Wilamowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Wilamowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wilamowice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu bielskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wilamowice.
 • 3 180 Liczba mieszkańców
 • 10,4 km² Powierzchnia
 • 306,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1250 Data założenia
 • 1818 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SBI Tablice rejestracyjne
 • Marian Bronisław Trela Burmistrz miasta
Wilamowice na mapie
Identyfikatory
 • 19.152149.9166 Współrzędne GPS
 • 2402094 TERYT (TERC)
 • 0926996 SIMC
Herb miasta Wilamowice
Wilamowice herb

Jak Wilamowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wilamowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wilamowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wilamowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
11Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
17Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
23Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
49Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
51Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
51Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
52Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
58Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
63Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
68Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
70Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
71Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
79Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
105Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
134Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
152Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
158Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
171Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
179Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce

Wilamowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-330Poczta Wilamowice koło Oświęcimia, ul. Rynek 1

Wilamowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wilamowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Bielsku-Białej
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Krasińskiego 3443-300 Bielsko-Białaul. Traugutta 2
43-300 Bielsko-Biała
Urząd Gminy w Wilamowicach
(33) 499-90-00
(33) 812-94-31
Rynek 1
43-330 Wilamowice

Wilamowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wilamowice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 180, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 13,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wilamowic zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców Wilamowic jest stanu wolnego, 59,3% żyje w małżeństwie, 6,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Wilamowice ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00 na 1000 mieszkańców Wilamowic. W 2022 roku urodziło się 42 dzieci, w tym 54,8% dziewczynek i 45,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 313 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,8% zgonów w Wilamowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w Wilamowicach były nowotwory, a 3,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wilamowic przypada 13.23 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 37 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 17 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wilamowic 20. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  58,5% mieszkańców Wilamowic jest w wieku produkcyjnym, 21,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wilamowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 180 Liczba mieszkańców
 • 1 593 Kobiety
 • 1 587 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wilamowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wilamowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wilamowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wilamowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,8 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wilamowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wilamowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wilamowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wilamowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wilamowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,4%
  woj. śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 30,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,3%
  śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Wilamowice
  8,3%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,1%
  śląskie
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Wilamowice
  0,0%
  śląskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wilamowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,4
  woj. śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wilamowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wilamowice
  0,0
  Województwo
  -5,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wilamowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wilamowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wilamowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wilamowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 42 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,8%
  45,2%
 • 13,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wilamowice
  13,2
  woj. śląskie
  7,3
  Cały kraj
  8,1
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wilamowice
  37,0
  śląskie
  32,5
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 111 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 111
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 313 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 239 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Wilamowice
  3 313 g
  Województwo
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 97 Waga 4000g - 4499g
 • 97
 • 422 Waga 3500g - 3999g
 • 422
 • 532 Waga 3000g - 3499g
 • 532
 • 236 Waga 2500g - 2999g
 • 236
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,40
  woj. śląskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Wilamowice
  0,68
  śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,81
  Województwo
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wilamowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 42 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,4%
  47,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,2
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 122,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  122,9
  śląskie
  179,4
  Polska
  147,0
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,3
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Wilamowice
  2,6
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bielskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wilamowice
  37,8%
  woj. śląskie
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Wilamowice
  22,0%
  woj. śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  3,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 393 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,9
  Cała Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Kraj
  74,4
 • 283,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  283,3
  woj. śląskie
  304,2
  Cały kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Polska
  246,5
 • 486,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 488,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  486,8
  śląskie
  529,0
  Kraj
  475,8
 • 60,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  60,6
  Województwo
  81,3
  Cały kraj
  70,6
 • 29,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Wilamowice
  29,5
  Województwo
  39,9
  Kraj
  32,6
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Wilamowice
  5,9
  Województwo
  6,9
  Kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 20 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wilamowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wilamowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wilamowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wilamowicach oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,40 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wilamowicach to 1 045 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wilamowicach to 4,93 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wilamowicach to 161,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,61% mieszkań posiada łazienkę, 81,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,63% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bielskiego.

  Powiat bielski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 045 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 328,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Wilamowice
  328,60
  woj. śląskie
  423,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 100,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Wilamowice
  100,60 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wilamowice
  33,10 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,70
  śląskie
  3,79
  Polska
  3,83
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,04
  Województwo
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,40
  Województwo
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,93
  Województwo
  4,13
  Cały kraj
  3,89
 • 21,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wilamowice
  21,70
  Województwo
  17,79
  Polska
  24,56
 • 2 256 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 161,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  161,1 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,71 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,71 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,61%
  woj. śląskie
  99,05%
  Kraj
  97,71%
 • 99,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,61%
  Województwo
  96,66%
  Polska
  95,10%
 • 99,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Wilamowice
  99,61%
  śląskie
  95,69%
  Polska
  93,66%
 • 81,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Wilamowice
  81,12%
  Województwo
  84,31%
  Polska
  85,62%
 • 88,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  88,63%
  Województwo
  68,18%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Wilamowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Wilamowicach na 1000 mieszkańców pracuje 434osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Wilamowicach wynosiło w 2022 roku 3,2% (3,2% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wilamowicach wynosiło 5 875,70 PLN, co odpowiada 87.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wilamowic 378 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 479 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 101.

  4,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Wilamowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 51,5% w przemyśle i budownictwie, a 21,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 434 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  434,0
  Województwo
  393,0
  Polska
  402,0
 • 3,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,2% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Wilamowice
  3,2%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wilamowicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wilamowicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wilamowicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 876 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 876 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wilamowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 378 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 479 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 101 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 51,5% Przemysł i budownictwo
 • 39,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 63,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 33,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wilamowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wilamowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,0
  Województwo
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 33,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wilamowice
  33,8
  śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 91,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Wilamowice
  91,0
  śląskie
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wilamowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Wilamowicach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 388 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 300 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (43) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (19) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wilamowicach najwięcej (27) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (369) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,1% (109) podmiotów, a 69,6% (270) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wilamowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.7%) oraz Budownictwo (16.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 388 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 109 Przemysł i budownictwo
 • 270 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Wilamowicach w 2022 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Wilamowicach w 2022 roku
 • 300 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 369 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 369
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 387 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 387
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 33 Spółki handlowe ogółem
 • 33
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 300 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 68 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 68
 • 49 Budownictwo
 • 49
 • 35 Przetwórstwo przemysłowe
 • 35
 • 29 Transport i gospodarka magazynowa
 • 29
 • 23 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 23
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wilamowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wilamowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 85 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,70 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wilamowicach wynosi 84,40% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wilamowic najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 20,29 (wykrywalność 84%) oraz o charakterze gospodarczym - 17,46 (wykrywalność 88%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 6,71 (68%), drogowe - 1,60 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wilamowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wilamowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 85
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 55
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 64 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 64
 • 26,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  26,70
  woj. śląskie
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 6,71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,71
  śląskie
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 17,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wilamowice
  17,46
  Województwo
  17,79
  Kraj
  6,99
 • 1,60 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,60
  Województwo
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,26
  Województwo
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 20,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wilamowice
  20,29
  Województwo
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wilamowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  84%
  śląskie
  80%
  Kraj
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Wilamowice
  68%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  88%
  Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  60%
  Kraj
  51%

Wilamowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wilamowic wyniosła w 2022 roku 109,8 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wilamowic - 39.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (6.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,3 mln złotych, czyli 17,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wilamowic wyniosła w 2022 roku 102,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.5%). W budżecie Wilamowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (21,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,6 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,3%.
 • Wydatki budżetu w Wilamowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wilamowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wilamowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wilamowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,0 mln

  2,9 tys(100%)

  58,6 mln

  3,4 tys(100%)

  64,3 mln

  3,7 tys(100%)

  78,5 mln

  4,5 tys(100%)

  104,6 mln

  5,9 tys(100%)

  88,3 mln

  4,9 tys(100%)

  98,4 mln

  5,5 tys(100%)

  109,8 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,2 mln

  7,0 tys(43.3%)

  23,2 mln

  7,6 tys(39.6%)

  24,0 mln

  7,8 tys(37.3%)

  26,4 mln

  8,6 tys(33.6%)

  30,1 mln

  9,7 tys(28.8%)

  30,0 mln

  9,6 tys(34%)

  34,9 mln

  11,1 tys(35.5%)

  43,3 mln

  13,6 tys(39.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  640,2 tys

  209(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 mln

  3,1 tys(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,4 mln

  1,5 tys(9%)

  5,0 mln

  1,6 tys(8.5%)

  4,6 mln

  1,5 tys(7.1%)

  5,8 mln

  1,9 tys(7.3%)

  6,2 mln

  2,0 tys(5.9%)

  6,2 mln

  2,0 tys(7%)

  6,9 mln

  2,2 tys(7%)

  7,5 mln

  2,4 tys(6.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  790(4.9%)

  3,1 mln

  998(5.2%)

  3,7 mln

  1,2 tys(5.7%)

  4,0 mln

  1,3 tys(5.1%)

  5,2 mln

  1,7 tys(4.9%)

  4,7 mln

  1,5 tys(5.3%)

  7,9 mln

  2,5 tys(8%)

  7,2 mln

  2,3 tys(6.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  638(4%)

  1,9 mln

  633(3.3%)

  2,1 mln

  693(3.3%)

  3,1 mln

  1,0 tys(4%)

  3,9 mln

  1,2 tys(3.7%)

  3,9 mln

  1,2 tys(4.4%)

  2,6 mln

  825(2.6%)

  7,1 mln

  2,2 tys(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,0 mln

  1,7 tys(10.3%)

  4,8 mln

  1,6 tys(8.1%)

  5,4 mln

  1,8 tys(8.4%)

  10,5 mln

  3,4 tys(13.3%)

  8,1 mln

  2,6 tys(7.7%)

  5,0 mln

  1,6 tys(5.7%)

  5,8 mln

  1,9 tys(5.9%)

  5,4 mln

  1,7 tys(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,9 mln

  1,3 tys(7.9%)

  1,3 mln

  436(2.3%)

  1,2 mln

  384(1.8%)

  5,2 mln

  1,7 tys(6.6%)

  19,6 mln

  6,3 tys(18.7%)

  1,8 mln

  564(2%)

  2,7 mln

  869(2.8%)

  4,4 mln

  1,4 tys(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  2,0 tys(12.3%)

  15,0 mln

  4,9 tys(25.6%)

  2,1 mln

  684(3.3%)

  2,1 mln

  685(2.7%)

  2,3 mln

  753(2.2%)

  2,3 mln

  723(2.6%)

  2,6 mln

  834(2.7%)

  3,8 mln

  1,2 tys(3.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  429,8 tys

  141(0.9%)

  1,1 mln

  352(1.8%)

  593,5 tys

  194(0.9%)

  893,6 tys

  290(1.1%)

  657,3 tys

  211(0.6%)

  661,6 tys

  211(0.7%)

  1,4 mln

  459(1.5%)

  1,3 mln

  424(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  625,6 tys

  206(1.3%)

  816,0 tys

  267(1.4%)

  1,6 mln

  515(2.5%)

  757,8 tys

  246(1%)

  923,1 tys

  297(0.9%)

  1,0 mln

  322(1.1%)

  1,3 mln

  402(1.3%)

  745,9 tys

  235(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  240,0 tys

  79,0(0.5%)

  258,2 tys

  84,4(0.4%)

  386,5 tys

  126(0.6%)

  414,7 tys

  134(0.5%)

  301,8 tys

  97,0(0.3%)

  298,7 tys

  95,1(0.3%)

  377,1 tys

  120(0.4%)

  539,5 tys

  170(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  519(3.2%)

  299,6 tys

  98,0(0.5%)

  648,9 tys

  212(1%)

  496,3 tys

  161(0.6%)

  2,2 mln

  702(2.1%)

  1,0 mln

  321(1.1%)

  440,6 tys

  140(0.4%)

  482,3 tys

  152(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  289,1 tys

  95,2(0.6%)

  228,8 tys

  74,8(0.4%)

  180,7 tys

  59,0(0.3%)

  168,3 tys

  54,5(0.2%)

  286,8 tys

  92,1(0.3%)

  339,7 tys

  108(0.4%)

  284,0 tys

  90,3(0.3%)

  434,4 tys

  137(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  209,0 tys

  68,8(0.4%)

  233,0 tys

  76,2(0.4%)

  261,0 tys

  85,2(0.4%)

  241,0 tys

  78,1(0.3%)

  238,7 tys

  76,7(0.2%)

  310,2 tys

  98,7(0.4%)

  314,2 tys

  99,8(0.3%)

  283,8 tys

  89,2(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  157,6 tys

  51,9(0.3%)

  145,0 tys

  47,4(0.2%)

  144,6 tys

  47,2(0.2%)

  122,0 tys

  39,5(0.2%)

  140,3 tys

  45,1(0.1%)

  130,9 tys

  41,6(0.1%)

  169,7 tys

  53,9(0.2%)

  118,7 tys

  37,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  506,7 tys

  167(1%)

  571,7 tys

  187(1%)

  600,2 tys

  196(0.9%)

  582,7 tys

  189(0.7%)

  539,6 tys

  173(0.5%)

  487,5 tys

  155(0.6%)

  545,1 tys

  173(0.6%)

  89,5 tys

  28,1(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  1,3(0%)

  9,2 tys

  3,0(0%)

  861

  0,3(0%)

  21,8 tys

  6,9(0%)

  24,3 tys

  7,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,2 tys

  25,4(0.2%)

  9,4 tys

  3,1(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  91,5 tys

  29,7(0.1%)

  96,8 tys

  31,1(0.1%)

  85,4 tys

  27,2(0.1%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,4 tys

  0,8(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wilamowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wilamowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wilamowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wilamowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,1 mln

  2,9 tys(100%)

  62,7 mln

  3,7 tys(100%)

  66,3 mln

  3,9 tys(100%)

  79,3 mln

  4,6 tys(100%)

  93,0 mln

  5,3 tys(100%)

  100,3 mln

  5,6 tys(100%)

  102,5 mln

  5,7 tys(100%)

  102,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,1 mln

  6,9 tys(43%)

  21,9 mln

  7,2 tys(34.9%)

  24,1 mln

  7,9 tys(36.4%)

  26,9 mln

  8,7 tys(33.9%)

  29,5 mln

  9,5 tys(31.8%)

  29,1 mln

  9,3 tys(29%)

  32,2 mln

  10,2 tys(31.5%)

  33,3 mln

  10,5 tys(32.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,1 mln

  5,0 tys(30.7%)

  16,3 mln

  5,3 tys(25.9%)

  16,5 mln

  5,4 tys(24.9%)

  17,9 mln

  5,8 tys(22.5%)

  19,3 mln

  6,2 tys(20.8%)

  32,3 mln

  10,3 tys(32.2%)

  26,4 mln

  8,4 tys(25.8%)

  25,5 mln

  8,0 tys(24.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  650,5 tys

  213(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 mln

  3,1 tys(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  452(2.8%)

  1,6 mln

  515(2.5%)

  2,1 mln

  676(3.1%)

  2,4 mln

  763(3%)

  2,9 mln

  933(3.1%)

  3,5 mln

  1,1 tys(3.5%)

  5,0 mln

  1,6 tys(4.9%)

  5,6 mln

  1,8 tys(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 tys

  0,8(0%)

  103,6 tys

  33,9(0.2%)

  99,6 tys

  32,5(0.2%)

  93,2 tys

  30,2(0.1%)

  136,4 tys

  43,8(0.1%)

  10,0

  0,0(0%)

  31,0 tys

  9,8(0%)

  3,7 mln

  1,2 tys(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  696(4.3%)

  2,2 mln

  705(3.4%)

  2,5 mln

  805(3.7%)

  3,4 mln

  1,1 tys(4.2%)

  3,2 mln

  1,0 tys(3.5%)

  3,5 mln

  1,1 tys(3.5%)

  2,8 mln

  898(2.8%)

  3,3 mln

  1,0 tys(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  1,4 tys(8.5%)

  13,2 mln

  4,3 tys(21%)

  731,0 tys

  238(1.1%)

  748,2 tys

  242(0.9%)

  780,2 tys

  251(0.8%)

  743,4 tys

  237(0.7%)

  806,1 tys

  256(0.8%)

  1,9 mln

  590(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  606(3.8%)

  1,1 mln

  364(1.8%)

  2,9 mln

  934(4.3%)

  5,9 mln

  1,9 tys(7.4%)

  3,4 mln

  1,1 tys(3.6%)

  138,7 tys

  44,1(0.1%)

  262,5 tys

  83,4(0.3%)

  1,5 mln

  467(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  252,6 tys

  83,2(0.5%)

  1,7 mln

  546(2.7%)

  201,3 tys

  65,7(0.3%)

  573,7 tys

  186(0.7%)

  1,2 mln

  378(1.3%)

  336,0 tys

  107(0.3%)

  368,1 tys

  117(0.4%)

  978,7 tys

  308(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  577(3.6%)

  3,2 mln

  1,0 tys(5.1%)

  345,8 tys

  113(0.5%)

  3,2 mln

  1,0 tys(4%)

  7,2 mln

  2,3 tys(7.7%)

  481,3 tys

  153(0.5%)

  4,7 mln

  1,5 tys(4.6%)

  706,7 tys

  222(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  762,2 tys

  251(1.6%)

  275,0 tys

  89,9(0.4%)

  399,3 tys

  130(0.6%)

  902,5 tys

  292(1.1%)

  757,1 tys

  243(0.8%)

  281,9 tys

  89,7(0.3%)

  286,4 tys

  91,0(0.3%)

  360,7 tys

  113(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  35,1 tys

  11,6(0.1%)

  17,7 tys

  5,8(0%)

  5,4 tys

  1,8(0%)

  8,5 tys

  2,7(0%)

  17,0 tys

  5,5(0%)

  15,6 tys

  5,0(0%)

  17,9 tys

  5,7(0%)

  85,3 tys

  26,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  56,9 tys

  18,7(0.1%)

  90,8 tys

  29,7(0.1%)

  83,4 tys

  27,2(0.1%)

  67,2 tys

  21,8(0.1%)

  52,9 tys

  17,0(0.1%)

  206,4 tys

  65,7(0.2%)

  96,5 tys

  30,7(0.1%)

  62,0 tys

  19,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  550,0 tys

  180(0.9%)

  110,2 tys

  36,0(0.2%)

  142,5 tys

  46,2(0.2%)

  20,1 tys

  6,5(0%)

  5,0 tys

  1,6(0%)

  110,0 tys

  35,0(0.1%)

  15,0 tys

  4,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,2 tys

  25,4(0.2%)

  9,4 tys

  3,1(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  91,5 tys

  29,7(0.1%)

  96,8 tys

  31,1(0.1%)

  85,4 tys

  27,2(0.1%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  16,0 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  4,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  295,0 tys

  97,1(0.6%)

  18,4

  0,0(0%)

  35,3 tys

  11,5(0.1%)

  147,7 tys

  47,9(0.2%)

  1,3 mln

  403(1.4%)

  327,5 tys

  104(0.3%)

  24,5 tys

  7,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  140,9 tys

  46,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wilamowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 773 mieszkańców Wilamowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 352 kobiet oraz 422 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców Wilamowic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 9,0% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Wilamowic mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wilamowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2021 w Wilamowicach mieściły się 3 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 279 dzieci (114 dziewczynek oraz 165 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wilamowicach mieściły się 2 przedszkola, w których do 4 oddziałów uczęszczało 108 dzieci (53 dziewczynki oraz 55 chłopców). Dostępnych było 105 miejsc.

  21,5% mieszkańców Wilamowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,2% wśród dziewczynek i 22,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 686 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 394 uczniów (180 kobiet oraz 214 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wilamowicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 260 uczniów (119 kobiet oraz 141 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (30,9% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 132,21.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,3% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,0% mieszkańców Wilamowic w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 19,7% mężczyzn).

 • 22,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  22,5%
  śląskie
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 26,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,1%
  Województwo
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 35,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Wilamowice
  2,7%
  śląskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wilamowice
  10,4%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,0%
  śląskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,2%
  woj. śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 22,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Wilamowice
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  9,0%
  woj. śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 10,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1686 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 686,0
  woj. śląskie
  906,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Wilamowice
  0,52
  śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wilamowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 279 Dzieci
 • 114 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 165 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,9%
  59,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 84 3 lata
 • 84
 • 63 4 lata
 • 63
 • 52 5 lata
 • 52
 • 70 6 lat
 • 70
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 30 3 lata
 • 30
 • 28 4 lata
 • 28
 • 19 5 lata
 • 19
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 54 3 lata
 • 54
 • 35 4 lata
 • 35
 • 33 5 lata
 • 33
 • 36 6 lat
 • 36
 •  
 • 20,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wilamowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wilamowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  33 845-78-98
  33 845-78-98
  ul. Rynek 14
  43-330 Wilamowice
  494-
  Przedszkole Niepubliczne-Ochronka im. Św. Józefa Bilczewskiego (Św. Józef Bilczewski)
  Niepubliczne
  ul. Piłsudskiego 1
  43-330 Wilamowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wilamowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 394 Uczniowie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie)
 • 214 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,7%
  54,3%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,7
  Województwo
  17,2
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 27,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 132,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  132,21
  woj. śląskie
  97,17
  Cała Polska
  95,71
 • 131,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  131,54
  Województwo
  95,97
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wilamowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wilamowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wilamowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wilamowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. J. Bilczewskiego w Wilamowicach
  Publiczna
  33 845-78-98
  33 845-78-98
  ul. Rynek 14
  43-330 Wilamowice
  13271-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 21,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wilamowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wilamowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wilamowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wilamowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wilamowicach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wilamowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wilamowicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Wilamowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Wilamowicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 68 (uczestnicy: 7 498)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 34)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 270)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 4 100)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 260)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 84)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 1 500)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 10)
  • warsztaty: 30 (uczestnicy: 420)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 284)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 48)
  • taneczne: 4 (członkowie: 90)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 2 (członkowie: 70)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 2 (członkowie: 21)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 472)
  • teatralne: 3 (członkowie: 52)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 120)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 180)
  • taneczne: 3 (członkowie: 75)
  • inne: 3 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Wilamowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 594 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 510 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Wilamowicach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 130 członków. Zarejestrowano 110 ćwiczących (mężczyźni: 91, kobiety: 19, chłopcy do lat 18: 91, dziewczęta do lat 18: 19). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wilamowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Wilamowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wilamowic znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wilamowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Dolnej Soły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2008-11-21, Powierzchnia: 4023.55 ha

Wilamowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 19 wypadków drogowych w Wilamowicach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 597,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 62,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wilamowicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bielskiego.

  Powiat bielski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wilamowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 23 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wilamowicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 597,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  597,5
  woj. śląskie
  1 088,4
  Polska
  1 100,9
 • 62,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Wilamowice
  62,9
  Województwo
  74,1
  Cała Polska
  104,4
 • 723,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Wilamowice
  723,3
  Województwo
  1 309,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 10,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  10,5
  woj. śląskie
  6,8
  Cały kraj
  9,5
 • 121,05 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Wilamowice
  121,1
  woj. śląskie
  120,3
  Kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wilamowice nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 52droga krajowa nr 52(Bielsko-Biała - Kozy - Bujaków - Kobiernice - Kęty - Bulowice - Andrychów - Inwałd - Wadowice - Klecza Dolna - Barwałd Dolny - Barwałd Średni - Barwałd Górny - Kalwaria Zebrzydowska - Brody - Izdebnik - Biertowice - Krzywaczka - Głogoczów)
  • DW 933droga wojewódzka nr 933(Rzuchów - Pszów - Wodzisław Śląski - Mszana - Jastrzębie-Zdrój - Pawłowice - Studzionka - Brzeźce - Poręba - Pszczyna - Ćwiklice - Miedźna - Matuszowiec - Brzeszcze - Rajsko - Oświęcim - Broszkowice - Gorzów - Bobrek - Budzowy - Libiąż - Chrzanów)
  • DW 948droga wojewódzka nr 948(Oświęcim - Skotnica - Grojec - Łęki - Bielany - Nowa Wieś - Kęty - Kobiernice - Porąbka - Międzybrodzie Bialskie - Międzybrodzie Żywieckie - Czernichów - Żywiec)
  • DW 949droga wojewódzka nr 949(Przeciszów - Polanka Wielka - Przecznica - Osiek - Grojec - Zasole - Jawiszowice - Brzeszcze)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wilamowice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 93Linia kolejowa nr 93: Trzebinia - Zebrzydowice [o znaczeniu państwowym] (Trzebinia - Chrzanów Śródmieście - Chrzanów - Libiąż - Chełmek - Chełmek Fabryka - Gorzów Chrzanowski - Oświęcim - Brzeszcze - Brzeszcze Kopalnia - Brzeszcze Jawiszowice - Jawiszowice Jaźnik - Dankowice - Kaniów - Czechowice Dziedzice - Zabrzeg - Zabrzeg Czarnolesie - Chybie - Drogomyśl - Pruchna - Zebrzydowice)
  • LK 117Linia kolejowa nr 117: Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała Główna [o znaczeniu drugorzędnym] (Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Kalwaria Zebrzydowska - Barwałd Górny - Barwałd Średni - Klecza Górna - Klecza Dolna - Wadowice - Chocznia - Chocznia Górna - Inwałd - Andrychów - Andrychów Górnica - Bulowice - Zamek Bulowicki - Kęty - Kęty Podlesie - Kozy Zagroda - Kozy - Krzemionki - Bielsko-Biała Wschód - Bielsko-Biała Główna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wilamowicach istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Cmentarna

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Floriana Biesika

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Graniczna

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jadwigi Staneckiej

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Dunata

  ul. Józefa Latosińskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kalwaryjska

  ul. Kazimierza Danka

  ul. Kosmonautów

  ul. Krótka

  ul. Kęcka

  ul. Leśna

  ul. Ludwika Solskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Ogrodnicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Partyzantów

  ul. Polna

  Rynek

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Spółdzielcza

  ul. St. Staszica

  ul. Starowiejska

  ul. Stawowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Towarowa

  ul. Widok

  ul. Więźniów Oświęcimia

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zaciszna

  ul. Zielona

  pl. bł. abp. Józefa Bilczewskiego

  ul. bł. abp. Józefa Bilczewskiego

  ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. gen. Andersa

  ul. gen. Józefa Hallera

  ul. gen. Kazimierza Pułaskiego

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. kan. Franciszka Pieli

  ul. Żwirki i Wigury