128,0 tys

  1,5(0.1%)

  130,0 tys

  1,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,6(0%)

  58,7 tys

  0,7(0%)

  65,7 tys

  0,8(0.1%)

  130,0 tys

  1,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  35,7 tys

  0,4(0%)

  50,6 tys

  0,6(0.1%)

  51,7 tys

  0,6(0.1%)

  96,8 tys

  1,1(0.1%)

  147,9 tys

  1,7(0.1%)

  168,0 tys

  1,9(0.1%)

  361,9 tys

  4,2(0.3%)

  100,0 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  87,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  3,7 mln

  42,3(4.2%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat płoński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 246 mieszkańców powiatu płońskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 834 kobiet oraz 10 412 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,9% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców powiatu płońskiego, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu płońskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie płońskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (18,8%).

  W roku 2021 w powiecie płońskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 101 oddziałów uczęszczało 1 756 dzieci (874 dziewczynki oraz 882 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płońskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 1 011 dzieci (518 dziewczynek oraz 493 chłopców). Dostępnych było 999 miejsc.

  17,1% mieszkańców powiatu płońskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 799 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 43 szkoły podstawowe, w których w 478 oddziałach uczyło się 7 137 uczniów (3 510 kobiet oraz 3 627 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie płońskim placówkę miały 43 szkoły podstawowe, w których w 348 oddziałach uczyło się 6 117 uczniów (2 932 kobiety oraz 3 185 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów.

  W powiecie płońskim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 819 uczniów (1 136 kobiet oraz 683 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 507 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płońskim placówkę miałp 12 licea ogólnokształcące, w których w 70 oddziałach uczyło się 2 022 uczniów (1 168 kobiet oraz 854 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 612 absolwentów.

  W powiecie płońskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 35 oddziałach uczyło się 821 uczniów (259 kobiet oraz 562 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,4 uczniów. 23,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,2% mieszkańców powiatu płońskiego w wieku potencjalnej nauki (28,8% kobiet i 29,5% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. płoński
  17,3%
  Mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat płoński
  33,3%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat płoński
  13,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. płoński
  16,7%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat płoński
  3,5%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. płoński
  18,2%
  Województwo
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. płoński
  3,5%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 799 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. płoński
  799,0
  Województwo
  937,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat płoński
  1,24
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 37 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 101 Oddziały
 • 68 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 933 Miejsca
  (rok 2018)
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat płoński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 756 Dzieci
 • 874 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 882 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 428 3 lata
 • 428
 • 454 4 lata
 • 454
 • 449 5 lata
 • 449
 • 364 6 lat
 • 364
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 215 3 lata
 • 215
 • 234 4 lata
 • 234
 • 211 5 lata
 • 211
 • 183 6 lat
 • 183
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 213 3 lata
 • 213
 • 220 4 lata
 • 220
 • 238 5 lata
 • 238
 • 181 6 lat
 • 181
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 1 121 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 156,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 155,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 71,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 70,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 7 Oddziały
 • 130 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat płoński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 131 Dzieci
 • 58 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 73 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,3%
  55,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 53 4 lata
 • 53
 • 35 5 lata
 • 35
 • 15 6 lat
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 24 4 lata
 • 24
 • 14 5 lata
 • 14
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 29 4 lata
 • 29
 • 21 5 lata
 • 21
 • 7 6 lat
 • 7
 •  
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 437 Oddziały
 • 7 018 Uczniowie
 • 3 475 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 543 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 818 Uczniowie w 1 klasie
 • 404 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 414 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 902 Absolwenci
 • 420 Kobiety
  (absolwenci)
 • 482 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 41 Oddziały
 • 119 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,4%
  70,6%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,9
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,9
 • 14,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,9
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,1
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 632,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 527,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 104,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 50,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 56 Oddziały
 • 1 603 Uczniowie
 • 1 007 Kobiety
  (uczniowie)
 • 596 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,8%
  37,2%
 • 415 Uczniowie w 1 klasie
 • 256 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 159 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 463 Absolwenci
 • 316 Kobiety
  (absolwenci)
 • 147 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 216 Uczniowie
 • 129 Kobiety
  (uczniowie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,7%
  40,3%
 • 44 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat płoński
  28,4
  Mazowieckie
  26,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 99,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 70,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat płoński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 221 Uczniowie w 1 klasie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  23,5
  Województwo
  17,7
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 23,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 23,5
 • 25,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,6
 • 7,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat płoński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat płoński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat płoński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie płońskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • hotele: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie płońskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie płońskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 474 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 168 (uczestnicy: 14 412)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 122)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 850)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 1 650)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 5 810)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 1 020)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 360)
  • konkursy: 13 (uczestnicy: 960)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 700)
  • interdyscyplinarne: 40 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 19 (uczestnicy: 2 480)
  • inne: 3 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 585)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 144)
  • taneczne: 2 (członkowie: 62)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 81)
  • teatralne: 2 (członkowie: 22)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 270)
  • inne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 339)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 109)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 48)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 2 (członkowie: 145)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie płońskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 308 miejscami na widowni. Odbyło się 688 seansów, na które przyszło 27 239 widzów, w tym 161 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 189 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie płońskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 450 zwiedzających, co daje 52 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie płońskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 218 525 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 26 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 267 999 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 88
  • dostępne dla czytelników: 41
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 41
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie płońskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 32 196 wolumenów w tym ziobry specjalne: 225. Odnotowano 443 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 29 279 wolumenów. Odnotowano 1 164 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie płońskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie płońskim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 900 członków. Zarejestrowano 1 927 ćwiczących (mężczyźni: 1 427, kobiety: 500, chłopcy do lat 18: 809, dziewczęta do lat 18: 432). Aktywnych było 70 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (35), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (63).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie płońskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płoński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat płoński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 66 wypadków drogowych w powiecie płońskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 84 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 76,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 25,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 66,6 rannych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie płońskim zarejestrowanych było 94 585 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 64 837 samochodów osobowych (748,1 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 11 322 samochodów ciężarowych (143,1 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 330 autobusów (3,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 078 ciągników siodłowych (12,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju) oraz 4 836 motocykli (55,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,6 lat.


  W 2021 roku w powiecie płońskim znajdowało się 28 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 19 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 19 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie płońskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 66 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 84 Ranni
  (rok 2021)
 • 25 Lekko ranni
 • 59 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie płońskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 76,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  76,7
  Województwo
  56,9
  Cały kraj
  59,9
 • 9,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  9,3
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  5,9
 • 97,64 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  97,6
  woj. mazowieckie
  65,7
  Polska
  69,4
 • 25,37 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  25,4
  woj. mazowieckie
  8,0
  Polska
  7,6
 • 66,61 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  66,6
  Mazowieckie
  62,9
  Cały kraj
  80,2
 • 12,12 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  12,1
  Mazowieckie
  12,2
  Cały kraj
  9,8
 • 127,27 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. płoński
  127,3
  woj. mazowieckie
  115,4
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 94 585 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie płońskim w 2020 roku
 • 64 837 Samochody osobowe
 • 11 322 Samochody ciężarowe
 • 531 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 330 Autobusy
 • 581 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 079 Ciągniki samochodowe
 • 1 078   Ciągniki siodłowe
 • 11 600 Ciągniki rolnicze
 • 4 836 Motocykle
 • 1 795   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 637 Motorowery
 • 64 837Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Samochody osobowe w powiecie płońskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 748,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  748,1
  Województwo
  729,5
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 013
  • 1400-1649 kg18 354
  • 1650-1899 kg15 343
  • 1900 kg i więcej15 127
 • 16 013 do 1399 kg
 • 18 354 1400-1649 kg
 • 15 343 1650-1899 kg
 • 15 127 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 26 076 do 1399 cm3
 • 26 076
 • 34 308 1400-1999 cm3
 • 34 308
 • 4 453 2000 i więcej cm3
 • 4 453
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie płońskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 764
  • olej napędowy16 400
  • gaz (LPG)15 125
  • pozostałe548
 • 32 764 benzyna
 • 16 400 olej napędowy
 • 15 125 gaz (LPG)
 • 548 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 443 do 1 roku
 • 443
 • 408 2 lata
 • 408
 • 518 3 lata
 • 518
 • 1 149 4-5 lat
 • 1 149
 • 1 456 6-7 lat
 • 1 456
 • 2 185 8-9 lat
 • 2 185
 • 2 969 10-11 lat
 • 2 969
 • 9 928 12-15 lat
 • 9 928
 • 14 401 16-20 lat
 • 14 401
 • 12 912 21-25 lat
 • 12 912
 • 7 784 26-30 lat
 • 7 784
 • 10 684 31 lat i więcej
 • 10 684
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie płońskim
 • Tutaj
  20,8 lat
  woj. mazowieckie
  17,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 11 322Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie płońskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 143,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  143,1
  Województwo
  134,0
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 212 do 999 kg
 • 5 212
 • 3 664 1000-1499 kg
 • 3 664
 • 965 1500-2999 kg
 • 965
 • 82 3000-3499 kg
 • 82
 • 203 3500-4999 kg
 • 203
 • 528 5000-6999 kg
 • 528
 • 312 7000-9999 kg
 • 312
 • 209 10000-14999 kg
 • 209
 • 147 15000 kg i więcej
 • 147
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 213
  • olej napędowy8 008
  • gaz (LPG)751
  • pozostałe350
 • 2 213 benzyna
 • 8 008 olej napędowy
 • 751 gaz (LPG)
 • 350 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 45 do 1 roku
 • 45
 • 44 2 lata
 • 44
 • 57 3 lata
 • 57
 • 174 4-5 lat
 • 174
 • 308 6-7 lat
 • 308
 • 374 8-9 lat
 • 374
 • 622 10-11 lat
 • 622
 • 1 609 12-15 lat
 • 1 609
 • 2 296 16-20 lat
 • 2 296
 • 2 022 21-25 lat
 • 2 022
 • 1 055 26-30 lat
 • 1 055
 • 2 716 31 lat i więcej
 • 2 716
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie płońskim
 • Tutaj
  21,8 lat
  Województwo
  18,2 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 330Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Autobusy w powiecie płońskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,8
  Województwo
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy315
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe13
 • 2 benzyna
 • 315 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 13 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 48 12-15 lat
 • 48
 • 61 16-20 lat
 • 61
 • 46 21-25 lat
 • 46
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 113 31 lat i więcej
 • 113
 • 24,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie płońskim
 • Tutaj
  24,2 lat
  Mazowieckie
  19,4 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 1 078Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie płońskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 12,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,4
  woj. mazowieckie
  21,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy1 009
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe61
 • 5 benzyna
 • 1 009 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 61 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 11 4-5 lat
 • 11
 • 43 6-7 lat
 • 43
 • 94 8-9 lat
 • 94
 • 69 10-11 lat
 • 69
 • 282 12-15 lat
 • 282
 • 171 16-20 lat
 • 171
 • 178 21-25 lat
 • 178
 • 88 26-30 lat
 • 88
 • 139 31 lat i więcej
 • 139
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie płońskim
 • powiat płoński
  18,7 lat
  Województwo
  10,0 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 836Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie płońskim
 • Motocykle w powiecie płońskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 55,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  55,8
  Województwo
  40,6
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 32 2 lata
 • 32
 • 17 3 lata
 • 17
 • 129 4-5 lat
 • 129
 • 69 6-7 lat
 • 69
 • 107 8-9 lat
 • 107
 • 138 10-11 lat
 • 138
 • 395 12-15 lat
 • 395
 • 431 16-20 lat
 • 431
 • 311 21-25 lat
 • 311
 • 238 26-30 lat
 • 238
 • 2 950 31 lat i więcej
 • 2 950
 • 27,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie płońskim
 • Powiat
  27,6 lat
  Mazowieckie
  21,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie płońskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 202,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  202,2 km
  Województwo
  762,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,2 km
  woj. mazowieckie
  5,0 km
  Kraj
  4,9 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 19 Liczba licencji na taksówki
 • 19 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami