Wysoka w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Wysoka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wysoka to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wysoka.
 • 2 515 Liczba mieszkańców
 • 4,8 km² Powierzchnia
 • 521,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 110 m n.p.m Wysokość
 • XIII w. Data założenia
 • 1505 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PP Tablice rejestracyjne
 • Artur Kłysz Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 17.083653.1809 Współrzędne GPS
 • 3019094 TERYT (TERC)
 • 0967417 SIMC
Herb miasta Wysoka
Wysoka herb

Jak Wysoka wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wysoka na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wysoka wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wysoka plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
51Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
66Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
82Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
94Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
103Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
120Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
191Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
191Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
192Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
197Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
220Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
222Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
235Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
239Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
251Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
262Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
270Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
281Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego

Wysoka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
89-320Poczta Wysoka

Wysoka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wysokiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Pile
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dr. Drygasa 7
64-920 Piła
Urząd Miasta i Gminy Wysoka
(67) 287-10-04
(67) 287-10-80
Plac Powstańców Wielkopolskich 21
89-320 Wysoka

Wysoka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wysoka jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 515, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wysokiej zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców Wysokiej jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Wysoka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,79 na 1000 mieszkańców Wysokiej. W 2022 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,2% zgonów w Wysokiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w Wysokiej były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wysokiej przypada 10.67 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 11 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wysokiej -31. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  56,7% mieszkańców Wysokiej jest w wieku produkcyjnym, 21,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 515 Liczba mieszkańców
 • 1 300 Kobiety
 • 1 215 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wysokiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wysokiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wysokiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,8 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wysoka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wysoka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wysoka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wysoka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,7%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • Wysoka
  52,8%
  Województwo
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wysoka
  8,3%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Wysoka
  0,9%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wysokiej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Wysoka
  4,0
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,0
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wysokiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,8
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wysokiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wysokiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wysokiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wysokiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,9
  Województwo
  8,7
  Polska
  8,1
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,5
  Województwo
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 371 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 468 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 371 g
  Województwo
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 78 Waga 4000g - 4499g
 • 78
 • 319 Waga 3500g - 3999g
 • 319
 • 327 Waga 3000g - 3499g
 • 327
 • 147 Waga 2500g - 2999g
 • 147
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,22
  Wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,62
  Wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wysokiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,9%
  48,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  Wielkopolskie
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 162,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Wysoka
  162,5
  Województwo
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,2
  Wielkopolskie
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,5
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pilskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,2%
  Województwo
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,5%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,4%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Polska
  6,7%
 • 100 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 282,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  282,8
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Cała Polska
  253,9
 • 371,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 383,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 359,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  371,8
  Wielkopolskie
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 70,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 86,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  70,4
  Wielkopolskie
  48,9
  Polska
  62,9
 • 26,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,7
  Wielkopolskie
  35,1
  Cały kraj
  33,8
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,4
  Województwo
  6,7
  Polska
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Wysoka
  1,0%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 42 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -39 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -31 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wysokiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wysoka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wysoka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wysokiej oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wysokiej to 874 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wysokiej to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wysokiej to 154,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,86% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,45% mieszkań posiada łazienkę, 85,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 78,15% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 874 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 345,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  345,50
  Województwo
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Wysoka
  77,30 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,70 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,13
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Wysoka
  2,89
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wysoka
  1,58
  Wielkopolskie
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,25
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 8,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wysoka
  8,30
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 617 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 154,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Wysoka
  154,3 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,24 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,86%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 97,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Wysoka
  97,48%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,45%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 85,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  85,01%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 78,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wysoka
  78,15%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Wysoka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wysokiej na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Wysokiej wynosiło w 2023 roku 4,9% (4,9% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wysokiej wynosiło 6 004,37 PLN, co odpowiada 89.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wysokiej 278 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 57 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -221.

  10,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Wysokiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,0% w przemyśle i budownictwie, a 22,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Polska
  259,0
 • 4,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,2% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,9%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wysokiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wysokiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wysokiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 372 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 004 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wysokiej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 278 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -221 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,0% Przemysł i budownictwo
 • 26,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,0% Pozostałe
 • 44,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wysokiej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,7% W wieku produkcyjnym
 • 49,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wysoka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wysoka
  76,3
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 38,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,4
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 101,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  101,1
  Województwo
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 65,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 64,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 35,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wysoka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Wysokiej w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 243 podmioty gospodarki narodowej, z czego 185 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (9) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (20) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wysokiej najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (230) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,4% (69) podmiotów, a 67,1% (163) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wysokiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 243 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69 Przemysł i budownictwo
 • 163 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Wysokiej w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Wysokiej w 2023 roku
 • 185 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 230 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 230
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 243 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 243
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 185 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 40 Budownictwo
 • 40
 • 39 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 39
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wysoka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wysokiej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 61 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wysokiej wynosi 79,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wysokiej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,37 (wykrywalność 76%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,88 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,58 (51%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wysokiej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 61
 • 29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 29
 • 25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 25
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 24,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Wysoka
  24,02
  Wielkopolskie
  18,91
  Polska
  22,81
 • 11,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,37
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 9,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,88
  Wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wysoka
  1,66
  Wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Wysoka
  0,49
  Wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 8,58 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,58
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Wysoka
  80%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  80%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wysoka
  99%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  92%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wysoka
  52%
  Wielkopolskie
  52%
  Kraj
  51%

Wysoka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wysokiej wyniosła w 2022 roku 42,6 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wysokiej - 26.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,9 mln złotych, czyli 20,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wysokiej wyniosła w 2022 roku 43,2 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). W budżecie Wysokiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 970 złotych na mieszkańca (13,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,1 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,1%.
 • Wydatki budżetu w Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,7 mln

  3,1 tys(100%)

  25,1 mln

  3,7 tys(100%)

  29,1 mln

  4,3 tys(100%)

  34,1 mln

  5,1 tys(100%)

  30,2 mln

  4,6 tys(100%)

  31,4 mln

  5,0 tys(100%)

  35,3 mln

  5,7 tys(100%)

  42,6 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,5 mln

  3,5 tys(46.1%)

  9,7 mln

  3,6 tys(38.8%)

  10,2 mln

  3,8 tys(35%)

  12,7 mln

  4,8 tys(37.2%)

  10,7 mln

  4,1 tys(35.4%)

  11,1 mln

  4,2 tys(35.2%)

  11,4 mln

  4,4 tys(32.3%)

  11,2 mln

  4,4 tys(26.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  694,1 tys

  256(3.4%)

  766,4 tys

  284(3.1%)

  2,1 mln

  779(7.2%)

  725,6 tys

  274(2.1%)

  774,2 tys

  298(2.6%)

  1,2 mln

  443(3.7%)

  2,1 mln

  795(5.9%)

  4,6 mln

  1,8 tys(10.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  1,1 tys(14.1%)

  2,7 mln

  1,0 tys(10.9%)

  2,8 mln

  1,1 tys(9.8%)

  3,0 mln

  1,1 tys(8.7%)

  3,1 mln

  1,2 tys(10.4%)

  3,3 mln

  1,3 tys(10.4%)

  3,3 mln

  1,3 tys(9.4%)

  4,2 mln

  1,7 tys(9.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  145,8 tys

  55,1(0.4%)

  778,5 tys

  300(2.6%)

  440,3 tys

  168(1.4%)

  183,8 tys

  70,3(0.5%)

  4,0 mln

  1,6 tys(9.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  224,2 tys

  82,7(1.1%)

  183,3 tys

  68,0(0.7%)

  161,1 tys

  59,9(0.6%)

  281,0 tys

  106(0.8%)

  671,9 tys

  259(2.2%)

  207,2 tys

  79,3(0.7%)

  242,7 tys

  92,9(0.7%)

  2,9 mln

  1,1 tys(6.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  1,5 tys(19.1%)

  8,3 mln

  3,1 tys(33%)

  1,2 mln

  464(4.3%)

  1,3 mln

  474(3.7%)

  1,2 mln

  480(4.1%)

  1,3 mln

  483(4%)

  1,4 mln

  526(3.9%)

  2,9 mln

  1,1 tys(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  307,5 tys

  113(1.5%)

  243,1 tys

  90,2(1%)

  1,5 mln

  576(5.3%)

  5,3 mln

  2,0 tys(15.5%)

  669,8 tys

  258(2.2%)

  720,9 tys

  276(2.3%)

  1,3 mln

  484(3.6%)

  2,4 mln

  934(5.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  901,1 tys

  332(4.4%)

  643,4 tys

  239(2.6%)

  820,6 tys

  305(2.8%)

  832,6 tys

  315(2.4%)

  986,3 tys

  380(3.3%)

  877,3 tys

  336(2.8%)

  1,2 mln

  463(3.4%)

  1,4 mln

  541(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  370(4.9%)

  1,0 mln

  386(4.1%)

  771,2 tys

  287(2.6%)

  771,8 tys

  292(2.3%)

  1,0 mln

  386(3.3%)

  1,0 mln

  399(3.3%)

  2,8 mln

  1,1 tys(7.8%)

  1,1 mln

  453(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  148,3 tys

  54,7(0.7%)

  136,9 tys

  50,8(0.5%)

  138,6 tys

  51,6(0.5%)

  201,9 tys

  76,3(0.6%)

  234,0 tys

  90,1(0.8%)

  148,0 tys

  56,6(0.5%)

  108,9 tys

  41,7(0.3%)

  568,8 tys

  225(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  446,1 tys

  164(2.2%)

  410,7 tys

  152(1.6%)

  515,2 tys

  192(1.8%)

  375,4 tys

  142(1.1%)

  375,6 tys

  145(1.2%)

  278,4 tys

  107(0.9%)

  365,9 tys

  140(1%)

  461,8 tys

  183(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  168,5 tys

  62,1(0.8%)

  148,8 tys

  55,2(0.6%)

  78,2 tys

  29,1(0.3%)

  124,9 tys

  47,2(0.4%)

  122,0 tys

  46,9(0.4%)

  81,6 tys

  31,2(0.3%)

  142,9 tys

  54,7(0.4%)

  224,3 tys

  88,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  49,5 tys

  18,3(0.2%)

  85,0 tys

  31,5(0.3%)

  42,5 tys

  15,8(0.1%)

  68,0 tys

  25,7(0.2%)

  155,4 tys

  59,8(0.5%)

  66,9 tys

  25,6(0.2%)

  73,5 tys

  28,1(0.2%)

  211,6 tys

  83,6(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  135,7 tys

  50,0(0.7%)

  109,1 tys

  40,5(0.4%)

  113,5 tys

  42,2(0.4%)

  105,2 tys

  39,8(0.3%)

  90,0 tys

  34,6(0.3%)

  75,7 tys

  29,0(0.2%)

  66,8 tys

  25,6(0.2%)

  65,4 tys

  25,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  149,2 tys

  55,0(0.7%)

  551,5 tys

  205(2.2%)

  67,4 tys

  25,1(0.2%)

  104,3 tys

  39,4(0.3%)

  89,2 tys

  34,4(0.3%)

  14,1 tys

  5,4(0%)

  138,2 tys

  52,9(0.4%)

  52,0 tys

  20,5(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,4 tys

  33,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  4,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,4 tys

  14,9(0.2%)

  4,5 tys

  1,7(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  53,4 tys

  20,2(0.2%)

  50,4 tys

  19,4(0.2%)

  43,2 tys

  16,5(0.1%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  4,6 tys

  1,8(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,2 mln

  3,1 tys(100%)

  25,3 mln

  3,8 tys(100%)

  27,4 mln

  4,1 tys(100%)

  31,7 mln

  4,8 tys(100%)

  31,5 mln

  4,8 tys(100%)

  32,8 mln

  5,2 tys(100%)

  35,8 mln

  5,7 tys(100%)

  43,2 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,6 mln

  3,5 tys(45.2%)

  9,6 mln

  3,5 tys(37.8%)

  9,7 mln

  3,6 tys(35.3%)

  10,0 mln

  3,8 tys(31.5%)

  11,1 mln

  4,3 tys(35%)

  11,9 mln

  4,5 tys(36.3%)

  13,6 mln

  5,2 tys(37.9%)

  12,7 mln

  5,0 tys(29.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,8 mln

  2,1 tys(27.4%)

  6,1 mln

  2,2 tys(24%)

  6,3 mln

  2,4 tys(23.1%)

  6,9 mln

  2,6 tys(21.9%)

  7,0 mln

  2,7 tys(22.3%)

  7,2 mln

  2,7 tys(21.8%)

  8,2 mln

  3,1 tys(22.8%)

  10,7 mln

  4,2 tys(24.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  352,2 tys

  133(1.1%)

  755,2 tys

  291(2.4%)

  395,5 tys

  151(1.2%)

  83,4 tys

  31,9(0.2%)

  4,2 mln

  1,7 tys(9.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,8 tys

  17,7(0.1%)

  30,0 tys

  11,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,5

  0,0(0%)

  2,2 mln

  854(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,2 tys(14.7%)

  7,5 mln

  2,8 tys(29.8%)

  516,2 tys

  192(1.9%)

  500,1 tys

  189(1.6%)

  541,8 tys

  209(1.7%)

  443,7 tys

  170(1.4%)

  402,6 tys

  154(1.1%)

  1,8 mln

  696(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  52,2 tys

  19,3(0.2%)

  47,0 tys

  17,4(0.2%)

  263,1 tys

  97,9(1%)

  524,0 tys

  198(1.7%)

  39,6 tys

  15,2(0.1%)

  59,4 tys

  22,7(0.2%)

  28,8 tys

  11,0(0.1%)

  1,5 mln

  607(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  942,6 tys

  348(4.4%)

  929,2 tys

  345(3.7%)

  790,0 tys

  294(2.9%)

  788,9 tys

  298(2.5%)

  1,0 mln

  403(3.3%)

  1,0 mln

  396(3.2%)

  1,1 mln

  416(3%)

  1,2 mln

  477(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  172,2 tys

  64,1(0.6%)

  2,5 mln

  961(8%)

  384,3 tys

  148(1.2%)

  150,0 tys

  57,4(0.5%)

  311,6 tys

  119(0.9%)

  1,0 mln

  407(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  593,4 tys

  219(2.8%)

  607,0 tys

  225(2.4%)

  648,4 tys

  241(2.4%)

  1,3 mln

  488(4.1%)

  869,7 tys

  335(2.8%)

  565,7 tys

  216(1.7%)

  761,8 tys

  291(2.1%)

  818,2 tys

  323(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  172,0 tys

  63,4(0.8%)

  136,7 tys

  50,7(0.5%)

  233,6 tys

  86,9(0.9%)

  210,0 tys

  79,4(0.7%)

  162,5 tys

  62,5(0.5%)

  133,1 tys

  50,9(0.4%)

  172,4 tys

  66,0(0.5%)

  359,3 tys

  142(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  505,3 tys

  186(2.4%)

  291,7 tys

  108(1.2%)

  280,1 tys

  104(1%)

  202,0 tys

  76,3(0.6%)

  419,3 tys

  161(1.3%)

  371,3 tys

  142(1.1%)

  238,5 tys

  91,2(0.7%)

  196,4 tys

  77,6(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,4 tys

  33,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  195,6 tys

  77,3(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  185,1 tys

  68,3(0.9%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  4,3 tys

  1,6(0%)

  6,5 tys

  2,4(0%)

  13,1 tys

  5,0(0%)

  11,0 tys

  4,2(0%)

  41,2 tys

  15,7(0.1%)

  158,4 tys

  62,6(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  27,4 tys

  10,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,7 tys

  33,9(0.3%)

  22,0 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  1,6(0%)

  79,4 tys

  31,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  110,3 tys

  40,7(0.5%)

  87,5 tys

  32,5(0.3%)

  88,5 tys

  32,9(0.3%)

  81,9 tys

  30,9(0.3%)

  69,4 tys

  26,7(0.2%)

  56,9 tys

  21,8(0.2%)

  51,8 tys

  19,8(0.1%)

  48,5 tys

  19,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,4 tys

  14,9(0.2%)

  4,5 tys

  1,7(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  53,4 tys

  20,2(0.2%)

  50,4 tys

  19,4(0.2%)

  43,2 tys

  16,5(0.1%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  4,6 tys

  1,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  69,5 tys

  25,6(0.3%)

  8,1 tys

  3,0(0%)

  158

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  535,8 tys

  205(1.5%)

  100

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wysoka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 652 mieszkańców Wysokiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 337 kobiet oraz 315 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Wysokiej, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Wysokiej mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wysokiej największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2022 w Wysokiej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 33 dzieci (11 dziewczynek oraz 22 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,5% mieszkańców Wysokiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 617 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 2,36 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 467 uczniów (255 kobiet oraz 212 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wysokiej placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 253 uczniów (110 kobiet oraz 143 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,5% ludności (34,9% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 176,89.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,2% mieszkańców Wysokiej w wieku potencjalnej nauki (17,5% kobiet i 21,0% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,8%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,7%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wysoka
  10,8%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,8%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,9%
  Województwo
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,6%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,5%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1617 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Wysoka
  1 617,0
  Województwo
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 2,36 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  2,36
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 36 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wysoka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Dzieci
 • 11 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 22 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 33,3%
  66,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 11 4 lata
 • 11
 • 8 5 lata
 • 8
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 3 4 lata
 • 3
 • 3 5 lata
 • 3
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 8 4 lata
 • 8
 • 5 5 lata
 • 5
 • 2 6 lat
 • 2
 • 146 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wysokiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wysokiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Parafialne im. Karola Wojtyły w Wysokiej (Karol Wojtyła)
  Niepubliczne
  53 336-33-54
  ul. pl. św. Jana Pawła II 2
  89-320 Wysoka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wysoka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 467 Uczniowie
 • 255 Kobiety
  (uczniowie)
 • 212 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,6%
  45,4%
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 97 Absolwenci
 • 49 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,3
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 33,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 176,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  176,89
  Wielkopolskie
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 173,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  173,86
  Województwo
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wysoka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wysoka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wysokiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wysokiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  67 287-10-32
  67 287-10-41
  ul. Szkolna 4
  89-320 Wysoka
  2143038
 • Edukacyjne grupy wieku w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 34,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wysoka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wysoka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wysoka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wysoka - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Wysokiej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 63 (uczestnicy: 5 100)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 3 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 30 (uczestnicy: 450)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 117)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 10)
  • taneczne: 3 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 28)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 12)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 12)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)


  Według danych z 2022 w Wysokiej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 299 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 628 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Wysokiej działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 285 członków. Zarejestrowano 285 ćwiczących (mężczyźni: 184, kobiety: 101, chłopcy do lat 18: 141, dziewczęta do lat 18: 97). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wysokiej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wysokiej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wysokiej znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Wysokiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XVIII w. (ul. Kościelna 39)dnia 1933-03-14, wykaz dokumentów: A-297 z 1933-03-14; 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10; brak numeru z 2007-07-16
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1933-03-14, wykaz dokumentów: A-297 z 1933-03-14; 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10; brak numeru z 2007-07-16
  • Zespół - kościół z XVIII w. (ul. Kościelna 39)dnia 1933-03-14, wykaz dokumentów: A-297 z 1933-03-14; 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10; brak numeru z 2007-07-16
  • Klasztor z 1715 r. (ul. Kościelna 39)dnia 2004-03-31, wykaz dokumentów: 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10
  • Dzwonnica z 1760 - 1766 (ul. Kościelna 39)dnia 2004-03-31, wykaz dokumentów: 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XVIII w.dnia 2004-03-31, wykaz dokumentów: 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10
 • Formy ochrony przyrody w Wysokiej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wysokiej znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wysokiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Noteci - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 72072.0 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja złożona ze 136 drzew (początkowo 137 1 lipę zniesiono) w terenie zidentyfikowano 139 drzew istniejących oraz 3 pnie, Data ustanowienia: 2001-11-22, Opis granicy: Drzewa rosną przy drodze gminnej w otoczeniu pól. W kierunku od Młotkowa do skrzyżowania kolonii Młotkowo i dalej w kierunku Kosztowa (60 drzew po prawej i 77 po lewej stronie).

Wysoka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 6 wypadków drogowych w Wysokiej odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 237,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wysokiej znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wysokiej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wysokiej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 237,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  237,2
  woj. wielkopolskie
  1 024,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  103,3
  Cały kraj
  104,4
 • 276,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  276,7
  Wielkopolskie
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Wysoka
  0,0
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Polska
  9,5
 • 116,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  116,7
  Wielkopolskie
  117,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wysokiej w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 252,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  252,1 km
  Województwo
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 5,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Wysoka
  5,1 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wysoka przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 190droga wojewódzka nr 190(Krajenka - Czajcze - Leśnik - Podróżna - Bądecz - Sędziniec - Wysoka - Wysoczka - Pobórka Wielka - Białośliwie - Atanazyn - Szamocin - Młynary - Margonin - Próchnowo - Bugaj - Oporzyn - Pawłowo Żońskie - Kobylec - Wągrowiec - Łaziska - Mieścisko - Miłosławice - Jaroszewo Pierwsze - Charbowo - Polska Wieś - Kłecko - Brzozogaj - Działyń - Obora - Piekary - Gniezno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wysoka nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 18Linia kolejowa nr 18: Kutno - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Ostrowy - Rutkowice - Kaliska Kujawskie - Wiktorowo - Czerniewice - Gołaszewo Kujawskie - Warząchewka - Włocławek - Włocławek Zazamcze - Włocławek Brzezie - Włocławek Brzezie - Lubanie - Nieszawa Waganiec - Turzno Kujawskie - Aleksandrów Kujawski - Otłoczyn - Brzoza Toruńska - Toruń Czerniewice - Toruń Główny - Toruń Kluczyki - Cierpice - Cierpice-Kąkol - Przyłubie - Solec Kujawski - Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Wschód Towarowa - Bydgoszcz Bielawy - Bydgoszcz Leśna - Bydgoszcz Główna - Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Osowa Góra - Pawłówek - Zielonczyn - Ślesin - Nakło nad Notecią - Anieliny - Samostrzel - Jadwiżyn - Wyrzysk Osiek - Krostkowo - Białośliwie - Miasteczko Krajeńskie - Kaczory - Piła Główna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wysokiej istnieje 25 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Batorego

  ul. Bohaterów 17 Października

  ul. Brzozowa

  ul. Cisowa

  ul. Curie-Skłodowskiej

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Jana Matejki

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Księdza Romana Budniaka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lubińskiego

  ul. Ogrodowa

  Plac Świętego Jana Pawła II

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  pl. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Strzelecka

  pl. Studzienny

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  pl. Wolności

  ul. św. Walentego