Województwo łódzkie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. łódzkie - Podstawowe informacje

Woj. łódzkie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Woj. łódzkie ma 2 476 315 mieszkańców, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców łódzkiego w 2050 roku wynosi 1 999 131, z czego 1 031 519 to kobiety, a 967 612 mężczyźni.

  Mieszkańcy łódzkiego zawarli w 2017 roku 11 542 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,6% mieszkańców łódzkiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Woj. łódzkie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7 390. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,98 na 1000 mieszkańców łódzkiego. W 2017 roku urodziło się 23 782 dzieci, w tym 49,0% dziewczynek i 51,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2016 roku 40,4% zgonów w łódzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w łódzkim były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności łódzkiego przypada 12.14 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2017 roku zarejestrowano 20 858 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 22 819 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla łódzkiego -1 961. W tym samym roku 548 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 376 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 172.

  60,0% mieszkańców łódzkiego jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 476 315 Liczba mieszkańców
 • 1 296 446 Kobiety
 • 1 179 869 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców łódzkiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 999 131 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 031 519 Kobiety
 • 967 612 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w łódzkim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w łódzkim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w łódzkim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • łódzkie
  42,7 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. łódzkie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • Województwo
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • woj. łódzkie
  55,0%
  Kraj
  55,8%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • woj. łódzkie
  11,5%
  Polska
  9,6%
 • 18,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Województwo
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 6,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • łódzkie
  1,1%
  Kraj
  0,8%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w łódzkim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • łódzkie
  4,7
  Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • woj. łódzkie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 11 542 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w łódzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -7 390 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -3 621 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 769 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • łódzkie
  -3,0
  Cała Polska
  -0,0
 • -3,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w łódzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w łódzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w łódzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w łódzkim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 782 Urodzenia żywe
 • 11 660 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 122 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,0%
  51,0%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • łódzkie
  9,6
  Cały kraj
  10,5
 • 42,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Województwo
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 9.26 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.26
 • 47.45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.45
 • 96.96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.96
 • 87.02 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87.02
 • 34.83 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.83
 • 6.67 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.67
 • 0.28 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.28
 • 3 360 g Średnia waga noworodków
 • 3 299 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • woj. łódzkie
  3 360 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 29 Waga 5000g i więcej
 • 29
 • 280 Waga 4500g - 4999g
 • 280
 • 2 078 Waga 4000g - 4499g
 • 2 078
 • 7 475 Waga 3500g - 3999g
 • 7 475
 • 8 998 Waga 3000g - 3499g
 • 8 998
 • 3 391 Waga 2500g - 2999g
 • 3 391
 • 966 Waga 2000g - 2499g
 • 966
 • 327 Waga 1500g - 1999g
 • 327
 • 133 Waga 1000g - 1499g
 • 133
 • 85 Waga 600g - 999g
 • 85
 • 20 Waga poniżej 600g
 • 20
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. łódzkie
  1,41
  Polska
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • łódzkie
  0,76
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w łódzkim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 30 213 Zgony
 • 14 773 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 440 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 86 Zgony niemowląt
 • 46 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 40 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 53,5%
  46,5%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  12,1
  Polska
  10,1
 • 132,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • łódzkie
  132,5
  Cała Polska
  101,5
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. łódzkie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w łódzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • woj. łódzkie
  41,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 25,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Województwo
  25,2%
  Cała Polska
  26,7%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Województwo
  7,4%
  Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  10,1
  Kraj
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  83,3
  Cała Polska
  74,3
 • 314,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Województwo
  314,0
  Polska
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  295,4
  Kraj
  261,6
 • 519,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 562,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 471,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • łódzkie
  519,0
  Cała Polska
  469,0
 • 90,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 134,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  90,2
  Cała Polska
  87,7
 • 36,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • łódzkie
  36,2
  Polska
  31,8
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • łódzkie
  10,4
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • łódzkie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20 858 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 209 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 649 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 548 Zameldowania z zagranicy
 • 249 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 299 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 819 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 250 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 569 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 376 Wymeldowania za granicę
 • 196 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 180 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 789 Saldo migracji
 • -988 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -801 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 961 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 041 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -920 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 172 Saldo migracji zagranicznych
 • 53 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 119 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w łódzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w łódzkim oddano do użytku 7 473 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w łódzkim to 1 009 883 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 406 mieszkań. Jest to wartość większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 60,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 36,5% na sprzedaż lub wynajem, 2,0% jako mieszkania spółdzielcze, lokale społeczne czynszowe (0,8%), mieszkania komunalne (0,4%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w łódzkim to 4,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w łódzkim to 113,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,69% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,48% mieszkań posiada łazienkę, 77,15% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,57% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 009 883 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 406,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  406,30
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • woj. łódzkie
  68,90 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Województwo
  28,00 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Województwo
  3,60
  Cały kraj
  3,82
 • 2,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • łódzkie
  2,46
  Polska
  2,69
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Województwo
  0,68
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 473 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • woj. łódzkie
  3,02
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 4 287 Użytek własny
 • 748 Sprzedaż lub wynajem
 • 85,1%
  14,9%
 • 33 090 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Województwo
  4,43
  Polska
  3,91
 • 13,36 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Województwo
  13,36
  Polska
  18,14
 • 846 324 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 113,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Województwo
  113,3 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • łódzkie
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Województwo
  94,69%
  Cały kraj
  96,79%
 • 89,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • woj. łódzkie
  89,51%
  Kraj
  93,66%
 • 85,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • woj. łódzkie
  85,48%
  Cała Polska
  91,31%
 • 77,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • łódzkie
  77,15%
  Kraj
  82,12%
 • 44,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Województwo
  44,57%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Woj. łódzkie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W łódzkim na 1000 mieszkańców pracuje 244 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w łódzkim wynosiło w 2017 roku 6,8% (7,5% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w łódzkim wynosiło 4 141,94 PLN, co odpowiada 91.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców łódzkiego 176 647 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 154 425 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -22 222.

  23,3% aktywnych zawodowo mieszkańców łódzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,5% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 244 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • woj. łódzkie
  244,0
  Cała Polska
  247,0
 • 6,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,5% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • łódzkie
  6,8%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w łódzkim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w łódzkim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w łódzkim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 142 PLN Wynagrodzenie brutto
 • łódzkie
  4 142 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w łódzkim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 176 647 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 154 425 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -22 222 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,0% Pozostałe
 • 38,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w łódzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 603 922 Pracujący ogółem
 • 308 637 Kobiety
 • 295 285 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • łódzkie
  66,6
  Kraj
  63,4
 • 38,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. łódzkie
  38,5
  Cała Polska
  34,0
 • 136,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • łódzkie
  136,9
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. łódzkie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W łódzkim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 245 855 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 180 512 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 309 nowych podmiotów, a 17 379 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (25 165) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (20 309) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (42 320) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (15 229) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w łódzkim najwięcej (18 830) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (234 318) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (4 022) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,5% (55 369) podmiotów, a 75,8% (186 464) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w łódzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (12.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 245 855 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 022 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55 369 Przemysł i budownictwo
 • 186 464 Pozostała działalność
 • 20 309 Podmioty nowo zarejestrowane w łódzkim w 2017 roku
 • 17 379 Podmioty wyrejestrowane w łódzkim w 2017 roku
 • 180 512 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 234 318 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 234 318
 • 9 524 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9 524
 • 1 765 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1 765
 • 211 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 211
 • 37 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 37
 • 245 607 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 245 607
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 3
 • 1 033 Spółdzielnie ogółem
 • 1 033
 • 23 316 Spółki handlowe ogółem
 • 23 316
 • 3 525  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3 525
 • 474  Spółki handlowe - akcyjne
 • 474
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 4
 • 54    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 54
 • 18 830  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18 830
 • 3 381    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3 381
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 16
 • 16 989 Spółki cywilne ogółem
 • 16 989
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 180 512 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 50 837 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 50 837
 • 21 837 Budownictwo
 • 21 837
 • 21 459 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21 459
 • 18 500 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18 500
 • 13 753 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13 753
 • 13 144 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13 144
 • 8 349 Pozostała działalność
 • 8 349
 • 5 692 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5 692
 • 5 369 Informacja i komunikacja
 • 5 369
 • 4 923 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4 923
 • 4 262 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4 262
 • 4 245 Edukacja
 • 4 245
 • 3 340 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 340
 • 2 188 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2 188
 • 1 835 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1 835
 • 475 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 475
 • 181 Górnictwo i wydobywanie
 • 181
 • 118 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 118
 • 5 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w łódzkim stwierdzono 44 056 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,76 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w łódzkim wynosi 65,90% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców łódzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,26 (wykrywalność 52%) oraz przeciwko mieniu - 9,64 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,84 (84%), drogowe - 1,95 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 056 Przestępstwa ogółem
 • 44 056
 • 27 923 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 27 923
 • 9 523 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 9 523
 • 4 841 Przestępstwa drogowe
 • 4 841
 • 1 211 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 1 211
 • 23 905 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 23 905
 • 17,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  17,76
  Kraj
  19,62
 • 11,26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  11,26
  Polska
  12,07
 • 3,84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  3,84
  Polska
  4,94
 • 1,95 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  1,95
  Cały kraj
  1,78
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 9,64 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  9,64
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • woj. łódzkie
  66%
  Cały kraj
  72%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • woj. łódzkie
  53%
  Cały kraj
  60%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Województwo
  84%
  Cały kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • łódzkie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • łódzkie
  82%
  Kraj
  84%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • woj. łódzkie
  47%
  Cała Polska
  52%

Woj. łódzkie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu łódzkiego wyniosła w 2016 roku 646,4 mln złotych, co daje 260 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 15.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu łódzkiego - 39.6% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (17.8%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 136,4 mln złotych, czyli 21,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu łódzkiego wyniosła w 2016 roku 707,3 mln złotych, co daje 284 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (51.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (34.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (5.2%). W budżecie łódzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 32,7 złotych na mieszkańca (11,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 106 złotych na mieszkańca (37,4%).
 • Wydatki budżetu w łódzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  1,43 mld

  560(100%)

  863,2 mln

  339(100%)

  956,7 mln

  377(100%)

  902,9 mln

  357(100%)

  753,3 mln

  299(100%)

  729,9 mln

  291(100%)

  749,7 mln

  300(100%)

  646,4 mln

  260(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  442,4 mln

  174(31%)

  360,2 mln

  142(41.7%)

  393,0 mln

  155(41.1%)

  345,6 mln

  137(38.3%)

  246,8 mln

  98,2(32.8%)

  218,0 mln

  87,1(29.9%)

  237,5 mln

  95,2(31.7%)

  256,0 mln

  103(39.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  84,8 mln

  33,4(6%)

  109,2 mln

  43,1(12.7%)

  121,2 mln

  47,8(12.7%)

  116,1 mln

  46,0(12.9%)

  110,6 mln

  44,0(14.7%)

  134,7 mln

  53,8(18.5%)

  167,1 mln

  67,0(22.3%)

  114,9 mln

  46,2(17.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  104,2 mln

  41,0(7.3%)

  87,1 mln

  34,4(10.1%)

  89,7 mln

  35,4(9.4%)

  97,9 mln

  38,8(10.8%)

  88,3 mln

  35,1(11.7%)

  76,2 mln

  30,4(10.4%)

  75,2 mln

  30,1(10%)

  76,3 mln

  30,7(11.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  28,7 mln

  11,3(2%)

  33,0 mln

  13,0(3.8%)

  59,5 mln

  23,5(6.2%)

  60,7 mln

  24,0(6.7%)

  59,6 mln

  23,7(7.9%)

  79,2 mln

  31,6(10.8%)

  73,7 mln

  29,6(9.8%)

  58,1 mln

  23,4(9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  130,7 mln

  51,4(9.2%)

  53,9 mln

  21,2(6.2%)

  58,0 mln

  22,9(6.1%)

  58,1 mln

  23,0(6.4%)

  52,2 mln

  20,8(6.9%)

  50,2 mln

  20,1(6.9%)

  45,3 mln

  18,2(6%)

  37,0 mln

  14,9(5.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  44,4 mln

  17,5(3.1%)

  24,6 mln

  9,7(2.9%)

  20,1 mln

  7,9(2.1%)

  27,7 mln

  11,0(3.1%)

  22,3 mln

  8,9(3%)

  21,0 mln

  8,4(2.9%)

  19,0 mln

  7,6(2.5%)

  19,1 mln

  7,7(3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  48,3 mln

  19,0(3.4%)

  54,9 mln

  21,7(6.4%)

  53,0 mln

  20,9(5.5%)

  26,8 mln

  10,6(3%)

  35,8 mln

  14,2(4.8%)

  32,3 mln

  12,9(4.4%)

  26,8 mln

  10,8(3.6%)

  16,9 mln

  6,8(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,0 mln

  4,3(0.8%)

  14,5 mln

  5,7(1.7%)

  31,8 mln

  12,5(3.3%)

  24,2 mln

  9,6(2.7%)

  14,2 mln

  5,7(1.9%)

  12,4 mln

  5,0(1.7%)

  13,5 mln

  5,4(1.8%)

  13,8 mln

  5,5(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  64,2 mln

  25,2(4.5%)

  10,8 mln

  4,2(1.2%)

  12,2 mln

  4,8(1.3%)

  13,9 mln

  5,5(1.5%)

  13,4 mln

  5,3(1.8%)

  13,3 mln

  5,3(1.8%)

  11,0 mln

  4,4(1.5%)

  11,1 mln

  4,5(1.7%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  243,0 mln

  95,6(17%)

  23,6 mln

  9,3(2.7%)

  23,4 mln

  9,2(2.4%)

  34,6 mln

  13,7(3.8%)

  45,0 mln

  17,9(6%)

  41,6 mln

  16,6(5.7%)

  32,0 mln

  12,8(4.3%)

  10,0 mln

  4,0(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  3,3 mln

  1,3(0.2%)

  10,3 mln

  4,1(1.2%)

  14,8 mln

  5,8(1.5%)

  23,8 mln

  9,4(2.6%)

  19,3 mln

  7,7(2.6%)

  14,2 mln

  5,7(1.9%)

  14,5 mln

  5,8(1.9%)

  9,4 mln

  3,8(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,8 mln

  8,6(1.5%)

  18,7 mln

  7,4(2.2%)

  17,1 mln

  6,7(1.8%)

  15,6 mln

  6,2(1.7%)

  8,4 mln

  3,3(1.1%)

  6,4 mln

  2,6(0.9%)

  10,8 mln

  4,3(1.4%)

  8,7 mln

  3,5(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  28,3 mln

  11,1(2%)

  16,4 mln

  6,5(1.9%)

  16,8 mln

  6,6(1.8%)

  19,4 mln

  7,7(2.1%)

  15,8 mln

  6,3(2.1%)

  12,5 mln

  5,0(1.7%)

  8,7 mln

  3,5(1.2%)

  4,9 mln

  2,0(0.8%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  763,1 tys

  0,3(0.1%)

  2,7 mln

  1,1(0.3%)

  3,6 mln

  1,4(0.4%)

  3,7 mln

  1,5(0.4%)

  3,1 mln

  1,2(0.4%)

  3,4 mln

  1,3(0.5%)

  3,6 mln

  1,5(0.5%)

  3,4 mln

  1,4(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,9 mln

  1,9(0.3%)

  5,7 mln

  2,2(0.7%)

  9,7 mln

  3,8(1%)

  10,1 mln

  4,0(1.1%)

  7,1 mln

  2,8(0.9%)

  5,2 mln

  2,1(0.7%)

  2,6 mln

  1,1(0.4%)

  2,6 mln

  1,0(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,3 mln

  0,9(0.2%)

  2,7 mln

  1,1(0.3%)

  3,7 mln

  1,5(0.4%)

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  1,3 mln

  0,5(0.2%)

  1,7 mln

  0,7(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  260,8 tys

  0,1(0%)

  8,6 mln

  3,4(1%)

  2,6 mln

  1,0(0.3%)

  3,8 mln

  1,5(0.4%)

  2,8 mln

  1,1(0.4%)

  1,6 mln

  0,7(0.2%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  1,0 mln

  0,4(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  93,6 mln

  36,8(6.6%)

  17,9 mln

  7,1(2.1%)

  22,6 mln

  8,9(2.4%)

  13,2 mln

  5,2(1.5%)

  3,1 mln

  1,2(0.4%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  3,8 mln

  1,5(0.5%)

  962,3 tys

  0,4(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  23,8 tys

  0,0(0%)

  309,3 tys

  0,1(0%)

  347,6 tys

  0,1(0%)

  456,1 tys

  0,2(0.1%)

  521,0 tys

  0,2(0.1%)

  575,5 tys

  0,2(0.1%)

  584,2 tys

  0,2(0.1%)

  631,0 tys

  0,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  54,9 mln

  21,6(3.8%)

  4,0 mln

  1,6(0.5%)

  1,4 mln

  0,6(0.1%)

  2,7 mln

  1,1(0.3%)

  648,6 tys

  0,3(0.1%)

  614,3 tys

  0,2(0.1%)

  119,2 tys

  0,0(0%)

  29,4 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6 tys

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,8 tys

  0,0(0%)

  267,3 tys

  0,1(0%)

  294,0 tys

  0,1(0%)

  276,6 tys

  0,1(0%)

  355,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,1 mln

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  10,5 mln

  4,1(0.7%)

  2,9 mln

  1,2(0.3%)

  2,2 mln

  0,9(0.2%)

  2,6 mln

  1,0(0.3%)

  2,7 mln

  1,1(0.4%)

  1,1 mln

  0,4(0.1%)

  211,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000,0 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  256,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w łódzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  1,33 mld

  522(100%)

  784,5 mln

  308(100%)

  810,8 mln

  320(100%)

  821,9 mln

  325(100%)

  751,4 mln

  298(100%)

  751,6 mln

  300(100%)

  747,0 mln

  299(100%)

  707,3 mln

  284(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  294,5 mln

  116(22.1%)

  310,0 mln

  122(39.5%)

  310,8 mln

  123(38.3%)

  291,6 mln

  115(35.5%)

  307,8 mln

  122(41%)

  331,6 mln

  132(44.1%)

  361,0 mln

  145(48.3%)

  365,8 mln

  147(51.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  938,1 mln

  369(70.5%)

  354,0 mln

  140(45.1%)

  355,1 mln

  140(43.8%)

  362,0 mln

  143(44%)

  289,9 mln

  115(38.6%)

  284,0 mln

  113(37.8%)

  263,8 mln

  106(35.3%)

  247,0 mln

  99,4(34.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  36,6 mln

  14,4(2.8%)

  44,0 mln

  17,4(5.6%)

  41,2 mln

  16,3(5.1%)

  60,7 mln

  24,0(7.4%)

  51,5 mln

  20,5(6.8%)

  46,9 mln

  18,7(6.2%)

  37,4 mln

  15,0(5%)

  37,1 mln

  14,9(5.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,4 mln

  4,5(0.9%)

  20,3 mln

  8,0(2.6%)

  41,0 mln

  16,2(5.1%)

  45,7 mln

  18,1(5.6%)

  45,0 mln

  17,9(6%)

  46,2 mln

  18,5(6.2%)

  40,4 mln

  16,2(5.4%)

  25,2 mln

  10,1(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,1 mln

  2,4(0.5%)

  11,9 mln

  4,7(1.5%)

  8,4 mln

  3,3(1%)

  11,0 mln

  4,4(1.3%)

  14,0 mln

  5,6(1.9%)

  8,5 mln

  3,4(1.1%)

  5,0 mln

  2,0(0.7%)

  13,0 mln

  5,2(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  17,1 mln

  6,7(1.3%)

  19,9 mln

  7,9(2.5%)

  21,3 mln

  8,4(2.6%)

  21,0 mln

  8,3(2.6%)

  19,3 mln

  7,7(2.6%)

  15,0 mln

  6,0(2%)

  19,3 mln

  7,7(2.6%)

  5,9 mln

  2,4(0.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  1,2(0.2%)

  808,5 tys

  0,3(0.1%)

  897,4 tys

  0,4(0.1%)

  2,7 mln

  1,1(0.3%)

  2,9 mln

  1,2(0.4%)

  2,9 mln

  1,2(0.4%)

  3,4 mln

  1,4(0.5%)

  3,3 mln

  1,3(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,8 mln

  1,9(0.4%)

  4,7 mln

  1,9(0.6%)

  3,9 mln

  1,5(0.5%)

  6,5 mln

  2,6(0.8%)

  6,3 mln

  2,5(0.8%)

  5,2 mln

  2,1(0.7%)

  4,9 mln

  2,0(0.7%)

  2,9 mln

  1,2(0.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  556,6 tys

  0,2(0%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  1,2 mln

  0,5(0.1%)

  5,1 mln

  2,0(0.6%)

  3,8 mln

  1,5(0.5%)

  3,3 mln

  1,3(0.4%)

  3,5 mln

  1,4(0.5%)

  2,6 mln

  1,0(0.4%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  729,2 tys

  0,3(0.1%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  2,2 mln

  0,9(0.3%)

  2,2 mln

  0,9(0.3%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  23,8 tys

  0,0(0%)

  286,3 tys

  0,1(0%)

  321,1 tys

  0,1(0%)

  442,9 tys

  0,2(0.1%)

  521,0 tys

  0,2(0.1%)

  575,5 tys

  0,2(0.1%)

  584,2 tys

  0,2(0.1%)

  631,0 tys

  0,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  107,7 tys

  0,0(0%)

  322,1 tys

  0,1(0%)

  283,6 tys

  0,1(0%)

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,5(0.2%)

  863,0 tys

  0,3(0.1%)

  796,9 tys

  0,3(0.1%)

  568,1 tys

  0,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  866,4 tys

  0,3(0.1%)

  1,3 mln

  0,5(0.2%)

  6,2 mln

  2,4(0.8%)

  1,1 mln

  0,4(0.1%)

  922,5 tys

  0,4(0.1%)

  946,5 tys

  0,4(0.1%)

  875,0 tys

  0,4(0.1%)

  531,5 tys

  0,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  1,2(0.2%)

  1,7 mln

  0,7(0.2%)

  2,2 mln

  0,9(0.3%)

  2,1 mln

  0,9(0.3%)

  2,3 mln

  0,9(0.3%)

  262,8 tys

  0,1(0%)

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  477,0 tys

  0,2(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  266

  0,0(0%)

  503,7 tys

  0,2(0.1%)

  418,0 tys

  0,2(0.1%)

  442,1 tys

  0,2(0.1%)

  260,0 tys

  0,1(0%)

  200,7 tys

  0,1(0%)

  180,9 tys

  0,1(0%)

  118,4 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,7 mln

  1,9(0.4%)

  745,4 tys

  0,3(0.1%)

  3,3 mln

  1,3(0.4%)

  801,9 tys

  0,3(0.1%)

  227,7 tys

  0,1(0%)

  325,7 tys

  0,1(0%)

  331,9 tys

  0,1(0%)

  105,0 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  67,4 tys

  0,0(0%)

  370,7 tys

  0,1(0%)

  617,6 tys

  0,2(0.1%)

  47,1 tys

  0,0(0%)

  23,1 tys

  0,0(0%)

  54,8 tys

  0,0(0%)

  494,4 tys

  0,2(0.1%)

  95,3 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,3 tys

  0,0(0%)

  5,3 mln

  2,1(0.7%)

  9,5 mln

  3,8(1.2%)

  2,6 mln

  1,0(0.3%)

  851,3 tys

  0,3(0.1%)

  46,9 tys

  0,0(0%)

  569,7 tys

  0,2(0.1%)

  79,6 tys

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,8 mln

  2,3(0.4%)

  4,2 mln

  1,7(0.5%)

  1,9 mln

  0,8(0.2%)

  3,8 mln

  1,5(0.5%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  695,6 tys

  0,3(0.1%)

  352,8 tys

  0,1(0%)

  29,9 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,8 tys

  0,0(0%)

  267,3 tys

  0,1(0%)

  294,3 tys

  0,1(0%)

  276,8 tys

  0,1(0%)

  355,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,9 tys

  0,0(0%)

  105,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  2,5 mln

  1,0(0.2%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  7,8 tys

  0,0(0%)

  222,7 tys

  0,1(0%)

  198,2 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  301,8 tys

  0,1(0%)

  88,7 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  509

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  763

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  256,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. łódzkie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 534 615 mieszkańców łódzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 260 446 kobiet oraz 274 169 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 17,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców łódzkiego, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy łódzkiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w łódzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,3%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,7%) oraz podstawowe ukończone (20,7%).

  17,4% mieszkańców łódzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 818 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,48.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 101,43.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców łódzkiego w wieku potencjalnej nauki (30,4% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • łódzkie
  16,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,5% W miastach
  (wyższe)
 • 9,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Województwo
  34,1%
  Polska
  33,3%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • woj. łódzkie
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • łódzkie
  13,7%
  Polska
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  17,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • woj. łódzkie
  20,8%
  Kraj
  22,9%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Województwo
  4,8%
  Kraj
  5,2%
 • 4,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Województwo
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 23,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • łódzkie
  1,6%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 818 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. łódzkie
  818,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • łódzkie
  1,01
  Kraj
  1,01
 •  
 • 4 779,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4 747,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 119,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 113,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 935,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 918,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 160,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 160,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. łódzkie
  97,48
  Polska
  96,62
 • 93,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. łódzkie
  93,50
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • woj. łódzkie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 10 630,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9 337,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 293,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 652,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 586,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 101,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • woj. łódzkie
  101,43
  Kraj
  100,01
 • 93,10 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Województwo
  93,10
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 18
 •  
 • 5 558,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 4 297,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 260,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 382,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 310,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w łódzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Województwo
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 10 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 10
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 2 363,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 744,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 618,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 196,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 153,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Województwo
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 10 Technika dla młodzieży specjalne
 • 10
 • 15 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 15
 • 2 636,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1 739,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 896,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  24,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 17 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 17
 • 9 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 9
 • 26 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 26
 • 140,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 99,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 317,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 226,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. łódzkie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. łódzkie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w łódzkim

 • Według danych GUS z 2017 roku w łódzkim znajdowało się 113 hoteli (12 ★★★★, 57 ★★★, 27 ★★, 9 , 8 w trakcie kategoryzacji), 9 moteli (2 ★★, 2 , 5 w trakcie kategoryzacji) oraz 3 pensjonaty (1 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 56 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 70 (całoroczne: 67)
  • domy wycieczkowe: 5
  • schroniska młodzieżowe: 3
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 5 (całoroczne: 4)
  • ośrodki wczasowe: 14 (całoroczne: 3)
  • ośrodki kolonijne: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 19 (całoroczne: 17)
  • hostele: 10
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 12 (całoroczne: 3)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 29 (całoroczne: 26)
  • kwatery agroturystyczne: 22 (całoroczne: 13)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 16 (całoroczne: 14)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 99
  • drzwi automatycznie otwierane: 43
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 62
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 94


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 166 (liczba sal: 439, liczba miejsc: 28 927)
  • z nagłośnieniem: 139
  • z projektorem multimedialnym: 139
  • z zestawem do wideokonferencji: 34
  • z obsługą techniczną: 104
  • z ekranem: 163
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 150
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 98
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 250


 • Domy i ośrodki kultury w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w łódzkim: 203 (publiczne: 181, prywatne: 22), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 131 (przystosowane wejście do budynku: 128, udogodnienia wewnątrz budynku: 89). W łódzkim 106 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 19 207 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 14 919 (uczestnicy: 1 639 381)
  • seanse filmowe: 890 (uczestnicy: 48 192)
  • wystawy: 1 027 (uczestnicy: 189 156)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 473 (uczestnicy: 167 765)
  • koncerty: 1 704 (uczestnicy: 518 939)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 877 (uczestnicy: 116 159)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 060 (uczestnicy: 119 321)
  • konkursy: 894 (uczestnicy: 59 315)
  • pokazy teatralne: 1 172 (uczestnicy: 179 730)
  • konferencje: 91 (uczestnicy: 8 657)
  • interdyscyplinarne: 783 (uczestnicy: 68 254)
  • warsztaty: 3 430 (uczestnicy: 74 425)
  • inne: 518 (uczestnicy: 89 468)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 659 (członkowie: 36 319)
  • plastyczne/techniczne: 281 (członkowie: 4 757)
  • taneczne: 225 (członkowie: 4 781)
  • muzyczne: 199 (członkowie: 2 676)
  • informatyczne: 39 (członkowie: 695)
  • fotograficzne i filmowe: 33 (członkowie: 461)
  • teatralne: 94 (członkowie: 1 250)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 179 (członkowie: 4 611)
  • literackie: 60 (członkowie: 1 022)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 128 (członkowie: 8 225)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 7 (członkowie: 212)
  • koło gospodyń wiejskich: 300 (członkowie: 5 222)
  • inne: 114 (członkowie: 2 407)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 327 (absolwenci: 5 674)
  • języków obcych: 79 (absolwenci: 1 675)
  • plastyczne: 31 (absolwenci: 531)
  • nauki gry na instrumentach: 69 (absolwenci: 1 131)
  • wiedzy praktycznej: 23 (absolwenci: 535)
  • tańca: 46 (absolwenci: 890)
  • komputerowe: 46 (absolwenci: 489)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 5 (absolwenci: 28)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 19
  • filmowe: 8
  • plastyczne: 104
  • muzyczne: 94
  • politechniczne: 7
  • studia radiowe: 4
  • studia telewizyjne: 3
  • komputerowe: 76
  • ceramiczne: 16
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 16
  • sale baletowe/taneczne: 81
  • inne: 13


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 110 (członkowie: 18 158)
  • teatralne: 131 (członkowie: 1 601)
  • muzyczne - instrumentalne: 229 (członkowie: 3 321)
  • wokalne i chóry: 212 (członkowie: 3 268)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 174 (członkowie: 2 859)
  • taneczne: 337 (członkowie: 6 755)
  • inne: 27 (członkowie: 354)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w łódzkim działały 24 kina posiadające 73 sale z 13 478 miejscami na widowni. Odbyły się 116 394 seanse, na które przyszło 3 320 812 widzów, w tym 21 337 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 886 461 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 19 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 18 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w łódzkim siedzibę miało 9 teatrów (teatr dramatyczny: 4, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 1, teatr operowy: 1, teatr lalkowy: 3). Odbyły się 2 292 przedstawienia/widowiska w stałych salach teatralnych, na które przyszło 431 150 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w łódzkim miało 11 teatrów. Odbyły się 1 753 przedstawienia, na które przyszło 291 842 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w łódzkim działało 51 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 11). Odnotowano 988 873 zwiedzających, co daje 3 987 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 21 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 21 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w łódzkim działało 517 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 8 393 232 wolumeny oraz 10 799 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 491 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 185 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 109 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 561 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 9 084 556 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2 986
  • dostępne dla czytelników: 1 509
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 462
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 173
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 105
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 193
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 309
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 296
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 132


 • Biblioteki naukowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w łódzkim działały 102 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 6 434 612 wolumenów w tym ziobry specjalne: 971 106. Odnotowano 114 323 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 781 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 213 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 6 265 599 wolumenów. Odnotowano 170 477 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 542
  • dostępne dla czytelników: 742
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 689
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 66
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 44
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 57
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 53
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 55
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 51


 • Kluby sportowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w łódzkim działały 924 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 64 909 członków. Zarejestrowano 62 719 ćwiczących (mężczyźni: 47 034, kobiety: 15 685, chłopcy do lat 18: 31 550, dziewczęta do lat 18: 12 751). Aktywnych było 1 597 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1345), instruktora sportowego (1231) oraz inne osoby (517).

  Ćwiczący w klubach sportowych w łódzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. łódzkie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 4 222 wypadków drogowych w łódzkim odnotowano 214 ofiar śmiertelnych oraz 5 298 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 169,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 8,6 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,2 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 276,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2016 roku w łódzkim zarejestrowanych było 1 919 517 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 1 416 932 samochodów osobowych (570,1 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla kraju), 224 101 samochodów ciężarowych (98,8 - więcej od wartości dla Polski), 6 444 autobusów (2,6 - znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 21 488 ciągników siodłowych (8,6 - mniej od wartości dla kraju) oraz 91 405 motocykli (36,8 - nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,2 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,2 lat.


  W 2017 roku w łódzkim znajdowało się 729 km ścieżek rowerowych, 25,6 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 390 taksówek oraz 4 390 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 222 Wypadki drogowe
 • 214 Ofiary śmiertelne
 • 5 298 Ranni
 • Wypadki drogowe w łódzkim w latach 2000 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 169,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  169,9
  Kraj
  87,6
 • 8,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,6
  Kraj
  7,9
 • 11,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • woj. łódzkie
  11,2
  Polska
  10,6
 • 276,01 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • łódzkie
  276,0
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 1 919 517 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w łódzkim w 2016 roku
 • 1 416 932 Samochody osobowe
 • 224 101 Samochody ciężarowe
 • 15 479 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 6 444 Autobusy
 • 11 595 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 21 634 Ciągniki samochodowe
 • 21 488   Ciągniki siodłowe
 • 147 404 Ciągniki rolnicze
 • 91 405 Motocykle
 • 30 083   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 83 803 Motorowery
 • 1 416 932Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Samochody osobowe w łódzkim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 570,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  570,1
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg375 401
  • 1400-1649 kg417 895
  • 1650-1899 kg331 880
  • 1900 kg i więcej291 756
 • 375 401 do 1399 kg
 • 417 895 1400-1649 kg
 • 331 880 1650-1899 kg
 • 291 756 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 585 178 do 1399 cm3
 • 585 178
 • 729 794 1400-1999 cm3
 • 729 794
 • 101 960 2000 i więcej cm3
 • 101 960
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w łódzkim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna760 695
  • olej napędowy360 749
  • gaz (LPG)291 878
  • pozostałe3 610
 • 760 695 benzyna
 • 360 749 olej napędowy
 • 291 878 gaz (LPG)
 • 3 610 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 29 778 do 1 roku
 • 29 778
 • 15 764 2 lata
 • 15 764
 • 15 286 3 lata
 • 15 286
 • 43 306 4-5 lat
 • 43 306
 • 52 460 6-7 lat
 • 52 460
 • 85 385 8-9 lat
 • 85 385
 • 97 004 10-11 lat
 • 97 004
 • 243 533 12-15 lat
 • 243 533
 • 353 158 16-20 lat
 • 353 158
 • 194 646 21-25 lat
 • 194 646
 • 106 797 26-30 lat
 • 106 797
 • 179 815 31 lat i więcej
 • 179 815
 • 18,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w łódzkim
 • Województwo
  18,2 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 224 101Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Samochody ciężarowe w łódzkim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 98,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  98,8
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 112 417 do 999 kg
 • 112 417
 • 61 608 1000-1499 kg
 • 61 608
 • 17 026 1500-2999 kg
 • 17 026
 • 1 927 3000-3499 kg
 • 1 927
 • 4 022 3500-4999 kg
 • 4 022
 • 12 466 5000-6999 kg
 • 12 466
 • 6 529 7000-9999 kg
 • 6 529
 • 5 344 10000-14999 kg
 • 5 344
 • 2 762 15000 kg i więcej
 • 2 762
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna48 012
  • olej napędowy158 507
  • gaz (LPG)15 761
  • pozostałe1 821
 • 48 012 benzyna
 • 158 507 olej napędowy
 • 15 761 gaz (LPG)
 • 1 821 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 4 776 do 1 roku
 • 4 776
 • 3 305 2 lata
 • 3 305
 • 2 973 3 lata
 • 2 973
 • 6 855 4-5 lat
 • 6 855
 • 12 775 6-7 lat
 • 12 775
 • 13 744 8-9 lat
 • 13 744
 • 13 102 10-11 lat
 • 13 102
 • 33 894 12-15 lat
 • 33 894
 • 46 874 16-20 lat
 • 46 874
 • 24 289 21-25 lat
 • 24 289
 • 19 293 26-30 lat
 • 19 293
 • 42 221 31 lat i więcej
 • 42 221
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w łódzkim
 • woj. łódzkie
  19,0 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 6 444Liczba autobusów zarejestrowanych w łódzkim
 • Autobusy w łódzkim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • łódzkie
  2,6
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna284
  • olej napędowy6 092
  • gaz (LPG)8
  • pozostałe60
 • 284 benzyna
 • 6 092 olej napędowy
 • 8 gaz (LPG)
 • 60 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 90 do 1 roku
 • 90
 • 69 2 lata
 • 69
 • 91 3 lata
 • 91
 • 116 4-5 lat
 • 116
 • 130 6-7 lat
 • 130
 • 272 8-9 lat
 • 272
 • 417 10-11 lat
 • 417
 • 765 12-15 lat
 • 765
 • 1 278 16-20 lat
 • 1 278
 • 873 21-25 lat
 • 873
 • 956 26-30 lat
 • 956
 • 1 387 31 lat i więcej
 • 1 387
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w łódzkim
 • Województwo
  21,3 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 21 488Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Ciągniki siodłowe w łódzkim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 8,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Województwo
  8,6
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna171
  • olej napędowy21 187
  • gaz (LPG)65
  • pozostałe65
 • 171 benzyna
 • 21 187 olej napędowy
 • 65 gaz (LPG)
 • 65 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 161 do 1 roku
 • 1 161
 • 415 2 lata
 • 415
 • 720 3 lata
 • 720
 • 1 839 4-5 lat
 • 1 839
 • 1 122 6-7 lat
 • 1 122
 • 3 280 8-9 lat
 • 3 280
 • 2 715 10-11 lat
 • 2 715
 • 3 248 12-15 lat
 • 3 248
 • 3 354 16-20 lat
 • 3 354
 • 1 597 21-25 lat
 • 1 597
 • 1 147 26-30 lat
 • 1 147
 • 890 31 lat i więcej
 • 890
 • 13,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w łódzkim
 • łódzkie
  13,0 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 91 405Liczba motocykli zarejestrowanych w łódzkim
 • Motocykle w łódzkim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 36,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Województwo
  36,8
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 2 742 do 1 roku
 • 2 742
 • 920 2 lata
 • 920
 • 588 3 lata
 • 588
 • 1 775 4-5 lat
 • 1 775
 • 2 281 6-7 lat
 • 2 281
 • 3 957 8-9 lat
 • 3 957
 • 3 916 10-11 lat
 • 3 916
 • 7 125 12-15 lat
 • 7 125
 • 8 509 16-20 lat
 • 8 509
 • 5 127 21-25 lat
 • 5 127
 • 11 157 26-30 lat
 • 11 157
 • 43 308 31 lat i więcej
 • 43 308
 • 25,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w łódzkim
 • łódzkie
  25,2 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 729 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 459 km  Będących pod zarządem gminy
 • 163 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 107 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w łódzkim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 399,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Województwo
  399,9 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 2,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Województwo
  2,9 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 25,6 km Długość bus-pasów
 • 4 390 Liczba licencji na taksówki
 • 4 390 Liczba taksówek