Wysoka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Wysoka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wysoka to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wysoka.
 • 2 614 Liczba mieszkańców
 • 4,8 km² Powierzchnia
 • 542,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 110 m n.p.m Wysokość
 • XIII w. Data założenia
 • 1505 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PP Tablice rejestracyjne
 • Artur Kłysz Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 17.083653.1809 Współrzędne GPS
 • 3019094 TERYT (TERC)
 • 0967417 SIMC
Herb miasta Wysoka
Wysoka herb

Wysoka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
89-320Poczta Wysoka

Wysoka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wysokiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Pile
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dr. Drygasa 7
64-920 Piła
Urząd Miasta i Gminy Wysoka
(67) 287-10-04
(67) 287-10-80
Plac Powstańców Wielkopolskich 21
89-320 Wysoka

Wysoka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wysoka jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 614, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wysokiej zawarli w 2021 roku 13 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Wysokiej jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Wysoka ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,77 na 1000 mieszkańców Wysokiej. W 2021 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 51,7% dziewczynek i 48,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,7% zgonów w Wysokiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Wysokiej były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wysokiej przypada 10.34 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 24 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wysokiej -7. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  56,8% mieszkańców Wysokiej jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 614 Liczba mieszkańców
 • 1 344 Kobiety
 • 1 270 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wysokiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wysokiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wysokiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,6 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 41,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wysoka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wysoka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wysoka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wysoka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Wysoka
  29,7%
  Województwo
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,8%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wysoka
  8,3%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Miasto
  0,9%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wysokiej w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Wysoka
  5,0
  Województwo
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Wysoka
  1,7
  Wielkopolskie
  1,6
  Polska
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wysokiej w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wysoka
  0,8
  Województwo
  -2,8
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wysokiej w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wysokiej w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wysokiej w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wysokiej w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,7%
  48,3%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,1
  Województwo
  9,6
  Cały kraj
  8,7
 • 33,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,2
  Województwo
  40,8
  Kraj
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 383 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 448 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 415 g
  Województwo
  3 402 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 109 Waga 4000g - 4499g
 • 109
 • 356 Waga 3500g - 3999g
 • 356
 • 380 Waga 3000g - 3499g
 • 380
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,21
  Województwo
  1,45
  Cały kraj
  1,32
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,71
  Cały kraj
  0,64
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,60
  Wielkopolskie
  0,78
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Wysokiej w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,9%
  48,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,3
  woj. wielkopolskie
  12,3
  Cała Polska
  13,6
 • 167,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  167,0
  Wielkopolskie
  128,6
  Cała Polska
  156,7
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,7
  Wielkopolskie
  3,8
  Cały kraj
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Wysoka
  3,8
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pilskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,7%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Kraj
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Wysoka
  20,2%
  Wielkopolskie
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,2%
  Województwo
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 313 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Kraj
  74,4
 • 265,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  265,8
  Wielkopolskie
  261,2
  Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Kraj
  246,5
 • 430,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 441,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 419,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  430,5
  Województwo
  338,7
  Cała Polska
  475,8
 • 66,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wysoka
  66,5
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Cała Polska
  70,6
 • 31,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,0
  Wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 11,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,8
  Wielkopolskie
  6,8
  Polska
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,0%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wysokiej w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wysoka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wysoka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Wysokiej oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wysokiej to 844 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 323 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wysokiej to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Wysokiej to 114,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,88% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,19% mieszkań posiada łazienkę, 86,26% korzysta z centralnego ogrzewania, a 92,18% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 844 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 322,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  322,90
  Województwo
  363,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Wysoka
  75,80 m2
  Województwo
  81,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 24,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  24,50 m2
  Województwo
  29,80 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,01 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Wysoka
  4,01
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Cały kraj
  3,82
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,10
  woj. wielkopolskie
  2,75
  Kraj
  2,55
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,77
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Wysoka
  2,30
  woj. wielkopolskie
  7,77
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 33 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,50
  Województwo
  3,97
  Cała Polska
  3,90
 • 12,62 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Wysoka
  12,62
  Wielkopolskie
  30,80
  Kraj
  24,07
 • 685 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 114,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  114,2 m2
  woj. wielkopolskie
  90,9 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Wysoka
  0,26 m2
  woj. wielkopolskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Wysoka
  99,88%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Cały kraj
  96,97%
 • 97,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,75%
  woj. wielkopolskie
  96,32%
  Kraj
  94,01%
 • 94,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,19%
  Wielkopolskie
  94,21%
  Kraj
  91,78%
 • 86,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Wysoka
  86,26%
  Wielkopolskie
  84,41%
  Cały kraj
  83,08%
 • 92,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  92,18%
  Wielkopolskie
  56,21%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Wysoka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wysokiej na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Wysokiej wynosiło w 2021 roku 4,5% (6,6% wśród kobiet i 2,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wysokiej wynosiło 5 371,98 PLN, co odpowiada 89.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wysokiej 278 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 57 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -221.

  16,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Wysokiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 20,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  291,0
  Polska
  257,0
 • 4,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,6% Kobiety
 • 2,9% Mężczyźni
 • Wysoka
  4,5%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wysokiej w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wysokiej w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wysokiej w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 372 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 372 PLN
  Wielkopolskie
  5 379 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wysokiej w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 278 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -221 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,1% Pozostałe
 • 40,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wysokiej w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,8% W wieku produkcyjnym
 • 50,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wysoka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  76,1
  Województwo
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 38,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,4
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 101,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Wysoka
  101,8
  Wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 64,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 35,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wysoka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wysokiej w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 224 podmioty gospodarki narodowej, z czego 165 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (9) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (20) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wysokiej najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (213) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (56) podmiotów, a 70,5% (158) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wysokiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.6%) oraz Budownictwo (16.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 224 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56 Przemysł i budownictwo
 • 158 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w Wysokiej w 2021 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Wysokiej w 2021 roku
 • 165 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 213 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 213
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 224 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 224
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 165 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 39 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 39
 • 27 Budownictwo
 • 27
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wysoka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Wysokiej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 51 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,51 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wysokiej wynosi 80,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wysokiej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,23 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 8,34 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,21 (68%), drogowe - 2,07 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wysokiej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 51
 • 29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 29
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 19,51 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,51
  woj. wielkopolskie
  19,32
  Cała Polska
  21,51
 • 11,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,23
  Województwo
  12,48
  Polska
  12,82
 • 5,21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wysoka
  5,21
  Wielkopolskie
  4,46
  Polska
  5,89
 • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,07
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,32
  Wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 8,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wysoka
  8,34
  Wielkopolskie
  9,48
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Wysoka
  80%
  Wielkopolskie
  73%
  Kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  81%
  woj. wielkopolskie
  67%
  Polska
  64%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wysoka
  69%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  89%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wysoka
  60%
  woj. wielkopolskie
  55%
  Cały kraj
  53%

Wysoka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Wysokiej wyniosła w 2021 roku 35,3 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Wysokiej - 32.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.4%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (7.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,7 mln złotych, czyli 13,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wysokiej wyniosła w 2021 roku 35,8 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.8%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (3%). W budżecie Wysokiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 556 złotych na mieszkańca (10,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 36,7 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,4%.
 • Wydatki budżetu w Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,7 mln

  3,0 tys(100%)

  20,7 mln

  3,1 tys(100%)

  25,1 mln

  3,7 tys(100%)

  29,1 mln

  4,3 tys(100%)

  34,1 mln

  5,1 tys(100%)

  30,2 mln

  4,6 tys(100%)

  31,4 mln

  4,8 tys(100%)

  35,3 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,0 mln

  3,7 tys(48.3%)

  9,5 mln

  3,5 tys(46.1%)

  9,7 mln

  3,6 tys(38.8%)

  10,2 mln

  3,8 tys(35%)

  12,7 mln

  4,8 tys(37.2%)

  10,7 mln

  4,1 tys(35.4%)

  11,1 mln

  4,2 tys(35.2%)

  11,4 mln

  4,4 tys(32.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  1,1 tys(14%)

  2,9 mln

  1,1 tys(14.1%)

  2,7 mln

  1,0 tys(10.9%)

  2,8 mln

  1,1 tys(9.8%)

  3,0 mln

  1,1 tys(8.7%)

  3,1 mln

  1,2 tys(10.4%)

  3,3 mln

  1,3 tys(10.4%)

  3,3 mln

  1,3 tys(9.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  941,2 tys

  348(4.6%)

  1,0 mln

  370(4.9%)

  1,0 mln

  386(4.1%)

  771,2 tys

  287(2.6%)

  771,8 tys

  292(2.3%)

  1,0 mln

  386(3.3%)

  1,0 mln

  399(3.3%)

  2,8 mln

  1,1 tys(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  566,3 tys

  209(2.7%)

  694,1 tys

  256(3.4%)

  766,4 tys

  284(3.1%)

  2,1 mln

  779(7.2%)

  725,6 tys

  274(2.1%)

  774,2 tys

  298(2.6%)

  1,2 mln

  443(3.7%)

  2,1 mln

  795(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  1,4 tys(18.8%)

  3,9 mln

  1,5 tys(19.1%)

  8,3 mln

  3,1 tys(33%)

  1,2 mln

  464(4.3%)

  1,3 mln

  474(3.7%)

  1,2 mln

  480(4.1%)

  1,3 mln

  483(4%)

  1,4 mln

  526(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  206,4 tys

  76,3(1%)

  307,5 tys

  113(1.5%)

  243,1 tys

  90,2(1%)

  1,5 mln

  576(5.3%)

  5,3 mln

  2,0 tys(15.5%)

  669,8 tys

  258(2.2%)

  720,9 tys

  276(2.3%)

  1,3 mln

  484(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  672,1 tys

  248(3.3%)

  901,1 tys

  332(4.4%)

  643,4 tys

  239(2.6%)

  820,6 tys

  305(2.8%)

  832,6 tys

  315(2.4%)

  986,3 tys

  380(3.3%)

  877,3 tys

  336(2.8%)

  1,2 mln

  463(3.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  385,8 tys

  143(1.9%)

  446,1 tys

  164(2.2%)

  410,7 tys

  152(1.6%)

  515,2 tys

  192(1.8%)

  375,4 tys

  142(1.1%)

  375,6 tys

  145(1.2%)

  278,4 tys

  107(0.9%)

  365,9 tys

  140(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  165,4 tys

  61,1(0.8%)

  224,2 tys

  82,7(1.1%)

  183,3 tys

  68,0(0.7%)

  161,1 tys

  59,9(0.6%)

  281,0 tys

  106(0.8%)

  671,9 tys

  259(2.2%)

  207,2 tys

  79,3(0.7%)

  242,7 tys

  92,9(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  267,4 tys

  98,8(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  145,8 tys

  55,1(0.4%)

  778,5 tys

  300(2.6%)

  440,3 tys

  168(1.4%)

  183,8 tys

  70,3(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  82,3 tys

  30,4(0.4%)

  168,5 tys

  62,1(0.8%)

  148,8 tys

  55,2(0.6%)

  78,2 tys

  29,1(0.3%)

  124,9 tys

  47,2(0.4%)

  122,0 tys

  46,9(0.4%)

  81,6 tys

  31,2(0.3%)

  142,9 tys

  54,7(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  201,1 tys

  74,3(1%)

  149,2 tys

  55,0(0.7%)

  551,5 tys

  205(2.2%)

  67,4 tys

  25,1(0.2%)

  104,3 tys

  39,4(0.3%)

  89,2 tys

  34,4(0.3%)

  14,1 tys

  5,4(0%)

  138,2 tys

  52,9(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  197,2 tys

  72,8(1%)

  148,3 tys

  54,7(0.7%)

  136,9 tys

  50,8(0.5%)

  138,6 tys

  51,6(0.5%)

  201,9 tys

  76,3(0.6%)

  234,0 tys

  90,1(0.8%)

  148,0 tys

  56,6(0.5%)

  108,9 tys

  41,7(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  29,7 tys

  11,0(0.1%)

  49,5 tys

  18,3(0.2%)

  85,0 tys

  31,5(0.3%)

  42,5 tys

  15,8(0.1%)

  68,0 tys

  25,7(0.2%)

  155,4 tys

  59,8(0.5%)

  66,9 tys

  25,6(0.2%)

  73,5 tys

  28,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  142,6 tys

  52,7(0.7%)

  135,7 tys

  50,0(0.7%)

  109,1 tys

  40,5(0.4%)

  113,5 tys

  42,2(0.4%)

  105,2 tys

  39,8(0.3%)

  90,0 tys

  34,6(0.3%)

  75,7 tys

  29,0(0.2%)

  66,8 tys

  25,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,5 tys

  18,6(0.2%)

  40,4 tys

  14,9(0.2%)

  4,5 tys

  1,7(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  53,4 tys

  20,2(0.2%)

  50,4 tys

  19,4(0.2%)

  43,2 tys

  16,5(0.1%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,4 tys

  33,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wysokiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,3 mln

  3,1 tys(100%)

  21,2 mln

  3,1 tys(100%)

  25,3 mln

  3,8 tys(100%)

  27,4 mln

  4,1 tys(100%)

  31,7 mln

  4,8 tys(100%)

  31,5 mln

  4,8 tys(100%)

  32,8 mln

  5,0 tys(100%)

  35,8 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,3 mln

  3,4 tys(43.8%)

  9,6 mln

  3,5 tys(45.2%)

  9,6 mln

  3,5 tys(37.8%)

  9,7 mln

  3,6 tys(35.3%)

  10,0 mln

  3,8 tys(31.5%)

  11,1 mln

  4,3 tys(35%)

  11,9 mln

  4,5 tys(36.3%)

  13,6 mln

  5,2 tys(37.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  2,0 tys(25.3%)

  5,8 mln

  2,1 tys(27.4%)

  6,1 mln

  2,2 tys(24%)

  6,3 mln

  2,4 tys(23.1%)

  6,9 mln

  2,6 tys(21.9%)

  7,0 mln

  2,7 tys(22.3%)

  7,2 mln

  2,7 tys(21.8%)

  8,2 mln

  3,1 tys(22.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  852,3 tys

  315(4%)

  942,6 tys

  348(4.4%)

  929,2 tys

  345(3.7%)

  790,0 tys

  294(2.9%)

  788,9 tys

  298(2.5%)

  1,0 mln

  403(3.3%)

  1,0 mln

  396(3.2%)

  1,1 mln

  416(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  509(6.5%)

  593,4 tys

  219(2.8%)

  607,0 tys

  225(2.4%)

  648,4 tys

  241(2.4%)

  1,3 mln

  488(4.1%)

  869,7 tys

  335(2.8%)

  565,7 tys

  216(1.7%)

  761,8 tys

  291(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  69,5 tys

  25,6(0.3%)

  8,1 tys

  3,0(0%)

  158

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  535,8 tys

  205(1.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,2 tys(15.1%)

  3,1 mln

  1,2 tys(14.7%)

  7,5 mln

  2,8 tys(29.8%)

  516,2 tys

  192(1.9%)

  500,1 tys

  189(1.6%)

  541,8 tys

  209(1.7%)

  443,7 tys

  170(1.4%)

  402,6 tys

  154(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  172,2 tys

  64,1(0.6%)

  2,5 mln

  961(8%)

  384,3 tys

  148(1.2%)

  150,0 tys

  57,4(0.5%)

  311,6 tys

  119(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  407,6 tys

  151(1.9%)

  505,3 tys

  186(2.4%)

  291,7 tys

  108(1.2%)

  280,1 tys

  104(1%)

  202,0 tys

  76,3(0.6%)

  419,3 tys

  161(1.3%)

  371,3 tys

  142(1.1%)

  238,5 tys

  91,2(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  160,1 tys

  59,1(0.8%)

  172,0 tys

  63,4(0.8%)

  136,7 tys

  50,7(0.5%)

  233,6 tys

  86,9(0.9%)

  210,0 tys

  79,4(0.7%)

  162,5 tys

  62,5(0.5%)

  133,1 tys

  50,9(0.4%)

  172,4 tys

  66,0(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  235,7 tys

  87,1(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  352,2 tys

  133(1.1%)

  755,2 tys

  291(2.4%)

  395,5 tys

  151(1.2%)

  83,4 tys

  31,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  118,0 tys

  43,6(0.6%)

  110,3 tys

  40,7(0.5%)

  87,5 tys

  32,5(0.3%)

  88,5 tys

  32,9(0.3%)

  81,9 tys

  30,9(0.3%)

  69,4 tys

  26,7(0.2%)

  56,9 tys

  21,8(0.2%)

  51,8 tys

  19,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,0 tys

  1,5(0%)

  185,1 tys

  68,3(0.9%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  4,3 tys

  1,6(0%)

  6,5 tys

  2,4(0%)

  13,1 tys

  5,0(0%)

  11,0 tys

  4,2(0%)

  41,2 tys

  15,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  41,2 tys

  15,2(0.2%)

  52,2 tys

  19,3(0.2%)

  47,0 tys

  17,4(0.2%)

  263,1 tys

  97,9(1%)

  524,0 tys

  198(1.7%)

  39,6 tys

  15,2(0.1%)

  59,4 tys

  22,7(0.2%)

  28,8 tys

  11,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  120,8 tys

  44,6(0.6%)

  27,4 tys

  10,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,7 tys

  33,9(0.3%)

  22,0 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,5 tys

  18,6(0.2%)

  40,4 tys

  14,9(0.2%)

  4,5 tys

  1,7(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  53,4 tys

  20,2(0.2%)

  50,4 tys

  19,4(0.2%)

  43,2 tys

  16,5(0.1%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,8 tys

  17,7(0.1%)

  30,0 tys

  11,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,5

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,4 tys

  33,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wysoka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 658 mieszkańców Wysokiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 336 kobiet oraz 322 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Wysokiej, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Wysokiej mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wysokiej największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2021 w Wysokiej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 36 dzieci (19 dziewczynek oraz 17 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  18,5% mieszkańców Wysokiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 371 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 2,36 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 25 oddziałach uczyło się 494 uczniów (257 kobiet oraz 237 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wysokiej placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 253 uczniów (110 kobiet oraz 143 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,5% ludności (33,6% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,8 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,1% mieszkańców Wysokiej w wieku potencjalnej nauki (18,8% kobiet i 21,4% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,8%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Wysoka
  36,7%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,1%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,8%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Wysoka
  22,9%
  Województwo
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,6%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,5%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1371 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 371,0
  Województwo
  910,0
  Cała Polska
  896,0
 • 2,36 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  2,36
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 36 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wysoka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Dzieci
 • 19 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,8%
  47,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 10 4 lata
 • 10
 • 7 5 lata
 • 7
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4 lata
 • 5
 • 3 5 lata
 • 3
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 5 4 lata
 • 5
 • 4 5 lata
 • 4
 • 3 6 lat
 • 3
 • 140 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wysokiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wysokiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Parafialne im. Karola Wojtyły w Wysokiej (Karol Wojtyła)
  Niepubliczne
  53 336-33-54
  ul. pl. św. Jana Pawła II 2
  89-320 Wysoka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wysoka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 494 Uczniowie
 • 257 Kobiety
  (uczniowie)
 • 237 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,0%
  48,0%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Wysoka
  19,8
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 40,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wysokiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wysokiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  67 287-10-32
  67 287-10-41
  ul. Szkolna 4
  89-320 Wysoka
  2143038
 • Edukacyjne grupy wieku w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wysoka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wysoka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wysoka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wysoka - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Wysokiej
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Wysokiej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 58 (uczestnicy: 4 400)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 150)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 28 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 48)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 22)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • inne: 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 65)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Wysokiej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 583 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 628 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Wysokiej działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 285 członków. Zarejestrowano 285 ćwiczących (mężczyźni: 184, kobiety: 101, chłopcy do lat 18: 141, dziewczęta do lat 18: 97). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wysokiej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wysokiej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wysokiej znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Wysokiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XVIII w. (ul. Kościelna 39)dnia 1933-03-14, wykaz dokumentów: A-297 z 1933-03-14; 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10; brak numeru z 2007-07-16
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1933-03-14, wykaz dokumentów: A-297 z 1933-03-14; 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10; brak numeru z 2007-07-16
  • Zespół - kościół z XVIII w. (ul. Kościelna 39)dnia 1933-03-14, wykaz dokumentów: A-297 z 1933-03-14; 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10; brak numeru z 2007-07-16
  • Klasztor z 1715 r. (ul. Kościelna 39)dnia 2004-03-31, wykaz dokumentów: 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10
  • Dzwonnica z 1760 - 1766 (ul. Kościelna 39)dnia 2004-03-31, wykaz dokumentów: 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XVIII w.dnia 2004-03-31, wykaz dokumentów: 161/Wlkp/A z 2004-03-31; brak numeru z 2005-03-10
 • Formy ochrony przyrody w Wysokiej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wysokiej znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wysokiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Noteci - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 72072.0 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja złożona ze 136 drzew (początkowo 137 1 lipę zniesiono) w terenie zidentyfikowano 139 drzew istniejących oraz 3 pnie, Data ustanowienia: 2001-11-22, Opis granicy: Drzewa rosną przy drodze gminnej w otoczeniu pól. W kierunku od Młotkowa do skrzyżowania kolonii Młotkowo i dalej w kierunku Kosztowa (60 drzew po prawej i 77 po lewej stronie).

Wysoka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 6 wypadków drogowych w Wysokiej odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 229,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Wysokiej znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wysokiej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 7 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wysokiej w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 229,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  229,7
  woj. wielkopolskie
  960,3
  Cały kraj
  1 035,8
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  97,3
  Cały kraj
  98,5
 • 267,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  268,0
  Wielkopolskie
  1 130,3
  Cały kraj
  1 251,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  10,1
  Polska
  9,5
 • 116,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  116,7
  woj. wielkopolskie
  117,7
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wysokiej w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 170,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  170,7 km
  woj. wielkopolskie
  784,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,2 km
  Wielkopolskie
  6,7 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wysoka przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 190droga wojewódzka nr 190(Krajenka - Czajcze - Leśnik - Podróżna - Bądecz - Sędziniec - Wysoka - Wysoczka - Pobórka Wielka - Białośliwie - Atanazyn - Szamocin - Młynary - Margonin - Próchnowo - Bugaj - Oporzyn - Pawłowo Żońskie - Kobylec - Wągrowiec - Łaziska - Mieścisko - Miłosławice - Jaroszewo Pierwsze - Charbowo - Polska Wieś - Kłecko - Brzozogaj - Działyń - Obora - Piekary - Gniezno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wysoka nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 18Linia kolejowa nr 18: Kutno - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Ostrowy - Rutkowice - Kaliska Kujawskie - Wiktorowo - Czerniewice - Gołaszewo Kujawskie - Warząchewka - Włocławek - Włocławek Zazamcze - Włocławek Brzezie - Włocławek Brzezie - Lubanie - Nieszawa Waganiec - Turzno Kujawskie - Aleksandrów Kujawski - Otłoczyn - Brzoza Toruńska - Toruń Czerniewice - Toruń Główny - Toruń Kluczyki - Cierpice - Cierpice-Kąkol - Przyłubie - Solec Kujawski - Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Wschód Towarowa - Bydgoszcz Bielawy - Bydgoszcz Leśna - Bydgoszcz Główna - Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Osowa Góra - Pawłówek - Zielonczyn - Ślesin - Nakło nad Notecią - Anieliny - Samostrzel - Jadwiżyn - Wyrzysk Osiek - Krostkowo - Białośliwie - Miasteczko Krajeńskie - Kaczory - Piła Główna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wysokiej istnieje 25 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Batorego

  ul. Bohaterów 17 Października

  ul. Brzozowa

  ul. Cisowa

  ul. Curie-Skłodowskiej

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Jana Matejki

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Księdza Romana Budniaka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lubińskiego

  ul. Ogrodowa

  Plac Świętego Jana Pawła II

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  pl. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Strzelecka

  pl. Studzienny

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  pl. Wolności

  ul. św. Walentego