Woźniki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Woźniki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Woźniki to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu lublinieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Woźniki.
 • 4 262 Liczba mieszkańców
 • 71,0 km² Powierzchnia
 • 60,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1386 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • SLU Tablice rejestracyjne
 • Michał Józef Aloszko Burmistrz miasta
Woźniki na mapie
Identyfikatory
 • 19.060250.5885 Współrzędne GPS
 • 2407084 TERYT (TERC)
 • 0932494 SIMC
Herb miasta Woźniki
Woźniki herb

Jak Woźniki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Woźniki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Woźniki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Woźniki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
23Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
58Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
61Miasta o największej powierzchni w Polsce
72Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
89Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
96Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
128Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
129Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
134Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
152Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
175Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
181Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
196Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
197Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
197Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
212Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
216Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
221Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
273Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
278Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
307Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
334Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
354Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce

Woźniki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-289Poczta Woźniki Śląskie, ul. Tarnogórska 4

Woźniki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Woźnikach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Lublińcu (podlega pod: ZUS Oddział w Częstochowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-17.15*, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oleska 26
42-700 Lubliniec
Urząd Miejski w Woźnikach
(34) 366-99-11
(34) 357-31-05
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

Woźniki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Woźniki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 262, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Woźnik zawarli w 2021 roku 19 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  26,6% mieszkańców Woźnik jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Woźniki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,80 na 1000 mieszkańców Woźnik. W 2021 roku urodziło się 30 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 348 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,1% zgonów w Woźnikach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,5% zgonów w Woźnikach były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Woźnik przypada 9.81 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 39 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Woźnik -21. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,0% mieszkańców Woźnik jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Woźnik
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 262 Liczba mieszkańców
 • 2 163 Kobiety
 • 2 099 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Woźnikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Woźnikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Woźnikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Woźnik
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,7 lat
  śląskie
  43,3 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woźniki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Woźnik
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Woźniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woźniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woźniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,6%
  śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,9%
  Województwo
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Woźniki
  9,1%
  Województwo
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,6%
  woj. śląskie
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Woźnikach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,4
  woj. śląskie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,5
  woj. śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Woźnikach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Woźniki
  -2,8
  śląskie
  -7,0
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Woźnikach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Woźnikach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Woźnikach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Woźnikach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Woźniki
  7,0
  Województwo
  7,8
  Cała Polska
  8,7
 • 37,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,4
  śląskie
  34,6
  Kraj
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 348 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 375 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 348 g
  woj. śląskie
  3 303 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 191 Waga 3500g - 3999g
 • 191
 • 265 Waga 3000g - 3499g
 • 265
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,31
  śląskie
  1,24
  Polska
  1,32
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  śląskie
  0,60
  Cała Polska
  0,64
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Woźniki
  0,65
  woj. śląskie
  0,53
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Woźnikach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 59,5%
  40,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  Województwo
  14,8
  Kraj
  13,6
 • 154,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  154,5
  woj. śląskie
  190,4
  Kraj
  156,7
 • 6,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Woźniki
  6,2
  Województwo
  4,4
  Cały kraj
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Woźniki
  3,9
  śląskie
  4,1
  Kraj
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lublinieckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,1%
  woj. śląskie
  35,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,5%
  woj. śląskie
  20,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Woźniki
  5,0%
  woj. śląskie
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 162 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,9
  Cały kraj
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Polska
  74,4
 • 259,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  259,3
  śląskie
  304,2
  Cała Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  279,8
  Polska
  246,5
 • 546,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 536,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 556,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  546,4
  Województwo
  529,0
  Polska
  475,8
 • 97,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 160,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Woźniki
  97,7
  Województwo
  81,3
  Cała Polska
  70,6
 • 23,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  23,4
  woj. śląskie
  39,9
  Cała Polska
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,6
  śląskie
  6,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Woźniki
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 39 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Woźnikach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woźniki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woźniki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Woźnikach oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,94 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Woźnikach to 1 488 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Woźnikach to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Woźnikach to 143,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,62% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,07% mieszkań posiada łazienkę, 81,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,40% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lublinieckiego.

  Powiat lubliniecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 488 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 346,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  346,20
  Województwo
  401,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 98,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  98,80 m2
  woj. śląskie
  71,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 34,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  34,20 m2
  Województwo
  28,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Woźniki
  4,86
  woj. śląskie
  3,77
  Cała Polska
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,89
  woj. śląskie
  2,49
  Cały kraj
  2,55
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Woźniki
  0,94
  Województwo
  3,81
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Woźniki
  5,25
  śląskie
  4,32
  Polska
  3,90
 • 4,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  4,93
  Województwo
  16,46
  Cały kraj
  24,07
 • 572 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 143,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  143,0 m2
  woj. śląskie
  108,3 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,13 m2
  śląskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,72%
  śląskie
  98,82%
  Cała Polska
  96,97%
 • 94,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Woźniki
  94,62%
  Województwo
  95,61%
  Cała Polska
  94,01%
 • 92,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  92,07%
  woj. śląskie
  94,04%
  Cała Polska
  91,78%
 • 81,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Woźniki
  81,92%
  Województwo
  82,40%
  Kraj
  83,08%
 • 0,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,40%
  śląskie
  66,35%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Woźniki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Woźnikach na 1000 mieszkańców pracuje 124osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Woźnikach wynosiło w 2021 roku 5,5% (7,5% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Woźnikach wynosiło 5 038,72 PLN, co odpowiada 84.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Woźnik 416 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 307 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -109.

  19,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Woźnik pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,3% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 124 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  124,0
  woj. śląskie
  277,0
  Cały kraj
  257,0
 • 5,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,5% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • Woźniki
  5,5%
  woj. śląskie
  4,2%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Woźnikach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Woźnikach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Woźnikach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 039 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Woźniki
  5 039 PLN
  śląskie
  5 908 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Woźnikach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 416 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 307 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -109 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,3% Przemysł i budownictwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,6% Pozostałe
 • 44,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Woźnikach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 529 Pracujący ogółem
 • 325 Kobiety
 • 204 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Woźnikach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woźniki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woźniki
  63,9
  Województwo
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,4
  woj. śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 141,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  141,4
  woj. śląskie
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woźniki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Woźnikach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 406 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 329 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 37 nowych podmiotów, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (43) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (24) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (36) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Woźnikach najwięcej (22) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (386) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,1% (118) podmiotów, a 68,0% (276) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Woźnikach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.8%) oraz Budownictwo (16.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 406 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 118 Przemysł i budownictwo
 • 276 Pozostała działalność
 • 37 Podmioty nowo zarejestrowane w Woźnikach w 2021 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w Woźnikach w 2021 roku
 • 329 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 386 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 386
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 406 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 406
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 26 Spółki handlowe ogółem
 • 26
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 22  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 22
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 329 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 85 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 85
 • 55 Budownictwo
 • 55
 • 45 Przetwórstwo przemysłowe
 • 45
 • 30 Transport i gospodarka magazynowa
 • 30
 • 24 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 24
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woźniki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Woźnikach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 66 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,39 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Woźnikach wynosi 75,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Woźnik najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,80 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 7,46 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,91 (52%), drogowe - 1,85 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Woźnik.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Woźniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 66
 • 42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 42
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 32 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 32
 • 15,39 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Woźniki
  15,39
  woj. śląskie
  27,10
  Polska
  21,51
 • 9,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Woźniki
  9,80
  Województwo
  13,97
  Kraj
  12,82
 • 2,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,91
  Województwo
  10,47
  Polska
  5,89
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Woźniki
  1,85
  śląskie
  1,64
  Cała Polska
  1,85
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  Województwo
  0,42
  Polska
  0,35
 • 7,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Woźniki
  7,46
  śląskie
  15,29
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woźniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Woźniki
  76%
  śląskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  76%
  woj. śląskie
  67%
  Kraj
  64%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Woźniki
  52%
  śląskie
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  śląskie
  90%
  Cała Polska
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  57%
  woj. śląskie
  64%
  Polska
  53%

Woźniki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Woźnik wyniosła w 2021 roku 63,3 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Woźnik - 31.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,6 mln złotych, czyli 18,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Woźnik wyniosła w 2021 roku 67,5 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8.2%). W budżecie Woźnik wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 967 złotych na mieszkańca (13,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,8 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,1%.
 • Wydatki budżetu w Woźnikach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Woźnik według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woźniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Woźnik według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,1 mln

  3,2 tys(100%)

  41,8 mln

  4,3 tys(100%)

  37,2 mln

  3,8 tys(100%)

  42,2 mln

  4,4 tys(100%)

  47,6 mln

  4,9 tys(100%)

  55,5 mln

  5,8 tys(100%)

  56,5 mln

  5,9 tys(100%)

  63,3 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,1 mln

  2,5 tys(35.6%)

  12,6 mln

  2,9 tys(30.1%)

  12,8 mln

  2,9 tys(34.4%)

  14,6 mln

  3,3 tys(34.5%)

  13,4 mln

  3,1 tys(28.1%)

  14,8 mln

  3,4 tys(26.7%)

  16,1 mln

  3,7 tys(28.4%)

  19,9 mln

  4,7 tys(31.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  611(8.7%)

  1,8 mln

  410(4.3%)

  4,9 mln

  1,1 tys(13.1%)

  4,5 mln

  1,0 tys(10.7%)

  6,5 mln

  1,5 tys(13.8%)

  3,6 mln

  843(6.5%)

  3,9 mln

  907(6.9%)

  8,4 mln

  2,0 tys(13.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,2 mln

  941(13.4%)

  14,4 mln

  3,3 tys(34.5%)

  2,7 mln

  616(7.3%)

  3,2 mln

  719(7.5%)

  6,6 mln

  1,5 tys(13.9%)

  6,6 mln

  1,5 tys(11.9%)

  5,0 mln

  1,2 tys(8.9%)

  6,7 mln

  1,6 tys(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  799(11.4%)

  3,6 mln

  819(8.6%)

  3,8 mln

  859(10.2%)

  3,8 mln

  864(9%)

  4,7 mln

  1,1 tys(9.8%)

  5,2 mln

  1,2 tys(9.4%)

  5,8 mln

  1,3 tys(10.2%)

  6,5 mln

  1,5 tys(10.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  298(4.2%)

  1,4 mln

  307(3.2%)

  1,2 mln

  277(3.3%)

  1,2 mln

  283(2.9%)

  1,3 mln

  294(2.7%)

  1,7 mln

  385(3%)

  1,3 mln

  313(2.4%)

  1,6 mln

  382(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  795(11.3%)

  3,6 mln

  819(8.6%)

  8,9 mln

  2,0 tys(23.9%)

  1,0 mln

  235(2.5%)

  1,0 mln

  237(2.2%)

  1,1 mln

  255(2%)

  994,8 tys

  231(1.8%)

  1,5 mln

  356(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  311(4.4%)

  1,6 mln

  361(3.8%)

  615,6 tys

  140(1.7%)

  340,1 tys

  77,4(0.8%)

  1,1 mln

  253(2.3%)

  5,3 mln

  1,2 tys(9.6%)

  5,0 mln

  1,2 tys(8.8%)

  1,4 mln

  331(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  791,5 tys

  179(2.5%)

  676,0 tys

  153(1.6%)

  652,3 tys

  148(1.8%)

  1,3 mln

  294(3.1%)

  1,1 mln

  249(2.3%)

  876,8 tys

  204(1.6%)

  1,3 mln

  297(2.3%)

  631,1 tys

  148(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  268,2 tys

  60,7(0.9%)

  195,6 tys

  44,4(0.5%)

  189,5 tys

  43,1(0.5%)

  217,9 tys

  49,6(0.5%)

  215,4 tys

  49,6(0.5%)

  251,9 tys

  58,6(0.5%)

  334,4 tys

  77,8(0.6%)

  431,6 tys

  101(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  372,9 tys

  84,3(1.2%)

  596,3 tys

  135(1.4%)

  547,2 tys

  125(1.5%)

  552,7 tys

  126(1.3%)

  456,4 tys

  105(1%)

  2,8 mln

  655(5.1%)

  1,2 mln

  285(2.2%)

  421,8 tys

  99,0(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  371,1 tys

  83,9(1.2%)

  267,0 tys

  60,6(0.6%)

  322,5 tys

  73,4(0.9%)

  1,1 mln

  256(2.7%)

  571,2 tys

  132(1.2%)

  296,6 tys

  69,0(0.5%)

  373,3 tys

  86,8(0.7%)

  276,9 tys

  65,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  783,0 tys

  177(2.5%)

  343,1 tys

  77,8(0.8%)

  247,6 tys

  56,4(0.7%)

  246,8 tys

  56,2(0.6%)

  232,3 tys

  53,6(0.5%)

  236,6 tys

  55,1(0.4%)

  148,6 tys

  34,6(0.3%)

  219,4 tys

  51,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  134,3 tys

  30,4(0.4%)

  133,8 tys

  30,4(0.3%)

  48,6 tys

  11,1(0.1%)

  27,9 tys

  6,3(0.1%)

  15,3 tys

  3,5(0%)

  100,6 tys

  23,4(0.2%)

  104,9 tys

  24,4(0.2%)

  211,0 tys

  49,5(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  298,7 tys

  67,6(1%)

  226,1 tys

  51,3(0.5%)

  183,1 tys

  41,7(0.5%)

  136,8 tys

  31,1(0.3%)

  179,4 tys

  41,3(0.4%)

  214,7 tys

  50,0(0.4%)

  239,3 tys

  55,7(0.4%)

  184,7 tys

  43,3(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  4,2 tys

  1,0(0%)

  15,7 tys

  3,7(0%)

  13,0 tys

  3,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,3 tys

  17,5(0.2%)

  97,8 tys

  22,2(0.2%)

  11,1 tys

  2,5(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  139,2 tys

  32,1(0.3%)

  103,5 tys

  24,1(0.2%)

  91,7 tys

  21,3(0.2%)

  5,8 tys

  1,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  599

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  310,2 tys

  70,1(1%)

  258,4 tys

  58,6(0.6%)

  132,8 tys

  30,2(0.4%)

  120,9 tys

  27,5(0.3%)

  82,5 tys

  19,0(0.2%)

  29,4 tys

  6,9(0.1%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,6 tys

  23,0(0.2%)

  49,9 tys

  11,6(0.1%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Woźnikach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Woźnik według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woźniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Woźnik według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,5 mln

  3,1 tys(100%)

  43,3 mln

  4,5 tys(100%)

  40,9 mln

  4,2 tys(100%)

  40,5 mln

  4,2 tys(100%)

  44,6 mln

  4,6 tys(100%)

  53,6 mln

  5,6 tys(100%)

  57,0 mln

  5,9 tys(100%)

  67,5 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,3 mln

  2,3 tys(33.8%)

  12,0 mln

  2,7 tys(27.7%)

  11,5 mln

  2,6 tys(28.2%)

  11,7 mln

  2,7 tys(29%)

  12,4 mln

  2,9 tys(27.9%)

  13,7 mln

  3,2 tys(25.6%)

  15,9 mln

  3,7 tys(27.9%)

  18,3 mln

  4,3 tys(27.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,2 mln

  2,5 tys(36.8%)

  11,2 mln

  2,5 tys(25.8%)

  12,0 mln

  2,7 tys(29.3%)

  13,2 mln

  3,0 tys(32.5%)

  14,2 mln

  3,3 tys(31.8%)

  15,5 mln

  3,6 tys(29%)

  15,7 mln

  3,6 tys(27.5%)

  16,9 mln

  4,0 tys(25%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  230(3.3%)

  423,0 tys

  96,0(1%)

  948,2 tys

  216(2.3%)

  747,0 tys

  170(1.8%)

  3,5 mln

  811(7.9%)

  685,1 tys

  159(1.3%)

  2,1 mln

  499(3.8%)

  5,5 mln

  1,3 tys(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  426(6.2%)

  12,3 mln

  2,8 tys(28.5%)

  2,0 mln

  448(4.8%)

  1,6 mln

  354(3.8%)

  1,6 mln

  360(3.5%)

  4,3 mln

  992(8%)

  2,7 mln

  632(4.8%)

  5,1 mln

  1,2 tys(7.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  411,5 tys

  93,1(1.3%)

  547,5 tys

  124(1.3%)

  446,1 tys

  102(1.1%)

  418,5 tys

  95,3(1%)

  501,4 tys

  116(1.1%)

  2,0 mln

  454(3.6%)

  844,2 tys

  196(1.5%)

  4,0 mln

  939(5.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  294(4.3%)

  972,8 tys

  221(2.2%)

  985,8 tys

  224(2.4%)

  2,1 mln

  478(5.2%)

  1,2 mln

  269(2.6%)

  1,6 mln

  377(3%)

  1,4 mln

  316(2.4%)

  1,0 mln

  243(1.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  658(9.5%)

  3,0 mln

  678(6.9%)

  8,3 mln

  1,9 tys(20.4%)

  388,3 tys

  88,4(1%)

  380,7 tys

  87,8(0.9%)

  344,4 tys

  80,2(0.6%)

  278,2 tys

  64,7(0.5%)

  995,0 tys

  233(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  500,9 tys

  113(1.6%)

  1,9 mln

  441(4.5%)

  308,3 tys

  70,2(0.8%)

  316,7 tys

  72,1(0.8%)

  278,3 tys

  64,2(0.6%)

  2,9 mln

  681(5.5%)

  3,2 mln

  741(5.6%)

  672,5 tys

  158(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  125,8 tys

  28,4(0.4%)

  84,0 tys

  19,1(0.2%)

  79,2 tys

  18,0(0.2%)

  91,9 tys

  20,9(0.2%)

  80,3 tys

  18,5(0.2%)

  74,9 tys

  17,4(0.1%)

  142,2 tys

  33,1(0.2%)

  116,4 tys

  27,3(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  127,7 tys

  28,9(0.4%)

  128,1 tys

  29,1(0.3%)

  117,4 tys

  26,7(0.3%)

  114,9 tys

  26,2(0.3%)

  115,2 tys

  26,6(0.3%)

  114,6 tys

  26,7(0.2%)

  93,3 tys

  21,7(0.2%)

  71,3 tys

  16,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  12,4

  0,0(0%)

  495,5 tys

  112(1.1%)

  105,2 tys

  24,0(0.3%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0

  0,0(0%)

  26,3 tys

  6,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  49,0 tys

  11,1(0.2%)

  40,1 tys

  9,1(0.1%)

  28,6 tys

  6,5(0.1%)

  30,4 tys

  6,9(0.1%)

  29,7 tys

  6,8(0.1%)

  16,6 tys

  3,9(0%)

  17,1 tys

  4,0(0%)

  12,5 tys

  2,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  202,1 tys

  45,7(0.7%)

  80,3 tys

  18,2(0.2%)

  32,0 tys

  7,3(0.1%)

  647

  0,1(0%)

  83,7

  0,0(0%)

  20,9

  0,0(0%)

  161

  0,0(0%)

  9,3 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,3 tys

  17,5(0.3%)

  97,8 tys

  22,2(0.2%)

  11,1 tys

  2,5(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  139,2 tys

  32,1(0.3%)

  103,5 tys

  24,1(0.2%)

  91,7 tys

  21,3(0.2%)

  5,8 tys

  1,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  287,9 tys

  65,1(0.9%)

  549

  0,1(0%)

  4,0 mln

  906(9.7%)

  59,2

  0,0(0%)

  231,1 tys

  53,3(0.5%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  1,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  1,1(0%)

  5,1 tys

  1,1(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  4,7 tys

  1,1(0%)

  2,9 tys

  0,7(0%)

  19,1 tys

  4,4(0%)

  6,0 tys

  1,4(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  84,4 tys

  19,1(0.3%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  1,4(0%)

  29,6 tys

  6,7(0.1%)

  38,6 tys

  8,9(0.1%)

  97,1

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  599

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,8 tys

  23,2(0.2%)

  48,7 tys

  11,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woźniki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 902 mieszkańców Woźnik jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 433 kobiet oraz 469 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,8% mieszkańców Woźnik, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Woźnik mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Woźnikach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,3%) oraz wyższe (23,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,8%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w Woźnikach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 120 dzieci (61 dziewczynek oraz 59 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Woźnikach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 87 dzieci (41 dziewczynek oraz 46 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  16,2% mieszkańców Woźnik w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 910 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 346 uczniów (160 kobiet oraz 186 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Woźnikach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 283 uczniów (134 kobiety oraz 149 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców Woźnik w wieku potencjalnej nauki (27,0% kobiet i 23,7% mężczyzn).

 • 19,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,1%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,7%
  woj. śląskie
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Woźniki
  10,8%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,1%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Woźniki
  29,8%
  śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 23,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,3%
  śląskie
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 13,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 910 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  910,0
  woj. śląskie
  907,0
  Polska
  896,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Woźniki
  0,72
  Województwo
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woźniki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 120 Dzieci
 • 61 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 59 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,8%
  49,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 31 4 lata
 • 31
 • 32 5 lata
 • 32
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 17 4 lata
 • 17
 • 21 5 lata
 • 21
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 14 4 lata
 • 14
 • 11 5 lata
 • 11
 • 16 6 lat
 • 16
 • 15 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Woźnikach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Woźnikach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Woźnikach im."Wesołe Krasnoludki"
  Publiczne
  34 357-30-33
  ul. Lompy 5
  42-289 Woźniki
  51069
 • Szkoły podstawowe w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woźniki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 346 Uczniowie
 • 160 Kobiety
  (uczniowie)
 • 186 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Woźniki
  15,7
  Województwo
  17,2
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 32,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Woźnikach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Woźnikach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy (Józef Lompa)
  Publiczna
  34 357-34-70
  34 357-34-70
  ul. Powstańców Śl. 7
  42-289 Woźniki
  1218619
  Szkoła Podstawowa W Ligocie Woźnickiej
  Publiczna
  34 357-30-61
  34 357-30-61
  ul. Szkolna 5
  42-289 Woźniki
  68510
 • Edukacyjne grupy wieku w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woźniki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woźniki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woźniki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woźniki - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Woźnikach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Woźnikach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 64 (uczestnicy: 3 273)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 58)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 152)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 1 600)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 80)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 65)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 48)
  • warsztaty: 27 (uczestnicy: 810)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 179)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 55)
  • taneczne: 2 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 42)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 9)
  • inne: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 35)


  Według danych z 2021 w Woźnikach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 551 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 704 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Woźnikach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 183 członków. Zarejestrowano 141 ćwiczących (mężczyźni: 131, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 63, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Woźnikach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Woźnikach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Woźnik znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Woźnikach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Woźniki, st. 1 ze średniowieczadnia 1965-06-07, wykaz dokumentów: 697/65 z 1965-06-07
  • Kościół z XVIII w.dnia 1948-11-25, wykaz dokumentów: 92 z 1948-11-25; 413/60 z 1960-03-15; 98/76/A z 1978-03-17
  • Kościół z 1696 r.dnia 1948-11-25, wykaz dokumentów: 93 z 1948-11-25; 414/60 z 1978-03-15; 99/76/A z 1978-03-15
  • Miasto z przełomu XIII/XIV w.dnia 1953-03-04, wykaz dokumentów: R/398/53 z 1953-03-04
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1978-03-15, wykaz dokumentów: 414/60 z 1978-03-15
 • Formy ochrony przyrody w Woźnikach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Woźnik znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Woźnikach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bagno Bruch koło Pyrzowic - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 38.87 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - wiek ok. 400 lat, Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Obręb ewidencyjny Piasek Leśnictwo Dyrdy oddz. 41o k.m. 4 Lubsza Las
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - wiek ok. 250 lat, Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Obręb ewidencyjny Piasek Leśnictwo Dyrdy oddz. 9o k.m. 5 Lubsza Las

Woźniki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w Woźnikach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 186,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 46,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Woźnikach znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lublinieckiego.

  Powiat lubliniecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Woźnikach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 8 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Woźnikach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 186,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  186,8
  śląskie
  49,4
  Polska
  59,9
 • 46,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  46,7
  woj. śląskie
  3,3
  Kraj
  5,9
 • 186,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  186,8
  śląskie
  57,8
  Cała Polska
  69,4
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Woźniki
  25,0
  woj. śląskie
  6,7
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  100,0
  woj. śląskie
  116,9
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Woźnikach w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 321,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  321,3 km
  Województwo
  1 109,9 km
  Polska
  591,9 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Woźniki
  4,3 km
  śląskie
  3,1 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Woźniki przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 789droga wojewódzka nr 789(Brusiek - Kalety - Sośnica - Woźniki - Gniazdów - Koziegłowy - Ligota Górna - Myszków - Żarki - Niegowa - Tomiszowice - Lelów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Woźnikach istnieje 71 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Asfaltowa

  ul. Cegielniana

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Czarnoleśna

  ul. Czarny Las

  ul. Dworcowa

  ul. Dąbrowa

  ul. Florianek

  ul. Górale

  ul. Górna

  ul. Górnicza

  ul. Głazówka

  ul. Harcerska

  ul. Jubileuszowa

  ul. Karola Miarki

  ul. Kawalerii

  ul. Kolejowa

  ul. Kolonia Woźnicka

  ul. Kopernika

  ul. Korfantego

  ul. Koziegłowska

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Krzyżowa

  ul. Krótka

  ul. Księdza Antosza

  ul. Księdza Kiebla

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Ligonia

  ul. Lompy

  ul. Miodowa

  ul. Miła

  ul. Modrzewiowa

  ul. Moniuszki

  ul. Młyńska

  ul. Niegolewka

  ul. Nowa

  ul. Obrony Narodowej

  ul. Ogrodowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piechoty

  ul. Podleśna

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Pułaskiego

  ul. Rolnicza

  ul. Rynek

  ul. Sadowa

  ul. Skalna

  ul. Skrzesówka

  ul. Solarnia

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Statek

  ul. Strzelców

  ul. Sulów

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tarnogórska

  ul. Ułanów

  ul. Wojskowa

  ul. Wolności

  ul. Woźnicka

  ul. Łakoty

  ul. Łąkowa

  ul. Śliwa

  ul. Świętego Antoniego

  ul. Źródlana