Województwo łódzkie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. łódzkie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 2 378 483 Liczba mieszkańców
 • 18 219 km² Powierzchnia
 • 136 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 63,8% Stopa urbanizacji
 • Łódź Siedziba wojewody
 • ul. Piotrkowska 104 Urząd Wojewódzki
 • Zbigniew Rau Wojewoda
 • Łódź Siedziba sejmiku
 • al. marsz. J. Piłsudskiego 8, 90-051 Urząd Marszałkowski
 • Witold Stępień Marszałek
 • E Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 10 TERYT (TERC)
Herb woj. łódzkie
Woj. łódzkie herb
Flaga woj. łódzkie
Woj. łódzkie flaga

Woj. łódzkie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Woj. łódzkie ma 2 378 483 mieszkańców, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 8,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców łódzkiego w 2050 roku wynosi 1 999 131, z czego 1 031 519 to kobiety, a 967 612 mężczyźni.

  Mieszkańcy łódzkiego zawarli w 2022 roku 9 325 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców łódzkiego jest stanu wolnego, 52,9% żyje w małżeństwie, 8,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Woj. łódzkie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15 194. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,37 na 1000 mieszkańców łódzkiego. W 2022 roku urodziło się 18 163 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 354 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,3% zgonów w łódzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,5% zgonów w łódzkim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności łódzkiego przypada 13.98 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2022 roku zarejestrowano 21 751 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 400 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla łódzkiego -1 649. W tym samym roku 563 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 484 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 79.

  57,9% mieszkańców łódzkiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 378 483 Liczba mieszkańców
 • 1 245 193 Kobiety
 • 1 133 290 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców łódzkiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 999 131 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 031 519 Kobiety
 • 967 612 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w łódzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w łódzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w łódzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • woj. łódzkie
  43,4 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. łódzkie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. łódzkie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. łódzkie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. łódzkie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • łódzkie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,9% Żonaci/Zamężne
 • łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 50,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Województwo
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • woj. łódzkie
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • woj. łódzkie
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w łódzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Województwo
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • łódzkie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 9 325 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w łódzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -15 194 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 940 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 254 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,37 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • -7,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w łódzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w łódzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w łódzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w łódzkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 163 Urodzenia żywe
 • 8 938 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 225 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • łódzkie
  7,6
  Cała Polska
  8,1
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • woj. łódzkie
  34,6
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 354 g Średnia waga noworodków
 • 3 290 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 416 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Województwo
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 11 Waga 5000g i więcej
 • 11
 • 198 Waga 4500g - 4999g
 • 198
 • 1 546 Waga 4000g - 4499g
 • 1 546
 • 5 566 Waga 3500g - 3999g
 • 5 566
 • 7 155 Waga 3000g - 3499g
 • 7 155
 • 2 690 Waga 2500g - 2999g
 • 2 690
 • 686 Waga 2000g - 2499g
 • 686
 • 209 Waga 1500g - 1999g
 • 209
 • 83 Waga 1000g - 1499g
 • 83
 • 58 Waga 600g - 999g
 • 58
 • 30 Waga poniżej 600g
 • 30
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • łódzkie
  1,28
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • woj. łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Województwo
  0,54
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w łódzkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 357 Zgony
 • 16 878 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 479 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,6%
  49,4%
 • 73 Zgony niemowląt
 • 36 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 37 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 49,3%
  50,7%
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • Województwo
  14,0
  Polska
  11,9
 • 183,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • łódzkie
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. łódzkie
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Województwo
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w łódzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • łódzkie
  29,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Województwo
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • łódzkie
  6,3%
  Polska
  5,4%
 • 6 367 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  75,7
  Cała Polska
  74,4
 • 293,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Województwo
  293,1
  Cała Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  266,5
  Cała Polska
  246,5
 • 463,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 492,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  463,6
  Kraj
  475,8
 • 63,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 36,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • łódzkie
  36,5
  Polska
  32,6
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  7,0
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • woj. łódzkie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w łódzkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 426 Osoby w zamachach samobójczych
 • 541 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 885 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 037 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 389 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 339 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 49 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 290 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 189 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 150 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 60 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  60,0
  Polska
  38,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 13 zatrucie gazem / spalinami
 • 13
 • 8 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 8
 • 240 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 240
 • 230 zażycie innych leków
 • 230
 • 86 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 86
 • 252 samookaleczenie powierzchniowe
 • 252
 • 94 rzucenie się z wysokości
 • 94
 • 8 utonięcie / utopienie się
 • 8
 • 410 powieszenie się
 • 410
 • 36 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 36
 • 6 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 6
 • 9 uduszenie się
 • 9
 • 2 samopodpalenie
 • 2
 • 32 inny
 • 32
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 10 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 10
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 5 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 5
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 30 rzucenie się z wysokości
 • 30
 • 261 powieszenie się
 • 261
 • 14 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 14
 • 5 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 5
 • 4 uduszenie się
 • 4
 • 3 inny
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 451 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 451
 • 24 choroba fizyczna
 • 24
 • 5 trwałe kalectwo
 • 5
 • 142 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 142
 • 3 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 3
 • 22 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 22
 • 167 zawód miłosny
 • 167
 • 46 problemy w szkole lub pracy
 • 46
 • 11 nagła utrata źródła utrzymania
 • 11
 • 41 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 41
 • 7 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 7
 • 39 śmierć bliskiej osoby
 • 39
 • 3 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 3
 • 35 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 35
 • 102 inna nie wymieniona
 • 102
 • 428 nieustalona
 • 428
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 72 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 72
 • 12 choroba fizyczna
 • 12
 • 2 trwałe kalectwo
 • 2
 • 15 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 15
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 9 zawód miłosny
 • 9
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 13 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 13
 • 3 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 3
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 14 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 14
 • 18 inna nie wymieniona
 • 18
 • 187 nieustalona
 • 187
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 13 12 lat i mniej
 • 13
 • 198 13-18 lat
 • 198
 • 155 19-24 lat
 • 155
 • 134 25-29 lat
 • 134
 • 561 30-49 lat
 • 561
 • 266 50-60 lat
 • 266
 • 98 70 lat i więcej
 • 98
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 11 13-18 lat
 • 11
 • 14 19-24 lat
 • 14
 • 25 25-29 lat
 • 25
 • 130 30-49 lat
 • 130
 • 107 50-60 lat
 • 107
 • 50 70 lat i więcej
 • 50
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy249
  • pod wpływem alkoholu546
  • pod wpływem środków odurzających21
  • pod wpływem leków284
  • pod wpływem dopalaczy4
  • nieustalony422
 • 249 trzeźwy
 • 546 pod wpływem alkoholu
 • 21 pod wpływem środków odurzających
 • 284 pod wpływem leków
 • 4 pod wpływem dopalaczy
 • 422 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy27
  • pod wpływem alkoholu36
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków9
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony270
 • 27 trzeźwy
 • 36 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 9 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 270 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 642 kawaler/panna
 • 642
 • 348 żonaty/zamężna
 • 348
 • 82 konkubinat
 • 82
 • 58 wdowiec/wdowa
 • 58
 • 78 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 78
 • 4 separacja
 • 4
 • 214 nieustalony
 • 214
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 99 kawaler/panna
 • 99
 • 131 żonaty/zamężna
 • 131
 • 11 konkubinat
 • 11
 • 23 wdowiec/wdowa
 • 23
 • 28 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 28
 • 1 separacja
 • 1
 • 46 nieustalony
 • 46
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne43
  • podstawowe i gimnazjalne196
  • zasadnicze zawodowe84
  • średnie117
  • wyższe35
  • nieustalony951
 • 43 podstawowe niepełne
 • 196 podstawowe i gimnazjalne
 • 84 zasadnicze zawodowe
 • 117 średnie
 • 35 wyższe
 • 951 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne29
  • zasadnicze zawodowe25
  • średnie21
  • wyższe6
  • nieustalony255
 • 3 podstawowe niepełne
 • 29 podstawowe i gimnazjalne
 • 25 zasadnicze zawodowe
 • 21 średnie
 • 6 wyższe
 • 255 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 335 praca
 • 335
 • 271 na utrzymaniu innej osoby
 • 271
 • 43 renta
 • 43
 • 101 emerytura
 • 101
 • 19 zasiłek lub alimenty
 • 19
 • 127 bez stałego źródła utrzymania
 • 127
 • 530 nieustalony
 • 530
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 95 praca
 • 95
 • 28 na utrzymaniu innej osoby
 • 28
 • 10 renta
 • 10
 • 47 emerytura
 • 47
 • 7 zasiłek lub alimenty
 • 7
 • 24 bez stałego źródła utrzymania
 • 24
 • 128 nieustalony
 • 128
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 751 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 191 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 560 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 563 Zameldowania z zagranicy
 • 251 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 312 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 400 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 198 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 202 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 484 Wymeldowania za granicę
 • 184 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 300 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 570 Saldo migracji
 • -940 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -630 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 649 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 007 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -642 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 79 Saldo migracji zagranicznych
 • 67 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w łódzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w łódzkim oddano do użytku 13 283 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w łódzkim to 1 060 501 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 446 mieszkań. Jest to wartość większa od średniej dla całej Polski.

  55,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 43,4% na cele indywidualne, 0,5% jako lokale społeczne czynszowe, mieszkania spółdzielcze (0,5%), mieszkania komunalne (0,1%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w łódzkim to 3,80 i jest porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w łódzkim to 93,20 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,76% mieszkań posiada łazienkę, 82,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,57% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w łódzkim 13 501 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 692 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 595 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 5 634 transakcje (mediana cen - 6 182 zł/m2, średnia - 6 133 zł/m2), a na rynku wtórnym 7 867 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 218 zł/m2, średnia - 5 180 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 692 zł
 • Województwo
  5 692 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 5 692 zł Ogółem
 • 5 692 zł
 • 5 779 zł do 40 m2
 • 5 779 zł
 • 5 630 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 630 zł
 • 5 752 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 752 zł
 • 5 498 zł od 80,1 m2
 • 5 498 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 595 zł
 • łódzkie
  5 595 zł
  Cała Polska
  6 334 zł
 • 5 595 zł Ogółem
 • 5 595 zł
 • 5 689 zł do 40 m2
 • 5 689 zł
 • 5 580 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 580 zł
 • 5 612 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 612 zł
 • 5 449 zł od 80,1 m2
 • 5 449 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 13 501
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24 151
  • od 40,1 do 60 m25 948
  • od 60,1 do 80 m22 616
  • od 80,1 m2786
 • 4 151 do 40 m2
 • 5 948 od 40,1 do 60 m2
 • 2 616 od 60,1 do 80 m2
 • 786 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w łódzkim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 182 zł
 • Województwo
  6 182 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 6 182 zł Ogółem
 • 6 182 zł
 • 6 393 zł do 40 m2
 • 6 393 zł
 • 6 109 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 109 zł
 • 6 080 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 080 zł
 • 6 143 zł od 80,1 m2
 • 6 143 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 133 zł
 • woj. łódzkie
  6 133 zł
  Kraj
  6 899 zł
 • 6 133 zł Ogółem
 • 6 133 zł
 • 6 363 zł do 40 m2
 • 6 363 zł
 • 6 125 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 125 zł
 • 6 047 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 047 zł
 • 6 083 zł od 80,1 m2
 • 6 083 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 5 634
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 488
  • od 40,1 do 60 m22 358
  • od 60,1 do 80 m21 370
  • od 80,1 m2418
 • 1 488 do 40 m2
 • 2 358 od 40,1 do 60 m2
 • 1 370 od 60,1 do 80 m2
 • 418 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 218 zł
 • woj. łódzkie
  5 218 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 5 218 zł Ogółem
 • 5 218 zł
 • 5 362 zł do 40 m2
 • 5 362 zł
 • 5 199 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 199 zł
 • 5 081 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 081 zł
 • 4 791 zł od 80,1 m2
 • 4 791 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 180 zł
 • łódzkie
  5 180 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 5 180 zł Ogółem
 • 5 180 zł
 • 5 320 zł do 40 m2
 • 5 320 zł
 • 5 224 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 224 zł
 • 5 130 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 130 zł
 • 4 759 zł od 80,1 m2
 • 4 759 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 7 867
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m22 663
  • od 40,1 do 60 m23 590
  • od 60,1 do 80 m21 246
  • od 80,1 m2368
 • 2 663 do 40 m2
 • 3 590 od 40,1 do 60 m2
 • 1 246 od 60,1 do 80 m2
 • 368 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 060 501 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 445,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • woj. łódzkie
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • łódzkie
  32,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • łódzkie
  3,68
  Kraj
  3,83
 • 2,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • łódzkie
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • woj. łódzkie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 283 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 50 515 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 21,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • łódzkie
  21,24
  Polska
  24,56
 • 1 238 186 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 93,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  93,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • łódzkie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Województwo
  96,72%
  Kraj
  97,71%
 • 92,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • łódzkie
  92,36%
  Cała Polska
  95,10%
 • 89,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • woj. łódzkie
  89,76%
  Cały kraj
  93,66%
 • 82,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • woj. łódzkie
  82,06%
  Cały kraj
  85,62%
 • 46,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Województwo
  46,57%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Woj. łódzkie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W łódzkim na 1000 mieszkańców pracuje 422osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla kraju.

  Bezrobocie rejestrowane w łódzkim wynosiło w 2022 roku 5,4% (5,4% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w łódzkim wynosiło 6 210,68 PLN, co odpowiada 92.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców łódzkiego 176 647 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 154 425 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -22 222.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców łódzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,6% w przemyśle i budownictwie, a 21,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 422 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • łódzkie
  422,0
  Cała Polska
  402,0
 • 5,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,4% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • łódzkie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w łódzkim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w łódzkim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w łódzkim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 211 PLN Wynagrodzenie brutto
 • woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w łódzkim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 176 647 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 154 425 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -22 222 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,6% Przemysł i budownictwo
 • 20,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,3% Pozostałe
 • 43,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w łódzkim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • łódzkie
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 43,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  43,1
  Polska
  38,2
 • 145,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • woj. łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. łódzkie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W łódzkim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 277 299 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 207 235 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 149 nowych podmiotów, a 12 629 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (25 165) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (18 294) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (42 320) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10 538) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w łódzkim najwięcej (21 716) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (267 007) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (4 046) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,1% (64 076) podmiotów, a 75,4% (209 177) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w łódzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%) oraz Budownictwo (14.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 277 299 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 046 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64 076 Przemysł i budownictwo
 • 209 177 Pozostała działalność
 • 21 149 Podmioty nowo zarejestrowane w łódzkim w 2022 roku
 • 12 629 Podmioty wyrejestrowane w łódzkim w 2022 roku
 • 207 235 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 267 007 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 267 007
 • 8 420 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8 420
 • 1 639 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1 639
 • 196 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 196
 • 37 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 37
 • 277 066 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 277 066
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 637 Spółdzielnie ogółem
 • 637
 • 26 486 Spółki handlowe ogółem
 • 26 486
 • 2 712  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 712
 • 340  Spółki handlowe - akcyjne
 • 340
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 38    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 21 716  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21 716
 • 2 580    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 580
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 9
 • 17 270 Spółki cywilne ogółem
 • 17 270
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 207 235 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 49 952 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 49 952
 • 30 020 Budownictwo
 • 30 020
 • 22 334 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22 334
 • 21 575 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21 575
 • 16 177 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16 177
 • 14 447 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14 447
 • 10 752 Pozostała działalność
 • 10 752
 • 10 027 Informacja i komunikacja
 • 10 027
 • 6 438 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6 438
 • 5 649 Edukacja
 • 5 649
 • 5 607 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5 607
 • 4 772 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4 772
 • 3 446 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 446
 • 2 894 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2 894
 • 2 397 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2 397
 • 447 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 447
 • 170 Górnictwo i wydobywanie
 • 170
 • 121 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 121
 • 9 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 9
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w łódzkim stwierdzono 46 239 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w łódzkim wynosi 65,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców łódzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,45 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 10,36 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,35 (67%), drogowe - 1,94 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 239 Przestępstwa ogółem
 • 46 239
 • 27 320 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 27 320
 • 12 753 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 12 753
 • 4 620 Przestępstwa drogowe
 • 4 620
 • 858 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 858
 • 24 705 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 24 705
 • 19,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  19,38
  Polska
  22,81
 • 11,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  11,45
  Cała Polska
  12,98
 • 5,35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • woj. łódzkie
  5,35
  Kraj
  6,99
 • 1,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  0,36
  Polska
  0,35
 • 10,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  10,36
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • woj. łódzkie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • łódzkie
  57%
  Kraj
  63%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. łódzkie
  67%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • woj. łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • woj. łódzkie
  86%
  Kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • woj. łódzkie
  44%
  Kraj
  51%

Woj. łódzkie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu łódzkiego wyniosła w 2022 roku 1,32 mld złotych, co daje 552 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu łódzkiego - 37.2% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (21.1%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (13.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 338,7 mln złotych, czyli 25,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu łódzkiego wyniosła w 2022 roku 1,34 mld złotych, co daje 562 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (36.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (5.5%). W budżecie łódzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 57,7 złotych na mieszkańca (10,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 207 złotych na mieszkańca (36,8%).
 • Wydatki budżetu w łódzkim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  749,7 mln

  300(100%)

  646,4 mln

  260(100%)

  646,1 mln

  261(100%)

  803,5 mln

  325(100%)

  956,9 mln

  389(100%)

  1,03 mld

  426(100%)

  1,07 mld

  444(100%)

  1,32 mld

  552(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  237,5 mln

  95,2(31.7%)

  256,0 mln

  103(39.6%)

  241,5 mln

  97,5(37.4%)

  327,3 mln

  133(40.7%)

  411,2 mln

  168(43%)

  390,1 mln

  160(37.7%)

  353,9 mln

  146(33.2%)

  490,9 mln

  206(37.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  167,1 mln

  67,0(22.3%)

  114,9 mln

  46,2(17.8%)

  125,1 mln

  50,5(19.4%)

  147,8 mln

  59,9(18.4%)

  160,4 mln

  65,4(16.8%)

  173,6 mln

  71,2(16.8%)

  194,5 mln

  80,5(18.2%)

  278,1 mln

  117(21.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  26,8 mln

  10,8(3.6%)

  16,9 mln

  6,8(2.6%)

  18,3 mln

  7,4(2.8%)

  33,8 mln

  13,7(4.2%)

  56,4 mln

  23,0(5.9%)

  136,5 mln

  56,0(13.2%)

  178,0 mln

  73,7(16.7%)

  175,5 mln

  73,8(13.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  75,2 mln

  30,1(10%)

  76,3 mln

  30,7(11.8%)

  80,1 mln

  32,3(12.4%)

  99,4 mln

  40,3(12.4%)

  106,2 mln

  43,2(11.1%)

  111,9 mln

  45,9(10.8%)

  107,6 mln

  44,5(10.1%)

  113,8 mln

  47,9(8.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  45,3 mln

  18,2(6%)

  37,0 mln

  14,9(5.7%)

  37,7 mln

  15,2(5.8%)

  40,4 mln

  16,4(5%)

  45,3 mln

  18,4(4.7%)

  41,3 mln

  17,0(4%)

  48,8 mln

  20,2(4.6%)

  57,7 mln

  24,2(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  73,7 mln

  29,6(9.8%)

  58,1 mln

  23,4(9%)

  43,7 mln

  17,7(6.8%)

  37,2 mln

  15,1(4.6%)

  33,3 mln

  13,6(3.5%)

  35,8 mln

  14,7(3.5%)

  43,3 mln

  17,9(4.1%)

  50,9 mln

  21,4(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  19,0 mln

  7,6(2.5%)

  19,1 mln

  7,7(3%)

  22,5 mln

  9,1(3.5%)

  26,2 mln

  10,6(3.3%)

  27,1 mln

  11,0(2.8%)

  25,7 mln

  10,5(2.5%)

  33,0 mln

  13,6(3.1%)

  38,7 mln

  16,3(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  13,5 mln

  5,4(1.8%)

  13,8 mln

  5,5(2.1%)

  24,7 mln

  10,0(3.8%)

  23,6 mln

  9,6(2.9%)

  29,3 mln

  11,9(3.1%)

  26,9 mln

  11,0(2.6%)

  30,2 mln

  12,5(2.8%)

  30,8 mln

  13,0(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  4,4(1.5%)

  11,1 mln

  4,5(1.7%)

  8,9 mln

  3,6(1.4%)

  18,2 mln

  7,4(2.3%)

  19,3 mln

  7,9(2%)

  40,7 mln

  16,7(3.9%)

  26,4 mln

  10,9(2.5%)

  19,0 mln

  8,0(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,8 mln

  4,3(1.4%)

  8,7 mln

  3,5(1.3%)

  8,1 mln

  3,3(1.3%)

  12,2 mln

  4,9(1.5%)

  10,5 mln

  4,3(1.1%)

  8,9 mln

  3,7(0.9%)

  12,7 mln

  5,3(1.2%)

  15,9 mln

  6,7(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  14,5 mln

  5,8(1.9%)

  9,4 mln

  3,8(1.4%)

  8,3 mln

  3,4(1.3%)

  7,3 mln

  3,0(0.9%)

  8,2 mln

  3,4(0.9%)

  6,5 mln

  2,7(0.6%)

  3,9 mln

  1,6(0.4%)

  11,5 mln

  4,8(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,7 mln

  3,5(1.2%)

  4,9 mln

  2,0(0.8%)

  6,3 mln

  2,5(1%)

  7,1 mln

  2,9(0.9%)

  7,7 mln

  3,2(0.8%)

  6,5 mln

  2,7(0.6%)

  6,5 mln

  2,7(0.6%)

  7,8 mln

  3,3(0.6%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,6 mln

  1,5(0.5%)

  3,4 mln

  1,4(0.5%)

  3,8 mln

  1,5(0.6%)

  4,3 mln

  1,7(0.5%)

  4,3 mln

  1,7(0.4%)

  4,4 mln

  1,8(0.4%)

  5,0 mln

  2,1(0.5%)

  5,1 mln

  2,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,6 mln

  1,1(0.4%)

  2,6 mln

  1,0(0.4%)

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  2,2 mln

  0,9(0.3%)

  20,9 mln

  8,5(2.2%)

  10,9 mln

  4,5(1.1%)

  7,4 mln

  3,1(0.7%)

  5,0 mln

  2,1(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,3 mln

  0,5(0.2%)

  1,7 mln

  0,7(0.3%)

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  2,6 mln

  1,1(0.3%)

  2,5 mln

  1,0(0.3%)

  1,5 mln

  0,6(0.1%)

  1,6 mln

  0,6(0.1%)

  4,8 mln

  2,0(0.4%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  32,0 mln

  12,8(4.3%)

  10,0 mln

  4,0(1.5%)

  5,8 mln

  2,3(0.9%)

  2,4 mln

  1,0(0.3%)

  3,5 mln

  1,4(0.4%)

  5,1 mln

  2,1(0.5%)

  3,9 mln

  1,6(0.4%)

  2,4 mln

  1,0(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,8 mln

  1,5(0.5%)

  962,3 tys

  0,4(0.1%)

  887,3 tys

  0,4(0.1%)

  4,3 mln

  1,7(0.5%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  1,0 mln

  0,4(0.1%)

  1,5 mln

  0,6(0.1%)

  2,0 mln

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  119,2 tys

  0,0(0%)

  29,4 tys

  0,0(0%)

  52,4 tys

  0,0(0%)

  94,6 tys

  0,0(0%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  938,0 tys

  0,4(0.1%)

  985,8 tys

  0,4(0.1%)

  1,8 mln

  0,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  1,0 mln

  0,4(0.2%)

  866,2 tys

  0,3(0.1%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  2,4 mln

  1,0(0.2%)

  758,9 tys

  0,3(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  584,2 tys

  0,2(0.1%)

  631,0 tys

  0,3(0.1%)

  600,5 tys

  0,2(0.1%)

  717,6 tys

  0,3(0.1%)

  636,2 tys

  0,3(0.1%)

  477,4 tys

  0,2(0%)

  506,1 tys

  0,2(0%)

  83,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  355,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  466,7 tys

  0,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  211,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w łódzkim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  747,0 mln

  299(100%)

  707,3 mln

  284(100%)

  701,4 mln

  283(100%)

  829,8 mln

  336(100%)

  978,4 mln

  398(100%)

  1,09 mld

  449(100%)

  1,24 mld

  518(100%)

  1,34 mld

  562(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  361,0 mln

  145(48.3%)

  365,8 mln

  147(51.7%)

  372,4 mln

  150(53.1%)

  442,6 mln

  179(53.3%)

  484,0 mln

  197(49.5%)

  500,1 mln

  205(45.9%)

  674,7 mln

  279(54.2%)

  656,3 mln

  276(48.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  263,8 mln

  106(35.3%)

  247,0 mln

  99,4(34.9%)

  233,5 mln

  94,3(33.3%)

  306,3 mln

  124(36.9%)

  396,1 mln

  161(40.5%)

  499,3 mln

  205(45.8%)

  433,1 mln

  179(34.8%)

  487,7 mln

  205(36.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  37,4 mln

  15,0(5%)

  37,1 mln

  14,9(5.2%)

  37,8 mln

  15,3(5.4%)

  39,9 mln

  16,2(4.8%)

  54,0 mln

  22,0(5.5%)

  42,2 mln

  17,3(3.9%)

  49,7 mln

  20,5(4%)

  74,3 mln

  31,2(5.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  477,0 tys

  0,2(0.1%)

  1,1 mln

  0,4(0.2%)

  2,5 mln

  1,0(0.3%)

  1,7 mln

  0,7(0.2%)

  14,6 mln

  6,0(1.3%)

  43,3 mln

  17,9(3.5%)

  52,1 mln

  21,9(3.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  19,3 mln

  7,7(2.6%)

  5,9 mln

  2,4(0.8%)

  6,5 mln

  2,6(0.9%)

  6,6 mln

  2,7(0.8%)

  9,4 mln

  3,8(1%)

  6,6 mln

  2,7(0.6%)

  7,8 mln

  3,2(0.6%)

  27,9 mln

  11,7(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,9 mln

  2,0(0.7%)

  2,9 mln

  1,2(0.4%)

  3,1 mln

  1,2(0.4%)

  4,6 mln

  1,9(0.6%)

  4,9 mln

  2,0(0.5%)

  3,5 mln

  1,4(0.3%)

  6,5 mln

  2,7(0.5%)

  13,8 mln

  5,8(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,0 mln

  2,0(0.7%)

  13,0 mln

  5,2(1.8%)

  14,1 mln

  5,7(2%)

  8,1 mln

  3,3(1%)

  9,5 mln

  3,9(1%)

  6,4 mln

  2,6(0.6%)

  9,3 mln

  3,9(0.8%)

  8,6 mln

  3,6(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,4 mln

  16,2(5.4%)

  25,2 mln

  10,1(3.6%)

  22,1 mln

  8,9(3.2%)

  7,1 mln

  2,9(0.9%)

  8,4 mln

  3,4(0.9%)

  7,1 mln

  2,9(0.7%)

  8,3 mln

  3,4(0.7%)

  8,2 mln

  3,4(0.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,5 mln

  1,4(0.5%)

  2,6 mln

  1,0(0.4%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,6(0.1%)

  1,5 mln

  0,6(0.1%)

  2,4 mln

  1,0(0.2%)

  2,5 mln

  1,0(0.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,4(0.5%)

  3,3 mln

  1,3(0.5%)

  82,9 tys

  0,0(0%)

  421,7 tys

  0,2(0.1%)

  843,5 tys

  0,3(0.1%)

  195,5 tys

  0,1(0%)

  2,3 mln

  1,0(0.2%)

  2,1 mln

  0,9(0.2%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  2,1 mln

  0,9(0.2%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  1,9 mln

  0,8(0.2%)

  1,8 mln

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  331,9 tys

  0,1(0%)

  105,0 tys

  0,0(0%)

  231,3 tys

  0,1(0%)

  61,1 tys

  0,0(0%)

  288,2 tys

  0,1(0%)

  1,1 mln

  0,5(0.1%)

  139,6 tys

  0,1(0%)

  870,4 tys

  0,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  352,8 tys

  0,1(0%)

  29,9 tys

  0,0(0%)

  52,5 tys

  0,0(0%)

  33,6 tys

  0,0(0%)

  437,6 tys

  0,2(0%)

  907,5 tys

  0,4(0.1%)

  269,8 tys

  0,1(0%)

  385,9 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  494,4 tys

  0,2(0.1%)

  95,3 tys

  0,0(0%)

  180,1 tys

  0,1(0%)

  87,8 tys

  0,0(0%)

  219,9 tys

  0,1(0%)

  52,4 tys

  0,0(0%)

  158,6 tys

  0,1(0%)

  374,2 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  796,9 tys

  0,3(0.1%)

  568,1 tys

  0,2(0.1%)

  265,4 tys

  0,1(0%)

  154,8 tys

  0,1(0%)

  216,7 tys

  0,1(0%)

  145,7 tys

  0,1(0%)

  192,6 tys

  0,1(0%)

  274,0 tys

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  875,0 tys

  0,4(0.1%)

  531,5 tys

  0,2(0.1%)

  508,4 tys

  0,2(0.1%)

  205,2 tys

  0,1(0%)

  174,7 tys

  0,1(0%)

  226,3 tys

  0,1(0%)

  242,3 tys

  0,1(0%)

  216,5 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  0,0(0%)

  96,6

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,0(0%)

  14,9 tys

  0,0(0%)

  33,4 tys

  0,0(0%)

  212,4 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  584,2 tys

  0,2(0.1%)

  631,0 tys

  0,3(0.1%)

  600,5 tys

  0,2(0.1%)

  700,9 tys

  0,3(0.1%)

  636,2 tys

  0,3(0.1%)

  477,4 tys

  0,2(0%)

  506,1 tys

  0,2(0%)

  83,0 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  569,7 tys

  0,2(0.1%)

  79,6 tys

  0,0(0%)

  75,4 tys

  0,0(0%)

  2,5 mln

  1,0(0.3%)

  157,2 tys

  0,1(0%)

  259,1 tys

  0,1(0%)

  74,8 tys

  0,0(0%)

  69,9 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  180,9 tys

  0,1(0%)

  118,4 tys

  0,0(0%)

  432,5 tys

  0,2(0.1%)

  367,3 tys

  0,1(0%)

  94,7 tys

  0,0(0%)

  19,8 tys

  0,0(0%)

  214,5 tys

  0,1(0%)

  41,1 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  355,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  105,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  466,7 tys

  0,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  16,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  409

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. łódzkie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 512 042 mieszkańców łódzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 249 256 kobiet oraz 262 775 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,1% mieszkańców łódzkiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy łódzkiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w łódzkim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,4%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w łódzkim mieściły się 753 przedszkola, w których do 3 332 oddziałów uczęszczało 68 852 dzieci (33 665 dziewczynek oraz 35 187 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w łódzkim mieściło się 508 przedszkoli, w których do 2 023 oddziałów uczęszczało 47 269 dzieci (23 183 dziewczynki oraz 24 086 chłopców). Dostępnych było 46 969 miejsc.

  17,8% mieszkańców łódzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 895 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 883 szkoły podstawowe, w których w 11 419 oddziałach uczyło się 188 389 uczniów (91 190 kobiet oraz 97 199 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w łódzkim placówkę miało 875 szkół podstawowych, w których w 7 547 oddziałach uczyło się 141 758 uczniów (68 479 kobiet oraz 73 279 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,76.

  W łódzkim znajduje się 201 licea ogólnokształcące, w których w 1 875 oddziałach uczyło się 48 746 uczniów (29 344 kobiety oraz 19 402 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 11 913 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w łódzkim placówkę miałp 288 licea ogólnokształcące, w których w 2 098 oddziałach uczyło się 55 757 uczniów (31 732 kobiety oraz 24 025 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 333 absolwentów.

  W łódzkim znajdują się 102 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 498 oddziałach uczyło się 9 625 uczniów (2 767 kobiet oraz 6 858 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,0 uczniów. 19,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców łódzkiego w wieku potencjalnej nauki (27,0% kobiet i 26,8% mężczyzn).

 • 23,4% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 27,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Województwo
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • łódzkie
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • woj. łódzkie
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • łódzkie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 895 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. łódzkie
  895,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Województwo
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 753Przedszkola
 • 478 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 21 Przedszkola specjalne
 • 3 332 Oddziały
 • 860 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 101 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 71 374 Miejsca
  (rok 2018)
 • 536 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woj. łódzkie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 852 Dzieci
 • 33 665 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 35 187 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 088 2 lata i mniej
 • 1 088
 • 16 210 3 lata
 • 16 210
 • 18 237 4 lata
 • 18 237
 • 17 775 5 lata
 • 17 775
 • 15 129 6 lat
 • 15 129
 • 413 7 lat i więcej
 • 413
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 561 2 lata i mniej
 • 561
 • 7 942 3 lata
 • 7 942
 • 9 009 4 lata
 • 9 009
 • 8 631 5 lata
 • 8 631
 • 7 375 6 lat
 • 7 375
 • 147 7 lat i więcej
 • 147
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 527 2 lata i mniej
 • 527
 • 8 268 3 lata
 • 8 268
 • 9 228 4 lata
 • 9 228
 • 9 144 5 lata
 • 9 144
 • 7 754 6 lat
 • 7 754
 • 266 7 lat i więcej
 • 266
 • 15 207 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5 335,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5 301,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 120,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 118,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 998,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 985,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 85Punkty przedszkolne
 • 129 Oddziały
 • 2 394 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. łódzkie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 889 Dzieci
 • 864 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 025 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,7%
  54,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 64 2 lata i mniej
 • 64
 • 517 3 lata
 • 517
 • 667 4 lata
 • 667
 • 402 5 lata
 • 402
 • 192 6 lat
 • 192
 • 47 7 lat i więcej
 • 47
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 238 3 lata
 • 238
 • 340 4 lata
 • 340
 • 171 5 lata
 • 171
 • 79 6 lat
 • 79
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 279 3 lata
 • 279
 • 327 4 lata
 • 327
 • 231 5 lata
 • 231
 • 113 6 lat
 • 113
 • 41 7 lat i więcej
 • 41
 •  
 • 129,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 129,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 814Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 442 Oddziały
 • 185 275 Uczniowie
 • 90 089 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 186 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 22 326 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 839 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 487 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 493 Absolwenci
 • 10 417 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 076 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 64Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 961 Oddziały
 • 2 937 Uczniowie
 • 1 028 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 909 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,0%
  65,0%
 • 265 Uczniowie w 1 klasie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 176 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 410 Absolwenci
 • 144 Kobiety
  (absolwenci)
 • 266 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 16 Oddziały
 • 177 Uczniowie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,2%
  58,8%
 • 87 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • woj. łódzkie
  16,5
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,5
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,7
 • 3,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,1
 •  
 • 15 205,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 12 860,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 344,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 013,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 878,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 135,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 96,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. łódzkie
  96,76
  Cały kraj
  95,71
 • 95,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • łódzkie
  95,70
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 152Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 650 Oddziały
 • 42 797 Uczniowie
 • 26 829 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 968 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,7%
  37,3%
 • 11 091 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 910 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 181 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 873 Absolwenci
 • 6 260 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 613 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 49Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 225 Oddziały
 • 5 949 Uczniowie
 • 2 515 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 434 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,3%
  57,7%
 • 2 040 Absolwenci
 • 936 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 104 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Województwo
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 3 135,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2 253,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 881,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 20,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 44,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 685 Uczniowie w 1 klasie
 • 743 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 942 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 101 Oddziały
 • 664 Uczniowie
 • 276 Kobiety
  (uczniowie)
 • 388 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,6%
  58,4%
 • 225 Uczniowie w 1 klasie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 137 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Województwo
  19,3
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,3
 • 22,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,6
 • 6,6 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. łódzkie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. łódzkie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w łódzkim

 • Według danych GUS z 2022 roku w łódzkim znajdowało się 108 hoteli (17 ★★★★, 52 ★★★, 25 ★★, 9 , 5 w trakcie kategoryzacji), 6 moteli (1 ★★, 3 , 2 w trakcie kategoryzacji) oraz 5 pensjonatów (1 ★★★★, 1 ★★, 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 50 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 59
  • domy wycieczkowe: 3
  • schroniska młodzieżowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 4 (całoroczne: 3)
  • ośrodki wczasowe: 8 (całoroczne: 1)
  • ośrodki kolonijne: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 9
  • hostele: 6
  • zespoły domków turystycznych: 7 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 4 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 27 (całoroczne: 25)
  • kwatery agroturystyczne: 17 (całoroczne: 10)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 11 (całoroczne: 10)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 77
  • drzwi automatycznie otwierane: 42
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 59
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 89


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 131 (liczba sal: 409, liczba miejsc: 30 516)
  • z nagłośnieniem: 113
  • z projektorem multimedialnym: 123
  • z zestawem do wideokonferencji: 41
  • z obsługą techniczną: 73
  • z ekranem: 121
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 115
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 53
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 179


 • Domy i ośrodki kultury w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w łódzkim: 190 (publiczne: 171, prywatne: 19), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W łódzkim 115 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 21 713 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 10 901 (uczestnicy: 970 866)
  • seanse filmowe: 987 (uczestnicy: 37 105)
  • wystawy: 837 (uczestnicy: 114 777)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 245 (uczestnicy: 69 838)
  • koncerty: 1 406 (uczestnicy: 318 939)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 537 (uczestnicy: 69 758)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 730 (uczestnicy: 61 677)
  • konkursy: 549 (uczestnicy: 29 758)
  • pokazy teatralne: 707 (uczestnicy: 103 700)
  • konferencje: 33 (uczestnicy: 3 138)
  • interdyscyplinarne: 543 (uczestnicy: 66 446)
  • warsztaty: 2 572 (uczestnicy: 60 801)
  • inne: 755 (uczestnicy: 34 929)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 242 (członkowie: 34 397)
  • plastyczne/techniczne: 284 (członkowie: 6 140)
  • taneczne: 189 (członkowie: 3 909)
  • muzyczne: 146 (członkowie: 2 435)
  • informatyczne: 14 (członkowie: 352)
  • fotograficzne i filmowe: 23 (członkowie: 534)
  • teatralne: 44 (członkowie: 815)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 102 (członkowie: 2 316)
  • literackie: 16 (członkowie: 128)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 117 (członkowie: 7 268)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 7 (członkowie: 651)
  • inne: 300 (członkowie: 9 849)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 181 (absolwenci: 2 290)
  • języków obcych: 76 (absolwenci: 1 030)
  • plastyczne: 15 (absolwenci: 224)
  • nauki gry na instrumentach: 28 (absolwenci: 369)
  • wiedzy praktycznej: 10 (absolwenci: 121)
  • tańca: 17 (absolwenci: 227)
  • komputerowe: 15 (absolwenci: 123)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 18
  • filmowe: 6
  • plastyczne: 93
  • muzyczne: 69
  • politechniczne: 3
  • studia radiowe: 4
  • studia telewizyjne: 5
  • komputerowe: 37
  • ceramiczne: 12
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 16
  • sale baletowe/taneczne: 74
  • inne: 14


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 937 (członkowie: 15 681)
  • teatralne: 98 (członkowie: 1 084)
  • muzyczne - instrumentalne: 171 (członkowie: 2 657)
  • wokalne i chóry: 170 (członkowie: 2 548)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 193 (członkowie: 3 519)
  • taneczne: 239 (członkowie: 4 725)
  • inne: 66 (członkowie: 1 148)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w łódzkim działało 27 kin posiadających 86 sal z 14 546 miejscami na widowni. Odbyły się 111 734 seanse, na które przyszło 2 107 211 widzów, w tym 27 666 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 523 959 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w łódzkim siedzibę miało 8 teatrów (teatr dramatyczny: 4, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 1, teatr operowy: 1, teatr lalkowy: 2). Odbyły się 1 874 przedstawienia/widowiska w stałych salach teatralnych, na które przyszło 318 381 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w łódzkim miało 11 teatrów. Odbyły się 1 753 przedstawienia, na które przyszło 291 842 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w łódzkim działało 47 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 12). Odnotowano 1 099 585 zwiedzających, co daje 4 609 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w łódzkim działały 453 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 7 746 178 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 134 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 561 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 9 084 556 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3 163
  • dostępne dla czytelników: 1 319
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 279
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 270
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 312
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 328
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 238


 • Biblioteki naukowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w łódzkim działały 83 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 6 537 825 wolumenów w tym ziobry specjalne: 831 319. Odnotowano 73 171 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 561 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 213 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 6 265 599 wolumenów. Odnotowano 170 477 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 404
  • dostępne dla czytelników: 573
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 556
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 60
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 52
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 56
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 53


 • Kluby sportowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w łódzkim działały 924 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 64 909 członków. Zarejestrowano 62 719 ćwiczących (mężczyźni: 47 034, kobiety: 15 685, chłopcy do lat 18: 31 550, dziewczęta do lat 18: 12 751). Aktywnych było 1 597 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1345), instruktora sportowego (1231) oraz inne osoby (517).

  Ćwiczący w klubach sportowych w łódzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. łódzkie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 209 wypadków drogowych w łódzkim odnotowano 164 ofiary śmiertelne oraz 2 633 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 92,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 6,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 122,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w łódzkim zarejestrowanych było 2 249 270 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 1 671 697 samochodów osobowych (698,0 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla kraju), 249 115 samochodów ciężarowych (116,5 - więcej od wartości dla Polski), 7 226 autobusów (3,0 - znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 29 892 ciągników siodłowych (12,4 - mniej od wartości dla kraju) oraz 115 153 motocykli (48,1 - nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,1 lat.


  W 2022 roku w łódzkim znajdowało się 1 139 km ścieżek rowerowych, 30,4 km bus-pasów i 10 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 697 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 550 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w łódzkim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 209 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 164 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 633 Ranni
  (rok 2022)
 • 869 Lekko ranni
 • 1 764 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w łódzkim w latach 2000 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 92,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • łódzkie
  92,9
  Polska
  56,5
 • 6,90 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Województwo
  6,9
  Cała Polska
  5,0
 • 110,70 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • łódzkie
  110,7
  Cały kraj
  65,5
 • 8,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Województwo
  8,5
  Cała Polska
  6,6
 • 122,84 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Województwo
  122,8
  Cały kraj
  77,6
 • 7,42 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Województwo
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 119,19 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Województwo
  119,2
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 2 249 270 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w łódzkim w 2021 roku
 • 1 671 697 Samochody osobowe
 • 249 115 Samochody ciężarowe
 • 5 728 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 7 226 Autobusy
 • 15 106 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 30 018 Ciągniki samochodowe
 • 29 892   Ciągniki siodłowe
 • 160 955 Ciągniki rolnicze
 • 115 153 Motocykle
 • 39 480   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 92 324 Motorowery
 • 1 671 697Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Samochody osobowe w łódzkim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 698,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • łódzkie
  698,0
  Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg345 507
  • 1400-1649 kg432 705
  • 1650-1899 kg420 865
  • 1900 kg i więcej472 620
 • 345 507 do 1399 kg
 • 432 705 1400-1649 kg
 • 420 865 1650-1899 kg
 • 472 620 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 636 544 do 1399 cm3
 • 636 544
 • 898 006 1400-1999 cm3
 • 898 006
 • 137 147 2000 i więcej cm3
 • 137 147
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w łódzkim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna865 590
  • olej napędowy459 997
  • gaz (LPG)314 762
  • pozostałe31 348
 • 865 590 benzyna
 • 459 997 olej napędowy
 • 314 762 gaz (LPG)
 • 31 348 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 29 517 do 1 roku
 • 29 517
 • 24 751 2 lata
 • 24 751
 • 26 996 3 lata
 • 26 996
 • 60 392 4-5 lat
 • 60 392
 • 60 352 6-7 lat
 • 60 352
 • 64 697 8-9 lat
 • 64 697
 • 87 343 10-11 lat
 • 87 343
 • 257 145 12-15 lat
 • 257 145
 • 345 712 16-20 lat
 • 345 712
 • 270 599 21-25 lat
 • 270 599
 • 161 119 26-30 lat
 • 161 119
 • 283 074 31 lat i więcej
 • 283 074
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w łódzkim
 • woj. łódzkie
  19,5 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 249 115Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Samochody ciężarowe w łódzkim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 116,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Województwo
  116,5
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 117 942 do 999 kg
 • 117 942
 • 77 210 1000-1499 kg
 • 77 210
 • 18 604 1500-2999 kg
 • 18 604
 • 1 953 3000-3499 kg
 • 1 953
 • 4 157 3500-4999 kg
 • 4 157
 • 12 484 5000-6999 kg
 • 12 484
 • 7 005 7000-9999 kg
 • 7 005
 • 6 333 10000-14999 kg
 • 6 333
 • 3 427 15000 kg i więcej
 • 3 427
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna45 461
  • olej napędowy171 085
  • gaz (LPG)14 526
  • pozostałe18 043
 • 45 461 benzyna
 • 171 085 olej napędowy
 • 14 526 gaz (LPG)
 • 18 043 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 4 096 do 1 roku
 • 4 096
 • 3 077 2 lata
 • 3 077
 • 3 629 3 lata
 • 3 629
 • 8 046 4-5 lat
 • 8 046
 • 9 829 6-7 lat
 • 9 829
 • 9 670 8-9 lat
 • 9 670
 • 14 250 10-11 lat
 • 14 250
 • 32 824 12-15 lat
 • 32 824
 • 40 997 16-20 lat
 • 40 997
 • 40 181 21-25 lat
 • 40 181
 • 22 209 26-30 lat
 • 22 209
 • 60 307 31 lat i więcej
 • 60 307
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w łódzkim
 • Województwo
  20,8 lat
  Cały kraj
  19,6 lat
 • 7 226Liczba autobusów zarejestrowanych w łódzkim
 • Autobusy w łódzkim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • łódzkie
  3,0
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna277
  • olej napędowy5 743
  • gaz (LPG)11
  • pozostałe1 195
 • 277 benzyna
 • 5 743 olej napędowy
 • 11 gaz (LPG)
 • 1 195 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 73 do 1 roku
 • 73
 • 98 2 lata
 • 98
 • 104 3 lata
 • 104
 • 125 4-5 lat
 • 125
 • 165 6-7 lat
 • 165
 • 169 8-9 lat
 • 169
 • 220 10-11 lat
 • 220
 • 768 12-15 lat
 • 768
 • 1 353 16-20 lat
 • 1 353
 • 1 194 21-25 lat
 • 1 194
 • 724 26-30 lat
 • 724
 • 2 233 31 lat i więcej
 • 2 233
 • 23,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w łódzkim
 • łódzkie
  23,1 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 29 892Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Ciągniki siodłowe w łódzkim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 12,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  12,4
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna168
  • olej napędowy27 178
  • gaz (LPG)58
  • pozostałe2 488
 • 168 benzyna
 • 27 178 olej napędowy
 • 58 gaz (LPG)
 • 2 488 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 889 do 1 roku
 • 889
 • 694 2 lata
 • 694
 • 933 3 lata
 • 933
 • 2 707 4-5 lat
 • 2 707
 • 2 324 6-7 lat
 • 2 324
 • 3 248 8-9 lat
 • 3 248
 • 2 808 10-11 lat
 • 2 808
 • 5 438 12-15 lat
 • 5 438
 • 4 099 16-20 lat
 • 4 099
 • 3 180 21-25 lat
 • 3 180
 • 1 573 26-30 lat
 • 1 573
 • 1 999 31 lat i więcej
 • 1 999
 • 14,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w łódzkim
 • Województwo
  14,2 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 115 153Liczba motocykli zarejestrowanych w łódzkim
 • Motocykle w łódzkim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 48,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Województwo
  48,1
  Kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 1 806 do 1 roku
 • 1 806
 • 1 426 2 lata
 • 1 426
 • 1 190 3 lata
 • 1 190
 • 2 726 4-5 lat
 • 2 726
 • 4 733 6-7 lat
 • 4 733
 • 2 559 8-9 lat
 • 2 559
 • 3 364 10-11 lat
 • 3 364
 • 10 916 12-15 lat
 • 10 916
 • 12 602 16-20 lat
 • 12 602
 • 11 305 21-25 lat
 • 11 305
 • 6 141 26-30 lat
 • 6 141
 • 56 385 31 lat i więcej
 • 56 385
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w łódzkim
 • woj. łódzkie
  25,1 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 139 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 689 km  Będących pod zarządem gminy
 • 289 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 160 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w łódzkim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 624,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • woj. łódzkie
  624,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 4,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • łódzkie
  4,8 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 10 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 30,4 km Długość bus-pasów
 • 3 550 Liczba licencji na taksówki
 • 4 697 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami