Powiat kłobucki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kłobucki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 84 330 Liczba mieszkańców
 • 889 km2 Powierzchnia
 • 96 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,0% Stopa urbanizacji
 • Henryk Kiepura Starosta
 • Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck Adres starostwa powiatowego
 • SKL Tablice rejestracyjne
Powiat kłobucki na mapie
Identyfikatory
 • 2406 TERYT (TERC)
Herb powiatu kłobuckiego
powiat kłobucki herb
Flaga powiatu kłobuckiego
powiat kłobucki flaga

powiat kłobucki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku
34/ 317-22-13
34/ 317-24-16
ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck
Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
34/ 310-92-00 Tel. dyż. 34/ 310-92-55
34/ 310-92-44
ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 5
42-100 Kłobuck
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
34/ 310-06-48, 34/ 310-06-49, 34- 310-06-50
34/ 310-06-48
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku
34/ 310-01-34
34/ 310-01-34
ul. Wyszyńskiego 15
42-100 Kłobuck
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku
34/ 317-22-60, 34/ 317-26-00
34/ 317-22-60, 34/ 317-26-00
ul. Staszica 28
42-100 Kłobuck
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
(34) 310-95-00
(34) 310-95-07
ul. Rynek im. Jana Pawła II
42-100 Kłobuck

Powiat kłobucki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat kłobucki ma 84 330 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłobuckiego w 2050 roku wynosi 74 833, z czego 38 029 to kobiety, a 36 804 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kłobuckiego zawarli w 2019 roku 373 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,7% mieszkańców powiatu kłobuckiego jest stanu wolnego, 60,5% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kłobucki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -134. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,58 na 1000 mieszkańców powiatu kłobuckiego. W 2019 roku urodziło się 746 dzieci, w tym 53,5% dziewczynek i 46,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 425 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 44,1% zgonów w powiecie kłobuckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,6% zgonów w powiecie kłobuckim były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kłobuckiego przypada 10.38 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 703 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 869 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kłobuckiego -166. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 20.

  61,1% mieszkańców powiatu kłobuckiego jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kłobuckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 84 330 Liczba mieszkańców
 • 42 780 Kobiety
 • 41 550 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kłobuckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kłobuckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kłobuckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłobuckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 74 833 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 029 Kobiety
 • 36 804 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kłobuckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kłobuckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kłobuckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kłobuckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat kłobucki
  42,5 lat
  Województwo
  43,1 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kłobucki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kłobuckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,7%
  woj. śląskie
  27,1%
  Polska
  28,8%
 • 20,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. kłobucki
  60,5%
  Województwo
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 59,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,9%
  śląskie
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat kłobucki
  2,7%
  śląskie
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat kłobucki
  0,2%
  woj. śląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kłobuckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  4,4
  woj. śląskie
  4,7
  Cały kraj
  4,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat kłobucki
  1,3
  woj. śląskie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 373 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kłobuckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -134 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -40 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -94 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,6
  woj. śląskie
  -2,5
  Cała Polska
  -0,9
 • -2,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kłobuckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kłobuckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kłobuckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kłobuckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 746 Urodzenia żywe
 • 399 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 347 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,5%
  46,5%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat kłobucki
  8,8
  Województwo
  9,0
  Kraj
  9,8
 • 39,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,6
  śląskie
  37,6
  Cała Polska
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 425 g Średnia waga noworodków
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 492 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kłobucki
  3 425 g
  śląskie
  3 327 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 83 Waga 4000g - 4499g
 • 83
 • 243 Waga 3500g - 3999g
 • 243
 • 293 Waga 3000g - 3499g
 • 293
 • 99 Waga 2500g - 2999g
 • 99
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kłobucki
  1,35
  woj. śląskie
  1,32
  Cały kraj
  1,38
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. kłobucki
  0,67
  woj. śląskie
  0,65
  Polska
  0,67
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,68
  śląskie
  0,64
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie kłobuckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 880 Zgony
 • 439 Kobiety
  (Zgony)
 • 441 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,9%
  50,1%
 • 8 Zgony niemowląt
 • 6 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,4
  śląskie
  11,4
  Kraj
  10,7
 • 118,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kłobucki
  118,0
  woj. śląskie
  127,8
  Cała Polska
  109,3
 • 10,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kłobucki
  10,7
  Województwo
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłobuckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,1%
  Województwo
  41,9%
  Kraj
  39,4%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,6%
  Województwo
  27,4%
  Polska
  26,5%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,4%
  śląskie
  5,0%
  Kraj
  6,6%
 • 10,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  10,3
  Kraj
  9,9
 • 79,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  79,2
  Kraj
  70,4
 • 286,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kłobucki
  286,7
  śląskie
  313,1
  Cała Polska
  283,2
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,7
  Kraj
  261,3
 • 457,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 500,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 413,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kłobucki
  457,8
  woj. śląskie
  478,9
  Polska
  421,0
 • 51,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kłobucki
  51,6
  Województwo
  72,9
  Cały kraj
  69,5
 • 25,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat kłobucki
  25,6
  woj. śląskie
  38,8
  Cały kraj
  35,1
 • 2,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. kłobucki
  2,3
  śląskie
  8,6
  Cały kraj
  7,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. kłobucki
  0,2%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kłobuckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  36,0
  Cały kraj
  31,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  14,0
  śląskie
  12,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 6 50-60 lat
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 2 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 703 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 368 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 335 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 18 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 869 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 482 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 387 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -146 Saldo migracji
 • -103 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -166 Saldo migracji wewnętrznych
 • -114 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -52 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 20 Saldo migracji zagranicznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kłobuckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kłobucki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kłobuckim oddano do użytku 176 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kłobuckim to 27 235 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 322 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kłobuckim to 5,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie kłobuckim to 151,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,07% mieszkań posiada łazienkę, 78,37% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,84% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie kłobuckim 27 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 116 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 049 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 116 zł
 • pow. kłobucki
  3 116 zł
  woj. śląskie
  3 398 zł
  Cała Polska
  4 829 zł
 • 3 116 zł Ogółem
 • 3 116 zł
 • 3 211 zł do 40 m2
 • 3 211 zł
 • 2 649 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 649 zł
 • 3 925 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 925 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 049 zł
 • Powiat
  3 049 zł
  Województwo
  3 496 zł
  Cały kraj
  5 202 zł
 • 3 049 zł Ogółem
 • 3 049 zł
 • 3 238 zł do 40 m2
 • 3 238 zł
 • 2 781 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 781 zł
 • 3 393 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 393 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 27
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m212
  • od 40,1 do 60 m212
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 12 do 40 m2
 • 12 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kłobuckim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 116 zł
 • pow. kłobucki
  3 116 zł
  woj. śląskie
  3 158 zł
  Cały kraj
  4 241 zł
 • 3 116 zł Ogółem
 • 3 116 zł
 • 3 211 zł do 40 m2
 • 3 211 zł
 • 2 649 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 649 zł
 • 3 925 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 925 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 049 zł
 • Powiat
  3 049 zł
  Województwo
  3 253 zł
  Kraj
  4 840 zł
 • 3 049 zł Ogółem
 • 3 049 zł
 • 3 238 zł do 40 m2
 • 3 238 zł
 • 2 781 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 781 zł
 • 3 393 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 393 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 27
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m212
  • od 40,1 do 60 m212
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 12 do 40 m2
 • 12 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 27 235 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 322,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  322,00
  śląskie
  395,50
  Cały kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 96,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. kłobucki
  96,10 m2
  Województwo
  71,50 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. kłobucki
  31,00 m2
  Województwo
  28,30 m2
  Cała Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,46
  śląskie
  3,77
  Polska
  3,82
 • 3,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kłobucki
  3,11
  woj. śląskie
  2,53
  Cała Polska
  2,59
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kłobucki
  0,70
  śląskie
  0,67
  Cała Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 176 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. kłobucki
  2,09
  Województwo
  4,07
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 954 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kłobucki
  5,42
  Województwo
  4,03
  Kraj
  3,77
 • 11,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kłobucki
  11,31
  Województwo
  16,39
  Polska
  21,77
 • 26 725 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 151,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kłobucki
  151,8 m2
  woj. śląskie
  95,9 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kłobucki
  0,32 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 95,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. kłobucki
  95,13%
  śląskie
  98,81%
  Kraj
  96,93%
 • 91,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  91,34%
  woj. śląskie
  95,56%
  Cały kraj
  93,92%
 • 88,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat kłobucki
  88,07%
  Województwo
  93,98%
  Cała Polska
  91,66%
 • 78,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. kłobucki
  78,37%
  woj. śląskie
  82,23%
  Kraj
  82,84%
 • 0,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  0,84%
  woj. śląskie
  65,17%
  Cała Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat kłobucki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie kłobuckim na 1000 mieszkańców pracuje 171osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłobuckim wynosiło w 2020 roku 7,7% (8,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłobuckim wynosiło 3 683,38 PLN, co odpowiada 71.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłobuckiego 10 728 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 666 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 062.

  38,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłobuckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,0% w przemyśle i budownictwie, a 12,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. kłobucki
  171,0
  śląskie
  279,0
  Kraj
  255,0
 • 6,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,1% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • Powiat
  7,7%
  Województwo
  4,9%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kłobuckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kłobuckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kłobuckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 683 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 683 PLN
  śląskie
  5 178 PLN
  Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kłobuckim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 728 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 666 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 062 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 38,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,1% Pozostałe
 • 25,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kłobuckim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14 499 Pracujący ogółem
 • 7 064 Kobiety
 • 7 435 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kłobuckim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kłobucki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,6
  Województwo
  69,3
  Polska
  68,0
 • 35,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  35,8
  woj. śląskie
  40,2
  Kraj
  37,5
 • 129,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  129,4
  śląskie
  138,1
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kłobucki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kłobuckim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 437 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 006 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 608 nowych podmiotów, a 310 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (841) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (608) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (675) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (310) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kłobuckim najwięcej (344) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 068) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (278) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,5% (2 911) podmiotów, a 62,2% (5 248) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kłobuckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.0%) oraz Budownictwo (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 437 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 278 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 911 Przemysł i budownictwo
 • 5 248 Pozostała działalność
 • 608 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kłobuckim w 2020 roku
 • 310 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kłobuckim w 2020 roku
 • 7 006 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 068 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 068
 • 308 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 308
 • 56 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 56
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 8 432 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 432
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 Spółdzielnie ogółem
 • 23
 • 441 Spółki handlowe ogółem
 • 441
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 298  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 298
 • 28    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 28
 • 344 Spółki cywilne ogółem
 • 344
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 006 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 822 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 822
 • 1 421 Budownictwo
 • 1 421
 • 1 121 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 121
 • 485 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 485
 • 472 Transport i gospodarka magazynowa
 • 472
 • 338 Pozostała działalność
 • 338
 • 282 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 282
 • 251 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 251
 • 157 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 157
 • 155 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 155
 • 132 Informacja i komunikacja
 • 132
 • 126 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 126
 • 106 Edukacja
 • 106
 • 57 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 57
 • 52 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 52
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kłobuckim stwierdzono 804 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,51 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kłobuckim wynosi 81,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kłobuckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,43 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 3,33 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,69 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,05 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 804 Przestępstwa ogółem
 • 804
 • 459 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 459
 • 173 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 173
 • 143 Przestępstwa drogowe
 • 143
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 281 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 281
 • 9,51 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,51
  Województwo
  26,09
  Polska
  19,96
 • 5,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,43
  śląskie
  13,67
  Cały kraj
  12,25
 • 2,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,05
  śląskie
  10,18
  Cała Polska
  5,17
 • 1,69 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. kłobucki
  1,69
  woj. śląskie
  1,41
  Cały kraj
  1,73
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kłobucki
  0,26
  śląskie
  0,45
  Kraj
  0,37
 • 3,33 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat kłobucki
  3,33
  śląskie
  13,14
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  81%
  woj. śląskie
  79%
  Cała Polska
  73%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  76%
  śląskie
  68%
  Kraj
  65%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. kłobucki
  78%
  woj. śląskie
  91%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kłobucki
  91%
  woj. śląskie
  85%
  Polska
  87%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kłobucki
  58%
  Województwo
  67%
  Polska
  54%

Powiat kłobucki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kłobuckiego wyniosła w 2019 roku 69,7 mln złotych, co daje 822 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 9.4% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu kłobuckiego - 27% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (24.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,8 mln złotych, czyli 16,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kłobuckiego wyniosła w 2019 roku 71,4 mln złotych, co daje 842 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.9% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (12.5%). W budżecie powiatu kłobuckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 266 złotych na mieszkańca (31,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kłobuckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kłobuckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kłobuckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,1 mln

  596(100%)

  52,3 mln

  610(100%)

  63,5 mln

  743(100%)

  59,5 mln

  699(100%)

  60,0 mln

  705(100%)

  71,2 mln

  837(100%)

  76,4 mln

  900(100%)

  69,7 mln

  822(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,6 mln

  182(30.6%)

  16,0 mln

  187(30.6%)

  16,0 mln

  188(25.2%)

  15,5 mln

  182(26.1%)

  16,0 mln

  188(26.7%)

  18,7 mln

  220(26.3%)

  18,0 mln

  212(23.6%)

  18,8 mln

  223(27%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,8 mln

  79,5(13.3%)

  8,5 mln

  99,1(16.2%)

  17,0 mln

  199(26.7%)

  15,8 mln

  186(26.6%)

  14,5 mln

  170(24.2%)

  20,9 mln

  245(29.3%)

  23,9 mln

  282(31.3%)

  17,3 mln

  205(24.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,3 mln

  109(18.3%)

  8,4 mln

  98,1(16.1%)

  8,4 mln

  98,3(13.2%)

  8,2 mln

  96,6(13.8%)

  8,6 mln

  101(14.4%)

  8,8 mln

  103(12.3%)

  9,7 mln

  114(12.7%)

  10,5 mln

  125(15.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  45,5(7.6%)

  4,1 mln

  48,5(7.9%)

  4,1 mln

  48,5(6.5%)

  4,1 mln

  48,6(7%)

  4,3 mln

  51,0(7.2%)

  4,6 mln

  54,3(6.5%)

  4,9 mln

  58,2(6.5%)

  5,4 mln

  63,6(7.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  44,0(7.4%)

  3,2 mln

  37,8(6.2%)

  5,8 mln

  68,0(9.1%)

  4,1 mln

  48,0(6.9%)

  3,0 mln

  35,6(5.1%)

  3,2 mln

  37,3(4.5%)

  3,3 mln

  39,3(4.4%)

  3,4 mln

  40,3(4.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,9 mln

  33,9(5.7%)

  2,9 mln

  34,4(5.6%)

  3,0 mln

  34,9(4.7%)

  2,8 mln

  33,3(4.8%)

  3,2 mln

  37,1(5.3%)

  3,1 mln

  36,0(4.3%)

  3,1 mln

  36,1(4%)

  3,3 mln

  39,4(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  31,5(5.3%)

  2,9 mln

  33,5(5.5%)

  2,9 mln

  34,2(4.6%)

  2,5 mln

  29,3(4.2%)

  2,6 mln

  30,7(4.4%)

  1,9 mln

  22,2(2.6%)

  1,8 mln

  21,7(2.4%)

  1,6 mln

  18,7(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  515,9 tys

  6,0(1%)

  1,0 mln

  11,9(1.9%)

  468,8 tys

  5,5(0.7%)

  1,0 mln

  12,0(1.7%)

  1,0 mln

  12,1(1.7%)

  2,9 mln

  34,4(4.1%)

  3,3 mln

  38,9(4.3%)

  1,1 mln

  12,9(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  42,4(7.1%)

  3,8 mln

  43,9(7.2%)

  4,1 mln

  48,0(6.5%)

  4,2 mln

  48,7(7%)

  4,9 mln

  57,7(8.2%)

  1,9 mln

  22,4(2.7%)

  1,2 mln

  14,3(1.6%)

  778,3 tys

  9,2(1.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  364,8 tys

  4,3(0.6%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  322,6 tys

  3,8(0.4%)

  721,8 tys

  8,5(1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  284,9 tys

  3,3(0.6%)

  296,6 tys

  3,5(0.6%)

  288,7 tys

  3,4(0.5%)

  286,8 tys

  3,4(0.5%)

  281,2 tys

  3,3(0.5%)

  266,6 tys

  3,1(0.4%)

  273,5 tys

  3,2(0.4%)

  279,4 tys

  3,3(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  12,2(2%)

  573,9 tys

  6,7(1.1%)

  396,3 tys

  4,6(0.6%)

  306,4 tys

  3,6(0.5%)

  272,5 tys

  3,2(0.5%)

  240,2 tys

  2,8(0.3%)

  236,0 tys

  2,8(0.3%)

  259,8 tys

  3,1(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  295,1 tys

  3,4(0.6%)

  292,3 tys

  3,4(0.6%)

  550,5 tys

  6,4(0.9%)

  350,8 tys

  4,1(0.6%)

  302,3 tys

  3,5(0.5%)

  150,5 tys

  1,8(0.2%)

  176,1 tys

  2,1(0.2%)

  217,0 tys

  2,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  105,4 tys

  1,2(0.2%)

  144,1 tys

  1,7(0.3%)

  145,7 tys

  1,7(0.2%)

  142,0 tys

  1,7(0.2%)

  201,2 tys

  2,4(0.3%)

  211,2 tys

  2,5(0.3%)

  228,1 tys

  2,7(0.3%)

  200,7 tys

  2,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,2(0.3%)

  182,8 tys

  2,1(0.3%)

  186,7 tys

  2,2(0.2%)

  197,9 tys

  2,3(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  96,3 tys

  1,1(0.2%)

  96,3 tys

  1,1(0.2%)

  102,0 tys

  1,2(0.2%)

  98,8 tys

  1,2(0.2%)

  109,0 tys

  1,3(0.2%)

  102,4 tys

  1,2(0.1%)

  114,6 tys

  1,3(0.1%)

  134,2 tys

  1,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  19,8 tys

  0,2(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  72,9 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  54,7 tys

  0,6(0.1%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  139,7 tys

  1,6(0.2%)

  24,8 tys

  0,3(0%)

  40,7 tys

  0,5(0.1%)

  41,2 tys

  0,5(0.1%)

  52,8 tys

  0,6(0.1%)

  56,8 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  253

  0,0(0%)

  521

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  74,1 tys

  0,9(0.1%)

  38,7 tys

  0,5(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  242,0 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,9 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kłobuckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kłobuckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kłobuckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,4 mln

  658(100%)

  58,0 mln

  677(100%)

  61,2 mln

  716(100%)

  60,7 mln

  713(100%)

  61,9 mln

  727(100%)

  69,7 mln

  819(100%)

  74,3 mln

  875(100%)

  71,4 mln

  842(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,5 mln

  135(20.5%)

  11,9 mln

  140(20.6%)

  15,1 mln

  177(24.6%)

  16,4 mln

  192(27%)

  18,0 mln

  211(29%)

  19,6 mln

  230(28.1%)

  22,9 mln

  270(30.8%)

  25,9 mln

  306(36.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,1 mln

  246(37.4%)

  21,5 mln

  252(37.1%)

  19,9 mln

  233(32.5%)

  19,1 mln

  224(31.5%)

  19,3 mln

  227(31.2%)

  19,2 mln

  225(27.5%)

  18,7 mln

  220(25.1%)

  20,2 mln

  239(28.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,9 mln

  104(15.8%)

  7,6 mln

  88,5(13%)

  9,4 mln

  110(15.4%)

  11,1 mln

  130(18.3%)

  10,4 mln

  122(16.8%)

  13,4 mln

  157(19.2%)

  15,2 mln

  179(20.4%)

  8,9 mln

  105(12.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  44,4(6.7%)

  4,1 mln

  47,7(7%)

  4,1 mln

  48,0(6.7%)

  4,1 mln

  47,6(6.7%)

  4,3 mln

  50,4(6.9%)

  4,6 mln

  53,5(6.5%)

  4,8 mln

  56,8(6.5%)

  5,3 mln

  62,1(7.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  529,7 tys

  6,2(0.9%)

  811,8 tys

  9,5(1.4%)

  264,8 tys

  3,1(0.4%)

  452,4 tys

  5,3(0.7%)

  480,8 tys

  5,6(0.8%)

  2,1 mln

  24,9(3%)

  1,4 mln

  16,0(1.8%)

  2,0 mln

  23,8(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  13,1(2%)

  1,2 mln

  13,9(2.1%)

  1,2 mln

  14,0(2%)

  1,6 mln

  18,4(2.6%)

  1,5 mln

  17,0(2.3%)

  2,6 mln

  30,5(3.7%)

  3,3 mln

  39,0(4.5%)

  1,8 mln

  20,9(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  30,3(4.6%)

  2,9 mln

  33,5(4.9%)

  2,9 mln

  33,8(4.7%)

  2,5 mln

  29,2(4.1%)

  2,5 mln

  29,5(4.1%)

  1,8 mln

  21,7(2.6%)

  1,7 mln

  19,7(2.2%)

  1,5 mln

  17,8(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  20,8(3.2%)

  1,5 mln

  17,8(2.6%)

  4,1 mln

  48,5(6.8%)

  1,2 mln

  13,6(1.9%)

  744,0 tys

  8,7(1.2%)

  902,4 tys

  10,6(1.3%)

  848,4 tys

  10,0(1.1%)

  651,0 tys

  7,7(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  506,0 tys

  5,9(0.9%)

  1,2 mln

  13,7(2%)

  707,1 tys

  8,3(1.2%)

  702,1 tys

  8,2(1.2%)

  370,0 tys

  4,3(0.6%)

  322,3 tys

  3,8(0.5%)

  463,6 tys

  5,5(0.6%)

  405,5 tys

  4,8(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,2(0.3%)

  182,8 tys

  2,1(0.3%)

  186,7 tys

  2,2(0.3%)

  197,9 tys

  2,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  174,7 tys

  2,0(0.3%)

  179,5 tys

  2,1(0.3%)

  176,9 tys

  2,1(0.3%)

  176,3 tys

  2,1(0.3%)

  174,7 tys

  2,1(0.3%)

  162,6 tys

  1,9(0.2%)

  166,4 tys

  2,0(0.2%)

  169,3 tys

  2,0(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  155,3 tys

  1,8(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  26,3(4%)

  2,7 mln

  31,5(4.6%)

  473,7 tys

  5,5(0.8%)

  353,4 tys

  4,1(0.6%)

  202,4 tys

  2,4(0.3%)

  170,9 tys

  2,0(0.2%)

  258,4 tys

  3,0(0.3%)

  114,6 tys

  1,4(0.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  22,6(3.4%)

  2,4 mln

  27,6(4.1%)

  2,5 mln

  29,2(4.1%)

  2,9 mln

  33,8(4.7%)

  3,5 mln

  41,1(5.7%)

  1,2 mln

  14,4(1.8%)

  302,2 tys

  3,6(0.4%)

  99,6 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  146,5 tys

  1,7(0.3%)

  78,6 tys

  0,9(0.1%)

  152,4 tys

  1,8(0.2%)

  133,7 tys

  1,6(0.2%)

  144,4 tys

  1,7(0.2%)

  146,5 tys

  1,7(0.2%)

  144,6 tys

  1,7(0.2%)

  61,8 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  253

  0,0(0%)

  521

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  74,1 tys

  0,9(0.1%)

  38,7 tys

  0,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  122,1 tys

  1,4(0.2%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,9 tys

  1,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  187

  0,0(0%)

  188

  0,0(0%)

  13,2 tys

  0,2(0%)

  683

  0,0(0%)

  116,6 tys

  1,4(0.2%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  246

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  26,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,9 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kłobucki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 433 mieszkańców powiatu kłobuckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 909 kobiet oraz 9 524 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,9% mieszkańców powiatu kłobuckiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 20,8% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kłobuckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kłobuckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,3%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2018 w powiecie kłobuckim mieściło się 27 przedszkoli, w których do 101 oddziałów uczęszczało 2 056 dzieci (1 007 dziewczynek oraz 1 049 chłopców). Dostępne były 2 172 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kłobuckim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 81 oddziałów uczęszczało 1 656 dzieci (799 dziewczynek oraz 857 chłopców). Dostępnych było 1 697 miejsc.

  16,2% mieszkańców powiatu kłobuckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 866 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 46 szkół podstawowych, w których w 425 oddziałach uczyło się 6 276 uczniów (3 057 kobiet oraz 3 219 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kłobuckim placówkę miało 45 szkół podstawowych, w których w 329 oddziałach uczyło się 5 398 uczniów (2 593 kobiety oraz 2 805 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,18.

  W powiecie kłobuckim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 476 uczniów (310 kobiet oraz 166 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 187 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kłobuckim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 764 uczniów (483 kobiety oraz 281 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 271 absolwentów.

  W powiecie kłobuckim znajdują się 2 Technika, w których w 23 oddziałach uczyło się 438 uczniów (167 kobiet oraz 271 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 92 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kłobuckim placówkę miało 5 Technik, w których w 42 oddziałach uczyło się 921 uczniów (419 kobiet oraz 502 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 219 absolwentów.

  W powiecie kłobuckim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 187 uczniów (38 kobiet oraz 149 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,7 uczniów. 18,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców powiatu kłobuckiego w wieku potencjalnej nauki (30,2% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,3%
  Województwo
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,6%
  woj. śląskie
  34,2%
  Kraj
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  woj. śląskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kłobucki
  8,1%
  śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kłobucki
  19,3%
  śląskie
  20,2%
  Polska
  18,1%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kłobucki
  29,9%
  śląskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kłobucki
  5,4%
  śląskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kłobucki
  20,8%
  woj. śląskie
  16,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kłobucki
  1,9%
  woj. śląskie
  0,9%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 866 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  866,0
  śląskie
  890,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat kłobucki
  1,04
  śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 27Przedszkola
 • 21 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 101 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 172 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat kłobucki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 056 Dzieci
 • 1 007 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 049 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 62 2 lata i mniej
 • 62
 • 428 3 lata
 • 428
 • 498 4 lata
 • 498
 • 517 5 lata
 • 517
 • 546 6 lat
 • 546
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 224 3 lata
 • 224
 • 225 4 lata
 • 225
 • 258 5 lata
 • 258
 • 269 6 lat
 • 269
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 204 3 lata
 • 204
 • 273 4 lata
 • 273
 • 259 5 lata
 • 259
 • 277 6 lat
 • 277
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 741 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 147,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 146,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 51,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 14 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kłobucki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Dzieci
 • 3 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 10 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 23,1%
  76,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 4 lata
 • 1
 • 4 5 lata
 • 4
 • 3 6 lat
 • 3
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 5 lata
 • 1
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 4 lata
 • 1
 • 3 5 lata
 • 3
 • 3 6 lat
 • 3
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kłobucki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 423 Oddziały
 • 6 264 Uczniowie
 • 3 057 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 207 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 751 Uczniowie w 1 klasie
 • 350 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 401 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 780 Absolwenci 2016
 • 390 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 390 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. kłobucki
  14,8
  woj. śląskie
  18,1
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,8
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,8
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,8
 • 6,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,0
 •  
 • 605,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 514,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 90,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 7 624 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski6 252
  • niemiecki1 345
 • 6 252 angielski
 • 1 345 niemiecki
 • 27 rosyjski
 • 363 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 363 niemiecki
 • 12 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 12 angielski
 • 12 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 12 niemiecki
 •  
 • 93,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,18
  Województwo
  96,32
  Cała Polska
  95,46
 • 92,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kłobucki
  92,49
  Województwo
  94,54
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłobucki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłobucki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kłobucki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 443 Uczniowie
 • 294 Kobiety
  (uczniowie)
 • 149 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,4%
  33,6%
 • 130 Uczniowie w 1 klasie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 168 Absolwenci
 • 89 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 33 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 13 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat kłobucki
  22,7
  śląskie
  26,5
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 46,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kłobucki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 438 Uczniowie
 • 167 Kobiety
  (uczniowie)
 • 271 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,1%
  61,9%
 • 139 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  19,0
  woj. śląskie
  23,8
  Kraj
  23,8
 •  
 • 53,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 37,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kłobucki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 187 Uczniowie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie)
 • 149 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,3%
  79,7%
 • 89 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,7
  woj. śląskie
  18,3
  Cała Polska
  17,9
 •  
 • 25,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 078 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 154
  • niemiecki769
  • rosyjski107
  • francuski48
 • 1 154 angielski
 • 769 niemiecki
 • 107 rosyjski
 • 48 francuski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kłobucki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kłobucki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kłobucki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kłobuckim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie kłobuckim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie kłobuckim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 987 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 134 (uczestnicy: 17 458)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 396)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 3 078)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 450)
  • koncerty: 17 (uczestnicy: 4 110)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 815)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 1 175)
  • konkursy: 29 (uczestnicy: 2 872)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 2 316)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 458)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 570)
  • warsztaty: 11 (uczestnicy: 218)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 71 (członkowie: 1 337)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 222)
  • taneczne: 15 (członkowie: 292)
  • muzyczne: 24 (członkowie: 316)
  • teatralne: 3 (członkowie: 49)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 88)
  • literackie: 2 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 200)
  • koło gospodyń wiejskich: 5 (członkowie: 104)
  • inne: 3 (członkowie: 48)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 48)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 48)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 672)
  • teatralne: 5 (członkowie: 76)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 233)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 103)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 12 (członkowie: 211)
  • taneczne: 5 (członkowie: 49)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kłobuckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 000 zwiedzających, co daje 237 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kłobuckim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 275 069 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 37 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 287 392 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 86
  • dostępne dla czytelników: 40
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 40
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kłobuckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 32 545 wolumenów w tym ziobry specjalne: 254. Odnotowano 498 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 102 wolumeny. Odnotowano 1 023 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kłobuckim działały 42 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 743 członków. Zarejestrowano 2 760 ćwiczących (mężczyźni: 2 083, kobiety: 677, chłopcy do lat 18: 1 523, dziewczęta do lat 18: 635). Aktywnych było 76 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (53), instruktora sportowego (40) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kłobuckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kłobucki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 50 wypadków drogowych w powiecie kłobuckim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 60 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 59,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 38,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie kłobuckim zarejestrowanych było 86 754 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 62 870 samochodów osobowych (743,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 9 947 samochodów ciężarowych (129,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 201 autobusów (2,4 - mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 011 ciągników siodłowych (12,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju) oraz 6 444 motocykli (76,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,5 lat.


  W 2019 roku w powiecie kłobuckim znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 taksówki oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 50 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 60 Ranni
  (rok 2020)
 • 15 Lekko ranni
 • 45 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kłobuckim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 59,29 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  59,3
  śląskie
  53,0
  Kraj
  61,5
 • 7,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. kłobucki
  7,1
  Województwo
  4,2
  Polska
  6,5
 • 71,15 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. kłobucki
  71,1
  woj. śląskie
  60,4
  Cały kraj
  69,2
 • 11,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat kłobucki
  11,5
  śląskie
  5,9
  Cała Polska
  9,1
 • 38,04 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. kłobucki
  38,0
  Województwo
  105,7
  Polska
  110,9
 • 12,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. kłobucki
  12,0
  woj. śląskie
  7,9
  Kraj
  10,6
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  120,0
  woj. śląskie
  113,9
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 86 754 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kłobuckim w 2019 roku
 • 62 870 Samochody osobowe
 • 9 947 Samochody ciężarowe
 • 17 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 201 Autobusy
 • 648 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 011 Ciągniki samochodowe
 • 1 011   Ciągniki siodłowe
 • 5 633 Ciągniki rolnicze
 • 6 444 Motocykle
 • 2 783   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 494 Motorowery
 • 62 870Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Samochody osobowe w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 743,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat kłobucki
  743,2
  Województwo
  606,2
  Cała Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 153
  • 1400-1649 kg16 773
  • 1650-1899 kg14 353
  • 1900 kg i więcej14 591
 • 17 153 do 1399 kg
 • 16 773 1400-1649 kg
 • 14 353 1650-1899 kg
 • 14 591 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 26 581 do 1399 cm3
 • 26 581
 • 32 034 1400-1999 cm3
 • 32 034
 • 4 255 2000 i więcej cm3
 • 4 255
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 798
  • olej napędowy16 420
  • gaz (LPG)11 828
  • pozostałe824
 • 33 798 benzyna
 • 16 420 olej napędowy
 • 11 828 gaz (LPG)
 • 824 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 594 do 1 roku
 • 594
 • 487 2 lata
 • 487
 • 574 3 lata
 • 574
 • 1 564 4-5 lat
 • 1 564
 • 1 838 6-7 lat
 • 1 838
 • 2 648 8-9 lat
 • 2 648
 • 3 640 10-11 lat
 • 3 640
 • 10 137 12-15 lat
 • 10 137
 • 13 401 16-20 lat
 • 13 401
 • 9 461 21-25 lat
 • 9 461
 • 6 000 26-30 lat
 • 6 000
 • 12 526 31 lat i więcej
 • 12 526
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kłobuckim
 • pow. kłobucki
  20,4 lat
  śląskie
  17,4 lat
  Polska
  18,4 lat
 • 9 947Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 129,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  129,5
  Województwo
  83,8
  Kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 487 do 999 kg
 • 4 487
 • 3 085 1000-1499 kg
 • 3 085
 • 741 1500-2999 kg
 • 741
 • 77 3000-3499 kg
 • 77
 • 182 3500-4999 kg
 • 182
 • 654 5000-6999 kg
 • 654
 • 408 7000-9999 kg
 • 408
 • 230 10000-14999 kg
 • 230
 • 83 15000 kg i więcej
 • 83
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 062
  • olej napędowy6 095
  • gaz (LPG)504
  • pozostałe1 286
 • 2 062 benzyna
 • 6 095 olej napędowy
 • 504 gaz (LPG)
 • 1 286 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 54 2 lata
 • 54
 • 85 3 lata
 • 85
 • 289 4-5 lat
 • 289
 • 316 6-7 lat
 • 316
 • 541 8-9 lat
 • 541
 • 585 10-11 lat
 • 585
 • 1 429 12-15 lat
 • 1 429
 • 1 699 16-20 lat
 • 1 699
 • 1 325 21-25 lat
 • 1 325
 • 868 26-30 lat
 • 868
 • 2 695 31 lat i więcej
 • 2 695
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kłobuckim
 • Tutaj
  21,5 lat
  woj. śląskie
  18,4 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 201Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Autobusy w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. kłobucki
  2,4
  Województwo
  2,6
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23
  • olej napędowy114
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe63
 • 23 benzyna
 • 114 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 63 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 15 12-15 lat
 • 15
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 21 21-25 lat
 • 21
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 96 31 lat i więcej
 • 96
 • 26,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kłobuckim
 • pow. kłobucki
  26,8 lat
  Województwo
  21,3 lat
  Cały kraj
  21,2 lat
 • 1 011Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 12,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat kłobucki
  12,0
  śląskie
  9,2
  Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy852
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe157
 • 2 benzyna
 • 852 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 157 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 60 do 1 roku
 • 60
 • 6 2 lata
 • 6
 • 12 3 lata
 • 12
 • 49 4-5 lat
 • 49
 • 98 6-7 lat
 • 98
 • 73 8-9 lat
 • 73
 • 78 10-11 lat
 • 78
 • 202 12-15 lat
 • 202
 • 153 16-20 lat
 • 153
 • 119 21-25 lat
 • 119
 • 84 26-30 lat
 • 84
 • 77 31 lat i więcej
 • 77
 • 15,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kłobuckim
 • Tutaj
  15,5 lat
  Województwo
  13,1 lat
  Polska
  12,2 lat
 • 6 444Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kłobuckim
 • Motocykle w powiecie kłobuckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 76,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  76,2
  śląskie
  33,5
  Cały kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 21 2 lata
 • 21
 • 36 3 lata
 • 36
 • 132 4-5 lat
 • 132
 • 96 6-7 lat
 • 96
 • 105 8-9 lat
 • 105
 • 198 10-11 lat
 • 198
 • 421 12-15 lat
 • 421
 • 481 16-20 lat
 • 481
 • 352 21-25 lat
 • 352
 • 375 26-30 lat
 • 375
 • 4 185 31 lat i więcej
 • 4 185
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kłobuckim
 • pow. kłobucki
  28,5 lat
  Województwo
  22,2 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kłobuckim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 66,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kłobucki
  66,4 km
  woj. śląskie
  849,4 km
  Kraj
  496,9 km
 • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,7 km
  śląskie
  2,3 km
  Cały kraj
  4,1 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba taksówek