Poniec w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Poniec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Poniec to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu gostyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Poniec.
 • 2 912 Liczba mieszkańców
 • 3,5 km² Powierzchnia
 • 836,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1108 Data założenia
 • 1308 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PGS Tablice rejestracyjne
 • Jacek Widyński Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.808751.7634 Współrzędne GPS
 • 3004074 TERYT (TERC)
 • 0954596 SIMC
Herb miasta Poniec
Poniec herb

Jak Poniec wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Poniec na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Poniec wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Poniec plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
62Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
79Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
88Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
113Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
118Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
129Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
165Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
175Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
185Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
235Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
256Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
265Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
331Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
367Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
388Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
403Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
408Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce

Poniec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-125Poczta Poniec

Poniec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Poniecu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Gostyniu (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Nowe Wrota 10
63-800 Gostyń
Urząd Miejski w Poniecu
(65) 573-14-33
(65) 573-39-83
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Poniec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Poniec jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 912, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ponieca zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Ponieca jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Poniec ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,34 na 1000 mieszkańców Ponieca. W 2022 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 40,7% dziewczynek i 59,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 429 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,6% zgonów w Poniecu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Poniecu były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ponieca przypada 8.89 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 14 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ponieca -30. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,0% mieszkańców Ponieca jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ponieca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 912 Liczba mieszkańców
 • 1 528 Kobiety
 • 1 384 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Poniecu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Poniecu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Poniecu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ponieca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,6 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Poniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ponieca
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Poniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Poniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Poniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,9%
  Województwo
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Poniec
  58,5%
  Województwo
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Poniec
  8,7%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,9%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Poniecu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,1
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Poniec
  1,4
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Poniecu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Poniec
  0,3
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Poniecu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Poniecu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Poniecu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Poniecu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,7%
  59,3%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Poniec
  9,2
  Województwo
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 44,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Poniec
  44,7
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 139 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 139
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 429 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 351 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 502 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 429 g
  Województwo
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 264 Waga 3500g - 3999g
 • 264
 • 260 Waga 3000g - 3499g
 • 260
 • 87 Waga 2500g - 2999g
 • 87
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,62 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,62
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,78
  Wielkopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Poniec
  0,93
  Województwo
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Poniecu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,3%
  57,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,9 Zgony na 1000 ludności
 • Poniec
  8,9
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 107,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  107,2
  Województwo
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 8,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  8,1
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,7
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gostyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  30,6%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,4%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Poniec
  6,1%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 48 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 260,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  260,9
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Polska
  253,9
 • 327,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 324,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 329,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  327,2
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Polska
  426,2
 • 40,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  40,7
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 32,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,2
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Cała Polska
  33,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Poniec
  5,4
  Wielkopolskie
  6,7
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -30 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Poniecu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Poniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Poniec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Poniecu oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Poniecu to 979 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 335 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Poniecu to 5,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Poniecu to 123,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,22% mieszkań posiada łazienkę, 82,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,68% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gostyńskiego.

  Powiat gostyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 979 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 334,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  334,60
  Wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,70 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,40 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Poniec
  4,40
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,99 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,99
  Województwo
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,39
  Wielkopolskie
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 37 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,29
  Wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 12,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  12,65
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 861 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 123,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  123,0 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Poniec
  0,29 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,67%
  Województwo
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 97,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Poniec
  97,45%
  Województwo
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,22%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cały kraj
  93,75%
 • 82,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  82,53%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 89,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Poniec
  89,68%
  Województwo
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Poniec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Poniecu na 1000 mieszkańców pracuje 210osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Poniecu wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Poniecu wynosiło 5 738,30 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ponieca 352 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 333 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -19.

  18,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Ponieca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 210 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  210,0
  Województwo
  290,0
  Polska
  259,0
 • 5,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,1% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • Poniec
  5,1%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Poniecu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Poniecu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Poniecu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 175 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 738 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Poniecu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 352 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 333 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -19 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,95 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,9% Przemysł i budownictwo
 • 34,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,3% Pozostałe
 • 32,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Poniecu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 620 Pracujący ogółem
 • 334 Kobiety
 • 286 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Poniecu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 51,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Poniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  72,4
  Wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 36,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,9
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 104,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  104,1
  Wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Poniec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Poniecu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 371 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 284 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (35) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (19) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Poniecu najwięcej (28) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (347) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,7% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,4% (135) podmiotów, a 58,0% (215) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Poniecu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 371 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 135 Przemysł i budownictwo
 • 215 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Poniecu w 2023 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Poniecu w 2023 roku
 • 284 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 347 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 347
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 371 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 371
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 38 Spółki handlowe ogółem
 • 38
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 284 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 74 Budownictwo
 • 74
 • 64 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 64
 • 36 Przetwórstwo przemysłowe
 • 36
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Poniec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Poniecu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 52 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,83 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Poniecu wynosi 93,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ponieca najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,02 (wykrywalność 93%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,17 (wykrywalność 90%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,88 (77%), drogowe - 1,83 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,11 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ponieca.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Poniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 52
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 18
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 17,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,83
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 9,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Poniec
  9,02
  Wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 6,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Poniec
  6,17
  Województwo
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,83
  Wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,11
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 4,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Poniec
  4,88
  Województwo
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Poniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Poniec
  93%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Polska
  71%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Poniec
  93%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Poniec
  90%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  78%
  Wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Poniec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ponieca wyniosła w 2022 roku 53,5 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 32.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ponieca - 29.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,1 mln złotych, czyli 18,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ponieca wyniosła w 2022 roku 51,1 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%). W budżecie Ponieca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (16,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,0 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,7%.
 • Wydatki budżetu w Poniecu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ponieca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Poniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ponieca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,3 mln

  3,6 tys(100%)

  28,9 mln

  3,7 tys(100%)

  31,1 mln

  4,0 tys(100%)

  32,8 mln

  4,2 tys(100%)

  35,9 mln

  4,6 tys(100%)

  38,4 mln

  5,0 tys(100%)

  40,9 mln

  5,4 tys(100%)

  53,5 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,3 mln

  3,6 tys(36.4%)

  10,4 mln

  3,7 tys(36.1%)

  10,3 mln

  3,6 tys(33.2%)

  10,4 mln

  3,6 tys(31.5%)

  10,5 mln

  3,7 tys(29.3%)

  11,5 mln

  4,0 tys(29.9%)

  13,3 mln

  4,6 tys(32.4%)

  15,8 mln

  5,4 tys(29.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  380,4 tys

  133(1.1%)

  568,6 tys

  198(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 mln

  2,1 tys(11.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  820,5 tys

  288(2.9%)

  2,2 mln

  762(7.5%)

  1,5 mln

  528(4.8%)

  2,6 mln

  924(8%)

  1,8 mln

  616(4.9%)

  1,3 mln

  465(3.5%)

  2,0 mln

  685(4.8%)

  5,3 mln

  1,8 tys(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  597(6%)

  1,1 mln

  378(3.7%)

  1,1 mln

  375(3.4%)

  1,6 mln

  549(4.8%)

  2,1 mln

  746(5.9%)

  1,6 mln

  561(4.2%)

  2,1 mln

  733(5.2%)

  5,3 mln

  1,8 tys(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  1,0 tys(10.2%)

  3,1 mln

  1,1 tys(10.6%)

  3,4 mln

  1,2 tys(11.1%)

  3,5 mln

  1,2 tys(10.5%)

  3,7 mln

  1,3 tys(10.3%)

  3,8 mln

  1,3 tys(9.9%)

  3,9 mln

  1,4 tys(9.6%)

  4,5 mln

  1,5 tys(8.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  516(5.2%)

  1,5 mln

  537(5.3%)

  1,8 mln

  631(5.8%)

  1,8 mln

  628(5.5%)

  2,5 mln

  875(7%)

  2,6 mln

  911(6.8%)

  1,9 mln

  674(4.7%)

  2,3 mln

  788(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,2 tys(11.6%)

  8,3 mln

  2,9 tys(28.6%)

  1,1 mln

  394(3.6%)

  946,8 tys

  332(2.9%)

  984,1 tys

  345(2.7%)

  1,1 mln

  368(2.8%)

  1,2 mln

  434(3%)

  2,2 mln

  759(4.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  772,9 tys

  272(2.7%)

  830,6 tys

  292(2.9%)

  809,7 tys

  285(2.6%)

  847,9 tys

  297(2.6%)

  1,1 mln

  373(3%)

  1,0 mln

  362(2.7%)

  1,1 mln

  369(2.6%)

  1,2 mln

  423(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,8 mln

  2,0 tys(20.5%)

  340,4 tys

  120(1.2%)

  384,2 tys

  135(1.2%)

  467,1 tys

  164(1.4%)

  731,1 tys

  256(2%)

  807,5 tys

  281(2.1%)

  693,2 tys

  241(1.7%)

  1,1 mln

  361(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  222,7 tys

  78,3(0.8%)

  218,8 tys

  76,9(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,0 tys

  32,3(0.3%)

  43,0 tys

  15,1(0.1%)

  61,0 tys

  21,2(0.2%)

  366,5 tys

  127(0.9%)

  930,5 tys

  318(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  219,8 tys

  77,2(0.8%)

  81,2 tys

  28,5(0.3%)

  104,4 tys

  36,8(0.3%)

  266,6 tys

  93,5(0.8%)

  231,9 tys

  81,2(0.6%)

  414,6 tys

  144(1.1%)

  1,3 mln

  444(3.1%)

  721,1 tys

  246(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  231,1 tys

  81,2(0.8%)

  231,6 tys

  81,4(0.8%)

  812,8 tys

  286(2.6%)

  304,5 tys

  107(0.9%)

  232,3 tys

  81,4(0.6%)

  268,2 tys

  93,2(0.7%)

  238,4 tys

  82,9(0.6%)

  681,6 tys

  233(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  153,3 tys

  53,9(0.5%)

  221,0 tys

  77,7(0.8%)

  208,4 tys

  73,3(0.7%)

  185,9 tys

  65,2(0.6%)

  159,4 tys

  55,8(0.4%)

  102,1 tys

  35,5(0.3%)

  71,6 tys

  24,9(0.2%)

  203,3 tys

  69,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  298,8 tys

  105(1.1%)

  287,1 tys

  101(1%)

  298,8 tys

  105(1%)

  318,2 tys

  112(1%)

  357,0 tys

  125(1%)

  335,2 tys

  116(0.9%)

  390,0 tys

  136(1%)

  131,4 tys

  44,9(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  83,5 tys

  29,4(0.3%)

  66,2 tys

  23,3(0.2%)

  79,3 tys

  27,9(0.3%)

  83,7 tys

  29,4(0.3%)

  56,7 tys

  19,9(0.2%)

  101,7 tys

  35,3(0.3%)

  142,4 tys

  49,5(0.3%)

  80,2 tys

  27,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  47,1 tys

  16,5(0.2%)

  43,1 tys

  15,1(0.1%)

  105,5 tys

  37,1(0.3%)

  143,2 tys

  50,2(0.4%)

  131,9 tys

  46,2(0.4%)

  145,6 tys

  50,6(0.4%)

  77,0 tys

  26,8(0.2%)

  54,5 tys

  18,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,0 tys

  1,1(0%)

  4,5 tys

  1,6(0%)

  3,1 tys

  1,1(0%)

  103,7 tys

  36,4(0.3%)

  3,1 tys

  1,1(0%)

  4,9 tys

  1,7(0%)

  4,8 tys

  1,7(0%)

  5,0 tys

  1,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,5 tys

  26,2(0.2%)

  821

  0,3(0%)

  8,8 tys

  3,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,6 tys

  16,7(0.2%)

  6,3 tys

  2,2(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  57,0 tys

  20,0(0.2%)

  52,9 tys

  18,5(0.1%)

  41,3 tys

  14,3(0.1%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,2 tys

  0,4(0%)

  21,1 tys

  7,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  1,2(0%)

  30,0 tys

  10,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  122

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Poniecu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ponieca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Poniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ponieca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,3 mln

  3,2 tys(100%)

  30,4 mln

  3,9 tys(100%)

  33,4 mln

  4,3 tys(100%)

  33,1 mln

  4,3 tys(100%)

  35,9 mln

  4,6 tys(100%)

  43,4 mln

  5,7 tys(100%)

  45,6 mln

  6,0 tys(100%)

  51,1 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,3 mln

  3,3 tys(36.7%)

  10,4 mln

  3,7 tys(34.2%)

  12,8 mln

  4,5 tys(38.4%)

  11,8 mln

  4,1 tys(35.6%)

  12,8 mln

  4,5 tys(35.7%)

  14,5 mln

  5,0 tys(33.4%)

  14,1 mln

  4,9 tys(31%)

  18,5 mln

  6,3 tys(36.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,3 mln

  2,9 tys(32.9%)

  9,0 mln

  3,2 tys(29.6%)

  8,8 mln

  3,1 tys(26.2%)

  8,6 mln

  3,0 tys(25.9%)

  8,6 mln

  3,0 tys(24%)

  12,1 mln

  4,2 tys(28%)

  11,6 mln

  4,0 tys(25.4%)

  11,8 mln

  4,0 tys(23.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  422,0 tys

  148(1.2%)

  527,0 tys

  183(1.2%)

  198,0 tys

  68,9(0.4%)

  6,2 mln

  2,1 tys(12.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  419,5 tys

  147(1.7%)

  326,3 tys

  115(1.1%)

  619,5 tys

  218(1.9%)

  1,1 mln

  398(3.4%)

  370,3 tys

  130(1%)

  1,3 mln

  452(3%)

  3,3 mln

  1,1 tys(7.2%)

  2,8 mln

  972(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  922(10.4%)

  7,6 mln

  2,7 tys(24.9%)

  443,6 tys

  156(1.3%)

  234,9 tys

  82,4(0.7%)

  228,1 tys

  79,9(0.6%)

  277,1 tys

  96,3(0.6%)

  305,3 tys

  106(0.7%)

  1,1 mln

  393(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 mln

  703(7.9%)

  746,8 tys

  263(2.5%)

  783,0 tys

  276(2.3%)

  1,0 mln

  359(3.1%)

  1,0 mln

  366(2.9%)

  1,0 mln

  352(2.3%)

  956,0 tys

  333(2.1%)

  1,1 mln

  376(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  599,8 tys

  211(2.4%)

  598,0 tys

  210(2%)

  634,8 tys

  223(1.9%)

  666,5 tys

  234(2%)

  648,7 tys

  227(1.8%)

  776,0 tys

  270(1.8%)

  965,7 tys

  336(2.1%)

  805,3 tys

  275(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  747,0 tys

  255(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  543(6.1%)

  1,0 mln

  366(3.4%)

  205,2 tys

  72,2(0.6%)

  209,7 tys

  73,5(0.6%)

  383,0 tys

  134(1.1%)

  126,0 tys

  43,8(0.3%)

  314,9 tys

  110(0.7%)

  655,1 tys

  224(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,1 tys

  25,3(0.2%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  5,0 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  316,6 tys

  108(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  61,0 tys

  21,4(0.2%)

  45,0 tys

  15,8(0.1%)

  45,7 tys

  16,1(0.1%)

  44,3 tys

  15,5(0.1%)

  42,5 tys

  14,9(0.1%)

  90,1 tys

  31,3(0.2%)

  63,2 tys

  22,0(0.1%)

  124,9 tys

  42,7(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  27,6 tys

  9,7(0.1%)

  617,3 tys

  217(2%)

  29,4 tys

  10,3(0.1%)

  29,5 tys

  10,3(0.1%)

  368,2 tys

  129(1%)

  29,2 tys

  10,2(0.1%)

  760,6 tys

  265(1.7%)

  85,8 tys

  29,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  57,0 tys

  20,0(0.2%)

  39,1 tys

  13,7(0.1%)

  33,9 tys

  11,9(0.1%)

  33,6 tys

  11,8(0.1%)

  27,2 tys

  9,5(0.1%)

  26,9 tys

  9,3(0.1%)

  23,0 tys

  8,0(0.1%)

  34,1 tys

  11,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,7 tys

  1,7(0%)

  4,2 tys

  1,5(0%)

  6,6 tys

  2,3(0%)

  7,1 tys

  2,5(0%)

  7,4 tys

  2,6(0%)

  7,9 tys

  2,8(0%)

  7,7 tys

  2,7(0%)

  23,0 tys

  7,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  294,2 tys

  103(1.2%)

  10,7 tys

  3,8(0%)

  6,0 tys

  2,1(0%)

  7,1 tys

  2,5(0%)

  86,4 tys

  30,3(0.2%)

  62,5 tys

  21,7(0.1%)

  6,0 tys

  2,1(0%)

  11,0 tys

  3,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  911,8 tys

  317(2%)

  7,1 tys

  2,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,6 tys

  16,7(0.2%)

  6,3 tys

  2,2(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  57,0 tys

  20,0(0.2%)

  52,9 tys

  18,5(0.1%)

  41,3 tys

  14,3(0.1%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,8 tys

  16,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Poniec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 690 mieszkańców Ponieca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 356 kobiet oraz 334 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,7% mieszkańców Ponieca, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Ponieca mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Poniecu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,5%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,6%) oraz średnie zawodowe (21,6%).

  W roku 2022 w Poniecu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 234 dzieci (119 dziewczynek oraz 115 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Poniecu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 101 dzieci (56 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępne były 82 miejsca.

  22,2% mieszkańców Ponieca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,3% wśród dziewczynek i 22,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 530 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,43 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 473 uczniów (249 kobiet oraz 224 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Poniecu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 257 uczniów (120 kobiet oraz 137 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,8% ludności (33,3% wśród dziewczynek i 30,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 159,80.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (14,9% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 17,0% mieszkańców Ponieca w wieku potencjalnej nauki (17,1% kobiet i 16,9% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,0%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,7%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 34,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,6%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Poniec
  20,7%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  32,7%
  Województwo
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 24,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,4%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1530 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 530,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,43 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,43
  Wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Poniec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 234 Dzieci
 • 119 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 115 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 43 3 lata
 • 43
 • 59 4 lata
 • 59
 • 74 5 lata
 • 74
 • 58 6 lat
 • 58
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 39 4 lata
 • 39
 • 38 5 lata
 • 38
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 20 4 lata
 • 20
 • 36 5 lata
 • 36
 • 35 6 lat
 • 35
 •  
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Poniecu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Poniecu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  65 573-15-89
  ul. Kościuszki 7
  64-125 Poniec
  717111
 • Szkoły podstawowe w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Poniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 473 Uczniowie
 • 249 Kobiety
  (uczniowie)
 • 224 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,6%
  47,4%
 • 77 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,5
  Wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 32,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 159,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Poniec
  159,80
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 158,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  158,78
  Wielkopolskie
  96,29
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Poniec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Poniec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Poniecu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Poniecu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (major Henryk Sucharski)
  Publiczna
  65 573-15-21
  65 573-15-21
  ul. SZKOLNA 8
  64-125 Poniec
  1634430
 • Edukacyjne grupy wieku w Poniecu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 22,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Poniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Poniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Poniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Poniec - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Poniecu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Poniecu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Poniecu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Poniecu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 81 (uczestnicy: 11 954)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 80)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 180)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 13)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 5 540)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 (uczestnicy: 1 762)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 832)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 72)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 320)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 2 800)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 155)
  • inne: 2 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 92)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 25)
  • taneczne: 1 (członkowie: 35)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 12)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 80)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 80)


  Według danych z 2022 w Poniecu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 47 798 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 49 528 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Poniecu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 186 członków. Zarejestrowano 120 ćwiczących (mężczyźni: 95, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 30, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Poniecu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Poniecu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ponieca znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Poniecu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIII w.dnia 1931-03-07, wykaz dokumentów: 101/31AK z 1931-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 31)dnia 1957-01-25, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/48/57 z 1957-01-25; brak numeru z 1957-01-25
  • Ratusz z 1843 r. (ul. Rynek 24)dnia 1964-10-30, wykaz dokumentów: 9/A z 1964-10-30
  • Brama z 1830 r.dnia 1970-04-29, wykaz dokumentów: 1092/A z 1970-04-29
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Rynek 4)dnia 1973-02-24, wykaz dokumentów: 1401/A z 1973-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Rynek 6)dnia 1973-02-24, wykaz dokumentów: 1402/A z 1973-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Rynek 9)dnia 1973-02-24, wykaz dokumentów: 1403/A z 1973-02-24; brak numeru z 2007-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Rynek 26)dnia 1973-02-24, wykaz dokumentów: 1404/A z 1973-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Rynek 27)dnia 1973-02-24, wykaz dokumentów: 1405/A z 1973-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Rynek 28)dnia 1973-02-24, wykaz dokumentów: 1406/A z 1973-02-24
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Rynek 30)dnia 1973-02-24, wykaz dokumentów: 1407/A z 1973-02-24
  • Miasto z 1310 r.dnia 1991-05-11, wykaz dokumentów: 1181/A z 1991-05-11
  • Szpital z 1888 r. (ul. Tadeusza Ko?ciuszki 7)dnia 2010-10-19, wykaz dokumentów: 817/Wlkp/A z 2010-10-19
  • Klasztor z 1896 r. (ul. Tadeusza Ko?ciuszki 8)dnia 2010-10-19, wykaz dokumentów: 817/Wlkp/A z 2010-10-19
  • Zespół - szpital z 1888 r. (ul. Tadeusza Ko?ciuszki 7)dnia 2010-10-19, wykaz dokumentów: 817/Wlkp/A z 2010-10-19

Poniec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 11 wypadków drogowych w Poniecu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 375,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Poniecu znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gostyńskiego.

  Powiat gostyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Poniecu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Poniecu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 375,94 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  375,9
  woj. wielkopolskie
  1 024,9
  Cały kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  103,3
  Kraj
  104,4
 • 375,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Poniec
  375,9
  woj. wielkopolskie
  1 203,8
  Cały kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Poniec
  0,0
  Wielkopolskie
  10,1
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. wielkopolskie
  117,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Poniecu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 295,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Poniec
  295,4 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 5,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Poniec
  5,2 km
  Województwo
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Poniec nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DK 5droga krajowa nr 5(Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Dworzysko - Gruczno - Luszkowo - Zbrachlin - Niewieścin - Trzeciewiec - Włóki - Kusowo - Aleksandrowo - Żołędowo - Osielsko - Bydgoszcz - Białe Błota - Lipniki - Kruszyn Krajeński - Zamość - Rynarzewo - Kołaczkowo - Łachowo - Szubin - Kowalewo - Brzyskorzystewko - Jaroszewo - Żnin - Bożejewiczki - Bożejewice - Czewujewo - Grochowiska Księże - Rogowo - Cotoń - Mielno - Modliszewko - Modliszewo - Gniezno - Poznań - Komorniki - Szreniawa - Rosnówko - Dębienko - Stęszew - Zamysłowo - Będlewo - Piotrowo Pierwsze - Głuchowo - Jarogniewice - Kawczyn - Kiełczewo - Kościan - Ponin - Czacz - Glińsko - Śmigiel - Nietążkowo - Wydorowo - Radomicko - Lipno - Leszno - Rydzyna - Kaczkowo - Korzeńsko - Garbce - Żmigródek - Żmigród - Borzęcin - Prusice - Małuszyn - Trzebnica - Będkowo - Wysoki Kościół - Wisznia Mała - Ligota Piękna - Kryniczno - Psary - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Kąty Wrocławskie - Kostomłoty - Osiek - Jaroszów - Strzegom - Serwinów - Dobromierz - Bolków - Wierzchosławice - Domanów - Pustelnik - Marciszów - Debrznik - Ptaszków - Kamienna Góra - Przedwojów - Lubawka - granica (Czechy))
  • s5droga ekspresowa s5(Morsk - Świecie - Dworzysko - Bydgoszcz - Białe Błota - Mielno - Gniezno - Łubowo - Fałkowo - Wierzyce - Iwno - Kostrzyn - Strumiany - Kleszczewo - Poznań - Śmigiel - Kaczkowo - Bojanowo - Rawicz - Korzeńsko - Żmigródek - Żmigród - Krościna Mała)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Poniec przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn -Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Poniecu istnieje 43 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Bojanowska

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Drożdżyńskiego

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Gostyńska

  ul. Gostyńska Szosa

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Janiszewska

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krobska

  ul. Krobska Szosa

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Ks. Prof. Dr Jana Respądka

  ul. Kusza

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marszałka Focha

  ul. Mało Zamkowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Rydzyńska

  Rynek

  ul. Spokojna

  ul. Szkolna

  ul. Wierzbowa

  ul. Wolności

  ul. ppłk. Bernarda Śliwińskiego

  ul. Świerkowa