Powiat kłobucki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kłobucki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 85 094 Liczba mieszkańców
 • 889 km2 Powierzchnia
 • 96 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,0% Stopa urbanizacji
 • Henryk Kiepura Starosta
 • Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck Adres starostwa powiatowego
 • SKL Tablice rejestracyjne
Powiat kłobucki na mapie
Identyfikatory
 • 2406 TERYT (TERC)
Herb powiatu kłobuckiego
powiat kłobucki herb
Flaga powiatu kłobuckiego
powiat kłobucki flaga

powiat kłobucki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku
34/ 317-22-13
34/ 317-24-16
ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck
Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
34/ 310-92-00 Tel. dyż. 34/ 310-92-55
34/ 310-92-44
ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 5
42-100 Kłobuck
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
34/ 310-06-48, 34/ 310-06-49, 34- 310-06-50
34/ 310-06-48
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku
34/ 310-01-34
34/ 310-01-34
ul. Wyszyńskiego 15
42-100 Kłobuck
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku
34/ 317-22-60, 34/ 317-26-00
34/ 317-22-60, 34/ 317-26-00
ul. Staszica 28
42-100 Kłobuck
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
(34) 310-95-00
(34) 310-95-07
ul. Rynek im. Jana Pawła II
42-100 Kłobuck

Powiat kłobucki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat kłobucki ma 85 094 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłobuckiego w 2050 roku wynosi 74 833, z czego 38 029 to kobiety, a 36 804 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kłobuckiego zawarli w 2017 roku 458 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,7% mieszkańców powiatu kłobuckiego jest stanu wolnego, 60,5% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kłobucki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -177. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,08 na 1000 mieszkańców powiatu kłobuckiego. W 2017 roku urodziło się 750 dzieci, w tym 50,8% dziewczynek i 49,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,7% zgonów w powiecie kłobuckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,9% zgonów w powiecie kłobuckim były nowotwory, a 2,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kłobuckiego przypada 10.83 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 733 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 757 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kłobuckiego -24. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 16.

  62,4% mieszkańców powiatu kłobuckiego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kłobuckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 85 094 Liczba mieszkańców
 • 43 133 Kobiety
 • 41 961 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kłobuckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kłobuckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kłobuckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłobuckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 74 833 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 029 Kobiety
 • 36 804 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kłobuckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kłobuckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kłobuckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kłobuckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kłobucki
  41,8 lat
  woj. śląskie
  42,4 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kłobucki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kłobuckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,7%
  śląskie
  27,1%
  Kraj
  28,8%
 • 20,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat kłobucki
  60,5%
  śląskie
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 59,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,9%
  woj. śląskie
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  5,1%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kłobuckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,4
  śląskie
  4,9
  Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat kłobucki
  1,3
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 458 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kłobuckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -177 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -59 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -118 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,1
  woj. śląskie
  -1,4
  Polska
  -0,0
 • -2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kłobuckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kłobuckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kłobuckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kłobuckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 750 Urodzenia żywe
 • 381 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 369 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,8%
  49,2%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. kłobucki
  8,8
  Województwo
  9,9
  Polska
  10,5
 • 37,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  37,4
  śląskie
  42,8
  Cała Polska
  44,2
 • 6.78 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.78
 • 42.15 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42.15
 • 91.66 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.66
 • 76.65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.65
 • 29.81 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.81
 • 4.65 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.65
 • 0.35 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.35
 • 3 353 g Średnia waga noworodków
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 433 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kłobucki
  3 353 g
  śląskie
  3 323 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 220 Waga 3500g - 3999g
 • 220
 • 277 Waga 3000g - 3499g
 • 277
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kłobucki
  1,26
  woj. śląskie
  1,42
  Cała Polska
  1,45
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,64
  woj. śląskie
  0,69
  Cały kraj
  0,71
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kłobucki
  0,81
  woj. śląskie
  0,87
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie kłobuckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 922 Zgony
 • 436 Kobiety
  (Zgony)
 • 486 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,8
  woj. śląskie
  10,7
  Cała Polska
  10,1
 • 127,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kłobucki
  127,0
  Województwo
  114,5
  Kraj
  101,5
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,4
  śląskie
  4,4
  Cała Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat kłobucki
  3,3
  śląskie
  3,6
  Kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,8
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłobuckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,7%
  woj. śląskie
  46,1%
  Kraj
  45,7%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat kłobucki
  27,8%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  26,7%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,7%
  woj. śląskie
  4,6%
  Polska
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  9,5
  Kraj
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  81,1
  Cała Polska
  74,3
 • 315,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat kłobucki
  315,6
  Województwo
  302,7
  Kraj
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,0
  Cały kraj
  261,6
 • 540,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 625,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 454,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kłobucki
  540,9
  Województwo
  508,0
  Polska
  469,0
 • 62,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  62,8
  Województwo
  96,0
  Kraj
  87,7
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  20,8
  Województwo
  37,6
  Polska
  31,8
 • 9,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,3
  śląskie
  9,2
  Kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. kłobucki
  0,8%
  woj. śląskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 733 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 380 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 353 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 757 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 397 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 360 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -24 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 16 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kłobuckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kłobucki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kłobuckim oddano do użytku 220 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,59 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kłobuckim to 26 732 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 314 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kłobuckim to 5,23 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie kłobuckim to 147,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,84% mieszkań posiada łazienkę, 77,96% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,74% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 26 732 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 313,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. kłobucki
  313,80
  woj. śląskie
  384,00
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 95,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  95,20 m2
  śląskie
  70,70 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. kłobucki
  29,90 m2
  woj. śląskie
  27,20 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat kłobucki
  4,45
  Województwo
  3,76
  Cały kraj
  3,82
 • 3,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kłobucki
  3,19
  woj. śląskie
  2,60
  Cały kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kłobucki
  0,72
  śląskie
  0,69
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 220 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. kłobucki
  2,59
  Województwo
  2,69
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 201 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,5%
  0,5%
 • 1 150 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,23 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,23
  Województwo
  4,52
  Cały kraj
  3,91
 • 13,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  13,51
  śląskie
  12,14
  Cała Polska
  18,14
 • 32 463 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 147,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. kłobucki
  147,6 m2
  woj. śląskie
  112,6 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,38 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. kłobucki
  95,04%
  woj. śląskie
  98,77%
  Cały kraj
  96,79%
 • 91,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  91,18%
  Województwo
  95,45%
  Kraj
  93,66%
 • 87,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  87,84%
  śląskie
  93,83%
  Cały kraj
  91,31%
 • 77,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. kłobucki
  77,96%
  Województwo
  81,75%
  Cała Polska
  82,12%
 • 0,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. kłobucki
  0,74%
  Województwo
  64,39%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat kłobucki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kłobuckim na 1000 mieszkańców pracuje 168 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłobuckim wynosiło w 2017 roku 7,4% (8,9% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłobuckim wynosiło 3 275,42 PLN, co odpowiada 72.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłobuckiego 10 728 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 666 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 062.

  39,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłobuckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,2% w przemyśle i budownictwie, a 9,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 168 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  168,0
  śląskie
  270,0
  Polska
  247,0
 • 7,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,9% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • powiat kłobucki
  7,4%
  woj. śląskie
  5,2%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kłobuckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kłobuckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kłobuckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 275 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. kłobucki
  3 275 PLN
  śląskie
  4 482 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kłobuckim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 728 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 666 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 062 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 40,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,2% Przemysł i budownictwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,6% Pozostałe
 • 25,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kłobuckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 287 Pracujący ogółem
 • 7 193 Kobiety
 • 7 094 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kłobuckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kłobucki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kłobucki
  60,3
  Województwo
  63,8
  Polska
  63,4
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kłobucki
  32,8
  Województwo
  36,0
  Kraj
  34,0
 • 119,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kłobucki
  119,2
  Województwo
  129,8
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kłobucki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kłobuckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 396 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 064 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 664 nowe podmioty, a 520 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (744) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (639) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (675) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (400) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kłobuckim najwięcej (328) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 024) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (273) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,2% (2 459) podmiotów, a 63,1% (4 664) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kłobuckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 396 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 273 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 459 Przemysł i budownictwo
 • 4 664 Pozostała działalność
 • 664 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kłobuckim w 2017 roku
 • 520 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kłobuckim w 2017 roku
 • 6 064 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 024 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 024
 • 309 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 309
 • 59 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 59
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 7 392 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 392
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 37 Spółdzielnie ogółem
 • 37
 • 383 Spółki handlowe ogółem
 • 383
 • 40  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 40
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 265  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 265
 • 38    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 328 Spółki cywilne ogółem
 • 328
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 064 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 706 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 706
 • 1 063 Budownictwo
 • 1 063
 • 1 047 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 047
 • 408 Transport i gospodarka magazynowa
 • 408
 • 408 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 408
 • 287 Pozostała działalność
 • 287
 • 241 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 241
 • 222 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 222
 • 161 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 161
 • 127 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 127
 • 122 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 122
 • 90 Informacja i komunikacja
 • 90
 • 86 Edukacja
 • 86
 • 38 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 38
 • 32 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 32
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kłobuckim stwierdzono 977 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kłobuckim wynosi 86,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kłobuckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,27 (wykrywalność 72%) oraz o charakterze gospodarczym - 4,30 (wykrywalność 92%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 2,75 (59%), drogowe - 1,95 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 977 Przestępstwa ogółem
 • 977
 • 363 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 363
 • 366 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 366
 • 166 Przestępstwa drogowe
 • 166
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 234 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 234
 • 11,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kłobucki
  11,49
  woj. śląskie
  24,53
  Kraj
  19,62
 • 4,27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kłobucki
  4,27
  Województwo
  13,94
  Polska
  12,07
 • 4,30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kłobucki
  4,30
  śląskie
  8,05
  Kraj
  4,94
 • 1,95 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,95
  woj. śląskie
  1,60
  Cały kraj
  1,78
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kłobucki
  0,31
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,49
 • 2,75 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kłobucki
  2,75
  woj. śląskie
  12,21
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  86%
  woj. śląskie
  78%
  Cała Polska
  72%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. kłobucki
  73%
  śląskie
  66%
  Kraj
  60%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  92%
  Województwo
  92%
  Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  78%
  Polska
  84%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  59%
  woj. śląskie
  63%
  Kraj
  52%

Powiat kłobucki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kłobuckiego wyniosła w 2016 roku 60,0 mln złotych, co daje 705 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu kłobuckiego - 26.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (24.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,6 mln złotych, czyli 19,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kłobuckiego wyniosła w 2016 roku 61,9 mln złotych, co daje 727 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (16.8%). W budżecie powiatu kłobuckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 178 złotych na mieszkańca (24,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,2 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kłobuckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kłobuckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kłobuckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,7 mln

  585(100%)

  63,7 mln

  742(100%)

  67,7 mln

  789(100%)

  51,1 mln

  596(100%)

  52,3 mln

  610(100%)

  63,5 mln

  743(100%)

  59,5 mln

  699(100%)

  60,0 mln

  705(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,1 mln

  154(26.4%)

  14,5 mln

  170(22.7%)

  15,1 mln

  176(22.3%)

  15,6 mln

  182(30.6%)

  16,0 mln

  187(30.6%)

  16,0 mln

  188(25.2%)

  15,5 mln

  182(26.1%)

  16,0 mln

  188(26.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,5 mln

  112(19.1%)

  22,5 mln

  264(35.3%)

  22,8 mln

  265(33.6%)

  6,8 mln

  79,5(13.3%)

  8,5 mln

  99,1(16.2%)

  17,0 mln

  199(26.7%)

  15,8 mln

  186(26.6%)

  14,5 mln

  170(24.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,3 mln

  85,8(14.7%)

  8,8 mln

  104(13.9%)

  10,1 mln

  118(14.9%)

  9,3 mln

  109(18.3%)

  8,4 mln

  98,1(16.1%)

  8,4 mln

  98,3(13.2%)

  8,2 mln

  96,6(13.8%)

  8,6 mln

  101(14.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  37,7(6.5%)

  3,2 mln

  37,5(5%)

  3,3 mln

  38,7(4.9%)

  3,6 mln

  42,4(7.1%)

  3,8 mln

  43,9(7.2%)

  4,1 mln

  48,0(6.5%)

  4,2 mln

  48,7(7%)

  4,9 mln

  57,7(8.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  46,2(7.9%)

  4,0 mln

  46,8(6.3%)

  3,8 mln

  44,5(5.6%)

  3,9 mln

  45,5(7.6%)

  4,1 mln

  48,5(7.9%)

  4,1 mln

  48,5(6.5%)

  4,1 mln

  48,6(7%)

  4,3 mln

  51,0(7.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,5 mln

  29,0(5%)

  2,7 mln

  31,7(4.2%)

  3,1 mln

  35,6(4.5%)

  2,9 mln

  33,9(5.7%)

  2,9 mln

  34,4(5.6%)

  3,0 mln

  34,9(4.7%)

  2,8 mln

  33,3(4.8%)

  3,2 mln

  37,1(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  32,8(5.6%)

  2,7 mln

  31,9(4.3%)

  2,4 mln

  27,6(3.5%)

  3,8 mln

  44,0(7.4%)

  3,2 mln

  37,8(6.2%)

  5,8 mln

  68,0(9.1%)

  4,1 mln

  48,0(6.9%)

  3,0 mln

  35,6(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  53,0(9.1%)

  3,4 mln

  40,3(5.4%)

  2,2 mln

  25,1(3.2%)

  2,7 mln

  31,5(5.3%)

  2,9 mln

  33,5(5.5%)

  2,9 mln

  34,2(4.6%)

  2,5 mln

  29,3(4.2%)

  2,6 mln

  30,7(4.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  550,4 tys

  6,5(1.1%)

  527,1 tys

  6,2(0.8%)

  956,6 tys

  11,1(1.4%)

  515,9 tys

  6,0(1%)

  1,0 mln

  11,9(1.9%)

  468,8 tys

  5,5(0.7%)

  1,0 mln

  12,0(1.7%)

  1,0 mln

  12,1(1.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  364,8 tys

  4,3(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  74,9 tys

  0,9(0.2%)

  463,1 tys

  5,4(0.7%)

  1,5 mln

  17,2(2.2%)

  295,1 tys

  3,4(0.6%)

  292,3 tys

  3,4(0.6%)

  550,5 tys

  6,4(0.9%)

  350,8 tys

  4,1(0.6%)

  302,3 tys

  3,5(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  448,4 tys

  5,3(0.9%)

  261,7 tys

  3,1(0.4%)

  291,5 tys

  3,4(0.4%)

  284,9 tys

  3,3(0.6%)

  296,6 tys

  3,5(0.6%)

  288,7 tys

  3,4(0.5%)

  286,8 tys

  3,4(0.5%)

  281,2 tys

  3,3(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  370,9 tys

  4,4(0.7%)

  391,5 tys

  4,6(0.6%)

  892,9 tys

  10,4(1.3%)

  1,0 mln

  12,2(2%)

  573,9 tys

  6,7(1.1%)

  396,3 tys

  4,6(0.6%)

  306,4 tys

  3,6(0.5%)

  272,5 tys

  3,2(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  93,4 tys

  1,1(0.2%)

  96,1 tys

  1,1(0.2%)

  90,2 tys

  1,1(0.1%)

  105,4 tys

  1,2(0.2%)

  144,1 tys

  1,7(0.3%)

  145,7 tys

  1,7(0.2%)

  142,0 tys

  1,7(0.2%)

  201,2 tys

  2,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,2(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  51,5 tys

  0,6(0.1%)

  56,6 tys

  0,7(0.1%)

  1,2 mln

  14,3(1.8%)

  96,3 tys

  1,1(0.2%)

  96,3 tys

  1,1(0.2%)

  102,0 tys

  1,2(0.2%)

  98,8 tys

  1,2(0.2%)

  109,0 tys

  1,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,3 tys

  0,1(0%)

  27,0 tys

  0,3(0%)

  26,9 tys

  0,3(0%)

  54,7 tys

  0,6(0.1%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  139,7 tys

  1,6(0.2%)

  24,8 tys

  0,3(0%)

  40,7 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  47,7 tys

  0,6(0.1%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  19,8 tys

  0,2(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  253

  0,0(0%)

  521

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  1,3 mln

  15,8(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kłobuckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kłobuckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kłobuckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,5 mln

  559(100%)

  55,3 mln

  645(100%)

  64,6 mln

  753(100%)

  56,4 mln

  658(100%)

  58,0 mln

  677(100%)

  61,2 mln

  716(100%)

  60,7 mln

  713(100%)

  61,9 mln

  727(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,5 mln

  241(43.1%)

  20,9 mln

  246(37.8%)

  21,8 mln

  254(33.8%)

  21,1 mln

  246(37.4%)

  21,5 mln

  252(37.1%)

  19,9 mln

  233(32.5%)

  19,1 mln

  224(31.5%)

  19,3 mln

  227(31.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,3 mln

  110(19.7%)

  9,4 mln

  110(17%)

  10,6 mln

  123(16.4%)

  11,5 mln

  135(20.5%)

  11,9 mln

  140(20.6%)

  15,1 mln

  177(24.6%)

  16,4 mln

  192(27%)

  18,0 mln

  211(29%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  47,0(8.4%)

  9,8 mln

  116(17.8%)

  14,9 mln

  174(23.1%)

  8,9 mln

  104(15.8%)

  7,6 mln

  88,5(13%)

  9,4 mln

  110(15.4%)

  11,1 mln

  130(18.3%)

  10,4 mln

  122(16.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  45,8(8.2%)

  3,9 mln

  45,7(7%)

  3,8 mln

  44,2(5.9%)

  3,8 mln

  44,4(6.7%)

  4,1 mln

  47,7(7%)

  4,1 mln

  48,0(6.7%)

  4,1 mln

  47,6(6.7%)

  4,3 mln

  50,4(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  22,2(4%)

  1,7 mln

  20,4(3.1%)

  1,9 mln

  21,6(2.9%)

  1,9 mln

  22,6(3.4%)

  2,4 mln

  27,6(4.1%)

  2,5 mln

  29,2(4.1%)

  2,9 mln

  33,8(4.7%)

  3,5 mln

  41,1(5.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 mln

  20,3(3.6%)

  3,5 mln

  41,5(6.4%)

  2,5 mln

  29,0(3.8%)

  2,6 mln

  30,3(4.6%)

  2,9 mln

  33,5(4.9%)

  2,9 mln

  33,8(4.7%)

  2,5 mln

  29,2(4.1%)

  2,5 mln

  29,5(4.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  552,4 tys

  6,5(1.2%)

  872,5 tys

  10,3(1.6%)

  1,1 mln

  13,1(1.7%)

  1,1 mln

  13,1(2%)

  1,2 mln

  13,9(2.1%)

  1,2 mln

  14,0(2%)

  1,6 mln

  18,4(2.6%)

  1,5 mln

  17,0(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  15,9(2.8%)

  1,1 mln

  13,4(2.1%)

  644,0 tys

  7,5(1%)

  1,8 mln

  20,8(3.2%)

  1,5 mln

  17,8(2.6%)

  4,1 mln

  48,5(6.8%)

  1,2 mln

  13,6(1.9%)

  744,0 tys

  8,7(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  195,8 tys

  2,3(0.4%)

  166,5 tys

  2,0(0.3%)

  265,3 tys

  3,1(0.4%)

  529,7 tys

  6,2(0.9%)

  811,8 tys

  9,5(1.4%)

  264,8 tys

  3,1(0.4%)

  452,4 tys

  5,3(0.7%)

  480,8 tys

  5,6(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  167,5 tys

  2,0(0.4%)

  728,3 tys

  8,6(1.3%)

  1,6 mln

  18,4(2.4%)

  506,0 tys

  5,9(0.9%)

  1,2 mln

  13,7(2%)

  707,1 tys

  8,3(1.2%)

  702,1 tys

  8,2(1.2%)

  370,0 tys

  4,3(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  25,7(4.6%)

  2,5 mln

  29,1(4.5%)

  3,9 mln

  45,5(6.1%)

  2,3 mln

  26,3(4%)

  2,7 mln

  31,5(4.6%)

  473,7 tys

  5,5(0.8%)

  353,4 tys

  4,1(0.6%)

  202,4 tys

  2,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  329,1 tys

  3,9(0.7%)

  160,7 tys

  1,9(0.3%)

  165,3 tys

  1,9(0.3%)

  174,7 tys

  2,0(0.3%)

  179,5 tys

  2,1(0.3%)

  176,9 tys

  2,1(0.3%)

  176,3 tys

  2,1(0.3%)

  174,7 tys

  2,1(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  324,0 tys

  3,8(0.6%)

  157,4 tys

  1,8(0.2%)

  146,5 tys

  1,7(0.3%)

  78,6 tys

  0,9(0.1%)

  152,4 tys

  1,8(0.2%)

  133,7 tys

  1,6(0.2%)

  144,4 tys

  1,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  28,1 tys

  0,3(0.1%)

  101,4 tys

  1,2(0.2%)

  358,2 tys

  4,2(0.6%)

  187

  0,0(0%)

  188

  0,0(0%)

  13,2 tys

  0,2(0%)

  683

  0,0(0%)

  116,6 tys

  1,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  956,0 tys

  11,1(1.5%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  122,1 tys

  1,4(0.2%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  253

  0,0(0%)

  521

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  506

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  26,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  1,3 mln

  15,8(2.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,9 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,9 tys

  1,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kłobucki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 483 mieszkańców powiatu kłobuckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 369 kobiet oraz 10 114 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,9% mieszkańców powiatu kłobuckiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 20,8% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kłobuckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kłobuckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,3%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  15,8% mieszkańców powiatu kłobuckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 805 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,75.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,71.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców powiatu kłobuckiego w wieku potencjalnej nauki (32,3% kobiet i 31,6% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,3%
  śląskie
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,1% W miastach
  (wyższe)
 • 10,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,6%
  Województwo
  34,2%
  Polska
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  śląskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,1%
  śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. kłobucki
  19,3%
  woj. śląskie
  20,2%
  Cały kraj
  18,1%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 29,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat kłobucki
  29,9%
  śląskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kłobucki
  5,4%
  śląskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  20,8%
  woj. śląskie
  16,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 22,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,9%
  śląskie
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 805 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kłobucki
  805,0
  woj. śląskie
  828,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,14
  woj. śląskie
  0,90
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 133,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 132,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 50,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kłobucki
  94,75
  woj. śląskie
  97,89
  Polska
  96,62
 • 92,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kłobucki
  92,79
  Województwo
  93,60
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłobucki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłobucki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 •  
 • 435,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 386,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  93,71
  woj. śląskie
  100,21
  Kraj
  100,01
 • 90,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  90,38
  woj. śląskie
  91,26
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kłobucki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kłobucki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat kłobucki
  20,0
  śląskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 221,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 178,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat kłobucki
  23,0
  śląskie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 32 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 32
 • 49,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 36,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. kłobucki
  20,0
  śląskie
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 55,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 40,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kłobucki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kłobucki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kłobucki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kłobuckim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie kłobuckim: 9 (publiczne: 9, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 9 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie kłobuckim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 129 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 295 (uczestnicy: 44 507)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 1 000)
  • wystawy: 44 (uczestnicy: 2 150)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 4 370)
  • koncerty: 46 (uczestnicy: 15 560)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 30 (uczestnicy: 1 060)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 34 (uczestnicy: 3 555)
  • konkursy: 34 (uczestnicy: 2 632)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 4 535)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 3 340)
  • warsztaty: 32 (uczestnicy: 755)
  • inne: 22 (uczestnicy: 5 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 64 (członkowie: 1 872)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 324)
  • taneczne: 13 (członkowie: 567)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 203)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 9)
  • teatralne: 3 (członkowie: 45)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 85)
  • literackie: 1 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 345)
  • koło gospodyń wiejskich: 12 (członkowie: 249)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 166)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 52)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 28)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 66)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 649)
  • teatralne: 3 (członkowie: 45)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 309)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 90)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 154)
  • taneczne: 5 (członkowie: 51)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kłobuckim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 263 358 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 53 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 287 392 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 84
  • dostępne dla czytelników: 52
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 52
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 17
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kłobuckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 40 102 wolumeny w tym ziobry specjalne: 242. Odnotowano 490 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 102 wolumeny. Odnotowano 1 023 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kłobuckim działały 42 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 743 członków. Zarejestrowano 2 760 ćwiczących (mężczyźni: 2 083, kobiety: 677, chłopcy do lat 18: 1 523, dziewczęta do lat 18: 635). Aktywnych było 76 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (53), instruktora sportowego (40) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kłobuckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kłobucki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 53 wypadków drogowych w powiecie kłobuckim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 62 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 62,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 77,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie kłobuckim zarejestrowanych było 79 691 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 58 061 samochodów osobowych (681,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 9 204 samochodów ciężarowych (116,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 184 autobusów (2,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 740 ciągników siodłowych (8,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla kraju) oraz 5 811 motocykli (68,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,8 lat.


  W 2017 roku w powiecie kłobuckim znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 taksówek oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 53 Wypadki drogowe
 • 10 Ofiary śmiertelne
 • 62 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kłobuckim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 62,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat kłobucki
  62,2
  śląskie
  80,1
  Cały kraj
  87,6
 • 11,75 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat kłobucki
  11,8
  woj. śląskie
  5,6
  Cała Polska
  7,9
 • 12,55 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. kłobucki
  12,6
  woj. śląskie
  8,4
  Cały kraj
  10,6
 • 77,80 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  77,8
  śląskie
  142,0
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 79 691 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kłobuckim w 2016 roku
 • 58 061 Samochody osobowe
 • 9 204 Samochody ciężarowe
 • 458 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 184 Autobusy
 • 513 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 740 Ciągniki samochodowe
 • 740   Ciągniki siodłowe
 • 5 178 Ciągniki rolnicze
 • 5 811 Motocykle
 • 2 558   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 145 Motorowery
 • 58 061Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Samochody osobowe w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 681,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat kłobucki
  681,6
  śląskie
  545,5
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg18 393
  • 1400-1649 kg16 812
  • 1650-1899 kg12 300
  • 1900 kg i więcej10 556
 • 18 393 do 1399 kg
 • 16 812 1400-1649 kg
 • 12 300 1650-1899 kg
 • 10 556 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 26 049 do 1399 cm3
 • 26 049
 • 28 480 1400-1999 cm3
 • 28 480
 • 3 532 2000 i więcej cm3
 • 3 532
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 568
  • olej napędowy14 060
  • gaz (LPG)11 412
  • pozostałe21
 • 32 568 benzyna
 • 14 060 olej napędowy
 • 11 412 gaz (LPG)
 • 21 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 438 do 1 roku
 • 438
 • 348 2 lata
 • 348
 • 380 3 lata
 • 380
 • 1 328 4-5 lat
 • 1 328
 • 1 825 6-7 lat
 • 1 825
 • 2 980 8-9 lat
 • 2 980
 • 3 797 10-11 lat
 • 3 797
 • 9 220 12-15 lat
 • 9 220
 • 14 514 16-20 lat
 • 14 514
 • 8 568 21-25 lat
 • 8 568
 • 4 721 26-30 lat
 • 4 721
 • 9 942 31 lat i więcej
 • 9 942
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kłobuckim
 • pow. kłobucki
  19,8 lat
  woj. śląskie
  16,9 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 9 204Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 116,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  116,7
  Województwo
  77,0
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 319 do 999 kg
 • 4 319
 • 2 598 1000-1499 kg
 • 2 598
 • 686 1500-2999 kg
 • 686
 • 77 3000-3499 kg
 • 77
 • 179 3500-4999 kg
 • 179
 • 659 5000-6999 kg
 • 659
 • 406 7000-9999 kg
 • 406
 • 204 10000-14999 kg
 • 204
 • 76 15000 kg i więcej
 • 76
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 107
  • olej napędowy6 550
  • gaz (LPG)541
  • pozostałe6
 • 2 107 benzyna
 • 6 550 olej napędowy
 • 541 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 63 do 1 roku
 • 63
 • 71 2 lata
 • 71
 • 95 3 lata
 • 95
 • 231 4-5 lat
 • 231
 • 491 6-7 lat
 • 491
 • 515 8-9 lat
 • 515
 • 511 10-11 lat
 • 511
 • 1 326 12-15 lat
 • 1 326
 • 1 787 16-20 lat
 • 1 787
 • 1 022 21-25 lat
 • 1 022
 • 802 26-30 lat
 • 802
 • 2 290 31 lat i więcej
 • 2 290
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kłobuckim
 • pow. kłobucki
  20,7 lat
  Województwo
  17,5 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 184Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Autobusy w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat kłobucki
  2,2
  śląskie
  2,5
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23
  • olej napędowy160
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 23 benzyna
 • 160 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 12 12-15 lat
 • 12
 • 24 16-20 lat
 • 24
 • 17 21-25 lat
 • 17
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 78 31 lat i więcej
 • 78
 • 26,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kłobuckim
 • Tutaj
  26,4 lat
  woj. śląskie
  20,6 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 740Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 8,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  woj. śląskie
  7,5
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy737
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 2 benzyna
 • 737 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 2 2 lata
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 42 4-5 lat
 • 42
 • 25 6-7 lat
 • 25
 • 118 8-9 lat
 • 118
 • 76 10-11 lat
 • 76
 • 117 12-15 lat
 • 117
 • 141 16-20 lat
 • 141
 • 85 21-25 lat
 • 85
 • 69 26-30 lat
 • 69
 • 47 31 lat i więcej
 • 47
 • 16,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kłobuckim
 • Powiat
  16,0 lat
  śląskie
  12,9 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 5 811Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Motocykle w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,2 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. kłobucki
  68,2
  Województwo
  28,6
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 81 do 1 roku
 • 81
 • 28 2 lata
 • 28
 • 32 3 lata
 • 32
 • 51 4-5 lat
 • 51
 • 115 6-7 lat
 • 115
 • 142 8-9 lat
 • 142
 • 174 10-11 lat
 • 174
 • 271 12-15 lat
 • 271
 • 330 16-20 lat
 • 330
 • 222 21-25 lat
 • 222
 • 605 26-30 lat
 • 605
 • 3 760 31 lat i więcej
 • 3 760
 • 28,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kłobuckim
 • pow. kłobucki
  28,8 lat
  woj. śląskie
  21,9 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kłobuckim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 41,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kłobucki
  41,6 km
  śląskie
  668,2 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. kłobucki
  0,4 km
  Województwo
  1,8 km
  Polska
  3,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba taksówek