Zgierz w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Zgierz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zgierz to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu zgierskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Zgierz.
 • 53 763 Liczba mieszkańców
 • 42,3 km² Powierzchnia
 • 1 270,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 184 m n.p.m Wysokość
 • 1161 Data założenia
 • przed 1318 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 42 Numer kierunkowy
 • EZG Tablice rejestracyjne
 • Przemysław Konrad Staniszewski Prezydent miasta
Identyfikatory
 • 19.406151.8551 Współrzędne GPS
 • 1020031 TERYT (TERC)
 • 0959263 SIMC
Herb miasta Zgierz
Zgierz herb
Flaga miasta Zgierz
Zgierz flaga

Jak Zgierz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zgierz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zgierz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zgierz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
34Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
36Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
60Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
77Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
85Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
86Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
96Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
102Miasta o największej powierzchni w Polsce
129Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
150Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
151Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
176Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
193Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
198Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
203Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
207Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
226Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
229Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
240Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
243Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym

Zgierz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-100Poczta Zgierz 001, ul. Długa 28
95-101Poczta Zgierz 003, ul. Piłsudskiego 57
95-102Poczta Zgierz 004, ul. Parzęczewska 32
95-103Poczta Zgierz 005, ul. Ozorkowska 25A
95-110Poczta Zgierz 002, ul. Kolejowa 2

Zgierz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zgierzu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Zgierzu aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Zgierzu
(42) 270-10-00
(42) 270-10-01
ks. Jerzego Popiełuszki 8
95-100 Zgierz
ZUS Inspektorat w Zgierzu (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Długa 43 (sprawy emerytalne), ul. Chopina 5 (sprawy dochodowe i zasiłkowe)
95-100 Zgierz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu
(42) 719-08-14
ul. Sadowa 6a
95-100 Zgierz
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Lućmierzu
(42) 717-03-65
ul.Główna 18
95-100 Zgierz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu
(42) 714-03-67, (42) 719-08-03
ul. A. Struga 23
95-100 Zgierz
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
(42) 714-55-70
ul. Łąkowa 6/8
95-400 Zgierz
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Zgierz
(42) 714-55-80, 714-55-70
ul. Łąkowa 6/8
95-100 Zgierz
Ochotnicza Straż Pożarna Kania Góra
Kania Góra, ul. Strażacka 17 (42) 717-01-57
95-100 Zgierz
Ochotnicza Straż Pożarna Dzierżązna
Dzierżązna 6 a
95-100 Zgierz
Ochotnicza Straż Pożarna Grotniki
Ustronie 10
95-100 Zgierz
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
(42) 714-22-00, fax. (42) 714-22-80 sekretariat@policja.zgierz.pl
ul. Długa 58/60
95-100 Zgierz
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Zgierzu
(42) 714-03-30
ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
(42) 288-81-00
(42) 718-08-16
ul. Sadowa 6a
95-100 Zgierz
Urząd Miasta Zgierza
(42) 716-28-54
(42) 714-31-14
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz

Zgierz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Zgierz jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 53 763, z czego 53,4% stanowią kobiety, a 46,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zgierza zawarli w 2022 roku 231 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  24,6% mieszkańców Zgierza jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 9,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Zgierz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -421. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,76 na 1000 mieszkańców Zgierza. W 2022 roku urodziło się 357 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 28,1% zgonów w Zgierzu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w Zgierzu były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zgierza przypada 14.34 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 420 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 506 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zgierza -86. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  56,8% mieszkańców Zgierza jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zgierza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 53 763 Liczba mieszkańców
 • 28 729 Kobiety
 • 25 034 Mężczyźni
 • 53,4%
  46,6%
 • 115 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 115 kobiet)
 • 87 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 87 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zgierzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zgierzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zgierzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zgierza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Zgierz
  44,0 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zgierz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zgierza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zgierz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zgierz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zgierz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,6% Kawalerowie/Panny
 • Zgierz
  24,7%
  Województwo
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 28,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,7%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,3%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Zgierz
  9,3%
  Województwo
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 10,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Zgierz
  2,9%
  łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zgierzu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,3
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  łódzkie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 231 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zgierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -421 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -219 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -202 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,76 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,8
  łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zgierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zgierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zgierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zgierzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 357 Urodzenia żywe
 • 178 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 179 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,6
  łódzkie
  7,6
  Cała Polska
  8,1
 • 32,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Zgierz
  32,4
  woj. łódzkie
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 335 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 409 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 335 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 355 Waga 3500g - 3999g
 • 355
 • 483 Waga 3000g - 3499g
 • 483
 • 178 Waga 2500g - 2999g
 • 178
 • 52 Waga 2000g - 2499g
 • 52
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,26
  woj. łódzkie
  1,28
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Zgierz
  0,61
  woj. łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,55
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zgierzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 778 Zgony
 • 397 Kobiety
  (Zgony)
 • 381 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,0%
  49,0%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • Zgierz
  14,3
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  11,9
 • 181,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  181,8
  łódzkie
  183,7
  Cały kraj
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Zgierz
  5,8
  woj. łódzkie
  4,0
  Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgierskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  28,1%
  woj. łódzkie
  29,5%
  Kraj
  36,0%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Zgierz
  23,9%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  23,6%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Zgierz
  7,8%
  łódzkie
  7,9%
  Kraj
  6,7%
 • 187 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,0
  Kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Polska
  70,6
 • 312,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Zgierz
  312,8
  łódzkie
  306,0
  Kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  274,1
  Kraj
  253,9
 • 366,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 386,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 345,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zgierz
  366,8
  łódzkie
  412,1
  Kraj
  426,2
 • 53,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zgierz
  53,6
  łódzkie
  53,5
  Cały kraj
  62,9
 • 39,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Zgierz
  39,0
  Województwo
  38,6
  Polska
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,6
  woj. łódzkie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Zgierz
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 420 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 221 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 199 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 506 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 256 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 250 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -90 Saldo migracji
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -53 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -86 Saldo migracji wewnętrznych
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zgierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zgierz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zgierz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zgierzu oddano do użytku 144 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zgierzu to 24 536 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 454 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  55,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 30,6% na sprzedaż lub wynajem, 13,9% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zgierzu to 4,37 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zgierzu to 109,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,35% mieszkań posiada łazienkę, 82,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 71,36% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zgierskiego.

  Powiat zgierski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 536 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 454,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  454,30
  woj. łódzkie
  445,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  65,20 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,60 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,53 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,53
  łódzkie
  3,68
  Kraj
  3,83
 • 2,20 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,20
  łódzkie
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  woj. łódzkie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 144 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,67
  Województwo
  5,58
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 629 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,37 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,37
  Województwo
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 11,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  11,65
  woj. łódzkie
  21,24
  Cały kraj
  24,56
 • 15 793 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 109,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  109,7 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,29 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,73%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Kraj
  97,75%
 • 95,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Zgierz
  95,32%
  łódzkie
  92,46%
  Polska
  95,18%
 • 93,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,35%
  łódzkie
  89,88%
  Polska
  93,75%
 • 82,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Zgierz
  82,30%
  łódzkie
  82,27%
  Cały kraj
  85,83%
 • 71,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Zgierz
  71,36%
  woj. łódzkie
  46,52%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Zgierz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zgierzu na 1000 mieszkańców pracuje 199osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zgierzu wynosiło w 2023 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zgierzu wynosiło 6 024,38 PLN, co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zgierza 4 031 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 296 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 735.

  8,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Zgierza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,0% w przemyśle i budownictwie, a 25,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 199 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  199,0
  Województwo
  258,0
  Kraj
  259,0
 • 5,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,4% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • Zgierz
  5,2%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zgierzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zgierzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zgierzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 477 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 024 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zgierzu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 031 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 296 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 735 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,0% Przemysł i budownictwo
 • 30,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,4% Pozostałe
 • 37,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zgierzu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 845 Pracujący ogółem
 • 5 835 Kobiety
 • 5 010 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zgierzu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,8% W wieku produkcyjnym
 • 50,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zgierz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zgierz
  76,2
  łódzkie
  72,7
  Polska
  69,0
 • 47,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zgierz
  47,0
  woj. łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 160,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  160,7
  łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zgierz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Zgierzu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 468 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 982 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 457 nowych podmiotów, a 301 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (662) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (411) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 817) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (263) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zgierzu najwięcej (486) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 249) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (62) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (1 551) podmiotów, a 75,1% (4 855) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zgierzu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%) oraz Budownictwo (14.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 468 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 62 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 551 Przemysł i budownictwo
 • 4 855 Pozostała działalność
 • 457 Podmioty nowo zarejestrowane w Zgierzu w 2023 roku
 • 301 Podmioty wyrejestrowane w Zgierzu w 2023 roku
 • 4 982 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 249 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 249
 • 169 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 169
 • 47 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 47
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 6 465 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 465
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 515 Spółki handlowe ogółem
 • 515
 • 40  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 40
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 429  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 429
 • 38    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 486 Spółki cywilne ogółem
 • 486
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 982 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 181 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 181
 • 738 Budownictwo
 • 738
 • 510 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 510
 • 478 Przetwórstwo przemysłowe
 • 478
 • 399 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 399
 • 380 Transport i gospodarka magazynowa
 • 380
 • 308 Pozostała działalność
 • 308
 • 219 Informacja i komunikacja
 • 219
 • 187 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 187
 • 132 Edukacja
 • 132
 • 131 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 131
 • 105 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 105
 • 87 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 87
 • 59 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59
 • 52 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 52
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zgierz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zgierzu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 1 040 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,22 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zgierzu wynosi 71,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zgierza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,45 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 9,88 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,46 (61%), drogowe - 2,52 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zgierza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zgierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 040 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 1 040
 • 620 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 620
 • 242 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 242
 • 137 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 137
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 12
 • 535 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 535
 • 19,22 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Zgierz
  19,22
  woj. łódzkie
  19,38
  Polska
  22,81
 • 11,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Zgierz
  11,45
  woj. łódzkie
  11,45
  Polska
  12,98
 • 4,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,46
  Województwo
  5,35
  Cały kraj
  6,99
 • 2,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,52
  Województwo
  1,94
  Cały kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,23
  woj. łódzkie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 9,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,88
  woj. łódzkie
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zgierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Zgierz
  72%
  Województwo
  65%
  Kraj
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Zgierz
  68%
  łódzkie
  57%
  Kraj
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  61%
  Województwo
  67%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Zgierz
  99%
  woj. łódzkie
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  88%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Zgierz
  54%
  łódzkie
  44%
  Kraj
  51%

Zgierz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zgierza wyniosła w 2022 roku 335,2 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zgierza - 27% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 39,4 mln złotych, czyli 11,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zgierza wyniosła w 2022 roku 306,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.9%). W budżecie Zgierza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (21,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 89,9 złotych na mieszkańca (1,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,2%.
 • Wydatki budżetu w Zgierzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zgierza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zgierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zgierza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  153,5 mln

  2,7 tys(100%)

  190,5 mln

  3,3 tys(100%)

  205,1 mln

  3,6 tys(100%)

  254,6 mln

  4,5 tys(100%)

  257,4 mln

  4,6 tys(100%)

  300,3 mln

  5,4 tys(100%)

  329,2 mln

  6,0 tys(100%)

  335,2 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  51,8 mln

  905(33.7%)

  54,8 mln

  962(28.7%)

  58,2 mln

  1,0 tys(28.4%)

  90,6 mln

  1,6 tys(35.6%)

  79,8 mln

  1,4 tys(31%)

  74,3 mln

  1,3 tys(24.7%)

  81,1 mln

  1,5 tys(24.6%)

  90,5 mln

  1,7 tys(27%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  20,5 mln

  358(13.3%)

  24,2 mln

  426(12.7%)

  24,7 mln

  436(12.1%)

  26,9 mln

  475(10.6%)

  28,7 mln

  510(11.1%)

  39,0 mln

  701(13%)

  54,3 mln

  988(16.5%)

  41,9 mln

  776(12.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,8 mln

  241(9%)

  13,8 mln

  243(7.3%)

  13,9 mln

  245(6.8%)

  17,4 mln

  308(6.8%)

  13,5 mln

  240(5.2%)

  29,4 mln

  528(9.8%)

  32,9 mln

  599(10%)

  31,0 mln

  574(9.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  24,5 mln

  427(15.9%)

  47,9 mln

  841(25.1%)

  12,8 mln

  225(6.2%)

  13,8 mln

  244(5.4%)

  13,1 mln

  233(5.1%)

  16,7 mln

  300(5.6%)

  17,8 mln

  324(5.4%)

  26,3 mln

  486(7.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,8 mln

  241(9%)

  15,2 mln

  267(8%)

  15,9 mln

  280(7.7%)

  16,8 mln

  298(6.6%)

  17,2 mln

  307(6.7%)

  17,3 mln

  310(5.8%)

  19,0 mln

  345(5.8%)

  24,2 mln

  448(7.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  505,5 tys

  8,8(0.3%)

  426,6 tys

  7,5(0.2%)

  318,9 tys

  5,6(0.2%)

  1,5 mln

  26,3(0.6%)

  6,8 mln

  121(2.7%)

  11,5 mln

  207(3.8%)

  18,7 mln

  341(5.7%)

  18,6 mln

  345(5.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,9 mln

  68,8(2.6%)

  6,9 mln

  122(3.6%)

  7,1 mln

  126(3.5%)

  11,6 mln

  205(4.5%)

  9,8 mln

  174(3.8%)

  14,0 mln

  251(4.7%)

  9,1 mln

  165(2.8%)

  16,1 mln

  299(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  57,5(2.1%)

  3,8 mln

  67,0(2%)

  2,8 mln

  48,7(1.3%)

  3,0 mln

  53,7(1.2%)

  3,5 mln

  62,0(1.4%)

  42,0 tys

  0,8(0%)

  62,1 tys

  1,1(0%)

  15,3 mln

  283(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  10,2 mln

  177(6.6%)

  11,7 mln

  205(6.1%)

  11,7 mln

  206(5.7%)

  11,6 mln

  206(4.6%)

  10,1 mln

  180(3.9%)

  10,7 mln

  193(3.6%)

  10,5 mln

  190(3.2%)

  11,3 mln

  209(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,7 mln

  64,9(2.4%)

  4,0 mln

  70,5(2.1%)

  4,2 mln

  73,3(2%)

  4,7 mln

  83,6(1.9%)

  4,6 mln

  81,1(1.8%)

  4,5 mln

  80,5(1.5%)

  5,3 mln

  97,2(1.6%)

  6,8 mln

  125(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  20,9(0.8%)

  1,1 mln

  18,9(0.6%)

  1,0 mln

  17,9(0.5%)

  937,7 tys

  16,6(0.4%)

  888,8 tys

  15,8(0.3%)

  860,4 tys

  15,5(0.3%)

  699,0 tys

  12,7(0.2%)

  3,5 mln

  64,7(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,2 mln

  38,8(1.4%)

  2,4 mln

  41,4(1.2%)

  2,5 mln

  43,2(1.2%)

  3,0 mln

  53,7(1.2%)

  2,6 mln

  45,5(1%)

  3,1 mln

  55,8(1%)

  2,9 mln

  53,0(0.9%)

  3,0 mln

  55,6(0.9%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  926,7 tys

  16,2(0.6%)

  1,4 mln

  24,2(0.7%)

  976,0 tys

  17,2(0.5%)

  1,7 mln

  30,1(0.7%)

  2,2 mln

  39,4(0.9%)

  975,0 tys

  17,5(0.3%)

  1,1 mln

  20,0(0.3%)

  2,9 mln

  54,0(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  19,5(0.7%)

  1,1 mln

  19,0(0.6%)

  1,2 mln

  20,5(0.6%)

  1,9 mln

  34,3(0.8%)

  1,7 mln

  30,6(0.7%)

  1,1 mln

  20,5(0.4%)

  1,1 mln

  20,4(0.3%)

  1,6 mln

  29,7(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,6 mln

  28,3(1.1%)

  1,8 mln

  31,8(1%)

  1,8 mln

  31,9(0.9%)

  1,9 mln

  32,9(0.7%)

  2,1 mln

  36,5(0.8%)

  2,2 mln

  38,8(0.7%)

  2,2 mln

  40,0(0.7%)

  307,6 tys

  5,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  77,4 tys

  1,4(0.1%)

  35,6 tys

  0,6(0%)

  23,9 tys

  0,4(0%)

  21,0 tys

  0,4(0%)

  24,9 tys

  0,4(0%)

  22,7 tys

  0,4(0%)

  19,5 tys

  0,4(0%)

  21,5 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  27,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6 tys

  0,2(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  28,0 tys

  0,5(0%)

  25,7 tys

  0,5(0%)

  18,4 tys

  0,3(0%)

  17,3 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  418,5 tys

  7,3(0.3%)

  49,3 tys

  0,9(0%)

  28,5 tys

  0,5(0%)

  533,7 tys

  9,4(0.2%)

  426,2 tys

  7,6(0.2%)

  352,0 tys

  6,3(0.1%)

  10,9 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  498,2 tys

  8,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  346

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zgierzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zgierza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zgierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zgierza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  159,3 mln

  2,8 tys(100%)

  197,2 mln

  3,5 tys(100%)

  213,3 mln

  3,8 tys(100%)

  252,2 mln

  4,5 tys(100%)

  254,7 mln

  4,5 tys(100%)

  299,0 mln

  5,4 tys(100%)

  315,3 mln

  5,7 tys(100%)

  306,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  71,5 mln

  1,3 tys(44.9%)

  76,4 mln

  1,3 tys(38.7%)

  83,0 mln

  1,5 tys(38.9%)

  91,0 mln

  1,6 tys(36.1%)

  96,7 mln

  1,7 tys(37.9%)

  97,8 mln

  1,8 tys(32.7%)

  108,5 mln

  2,0 tys(34.4%)

  110,3 mln

  2,0 tys(35.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,0 mln

  558(20.1%)

  36,1 mln

  634(18.3%)

  35,5 mln

  626(16.6%)

  36,7 mln

  649(14.5%)

  39,1 mln

  697(15.4%)

  49,1 mln

  881(16.4%)

  55,1 mln

  1,0 tys(17.5%)

  71,7 mln

  1,3 tys(23.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,7 mln

  99,2(3.6%)

  5,9 mln

  104(3%)

  6,3 mln

  111(2.9%)

  7,5 mln

  133(3%)

  8,4 mln

  150(3.3%)

  14,7 mln

  263(4.9%)

  20,6 mln

  374(6.5%)

  21,1 mln

  391(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,0 mln

  140(5%)

  9,0 mln

  159(4.6%)

  10,1 mln

  177(4.7%)

  10,1 mln

  179(4%)

  10,9 mln

  194(4.3%)

  16,1 mln

  289(5.4%)

  15,4 mln

  281(4.9%)

  19,6 mln

  364(6.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  14,7 mln

  257(9.2%)

  15,2 mln

  266(7.7%)

  15,3 mln

  269(7.2%)

  15,1 mln

  268(6%)

  15,5 mln

  275(6.1%)

  17,2 mln

  308(5.7%)

  19,1 mln

  348(6.1%)

  16,2 mln

  300(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,8 mln

  329(11.8%)

  42,6 mln

  749(21.6%)

  6,9 mln

  122(3.2%)

  7,6 mln

  134(3%)

  6,4 mln

  114(2.5%)

  7,2 mln

  129(2.4%)

  7,4 mln

  135(2.4%)

  10,7 mln

  198(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,3 mln

  57,3(2.1%)

  3,3 mln

  57,9(1.7%)

  4,2 mln

  73,4(2%)

  28,7 mln

  508(11.4%)

  9,3 mln

  166(3.7%)

  8,3 mln

  150(2.8%)

  5,8 mln

  105(1.8%)

  4,7 mln

  87,6(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  886,6 tys

  15,5(0.6%)

  3,0 mln

  51,8(1.5%)

  2,5 mln

  44,1(1.2%)

  5,6 mln

  99,4(2.2%)

  2,9 mln

  51,7(1.1%)

  4,8 mln

  85,4(1.6%)

  1,9 mln

  34,8(0.6%)

  3,8 mln

  69,9(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  885,2 tys

  15,5(0.6%)

  806,9 tys

  14,2(0.4%)

  874,7 tys

  15,4(0.4%)

  905,4 tys

  16,0(0.4%)

  824,0 tys

  14,7(0.3%)

  872,5 tys

  15,7(0.3%)

  1,1 mln

  19,9(0.3%)

  2,6 mln

  48,2(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  39,0 tys

  0,7(0%)

  60,2 tys

  1,1(0%)

  50,8 tys

  0,9(0%)

  69,0 tys

  1,2(0%)

  834,8 tys

  14,9(0.3%)

  7,7 mln

  137(2.6%)

  8,2 mln

  149(2.6%)

  2,1 mln

  39,7(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  226,5 tys

  4,0(0.1%)

  394,6 tys

  6,9(0.2%)

  173,8 tys

  3,1(0.1%)

  34,8 tys

  0,6(0%)

  47,5 tys

  0,8(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  1,4 mln

  25,5(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  954,1 tys

  16,7(0.6%)

  975,1 tys

  17,1(0.5%)

  1,0 mln

  18,1(0.5%)

  1,0 mln

  18,3(0.4%)

  1,4 mln

  25,0(0.6%)

  1,1 mln

  20,2(0.4%)

  1,3 mln

  23,6(0.4%)

  1,3 mln

  24,2(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  595

  0,0(0%)

  473,4 tys

  8,4(0.2%)

  920,6 tys

  16,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  23,5(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  108,9 tys

  1,9(0.1%)

  109,9 tys

  1,9(0.1%)

  316,4 tys

  5,6(0.1%)

  164,2 tys

  2,9(0.1%)

  141,4 tys

  2,5(0.1%)

  255,0 tys

  4,6(0.1%)

  197,0 tys

  3,6(0.1%)

  147,0 tys

  2,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  166,7 tys

  2,9(0.1%)

  125,1 tys

  2,2(0.1%)

  127,9 tys

  2,3(0.1%)

  192,0 tys

  3,4(0.1%)

  136,6 tys

  2,4(0.1%)

  72,1 tys

  1,3(0%)

  149,7 tys

  2,7(0%)

  141,9 tys

  2,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  427,7 tys

  7,5(0.3%)

  433,8 tys

  7,6(0.2%)

  360,7 tys

  6,4(0.2%)

  286,7 tys

  5,1(0.1%)

  248,1 tys

  4,4(0.1%)

  188,7 tys

  3,4(0.1%)

  146,2 tys

  2,7(0%)

  125,9 tys

  2,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  20,8(0.7%)

  2,8 mln

  49,3(1.4%)

  2,0 mln

  35,5(0.9%)

  1,5 mln

  27,2(0.6%)

  2,1 mln

  36,6(0.8%)

  19,4 tys

  0,3(0%)

  15,6 tys

  0,3(0%)

  19,1 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  418,5 tys

  7,3(0.3%)

  49,3 tys

  0,9(0%)

  28,5 tys

  0,5(0%)

  533,7 tys

  9,4(0.2%)

  426,2 tys

  7,6(0.2%)

  352,0 tys

  6,3(0.1%)

  10,9 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zgierz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 141 mieszkańców Zgierza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 470 kobiet oraz 5 663 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,8% mieszkańców Zgierza, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Zgierza mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zgierzu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,7%) oraz średnie zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,4%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w Zgierzu mieściło się 20 przedszkoli, w których do 93 oddziałów uczęszczało 1 755 dzieci (857 dziewczynek oraz 898 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zgierzu mieściło się 12 przedszkoli, w których do 53 oddziałów uczęszczało 1 294 dzieci (635 dziewczynek oraz 659 chłopców). Dostępnych było 1 308 miejsc.

  18,4% mieszkańców Zgierza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 023 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 12 szkół podstawowych, w których w 239 oddziałach uczyło się 4 245 uczniów (2 029 kobiet oraz 2 216 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zgierzu placówkę miało 10 szkół podstawowych, w których w 129 oddziałach uczyło się 2 978 uczniów (1 413 kobiet oraz 1 565 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,06.

  W Zgierzu znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 134 uczniów (670 kobiet oraz 464 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 243 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zgierzu placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 51 oddziałach uczyło się 1 333 uczniów (755 kobiet oraz 578 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 371 absolwentów.

  W Zgierzu znajdują się 2 Technika, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 085 uczniów (449 kobiet oraz 636 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 139 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zgierzu placówkę miały 2 Technika, w których w 23 oddziałach uczyło się 573 uczniów (227 kobiet oraz 346 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 98 absolwentów.

  W Zgierzu znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 293 uczniów (101 kobiet oraz 192 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,7 uczniów. 19,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Zgierza w wieku potencjalnej nauki (21,1% kobiet i 21,4% mężczyzn).

 • 23,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  23,8%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 27,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Zgierz
  37,0%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,2%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Zgierz
  20,0%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Zgierz
  18,8%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Zgierz
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Zgierz
  14,0%
  łódzkie
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 14,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1023 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 023,0
  Województwo
  934,0
  Kraj
  927,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Zgierz
  0,84
  łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 20Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 93 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 7 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 728 Miejsca
  (rok 2018)
 • 20 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zgierz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 755 Dzieci
 • 857 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 898 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 395 3 lata
 • 395
 • 464 4 lata
 • 464
 • 438 5 lata
 • 438
 • 417 6 lat
 • 417
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 182 3 lata
 • 182
 • 224 4 lata
 • 224
 • 213 5 lata
 • 213
 • 216 6 lat
 • 216
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 213 3 lata
 • 213
 • 240 4 lata
 • 240
 • 225 5 lata
 • 225
 • 201 6 lat
 • 201
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 237 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 135,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 134,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 13,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 17,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zgierzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zgierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole nr 13 im. Bajkowe Przedszkole (Bajkowe Przedszkole)
  Publiczne
  42 716-25-73
  42 716-25-73
  ul. Słowackiego 8
  95-100 Zgierz
  818718
  Miejskie Przedszkole nr 2
  Publiczne
  42 716-52-61
  42 716-52-61
  ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6
  95-100 Zgierz
  615314
  Miejskie Przedszkole Nr 6
  Publiczne
  42 716-20-35
  42 716-20-35
  ul. Gałczyńskiego 38
  95-100 Zgierz
  615316
  Miejskie Przedszkole nr 7
  Publiczne
  42 716-23-87
  42 716-23-87
  ul. DŁUGA 62
  95-100 Zgierz
  615116
  Miejskie Przedszkole Nr 12
  Publiczne
  42 716-52-54
  42 716-17-12
  ul. K.I.Gałczyńskiego 30
  95-100 Zgierz
  615013
  Miejskie Przedszkole Nr 9 "Słoneczny Dom"
  Publiczne
  42 716-57-49
  42 716-57-49
  ul. Stanisława Dubois 10
  95-100 Zgierz
  41078
  Miejskie Przedszkole Nr 10
  Publiczne
  42 716-42-08
  42 716-42-08
  ul. Ossowskiego 26
  95-100 Zgierz
  41009
  Miejskie Przedszkole nr 15
  Publiczne
  42 716-53-76
  42 716-53-76
  ul. Boya-Żeleńskiego 10
  95-100 Zgierz
  410010
  Miejskie Przedszkole Nr 3 - integracyjne z oddziałami specjalnymi
  Publiczne
  42 716-26-72
  42 716-26-72
  ul. Mielczarskiego 26
  95-100 Zgierz
  59517
  Miejskie Przedszkole nr 14
  Publiczne
  42 716-51-28
  42 716-51-28
  ul. Boya-Żeleńskiego 17
  95-100 Zgierz
  3759
  Miejskie Przedszkole Nr 8
  Publiczne
  42 716-28-39
  42 716-17-33
  ul. Łódzka 86
  95-100 Zgierz
  3758
  Akademia Malucha "Wesoły Skrzat"
  Niepubliczny
  60 115-88-57
  ul. ŻYTNIA 18
  95-100 Zgierz
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kurczaczek"
  Niepubliczny
  ul. Andrzeja Struga 13-21
  95-100 Zgierz
  ---
  Punkt Przedszkolny "Bąbel'' Joanna Woźniak
  Niepubliczny
  51 007-28-42
  ul. Kasprowicza 60
  95-100 Zgierz
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Bim Bam Bom
  Niepubliczne
  51 787-04-82
  ul. Parzęczewska 8
  95-100 Zgierz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zgierz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 209 Oddziały
 • 4 162 Uczniowie
 • 1 998 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 164 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 576 Uczniowie w 1 klasie
 • 282 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 294 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 684 Absolwenci
 • 362 Kobiety
  (absolwenci)
 • 322 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 30 Oddziały
 • 83 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,3%
  62,7%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Zgierz
  17,8
  woj. łódzkie
  16,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,8
 • 17,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,8
 • 19,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,9
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 312,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 258,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 26,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 98,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Zgierz
  98,06
  Województwo
  97,10
  Cały kraj
  95,96
 • 96,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Zgierz
  96,67
  łódzkie
  95,87
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zgierz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zgierz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zgierzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zgierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 12 (Armii Krajowej)
  Publiczna
  42 716-65-47
  42 716-65-47
  ul. Leopolda Staffa 26
  95-100 Zgierz
  2256445
  Szkoła Podstawowa nr 11
  Publiczna
  42 716-30-36
  42 717-19-65
  ul. Dubois 26
  95-100 Zgierz
  2147746
  Szkoła Podstawowa nr 3 (im. Dąbrowszczaków)
  Publiczna
  42 716-41-87
  42 715-02-33
  ul. Szczawińska 2
  95-100 Zgierz
  1842836
  Szkoła Podstawowa Nr 5
  Publiczna
  42 716-20-73
  42 716-20-73
  ul. 1 Maja 63
  95-100 Zgierz
  1742334
  Szkoła Podstawowa nr 4 (im.Jana Niepokoja)
  Publiczna
  42 715-44-78
  42 715-44-78
  ul. Łódzka 2
  95-100 Zgierz
  1740636
  Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi
  Publiczna
  42 716-26-50
  42 716-38-91
  ul. Józefa Piłsudskiego 1
  95-100 Zgierz
  2038855
  Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zgierzu
  Publiczna
  42 716-51-29
  42 716-51-29
  ul. T.Boya-Żeleńskiego 4
  95-100 Zgierz
  1333129
  Szkoła Podstawowa nr 10
  Publiczna
  42 716-47-09
  42 716-47-09
  ul. Ozorkowska 68/70
  95-100 Zgierz
  1122821
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Zgierzu
  Publiczna
  42 719-08-61
  42 719-08-61
  ul. Parzęczewska 46
  95-100 Zgierz
  850-
  I Społeczna Szkoła podstawowa TPZ
  Niepubliczna
  42 716-16-68
  42 716-16-68
  ul. Leśmiana 1 budynekB
  95-100 Zgierz
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Zgierz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 1 012 Uczniowie
 • 621 Kobiety
  (uczniowie)
 • 391 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,4%
  38,6%
 • 349 Uczniowie w 1 klasie
 • 213 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 205 Absolwenci
 • 129 Kobiety
  (absolwenci)
 • 76 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 122 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,2%
  59,8%
 • 38 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Zgierz
  24,7
  łódzkie
  26,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 70,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 49,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Zgierz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 085 Uczniowie
 • 449 Kobiety
  (uczniowie)
 • 636 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,4%
  58,6%
 • 315 Uczniowie w 1 klasie
 • 124 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 191 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 139 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 80 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  23,6
  Województwo
  23,9
  Polska
  24,9
 •  
 • 84,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 54,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Zgierz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 118 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,9%
  42,1%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  19,5
  woj. łódzkie
  20,5
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,5
 • 27,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,4
 • 3,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,8
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Zgierz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 239 Uczniowie
 • 188 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 78,7%
  21,3%
 • 159 Uczniowie w 1 klasie
 • 124 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  18,4
  woj. łódzkie
  22,9
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zgierzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zgierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1 w Zgierzu (Jakub Stefan Cezak)
  Publiczne
  42 715-07-44
  42 715-07-34
  ul. Długa 89/91
  95-100 Zgierz
  15384-
  Samorządowe Liceum Ogólnokształcące (Romuald Traugutt)
  Publiczne
  42 717-70-00
  42 717-70-00
  ul. Musierowicza 2
  95-100 Zgierz
  1237833
  I Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  42 719-08-79
  42 719-08-04
  ul. 3 Maja 41
  95-100 Zgierz
  12325-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zgierzu
  Publiczna
  42 716-48-17
  42 716-48-17
  ul. SOKOŁOWSKA 4
  95-100 Zgierz
  -29350
  Technikum Nr 2 w Zgierzu (Jan Pawel II)
  Publiczne
  42 719-08-66
  42 719-08-66
  ul. Pl.Kilińskiego 8
  95-100 Zgierz
  9215-
  Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 2 w Zgierzu (Jan Pawel II)
  Publiczna
  42 719-08-66
  42 719-08-66
  ul. Pl.Kilińskiego 8
  95-100 Zgierz
  6162-
  III Liceum Ogółnokształcące w Zgierzu (Jakub Stefan Cezak)
  Publiczne
  42 715-07-44
  42 715-07-34
  ul. Długa 89/91
  95-100 Zgierz
  371-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zgierzu (Jakub Stefan Cezak)
  Publiczna
  42 715-07-44
  42 715-07-34
  ul. Długa 89/91
  95-100 Zgierz
  370-
  Profesjonalan Szkoła Poilcealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych
  Publiczna
  42 716-24-72
  24 716-24-71
  ul. 3 Maja 46
  95-100 Zgierz
  469-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3 w Zgierzu
  Publiczna
  42 719-08-61
  42 719-08-61
  ul. Parzęczewska 46
  95-100 Zgierz
  531-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zgierzu
  Publiczna
  42 719-08-61
  42 719-08-61
  ul. Parzęczewska 46
  95-100 Zgierz
  325-
  Szkola Policealna nr 2 w Zgierzu (Jan Pawel II)
  Publiczna
  42 719-08-66
  42 719-08-66
  ul. Pl.Kilińskiego 8
  95-100 Zgierz
  223-
  Społeczna Szkoła Muzyczna II st. TPZ
  Niepubliczna
  42 716-48-17
  42 716-48-17
  ul. Sokołowska 4
  95-100 Zgierz
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształące dla Dorosłych Żak w Zgierzu
  Niepubliczne
  42 717-45-20
  42 717-45-20
  ul. Plac Jana Kilińskiego 4/4a
  95-100 Zgierz
  ---
  Szkoła Policealna Nr 1 w Zgierzu (Jakub Stefan Cezak)
  Publiczna
  42 715-07-44
  42 715-07-34
  ul. DŁUGA 89/91
  95-100 Zgierz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zgierz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zgierz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zgierz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zgierz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zgierzu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • hotele: 3
  • inne obiekty hotelowe: 4


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zgierzu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zgierzu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zgierzu: 4 (publiczne: 3, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zgierzu 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 334 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 570 (uczestnicy: 30 530)
  • seanse filmowe: 384 (uczestnicy: 12 534)
  • wystawy: 24 (uczestnicy: 2 395)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 3 280)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 4 055)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 1 170)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 785)
  • pokazy teatralne: 23 (uczestnicy: 1 800)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 750)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 890)
  • warsztaty: 72 (uczestnicy: 2 181)
  • inne: 4 (uczestnicy: 630)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 711)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 296)
  • taneczne: 8 (członkowie: 115)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 12)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 42)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 178)
  • inne: 3 (członkowie: 48)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 178)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 84)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)
  • tańca: 4 (absolwenci: 48)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • politechniczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 273)
  • teatralne: 3 (członkowie: 18)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 6)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 55)
  • taneczne: 12 (członkowie: 144)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Zgierzu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 6 674 zwiedzających, co daje 1 230 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Zgierzu działało 6 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 121 341 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 20 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 146 229 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 39
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Zgierzu działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 37 426 wolumenów w tym ziobry specjalne: 244. Odnotowano 266 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 40 487 wolumenów. Odnotowano 933 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zgierzu działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 285 członków. Zarejestrowano 1 184 ćwiczących (mężczyźni: 890, kobiety: 294, chłopcy do lat 18: 718, dziewczęta do lat 18: 212). Aktywnych było 15 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (22) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zgierzu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zgierzu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zgierza znajduje się 37 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zgierzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Jana Pawła II 3)dnia 1949-10-05, wykaz dokumentów: 501-VII-20 z 1949-10-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1830 r.dnia 1954-12-06, wykaz dokumentów: 610-7-25 z 1954-12-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1828 r. (ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 4)dnia 1954-12-06, wykaz dokumentów: 611-VII-26 z 1954-12-06; 160 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Długa 14)dnia 1954-12-06, wykaz dokumentów: 612-VII-27 z 1954-12-06; 161 z 1967-12-30
  • Kamienica z 1825 r. (ul. Długa 33)dnia 1954-12-06, wykaz dokumentów: 613-VII-28 z 1954-12-06; 162 z 1967-12-30
  • Ulica z XIX w.dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1000 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Jana Kilińskiego 8)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1001 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Jana Kilińskiego 13)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1004 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 16)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1005 z 1967-12-30; brak numeru z 2001-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Stanisława Dubois 4)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1007 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Stanisława Dubois 9)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1008 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 15)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1012 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 17)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1014 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Łęczycka 6)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1016 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Łęczycka 12)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1017 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 8)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1018 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 15)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1019 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Łódzka 5)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1021 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Długa 16)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1022 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Długa 18)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1023 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 7)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 1025 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1830 r. (ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 21)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 159 z 1967-12-30
  • Plac z XIX - XXdnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 998 z 1967-12-30
  • Ulica z 1. poł. XIX w.dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 999 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w.dnia 1972-05-10, wykaz dokumentów: 1103 z 1972-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 1)dnia 1972-05-10, wykaz dokumentów: 1104 z 1972-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. Łęczycka 13)dnia 1972-05-11, wykaz dokumentów: 1105 z 1972-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. 1 Maja 23)dnia 1972-05-11, wykaz dokumentów: 1107 z 1972-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. 1 Maja 25)dnia 1972-05-11, wykaz dokumentów: 1108 z 1972-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. 1 Maja 27)dnia 1972-05-11, wykaz dokumentów: 1109 z 1972-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1830 r. (ul. 1 Maja 37)dnia 1972-05-11, wykaz dokumentów: 1110 z 1972-05-11; 1110 z 1972-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 29)dnia 1972-05-15, wykaz dokumentów: 1111 z 1972-05-15
  • Plebania z 1. poł. XIX w. (ul. Długa 34)dnia 1972-05-15, wykaz dokumentów: 1114 z 1972-05-15; brak numeru z 2000-04-06; brak numeru z 2003-03-19; brak numeru z 2012-08-03; brak numeru z 2013-05-29
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. Długa 45)dnia 1972-05-15, wykaz dokumentów: 1115 z 1972-05-15
  • Kościół z 1910 - 1914 (ul. Plac Jana Pawła II 1)dnia 2010-01-04, wykaz dokumentów: A/87 z 2010-01-04
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Plac Jana Pawła II 1)dnia 2010-01-04, wykaz dokumentów: A/87 z 2010-01-04
  • Schody (data nieznana) (ul. Plac Jana Pawła II 1)dnia 2010-01-04, wykaz dokumentów: A/87 z 2010-01-04
 • Formy ochrony przyrody w Zgierzu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zgierza znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zgierzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bagno (użytek ekologiczny)Cel: ochrona i zachowanie swoistych zespołów przyrodniczych charakterystycznych dla terenów podmokłych i okresowo zalewanych duże znaczenie dla zachowania zasobów genowych i typów środowisk niezbędnych dla zapewnienia ciągłości ekosystemów i różnorodności g, Data ustanowienia: 2001-09-04, Opis granicy: obręb 130 działka nr 246, Powierzchnia: 0.56 ha
  • „Dolina dolnej Wrzącej” - inne (użytek ekologiczny)Cel: ochrona mozaiki ekosystemów łęgów ziołorośli szuwarów i łąk oraz nieuregulowanego koryta cieku mającego znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej doliny rzeki Wrzącej, Data ustanowienia: 2010-09-09, Opis granicy: na obszarze Miasta Łodzi obejmujący części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 202/2 202/3 202/4 202/5 304 305 306 w obrębie B-56 1/1 2/1 3/1 4 33 34/1 35/4 36/1 38/1 40/1 41/1 42/4 42/5 44/1 45/1 46/1 47/1 48/1 49, Powierzchnia: 10.126 ha

Zgierz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 53 wypadków drogowych w Zgierzu odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 65 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 98,1 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 14,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zgierzu znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 81 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 79 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zgierskiego.

  Powiat zgierski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zgierzu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 53 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 65 Ranni
  (rok 2022)
 • 25 Lekko ranni
 • 40 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zgierzu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 98,13 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  98,1
  Województwo
  92,9
  Cały kraj
  56,5
 • 14,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  14,8
  Województwo
  6,9
  Kraj
  5,0
 • 120,34 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  120,3
  Województwo
  110,7
  Cały kraj
  65,5
 • 15,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Zgierz
  15,1
  woj. łódzkie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 122,64 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  122,6
  Województwo
  119,2
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zgierzu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 866,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Zgierz
  1 866,3 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,5 km
  Województwo
  4,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 79 Liczba licencji na taksówki
 • 81 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zgierz przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A2autostrada A2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
  • DK 71droga krajowa nr 71(Sosnowiec Dolny - Skotniki - Zgierz - Aleksandrów Łódzki - Konstantynów Łódzki - Porszewice - Świątniki - Górka Pabianicka - Szynkielew - Pabianice - Wola Zaradzyńska - Gospodarz - Rzgów)
  • DK 91droga krajowa nr 91(Gdańsk - Pruszcz Gdański - Rusocin - Łęgowo - Różyny - Skowarcz - Pszczółki - Kolnik - Miłobądz - Tczew - Czarlin - Wielgłowy - Subkowy - Gręblin - Rudno - Młynik - Lignowy Szlacheckie - Szprudowo - Cierzpice - Gniew - Nicponia - Piaseczno - Jeleń - Rakowiec - Mała Karczma - Stary Młyn - Kolonia Ostrowicka - Półwieś - Pieniążkowo - Bochlin - Nowe - Morgi - Zdrojewo - Kurzajewo - Warlubie - Bzowo - Fletnowo - Dolna Grupa - Górna Grupa - Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Świecie - Głogówko Królewskie - Chełmno - Grubno - Stolno - Jeleniec - Żygląd - Falęcin - Kończewice - Grzywna - Ostaszewo - Łysomice - Toruń - Brzoza - Otłoczyn - Nowy Ciechocinek - Ciechocinek - Michalin - Stary Zbrachlin - Probostowo - Włocławek - Kowal - Dąbrówka - Charchocin - Unisławice - Modlibórz - Kaczawka - Lubień Kujawski - Kamienna - Bzówki - Nowa Wieś - Kajew - Krośniewice - Krzewie - Zalesie - Miłosna - Daszyna - Chrząstówek - Topola Królewska - Łęczyca - Borki - Sierpów - Wróblew - Ozorków - Słowik - Emilia - Zgierz - Łódź - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Longinówka - Janówka - Ignaców - Rozprza - Kęszyn - Białocin - Niechcice - Czerno - Ochocice - Kamieńsk - Gomunice - Kletnia - Blok Dobryszyce - Radomsko - Borki - Lipcze - Kłomnice - Witkowice - Chorzenice - Michałów Rudnicki - Rudniki - Rędziny - Częstochowa)
  • DW 702droga wojewódzka nr 702(Kutno - Wojciechowice Duże - Stefanów - Młogoszyn - Piątek - Krzyszkowice - Gieczno - Rogóźno - Warszyce - Biała - Zgierz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zgierz przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 15Linia kolejowa nr 15: Bednary - Łódź Kaliska [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Bednary - Łowicz Przedmieście - Grudze - Domaniewice - Domaniewice Centrum - Kamień Łowicki - Głowno - Bratoszewice - Stryków - Swędów - Glinnik - Glinnik Wieś - Smardzew -Zgierz - Łódź Radogoszcz Zachód - Łódź Żabieniec - Łódź Kaliska)
  • LK 16Linia kolejowa nr 16: Łódź Widzew - Kutno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Widzew - Łódź Stoki - Łódź Marysin - Łódź Radogoszcz - Łódź Arturówek -Zgierz -Zgierz Jaracza -Zgierz Północny -Zgierz Kontrewers - Grotniki - Chociszew - Ozorków Nowe Miasto - Ozorków - Sierpów - Łęczyca - Gawrony - Witonia - Kutno)