Piaseczno w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Piaseczno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Piaseczno to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu piaseczyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Piaseczno.
 • 52 017 Liczba mieszkańców
 • 16,2 km² Powierzchnia
 • 3 207,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIV wiek Data założenia
 • 5 listopada 1429 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WPI Tablice rejestracyjne
 • Daniel Stanisław Putkiewicz Burmistrz miasta
Piaseczno na mapie
Identyfikatory
 • 21.023952.0812 Współrzędne GPS
 • 1418044 TERYT (TERC)
 • 0921438 SIMC
Herb miasta Piaseczno
Piaseczno herb
Flaga miasta Piaseczno
Piaseczno flaga

Jak Piaseczno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Piaseczno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Piaseczno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Piaseczno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
9Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
9Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
24Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
26Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
28Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
28Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
28Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
34Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
46Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
48Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
51Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
54Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
55Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
59Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
62Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
66Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
77Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
83Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
83Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
83Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
87Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę

Piaseczno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-500Poczta Piaseczno koło Warszawy 001, ul. Kościuszki 43
05-501Poczta Filia UP Piaseczno koło Warszawy 001, Al. 3 Maja 4
05-502Poczta Filia UP Piaseczno koło Warszawy 001, ul. Kordiana 11
05-508Poczta Piaseczno koło Warszawy 005, ul. Szkolna 16
05-509Poczta Piaseczno koło Warszawy 006, ul. Rubinowa 55 A

Piaseczno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Piasecznie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Piasecznie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Piasecznie
(22) 726-67-00
(22) 726-68-54
Energetyczna 5
05-500 Piaseczno
ZUS Inspektorat w Piasecznie (podlega pod: ZUS III Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.45-15.45, Wt: 7.45-15.45, Śr: 7.45-15.45, Cz: 7.45-15.45, Pt: 7.45-15.45

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Puławska 34B
05-500 Piaseczno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
22 756 72 43
22 756 98 15
ul.Staszica 19
05-500 Piaseczno
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
22 604 59 00,22 604 59 01
22 604 52 07
ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
22 737 26 78
22 737 26 78
ul.Chyliczkowska 20A
05-500 Piaseczno
Powiatowa Inspektorat Weterynarii w Piasecznie
22 756 76 62
22 735 20 67
ul.Orężna 9
05-501 Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
(22) 701-75-00
(22) 756-70-49
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
(22) 757-20-51
(22) 737-11-58
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Piaseczno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Piaseczno jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 52 017, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 54,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Piaseczna zawarli w 2022 roku 229 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Piaseczna jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,3% to wdowy/wdowcy.

  Piaseczno ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 98. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,88 na 1000 mieszkańców Piaseczna. W 2022 roku urodziło się 610 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,06 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 27,8% zgonów w Piasecznie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,3% zgonów w Piasecznie były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Piaseczna przypada 9.85 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 716 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 811 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Piaseczna -95. W tym samym roku 57 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 50.

  60,7% mieszkańców Piaseczna jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Piaseczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 017 Liczba mieszkańców
 • 27 309 Kobiety
 • 24 708 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Piasecznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Piasecznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Piasecznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Piaseczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Piaseczno
  39,1 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 40,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Piaseczno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Piaseczna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Piaseczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Piaseczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Piaseczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Piaseczno
  27,7%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Piaseczno
  57,9%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  6,3%
  Województwo
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 10,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,9%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 8,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Piasecznie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,4
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,8
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 229 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Piasecznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 94 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Piaseczno
  1,9
  Mazowieckie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Piasecznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Piasecznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Piasecznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Piasecznie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 610 Urodzenia żywe
 • 271 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 339 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 11,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,7
  woj. mazowieckie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 39,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,8
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 112 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 112
 • 45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 45
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 386 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 386 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 207 Waga 4000g - 4499g
 • 207
 • 676 Waga 3500g - 3999g
 • 676
 • 806 Waga 3000g - 3499g
 • 806
 • 271 Waga 2500g - 2999g
 • 271
 • 67 Waga 2000g - 2499g
 • 67
 • 23 Waga 1500g - 1999g
 • 23
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,56 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Piaseczno
  1,56
  woj. mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,74
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 1,06 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Piaseczno
  1,06
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Piasecznie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 512 Zgony
 • 267 Kobiety
  (Zgony)
 • 245 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,1%
  47,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • Piaseczno
  9,9
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 94,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  94,5
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,9
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  27,8%
  Mazowieckie
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 18,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,3%
  Województwo
  18,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,9%
  Mazowieckie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 348 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 185,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  185,0
  woj. mazowieckie
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Polska
  246,5
 • 281,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 285,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 276,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  281,1
  Województwo
  407,0
  Polska
  475,8
 • 40,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 60,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  40,2
  Mazowieckie
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 27,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Piaseczno
  27,8
  Mazowieckie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,6
  Mazowieckie
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 716 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 396 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 320 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Zameldowania z zagranicy
 • 25 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 811 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 437 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 374 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -45 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -95 Saldo migracji wewnętrznych
 • -41 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -54 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 50 Saldo migracji zagranicznych
 • 23 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 27 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Piasecznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Piaseczno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piaseczno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piasecznie oddano do użytku 103 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Piasecznie to 25 177 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 484 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  63,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 36,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Piasecznie to 4,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Piasecznie to 108,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,73% mieszkań posiada łazienkę, 91,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,55% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piaseczyńskiego.

  Powiat piaseczyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 177 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 484,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  484,00
  Mazowieckie
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  71,80 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 34,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Piaseczno
  34,70 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,37
  woj. mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,07
  woj. mazowieckie
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 103 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,98
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 425 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,13
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 8,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  8,17
  Mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 11 172 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 108,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Piaseczno
  108,5 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,21 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Piaseczno
  98,06%
  Mazowieckie
  97,17%
  Cała Polska
  97,71%
 • 97,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Piaseczno
  97,81%
  Województwo
  94,94%
  Kraj
  95,10%
 • 97,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Piaseczno
  97,73%
  Mazowieckie
  93,71%
  Cały kraj
  93,66%
 • 91,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Piaseczno
  91,48%
  woj. mazowieckie
  88,15%
  Cały kraj
  85,62%
 • 86,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  86,55%
  woj. mazowieckie
  59,35%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Piaseczno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Piasecznie na 1000 mieszkańców pracuje 501osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Piasecznie wynosiło w 2022 roku 3,1% (3,1% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piasecznie wynosiło 6 499,96 PLN, co odpowiada 96.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Piaseczna 1 850 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 12 011 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 10 161.

  6,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Piaseczna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 33,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 501 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Piaseczno
  501,0
  woj. mazowieckie
  442,0
  Cały kraj
  402,0
 • 3,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,1% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,1%
  woj. mazowieckie
  4,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Piasecznie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Piasecznie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Piasecznie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 500 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 500 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Piasecznie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 850 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 12 011 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 10 161 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 6,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 33,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 28,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 37,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 43,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Piasecznie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Piaseczno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,7
  Mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 29,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Piaseczno
  29,5
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 84,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  84,0
  Województwo
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Piaseczno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Piasecznie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 509 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 706 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 882 nowe podmioty, a 435 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (882) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (609) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (750) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (274) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Piasecznie najwięcej (2 045) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 181) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (31) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,1% (1 903) podmiotów, a 81,6% (8 575) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Piasecznie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 509 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 31 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 903 Przemysł i budownictwo
 • 8 575 Pozostała działalność
 • 882 Podmioty nowo zarejestrowane w Piasecznie w 2022 roku
 • 435 Podmioty wyrejestrowane w Piasecznie w 2022 roku
 • 6 706 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 181 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 181
 • 273 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 273
 • 53 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 53
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 10 507 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 507
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 2 299 Spółki handlowe ogółem
 • 2 299
 • 410  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 410
 • 21  Spółki handlowe - akcyjne
 • 21
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 2 045  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2 045
 • 400    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 400
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 864 Spółki cywilne ogółem
 • 864
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 706 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 191 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 191
 • 1 111 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 111
 • 721 Informacja i komunikacja
 • 721
 • 668 Budownictwo
 • 668
 • 454 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 454
 • 441 Przetwórstwo przemysłowe
 • 441
 • 397 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 397
 • 370 Transport i gospodarka magazynowa
 • 370
 • 326 Pozostała działalność
 • 326
 • 316 Edukacja
 • 316
 • 201 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 201
 • 194 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 194
 • 190 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 190
 • 101 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 101
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piaseczno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piasecznie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 958 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Piasecznie wynosi 55,90% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Piaseczna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,48 (wykrywalność 49%) oraz przeciwko mieniu - 11,42 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,84 (53%), drogowe - 1,73 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Piaseczna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Piaseczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 958 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 958
 • 645 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 645
 • 199 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 199
 • 89 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 89
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 14
 • 590 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 590
 • 18,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,54
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 12,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Piaseczno
  12,48
  Mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 3,84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,84
  woj. mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Piaseczno
  1,73
  woj. mazowieckie
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Piaseczno
  0,28
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 11,42 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Piaseczno
  11,42
  Mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Piaseczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  56%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  49%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Piaseczno
  54%
  Mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Piaseczno
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Piaseczno
  91%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  35%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Piaseczno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Piaseczna wyniosła w 2022 roku 694,3 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Piaseczna - 36.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 121,5 mln złotych, czyli 17,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Piaseczna wyniosła w 2022 roku 652,5 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 9.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (51.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.4%). W budżecie Piaseczna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,5 tys złotych na mieszkańca (36,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 106 złotych na mieszkańca (1,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,5%.
 • Wydatki budżetu w Piasecznie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Piaseczna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Piaseczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Piaseczna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  318,0 mln

  4,0 tys(100%)

  379,9 mln

  4,7 tys(100%)

  435,1 mln

  5,3 tys(100%)

  505,5 mln

  6,1 tys(100%)

  601,3 mln

  7,1 tys(100%)

  623,3 mln

  6,6 tys(100%)

  681,2 mln

  7,2 tys(100%)

  694,3 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  149,0 mln

  3,2 tys(46.9%)

  150,6 mln

  3,2 tys(39.7%)

  165,1 mln

  3,5 tys(38%)

  183,7 mln

  3,8 tys(36.3%)

  209,5 mln

  4,3 tys(34.8%)

  200,1 mln

  4,1 tys(32.1%)

  226,1 mln

  4,6 tys(33.2%)

  256,0 mln

  4,9 tys(36.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  33,9 mln

  731(10.7%)

  32,7 mln

  695(8.6%)

  51,5 mln

  1,1 tys(11.8%)

  77,2 mln

  1,6 tys(15.3%)

  94,0 mln

  1,9 tys(15.6%)

  62,7 mln

  1,3 tys(10.1%)

  92,6 mln

  1,9 tys(13.6%)

  110,0 mln

  2,1 tys(15.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  27,8 mln

  600(8.7%)

  27,8 mln

  591(7.3%)

  36,2 mln

  760(8.3%)

  37,5 mln

  778(7.4%)

  57,9 mln

  1,2 tys(9.6%)

  72,2 mln

  1,5 tys(11.6%)

  64,5 mln

  1,3 tys(9.5%)

  64,9 mln

  1,2 tys(9.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  23,2 mln

  501(7.3%)

  26,8 mln

  569(7%)

  30,0 mln

  630(6.9%)

  37,0 mln

  769(7.3%)

  39,8 mln

  820(6.6%)

  37,4 mln

  767(6%)

  38,0 mln

  781(5.6%)

  43,9 mln

  844(6.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,1 mln

  131(1.9%)

  3,5 mln

  74,9(0.9%)

  3,5 mln

  73,5(0.8%)

  4,1 mln

  84,8(0.8%)

  7,1 mln

  147(1.2%)

  7,9 mln

  163(1.3%)

  5,8 mln

  119(0.8%)

  25,9 mln

  499(3.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,9 mln

  149(2.2%)

  7,9 mln

  168(2.1%)

  8,4 mln

  176(1.9%)

  9,6 mln

  200(1.9%)

  14,6 mln

  301(2.4%)

  13,5 mln

  276(2.2%)

  20,1 mln

  413(2.9%)

  25,8 mln

  495(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  22,2 mln

  479(7%)

  65,7 mln

  1,4 tys(17.3%)

  11,7 mln

  245(2.7%)

  12,5 mln

  259(2.5%)

  13,2 mln

  271(2.2%)

  13,7 mln

  281(2.2%)

  15,3 mln

  315(2.3%)

  24,4 mln

  469(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  23,3 mln

  502(7.3%)

  35,6 mln

  756(9.4%)

  27,4 mln

  575(6.3%)

  31,5 mln

  655(6.2%)

  15,7 mln

  324(2.6%)

  24,9 mln

  511(4%)

  26,5 mln

  544(3.9%)

  23,4 mln

  449(3.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,4 mln

  224(3.3%)

  12,2 mln

  259(3.2%)

  10,3 mln

  217(2.4%)

  13,9 mln

  288(2.7%)

  13,8 mln

  284(2.3%)

  14,5 mln

  297(2.3%)

  17,8 mln

  365(2.6%)

  19,8 mln

  380(2.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,0 mln

  43,9(0.6%)

  5,1 mln

  109(1.4%)

  4,9 mln

  103(1.1%)

  6,7 mln

  139(1.3%)

  5,5 mln

  115(0.9%)

  7,3 mln

  151(1.2%)

  8,1 mln

  166(1.2%)

  5,4 mln

  104(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  768,5 tys

  16,6(0.2%)

  957,5 tys

  20,3(0.3%)

  122,9 tys

  2,6(0%)

  143,5 tys

  3,0(0%)

  163,1 tys

  3,4(0%)

  629,0 tys

  12,9(0.1%)

  556,9 tys

  11,4(0.1%)

  4,8 mln

  91,5(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 mln

  70,5(1%)

  2,1 mln

  44,2(0.5%)

  3,3 mln

  69,6(0.8%)

  2,5 mln

  51,2(0.5%)

  2,5 mln

  52,1(0.4%)

  1,8 mln

  36,7(0.3%)

  2,5 mln

  51,3(0.4%)

  4,1 mln

  79,1(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  27,4(0.4%)

  1,1 mln

  23,7(0.3%)

  1,3 mln

  27,4(0.3%)

  1,2 mln

  25,2(0.2%)

  1,5 mln

  30,0(0.2%)

  1,8 mln

  36,5(0.3%)

  1,3 mln

  27,0(0.2%)

  3,2 mln

  62,0(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,7 mln

  58,3(0.8%)

  2,4 mln

  51,2(0.6%)

  2,1 mln

  44,0(0.5%)

  1,8 mln

  37,1(0.4%)

  1,6 mln

  33,2(0.3%)

  1,9 mln

  39,1(0.3%)

  1,2 mln

  24,9(0.2%)

  3,0 mln

  57,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,8 mln

  103(1.5%)

  5,1 mln

  108(1.3%)

  5,8 mln

  123(1.3%)

  6,1 mln

  127(1.2%)

  6,9 mln

  143(1.2%)

  7,6 mln

  156(1.2%)

  8,1 mln

  165(1.2%)

  1,8 mln

  34,3(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  54,6 tys

  1,2(0%)

  57,6 tys

  1,2(0%)

  58,3 tys

  1,2(0%)

  47,3 tys

  1,0(0%)

  63,4 tys

  1,3(0%)

  53,2 tys

  1,1(0%)

  51,3 tys

  1,1(0%)

  50,3 tys

  1,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  12,2 tys

  0,3(0%)

  13,2 tys

  0,3(0%)

  12,2 tys

  0,3(0%)

  665,1 tys

  13,8(0.1%)

  14,5 tys

  0,3(0%)

  10,6 tys

  0,2(0%)

  12,7 tys

  0,3(0%)

  50,2 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  457,1 tys

  9,9(0.1%)

  56,5 tys

  1,2(0%)

  42,4 tys

  0,9(0%)

  486,9 tys

  10,1(0.1%)

  511,5 tys

  10,6(0.1%)

  494,4 tys

  10,2(0.1%)

  15,2 tys

  0,3(0%)

  15,6 tys

  0,3(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  137,1 tys

  2,8(0%)

  100,4 tys

  2,1(0%)

  19,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  11,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Piasecznie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Piaseczna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Piaseczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Piaseczna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  330,4 mln

  4,2 tys(100%)

  413,9 mln

  5,1 tys(100%)

  444,9 mln

  5,4 tys(100%)

  488,7 mln

  5,9 tys(100%)

  585,2 mln

  6,9 tys(100%)

  627,4 mln

  6,7 tys(100%)

  708,6 mln

  7,4 tys(100%)

  652,5 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  202,8 mln

  4,4 tys(61.4%)

  225,6 mln

  4,8 tys(54.5%)

  238,4 mln

  5,0 tys(53.6%)

  269,1 mln

  5,6 tys(55.1%)

  295,8 mln

  6,1 tys(50.5%)

  290,1 mln

  6,0 tys(46.2%)

  336,2 mln

  6,9 tys(47.4%)

  335,4 mln

  6,4 tys(51.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  64,5 mln

  1,4 tys(19.5%)

  74,9 mln

  1,6 tys(18.1%)

  82,3 mln

  1,7 tys(18.5%)

  91,1 mln

  1,9 tys(18.6%)

  95,9 mln

  2,0 tys(16.4%)

  105,8 mln

  2,2 tys(16.9%)

  125,7 mln

  2,6 tys(17.7%)

  116,2 mln

  2,2 tys(17.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,0 mln

  280(3.9%)

  12,4 mln

  264(3%)

  13,4 mln

  281(3%)

  14,7 mln

  305(3%)

  28,1 mln

  580(4.8%)

  32,2 mln

  663(5.1%)

  40,0 mln

  821(5.6%)

  41,8 mln

  804(6.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,9 mln

  150(2.1%)

  16,4 mln

  349(4%)

  10,2 mln

  213(2.3%)

  7,4 mln

  154(1.5%)

  9,0 mln

  185(1.5%)

  8,9 mln

  183(1.4%)

  7,8 mln

  159(1.1%)

  19,9 mln

  382(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  228,7 tys

  4,9(0.1%)

  143,6 tys

  3,0(0%)

  450,7 tys

  9,5(0.1%)

  256,5 tys

  5,3(0.1%)

  298,1 tys

  6,2(0.1%)

  253,3 tys

  5,2(0%)

  351,2 tys

  7,2(0%)

  17,5 mln

  336(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,0 mln

  217(3%)

  10,6 mln

  226(2.6%)

  10,9 mln

  228(2.4%)

  11,0 mln

  229(2.3%)

  14,3 mln

  295(2.4%)

  11,5 mln

  236(1.8%)

  16,0 mln

  328(2.3%)

  14,1 mln

  272(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,3 mln

  288(4%)

  13,3 mln

  281(3.2%)

  13,1 mln

  275(2.9%)

  12,6 mln

  261(2.6%)

  15,2 mln

  314(2.6%)

  14,6 mln

  299(2.3%)

  13,3 mln

  273(1.9%)

  7,8 mln

  151(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,8 mln

  276(3.9%)

  56,0 mln

  1,2 tys(13.5%)

  2,6 mln

  54,4(0.6%)

  2,7 mln

  56,8(0.6%)

  2,8 mln

  58,6(0.5%)

  3,0 mln

  62,3(0.5%)

  3,1 mln

  63,8(0.4%)

  7,2 mln

  138(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  55,0(0.8%)

  2,0 mln

  43,1(0.5%)

  538,3 tys

  11,3(0.1%)

  817,3 tys

  17,0(0.2%)

  7,1 mln

  147(1.2%)

  6,0 mln

  124(1%)

  12,9 mln

  266(1.8%)

  6,3 mln

  121(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,9 tys

  0,3(0%)

  822

  0,0(0%)

  626,9 tys

  12,9(0.1%)

  194,7 tys

  4,0(0%)

  5,3 mln

  102(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  31,8 tys

  0,7(0%)

  484

  0,0(0%)

  13,2 tys

  0,3(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  37,3 tys

  0,8(0%)

  59,7 tys

  1,2(0%)

  88,4 tys

  1,8(0%)

  2,4 mln

  46,5(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,8 mln

  59,9(0.8%)

  1,2 mln

  25,6(0.3%)

  1,3 mln

  27,5(0.3%)

  1,4 mln

  29,6(0.3%)

  1,5 mln

  30,7(0.3%)

  1,2 mln

  23,6(0.2%)

  1,6 mln

  33,3(0.2%)

  2,1 mln

  40,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  643,0 tys

  13,9(0.2%)

  976,6 tys

  20,7(0.2%)

  894,0 tys

  18,8(0.2%)

  1,1 mln

  22,0(0.2%)

  1,0 mln

  21,1(0.2%)

  1,1 mln

  23,0(0.2%)

  1,1 mln

  22,6(0.2%)

  1,2 mln

  22,8(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  36,3 tys

  0,8(0%)

  29,9 tys

  0,6(0%)

  53,0 tys

  1,1(0%)

  145,3 tys

  3,0(0%)

  72,7 tys

  1,5(0%)

  16,2 tys

  0,3(0%)

  1,1 mln

  23,0(0.2%)

  148,8 tys

  2,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  240,1 tys

  5,2(0.1%)

  185,8 tys

  3,9(0%)

  100,6 tys

  2,1(0%)

  73,1 tys

  1,5(0%)

  68,3 tys

  1,4(0%)

  78,2 tys

  1,6(0%)

  78,6 tys

  1,6(0%)

  97,9 tys

  1,9(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  36,3 tys

  0,8(0%)

  41,1 tys

  0,9(0%)

  42,8 tys

  0,9(0%)

  38,6 tys

  0,8(0%)

  47,4 tys

  1,0(0%)

  41,1 tys

  0,8(0%)

  37,7 tys

  0,8(0%)

  37,3 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  457,1 tys

  9,9(0.1%)

  56,5 tys

  1,2(0%)

  23,9 tys

  0,5(0%)

  486,9 tys

  10,1(0.1%)

  511,5 tys

  10,6(0.1%)

  494,4 tys

  10,2(0.1%)

  15,2 tys

  0,3(0%)

  15,6 tys

  0,3(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  759

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  10,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  288

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Piaseczno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 802 mieszkańców Piaseczna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 801 kobiet oraz 5 996 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 38,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,6% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 11,3% mieszkańców Piaseczna, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 9,0% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Piaseczna mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Piasecznie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (43,3%) oraz średnie ogólnokształcące (14,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (33,9%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  W roku 2021 w Piasecznie mieściło się 36 przedszkoli, w których do 153 oddziałów uczęszczało 2 992 dzieci (1 434 dziewczynki oraz 1 558 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Piasecznie mieściły się 23 przedszkola, w których do 91 oddziałów uczęszczało 1 743 dzieci (808 dziewczynek oraz 935 chłopców). Dostępnych było 1 855 miejsc.

  20,6% mieszkańców Piaseczna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,4% wśród dziewczynek i 20,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 178 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 9 szkół podstawowych, w których w 280 oddziałach uczyło się 5 137 uczniów (2 489 kobiet oraz 2 648 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Piasecznie placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 112 oddziałach uczyło się 2 440 uczniów (1 182 kobiety oraz 1 258 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,3% ludności (31,0% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,47.

  W Piasecznie znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 67 oddziałach uczyło się 1 917 uczniów (1 061 kobiet oraz 856 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 552 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Piasecznie placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 41 oddziałach uczyło się 1 103 uczniów (590 kobiet oraz 513 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 385 absolwentów.

  W Piasecznie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 110 uczniów (77 kobiet oraz 33 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,6 uczniów. 6,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 17,9% mieszkańców Piaseczna w wieku potencjalnej nauki (18,3% kobiet i 17,6% mężczyzn).

 • 38,9% Wykształcenie wyższe
 • Piaseczno
  38,9%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 43,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,2%
  Mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,6%
  Województwo
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Piaseczno
  16,7%
  Mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 11,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Piaseczno
  11,3%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 8,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Piaseczno
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  9,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 9,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1178 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 178,0
  Mazowieckie
  925,0
  Kraj
  883,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 36Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 153 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 276 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Piaseczno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 992 Dzieci
 • 1 434 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 558 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 83 2 lata i mniej
 • 83
 • 668 3 lata
 • 668
 • 772 4 lata
 • 772
 • 775 5 lata
 • 775
 • 678 6 lat
 • 678
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 345 3 lata
 • 345
 • 364 4 lata
 • 364
 • 355 5 lata
 • 355
 • 325 6 lat
 • 325
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 42 2 lata i mniej
 • 42
 • 323 3 lata
 • 323
 • 408 4 lata
 • 408
 • 420 5 lata
 • 420
 • 353 6 lat
 • 353
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 110 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 207,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 200,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 8 Oddziały
 • 143 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Piaseczno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91 Dzieci
 • 30 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 61 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 33,0%
  67,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 13 3 lata
 • 13
 • 21 4 lata
 • 21
 • 30 5 lata
 • 30
 • 19 6 lat
 • 19
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 9 4 lata
 • 9
 • 7 5 lata
 • 7
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 12 4 lata
 • 12
 • 23 5 lata
 • 23
 • 12 6 lat
 • 12
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Piasecznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piasecznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 11
  Publiczne
  22 750-77-50
  22 750-77-50
  ul. Nefrytowa 14
  05-500 Piaseczno
  615116
  Przedszkole nr 5
  Publiczne
  22 756-22-18
  22 756-22-18
  ul. Szkolna 18
  05-500 Piaseczno
  615013
  Przedszkole4
  Publiczne
  22 756-78-65
  22 756-78-65
  ul. Fabryczna 13
  05-500 Piaseczno
  513413
  Przedszkole nr 1
  Publiczne
  22 756-76-63
  22 756-76-63
  ul. Kauna 4
  05-500 Piaseczno
  512514
  Przedszkole Nr 8
  Publiczne
  22 750-41-82
  22 750-41-82
  ul. ul. Księcia Józefa 19
  05-501 Piaseczno
  512514
  Przedszkole Nr 10 (0)
  Publiczne
  22 757-02-29
  22 757-02-29
  ul. Sierakowskiego 11
  05-500 Piaseczno
  37510
  Przedszkole nr 2
  Publiczne
  22 756-77-67
  22 756-77-67
  ul. Longinusa 25
  05-502 Piaseczno
  3759
  Przedszkole Nr 3
  Publiczne
  22 756-77-56
  22 756-77-56
  ul. Jaworowa 4
  05-501 Piaseczno
  3759
  Przedszkole Nr 9
  Publiczne
  22 756-22-97
  22 756-22-97
  ul. M. Przesmyckiego 100/101
  05-500 Piaseczno
  3707
  Akademia Przedszkolaka Time4Kids
  Niepubliczny
  66 492-00-00
  ul. Aleja Kalin 55/2
  05-500 Piaseczno
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Harwardzik
  Niepubliczny
  60 190-26-03
  ul. Warszawska 4
  05-500 Piaseczno
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hopsa
  Niepubliczny
  ul. Chełmońskiego 5a
  05-500 Piaseczno
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny PROMYK
  Niepubliczny
  72 434-75-60
  ul. Chyliczkowska 36
  05-500 Piaseczno
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesoły Domek
  Niepubliczny
  69 447-22-59
  ul. Szmaragdowa 23
  05-500 Piaseczno
  ---
  Punkt Przedszkolny Maluszek
  Niepubliczny
  60 179-18-88
  ul. 17 Stycznia 9
  05-500 Piaseczno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Piaseczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 237 Oddziały
 • 4 980 Uczniowie
 • 2 430 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 550 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 603 Uczniowie w 1 klasie
 • 292 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 311 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 547 Absolwenci
 • 245 Kobiety
  (absolwenci)
 • 302 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 43 Oddziały
 • 157 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 98 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,6%
  62,4%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Piaseczno
  18,3
  woj. mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,3
 • 18,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,3
 • 21,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,0
 • 3,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,7
 •  
 • 389,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 337,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 42,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 98,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,47
  woj. mazowieckie
  98,13
  Kraj
  95,71
 • 97,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Piaseczno
  97,18
  Mazowieckie
  97,07
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piaseczno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piaseczno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Piasecznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piasecznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawawa nr 1 (im.4Pomorskiej Dywizji Piechoty im.Jana Kilińskiego)
  Publiczna
  22 765-22-85
  22 757-00-72
  ul. Świętojańska 18
  05-500 Piaseczno
  3477754
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Ewa Krauze)
  Publiczna
  22 756-73-14
  22 735-20-97
  ul. al. Kasztanów 12
  05-501 Piaseczno
  2451752
  Szkoła Podstawowa Nr 3
  Publiczna
  22 756-75-19
  22 756-75-19
  ul. Główna 50
  05-502 Piaseczno
  22455-
  SPS
  Publiczna
  22 756-20-57
  22 756-20-57
  ul. SZPITALNA 12
  05-500 Piaseczno
  1670-
  Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczna
  22 756-74-39
  22 750-40-40
  ul. Szkolna 14
  05-500 Piaseczno
  631118
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  22 715-34-91
  ul. Julianowska 66 B
  05-500 Piaseczno
  ---
  Prywatna Szkoła Podstawowa "World School"
  Niepubliczna
  53 381-88-88
  ul. 11 Listopada 21
  05-502 Piaseczno
  ---
  Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 "Szkoła Marzeń"
  Niepubliczna
  22 757-28-99
  22 757-28-99
  ul. Zielona 14
  05-500 Piaseczno
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Piaseczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 55 Oddziały
 • 1 510 Uczniowie
 • 872 Kobiety
  (uczniowie)
 • 638 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,7%
  42,3%
 • 351 Uczniowie w 1 klasie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 385 Absolwenci
 • 238 Kobiety
  (absolwenci)
 • 147 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 12 Oddziały
 • 407 Uczniowie
 • 189 Kobiety
  (uczniowie)
 • 218 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 167 Absolwenci
 • 90 Kobiety
  (absolwenci)
 • 77 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Piaseczno
  28,6
  woj. mazowieckie
  26,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 103,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 80,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Piaseczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 17 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,0%
  30,0%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Piaseczno
  6,5
  Mazowieckie
  17,7
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Piasecznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piasecznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. I Dywizji Kosciuszkowskiej
  Publiczne
  22 756-74-13
  22 735-56-59
  ul. Chyliczkowska 17
  05-500 Piaseczno
  2271257
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  22 756-74-32
  22 756-74-32
  ul. Szpitalna 10
  05-500 Piaseczno
  20487-
  III Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Chyliczkowska 20
  05-500 Piaseczno
  9271-
  Technikum Nr 3
  Publiczne
  ul. Chyliczkowska 20
  05-500 Piaseczno
  15266-
  II Liceum Ogólnokształcące (Emilia Plater)
  Publiczne
  22 756-73-05
  22 756-73-05
  ul. Aleja Brzóz 26
  05-501 Piaseczno
  8217-
  Technikum Nr 2 (Emilia Plater)
  Publiczne
  22 756-73-05
  22 756-73-05
  ul. Aleja Brzóz 26
  05-501 Piaseczno
  8183-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  Publiczna
  22 756-74-32
  22 756-74-32
  ul. Szpitalna 10
  05-500 Piaseczno
  370-
  I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Chyliczkowska 20
  05-500 Piaseczno
  361-
  ZSZS
  Publiczna
  22 756-20-57
  22 756-20-57
  ul. SZPITALNA 12
  05-500 Piaseczno
  637-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Piasecznie
  Niepubliczne
  22 726-74-73
  22 726-74-73
  ul. Powstańców Warszawy 21
  05-500 Piaseczno
  ---
  Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Szkoła Marzeń w Piasecznie
  Niepubliczna
  22 757-28-99
  ul. Zielona 14
  05-500 Piaseczno
  ---
  Szkoła Muzyczna I stopnia "Maestro" w Piasecznie
  Niepubliczna
  60 228-00-86
  ul. Al. Kalin 30
  05-500 Piaseczno
  ---
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2
  Publiczne
  ul. Aleja Brzóz 26
  05-501 Piaseczno
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
  Publiczna
  ul. Aleja Brzóz 26
  05-501 Piaseczno
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 (Cecylia Plater Zyberkówna)
  Publiczna
  22 756-73-54
  22 737-12-30
  ul. Chyliczkowska 20
  05-500 Piaseczno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 20,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Piaseczno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Piaseczno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Piaseczno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piaseczno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Piasecznie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Piasecznie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Piasecznie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Piasecznie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Piasecznie: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Piasecznie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 90 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 364 (uczestnicy: 29 255)
  • seanse filmowe: 31 (uczestnicy: 2 500)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 560)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 2 315)
  • koncerty: 84 (uczestnicy: 6 080)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 68 (uczestnicy: 3 900)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 203)
  • pokazy teatralne: 52 (uczestnicy: 4 000)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 6 420)
  • warsztaty: 97 (uczestnicy: 1 477)
  • inne: 10 (uczestnicy: 1 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 760)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 101)
  • taneczne: 1 (członkowie: 7)
  • muzyczne: 10 (członkowie: 378)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 175)
  • inne: 5 (członkowie: 49)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 249)
  • teatralne: 7 (członkowie: 87)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 60)
  • taneczne: 4 (członkowie: 67)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Piasecznie działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Piasecznie działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 145 085 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 32 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 91 765 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 148
  • dostępne dla czytelników: 32
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 32
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2016 w Piasecznie działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 213 członków. Zarejestrowano 2 186 ćwiczących (mężczyźni: 1 290, kobiety: 896, chłopcy do lat 18: 1 058, dziewczęta do lat 18: 789). Aktywnych było 17 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (36), instruktora sportowego (34) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Piasecznie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Piasecznie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Piaseczna znajduje się 43 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Piasecznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV - XVI (ul. Puławska 10)dnia 1959-11-17, wykaz dokumentów: 202/59 z 1959-11-17
  • Plebania z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Puławska 10)dnia 1959-11-17, wykaz dokumentów: 202/59 z 1959-11-17
  • Dzwonnica z XIX w. (ul. Puławska 10)dnia 1959-11-17, wykaz dokumentów: 202/59 z 1959-11-17
  • Ratusz z poł. XIX w. (ul. Puławska 1)dnia 1962-03-05, wykaz dokumentów: 368/62 z 1962-03-05
  • Bursa/internat z przełomu XIX/XX w. (ul. Armii Krajowej 20E)dnia 1981-07-30, wykaz dokumentów: 1184A z 1981-07-30
  • Bursa/internat z pocz. XIX w. (ul. Chyliczkowska 20G)dnia 1981-07-30, wykaz dokumentów: 1184A z 1981-07-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Chyliczkowska 20C)dnia 1981-07-30, wykaz dokumentów: 1184A z 1981-07-30
  • Park (data nieznana)dnia 1981-07-30, wykaz dokumentów: 1184A z 1981-07-30
  • Willa z 1907 r. (ul. Ludwika Czajewicza 23)dnia 1981-07-30, wykaz dokumentów: 1185A z 1981-07-30
  • Willa z 1928 - 1929 (ul. Jodłowa 2)dnia 1987-11-04, wykaz dokumentów: 1313 z 1987-11-04
  • Ogród z 1928 - 1929dnia 1987-11-04, wykaz dokumentów: 1313 z 1987-11-04
  • Willa z 1900 r. (ul. Miriama Przesmyckiego 39)dnia 1989-04-08, wykaz dokumentów: 1318-A z 1989-04-08
  • Park z 1900 r.dnia 1989-04-08, wykaz dokumentów: 1318-A z 1989-04-08
  • Willa z 1925 - 1930 (ul. Miriama Przesmyckiego 38)dnia 1990-07-20, wykaz dokumentów: 1439-A z 1990-07-20
  • Park z 1918 - 1939dnia 1990-07-20, wykaz dokumentów: 1439-A z 1990-07-20
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w.dnia 1991-02-02, wykaz dokumentów: 1324 z 1991-02-02
  • Grobowiec z 1. poł. XIX w.dnia 1991-02-02, wykaz dokumentów: 1324 z 1991-02-02
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1991-02-02, wykaz dokumentów: 1324 z 1991-02-02
  • Cmentarz żydowski z 1869 r.dnia 1991-02-02, wykaz dokumentów: 1409 z 1991-02-02
  • Dworzec z 1946 r. (ul. Towarowa 7)dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17
  • Dworzec z 1925 r. (ul. Główna 11)dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17
  • Peron (data nieznana)dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17
  • Rampa z 1951 r.dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17
  • Peron (data nieznana)dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17
  • Zespół - lokomotywownia z 1946 r.dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17
  • Lokomotywownia z 1946 r.dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17; brak numeru z 2001-06-27
  • Kotłownia z 1946 r.dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17; brak numeru z 2001-06-27
  • Kuźnia z 1946 r.dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17; brak numeru z 2001-06-27
  • Lokomotywownia z 1946 r.dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17; brak numeru z 2001-06-27
  • Stolarnia z 1946 r.dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17; brak numeru z 2001-06-27
  • Lokomotywownia z 1946 r. (ul. Wojska Polskiego 14)dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17; brak numeru z 2001-06-27
  • Dworzec z 1946 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 14)dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17; brak numeru z 2001-06-27
  • Pompownia z 1947 r.dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17; brak numeru z 2001-06-27
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy (data nieznana)dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17; brak numeru z 2001-06-27
  • Magazyn z 1946 r.dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17; brak numeru z 2001-06-27
  • Peron (data nieznana)dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17; brak numeru z 2001-06-27
  • Zespół - stacja kolejowa z 1946 r.dnia 1994-06-17, wykaz dokumentów: 1586-A z 1994-06-17; brak numeru z 2001-06-27
  • Willa z 1930 r. (ul. Stanisława Staszica 13)dnia 1999-04-29, wykaz dokumentów: 8-A z 1999-04-29; A-932 z 2010-09-27
  • Ogród z 1930 r.dnia 1999-04-29, wykaz dokumentów: 8-A z 1999-04-29; A-932 z 2010-09-27
  • Willa z 1929 r. (ul. Królowej Jadwigi 11)dnia 2009-11-06, wykaz dokumentów: A-881 z 2009-11-06
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Anny Jagiellonki 10)dnia 2010-03-02, wykaz dokumentów: A-907 z 2010-03-02
  • Dworzec z 1934 r. (ul. Dworcowa 9)dnia 2014-06-09, wykaz dokumentów: A-1239 z 2014-06-09
  • Willa z 1914 r.dnia 2016-01-08, wykaz dokumentów: 978/2015 z 2016-01-08
 • Formy ochrony przyrody w Piasecznie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Piaseczna znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Piasecznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Chojnowski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1993-06-01, Powierzchnia: 6796.0 ha, Powierzchnia otuliny: 4727 ha
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Dęby Chojnowskie - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: posusz drobny i gruby ok. 5% korona od 12m rozłożysta i równomierna widoczne prace piel. w latach ubiegłych, Data ustanowienia: 1973-04-30, Opis granicy: Miejscowość Chojnów-Chojnowski Park Krajobrazowy Leśnictwo Dobiesz Drzewa rosną co kilkadziesiąt metrów od siebie w jednym rzędzie.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1974-05-23, Opis granicy: par Zespołu Szkól Rolnych
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz drobny i gruby ok. 20-25% korona jednostronna z przewagą nad drogą polną u podstawy pnia ubytek o wym. 100x30cm, Data ustanowienia: 1976-12-11, Opis granicy: Miejscowość- Chojnów Skarb Państwa na płd. skraju lasu przy polnej drodze w kierunku Krępy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-04-29, Opis granicy: Czarnów ul. Partzantów działka prywatna przy wschodnim krańcu działki (obr 0004)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-03-31
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: posusz drobny i gruby 15% pień z ubytkiem wgłębnym od wys. 1m do wys. 8m gdzie rozwidla się korona, Data ustanowienia: 1983-03-31, Opis granicy: Miejscowość- Wola Gołkowska w parku zabytkowym w szpalerach oddzielających park od gruntów rolnych — i prywatna posesja
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-12-19
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-02-02
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2013-06-11
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) o dużych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 2016-01-18, Opis granicy: Drzewo rośnie na działce nr 15 obr. ew. 51 przy ulicy Czeremchowej 18 w Piasecznie.
  • Pomnik przyrody (grupa drzew)Opis: Dwie lipy drobnolistne (Tilia cordata) o dużych walorach przyrodniczych., Data ustanowienia: 2016-01-18, Opis granicy: Drzewa rosną na działce nr 37/1 obr. ew. 69 przy ulicy Skrzetuskiego 32 w Piasecznie.
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) o dużych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 2016-01-18, Opis granicy: Drzewo rośnie na działce nr 26 obr. ew. 62 przy ulicy Redutowej 16 w Piasecznie.

Piaseczno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 28 wypadków drogowych w Piasecznie odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 31 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 53,8 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Piasecznie znajdowały się 43 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 111 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 46 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piaseczyńskiego.

  Powiat piaseczyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Piasecznie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 31 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 30 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Piasecznie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 53,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  53,8
  Województwo
  52,6
  Polska
  56,5
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Piaseczno
  7,7
  woj. mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 59,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  59,6
  woj. mazowieckie
  61,7
  Cała Polska
  65,5
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Piaseczno
  14,3
  Województwo
  10,0
  Polska
  8,9
 • 110,71 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  110,7
  Województwo
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 43 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 34 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Piasecznie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 345,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Piaseczno
  3 345,0 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Kraj
  624,0 km
 • 4,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Piaseczno
  4,5 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Polska
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 46 Liczba licencji na taksówki
 • 111 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Piaseczno przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
  • DW 721droga wojewódzka nr 721(Nadarzyn - Sękocin Las - Magdalenka - Lesznowola - Stara Iwiczna - Piaseczno - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna - Habdzin - Opacz - Ciszyca - Józefów - Wiązowna - Boryszew - Duchnów - Brzeziny)
  • DW 722droga wojewódzka nr 722( Piaseczno - Jazgarzew - Bogatki - Łoś - Nowy Prażmów - Zawodnów - Prażmów - Lesznowola - Kobylin - Grójec)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Piaseczno przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 8Linia kolejowa nr 8: Warszawa Zachodnia - Kraków Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Rakowiec - Warszawa Żwirki i Wigury - Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie - Warszawa Dawidy - Warszawa Jeziorki - Nowa Iwiczna -Piaseczno - Zalesie Górne - Ustanówek - Czachówek Górny - Czachówek Południowy - Sułkowice - Chynów - Krężel - Michalczew - Gośniewice - Warka - Grabów nad Pilicą - Strzyżyna - Dobieszyn - Kruszyna - Wola Bierwiecka - Bartodzieje - Lesiów - Radom - Radom Południowy - Rożki - Ruda Wielka - Wola Lipieniecka - Jastrząb - Gąsawy Plebańskie - Szydłowiec - Lipowe Pole - Skarżysko Kamienna Północ - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Zachodnie - Suchedniów Północny - Suchedniów - Berezów - Łączna - Ostojów - Lekomin - Zagnańsk - Tumlin - Kostomłoty - Kielce Piaski - Kielce - Kielce Białogon - Słowik Przystanek - Sitkówka Nowiny - Radkowice - Wolica - Sobków - Miąsowa - Podchojny - Jędrzejów - Potok - Krzcięcice - Sędziszów - Gniewięcin - Klimontów - Kozłów - Kamionka Z - Tunel - Dziadówki - Miechów - Kamieńczyce - Szczepanowice - Smroków - Słomniki - Słomniki Miasto - Niedźwiedź - Goszcza - Łuczyce - Baranówka - Zastów - Zesławice - Kraków Batowice - Kraków Główny Osobowy)