Wronki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Wronki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wronki to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu szamotulskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wronki.
 • 10 512 Liczba mieszkańców
 • 5,8 km² Powierzchnia
 • 1 809,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1279 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PSZ Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Piotr Wieczór Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.380452.7103 Współrzędne GPS
 • 3024084 TERYT (TERC)
 • 0967386 SIMC
Herb miasta Wronki
Wronki herb
Flaga miasta Wronki
Wronki flaga

Jak Wronki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wronki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wronki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wronki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
31Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
76Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
94Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
105Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
128Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
201Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
255Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
257Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
265Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
287Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
295Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
373Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
375Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
376Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
377Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
382Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
388Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
394Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Wronki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-510Poczta Wronki

Wronki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów we Wronkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Szamotułach (podlega pod: ZUS I Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. B. Chrobrego 17
64-500 Szamotuły
Urząd Miasta i Gminy Wronki
(67) 254-53-00
(67) 254-53-28
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

Wronki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wronki jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 10 512, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wronek zawarli w 2022 roku 38 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Wronek jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Wronki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -62. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,82 na 1000 mieszkańców Wronek. W 2022 roku urodziło się 67 dzieci, w tym 46,3% dziewczynek i 53,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 425 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 23,5% zgonów we Wronkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów we Wronkach były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wronek przypada 12.12 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 49 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 184 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wronek -135. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,3% mieszkańców Wronek jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wronek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 512 Liczba mieszkańców
 • 5 362 Kobiety
 • 5 150 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja we Wronkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet we Wronkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn we Wronkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wronek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,8 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wronki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wronek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wronki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wronki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wronki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  Województwo
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,3%
  Województwo
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Wronki
  8,3%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wronki
  6,2%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Wronki
  0,4%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności we Wronkach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,6
  Wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Wronki
  1,2
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 38 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych we Wronkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -62 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -32 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -30 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wronki
  -5,8
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny we Wronkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) we Wronkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) we Wronkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń we Wronkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 67 Urodzenia żywe
 • 31 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 36 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,3%
  53,7%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wronki
  6,3
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,6
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 425 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 508 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 425 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 85 Waga 4000g - 4499g
 • 85
 • 252 Waga 3500g - 3999g
 • 252
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,32
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Wronki
  0,60
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,75
  Wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów we Wronkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 129 Zgony
 • 63 Kobiety
  (Zgony)
 • 66 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,1
  Województwo
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 132,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  132,8
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,7
  Wielkopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szamotulskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wronki
  23,5%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Wronki
  25,4%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,2%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 52 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 272,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  272,9
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Cały kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Cały kraj
  253,9
 • 252,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 309,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  252,2
  Wielkopolskie
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 64,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  64,4
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Cały kraj
  62,9
 • 47,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Wronki
  47,1
  Wielkopolskie
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Wronki
  4,3
  Województwo
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 49 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 184 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 92 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 92 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -135 Saldo migracji
 • -65 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -135 Saldo migracji wewnętrznych
 • -65 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały we Wronkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wronki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wronki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku we Wronkach oddano do użytku 39 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe we Wronkach to 4 502 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 426 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  59,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 41,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach we Wronkach to 3,51 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku we Wronkach to 82,10 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,22% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,49% mieszkań posiada łazienkę, 85,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,45% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szamotulskiego.

  Powiat szamotulski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 502 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 426,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Wronki
  426,20
  Wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  71,50 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,50 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,86
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Polska
  3,83
 • 2,35 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,35
  Wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,61
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 39 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,69
  Województwo
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 137 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,51 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wronki
  3,51
  Województwo
  4,04
  Polska
  3,89
 • 12,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wronki
  12,97
  Wielkopolskie
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 3 201 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 82,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Wronki
  82,1 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wronki
  0,30 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,22%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,42%
  Województwo
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Wronki
  96,49%
  Województwo
  95,51%
  Polska
  93,75%
 • 85,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Wronki
  85,25%
  Województwo
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 46,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wronki
  46,45%
  Województwo
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Wronki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • We Wronkach na 1000 mieszkańców pracuje 662osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane we Wronkach wynosiło w 2023 roku 3,3% (3,3% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Wronkach wynosiło 6 309,72 PLN, co odpowiada 94.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wronek 706 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 774 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 068.

  11,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Wronek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,4% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 662 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  662,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 2,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,7% Kobiety
 • 1,9% Mężczyźni
 • Miasto
  3,3%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego we Wronkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet we Wronkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn we Wronkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 727 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 310 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) we Wronkach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 706 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 774 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 068 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,4% Przemysł i budownictwo
 • 42,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 61,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,9% Pozostałe
 • 30,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych we Wronkach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 128 Pracujący ogółem
 • 3 402 Kobiety
 • 3 726 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci we Wronkach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wronki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  74,5
  Wielkopolskie
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 43,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  43,6
  Województwo
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 141,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  141,1
  Wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wronki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • We Wronkach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 073 podmioty gospodarki narodowej, z czego 745 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 91 nowych podmiotów, a 66 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (118) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (60) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (90) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (44) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną we Wronkach najwięcej (70) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 019) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,6% (275) podmiotów, a 74,1% (795) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we Wronkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Budownictwo (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 073 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 275 Przemysł i budownictwo
 • 795 Pozostała działalność
 • 91 Podmioty nowo zarejestrowane we Wronkach w 2023 roku
 • 66 Podmioty wyrejestrowane we Wronkach w 2023 roku
 • 745 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 019 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 019
 • 42 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 42
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 1 069 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 069
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 84 Spółki handlowe ogółem
 • 84
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 70  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 70
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 51 Spółki cywilne ogółem
 • 51
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 745 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 170 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 170
 • 125 Budownictwo
 • 125
 • 94 Przetwórstwo przemysłowe
 • 94
 • 66 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 66
 • 59 Pozostała działalność
 • 59
 • 41 Transport i gospodarka magazynowa
 • 41
 • 41 Informacja i komunikacja
 • 41
 • 35 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 35
 • 30 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 30
 • 23 Edukacja
 • 23
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wronki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku we Wronkach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 253 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem we Wronkach wynosi 83,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wronek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,00 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 9,90 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,15 (73%), drogowe - 2,03 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wronek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wronki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 253 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 253
 • 179 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 179
 • 44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 44
 • 21 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 21
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 105 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 105
 • 23,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  23,94
  Województwo
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 17,00 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,00
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 4,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wronki
  4,15
  Wielkopolskie
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,03
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,25
  Wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 9,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wronki
  9,90
  Wielkopolskie
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wronki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Wronki
  83%
  Wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Wronki
  83%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  73%
  Wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  63%
  Wielkopolskie
  52%
  Kraj
  51%

Wronki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wronek wyniosła w 2022 roku 131,4 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wronek - 36.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,2 mln złotych, czyli 13,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wronek wyniosła w 2022 roku 123,8 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9%). W budżecie Wronek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 193 złotych na mieszkańca (2,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,9%.
 • Wydatki budżetu we Wronkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wronek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wronki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wronek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,6 mln

  2,9 tys(100%)

  67,5 mln

  3,5 tys(100%)

  83,7 mln

  4,4 tys(100%)

  92,3 mln

  4,8 tys(100%)

  97,2 mln

  5,1 tys(100%)

  99,4 mln

  5,2 tys(100%)

  107,8 mln

  5,7 tys(100%)

  131,4 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,7 mln

  1,8 tys(37.2%)

  21,7 mln

  1,9 tys(32.2%)

  27,2 mln

  2,4 tys(32.5%)

  23,2 mln

  2,1 tys(25.2%)

  25,4 mln

  2,3 tys(26.2%)

  30,4 mln

  2,7 tys(30.6%)

  32,0 mln

  2,9 tys(29.7%)

  48,1 mln

  4,6 tys(36.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  626(12.8%)

  16,2 mln

  1,4 tys(24%)

  3,0 mln

  265(3.6%)

  3,3 mln

  295(3.6%)

  3,6 mln

  322(3.7%)

  4,1 mln

  368(4.1%)

  4,7 mln

  434(4.4%)

  10,7 mln

  1,0 tys(8.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  25,6 tys

  2,2(0%)

  5,3 tys

  0,5(0%)

  283,6 tys

  25,1(0.3%)

  339,4 tys

  30,3(0.4%)

  280,9 tys

  25,3(0.3%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  10,5 mln

  993(8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,8 mln

  420(8.6%)

  6,0 mln

  530(8.9%)

  6,6 mln

  587(7.9%)

  7,7 mln

  690(8.4%)

  7,6 mln

  680(7.8%)

  9,2 mln

  831(9.3%)

  10,0 mln

  923(9.3%)

  10,4 mln

  985(7.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,3 mln

  550(11.2%)

  6,4 mln

  571(9.6%)

  7,7 mln

  683(9.2%)

  8,0 mln

  717(8.7%)

  8,1 mln

  726(8.3%)

  8,2 mln

  742(8.3%)

  9,0 mln

  824(8.3%)

  10,1 mln

  957(7.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,0 mln

  439(9%)

  6,1 mln

  544(9.1%)

  8,5 mln

  754(10.2%)

  10,7 mln

  956(11.6%)

  15,1 mln

  1,4 tys(15.5%)

  4,9 mln

  444(4.9%)

  8,6 mln

  786(7.9%)

  8,3 mln

  787(6.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,1 mln

  270(5.5%)

  4,2 mln

  373(6.2%)

  5,0 mln

  446(6%)

  4,6 mln

  410(5%)

  4,6 mln

  413(4.7%)

  4,2 mln

  384(4.3%)

  4,8 mln

  444(4.5%)

  6,4 mln

  602(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  204(4.2%)

  1,8 mln

  157(2.6%)

  2,1 mln

  184(2.5%)

  1,8 mln

  158(1.9%)

  2,5 mln

  223(2.5%)

  2,4 mln

  213(2.4%)

  2,4 mln

  219(2.2%)

  2,8 mln

  268(2.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  183(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,2 mln

  194(4%)

  1,0 mln

  91,4(1.5%)

  965,3 tys

  85,5(1.2%)

  952,7 tys

  85,1(1%)

  1,3 mln

  119(1.4%)

  1,5 mln

  139(1.5%)

  1,1 mln

  100(1%)

  1,6 mln

  150(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  818,5 tys

  71,9(1.5%)

  854,7 tys

  75,7(1.3%)

  861,1 tys

  76,3(1%)

  927,9 tys

  82,9(1%)

  967,5 tys

  87,0(1%)

  978,7 tys

  88,5(1%)

  1,1 mln

  101(1%)

  1,1 mln

  99,9(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  95,0(1.9%)

  1,0 mln

  92,1(1.5%)

  2,0 mln

  179(2.4%)

  1,1 mln

  97,0(1.2%)

  1,5 mln

  131(1.5%)

  815,3 tys

  73,7(0.8%)

  2,2 mln

  206(2.1%)

  1,1 mln

  99,5(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  432,6 tys

  38,0(0.8%)

  395,6 tys

  35,1(0.6%)

  536,8 tys

  47,5(0.6%)

  706,6 tys

  63,1(0.8%)

  429,7 tys

  38,6(0.4%)

  269,1 tys

  24,3(0.3%)

  480,8 tys

  44,2(0.4%)

  851,9 tys

  80,7(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  657,7 tys

  57,8(1.2%)

  564,1 tys

  50,0(0.8%)

  793,4 tys

  70,3(0.9%)

  8,6 mln

  772(9.4%)

  767,2 tys

  69,0(0.8%)

  861,1 tys

  77,8(0.9%)

  751,2 tys

  69,0(0.7%)

  767,6 tys

  72,7(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  215,9 tys

  19,0(0.4%)

  206,8 tys

  18,3(0.3%)

  258,6 tys

  22,9(0.3%)

  370,0 tys

  33,0(0.4%)

  311,8 tys

  28,0(0.3%)

  228,1 tys

  20,6(0.2%)

  254,6 tys

  23,4(0.2%)

  239,5 tys

  22,7(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  92,0 tys

  8,1(0.2%)

  144,0 tys

  12,8(0.2%)

  146,2 tys

  12,9(0.2%)

  1,6 mln

  143(1.7%)

  162,7 tys

  14,6(0.2%)

  301,8 tys

  27,3(0.3%)

  222,8 tys

  20,5(0.2%)

  225,3 tys

  21,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  581,4 tys

  51,1(1%)

  665,0 tys

  58,9(1%)

  731,9 tys

  64,8(0.9%)

  774,5 tys

  69,2(0.8%)

  923,4 tys

  83,0(1%)

  998,6 tys

  90,3(1%)

  1,1 mln

  98,5(1%)

  194,5 tys

  18,4(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  2,9(0%)

  48,9 tys

  4,4(0.1%)

  45,0 tys

  4,1(0%)

  47,9 tys

  4,4(0%)

  48,0 tys

  4,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  16,0 tys

  1,4(0%)

  5,7 tys

  0,5(0%)

  12,2 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  1,5(0%)

  10,3 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  130,2 tys

  11,4(0.2%)

  16,1 tys

  1,4(0%)

  3,8 tys

  0,3(0%)

  134,6 tys

  12,0(0.1%)

  138,6 tys

  12,5(0.1%)

  126,3 tys

  11,4(0.1%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  139,7 tys

  12,3(0.3%)

  66,7 tys

  5,9(0.1%)

  21,2 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu we Wronkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wronek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wronki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wronek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,1 mln

  3,4 tys(100%)

  72,3 mln

  3,8 tys(100%)

  87,1 mln

  4,6 tys(100%)

  86,8 mln

  4,5 tys(100%)

  101,6 mln

  5,3 tys(100%)

  104,9 mln

  5,5 tys(100%)

  117,4 mln

  6,2 tys(100%)

  123,8 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  34,1 mln

  3,0 tys(53.1%)

  35,3 mln

  3,1 tys(48.8%)

  44,6 mln

  3,9 tys(51.2%)

  43,5 mln

  3,9 tys(50.2%)

  45,6 mln

  4,1 tys(44.9%)

  45,1 mln

  4,1 tys(43%)

  50,6 mln

  4,6 tys(43.1%)

  54,0 mln

  5,1 tys(43.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,5 mln

  1,2 tys(21%)

  14,2 mln

  1,3 tys(19.7%)

  15,0 mln

  1,3 tys(17.3%)

  15,6 mln

  1,4 tys(18%)

  16,6 mln

  1,5 tys(16.4%)

  20,3 mln

  1,8 tys(19.3%)

  23,7 mln

  2,2 tys(20.2%)

  22,3 mln

  2,1 tys(18%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,3(0%)

  257,4 tys

  22,8(0.3%)

  320,9 tys

  28,7(0.4%)

  226,7 tys

  20,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 mln

  1,0 tys(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  205(3.6%)

  2,8 mln

  251(3.9%)

  2,9 mln

  259(3.4%)

  3,9 mln

  350(4.5%)

  4,3 mln

  383(4.2%)

  4,6 mln

  413(4.4%)

  7,3 mln

  671(6.2%)

  8,1 mln

  763(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  433(7.7%)

  13,8 mln

  1,2 tys(19%)

  538,7 tys

  47,7(0.6%)

  530,2 tys

  47,3(0.6%)

  594,7 tys

  53,5(0.6%)

  672,1 tys

  60,7(0.6%)

  1,0 mln

  94,5(0.9%)

  6,0 mln

  567(4.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  160(2.8%)

  1,8 mln

  157(2.5%)

  2,6 mln

  227(2.9%)

  2,1 mln

  186(2.4%)

  7,0 mln

  627(6.9%)

  1,8 mln

  158(1.7%)

  2,5 mln

  232(2.1%)

  2,4 mln

  225(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  236(4.2%)

  2,7 mln

  243(3.8%)

  2,2 mln

  191(2.5%)

  2,0 mln

  175(2.3%)

  2,2 mln

  197(2.2%)

  1,6 mln

  145(1.5%)

  2,1 mln

  196(1.8%)

  1,7 mln

  157(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  947,7 tys

  83,3(1.5%)

  788,3 tys

  69,9(1.1%)

  895,8 tys

  79,3(1%)

  685,5 tys

  61,2(0.8%)

  413,5 tys

  37,2(0.4%)

  480,8 tys

  43,5(0.5%)

  745,1 tys

  68,5(0.6%)

  906,6 tys

  85,8(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  125,0 tys

  11,0(0.2%)

  102,5 tys

  9,1(0.1%)

  578,7 tys

  51,2(0.7%)

  50,5 tys

  4,5(0.1%)

  505

  0,0(0%)

  354

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  900,8 tys

  85,3(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 mln

  215(3.8%)

  469,9 tys

  41,6(0.6%)

  483,7 tys

  42,8(0.6%)

  506,8 tys

  45,3(0.6%)

  927,2 tys

  83,4(0.9%)

  609,1 tys

  55,1(0.6%)

  603,0 tys

  55,4(0.5%)

  670,4 tys

  63,5(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  78,5 tys

  6,9(0.1%)

  105,0 tys

  9,3(0.1%)

  94,3 tys

  8,4(0.1%)

  97,8 tys

  8,7(0.1%)

  87,6 tys

  7,9(0.1%)

  109,6 tys

  9,9(0.1%)

  146,5 tys

  13,5(0.1%)

  159,0 tys

  15,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  43,6 tys

  3,8(0.1%)

  54,3 tys

  4,8(0.1%)

  38,6 tys

  3,4(0%)

  42,8 tys

  3,8(0%)

  43,3 tys

  3,9(0%)

  32,6 tys

  2,9(0%)

  39,8 tys

  3,7(0%)

  53,8 tys

  5,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  59,5 tys

  5,2(0.1%)

  56,8 tys

  5,0(0.1%)

  60,2 tys

  5,3(0.1%)

  54,2 tys

  4,8(0.1%)

  56,5 tys

  5,1(0.1%)

  31,4 tys

  2,8(0%)

  20,6 tys

  1,9(0%)

  38,4 tys

  3,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  47,6 tys

  4,2(0.1%)

  33,8 tys

  3,0(0%)

  25,5 tys

  2,3(0%)

  15,8 tys

  1,4(0%)

  16,4 tys

  1,5(0%)

  15,1 tys

  1,4(0%)

  11,9 tys

  1,1(0%)

  9,0 tys

  0,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  884,7 tys

  77,7(1.4%)

  12,9 tys

  1,1(0%)

  46,3 tys

  4,1(0.1%)

  74,4 tys

  6,6(0.1%)

  11,1 tys

  1,0(0%)

  7,9 tys

  0,7(0%)

  6,2 tys

  0,6(0%)

  7,3 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  11,8 tys

  1,0(0%)

  5,9 tys

  0,5(0%)

  5,8 tys

  0,5(0%)

  17,0 tys

  1,5(0%)

  6,5 tys

  0,6(0%)

  14,8 tys

  1,3(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  130,2 tys

  11,4(0.2%)

  16,1 tys

  1,4(0%)

  3,8 tys

  0,3(0%)

  134,6 tys

  12,0(0.2%)

  138,6 tys

  12,5(0.1%)

  126,3 tys

  11,4(0.1%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,7 tys

  3,3(0%)

  360

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wronki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 272 mieszkańców Wronek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 100 kobiet oraz 1 172 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Wronek, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Wronek mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających we Wronkach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,8%) oraz wyższe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,3%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  W roku 2022 we Wronkach mieściły się 4 przedszkola, w których do 25 oddziałów uczęszczało 548 dzieci (265 dziewczynek oraz 283 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku we Wronkach mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 297 dzieci (145 dziewczynek oraz 152 chłopców). Dostępnych było 298 miejsc.

  17,9% mieszkańców Wronek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 237 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 51 oddziałach uczyło się 1 166 uczniów (561 kobiet oraz 605 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku we Wronkach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 736 uczniów (356 kobiet oraz 380 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 138,81.

  We Wronkach znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 212 uczniów (84 kobiety oraz 128 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 33 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku we Wronkach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 234 uczniów (147 kobiet oraz 87 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 96 absolwentów.

  We Wronkach znajdują się 2 Technika, w których w 24 oddziałach uczyło się 598 uczniów (188 kobiet oraz 410 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 77 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku we Wronkach placówkę miały 2 Technika, w których w 12 oddziałach uczyło się 314 uczniów (69 kobiet oraz 245 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 93 absolwentów.

  We Wronkach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 9 oddziałach uczyło się 220 uczniów (57 kobiet oraz 163 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,3 uczniów. 24,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców Wronek w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 22,2% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • Wronki
  17,7%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 21,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,5%
  Województwo
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Wronki
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,6%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wronki
  20,4%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,7%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 21,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,0%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1237 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Wronki
  1 237,0
  Województwo
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,49
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 25 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 645 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wronki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 548 Dzieci
 • 265 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 283 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 130 3 lata
 • 130
 • 145 4 lata
 • 145
 • 116 5 lata
 • 116
 • 141 6 lat
 • 141
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 59 3 lata
 • 59
 • 78 4 lata
 • 78
 • 49 5 lata
 • 49
 • 69 6 lat
 • 69
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 71 3 lata
 • 71
 • 67 4 lata
 • 67
 • 67 5 lata
 • 67
 • 72 6 lat
 • 72
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 37,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 37,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych we Wronkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Wronkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 1 "Bajkowy Świat"
  Publiczne
  67 230-70-01
  ul. os. Borek 20
  64-510 Wronki
  1023620
  Przedszkole nr 2 Wronki
  Publiczne
  67 254-06-21
  ul. Plac Wolności 6
  64-510 Wronki
  512110
  Prywatne Przedszkole "Amica Kids"
  Niepubliczne
  ul. Nowowiejska 72A
  64-510 Wronki
  ---
  PRYWATNE PRZEDSZKOLE "MALI ODKRYWCY"
  Niepubliczne
  69 078-73-92
  ul. PARTYZANTÓW 5
  64-510 Wronki
  ---
 • Szkoły podstawowe we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wronki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 51 Oddziały
 • 1 166 Uczniowie
 • 561 Kobiety
  (uczniowie)
 • 605 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 245 Absolwenci
 • 110 Kobiety
  (absolwenci)
 • 135 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,9
  Wielkopolskie
  17,3
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 76,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 65,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 138,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  138,81
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 137,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  137,02
  Województwo
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wronki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wronki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych we Wronkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Wronkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  67 254-03-13
  67 254-03-13
  ul. Poznańska 46
  64-510 Wronki
  2043937
  Szkoła Podstawowa nr1 (Janusz Korczak)
  Publiczna
  67 254-03-16
  67 254-03-16
  ul. Mickiewicza 5
  64-510 Wronki
  1843334
 • Szkoły ponadpodstawowe we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Wronki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 198 Uczniowie
 • 84 Kobiety
  (uczniowie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,4%
  57,6%
 • 77 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 6 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Wronki
  19,3
  Wielkopolskie
  26,1
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Wronki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 598 Uczniowie
 • 188 Kobiety
  (uczniowie)
 • 410 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,4%
  68,6%
 • 205 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  24,9
  woj. wielkopolskie
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 47,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 26,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Wronki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 106 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  24,4
  woj. wielkopolskie
  22,8
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych we Wronkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Wronkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  Publiczna
  67 254-11-76
  67 254-36-20
  ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 25
  64-510 Wronki
  9199-
  Technikum nr 1 (im.Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczne
  67 254-02-13
  67 254-02-13
  ul. LEŚNA 17
  64-510 Wronki
  8173-
  Liceum Ogólnokształcace (im.Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczne
  67 254-02-13
  67 254-02-13
  ul. LEŚNA 17
  64-510 Wronki
  7161-
  TECHNIKUM NR 2
  Publiczne
  67 254-11-76
  67 254-36-20
  ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 25
  64-510 Wronki
  5114-
  Centrum Kształcenia Ustawicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wronkach
  Publiczne
  67 254-50-87
  67 254-50-15
  ul. Partyzantów 1
  64-510 Wronki
  236-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Partyzantów 1
  64-510 Wronki
  226-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  Publiczne
  67 254-11-76
  67 254-36-20
  ul. Powstańców Wlkp. 25
  64-510 Wronki
  112-
  II LICEUM PROFILOWANE
  Publiczne
  67 254-11-76
  67 254-36-20
  ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 25
  64-510 Wronki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku we Wronkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wronki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wronki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wronki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wronki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa we Wronkach

 • Według danych GUS z 2022 roku we Wronkach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 150)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg we Wronkach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja we Wronkach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku we Wronkach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. We Wronkach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 360 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 17 357)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 19 (uczestnicy: 15 500)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 35)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 310)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 12)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 164)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 40)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 86)
  • inne: 1 (członkowie: 28)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 35)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 318)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 48)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 56)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 89)
  • taneczne: 2 (członkowie: 110)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 we Wronkach działało 1 kino posiadające 1 salę z 194 miejscami na widowni. Odbyły się 802 seanse, na które przyszło 25 280 widzów, w tym 212 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 592 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 we Wronkach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 003 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 065 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 we Wronkach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 478 członków. Zarejestrowano 435 ćwiczących (mężczyźni: 317, kobiety: 118, chłopcy do lat 18: 235, dziewczęta do lat 18: 84). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych we Wronkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki we Wronkach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wronek znajduje się 16 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków we Wronkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko ciałopalne Wronki, st.6 z epoki brązu dnia 1969-06-25, wykaz dokumentów: 656/A z 1969-06-25
  • Cmentarzysko Wronki, st.2 z epoki brązu dnia 1971-12-03, wykaz dokumentów: 1315/A z 1971-12-03
  • Kościół z XV w.dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: 79/A z 1932-12-21; AK-I-11a/158 z 1932-12-21
  • Kościół z poł. XVII w.dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: 80/A z 1932-12-21; AK-I-11a/159 z 1932-12-21
  • Spichlerz z poł. XIX w.dnia 1985-06-29, wykaz dokumentów: 523/A z 1985-06-29
  • Wieża ciśnień z 1893 r. (ul. Niepodległości 9)dnia 2002-11-29, wykaz dokumentów: 112/Wlkp/A z 2002-11-29
  • Kamienica z 1902 r. (ul. Poznańska 1)dnia 2002-11-29, wykaz dokumentów: 113/Wlkp/A z 2002-11-29
  • Oficyna mieszkalna z poł. XIX w. (ul. Szkolna 2)dnia 2002-11-29, wykaz dokumentów: 113/Wlkp/A z 2002-11-29
  • Spichlerz z 1897 r. (ul. Poznańska 1)dnia 2002-11-29, wykaz dokumentów: 113/Wlkp/A z 2002-11-29
  • Magazyn z 1890 r. (ul. Poznańska 1)dnia 2002-11-29, wykaz dokumentów: 113/Wlkp/A z 2002-11-29
  • Zespół - kamienica z 1850 - 1924 (ul. Poznańska 1)dnia 2002-11-29, wykaz dokumentów: 113/Wlkp/A z 2002-11-29
  • Dworzec z 1880 r. (ul. Dworcowa 5a)dnia 2002-12-17, wykaz dokumentów: 114/Wlkp/A z 2002-12-17
  • Wieża ciśnień z 1900 r. (ul. Dworcowa 4)dnia 2002-12-17, wykaz dokumentów: 114/Wlkp/A z 2002-12-17
  • Zespół - dworzec z 1880 r.dnia 2002-12-17, wykaz dokumentów: 114/Wlkp/A z 2002-12-17
  • Miasto z XIII w.dnia 2007-03-16, wykaz dokumentów: 476/Wlkp/A z 2007-03-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1903 r. (ul. Poznańska 61)dnia 2009-09-24, wykaz dokumentów: 763/Wlkp/A z 2009-09-24; brak numeru z 2010-07-14
 • Formy ochrony przyrody we Wronkach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wronek znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody we Wronkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Puszcza Notecka - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obejmuje część Pojezierza Poznańskiego i Kotliny Gorzowskiej w skład obszaru wchodzi znaczna część Puszczy Noteckiej która stanowi jeden z większych kompleksów leśnych kraju., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 58170.0 ha
  • Puszcza Notecka - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 178255.76 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy - 5 dużych konarów dwie klamry na konarach, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: Nadleśnictwo Wronki Leśnictwo Smolnica oddział 396 b przy drodze Wronki-Smolnica
  • Pomnik przyrodyOpis: sosna dwukonarowa, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: Nadleśnictwo Wronki Leśnictwo Smolnica odział 392 m obok leśniczówki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-07-01, Opis granicy: ul. Poznańska
  • Pomnik przyrodyOpis: długosz królewski - z roku na rok coraz mniej stanowisk, Data ustanowienia: 1988-01-01, Opis granicy: rośnie przy brzegu Jeziora Radziszewskiego przy oddziale 582

Wronki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych we Wronkach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku we Wronkach znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szamotulskiego.

  Powiat szamotulski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe we Wronkach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe we Wronkach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 37,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  37,9
  Wielkopolskie
  65,8
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Wronki
  0,0
  Wielkopolskie
  6,1
  Cały kraj
  5,0
 • 37,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  37,9
  Województwo
  74,9
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Wielkopolskie
  113,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu we Wronkach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 132,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  132,6 km
  Województwo
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 2,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,1 km
  Województwo
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wronki przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 140droga wojewódzka nr 140( Wronki - Jasionna - Gniewomierz - Krucz - Ciszkowo)
  • DW 150droga wojewódzka nr 150( Wronki - Popowo - Aleksandrowo - Krasnobrzeg - Chojno - Bucharzewo - Sieraków)
  • DW 182droga wojewódzka nr 182(Międzychód - Bielsko - Zatom Stary - Kłosowice - Sieraków - Kaczlin - Izdebno - Dąbrowa - Kłodzisko - Ćmachowo - Stare Miasto - Wronki - Smolnica - Nowy Kraków - Piotrowo - Klempicz - Miłkowo - Lubasz - Dębe - Czarnków - Brzeźno - Sarbka - Sarbia - Kruszewo - Jabłonowo - Ujście)
  • DW 184droga wojewódzka nr 184( Wronki - Nowa Wieś - Bobulczyn - Wierzchocin - Dobrojewo - Ostroróg - Szczepankowo - Śmiłowo - Szamotuły - Piaskowo - Kąsinowo - Rudnik - Pamiątkowo - Cerekwica - Mrowino - Napachanie - Poznań - Chyby - Baranowo - Przyźmierowo)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wronki przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 351Linia kolejowa nr 351: Poznań Główny - Szczecin Główny [o znaczeniu państwowym] (Poznań Główny - Poznań Wola - Kiekrz - Rokietnica - Pamiątkowo - Baborówko - Szamotuły - Pęckowo -Wronki - Mokrz - Miały - Drawski Młyn - Krzyż - Drawiny - Podlesiec - Mierzęcin Strzelecki - Dobiegniew - Bierzwnik - Rębusz - Słonice - Stary Klukom - Choszczno - Ziemomyśl - Dolice - Morzyca - Kolin - Strzebielewo Pyrzyckie - Witkowo Pyrzyckie - Stargard - Grzędzice Stargardzkie - Miedwiecko - Reptowo - Szczecin Zdunowo - Szczecin Dąbie - Szczecin Zdroje - Szczecin Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • We Wronkach istnieje 95 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Azaliowa

  os. Borek

  ul. Brzoskwiniowa

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Chrobrego

  ul. Cienista

  ul. Czereśniowa

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Dębowa

  rondo Europa

  ul. Gajowa

  ul. Garncarska

  ul. Grabowa

  ul. Graniczna

  ul. Górna

  ul. Jabłoniowa

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jaworowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Kameliowa

  ul. Klasztorna

  ul. Klonowa

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Leśna Polana

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  os. Mieszka I

  ul. Miodowa

  ul. Morelowa

  ul. Myśliwska

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Nadwarciańska

  ul. Niepodległości

  ul. Nowa

  ul. Nowowiejska

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Piękna

  Plac Targowy

  ul. Podgórna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Poznańska

  ul. Prasłowiańska

  ul. Przesmyk

  ul. Radosna

  ul. Ratuszowa

  ul. Rolna

  Rondo 56 pułku piechoty wielkopolskiej

  Rynek

  ul. Rzecińska

  ul. Rzeczna

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Sierakowska

  Skwer Stanisława Zgaińskiego

  Skwer por. Jana Rzepy

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  os. Staszica

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  os. Słowackiego

  os. Słowiańskie

  ul. Topolowa

  ul. Towarowa

  ul. Ukośna

  ul. Waniliowa

  ul. Warzywna

  ul. Wiatraczna

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  pl. Wolności

  ul. Wspólna

  al. Wyzwolenia

  ul. Zacisze

  ul. Zaułek

  ul. Zwycięzców

  ul. dr. Ignacego Zimniaka

  ul. Łowiecka

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa