Woźniki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Woźniki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Woźniki to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu lublinieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Woźniki.
 • 4 120 Liczba mieszkańców
 • 71,0 km² Powierzchnia
 • 58,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1386 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • SLU Tablice rejestracyjne
 • Michał Józef Aloszko Burmistrz miasta
Woźniki na mapie
Identyfikatory
 • 19.060250.5885 Współrzędne GPS
 • 2407084 TERYT (TERC)
 • 0932494 SIMC
Herb miasta Woźniki
Woźniki herb

Jak Woźniki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Woźniki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Woźniki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Woźniki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
23Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
46Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
48Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
56Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
62Miasta o największej powierzchni w Polsce
70Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
133Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
137Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
152Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
177Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
196Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
201Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
202Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
205Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
234Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
261Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
276Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
291Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
326Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
375Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
383Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19

Woźniki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-289Poczta Woźniki Śląskie, ul. Tarnogórska 4

Woźniki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Woźnikach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Lublińcu (podlega pod: ZUS Oddział w Częstochowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-17.15*, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oleska 26
42-700 Lubliniec
Urząd Miejski w Woźnikach
(34) 366-99-11
(34) 357-31-05
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

Woźniki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Woźniki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 120, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Woźnik zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,6% mieszkańców Woźnik jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Woźniki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -39. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,38 na 1000 mieszkańców Woźnik. W 2022 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 22,2% dziewczynek i 77,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,6% zgonów w Woźnikach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,6% zgonów w Woźnikach były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Woźnik przypada 13.71 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Woźnik -6. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,2% mieszkańców Woźnik jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Woźnik
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 120 Liczba mieszkańców
 • 2 087 Kobiety
 • 2 033 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Woźnikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Woźnikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Woźnikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Woźnik
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,7 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woźniki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Woźnik
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Woźniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woźniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woźniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • Woźniki
  26,6%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,9%
  woj. śląskie
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,1%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,6%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Woźnikach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Woźniki
  3,6
  śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Woźniki
  1,2
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Woźnikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -39 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -22 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,38 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,4
  śląskie
  -5,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Woźnikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Woźnikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Woźnikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Woźnikach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 22,2%
  77,8%
 • 4,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,3
  woj. śląskie
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,4
  śląskie
  32,5
  Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 372 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 277 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 372 g
  śląskie
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 179 Waga 3500g - 3999g
 • 179
 • 211 Waga 3000g - 3499g
 • 211
 • 81 Waga 2500g - 2999g
 • 81
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Woźniki
  1,25
  woj. śląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,62
  woj. śląskie
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Woźnikach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Woźniki
  13,7
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 160,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Woźniki
  160,4
  śląskie
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 8,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  8,9
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lublinieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Woźniki
  42,6%
  woj. śląskie
  36,4%
  Cały kraj
  36,0%
 • 18,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,6%
  Województwo
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Woźniki
  6,3%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 62 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,4
  Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  78,9
  Cały kraj
  70,6
 • 223,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  223,3
  śląskie
  315,1
  Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Cała Polska
  253,9
 • 511,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 439,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 586,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  511,8
  woj. śląskie
  473,7
  Cała Polska
  426,2
 • 82,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 164,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  82,5
  śląskie
  63,1
  Cała Polska
  62,9
 • 39,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Woźniki
  39,2
  Województwo
  39,0
  Cały kraj
  33,8
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,2
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  woj. śląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Woźnikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woźniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woźniki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Woźnikach oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Woźnikach to 1 359 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Woźnikach to 5,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Woźnikach to 126,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,73% mieszkań posiada łazienkę, 82,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,69% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lublinieckiego.

  Powiat lubliniecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 359 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 328,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  328,00
  Województwo
  423,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 100,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Woźniki
  100,90 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,10 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,91
  Województwo
  3,79
  Cała Polska
  3,83
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Woźniki
  3,05
  Województwo
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Woźniki
  0,62
  śląskie
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,21
  Województwo
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 28 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,60
  woj. śląskie
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 6,76 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,76
  śląskie
  17,79
  Cały kraj
  24,56
 • 633 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 126,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  126,6 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Woźniki
  0,15 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,38%
  woj. śląskie
  99,06%
  Cała Polska
  97,75%
 • 96,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Woźniki
  96,32%
  Województwo
  96,69%
  Kraj
  95,18%
 • 95,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,73%
  śląskie
  95,74%
  Kraj
  93,75%
 • 82,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,56%
  woj. śląskie
  84,47%
  Cały kraj
  85,83%
 • 1,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Woźniki
  1,69%
  woj. śląskie
  68,55%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Woźniki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Woźnikach na 1000 mieszkańców pracuje 126osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Woźnikach wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Woźnikach wynosiło 5 685,44 PLN, co odpowiada 84.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Woźnik 416 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 307 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -109.

  9,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Woźnik pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,8% w przemyśle i budownictwie, a 16,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 126 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Woźniki
  126,0
  śląskie
  282,0
  Cała Polska
  259,0
 • 6,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,2% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • Woźniki
  5,1%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Woźnikach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Woźnikach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Woźnikach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 039 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 685 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Woźnikach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 416 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 307 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -109 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,8% Przemysł i budownictwo
 • 23,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,7% Pozostałe
 • 49,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Woźnikach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 529 Pracujący ogółem
 • 325 Kobiety
 • 204 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Woźnikach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woźniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,8
  woj. śląskie
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 39,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Woźniki
  39,9
  woj. śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 137,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Woźniki
  137,6
  Województwo
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woźniki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Woźnikach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 413 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 324 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (43) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (23) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (36) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Woźnikach najwięcej (32) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (392) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,4% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,5% (126) podmiotów, a 66,1% (273) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Woźnikach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.5%) oraz Budownictwo (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 413 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 126 Przemysł i budownictwo
 • 273 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Woźnikach w 2023 roku
 • 28 Podmioty wyrejestrowane w Woźnikach w 2023 roku
 • 324 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 392 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 392
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 413 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 413
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 36 Spółki handlowe ogółem
 • 36
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 32  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 32
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 324 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 73 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 73
 • 59 Budownictwo
 • 59
 • 46 Przetwórstwo przemysłowe
 • 46
 • 29 Transport i gospodarka magazynowa
 • 29
 • 26 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 26
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woźniki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Woźnikach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 106 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,66 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Woźnikach wynosi 83,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Woźnik najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 14,33 (wykrywalność 84%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,28 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,34 (48%), drogowe - 2,06 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Woźnik.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Woźniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 106 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 106
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 59
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 25,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  25,66
  Województwo
  35,08
  Polska
  22,81
 • 8,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Woźniki
  8,28
  śląskie
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 14,33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,33
  Województwo
  17,79
  Polska
  6,99
 • 2,06 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Woźniki
  2,06
  śląskie
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Woźniki
  0,20
  śląskie
  0,44
  Cała Polska
  0,35
 • 7,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,34
  woj. śląskie
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woźniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Woźniki
  83%
  śląskie
  80%
  Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  75%
  woj. śląskie
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  84%
  śląskie
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  89%
  Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  woj. śląskie
  60%
  Polska
  51%

Woźniki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Woźnik wyniosła w 2022 roku 74,4 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Woźnik - 27% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,3 mln złotych, czyli 12,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Woźnik wyniosła w 2022 roku 73,1 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.3%). W budżecie Woźnik wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,1 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,8%.
 • Wydatki budżetu w Woźnikach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Woźnik według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woźniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Woźnik według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,8 mln

  4,3 tys(100%)

  37,2 mln

  3,8 tys(100%)

  42,2 mln

  4,4 tys(100%)

  47,6 mln

  4,9 tys(100%)

  55,5 mln

  5,8 tys(100%)

  56,5 mln

  6,0 tys(100%)

  63,3 mln

  6,7 tys(100%)

  74,4 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,6 mln

  2,9 tys(30.1%)

  12,8 mln

  2,9 tys(34.4%)

  14,6 mln

  3,3 tys(34.5%)

  13,4 mln

  3,1 tys(28.1%)

  14,8 mln

  3,4 tys(26.7%)

  16,1 mln

  3,7 tys(28.4%)

  19,9 mln

  4,7 tys(31.5%)

  20,0 mln

  4,8 tys(27%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,6 tys

  23,0(0.2%)

  49,9 tys

  11,6(0.1%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 mln

  2,1 tys(11.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  410(4.3%)

  4,9 mln

  1,1 tys(13.1%)

  4,5 mln

  1,0 tys(10.7%)

  6,5 mln

  1,5 tys(13.8%)

  3,6 mln

  843(6.5%)

  3,9 mln

  907(6.9%)

  8,4 mln

  2,0 tys(13.2%)

  8,3 mln

  2,0 tys(11.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  819(8.6%)

  3,8 mln

  859(10.2%)

  3,8 mln

  864(9%)

  4,7 mln

  1,1 tys(9.8%)

  5,2 mln

  1,2 tys(9.4%)

  5,8 mln

  1,3 tys(10.2%)

  6,5 mln

  1,5 tys(10.3%)

  7,1 mln

  1,7 tys(9.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  14,4 mln

  3,3 tys(34.5%)

  2,7 mln

  616(7.3%)

  3,2 mln

  719(7.5%)

  6,6 mln

  1,5 tys(13.9%)

  6,6 mln

  1,5 tys(11.9%)

  5,0 mln

  1,2 tys(8.9%)

  6,7 mln

  1,6 tys(10.6%)

  5,3 mln

  1,3 tys(7.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  596,3 tys

  135(1.4%)

  547,2 tys

  125(1.5%)

  552,7 tys

  126(1.3%)

  456,4 tys

  105(1%)

  2,8 mln

  655(5.1%)

  1,2 mln

  285(2.2%)

  421,8 tys

  99,0(0.7%)

  3,4 mln

  832(4.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  267,0 tys

  60,6(0.6%)

  322,5 tys

  73,4(0.9%)

  1,1 mln

  256(2.7%)

  571,2 tys

  132(1.2%)

  296,6 tys

  69,0(0.5%)

  373,3 tys

  86,8(0.7%)

  276,9 tys

  65,0(0.4%)

  3,1 mln

  752(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  819(8.6%)

  8,9 mln

  2,0 tys(23.9%)

  1,0 mln

  235(2.5%)

  1,0 mln

  237(2.2%)

  1,1 mln

  255(2%)

  994,8 tys

  231(1.8%)

  1,5 mln

  356(2.4%)

  2,9 mln

  691(3.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  307(3.2%)

  1,2 mln

  277(3.3%)

  1,2 mln

  283(2.9%)

  1,3 mln

  294(2.7%)

  1,7 mln

  385(3%)

  1,3 mln

  313(2.4%)

  1,6 mln

  382(2.6%)

  1,9 mln

  451(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  676,0 tys

  153(1.6%)

  652,3 tys

  148(1.8%)

  1,3 mln

  294(3.1%)

  1,1 mln

  249(2.3%)

  876,8 tys

  204(1.6%)

  1,3 mln

  297(2.3%)

  631,1 tys

  148(1%)

  1,8 mln

  425(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  361(3.8%)

  615,6 tys

  140(1.7%)

  340,1 tys

  77,4(0.8%)

  1,1 mln

  253(2.3%)

  5,3 mln

  1,2 tys(9.6%)

  5,0 mln

  1,2 tys(8.8%)

  1,4 mln

  331(2.2%)

  1,2 mln

  290(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  226,1 tys

  51,3(0.5%)

  183,1 tys

  41,7(0.5%)

  136,8 tys

  31,1(0.3%)

  179,4 tys

  41,3(0.4%)

  214,7 tys

  50,0(0.4%)

  239,3 tys

  55,7(0.4%)

  184,7 tys

  43,3(0.3%)

  654,5 tys

  158(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  343,1 tys

  77,8(0.8%)

  247,6 tys

  56,4(0.7%)

  246,8 tys

  56,2(0.6%)

  232,3 tys

  53,6(0.5%)

  236,6 tys

  55,1(0.4%)

  148,6 tys

  34,6(0.3%)

  219,4 tys

  51,5(0.3%)

  293,1 tys

  70,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  133,8 tys

  30,4(0.3%)

  48,6 tys

  11,1(0.1%)

  27,9 tys

  6,3(0.1%)

  15,3 tys

  3,5(0%)

  100,6 tys

  23,4(0.2%)

  104,9 tys

  24,4(0.2%)

  211,0 tys

  49,5(0.3%)

  99,0 tys

  23,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  195,6 tys

  44,4(0.5%)

  189,5 tys

  43,1(0.5%)

  217,9 tys

  49,6(0.5%)

  215,4 tys

  49,6(0.5%)

  251,9 tys

  58,6(0.5%)

  334,4 tys

  77,8(0.6%)

  431,6 tys

  101(0.7%)

  24,0 tys

  5,8(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  4,2 tys

  1,0(0%)

  15,7 tys

  3,7(0%)

  13,0 tys

  3,1(0%)

  13,2 tys

  3,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,8 tys

  22,2(0.2%)

  11,1 tys

  2,5(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  139,2 tys

  32,1(0.3%)

  103,5 tys

  24,1(0.2%)

  91,7 tys

  21,3(0.2%)

  5,8 tys

  1,4(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  258,4 tys

  58,6(0.6%)

  132,8 tys

  30,2(0.4%)

  120,9 tys

  27,5(0.3%)

  82,5 tys

  19,0(0.2%)

  29,4 tys

  6,9(0.1%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Woźnikach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Woźnik według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woźniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Woźnik według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,3 mln

  4,5 tys(100%)

  40,9 mln

  4,2 tys(100%)

  40,5 mln

  4,2 tys(100%)

  44,6 mln

  4,6 tys(100%)

  53,6 mln

  5,6 tys(100%)

  57,0 mln

  6,0 tys(100%)

  67,5 mln

  7,2 tys(100%)

  73,1 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,2 mln

  2,5 tys(25.8%)

  12,0 mln

  2,7 tys(29.3%)

  13,2 mln

  3,0 tys(32.5%)

  14,2 mln

  3,3 tys(31.8%)

  15,5 mln

  3,6 tys(29%)

  15,7 mln

  3,6 tys(27.5%)

  16,9 mln

  4,0 tys(25%)

  19,7 mln

  4,8 tys(26.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,0 mln

  2,7 tys(27.7%)

  11,5 mln

  2,6 tys(28.2%)

  11,7 mln

  2,7 tys(29%)

  12,4 mln

  2,9 tys(27.9%)

  13,7 mln

  3,2 tys(25.6%)

  15,9 mln

  3,7 tys(27.9%)

  18,3 mln

  4,3 tys(27.1%)

  16,1 mln

  3,9 tys(22%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,8 tys

  23,2(0.2%)

  48,7 tys

  11,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 mln

  2,2 tys(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,3 mln

  2,8 tys(28.5%)

  2,0 mln

  448(4.8%)

  1,6 mln

  354(3.8%)

  1,6 mln

  360(3.5%)

  4,3 mln

  992(8%)

  2,7 mln

  632(4.8%)

  5,1 mln

  1,2 tys(7.6%)

  6,4 mln

  1,5 tys(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  423,0 tys

  96,0(1%)

  948,2 tys

  216(2.3%)

  747,0 tys

  170(1.8%)

  3,5 mln

  811(7.9%)

  685,1 tys

  159(1.3%)

  2,1 mln

  499(3.8%)

  5,5 mln

  1,3 tys(8.2%)

  5,4 mln

  1,3 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  678(6.9%)

  8,3 mln

  1,9 tys(20.4%)

  388,3 tys

  88,4(1%)

  380,7 tys

  87,8(0.9%)

  344,4 tys

  80,2(0.6%)

  278,2 tys

  64,7(0.5%)

  995,0 tys

  233(1.5%)

  1,7 mln

  408(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  972,8 tys

  221(2.2%)

  985,8 tys

  224(2.4%)

  2,1 mln

  478(5.2%)

  1,2 mln

  269(2.6%)

  1,6 mln

  377(3%)

  1,4 mln

  316(2.4%)

  1,0 mln

  243(1.5%)

  1,6 mln

  383(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  547,5 tys

  124(1.3%)

  446,1 tys

  102(1.1%)

  418,5 tys

  95,3(1%)

  501,4 tys

  116(1.1%)

  2,0 mln

  454(3.6%)

  844,2 tys

  196(1.5%)

  4,0 mln

  939(5.9%)

  1,2 mln

  293(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  549

  0,1(0%)

  4,0 mln

  906(9.7%)

  59,2

  0,0(0%)

  231,1 tys

  53,3(0.5%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  1,1(0%)

  1,0 mln

  242(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 mln

  441(4.5%)

  308,3 tys

  70,2(0.8%)

  316,7 tys

  72,1(0.8%)

  278,3 tys

  64,2(0.6%)

  2,9 mln

  681(5.5%)

  3,2 mln

  741(5.6%)

  672,5 tys

  158(1%)

  794,1 tys

  192(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  84,0 tys

  19,1(0.2%)

  79,2 tys

  18,0(0.2%)

  91,9 tys

  20,9(0.2%)

  80,3 tys

  18,5(0.2%)

  74,9 tys

  17,4(0.1%)

  142,2 tys

  33,1(0.2%)

  116,4 tys

  27,3(0.2%)

  424,5 tys

  102(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  1,4(0%)

  29,6 tys

  6,7(0.1%)

  38,6 tys

  8,9(0.1%)

  97,1

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  350,1 tys

  84,5(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  128,1 tys

  29,1(0.3%)

  117,4 tys

  26,7(0.3%)

  114,9 tys

  26,2(0.3%)

  115,2 tys

  26,6(0.3%)

  114,6 tys

  26,7(0.2%)

  93,3 tys

  21,7(0.2%)

  71,3 tys

  16,7(0.1%)

  56,5 tys

  13,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  80,3 tys

  18,2(0.2%)

  32,0 tys

  7,3(0.1%)

  647

  0,1(0%)

  83,7

  0,0(0%)

  20,9

  0,0(0%)

  161

  0,0(0%)

  9,3 tys

  2,2(0%)

  30,9 tys

  7,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  40,1 tys

  9,1(0.1%)

  28,6 tys

  6,5(0.1%)

  30,4 tys

  6,9(0.1%)

  29,7 tys

  6,8(0.1%)

  16,6 tys

  3,9(0%)

  17,1 tys

  4,0(0%)

  12,5 tys

  2,9(0%)

  10,1 tys

  2,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,1 tys

  1,1(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  4,7 tys

  1,1(0%)

  2,9 tys

  0,7(0%)

  19,1 tys

  4,4(0%)

  6,0 tys

  1,4(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,8 tys

  22,2(0.2%)

  11,1 tys

  2,5(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  139,2 tys

  32,1(0.3%)

  103,5 tys

  24,1(0.2%)

  91,7 tys

  21,3(0.2%)

  5,8 tys

  1,4(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  495,5 tys

  112(1.1%)

  105,2 tys

  24,0(0.3%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0

  0,0(0%)

  26,3 tys

  6,2(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woźniki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 940 mieszkańców Woźnik jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 444 kobiet oraz 496 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,8% mieszkańców Woźnik, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Woźnik mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Woźnikach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,3%) oraz wyższe (23,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,8%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2022 w Woźnikach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 119 dzieci (60 dziewczynek oraz 59 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Woźnikach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 87 dzieci (41 dziewczynek oraz 46 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  17,7% mieszkańców Woźnik w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 785 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 336 uczniów (153 kobiety oraz 183 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Woźnikach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 283 uczniów (134 kobiety oraz 149 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,82.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,8% mieszkańców Woźnik w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 19,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,1%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Woźniki
  33,7%
  Województwo
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Woźniki
  10,8%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,1%
  woj. śląskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,8%
  śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 23,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,3%
  woj. śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 13,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Woźniki
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 785 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Woźniki
  785,0
  Województwo
  951,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,72
  śląskie
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woźniki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 119 Dzieci
 • 60 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 59 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,4%
  49,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 33 4 lata
 • 33
 • 38 5 lata
 • 38
 • 33 6 lat
 • 33
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 12 4 lata
 • 12
 • 21 5 lata
 • 21
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 21 4 lata
 • 21
 • 17 5 lata
 • 17
 • 13 6 lat
 • 13
 • 15 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Woźnikach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Woźnikach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Woźnikach im."Wesołe Krasnoludki"
  Publiczne
  34 357-30-33
  ul. Lompy 5
  42-289 Woźniki
  51069
 • Szkoły podstawowe w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woźniki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 336 Uczniowie
 • 153 Kobiety
  (uczniowie)
 • 183 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  15,3
  woj. śląskie
  17,5
  Kraj
  17,0
 •  
 • 31,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 98,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,82
  śląskie
  96,89
  Cała Polska
  95,96
 • 98,53 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Woźniki
  98,53
  woj. śląskie
  95,51
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woźniki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woźniki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Woźnikach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Woźnikach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy (Józef Lompa)
  Publiczna
  34 357-34-70
  34 357-34-70
  ul. Powstańców Śl. 7
  42-289 Woźniki
  1218619
  Szkoła Podstawowa W Ligocie Woźnickiej
  Publiczna
  34 357-30-61
  34 357-30-61
  ul. Szkolna 5
  42-289 Woźniki
  68510
 • Edukacyjne grupy wieku w Woźnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woźniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woźniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woźniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woźniki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Woźnikach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Woźnikach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   • Kultura i rekreacja w Woźnikach
    (Źródło: GUS, 2022)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Woźnikach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Woźnikach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 167 (uczestnicy: 5 238)
    • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 60)
    • wystawy: 12 (uczestnicy: 58)
    • koncerty: 28 (uczestnicy: 600)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 140)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 3 600)
    • konkursy: 8 (uczestnicy: 65)
    • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 200)
    • konferencje: 2 (uczestnicy: 105)
    • interdyscyplinarne: 18 (uczestnicy: 50)
    • warsztaty: 68 (uczestnicy: 360)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
    • ogółem: 1 (absolwenci: 2)


    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 7 (członkowie: 139)
    • teatralne: 1 (członkowie: 11)
    • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 38)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 30)
    • taneczne: 3 (członkowie: 60)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2022 w Woźnikach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 325 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 704 wolumeny.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
    • dostępne dla czytelników: 4
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    Według danych z 2016 w Woźnikach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 183 członków. Zarejestrowano 141 ćwiczących (mężczyźni: 131, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 63, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Woźnikach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   • Zabytki w Woźnikach
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

   • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Woźnik znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
   • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa zabytków w Woźnikach
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Grodzisko Woźniki, st. 1 ze średniowieczadnia 1965-06-07, wykaz dokumentów: 697/65 z 1965-06-07
    • Kościół z XVIII w.dnia 1948-11-25, wykaz dokumentów: 92 z 1948-11-25; 413/60 z 1960-03-15; 98/76/A z 1978-03-17
    • Kościół z 1696 r.dnia 1948-11-25, wykaz dokumentów: 93 z 1948-11-25; 414/60 z 1978-03-15; 99/76/A z 1978-03-15
    • Miasto z przełomu XIII/XIV w.dnia 1953-03-04, wykaz dokumentów: R/398/53 z 1953-03-04
    • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1978-03-15, wykaz dokumentów: 414/60 z 1978-03-15
   • Formy ochrony przyrody w Woźnikach
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

   • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Woźnik znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
   • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Woźnikach
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Bagno Bruch koło Pyrzowic - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 38.87 ha
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - wiek ok. 400 lat, Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Obręb ewidencyjny Piasek Leśnictwo Dyrdy oddz. 41o k.m. 4 Lubsza Las
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - wiek ok. 250 lat, Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Obręb ewidencyjny Piasek Leśnictwo Dyrdy oddz. 9o k.m. 5 Lubsza Las

   Woźniki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Woźnikach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 96,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 24,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w Woźnikach znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lublinieckiego.

    Powiat lubliniecki - dane o pojazdach
   • Wypadki drogowe w Woźnikach
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

   • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
   • 4 Wypadki drogowe
    (rok 2022)
   • 1 Ofiary śmiertelne
    (rok 2022)
   • 5 Ranni
    (rok 2022)
   • 0 Lekko ranni
   • 5 Ciężko ranni
   • Wypadki drogowe w Woźnikach w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
   • 96,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
   • Miasto
    96,5
    woj. śląskie
    45,6
    Polska
    56,5
   • 24,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
   • Miasto
    24,1
    Województwo
    3,6
    Polska
    5,0
   • 120,69 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
   • Woźniki
    120,7
    śląskie
    52,1
    Kraj
    65,5
   • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2022)
   • Woźniki
    25,0
    Województwo
    7,8
    Cały kraj
    8,9
   • 125,00 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2022)
   • Miasto
    125,0
    Województwo
    114,1
    Polska
    116,0
   • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
   • 0 km  Będących pod zarządem gminy
   • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
   • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
   • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Woźnikach w latach 2013 - 2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
   • 321,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
   • Miasto
    321,3 km
    woj. śląskie
    1 123,1 km
    Cała Polska
    633,6 km
   • 4,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
   • Woźniki
    4,4 km
    Województwo
    3,2 km
    Cała Polska
    5,3 km
   • Drogi publiczne

   • Przez miasto Woźniki przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DW 789droga wojewódzka nr 789(Brusiek - Kalety - Sośnica - Woźniki - Gniazdów - Koziegłowy - Ligota Górna - Myszków - Żarki - Niegowa - Tomiszowice - Lelów)
   • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

   • W Woźnikach istnieje 71 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
   • ul. 3 Maja

    ul. Asfaltowa

    ul. Cegielniana

    ul. Chopina

    ul. Cicha

    ul. Czarnoleśna

    ul. Czarny Las

    ul. Dworcowa

    ul. Dąbrowa

    ul. Florianek

    ul. Górale

    ul. Górna

    ul. Górnicza

    ul. Głazówka

    ul. Harcerska

    ul. Jubileuszowa

    ul. Karola Miarki

    ul. Kawalerii

    ul. Kolejowa

    ul. Kolonia Woźnicka

    ul. Kopernika

    ul. Korfantego

    ul. Koziegłowska

    ul. Kościuszki

    ul. Krakowska

    ul. Krzyżowa

    ul. Krótka

    ul. Księdza Antosza

    ul. Księdza Kiebla

    ul. Kwiatowa

    ul. Leśna

    ul. Ligonia

    ul. Lompy

    ul. Miodowa

    ul. Miła

    ul. Modrzewiowa

    ul. Moniuszki

    ul. Młyńska

    ul. Niegolewka

    ul. Nowa

    ul. Obrony Narodowej

    ul. Ogrodowa

    ul. Piaskowa

    ul. Piechoty

    ul. Podleśna

    ul. Polna

    ul. Powstańców

    ul. Pułaskiego

    ul. Rolnicza

    ul. Rynek

    ul. Sadowa

    ul. Skalna

    ul. Skrzesówka

    ul. Solarnia

    ul. Spokojna

    ul. Sportowa

    ul. Statek

    ul. Strzelców

    ul. Sulów

    ul. Szkolna

    ul. Słoneczna

    ul. Tarnogórska

    ul. Ułanów

    ul. Wojskowa

    ul. Wolności

    ul. Woźnicka

    ul. Łakoty

    ul. Łąkowa

    ul. Śliwa

    ul. Świętego Antoniego

    ul. Źródlana