Powiat ełcki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ełcki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 91 022 Liczba mieszkańców
 • 1 113 km2 Powierzchnia
 • 81 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,1% Stopa urbanizacji
 • Marek Chojnowski Starosta
 • ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk Adres starostwa powiatowego
 • NEL Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie ełckim (1)
 • Ełk
Powiat ełcki na mapie
Identyfikatory
 • 2805 TERYT (TERC)
Herb powiatu ełckiego
powiat ełcki herb
Flaga powiatu ełckiego
powiat ełcki flaga

powiat ełcki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
087 621 71 00
087 621 71 05
Piłsudskiego 1
19-300 Ełk
Komenda Powiatowa Policji w Ełku
087 621 82 00 087 621 82 12
087 621 82 05
Chopina 10
19-300 Ełk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ełku
087 621 15 49
087 621 15 49
Małeckich 2
19-300 Ełk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ełk
087 621 77 50
087 621 77 64
Toruńska 6A/1
19-300 Ełk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku
087 610 23 17
087 621 63 65
Suwalska 46
19-300 Ełk
Starostwo Powiatowe w Ełku
(87) 621-83-00
(87) 621-83-39
ul. Marszałka J. Piłsudskiego
19-300 Ełk

Powiat ełcki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat ełcki ma 91 022 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 8,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ełckiego w 2050 roku wynosi 86 978, z czego 43 701 to kobiety, a 43 277 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ełckiego zawarli w 2017 roku 410 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,8% mieszkańców powiatu ełckiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ełcki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 130. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,43 na 1000 mieszkańców powiatu ełckiego. W 2017 roku urodziło się 964 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 370 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 28,0% zgonów w powiecie ełckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,4% zgonów w powiecie ełckim były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ełckiego przypada 8.63 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 1 271 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 016 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ełckiego 255. W tym samym roku 69 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 60 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  63,2% mieszkańców powiatu ełckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ełckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 91 022 Liczba mieszkańców
 • 46 291 Kobiety
 • 44 731 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ełckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ełckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ełckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ełckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 86 978 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 43 701 Kobiety
 • 43 277 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ełckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ełckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ełckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ełckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. ełcki
  39,3 lat
  Warmińsko-mazurskie
  40,7 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ełcki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ełckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. ełcki
  30,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat ełcki
  53,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,4%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,9%
  Warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • pow. ełcki
  1,2%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ełckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,5
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  2,0
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 410 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ełckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 130 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 73 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 57 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,43 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  1,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,1
  Cały kraj
  -0,0
 • 2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ełckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ełckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ełckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ełckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 964 Urodzenia żywe
 • 466 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 498 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat ełcki
  10,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cała Polska
  10,5
 • 43,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,4
  Województwo
  42,6
  Kraj
  44,2
 • 13.54 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.54
 • 54.26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.26
 • 95.91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95.91
 • 78.78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78.78
 • 34.58 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.58
 • 6.66 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.66
 • 0.36 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.36
 • 3 370 g Średnia waga noworodków
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 458 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat ełcki
  3 370 g
  Województwo
  3 401 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 89 Waga 4000g - 4499g
 • 89
 • 286 Waga 3500g - 3999g
 • 286
 • 379 Waga 3000g - 3499g
 • 379
 • 149 Waga 2500g - 2999g
 • 149
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. ełcki
  1,41
  Województwo
  1,41
  Kraj
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat ełcki
  0,68
  Województwo
  0,70
  Kraj
  0,71
 • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,16
  Warmińsko-mazurskie
  1,01
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie ełckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 778 Zgony
 • 357 Kobiety
  (Zgony)
 • 421 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 8,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat ełcki
  8,6
  Województwo
  9,8
  Cały kraj
  10,1
 • 98,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  98,7
  Województwo
  104,7
  Cała Polska
  101,5
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat ełcki
  2,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,0
  Cały kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat ełcki
  2,9
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ełckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat ełcki
  36,1%
  Województwo
  39,1%
  Kraj
  45,7%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat ełcki
  26,8%
  Województwo
  29,0%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat ełcki
  5,4%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,0
  Kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Cała Polska
  74,3
 • 235,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  235,6
  Województwo
  278,4
  Cała Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  262,1
  Cała Polska
  261,6
 • 317,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 336,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 298,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  317,8
  Warmińsko-mazurskie
  375,6
  Polska
  469,0
 • 55,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 80,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  55,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,1
  Cały kraj
  87,7
 • 17,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,5
  Cała Polska
  31,8
 • 10,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat ełcki
  10,9
  Województwo
  9,1
  Kraj
  8,0
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. ełcki
  1,5%
  Warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 271 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 644 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 627 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 69 Zameldowania z zagranicy
 • 28 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 41 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 016 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 544 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 472 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Wymeldowania za granicę
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 29 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 264 Saldo migracji
 • 97 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 167 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 255 Saldo migracji wewnętrznych
 • 100 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 155 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ełckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ełcki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ełcki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie ełckim oddano do użytku 494 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,43 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ełckim to 32 099 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 78,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 21,7% na cele indywidualne, 0,2% jako lokale zakładowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ełckim to 3,37 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie ełckim to 77,90 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,40% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,66% mieszkań posiada łazienkę, 86,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,78% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 32 099 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 354,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  354,40
  Warmińsko-mazurskie
  354,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 65,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  65,00 m2
  Województwo
  68,30 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 23,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. ełcki
  23,00 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  24,20 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat ełcki
  3,73
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,82
  Województwo
  2,82
  Polska
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. ełcki
  0,76
  Warmińsko-mazurskie
  0,75
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 494 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 5,43 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,43
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,34
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 70 Użytek własny
 • 119 Sprzedaż lub wynajem
 • 37,0%
  63,0%
 • 1 666 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,37 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. ełcki
  3,37
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cała Polska
  3,91
 • 18,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  18,30
  Warmińsko-mazurskie
  12,57
  Kraj
  18,14
 • 38 486 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 77,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  77,9 m2
  Warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,42 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,18%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Kraj
  96,79%
 • 94,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,40%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,47%
  Polska
  93,66%
 • 92,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  92,66%
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,91%
  Cała Polska
  91,31%
 • 86,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  86,95%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,15%
  Kraj
  82,12%
 • 48,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat ełcki
  48,78%
  Warmińsko-mazurskie
  46,52%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat ełcki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie ełckim na 1000 mieszkańców pracuje 196 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ełckim wynosiło w 2017 roku 14,4% (16,8% wśród kobiet i 12,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ełckim wynosiło 3 477,88 PLN, co odpowiada 76.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ełckiego 1 923 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 293 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -630.

  16,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ełckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,2% w przemyśle i budownictwie, a 18,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 196 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  196,0
  Warmińsko-mazurskie
  200,0
  Cały kraj
  247,0
 • 14,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,8% Kobiety
 • 12,3% Mężczyźni
 • pow. ełcki
  14,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ełckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ełckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ełckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 478 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. ełcki
  3 478 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  3 803 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ełckim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 923 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 293 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -630 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,2% Przemysł i budownictwo
 • 22,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,0% Pozostałe
 • 41,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ełckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17 824 Pracujący ogółem
 • 9 060 Kobiety
 • 8 764 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ełckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,2% W wieku produkcyjnym
 • 57,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ełcki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  58,2
  Województwo
  60,0
  Cała Polska
  63,4
 • 27,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. ełcki
  27,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,6
  Cały kraj
  34,0
 • 87,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  87,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  104,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ełcki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie ełckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 996 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 035 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 651 nowych podmiotów, a 517 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (787) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (580) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (845) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (501) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ełckim najwięcej (481) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 703) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (155) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (1 563) podmiotów, a 75,4% (5 278) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ełckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%) oraz Budownictwo (18.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 996 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 155 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 563 Przemysł i budownictwo
 • 5 278 Pozostała działalność
 • 651 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ełckim w 2017 roku
 • 517 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ełckim w 2017 roku
 • 5 035 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 703 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 703
 • 226 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 226
 • 64 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 64
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 6 993 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 993
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółdzielnie ogółem
 • 33
 • 384 Spółki handlowe ogółem
 • 384
 • 36  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 36
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 315  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 315
 • 35    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 481 Spółki cywilne ogółem
 • 481
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 035 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 086 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 086
 • 954 Budownictwo
 • 954
 • 493 Transport i gospodarka magazynowa
 • 493
 • 478 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 478
 • 443 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 443
 • 348 Przetwórstwo przemysłowe
 • 348
 • 252 Pozostała działalność
 • 252
 • 189 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 189
 • 145 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 145
 • 136 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 136
 • 136 Edukacja
 • 136
 • 121 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 121
 • 120 Informacja i komunikacja
 • 120
 • 66 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 66
 • 46 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 46
 • 13 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 13
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ełcki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie ełckim stwierdzono 1 567 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,27 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ełckim wynosi 79,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ełckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,43 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 7,67 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,58 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,39 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,57 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 567 Przestępstwa ogółem
 • 1 567
 • 1 037 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 037
 • 217 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 217
 • 234 Przestępstwa drogowe
 • 234
 • 52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 52
 • 696 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 696
 • 17,27 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  17,27
  Województwo
  17,07
  Cała Polska
  19,62
 • 11,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat ełcki
  11,43
  Warmińsko-mazurskie
  10,98
  Cała Polska
  12,07
 • 2,39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,39
  Warmińsko-mazurskie
  3,06
  Kraj
  4,94
 • 2,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,58
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,57 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. ełcki
  0,57
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,49
 • 7,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. ełcki
  7,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,49
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  80%
  woj. warmińsko-mazurskie
  72%
  Cała Polska
  72%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  75%
  woj. warmińsko-mazurskie
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Warmińsko-mazurskie
  83%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. ełcki
  94%
  Warmińsko-mazurskie
  86%
  Polska
  84%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat ełcki
  60%
  woj. warmińsko-mazurskie
  52%
  Cała Polska
  52%

Powiat ełcki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ełckiego wyniosła w 2016 roku 99,1 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu ełckiego - 37.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (23.6%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,1 mln złotych, czyli 6,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ełckiego wyniosła w 2016 roku 105,9 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.3%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.8%). W budżecie powiatu ełckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 143 złotych na mieszkańca (12,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,7 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ełckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ełckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ełckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  102,6 mln

  1,2 tys(100%)

  114,8 mln

  1,3 tys(100%)

  110,3 mln

  1,2 tys(100%)

  107,2 mln

  1,2 tys(100%)

  107,1 mln

  1,2 tys(100%)

  96,7 mln

  1,1 tys(100%)

  96,3 mln

  1,1 tys(100%)

  99,1 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  41,1 mln

  477(40.1%)

  46,5 mln

  537(40.5%)

  42,9 mln

  482(38.9%)

  42,1 mln

  472(39.3%)

  39,0 mln

  436(36.4%)

  38,4 mln

  428(39.8%)

  38,4 mln

  427(39.9%)

  37,5 mln

  414(37.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,5 mln

  191(16.1%)

  17,0 mln

  196(14.8%)

  19,2 mln

  217(17.4%)

  21,3 mln

  238(19.8%)

  20,7 mln

  231(19.3%)

  21,6 mln

  240(22.3%)

  21,9 mln

  243(22.8%)

  23,4 mln

  258(23.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,6 mln

  76,6(6.4%)

  8,5 mln

  98,6(7.4%)

  8,9 mln

  100(8.1%)

  6,4 mln

  71,3(5.9%)

  6,3 mln

  70,7(5.9%)

  6,6 mln

  73,7(6.8%)

  7,1 mln

  79,3(7.4%)

  7,9 mln

  86,9(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,1 mln

  187(15.7%)

  18,7 mln

  215(16.2%)

  11,5 mln

  129(10.4%)

  11,1 mln

  125(10.4%)

  13,1 mln

  146(12.2%)

  5,1 mln

  57,0(5.3%)

  5,8 mln

  64,3(6%)

  7,3 mln

  81,1(7.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  77,0(6.5%)

  8,9 mln

  103(7.8%)

  7,9 mln

  88,5(7.1%)

  6,8 mln

  76,4(6.4%)

  6,8 mln

  75,5(6.3%)

  6,8 mln

  75,4(7%)

  7,1 mln

  78,8(7.4%)

  7,3 mln

  80,2(7.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,2 mln

  60,3(5.1%)

  3,8 mln

  43,8(3.3%)

  4,5 mln

  50,5(4.1%)

  4,2 mln

  47,5(4%)

  5,3 mln

  59,7(5%)

  4,2 mln

  47,2(4.4%)

  5,2 mln

  57,8(5.4%)

  5,5 mln

  60,5(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  39,4(3.3%)

  4,1 mln

  47,6(3.6%)

  4,8 mln

  53,7(4.3%)

  5,9 mln

  66,1(5.5%)

  6,7 mln

  74,4(6.2%)

  5,6 mln

  62,8(5.8%)

  3,8 mln

  41,9(3.9%)

  3,5 mln

  38,7(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  39,5(3.3%)

  4,0 mln

  46,0(3.5%)

  4,2 mln

  47,5(3.8%)

  4,6 mln

  51,4(4.3%)

  4,9 mln

  54,7(4.6%)

  4,6 mln

  51,0(4.7%)

  4,0 mln

  44,0(4.1%)

  3,4 mln

  37,6(3.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  961,9 tys

  11,2(0.9%)

  1,1 mln

  12,1(0.9%)

  1,6 mln

  18,4(1.5%)

  2,4 mln

  27,0(2.2%)

  2,3 mln

  26,2(2.2%)

  2,1 mln

  23,2(2.2%)

  1,6 mln

  18,0(1.7%)

  1,5 mln

  16,5(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  356,3 tys

  4,1(0.3%)

  383,9 tys

  4,4(0.3%)

  1,2 mln

  14,0(1.1%)

  737,5 tys

  8,3(0.7%)

  754,4 tys

  8,4(0.7%)

  841,7 tys

  9,4(0.9%)

  867,4 tys

  9,6(0.9%)

  871,0 tys

  9,6(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  131,0 tys

  1,5(0.1%)

  172,0 tys

  2,0(0.1%)

  121,5 tys

  1,4(0.1%)

  142,5 tys

  1,6(0.1%)

  140,0 tys

  1,6(0.1%)

  150,3 tys

  1,7(0.2%)

  187,5 tys

  2,1(0.2%)

  453,8 tys

  5,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,0 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,1 tys

  0,1(0%)

  221,1 tys

  2,6(0.2%)

  169,2 tys

  1,9(0.2%)

  111,3 tys

  1,2(0.1%)

  81,1 tys

  0,9(0.1%)

  157,3 tys

  1,7(0.2%)

  138,3 tys

  1,5(0.1%)

  160,1 tys

  1,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  436,5 tys

  5,1(0.4%)

  177,7 tys

  2,1(0.2%)

  1,8 mln

  20,4(1.6%)

  217,1 tys

  2,4(0.2%)

  692,8 tys

  7,7(0.6%)

  193,7 tys

  2,2(0.2%)

  59,6 tys

  0,7(0.1%)

  65,1 tys

  0,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  60,6 tys

  0,7(0.1%)

  52,4 tys

  0,6(0%)

  1,3 mln

  14,1(1.1%)

  786,9 tys

  8,8(0.7%)

  216,9 tys

  2,4(0.2%)

  34,9 tys

  0,4(0%)

  36,1 tys

  0,4(0%)

  47,9 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  37,6 tys

  0,4(0%)

  40,2 tys

  0,5(0%)

  41,5 tys

  0,5(0%)

  46,5 tys

  0,5(0%)

  44,2 tys

  0,5(0%)

  44,5 tys

  0,5(0%)

  44,4 tys

  0,5(0%)

  43,1 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  137,1 tys

  1,6(0.1%)

  146,7 tys

  1,7(0.1%)

  130,4 tys

  1,5(0.1%)

  107,5 tys

  1,2(0.1%)

  76,1 tys

  0,9(0.1%)

  43,5 tys

  0,5(0%)

  36,2 tys

  0,4(0%)

  40,4 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  29,5 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  950

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  951,5 tys

  11,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  222,8 tys

  2,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,5 mln

  17,4(1.5%)

  30,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ełckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ełckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ełckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  96,7 mln

  1,1 tys(100%)

  104,5 mln

  1,2 tys(100%)

  98,7 mln

  1,1 tys(100%)

  98,9 mln

  1,1 tys(100%)

  106,5 mln

  1,2 tys(100%)

  98,5 mln

  1,1 tys(100%)

  100,1 mln

  1,1 tys(100%)

  105,9 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  49,0 mln

  569(50.7%)

  49,6 mln

  573(47.5%)

  51,9 mln

  584(52.6%)

  53,2 mln

  595(53.8%)

  51,0 mln

  570(47.9%)

  50,2 mln

  558(51%)

  49,5 mln

  549(49.4%)

  52,6 mln

  581(49.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,3 mln

  120(10.7%)

  10,8 mln

  125(10.3%)

  12,4 mln

  140(12.6%)

  14,2 mln

  159(14.4%)

  14,0 mln

  157(13.2%)

  15,4 mln

  171(15.6%)

  15,8 mln

  175(15.7%)

  17,3 mln

  190(16.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,0 mln

  92,7(8.3%)

  8,1 mln

  93,2(7.7%)

  9,2 mln

  103(9.3%)

  9,4 mln

  106(9.5%)

  10,0 mln

  112(9.4%)

  13,0 mln

  145(13.2%)

  15,0 mln

  166(14.9%)

  16,7 mln

  185(15.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  57,1(5.1%)

  3,7 mln

  42,2(3.5%)

  4,2 mln

  47,2(4.2%)

  4,1 mln

  45,6(4.1%)

  5,3 mln

  58,9(5%)

  4,2 mln

  46,4(4.2%)

  5,1 mln

  56,7(5.1%)

  5,4 mln

  59,3(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  39,0(3.5%)

  3,9 mln

  45,4(3.8%)

  4,2 mln

  47,0(4.2%)

  4,5 mln

  50,9(4.6%)

  4,9 mln

  54,3(4.6%)

  4,6 mln

  50,6(4.6%)

  3,9 mln

  43,6(3.9%)

  3,4 mln

  37,3(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  27,4(2.4%)

  1,6 mln

  18,5(1.5%)

  1,6 mln

  18,1(1.6%)

  1,6 mln

  17,6(1.6%)

  4,6 mln

  50,9(4.3%)

  2,2 mln

  24,2(2.2%)

  5,2 mln

  57,9(5.2%)

  2,9 mln

  32,3(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,1 mln

  93,4(8.3%)

  10,5 mln

  121(10%)

  3,9 mln

  43,7(3.9%)

  2,3 mln

  26,1(2.4%)

  6,1 mln

  68,0(5.7%)

  2,0 mln

  22,0(2%)

  1,2 mln

  13,4(1.2%)

  2,3 mln

  25,4(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  55,4(4.9%)

  9,0 mln

  103(8.6%)

  2,1 mln

  23,2(2.1%)

  1,9 mln

  20,9(1.9%)

  2,2 mln

  24,6(2.1%)

  1,2 mln

  13,1(1.2%)

  853,3 tys

  9,5(0.9%)

  2,3 mln

  25,3(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  20,5(1.8%)

  2,1 mln

  24,4(2%)

  3,7 mln

  41,9(3.8%)

  4,1 mln

  45,6(4.1%)

  5,1 mln

  57,3(4.8%)

  4,3 mln

  47,3(4.3%)

  1,9 mln

  21,4(1.9%)

  1,7 mln

  18,9(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  355,1 tys

  4,1(0.4%)

  380,1 tys

  4,4(0.4%)

  1,4 mln

  15,4(1.4%)

  899,5 tys

  10,1(0.9%)

  871,3 tys

  9,7(0.8%)

  910,7 tys

  10,1(0.9%)

  1,1 mln

  11,9(1.1%)

  596,2 tys

  6,6(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  383,3 tys

  4,4(0.4%)

  123,0 tys

  1,4(0.1%)

  151,3 tys

  1,7(0.2%)

  98,6 tys

  1,1(0.1%)

  184,5 tys

  2,1(0.2%)

  203,7 tys

  2,3(0.2%)

  261,9 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,0 tys

  2,7(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  19,1(1.7%)

  4,0 mln

  46,5(3.9%)

  2,4 mln

  27,3(2.5%)

  1,8 mln

  20,0(1.8%)

  2,0 mln

  22,1(1.9%)

  290,3 tys

  3,2(0.3%)

  313,9 tys

  3,5(0.3%)

  130,6 tys

  1,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  540,0 tys

  6,3(0.6%)

  375,7 tys

  4,3(0.4%)

  538,3 tys

  6,1(0.5%)

  23,5 tys

  0,3(0%)

  54,7 tys

  0,6(0.1%)

  43,1 tys

  0,5(0%)

  11,4 tys

  0,1(0%)

  62,0 tys

  0,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  35,2 tys

  0,4(0%)

  38,4 tys

  0,4(0%)

  39,5 tys

  0,4(0%)

  41,2 tys

  0,5(0%)

  42,8 tys

  0,5(0%)

  43,2 tys

  0,5(0%)

  43,2 tys

  0,5(0%)

  42,0 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  29,5 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  950

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  11,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,6 tys

  0,8(0.1%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,5 mln

  17,4(1.5%)

  30,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  714,4 tys

  8,0(0.7%)

  165,9 tys

  1,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ełcki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 23 014 mieszkańców powiatu ełckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 193 kobiet oraz 11 821 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,6% mieszkańców powiatu ełckiego, gimnazjalnym 6,9%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ełckiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ełckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,9%) oraz średnie zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,8%) oraz podstawowe ukończone (22,8%).

  16,8% mieszkańców powiatu ełckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 654 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,28 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,04.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,79.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców powiatu ełckiego w wieku potencjalnej nauki (29,0% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 14,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,3% W miastach
  (wyższe)
 • 7,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. ełcki
  34,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 37,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,6%
  Województwo
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,3%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat ełcki
  18,6%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Kraj
  18,1%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  18,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 12,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 17,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,9%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 6,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,4%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 23,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,3% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 35,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat ełcki
  2,5%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 654 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. ełcki
  654,0
  Warmińsko-mazurskie
  707,0
  Kraj
  811,0
 • 1,28 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,28
  Województwo
  1,16
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 171,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 170,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 39,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat ełcki
  90,04
  Województwo
  93,00
  Kraj
  96,62
 • 85,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat ełcki
  85,46
  Województwo
  88,32
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ełcki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ełcki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 412,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 351,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  96,79
  Województwo
  97,50
  Kraj
  100,01
 • 85,27 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  85,27
  Warmińsko-mazurskie
  87,77
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ełcki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ełcki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  22,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 23
 •  
 • 213,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 162,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ełckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat ełcki
  25,0
  Warmińsko-mazurskie
  25,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 29 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 29
 • 96,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 67,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. ełcki
  22,0
  Warmińsko-mazurskie
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 140,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 98,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. ełcki
  19,0
  Warmińsko-mazurskie
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19 Szkoły policealne ogółem
 • 19
 • 15 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 15
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ełcki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ełcki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ełcki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ełcki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ełckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie ełckim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 6 (całoroczne: 5)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 4 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 504)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie ełckim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie ełckim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 656 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 450 (uczestnicy: 78 359)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 335)
  • wystawy: 25 (uczestnicy: 620)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 31 (uczestnicy: 27 600)
  • koncerty: 73 (uczestnicy: 18 503)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 47 (uczestnicy: 2 556)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 3 100)
  • konkursy: 34 (uczestnicy: 2 605)
  • pokazy teatralne: 42 (uczestnicy: 9 800)
  • konferencje: 18 (uczestnicy: 1 160)
  • interdyscyplinarne: 14 (uczestnicy: 4 970)
  • warsztaty: 128 (uczestnicy: 1 893)
  • inne: 18 (uczestnicy: 5 217)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 83 (członkowie: 4 279)
  • plastyczne/techniczne: 22 (członkowie: 1 345)
  • taneczne: 29 (członkowie: 2 147)
  • muzyczne: 17 (członkowie: 505)
  • informatyczne: 5 (członkowie: 96)
  • teatralne: 7 (członkowie: 131)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 40)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 47)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 7)
  • tańca: 2 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 491)
  • teatralne: 7 (członkowie: 71)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 47)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 121)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 197)
  • taneczne: 2 (członkowie: 45)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie ełckim działały 2 kina posiadające 5 sal z 928 miejscami na widowni. Odbyło się 7 809 seansów, na które przyszło 202 971 widzów, w tym 1 274 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 43 777 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie ełckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 44 301 zwiedzających, co daje 4 883 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ełckim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 172 211 wolumenów oraz 262 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 47 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 226 056 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 115
  • dostępne dla czytelników: 79
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 79
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 8
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Biblioteki naukowe w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ełckim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 69 495 wolumenów w tym ziobry specjalne: 738. Odnotowano 541 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 60 353 wolumeny. Odnotowano 2 884 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ełckim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 762 członków. Zarejestrowano 2 948 ćwiczących (mężczyźni: 2 078, kobiety: 870, chłopcy do lat 18: 1 720, dziewczęta do lat 18: 807). Aktywne były 74 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (66), instruktora sportowego (74) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ełckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ełcki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ełcki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 95 wypadków drogowych w powiecie ełckim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 116 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 104,9 wypadków (mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 253,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie ełckim zarejestrowanych było 45 856 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 34 170 samochodów osobowych (377,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 058 samochodów ciężarowych (60,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 175 autobusów (1,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 378 ciągników siodłowych (4,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 818 motocykli (31,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie ełckim znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 167 taksówek oraz 167 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 95 Wypadki drogowe
 • 6 Ofiary śmiertelne
 • 116 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ełckim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 104,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  104,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  113,3
  Cała Polska
  87,6
 • 6,65 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  6,7
  Województwo
  11,0
  Cały kraj
  7,9
 • 13,08 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat ełcki
  13,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,4
  Polska
  10,6
 • 252,97 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  253,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  210,4
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 45 856 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ełckim w 2016 roku
 • 34 170 Samochody osobowe
 • 5 058 Samochody ciężarowe
 • 223 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 175 Autobusy
 • 289 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 379 Ciągniki samochodowe
 • 378   Ciągniki siodłowe
 • 2 967 Ciągniki rolnicze
 • 2 818 Motocykle
 • 797   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 742 Motorowery
 • 34 170Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ełckim
 • Samochody osobowe w powiecie ełckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 377,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. ełcki
  377,2
  Województwo
  505,8
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 524
  • 1400-1649 kg9 084
  • 1650-1899 kg9 228
  • 1900 kg i więcej9 334
 • 6 524 do 1399 kg
 • 9 084 1400-1649 kg
 • 9 228 1650-1899 kg
 • 9 334 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 319 do 1399 cm3
 • 11 319
 • 19 622 1400-1999 cm3
 • 19 622
 • 3 229 2000 i więcej cm3
 • 3 229
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ełckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 540
  • olej napędowy12 210
  • gaz (LPG)4 336
  • pozostałe84
 • 17 540 benzyna
 • 12 210 olej napędowy
 • 4 336 gaz (LPG)
 • 84 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 126 do 1 roku
 • 1 126
 • 538 2 lata
 • 538
 • 426 3 lata
 • 426
 • 1 073 4-5 lat
 • 1 073
 • 1 199 6-7 lat
 • 1 199
 • 2 224 8-9 lat
 • 2 224
 • 2 676 10-11 lat
 • 2 676
 • 6 726 12-15 lat
 • 6 726
 • 8 451 16-20 lat
 • 8 451
 • 4 053 21-25 lat
 • 4 053
 • 2 135 26-30 lat
 • 2 135
 • 3 543 31 lat i więcej
 • 3 543
 • 17,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ełckim
 • Powiat
  17,1 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 5 058Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ełckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ełckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 60,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  60,0
  Warmińsko-mazurskie
  75,2
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 666 do 999 kg
 • 2 666
 • 1 320 1000-1499 kg
 • 1 320
 • 304 1500-2999 kg
 • 304
 • 48 3000-3499 kg
 • 48
 • 83 3500-4999 kg
 • 83
 • 222 5000-6999 kg
 • 222
 • 145 7000-9999 kg
 • 145
 • 168 10000-14999 kg
 • 168
 • 102 15000 kg i więcej
 • 102
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 087
  • olej napędowy3 704
  • gaz (LPG)267
  • pozostałe0
 • 1 087 benzyna
 • 3 704 olej napędowy
 • 267 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 202 do 1 roku
 • 202
 • 101 2 lata
 • 101
 • 71 3 lata
 • 71
 • 180 4-5 lat
 • 180
 • 356 6-7 lat
 • 356
 • 365 8-9 lat
 • 365
 • 329 10-11 lat
 • 329
 • 850 12-15 lat
 • 850
 • 1 035 16-20 lat
 • 1 035
 • 429 21-25 lat
 • 429
 • 356 26-30 lat
 • 356
 • 784 31 lat i więcej
 • 784
 • 17,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ełckim
 • powiat ełcki
  17,3 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 175Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ełckim
 • Autobusy w powiecie ełckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,9 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. ełcki
  1,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,9
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy164
  • gaz (LPG)9
  • pozostałe0
 • 2 benzyna
 • 164 olej napędowy
 • 9 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 13 8-9 lat
 • 13
 • 12 10-11 lat
 • 12
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 36 16-20 lat
 • 36
 • 17 21-25 lat
 • 17
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 24 31 lat i więcej
 • 24
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ełckim
 • Powiat
  20,7 lat
  Województwo
  20,9 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 378Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ełckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ełckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. ełcki
  4,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,1
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy377
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 377 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 10 2 lata
 • 10
 • 6 3 lata
 • 6
 • 30 4-5 lat
 • 30
 • 15 6-7 lat
 • 15
 • 63 8-9 lat
 • 63
 • 33 10-11 lat
 • 33
 • 55 12-15 lat
 • 55
 • 79 16-20 lat
 • 79
 • 26 21-25 lat
 • 26
 • 21 26-30 lat
 • 21
 • 27 31 lat i więcej
 • 27
 • 14,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ełckim
 • Powiat
  14,4 lat
  Województwo
  14,2 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 2 818Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ełckim
 • Motocykle w powiecie ełckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 31,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  31,1
  Warmińsko-mazurskie
  37,9
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 88 do 1 roku
 • 88
 • 30 2 lata
 • 30
 • 14 3 lata
 • 14
 • 61 4-5 lat
 • 61
 • 74 6-7 lat
 • 74
 • 105 8-9 lat
 • 105
 • 111 10-11 lat
 • 111
 • 217 12-15 lat
 • 217
 • 256 16-20 lat
 • 256
 • 174 21-25 lat
 • 174
 • 428 26-30 lat
 • 428
 • 1 260 31 lat i więcej
 • 1 260
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ełckim
 • pow. ełcki
  25,1 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 19 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ełckim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 184,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  184,2 km
  Województwo
  207,2 km
  Polska
  388,2 km
 • 2,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. ełcki
  2,3 km
  Województwo
  3,5 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 167 Liczba licencji na taksówki
 • 167 Liczba taksówek