Pabianice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Pabianice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pabianice to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu pabianickiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Pabianice.
  • 61 353 Liczba mieszkańców
  • 33,0 km² Powierzchnia
  • 1 859,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • 174–203 m n.p.m Wysokość
  • X / XI w. Data założenia
  • 1297 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 42 Numer kierunkowy
  • EPA Tablice rejestracyjne
  • Grzegorz Bernard Mackiewicz Prezydent miasta
Pabianice na mapie
Identyfikatory
  • 19.357851.6567 Współrzędne GPS
  • 1008021 TERYT (TERC)
  • 0959079 SIMC
Herb miasta Pabianice
Pabianice herb
Flaga miasta Pabianice
Pabianice flaga

Jak Pabianice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pabianice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pabianice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pabianice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
26Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
36Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
63Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
70Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
71Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
75Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
78Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
80Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
85Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
102Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
136Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
140Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
154Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
159Miasta o największej powierzchni w Polsce
174Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
175Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
187Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
208Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
209Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
223Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym

Pabianice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-200Poczta Pabianice 001, ul. Pułaskiego 11
95-201Poczta Pabianice 003, ul. Zamkowa 42
95-204Poczta Pabianice 006, ul. Łaska 62/64
95-205Poczta Pabianice 007, ul. Nawrockiego 28

Pabianice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pabianicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Pabianicach aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Pabianicach
(42) 27-04-100
(42) 27-04-103
Zamkowa 26
95-200 Pabianice
ZUS Inspektorat w Pabianicach (podlega pod: ZUS II Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 31
95-200 Pabianice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
(42) 215-47-77
ul. Traugutta 6A
95-200 Pabianice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
(42) 225-43-21,22
ul. Kilińskiego 4
95-200 Pabianice
Ochotnicza Straż Pożarna Pabianice
ul. Jutrzkowicka 85/87
95-200 Pabianice
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Pabianice
(42) 225-43-00
ul. Kilinskiego 4
95-200 Pabianice
Ochotnicza Straż Pożarna Piątkowisko
(42) 215-56-46
Piątkowisko 70
95-200 Pabianice
Ochotnicza Straż Pożarna Kudrowice
(42) 215-70-49
Kudrowice 45
95-200 Pabianice
Ochotnicza Straż Pożarna Górka Pabianicka
(42) 215-72-07
Górka Pabianicka 4
95-200 Pabianice
Ochotnicza Straż Pożarna Pawlikowice
(42) 226-71-72
Pawlikowice 20a
95-200 Pabianice
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
(42) 225-33-01
ul. Żeromskiego 18
95-200 Pabianice
Posterunek Policji w Piątkowisku
(42) 225-33-86
ul. Żeromskiego 18
95-200 Pabianice
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Pabianicach
(42) 215-27-76, 215-35-89
ul.Kilińskiego 10/12
95-200 Pabianice
Urząd Miejski w Pabianicach
(42) 225-46-00
(42) 225-46-69
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
(42) 225-40-00
(42) 215-91-66
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice

Pabianice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Pabianice jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 61 353, z czego 53,9% stanowią kobiety, a 46,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 15,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy Pabianic zawarli w 2022 roku 207 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla kraju.
    26,0% mieszkańców Pabianic jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

    Pabianice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -616. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,98 na 1000 mieszkańców Pabianic. W 2022 roku urodziło się 393 dzieci, w tym 53,9% dziewczynek i 46,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2021 roku 29,6% zgonów w Pabianicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,1% zgonów w Pabianicach były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pabianic przypada 16.34 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

    W 2022 roku zarejestrowano 356 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 635 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pabianic -279. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 10.

    56,8% mieszkańców Pabianic jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Pabianic
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 61 353 Liczba mieszkańców
  • 33 042 Kobiety
  • 28 311 Mężczyźni
  • 53,9%
    46,1%
  • 117 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 117 kobiet)
  • 86 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 86 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Pabianicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Pabianicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Pabianicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Pabianic
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 45,0 lat Średni wiek mieszkańców
  • Miasto
    45,0 lat
    Województwo
    43,4 lat
    Cała Polska
    42,1 lat
  • 47,4 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 42,3 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Pabianice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Pabianic
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Pabianice,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny kobiet - Pabianice,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pabianice,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)
  • 26,0% Kawalerowie/Panny
  • Tutaj
    26,1%
    Województwo
    27,0%
    Cały kraj
    29,1%
  • 22,1% Kobiety
    (Panny)
  • 30,7% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 52,2% Żonaci/Zamężne
  • Pabianice
    52,2%
    Województwo
    52,9%
    Cała Polska
    54,0%
  • 49,8% Kobiety
    (Zamężne)
  • 55,0% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,8% Wdowcy/Wdowy
  • Tutaj
    9,7%
    woj. łódzkie
    10,0%
    Cała Polska
    8,5%
  • 15,3% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,1% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Tutaj
    9,9%
    Województwo
    8,6%
    Polska
    7,6%
  • 10,8% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 8,8% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 2,1% Nieustalone
  • Miasto
    2,1%
    łódzkie
    1,4%
    Cała Polska
    0,7%
  • 2,0% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 2,3% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pabianicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
  • Pabianice
    3,4
    woj. łódzkie
    3,9
    Kraj
    4,1
  • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
  • Pabianice
    1,7
    woj. łódzkie
    1,7
    Cały kraj
    1,6
  • 207 Małżeństwa zawarte w roku 2022
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pabianicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • -616 Przyrost naturalny w roku 2022
  • -319 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -297 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -9,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Tutaj
    -10,0
    Województwo
    -6,4
    Kraj
    -3,8
  • Wykres - Przyrost naturalny w Pabianicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pabianicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pabianicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Pabianicach w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 393 Urodzenia żywe
  • 212 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 181 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 53,9%
    46,1%
  • 6,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Pabianice
    6,4
    Województwo
    7,6
    Cały kraj
    8,1
  • 31,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Pabianice
    31,2
    łódzkie
    34,6
    Cała Polska
    35,1
  • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 4
  • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 28
  • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 89
  • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 78
  • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 34
  • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 6
  • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 0
  • 3 358 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 296 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 424 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Tutaj
    3 358 g
    woj. łódzkie
    3 354 g
    Cała Polska
    3 355 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 1 Waga 5000g i więcej
  • 1
  • 8 Waga 4500g - 4999g
  • 8
  • 60 Waga 4000g - 4499g
  • 60
  • 284 Waga 3500g - 3999g
  • 284
  • 309 Waga 3000g - 3499g
  • 309
  • 125 Waga 2500g - 2999g
  • 125
  • 30 Waga 2000g - 2499g
  • 30
  • 8 Waga 1500g - 1999g
  • 8
  • 4 Waga 600g - 999g
  • 4
  • 4 Waga poniżej 600g
  • 4
  • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Miasto
    1,21
    woj. łódzkie
    1,28
    Polska
    1,26
  • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Miasto
    0,62
    łódzkie
    0,63
    Polska
    0,61
  • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Tutaj
    0,48
    łódzkie
    0,54
    Kraj
    0,68
  • Statystyki zgonów w Pabianicach w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 1 009 Zgony
  • 531 Kobiety
    (Zgony)
  • 478 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 52,6%
    47,4%
  • 3 Zgony niemowląt
  • 3 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 100,0%
    0,0%
  • 16,3 Zgony na 1000 ludności
  • Pabianice
    16,3
    woj. łódzkie
    14,0
    Cała Polska
    11,9
  • 206,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Miasto
    206,3
    łódzkie
    183,7
    Cała Polska
    147,0
  • 6,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Tutaj
    6,0
    Województwo
    4,0
    Cały kraj
    3,8
  • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Tutaj
    3,7
    łódzkie
    3,7
    Cała Polska
    3,1
  • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • łódzkie
    1,4
    Cały kraj
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pabianickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 29,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Miasto
    29,6%
    woj. łódzkie
    29,3%
    Polska
    34,8%
  • 19,1% Zgony spowodowane nowotworami
  • Pabianice
    19,1%
    łódzkie
    18,5%
    Cały kraj
    19,6%
  • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Tutaj
    4,7%
    woj. łódzkie
    6,3%
    Cały kraj
    5,4%
  • 320 Zgony spowodowane COVID-19
  • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Województwo
    13,0
    Polska
    13,3
  • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • woj. łódzkie
    75,7
    Cały kraj
    74,4
  • 298,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Tutaj
    298,8
    Województwo
    293,1
    Cały kraj
    268,1
  • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • łódzkie
    266,5
    Cały kraj
    246,5
  • 463,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 453,5 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 474,1 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Miasto
    463,2
    Województwo
    463,6
    Kraj
    475,8
  • 57,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 14,7 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 100,0 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Miasto
    57,1
    Województwo
    63,6
    Polska
    70,6
  • 37,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    37,9
    woj. łódzkie
    36,5
    Cały kraj
    32,6
  • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    7,9
    łódzkie
    7,0
    Polska
    6,9
  • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Pabianice
    0,5%
    woj. łódzkie
    0,5%
    Kraj
    0,5%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 356 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 194 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 162 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 13 Zameldowania z zagranicy
  • 3 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 10 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 635 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 312 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 323 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 3 Wymeldowania za granicę
  • 1 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 2 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -269 Saldo migracji
  • -116 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -153 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -279 Saldo migracji wewnętrznych
  • -118 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -161 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 10 Saldo migracji zagranicznych
  • 2 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 8 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pabianicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 11,7% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 14,1% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 63,3% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 60,0% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 67,0% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 23,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 28,3% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 18,8% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pabianice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pabianice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w Pabianicach oddano do użytku 178 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,90 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pabianicach to 31 974 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 521 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

    70,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 29,8% na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pabianicach to 3,54 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pabianicach to 93,00 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,75% mieszkań posiada łazienkę, 81,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 69,34% z gazu sieciowego.    Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pabianickiego.

    Powiat pabianicki - ceny transakcyjne mieszkań
  • Zasoby mieszkaniowe w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 31 974 Liczba nieruchomości w 2022 roku
  • 521,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    521,10
    Województwo
    445,90
    Cały kraj
    412,40
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 57,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Miasto
    57,30 m2
    Województwo
    71,80 m2
    Cała Polska
    75,30 m2
  • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Pabianice
    29,90 m2
    łódzkie
    32,00 m2
    Kraj
    31,10 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 3,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Miasto
    3,26
    łódzkie
    3,68
    Kraj
    3,83
  • 1,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Miasto
    1,92
    łódzkie
    2,24
    Cały kraj
    2,42
  • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Miasto
    0,59
    woj. łódzkie
    0,61
    Kraj
    0,63
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 178 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
  • 2,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • Pabianice
    2,90
    łódzkie
    5,58
    Kraj
    6,31
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 630 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
  • 3,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Pabianice
    3,54
    łódzkie
    3,80
    Polska
    3,89
  • 10,27 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • Tutaj
    10,27
    łódzkie
    21,24
    Cała Polska
    24,56
  • 16 557 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
  • 93,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
  • Miasto
    93,0 m2
    Województwo
    93,2 m2
    Cała Polska
    92,3 m2
  • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Tutaj
    0,27 m2
    woj. łódzkie
    0,52 m2
    Kraj
    0,58 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 95,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Tutaj
    95,83%
    woj. łódzkie
    96,72%
    Cały kraj
    97,71%
  • 91,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Tutaj
    91,58%
    łódzkie
    92,36%
    Cały kraj
    95,10%
  • 89,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Pabianice
    89,75%
    woj. łódzkie
    89,76%
    Polska
    93,66%
  • 81,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Miasto
    81,06%
    woj. łódzkie
    82,06%
    Cały kraj
    85,62%
  • 69,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Miasto
    69,34%
    Województwo
    46,57%
    Kraj
    58,23%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Pabianice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W Pabianicach na 1000 mieszkańców pracuje 412osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

    Bezrobocie rejestrowane w Pabianicach wynosiło w 2022 roku 5,9% (5,9% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pabianicach wynosiło 5 650,74 PLN, co odpowiada 84.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pabianic 3 493 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 058 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -435.

    6,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Pabianic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,9% w przemyśle i budownictwie, a 21,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 412 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Miasto
    412,0
    woj. łódzkie
    422,0
    Kraj
    402,0
  • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 5,9% Kobiety
  • 5,9% Mężczyźni
  • Miasto
    5,9%
    woj. łódzkie
    5,4%
    Cały kraj
    5,2%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pabianicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pabianicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pabianicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 5 651 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Pabianice
    5 651 PLN
    Województwo
    6 211 PLN
    Polska
    6 706 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pabianicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 3 493 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza miasto zamieszkania)
  • 3 058 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innego miasta)
  • -435 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,88 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 6,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 5,0% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 8,3% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 42,9% Przemysł i budownictwo
  • 34,3% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 52,0% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 21,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 20,8% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 22,3% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 2,8% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 1,9% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 26,6% Pozostałe
  • 37,1% Kobiety
    (pozostałe)
  • 15,5% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pabianicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 13,8% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 16,8% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 56,8% W wieku produkcyjnym
  • 50,2% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 64,4% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 28,1% W wieku poprodukcyjnym
  • 36,0% Kobiety
    (59+ lat)
  • 18,8% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pabianice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 76,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Pabianice
    76,2
    woj. łódzkie
    72,7
    Polska
    69,0
  • 49,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Pabianice
    49,4
    łódzkie
    43,1
    Kraj
    38,2
  • 184,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Tutaj
    184,6
    woj. łódzkie
    145,7
    Kraj
    124,2
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 61,5% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 57,7% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 38,5% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 42,3% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Pabianice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W Pabianicach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 555 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 676 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 517 nowych podmiotów, a 337 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (747) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (468) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (2 455) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (323) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pabianicach najwięcej (571) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 254) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    0,9% (65) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (1 851) podmiotów, a 74,6% (5 639) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pabianicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.0%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (12.8%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 7 555 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 65 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 1 851 Przemysł i budownictwo
  • 5 639 Pozostała działalność
  • 517 Podmioty nowo zarejestrowane w Pabianicach w 2022 roku
  • 337 Podmioty wyrejestrowane w Pabianicach w 2022 roku
  • 5 676 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 7 254 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 7 254
  • 242 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 242
  • 54 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 54
  • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
  • 3
  • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
  • 2
  • 7 550 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 7 550
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 5 Spółdzielnie ogółem
  • 5
  • 688 Spółki handlowe ogółem
  • 688
  • 54  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 54
  • 9  Spółki handlowe - akcyjne
  • 9
  • 570  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 570
  • 53    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 53
  • 571 Spółki cywilne ogółem
  • 571
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 5 676 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 1 364 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 1 364
  • 727 Przetwórstwo przemysłowe
  • 727
  • 720 Budownictwo
  • 720
  • 592 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 592
  • 417 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 417
  • 377 Transport i gospodarka magazynowa
  • 377
  • 328 Pozostała działalność
  • 328
  • 281 Informacja i komunikacja
  • 281
  • 181 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 181
  • 179 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 179
  • 148 Edukacja
  • 148
  • 133 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 133
  • 77 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 77
  • 77 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 77
  • 60 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 60
  • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 9
  • 3 Górnictwo i wydobywanie
  • 3
  • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
  • 3
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pabianice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w Pabianicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 991 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pabianicach wynosi 70,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pabianic najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,51 (wykrywalność 55%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,86 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,43 (69%), drogowe - 2,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (85%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pabianic.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pabianice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 991 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 991
  • 545 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 545
  • 272 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 272
  • 136 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 136
  • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 10
  • 584 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 584
  • 16,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Pabianice
    16,13
    Województwo
    19,38
    Cały kraj
    22,81
  • 8,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    8,86
    woj. łódzkie
    11,45
    Cała Polska
    12,98
  • 4,43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    4,43
    łódzkie
    5,35
    Cały kraj
    6,99
  • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    2,22
    łódzkie
    1,94
    Cała Polska
    1,82
  • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    0,17
    woj. łódzkie
    0,36
    Cały kraj
    0,35
  • 9,51 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Pabianice
    9,51
    łódzkie
    10,36
    Kraj
    11,37
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pabianice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Pabianice
    70%
    Województwo
    65%
    Kraj
    71%
  • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Tutaj
    62%
    łódzkie
    57%
    Polska
    63%
  • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Pabianice
    70%
    łódzkie
    67%
    Kraj
    75%
  • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Miasto
    99%
    woj. łódzkie
    99%
    Cała Polska
    99%
  • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Miasto
    85%
    łódzkie
    86%
    Cała Polska
    88%
  • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Miasto
    55%
    woj. łódzkie
    44%
    Polska
    51%

Pabianice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułcenull

  • Suma wydatków z budżetu Pabianic wyniosła w 2022 roku 403,4 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pabianic - 26.8% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (25.8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 103,0 mln złotych, czyli 25,5% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Pabianic wyniosła w 2022 roku 379,2 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11.6%). W budżecie Pabianic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 125 złotych na mieszkańca (2,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,4%.
  • Wydatki budżetu w Pabianicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pabianic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pabianice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Pabianic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    178,1 mln

    2,7 tys(100%)

    220,2 mln

    3,3 tys(100%)

    236,0 mln

    3,6 tys(100%)

    244,1 mln

    3,7 tys(100%)

    293,1 mln

    4,5 tys(100%)

    303,9 mln

    4,8 tys(100%)

    364,3 mln

    5,8 tys(100%)

    403,4 mln

    6,5 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Transport i łączność

    [Dział 600]

    18,6 mln

    278(10.4%)

    21,4 mln

    323(9.7%)

    25,2 mln

    383(10.7%)

    31,5 mln

    483(12.9%)

    52,3 mln

    807(17.8%)

    45,0 mln

    703(14.8%)

    77,8 mln

    1,2 tys(21.4%)

    108,0 mln

    1,8 tys(26.8%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    61,0 mln

    912(34.3%)

    65,1 mln

    982(29.5%)

    70,5 mln

    1,1 tys(29.9%)

    74,3 mln

    1,1 tys(30.4%)

    80,2 mln

    1,2 tys(27.4%)

    83,0 mln

    1,3 tys(27.3%)

    104,2 mln

    1,7 tys(28.6%)

    104,3 mln

    1,7 tys(25.8%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    32,4 mln

    485(18.2%)

    60,2 mln

    908(27.3%)

    17,9 mln

    273(7.6%)

    18,6 mln

    285(7.6%)

    20,2 mln

    311(6.9%)

    19,8 mln

    310(6.5%)

    20,0 mln

    317(5.5%)

    31,9 mln

    520(7.9%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    14,4 mln

    215(8.1%)

    14,1 mln

    213(6.4%)

    14,5 mln

    220(6.1%)

    16,1 mln

    247(6.6%)

    15,4 mln

    238(5.3%)

    21,6 mln

    338(7.1%)

    22,7 mln

    361(6.2%)

    26,8 mln

    436(6.6%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    13,5 mln

    203(7.6%)

    14,3 mln

    216(6.5%)

    16,1 mln

    245(6.8%)

    15,9 mln

    243(6.5%)

    16,8 mln

    259(5.7%)

    17,2 mln

    269(5.7%)

    17,9 mln

    284(4.9%)

    22,3 mln

    364(5.5%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    4,2 mln

    63,1(2.4%)

    3,7 mln

    55,5(1.7%)

    3,2 mln

    49,1(1.4%)

    1,4 mln

    21,2(0.6%)

    2,1 mln

    33,2(0.7%)

    1,7 mln

    26,3(0.6%)

    1,9 mln

    30,3(0.5%)

    19,2 mln

    313(4.8%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    6,5 mln

    97,7(3.7%)

    8,3 mln

    126(3.8%)

    6,7 mln

    102(2.8%)

    8,7 mln

    133(3.6%)

    10,7 mln

    165(3.6%)

    6,9 mln

    108(2.3%)

    10,9 mln

    174(3%)

    13,4 mln

    218(3.3%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    4,7 mln

    69,9(2.6%)

    6,9 mln

    104(3.1%)

    6,6 mln

    100,0(2.8%)

    6,3 mln

    97,1(2.6%)

    8,5 mln

    131(2.9%)

    5,8 mln

    90,6(1.9%)

    9,6 mln

    152(2.6%)

    7,7 mln

    125(1.9%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    3,1 mln

    45,9(1.7%)

    3,2 mln

    48,0(1.4%)

    3,6 mln

    55,1(1.5%)

    3,6 mln

    54,9(1.5%)

    3,4 mln

    53,2(1.2%)

    4,1 mln

    63,4(1.3%)

    4,8 mln

    76,3(1.3%)

    5,0 mln

    80,9(1.2%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    3,3 mln

    48,6(1.8%)

    3,6 mln

    55,1(1.7%)

    6,3 mln

    96,4(2.7%)

    4,5 mln

    69,2(1.8%)

    4,7 mln

    72,6(1.6%)

    4,3 mln

    66,7(1.4%)

    4,2 mln

    66,2(1.1%)

    4,5 mln

    72,6(1.1%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    1,8 mln

    27,4(1%)

    3,1 mln

    46,4(1.4%)

    2,0 mln

    29,9(0.8%)

    2,1 mln

    31,7(0.8%)

    2,3 mln

    35,9(0.8%)

    2,7 mln

    41,7(0.9%)

    2,4 mln

    38,1(0.7%)

    4,0 mln

    64,7(1%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    769,6 tys

    11,5(0.4%)

    536,8 tys

    8,1(0.2%)

    770,8 tys

    11,7(0.3%)

    1,1 mln

    16,3(0.4%)

    1,2 mln

    19,1(0.4%)

    938,7 tys

    14,7(0.3%)

    932,2 tys

    14,8(0.3%)

    3,9 mln

    63,2(1%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    9,1 mln

    137(5.1%)

    9,1 mln

    138(4.1%)

    3,2 mln

    49,2(1.4%)

    1,4 mln

    20,9(0.6%)

    1,4 mln

    21,3(0.5%)

    1,5 mln

    24,1(0.5%)

    1,2 mln

    18,7(0.3%)

    1,3 mln

    22,0(0.3%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    944,6 tys

    14,1(0.5%)

    3,8 mln

    57,0(1.7%)

    3,3 mln

    50,4(1.4%)

    1,5 mln

    23,6(0.6%)

    1,6 mln

    24,7(0.5%)

    2,0 mln

    31,3(0.7%)

    42,2 tys

    0,7(0%)

    1,3 mln

    21,5(0.3%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    2,8 mln

    42,6(1.6%)

    2,9 mln

    43,8(1.3%)

    3,1 mln

    47,7(1.3%)

    3,2 mln

    49,7(1.3%)

    3,7 mln

    57,7(1.3%)

    3,9 mln

    60,7(1.3%)

    3,9 mln

    62,4(1.1%)

    444,5 tys

    7,2(0.1%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    18,1 tys

    0,3(0%)

    19,3 tys

    0,3(0%)

    19,8 tys

    0,3(0%)

    20,8 tys

    0,3(0%)

    24,0 tys

    0,4(0%)

    22,1 tys

    0,3(0%)

    20,4 tys

    0,3(0%)

    21,9 tys

    0,4(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    526,8 tys

    7,9(0.3%)

    65,6 tys

    1,0(0%)

    13,6 tys

    0,2(0%)

    286,1 tys

    4,4(0.1%)

    351,8 tys

    5,4(0.1%)

    312,7 tys

    4,9(0.1%)

    12,7 tys

    0,2(0%)

    12,4 tys

    0,2(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    6,9 tys

    0,1(0%)

    5,9 tys

    0,1(0%)

    6,2 tys

    0,1(0%)

    6,8 tys

    0,1(0%)

    6,7 tys

    0,1(0%)

    5,9 tys

    0,1(0%)

    6,8 tys

    0,1(0%)

    6,2 tys

    0,1(0%)

    Ogrody botaniczne i zoologiczne

    [Dział 925]

    260,1 tys

    3,9(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    792

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    1,5 tys

    0,0(0%)

    1,5 tys

    0,0(0%)

    1,6 tys

    0,0(0%)

    1,6 tys

    0,0(0%)

    1,6 tys

    0,0(0%)

    1,6 tys

    0,0(0%)

    980

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Pabianicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pabianic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pabianice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Pabianic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    187,2 mln

    2,8 tys(100%)

    216,4 mln

    3,3 tys(100%)

    228,2 mln

    3,5 tys(100%)

    248,4 mln

    3,8 tys(100%)

    298,7 mln

    4,6 tys(100%)

    310,1 mln

    4,9 tys(100%)

    392,7 mln

    6,3 tys(100%)

    379,2 mln

    6,1 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    92,8 mln

    1,4 tys(49.6%)

    91,5 mln

    1,4 tys(42.3%)

    95,7 mln

    1,5 tys(41.9%)

    105,2 mln

    1,6 tys(42.3%)

    112,7 mln

    1,7 tys(37.7%)

    117,5 mln

    1,8 tys(37.9%)

    133,5 mln

    2,1 tys(34%)

    134,8 mln

    2,2 tys(35.5%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    33,9 mln

    507(18.1%)

    33,3 mln

    503(15.4%)

    35,6 mln

    541(15.6%)

    38,5 mln

    590(15.5%)

    44,0 mln

    679(14.7%)

    42,9 mln

    671(13.8%)

    63,3 mln

    1,0 tys(16.1%)

    60,2 mln

    981(15.9%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    5,3 mln

    79,6(2.8%)

    5,3 mln

    79,6(2.4%)

    7,2 mln

    110(3.2%)

    9,5 mln

    145(3.8%)

    26,2 mln

    405(8.8%)

    21,1 mln

    331(6.8%)

    52,9 mln

    839(13.5%)

    44,0 mln

    717(11.6%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    8,4 mln

    126(4.5%)

    8,5 mln

    128(3.9%)

    8,9 mln

    136(3.9%)

    10,4 mln

    159(4.2%)

    9,8 mln

    151(3.3%)

    15,6 mln

    244(5%)

    17,3 mln

    274(4.4%)

    23,0 mln

    375(6.1%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    1,3 mln

    19,5(0.7%)

    1,5 mln

    21,9(0.7%)

    1,4 mln

    20,6(0.6%)

    905,1 tys

    13,9(0.4%)

    2,7 mln

    41,7(0.9%)

    1,7 mln

    26,0(0.5%)

    1,6 mln

    25,2(0.4%)

    20,6 mln

    336(5.4%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    21,9 mln

    327(11.7%)

    48,3 mln

    729(22.3%)

    7,1 mln

    108(3.1%)

    6,8 mln

    105(2.7%)

    6,9 mln

    106(2.3%)

    6,6 mln

    103(2.1%)

    6,3 mln

    99,6(1.6%)

    16,4 mln

    266(4.3%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    6,6 mln

    98,7(3.5%)

    7,3 mln

    110(3.4%)

    6,7 mln

    102(2.9%)

    7,2 mln

    111(2.9%)

    8,3 mln

    128(2.8%)

    7,2 mln

    112(2.3%)

    19,6 mln

    310(5%)

    9,7 mln

    158(2.6%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    8,0 mln

    120(4.3%)

    8,6 mln

    130(4%)

    7,5 mln

    113(3.3%)

    10,3 mln

    158(4.2%)

    10,0 mln

    155(3.4%)

    10,3 mln

    161(3.3%)

    11,7 mln

    186(3%)

    9,3 mln

    152(2.5%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    1,5 mln

    22,7(0.8%)

    1,3 mln

    19,1(0.6%)

    1,3 mln

    19,1(0.6%)

    1,7 mln

    26,4(0.7%)

    5,6 mln

    86,1(1.9%)

    1,5 mln

    23,4(0.5%)

    1,4 mln

    21,5(0.3%)

    5,5 mln

    89,6(1.5%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    3,1 mln

    46,9(1.7%)

    3,4 mln

    51,0(1.6%)

    3,5 mln

    53,2(1.5%)

    3,6 mln

    55,3(1.5%)

    3,3 mln

    51,4(1.1%)

    4,0 mln

    63,0(1.3%)

    4,7 mln

    74,6(1.2%)

    4,6 mln

    74,2(1.2%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    3,0 mln

    45,4(1.6%)

    3,7 mln

    55,3(1.7%)

    2,2 mln

    33,4(1%)

    2,9 mln

    44,6(1.2%)

    4,0 mln

    61,1(1.3%)

    1,5 mln

    23,6(0.5%)

    1,9 mln

    29,6(0.5%)

    3,7 mln

    60,2(1%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    11,9 tys

    0,2(0%)

    2,7 mln

    40,7(1.2%)

    1,4 mln

    21,9(0.6%)

    1,4 mln

    22,0(0.6%)

    1,5 mln

    22,6(0.5%)

    1,6 mln

    24,2(0.5%)

    1,6 mln

    24,6(0.4%)

    1,7 mln

    27,8(0.4%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    3,0 tys

    0,0(0%)

    533,4 tys

    8,0(0.2%)

    144,2 tys

    2,2(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    1,9

    0,0(0%)

    3,7 tys

    0,1(0%)

    1,5 tys

    0,0(0%)

    1,3 mln

    21,8(0.4%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    527,7 tys

    7,9(0.3%)

    465,0 tys

    7,0(0.2%)

    375,0 tys

    5,7(0.2%)

    273,0 tys

    4,2(0.1%)

    219,1 tys

    3,4(0.1%)

    187,9 tys

    2,9(0.1%)

    142,9 tys

    2,3(0%)

    192,4 tys

    3,1(0.1%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    60,0 tys

    0,9(0%)

    60,0 tys

    0,9(0%)

    60,0 tys

    0,9(0%)

    65,0 tys

    1,0(0%)

    79,9 tys

    1,2(0%)

    65,0 tys

    1,0(0%)

    70,0 tys

    1,1(0%)

    88,0 tys

    1,4(0%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    14,8 tys

    0,2(0%)

    16,1 tys

    0,2(0%)

    17,0 tys

    0,3(0%)

    18,1 tys

    0,3(0%)

    21,2 tys

    0,3(0%)

    18,9 tys

    0,3(0%)

    17,3 tys

    0,3(0%)

    18,8 tys

    0,3(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    526,8 tys

    7,9(0.3%)

    65,6 tys

    1,0(0%)

    13,6 tys

    0,2(0%)

    286,1 tys

    4,4(0.1%)

    351,8 tys

    5,4(0.1%)

    312,7 tys

    4,9(0.1%)

    12,7 tys

    0,2(0%)

    12,4 tys

    0,2(0%)

    Ogrody botaniczne i zoologiczne

    [Dział 925]

    79,3 tys

    1,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pabianice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 11 660 mieszkańców Pabianic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 735 kobiet oraz 5 922 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 14,0% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,0% mieszkańców Pabianic, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Pabianic mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pabianicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,7%) oraz średnie zawodowe (17,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (21,8%).

    W roku 2021 w Pabianicach mieściło się 21 przedszkoli, w których do 111 oddziałów uczęszczało 2 413 dzieci (1 173 dziewczynki oraz 1 240 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pabianicach mieściło się 14 przedszkoli, w których do 77 oddziałów uczęszczało 1 770 dzieci (844 dziewczynki oraz 926 chłopców). Dostępne były 1 752 miejsca.

    18,4% mieszkańców Pabianic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 094 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

    Placówkę ma 14 szkół podstawowych, w których w 231 oddziałach uczyło się 4 421 uczniów (2 189 kobiet oraz 2 232 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pabianicach placówkę miało 9 szkół podstawowych, w których w 144 oddziałach uczyło się 3 382 uczniów (1 644 kobiety oraz 1 738 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,55.

    W Pabianicach znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 318 uczniów (840 kobiet oraz 478 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 319 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pabianicach placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 475 uczniów (766 kobiet oraz 709 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 458 absolwentów.

    W Pabianicach znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 300 uczniów (90 kobiet oraz 210 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,3 uczniów. 21,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,6% mieszkańców Pabianic w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 22,6% mężczyzn).

  • 24,1% Wykształcenie wyższe
  • Tutaj
    24,1%
    łódzkie
    23,4%
    Cały kraj
    25,2%
  • 27,7% Kobiety
    (wyższe)
  • 19,8% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
  • Miasto
    37,4%
    Województwo
    36,4%
    Kraj
    35,2%
  • 37,3% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 37,5% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 3,6% Wykształcenie policealne
  • Miasto
    3,6%
    Województwo
    3,3%
    Polska
    3,3%
  • 4,6% Kobiety
    (policealne)
  • 2,5% Mężczyźni
    (policealne)
  • 14,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Pabianice
    14,0%
    Województwo
    12,9%
    Polska
    11,9%
  • 15,4% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 12,4% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Pabianice
    19,8%
    łódzkie
    20,1%
    Cały kraj
    20,0%
  • 17,3% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 22,7% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 18,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Pabianice
    18,0%
    łódzkie
    20,1%
    Polska
    21,2%
  • 14,8% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 21,8% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
  • Pabianice
    2,8%
    Województwo
    2,9%
    Cały kraj
    3,0%
  • 2,1% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 3,6% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Miasto
    14,6%
    woj. łódzkie
    14,2%
    Cały kraj
    12,3%
  • 15,0% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 14,2% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Miasto
    3,1%
    Województwo
    3,0%
    Cała Polska
    3,1%
  • 3,1% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 3,1% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 1094 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Pabianice
    1 094,0
    Województwo
    895,0
    Polska
    883,0
  • 0,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
    (rok 2018)
  • Pabianice
    0,67
    Województwo
    0,90
    Polska
    0,89
  •  
  • 21Przedszkola
  • 0 Przedszkola specjalne
  • 111 Oddziały
  • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
  • 2 474 Miejsca
    (rok 2018)
  • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
    (rok 2018)
  • Wykres - Przedszkola (Pabianice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 2 413 Dzieci
  • 1 173 Dziewczynki
    (Dzieci)
  • 1 240 Chłopcy
    (Dzieci)
  • 48,6%
    51,4%
  • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
  • 64 2 lata i mniej
  • 64
  • 556 3 lata
  • 556
  • 572 4 lata
  • 572
  • 583 5 lata
  • 583
  • 610 6 lat
  • 610
  • 28 7 lat i więcej
  • 28
  • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
  • 35 2 lata i mniej
  • 35
  • 264 3 lata
  • 264
  • 284 4 lata
  • 284
  • 288 5 lata
  • 288
  • 292 6 lat
  • 292
  • 10 7 lat i więcej
  • 10
  • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
  • 29 2 lata i mniej
  • 29
  • 292 3 lata
  • 292
  • 288 4 lata
  • 288
  • 295 5 lata
  • 295
  • 318 6 lat
  • 318
  • 18 7 lat i więcej
  • 18
  •  
  • 210,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 210,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pabianicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pabianicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Miejskie nr 4 (Miś Uszatek)
    Publiczne
    42 215-01-70
    42 215-01-70
    ul. Żytnia 13/17
    95-200 Pabianice
    1228428
    Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pabianicach
    Publiczne
    42 215-95-77
    42 215-95-77
    ul. Mokra 19/23
    95-200 Pabianice
    1026827
    Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
    Publiczne
    42 215-26-62
    42 215-45-50
    ul. Świętego Jana 28
    95-200 Pabianice
    919531
    Przedszkole Miejskie nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
    Publiczne
    42 215-95-11
    ul. Bugaj 58
    95-200 Pabianice
    816328
    Przedszkole Miejskie nr 14
    Publiczne
    42 215-67-71
    42 227-33-42
    ul. Odrodzenia 10
    95-200 Pabianice
    512313
    Przedszkole Miejskie nr 2
    Publiczne
    42 215-10-79
    42 215-10-79
    ul. Cicha 26
    95-200 Pabianice
    511711
    Przedszkole Miejskie nr 15
    Publiczne
    42 214-51-36
    42 214-51-36
    ul. ul. Piotra Skargi 75
    95-200 Pabianice
    410211
    Przedszkole Miejskie nr 12
    Publiczne
    42 214-90-88
    42 227-45-46
    ul. Śniadeckiego 6a
    95-200 Pabianice
    410012
    Przedszkole Miejskie nr 3
    Publiczne
    42 214-58-08
    ul. Moniuszki 163
    95-200 Pabianice
    410011
    Przedszkole Miejskie nr 6
    Publiczne
    42 215-41-10
    42 215-41-10
    ul. Warszawska 53
    95-200 Pabianice
    49911
    Przedszkole Miejskie nr 5
    Publiczne
    42 215-26-18
    42 215-45-84
    ul. Zamkowa 48
    95-200 Pabianice
    49811
    Przedszkole Nr 10 im. Jana Pawła II Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
    Publiczne
    42 215-40-11
    42 215-40-11
    ul. Warszawska 36a
    95-200 Pabianice
    49810
    PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8
    Publiczne
    42 215-27-41
    ul. ŚW. JANA 43
    95-200 Pabianice
    3726
    DOMINO
    Niepubliczny
    51 577-83-15
    ul. św. Jana 48
    95-200 Pabianice
    ---
    KŁAPCIATEK
    Niepubliczny
    66 515-58-51
    ul. GROTA ROWECKIEGO 3
    95-200 Pabianice
    ---
  • Szkoły podstawowe w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Pabianice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 13Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 214 Oddziały
  • 4 371 Uczniowie
  • 2 173 Kobiety
    (uczniowie)
  • 2 198 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 49,7%
    50,3%
  • 504 Uczniowie w 1 klasie
  • 247 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 257 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 473 Absolwenci
  • 224 Kobiety
    (absolwenci)
  • 249 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
  • 17 Oddziały
  • 50 Uczniowie
  • 16 Kobiety
    (uczniowie)
  • 34 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 32,0%
    68,0%
  • 2 Uczniowie w 1 klasie
  • 0 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 2 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 5 Absolwenci
  • 3 Kobiety
    (absolwenci)
  • 2 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Pabianice
    19,1
    Województwo
    16,5
    Polska
    16,7
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 19,1 Szkoły podstawowe ogółem
  • 19,1
  • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 19,1
  • 20,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 20,4
  • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
  • 2,9
  •  
  • 318,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 268,4 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 50,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 21,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
  • 19,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,8 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • 99,55 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    99,55
    woj. łódzkie
    96,76
    Kraj
    95,71
  • 98,67 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Miasto
    98,67
    woj. łódzkie
    95,70
    Cały kraj
    94,63
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pabianice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pabianice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Pabianicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pabianicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa nr 3 (Mikołaj Kopernik)
    Publiczna
    42 215-07-25
    42 226-48-54
    ul. Mokra 28/34
    95-200 Pabianice
    3489365
    Szkoła Podstawowa nr 14 (Stanisław Staszic)
    Publiczna
    42 215-62-53
    42 215-60-10
    ul. OSTATNIA 15A
    95-200 Pabianice
    1945542
    Szkoła Podstawowa nr 17 (Ludwik Waryński)
    Publiczna
    42 213-61-90
    42 227-55-96
    ul. Warszawska 65
    95-200 Pabianice
    1843538
    Szkoła Podstawowa Nr 5 (Grzegorz Piramowicz)
    Publiczna
    42 215-34-95
    42 215-34-95
    ul. Zamkowa 65
    95-200 Pabianice
    1636930
    Szkoła Podstawowa nr 13 im Stefanii Sempołowskiej (Stefania Sempołowska)
    Publiczna
    42 215-89-78
    42 215-89-78
    ul. Jana Pawła II 16
    95-200 Pabianice
    1434727
    Szkoła Podstawowa Nr 1 z Klasami Integracyjnymi (Kazimierz Promyk)
    Publiczna
    42 215-25-35
    42 215-25-35
    ul. Pułaskiego 22/24
    95-200 Pabianice
    1327633
    Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
    Publiczna
    42 215-28-46
    42 215-28-46
    ul. Partyzancka 56A
    95-200 Pabianice
    1225430
    Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi (Jadwiga Wajsówna)
    Publiczna
    42 215-41-64
    42 215-52-88
    ul. Piotra Skargi 30
    95-200 Pabianice
    1221932
    Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6 (Maria Konopnicka)
    Publiczna
    42 215-72-16
    42 215-24-83
    ul. Pułaskiego 32
    95-200 Pabianice
    534-
  • Szkoły ponadpodstawowe w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pabianice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
  • 48 Oddziały
  • 1 222 Uczniowie
  • 790 Kobiety
    (uczniowie)
  • 432 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 64,6%
    35,4%
  • 341 Uczniowie w 1 klasie
  • 201 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 140 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 275 Absolwenci
  • 172 Kobiety
    (absolwenci)
  • 103 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
  • 4 Oddziały
  • 96 Uczniowie
  • 50 Kobiety
    (uczniowie)
  • 46 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 52,1%
    47,9%
  • 44 Absolwenci
  • 22 Kobiety
    (absolwenci)
  • 22 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • Tutaj
    25,3
    woj. łódzkie
    26,0
    Cały kraj
    26,3
  •  
  • 79,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
  • 50,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 28,8 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
  • 0,6 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pabianice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 104 Uczniowie w 1 klasie
  • 26 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 78 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  •  
  • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
  • 4 Oddziały
  • 37 Uczniowie
  • 14 Kobiety
    (uczniowie)
  • 23 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 37,8%
    62,2%
  • 13 Uczniowie w 1 klasie
  • 7 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 6 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  •  
  • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
  • Tutaj
    21,4
    łódzkie
    19,3
    Cały kraj
    19,6
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
  • 21,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
  • 21,4
  • 26,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
  • 26,3
  • 9,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
  • 9,3
  •  
  •  
  • Lista szkół ponadpodstawowych w Pabianicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pabianicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Technikum
    Publiczne
    42 215-51-89
    42 215-51-89
    ul. Św. Jana 27
    95-200 Pabianice
    20439-
    I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego (Jędrzej Śniadecki)
    Publiczne
    42 214-91-11
    42 214-91-11
    ul. Moniuszki 132
    95-200 Pabianice
    1943834
    II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach (Królowa Jadwiga)
    Publiczne
    42 215-22-45
    42 215-22-45
    ul. Pułaskiego 29
    95-200 Pabianice
    1738934
    Technikum (im. Legionistów Miasta Pabianic)
    Publiczne
    42 215-43-39
    42 215-43-39
    ul. Gdańska 5
    95-200 Pabianice
    17379-
    Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pabianicach
    Publiczna
    42 215-55-39
    42 215-55-39
    ul. Grobelna 6
    95-200 Pabianice
    -282-
    Technikum 4-letnie
    Publiczne
    42 215-41-73
    42 215-41-73
    ul. Piotra Skargi 21
    95-200 Pabianice
    9200-
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa
    Publiczna
    42 215-41-73
    42 215-41-73
    ul. Piotra Skargi 21
    95-200 Pabianice
    6132-
    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (im.Legionistów Miasta Pabianic)
    Publiczne
    42 215-43-39
    42 215-43-39
    ul. Gdańska 5
    95-200 Pabianice
    4110-
    Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Pabianicach
    Publiczna
    42 215-55-39
    42 215-55-39
    ul. Grobelna 6
    95-200 Pabianice
    -91-
    Szkoła Policealna (im. Legionistów Miasta Pabianic)
    Publiczna
    42 215-43-39
    42 215-43-39
    ul. Gdańska 5
    95-200 Pabianice
    376-
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa
    Publiczna
    42 215-51-89
    42 215-51-89
    ul. Św. Jana 27
    95-200 Pabianice
    259-
    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    Publiczne
    42 215-51-89
    42 215-51-89
    ul. świętego Jana 27
    95-200 Pabianice
    253-
    Szkoła Policealna
    Publiczna
    42 215-51-89
    ul. św.Jana 27
    95-200 Pabianice
    248-
    Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych (Jan Kiliński)
    Publiczne
    42 215-41-73
    ul. Piotra Skargi 21
    95-200 Pabianice
    242-
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, z Chorobami Przewlekłymi i Niepełnosprawnością Ruchową
    Publiczna
    42 215-72-16
    42 215-24-83
    ul. Traugutta 31
    95-200 Pabianice
    334-
  • Edukacyjne grupy wieku w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

    (Dane powiatowe)
  • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 18,0% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 18,7% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 28,6% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 28,2% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 15,1% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 14,2% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 15,9% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 16,2% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 22,6% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 22,5% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 22,6% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pabianice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pabianice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pabianice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pabianice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Baza noclegowa w Pabianicach

  • Według danych GUS z 2022 roku w Pabianicach znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★★, 1 ★★★, 3 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

    Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
    • pokoje gościnne: 1


    Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
    • pochylnia wjazdowa: 3
    • drzwi automatycznie otwierane: 1
    • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
    • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


    Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
    • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 975)
    • z nagłośnieniem: 3
    • z projektorem multimedialnym: 4
    • z zestawem do wideokonferencji: 2
    • z obsługą techniczną: 3
    • z ekranem: 4
    • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
    • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
    • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pabianicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Pabianicach
    (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pabianicach: 4 (publiczne: 1, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pabianicach 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 534 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 248 (uczestnicy: 16 559)
    • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 38)
    • wystawy: 18 (uczestnicy: 1 930)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 23 (uczestnicy: 835)
    • koncerty: 47 (uczestnicy: 2 634)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 107 (uczestnicy: 4 648)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 80)
    • konkursy: 4 (uczestnicy: 61)
    • pokazy teatralne: 36 (uczestnicy: 5 725)
    • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)
    • warsztaty: 6 (uczestnicy: 145)
    • inne: 2 (uczestnicy: 263)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 25 (członkowie: 956)
    • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 43)
    • muzyczne: 5 (członkowie: 56)
    • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 19)
    • teatralne: 1 (członkowie: 9)
    • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 200)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 545)
    • inne: 4 (członkowie: 84)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
    • ogółem: 4 (absolwenci: 38)
    • języków obcych: 4 (absolwenci: 38)


    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • fotograficzne: 2
    • filmowe: 1
    • plastyczne: 3
    • muzyczne: 3
    • studia telewizyjne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 31 (członkowie: 495)
    • teatralne: 7 (członkowie: 76)
    • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 149)
    • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 83)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)
    • taneczne: 5 (członkowie: 145)
    • inne: 2 (członkowie: 34)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2022 w Pabianicach działały 2 kina posiadające 6 sal z 974 miejscami na widowni. Odbyły się 7 832 seanse, na które przyszło 137 728 widzów, w tym 2 058 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 42 245 widzów.

    Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Według danych z 2022 w Pabianicach działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 6 764 zwiedzających, co daje 1 095 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

    Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Według danych z 2022 w Pabianicach działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 157 988 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 162 120 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 50
    • dostępne dla czytelników: 29
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 22
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5
    Według danych z 2022 w Pabianicach działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 49 802 wolumeny w tym ziobry specjalne: 399. Odnotowano 322 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

    Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 54 216 wolumenów. Odnotowano 1 376 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

    Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
    • dostępne dla czytelników: 5
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
    Według danych z 2016 w Pabianicach działało 17 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 431 członków. Zarejestrowano 1 714 ćwiczących (mężczyźni: 1 403, kobiety: 311, chłopcy do lat 18: 765, dziewczęta do lat 18: 215). Aktywnych było 29 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (37), instruktora sportowego (35) oraz inne osoby (8).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Pabianicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Pabianicach
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pabianic znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Pabianicach
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zamkowa 21)dnia 1946-10-12, wykaz dokumentów: 368-IV-30 z 1946-10-12; 637 z 1967-08-29
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zamkowa 23)dnia 1946-10-12, wykaz dokumentów: 368-IV-31 z 1946-10-12; 638 z 1967-08-29
    • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Świętego Jana 20)dnia 1946-10-12, wykaz dokumentów: 66-IV-14 z 1946-10-12; Kl.III-52/8/61 z 1961-01-02; 47 z 1967-08-29
    • Kościół z 1583 - 1588 (ul. Plac Stary Rynek 22)dnia 1948-03-23, wykaz dokumentów: 62-IV-10 z 1948-03-23; 44 z 1967-08-29
    • Dwór z 2. poł. XVI w. (ul. Plac Stary Rynek 1)dnia 1948-03-23, wykaz dokumentów: 65-IV-13 z 1948-03-23; Kl.III-52/7/61 z 1961-01-02; 46 z 1967-08-29
    • Kościół z 1827 - 1831 (ul. Zamkowa 8)dnia 1960-12-28, wykaz dokumentów: 64-IV-12 z 1960-12-28; 45 z 1967-08-29
    • Inny budynek mieszkalny z 1885 r. (ul. ks. Piotra Skargi 78)dnia 1977-07-15, wykaz dokumentów: A/209 z 1977-07-15; A/209 z 1986-11-24
    • Budynek administracyjny z 1865 r. (ul. Zamkowa 3)dnia 1980-09-16, wykaz dokumentów: 269 z 1980-09-16; brak numeru z 2006-07-03
    • Tkalnia z 1887 r. (ul. Zamkowa 4)dnia 1980-09-16, wykaz dokumentów: 269 z 1980-09-16; brak numeru z 2006-07-03
    • Pałac z 1883 r. (ul. Zamkowa 5)dnia 1980-09-16, wykaz dokumentów: 269 z 1980-09-16; brak numeru z 2006-07-03
    • Zespół - fabryka z 1880 - 1890dnia 1980-09-16, wykaz dokumentów: 269 z 1980-09-16; brak numeru z 2006-07-03
    • Pałac z 1880 - 1890 (ul. Zamkowa 26)dnia 1980-09-16, wykaz dokumentów: 270 z 1980-09-16
    • Cmentarz żydowski z 1838 - 1847dnia 1995-12-18, wykaz dokumentów: A/363 z 1995-12-18
    • Willa z 1905 r. (ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 14)dnia 1996-12-10, wykaz dokumentów: A/369 z 1996-12-10
    • Ogród z 1905 r.dnia 1996-12-10, wykaz dokumentów: A/369 z 1996-12-10
    • Kaplica z 1913 r. (ul. Ewangelicka 2/4)dnia 1998-12-16, wykaz dokumentów: A/375 z 1998-12-16
    • Inny budynek mieszkalny z 1893 r. (ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 12A)dnia 2000-11-28, wykaz dokumentów: A/2 z 2000-11-28
  • Formy ochrony przyrody w Pabianicach
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pabianic znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pabianicach
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-02-15, Opis granicy: cmentarz ewangelicko- augsburski ul. A. Czerwonej
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-02-15, Opis granicy: cmentarz ewangelicko- augsburski ul. A. Czerwonej
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-02-15, Opis granicy: cmentarz ewangelicko- augsburski ul. A. Czerwonej
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-31, Opis granicy: Parafia rzymsko-katolicka Św. Floriana ul. Warszawska 34
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-31, Opis granicy: Parafia rzymsko-katolicka Św. Floriana ul. Warszawska 34
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-31, Opis granicy: Parafia rzymsko-katolicka Św. Floriana ul. Warszawska 34
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-31, Opis granicy: Park im. J. Słowackiego dz. Nr 193/4 (P-9)
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-31, Opis granicy: park im. J. Słowackiego dz. Nr 216 (P-9)
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-31, Opis granicy: park im. J. Słowackiego dz. Nr 216 (P-9)
    • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Szpaler 47 Dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 2005-09-28, Opis granicy: ul. Zagajnikowa począwszy od ul. Jana Pawła II do zabudowań gospodarczych Szpitala Miejskiego
    • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Aleja dębowa obecnie składająca się z 63 szt. drzew - 52 szt. dębów szypułkowych 11 szt. dębów czerwonych wcześniej Aleja dębowa składała się z 64 drzew z czego 52 szt.- dąb szypułkowy 12 szt.- dąb błotny, Data ustanowienia: 2007-03-01, Opis granicy: Pabianickie Centrum Medyczne ul. Jana Pawła II 68 Pabianice

Pabianice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 31 wypadków drogowych w Pabianicach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 33 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 50,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 1,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w Pabianicach znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 112 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 103 licencje na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pabianickiego.

    Powiat pabianicki - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Pabianicach
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 31 Wypadki drogowe
    (rok 2022)
  • 1 Ofiary śmiertelne
    (rok 2022)
  • 33 Ranni
    (rok 2022)
  • 33 Lekko ranni
  • 0 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Pabianicach w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 50,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
  • Tutaj
    50,5
    Województwo
    92,9
    Cały kraj
    56,5
  • 1,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
  • Miasto
    1,6
    łódzkie
    6,9
    Kraj
    5,0
  • 53,79 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
  • Miasto
    53,8
    Województwo
    110,7
    Kraj
    65,5
  • 3,23 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2022)
  • Miasto
    3,2
    woj. łódzkie
    7,4
    Cała Polska
    8,9
  • 106,45 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2022)
  • Pabianice
    106,5
    łódzkie
    119,2
    Kraj
    116,0
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 4 km  Będących pod zarządem gminy
  • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pabianicach w latach 2013 - 2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 3 122,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Miasto
    3 122,2 km
    łódzkie
    624,9 km
    Cała Polska
    624,0 km
  • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Miasto
    1,7 km
    łódzkie
    4,8 km
    Cały kraj
    5,2 km
  • 0 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
  • 103 Liczba licencji na taksówki
  • 112 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Pabianice przechodzi 6 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • S14droga ekspresowa S14( Pabianice - Dobroń - Róża)
    • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
    • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
    • DK 14droga krajowa nr 14(Łowicz - Jamno - Krępa - Domaniewice - Kadzielin - Głowno - Bratoszewice - Stryków - Sosnowiec Dolny - Łódź - Ksawerów - Pabianice)
    • DK 71droga krajowa nr 71(Sosnowiec Dolny - Skotniki - Zgierz - Aleksandrów Łódzki - Konstantynów Łódzki - Porszewice - Świątniki - Górka Pabianicka - Szynkielew - Pabianice - Wola Zaradzyńska - Gospodarz - Rzgów)
    • DW 485droga wojewódzka nr 485( Pabianice - Bychlew - Jadwinin - Pawłówek - Huta Dłutowska - Dłutów - Świerczyna - Wadlew - Drużbice - Kącik - Rasy - Kałduny - Bełchatów)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Pabianice przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek -Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)