Powiat kłobucki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kłobucki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 82 220 Liczba mieszkańców
 • 889 km2 Powierzchnia
 • 93 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,0% Stopa urbanizacji
 • Henryk Kiepura Starosta
 • Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck Adres starostwa powiatowego
 • SKL Tablice rejestracyjne
Powiat kłobucki na mapie
Identyfikatory
 • 2406 TERYT (TERC)
Herb powiatu kłobuckiego
powiat kłobucki herb
Flaga powiatu kłobuckiego
powiat kłobucki flaga

powiat kłobucki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku
34/ 317-22-13
34/ 317-24-16
ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck
Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
34/ 310-92-00 Tel. dyż. 34/ 310-92-55
34/ 310-92-44
ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 5
42-100 Kłobuck
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
34/ 310-06-48, 34/ 310-06-49, 34- 310-06-50
34/ 310-06-48
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku
34/ 310-01-34
34/ 310-01-34
ul. Wyszyńskiego 15
42-100 Kłobuck
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku
34/ 317-22-60, 34/ 317-26-00
34/ 317-22-60, 34/ 317-26-00
ul. Staszica 28
42-100 Kłobuck
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
(34) 310-95-00
(34) 310-95-07
ul. Rynek im. Jana Pawła II
42-100 Kłobuck

Powiat kłobucki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat kłobucki ma 82 220 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłobuckiego w 2050 roku wynosi 74 833, z czego 38 029 to kobiety, a 36 804 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kłobuckiego zawarli w 2022 roku 315 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,2% mieszkańców powiatu kłobuckiego jest stanu wolnego, 60,3% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kłobucki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -352. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,27 na 1000 mieszkańców powiatu kłobuckiego. W 2022 roku urodziło się 637 dzieci, w tym 49,8% dziewczynek i 50,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 322 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,8% zgonów w powiecie kłobuckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w powiecie kłobuckim były nowotwory, a 3,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kłobuckiego przypada 11.98 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 741 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 747 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kłobuckiego -6. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -13.

  60,8% mieszkańców powiatu kłobuckiego jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kłobuckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 82 220 Liczba mieszkańców
 • 41 694 Kobiety
 • 40 526 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kłobuckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kłobuckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kłobuckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłobuckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 74 833 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 029 Kobiety
 • 36 804 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kłobuckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kłobuckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kłobuckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kłobuckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kłobucki
  42,7 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kłobucki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kłobuckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kłobucki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kłobucki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kłobucki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  25,2%
  śląskie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 19,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat kłobucki
  60,3%
  śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 59,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kłobucki
  9,5%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,8%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • powiat kłobucki
  0,1%
  woj. śląskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kłobuckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,8
  woj. śląskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat kłobucki
  1,2
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 315 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kłobuckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -352 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -147 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -205 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,3
  śląskie
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • -5,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kłobuckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kłobuckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kłobuckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kłobuckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 637 Urodzenia żywe
 • 317 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 320 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,8%
  50,2%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat kłobucki
  7,7
  śląskie
  7,3
  Kraj
  8,1
 • 35,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kłobucki
  35,2
  woj. śląskie
  32,5
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 322 g Średnia waga noworodków
 • 3 253 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 390 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. kłobucki
  3 322 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 193 Waga 3500g - 3999g
 • 193
 • 248 Waga 3000g - 3499g
 • 248
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  śląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,66
  śląskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. kłobucki
  0,64
  woj. śląskie
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie kłobuckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 989 Zgony
 • 464 Kobiety
  (Zgony)
 • 525 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,0%
  80,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kłobucki
  12,0
  Województwo
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 155,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  155,3
  Województwo
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 7,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  7,8
  śląskie
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  woj. śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłobuckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  37,8%
  śląskie
  36,4%
  Kraj
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kłobucki
  25,3%
  woj. śląskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. kłobucki
  3,6%
  woj. śląskie
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 66 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,4
  Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Kraj
  70,6
 • 302,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kłobucki
  302,9
  śląskie
  315,1
  Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Cały kraj
  253,9
 • 453,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 497,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 408,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kłobucki
  453,2
  woj. śląskie
  473,7
  Cały kraj
  426,2
 • 48,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kłobucki
  48,0
  śląskie
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 31,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. kłobucki
  31,1
  Województwo
  39,0
  Polska
  33,8
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,9
  Województwo
  8,1
  Cały kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,1%
  śląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kłobuckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 31 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 29 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 45 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. kłobucki
  45,0
  woj. śląskie
  45,0
  Cała Polska
  38,0
 • 17 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  17,0
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 16 nieustalona
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 13 30-49 lat
 • 13
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 8 70 lat i więcej
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu13
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 7 trzeźwy
 • 13 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony24
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 3 renta
 • 3
 • 8 emerytura
 • 8
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 5 emerytura
 • 5
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 741 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 369 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 372 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 747 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 398 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 349 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kłobuckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kłobucki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kłobuckim oddano do użytku 302 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,66 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kłobuckim to 27 598 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 335 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  72,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kłobuckim to 4,78 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie kłobuckim to 122,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,34% mieszkań posiada łazienkę, 74,18% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,43% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie kłobuckim 98 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 036 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 858 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 69 transakcji (mediana cen - 5 079 zł/m2, średnia - 5 053 zł/m2), a na rynku wtórnym 29 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 675 zł/m2, średnia - 4 213 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 036 zł
 • pow. kłobucki
  5 036 zł
  woj. śląskie
  5 014 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 5 036 zł Ogółem
 • 5 036 zł
 • 5 145 zł do 40 m2
 • 5 145 zł
 • 4 970 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 970 zł
 • 5 087 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 087 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 858 zł
 • Powiat
  4 858 zł
  Województwo
  5 005 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 4 858 zł Ogółem
 • 4 858 zł
 • 5 021 zł do 40 m2
 • 5 021 zł
 • 4 572 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 572 zł
 • 5 020 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 020 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 98
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m221
  • od 40,1 do 60 m238
  • od 60,1 do 80 m238
  • od 80,1 m20
 • 21 do 40 m2
 • 38 od 40,1 do 60 m2
 • 38 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kłobuckim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 079 zł
 • Tutaj
  5 079 zł
  śląskie
  5 852 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 5 079 zł Ogółem
 • 5 079 zł
 • 5 191 zł do 40 m2
 • 5 191 zł
 • 5 049 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 049 zł
 • 5 087 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 087 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 053 zł
 • pow. kłobucki
  5 053 zł
  Województwo
  5 762 zł
  Cała Polska
  7 466 zł
 • 5 053 zł Ogółem
 • 5 053 zł
 • 5 239 zł do 40 m2
 • 5 239 zł
 • 4 981 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 981 zł
 • 5 075 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 075 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 69
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m28
  • od 40,1 do 60 m224
  • od 60,1 do 80 m236
  • od 80,1 m20
 • 8 do 40 m2
 • 24 od 40,1 do 60 m2
 • 36 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 675 zł
 • pow. kłobucki
  4 675 zł
  Województwo
  4 596 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 4 675 zł Ogółem
 • 4 675 zł
 • 5 103 zł do 40 m2
 • 5 103 zł
 • 4 284 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 284 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 213 zł
 • Tutaj
  4 213 zł
  śląskie
  4 631 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 4 213 zł Ogółem
 • 4 213 zł
 • 4 871 zł do 40 m2
 • 4 871 zł
 • 3 818 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 818 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 29
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m213
  • od 40,1 do 60 m214
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 13 do 40 m2
 • 14 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 598 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 334,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat kłobucki
  334,70
  woj. śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 99,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. kłobucki
  99,00 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. kłobucki
  33,20 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat kłobucki
  4,60
  Województwo
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 2,99 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kłobucki
  2,99
  Województwo
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat kłobucki
  0,65
  woj. śląskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 302 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kłobucki
  3,66
  Województwo
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 445 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kłobucki
  4,78
  śląskie
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 17,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  17,53
  woj. śląskie
  17,79
  Cały kraj
  24,56
 • 37 053 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 122,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kłobucki
  122,7 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kłobucki
  0,45 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,54%
  woj. śląskie
  99,06%
  Cała Polska
  97,75%
 • 96,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. kłobucki
  96,50%
  śląskie
  96,69%
  Kraj
  95,18%
 • 94,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  94,34%
  Województwo
  95,74%
  Polska
  93,75%
 • 74,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  74,18%
  śląskie
  84,47%
  Polska
  85,83%
 • 2,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  2,43%
  Województwo
  68,55%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat kłobucki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kłobuckim na 1000 mieszkańców pracuje 175osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłobuckim wynosiło w 2023 roku 7,4% (7,4% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłobuckim wynosiło 5 132,42 PLN, co odpowiada 76.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłobuckiego 10 728 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 666 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 062.

  19,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłobuckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 175 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  175,0
  woj. śląskie
  282,0
  Kraj
  259,0
 • 8,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,6% Kobiety
 • 7,6% Mężczyźni
 • Powiat
  7,4%
  śląskie
  3,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kłobuckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kłobuckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kłobuckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 436 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 132 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kłobuckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 728 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 666 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 062 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,1% Przemysł i budownictwo
 • 30,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,4% Pozostałe
 • 35,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kłobuckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 486 Pracujący ogółem
 • 7 164 Kobiety
 • 7 322 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kłobuckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kłobucki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,6
  śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 36,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,7
  śląskie
  41,1
  Cała Polska
  38,2
 • 131,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. kłobucki
  131,7
  woj. śląskie
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kłobucki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie kłobuckim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 9 122 podmioty gospodarki narodowej, z czego 7 565 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 603 nowe podmioty, a 390 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (841) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (603) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (675) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (310) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kłobuckim najwięcej (374) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 769) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (265) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,3% (3 221) podmiotów, a 61,8% (5 636) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kłobuckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.5%) oraz Budownictwo (21.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 122 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 265 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 221 Przemysł i budownictwo
 • 5 636 Pozostała działalność
 • 603 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kłobuckim w 2023 roku
 • 390 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kłobuckim w 2023 roku
 • 7 565 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 769 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 769
 • 294 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 294
 • 55 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 55
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 9 118 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 118
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 510 Spółki handlowe ogółem
 • 510
 • 27  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 374  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 374
 • 26    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 353 Spółki cywilne ogółem
 • 353
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 565 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 856 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 856
 • 1 647 Budownictwo
 • 1 647
 • 1 165 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 165
 • 539 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 539
 • 443 Transport i gospodarka magazynowa
 • 443
 • 372 Pozostała działalność
 • 372
 • 331 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 331
 • 241 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 241
 • 199 Informacja i komunikacja
 • 199
 • 185 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 185
 • 161 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 161
 • 136 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 136
 • 128 Edukacja
 • 128
 • 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 68
 • 65 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 65
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kłobuckim stwierdzono 821 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,95 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kłobuckim wynosi 73,70% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kłobuckiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,90 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,71 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,00 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,69 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 821 Przestępstwa ogółem
 • 821
 • 389 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 389
 • 222 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 222
 • 165 Przestępstwa drogowe
 • 165
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 322 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 322
 • 9,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kłobucki
  9,95
  śląskie
  35,08
  Kraj
  22,81
 • 4,71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kłobucki
  4,71
  śląskie
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 2,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,69
  woj. śląskie
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 2,00 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,00
  śląskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kłobucki
  0,17
  woj. śląskie
  0,44
  Cała Polska
  0,35
 • 3,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,90
  woj. śląskie
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat kłobucki
  74%
  woj. śląskie
  80%
  Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. kłobucki
  76%
  Województwo
  67%
  Polska
  63%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  46%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  86%
  woj. śląskie
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kłobucki
  46%
  śląskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Powiat kłobucki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kłobuckiego wyniosła w 2022 roku 91,6 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu kłobuckiego - 27.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (16.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,5 mln złotych, czyli 15,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kłobuckiego wyniosła w 2022 roku 90,5 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.2%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11%). W budżecie powiatu kłobuckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 340 złotych na mieszkańca (31,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,9 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kłobuckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kłobuckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kłobuckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,5 mln

  699(100%)

  60,0 mln

  705(100%)

  71,2 mln

  837(100%)

  76,4 mln

  900(100%)

  69,7 mln

  822(100%)

  66,8 mln

  800(100%)

  77,8 mln

  938(100%)

  91,6 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,5 mln

  182(26.1%)

  16,0 mln

  188(26.7%)

  18,7 mln

  220(26.3%)

  18,0 mln

  212(23.6%)

  18,8 mln

  223(27%)

  22,3 mln

  265(33.4%)

  25,5 mln

  305(32.8%)

  25,5 mln

  310(27.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,2 mln

  96,6(13.8%)

  8,6 mln

  101(14.4%)

  8,8 mln

  103(12.3%)

  9,7 mln

  114(12.7%)

  10,5 mln

  125(15.1%)

  11,1 mln

  132(16.6%)

  11,8 mln

  141(15.2%)

  14,9 mln

  181(16.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,8 mln

  186(26.6%)

  14,5 mln

  170(24.2%)

  20,9 mln

  245(29.3%)

  23,9 mln

  282(31.3%)

  17,3 mln

  205(24.8%)

  6,7 mln

  80,0(10.1%)

  9,7 mln

  116(12.5%)

  11,4 mln

  139(12.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  48,6(7%)

  4,3 mln

  51,0(7.2%)

  4,6 mln

  54,3(6.5%)

  4,9 mln

  58,2(6.5%)

  5,4 mln

  63,6(7.7%)

  6,4 mln

  75,9(9.6%)

  6,6 mln

  79,3(8.5%)

  10,1 mln

  122(11%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  98,8 tys

  1,2(0.2%)

  109,0 tys

  1,3(0.2%)

  102,4 tys

  1,2(0.1%)

  114,6 tys

  1,3(0.1%)

  134,2 tys

  1,6(0.2%)

  121,6 tys

  1,4(0.2%)

  4,0 mln

  47,2(5.1%)

  8,0 mln

  96,6(8.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,1 mln

  48,0(6.9%)

  3,0 mln

  35,6(5.1%)

  3,2 mln

  37,3(4.5%)

  3,3 mln

  39,3(4.4%)

  3,4 mln

  40,3(4.9%)

  3,7 mln

  44,3(5.6%)

  3,7 mln

  43,7(4.7%)

  4,1 mln

  49,1(4.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,8 mln

  33,3(4.8%)

  3,2 mln

  37,1(5.3%)

  3,1 mln

  36,0(4.3%)

  3,1 mln

  36,1(4%)

  3,3 mln

  39,4(4.8%)

  3,4 mln

  40,3(5.1%)

  3,5 mln

  42,0(4.5%)

  3,5 mln

  42,6(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  29,3(4.2%)

  2,6 mln

  30,7(4.4%)

  1,9 mln

  22,2(2.6%)

  1,8 mln

  21,7(2.4%)

  1,6 mln

  18,7(2.3%)

  2,5 mln

  29,6(3.7%)

  2,4 mln

  29,2(3.1%)

  2,5 mln

  30,0(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  48,7(7%)

  4,9 mln

  57,7(8.2%)

  1,9 mln

  22,4(2.7%)

  1,2 mln

  14,3(1.6%)

  778,3 tys

  9,2(1.1%)

  2,4 mln

  28,1(3.5%)

  1,6 mln

  19,7(2.1%)

  2,2 mln

  26,2(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  12,0(1.7%)

  1,0 mln

  12,1(1.7%)

  2,9 mln

  34,4(4.1%)

  3,3 mln

  38,9(4.3%)

  1,1 mln

  12,9(1.6%)

  1,2 mln

  13,7(1.7%)

  1,3 mln

  15,0(1.6%)

  1,4 mln

  17,0(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  306,4 tys

  3,6(0.5%)

  272,5 tys

  3,2(0.5%)

  240,2 tys

  2,8(0.3%)

  236,0 tys

  2,8(0.3%)

  259,8 tys

  3,1(0.4%)

  164,7 tys

  2,0(0.2%)

  70,6 tys

  0,8(0.1%)

  391,9 tys

  4,8(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  286,8 tys

  3,4(0.5%)

  281,2 tys

  3,3(0.5%)

  266,6 tys

  3,1(0.4%)

  273,5 tys

  3,2(0.4%)

  279,4 tys

  3,3(0.4%)

  306,2 tys

  3,6(0.5%)

  496,9 tys

  5,9(0.6%)

  312,2 tys

  3,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  350,8 tys

  4,1(0.6%)

  302,3 tys

  3,5(0.5%)

  150,5 tys

  1,8(0.2%)

  176,1 tys

  2,1(0.2%)

  217,0 tys

  2,6(0.3%)

  250,1 tys

  3,0(0.4%)

  184,4 tys

  2,2(0.2%)

  257,3 tys

  3,1(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  142,0 tys

  1,7(0.2%)

  201,2 tys

  2,4(0.3%)

  211,2 tys

  2,5(0.3%)

  228,1 tys

  2,7(0.3%)

  200,7 tys

  2,4(0.3%)

  128,4 tys

  1,5(0.2%)

  218,6 tys

  2,6(0.3%)

  252,1 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,2(0.3%)

  182,8 tys

  2,1(0.3%)

  186,7 tys

  2,2(0.2%)

  197,9 tys

  2,3(0.3%)

  198,0 tys

  2,3(0.3%)

  197,9 tys

  2,4(0.3%)

  196,8 tys

  2,4(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  24,8 tys

  0,3(0%)

  40,7 tys

  0,5(0.1%)

  41,2 tys

  0,5(0.1%)

  52,8 tys

  0,6(0.1%)

  56,8 tys

  0,7(0.1%)

  86,3 tys

  1,0(0.1%)

  89,0 tys

  1,1(0.1%)

  39,1 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  72,9 tys

  0,9(0.1%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  13,5 tys

  0,2(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  253

  0,0(0%)

  521

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  74,1 tys

  0,9(0.1%)

  38,7 tys

  0,5(0.1%)

  40,0 tys

  0,5(0.1%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  242,0 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  364,8 tys

  4,3(0.6%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  322,6 tys

  3,8(0.4%)

  721,8 tys

  8,5(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,9 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kłobuckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kłobuckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kłobuckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,7 mln

  713(100%)

  61,9 mln

  727(100%)

  69,7 mln

  819(100%)

  74,3 mln

  875(100%)

  71,4 mln

  842(100%)

  75,7 mln

  906(100%)

  77,6 mln

  934(100%)

  90,5 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,4 mln

  192(27%)

  18,0 mln

  211(29%)

  19,6 mln

  230(28.1%)

  22,9 mln

  270(30.8%)

  25,9 mln

  306(36.2%)

  24,9 mln

  295(32.9%)

  27,9 mln

  333(36%)

  30,7 mln

  372(33.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,1 mln

  224(31.5%)

  19,3 mln

  227(31.2%)

  19,2 mln

  225(27.5%)

  18,7 mln

  220(25.1%)

  20,2 mln

  239(28.3%)

  26,8 mln

  317(35.4%)

  27,7 mln

  331(35.7%)

  25,5 mln

  310(28.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  47,6(6.7%)

  4,3 mln

  50,4(6.9%)

  4,6 mln

  53,5(6.5%)

  4,8 mln

  56,8(6.5%)

  5,3 mln

  62,1(7.4%)

  6,1 mln

  72,8(8.1%)

  6,4 mln

  76,7(8.3%)

  9,9 mln

  121(11%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,1 mln

  130(18.3%)

  10,4 mln

  122(16.8%)

  13,4 mln

  157(19.2%)

  15,2 mln

  179(20.4%)

  8,9 mln

  105(12.5%)

  4,8 mln

  57,4(6.4%)

  3,4 mln

  40,0(4.3%)

  8,0 mln

  97,2(8.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  452,4 tys

  5,3(0.7%)

  480,8 tys

  5,6(0.8%)

  2,1 mln

  24,9(3%)

  1,4 mln

  16,0(1.8%)

  2,0 mln

  23,8(2.8%)

  873,2 tys

  10,4(1.2%)

  250,3 tys

  3,0(0.3%)

  2,6 mln

  31,3(2.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  29,2(4.1%)

  2,5 mln

  29,5(4.1%)

  1,8 mln

  21,7(2.6%)

  1,7 mln

  19,7(2.2%)

  1,5 mln

  17,8(2.1%)

  2,3 mln

  27,2(3%)

  2,3 mln

  27,6(3%)

  2,3 mln

  28,2(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  18,4(2.6%)

  1,5 mln

  17,0(2.3%)

  2,6 mln

  30,5(3.7%)

  3,3 mln

  39,0(4.5%)

  1,8 mln

  20,9(2.5%)

  1,7 mln

  20,0(2.2%)

  1,9 mln

  22,6(2.4%)

  1,9 mln

  22,5(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  122,1 tys

  1,4(0.2%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  12,4 tys

  0,1(0%)

  1,6 mln

  18,8(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  33,8(4.7%)

  3,5 mln

  41,1(5.7%)

  1,2 mln

  14,4(1.8%)

  302,2 tys

  3,6(0.4%)

  99,6 tys

  1,2(0.1%)

  1,4 mln

  16,9(1.9%)

  863,0 tys

  10,3(1.1%)

  940,9 tys

  11,4(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  353,4 tys

  4,1(0.6%)

  202,4 tys

  2,4(0.3%)

  170,9 tys

  2,0(0.2%)

  258,4 tys

  3,0(0.3%)

  114,6 tys

  1,4(0.2%)

  143,8 tys

  1,7(0.2%)

  398,4 tys

  4,8(0.5%)

  783,3 tys

  9,5(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  702,1 tys

  8,2(1.2%)

  370,0 tys

  4,3(0.6%)

  322,3 tys

  3,8(0.5%)

  463,6 tys

  5,5(0.6%)

  405,5 tys

  4,8(0.6%)

  447,4 tys

  5,3(0.6%)

  397,7 tys

  4,7(0.5%)

  504,8 tys

  6,1(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  13,6(1.9%)

  744,0 tys

  8,7(1.2%)

  902,4 tys

  10,6(1.3%)

  848,4 tys

  10,0(1.1%)

  651,0 tys

  7,7(0.9%)

  839,5 tys

  10,0(1.1%)

  514,7 tys

  6,1(0.7%)

  495,0 tys

  6,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,2(0.3%)

  182,8 tys

  2,1(0.3%)

  186,7 tys

  2,2(0.3%)

  197,9 tys

  2,3(0.3%)

  198,0 tys

  2,3(0.3%)

  197,9 tys

  2,4(0.3%)

  196,8 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  176,3 tys

  2,1(0.3%)

  174,7 tys

  2,1(0.3%)

  162,6 tys

  1,9(0.2%)

  166,4 tys

  2,0(0.2%)

  169,3 tys

  2,0(0.2%)

  173,6 tys

  2,1(0.2%)

  339,6 tys

  4,1(0.4%)

  162,8 tys

  2,0(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  133,7 tys

  1,6(0.2%)

  144,4 tys

  1,7(0.2%)

  146,5 tys

  1,7(0.2%)

  144,6 tys

  1,7(0.2%)

  61,8 tys

  0,7(0.1%)

  52,1 tys

  0,6(0.1%)

  55,4 tys

  0,7(0.1%)

  57,5 tys

  0,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  683

  0,0(0%)

  116,6 tys

  1,4(0.2%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  246

  0,0(0%)

  136,1 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,9 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  46,7 tys

  0,6(0.1%)

  47,3 tys

  0,6(0.1%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  26,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  253

  0,0(0%)

  521

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  74,1 tys

  0,9(0.1%)

  38,7 tys

  0,5(0.1%)

  39,4 tys

  0,5(0.1%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  155,3 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,9 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kłobucki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 201 mieszkańców powiatu kłobuckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 774 kobiet oraz 9 427 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 21,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,2% mieszkańców powiatu kłobuckiego, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kłobuckiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kłobuckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,4%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w powiecie kłobuckim mieściło się 28 przedszkoli, w których do 103 oddziałów uczęszczało 2 177 dzieci (1 096 dziewczynek oraz 1 081 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kłobuckim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 81 oddziałów uczęszczało 1 656 dzieci (799 dziewczynek oraz 857 chłopców). Dostępnych było 1 697 miejsc.

  16,4% mieszkańców powiatu kłobuckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 885 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 46 szkół podstawowych, w których w 425 oddziałach uczyło się 6 251 uczniów (3 000 kobiet oraz 3 251 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kłobuckim placówkę miało 45 szkół podstawowych, w których w 329 oddziałach uczyło się 5 398 uczniów (2 593 kobiety oraz 2 805 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,41.

  W powiecie kłobuckim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 43 oddziałach uczyło się 932 uczniów (584 kobiety oraz 348 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 188 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kłobuckim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 764 uczniów (483 kobiety oraz 281 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 271 absolwentów.

  W powiecie kłobuckim znajdują się 2 Technika, w których w 29 oddziałach uczyło się 660 uczniów (222 kobiety oraz 438 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 110 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kłobuckim placówkę miało 5 Technik, w których w 42 oddziałach uczyło się 921 uczniów (419 kobiet oraz 502 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 219 absolwentów.

  W powiecie kłobuckim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 371 uczniów (101 kobiet oraz 270 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,7 uczniów. 24,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców powiatu kłobuckiego w wieku potencjalnej nauki (29,0% kobiet i 29,8% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • powiat kłobucki
  18,6%
  śląskie
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kłobucki
  33,8%
  śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat kłobucki
  2,4%
  śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kłobucki
  10,0%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. kłobucki
  21,3%
  woj. śląskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,2%
  śląskie
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kłobucki
  2,7%
  śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. kłobucki
  12,5%
  woj. śląskie
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 885 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kłobucki
  885,0
  Województwo
  951,0
  Kraj
  927,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat kłobucki
  1,04
  śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 28Przedszkola
 • 21 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 103 Oddziały
 • 40 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 172 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kłobucki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 177 Dzieci
 • 1 096 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 081 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 71 2 lata i mniej
 • 71
 • 465 3 lata
 • 465
 • 533 4 lata
 • 533
 • 565 5 lata
 • 565
 • 534 6 lat
 • 534
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 32 2 lata i mniej
 • 32
 • 260 3 lata
 • 260
 • 254 4 lata
 • 254
 • 297 5 lata
 • 297
 • 247 6 lat
 • 247
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 205 3 lata
 • 205
 • 279 4 lata
 • 279
 • 268 5 lata
 • 268
 • 287 6 lat
 • 287
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 778 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 158,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 156,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 56,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 14 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kłobucki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Dzieci
 • 7 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 7 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • 2 6 lat
 • 2
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kłobucki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 422 Oddziały
 • 6 242 Uczniowie
 • 3 000 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 242 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 793 Uczniowie w 1 klasie
 • 384 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 409 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 046 Absolwenci
 • 527 Kobiety
  (absolwenci)
 • 519 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 7 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,7
  woj. śląskie
  17,5
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,7
 • 14,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,7
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,8
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 637,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 544,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 93,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,41
  woj. śląskie
  96,89
  Cała Polska
  95,96
 • 89,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  89,93
  śląskie
  95,51
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłobucki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłobucki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kłobucki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 849 Uczniowie
 • 554 Kobiety
  (uczniowie)
 • 295 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,3%
  34,7%
 • 289 Uczniowie w 1 klasie
 • 192 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 97 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 188 Absolwenci
 • 131 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 66 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kłobucki
  21,7
  Województwo
  26,4
  Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 21,7 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 21,7
 • 21,7 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 21,7
 • 5,7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 5,7
 •  
 • 64,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 46,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kłobucki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 660 Uczniowie
 • 222 Kobiety
  (uczniowie)
 • 438 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,6%
  66,4%
 • 211 Uczniowie w 1 klasie
 • 76 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 110 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 68 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. kłobucki
  22,8
  woj. śląskie
  25,2
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 62,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kłobucki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 164 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 118 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat kłobucki
  24,7
  śląskie
  19,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kłobucki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kłobucki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kłobucki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kłobuckim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie kłobuckim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kłobuckim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 107 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 251 (uczestnicy: 26 261)
  • seanse filmowe: 35 (uczestnicy: 2 135)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 2 510)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 2 189)
  • koncerty: 55 (uczestnicy: 8 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 1 218)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 39 (uczestnicy: 3 658)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 2 315)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 2 160)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 40 (uczestnicy: 864)
  • inne: 1 (uczestnicy: 12)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 74 (członkowie: 1 002)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 305)
  • taneczne: 17 (członkowie: 248)
  • muzyczne: 29 (członkowie: 261)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 3 (członkowie: 36)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 89)
  • literackie: 1 (członkowie: 12)
  • inne: 3 (członkowie: 43)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 58)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 24)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 24)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 53 (członkowie: 776)
  • teatralne: 4 (członkowie: 36)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 183)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 164)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 209)
  • taneczne: 15 (członkowie: 184)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kłobuckim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 275 657 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 287 392 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 82
  • dostępne dla czytelników: 44
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 44
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Kluby sportowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kłobuckim działały 42 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 743 członków. Zarejestrowano 2 760 ćwiczących (mężczyźni: 2 083, kobiety: 677, chłopcy do lat 18: 1 523, dziewczęta do lat 18: 635). Aktywnych było 76 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (53), instruktora sportowego (40) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kłobuckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kłobucki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 42 wypadków drogowych w powiecie kłobuckim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 48 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 50,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 51,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie kłobuckim zarejestrowanych było 93 941 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 67 470 samochodów osobowych (818,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 10 870 samochodów ciężarowych (148,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 220 autobusów (2,7 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 404 ciągników siodłowych (17,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 7 109 motocykli (86,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,5 lat.


  W 2022 roku w powiecie kłobuckim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 42 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 48 Ranni
  (rok 2022)
 • 13 Lekko ranni
 • 35 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kłobuckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 50,94 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. kłobucki
  50,9
  Województwo
  45,6
  Polska
  56,5
 • 6,06 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. kłobucki
  6,1
  woj. śląskie
  3,6
  Kraj
  5,0
 • 58,22 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  58,2
  woj. śląskie
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 5,32 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat kłobucki
  5,3
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  5,4
 • 51,10 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kłobucki
  51,1
  śląskie
  62,9
  Polska
  71,0
 • 11,90 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  11,9
  Województwo
  7,8
  Kraj
  8,9
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  114,3
  woj. śląskie
  114,1
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 93 941 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kłobuckim w 2022 roku
 • 67 470 Samochody osobowe
 • 10 870 Samochody ciężarowe
 • 20 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 220 Autobusy
 • 790 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 404 Ciągniki samochodowe
 • 1 404   Ciągniki siodłowe
 • 6 078 Ciągniki rolnicze
 • 7 109 Motocykle
 • 3 039   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 687 Motorowery
 • 67 470Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Samochody osobowe w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 818,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kłobucki
  818,3
  Województwo
  669,4
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 610
  • 1400-1649 kg17 134
  • 1650-1899 kg15 620
  • 1900 kg i więcej18 106
 • 16 610 do 1399 kg
 • 17 134 1400-1649 kg
 • 15 620 1650-1899 kg
 • 18 106 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 27 648 do 1399 cm3
 • 27 648
 • 34 959 1400-1999 cm3
 • 34 959
 • 4 863 2000 i więcej cm3
 • 4 863
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna35 979
  • olej napędowy18 351
  • gaz (LPG)11 939
  • pozostałe1 201
 • 35 979 benzyna
 • 18 351 olej napędowy
 • 11 939 gaz (LPG)
 • 1 201 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 488 do 1 roku
 • 488
 • 341 2 lata
 • 341
 • 658 3 lata
 • 658
 • 1 740 4-5 lat
 • 1 740
 • 2 138 6-7 lat
 • 2 138
 • 2 417 8-9 lat
 • 2 417
 • 3 188 10-11 lat
 • 3 188
 • 9 100 12-15 lat
 • 9 100
 • 13 893 16-20 lat
 • 13 893
 • 10 690 21-25 lat
 • 10 690
 • 6 905 26-30 lat
 • 6 905
 • 15 912 31 lat i więcej
 • 15 912
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kłobuckim
 • pow. kłobucki
  21,5 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 10 870Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 148,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat kłobucki
  148,9
  śląskie
  93,9
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 798 do 999 kg
 • 4 798
 • 3 576 1000-1499 kg
 • 3 576
 • 767 1500-2999 kg
 • 767
 • 77 3000-3499 kg
 • 77
 • 190 3500-4999 kg
 • 190
 • 667 5000-6999 kg
 • 667
 • 427 7000-9999 kg
 • 427
 • 270 10000-14999 kg
 • 270
 • 98 15000 kg i więcej
 • 98
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 066
  • olej napędowy6 976
  • gaz (LPG)514
  • pozostałe1 314
 • 2 066 benzyna
 • 6 976 olej napędowy
 • 514 gaz (LPG)
 • 1 314 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 47 do 1 roku
 • 47
 • 44 2 lata
 • 44
 • 96 3 lata
 • 96
 • 279 4-5 lat
 • 279
 • 377 6-7 lat
 • 377
 • 434 8-9 lat
 • 434
 • 525 10-11 lat
 • 525
 • 1 508 12-15 lat
 • 1 508
 • 1 785 16-20 lat
 • 1 785
 • 1 527 21-25 lat
 • 1 527
 • 1 027 26-30 lat
 • 1 027
 • 3 221 31 lat i więcej
 • 3 221
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kłobuckim
 • Tutaj
  22,3 lat
  Województwo
  19,3 lat
  Polska
  20,0 lat
 • 220Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Autobusy w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,7
  śląskie
  2,8
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23
  • olej napędowy131
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe65
 • 23 benzyna
 • 131 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 65 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 30 16-20 lat
 • 30
 • 26 21-25 lat
 • 26
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 115 31 lat i więcej
 • 115
 • 27,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kłobuckim
 • pow. kłobucki
  27,3 lat
  Województwo
  22,5 lat
  Cały kraj
  22,4 lat
 • 1 404Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 17,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat kłobucki
  17,0
  woj. śląskie
  11,1
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 239
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe163
 • 2 benzyna
 • 1 239 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 163 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 156 do 1 roku
 • 156
 • 10 2 lata
 • 10
 • 87 3 lata
 • 87
 • 114 4-5 lat
 • 114
 • 111 6-7 lat
 • 111
 • 106 8-9 lat
 • 106
 • 110 10-11 lat
 • 110
 • 183 12-15 lat
 • 183
 • 150 16-20 lat
 • 150
 • 166 21-25 lat
 • 166
 • 70 26-30 lat
 • 70
 • 141 31 lat i więcej
 • 141
 • 14,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kłobuckim
 • Tutaj
  14,0 lat
  śląskie
  13,9 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 7 109Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Motocykle w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,2 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. kłobucki
  86,2
  woj. śląskie
  39,6
  Cały kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 35 do 1 roku
 • 35
 • 31 2 lata
 • 31
 • 56 3 lata
 • 56
 • 86 4-5 lat
 • 86
 • 173 6-7 lat
 • 173
 • 120 8-9 lat
 • 120
 • 106 10-11 lat
 • 106
 • 428 12-15 lat
 • 428
 • 636 16-20 lat
 • 636
 • 583 21-25 lat
 • 583
 • 306 26-30 lat
 • 306
 • 4 549 31 lat i więcej
 • 4 549
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kłobuckim
 • Tutaj
  28,5 lat
  woj. śląskie
  22,5 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kłobuckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  87,8 km
  woj. śląskie
  1 123,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 1,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,0 km
  Województwo
  3,2 km
  Kraj
  5,3 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami