Powiat ełcki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ełcki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 91 560 Liczba mieszkańców
 • 1 113 km2 Powierzchnia
 • 81 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,1% Stopa urbanizacji
 • Marek Chojnowski Starosta
 • ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk Adres starostwa powiatowego
 • NEL Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie ełckim (1)
 • Ełk
Powiat ełcki na mapie
Identyfikatory
 • 2805 TERYT (TERC)
Herb powiatu ełckiego
powiat ełcki herb
Flaga powiatu ełckiego
powiat ełcki flaga

powiat ełcki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
087 621 71 00
087 621 71 05
Piłsudskiego 1
19-300 Ełk
Komenda Powiatowa Policji w Ełku
087 621 82 00 087 621 82 12
087 621 82 05
Chopina 10
19-300 Ełk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ełku
087 621 15 49
087 621 15 49
Małeckich 2
19-300 Ełk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ełk
087 621 77 50
087 621 77 64
Toruńska 6A/1
19-300 Ełk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku
087 610 23 17
087 621 63 65
Suwalska 46
19-300 Ełk
Starostwo Powiatowe w Ełku
(87) 621-83-00
(87) 621-83-39
ul. Marszałka J. Piłsudskiego
19-300 Ełk

Powiat ełcki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat ełcki ma 91 560 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ełckiego w 2050 roku wynosi 86 978, z czego 43 701 to kobiety, a 43 277 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ełckiego zawarli w 2019 roku 448 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,8% mieszkańców powiatu ełckiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ełcki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 53. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,58 na 1000 mieszkańców powiatu ełckiego. W 2019 roku urodziło się 897 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 447 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,06 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 29,9% zgonów w powiecie ełckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,2% zgonów w powiecie ełckim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ełckiego przypada 9.23 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 362 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 288 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ełckiego 74. W tym samym roku 79 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 38 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 41.

  62,0% mieszkańców powiatu ełckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ełckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 91 560 Liczba mieszkańców
 • 46 564 Kobiety
 • 44 996 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ełckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ełckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ełckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ełckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 86 978 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 43 701 Kobiety
 • 43 277 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ełckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ełckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ełckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ełckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. ełcki
  39,9 lat
  Województwo
  41,3 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ełcki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ełckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,8% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,8%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • pow. ełcki
  53,6%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. ełcki
  8,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat ełcki
  5,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Tutaj
  1,2%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ełckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,9
  Warmińsko-mazurskie
  4,5
  Polska
  4,8
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. ełcki
  2,1
  Województwo
  1,9
  Cała Polska
  1,7
 • 448 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ełckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 53 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 48 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,6
  Warmińsko-mazurskie
  -1,4
  Cały kraj
  -0,9
 • 1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ełckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ełckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ełckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ełckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 897 Urodzenia żywe
 • 429 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 468 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  9,8
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  40,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  38,7
  Cały kraj
  41,8
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 447 g Średnia waga noworodków
 • 3 392 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 497 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat ełcki
  3 447 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 408 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 314 Waga 3500g - 3999g
 • 314
 • 329 Waga 3000g - 3499g
 • 329
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,37
  Województwo
  1,32
  Kraj
  1,42
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat ełcki
  0,66
  Województwo
  0,64
  Cały kraj
  0,69
 • 1,06 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. ełcki
  1,06
  Województwo
  0,87
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie ełckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 844 Zgony
 • 381 Kobiety
  (Zgony)
 • 463 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat ełcki
  9,2
  Województwo
  10,4
  Kraj
  10,7
 • 94,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  94,1
  Warmińsko-mazurskie
  115,4
  Cała Polska
  109,3
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat ełcki
  2,2
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ełckim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  29,9%
  Warmińsko-mazurskie
  36,0%
  Cały kraj
  40,5%
 • 23,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,2%
  Warmińsko-mazurskie
  26,9%
  Cały kraj
  26,4%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat ełcki
  5,6%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  17,6
  Cały kraj
  9,8
 • 65,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,9
  Polska
  72,2
 • 209,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  209,5
  Warmińsko-mazurskie
  281,9
  Cała Polska
  284,5
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  256,1
  Polska
  263,9
 • 270,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 276,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 265,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  270,9
  Województwo
  377,1
  Cała Polska
  437,2
 • 42,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 65,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  42,0
  Województwo
  64,4
  Cała Polska
  71,0
 • 12,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,9
  Warmińsko-mazurskie
  29,0
  Polska
  34,8
 • 12,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0
  Cały kraj
  8,0
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 362 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 679 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 683 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 79 Zameldowania z zagranicy
 • 41 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 288 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 678 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 610 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Wymeldowania za granicę
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 115 Saldo migracji
 • 22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 93 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 74 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 73 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 41 Saldo migracji zagranicznych
 • 21 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 20 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ełckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ełcki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ełcki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie ełckim oddano do użytku 513 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ełckim to 32 906 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  80,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 19,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ełckim to 3,64 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie ełckim to 88,00 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,54% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,84% mieszkań posiada łazienkę, 87,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,34% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 32 906 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 360,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat ełcki
  360,20
  Województwo
  363,40
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 65,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. ełcki
  65,30 m2
  Warmińsko-mazurskie
  68,70 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 23,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  23,50 m2
  Warmińsko-mazurskie
  25,00 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,72
  Województwo
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. ełcki
  2,78
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,75
  Kraj
  2,63
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat ełcki
  0,75
  Warmińsko-mazurskie
  0,73
  Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 513 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 5,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  5,60
  Województwo
  4,08
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 869 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 3,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. ełcki
  3,64
  Warmińsko-mazurskie
  3,68
  Cała Polska
  3,78
 • 20,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  20,41
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,01
  Kraj
  20,42
 • 45 152 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 88,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. ełcki
  88,0 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,3 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  0,49 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,34 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 96,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,27%
  Warmińsko-mazurskie
  97,13%
  Cała Polska
  96,88%
 • 94,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,54%
  Warmińsko-mazurskie
  94,59%
  Cały kraj
  93,83%
 • 92,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  92,84%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92,08%
  Kraj
  91,54%
 • 87,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  87,29%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,49%
  Polska
  82,60%
 • 48,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  48,34%
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,31%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat ełcki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie ełckim na 1000 mieszkańców pracuje 198osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ełckim wynosiło w 2019 roku 11,2% (13,4% wśród kobiet i 9,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ełckim wynosiło 3 693,95 PLN, co odpowiada 76.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ełckiego 1 923 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 293 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -630.

  16,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ełckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,3% w przemyśle i budownictwie, a 19,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 198 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  198,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  202,0
  Kraj
  251,0
 • 12,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,4% Kobiety
 • 10,5% Mężczyźni
 • powiat ełcki
  11,2%
  Warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ełckim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ełckim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ełckim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 694 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 694 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  4 028 PLN
  Cały kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ełckim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 923 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 293 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -630 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,3% Przemysł i budownictwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,8% Pozostałe
 • 38,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ełckim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 086 Pracujący ogółem
 • 9 139 Kobiety
 • 8 947 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ełckim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ełcki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. ełcki
  61,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  63,3
  Cały kraj
  66,7
 • 29,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. ełcki
  29,6
  Warmińsko-mazurskie
  33,5
  Kraj
  36,5
 • 93,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  93,6
  Województwo
  112,4
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ełcki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie ełckim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 523 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 535 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 727 nowych podmiotów, a 351 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (787) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (580) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (845) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (351) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ełckim najwięcej (490) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 233) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (155) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (1 774) podmiotów, a 74,4% (5 594) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ełckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 7 523 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 155 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 774 Przemysł i budownictwo
 • 5 594 Pozostała działalność
 • 727 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ełckim w 2019 roku
 • 351 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ełckim w 2019 roku
 • 5 535 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 233 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 233
 • 228 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 228
 • 60 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 60
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 521 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 521
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 365 Spółki handlowe ogółem
 • 365
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 294  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 294
 • 29    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 490 Spółki cywilne ogółem
 • 490
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 535 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 151 Budownictwo
 • 1 151
 • 1 099 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 099
 • 532 Transport i gospodarka magazynowa
 • 532
 • 516 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 516
 • 512 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 512
 • 373 Przetwórstwo przemysłowe
 • 373
 • 298 Pozostała działalność
 • 298
 • 186 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 186
 • 163 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 163
 • 153 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 153
 • 142 Edukacja
 • 142
 • 135 Informacja i komunikacja
 • 135
 • 125 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 125
 • 71 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 71
 • 58 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 58
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ełcki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie ełckim stwierdzono 1 623 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,75 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ełckim wynosi 81,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ełckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,83 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 7,61 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,07 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,84 (83%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 623 Przestępstwa ogółem
 • 1 623
 • 1 082 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 082
 • 260 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 260
 • 189 Przestępstwa drogowe
 • 189
 • 48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 48
 • 696 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 696
 • 17,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. ełcki
  17,75
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,12
  Cały kraj
  20,75
 • 11,83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,83
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,76
  Cały kraj
  13,21
 • 2,84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,84
  Województwo
  3,29
  Cała Polska
  4,88
 • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat ełcki
  2,07
  Warmińsko-mazurskie
  2,13
  Cała Polska
  1,86
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,52
  Warmińsko-mazurskie
  0,48
  Kraj
  0,43
 • 7,61 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,61
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,00
  Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. ełcki
  82%
  Województwo
  76%
  Polska
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. ełcki
  77%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Kraj
  65%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  84%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Warmińsko-mazurskie
  91%
  Polska
  86%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  62%
  Warmińsko-mazurskie
  54%
  Cała Polska
  53%

Powiat ełcki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ełckiego wyniosła w 2018 roku 124,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.1% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu ełckiego - 33.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.5%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,7 mln złotych, czyli 17,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ełckiego wyniosła w 2018 roku 125,1 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.2%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.7%). W budżecie powiatu ełckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 171 złotych na mieszkańca (12,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ełckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ełckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ełckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  110,3 mln

  1,2 tys(100%)

  107,2 mln

  1,2 tys(100%)

  107,1 mln

  1,2 tys(100%)

  96,7 mln

  1,1 tys(100%)

  96,3 mln

  1,1 tys(100%)

  99,1 mln

  1,1 tys(100%)

  109,1 mln

  1,2 tys(100%)

  124,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  42,9 mln

  482(38.9%)

  42,1 mln

  472(39.3%)

  39,0 mln

  436(36.4%)

  38,4 mln

  428(39.8%)

  38,4 mln

  427(39.9%)

  37,5 mln

  414(37.8%)

  42,2 mln

  464(38.7%)

  42,0 mln

  459(33.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,2 mln

  217(17.4%)

  21,3 mln

  238(19.8%)

  20,7 mln

  231(19.3%)

  21,6 mln

  240(22.3%)

  21,9 mln

  243(22.8%)

  23,4 mln

  258(23.6%)

  17,8 mln

  196(16.3%)

  21,7 mln

  238(17.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,9 mln

  100(8.1%)

  6,4 mln

  71,3(5.9%)

  6,3 mln

  70,7(5.9%)

  6,6 mln

  73,7(6.8%)

  7,1 mln

  79,3(7.4%)

  7,9 mln

  86,9(7.9%)

  9,3 mln

  102(8.5%)

  10,6 mln

  116(8.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,5 mln

  129(10.4%)

  11,1 mln

  125(10.4%)

  13,1 mln

  146(12.2%)

  5,1 mln

  57,0(5.3%)

  5,8 mln

  64,3(6%)

  7,3 mln

  81,1(7.4%)

  8,0 mln

  87,8(7.3%)

  9,6 mln

  105(7.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,9 mln

  88,5(7.1%)

  6,8 mln

  76,4(6.4%)

  6,8 mln

  75,5(6.3%)

  6,8 mln

  75,4(7%)

  7,1 mln

  78,8(7.4%)

  7,3 mln

  80,2(7.3%)

  8,2 mln

  90,3(7.5%)

  9,5 mln

  104(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  169,2 tys

  1,9(0.2%)

  111,3 tys

  1,2(0.1%)

  81,1 tys

  0,9(0.1%)

  157,3 tys

  1,7(0.2%)

  138,3 tys

  1,5(0.1%)

  160,1 tys

  1,8(0.2%)

  160,5 tys

  1,8(0.1%)

  5,3 mln

  57,6(4.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  50,5(4.1%)

  4,2 mln

  47,5(4%)

  5,3 mln

  59,7(5%)

  4,2 mln

  47,2(4.4%)

  5,2 mln

  57,8(5.4%)

  5,5 mln

  60,5(5.5%)

  5,0 mln

  55,1(4.6%)

  5,2 mln

  57,2(4.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,8 mln

  53,7(4.3%)

  5,9 mln

  66,1(5.5%)

  6,7 mln

  74,4(6.2%)

  5,6 mln

  62,8(5.8%)

  3,8 mln

  41,9(3.9%)

  3,5 mln

  38,7(3.5%)

  4,2 mln

  46,4(3.9%)

  4,7 mln

  51,5(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,2 mln

  47,5(3.8%)

  4,6 mln

  51,4(4.3%)

  4,9 mln

  54,7(4.6%)

  4,6 mln

  51,0(4.7%)

  4,0 mln

  44,0(4.1%)

  3,4 mln

  37,6(3.4%)

  3,0 mln

  33,2(2.8%)

  2,7 mln

  29,1(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  14,0(1.1%)

  737,5 tys

  8,3(0.7%)

  754,4 tys

  8,4(0.7%)

  841,7 tys

  9,4(0.9%)

  867,4 tys

  9,6(0.9%)

  871,0 tys

  9,6(0.9%)

  1,1 mln

  12,4(1%)

  1,7 mln

  18,8(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  18,4(1.5%)

  2,4 mln

  27,0(2.2%)

  2,3 mln

  26,2(2.2%)

  2,1 mln

  23,2(2.2%)

  1,6 mln

  18,0(1.7%)

  1,5 mln

  16,5(1.5%)

  1,4 mln

  15,8(1.3%)

  1,3 mln

  14,7(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  20,4(1.6%)

  217,1 tys

  2,4(0.2%)

  692,8 tys

  7,7(0.6%)

  193,7 tys

  2,2(0.2%)

  59,6 tys

  0,7(0.1%)

  65,1 tys

  0,7(0.1%)

  65,7 tys

  0,7(0.1%)

  585,2 tys

  6,4(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,0 tys

  2,7(0.2%)

  250,0 tys

  2,7(0.2%)

  249,7 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  121,5 tys

  1,4(0.1%)

  142,5 tys

  1,6(0.1%)

  140,0 tys

  1,6(0.1%)

  150,3 tys

  1,7(0.2%)

  187,5 tys

  2,1(0.2%)

  453,8 tys

  5,0(0.5%)

  200,7 tys

  2,2(0.2%)

  178,7 tys

  2,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,6 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  41,5 tys

  0,5(0%)

  46,5 tys

  0,5(0%)

  44,2 tys

  0,5(0%)

  44,5 tys

  0,5(0%)

  44,4 tys

  0,5(0%)

  43,1 tys

  0,5(0%)

  43,7 tys

  0,5(0%)

  41,0 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,3 mln

  14,1(1.1%)

  786,9 tys

  8,8(0.7%)

  216,9 tys

  2,4(0.2%)

  34,9 tys

  0,4(0%)

  36,1 tys

  0,4(0%)

  47,9 tys

  0,5(0%)

  49,3 tys

  0,5(0%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  130,4 tys

  1,5(0.1%)

  107,5 tys

  1,2(0.1%)

  76,1 tys

  0,9(0.1%)

  43,5 tys

  0,5(0%)

  36,2 tys

  0,4(0%)

  40,4 tys

  0,4(0%)

  40,5 tys

  0,4(0%)

  36,1 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,0 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  950

  0,0(0%)

  990

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  222,8 tys

  2,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ełckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ełckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ełckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  98,7 mln

  1,1 tys(100%)

  98,9 mln

  1,1 tys(100%)

  106,5 mln

  1,2 tys(100%)

  98,5 mln

  1,1 tys(100%)

  100,1 mln

  1,1 tys(100%)

  105,9 mln

  1,2 tys(100%)

  109,5 mln

  1,2 tys(100%)

  125,1 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  51,9 mln

  584(52.6%)

  53,2 mln

  595(53.8%)

  51,0 mln

  570(47.9%)

  50,2 mln

  558(51%)

  49,5 mln

  549(49.4%)

  52,6 mln

  581(49.7%)

  52,1 mln

  573(47.6%)

  57,5 mln

  629(45.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,4 mln

  140(12.6%)

  14,2 mln

  159(14.4%)

  14,0 mln

  157(13.2%)

  15,4 mln

  171(15.6%)

  15,8 mln

  175(15.7%)

  17,3 mln

  190(16.3%)

  16,7 mln

  183(15.2%)

  20,2 mln

  221(16.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,2 mln

  103(9.3%)

  9,4 mln

  106(9.5%)

  10,0 mln

  112(9.4%)

  13,0 mln

  145(13.2%)

  15,0 mln

  166(14.9%)

  16,7 mln

  185(15.8%)

  17,7 mln

  195(16.2%)

  19,6 mln

  215(15.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  47,2(4.2%)

  4,1 mln

  45,6(4.1%)

  5,3 mln

  58,9(5%)

  4,2 mln

  46,4(4.2%)

  5,1 mln

  56,7(5.1%)

  5,4 mln

  59,3(5.1%)

  4,8 mln

  53,3(4.4%)

  5,1 mln

  56,2(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  123,0 tys

  1,4(0.1%)

  151,3 tys

  1,7(0.2%)

  98,6 tys

  1,1(0.1%)

  184,5 tys

  2,1(0.2%)

  203,7 tys

  2,3(0.2%)

  261,9 tys

  2,9(0.2%)

  215,1 tys

  2,4(0.2%)

  3,4 mln

  37,6(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  23,2(2.1%)

  1,9 mln

  20,9(1.9%)

  2,2 mln

  24,6(2.1%)

  1,2 mln

  13,1(1.2%)

  853,3 tys

  9,5(0.9%)

  2,3 mln

  25,3(2.2%)

  3,6 mln

  39,8(3.3%)

  3,1 mln

  34,3(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,2 mln

  47,0(4.2%)

  4,5 mln

  50,9(4.6%)

  4,9 mln

  54,3(4.6%)

  4,6 mln

  50,6(4.6%)

  3,9 mln

  43,6(3.9%)

  3,4 mln

  37,3(3.2%)

  3,0 mln

  32,8(2.7%)

  2,6 mln

  28,8(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  43,7(3.9%)

  2,3 mln

  26,1(2.4%)

  6,1 mln

  68,0(5.7%)

  2,0 mln

  22,0(2%)

  1,2 mln

  13,4(1.2%)

  2,3 mln

  25,4(2.2%)

  2,1 mln

  23,4(1.9%)

  2,0 mln

  21,6(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  15,4(1.4%)

  899,5 tys

  10,1(0.9%)

  871,3 tys

  9,7(0.8%)

  910,7 tys

  10,1(0.9%)

  1,1 mln

  11,9(1.1%)

  596,2 tys

  6,6(0.6%)

  1,1 mln

  12,4(1%)

  1,7 mln

  18,5(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  538,3 tys

  6,1(0.5%)

  23,5 tys

  0,3(0%)

  54,7 tys

  0,6(0.1%)

  43,1 tys

  0,5(0%)

  11,4 tys

  0,1(0%)

  62,0 tys

  0,7(0.1%)

  82,8 tys

  0,9(0.1%)

  1,7 mln

  18,3(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,7 mln

  41,9(3.8%)

  4,1 mln

  45,6(4.1%)

  5,1 mln

  57,3(4.8%)

  4,3 mln

  47,3(4.3%)

  1,9 mln

  21,4(1.9%)

  1,7 mln

  18,9(1.6%)

  2,5 mln

  27,0(2.2%)

  1,6 mln

  18,0(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  18,1(1.6%)

  1,6 mln

  17,6(1.6%)

  4,6 mln

  50,9(4.3%)

  2,2 mln

  24,2(2.2%)

  5,2 mln

  57,9(5.2%)

  2,9 mln

  32,3(2.8%)

  2,5 mln

  27,8(2.3%)

  1,6 mln

  17,8(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  27,3(2.5%)

  1,8 mln

  20,0(1.8%)

  2,0 mln

  22,1(1.9%)

  290,3 tys

  3,2(0.3%)

  313,9 tys

  3,5(0.3%)

  130,6 tys

  1,4(0.1%)

  89,3 tys

  1,0(0.1%)

  1,1 mln

  12,3(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  11,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,6 tys

  0,8(0.1%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400,0 tys

  4,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,0 tys

  2,7(0.2%)

  250,0 tys

  2,7(0.2%)

  249,7 tys

  2,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,6 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  39,5 tys

  0,4(0%)

  41,2 tys

  0,5(0%)

  42,8 tys

  0,5(0%)

  43,2 tys

  0,5(0%)

  43,2 tys

  0,5(0%)

  42,0 tys

  0,5(0%)

  41,2 tys

  0,5(0%)

  39,1 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,0 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  950

  0,0(0%)

  990

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  714,4 tys

  8,0(0.7%)

  165,9 tys

  1,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ełcki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 22 614 mieszkańców powiatu ełckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 014 kobiet oraz 11 600 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,6% mieszkańców powiatu ełckiego, gimnazjalnym 6,9%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ełckiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ełckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,9%) oraz średnie zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,8%) oraz podstawowe ukończone (22,8%).

  W roku 2018 w powiecie ełckim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 115 oddziałów uczęszczało 2 467 dzieci (1 205 dziewczynek oraz 1 262 chłopców). Dostępne były 2 644 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ełckim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 53 oddziałów uczęszczało 1 400 dzieci (693 dziewczynki oraz 707 chłopców). Dostępnych było 1 314 miejsc.

  16,4% mieszkańców powiatu ełckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 745 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 390 oddziałach uczyło się 7 315 uczniów (3 573 kobiety oraz 3 742 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie ełckim placówkę miało 28 szkół podstawowych, w których w 300 oddziałach uczyło się 5 748 uczniów (2 731 kobiet oraz 3 017 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,38.

  W powiecie ełckim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 638 uczniów (945 kobiet oraz 693 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 515 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ełckim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 78 oddziałach uczyło się 2 195 uczniów (1 298 kobiet oraz 897 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 717 absolwentów.

  W powiecie ełckim znajduje się 5 Technik, w których w 67 oddziałach uczyło się 1 590 uczniów (723 kobiety oraz 867 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 330 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ełckim placówkę miało 7 Technik, w których w 88 oddziałach uczyło się 2 025 uczniów (886 kobiet oraz 1 139 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 368 absolwentów.

  W powiecie ełckim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 243 uczniów (66 kobiet oraz 177 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (14,4% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,4 uczniów. 24,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,0% mieszkańców powiatu ełckiego w wieku potencjalnej nauki (27,3% kobiet i 28,7% mężczyzn).

 • 14,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. ełcki
  14,1%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat ełcki
  34,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. ełcki
  12,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,6%
  Województwo
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  18,6%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 12,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat ełcki
  6,9%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 6,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  23,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,5%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 745 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  745,0
  Warmińsko-mazurskie
  786,0
  Kraj
  873,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat ełcki
  1,02
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 21Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 115 Oddziały
 • 31 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 644 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat ełcki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 467 Dzieci
 • 1 205 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 262 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 40 2 lata i mniej
 • 40
 • 594 3 lata
 • 594
 • 636 4 lata
 • 636
 • 620 5 lata
 • 620
 • 569 6 lat
 • 569
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 293 3 lata
 • 293
 • 312 4 lata
 • 312
 • 299 5 lata
 • 299
 • 273 6 lat
 • 273
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 301 3 lata
 • 301
 • 324 4 lata
 • 324
 • 321 5 lata
 • 321
 • 296 6 lat
 • 296
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 510 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 209,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 208,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 33,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 9 Oddziały
 • 155 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat ełcki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 104 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 64 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 38,5%
  61,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 36 3 lata
 • 36
 • 43 4 lata
 • 43
 • 16 5 lata
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 17 3 lata
 • 17
 • 15 4 lata
 • 15
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 19 3 lata
 • 19
 • 28 4 lata
 • 28
 • 12 5 lata
 • 12
 •  
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat ełcki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 363 Oddziały
 • 7 155 Uczniowie
 • 3 529 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 626 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 879 Uczniowie w 1 klasie
 • 439 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 440 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 818 Absolwenci 2016
 • 389 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 429 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25 Oddziały
 • 135 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,6%
  70,4%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 16,0%
  84,0%
 •  
 • 18,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. ełcki
  18,8
  Warmińsko-mazurskie
  16,9
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,8
 • 18,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,8
 • 19,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,7
 • 5,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,4
 •  
 • 582,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 478,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 104,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 39,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 8 415 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski6 805
  • niemiecki1 442
  • rosyjski168
 • 6 805 angielski
 • 1 442 niemiecki
 • 168 rosyjski
 • 118 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • angielski75
  • niemiecki21
  • inny22
 • 75 angielski
 • 21 niemiecki
 • 22 inny
 • 54 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 54 angielski
 •  
 • 88,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,38
  Województwo
  91,25
  Cała Polska
  95,46
 • 86,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat ełcki
  86,08
  Województwo
  89,21
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ełcki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ełcki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat ełcki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 54 Oddziały
 • 1 375 Uczniowie
 • 802 Kobiety
  (uczniowie)
 • 573 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,3%
  41,7%
 • 501 Uczniowie w 1 klasie
 • 302 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 199 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 470 Absolwenci
 • 305 Kobiety
  (absolwenci)
 • 165 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 263 Uczniowie
 • 143 Kobiety
  (uczniowie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,4%
  45,6%
 • 47 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat ełcki
  26,4
  Województwo
  25,4
  Kraj
  26,2
 •  
 • 82,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 59,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat ełcki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 67 Oddziały
 • 1 590 Uczniowie
 • 723 Kobiety
  (uczniowie)
 • 867 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 485 Uczniowie w 1 klasie
 • 242 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 243 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 330 Absolwenci
 • 126 Kobiety
  (absolwenci)
 • 204 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  23,7
  Województwo
  23,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 125,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 89,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat ełcki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 234 Uczniowie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,1%
  73,9%
 • 153 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,6%
  44,4%
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  24,3
  Województwo
  20,3
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,3
 • 26,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,0
 • 9,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,0
 •  
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 6 338 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 249
  • niemiecki2 419
  • rosyjski505
  • francuski165
 • 3 249 angielski
 • 2 419 niemiecki
 • 505 rosyjski
 • 165 francuski
 • 13 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 13 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat ełcki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 37 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 78,4%
  21,6%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 13 Oddziały
 • 254 Uczniowie
 • 183 Kobiety
  (uczniowie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,0%
  28,0%
 • 132 Absolwenci
 • 92 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  18,2
  Warmińsko-mazurskie
  19,7
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18,2 Szkoły policealne ogółem
 • 18,2
 • 12,3 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 12,3
 • 19,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19,5
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 37 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 37 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ełcki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ełcki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ełcki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ełcki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ełckim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie ełckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 6 (całoroczne: 5)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 504)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie ełckim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie ełckim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 656 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 421 (uczestnicy: 110 009)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 590)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 12 841)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 19 (uczestnicy: 19 830)
  • koncerty: 101 (uczestnicy: 39 014)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 23 (uczestnicy: 1 313)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 1 227)
  • konkursy: 41 (uczestnicy: 3 426)
  • pokazy teatralne: 61 (uczestnicy: 16 980)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 170)
  • interdyscyplinarne: 26 (uczestnicy: 1 925)
  • warsztaty: 70 (uczestnicy: 2 203)
  • inne: 22 (uczestnicy: 10 490)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 59 (członkowie: 666)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 115)
  • taneczne: 16 (członkowie: 303)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 122)
  • informatyczne: 7 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 8)
  • teatralne: 4 (członkowie: 27)
  • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 76)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 21)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 9)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 5)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 4)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 3)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 466)
  • teatralne: 5 (członkowie: 46)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 31)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 127)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 228)
  • taneczne: 3 (członkowie: 34)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie ełckim działały 2 kina posiadające 5 sal z 920 miejscami na widowni. Odbyło się 8 050 seansów, na które przyszło 221 374 widzów, w tym 2 141 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 76 199 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie ełckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 79 847 zwiedzających, co daje 8 732 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie ełckim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 171 891 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 38 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 226 056 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 134
  • dostępne dla czytelników: 73
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 73
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie ełckim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 69 031 wolumenów w tym ziobry specjalne: 882. Odnotowano 643 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 60 353 wolumeny. Odnotowano 2 884 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ełckim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 762 członków. Zarejestrowano 2 948 ćwiczących (mężczyźni: 2 078, kobiety: 870, chłopcy do lat 18: 1 720, dziewczęta do lat 18: 807). Aktywne były 74 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (66), instruktora sportowego (74) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ełckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ełcki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ełcki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 81 wypadków drogowych w powiecie ełckim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 90 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 88,8 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla całego kraju) oraz 180,4 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie ełckim zarejestrowanych było 49 899 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 37 503 samochodów osobowych (410,5 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 246 samochodów ciężarowych (62,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 192 autobusów (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 441 ciągników siodłowych (4,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 107 motocykli (34,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,1 lat.


  W 2018 roku w powiecie ełckim znajdowało się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 189 taksówek oraz 189 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 81 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 90 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ełckim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 88,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  88,8
  Warmińsko-mazurskie
  89,5
  Cały kraj
  82,5
 • 5,48 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat ełcki
  5,5
  Warmińsko-mazurskie
  9,8
  Polska
  7,5
 • 10,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. ełcki
  10,0
  Warmińsko-mazurskie
  13,6
  Kraj
  9,3
 • 180,36 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. ełcki
  180,4
  Warmińsko-mazurskie
  146,2
  Cała Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 899 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ełckim w 2018 roku
 • 37 503 Samochody osobowe
 • 5 246 Samochody ciężarowe
 • 54 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 192 Autobusy
 • 315 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 442 Ciągniki samochodowe
 • 441   Ciągniki siodłowe
 • 3 094 Ciągniki rolnicze
 • 3 107 Motocykle
 • 886   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 880 Motorowery
 • 37 503Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ełckim
 • Samochody osobowe w powiecie ełckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 410,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  410,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  546,2
  Cała Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 224
  • 1400-1649 kg9 194
  • 1650-1899 kg10 187
  • 1900 kg i więcej11 898
 • 6 224 do 1399 kg
 • 9 194 1400-1649 kg
 • 10 187 1650-1899 kg
 • 11 898 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 893 do 1399 cm3
 • 11 893
 • 21 864 1400-1999 cm3
 • 21 864
 • 3 746 2000 i więcej cm3
 • 3 746
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ełckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18 912
  • olej napędowy13 741
  • gaz (LPG)4 562
  • pozostałe288
 • 18 912 benzyna
 • 13 741 olej napędowy
 • 4 562 gaz (LPG)
 • 288 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 442 do 1 roku
 • 1 442
 • 712 2 lata
 • 712
 • 651 3 lata
 • 651
 • 1 179 4-5 lat
 • 1 179
 • 1 393 6-7 lat
 • 1 393
 • 1 698 8-9 lat
 • 1 698
 • 2 905 10-11 lat
 • 2 905
 • 7 284 12-15 lat
 • 7 284
 • 8 739 16-20 lat
 • 8 739
 • 4 629 21-25 lat
 • 4 629
 • 2 598 26-30 lat
 • 2 598
 • 4 273 31 lat i więcej
 • 4 273
 • 17,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ełckim
 • Tutaj
  17,3 lat
  Województwo
  19,6 lat
  Cały kraj
  18,3 lat
 • 5 246Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ełckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ełckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 62,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat ełcki
  62,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  79,7
  Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 652 do 999 kg
 • 2 652
 • 1 487 1000-1499 kg
 • 1 487
 • 320 1500-2999 kg
 • 320
 • 45 3000-3499 kg
 • 45
 • 87 3500-4999 kg
 • 87
 • 223 5000-6999 kg
 • 223
 • 153 7000-9999 kg
 • 153
 • 173 10000-14999 kg
 • 173
 • 106 15000 kg i więcej
 • 106
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 036
  • olej napędowy3 666
  • gaz (LPG)245
  • pozostałe299
 • 1 036 benzyna
 • 3 666 olej napędowy
 • 245 gaz (LPG)
 • 299 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 185 do 1 roku
 • 185
 • 139 2 lata
 • 139
 • 96 3 lata
 • 96
 • 188 4-5 lat
 • 188
 • 245 6-7 lat
 • 245
 • 378 8-9 lat
 • 378
 • 422 10-11 lat
 • 422
 • 779 12-15 lat
 • 779
 • 951 16-20 lat
 • 951
 • 594 21-25 lat
 • 594
 • 361 26-30 lat
 • 361
 • 908 31 lat i więcej
 • 908
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ełckim
 • Tutaj
  17,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,0 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 192Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ełckim
 • Autobusy w powiecie ełckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. ełcki
  2,1
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy156
  • gaz (LPG)9
  • pozostałe25
 • 2 benzyna
 • 156 olej napędowy
 • 9 gaz (LPG)
 • 25 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 16 10-11 lat
 • 16
 • 32 12-15 lat
 • 32
 • 35 16-20 lat
 • 35
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 38 31 lat i więcej
 • 38
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ełckim
 • Powiat
  21,2 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Kraj
  21,0 lat
 • 441Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ełckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ełckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  4,8
  Warmińsko-mazurskie
  7,0
  Cały kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy393
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe47
 • 0 benzyna
 • 393 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 47 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 13 2 lata
 • 13
 • 7 3 lata
 • 7
 • 47 4-5 lat
 • 47
 • 46 6-7 lat
 • 46
 • 21 8-9 lat
 • 21
 • 69 10-11 lat
 • 69
 • 53 12-15 lat
 • 53
 • 72 16-20 lat
 • 72
 • 39 21-25 lat
 • 39
 • 26 26-30 lat
 • 26
 • 33 31 lat i więcej
 • 33
 • 14,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ełckim
 • powiat ełcki
  14,2 lat
  Województwo
  14,4 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 3 107Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ełckim
 • Motocykle w powiecie ełckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 34,0 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. ełcki
  34,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8
  Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 35 2 lata
 • 35
 • 85 3 lata
 • 85
 • 55 4-5 lat
 • 55
 • 75 6-7 lat
 • 75
 • 92 8-9 lat
 • 92
 • 124 10-11 lat
 • 124
 • 276 12-15 lat
 • 276
 • 337 16-20 lat
 • 337
 • 209 21-25 lat
 • 209
 • 321 26-30 lat
 • 321
 • 1 465 31 lat i więcej
 • 1 465
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ełckim
 • Powiat
  25,1 lat
  Województwo
  26,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 20 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ełckim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 195,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. ełcki
  195,9 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  229,1 km
  Polska
  444,7 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,4 km
  Województwo
  3,9 km
  Polska
  3,6 km
 • 189 Liczba licencji na taksówki
 • 189 Liczba taksówek