Województwo łódzkie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. łódzkie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 2 370 370 Liczba mieszkańców
 • 18 219 km² Powierzchnia
 • 136 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 63,8% Stopa urbanizacji
 • Łódź Siedziba wojewody
 • ul. Piotrkowska 104 Urząd Wojewódzki
 • Zbigniew Rau Wojewoda
 • Łódź Siedziba sejmiku
 • al. marsz. J. Piłsudskiego 8, 90-051 Urząd Marszałkowski
 • Witold Stępień Marszałek
 • E Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 10 TERYT (TERC)
Herb woj. łódzkie
Woj. łódzkie herb
Flaga woj. łódzkie
Woj. łódzkie flaga

Woj. łódzkie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Woj. łódzkie ma 2 370 370 mieszkańców, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców łódzkiego w 2050 roku wynosi 1 999 131, z czego 1 031 519 to kobiety, a 967 612 mężczyźni.

  Mieszkańcy łódzkiego zawarli w 2022 roku 9 325 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców łódzkiego jest stanu wolnego, 52,9% żyje w małżeństwie, 8,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Woj. łódzkie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15 194. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,37 na 1000 mieszkańców łódzkiego. W 2022 roku urodziło się 18 163 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 354 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2022 roku 29,5% zgonów w łódzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w łódzkim były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności łódzkiego przypada 13.98 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2022 roku zarejestrowano 21 751 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 400 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla łódzkiego -1 649. W tym samym roku 563 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 484 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 79.

  57,9% mieszkańców łódzkiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 370 370 Liczba mieszkańców
 • 1 240 814 Kobiety
 • 1 129 556 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców łódzkiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 999 131 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 031 519 Kobiety
 • 967 612 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w łódzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w łódzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w łódzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • łódzkie
  43,4 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. łódzkie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. łódzkie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. łódzkie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. łódzkie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,9% Żonaci/Zamężne
 • woj. łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 50,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • woj. łódzkie
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Województwo
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • łódzkie
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w łódzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • woj. łódzkie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • łódzkie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 9 325 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w łódzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -15 194 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 940 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 254 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,37 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  -6,4
  Kraj
  -3,8
 • -7,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w łódzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w łódzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w łódzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w łódzkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18 163 Urodzenia żywe
 • 8 938 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 225 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Województwo
  7,6
  Cała Polska
  8,1
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • łódzkie
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 354 g Średnia waga noworodków
 • 3 290 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 416 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • woj. łódzkie
  3 354 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 11 Waga 5000g i więcej
 • 11
 • 198 Waga 4500g - 4999g
 • 198
 • 1 546 Waga 4000g - 4499g
 • 1 546
 • 5 566 Waga 3500g - 3999g
 • 5 566
 • 7 155 Waga 3000g - 3499g
 • 7 155
 • 2 690 Waga 2500g - 2999g
 • 2 690
 • 686 Waga 2000g - 2499g
 • 686
 • 209 Waga 1500g - 1999g
 • 209
 • 83 Waga 1000g - 1499g
 • 83
 • 58 Waga 600g - 999g
 • 58
 • 30 Waga poniżej 600g
 • 30
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  1,28
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w łódzkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 357 Zgony
 • 16 878 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 479 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,6%
  49,4%
 • 73 Zgony niemowląt
 • 36 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 37 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 49,3%
  50,7%
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  14,0
  Cała Polska
  11,9
 • 183,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  183,7
  Polska
  147,0
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. łódzkie
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • łódzkie
  3,7
  Cała Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w łódzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • łódzkie
  29,5%
  Polska
  36,0%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • łódzkie
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • łódzkie
  7,9%
  Cała Polska
  6,7%
 • 2 546 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,0
  Cała Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  71,8
  Cała Polska
  70,6
 • 306,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Województwo
  306,0
  Kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Cały kraj
  253,9
 • 412,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 440,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 380,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • łódzkie
  412,1
  Polska
  426,2
 • 53,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 92,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  53,5
  Polska
  62,9
 • 38,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • woj. łódzkie
  38,6
  Cała Polska
  33,8
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w łódzkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 426 Osoby w zamachach samobójczych
 • 541 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 885 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 037 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 389 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 339 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 49 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 290 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 189 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 150 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 60 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  60,0
  Cały kraj
  38,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 13 zatrucie gazem / spalinami
 • 13
 • 8 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 8
 • 240 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 240
 • 230 zażycie innych leków
 • 230
 • 86 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 86
 • 252 samookaleczenie powierzchniowe
 • 252
 • 94 rzucenie się z wysokości
 • 94
 • 8 utonięcie / utopienie się
 • 8
 • 410 powieszenie się
 • 410
 • 36 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 36
 • 6 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 6
 • 9 uduszenie się
 • 9
 • 2 samopodpalenie
 • 2
 • 32 inny
 • 32
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 10 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 10
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 5 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 5
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 30 rzucenie się z wysokości
 • 30
 • 261 powieszenie się
 • 261
 • 14 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 14
 • 5 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 5
 • 4 uduszenie się
 • 4
 • 3 inny
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 451 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 451
 • 24 choroba fizyczna
 • 24
 • 5 trwałe kalectwo
 • 5
 • 142 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 142
 • 3 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 3
 • 22 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 22
 • 167 zawód miłosny
 • 167
 • 46 problemy w szkole lub pracy
 • 46
 • 11 nagła utrata źródła utrzymania
 • 11
 • 41 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 41
 • 7 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 7
 • 39 śmierć bliskiej osoby
 • 39
 • 3 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 3
 • 35 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 35
 • 102 inna nie wymieniona
 • 102
 • 428 nieustalona
 • 428
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 72 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 72
 • 12 choroba fizyczna
 • 12
 • 2 trwałe kalectwo
 • 2
 • 15 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 15
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 9 zawód miłosny
 • 9
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 13 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 13
 • 3 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 3
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 14 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 14
 • 18 inna nie wymieniona
 • 18
 • 187 nieustalona
 • 187
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 13 12 lat i mniej
 • 13
 • 198 13-18 lat
 • 198
 • 155 19-24 lat
 • 155
 • 134 25-29 lat
 • 134
 • 561 30-49 lat
 • 561
 • 266 50-60 lat
 • 266
 • 98 70 lat i więcej
 • 98
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 11 13-18 lat
 • 11
 • 14 19-24 lat
 • 14
 • 25 25-29 lat
 • 25
 • 130 30-49 lat
 • 130
 • 107 50-60 lat
 • 107
 • 50 70 lat i więcej
 • 50
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy249
  • pod wpływem alkoholu546
  • pod wpływem środków odurzających21
  • pod wpływem leków284
  • pod wpływem dopalaczy4
  • nieustalony422
 • 249 trzeźwy
 • 546 pod wpływem alkoholu
 • 21 pod wpływem środków odurzających
 • 284 pod wpływem leków
 • 4 pod wpływem dopalaczy
 • 422 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy27
  • pod wpływem alkoholu36
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków9
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony270
 • 27 trzeźwy
 • 36 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 9 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 270 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 642 kawaler/panna
 • 642
 • 348 żonaty/zamężna
 • 348
 • 82 konkubinat
 • 82
 • 58 wdowiec/wdowa
 • 58
 • 78 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 78
 • 4 separacja
 • 4
 • 214 nieustalony
 • 214
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 99 kawaler/panna
 • 99
 • 131 żonaty/zamężna
 • 131
 • 11 konkubinat
 • 11
 • 23 wdowiec/wdowa
 • 23
 • 28 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 28
 • 1 separacja
 • 1
 • 46 nieustalony
 • 46
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne43
  • podstawowe i gimnazjalne196
  • zasadnicze zawodowe84
  • średnie117
  • wyższe35
  • nieustalony951
 • 43 podstawowe niepełne
 • 196 podstawowe i gimnazjalne
 • 84 zasadnicze zawodowe
 • 117 średnie
 • 35 wyższe
 • 951 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne29
  • zasadnicze zawodowe25
  • średnie21
  • wyższe6
  • nieustalony255
 • 3 podstawowe niepełne
 • 29 podstawowe i gimnazjalne
 • 25 zasadnicze zawodowe
 • 21 średnie
 • 6 wyższe
 • 255 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 335 praca
 • 335
 • 271 na utrzymaniu innej osoby
 • 271
 • 43 renta
 • 43
 • 101 emerytura
 • 101
 • 19 zasiłek lub alimenty
 • 19
 • 127 bez stałego źródła utrzymania
 • 127
 • 530 nieustalony
 • 530
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 95 praca
 • 95
 • 28 na utrzymaniu innej osoby
 • 28
 • 10 renta
 • 10
 • 47 emerytura
 • 47
 • 7 zasiłek lub alimenty
 • 7
 • 24 bez stałego źródła utrzymania
 • 24
 • 128 nieustalony
 • 128
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 751 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 191 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 560 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 563 Zameldowania z zagranicy
 • 251 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 312 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 400 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 198 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 202 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 484 Wymeldowania za granicę
 • 184 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 300 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 570 Saldo migracji
 • -940 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -630 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 649 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 007 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -642 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 79 Saldo migracji zagranicznych
 • 67 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w łódzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w łódzkim oddano do użytku 13 283 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w łódzkim to 1 060 501 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 446 mieszkań. Jest to wartość większa od średniej dla całej Polski.

  55,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 43,4% na cele indywidualne, 0,5% jako lokale społeczne czynszowe, mieszkania spółdzielcze (0,5%), mieszkania komunalne (0,1%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w łódzkim to 3,80 i jest porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w łódzkim to 93,20 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,76% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,88% mieszkań posiada łazienkę, 82,27% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,52% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w łódzkim 11 029 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 6 223 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 6 145 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 760 transakcji (mediana cen - 6 661 zł/m2, średnia - 6 567 zł/m2), a na rynku wtórnym 6 269 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 818 zł/m2, średnia - 5 791 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 223 zł
 • Województwo
  6 223 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 6 223 zł Ogółem
 • 6 223 zł
 • 6 472 zł do 40 m2
 • 6 472 zł
 • 6 140 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 140 zł
 • 6 070 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 070 zł
 • 5 886 zł od 80,1 m2
 • 5 886 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 145 zł
 • woj. łódzkie
  6 145 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 6 145 zł Ogółem
 • 6 145 zł
 • 6 406 zł do 40 m2
 • 6 406 zł
 • 6 143 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 143 zł
 • 6 078 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 078 zł
 • 5 798 zł od 80,1 m2
 • 5 798 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 11 029
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23 578
  • od 40,1 do 60 m24 836
  • od 60,1 do 80 m22 016
  • od 80,1 m2599
 • 3 578 do 40 m2
 • 4 836 od 40,1 do 60 m2
 • 2 016 od 60,1 do 80 m2
 • 599 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w łódzkim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 661 zł
 • woj. łódzkie
  6 661 zł
  Cała Polska
  6 947 zł
 • 6 661 zł Ogółem
 • 6 661 zł
 • 7 079 zł do 40 m2
 • 7 079 zł
 • 6 593 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 593 zł
 • 6 419 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 419 zł
 • 6 088 zł od 80,1 m2
 • 6 088 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 567 zł
 • łódzkie
  6 567 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 6 567 zł Ogółem
 • 6 567 zł
 • 7 107 zł do 40 m2
 • 7 107 zł
 • 6 594 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 594 zł
 • 6 398 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 398 zł
 • 6 181 zł od 80,1 m2
 • 6 181 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4 760
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 223
  • od 40,1 do 60 m22 147
  • od 60,1 do 80 m21 059
  • od 80,1 m2331
 • 1 223 do 40 m2
 • 2 147 od 40,1 do 60 m2
 • 1 059 od 60,1 do 80 m2
 • 331 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 818 zł
 • Województwo
  5 818 zł
  Kraj
  6 140 zł
 • 5 818 zł Ogółem
 • 5 818 zł
 • 6 046 zł do 40 m2
 • 6 046 zł
 • 5 765 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 765 zł
 • 5 464 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 464 zł
 • 5 217 zł od 80,1 m2
 • 5 217 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 791 zł
 • woj. łódzkie
  5 791 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 5 791 zł Ogółem
 • 5 791 zł
 • 6 031 zł do 40 m2
 • 6 031 zł
 • 5 781 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 781 zł
 • 5 719 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 719 zł
 • 5 341 zł od 80,1 m2
 • 5 341 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 6 269
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m22 355
  • od 40,1 do 60 m22 689
  • od 60,1 do 80 m2957
  • od 80,1 m2268
 • 2 355 do 40 m2
 • 2 689 od 40,1 do 60 m2
 • 957 od 60,1 do 80 m2
 • 268 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 060 501 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 445,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • łódzkie
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • łódzkie
  32,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • woj. łódzkie
  3,68
  Cała Polska
  3,83
 • 2,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • łódzkie
  2,24
  Cały kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Województwo
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 283 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • łódzkie
  5,58
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 50 515 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  3,80
  Polska
  3,89
 • 21,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • łódzkie
  21,24
  Cały kraj
  24,56
 • 1 238 186 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 93,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • łódzkie
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • woj. łódzkie
  96,76%
  Cały kraj
  97,75%
 • 92,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • woj. łódzkie
  92,46%
  Cały kraj
  95,18%
 • 89,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Województwo
  89,88%
  Cały kraj
  93,75%
 • 82,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • łódzkie
  82,27%
  Cała Polska
  85,83%
 • 46,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • łódzkie
  46,52%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Woj. łódzkie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W łódzkim na 1000 mieszkańców pracuje 258osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. 51,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w łódzkim wynosiło w 2023 roku 5,4% (5,4% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w łódzkim wynosiło 6 210,68 PLN, co odpowiada 92.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców łódzkiego 176 647 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 154 425 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -22 222.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców łódzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,6% w przemyśle i budownictwie, a 21,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 258 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • woj. łódzkie
  258,0
  Cała Polska
  259,0
 • 6,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,5% Kobiety
 • 5,7% Mężczyźni
 • łódzkie
  5,4%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w łódzkim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w łódzkim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w łódzkim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 622 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Województwo
  6 211 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w łódzkim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 176 647 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 154 425 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -22 222 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,6% Przemysł i budownictwo
 • 20,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,3% Pozostałe
 • 43,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w łódzkim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 618 368 Pracujący ogółem
 • 316 564 Kobiety
 • 301 804 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w łódzkim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 43,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • łódzkie
  43,1
  Polska
  38,2
 • 145,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Województwo
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. łódzkie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W łódzkim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 283 570 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 211 102 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 112 nowych podmiotów, a 12 953 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (25 165) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (18 294) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (42 320) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10 538) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w łódzkim najwięcej (23 486) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (273 429) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (4 086) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,1% (65 406) podmiotów, a 75,5% (214 078) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w łódzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (14.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 283 570 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 086 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 65 406 Przemysł i budownictwo
 • 214 078 Pozostała działalność
 • 20 112 Podmioty nowo zarejestrowane w łódzkim w 2023 roku
 • 12 953 Podmioty wyrejestrowane w łódzkim w 2023 roku
 • 211 102 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 273 429 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 273 429
 • 8 297 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8 297
 • 1 613 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1 613
 • 193 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 193
 • 38 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 38
 • 283 339 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 283 339
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 610 Spółdzielnie ogółem
 • 610
 • 28 067 Spółki handlowe ogółem
 • 28 067
 • 2 792  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 792
 • 328  Spółki handlowe - akcyjne
 • 328
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 33    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 33
 • 23 486  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 23 486
 • 2 671    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 671
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 9
 • 17 240 Spółki cywilne ogółem
 • 17 240
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 211 102 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 49 476 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 49 476
 • 31 086 Budownictwo
 • 31 086
 • 23 082 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 23 082
 • 21 412 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21 412
 • 16 865 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16 865
 • 14 257 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14 257
 • 11 303 Pozostała działalność
 • 11 303
 • 10 945 Informacja i komunikacja
 • 10 945
 • 6 739 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6 739
 • 5 965 Edukacja
 • 5 965
 • 5 519 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5 519
 • 4 736 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4 736
 • 3 483 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 483
 • 2 998 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2 998
 • 2 471 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2 471
 • 454 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 454
 • 169 Górnictwo i wydobywanie
 • 169
 • 127 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 127
 • 14 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 14
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w łódzkim stwierdzono 46 239 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w łódzkim wynosi 65,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców łódzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,45 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 10,36 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,35 (67%), drogowe - 1,94 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 239 Przestępstwa ogółem
 • 46 239
 • 27 320 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 27 320
 • 12 753 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 12 753
 • 4 620 Przestępstwa drogowe
 • 4 620
 • 858 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 858
 • 24 705 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 24 705
 • 19,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. łódzkie
  19,38
  Kraj
  22,81
 • 11,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  11,45
  Kraj
  12,98
 • 5,35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  5,35
  Polska
  6,99
 • 1,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  1,94
  Cała Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. łódzkie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 10,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • woj. łódzkie
  65%
  Polska
  71%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • woj. łódzkie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. łódzkie
  67%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • woj. łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Województwo
  86%
  Polska
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  44%
  Cała Polska
  51%

Woj. łódzkie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu łódzkiego wyniosła w 2022 roku 1,32 mld złotych, co daje 552 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu łódzkiego - 37.2% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (21.1%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (13.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 338,7 mln złotych, czyli 25,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu łódzkiego wyniosła w 2022 roku 1,34 mld złotych, co daje 562 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (36.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (5.5%). W budżecie łódzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 57,7 złotych na mieszkańca (10,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 207 złotych na mieszkańca (36,8%).
 • Wydatki budżetu w łódzkim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  749,7 mln

  300(100%)

  646,4 mln

  260(100%)

  646,1 mln

  261(100%)

  803,5 mln

  325(100%)

  956,9 mln

  389(100%)

  1,03 mld

  426(100%)

  1,07 mld

  444(100%)

  1,32 mld

  552(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  237,5 mln

  95,2(31.7%)

  256,0 mln

  103(39.6%)

  241,5 mln

  97,5(37.4%)

  327,3 mln

  133(40.7%)

  411,2 mln

  168(43%)

  390,1 mln

  160(37.7%)

  353,9 mln

  146(33.2%)

  490,9 mln

  206(37.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  167,1 mln

  67,0(22.3%)

  114,9 mln

  46,2(17.8%)

  125,1 mln

  50,5(19.4%)

  147,8 mln

  59,9(18.4%)

  160,4 mln

  65,4(16.8%)

  173,6 mln

  71,2(16.8%)

  194,5 mln

  80,5(18.2%)

  278,1 mln

  117(21.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  26,8 mln

  10,8(3.6%)

  16,9 mln

  6,8(2.6%)

  18,3 mln

  7,4(2.8%)

  33,8 mln

  13,7(4.2%)

  56,4 mln

  23,0(5.9%)

  136,5 mln

  56,0(13.2%)

  178,0 mln

  73,7(16.7%)

  175,5 mln

  73,8(13.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  75,2 mln

  30,1(10%)

  76,3 mln

  30,7(11.8%)

  80,1 mln

  32,3(12.4%)

  99,4 mln

  40,3(12.4%)

  106,2 mln

  43,2(11.1%)

  111,9 mln

  45,9(10.8%)

  107,6 mln

  44,5(10.1%)

  113,8 mln

  47,9(8.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  45,3 mln

  18,2(6%)

  37,0 mln

  14,9(5.7%)

  37,7 mln

  15,2(5.8%)

  40,4 mln

  16,4(5%)

  45,3 mln

  18,4(4.7%)

  41,3 mln

  17,0(4%)

  48,8 mln

  20,2(4.6%)

  57,7 mln

  24,2(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  73,7 mln

  29,6(9.8%)

  58,1 mln

  23,4(9%)

  43,7 mln

  17,7(6.8%)

  37,2 mln

  15,1(4.6%)

  33,3 mln

  13,6(3.5%)

  35,8 mln

  14,7(3.5%)

  43,3 mln

  17,9(4.1%)

  50,9 mln

  21,4(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  19,0 mln

  7,6(2.5%)

  19,1 mln

  7,7(3%)

  22,5 mln

  9,1(3.5%)

  26,2 mln

  10,6(3.3%)

  27,1 mln

  11,0(2.8%)

  25,7 mln

  10,5(2.5%)

  33,0 mln

  13,6(3.1%)

  38,7 mln

  16,3(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  13,5 mln

  5,4(1.8%)

  13,8 mln

  5,5(2.1%)

  24,7 mln

  10,0(3.8%)

  23,6 mln

  9,6(2.9%)

  29,3 mln

  11,9(3.1%)

  26,9 mln

  11,0(2.6%)

  30,2 mln

  12,5(2.8%)

  30,8 mln

  13,0(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  4,4(1.5%)

  11,1 mln

  4,5(1.7%)

  8,9 mln

  3,6(1.4%)

  18,2 mln

  7,4(2.3%)

  19,3 mln

  7,9(2%)

  40,7 mln

  16,7(3.9%)

  26,4 mln

  10,9(2.5%)

  19,0 mln

  8,0(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,8 mln

  4,3(1.4%)

  8,7 mln

  3,5(1.3%)

  8,1 mln

  3,3(1.3%)

  12,2 mln

  4,9(1.5%)

  10,5 mln

  4,3(1.1%)

  8,9 mln

  3,7(0.9%)

  12,7 mln

  5,3(1.2%)

  15,9 mln

  6,7(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  14,5 mln

  5,8(1.9%)

  9,4 mln

  3,8(1.4%)

  8,3 mln

  3,4(1.3%)

  7,3 mln

  3,0(0.9%)

  8,2 mln

  3,4(0.9%)

  6,5 mln

  2,7(0.6%)

  3,9 mln

  1,6(0.4%)

  11,5 mln

  4,8(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,7 mln

  3,5(1.2%)

  4,9 mln

  2,0(0.8%)

  6,3 mln

  2,5(1%)

  7,1 mln

  2,9(0.9%)

  7,7 mln

  3,2(0.8%)

  6,5 mln

  2,7(0.6%)

  6,5 mln

  2,7(0.6%)

  7,8 mln

  3,3(0.6%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,6 mln

  1,5(0.5%)

  3,4 mln

  1,4(0.5%)

  3,8 mln

  1,5(0.6%)

  4,3 mln

  1,7(0.5%)

  4,3 mln

  1,7(0.4%)

  4,4 mln

  1,8(0.4%)

  5,0 mln

  2,1(0.5%)

  5,1 mln

  2,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,6 mln

  1,1(0.4%)

  2,6 mln

  1,0(0.4%)

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  2,2 mln

  0,9(0.3%)

  20,9 mln

  8,5(2.2%)

  10,9 mln

  4,5(1.1%)

  7,4 mln

  3,1(0.7%)

  5,0 mln

  2,1(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,3 mln

  0,5(0.2%)

  1,7 mln

  0,7(0.3%)

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  2,6 mln

  1,1(0.3%)

  2,5 mln

  1,0(0.3%)

  1,5 mln

  0,6(0.1%)

  1,6 mln

  0,6(0.1%)

  4,8 mln

  2,0(0.4%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  32,0 mln

  12,8(4.3%)

  10,0 mln

  4,0(1.5%)

  5,8 mln

  2,3(0.9%)

  2,4 mln

  1,0(0.3%)

  3,5 mln

  1,4(0.4%)

  5,1 mln

  2,1(0.5%)

  3,9 mln

  1,6(0.4%)

  2,4 mln

  1,0(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,8 mln

  1,5(0.5%)

  962,3 tys

  0,4(0.1%)

  887,3 tys

  0,4(0.1%)

  4,3 mln

  1,7(0.5%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  1,0 mln

  0,4(0.1%)

  1,5 mln

  0,6(0.1%)

  2,0 mln

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  119,2 tys

  0,0(0%)

  29,4 tys

  0,0(0%)

  52,4 tys

  0,0(0%)

  94,6 tys

  0,0(0%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  938,0 tys

  0,4(0.1%)

  985,8 tys

  0,4(0.1%)

  1,8 mln

  0,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  1,0 mln

  0,4(0.2%)

  866,2 tys

  0,3(0.1%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  2,4 mln

  1,0(0.2%)

  758,9 tys

  0,3(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  584,2 tys

  0,2(0.1%)

  631,0 tys

  0,3(0.1%)

  600,5 tys

  0,2(0.1%)

  717,6 tys

  0,3(0.1%)

  636,2 tys

  0,3(0.1%)

  477,4 tys

  0,2(0%)

  506,1 tys

  0,2(0%)

  83,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  355,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  466,7 tys

  0,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  211,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w łódzkim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  747,0 mln

  299(100%)

  707,3 mln

  284(100%)

  701,4 mln

  283(100%)

  829,8 mln

  336(100%)

  978,4 mln

  398(100%)

  1,09 mld

  449(100%)

  1,24 mld

  518(100%)

  1,34 mld

  562(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  361,0 mln

  145(48.3%)

  365,8 mln

  147(51.7%)

  372,4 mln

  150(53.1%)

  442,6 mln

  179(53.3%)

  484,0 mln

  197(49.5%)

  500,1 mln

  205(45.9%)

  674,7 mln

  279(54.2%)

  656,3 mln

  276(48.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  263,8 mln

  106(35.3%)

  247,0 mln

  99,4(34.9%)

  233,5 mln

  94,3(33.3%)

  306,3 mln

  124(36.9%)

  396,1 mln

  161(40.5%)

  499,3 mln

  205(45.8%)

  433,1 mln

  179(34.8%)

  487,7 mln

  205(36.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  37,4 mln

  15,0(5%)

  37,1 mln

  14,9(5.2%)

  37,8 mln

  15,3(5.4%)

  39,9 mln

  16,2(4.8%)

  54,0 mln

  22,0(5.5%)

  42,2 mln

  17,3(3.9%)

  49,7 mln

  20,5(4%)

  74,3 mln

  31,2(5.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  477,0 tys

  0,2(0.1%)

  1,1 mln

  0,4(0.2%)

  2,5 mln

  1,0(0.3%)

  1,7 mln

  0,7(0.2%)

  14,6 mln

  6,0(1.3%)

  43,3 mln

  17,9(3.5%)

  52,1 mln

  21,9(3.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  19,3 mln

  7,7(2.6%)

  5,9 mln

  2,4(0.8%)

  6,5 mln

  2,6(0.9%)

  6,6 mln

  2,7(0.8%)

  9,4 mln

  3,8(1%)

  6,6 mln

  2,7(0.6%)

  7,8 mln

  3,2(0.6%)

  27,9 mln

  11,7(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,9 mln

  2,0(0.7%)

  2,9 mln

  1,2(0.4%)

  3,1 mln

  1,2(0.4%)

  4,6 mln

  1,9(0.6%)

  4,9 mln

  2,0(0.5%)

  3,5 mln

  1,4(0.3%)

  6,5 mln

  2,7(0.5%)

  13,8 mln

  5,8(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,0 mln

  2,0(0.7%)

  13,0 mln

  5,2(1.8%)

  14,1 mln

  5,7(2%)

  8,1 mln

  3,3(1%)

  9,5 mln

  3,9(1%)

  6,4 mln

  2,6(0.6%)

  9,3 mln

  3,9(0.8%)

  8,6 mln

  3,6(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,4 mln

  16,2(5.4%)

  25,2 mln

  10,1(3.6%)

  22,1 mln

  8,9(3.2%)

  7,1 mln

  2,9(0.9%)

  8,4 mln

  3,4(0.9%)

  7,1 mln

  2,9(0.7%)

  8,3 mln

  3,4(0.7%)

  8,2 mln

  3,4(0.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,5 mln

  1,4(0.5%)

  2,6 mln

  1,0(0.4%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,6(0.1%)

  1,5 mln

  0,6(0.1%)

  2,4 mln

  1,0(0.2%)

  2,5 mln

  1,0(0.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,4(0.5%)

  3,3 mln

  1,3(0.5%)

  82,9 tys

  0,0(0%)

  421,7 tys

  0,2(0.1%)

  843,5 tys

  0,3(0.1%)

  195,5 tys

  0,1(0%)

  2,3 mln

  1,0(0.2%)

  2,1 mln

  0,9(0.2%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  2,1 mln

  0,9(0.2%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  1,9 mln

  0,8(0.2%)

  1,8 mln

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  331,9 tys

  0,1(0%)

  105,0 tys

  0,0(0%)

  231,3 tys

  0,1(0%)

  61,1 tys

  0,0(0%)

  288,2 tys

  0,1(0%)

  1,1 mln

  0,5(0.1%)

  139,6 tys

  0,1(0%)

  870,4 tys

  0,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  352,8 tys

  0,1(0%)

  29,9 tys

  0,0(0%)

  52,5 tys

  0,0(0%)

  33,6 tys

  0,0(0%)

  437,6 tys

  0,2(0%)

  907,5 tys

  0,4(0.1%)

  269,8 tys

  0,1(0%)

  385,9 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  494,4 tys

  0,2(0.1%)

  95,3 tys

  0,0(0%)

  180,1 tys

  0,1(0%)

  87,8 tys

  0,0(0%)

  219,9 tys

  0,1(0%)

  52,4 tys

  0,0(0%)

  158,6 tys

  0,1(0%)

  374,2 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  796,9 tys

  0,3(0.1%)

  568,1 tys

  0,2(0.1%)

  265,4 tys

  0,1(0%)

  154,8 tys

  0,1(0%)

  216,7 tys

  0,1(0%)

  145,7 tys

  0,1(0%)

  192,6 tys

  0,1(0%)

  274,0 tys

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  875,0 tys

  0,4(0.1%)

  531,5 tys

  0,2(0.1%)

  508,4 tys

  0,2(0.1%)

  205,2 tys

  0,1(0%)

  174,7 tys

  0,1(0%)

  226,3 tys

  0,1(0%)

  242,3 tys

  0,1(0%)

  216,5 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  0,0(0%)

  96,6

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,0(0%)

  14,9 tys

  0,0(0%)

  33,4 tys

  0,0(0%)

  212,4 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  584,2 tys

  0,2(0.1%)

  631,0 tys

  0,3(0.1%)

  600,5 tys

  0,2(0.1%)

  700,9 tys

  0,3(0.1%)

  636,2 tys

  0,3(0.1%)

  477,4 tys

  0,2(0%)

  506,1 tys

  0,2(0%)

  83,0 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  569,7 tys

  0,2(0.1%)

  79,6 tys

  0,0(0%)

  75,4 tys

  0,0(0%)

  2,5 mln

  1,0(0.3%)

  157,2 tys

  0,1(0%)

  259,1 tys

  0,1(0%)

  74,8 tys

  0,0(0%)

  69,9 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  180,9 tys

  0,1(0%)

  118,4 tys

  0,0(0%)

  432,5 tys

  0,2(0.1%)

  367,3 tys

  0,1(0%)

  94,7 tys

  0,0(0%)

  19,8 tys

  0,0(0%)

  214,5 tys

  0,1(0%)

  41,1 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  355,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  105,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  466,7 tys

  0,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  16,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  409

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. łódzkie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 512 042 mieszkańców łódzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 249 256 kobiet oraz 262 775 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,1% mieszkańców łódzkiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy łódzkiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w łódzkim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,4%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2022 w łódzkim mieściły się 764 przedszkola, w których do 3 382 oddziałów uczęszczało 71 227 dzieci (34 888 dziewczynek oraz 36 339 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w łódzkim mieściło się 508 przedszkoli, w których do 2 023 oddziałów uczęszczało 47 269 dzieci (23 183 dziewczynki oraz 24 086 chłopców). Dostępnych było 46 969 miejsc.

  17,8% mieszkańców łódzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 934 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 878 szkół podstawowych, w których w 11 184 oddziałach uczyło się 187 736 uczniów (90 665 kobiet oraz 97 071 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w łódzkim placówkę miało 875 szkół podstawowych, w których w 7 547 oddziałach uczyło się 141 758 uczniów (68 479 kobiet oraz 73 279 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,10.

  W łódzkim znajdują się 202 licea ogólnokształcące, w których w 2 015 oddziałach uczyło się 53 599 uczniów (32 526 kobiet oraz 21 073 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 11 919 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w łódzkim placówkę miałp 288 licea ogólnokształcące, w których w 2 098 oddziałach uczyło się 55 757 uczniów (31 732 kobiety oraz 24 025 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 333 absolwentów.

  W łódzkim znajduje się 120 Technik, w których w 1 796 oddziałach uczyło się 42 871 uczniów (15 601 kobiet oraz 27 270 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 6 951 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w łódzkim placówkę miało 121 Technik, w których w 1 226 oddziałach uczyło się 29 991 uczniów (11 217 kobiet oraz 18 774 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 5 826 absolwentów.

  W łódzkim znajduje się 111 Branżowych szkół I stopnia, w których w 462 oddziałach uczyło się 9 473 uczniów (2 817 kobiet oraz 6 656 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,6 uczniów. 20,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców łódzkiego w wieku potencjalnej nauki (27,0% kobiet i 26,8% mężczyzn).

 • 23,4% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 27,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Województwo
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • woj. łódzkie
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 934 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. łódzkie
  934,0
  Kraj
  927,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • woj. łódzkie
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 764Przedszkola
 • 473 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 23 Przedszkola specjalne
 • 3 382 Oddziały
 • 874 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 108 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 71 374 Miejsca
  (rok 2018)
 • 536 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woj. łódzkie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71 227 Dzieci
 • 34 888 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 36 339 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 099 2 lata i mniej
 • 1 099
 • 15 637 3 lata
 • 15 637
 • 18 525 4 lata
 • 18 525
 • 19 090 5 lata
 • 19 090
 • 16 423 6 lat
 • 16 423
 • 453 7 lat i więcej
 • 453
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 600 2 lata i mniej
 • 600
 • 7 783 3 lata
 • 7 783
 • 9 066 4 lata
 • 9 066
 • 9 403 5 lata
 • 9 403
 • 7 900 6 lat
 • 7 900
 • 136 7 lat i więcej
 • 136
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 499 2 lata i mniej
 • 499
 • 7 854 3 lata
 • 7 854
 • 9 459 4 lata
 • 9 459
 • 9 687 5 lata
 • 9 687
 • 8 523 6 lat
 • 8 523
 • 317 7 lat i więcej
 • 317
 • 15 854 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5 251,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5 213,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 124,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 123,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 020,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1 005,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88Punkty przedszkolne
 • 88 Oddziały
 • 2 394 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. łódzkie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 677 Dzieci
 • 785 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 892 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,8%
  53,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 51 2 lata i mniej
 • 51
 • 472 3 lata
 • 472
 • 530 4 lata
 • 530
 • 419 5 lata
 • 419
 • 166 6 lat
 • 166
 • 39 7 lat i więcej
 • 39
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 222 3 lata
 • 222
 • 246 4 lata
 • 246
 • 209 5 lata
 • 209
 • 76 6 lat
 • 76
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 250 3 lata
 • 250
 • 284 4 lata
 • 284
 • 210 5 lata
 • 210
 • 90 6 lat
 • 90
 • 32 7 lat i więcej
 • 32
 •  
 • 127,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 127,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 5,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 810Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 115 Oddziały
 • 184 429 Uczniowie
 • 89 525 Kobiety
  (uczniowie)
 • 94 904 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 23 031 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 234 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 797 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 365 Absolwenci
 • 15 111 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 254 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 64Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1 059 Oddziały
 • 3 191 Uczniowie
 • 1 100 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 091 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,5%
  65,5%
 • 305 Uczniowie w 1 klasie
 • 107 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 378 Absolwenci
 • 145 Kobiety
  (absolwenci)
 • 233 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 116 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,5%
  65,5%
 • 39 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • łódzkie
  16,8
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,8
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,8
 • 18,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,2
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 14 769,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 12 538,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 231,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 046,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 907,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 138,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 97,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  97,10
  Kraj
  95,96
 • 95,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  95,87
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 153Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 786 Oddziały
 • 47 481 Uczniowie
 • 29 849 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 632 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,9%
  37,1%
 • 15 586 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 925 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 661 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 319 Absolwenci
 • 6 492 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 827 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 87 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,0%
  54,0%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 46Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 216 Oddziały
 • 6 031 Uczniowie
 • 2 637 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 394 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,7%
  56,3%
 • 1 569 Absolwenci
 • 711 Kobiety
  (absolwenci)
 • 858 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • łódzkie
  26,6
  Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26,6 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26,6
 • 26,4 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26,4
 • 6,7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 6,7
 •  
 • 3 238,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2 326,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 912,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 16,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 36,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 118Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 1 783 Oddziały
 • 42 808 Uczniowie
 • 15 589 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 219 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,4%
  63,6%
 • 12 837 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 750 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 087 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 945 Absolwenci
 • 2 621 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 324 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Technika dla młodzieży specjalne
 • 13 Oddziały
 • 63 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 19,0%
  81,0%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Województwo
  23,9
  Cała Polska
  24,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 23,9 Technika ogółem
 • 23,9
 • 24,0 Technika bez specjalnych
 • 24,0
 • 4,8 Technika specjalne
 • 4,8
 •  
 • 3 392,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 2 217,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 175,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 909 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 186 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 723 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 93 Oddziały
 • 613 Uczniowie
 • 272 Kobiety
  (uczniowie)
 • 341 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 246 Uczniowie w 1 klasie
 • 109 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 137 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • łódzkie
  20,5
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,5
 • 24,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,0
 • 6,6 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,6
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 717 Oddziały
 • 16 542 Uczniowie
 • 11 195 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 347 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,7%
  32,3%
 • 12 424 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 287 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 137 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 672 Absolwenci
 • 2 602 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 070 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły policealne specjalne
 • 5 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,2%
  70,8%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  22,9
  Cała Polska
  23,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22,9 Szkoły policealne ogółem
 • 22,9
 • 22,9 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 22,9
 • 4,8 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 4,8
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. łódzkie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. łódzkie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w łódzkim

 • Według danych GUS z 2022 roku w łódzkim znajdowało się 108 hoteli (17 ★★★★, 52 ★★★, 25 ★★, 9 , 5 w trakcie kategoryzacji), 6 moteli (1 ★★, 3 , 2 w trakcie kategoryzacji) oraz 5 pensjonatów (1 ★★★★, 1 ★★, 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 50 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 59
  • domy wycieczkowe: 3
  • schroniska młodzieżowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 4 (całoroczne: 3)
  • ośrodki wczasowe: 8 (całoroczne: 1)
  • ośrodki kolonijne: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 9
  • hostele: 6
  • zespoły domków turystycznych: 7 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 4 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 27 (całoroczne: 25)
  • kwatery agroturystyczne: 17 (całoroczne: 10)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 11 (całoroczne: 10)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 77
  • drzwi automatycznie otwierane: 42
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 59
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 89


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 131 (liczba sal: 409, liczba miejsc: 30 516)
  • z nagłośnieniem: 113
  • z projektorem multimedialnym: 123
  • z zestawem do wideokonferencji: 41
  • z obsługą techniczną: 73
  • z ekranem: 121
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 115
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 53
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 179


 • Domy i ośrodki kultury w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w łódzkim: 190 (publiczne: 171, prywatne: 19), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W łódzkim 115 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 21 713 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 10 901 (uczestnicy: 970 866)
  • seanse filmowe: 987 (uczestnicy: 37 105)
  • wystawy: 837 (uczestnicy: 114 777)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 245 (uczestnicy: 69 838)
  • koncerty: 1 406 (uczestnicy: 318 939)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 537 (uczestnicy: 69 758)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 730 (uczestnicy: 61 677)
  • konkursy: 549 (uczestnicy: 29 758)
  • pokazy teatralne: 707 (uczestnicy: 103 700)
  • konferencje: 33 (uczestnicy: 3 138)
  • interdyscyplinarne: 543 (uczestnicy: 66 446)
  • warsztaty: 2 572 (uczestnicy: 60 801)
  • inne: 755 (uczestnicy: 34 929)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 242 (członkowie: 34 397)
  • plastyczne/techniczne: 284 (członkowie: 6 140)
  • taneczne: 189 (członkowie: 3 909)
  • muzyczne: 146 (członkowie: 2 435)
  • informatyczne: 14 (członkowie: 352)
  • fotograficzne i filmowe: 23 (członkowie: 534)
  • teatralne: 44 (członkowie: 815)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 102 (członkowie: 2 316)
  • literackie: 16 (członkowie: 128)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 117 (członkowie: 7 268)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 7 (członkowie: 651)
  • inne: 300 (członkowie: 9 849)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 181 (absolwenci: 2 290)
  • języków obcych: 76 (absolwenci: 1 030)
  • plastyczne: 15 (absolwenci: 224)
  • nauki gry na instrumentach: 28 (absolwenci: 369)
  • wiedzy praktycznej: 10 (absolwenci: 121)
  • tańca: 17 (absolwenci: 227)
  • komputerowe: 15 (absolwenci: 123)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 18
  • filmowe: 6
  • plastyczne: 93
  • muzyczne: 69
  • politechniczne: 3
  • studia radiowe: 4
  • studia telewizyjne: 5
  • komputerowe: 37
  • ceramiczne: 12
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 16
  • sale baletowe/taneczne: 74
  • inne: 14


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 937 (członkowie: 15 681)
  • teatralne: 98 (członkowie: 1 084)
  • muzyczne - instrumentalne: 171 (członkowie: 2 657)
  • wokalne i chóry: 170 (członkowie: 2 548)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 193 (członkowie: 3 519)
  • taneczne: 239 (członkowie: 4 725)
  • inne: 66 (członkowie: 1 148)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w łódzkim działało 27 kin posiadających 86 sal z 14 546 miejscami na widowni. Odbyły się 111 734 seanse, na które przyszło 2 107 211 widzów, w tym 27 666 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 523 959 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w łódzkim siedzibę miało 8 teatrów (teatr dramatyczny: 4, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 1, teatr operowy: 1, teatr lalkowy: 2). Odbyły się 1 874 przedstawienia/widowiska w stałych salach teatralnych, na które przyszło 318 381 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w łódzkim miało 11 teatrów. Odbyły się 1 753 przedstawienia, na które przyszło 291 842 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w łódzkim działało 47 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 12). Odnotowano 1 099 585 zwiedzających, co daje 4 609 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w łódzkim działały 453 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 7 746 178 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 134 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 561 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 9 084 556 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3 163
  • dostępne dla czytelników: 1 319
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 279
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 270
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 312
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 328
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 238


 • Biblioteki naukowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w łódzkim działały 83 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 6 537 825 wolumenów w tym ziobry specjalne: 831 319. Odnotowano 73 171 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 561 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 213 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 6 265 599 wolumenów. Odnotowano 170 477 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 404
  • dostępne dla czytelników: 573
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 556
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 60
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 52
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 56
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 53


 • Kluby sportowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w łódzkim działały 924 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 64 909 członków. Zarejestrowano 62 719 ćwiczących (mężczyźni: 47 034, kobiety: 15 685, chłopcy do lat 18: 31 550, dziewczęta do lat 18: 12 751). Aktywnych było 1 597 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1345), instruktora sportowego (1231) oraz inne osoby (517).

  Ćwiczący w klubach sportowych w łódzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. łódzkie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 209 wypadków drogowych w łódzkim odnotowano 164 ofiary śmiertelne oraz 2 633 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 92,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 6,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 114,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w łódzkim zarejestrowanych było 2 293 139 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 1 702 730 samochodów osobowych (715,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla kraju), 252 492 samochodów ciężarowych (119,2 - nieznacznie więcej od wartości dla Polski), 7 320 autobusów (3,1 - mniej od wartości dla całego kraju), 31 017 ciągników siodłowych (13,0 - mniej od wartości dla kraju) oraz 119 578 motocykli (50,3 - nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,1 lat.


  W 2022 roku w łódzkim znajdowało się 1 139 km ścieżek rowerowych, 30,4 km bus-pasów i 10 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 697 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 550 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w łódzkim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 209 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 164 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 633 Ranni
  (rok 2022)
 • 869 Lekko ranni
 • 1 764 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w łódzkim w latach 2000 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 92,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Województwo
  92,9
  Cały kraj
  56,5
 • 6,90 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Województwo
  6,9
  Kraj
  5,0
 • 110,70 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Województwo
  110,7
  Kraj
  65,5
 • 7,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • łódzkie
  7,2
  Polska
  5,4
 • 114,82 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • woj. łódzkie
  114,8
  Cały kraj
  71,0
 • 7,42 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Województwo
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 119,19 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Województwo
  119,2
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 2 293 139 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w łódzkim w 2022 roku
 • 1 702 730 Samochody osobowe
 • 252 492 Samochody ciężarowe
 • 5 676 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 7 320 Autobusy
 • 15 730 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 31 144 Ciągniki samochodowe
 • 31 017   Ciągniki siodłowe
 • 164 145 Ciągniki rolnicze
 • 119 578 Motocykle
 • 41 426   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 93 668 Motorowery
 • 1 702 730Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Samochody osobowe w łódzkim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 715,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • łódzkie
  715,9
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg341 936
  • 1400-1649 kg433 410
  • 1650-1899 kg429 057
  • 1900 kg i więcej498 327
 • 341 936 do 1399 kg
 • 433 410 1400-1649 kg
 • 429 057 1650-1899 kg
 • 498 327 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 643 657 do 1399 cm3
 • 643 657
 • 917 143 1400-1999 cm3
 • 917 143
 • 141 930 2000 i więcej cm3
 • 141 930
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w łódzkim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna878 934
  • olej napędowy468 250
  • gaz (LPG)315 784
  • pozostałe39 762
 • 878 934 benzyna
 • 468 250 olej napędowy
 • 315 784 gaz (LPG)
 • 39 762 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 31 564 do 1 roku
 • 31 564
 • 16 408 2 lata
 • 16 408
 • 26 259 3 lata
 • 26 259
 • 62 130 4-5 lat
 • 62 130
 • 64 520 6-7 lat
 • 64 520
 • 64 494 8-9 lat
 • 64 494
 • 83 819 10-11 lat
 • 83 819
 • 244 250 12-15 lat
 • 244 250
 • 355 558 16-20 lat
 • 355 558
 • 270 554 21-25 lat
 • 270 554
 • 166 635 26-30 lat
 • 166 635
 • 316 539 31 lat i więcej
 • 316 539
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w łódzkim
 • łódzkie
  19,9 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 252 492Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Samochody ciężarowe w łódzkim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 119,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  119,2
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 118 746 do 999 kg
 • 118 746
 • 79 277 1000-1499 kg
 • 79 277
 • 18 741 1500-2999 kg
 • 18 741
 • 1 968 3000-3499 kg
 • 1 968
 • 4 191 3500-4999 kg
 • 4 191
 • 12 472 5000-6999 kg
 • 12 472
 • 7 028 7000-9999 kg
 • 7 028
 • 6 529 10000-14999 kg
 • 6 529
 • 3 540 15000 kg i więcej
 • 3 540
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna45 195
  • olej napędowy174 612
  • gaz (LPG)14 309
  • pozostałe18 376
 • 45 195 benzyna
 • 174 612 olej napędowy
 • 14 309 gaz (LPG)
 • 18 376 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 4 244 do 1 roku
 • 4 244
 • 1 833 2 lata
 • 1 833
 • 3 349 3 lata
 • 3 349
 • 7 849 4-5 lat
 • 7 849
 • 9 599 6-7 lat
 • 9 599
 • 10 502 8-9 lat
 • 10 502
 • 11 326 10-11 lat
 • 11 326
 • 34 112 12-15 lat
 • 34 112
 • 41 029 16-20 lat
 • 41 029
 • 40 280 21-25 lat
 • 40 280
 • 24 339 26-30 lat
 • 24 339
 • 64 030 31 lat i więcej
 • 64 030
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w łódzkim
 • Województwo
  21,3 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 7 320Liczba autobusów zarejestrowanych w łódzkim
 • Autobusy w łódzkim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Województwo
  3,1
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna276
  • olej napędowy5 777
  • gaz (LPG)11
  • pozostałe1 256
 • 276 benzyna
 • 5 777 olej napędowy
 • 11 gaz (LPG)
 • 1 256 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 92 do 1 roku
 • 92
 • 55 2 lata
 • 55
 • 102 3 lata
 • 102
 • 200 4-5 lat
 • 200
 • 135 6-7 lat
 • 135
 • 215 8-9 lat
 • 215
 • 197 10-11 lat
 • 197
 • 676 12-15 lat
 • 676
 • 1 331 16-20 lat
 • 1 331
 • 1 176 21-25 lat
 • 1 176
 • 793 26-30 lat
 • 793
 • 2 348 31 lat i więcej
 • 2 348
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w łódzkim
 • woj. łódzkie
  23,3 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 31 017Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Ciągniki siodłowe w łódzkim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 13,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  13,0
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna169
  • olej napędowy28 365
  • gaz (LPG)53
  • pozostałe2 430
 • 169 benzyna
 • 28 365 olej napędowy
 • 53 gaz (LPG)
 • 2 430 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 202 do 1 roku
 • 1 202
 • 363 2 lata
 • 363
 • 744 3 lata
 • 744
 • 2 337 4-5 lat
 • 2 337
 • 3 046 6-7 lat
 • 3 046
 • 2 688 8-9 lat
 • 2 688
 • 3 546 10-11 lat
 • 3 546
 • 4 945 12-15 lat
 • 4 945
 • 4 795 16-20 lat
 • 4 795
 • 3 384 21-25 lat
 • 3 384
 • 1 598 26-30 lat
 • 1 598
 • 2 369 31 lat i więcej
 • 2 369
 • 14,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w łódzkim
 • łódzkie
  14,6 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 119 578Liczba motocykli zarejestrowanych w łódzkim
 • Motocykle w łódzkim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 50,3 Motocykle na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  50,3
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 1 988 do 1 roku
 • 1 988
 • 1 268 2 lata
 • 1 268
 • 1 511 3 lata
 • 1 511
 • 2 489 4-5 lat
 • 2 489
 • 5 027 6-7 lat
 • 5 027
 • 2 862 8-9 lat
 • 2 862
 • 3 264 10-11 lat
 • 3 264
 • 10 265 12-15 lat
 • 10 265
 • 13 508 16-20 lat
 • 13 508
 • 12 546 21-25 lat
 • 12 546
 • 6 657 26-30 lat
 • 6 657
 • 58 193 31 lat i więcej
 • 58 193
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w łódzkim
 • woj. łódzkie
  25,1 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 139 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 689 km  Będących pod zarządem gminy
 • 289 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 160 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w łódzkim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 624,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Województwo
  624,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 4,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Województwo
  4,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 10 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 30,4 km Długość bus-pasów
 • 3 550 Liczba licencji na taksówki
 • 4 697 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami