Dobrzany w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Dobrzany - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dobrzany to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu stargardzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobrzany.
 • 2 183 Liczba mieszkańców
 • 5,3 km² Powierzchnia
 • 408,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • przed 1336 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZST Tablice rejestracyjne
 • Anna Gibas Burmistrz miasta
Dobrzany na mapie
Identyfikatory
 • 15.428953.3590 Współrzędne GPS
 • 3214034 TERYT (TERC)
 • 0978875 SIMC
Herb miasta Dobrzany
Dobrzany herb
Flaga miasta Dobrzany
Dobrzany flaga

Jak Dobrzany wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dobrzany na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dobrzany wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dobrzany plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
140Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
146Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
149Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
157Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
194Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
195Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
199Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
205Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
211Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
234Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
238Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
251Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
256Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
269Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
273Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
283Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
286Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
304Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu

Dobrzany - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
73-130Poczta Dobrzany, ul. Świerczewskiego 16

Dobrzany - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dobrzanach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Stargardzie Szczecińskim (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Składowa 2
73-110 Stargard
Urząd Miejski w Dobrzanach
(91) 562-02-01 38
(91) 562-02-04
ul. Staszica 1
73-130 Dobrzany

Dobrzany - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Dobrzany jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 183, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dobrzan zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Dobrzan jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Dobrzany ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,93 na 1000 mieszkańców Dobrzan. W 2022 roku urodziło się 9 dzieci, w tym 11,1% dziewczynek i 88,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,3% zgonów w Dobrzanach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,7% zgonów w Dobrzanach były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dobrzan przypada 10.03 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 29 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 18 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dobrzan 11. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,1% mieszkańców Dobrzan jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dobrzan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 183 Liczba mieszkańców
 • 1 084 Kobiety
 • 1 099 Mężczyźni
 • 49,7%
  50,3%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dobrzanach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dobrzanach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dobrzanach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dobrzan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,5 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dobrzany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dobrzan
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dobrzany,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dobrzany,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dobrzany,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,1%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • Dobrzany
  53,7%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  Województwo
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,4%
  Zachodniopomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,5% Nieustalone
 • Miasto
  2,6%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dobrzanach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,3
  woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Cała Polska
  4,1
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,2
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Kraj
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dobrzanach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,9
  woj. zachodniopomorskie
  -5,3
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dobrzanach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dobrzanach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dobrzanach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dobrzanach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 Urodzenia żywe
 • 1 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 11,1%
  88,9%
 • 4,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,1
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Cały kraj
  8,1
 • 31,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,8
  Województwo
  31,3
  Cała Polska
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 350 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 433 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 350 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 278 Waga 3500g - 3999g
 • 278
 • 310 Waga 3000g - 3499g
 • 310
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Dobrzany
  1,20
  Województwo
  1,18
  Cała Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  woj. zachodniopomorskie
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,65
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dobrzanach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,5%
  54,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,0
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 154,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  154,4
  woj. zachodniopomorskie
  175,3
  Cały kraj
  147,0
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Dobrzany
  2,4
  woj. zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie stargardzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Dobrzany
  39,3%
  woj. zachodniopomorskie
  36,9%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Dobrzany
  22,7%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,6%
  Zachodniopomorskie
  6,1%
  Cała Polska
  6,7%
 • 90 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  26,0
  Cały kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,2
  Cały kraj
  70,6
 • 250,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  250,1
  Zachodniopomorskie
  293,4
  Kraj
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  266,7
  Kraj
  253,9
 • 432,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 423,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 441,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  432,3
  Zachodniopomorskie
  458,5
  Cały kraj
  426,2
 • 82,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 135,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dobrzany
  82,1
  Województwo
  72,6
  Polska
  62,9
 • 18,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,1
  woj. zachodniopomorskie
  29,8
  Kraj
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Dobrzany
  4,9
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Saldo migracji
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 Saldo migracji wewnętrznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dobrzanach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dobrzany, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobrzany - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobrzanach oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dobrzanach to 774 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dobrzanach to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dobrzanach to 435,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,71% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,32% mieszkań posiada łazienkę, 87,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,26% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu stargardzkiego.

  Powiat stargardzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 774 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 353,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  353,60
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Dobrzany
  73,20 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 25,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Dobrzany
  25,90 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,10
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Cały kraj
  3,83
 • 2,83 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,83
  Województwo
  2,32
  Cały kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,69
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,91
  Województwo
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1999-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Dobrzany
  6,00
  Województwo
  3,40
  Kraj
  3,89
 • 5,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Dobrzany
  5,48
  Województwo
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 870 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 435,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  435,0 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,40 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1999-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,10%
  woj. zachodniopomorskie
  98,58%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,71%
  Zachodniopomorskie
  97,12%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,32%
  Zachodniopomorskie
  96,11%
  Kraj
  93,75%
 • 87,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  87,21%
  Województwo
  87,94%
  Kraj
  85,83%
 • 0,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Dobrzany
  0,26%
  woj. zachodniopomorskie
  64,99%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Dobrzany - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dobrzanach na 1000 mieszkańców pracuje 139osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dobrzanach wynosiło w 2023 roku 7,1% (7,1% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrzanach wynosiło 5 605,44 PLN, co odpowiada 83.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrzan 59 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 84 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 25.

  9,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrzan pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,6% w przemyśle i budownictwie, a 21,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 139 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  139,0
  woj. zachodniopomorskie
  222,0
  Cały kraj
  259,0
 • 10,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,0% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Miasto
  7,1%
  Województwo
  6,7%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dobrzanach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dobrzanach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dobrzanach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 126 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Dobrzany
  5 605 PLN
  Województwo
  6 170 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dobrzanach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 59 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 25 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,6% Przemysł i budownictwo
 • 28,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,7% Pozostałe
 • 41,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dobrzanach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 305 Pracujący ogółem
 • 170 Kobiety
 • 135 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dobrzanach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dobrzany, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,5
  Województwo
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 40,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,7
  Województwo
  40,0
  Kraj
  38,2
 • 157,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Dobrzany
  157,4
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dobrzany - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Dobrzanach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 284 podmioty gospodarki narodowej, z czego 207 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (14) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (47) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dobrzanach najwięcej (16) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (272) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,3% (106) podmiotów, a 60,2% (171) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dobrzanach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (37.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 284 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 106 Przemysł i budownictwo
 • 171 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w Dobrzanach w 2023 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w Dobrzanach w 2023 roku
 • 207 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 272 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 272
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 284 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 284
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 207 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 78 Budownictwo
 • 78
 • 49 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 49
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobrzany - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobrzanach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 40 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dobrzanach wynosi 71,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dobrzan najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,76 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 8,33 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,36 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,16 (88%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dobrzan.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dobrzany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 40
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 18,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,25
  Województwo
  22,28
  Polska
  22,81
 • 12,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,76
  woj. zachodniopomorskie
  15,77
  Polska
  12,98
 • 2,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,16
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Cały kraj
  6,99
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,36
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Kraj
  1,82
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,35
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Cały kraj
  0,35
 • 8,33 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,33
  Województwo
  10,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dobrzany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  woj. zachodniopomorskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Dobrzany
  62%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cały kraj
  63%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  88%
  Zachodniopomorskie
  83%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  42%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Kraj
  51%

Dobrzany - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dobrzan wyniosła w 2022 roku 32,1 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 45.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dobrzan - 18.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,9 mln złotych, czyli 18,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dobrzan wyniosła w 2022 roku 32,3 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.4%). W budżecie Dobrzan wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (16,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,1%.
 • Wydatki budżetu w Dobrzanach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dobrzan według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dobrzany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dobrzan według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,2 mln

  3,8 tys(100%)

  19,0 mln

  3,8 tys(100%)

  17,6 mln

  3,5 tys(100%)

  22,6 mln

  4,6 tys(100%)

  20,8 mln

  4,3 tys(100%)

  25,1 mln

  5,4 tys(100%)

  22,2 mln

  4,8 tys(100%)

  32,1 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,8 mln

  3,3 tys(40.4%)

  5,3 mln

  2,3 tys(28.1%)

  4,3 mln

  1,9 tys(24.5%)

  4,7 mln

  2,1 tys(20.6%)

  4,7 mln

  2,1 tys(22.7%)

  4,7 mln

  2,1 tys(18.7%)

  5,2 mln

  2,3 tys(23.4%)

  5,9 mln

  2,7 tys(18.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  168,0 tys

  71,1(0.9%)

  1,6 mln

  688(8.4%)

  289,1 tys

  126(1.6%)

  3,9 mln

  1,7 tys(17.1%)

  1,3 mln

  556(6%)

  2,0 mln

  917(8.1%)

  317,7 tys

  143(1.4%)

  4,8 mln

  2,2 tys(15%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  855(10.5%)

  1,6 mln

  667(8.2%)

  1,7 mln

  739(9.6%)

  2,8 mln

  1,3 tys(12.5%)

  2,7 mln

  1,2 tys(13%)

  2,1 mln

  937(8.3%)

  3,0 mln

  1,3 tys(13.5%)

  4,6 mln

  2,1 tys(14.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,3 tys(16.3%)

  2,6 mln

  1,1 tys(13.6%)

  2,5 mln

  1,1 tys(14.3%)

  2,6 mln

  1,2 tys(11.5%)

  2,5 mln

  1,1 tys(12%)

  2,4 mln

  1,1 tys(9.4%)

  2,6 mln

  1,2 tys(11.8%)

  3,5 mln

  1,6 tys(11%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  232,9 tys

  98,6(1.2%)

  200

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,9(0%)

  4,3 tys

  1,9(0%)

  63,7 tys

  28,4(0.3%)

  58,1 tys

  26,2(0.2%)

  3,3 tys

  1,5(0%)

  3,4 mln

  1,5 tys(10.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  1,5 tys(18.5%)

  6,0 mln

  2,6 tys(31.7%)

  1,6 mln

  703(9.2%)

  1,6 mln

  694(6.9%)

  1,6 mln

  722(7.8%)

  1,7 mln

  787(6.9%)

  1,9 mln

  842(8.4%)

  2,4 mln

  1,1 tys(7.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  470,3 tys

  199(2.5%)

  317,7 tys

  136(1.7%)

  338,1 tys

  148(1.9%)

  343,1 tys

  152(1.5%)

  374,2 tys

  167(1.8%)

  421,9 tys

  190(1.7%)

  739,5 tys

  332(3.3%)

  609,5 tys

  278(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  179,7 tys

  76,1(0.9%)

  167,7 tys

  71,8(0.9%)

  180,3 tys

  78,8(1%)

  210,3 tys

  92,9(0.9%)

  253,9 tys

  113(1.2%)

  223,9 tys

  101(0.9%)

  344,3 tys

  155(1.5%)

  549,7 tys

  251(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  243,4 tys

  103(1.3%)

  210,6 tys

  90,2(1.1%)

  298,2 tys

  130(1.7%)

  226,9 tys

  100(1%)

  309,2 tys

  138(1.5%)

  3,8 mln

  1,7 tys(15%)

  309,5 tys

  139(1.4%)

  487,4 tys

  223(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  171,2 tys

  72,5(0.9%)

  204,4 tys

  87,5(1.1%)

  219,1 tys

  95,8(1.2%)

  223,7 tys

  98,8(1%)

  228,0 tys

  101(1.1%)

  163,8 tys

  73,9(0.7%)

  153,7 tys

  69,1(0.7%)

  426,9 tys

  195(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  303,3 tys

  128(1.6%)

  350,4 tys

  150(1.8%)

  355,4 tys

  155(2%)

  358,5 tys

  158(1.6%)

  392,1 tys

  174(1.9%)

  294,2 tys

  133(1.2%)

  326,6 tys

  147(1.5%)

  377,4 tys

  172(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  228,9 tys

  96,9(1.2%)

  230,7 tys

  98,7(1.2%)

  265,0 tys

  116(1.5%)

  261,5 tys

  116(1.2%)

  351,7 tys

  157(1.7%)

  334,5 tys

  151(1.3%)

  346,1 tys

  156(1.6%)

  345,5 tys

  158(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  247,8 tys

  105(1.3%)

  98,6 tys

  42,2(0.5%)

  89,3 tys

  39,0(0.5%)

  80,5 tys

  35,6(0.4%)

  92,7 tys

  41,3(0.4%)

  93,9 tys

  42,3(0.4%)

  89,7 tys

  40,3(0.4%)

  189,5 tys

  86,5(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  274,2 tys

  116(1.4%)

  255,1 tys

  109(1.3%)

  262,2 tys

  115(1.5%)

  243,0 tys

  107(1.1%)

  263,3 tys

  117(1.3%)

  266,5 tys

  120(1.1%)

  261,6 tys

  118(1.2%)

  53,4 tys

  24,4(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  182,3 tys

  77,2(1%)

  40,7 tys

  17,4(0.2%)

  43,2 tys

  18,9(0.2%)

  35,4 tys

  15,6(0.2%)

  32,2 tys

  14,4(0.2%)

  31,3 tys

  14,1(0.1%)

  35,4 tys

  15,9(0.2%)

  46,2 tys

  21,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  18,2 tys

  7,7(0.1%)

  5,8 tys

  2,5(0%)

  8,9 tys

  3,9(0.1%)

  130,6 tys

  57,7(0.6%)

  21,5 tys

  9,6(0.1%)

  8,9 tys

  4,0(0%)

  10,5 tys

  4,7(0%)

  30,3 tys

  13,8(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,3 tys

  12,4(0.2%)

  2,9 tys

  1,3(0%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  38,7 tys

  17,1(0.2%)

  37,5 tys

  16,7(0.2%)

  24,9 tys

  11,2(0.1%)

  18,6 tys

  8,4(0.1%)

  960

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  1,7(0%)

  23,6 tys

  10,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dobrzanach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dobrzan według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dobrzany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dobrzan według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,9 mln

  3,6 tys(100%)

  17,9 mln

  3,6 tys(100%)

  20,3 mln

  4,1 tys(100%)

  20,5 mln

  4,2 tys(100%)

  22,6 mln

  4,7 tys(100%)

  25,0 mln

  5,4 tys(100%)

  29,9 mln

  6,5 tys(100%)

  32,3 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,1 mln

  1,7 tys(22.7%)

  4,0 mln

  1,7 tys(22.4%)

  3,9 mln

  1,7 tys(19.4%)

  4,8 mln

  2,1 tys(23.4%)

  5,4 mln

  2,4 tys(24%)

  5,6 mln

  2,5 tys(22.3%)

  6,0 mln

  2,7 tys(20.1%)

  9,0 mln

  4,1 tys(27.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,0 mln

  2,5 tys(33.6%)

  6,1 mln

  2,6 tys(33.9%)

  6,2 mln

  2,7 tys(30.5%)

  7,2 mln

  3,2 tys(35.3%)

  7,7 mln

  3,4 tys(34.1%)

  8,3 mln

  3,8 tys(33.3%)

  12,2 mln

  5,5 tys(40.9%)

  7,6 mln

  3,5 tys(23.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  227,2 tys

  96,2(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,5 tys

  26,9(0.3%)

  49,8 tys

  22,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 mln

  1,5 tys(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  854(11.3%)

  1,0 mln

  440(5.8%)

  1,3 mln

  563(6.3%)

  1,4 mln

  609(6.7%)

  999,5 tys

  445(4.4%)

  984,7 tys

  444(3.9%)

  1,3 mln

  596(4.4%)

  2,2 mln

  984(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,5 tys

  4,0(0.1%)

  18,2 tys

  7,8(0.1%)

  844,0 tys

  369(4.2%)

  320,8 tys

  142(1.6%)

  1,0 mln

  461(4.6%)

  1,1 mln

  505(4.5%)

  72,5 tys

  32,6(0.2%)

  1,8 mln

  841(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  1,3 tys(16.6%)

  5,4 mln

  2,3 tys(30.5%)

  948,9 tys

  415(4.7%)

  829,1 tys

  366(4%)

  767,0 tys

  341(3.4%)

  768,1 tys

  346(3.1%)

  709,4 tys

  319(2.4%)

  1,2 mln

  551(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  362,2 tys

  153(2%)

  217,1 tys

  93,0(1.2%)

  293,2 tys

  128(1.4%)

  223,1 tys

  98,5(1.1%)

  252,3 tys

  112(1.1%)

  262,2 tys

  118(1.1%)

  377,6 tys

  170(1.3%)

  1,0 mln

  465(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  227,3 tys

  96,3(1.3%)

  229,2 tys

  98,1(1.3%)

  243,5 tys

  106(1.2%)

  270,4 tys

  119(1.3%)

  375,7 tys

  167(1.7%)

  337,3 tys

  152(1.4%)

  349,0 tys

  157(1.2%)

  380,4 tys

  174(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  348,1 tys

  159(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 tys

  0,8(0%)

  3,6 tys

  1,5(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  21,2 tys

  9,4(0.1%)

  14,7 tys

  6,5(0.1%)

  14,1 tys

  6,4(0.1%)

  85,7 tys

  38,5(0.3%)

  289,6 tys

  132(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  551(7.3%)

  475,6 tys

  204(2.7%)

  1,3 mln

  559(6.3%)

  201,8 tys

  89,1(1%)

  206,8 tys

  92,0(0.9%)

  296,7 tys

  134(1.2%)

  292,3 tys

  131(1%)

  232,0 tys

  106(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  320,3 tys

  136(1.8%)

  227,9 tys

  97,6(1.3%)

  67,2 tys

  29,4(0.3%)

  56,4 tys

  24,9(0.3%)

  65,5 tys

  29,1(0.3%)

  77,6 tys

  35,0(0.3%)

  99,7 tys

  44,8(0.3%)

  209,8 tys

  95,8(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  14,3 tys

  6,1(0.1%)

  29,1 tys

  12,4(0.2%)

  41,0 tys

  17,9(0.2%)

  20,2 tys

  8,9(0.1%)

  16,1 tys

  7,2(0.1%)

  595,4 tys

  268(2.4%)

  1,6 mln

  723(5.4%)

  163,1 tys

  74,5(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  104,7 tys

  44,3(0.6%)

  93,3 tys

  39,9(0.5%)

  74,9 tys

  32,7(0.4%)

  59,1 tys

  26,1(0.3%)

  48,9 tys

  21,8(0.2%)

  42,1 tys

  19,0(0.2%)

  41,9 tys

  18,8(0.1%)

  38,8 tys

  17,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  115,4 tys

  48,9(0.6%)

  15,0 tys

  6,4(0.1%)

  19,2 tys

  8,4(0.1%)

  20,7 tys

  9,1(0.1%)

  16,5 tys

  7,3(0.1%)

  26,3 tys

  11,8(0.1%)

  30,8 tys

  13,8(0.1%)

  35,0 tys

  16,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  194

  0,1(0%)

  16,2 tys

  7,0(0.1%)

  16,2 tys

  7,1(0.1%)

  19,0 tys

  8,4(0.1%)

  18,5 tys

  8,2(0.1%)

  20,3 tys

  9,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  11,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  127,1 tys

  53,8(0.7%)

  3,5 tys

  1,5(0%)

  2,8 tys

  1,2(0%)

  5,3 tys

  2,4(0%)

  5,7 tys

  2,5(0%)

  12,7 tys

  5,7(0.1%)

  142,4 tys

  64,0(0.5%)

  4,6 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,3 tys

  12,4(0.2%)

  2,9 tys

  1,3(0%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  38,7 tys

  17,1(0.2%)

  37,5 tys

  16,7(0.2%)

  24,9 tys

  11,2(0.1%)

  18,6 tys

  8,4(0.1%)

  960

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,2 tys

  41,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dobrzany - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 445 mieszkańców Dobrzan jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 215 kobiet oraz 230 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,2% mieszkańców Dobrzan, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Dobrzan mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dobrzanach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz średnie zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,3%) oraz średnie zawodowe (23,8%).

  W roku 2022 w Dobrzanach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (70 dziewczynek oraz 55 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dobrzanach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 60 dzieci (22 dziewczynki oraz 38 chłopców). Dostępnych było 60 miejsc.

  17,4% mieszkańców Dobrzan w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,2% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 350 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 320 uczniów (156 kobiet oraz 164 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dobrzanach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 325 uczniów (170 kobiet oraz 155 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,7% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 33,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 202,53.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,3% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Dobrzan w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 21,3% mężczyzn).

 • 21,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  21,1%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,6%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Dobrzany
  3,1%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,1%
  woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Dobrzany
  21,4%
  Województwo
  19,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,2%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dobrzany
  3,5%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,3%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1350 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 350,0
  woj. zachodniopomorskie
  900,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,34
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dobrzany) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 125 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 55 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,0%
  44,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 28 4 lata
 • 28
 • 34 5 lata
 • 34
 • 42 6 lat
 • 42
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 17 4 lata
 • 17
 • 18 5 lata
 • 18
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 11 4 lata
 • 11
 • 16 5 lata
 • 16
 • 18 6 lat
 • 18
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dobrzanach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrzanach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Dobrzanach
  Publiczne
  91 562-01-26
  91 562-01-26
  ul. Mickiewicza 43
  73-130 Dobrzany
  250-
 • Szkoły podstawowe w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dobrzany) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 320 Uczniowie
 • 156 Kobiety
  (uczniowie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,3%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,3
  Województwo
  17,6
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 22,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 202,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Dobrzany
  202,53
  woj. zachodniopomorskie
  96,34
  Kraj
  95,96
 • 200,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  200,00
  Zachodniopomorskie
  94,40
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobrzany) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobrzany) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dobrzanach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrzanach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Dobrzanach (im. Tadeusza Kościuszki)
  Publiczna
  91 562-01-26
  91 562-01-26
  ul. Mickiewicza 43
  73-130 Dobrzany
  17373-
 • Edukacyjne grupy wieku w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dobrzany, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dobrzany, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dobrzany, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobrzany - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dobrzanach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dobrzanach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dobrzanach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Dobrzanach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 277 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 339 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Dobrzanach działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 67 członków. Zarejestrowano 50 ćwiczących (mężczyźni: 50, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 32, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dobrzanach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dobrzanach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dobrzan znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Dobrzanach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1782 r.dnia 1992-03-19, wykaz dokumentów: A-1210 z 1992-03-19; A-1491 z 2016-01-11
 • Formy ochrony przyrody w Dobrzanach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dobrzan znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dobrzanach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Iński Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1981-11-04, Powierzchnia: 17763.0 ha
  • Ostoja Ińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 87710.94 ha
  • Pojezierze Ińskie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 10229.9 ha
  • Ptaszyniec - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie naturalnego środowiska będącego siedliskiem i ostoją chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków, Data ustanowienia: 2009-11-14, Opis granicy: Centralna część miasta Dobrzany przy rzece Pęzince, Powierzchnia: 14.2922 ha

Dobrzany - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 9 wypadków drogowych w Dobrzanach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 411,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 91,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Dobrzanach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu stargardzkiego.

  Powiat stargardzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dobrzanach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dobrzanach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 411,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  411,1
  woj. zachodniopomorskie
  998,0
  Cały kraj
  1 100,9
 • 91,37 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  91,4
  woj. zachodniopomorskie
  102,2
  Polska
  104,4
 • 365,46 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  365,5
  woj. zachodniopomorskie
  1 178,3
  Polska
  1 327,3
 • 22,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  22,2
  Zachodniopomorskie
  10,2
  Cały kraj
  9,5
 • 88,89 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  88,9
  woj. zachodniopomorskie
  118,1
  Cały kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dobrzany nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 10droga krajowa nr 10(granica (Niemcy) - Lubieszyn - Dołuje - Skarbimierzyce - Mierzyn - Szczecin - Motaniec - Morzyczyn - Stargard Szczeciński - Krąpiel - Suchań - Wapnica - Recz - Wielgoszcz - Prostynia - Cybowo - Kalisz Pomorski - Łowicz Małecki - Mirosławiec - Kalinówka - Piecnik - Jabłonowo - Lubno - Wałcz - Witankowo - Nowa Łubianka - Stara Łubianka - Piła - Śmiłowo - Grabówno - Okaliniec - Pobórka Wielka - Tomaszewo - Kosztowo - Wyrzysk - Ruda - Mrozowo - Sadki - Śmielin - Lubaszcz - Nakło Nad Notecią - Trzeciewnica - Ślesin - Minikowo - Strzelewo - Kamieniec - Kruszyn - Pawłówek - Lisi Ogon - Białe Błota - Bydgoszcz - Makowiska - Solec Kujawski - Przyłubie - Cierpice - Toruń - Lubicz Dolny - Lubicz - Lubicz Górny - Brzozówka - Głogowo - Dobrzejewice - Zawały - Kawęczyn - Obrowo - Zębówiec - Ciernikówko - Czernikowo - Wygoda - Steklin - Wola - Kikół - Konotopie - Złotopole - Lipno - Karnkowo - Skępe - Wólka - Blinno - Gójsk - Sierpc - Borkowo Kościelne - Kisielewo - Grąbiec - Żytowo - Jeżewo - Szumanie-Bakalary - Bełkowo - Drobin - Tupadły - Rogotwórsk - Sokolniki - Dłużniewo Duże - Marychnów - Góra - Krzywanice - Dzierzążnia - Gumowo - Siekluki - Ilino - Ilinko - Płońsk - Siedlin)
  • DW 160droga wojewódzka nr 160(Suchań - Piasecznik - Bonin - Pakość - Choszczno - Raduń - Kaszewo - Zieleniewo - Malczewo - Bukowie - Płoszkowo - Bierzwnik - Jaglisko - Klasztorne - Dobiegniew - Ostrowiec - Kleśno - Drezdenko - Grotów - Jeleń - Sowia Góra - Radgoszcz - Międzychód - Gorzyń - Głażewo - Łowyń - Lewice - Lewiczynek - Zachodzko - Miedzichowo)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Dobrzany nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 403Linia kolejowa nr 403: Piła Północ - Ulikowo [o znaczeniu drugorzędnym] (Dolaszewo Wałeckie - Szydłowo Krajeńskie - Skrzatusz - Dobino Wałeckie - Wałcz - Wałcz Raduń - Strączno - Rutwica - Tuczno Krajeńskie - Jeziorki Wałeckie - Krępa Krajeńska - Biały Zdrój Południowy - Kalisz Pomorski - Cybowo - Prostynia - Żółwino - Recz Pomorski - Sokoliniec - Ognica - Tarnowo Pomorskie - Sulino - Barzkowice - Pęzino - Ulikowo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dobrzanach istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Brzozowa

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Długa

  ul. Jana Pawła II

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Majowa

  ul. Mostowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  ul. Parkowa

  ul. Podgórna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Przechodnia

  ul. Radosna

  ul. Robotnicza

  ul. Rzeczna

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stargardzka

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiosenna

  ul. Wąska

  ul. Zacisze

  ul. Zaułkowa

  ul. Zielona