Powiat wyszkowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wyszkowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 74 055 Liczba mieszkańców
 • 876 km2 Powierzchnia
 • 84 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,7% Stopa urbanizacji
 • Bogdan Mirosław Pągowski Starosta
 • al. Róż 2, 07-200 Wyszków Adres starostwa powiatowego
 • WWY Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie wyszkowskim (1)
 • Wyszków
Powiat wyszkowski na mapie
Identyfikatory
 • 1435 TERYT (TERC)
Herb powiatu wyszkowskiego
powiat wyszkowski herb
Flaga powiatu wyszkowskiego
powiat wyszkowski flaga

powiat wyszkowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
29 742 54 21
29 743 09 38
ul.Strażacka 6
07-200 Wyszków
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
29 743 62 00
29 743 62 49
ul.Kościuszki 13
07-200 Wyszków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie
29 742 83 68
30 742 83 68
ul.Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie
29 742 32 45
29 742 32 54
ul. Daszyńskiego 28
07-200 Wyszków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie
29 742 54 46
29 742 54 46 w. 25
ul.Serocka 3
07-200 Wyszków
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
(29) 743-59-00
(29) 743-59-33
Al. Róż
07-200 Wyszków

Powiat wyszkowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wyszkowski ma 74 055 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wyszkowskiego w 2050 roku wynosi 70 654, z czego 35 547 to kobiety, a 35 107 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wyszkowskiego zawarli w 2021 roku 337 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu wyszkowskiego jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wyszkowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -179. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,42 na 1000 mieszkańców powiatu wyszkowskiego. W 2021 roku urodziło się 814 dzieci, w tym 46,4% dziewczynek i 53,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 463 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,3% zgonów w powiecie wyszkowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,5% zgonów w powiecie wyszkowskim były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wyszkowskiego przypada 13.4 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 736 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 725 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wyszkowskiego 11. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,0% mieszkańców powiatu wyszkowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wyszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74 055 Liczba mieszkańców
 • 37 428 Kobiety
 • 36 627 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wyszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wyszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wyszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wyszkowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70 654 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 547 Kobiety
 • 35 107 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wyszkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wyszkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wyszkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wyszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wyszkowski
  39,9 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wyszkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wyszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wyszkowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wyszkowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wyszkowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • pow. wyszkowski
  28,0%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat wyszkowski
  57,3%
  Mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat wyszkowski
  8,9%
  Województwo
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,8%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. wyszkowski
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wyszkowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,5
  woj. mazowieckie
  4,6
  Cały kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. wyszkowski
  1,5
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 337 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wyszkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -179 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -58 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -121 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,42 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,4
  Mazowieckie
  -3,6
  Cała Polska
  -4,9
 • -0,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wyszkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wyszkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wyszkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wyszkowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 814 Urodzenia żywe
 • 378 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 436 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,4%
  53,6%
 • 11,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. wyszkowski
  11,0
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  8,7
 • 47,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wyszkowski
  47,2
  Mazowieckie
  42,2
  Cały kraj
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 126 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 126
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 463 g Średnia waga noworodków
 • 3 386 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 529 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 463 g
  Województwo
  3 396 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 287 Waga 3500g - 3999g
 • 287
 • 274 Waga 3000g - 3499g
 • 274
 • 102 Waga 2500g - 2999g
 • 102
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,59 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. wyszkowski
  1,59
  Mazowieckie
  1,49
  Cała Polska
  1,32
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. wyszkowski
  0,74
  Mazowieckie
  0,73
  Cała Polska
  0,64
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wyszkowski
  0,82
  Mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie wyszkowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 993 Zgony
 • 436 Kobiety
  (Zgony)
 • 557 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,9%
  56,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wyszkowski
  13,4
  Mazowieckie
  13,6
  Cała Polska
  13,6
 • 122,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  122,0
  woj. mazowieckie
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,7
  woj. mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. wyszkowski
  4,0
  woj. mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wyszkowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat wyszkowski
  30,3%
  Mazowieckie
  30,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wyszkowski
  18,5%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,4%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 170 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 249,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  249,5
  Województwo
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Polska
  246,5
 • 408,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 438,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 377,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  408,1
  Mazowieckie
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 68,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wyszkowski
  68,1
  woj. mazowieckie
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 29,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat wyszkowski
  29,6
  Województwo
  31,1
  Polska
  32,6
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,7
  Mazowieckie
  6,7
  Cały kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. wyszkowski
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wyszkowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 Osoby w zamachach samobójczych
 • 8 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 39 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat wyszkowski
  39,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  36,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat wyszkowski
  13,0
  Mazowieckie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 18 powieszenie się
 • 18
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 12 30-49 lat
 • 12
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 5 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie5
  • wyższe0
  • nieustalony18
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 0 wyższe
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 4 emerytura
 • 4
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 736 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 395 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 341 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 725 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 393 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 332 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wyszkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wyszkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wyszkowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wyszkowskim oddano do użytku 564 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,62 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wyszkowskim to 24 394 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 46,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wyszkowskim to 4,41 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie wyszkowskim to 106,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,66% mieszkań posiada łazienkę, 76,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,99% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wyszkowskim 99 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 688 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 641 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 688 zł
 • Powiat
  4 688 zł
  woj. mazowieckie
  7 414 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 4 688 zł Ogółem
 • 4 688 zł
 • 4 688 zł do 40 m2
 • 4 688 zł
 • 4 767 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 767 zł
 • 4 826 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 826 zł
 • 3 910 zł od 80,1 m2
 • 3 910 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 641 zł
 • pow. wyszkowski
  4 641 zł
  woj. mazowieckie
  7 646 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 641 zł Ogółem
 • 4 641 zł
 • 4 742 zł do 40 m2
 • 4 742 zł
 • 4 698 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 698 zł
 • 4 653 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 653 zł
 • 3 877 zł od 80,1 m2
 • 3 877 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 99
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m259
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m23
 • 25 do 40 m2
 • 59 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wyszkowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 683 zł
 • Tutaj
  4 683 zł
  Mazowieckie
  7 982 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 4 683 zł Ogółem
 • 4 683 zł
 • 4 688 zł do 40 m2
 • 4 688 zł
 • 4 722 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 722 zł
 • 4 826 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 826 zł
 • 3 910 zł od 80,1 m2
 • 3 910 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 639 zł
 • Powiat
  4 639 zł
  woj. mazowieckie
  8 112 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 4 639 zł Ogółem
 • 4 639 zł
 • 4 742 zł do 40 m2
 • 4 742 zł
 • 4 696 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 696 zł
 • 4 653 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 653 zł
 • 3 877 zł od 80,1 m2
 • 3 877 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 98
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m258
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m23
 • 25 do 40 m2
 • 58 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 24 394 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 328,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  328,70
  Województwo
  440,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  86,50 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,40 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat wyszkowski
  4,17
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,04
  Województwo
  2,27
  Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,73
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 564 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 7,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wyszkowski
  7,62
  woj. mazowieckie
  8,19
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 485 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,41
  Województwo
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 33,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  33,56
  woj. mazowieckie
  30,65
  Polska
  24,07
 • 60 242 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 106,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wyszkowski
  106,8 m2
  Województwo
  91,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,81 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wyszkowski
  0,81 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  92,61%
  Mazowieckie
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 89,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  89,26%
  woj. mazowieckie
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 86,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wyszkowski
  86,66%
  Mazowieckie
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 76,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat wyszkowski
  76,72%
  Mazowieckie
  87,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 41,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  41,99%
  Mazowieckie
  58,44%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wyszkowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wyszkowskim na 1000 mieszkańców pracuje 217osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wyszkowskim wynosiło w 2021 roku 3,2% (3,8% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wyszkowskim wynosiło 4 816,43 PLN, co odpowiada 80.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wyszkowskiego 7 713 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 453 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 260.

  35,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wyszkowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,2% w przemyśle i budownictwie, a 23,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 217 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. wyszkowski
  217,0
  woj. mazowieckie
  323,0
  Cały kraj
  257,0
 • 3,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,8% Kobiety
 • 2,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,2%
  woj. mazowieckie
  4,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wyszkowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wyszkowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wyszkowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 816 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 816 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wyszkowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 713 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 453 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 260 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,2% Przemysł i budownictwo
 • 15,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 27,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 28,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wyszkowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 069 Pracujący ogółem
 • 8 062 Kobiety
 • 8 007 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wyszkowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wyszkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,8
  Mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 32,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,1
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 92,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  92,3
  Mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wyszkowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wyszkowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 332 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 979 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 547 nowych podmiotów, a 259 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (684) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (463) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 102) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (225) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wyszkowskim najwięcej (397) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 100) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (121) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,7% (2 101) podmiotów, a 69,7% (5 110) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wyszkowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 332 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 121 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 101 Przemysł i budownictwo
 • 5 110 Pozostała działalność
 • 547 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wyszkowskim w 2021 roku
 • 259 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wyszkowskim w 2021 roku
 • 5 979 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 100 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 100
 • 194 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 194
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 328 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 328
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 387 Spółki handlowe ogółem
 • 387
 • 24  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 275  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 275
 • 24    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 397 Spółki cywilne ogółem
 • 397
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 979 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 392 Budownictwo
 • 1 392
 • 1 324 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 324
 • 556 Transport i gospodarka magazynowa
 • 556
 • 522 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 522
 • 454 Przetwórstwo przemysłowe
 • 454
 • 331 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 331
 • 304 Pozostała działalność
 • 304
 • 260 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 260
 • 180 Informacja i komunikacja
 • 180
 • 145 Edukacja
 • 145
 • 130 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 130
 • 125 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 125
 • 106 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 106
 • 65 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 65
 • 56 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 56
 • 22 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 22
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wyszkowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wyszkowskim stwierdzono 1 233 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wyszkowskim wynosi 65,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wyszkowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,97 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 7,38 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,75 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,09 (39%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wyszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 233 Przestępstwa ogółem
 • 1 233
 • 813 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 813
 • 155 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 155
 • 204 Przestępstwa drogowe
 • 204
 • 33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 33
 • 547 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 547
 • 16,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. wyszkowski
  16,64
  woj. mazowieckie
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 10,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. wyszkowski
  10,97
  Mazowieckie
  14,38
  Polska
  12,82
 • 2,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. wyszkowski
  2,09
  Województwo
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 2,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,75
  woj. mazowieckie
  1,84
  Kraj
  1,85
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,45
  Mazowieckie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 7,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat wyszkowski
  7,38
  woj. mazowieckie
  11,83
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wyszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wyszkowski
  65%
  Mazowieckie
  64%
  Cały kraj
  71%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. wyszkowski
  60%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  64%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat wyszkowski
  39%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat wyszkowski
  99%
  woj. mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  85%
  woj. mazowieckie
  86%
  Cała Polska
  89%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  43%
  woj. mazowieckie
  41%
  Kraj
  53%

Powiat wyszkowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wyszkowskiego wyniosła w 2021 roku 103,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu wyszkowskiego - 38.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,9 mln złotych, czyli 4,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wyszkowskiego wyniosła w 2021 roku 117,4 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.9%). W budżecie powiatu wyszkowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 275 złotych na mieszkańca (17,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,6 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wyszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wyszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wyszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wyszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  90,2 mln

  1,2 tys(100%)

  84,9 mln

  1,1 tys(100%)

  81,8 mln

  1,1 tys(100%)

  86,9 mln

  1,2 tys(100%)

  95,0 mln

  1,3 tys(100%)

  115,6 mln

  1,6 tys(100%)

  97,1 mln

  1,3 tys(100%)

  103,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  33,2 mln

  449(36.8%)

  32,5 mln

  440(38.3%)

  29,3 mln

  396(35.8%)

  31,3 mln

  423(36%)

  32,0 mln

  432(33.6%)

  34,5 mln

  465(29.8%)

  36,9 mln

  497(38%)

  40,0 mln

  540(38.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,3 mln

  207(16.9%)

  16,2 mln

  219(19.1%)

  17,9 mln

  242(21.9%)

  14,3 mln

  193(16.5%)

  15,4 mln

  207(16.2%)

  16,5 mln

  223(14.3%)

  17,7 mln

  238(18.2%)

  18,3 mln

  248(17.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  104(8.5%)

  8,2 mln

  111(9.6%)

  7,6 mln

  103(9.3%)

  9,1 mln

  124(10.5%)

  13,9 mln

  188(14.6%)

  10,2 mln

  138(8.8%)

  11,2 mln

  151(11.6%)

  11,4 mln

  154(11.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  12,3 mln

  166(13.6%)

  6,0 mln

  80,8(7%)

  5,9 mln

  79,7(7.2%)

  6,2 mln

  84,0(7.2%)

  7,2 mln

  97,2(7.6%)

  7,1 mln

  95,7(6.1%)

  7,2 mln

  96,4(7.4%)

  7,3 mln

  99,2(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,7 mln

  132(10.8%)

  10,4 mln

  140(12.2%)

  8,6 mln

  117(10.6%)

  4,5 mln

  61,0(5.2%)

  10,5 mln

  142(11.1%)

  29,5 mln

  397(25.5%)

  5,6 mln

  75,8(5.8%)

  5,8 mln

  78,7(5.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  51,2(4.2%)

  3,8 mln

  51,5(4.5%)

  4,4 mln

  59,0(5.3%)

  4,4 mln

  59,7(5.1%)

  4,4 mln

  59,7(4.7%)

  4,8 mln

  64,4(4.1%)

  6,0 mln

  80,4(6.1%)

  5,7 mln

  77,1(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,1 mln

  55,0(4.5%)

  3,1 mln

  42,1(3.7%)

  3,1 mln

  41,7(3.8%)

  3,1 mln

  42,3(3.6%)

  3,2 mln

  43,4(3.4%)

  3,3 mln

  44,7(2.9%)

  3,5 mln

  46,8(3.6%)

  3,3 mln

  44,0(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  35,3(2.9%)

  2,6 mln

  34,8(3%)

  2,3 mln

  30,8(2.8%)

  1,7 mln

  22,5(1.9%)

  1,4 mln

  19,5(1.5%)

  1,7 mln

  22,5(1.4%)

  1,7 mln

  23,2(1.8%)

  3,1 mln

  42,1(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  377,7 tys

  5,1(0.4%)

  419,5 tys

  5,7(0.5%)

  1,1 mln

  15,3(1.4%)

  1,0 mln

  13,6(1.2%)

  1,5 mln

  20,0(1.6%)

  1,6 mln

  21,5(1.4%)

  1,5 mln

  20,4(1.6%)

  2,0 mln

  26,6(1.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  322,2 tys

  4,4(0.4%)

  318,9 tys

  4,3(0.4%)

  336,4 tys

  4,5(0.4%)

  341,3 tys

  4,6(0.4%)

  348,0 tys

  4,7(0.4%)

  354,4 tys

  4,8(0.3%)

  364,4 tys

  4,9(0.4%)

  372,5 tys

  5,0(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  116,4 tys

  1,6(0.1%)

  360,0 tys

  4,9(0.4%)

  324,0 tys

  4,4(0.4%)

  5,4 mln

  73,2(6.2%)

  381,3 tys

  5,1(0.4%)

  432,3 tys

  5,8(0.4%)

  250,9 tys

  3,4(0.3%)

  267,4 tys

  3,6(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  38,2 tys

  0,5(0%)

  26,6 tys

  0,4(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  175,7 tys

  2,4(0.2%)

  133,1 tys

  1,8(0.1%)

  246,3 tys

  3,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  390,0 tys

  5,3(0.4%)

  388,0 tys

  5,2(0.5%)

  404,5 tys

  5,5(0.5%)

  497,5 tys

  6,7(0.6%)

  539,0 tys

  7,3(0.6%)

  1,1 mln

  14,3(0.9%)

  153,7 tys

  2,1(0.2%)

  245,9 tys

  3,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.2%)

  187,4 tys

  2,5(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  195,0 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  39,6 tys

  0,5(0%)

  19,7 tys

  0,3(0%)

  30,6 tys

  0,4(0%)

  79,9 tys

  1,1(0.1%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  115,9 tys

  1,6(0.1%)

  101,6 tys

  1,4(0.1%)

  172,4 tys

  2,3(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  282,2 tys

  3,8(0.3%)

  235,4 tys

  3,2(0.3%)

  232,9 tys

  3,1(0.3%)

  226,1 tys

  3,1(0.3%)

  259,2 tys

  3,5(0.3%)

  239,7 tys

  3,2(0.2%)

  154,8 tys

  2,1(0.2%)

  59,4 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  50,0 tys

  0,7(0.1%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  12,5 tys

  0,2(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  50,0 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  53,6 tys

  0,7(0.1%)

  53,4 tys

  0,7(0%)

  65,7 tys

  0,9(0.1%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,1 tys

  0,0(0%)

  414,9 tys

  5,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  803,9 tys

  10,9(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wyszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wyszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wyszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wyszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  88,7 mln

  1,2 tys(100%)

  85,2 mln

  1,2 tys(100%)

  84,0 mln

  1,1 tys(100%)

  85,0 mln

  1,1 tys(100%)

  95,8 mln

  1,3 tys(100%)

  114,6 mln

  1,5 tys(100%)

  111,4 mln

  1,5 tys(100%)

  117,4 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  38,4 mln

  519(43.3%)

  37,9 mln

  513(44.5%)

  38,7 mln

  522(46%)

  38,5 mln

  521(45.3%)

  38,6 mln

  521(40.3%)

  42,6 mln

  573(37.1%)

  56,0 mln

  755(50.3%)

  55,7 mln

  753(47.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,1 mln

  177(14.7%)

  13,9 mln

  188(16.3%)

  14,9 mln

  201(17.7%)

  16,4 mln

  221(19.3%)

  18,8 mln

  253(19.6%)

  20,7 mln

  279(18.1%)

  20,8 mln

  280(18.6%)

  24,0 mln

  325(20.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,9 mln

  161(13.4%)

  12,4 mln

  167(14.5%)

  13,9 mln

  188(16.6%)

  13,2 mln

  178(15.5%)

  14,3 mln

  193(14.9%)

  15,1 mln

  204(13.2%)

  16,4 mln

  221(14.7%)

  16,3 mln

  221(13.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  50,5(4.2%)

  3,8 mln

  50,9(4.4%)

  4,3 mln

  58,3(5.1%)

  4,4 mln

  59,2(5.2%)

  4,4 mln

  58,9(4.6%)

  4,7 mln

  63,2(4.1%)

  5,9 mln

  79,0(5.3%)

  5,6 mln

  76,0(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  71,3(5.9%)

  6,5 mln

  87,3(7.6%)

  4,8 mln

  64,2(5.7%)

  1,1 mln

  14,9(1.3%)

  5,1 mln

  68,6(5.3%)

  21,1 mln

  284(18.4%)

  2,4 mln

  31,7(2.1%)

  4,8 mln

  64,3(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  45,4(3.8%)

  4,0 mln

  53,7(4.7%)

  1,5 mln

  20,2(1.8%)

  4,2 mln

  56,5(4.9%)

  3,7 mln

  50,3(3.9%)

  2,6 mln

  35,1(2.3%)

  2,4 mln

  32,7(2.2%)

  2,9 mln

  38,6(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  965,6 tys

  13,1(1.1%)

  1,1 mln

  14,6(1.3%)

  1,4 mln

  19,0(1.7%)

  1,3 mln

  17,2(1.5%)

  1,5 mln

  20,5(1.6%)

  1,7 mln

  22,7(1.5%)

  1,8 mln

  24,3(1.6%)

  2,1 mln

  28,6(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  35,0(2.9%)

  2,1 mln

  28,0(2.4%)

  1,6 mln

  21,7(1.9%)

  1,2 mln

  16,1(1.4%)

  976,7 tys

  13,2(1%)

  743,1 tys

  10,0(0.6%)

  1,0 mln

  13,5(0.9%)

  1,3 mln

  18,1(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  29,0(2.4%)

  1,1 mln

  15,5(1.3%)

  984,9 tys

  13,3(1.2%)

  859,1 tys

  11,6(1%)

  806,4 tys

  10,9(0.8%)

  777,7 tys

  10,5(0.7%)

  844,8 tys

  11,4(0.8%)

  659,2 tys

  8,9(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  762,2 tys

  10,3(0.9%)

  1,4 mln

  18,3(1.6%)

  847,3 tys

  11,5(1%)

  1,2 mln

  16,8(1.5%)

  464,0 tys

  6,3(0.5%)

  671,4 tys

  9,0(0.6%)

  637,5 tys

  8,6(0.6%)

  569,1 tys

  7,7(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,9 mln

  79,2(6.6%)

  621,8 tys

  8,4(0.7%)

  452,9 tys

  6,1(0.5%)

  463,4 tys

  6,3(0.5%)

  692,7 tys

  9,4(0.7%)

  624,7 tys

  8,4(0.5%)

  467,0 tys

  6,3(0.4%)

  521,9 tys

  7,0(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  209,1 tys

  2,8(0.2%)

  203,2 tys

  2,7(0.2%)

  201,6 tys

  2,7(0.2%)

  201,9 tys

  2,7(0.2%)

  209,1 tys

  2,8(0.2%)

  211,7 tys

  2,9(0.2%)

  217,0 tys

  2,9(0.2%)

  224,6 tys

  3,0(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  233,7 tys

  3,2(0.3%)

  172,4 tys

  2,3(0.2%)

  120,3 tys

  1,6(0.1%)

  155,6 tys

  2,1(0.2%)

  4,1 mln

  55,0(4.3%)

  135,4 tys

  1,8(0.1%)

  135,4 tys

  1,8(0.1%)

  224,3 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.2%)

  187,4 tys

  2,5(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  195,0 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  82,4 tys

  1,1(0.1%)

  80,5 tys

  1,1(0.1%)

  82,4 tys

  1,1(0.1%)

  78,2 tys

  1,1(0.1%)

  76,7 tys

  1,0(0.1%)

  114,9 tys

  1,5(0.1%)

  40,0 tys

  0,5(0%)

  87,9 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  512

  0,0(0%)

  52,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  770

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,7 tys

  0,8(0.1%)

  14,3 tys

  0,2(0%)

  25,5 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,6 tys

  0,7(0.1%)

  51,9 tys

  0,7(0%)

  65,7 tys

  0,9(0.1%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,5(0%)

  659,7 tys

  8,9(0.6%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  76,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,4 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  60,0 tys

  0,8(0.1%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  12,5 tys

  0,2(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wyszkowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 738 mieszkańców powiatu wyszkowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 091 kobiet oraz 9 647 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,7% mieszkańców powiatu wyszkowskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wyszkowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wyszkowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,2%) oraz średnie zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (23,4%).

  W roku 2021 w powiecie wyszkowskim mieściło się 31 przedszkoli, w których do 126 oddziałów uczęszczało 2 466 dzieci (1 228 dziewczynek oraz 1 238 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wyszkowskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 42 oddziałów uczęszczało 1 003 dzieci (489 dziewczynek oraz 514 chłopców). Dostępne były 944 miejsca.

  19,1% mieszkańców powiatu wyszkowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 19,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 831 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 43 szkoły podstawowe, w których w 473 oddziałach uczyło się 6 803 uczniów (3 236 kobiet oraz 3 567 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wyszkowskim placówkę miało 48 szkół podstawowych, w których w 323 oddziałach uczyło się 5 274 uczniów (2 595 kobiet oraz 2 679 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,4 uczniów.

  W powiecie wyszkowskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 70 oddziałach uczyło się 1 987 uczniów (1 293 kobiety oraz 694 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 399 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wyszkowskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 258 uczniów (758 kobiet oraz 500 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 383 absolwentów.

  W powiecie wyszkowskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 21 oddziałach uczyło się 355 uczniów (85 kobiet oraz 270 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,4 uczniów. 16,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,0% mieszkańców powiatu wyszkowskiego w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 26,4% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat wyszkowski
  19,7%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 25,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat wyszkowski
  34,5%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • powiat wyszkowski
  2,5%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,8%
  Mazowieckie
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat wyszkowski
  21,2%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,7%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,2%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,3%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,7%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 831 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  831,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. wyszkowski
  1,02
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 31Przedszkola
 • 32 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 126 Oddziały
 • 48 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 407 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wyszkowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 466 Dzieci
 • 1 228 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 238 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 44 2 lata i mniej
 • 44
 • 619 3 lata
 • 619
 • 705 4 lata
 • 705
 • 596 5 lata
 • 596
 • 490 6 lat
 • 490
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 318 3 lata
 • 318
 • 360 4 lata
 • 360
 • 291 5 lata
 • 291
 • 229 6 lat
 • 229
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 301 3 lata
 • 301
 • 345 4 lata
 • 345
 • 305 5 lata
 • 305
 • 261 6 lat
 • 261
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 714 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 221,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 220,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 46,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wyszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 426 Oddziały
 • 6 652 Uczniowie
 • 3 187 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 465 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 811 Uczniowie w 1 klasie
 • 379 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 432 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 751 Absolwenci
 • 357 Kobiety
  (absolwenci)
 • 394 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 47 Oddziały
 • 151 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,5%
  67,5%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. wyszkowski
  14,4
  Województwo
  17,3
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,4
 • 14,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,4
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,6
 • 3,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,2
 •  
 • 580,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 508,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 56,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wyszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 65 Oddziały
 • 1 743 Uczniowie
 • 1 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 552 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,3%
  31,7%
 • 415 Uczniowie w 1 klasie
 • 287 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 267 Absolwenci
 • 199 Kobiety
  (absolwenci)
 • 68 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 244 Uczniowie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,8%
  58,2%
 • 132 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 74 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. wyszkowski
  28,4
  Województwo
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 113,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 84,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wyszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 33 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,5%
  48,5%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat wyszkowski
  16,9
  Województwo
  17,7
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,9
 • 24,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,8
 • 4,1 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,1
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wyszkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wyszkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wyszkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wyszkowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wyszkowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie wyszkowskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 610)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie wyszkowskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wyszkowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 454 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 148 (uczestnicy: 22 220)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 500)
  • wystawy: 16 (uczestnicy: 4 620)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 304)
  • koncerty: 29 (uczestnicy: 5 580)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 1 018)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 28 (uczestnicy: 3 690)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 301)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 3 820)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 880)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 337)
  • inne: 4 (uczestnicy: 170)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 747)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 333)
  • taneczne: 6 (członkowie: 195)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 69)
  • teatralne: 2 (członkowie: 56)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 24)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 70)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 43)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 8)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 25)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 80)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wyszkowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 55 miejscami na widowni. Odbyło się 297 seansów, na które przyszło 6 580 widzów, w tym 110 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 351 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wyszkowskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 246 419 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 266 256 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 80
  • dostępne dla czytelników: 31
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 29
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wyszkowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 33 204 wolumeny w tym ziobry specjalne: 1 959. Odnotowano 382 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 096 wolumenów. Odnotowano 892 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wyszkowskim działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 716 członków. Zarejestrowano 734 ćwiczących (mężczyźni: 530, kobiety: 204, chłopcy do lat 18: 219, dziewczęta do lat 18: 199). Aktywnych było 25 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (15), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wyszkowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wyszkowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wyszkowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 68 wypadków drogowych w powiecie wyszkowskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 82 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 91,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,6 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 125,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie wyszkowskim zarejestrowanych było 66 261 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 48 449 samochodów osobowych (652,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 8 065 samochodów ciężarowych (142,1 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 373 autobusów (5,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 2 482 ciągników siodłowych (33,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 244 motocykli (30,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,7 lat.


  W 2021 roku w powiecie wyszkowskim znajdowały się 73 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wyszkowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 68 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 82 Ranni
  (rok 2021)
 • 37 Lekko ranni
 • 45 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wyszkowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 91,82 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  91,8
  Województwo
  56,9
  Cała Polska
  59,9
 • 12,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat wyszkowski
  12,2
  Województwo
  6,9
  Polska
  5,9
 • 110,73 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  110,7
  Mazowieckie
  65,7
  Kraj
  69,4
 • 7,55 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  7,6
  woj. mazowieckie
  8,0
  Polska
  7,6
 • 125,26 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  125,3
  Mazowieckie
  62,9
  Kraj
  80,2
 • 13,24 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. wyszkowski
  13,2
  Mazowieckie
  12,2
  Kraj
  9,8
 • 120,59 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  120,6
  Województwo
  115,4
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 66 261 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wyszkowskim w 2020 roku
 • 48 449 Samochody osobowe
 • 8 065 Samochody ciężarowe
 • 27 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 373 Autobusy
 • 393 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 496 Ciągniki samochodowe
 • 2 482   Ciągniki siodłowe
 • 4 241 Ciągniki rolnicze
 • 2 244 Motocykle
 • 623   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 808 Motorowery
 • 48 449Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wyszkowskim
 • Samochody osobowe w powiecie wyszkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 652,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  652,9
  woj. mazowieckie
  729,5
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 305
  • 1400-1649 kg13 247
  • 1650-1899 kg12 299
  • 1900 kg i więcej14 598
 • 8 305 do 1399 kg
 • 13 247 1400-1649 kg
 • 12 299 1650-1899 kg
 • 14 598 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 759 do 1399 cm3
 • 15 759
 • 27 592 1400-1999 cm3
 • 27 592
 • 5 098 2000 i więcej cm3
 • 5 098
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wyszkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 790
  • olej napędowy16 339
  • gaz (LPG)8 695
  • pozostałe625
 • 22 790 benzyna
 • 16 339 olej napędowy
 • 8 695 gaz (LPG)
 • 625 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 299 do 1 roku
 • 299
 • 329 2 lata
 • 329
 • 503 3 lata
 • 503
 • 1 321 4-5 lat
 • 1 321
 • 1 432 6-7 lat
 • 1 432
 • 2 044 8-9 lat
 • 2 044
 • 2 680 10-11 lat
 • 2 680
 • 8 493 12-15 lat
 • 8 493
 • 11 424 16-20 lat
 • 11 424
 • 8 479 21-25 lat
 • 8 479
 • 5 032 26-30 lat
 • 5 032
 • 6 413 31 lat i więcej
 • 6 413
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wyszkowskim
 • Powiat
  19,5 lat
  Mazowieckie
  17,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 8 065Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wyszkowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wyszkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 142,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  142,1
  woj. mazowieckie
  134,0
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 020 do 999 kg
 • 4 020
 • 2 165 1000-1499 kg
 • 2 165
 • 564 1500-2999 kg
 • 564
 • 59 3000-3499 kg
 • 59
 • 87 3500-4999 kg
 • 87
 • 303 5000-6999 kg
 • 303
 • 224 7000-9999 kg
 • 224
 • 504 10000-14999 kg
 • 504
 • 139 15000 kg i więcej
 • 139
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 432
  • olej napędowy5 280
  • gaz (LPG)522
  • pozostałe831
 • 1 432 benzyna
 • 5 280 olej napędowy
 • 522 gaz (LPG)
 • 831 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 42 2 lata
 • 42
 • 71 3 lata
 • 71
 • 242 4-5 lat
 • 242
 • 340 6-7 lat
 • 340
 • 415 8-9 lat
 • 415
 • 521 10-11 lat
 • 521
 • 1 207 12-15 lat
 • 1 207
 • 1 462 16-20 lat
 • 1 462
 • 1 331 21-25 lat
 • 1 331
 • 779 26-30 lat
 • 779
 • 1 601 31 lat i więcej
 • 1 601
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wyszkowskim
 • powiat wyszkowski
  20,3 lat
  Województwo
  18,2 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 373Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wyszkowskim
 • Autobusy w powiecie wyszkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  5,0
  Mazowieckie
  3,8
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy273
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe95
 • 5 benzyna
 • 273 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 95 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 45 12-15 lat
 • 45
 • 69 16-20 lat
 • 69
 • 50 21-25 lat
 • 50
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 128 31 lat i więcej
 • 128
 • 24,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wyszkowskim
 • pow. wyszkowski
  24,4 lat
  Mazowieckie
  19,4 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 2 482Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wyszkowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wyszkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 33,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat wyszkowski
  33,4
  Województwo
  21,5
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy2 213
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe263
 • 4 benzyna
 • 2 213 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 263 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 39 do 1 roku
 • 39
 • 21 2 lata
 • 21
 • 81 3 lata
 • 81
 • 317 4-5 lat
 • 317
 • 235 6-7 lat
 • 235
 • 432 8-9 lat
 • 432
 • 156 10-11 lat
 • 156
 • 551 12-15 lat
 • 551
 • 264 16-20 lat
 • 264
 • 157 21-25 lat
 • 157
 • 121 26-30 lat
 • 121
 • 108 31 lat i więcej
 • 108
 • 12,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wyszkowskim
 • powiat wyszkowski
  12,7 lat
  Województwo
  10,0 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 2 244Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wyszkowskim
 • Motocykle w powiecie wyszkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 30,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  30,2
  Mazowieckie
  40,6
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 38 do 1 roku
 • 38
 • 18 2 lata
 • 18
 • 24 3 lata
 • 24
 • 126 4-5 lat
 • 126
 • 69 6-7 lat
 • 69
 • 81 8-9 lat
 • 81
 • 115 10-11 lat
 • 115
 • 408 12-15 lat
 • 408
 • 417 16-20 lat
 • 417
 • 318 21-25 lat
 • 318
 • 191 26-30 lat
 • 191
 • 439 31 lat i więcej
 • 439
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wyszkowskim
 • powiat wyszkowski
  19,7 lat
  woj. mazowieckie
  21,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 32 km  Będących pod zarządem gminy
 • 38 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wyszkowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 832,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. wyszkowski
  832,9 km
  Mazowieckie
  762,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 9,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  9,9 km
  Mazowieckie
  5,0 km
  Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami