Grajewo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Grajewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Grajewo to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu grajewskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Grajewo.
 • 20 983 Liczba mieszkańców
 • 18,9 km² Powierzchnia
 • 1 107,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XV wiek Data założenia
 • 1540 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BGR Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Latarowski Burmistrz miasta
Grajewo na mapie
Identyfikatory
 • 22.455253.6472 Współrzędne GPS
 • 2004011 TERYT (TERC)
 • 0957376 SIMC
Herb miasta Grajewo
Grajewo herb

Jak Grajewo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Grajewo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Grajewo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Grajewo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
3Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
27Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
68Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
136Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
136Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
147Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
149Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
154Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
174Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
193Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
201Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
204Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
204Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
232Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
245Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
246Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
265Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
266Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
271Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce

Grajewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
19-200Poczta Grajewo 001, ul. Józefa Piłsudskiego 12
19-200Skrytki Pocztowe Poczta Grajewo 001, ul. Józefa Piłsudskiego 12
19-203Poczta Grajewo 004, Osiedle Południe 28 A
19-203Skrytki Pocztowe Poczta Grajewo 004, Osiedle Południe 28 A

Grajewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Grajewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Grajewie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Grajewie
(86) 272-30-18
(86) 272-28-08
Elewatorska 8
19-200 Grajewo
ZUS Biuro Terenowe w Grajewie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Os. Centrum 7 a
19-200 Grajewo
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Grajewo
862720219, ,
862720214,
Wojska Polskiego 74
19-203 Grajewo Grajewo
Komenda Powiatowa Policji Grajewo
862722331, ,
862730201,
dr. Nowickiego 14
19-200 Grajewo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie
862619058, ,
862738462,
Kolejowa 19
19-200 Grajewo
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Grajewo
862722600, ,
862726100,
Plac Niepodległości 12
19-200 Grajewo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
862723958, ,
862723958,
Konopska 64
19-200 Grajewo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
862723958, ,
862723958,
Konopska 64
19-200 Grajewo
Urząd Miasta Grajewo
(86) 273-08-02
(86) 273-08-03
ul. Strażacka 6a
19-200 Grajewo
Starostwo Powiatowe w Grajewie
(86) 273-84-63
(86) 273-84-62
ul. Strażacka 6b
19-200 Grajewo

Grajewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Grajewo jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 20 983, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Grajewa zawarli w 2022 roku 64 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Grajewa jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Grajewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -62. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,92 na 1000 mieszkańców Grajewa. W 2022 roku urodziło się 164 dzieci, w tym 53,0% dziewczynek i 47,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 425 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,0% zgonów w Grajewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Grajewie były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Grajewa przypada 10.66 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 92 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 234 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Grajewa -142. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  59,7% mieszkańców Grajewa jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Grajewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20 983 Liczba mieszkańców
 • 10 926 Kobiety
 • 10 057 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Grajewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Grajewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Grajewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Grajewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,8 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Grajewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Grajewa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Grajewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Grajewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Grajewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,5%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Grajewo
  53,6%
  Podlaskie
  54,2%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,7%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Grajewie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Grajewo
  3,0
  woj. podlaskie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Podlaskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 64 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Grajewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -62 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -58 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,92 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Grajewo
  -2,9
  Podlaskie
  -3,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Grajewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Grajewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Grajewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Grajewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 164 Urodzenia żywe
 • 87 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 77 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,0%
  47,0%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Grajewo
  7,7
  woj. podlaskie
  8,0
  Polska
  8,1
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,5
  Województwo
  35,9
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 425 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 339 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 513 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Grajewo
  3 425 g
  Województwo
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 102 Waga 3500g - 3999g
 • 102
 • 107 Waga 3000g - 3499g
 • 107
 • 54 Waga 2500g - 2999g
 • 54
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Grajewo
  1,24
  Podlaskie
  1,27
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Grajewo
  0,63
  Podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  woj. podlaskie
  0,68
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Grajewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 226 Zgony
 • 91 Kobiety
  (Zgony)
 • 135 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,3%
  59,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Grajewo
  10,7
  Podlaskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 174,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  174,4
  woj. podlaskie
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Podlaskie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Grajewo
  3,7
  woj. podlaskie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grajewskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,0%
  woj. podlaskie
  45,0%
  Polska
  36,0%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,4%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Grajewo
  6,1%
  Województwo
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 46 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  14,6
  Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  78,6
  Kraj
  70,6
 • 298,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  298,2
  woj. podlaskie
  257,1
  Polska
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  232,8
  Cały kraj
  253,9
 • 534,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 557,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 509,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  534,0
  Województwo
  529,3
  Cała Polska
  426,2
 • 73,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 69,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Grajewo
  73,4
  Województwo
  52,4
  Polska
  62,9
 • 13,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Grajewo
  13,2
  woj. podlaskie
  31,3
  Cały kraj
  33,8
 • 13,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,2
  woj. podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,2%
  Podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 234 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 117 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 117 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -137 Saldo migracji
 • -71 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -66 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -142 Saldo migracji wewnętrznych
 • -72 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Grajewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Grajewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Grajewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Grajewie oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Grajewie to 8 140 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 386 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Grajewie to 5,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Grajewie to 176,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,59% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,99% mieszkań posiada łazienkę, 91,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,48% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grajewskiego.

  Powiat grajewski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 140 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 386,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  386,00
  Województwo
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  66,60 m2
  woj. podlaskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 25,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,70 m2
  Podlaskie
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Grajewo
  3,81
  woj. podlaskie
  4,04
  Kraj
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,59
  woj. podlaskie
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  woj. podlaskie
  0,60
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,76
  woj. podlaskie
  5,72
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,13
  woj. podlaskie
  4,14
  Polska
  3,89
 • 3,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Grajewo
  3,89
  woj. podlaskie
  23,68
  Cała Polska
  24,56
 • 2 828 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 176,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  176,8 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,13 m2
  Podlaskie
  0,56 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,26%
  woj. podlaskie
  97,54%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,59%
  Podlaskie
  92,28%
  Polska
  95,18%
 • 96,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Grajewo
  96,99%
  woj. podlaskie
  90,71%
  Polska
  93,75%
 • 91,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Grajewo
  91,03%
  Podlaskie
  83,62%
  Kraj
  85,83%
 • 0,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,48%
  Województwo
  33,39%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Grajewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Grajewie na 1000 mieszkańców pracuje 243osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 47,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Grajewie wynosiło w 2023 roku 11,2% (11,2% wśród kobiet i 11,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Grajewie wynosiło 6 144,83 PLN, co odpowiada 91.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Grajewa 382 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 667 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 285.

  33,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Grajewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 243 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  243,0
  Podlaskie
  209,0
  Kraj
  259,0
 • 13,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,6% Kobiety
 • 12,5% Mężczyźni
 • Miasto
  11,2%
  Województwo
  7,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Grajewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Grajewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Grajewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 526 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 145 PLN
  Podlaskie
  6 013 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Grajewie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 382 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 667 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 285 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 33,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,5% Przemysł i budownictwo
 • 13,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 39,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Grajewie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 166 Pracujący ogółem
 • 2 427 Kobiety
 • 2 739 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Grajewie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Grajewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,4
  Województwo
  66,2
  Polska
  69,0
 • 37,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,0
  Podlaskie
  37,0
  Kraj
  38,2
 • 121,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  121,7
  Województwo
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Grajewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Grajewie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 054 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 562 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 142 nowe podmioty, a 82 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (211) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (135) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (332) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (82) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Grajewie najwięcej (142) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 984) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,8% (447) podmiotów, a 77,5% (1 592) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Grajewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%) oraz Budownictwo (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 054 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 447 Przemysł i budownictwo
 • 1 592 Pozostała działalność
 • 142 Podmioty nowo zarejestrowane w Grajewie w 2023 roku
 • 82 Podmioty wyrejestrowane w Grajewie w 2023 roku
 • 1 562 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 984 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 984
 • 54 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 54
 • 15 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 15
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 2 053 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 053
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 115 Spółki handlowe ogółem
 • 115
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 95  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 95
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 142 Spółki cywilne ogółem
 • 142
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 562 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 431 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 431
 • 245 Budownictwo
 • 245
 • 177 Transport i gospodarka magazynowa
 • 177
 • 132 Pozostała działalność
 • 132
 • 130 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 130
 • 118 Przetwórstwo przemysłowe
 • 118
 • 83 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 83
 • 50 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 50
 • 41 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 41
 • 41 Informacja i komunikacja
 • 41
 • 34 Edukacja
 • 34
 • 30 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 30
 • 18 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 18
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Grajewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Grajewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 1 856 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 87,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Grajewie wynosi 97,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Grajewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 78,17 (wykrywalność 98%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,81 (wykrywalność 84%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,56 (67%), drogowe - 2,11 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Grajewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Grajewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 856 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 1 856
 • 144 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 144
 • 1 657 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 1 657
 • 45 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 45
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 11
 • 118 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 118
 • 87,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  87,61
  woj. podlaskie
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 6,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,81
  Podlaskie
  8,92
  Cały kraj
  12,98
 • 78,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  78,17
  Podlaskie
  7,89
  Polska
  6,99
 • 2,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,11
  Podlaskie
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,51
  woj. podlaskie
  0,46
  Cała Polska
  0,35
 • 5,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Grajewo
  5,56
  Podlaskie
  6,92
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Grajewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  98%
  woj. podlaskie
  81%
  Cała Polska
  71%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  85%
  woj. podlaskie
  74%
  Polska
  63%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  99%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Grajewo
  91%
  woj. podlaskie
  92%
  Polska
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Grajewo
  68%
  woj. podlaskie
  53%
  Cała Polska
  51%

Grajewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Grajewa wyniosła w 2022 roku 130,7 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Grajewa - 31.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,9 mln złotych, czyli 16,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Grajewa wyniosła w 2022 roku 129,2 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.7%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9.8%). W budżecie Grajewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 959 złotych na mieszkańca (15,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 41,1 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,7%.
 • Wydatki budżetu w Grajewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Grajewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Grajewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Grajewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,9 mln

  3,2 tys(100%)

  80,7 mln

  3,6 tys(100%)

  89,3 mln

  4,0 tys(100%)

  88,3 mln

  4,0 tys(100%)

  100,7 mln

  4,6 tys(100%)

  112,3 mln

  5,2 tys(100%)

  118,6 mln

  5,5 tys(100%)

  130,7 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,2 mln

  1,1 tys(35.5%)

  26,3 mln

  1,2 tys(32.6%)

  28,5 mln

  1,3 tys(31.9%)

  30,3 mln

  1,4 tys(34.3%)

  31,8 mln

  1,4 tys(31.5%)

  32,9 mln

  1,5 tys(29.3%)

  35,1 mln

  1,6 tys(29.6%)

  41,0 mln

  1,9 tys(31.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  52,6(1.6%)

  1,1 mln

  51,7(1.4%)

  1,1 mln

  50,8(1.3%)

  2,9 mln

  130(3.2%)

  5,0 mln

  228(5%)

  1,3 mln

  58,2(1.1%)

  2,2 mln

  104(1.9%)

  11,8 mln

  558(9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  56,3(1.8%)

  2,8 mln

  127(3.5%)

  3,2 mln

  145(3.6%)

  3,2 mln

  147(3.7%)

  854,1 tys

  39,0(0.8%)

  8,9 mln

  411(7.9%)

  13,7 mln

  638(11.6%)

  10,8 mln

  511(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,1 mln

  590(18.4%)

  25,7 mln

  1,2 tys(31.9%)

  6,3 mln

  286(7.1%)

  6,3 mln

  285(7.1%)

  6,3 mln

  287(6.2%)

  6,4 mln

  294(5.7%)

  6,7 mln

  311(5.6%)

  9,4 mln

  448(7.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  209(6.5%)

  8,0 mln

  359(9.9%)

  6,0 mln

  272(6.7%)

  6,0 mln

  271(6.7%)

  10,3 mln

  470(10.2%)

  11,0 mln

  508(9.8%)

  9,9 mln

  457(8.3%)

  9,1 mln

  433(7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  254(8%)

  5,7 mln

  260(7.1%)

  5,8 mln

  265(6.5%)

  6,1 mln

  278(6.9%)

  6,3 mln

  287(6.3%)

  6,8 mln

  315(6.1%)

  7,3 mln

  338(6.1%)

  7,9 mln

  376(6.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  777,4 tys

  35,1(1.1%)

  535,3 tys

  24,2(0.7%)

  280,9 tys

  12,7(0.3%)

  160,8 tys

  7,3(0.2%)

  332,5 tys

  15,2(0.3%)

  113,9 tys

  5,2(0.1%)

  30,3 tys

  1,4(0%)

  6,6 mln

  313(5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  14,2 mln

  640(20%)

  3,2 mln

  146(4%)

  8,1 mln

  367(9.1%)

  3,7 mln

  169(4.2%)

  4,1 mln

  188(4.1%)

  3,9 mln

  179(3.5%)

  4,2 mln

  193(3.5%)

  4,7 mln

  221(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3 mln

  102(3.2%)

  3,4 mln

  155(4.2%)

  3,5 mln

  158(3.9%)

  3,2 mln

  148(3.7%)

  3,0 mln

  137(3%)

  4,7 mln

  216(4.2%)

  3,1 mln

  145(2.6%)

  3,2 mln

  150(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  69,3 tys

  3,1(0.1%)

  89,7 tys

  4,1(0.1%)

  273,0 tys

  12,4(0.3%)

  110,7 tys

  5,0(0.1%)

  106,4 tys

  4,9(0.1%)

  134,2 tys

  6,2(0.1%)

  152,9 tys

  7,1(0.1%)

  1,5 mln

  69,6(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  596,4 tys

  26,9(0.8%)

  516,6 tys

  23,3(0.6%)

  476,2 tys

  21,6(0.5%)

  417,7 tys

  19,0(0.5%)

  422,7 tys

  19,3(0.4%)

  390,8 tys

  18,0(0.3%)

  328,2 tys

  15,2(0.3%)

  1,2 mln

  56,7(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  433,1 tys

  19,5(0.6%)

  871,4 tys

  39,4(1.1%)

  474,3 tys

  21,5(0.5%)

  445,8 tys

  20,3(0.5%)

  489,8 tys

  22,4(0.5%)

  812,6 tys

  37,4(0.7%)

  570,7 tys

  26,5(0.5%)

  541,2 tys

  25,7(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  183,7 tys

  8,3(0.2%)

  139,5 tys

  6,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,3 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  325,3 tys

  15,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  233,1 tys

  10,5(0.3%)

  121,1 tys

  5,5(0.2%)

  305,5 tys

  13,9(0.3%)

  417,3 tys

  19,0(0.5%)

  338,0 tys

  15,4(0.3%)

  301,8 tys

  13,9(0.3%)

  303,7 tys

  14,1(0.3%)

  294,0 tys

  13,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  47,7(1.5%)

  1,1 mln

  48,6(1.3%)

  1,0 mln

  46,7(1.2%)

  970,8 tys

  44,3(1.1%)

  1,0 mln

  46,4(1%)

  1,1 mln

  50,8(1%)

  1,2 mln

  56,9(1%)

  249,4 tys

  11,8(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  68,8 tys

  3,1(0.1%)

  862,0 tys

  39,0(1.1%)

  115,8 tys

  5,2(0.1%)

  176,2 tys

  8,0(0.2%)

  2,2 mln

  102(2.2%)

  25,4 tys

  1,2(0%)

  25,9 tys

  1,2(0%)

  172,0 tys

  8,2(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  158,1 tys

  7,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,7 tys

  1,1(0%)

  170,6 tys

  8,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,2 tys

  0,9(0%)

  21,8 tys

  1,0(0%)

  23,6 tys

  1,1(0%)

  24,8 tys

  1,1(0%)

  34,7 tys

  1,6(0%)

  35,2 tys

  1,6(0%)

  33,7 tys

  1,6(0%)

  39,9 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  153,3 tys

  6,9(0.2%)

  54,4 tys

  2,5(0.1%)

  11,4 tys

  0,5(0%)

  145,0 tys

  6,6(0.2%)

  150,3 tys

  6,9(0.1%)

  123,5 tys

  5,7(0.1%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Grajewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Grajewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Grajewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Grajewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,3 mln

  3,1 tys(100%)

  84,2 mln

  3,8 tys(100%)

  85,4 mln

  3,9 tys(100%)

  91,3 mln

  4,2 tys(100%)

  103,2 mln

  4,7 tys(100%)

  118,1 mln

  5,5 tys(100%)

  119,7 mln

  5,6 tys(100%)

  129,2 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  31,0 mln

  1,4 tys(45.4%)

  33,2 mln

  1,5 tys(39.4%)

  35,0 mln

  1,6 tys(41%)

  35,5 mln

  1,6 tys(38.9%)

  37,5 mln

  1,7 tys(36.3%)

  37,7 mln

  1,7 tys(31.9%)

  39,8 mln

  1,8 tys(33.2%)

  42,7 mln

  2,0 tys(33%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,6 mln

  616(20%)

  13,6 mln

  613(16.1%)

  15,1 mln

  684(17.7%)

  15,3 mln

  698(16.8%)

  16,7 mln

  761(16.2%)

  25,2 mln

  1,2 tys(21.4%)

  22,2 mln

  1,0 tys(18.5%)

  21,6 mln

  1,0 tys(16.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  83,9(2.7%)

  3,9 mln

  175(4.6%)

  1,5 mln

  69,2(1.8%)

  3,5 mln

  160(3.9%)

  3,9 mln

  180(3.8%)

  7,4 mln

  342(6.3%)

  7,2 mln

  335(6%)

  12,7 mln

  603(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  108(3.5%)

  2,9 mln

  131(3.4%)

  2,7 mln

  124(3.2%)

  2,9 mln

  132(3.2%)

  6,9 mln

  314(6.7%)

  5,2 mln

  240(4.4%)

  6,0 mln

  277(5%)

  7,4 mln

  353(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  357,5 tys

  16,1(0.5%)

  191,5 tys

  8,7(0.2%)

  219,2 tys

  9,9(0.3%)

  150,2 tys

  6,8(0.2%)

  191,5 tys

  8,7(0.2%)

  64,6 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 mln

  311(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,8 mln

  442(14.3%)

  22,2 mln

  1,0 tys(26.4%)

  2,7 mln

  121(3.1%)

  2,5 mln

  116(2.8%)

  2,7 mln

  124(2.6%)

  2,8 mln

  130(2.4%)

  2,9 mln

  133(2.4%)

  5,3 mln

  250(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  99,1(3.2%)

  2,2 mln

  101(2.7%)

  2,3 mln

  106(2.7%)

  2,2 mln

  102(2.4%)

  2,1 mln

  94,4(2%)

  3,0 mln

  137(2.5%)

  3,1 mln

  143(2.6%)

  4,2 mln

  199(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,2 tys

  0,4(0%)

  1,9 mln

  86,7(2.3%)

  11,3 tys

  0,5(0%)

  1,2 mln

  56,8(1.4%)

  2,1 mln

  97,8(2.1%)

  2,4 mln

  112(2.1%)

  4,0 mln

  184(3.3%)

  2,6 mln

  122(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  457,4 tys

  20,6(0.7%)

  393,0 tys

  17,8(0.5%)

  488,1 tys

  22,1(0.6%)

  408,2 tys

  18,6(0.4%)

  394,7 tys

  18,0(0.4%)

  463,1 tys

  21,3(0.4%)

  590,8 tys

  27,4(0.5%)

  2,3 mln

  108(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  40,1 tys

  1,8(0%)

  20,0 tys

  0,9(0%)

  29,9 tys

  1,4(0%)

  29,9 tys

  1,4(0%)

  1,3 mln

  62,2(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,4 mln

  242(7.8%)

  3,0 mln

  133(3.5%)

  840,9 tys

  38,1(1%)

  2,6 mln

  116(2.8%)

  792,0 tys

  36,2(0.8%)

  324,4 tys

  14,9(0.3%)

  527,5 tys

  24,5(0.4%)

  658,5 tys

  31,2(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  543,9 tys

  24,5(0.8%)

  251,3 tys

  11,4(0.3%)

  679,6 tys

  30,8(0.8%)

  1,1 mln

  48,2(1.2%)

  1,7 mln

  75,7(1.6%)

  236,9 tys

  10,9(0.2%)

  225,6 tys

  10,5(0.2%)

  571,3 tys

  27,1(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,7 tys

  0,3(0%)

  79,1 tys

  3,6(0.1%)

  240,3 tys

  10,9(0.3%)

  282,0 tys

  12,9(0.3%)

  353,5 tys

  16,1(0.3%)

  205,9 tys

  9,5(0.2%)

  219,7 tys

  10,2(0.2%)

  253,5 tys

  12,0(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  132,0 tys

  6,0(0.2%)

  50,8 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,9 tys

  1,1(0%)

  152,6 tys

  7,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  293,8 tys

  13,3(0.4%)

  277,3 tys

  12,5(0.3%)

  215,8 tys

  9,8(0.3%)

  163,3 tys

  7,4(0.2%)

  147,7 tys

  6,7(0.1%)

  102,8 tys

  4,7(0.1%)

  75,2 tys

  3,5(0.1%)

  75,0 tys

  3,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  55,0 tys

  2,5(0.1%)

  55,6 tys

  2,5(0.1%)

  241,6 tys

  11,0(0.3%)

  99,7 tys

  4,5(0.1%)

  60,3 tys

  2,8(0.1%)

  55,0 tys

  2,5(0%)

  55,0 tys

  2,6(0%)

  75,0 tys

  3,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  21,2 tys

  1,0(0%)

  20,0 tys

  0,9(0%)

  20,9 tys

  0,9(0%)

  22,9 tys

  1,0(0%)

  30,8 tys

  1,4(0%)

  33,8 tys

  1,6(0%)

  32,7 tys

  1,5(0%)

  38,1 tys

  1,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  382

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  184,2 tys

  8,5(0.2%)

  113,8 tys

  5,3(0.1%)

  11,8 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  153,3 tys

  6,9(0.2%)

  54,4 tys

  2,5(0.1%)

  11,4 tys

  0,5(0%)

  145,0 tys

  6,6(0.2%)

  150,3 tys

  6,9(0.1%)

  123,5 tys

  5,7(0.1%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Grajewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 835 mieszkańców Grajewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 311 kobiet oraz 2 526 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,3% mieszkańców Grajewa, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 20,7% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Grajewa mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Grajewie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,3%) oraz wyższe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,5%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2022 w Grajewie mieściło się 6 przedszkoli, w których do 26 oddziałów uczęszczało 575 dzieci (271 dziewczynek oraz 304 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Grajewie mieściły się 4 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 468 dzieci (236 dziewczynek oraz 232 chłopców). Dostępnych było 440 miejsc.

  17,7% mieszkańców Grajewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 064 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,12 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 93 oddziałach uczyło się 1 773 uczniów (856 kobiet oraz 917 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Grajewie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 72 oddziałach uczyło się 1 515 uczniów (728 kobiet oraz 787 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,85.

  W Grajewie znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 633 uczniów (380 kobiet oraz 253 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 120 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Grajewie placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 865 uczniów (515 kobiet oraz 350 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 255 absolwentów.

  W Grajewie znajduje się 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 274 uczniów (98 kobiet oraz 176 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 60 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Grajewie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 232 uczniów (102 kobiety oraz 130 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 absolwentów.

