Szczyrk w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Szczyrk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szczyrk to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu bielskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Szczyrk.
 • 5 347 Liczba mieszkańców
 • 39,3 km² Powierzchnia
 • 136,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • od 500 do 600 m n.p.m Wysokość
 • 1 stycznia 1973 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SBI Tablice rejestracyjne
 • Antoni Byrdy Burmistrz miasta
Szczyrk na mapie
Identyfikatory
 • 19.023649.7150 Współrzędne GPS
 • 2402011 TERYT (TERC)
 • 0925850 SIMC
Herb miasta Szczyrk
Szczyrk herb

Jak Szczyrk wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Szczyrk na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Szczyrk wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Szczyrk plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
23Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
24Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
26Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
49Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
52Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
58Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
72Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
79Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
91Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
105Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
113Miasta o największej powierzchni w Polsce
126Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
134Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
135Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
152Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
171Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
179Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
188Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
209Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
229Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)

Szczyrk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-370Poczta Szczyrk, ul. Beskidzka 101
43-370Skrytki Pocztowe Poczta Szczyrk, ul. Beskidzka 101

Szczyrk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szczyrku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Bielsku-Białej
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Krasińskiego 3443-300 Bielsko-Białaul. Traugutta 2
43-300 Bielsko-Biała
Urząd Miejski w Szczyrku
(33) 829-50-00
(33) 817-87-63
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk

Szczyrk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Szczyrk jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 347, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 6,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szczyrku zawarli w 2022 roku 23 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,3% mieszkańców Szczyrku jest stanu wolnego, 59,3% żyje w małżeństwie, 6,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Szczyrk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,48 na 1000 mieszkańców Szczyrku. W 2022 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 52,6% dziewczynek i 47,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 313 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,8% zgonów w Szczyrku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w Szczyrku były nowotwory, a 3,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szczyrku przypada 13.51 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 24 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 81 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szczyrku -57. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,8% mieszkańców Szczyrku jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 347 Liczba mieszkańców
 • 2 753 Kobiety
 • 2 594 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szczyrku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szczyrku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szczyrku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,4 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szczyrk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szczyrk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szczyrk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szczyrk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,4%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 30,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,3% Żonaci/Zamężne
 • Szczyrk
  59,3%
  śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,1%
  woj. śląskie
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szczyrku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,3
  Województwo
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Szczyrk
  1,6
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szczyrku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -22 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,5
  woj. śląskie
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szczyrku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szczyrku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szczyrku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szczyrku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,6%
  47,4%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,0
  śląskie
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,0
  Województwo
  32,5
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 111 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 111
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 313 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 239 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Szczyrk
  3 313 g
  Województwo
  3 296 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 97 Waga 4000g - 4499g
 • 97
 • 422 Waga 3500g - 3999g
 • 422
 • 532 Waga 3000g - 3499g
 • 532
 • 236 Waga 2500g - 2999g
 • 236
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,40
  śląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Szczyrk
  0,68
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,81
  Województwo
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Szczyrku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73 Zgony
 • 42 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,5%
  42,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,5
  woj. śląskie
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 122,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Szczyrk
  122,9
  śląskie
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,3
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  śląskie
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bielskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Szczyrk
  37,8%
  Województwo
  35,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Szczyrk
  22,0%
  śląskie
  20,2%
  Kraj
  19,6%
 • 3,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 393 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Polska
  74,4
 • 283,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  283,3
  Województwo
  304,2
  Cały kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  279,8
  Polska
  246,5
 • 486,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 488,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szczyrk
  486,8
  śląskie
  529,0
  Cały kraj
  475,8
 • 60,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szczyrk
  60,6
  woj. śląskie
  81,3
  Cała Polska
  70,6
 • 29,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Szczyrk
  29,5
  śląskie
  39,9
  Cała Polska
  32,6
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Szczyrk
  5,9
  śląskie
  6,9
  Kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Szczyrk
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 81 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -57 Saldo migracji
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -57 Saldo migracji wewnętrznych
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szczyrku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szczyrk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczyrk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szczyrku oddano do użytku 20 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szczyrku to 2 260 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 423 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  80,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szczyrku to 4,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Szczyrku to 206,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,57% mieszkań posiada łazienkę, 79,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,34% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bielskiego.

  Powiat bielski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 260 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 422,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  422,70
  śląskie
  423,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 105,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Szczyrk
  105,50 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 44,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Szczyrk
  44,60 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,89
  woj. śląskie
  3,79
  Cały kraj
  3,83
 • 2,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Szczyrk
  2,37
  woj. śląskie
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,48 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,48
  Województwo
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 20 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczyrk
  3,74
  woj. śląskie
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,60
  śląskie
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 17,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  17,21
  śląskie
  17,79
  Cały kraj
  24,56
 • 4 130 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 206,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  206,5 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,77 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,77 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,97%
  śląskie
  99,05%
  Cały kraj
  97,71%
 • 97,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,99%
  śląskie
  96,66%
  Cała Polska
  95,10%
 • 96,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Szczyrk
  96,57%
  śląskie
  95,69%
  Polska
  93,66%
 • 79,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Szczyrk
  79,21%
  woj. śląskie
  84,31%
  Kraj
  85,62%
 • 65,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Szczyrk
  65,34%
  śląskie
  68,18%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Szczyrk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Szczyrku na 1000 mieszkańców pracuje 405osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Szczyrku wynosiło w 2022 roku 3,2% (3,2% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczyrku wynosiło 5 875,70 PLN, co odpowiada 87.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szczyrku 562 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 210 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -352.

  4,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Szczyrku pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 51,5% w przemyśle i budownictwie, a 21,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 405 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  405,0
  śląskie
  393,0
  Cała Polska
  402,0
 • 3,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,2% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczyrku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szczyrku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szczyrku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 876 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 876 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szczyrku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 562 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 210 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -352 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 51,5% Przemysł i budownictwo
 • 39,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 63,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 33,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szczyrku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szczyrk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,0
  Województwo
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 39,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,5
  woj. śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 130,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  130,0
  Województwo
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szczyrk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Szczyrku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 111 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 895 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 57 nowych podmiotów, a 38 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (86) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (49) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (100) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szczyrku najwięcej (69) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 081) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,3% (226) podmiotów, a 78,9% (877) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szczyrku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (28.9%) oraz Budownictwo (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 111 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 226 Przemysł i budownictwo
 • 877 Pozostała działalność
 • 57 Podmioty nowo zarejestrowane w Szczyrku w 2022 roku
 • 38 Podmioty wyrejestrowane w Szczyrku w 2022 roku
 • 895 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 081 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 081
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 110 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 110
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 58 Spółki handlowe ogółem
 • 58
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 48  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 48
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 69 Spółki cywilne ogółem
 • 69
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 895 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 259 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 259
 • 155 Budownictwo
 • 155
 • 146 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 146
 • 53 Przetwórstwo przemysłowe
 • 53
 • 51 Transport i gospodarka magazynowa
 • 51
 • 43 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 43
 • 35 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 35
 • 31 Pozostała działalność
 • 31
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 26 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 26
 • 19 Informacja i komunikacja
 • 19
 • 18 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 18
 • 18 Edukacja
 • 18
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczyrk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szczyrku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 143 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,70 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szczyrku wynosi 84,40% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szczyrku najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 20,29 (wykrywalność 84%) oraz o charakterze gospodarczym - 17,46 (wykrywalność 88%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 6,71 (68%), drogowe - 1,60 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szczyrku.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szczyrk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 143 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 143
 • 36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 36
 • 93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 93
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 108 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 108
 • 26,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  26,70
  Województwo
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 6,71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Szczyrk
  6,71
  Województwo
  14,39
  Polska
  12,98
 • 17,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,46
  Województwo
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,60 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,60
  śląskie
  1,68
  Cały kraj
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Szczyrk
  0,26
  Województwo
  0,44
  Polska
  0,35
 • 20,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,29
  woj. śląskie
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szczyrk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  80%
  Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Szczyrk
  68%
  woj. śląskie
  67%
  Polska
  63%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Szczyrk
  89%
  woj. śląskie
  88%
  Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Szczyrk
  97%
  woj. śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  woj. śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  84%
  woj. śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Szczyrk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Szczyrku wyniosła w 2022 roku 49,0 mln złotych, co daje 9,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 33.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Szczyrku - 22.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,1 mln złotych, czyli 22,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szczyrku wyniosła w 2022 roku 44,5 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.4%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (9.1%). W budżecie Szczyrku wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,6 tys złotych na mieszkańca (19,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 65,3 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 24,2%.
 • Wydatki budżetu w Szczyrku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szczyrku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szczyrk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szczyrku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,0 mln

  3,1 tys(100%)

  24,4 mln

  4,3 tys(100%)

  25,7 mln

  4,5 tys(100%)

  34,4 mln

  6,0 tys(100%)

  31,9 mln

  5,6 tys(100%)

  33,6 mln

  6,1 tys(100%)

  37,3 mln

  6,8 tys(100%)

  49,0 mln

  9,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,3 mln

  1,1 tys(34.9%)

  6,4 mln

  1,1 tys(26.4%)

  6,8 mln

  1,2 tys(26.5%)

  10,7 mln

  1,9 tys(31.2%)

  8,3 mln

  1,4 tys(26.1%)

  8,9 mln

  1,6 tys(26.6%)

  9,0 mln

  1,6 tys(24.1%)

  10,8 mln

  2,0 tys(22.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  845,7 tys

  148(4.7%)

  2,4 mln

  421(9.9%)

  1,5 mln

  264(5.9%)

  2,9 mln

  503(8.4%)

  3,0 mln

  520(9.4%)

  3,1 mln

  541(9.2%)

  5,6 mln

  991(15%)

  8,9 mln

  1,7 tys(18.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  393(12.5%)

  3,4 mln

  591(13.9%)

  3,3 mln

  576(12.8%)

  4,2 mln

  723(12.1%)

  3,0 mln

  527(9.5%)

  3,7 mln

  656(11.2%)

  4,0 mln

  710(10.8%)

  5,9 mln

  1,1 tys(12%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 mln

  1,0 tys(11.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  534(16.9%)

  3,3 mln

  573(13.4%)

  4,0 mln

  703(15.6%)

  4,3 mln

  756(12.7%)

  4,4 mln

  757(13.6%)

  4,6 mln

  804(13.7%)

  4,6 mln

  807(12.2%)

  5,4 mln

  1,0 tys(11%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  457(14.5%)

  5,7 mln

  1,0 tys(23.5%)

  1,3 mln

  225(5%)

  1,3 mln

  220(3.7%)

  1,5 mln

  260(4.7%)

  1,6 mln

  286(4.9%)

  1,9 mln

  330(5%)

  2,8 mln

  525(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  229(7.3%)

  1,5 mln

  258(6%)

  1,4 mln

  250(5.5%)

  1,4 mln

  242(4.1%)

  1,6 mln

  272(4.9%)

  1,3 mln

  233(4%)

  1,5 mln

  259(3.9%)

  2,2 mln

  412(4.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  226,9 tys

  39,7(1.3%)

  329,5 tys

  57,5(1.3%)

  442,5 tys

  77,6(1.7%)

  1,9 mln

  326(5.5%)

  2,1 mln

  358(6.4%)

  1,2 mln

  208(3.5%)

  220,0 tys

  38,9(0.6%)

  1,2 mln

  227(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  339,3 tys

  59,4(1.9%)

  344,2 tys

  60,0(1.4%)

  373,6 tys

  65,6(1.5%)

  444,1 tys

  77,3(1.3%)

  458,3 tys

  79,7(1.4%)

  466,1 tys

  81,6(1.4%)

  578,0 tys

  102(1.5%)

  600,4 tys

  112(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  66,5 tys

  11,6(0.4%)

  161,5 tys

  28,2(0.7%)

  83,4 tys

  14,6(0.3%)

  148,6 tys

  25,9(0.4%)

  51,1 tys

  8,9(0.2%)

  51,3 tys

  9,0(0.2%)

  1,8 mln

  325(4.9%)

  457,5 tys

  85,6(0.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  49,9 tys

  8,7(0.3%)

  66,4 tys

  11,6(0.3%)

  273,3 tys

  48,0(1.1%)

  498,7 tys

  86,8(1.5%)

  273,4 tys

  47,5(0.9%)

  232,7 tys

  40,7(0.7%)

  48,4 tys

  8,6(0.1%)

  323,9 tys

  60,6(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  149,8 tys

  26,2(0.8%)

  110,3 tys

  19,2(0.5%)

  122,3 tys

  21,5(0.5%)

  119,2 tys

  20,7(0.3%)

  163,0 tys

  28,3(0.5%)

  180,8 tys

  31,7(0.5%)

  225,1 tys

  39,8(0.6%)

  260,7 tys

  48,8(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  117,6 tys

  20,6(0.7%)

  104,1 tys

  18,2(0.4%)

  303,4 tys

  53,2(1.2%)

  711,8 tys

  124(2.1%)

  378,0 tys

  65,7(1.2%)

  192,9 tys

  33,8(0.6%)

  171,2 tys

  30,3(0.5%)

  183,8 tys

  34,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  225,9 tys

  39,5(1.3%)

  243,8 tys

  42,5(1%)

  242,2 tys

  42,5(0.9%)

  244,7 tys

  42,6(0.7%)

  235,8 tys

  41,0(0.7%)

  275,0 tys

  48,2(0.8%)

  296,0 tys

  52,3(0.8%)

  26,3 tys

  4,9(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  355,5 tys

  62,2(2%)

  285,2 tys

  49,7(1.2%)

  215,5 tys

  37,8(0.8%)

  128,8 tys

  22,4(0.4%)

  41,4 tys

  7,2(0.1%)

  15,7 tys

  2,8(0%)

  12,6 tys

  2,2(0%)

  13,2 tys

  2,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  17,3 tys

  3,0(0.1%)

  35,0 tys

  6,1(0.1%)

  22,2 tys

  3,9(0.1%)

  34,2 tys

  5,9(0.1%)

  40,3 tys

  7,0(0.1%)

  21,1 tys

  3,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,3 tys

  7,9(0.3%)

  6,1 tys

  1,1(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  52,7 tys

  9,2(0.2%)

  44,9 tys

  7,8(0.1%)

  46,9 tys

  8,2(0.1%)

  7,5 tys

  1,3(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  334

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  99,2

  0,0(0%)

  88,7

  0,0(0%)

  76,8

  0,0(0%)

  80,2

  0,0(0%)

  71,3

  0,0(0%)

  95,4

  0,0(0%)

  81,2

  0,0(0%)

  87,3

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  85,1 tys

  14,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szczyrku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szczyrku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szczyrk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szczyrku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,6 mln

  3,7 tys(100%)

  26,8 mln

  4,7 tys(100%)

  36,1 mln

  6,3 tys(100%)

  29,7 mln

  5,2 tys(100%)

  35,4 mln

  6,2 tys(100%)

  33,0 mln

  6,0 tys(100%)

  38,8 mln

  7,1 tys(100%)

  44,5 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,9 mln

  2,1 tys(54.8%)

  12,5 mln

  2,2 tys(46.7%)

  13,9 mln

  2,4 tys(38.6%)

  17,7 mln

  3,1 tys(59.5%)

  19,3 mln

  3,4 tys(54.5%)

  18,3 mln

  3,2 tys(55.4%)

  17,0 mln

  3,0 tys(43.8%)

  20,8 mln

  3,9 tys(46.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,5 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  1,0 tys(12.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,0 mln

  522(13.8%)

  2,9 mln

  507(10.8%)

  2,9 mln

  512(8.1%)

  3,1 mln

  533(10.3%)

  3,2 mln

  551(8.9%)

  3,4 mln

  589(10.2%)

  7,4 mln

  1,3 tys(18.9%)

  4,0 mln

  754(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  153,7 tys

  26,9(0.7%)

  1,0 mln

  177(3.8%)

  209,4 tys

  36,7(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  360,2 tys

  62,6(1%)

  145,6 tys

  25,5(0.4%)

  164,6 tys

  29,1(0.4%)

  3,3 mln

  625(7.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  237(6.3%)

  1,6 mln

  277(5.9%)

  1,5 mln

  258(4.1%)

  1,4 mln

  246(4.8%)

  1,5 mln

  264(4.3%)

  1,6 mln

  282(4.9%)

  1,8 mln

  325(4.7%)

  2,8 mln

  524(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  328(8.7%)

  4,9 mln

  853(18.2%)

  496,5 tys

  87,1(1.4%)

  492,9 tys

  85,8(1.7%)

  544,5 tys

  94,7(1.5%)

  603,8 tys

  106(1.8%)

  787,4 tys

  139(2%)

  1,4 mln

  256(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  307(8.1%)

  2,6 mln

  456(9.8%)

  10,4 mln

  1,8 tys(28.8%)

  243,1 tys

  42,3(0.8%)

  833,1 tys

  145(2.4%)

  79,4 tys

  13,9(0.2%)

  836,2 tys

  148(2.2%)

  1,3 mln

  244(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  422,0 tys

  73,8(2%)

  434,5 tys

  75,8(1.6%)

  599,5 tys

  105(1.7%)

  561,4 tys

  97,7(1.9%)

  2,3 mln

  399(6.5%)

  426,8 tys

  74,8(1.3%)

  652,2 tys

  115(1.7%)

  623,4 tys

  117(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  525,8 tys

  92,0(2.4%)

  623,5 tys

  109(2.3%)

  789,1 tys

  138(2.2%)

  765,0 tys

  133(2.6%)

  762,9 tys

  133(2.2%)

  815,0 tys

  143(2.5%)

  755,5 tys

  134(1.9%)

  491,6 tys

  91,9(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  43,5 tys

  7,6(0.2%)

  43,1 tys

  7,5(0.2%)

  35,5 tys

  6,2(0.1%)

  28,4 tys

  4,9(0.1%)

  24,1 tys

  4,2(0.1%)

  18,2 tys

  3,2(0.1%)

  13,0 tys

  2,3(0%)

  22,9 tys

  4,3(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,0 tys

  1,1(0%)

  8,2 tys

  1,4(0%)

  6,2 tys

  1,1(0%)

  7,0 tys

  1,2(0%)

  5,8 tys

  1,0(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  28,7 tys

  5,1(0.1%)

  6,0 tys

  1,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  207,8 tys

  36,4(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,0 tys

  24,2(0.4%)

  85,4 tys

  14,9(0.3%)

  2,0 mln

  354(5.1%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,3 tys

  7,9(0.2%)

  6,1 tys

  1,1(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  52,7 tys

  9,2(0.2%)

  44,9 tys

  7,8(0.1%)

  46,9 tys

  8,2(0.1%)

  7,5 tys

  1,3(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  264

  0,0(0%)

  231

  0,0(0%)

  226

  0,0(0%)

  226

  0,0(0%)

  288

  0,1(0%)

  310

  0,1(0%)

  311

  0,1(0%)

  837

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  334

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  317,8 tys

  55,6(1.5%)

  162,1 tys

  28,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  54,7 tys

  9,5(0.2%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  76,1 tys

  13,3(0.2%)

  165,0 tys

  29,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  60,1 tys

  10,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  31,5 tys

  5,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  1,0(0%)

  113,2 tys

  19,7(0.4%)

  109,7 tys

  19,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szczyrk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 237 mieszkańców Szczyrku jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 625 kobiet oraz 612 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców Szczyrku, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 9,0% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Szczyrku mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szczyrku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2021 w Szczyrku mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 181 dzieci (104 dziewczynki oraz 77 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Szczyrku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 115 dzieci (65 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  20,9% mieszkańców Szczyrku w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,6% wśród dziewczynek i 20,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 709 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 358 uczniów (173 kobiety oraz 185 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Szczyrku placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 345 uczniów (169 kobiet oraz 176 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,43.

  W Szczyrku znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 55 uczniów (41 kobiet oraz 14 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 7 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Szczyrku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 48 uczniów (15 kobiet oraz 33 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 13 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,8% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 15,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 7,9 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,6% mieszkańców Szczyrku w wieku potencjalnej nauki (23,0% kobiet i 24,3% mężczyzn).

 • 22,5% Wykształcenie wyższe
 • Szczyrk
  22,5%
  Województwo
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 26,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,1%
  śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  śląskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,4%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,0%
  śląskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,2%
  Województwo
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 22,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Szczyrk
  3,0%
  śląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  9,0%
  Województwo
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 10,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 709 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  709,0
  śląskie
  906,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,78
  śląskie
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 199 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Szczyrk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 181 Dzieci
 • 104 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 77 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,5%
  42,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 51 3 lata
 • 51
 • 44 4 lata
 • 44
 • 44 5 lata
 • 44
 • 40 6 lat
 • 40
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 23 4 lata
 • 23
 • 22 5 lata
 • 22
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 20 3 lata
 • 20
 • 21 4 lata
 • 21
 • 22 5 lata
 • 22
 • 13 6 lat
 • 13
 •  
 • 17,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szczyrku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczyrku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Szczyrku
  Publiczne
  33 817-86-75
  33 817-96-29
  ul. Górska 104
  43-370 Szczyrk
  613115
  Przedszkole Niepubliczne Żyrafa
  Niepubliczne
  66 685-30-01
  ul. Beskidzka 36A
  43-370 Szczyrk
  ---
 • Szkoły podstawowe w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szczyrk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 358 Uczniowie
 • 173 Kobiety
  (uczniowie)
 • 185 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Szczyrk
  16,3
  śląskie
  17,2
  Polska
  16,7
 •  
 • 34,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Szczyrk
  84,43
  woj. śląskie
  97,17
  Kraj
  95,71
 • 84,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  84,43
  woj. śląskie
  95,97
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczyrk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczyrk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szczyrku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczyrku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  ZSPiG Nr 1 - SP (Helena Marusarzówna)
  Publiczna
  33 817-85-59
  33 817-85-59
  ul. Szkolna 9
  43-370 Szczyrk
  9177-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Królowej Jadwigi (Królowa Jadwiga)
  Publiczna
  33 817-86-74
  33 817-86-74
  ul. Myśliwska 154
  43-370 Szczyrk
  6118-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Szczyrk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 •  
 • 7,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Szczyrk
  7,9
  śląskie
  26,5
  Polska
  26,3
 •  
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Szczyrku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczyrku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej
  Niepubliczne
  33 817-89-16
  33 817-89-16
  ul. PLAŻOWA 8
  43-370 Szczyrk
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 20,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szczyrk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szczyrk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szczyrk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczyrk - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Szczyrku

 • Według danych GUS z 2022 roku w Szczyrku znajdowało się 5 hoteli (2 ★★★★, 3 ★★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 7
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 6
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 21, liczba miejsc: 1 302)
  • z nagłośnieniem: 10
  • z projektorem multimedialnym: 9
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 8
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 22


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szczyrku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szczyrku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Szczyrku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Szczyrku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 110 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 40 (uczestnicy: 2 192)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 970)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 389)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 27)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 267)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 42)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 440)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 57)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 7)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 7)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 11)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 11)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 170)
  • teatralne: 2 (członkowie: 23)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 7)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 19)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 75)
  • taneczne: 2 (członkowie: 46)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Szczyrku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 848 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 880 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Szczyrku działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 385 członków. Zarejestrowano 228 ćwiczących (mężczyźni: 111, kobiety: 117, chłopcy do lat 18: 69, dziewczęta do lat 18: 106). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szczyrku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szczyrku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szczyrku znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Szczyrku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/497/56 z 1956-11-02
  • Kościół z 1797 - 1800dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/497/56 z 1956-11-02; 57/60 z 1960-03-03; 195/77 z 1977-09-22; 195/77 z 1978-03-30
 • Formy ochrony przyrody w Szczyrku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szczyrku znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szczyrku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Beskidu ŚląskiegoData ustanowienia: 1998-06-16, Powierzchnia: 38620.0 ha, Powierzchnia otuliny: 22285 ha
  • Beskid Śląski - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-04-09, Powierzchnia: 26405.25 ha
  • Jaskinia Pającza - Pomnik przyrodyOpis: Jaskinia Pającza położona na wysokości ok. 1075 m n.p.m., Data ustanowienia: 1993-04-23, Opis granicy: Znajduje się na wsch. Stokach Skrzycznego na płd.-zach. od Hali Jaworzyna
  • Jaskinia Skalna "Lodowa - Pomnik przyrodyOpis: Jaskinia Skalna położona ok. 40 m nad poziomem Żylicy, Data ustanowienia: 1980-12-02, Opis granicy: Jaskinia znajduje się na działce leśnej nr 5954
  • Jaskinia u Jakubca - Pomnik przyrodyOpis: Jaskinia u Jakubca położona w Szczyrku Biłej na wysokości ok. 840 m n.p.m., Data ustanowienia: 1993-04-23, Opis granicy: Jaskinia znajduje się na stokach Magury Górki
  • Jaskinia w Jaworzynie - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Jaskinia w Jaworzynie położona na wysokości 1030 m n.p.m., Data ustanowienia: 1993-04-23, Opis granicy: Jaskinia znajduje się na płn.-zach. Stokach Skrzycznego poniżej Hali Jaworzyna
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Data ustanowienia: 1984-12-31, Opis granicy: Rośnie w rejonie Skrzycznego na terenie pastwiska w pobliżu bacówki w rejonie 1-go skrzyżowania szlaku turystycznego z trasą kolejki linowej
  • Pomnik przyrodyOpis: Jodła pospolita (Abies alba), Data ustanowienia: 1984-12-31, Opis granicy: Rośnie na stoku wzniesienia Skrzycznego na terenie szlaku turystycznego

Szczyrk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Szczyrku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Szczyrku znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 75 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 75 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bielskiego.

  Powiat bielski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szczyrku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szczyrku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 37,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Szczyrk
  37,4
  Województwo
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  śląskie
  3,6
  Kraj
  5,0
 • 37,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  37,4
  śląskie
  52,1
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. śląskie
  7,8
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Szczyrk
  100,0
  śląskie
  114,1
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Szczyrku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 916,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Szczyrk
  916,7 km
  woj. śląskie
  1 123,1 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 6,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  6,7 km
  śląskie
  3,2 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 75 Liczba licencji na taksówki
 • 75 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szczyrk przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 942droga wojewódzka nr 942(Bielsko-Biała - Bystra - Meszna - Buczkowice - Szczyrk - Wisła)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szczyrk nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 139Linia kolejowa nr 139: Katowice - Zwardoń [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Brynów - Katowice Ligota - Katowice Piotrowice - Katowice Podlesie - Mąkołowiec - Tychy - Tychy Żwaków - Kobiór - Piasek - Pszczyna - Goczałkowice - Goczałkowice Zdrój - Czechowice Dziedzice - Czechowice Dziedzice Przystanek - Czechowice Dziedzice Południowe - Bielsko-Biała Północ Fiat - Bielsko-Biała Komorowice - Bielsko-Biała Północ - Bielsko-Biała Główna - Bielsko-Biała Lipnik - Bielsko-Biała Leszczyny - Bielsko-Biała Mikuszowice - Wilkowice Bystra - Łodygowice Górne - Łodygowice - Pietrzykowice Żywieckie - Żywiec - Radziechowy Wieprz - Cięcina Dolna - Cięcina - Węgierska Górka - Cisiec - Milówka - Milówka Zabawa - Rajcza - Rajcza Centrum - Rycerka - Sól - Sól Kiczora - Laliki - Zwardoń)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szczyrku istnieje 112 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  os. Beskid

  ul. Beskidzka

  ul. Bratków

  ul. Bukowa

  ul. Bławatków

  ul. Chabrów

  ul. Cicha

  ul. Cisowa

  os. Czyrna

  ul. Deptak nad Żylicą

  os. Doliny

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Gajowa

  ul. Godziszczańska

  ul. Grabowa

  ul. Graniczna

  ul. Grzybowa

  ul. Góralska

  ul. Górska

  ul. Halna

  os. Hondraski

  ul. Jagodowa

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaskółcza

  ul. Jasna

  ul. Jaworowa

  ul. Jałowcowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jeżynowa

  ul. Jodłowa

  ul. Kalinowa

  ul. Kampingowa

  ul. Kasztanowa

  os. Kazimierula

  ul. Klimczoka

  ul. Klonowa

  ul. Kolorowa

  os. Kotarz

  ul. Krokusów

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Letniskowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Malinowa

  os. Malinów

  pl. Matki Bożej Królowej Polski

  os. Migdalskie

  ul. Miodowa

  ul. Modrzewiowa

  ul. Myśliwska

  os. Młaki

  ul. Narciarska

  ul. Narcyzów

  ul. Ogrodowa

  ul. Olchowa

  ul. Olimpijska

  ul. Ondraszka

  ul. Orla

  ul. Orzechowa

  ul. Pasterska

  Plac Świętego Jakuba

  ul. Plażowa

  ul. Pod Brzeziną

  os. Podmagura

  ul. Poziomkowa

  ul. Południowa

  os. Pośredni

  ul. Przedwiośnie

  ul. Radosna

  ul. Różana

  ul. Salmopolska

  ul. Saneczkowa

  ul. Sasanek

  ul. Skalista

  os. Skalite

  ul. Skowronków

  ul. Skośna

  ul. Skrzyczeńska

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stokrotek

  ul. Stroma

  ul. Szczytowa

  ul. Szkolna

  ul. Szpaków

  ul. Słoneczna

  ul. Słowików

  ul. Topolowa

  ul. Turystyczna

  ul. Uzdrowiskowa

  ul. Wczasowa

  ul. Widokowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Willowa

  os. Więzikówka

  ul. Wiślańska

  ul. Woźna

  ul. Wrzosowa

  ul. Wypoczynkowa

  os. Za Hańderką

  os. Zapalenica

  ul. Zawodzie

  ul. Zdrowia

  ul. Zielona

  ul. Zwalisko

  ul. Śnieżna

  ul. Świerkowa