Małogoszcz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Małogoszcz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Małogoszcz to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu jędrzejowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Małogoszcz.
 • 3 372 Liczba mieszkańców
 • 9,7 km² Powierzchnia
 • 348,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1408 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TJE Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Dariusz Piotrowski Burmistrz miasta
Małogoszcz na mapie
Identyfikatory
 • 20.265150.8121 Współrzędne GPS
 • 2602034 TERYT (TERC)
 • 0249343 SIMC
Herb miasta Małogoszcz
Małogoszcz herb
Flaga miasta Małogoszcz
Małogoszcz flaga

Jak Małogoszcz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Małogoszcz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Małogoszcz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Małogoszcz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
106Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
126Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
156Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
227Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
230Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
256Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
258Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
265Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
286Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
291Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
304Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
307Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
319Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
333Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
391Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
405Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
435Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
437Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
446Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
460Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców

Małogoszcz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-366Poczta Małogoszcz

Małogoszcz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Małogoszczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Jędrzejowie (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościelna 10
28-300 Jędrzejów
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
(41) 385-51-35 101
(41) 386-01-50
ul. Jaszowskiego 3a
28-366 Małogoszcz

Małogoszcz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Małogoszcz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 372, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 15,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Małogoszcza zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców Małogoszcza jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Małogoszcz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,85 na 1000 mieszkańców Małogoszcza. W 2022 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 40,0% dziewczynek i 60,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 293 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,8% zgonów w Małogoszczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w Małogoszczu były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Małogoszcza przypada 13.15 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 75 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Małogoszcza -52. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,0% mieszkańców Małogoszcza jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Małogoszcza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 372 Liczba mieszkańców
 • 1 742 Kobiety
 • 1 630 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Małogoszczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Małogoszczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Małogoszczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Małogoszcza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Małogoszcz
  42,7 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Małogoszcz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Małogoszcza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Małogoszcz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Małogoszcz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Małogoszcz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,4%
  Województwo
  55,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,1%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,1%
  woj. świętokrzyskie
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Małogoszczu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,6
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,3
  Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Małogoszczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,85 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,9
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Małogoszczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Małogoszczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Małogoszczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Małogoszczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,0%
  60,0%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,3
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Cała Polska
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Małogoszcz
  33,3
  Województwo
  31,9
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 293 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 220 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 360 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 293 g
  Województwo
  3 328 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 170 Waga 3500g - 3999g
 • 170
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Cała Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,60
  świętokrzyskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,52
  świętokrzyskie
  0,52
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Małogoszczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 45 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,8%
  62,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Małogoszcz
  13,2
  Województwo
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 192,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  192,3
  Województwo
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,4
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jędrzejowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Małogoszcz
  44,8%
  woj. świętokrzyskie
  38,8%
  Cały kraj
  36,0%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Małogoszcz
  23,1%
  świętokrzyskie
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,5
  Cała Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  83,1
  Cały kraj
  70,6
 • 322,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  322,8
  woj. świętokrzyskie
  312,9
  Kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Kraj
  253,9
 • 624,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 654,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 594,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Małogoszcz
  624,9
  Województwo
  517,8
  Cała Polska
  426,2
 • 75,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 179,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  75,6
  Województwo
  63,9
  Cały kraj
  62,9
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  31,3
  Województwo
  34,3
  Cały kraj
  33,8
 • 12,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,0
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Małogoszcz
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 75 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -52 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -52 Saldo migracji wewnętrznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Małogoszczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Małogoszcz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Małogoszcz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Małogoszczu oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Małogoszczu to 1 386 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 408 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Małogoszczu to 5,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Małogoszczu to 132,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,72% mieszkań posiada łazienkę, 89,54% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,30% z gazu sieciowego.



  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jędrzejowskiego.

  Powiat jędrzejowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 386 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 407,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Małogoszcz
  407,80
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Małogoszcz
  70,30 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,70 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Małogoszcz
  3,74
  woj. świętokrzyskie
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,45
  woj. świętokrzyskie
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  woj. świętokrzyskie
  0,66
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,06
  Województwo
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 37 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,29
  Województwo
  4,75
  Cała Polska
  3,89
 • 10,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Małogoszcz
  10,89
  świętokrzyskie
  17,76
  Kraj
  24,56
 • 928 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 132,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  132,6 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Małogoszcz
  0,27 m2
  świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,49%
  Województwo
  95,94%
  Cała Polska
  97,75%
 • 96,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,61%
  Województwo
  90,70%
  Cała Polska
  95,18%
 • 93,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Małogoszcz
  93,72%
  woj. świętokrzyskie
  88,22%
  Polska
  93,75%
 • 89,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Małogoszcz
  89,54%
  świętokrzyskie
  82,88%
  Cały kraj
  85,83%
 • 8,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Małogoszcz
  8,30%
  świętokrzyskie
  46,61%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Małogoszcz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Małogoszczu na 1000 mieszkańców pracuje 340osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 41,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Małogoszczu wynosiło w 2023 roku 7,0% (7,0% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Małogoszczu wynosiło 5 829,63 PLN, co odpowiada 86.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Małogoszcza 205 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 318 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 113.

  35,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Małogoszcza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 340 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  340,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Kraj
  259,0
 • 7,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,1% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • Małogoszcz
  7,0%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Małogoszczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Małogoszczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Małogoszczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 351 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 830 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Małogoszczu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 205 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 318 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 113 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,55 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 38,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Małogoszczu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 178 Pracujący ogółem
 • 489 Kobiety
 • 689 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Małogoszczu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,0% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Małogoszcz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  78,6
  świętokrzyskie
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 46,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  46,4
  świętokrzyskie
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 144,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  144,2
  świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Małogoszcz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Małogoszczu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 365 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 265 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (17) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (62) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Małogoszczu najwięcej (23) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (341) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,9% (109) podmiotów, a 68,8% (251) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Małogoszczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.0%) oraz Budownictwo (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 365 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 109 Przemysł i budownictwo
 • 251 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w Małogoszczu w 2023 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Małogoszczu w 2023 roku
 • 265 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 341 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 341
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 364 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 364
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 27 Spółki handlowe ogółem
 • 27
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 23  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 23
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 265 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 69 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 69
 • 56 Budownictwo
 • 56
 • 31 Przetwórstwo przemysłowe
 • 31
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 19 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 19
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Małogoszcz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Małogoszczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 41 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Małogoszczu wynosi 70,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Małogoszcza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,59 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 4,82 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,20 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Małogoszcza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Małogoszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 41
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 12,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Małogoszcz
  12,00
  świętokrzyskie
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 7,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,59
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Cała Polska
  12,98
 • 2,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Małogoszcz
  2,20
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Cała Polska
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,58
  Województwo
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,22
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 4,82 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,82
  Województwo
  8,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Małogoszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Cały kraj
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  58%
  świętokrzyskie
  78%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  83%
  świętokrzyskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Małogoszcz
  45%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Kraj
  51%

Małogoszcz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Małogoszcza wyniosła w 2022 roku 75,4 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Małogoszcza - 36.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.7%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,0 mln złotych, czyli 13,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Małogoszcza wyniosła w 2022 roku 72,5 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). W budżecie Małogoszcza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 863 złotych na mieszkańca (13,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 144 złotych na mieszkańca (2,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,3%.
 • Wydatki budżetu w Małogoszczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Małogoszcza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Małogoszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Małogoszcza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,9 mln

  3,3 tys(100%)

  46,8 mln

  4,0 tys(100%)

  46,6 mln

  4,0 tys(100%)

  50,6 mln

  4,4 tys(100%)

  53,1 mln

  4,6 tys(100%)

  58,8 mln

  5,2 tys(100%)

  67,4 mln

  6,0 tys(100%)

  75,4 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,2 mln

  5,0 tys(50.7%)

  19,6 mln

  5,1 tys(41.9%)

  19,6 mln

  5,1 tys(42%)

  21,6 mln

  5,7 tys(42.6%)

  21,6 mln

  5,8 tys(40.7%)

  21,7 mln

  5,9 tys(36.9%)

  25,1 mln

  7,0 tys(37.2%)

  27,8 mln

  8,2 tys(36.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  601(6.1%)

  1,8 mln

  478(3.9%)

  1,7 mln

  433(3.5%)

  1,9 mln

  506(3.8%)

  1,7 mln

  450(3.2%)

  2,9 mln

  783(4.9%)

  3,8 mln

  1,1 tys(5.6%)

  7,3 mln

  2,1 tys(9.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  94,0 tys

  24,4(0.2%)

  29,1 tys

  7,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 mln

  2,1 tys(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  961(9.8%)

  3,4 mln

  875(7.2%)

  3,8 mln

  1,0 tys(8.2%)

  4,3 mln

  1,1 tys(8.5%)

  4,0 mln

  1,1 tys(7.6%)

  4,4 mln

  1,2 tys(7.5%)

  4,8 mln

  1,3 tys(7.2%)

  5,4 mln

  1,6 tys(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  1,7 tys(17.5%)

  13,7 mln

  3,6 tys(29.2%)

  2,5 mln

  651(5.3%)

  2,7 mln

  707(5.3%)

  2,8 mln

  741(5.2%)

  3,0 mln

  823(5.1%)

  3,1 mln

  872(4.6%)

  4,8 mln

  1,4 tys(6.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  359(3.7%)

  1,3 mln

  350(2.9%)

  1,5 mln

  391(3.2%)

  1,4 mln

  373(2.8%)

  1,4 mln

  374(2.6%)

  1,2 mln

  335(2.1%)

  2,1 mln

  584(3.1%)

  1,7 mln

  501(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  423,1 tys

  110(1.1%)

  620,6 tys

  162(1.3%)

  569,9 tys

  150(1.2%)

  579,4 tys

  154(1.1%)

  645,5 tys

  173(1.2%)

  933,8 tys

  254(1.6%)

  568,4 tys

  158(0.8%)

  789,4 tys

  232(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  367,2 tys

  95,2(1%)

  372,0 tys

  97,1(0.8%)

  371,6 tys

  97,6(0.8%)

  345,3 tys

  91,6(0.7%)

  332,1 tys

  89,1(0.6%)

  218,8 tys

  59,6(0.4%)

  159,6 tys

  44,5(0.2%)

  685,4 tys

  202(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  624,9 tys

  162(1.6%)

  356,5 tys

  93,1(0.8%)

  623,0 tys

  164(1.3%)

  312,8 tys

  83,0(0.6%)

  2,0 mln

  536(3.8%)

  2,3 mln

  618(3.9%)

  908,1 tys

  253(1.3%)

  615,6 tys

  181(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  422,3 tys

  109(1.1%)

  424,6 tys

  111(0.9%)

  435,8 tys

  114(0.9%)

  463,4 tys

  123(0.9%)

  740,5 tys

  199(1.4%)

  600,1 tys

  164(1%)

  541,6 tys

  151(0.8%)

  527,2 tys

  155(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  157,2 tys

  40,8(0.4%)

  73,2 tys

  19,1(0.2%)

  95,4 tys

  25,0(0.2%)

  99,9 tys

  26,5(0.2%)

  58,1 tys

  15,6(0.1%)

  235,8 tys

  64,3(0.4%)

  183,1 tys

  51,0(0.3%)

  522,8 tys

  154(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  478(4.9%)

  4,5 mln

  1,2 tys(9.6%)

  1,2 mln

  323(2.6%)

  2,9 mln

  774(5.8%)

  1,5 mln

  404(2.8%)

  2,0 mln

  539(3.4%)

  902,3 tys

  251(1.3%)

  481,2 tys

  142(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  285,3 tys

  83,9(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  149,0 tys

  38,6(0.4%)

  169,6 tys

  44,3(0.4%)

  268,5 tys

  70,5(0.6%)

  188,1 tys

  49,9(0.4%)

  158,1 tys

  42,4(0.3%)

  126,1 tys

  34,4(0.2%)

  271,6 tys

  75,6(0.4%)

  231,0 tys

  67,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  331,3 tys

  85,9(0.9%)

  359,6 tys

  93,9(0.8%)

  328,5 tys

  86,3(0.7%)

  511,4 tys

  136(1%)

  507,8 tys

  136(1%)

  572,6 tys

  156(1%)

  590,2 tys

  164(0.9%)

  141,7 tys

  41,7(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  56,8 tys

  14,7(0.1%)

  80,3 tys

  21,0(0.2%)

  72,5 tys

  19,0(0.2%)

  51,8 tys

  13,7(0.1%)

  51,4 tys

  13,8(0.1%)

  48,5 tys

  13,2(0.1%)

  3,0 mln

  848(4.5%)

  126,8 tys

  37,3(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  85,8 tys

  22,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  157,5 tys

  42,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  74,4 tys

  19,3(0.2%)

  8,8 tys

  2,3(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  113,4 tys

  30,1(0.2%)

  77,9 tys

  20,9(0.1%)

  77,5 tys

  21,1(0.1%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Małogoszczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Małogoszcza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Małogoszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Małogoszcza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,8 mln

  3,2 tys(100%)

  46,5 mln

  4,0 tys(100%)

  48,4 mln

  4,2 tys(100%)

  49,9 mln

  4,3 tys(100%)

  54,4 mln

  4,7 tys(100%)

  62,5 mln

  5,5 tys(100%)

  72,2 mln

  6,4 tys(100%)

  72,5 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,9 mln

  4,4 tys(44.6%)

  17,0 mln

  4,4 tys(36.6%)

  17,7 mln

  4,7 tys(36.6%)

  17,9 mln

  4,7 tys(35.9%)

  19,6 mln

  5,3 tys(36.1%)

  22,2 mln

  6,1 tys(35.6%)

  23,6 mln

  6,6 tys(32.6%)

  26,8 mln

  7,9 tys(37%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,6 mln

  3,3 tys(33.2%)

  12,7 mln

  3,3 tys(27.4%)

  12,8 mln

  3,4 tys(26.4%)

  13,0 mln

  3,4 tys(26%)

  13,5 mln

  3,6 tys(24.9%)

  15,9 mln

  4,3 tys(25.4%)

  20,5 mln

  5,7 tys(28.4%)

  14,6 mln

  4,3 tys(20.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  84,1 tys

  21,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 mln

  2,1 tys(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  929,9 tys

  241(2.5%)

  895,1 tys

  234(1.9%)

  955,6 tys

  251(2%)

  1,0 mln

  270(2%)

  1,0 mln

  276(1.9%)

  2,0 mln

  551(3.2%)

  2,2 mln

  612(3%)

  5,2 mln

  1,5 tys(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  1,3 tys(13.6%)

  12,1 mln

  3,2 tys(26%)

  978,7 tys

  257(2%)

  1,1 mln

  286(2.2%)

  1,0 mln

  277(1.9%)

  1,3 mln

  367(2.2%)

  1,3 mln

  371(1.8%)

  2,7 mln

  806(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  298(3%)

  1,2 mln

  306(2.5%)

  1,0 mln

  273(2.2%)

  2,7 mln

  718(5.4%)

  1,6 mln

  434(3%)

  1,1 mln

  303(1.8%)

  1,5 mln

  416(2.1%)

  1,5 mln

  451(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  697,8 tys

  205(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  342,2 tys

  88,7(0.9%)

  359,1 tys

  93,7(0.8%)

  358,5 tys

  94,1(0.7%)

  360,6 tys

  95,7(0.7%)

  458,4 tys

  123(0.8%)

  471,4 tys

  128(0.8%)

  462,0 tys

  129(0.6%)

  512,5 tys

  151(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  217,9 tys

  58,5(0.4%)

  15,0 tys

  4,1(0%)

  500,0 tys

  139(0.7%)

  400,0 tys

  118(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  94,1 tys

  24,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  126,0 tys

  33,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  344,9 tys

  101(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  409

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  21,7 tys

  5,8(0%)

  950

  0,3(0%)

  850

  0,2(0%)

  750

  0,2(0%)

  211,0 tys

  62,1(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  320,6 tys

  83,1(0.8%)

  183,8 tys

  48,0(0.4%)

  799,0 tys

  210(1.6%)

  167,3 tys

  44,4(0.3%)

  152,1 tys

  40,8(0.3%)

  200,7 tys

  54,7(0.3%)

  3,2 mln

  889(4.4%)

  201,6 tys

  59,3(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  106,6 tys

  27,7(0.3%)

  118,0 tys

  30,8(0.3%)

  125,1 tys

  32,8(0.3%)

  259,5 tys

  68,8(0.5%)

  95,0 tys

  25,5(0.2%)

  326,1 tys

  88,9(0.5%)

  180,6 tys

  50,3(0.2%)

  176,2 tys

  51,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  114,9 tys

  29,8(0.3%)

  126,3 tys

  33,0(0.3%)

  105,0 tys

  27,6(0.2%)

  94,8 tys

  25,2(0.2%)

  121,0 tys

  32,5(0.2%)

  113,3 tys

  30,9(0.2%)

  118,4 tys

  33,0(0.2%)

  101,4 tys

  29,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  4,0 tys

  1,1(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  196,8 tys

  53,6(0.3%)

  51,7 tys

  14,4(0.1%)

  28,4 tys

  8,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  74,4 tys

  19,3(0.2%)

  8,8 tys

  2,3(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  113,4 tys

  30,1(0.2%)

  77,9 tys

  20,9(0.1%)

  77,5 tys

  21,1(0.1%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  280

  0,1(0%)

  280

  0,1(0%)

  700

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  700

  0,2(0%)

  22,4 tys

  6,3(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,0 tys

  44,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  30,0 tys

  7,8(0.1%)

  1,7 mln

  453(3.7%)

  131,3 tys

  34,5(0.3%)

  120,0 tys

  31,8(0.2%)

  1,0 mln

  275(1.9%)

  152,8 tys

  41,6(0.2%)

  64,3 tys

  17,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Małogoszcz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 815 mieszkańców Małogoszcza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 383 kobiet oraz 431 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Małogoszcza, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Małogoszcza mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Małogoszczu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz średnie zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,0%) oraz średnie zawodowe (25,5%).

  W roku 2022 w Małogoszczu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 200 dzieci (106 dziewczynek oraz 94 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Małogoszczu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 168 dzieci (86 dziewczynek oraz 82 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  16,8% mieszkańców Małogoszcza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 392 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 408 uczniów (194 kobiety oraz 214 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Małogoszczu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 386 uczniów (188 kobiet oraz 198 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 29,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 147,83.

  W Małogoszczu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 160 uczniów (109 kobiet oraz 51 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Małogoszczu placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 146 uczniów (88 kobiet oraz 58 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 35 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,8% mieszkańców Małogoszcza w wieku potencjalnej nauki (21,2% kobiet i 22,2% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Małogoszcz
  19,6%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Małogoszcz
  34,6%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Małogoszcz
  21,8%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Małogoszcz
  23,4%
  Województwo
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Małogoszcz
  16,0%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1392 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Małogoszcz
  1 392,0
  świętokrzyskie
  893,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,49
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 199 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Małogoszcz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 200 Dzieci
 • 106 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 94 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,0%
  47,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 26 3 lata
 • 26
 • 53 4 lata
 • 53
 • 63 5 lata
 • 63
 • 57 6 lat
 • 57
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 26 4 lata
 • 26
 • 36 5 lata
 • 36
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 27 4 lata
 • 27
 • 27 5 lata
 • 27
 • 30 6 lat
 • 30
 •  
 • 15,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Małogoszczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Małogoszczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PrzedszkolePubliczne w Małogoszczu
  Publiczne
  41 385-54-42
  ul. Słoneczna 18
  28-366 Małogoszcz
  614716
  Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"
  Niepubliczne
  60 351-60-12
  ul. Osiedle 18B
  28-366 Małogoszcz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Małogoszcz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 408 Uczniowie
 • 194 Kobiety
  (uczniowie)
 • 214 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,5%
  52,5%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 103 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,4
  świętokrzyskie
  14,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 36,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 147,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  147,83
  świętokrzyskie
  90,62
  Polska
  95,96
 • 147,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  147,46
  woj. świętokrzyskie
  89,66
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Małogoszcz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Małogoszcz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Małogoszczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Małogoszczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (24 Lutego 1863 Roku)
  Publiczna
  41 385-53-76
  41 385-53-76
  ul. 11 Listopada 14b
  28-366 Małogoszcz
  18367-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Małogoszcz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 160 Uczniowie
 • 109 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,1%
  31,9%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  27,0
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Małogoszczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Małogoszczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (im. Bohaterów Powstania Styczniowego)
  Publiczne
  41 385-53-76
  41 385-53-76
  ul. 11 Listopada 14b
  28-366 Małogoszcz
  6119-
  Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  41 385-53-76
  41 385-53-76
  ul. 11 Listopada 14b
  28-366 Małogoszcz
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  41 385-53-76
  41 385-53-76
  ul. 11 Listopada 14b
  28-366 Małogoszcz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Małogoszcz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Małogoszcz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Małogoszcz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Małogoszcz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Małogoszczu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Małogoszczu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 50)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Małogoszczu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Małogoszczu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Małogoszczu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Małogoszczu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 62 (uczestnicy: 17 422)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 548)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 960)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 12 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 750)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 480)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 1 750)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 354)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 580)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 36)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 16)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 209)
  • teatralne: 3 (członkowie: 34)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 38)
  • taneczne: 3 (członkowie: 80)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Małogoszczu działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Małogoszczu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 710 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 001 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1




  Według danych z 2016 w Małogoszczu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 468 członków. Zarejestrowano 447 ćwiczących (mężczyźni: 334, kobiety: 113, chłopcy do lat 18: 284, dziewczęta do lat 18: 113). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (12) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Małogoszczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Małogoszczu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Małogoszcza znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Małogoszczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1591 - 1595 (ul. Włoszczowska 11)dnia 1967-02-11, wykaz dokumentów: 197 z 1967-02-11; A.112/1-3 z 2008-07-08
  • Plebania z przełomu XVI/XVII w. (ul. Włoszczowska 11)dnia 1967-02-11, wykaz dokumentów: 197 z 1967-02-11; A.112/1-3 z 2008-07-08
  • Dzwonnica z poł. XIX w.dnia 1967-02-11, wykaz dokumentów: 197 z 1967-02-11; A.112/1-3 z 2008-07-08
  • Zespół - kościół z 1591 - 1595 (ul. Włoszczowska 11)dnia 1967-02-11, wykaz dokumentów: 197 z 1967-02-11; A.112/1-3 z 2008-07-08
  • Kościół z końca XVI w.dnia 1967-02-11, wykaz dokumentów: 198 z 1967-02-11; A.113 z 2008-07-08
  • Cmentarz żydowski z 2. poł. XIX w.dnia 1991-01-08, wykaz dokumentów: A.1073 z 1991-01-08; A.114 z 2008-07-08
 • Formy ochrony przyrody w Małogoszczu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Małogoszcza znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Małogoszczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Konecko-Łopuszniański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Charakterystycznymi cechami urozmaiconej pagórkowatej rzeźby są szerokie kopulaste pagóry garby i stoliwa-rozwinięte na wychodniach piaskowców i piaskowcowo-mułowcowo-ilastych skał wieku dolnojurajskiego (lias) a w części wsch. i płd. obszaru także wieku dolnotriasowego (ret). Z kompleksami tych skał związane było historyczne już dziś kopalnictwo syderytowo-lionitowych rud żelaza i przemysł metalurgiczny a współcześnie ważne gospodarczo zbiorniki podziemnych wód pitnych (Konecki i Zagnańsk) zaszeregowane do karegorii chronionych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Zarówno zbocza wzniesień jak i rozdzielające je doliny rzeczne i obniżenia wypełnione są piaszczysto-gliniastymi lodowcowymi i wodno-lodowcowymi osadami czwartorzędowymi. W dolinach rzek występują holoceńskie namuły i mady a często także torfowiska. Obszary te stanowią ważny regionalny wododziałowy węzeł hydrograficzny gdzie biorą początek liczne rzeki zasilane przez często wystepujące tu źródła młaki i wysieki. Położone są tutaj źródła prawobrzegowych dopływów Pilicy:Czarnej Koneckiej Czarnej Włoszczowskiej Nowej Czarnej Czarnej Taraski i Drzewiczki a także stąd wypływają Radomka Kamienna oraz Łośna-lewobrzeżny dopływ Białej Nidy. Na podłożu kwaśnych skał krzemionkowych wykształciły się zwarte kompleksy leśne (Lasy Koneckie Lasy Radoszyckie) oraz mozaikowe krajobrazy leśno-łąkowe i polne. Są to w większości zbiorowiska roślinne prawidłowo wykształcone o charakterze naturalnym odznaczające się wielogatunkowymi drzewostanami w których dominują jodła i sosna z domieszką dębu świerka buka i graba. W pół. i płd.-wsch. części OChK przeważają kwaśne i mineralne siedliska borowe które w zależności od poziomu wód gruntowych porośnięte są przez bory mieszane z jodłą świeże bory sosnowe wilgotne bory sosnowe zbiorowiska mszystego jodłowego i boru bagiennego rozwijające się na terenach płaskich i w zagłębieniach terenu. W płd. części OChK kompleksy leśne o podobnym składzie fitocenotycznym są znacznie bardziej rozczłonkowane i tworza mozaikę ze zbiorowiskami nieleśnymi zwłaszcza łąkami torfowiskami wysokimi i wrzosowiskami. Konecko-Łopuszański OChK jest w skali województwa Kieleckiego szczególnie bogaty w fałnę. Wysoka jest zarówno liczebność populacji zwierząt łownych (łosia jelenia dzika sarny cietrzewia) jak również liczne miejsca lęgowe i ostoje ptactwa w tym takich gatunków rzadkich jak bocian czarny łabądź niemy. Zabytki kultury materialnej związane są na tym obszarze głównie z tradycjami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i obejmują pozostałości licznych w XIX wieku i do tej pory XX wieku kopaliny rudy żelaza a nad rzekami nieliczne już zabytki urządzeń hydrotechnicznych i budownictwa przemysłowego związanego z hutnictwem i przetwórstwem żelaza., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu) K-ŁOChK położony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Północna granica K-ŁOChK biegnie od doliny rz. Czarna Maleniecka na wschód wzdłuż granicy województw świętokrzyskiego i łódzkiego z którą pokrywają się północne granice obrębów: Kołoniec Machory Maleniec oraz Koliszowy gm. Ruda Maleniecka. Od punktu styku granicy województwa z granicami gmin Końskie i Ruda Maleniecka granica skręca w kierunku południowo - wschodnim biegnąc wzdłuż granicy gmin Ruda Maleniecka i Końskie wzdłuż rzeki Wąglanki zgodnie z północnymi granicami obrębów Stary Dziebałtów i Brody. W okolicach Zaborcza dochodzi do granicy m. Końskie wzdłuż której omijając je od południa biegnie do najdalej na wschód wysuniętej części miasta o nazwie Stary Młyn skąd zmieniając kierunek na północno - wschodni pokrywa się z zachodnią i północną granicą obrębu Koczwara a następnie zgodnie z północną granicą obrębu Stara Kuźnica i zachodnią granicą obrębu Baczyna. Tutaj po przecięciu drogi Baczyna - Rogówek dochodzi do granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego i biegnie tą granica generalnie na wschód aż do granicy m. Skarżysko - Kamienna wzdłuż której skręca na południe odchodząc od granicy województw. Biegnąc wzdłuż wschodnich granic obrębów Zagórze i Brzeście granica K-ŁOChK osiąga dolinę Kamiennej w okolicach Wołowa. Tutaj skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic obrębów Brzeście Zagórze Ubyszów Gostków Górki i Płaczków. Następnie granica biegnie zgodnie z południową granicą gminy Stąporków do przysiółka Opcinek i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy obrębów: Odrowąż Świerczów Włochów Gosań i Duraczów południowej i wschodniej granicy obrębu Modrzewina wschodniej granicy obrębów Kamienna Wola i Adamek wschodniej i południowej granicy obrębu Baran fragmentu południowej granicy obrębu Zaborowice południowej granicy obrębów Przełom Zachybie Salata Straszów i Pałęgi aż do Wólki Kłuckiej gdzie osiąga granicę gmin Mniów i Łopuszno. Stąd granica skręca na południe i biegnie zgodnie ze wschodnią granicą gminy Łopuszno aż do północnej granicy obrębu Korczyn w gm. Strawczyn fragmentem której wzdłuż Łososiny oraz północną granicą obrębu Małogoskie skręca na wschód a następnie ostro na południe wzdłuż wschodnich granic obrębów: Małogoskie Łosień i Łubno. Dalej biegnie południową granicą obrębu Łosienek wschodnią południową i zachodnią granicą obrębu Lesica (gdzie osiąga granicę gmin Piekoszów i Łopuszno) fragmentem południowej granicy obrębu: Ruda Zajączkowska do przecięcia się z rzeką Wierna Rzeka (Łososiną) którą blisko 40 m. w dół znów do przecięcia się z południową granicą obrębu Ruda Zajączkowska dalej południowymi granicami obrębów: Ruda Zajączkowska Gnieździska w gm. Łopuszno do granicy z gminą Małogoszcz i dalej wzdłuż linii kolejowej do mostka na prawym bezimiennym dopływie rz. Wiernej Rzeki (Łososiny) gdzie zmienia kierunek na południowy biegnąc w stronę Małogoszcza i kontynuuje się wzdłuż linii kolejowej do Zakrucza. Stąd granica biegnie w kierunku północno-zachodnim generalnie wzdłuż południowej granicy obrębu Zakrucze przecinając obręb Skorków wzdłuż drogi lokalnej a następnie południową granicą obrębu Gnieździska wzdłuż podnóży pasma Przedborsko - Małogoskiego omijając przemysłowe tereny cementowni Małogoszcz i zakładów wydobywczo - przetwórczych w Bukowej. Granica K-ŁOChK biegnie zgodnie z zachodnimi granicami obrębów Mieczyn Jakubów ponownie Mieczyn do przecięcia się z granicą działki nr 488 obrębu Mieczyn następnie wschodnimi granicami działek numer 488 i 429 przecinając działki numer 552 i 522 następnie zachodnią granicą obrębu: Wojciechów do przecięcia się z wschodnią granicą działki numer 12 i wzdłuż tej granicy do północno - wschodniej granicy obrębu Wojciechów następnie wzdłuż niej i zachodnich granic obrębów: Wojciechów Antonielów Jasień Rudniki Mnin Słupia Olszówka Radwanów Kolonia oraz Biały Ług a następnie fragmentem południowej granicy obrębu Szkucin (gm. Ruda Maleniecka). W okolicach miejscowości Budy granica K-ŁOChK osiąga granicę gminy Fałków i biegnie dalej wzdłuż granicy tej gminy generalnie w kierunku północnym aż do doliny rz. Czarnej Malenieckiej i granicy województw świętokrzyskiego i łódzkiego gdzie zamyka się opisywany obszar. Z obrębu K-ŁOChK wyłącza się teren Stąporkowa zgodnie z administracyjnymi granicami tego miasta., Powierzchnia: 98287.0 ha
  • Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 8616.46 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Fragment wychodni skalnej wapieni jurajskich - odługości ok.. 50 m usytuowany na północnym krańcu grzbietu Góry Bocheńskiej (Czubatki). W miejscu tym w obrębie wychodni znajdują się dwie niewielkie jaskinie w formie studni skalnych. Uwaga: odnaleziono, Data ustanowienia: 2003-07-26, Opis granicy: na północnym krańcu grzbietu Góry Bocheńskiej (Czubatki)

Małogoszcz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Małogoszczu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 88,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Małogoszczu znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jędrzejowskiego.

  Powiat jędrzejowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Małogoszczu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Małogoszczu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 88,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  88,3
  Województwo
  55,1
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Małogoszcz
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  5,7
  Kraj
  5,0
 • 205,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  205,9
  świętokrzyskie
  64,6
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  10,3
  Kraj
  8,9
 • 233,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Małogoszcz
  233,3
  Województwo
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Małogoszczu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 136,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  136,9 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Kraj
  633,6 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Małogoszcz
  1,8 km
  Województwo
  3,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Małogoszcz przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 728droga wojewódzka nr 728(Grójec - Odrzywołek - Bielsk Mały - Bielsk Duży - Stara Wieś - Łęczeszyce - Kozietuły - Wodziczna - Mogielnica - Otaląż - Brzostowiec - Wólka Gostomska - Nowe Miasto nad Pilicą - Żdżarki - Wysokin - Odrzywół - Kłonna - Żardki - Zakościele - Drzewica - Brzustowiec - Brzuśnia - Snarki - Rozwady - Kotfin - Kamienna Wola - Korytków - Gowarczów - Morzywół - Bębnów - Kornica - Końskie - Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Plenna - Radoszyce - Radoska - Kapałów - Mularzów - Jóźwików - Sarbice Drugie - Sarbice Pierwsze - Czałczyn - Łopuszno - Czartoszowy - Gnieździska - Wrzosówka - Małogoszcz - Wola Tesserowa - Lipnica - Lasków - Jędrzejów)
  • DW 762droga wojewódzka nr 762(Kielce - Zagrody - Osiedle-Nowiny - Chęciny - Korzecko - Jedlnica - Bocheniec - Małogoszcz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Małogoszcz przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 61Linia kolejowa nr 61: Kielce - Fosowskie [o znaczeniu państwowym] (Kielce - Kielce Herbskie - Kielce Czarnów - Górki Szczukowskie - Piekoszów - Rykoszyn - Wierna Rzeka -Małogoszcz - Bukowa - Ludynia - Ludynia Dwór - Włoszczowa - Czarnca - Żelisławice - Koniecpol - Koniecpol Magdasz - Podlesie - Staropole Częstochowskie - Julianka - Lusławice - Turów - Kusięta Nowe - Częstochowa Stradom - Częstochowa Gnaszyn - Blachownia - Herby Stare (dawna lokalizacja) - Herby Stare - Liswarta - Lisów - Kochanowice - Lubliniec - Lisowice - Pawonków - Pludry - Fosowskie)
  • LK 934Linia kolejowa nr 934: Małogoszcz MŁ1 - Małogoszcz Park Towarowy [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Małogoszcz -Małogoszcz Park Towarowy)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Małogoszczu istnieje 20 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Chęcińska

  ul. Grochowska

  ul. Jarków

  ul. Jaszowskiego

  ul. Jędrzejowska

  ul. Konarskiego

  ul. Kościelna

  ul. Langiewicza

  ul. Osiedle

  ul. Plac Kościuszki

  ul. Pustowójtówny

  ul. Sabianów

  ul. Słoneczna

  ul. Warszawska

  ul. Wesoła

  ul. Wspólna

  ul. Włoszczowska

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego