Orzysz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Orzysz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Orzysz to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu piskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Orzysz.
 • 5 305 Liczba mieszkańców
 • 8,2 km² Powierzchnia
 • 649,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 126 m n.p.m Wysokość
 • 1725 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 87 Numer kierunkowy
 • NPI Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Włodkowski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.947353.8099 Współrzędne GPS
 • 2816024 TERYT (TERC)
 • 0977806 SIMC
Herb miasta Orzysz
Orzysz herb
Flaga miasta Orzysz
Orzysz flaga

Jak Orzysz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Orzysz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Orzysz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Orzysz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
19Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
34Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
85Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
114Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
115Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
136Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
190Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
191Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
197Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
205Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
238Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
265Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
267Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
268Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
270Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
310Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
317Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
317Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności

Orzysz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
12-250Poczta Orzysz 001, ul. Wojska Polskiego 22
12-251Poczta Orzysz 003, ul. Wojska Polskiego 4

Orzysz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Orzyszu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Piszu (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Czerniewskiego 3
12-200 Pisz
Urząd Miejski w Orzyszu
(87) 424-10-40
(87) 424-10-50
ul. Giżycka 15
12-250 Orzysz

Orzysz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Orzysz jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 305, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Orzysza zawarli w 2022 roku 21 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Orzysza jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Orzysz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,54 na 1000 mieszkańców Orzysza. W 2022 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,7% zgonów w Orzyszu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w Orzyszu były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Orzysza przypada 13.65 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 46 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 93 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Orzysza -47. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  58,8% mieszkańców Orzysza jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Orzysza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 305 Liczba mieszkańców
 • 2 692 Kobiety
 • 2 613 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Orzyszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Orzyszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Orzyszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Orzysza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,3 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Orzysz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Orzysza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Orzysz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Orzysz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Orzysz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Orzysz
  30,1%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,1%
  Województwo
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Orzysz
  8,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,5%
  Województwo
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Orzyszu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,6
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Orzyszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,5
  Warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Orzyszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Orzyszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Orzyszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Orzyszu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 35,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,7
  Województwo
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 412 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 344 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 485 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Orzysz
  3 412 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 138 Waga 3500g - 3999g
 • 138
 • 156 Waga 3000g - 3499g
 • 156
 • 53 Waga 2500g - 2999g
 • 53
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,32
  Województwo
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,69
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,65
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Orzyszu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 42 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,5%
  57,5%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,7
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 153,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  153,9
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Kraj
  147,0
 • 9,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Orzysz
  34,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Polska
  36,0%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 51 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  20,1
  Cała Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,1
  Cała Polska
  70,6
 • 271,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Orzysz
  271,4
  Warmińsko-mazurskie
  276,2
  Kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cała Polska
  253,9
 • 419,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 411,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 427,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Orzysz
  419,4
  Województwo
  355,1
  Kraj
  426,2
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 86,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  57,7
  Warmińsko-mazurskie
  50,1
  Polska
  62,9
 • 37,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  37,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,5
  Polska
  33,8
 • 15,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,0
  Polska
  7,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Orzysz
  1,3%
  Warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 46 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 93 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 51 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -49 Saldo migracji
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -47 Saldo migracji wewnętrznych
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Orzyszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Orzysz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Orzysz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Orzyszu oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Orzyszu to 2 247 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 423 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Orzyszu to 6,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Orzyszu to 173,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,29% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,69% mieszkań posiada łazienkę, 84,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,13% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piskiego.

  Powiat piski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 247 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 422,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Orzysz
  422,60
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 58,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  58,80 m2
  Województwo
  69,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 24,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  24,90 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,52 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,52
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,83
 • 2,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Orzysz
  2,37
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,13 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,13
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 39 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Orzysz
  6,50
  Województwo
  3,77
  Cała Polska
  3,89
 • 7,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Orzysz
  7,33
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Polska
  24,56
 • 1 041 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 173,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  173,5 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Orzysz
  0,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,29%
  Warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Kraj
  97,75%
 • 98,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,35%
  Warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 97,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Orzysz
  97,69%
  Województwo
  93,98%
  Polska
  93,75%
 • 84,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Orzysz
  84,78%
  Województwo
  86,97%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,13%
  Warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Orzysz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Orzyszu na 1000 mieszkańców pracuje 119osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Orzyszu wynosiło w 2023 roku 12,1% (12,1% wśród kobiet i 12,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Orzyszu wynosiło 5 580,91 PLN, co odpowiada 83.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Orzysza 228 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 88 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -140.

  20,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Orzysza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 119 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Orzysz
  119,0
  Warmińsko-mazurskie
  206,0
  Polska
  259,0
 • 14,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,1% Kobiety
 • 10,1% Mężczyźni
 • Orzysz
  12,1%
  Warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Orzyszu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Orzyszu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Orzyszu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Orzysz
  5 581 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Orzyszu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 228 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 88 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -140 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,2% Przemysł i budownictwo
 • 15,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,6% Pozostałe
 • 46,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Orzyszu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 641 Pracujący ogółem
 • 382 Kobiety
 • 259 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Orzyszu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Orzysz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 38,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,2
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 120,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  120,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Orzysz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Orzyszu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 461 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 288 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 28 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (22) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Orzyszu najwięcej (18) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (444) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,9% (87) podmiotów, a 78,5% (362) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Orzyszu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.0%) oraz Budownictwo (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 461 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 87 Przemysł i budownictwo
 • 362 Pozostała działalność
 • 28 Podmioty nowo zarejestrowane w Orzyszu w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Orzyszu w 2023 roku
 • 288 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 444 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 444
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 461 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 461
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 288 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 69 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 69
 • 60 Budownictwo
 • 60
 • 22 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 22
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 21 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 21
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Orzysz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Orzyszu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 92 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,23 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Orzyszu wynosi 79,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Orzysza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,32 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 7,14 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,75 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,90 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Orzysza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Orzysz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 92
 • 55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 55
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 17,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Orzysz
  17,23
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Polska
  22,81
 • 10,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Kraj
  12,98
 • 2,90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Orzysz
  2,90
  Województwo
  5,43
  Cały kraj
  6,99
 • 2,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Orzysz
  2,75
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,01
  Kraj
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Orzysz
  0,38
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cała Polska
  0,35
 • 7,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,14
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Orzysz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Orzysz
  80%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Orzysz
  80%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Polska
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  57%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Kraj
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Orzysz
  97%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Orzysz
  95%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  60%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Orzysz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Orzysza wyniosła w 2022 roku 57,6 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Orzysza - 25.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (10%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,5 mln złotych, czyli 11,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Orzysza wyniosła w 2022 roku 62,6 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.8%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (13.2%). W budżecie Orzysza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 921 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,1 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 23,1%.
 • Wydatki budżetu w Orzyszu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Orzysza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Orzysz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Orzysza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,7 mln

  3,7 tys(100%)

  36,9 mln

  4,0 tys(100%)

  38,3 mln

  4,2 tys(100%)

  50,5 mln

  5,6 tys(100%)

  43,7 mln

  4,9 tys(100%)

  45,2 mln

  5,3 tys(100%)

  52,0 mln

  6,1 tys(100%)

  57,6 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,1 mln

  1,9 tys(32.1%)

  10,3 mln

  1,8 tys(27.9%)

  10,5 mln

  1,9 tys(27.5%)

  11,1 mln

  2,0 tys(22%)

  11,9 mln

  2,2 tys(27.3%)

  12,3 mln

  2,2 tys(27.2%)

  13,3 mln

  2,4 tys(25.5%)

  14,8 mln

  2,8 tys(25.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,4 mln

  1,8 tys(30%)

  12,9 mln

  2,3 tys(35.1%)

  3,7 mln

  655(9.6%)

  4,2 mln

  745(8.2%)

  4,2 mln

  765(9.7%)

  4,2 mln

  758(9.3%)

  4,3 mln

  783(8.2%)

  5,8 mln

  1,1 tys(10%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  728(12%)

  4,3 mln

  762(11.7%)

  4,6 mln

  811(11.9%)

  9,7 mln

  1,7 tys(19.2%)

  5,5 mln

  997(12.6%)

  4,7 mln

  853(10.4%)

  5,1 mln

  935(9.8%)

  5,7 mln

  1,1 tys(10%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  357(5.9%)

  2,3 mln

  414(6.4%)

  1,8 mln

  325(4.8%)

  1,7 mln

  311(3.4%)

  1,8 mln

  332(4.2%)

  1,7 mln

  311(3.8%)

  1,9 mln

  352(3.7%)

  4,9 mln

  929(8.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  159,8 tys

  27,9(0.5%)

  180,0 tys

  31,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,9 tys

  8,4(0.1%)

  67,8 tys

  12,2(0.2%)

  51,4 tys

  9,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 mln

  809(7.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  589,9 tys

  103(1.7%)

  900,3 tys

  159(2.4%)

  1,2 mln

  205(3%)

  3,7 mln

  661(7.3%)

  681,9 tys

  123(1.6%)

  793,7 tys

  144(1.8%)

  3,2 mln

  586(6.2%)

  3,2 mln

  609(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  240(4%)

  1,4 mln

  248(3.8%)

  1,6 mln

  286(4.2%)

  2,3 mln

  420(4.6%)

  2,3 mln

  407(5.2%)

  2,6 mln

  473(5.8%)

  2,6 mln

  480(5.1%)

  2,5 mln

  479(4.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  193(3.2%)

  1,0 mln

  178(2.7%)

  1,2 mln

  209(3.1%)

  2,8 mln

  493(5.5%)

  1,3 mln

  243(3.1%)

  1,7 mln

  313(3.8%)

  1,3 mln

  228(2.4%)

  2,4 mln

  449(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  654,1 tys

  114(1.9%)

  1,2 mln

  209(3.2%)

  1,1 mln

  198(2.9%)

  2,4 mln

  433(4.8%)

  1,3 mln

  240(3%)

  1,2 mln

  217(2.6%)

  1,4 mln

  252(2.7%)

  2,3 mln

  434(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  519,9 tys

  90,8(1.5%)

  1,1 mln

  189(2.9%)

  496,8 tys

  88,5(1.3%)

  493,1 tys

  88,4(1%)

  1,1 mln

  203(2.6%)

  1,1 mln

  196(2.4%)

  2,2 mln

  403(4.2%)

  905,0 tys

  170(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  437,8 tys

  76,5(1.3%)

  280,5 tys

  49,4(0.8%)

  267,7 tys

  47,7(0.7%)

  352,3 tys

  63,2(0.7%)

  329,6 tys

  59,5(0.8%)

  286,1 tys

  51,8(0.6%)

  334,0 tys

  61,0(0.6%)

  641,5 tys

  121(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  840,1 tys

  147(2.4%)

  22,2 tys

  3,9(0.1%)

  40,4 tys

  7,2(0.1%)

  126,0 tys

  22,6(0.2%)

  10,9 tys

  2,0(0%)

  124,0 tys

  22,4(0.3%)

  2,0 mln

  365(3.8%)

  615,7 tys

  116(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  151,1 tys

  26,4(0.4%)

  169,9 tys

  29,9(0.5%)

  182,5 tys

  32,5(0.5%)

  209,9 tys

  37,6(0.4%)

  193,6 tys

  35,0(0.4%)

  194,8 tys

  35,3(0.4%)

  247,5 tys

  45,2(0.5%)

  407,4 tys

  76,6(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  567,9 tys

  99,2(1.6%)

  444,8 tys

  78,4(1.2%)

  441,4 tys

  78,6(1.2%)

  412,9 tys

  74,0(0.8%)

  282,2 tys

  51,0(0.6%)

  236,9 tys

  42,9(0.5%)

  297,5 tys

  54,3(0.6%)

  401,2 tys

  75,5(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  212,7 tys

  37,2(0.6%)

  201,5 tys

  35,5(0.5%)

  188,1 tys

  33,5(0.5%)

  145,8 tys

  26,1(0.3%)

  220,4 tys

  39,8(0.5%)

  132,0 tys

  23,9(0.3%)

  118,5 tys

  21,6(0.2%)

  277,9 tys

  52,3(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  104,7 tys

  18,3(0.3%)

  82,1 tys

  14,5(0.2%)

  62,4 tys

  11,1(0.2%)

  114,9 tys

  20,6(0.2%)

  150,6 tys

  27,2(0.3%)

  103,5 tys

  18,7(0.2%)

  259,3 tys

  47,3(0.5%)

  74,6 tys

  14,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,3 tys

  15,1(0.2%)

  9,5 tys

  1,7(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  87,4 tys

  15,7(0.2%)

  81,5 tys

  14,7(0.2%)

  82,4 tys

  14,9(0.2%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  8,1 tys

  1,5(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  106,1 tys

  18,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,5(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Orzyszu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Orzysza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Orzysz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Orzysza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,4 mln

  3,7 tys(100%)

  38,3 mln

  4,1 tys(100%)

  41,3 mln

  4,5 tys(100%)

  45,1 mln

  5,0 tys(100%)

  47,1 mln

  5,3 tys(100%)

  50,2 mln

  5,9 tys(100%)

  53,8 mln

  6,4 tys(100%)

  62,6 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,5 mln

  2,4 tys(39.1%)

  14,0 mln

  2,5 tys(36.5%)

  14,2 mln

  2,5 tys(34.4%)

  14,8 mln

  2,7 tys(32.8%)

  17,3 mln

  3,1 tys(36.8%)

  16,9 mln

  3,1 tys(33.7%)

  18,1 mln

  3,3 tys(33.6%)

  23,6 mln

  4,4 tys(37.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,1 mln

  1,4 tys(23.6%)

  8,2 mln

  1,4 tys(21.5%)

  8,4 mln

  1,5 tys(20.2%)

  8,5 mln

  1,5 tys(18.8%)

  9,1 mln

  1,6 tys(19.3%)

  9,0 mln

  1,6 tys(18%)

  10,5 mln

  1,9 tys(19.6%)

  9,9 mln

  1,9 tys(15.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  296(4.9%)

  2,9 mln

  520(7.7%)

  3,9 mln

  697(9.5%)

  2,4 mln

  422(5.2%)

  3,0 mln

  541(6.4%)

  3,3 mln

  591(6.5%)

  4,6 mln

  833(8.5%)

  8,3 mln

  1,6 tys(13.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  57,1 tys

  10,0(0.2%)

  49,9 tys

  8,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107,4 tys

  19,4(0.2%)

  49,1 tys

  8,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  792(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,4 mln

  1,5 tys(24.4%)

  11,0 mln

  1,9 tys(28.8%)

  1,8 mln

  328(4.4%)

  2,4 mln

  426(5.3%)

  2,4 mln

  426(5%)

  2,3 mln

  416(4.6%)

  2,3 mln

  425(4.3%)

  3,5 mln

  662(5.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  406,3 tys

  71,0(1.2%)

  773,0 tys

  136(2%)

  465,2 tys

  82,8(1.1%)

  436,8 tys

  78,3(1%)

  556,3 tys

  101(1.2%)

  793,4 tys

  144(1.6%)

  610,6 tys

  111(1.1%)

  1,5 mln

  288(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  697,7 tys

  122(2%)

  445,0 tys

  78,4(1.2%)

  633,5 tys

  113(1.5%)

  648,4 tys

  116(1.4%)

  665,5 tys

  120(1.4%)

  1,0 mln

  181(2%)

  734,7 tys

  134(1.4%)

  898,1 tys

  169(1.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  719,1 tys

  126(2.1%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,9 tys

  12,8(0.2%)

  26,2 tys

  4,7(0.1%)

  1,1 mln

  195(2%)

  532,6 tys

  100(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  146,9 tys

  25,9(0.4%)

  180,0 tys

  32,1(0.4%)

  256,3 tys

  45,9(0.6%)

  49,0 tys

  8,8(0.1%)

  860,4 tys

  156(1.7%)

  326,2 tys

  59,6(0.6%)

  494,7 tys

  93,0(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,8 tys

  1,0(0%)

  18,7 tys

  3,3(0%)

  100,4 tys

  17,9(0.2%)

  1,5 mln

  264(3.3%)

  180,8 tys

  32,7(0.4%)

  601,1 tys

  109(1.2%)

  62,6 tys

  11,4(0.1%)

  493,6 tys

  92,8(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  226,9 tys

  39,6(0.7%)

  240,6 tys

  42,4(0.6%)

  196,7 tys

  35,0(0.5%)

  1,2 mln

  224(2.8%)

  1,1 mln

  204(2.4%)

  426,3 tys

  77,1(0.8%)

  690,9 tys

  126(1.3%)

  381,3 tys

  71,7(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  29,5 tys

  5,2(0.1%)

  27,5 tys

  4,8(0.1%)

  40,3 tys

  7,2(0.1%)

  675,7 tys

  121(1.5%)

  264,4 tys

  47,8(0.6%)

  20,2 tys

  3,7(0%)

  39,1 tys

  7,1(0.1%)

  313,4 tys

  58,9(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  4,7 tys

  0,8(0%)

  71,4 tys

  12,8(0.2%)

  15,0 tys

  2,7(0%)

  19,2 tys

  3,5(0%)

  31,0 tys

  5,7(0.1%)

  272,0 tys

  51,2(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  90,0 tys

  15,7(0.3%)

  134,4 tys

  23,7(0.4%)

  287,0 tys

  51,1(0.7%)

  1,7 mln

  297(3.7%)

  144,1 tys

  26,0(0.3%)

  1,3 mln

  235(2.6%)

  986,3 tys

  180(1.8%)

  209,8 tys

  39,5(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  100,0 tys

  17,5(0.3%)

  50,0 tys

  8,8(0.1%)

  65,0 tys

  11,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  155,0 tys

  29,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  298,3 tys

  52,1(0.9%)

  192,2 tys

  33,9(0.5%)

  246,2 tys

  43,9(0.6%)

  177,0 tys

  31,7(0.4%)

  130,1 tys

  23,5(0.3%)

  108,9 tys

  19,7(0.2%)

  86,4 tys

  15,8(0.2%)

  82,7 tys

  15,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  3,7 tys

  0,7(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  512,9 tys

  93,6(1%)

  68,7 tys

  12,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,6 tys

  1,8(0%)

  10,1 tys

  1,8(0%)

  13,6 tys

  2,4(0%)

  13,5 tys

  2,4(0%)

  15,1 tys

  2,7(0%)

  17,4 tys

  3,2(0%)

  16,6 tys

  3,0(0%)

  59,9 tys

  11,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  9,5 tys

  1,7(0%)

  19,5 tys

  3,4(0.1%)

  12,5 tys

  2,2(0%)

  9,5 tys

  1,7(0%)

  9,5 tys

  1,7(0%)

  65,5 tys

  11,9(0.1%)

  97,3 tys

  17,8(0.2%)

  11,0 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,3 tys

  15,1(0.3%)

  9,5 tys

  1,7(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  87,4 tys

  15,7(0.2%)

  81,5 tys

  14,7(0.2%)

  82,4 tys

  14,9(0.2%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  8,1 tys

  1,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Orzysz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 262 mieszkańców Orzysza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 605 kobiet oraz 656 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,7% mieszkańców Orzysza, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Orzysza mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Orzyszu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,2%) oraz wyższe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,4%) oraz podstawowe ukończone (22,0%).

  W roku 2022 w Orzyszu mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 187 dzieci (96 dziewczynek oraz 91 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Orzyszu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 160 dzieci (83 dziewczynki oraz 77 chłopców). Dostępne były 164 miejsca.

  18,7% mieszkańców Orzysza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 074 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 531 uczniów (250 kobiet oraz 281 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Orzyszu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 536 uczniów (249 kobiet oraz 287 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 30,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 110,86.

  W Orzyszu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 97 uczniów (54 kobiety oraz 43 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 26 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Orzyszu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 246 uczniów (126 kobiet oraz 120 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 80 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (19,4% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,4 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców Orzysza w wieku potencjalnej nauki (22,8% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Orzysz
  15,4%
  Województwo
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Orzysz
  34,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Orzysz
  2,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,7%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,8%
  Województwo
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,7%
  Województwo
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Kraj
  3,0%
 • 3,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Orzysz
  22,1%
  Województwo
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 22,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 4,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1074 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 074,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  857,0
  Polska
  927,0
 • 0,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Orzysz
  0,76
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 254 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Orzysz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 187 Dzieci
 • 96 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 91 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,3%
  48,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 55 3 lata
 • 55
 • 60 4 lata
 • 60
 • 66 5 lata
 • 66
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 33 3 lata
 • 33
 • 30 4 lata
 • 30
 • 30 5 lata
 • 30
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 22 3 lata
 • 22
 • 30 4 lata
 • 30
 • 36 5 lata
 • 36
 • 1 6 lat
 • 1
 • 53 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Orzyszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Orzyszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie "Niezapominajka" w Orzyszu
  Publiczne
  87 423-71-14
  87 423-71-14
  ul. 22 Lipca 4
  12-250 Orzysz
  816913
 • Szkoły podstawowe w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Orzysz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 531 Uczniowie
 • 250 Kobiety
  (uczniowie)
 • 281 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,1%
  52,9%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 49 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,1
  Warmińsko-mazurskie
  15,9
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 36,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 110,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  110,86
  Województwo
  90,81
  Kraj
  95,96
 • 109,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  109,60
  Warmińsko-mazurskie
  89,35
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Orzysz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Orzysz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Orzyszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Orzyszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (mjr. Henryk Sucharski)
  Publiczna
  87 423-70-24
  87 423-70-24
  ul. WOJSKA POLSKIEGO 14
  12-250 Orzysz
  2151236
 • Szkoły ponadpodstawowe w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Orzysz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 97 Uczniowie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,7%
  44,3%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Orzysz
  19,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Orzyszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Orzyszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży (nie ma)
  Publiczne
  87 423-70-80
  87 423-76-01
  ul. Wojska Polskiego 3
  12-250 Orzysz
  6113-
 • Edukacyjne grupy wieku w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Orzysz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Orzysz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Orzysz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Orzysz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Orzyszu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Orzyszu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Orzyszu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Orzyszu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 89 (uczestnicy: 9 720)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 1 200)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 2 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 18 (uczestnicy: 1 800)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 700)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 30 (uczestnicy: 3 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 260)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 90)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 176)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 100)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 6)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Orzyszu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 199 zwiedzających, co daje 4 111 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Orzyszu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 314 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 593 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Orzyszu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 79 członków. Zarejestrowano 113 ćwiczących (mężczyźni: 46, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 43, dziewczęta do lat 18: 65). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Orzyszu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Orzyszu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Orzysza znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Orzyszu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w.dnia 1968-05-10, wykaz dokumentów: A/1152 z 1968-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w.dnia 1968-05-10, wykaz dokumentów: A/1153 z 1968-05-10
  • Cmentarz przykościelny z 2. poł. XVI w.dnia 1968-05-10, wykaz dokumentów: brak numeru z 1968-05-10
  • Kościół z 1530 r. (ul. Giżycka 1)dnia 1968-05-10, wykaz dokumentów: brak numeru z 1968-05-10; 899 z 1992-01-02; A-899 z 1992-01-02
  • Miasto z XV - XVIIIdnia 1968-06-14, wykaz dokumentów: A/1246 z 1968-06-14; 76 z 1980-03-15
  • Cmentarz ewangelicki z przełomu XIX/XX w.dnia 1991-06-27, wykaz dokumentów: A-813 z 1991-06-27
  • Cmentarz I wojna światowa z 1900 - 1910dnia 1991-06-27, wykaz dokumentów: A-814 z 1991-06-27
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Ełcka 25)dnia 1995-08-07, wykaz dokumentów: A-1024 z 1995-08-07
  • Kamienica z 1911 r. (ul. Wojska Polskiego 64)dnia 1996-11-12, wykaz dokumentów: A-1060 z 1996-11-12
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Ełcka 27)dnia 1998-05-25, wykaz dokumentów: A-1065 z 1998-05-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ełcka 17)dnia 2006-05-05, wykaz dokumentów: A-2254 z 2006-05-05
 • Formy ochrony przyrody w Orzyszu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Orzysza znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Orzyszu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jezior Orzyskich - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 21153.0 ha
  • Murawy na Poligonie Orzysz - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2014-04-25, Powierzchnia: 1298.35 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 8 drzew - 4 dęby 4 lipy; obecnie 8 drzew: 4 dęby 2 lipy 2 klony (2 lipy usunięte ale nie zniesione- informacja z gminy), Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: na terenie przykościelnym i parafii Matki Boskiej Szkaplerznej
  • Pomnik przyrodyOpis: liczne gwoździe w korze drzewa, Data ustanowienia: 1996-07-12, Opis granicy: w Parku Jordanowskim obok sceny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-07-12, Opis granicy: ul. Ciemiaka posesja Ośrodka Zdrowia
  • Pomnik przyrodyOpis: zniszczona kora zawieszony metalowy kosz do gry, Data ustanowienia: 1996-07-12, Opis granicy: przed Klubem Garnizonowym boisko
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2004-10-14, Opis granicy: N-ctwo Giżycko L-ctwo Pianki oddz. 304 f

Orzysz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 21 wypadków drogowych w Orzyszu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 22 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 395,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 18,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Orzyszu znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 16 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 9 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piskiego.

  Powiat piski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Orzyszu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 21 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 22 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 16 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Orzyszu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 394,96 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Orzysz
  395,0
  Warmińsko-mazurskie
  1 327,9
  Kraj
  1 100,9
 • 18,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  18,8
  Województwo
  127,9
  Cały kraj
  104,4
 • 413,77 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Orzysz
  413,8
  Warmińsko-mazurskie
  1 633,7
  Cały kraj
  1 327,3
 • 4,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Orzysz
  4,8
  Warmińsko-mazurskie
  9,6
  Polska
  9,5
 • 104,76 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Orzysz
  104,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  123,0
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Orzyszu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 135,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Orzysz
  135,2 km
  Warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 5,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Orzysz
  5,8 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Polska
  5,3 km
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 16 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Orzysz przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 16droga krajowa nr 16(Dolna Grupa - Michale - Grudziądz - Rogóźno-Zamek - Nowe Mosty - Szczepanki - Łasin - Jankowice - Nowe Jankowice - Strzelce - Zawda - Biskupiczki - Kisielice - Ogrodzieniec - Jędrychowo - Laseczno Małe - Laseczno - Stradomno - Iława - Nowa Wieś - Rudzienice - Frednowy - Franciszkowo - Stanowo - Samborowo - Wirwajdy - Tyrodo - Ostróda - Stare Jabłonki - Rapaty - Podlejki - Gietrzwałd - Naglady - Olsztyn - Wójtowo - Kaplityny - Łęgajny - Barczewo - Ruszajny - Nowe Marcinkowo - Biskupiec - Borki Wielkie - Sorkwity - Nowe Bagienice - Marcinkowo - Mrągowo - Probark - Kosewo - Baranowo - Inulec - Zełwągi - Prawdowo - Mikołajki - Pszczółki - Woźnice - Olszewo - Grabówek - Dąbrówka - Drozdowo - Tuchlin - Wężewo - Okartowo - Grzegorze - Mikosze - Orzysz - Wierzbiny - Klusy - Ruska Wieś - Rękusy - Buniaki - Ełk - Golubka - Wysokie - Skomętno Wielkie - Długie - Kalinowo - Rutki Nowe - Jeziorki - Żarnowo Trzecie - Żarnowo Drugie - Augustów - Serski Las - Macharce - Głęboki Bród - Giby - Pomorze - Degucie - Świackie - Poćkuny - Dworczysko - Ogrodniki - Hołny Majera - granica (Litwa))
  • DK 63droga krajowa nr 63(granica (Rosja) - Rudziszki - Perły - Klimki - Maćki - Węgorzewo - Kolonia Rybacka - Ogonki - Pozezdrze - Spytkowo - Giżycko - Bystry - Grajwo - Kąp - Ruda - Staświny - Miłki - Wyszowate - Konopki Wielkie - Sumki - Grądy Podmiejskie - Orzysz - Gaudynki - Kociołek Szlachecki - Szczechy Wielkie - Jeglin - Maldanin - Pisz - Niedźwiedzie - Jeże - Wincenta - Czerwone - Kolno - Borkowo - Korzeniste - Zalesie - Mały Płock - Rogienice Wielkie - Kisielnica - Budy Czarnockie - Marianowo - Piątnica Poduchowna - Łomża - Zasin - Podgórze - Wygoda - Zbieżnica - Nagórki-Jabłoń - Zambrów - Długobórz Pierwszy - Długobórz Drugi - Osowiec - Grochy-Pogorzele - Chmiele-Pogorzele - Przeździecko-Mroczki - Ołdaki-Polonia - Zaręby-Warchoły - Zaręby-Bolędy - Czyżew-Sutki - Czyżew - Brulino-Piwki - Szulborze-Kozy - Godlewo Wielkie - Godlewo-Mierniki - Strękowo - Nur - Przewóz Nurski - Ceranów - Lebiedzie - Sterdyń - Zembrów - Kurowice - Sabnie - Suchodół Szlachecki - Kupientyn - Sokołów Podlaski - Wojewódki Górne - Bielany-Wąsy - Bielany-Żylaki - Kowiesy - Podnieśno - Suchożebry - Wola Suchożebrska - Chodów - Strzała - Siedlce - Ujrzanów - Białki - Mościbrody - Wiśniew - Gostchorz - Biardy - Gołaszyn - Łuków - Klębów - Stok - Ulan-Majorat - Ulan-Duży - Ulan-Mały - Radzyń Podlaski - Stasinów - Rudno - Wygoda - Wisznice - Małgorzacin - Aleksandrów - Omszana - Sławatycze-Kolonia - Sławatycze - granica (Białoruś))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Orzysz przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 223Linia kolejowa nr 223: Czerwonka - Ełk [o znaczeniu drugorzędnym] (Czerwonka - Biskupiec Reszelski - Parleza Wielka - Dąbrówka Kobułcka - Sorkwity - Bagienice - Mrągowo - Kosewo - Baranowo - Zełwągi - Mikołajki - Woźnice - Olszewo - Dąbrówka Górkło - Tuchlin - Okartowo -Orzysz - Odoje - Skomack Wielki - Rogale - Bartosze - Ełk Zachód - Ełk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Orzyszu istnieje 30 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Ełcka

  ul. Giżycka

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kanałowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mazurska

  ul. Michała Kajki

  ul. Ogrodowa

  ul. Olsztyńska

  ul. Polna

  ul. Ratuszowa

  os. Robotnicze

  ul. Rynek

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Suwalska

  ul. Słoneczna

  ul. Wierzbińska

  ul. Wiklinowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wyzwolenia

  ul. Zacisze

  ul. Zielona

  ul. Śniardwy