  W Grajewie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 25 uczniów (9 kobiet oraz 16 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,4 uczniów. 5,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,2% mieszkańców Grajewa w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 22,0% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,1%
  Województwo
  24,5%
  Polska
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,5%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 39,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,1%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Grajewo
  19,3%
  Województwo
  17,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 12,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,7%
  Podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  20,7%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 21,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Grajewo
  3,7%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1064 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 064,0
  Podlaskie
  915,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,12 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  1,12
  woj. podlaskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 26 Oddziały
 • 16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 483 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Grajewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 575 Dzieci
 • 271 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 304 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,1%
  52,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 143 3 lata
 • 143
 • 128 4 lata
 • 128
 • 144 5 lata
 • 144
 • 148 6 lat
 • 148
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 68 3 lata
 • 68
 • 59 4 lata
 • 59
 • 68 5 lata
 • 68
 • 71 6 lat
 • 71
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 75 3 lata
 • 75
 • 69 4 lata
 • 69
 • 76 5 lata
 • 76
 • 77 6 lat
 • 77
 • 363 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 32,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 30,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 31,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 10 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Grajewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10 Dzieci
 • 1 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 9 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 10,0%
  90,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 4 5 lata
 • 4
 • 2 6 lat
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 3 5 lata
 • 3
 • 2 6 lat
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Grajewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grajewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie
  Publiczne
  86 272-35-04
  86 272-35-04
  ul. os. Południe 34
  19-200 Grajewo
  513711
  Przedszkole Miejskie nr 4 w Grajewie
  Publiczne
  86 272-26-08
  86 272-26-08
  ul. Ełcka 31
  19-200 Grajewo
  51259
  Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie
  Publiczne
  86 272-70-74
  86 272-70-74
  ul. Krasickiego 2
  19-203 Grajewo
  4889
  Przedszkole Miejskie Nr 1 w Grajewie
  Publiczne
  86 272-21-07
  86 272-21-07
  ul. 11 Listopada 12
  19-200 Grajewo
  4879
  Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  86 272-30-63
  86 272-30-63
  ul. Mickiewicza 1
  19-200 Grajewo
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 1 Aakademia Dobrego Startu
  Niepubliczny
  51 298-49-36
  ul. Targowa 6
  19-200 Grajewo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Grajewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 70 Oddziały
 • 1 700 Uczniowie
 • 838 Kobiety
  (uczniowie)
 • 862 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 190 Uczniowie w 1 klasie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 306 Absolwenci
 • 141 Kobiety
  (absolwenci)
 • 165 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23 Oddziały
 • 73 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,7%
  75,3%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Grajewo
  19,1
  Podlaskie
  16,1
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,1
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,1
 • 24,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24,3
 • 3,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,2
 •  
 • 121,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 98,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 100,85 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Grajewo
  100,85
  Województwo
  92,82
  Polska
  95,96
 • 99,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  99,03
  woj. podlaskie
  91,85
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Grajewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Grajewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Grajewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grajewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4 (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  86 272-30-78
  86 272-30-78
  ul. Konstytucji 3 Maja 23
  19-200 Grajewo
  28652-
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  86 272-30-63
  86 272-30-63
  ul. Mickiewicza 1
  19-200 Grajewo
  27640-
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie (Konstanty Ildefons Gałczyński)
  Publiczna
  86 272-24-53
  86 272-29-65
  ul. Szkolna 12
  19-200 Grajewo
  19375-
  Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Grajewie
  Publiczna
  86 272-31-15
  86 272-31-15
  ul. Ełcka 11
  19-200 Grajewo
  850-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Grajewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 591 Uczniowie
 • 358 Kobiety
  (uczniowie)
 • 233 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,6%
  39,4%
 • 214 Uczniowie w 1 klasie
 • 114 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Absolwenci
 • 67 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,4%
  47,6%
 • 16 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  26,4
  Województwo
  25,4
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 41,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 32,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Grajewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 274 Uczniowie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie)
 • 176 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,8%
  64,2%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Grajewo
  22,8
  woj. podlaskie
  22,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 21,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Grajewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,0%
  64,0%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 5,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  5,0
  Podlaskie
  18,5
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Grajewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grajewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Grajewie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  86 272-20-96
  86 272-20-96
  ul. Mickiewicza 3
  19-200 Grajewo
  13352-
  Technikum w Grajewie
  Publiczne
  86 272-31-81
  86 272-31-81
  ul. Wojska Polskiego 84
  19-203 Grajewo
  8229-
  II Liceum Ogólnokształcące w Grajewie
  Publiczne
  86 272-31-81
  86 272-31-81
  ul. Wojska Polskiego 84
  19-203 Grajewo
  5140-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Grajewie
  Publiczne
  86 272-20-96
  86 272-20-96
  ul. Mickiewicza 3
  19-200 Grajewo
  4114-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie (Jan Sebastian Bach)
  Publiczna
  86 272-25-82
  86 272-21-19
  ul. dra T. Nowickiego 5
  19-200 Grajewo
  -10926
  Szkoła Przysposabiajaca do Pracy Zawodowej w Grajewie
  Publiczna
  86 272-31-15
  86 272-31-15
  ul. Ełcka 11
  19-200 Grajewo
  843-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Grajewie
  Publiczna
  86 272-31-15
  86 272-31-15
  ul. Ełcka 11
  19-200 Grajewo
  333-
  Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia
  Niepubliczna
  69 323-69-08
  ul. T. Nowickiego 5
  19-200 Grajewo
  ---
  Szkoła Policealna w Grajewie
  Publiczna
  86 272-31-81
  86 272-31-81
  ul. Wojska Polskiego 84
  19-203 Grajewo
  ---
  Szkoła Policealna Zaoczna w Grajewie
  Publiczna
  86 272-31-81
  86 272-31-81
  ul. Wojska Polskiego 84
  19-203 Grajewo
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
  Niepubliczne
  ul. Szkolna 12
  19-200 Grajewo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Grajewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Grajewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Grajewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Grajewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Grajewo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Grajewie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Grajewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Grajewie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Grajewie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Grajewie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 295 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 239 (uczestnicy: 18 813)
  • seanse filmowe: 31 (uczestnicy: 384)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 1 115)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 650)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 3 935)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 455)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 988)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 774)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 420)
  • interdyscyplinarne: 15 (uczestnicy: 5 507)
  • warsztaty: 117 (uczestnicy: 3 229)
  • inne: 8 (uczestnicy: 356)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 49)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 32)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 2)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 14)
  • tańca: 1 (absolwenci: 14)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 275)
  • teatralne: 3 (członkowie: 21)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 5)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 100)
  • taneczne: 5 (członkowie: 119)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Grajewie działało 1 kino posiadające 1 salę z 295 miejscami na widowni. Odbyły się 164 seanse, na które przyszło 7 919 widzów, w tym 44 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 498 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Grajewie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 179 zwiedzających, co daje 556 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Grajewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 53 086 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 49 439 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Grajewie działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 922 członków. Zarejestrowano 879 ćwiczących (mężczyźni: 532, kobiety: 347, chłopcy do lat 18: 465, dziewczęta do lat 18: 300). Aktywne były 42 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (20) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Grajewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Grajewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Grajewa znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Grajewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dworzec z 1873 r. (ul. Kolejowa 19)dnia 1987-06-17, wykaz dokumentów: A-288 z 1987-06-17
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1988-04-18, wykaz dokumentów: 365 z 1988-04-18
  • Kościół z 1878 - 1882 (ul. Mikołaja Kopernika 2)dnia 1989-01-31, wykaz dokumentów: A-384 z 1989-01-31
  • Plebania z 1930 - 1939 (ul. Mikołaja Kopernika 2)dnia 1989-01-31, wykaz dokumentów: A-384 z 1989-01-31
  • Dzwonnica z 4. ćw. XIX w. (ul. Mikołaja Kopernika 2)dnia 1989-01-31, wykaz dokumentów: A-384 z 1989-01-31
  • Zespół - kościół z 1878 - 1882 (ul. Mikołaja Kopernika 2)dnia 1989-01-31, wykaz dokumentów: A-384 z 1989-01-31
  • Szkoła z 1920 r. (ul. Ełcka 11)dnia 1993-10-12, wykaz dokumentów: A-499 z 1993-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1882 r. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14)dnia 1993-10-15, wykaz dokumentów: A-500 z 1993-10-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1882 r. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16)dnia 1993-10-15, wykaz dokumentów: A-500 z 1993-10-15
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1882 r. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16)dnia 1993-10-15, wykaz dokumentów: A-500 z 1993-10-15
  • Szkoła z 1929 - 1932 (ul. Szkolna 12a)dnia 1996-06-27, wykaz dokumentów: A-545 z 1996-06-27
  • Komora celna z 1895 r. (ul. Strażacka 6b)dnia 1999-12-31, wykaz dokumentów: A-9 z 1999-12-31
  • Wieża ciśnień z 1896 r. (ul. Kolejowa 19)dnia 2006-10-17, wykaz dokumentów: A-151 z 2006-10-17
  • Kasyno z 1910 r. (ul. Legionistów 3)dnia 2008-01-09, wykaz dokumentów: A-179 z 2008-01-09

Grajewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 11 wypadków drogowych w Grajewie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Grajewie znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 22 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 22 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grajewskiego.

  Powiat grajewski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Grajewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 10 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Grajewie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 52,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Grajewo
  52,2
  Podlaskie
  29,1
  Cały kraj
  56,5
 • 4,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Grajewo
  4,7
  Podlaskie
  6,0
  Polska
  5,0
 • 47,42 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  47,4
  woj. podlaskie
  31,5
  Polska
  65,5
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Grajewo
  9,1
  Województwo
  20,7
  Cały kraj
  8,9
 • 90,91 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  90,9
  Podlaskie
  108,1
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Grajewie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4 538,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  4 538,3 km
  Województwo
  409,4 km
  Kraj
  633,6 km
 • 4,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Grajewo
  4,1 km
  Podlaskie
  7,2 km
  Polska
  5,3 km
 • 22 Liczba licencji na taksówki
 • 22 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Grajewo przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
  • DK 65droga krajowa nr 65(granica (Rosja) - Gołdap - Jabramowo - Kozaki - Regiele - Pogorzel - Kowale Oleckie - Daniele - Rogówko - Strożne-Żwirownia - Golubki - Sedranki - Olecko - Kukowo - Ślepie - Gąski - Przytuły - Straduny - Oracze - Konieczki - Ełk - Nowa Wieś Ełcka - Zdunki - Niedźwiedzkie - Prostki - Bogusze - Grajewo - Koszarówka - Ruda - Ciemnoszyje - Białogrądy-Kolonia - Osowiec-Twierdza - Downary Kościelne - Żodzie - Mońki - Knyszyn - Kozińce - Dobrzyniewo Duże - Fasty - Białystok - Zaścianki - Grabówka - Kozi Las - Królowy Most - Sofipol - Gródek - Bobrowniki - granica (Białoruś))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Grajewo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 38Linia kolejowa nr 38: Białystok - Głomno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Starosielce - Białystok Bacieczki - Fasty - Dobrzyniewo Duże - Borsukówka - Knyszyn - Zastocze - Czechowizna - Mońki - Goniądz - Osowiec - Podlasek - Ruda -Grajewo - Prostki - Lipińskie Małe - Ełk Szyba Wschód - Ełk Towarowy - Ełk - Woszczele - Stare Juchy - Wydminy - Siedliska - Giżycko - Niegocin - Sterławki Małe - Sterławki Wielkie - Martiany - Kętrzyn - Nowy Młyn - Linkowo - Tołkiny - Korsze - Studzieniec - Różyna Warmińska - Głomno)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Grajewie istnieje 136 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11-go Listopada

  ul. 9-go Pułku Strzelców Konnych

  ul. A. Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Architektów

  ul. Baśniowa

  ul. Boczna

  ul. Braci Świackich

  ul. Brzozowa

  ul. Budowlana

  ul. Chabrowa

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Cudro

  ul. Dolna

  ul. Dworna

  ul. Działkowa

  ul. Ekologiczna

  ul. Elektryczna

  ul. Elewatorska

  ul. Ełcka

  ul. Fabryczna

  ul. Franciszka Stefczyka

  ul. Gen. Bema

  ul. Gen. Dąbrowskiego

  ul. Geodetów

  ul. Grota Roweckiego

  ul. Grunwaldzka

  ul. Grzybowa

  ul. Górna

  ul. H. Sienkiewicza

  ul. Inwestycyjna

  ul. J. Kochanowskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Jeżynowa

  ul. Jodłowa

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. K. Baczyńskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kolektorowa

  ul. Komunalna

  ul. Konopska

  ul. Konstytucji 3-go Maja

  ul. Konwaliowa

  ul. Kopernika

  ul. Koszarowa

  ul. Kościelna

  ul. Krasickiego

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Ks. J. Popiełuszki

  ul. Książęca

  ul. Księdza Aleksandra Pęzy

  ul. Kwiatowa

  ul. Lawendowa

  ul. Legionistów

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Liryczna

  ul. M. Dąbrowskiej

  ul. M. Konopnickiej

  ul. Magazynowa

  ul. Malinowa

  ul. Miodowa

  ul. Miła

  ul. Norwida

  ul. Nowo-Osiedle

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzeszkowej

  Osiedle 1000-lecia

  Osiedle Broniewskiego

  Osiedle Centrum

  Osiedle Młodych

  Osiedle Południe

  ul. Owocowa

  Park Solidarności

  Park Wolności

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  Plac Niepodległości

  ul. Pocztowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Poziomkowa

  ul. Przekopka

  ul. Przemysłowa

  ul. Przygodowa

  ul. Pułaskiego

  ul. Reymonta

  ul. Robotnicza

  ul. Rolna

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. S. Wyspiańskiego

  ul. S. Żeromskiego

  ul. Sadowa

  ul. Skośna

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. T. Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Traugutta

  ul. Ułańska

  ul. W. Perlitza

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiktorowo

  ul. Wilczewo

  ul. Wiórowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąska

  ul. Zielona

  ul. dr Tadeusza Nowickiego

  ul. mjr. Jana Tabortowskiego

  ul. płk. Franciszka Kaczkowskiego

  ul. płk. Tadeusza Falewicza

  ul. płk. Tadeusza Grabowskiego

  ul. rtm. W. Konopki

  ul. Łazienna

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa