Województwo łódzkie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. łódzkie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 2 416 902 Liczba mieszkańców
 • 18 219 km² Powierzchnia
 • 136 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 63,8% Stopa urbanizacji
 • Łódź Siedziba wojewody
 • ul. Piotrkowska 104 Urząd Wojewódzki
 • Zbigniew Rau Wojewoda
 • Łódź Siedziba sejmiku
 • al. marsz. J. Piłsudskiego 8, 90-051 Urząd Marszałkowski
 • Witold Stępień Marszałek
 • E Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 10 TERYT (TERC)
Herb woj. łódzkie
Woj. łódzkie herb
Flaga woj. łódzkie
Woj. łódzkie flaga

Woj. łódzkie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Woj. łódzkie ma 2 416 902 mieszkańców, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców łódzkiego w 2050 roku wynosi 1 999 131, z czego 1 031 519 to kobiety, a 967 612 mężczyźni.

  Mieszkańcy łódzkiego zawarli w 2021 roku 10 393 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców łódzkiego jest stanu wolnego, 52,9% żyje w małżeństwie, 8,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Woj. łódzkie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18 448. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,60 na 1000 mieszkańców łódzkiego. W 2021 roku urodziło się 19 567 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 349 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,3% zgonów w łódzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,5% zgonów w łódzkim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności łódzkiego przypada 15.66 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2021 roku zarejestrowano 22 057 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 24 339 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla łódzkiego -2 282. W tym samym roku 522 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 383 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 139.

  57,9% mieszkańców łódzkiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 416 902 Liczba mieszkańców
 • 1 265 639 Kobiety
 • 1 151 263 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców łódzkiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 999 131 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 031 519 Kobiety
 • 967 612 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w łódzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w łódzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w łódzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • łódzkie
  43,5 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. łódzkie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. łódzkie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. łódzkie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. łódzkie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,9% Żonaci/Zamężne
 • woj. łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 50,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • łódzkie
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • Województwo
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w łódzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • woj. łódzkie
  4,3
  Cały kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • woj. łódzkie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 10 393 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w łódzkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -18 448 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -9 449 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 999 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,60 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Województwo
  -7,6
  Cała Polska
  -4,9
 • -8,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w łódzkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w łódzkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w łódzkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w łódzkim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 567 Urodzenia żywe
 • 9 542 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 025 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • łódzkie
  8,1
  Kraj
  8,7
 • 36,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • woj. łódzkie
  36,2
  Polska
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 349 g Średnia waga noworodków
 • 3 290 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 405 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • łódzkie
  3 349 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 5000g i więcej
 • 10
 • 192 Waga 4500g - 4999g
 • 192
 • 1 649 Waga 4000g - 4499g
 • 1 649
 • 6 130 Waga 3500g - 3999g
 • 6 130
 • 7 514 Waga 3000g - 3499g
 • 7 514
 • 2 897 Waga 2500g - 2999g
 • 2 897
 • 781 Waga 2000g - 2499g
 • 781
 • 251 Waga 1500g - 1999g
 • 251
 • 111 Waga 1000g - 1499g
 • 111
 • 70 Waga 600g - 999g
 • 70
 • 23 Waga poniżej 600g
 • 23
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. łódzkie
  1,29
  Kraj
  1,32
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • łódzkie
  0,51
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w łódzkim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 015 Zgony
 • 18 991 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 024 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 71 Zgony niemowląt
 • 35 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 36 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 49,3%
  50,7%
 • 15,7 Zgony na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  15,7
  Cały kraj
  13,6
 • 194,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  194,3
  Cała Polska
  156,7
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  3,6
  Polska
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • łódzkie
  4,2
  Kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w łódzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Województwo
  29,3%
  Polska
  34,8%
 • 18,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • woj. łódzkie
  18,5%
  Kraj
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • łódzkie
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 6 367 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,0
  Cała Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  75,7
  Polska
  74,4
 • 293,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Cała Polska
  246,5
 • 463,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 492,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  463,6
  Cała Polska
  475,8
 • 63,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. łódzkie
  63,6
  Cała Polska
  70,6
 • 36,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  36,5
  Kraj
  32,6
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • łódzkie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w łódzkim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 351 Osoby w zamachach samobójczych
 • 487 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 864 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 018 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 333 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 325 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 46 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 279 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 180 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 145 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 56 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  56,0
  Polska
  36,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 17 zatrucie gazem / spalinami
 • 17
 • 12 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 12
 • 208 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 208
 • 190 zażycie innych leków
 • 190
 • 78 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 78
 • 233 samookaleczenie powierzchniowe
 • 233
 • 89 rzucenie się z wysokości
 • 89
 • 4 utonięcie / utopienie się
 • 4
 • 408 powieszenie się
 • 408
 • 36 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 36
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 • 11 uduszenie się
 • 11
 • 3 samopodpalenie
 • 3
 • 59 inny
 • 59
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 5 zatrucie gazem / spalinami
 • 5
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 5 zażycie innych leków
 • 5
 • 7 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 7
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 20 rzucenie się z wysokości
 • 20
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 255 powieszenie się
 • 255
 • 13 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 13
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 5 uduszenie się
 • 5
 • 4 inny
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 368 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 368
 • 27 choroba fizyczna
 • 27
 • 1 nosiciel wirusa HIV, chory na AIDS
 • 1
 • 5 trwałe kalectwo
 • 5
 • 147 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 147
 • 1 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 1
 • 15 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 15
 • 175 zawód miłosny
 • 175
 • 37 problemy w szkole lub pracy
 • 37
 • 28 nagła utrata źródła utrzymania
 • 28
 • 49 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 49
 • 5 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 5
 • 56 śmierć bliskiej osoby
 • 56
 • 8 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 8
 • 24 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 24
 • 105 inna nie wymieniona
 • 105
 • 398 nieustalona
 • 398
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 59 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 59
 • 11 choroba fizyczna
 • 11
 • 2 trwałe kalectwo
 • 2
 • 12 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 12
 • 14 zawód miłosny
 • 14
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 5 nagła utrata źródła utrzymania
 • 5
 • 11 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 11
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 9 śmierć bliskiej osoby
 • 9
 • 2 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 2
 • 8 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 8
 • 13 inna nie wymieniona
 • 13
 • 186 nieustalona
 • 186
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 11 12 lat i mniej
 • 11
 • 109 13-18 lat
 • 109
 • 154 19-24 lat
 • 154
 • 140 25-29 lat
 • 140
 • 559 30-49 lat
 • 559
 • 278 50-60 lat
 • 278
 • 99 70 lat i więcej
 • 99
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 6 13-18 lat
 • 6
 • 15 19-24 lat
 • 15
 • 21 25-29 lat
 • 21
 • 110 30-49 lat
 • 110
 • 115 50-60 lat
 • 115
 • 58 70 lat i więcej
 • 58
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy220
  • pod wpływem alkoholu562
  • pod wpływem środków odurzających21
  • pod wpływem leków205
  • pod wpływem dopalaczy4
  • nieustalony423
 • 220 trzeźwy
 • 562 pod wpływem alkoholu
 • 21 pod wpływem środków odurzających
 • 205 pod wpływem leków
 • 4 pod wpływem dopalaczy
 • 423 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy27
  • pod wpływem alkoholu40
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony256
 • 27 trzeźwy
 • 40 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 256 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 570 kawaler/panna
 • 570
 • 347 żonaty/zamężna
 • 347
 • 112 konkubinat
 • 112
 • 60 wdowiec/wdowa
 • 60
 • 76 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 76
 • 4 separacja
 • 4
 • 182 nieustalony
 • 182
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 98 kawaler/panna
 • 98
 • 121 żonaty/zamężna
 • 121
 • 10 konkubinat
 • 10
 • 31 wdowiec/wdowa
 • 31
 • 31 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 31
 • 1 separacja
 • 1
 • 33 nieustalony
 • 33
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne31
  • podstawowe i gimnazjalne152
  • zasadnicze zawodowe76
  • średnie123
  • wyższe34
  • nieustalony935
 • 31 podstawowe niepełne
 • 152 podstawowe i gimnazjalne
 • 76 zasadnicze zawodowe
 • 123 średnie
 • 34 wyższe
 • 935 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne22
  • zasadnicze zawodowe24
  • średnie24
  • wyższe13
  • nieustalony242
 • 0 podstawowe niepełne
 • 22 podstawowe i gimnazjalne
 • 24 zasadnicze zawodowe
 • 24 średnie
 • 13 wyższe
 • 242 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 313 praca
 • 313
 • 177 na utrzymaniu innej osoby
 • 177
 • 53 renta
 • 53
 • 96 emerytura
 • 96
 • 20 zasiłek lub alimenty
 • 20
 • 147 bez stałego źródła utrzymania
 • 147
 • 545 nieustalony
 • 545
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 83 praca
 • 83
 • 18 na utrzymaniu innej osoby
 • 18
 • 17 renta
 • 17
 • 52 emerytura
 • 52
 • 4 zasiłek lub alimenty
 • 4
 • 23 bez stałego źródła utrzymania
 • 23
 • 128 nieustalony
 • 128
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 057 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 807 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 250 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 522 Zameldowania z zagranicy
 • 222 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 300 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 339 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 999 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 340 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 383 Wymeldowania za granicę
 • 186 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 197 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 143 Saldo migracji
 • -1 156 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -987 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 282 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 192 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 090 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 139 Saldo migracji zagranicznych
 • 36 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 103 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w łódzkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w łódzkim oddano do użytku 12 052 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w łódzkim to 1 042 856 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 428 mieszkań. Jest to wartość większa od średniej dla całej Polski.

  50,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 45,7% na cele indywidualne, 1,7% jako mieszkania komunalne, lokale społeczne czynszowe (1,4%), mieszkania spółdzielcze (0,3%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w łódzkim to 4,01 i jest porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w łódzkim to 97,20 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,90% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,01% mieszkań posiada łazienkę, 77,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 45,26% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w łódzkim 11 232 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 134 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 078 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 690 transakcji (mediana cen - 5 615 zł/m2, średnia - 5 598 zł/m2), a na rynku wtórnym 6 542 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 769 zł/m2, średnia - 4 688 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 134 zł
 • Województwo
  5 134 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 5 134 zł Ogółem
 • 5 134 zł
 • 5 165 zł do 40 m2
 • 5 165 zł
 • 5 107 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 107 zł
 • 5 175 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 175 zł
 • 4 974 zł od 80,1 m2
 • 4 974 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 078 zł
 • Województwo
  5 078 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 5 078 zł Ogółem
 • 5 078 zł
 • 5 126 zł do 40 m2
 • 5 126 zł
 • 5 073 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 073 zł
 • 5 090 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 090 zł
 • 4 977 zł od 80,1 m2
 • 4 977 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 11 232
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23 480
  • od 40,1 do 60 m25 053
  • od 60,1 do 80 m22 079
  • od 80,1 m2620
 • 3 480 do 40 m2
 • 5 053 od 40,1 do 60 m2
 • 2 079 od 60,1 do 80 m2
 • 620 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w łódzkim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 615 zł
 • Województwo
  5 615 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 5 615 zł Ogółem
 • 5 615 zł
 • 5 737 zł do 40 m2
 • 5 737 zł
 • 5 567 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 567 zł
 • 5 631 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 631 zł
 • 5 472 zł od 80,1 m2
 • 5 472 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 598 zł
 • łódzkie
  5 598 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 5 598 zł Ogółem
 • 5 598 zł
 • 5 783 zł do 40 m2
 • 5 783 zł
 • 5 591 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 591 zł
 • 5 553 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 553 zł
 • 5 481 zł od 80,1 m2
 • 5 481 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4 690
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 344
  • od 40,1 do 60 m21 984
  • od 60,1 do 80 m21 032
  • od 80,1 m2330
 • 1 344 do 40 m2
 • 1 984 od 40,1 do 60 m2
 • 1 032 od 60,1 do 80 m2
 • 330 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 769 zł
 • Województwo
  4 769 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 4 769 zł Ogółem
 • 4 769 zł
 • 4 853 zł do 40 m2
 • 4 853 zł
 • 4 784 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 784 zł
 • 4 611 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 611 zł
 • 4 338 zł od 80,1 m2
 • 4 338 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 688 zł
 • woj. łódzkie
  4 688 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 4 688 zł Ogółem
 • 4 688 zł
 • 4 742 zł do 40 m2
 • 4 742 zł
 • 4 742 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 742 zł
 • 4 620 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 620 zł
 • 4 444 zł od 80,1 m2
 • 4 444 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 6 542
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m22 136
  • od 40,1 do 60 m23 069
  • od 60,1 do 80 m21 047
  • od 80,1 m2290
 • 2 136 do 40 m2
 • 3 069 od 40,1 do 60 m2
 • 1 047 od 60,1 do 80 m2
 • 290 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 042 856 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 427,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • woj. łódzkie
  427,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 69,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • łódzkie
  69,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Województwo
  29,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • woj. łódzkie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • łódzkie
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • łódzkie
  0,65
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 052 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • łódzkie
  4,99
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 48 309 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,01 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • woj. łódzkie
  4,01
  Cała Polska
  3,90
 • 19,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • łódzkie
  19,99
  Cały kraj
  24,07
 • 1 171 519 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 97,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Województwo
  97,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • łódzkie
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Województwo
  94,90%
  Polska
  96,97%
 • 89,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • łódzkie
  89,89%
  Cały kraj
  94,01%
 • 86,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Województwo
  86,01%
  Kraj
  91,78%
 • 77,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • łódzkie
  77,97%
  Cała Polska
  83,08%
 • 45,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. łódzkie
  45,26%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Woj. łódzkie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W łódzkim na 1000 mieszkańców pracuje 256osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. 51,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w łódzkim wynosiło w 2021 roku 5,6% (6,0% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w łódzkim wynosiło 5 622,29 PLN, co odpowiada 93.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców łódzkiego 176 647 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 154 425 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -22 222.

  22,4% aktywnych zawodowo mieszkańców łódzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,3% w przemyśle i budownictwie, a 19,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 256 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • woj. łódzkie
  256,0
  Cały kraj
  257,0
 • 5,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,0% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Województwo
  5,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w łódzkim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w łódzkim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w łódzkim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 622 PLN Wynagrodzenie brutto
 • łódzkie
  5 622 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w łódzkim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 176 647 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 154 425 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -22 222 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,3% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,9% Pozostałe
 • 38,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w łódzkim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 618 368 Pracujący ogółem
 • 316 564 Kobiety
 • 301 804 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w łódzkim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • łódzkie
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 43,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. łódzkie
  43,1
  Cała Polska
  38,2
 • 145,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • łódzkie
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. łódzkie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W łódzkim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 269 581 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 201 929 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 239 nowych podmiotów, a 11 525 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (25 165) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (18 294) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (42 320) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10 538) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w łódzkim najwięcej (19 860) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (259 166) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (3 995) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,1% (62 281) podmiotów, a 75,4% (203 305) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w łódzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.9%) oraz Budownictwo (14.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 269 581 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 995 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62 281 Przemysł i budownictwo
 • 203 305 Pozostała działalność
 • 20 239 Podmioty nowo zarejestrowane w łódzkim w 2021 roku
 • 11 525 Podmioty wyrejestrowane w łódzkim w 2021 roku
 • 201 929 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 259 166 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 259 166
 • 8 529 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8 529
 • 1 649 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1 649
 • 200 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 200
 • 37 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 37
 • 269 344 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 269 344
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 2
 • 637 Spółdzielnie ogółem
 • 637
 • 24 657 Spółki handlowe ogółem
 • 24 657
 • 2 554  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 554
 • 332  Spółki handlowe - akcyjne
 • 332
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 36    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 36
 • 19 860  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19 860
 • 2 419    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 419
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 9
 • 17 333 Spółki cywilne ogółem
 • 17 333
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 201 929 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 50 272 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 50 272
 • 28 658 Budownictwo
 • 28 658
 • 21 637 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21 637
 • 21 538 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21 538
 • 15 581 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15 581
 • 14 541 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14 541
 • 10 088 Pozostała działalność
 • 10 088
 • 8 387 Informacja i komunikacja
 • 8 387
 • 6 091 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6 091
 • 5 662 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5 662
 • 5 340 Edukacja
 • 5 340
 • 4 769 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4 769
 • 3 410 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 410
 • 2 867 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2 867
 • 2 331 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2 331
 • 456 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 456
 • 175 Górnictwo i wydobywanie
 • 175
 • 117 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 117
 • 8 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 8
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w łódzkim stwierdzono 54 836 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,60 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w łódzkim wynosi 70,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców łódzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,92 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 10,47 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 8,03 (80%), drogowe - 2,00 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54 836 Przestępstwa ogółem
 • 54 836
 • 28 937 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 28 937
 • 19 478 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 19 478
 • 4 864 Przestępstwa drogowe
 • 4 864
 • 967 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 967
 • 25 414 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 25 414
 • 22,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  22,60
  Polska
  21,51
 • 11,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • woj. łódzkie
  11,92
  Cała Polska
  12,82
 • 8,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  8,03
  Polska
  5,89
 • 2,00 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  2,00
  Cała Polska
  1,85
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. łódzkie
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 10,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  10,47
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Województwo
  70%
  Polska
  71%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • łódzkie
  57%
  Cała Polska
  64%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. łódzkie
  81%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • woj. łódzkie
  86%
  Polska
  89%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • woj. łódzkie
  47%
  Cały kraj
  53%

Woj. łódzkie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu łódzkiego wyniosła w 2021 roku 1,07 mld złotych, co daje 440 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu łódzkiego - 33.2% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (18.2%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (16.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 217,1 mln złotych, czyli 20,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu łódzkiego wyniosła w 2021 roku 1,24 mld złotych, co daje 513 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (54.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (34.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (4%). W budżecie łódzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 49,6 złotych na mieszkańca (9,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 218 złotych na mieszkańca (42,4%).
 • Wydatki budżetu w łódzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  729,9 mln

  291(100%)

  749,7 mln

  300(100%)

  646,4 mln

  260(100%)

  646,1 mln

  261(100%)

  803,5 mln

  325(100%)

  956,9 mln

  389(100%)

  1,03 mld

  422(100%)

  1,07 mld

  440(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  218,0 mln

  87,1(29.9%)

  237,5 mln

  95,2(31.7%)

  256,0 mln

  103(39.6%)

  241,5 mln

  97,5(37.4%)

  327,3 mln

  133(40.7%)

  411,2 mln

  168(43%)

  390,1 mln

  160(37.7%)

  353,9 mln

  146(33.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  134,7 mln

  53,8(18.5%)

  167,1 mln

  67,0(22.3%)

  114,9 mln

  46,2(17.8%)

  125,1 mln

  50,5(19.4%)

  147,8 mln

  59,9(18.4%)

  160,4 mln

  65,4(16.8%)

  173,6 mln

  71,2(16.8%)

  194,5 mln

  80,5(18.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  32,3 mln

  12,9(4.4%)

  26,8 mln

  10,8(3.6%)

  16,9 mln

  6,8(2.6%)

  18,3 mln

  7,4(2.8%)

  33,8 mln

  13,7(4.2%)

  56,4 mln

  23,0(5.9%)

  136,5 mln

  56,0(13.2%)

  178,0 mln

  73,7(16.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  76,2 mln

  30,4(10.4%)

  75,2 mln

  30,1(10%)

  76,3 mln

  30,7(11.8%)

  80,1 mln

  32,3(12.4%)

  99,4 mln

  40,3(12.4%)

  106,2 mln

  43,2(11.1%)

  111,9 mln

  45,9(10.8%)

  107,6 mln

  44,5(10.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  50,2 mln

  20,1(6.9%)

  45,3 mln

  18,2(6%)

  37,0 mln

  14,9(5.7%)

  37,7 mln

  15,2(5.8%)

  40,4 mln

  16,4(5%)

  45,3 mln

  18,4(4.7%)

  41,3 mln

  17,0(4%)

  48,8 mln

  20,2(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  79,2 mln

  31,6(10.8%)

  73,7 mln

  29,6(9.8%)

  58,1 mln

  23,4(9%)

  43,7 mln

  17,7(6.8%)

  37,2 mln

  15,1(4.6%)

  33,3 mln

  13,6(3.5%)

  35,8 mln

  14,7(3.5%)

  43,3 mln

  17,9(4.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  21,0 mln

  8,4(2.9%)

  19,0 mln

  7,6(2.5%)

  19,1 mln

  7,7(3%)

  22,5 mln

  9,1(3.5%)

  26,2 mln

  10,6(3.3%)

  27,1 mln

  11,0(2.8%)

  25,7 mln

  10,5(2.5%)

  33,0 mln

  13,6(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  12,4 mln

  5,0(1.7%)

  13,5 mln

  5,4(1.8%)

  13,8 mln

  5,5(2.1%)

  24,7 mln

  10,0(3.8%)

  23,6 mln

  9,6(2.9%)

  29,3 mln

  11,9(3.1%)

  26,9 mln

  11,0(2.6%)

  30,2 mln

  12,5(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,3 mln

  5,3(1.8%)

  11,0 mln

  4,4(1.5%)

  11,1 mln

  4,5(1.7%)

  8,9 mln

  3,6(1.4%)

  18,2 mln

  7,4(2.3%)

  19,3 mln

  7,9(2%)

  40,7 mln

  16,7(3.9%)

  26,4 mln

  10,9(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,4 mln

  2,6(0.9%)

  10,8 mln

  4,3(1.4%)

  8,7 mln

  3,5(1.3%)

  8,1 mln

  3,3(1.3%)

  12,2 mln

  4,9(1.5%)

  10,5 mln

  4,3(1.1%)

  8,9 mln

  3,7(0.9%)

  12,7 mln

  5,3(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,2 mln

  2,1(0.7%)

  2,6 mln

  1,1(0.4%)

  2,6 mln

  1,0(0.4%)

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  2,2 mln

  0,9(0.3%)

  20,9 mln

  8,5(2.2%)

  10,9 mln

  4,5(1.1%)

  7,4 mln

  3,1(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,5 mln

  5,0(1.7%)

  8,7 mln

  3,5(1.2%)

  4,9 mln

  2,0(0.8%)

  6,3 mln

  2,5(1%)

  7,1 mln

  2,9(0.9%)

  7,7 mln

  3,2(0.8%)

  6,5 mln

  2,7(0.6%)

  6,5 mln

  2,7(0.6%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,4 mln

  1,3(0.5%)

  3,6 mln

  1,5(0.5%)

  3,4 mln

  1,4(0.5%)

  3,8 mln

  1,5(0.6%)

  4,3 mln

  1,7(0.5%)

  4,3 mln

  1,7(0.4%)

  4,4 mln

  1,8(0.4%)

  5,0 mln

  2,1(0.5%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  41,6 mln

  16,6(5.7%)

  32,0 mln

  12,8(4.3%)

  10,0 mln

  4,0(1.5%)

  5,8 mln

  2,3(0.9%)

  2,4 mln

  1,0(0.3%)

  3,5 mln

  1,4(0.4%)

  5,1 mln

  2,1(0.5%)

  3,9 mln

  1,6(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  14,2 mln

  5,7(1.9%)

  14,5 mln

  5,8(1.9%)

  9,4 mln

  3,8(1.4%)

  8,3 mln

  3,4(1.3%)

  7,3 mln

  3,0(0.9%)

  8,2 mln

  3,4(0.9%)

  6,5 mln

  2,7(0.6%)

  3,9 mln

  1,6(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,6 mln

  0,7(0.2%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  1,0 mln

  0,4(0.2%)

  866,2 tys

  0,3(0.1%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  2,4 mln

  1,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  1,3 mln

  0,5(0.2%)

  1,7 mln

  0,7(0.3%)

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  2,6 mln

  1,1(0.3%)

  2,5 mln

  1,0(0.3%)

  1,5 mln

  0,6(0.1%)

  1,6 mln

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  3,8 mln

  1,5(0.5%)

  962,3 tys

  0,4(0.1%)

  887,3 tys

  0,4(0.1%)

  4,3 mln

  1,7(0.5%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  1,0 mln

  0,4(0.1%)

  1,5 mln

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  614,3 tys

  0,2(0.1%)

  119,2 tys

  0,0(0%)

  29,4 tys

  0,0(0%)

  52,4 tys

  0,0(0%)

  94,6 tys

  0,0(0%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  938,0 tys

  0,4(0.1%)

  985,8 tys

  0,4(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  575,5 tys

  0,2(0.1%)

  584,2 tys

  0,2(0.1%)

  631,0 tys

  0,3(0.1%)

  600,5 tys

  0,2(0.1%)

  717,6 tys

  0,3(0.1%)

  636,2 tys

  0,3(0.1%)

  477,4 tys

  0,2(0%)

  506,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,6 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  276,6 tys

  0,1(0%)

  355,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  466,7 tys

  0,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  1,1 mln

  0,4(0.1%)

  211,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w łódzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  751,6 mln

  300(100%)

  747,0 mln

  299(100%)

  707,3 mln

  284(100%)

  701,4 mln

  283(100%)

  829,8 mln

  336(100%)

  978,4 mln

  398(100%)

  1,09 mld

  445(100%)

  1,24 mld

  513(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  331,6 mln

  132(44.1%)

  361,0 mln

  145(48.3%)

  365,8 mln

  147(51.7%)

  372,4 mln

  150(53.1%)

  442,6 mln

  179(53.3%)

  484,0 mln

  197(49.5%)

  500,1 mln

  205(45.9%)

  674,7 mln

  279(54.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  284,0 mln

  113(37.8%)

  263,8 mln

  106(35.3%)

  247,0 mln

  99,4(34.9%)

  233,5 mln

  94,3(33.3%)

  306,3 mln

  124(36.9%)

  396,1 mln

  161(40.5%)

  499,3 mln

  205(45.8%)

  433,1 mln

  179(34.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  46,9 mln

  18,7(6.2%)

  37,4 mln

  15,0(5%)

  37,1 mln

  14,9(5.2%)

  37,8 mln

  15,3(5.4%)

  39,9 mln

  16,2(4.8%)

  54,0 mln

  22,0(5.5%)

  42,2 mln

  17,3(3.9%)

  49,7 mln

  20,5(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  262,8 tys

  0,1(0%)

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  477,0 tys

  0,2(0.1%)

  1,1 mln

  0,4(0.2%)

  2,5 mln

  1,0(0.3%)

  1,7 mln

  0,7(0.2%)

  14,6 mln

  6,0(1.3%)

  43,3 mln

  17,9(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  8,5 mln

  3,4(1.1%)

  5,0 mln

  2,0(0.7%)

  13,0 mln

  5,2(1.8%)

  14,1 mln

  5,7(2%)

  8,1 mln

  3,3(1%)

  9,5 mln

  3,9(1%)

  6,4 mln

  2,6(0.6%)

  9,3 mln

  3,9(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  46,2 mln

  18,5(6.2%)

  40,4 mln

  16,2(5.4%)

  25,2 mln

  10,1(3.6%)

  22,1 mln

  8,9(3.2%)

  7,1 mln

  2,9(0.9%)

  8,4 mln

  3,4(0.9%)

  7,1 mln

  2,9(0.7%)

  8,3 mln

  3,4(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,0 mln

  6,0(2%)

  19,3 mln

  7,7(2.6%)

  5,9 mln

  2,4(0.8%)

  6,5 mln

  2,6(0.9%)

  6,6 mln

  2,7(0.8%)

  9,4 mln

  3,8(1%)

  6,6 mln

  2,7(0.6%)

  7,8 mln

  3,2(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,2 mln

  2,1(0.7%)

  4,9 mln

  2,0(0.7%)

  2,9 mln

  1,2(0.4%)

  3,1 mln

  1,2(0.4%)

  4,6 mln

  1,9(0.6%)

  4,9 mln

  2,0(0.5%)

  3,5 mln

  1,4(0.3%)

  6,5 mln

  2,7(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,3 mln

  1,3(0.4%)

  3,5 mln

  1,4(0.5%)

  2,6 mln

  1,0(0.4%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,6(0.1%)

  1,5 mln

  0,6(0.1%)

  2,4 mln

  1,0(0.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  1,2(0.4%)

  3,4 mln

  1,4(0.5%)

  3,3 mln

  1,3(0.5%)

  82,9 tys

  0,0(0%)

  421,7 tys

  0,2(0.1%)

  843,5 tys

  0,3(0.1%)

  195,5 tys

  0,1(0%)

  2,3 mln

  1,0(0.2%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  2,1 mln

  0,9(0.2%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  1,9 mln

  0,8(0.2%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  575,5 tys

  0,2(0.1%)

  584,2 tys

  0,2(0.1%)

  631,0 tys

  0,3(0.1%)

  600,5 tys

  0,2(0.1%)

  700,9 tys

  0,3(0.1%)

  636,2 tys

  0,3(0.1%)

  477,4 tys

  0,2(0%)

  506,1 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  695,6 tys

  0,3(0.1%)

  352,8 tys

  0,1(0%)

  29,9 tys

  0,0(0%)

  52,5 tys

  0,0(0%)

  33,6 tys

  0,0(0%)

  437,6 tys

  0,2(0%)

  907,5 tys

  0,4(0.1%)

  269,8 tys

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  946,5 tys

  0,4(0.1%)

  875,0 tys

  0,4(0.1%)

  531,5 tys

  0,2(0.1%)

  508,4 tys

  0,2(0.1%)

  205,2 tys

  0,1(0%)

  174,7 tys

  0,1(0%)

  226,3 tys

  0,1(0%)

  242,3 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  200,7 tys

  0,1(0%)

  180,9 tys

  0,1(0%)

  118,4 tys

  0,0(0%)

  432,5 tys

  0,2(0.1%)

  367,3 tys

  0,1(0%)

  94,7 tys

  0,0(0%)

  19,8 tys

  0,0(0%)

  214,5 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  863,0 tys

  0,3(0.1%)

  796,9 tys

  0,3(0.1%)

  568,1 tys

  0,2(0.1%)

  265,4 tys

  0,1(0%)

  154,8 tys

  0,1(0%)

  216,7 tys

  0,1(0%)

  145,7 tys

  0,1(0%)

  192,6 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  54,8 tys

  0,0(0%)

  494,4 tys

  0,2(0.1%)

  95,3 tys

  0,0(0%)

  180,1 tys

  0,1(0%)

  87,8 tys

  0,0(0%)

  219,9 tys

  0,1(0%)

  52,4 tys

  0,0(0%)

  158,6 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  325,7 tys

  0,1(0%)

  331,9 tys

  0,1(0%)

  105,0 tys

  0,0(0%)

  231,3 tys

  0,1(0%)

  61,1 tys

  0,0(0%)

  288,2 tys

  0,1(0%)

  1,1 mln

  0,5(0.1%)

  139,6 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  46,9 tys

  0,0(0%)

  569,7 tys

  0,2(0.1%)

  79,6 tys

  0,0(0%)

  75,4 tys

  0,0(0%)

  2,5 mln

  1,0(0.3%)

  157,2 tys

  0,1(0%)

  259,1 tys

  0,1(0%)

  74,8 tys

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  0,0(0%)

  96,6

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,0(0%)

  14,9 tys

  0,0(0%)

  33,4 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,6 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  276,8 tys

  0,1(0%)

  355,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  13,9 tys

  0,0(0%)

  105,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  466,7 tys

  0,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  2,2 tys

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  409

  0,0(0%)

  ---
  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. łódzkie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 511 629 mieszkańców łódzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 248 991 kobiet oraz 262 638 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,1% mieszkańców łódzkiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy łódzkiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w łódzkim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,4%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w łódzkim mieściły się 753 przedszkola, w których do 3 332 oddziałów uczęszczało 68 852 dzieci (33 665 dziewczynek oraz 35 187 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w łódzkim mieściło się 508 przedszkoli, w których do 2 023 oddziałów uczęszczało 47 269 dzieci (23 183 dziewczynki oraz 24 086 chłopców). Dostępnych było 46 969 miejsc.

  17,8% mieszkańców łódzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 905 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 883 szkoły podstawowe, w których w 11 419 oddziałach uczyło się 188 389 uczniów (91 190 kobiet oraz 97 199 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w łódzkim placówkę miało 875 szkół podstawowych, w których w 7 547 oddziałach uczyło się 141 758 uczniów (68 479 kobiet oraz 73 279 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów.

  W łódzkim znajduje się 201 licea ogólnokształcące, w których w 1 875 oddziałach uczyło się 48 746 uczniów (29 344 kobiety oraz 19 402 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 11 913 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w łódzkim placówkę miałp 288 licea ogólnokształcące, w których w 2 098 oddziałach uczyło się 55 757 uczniów (31 732 kobiety oraz 24 025 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 333 absolwentów.

  W łódzkim znajdują się 102 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 498 oddziałach uczyło się 9 625 uczniów (2 767 kobiet oraz 6 858 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,0 uczniów. 19,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców łódzkiego w wieku potencjalnej nauki (27,0% kobiet i 26,8% mężczyzn).

 • 23,4% Wykształcenie wyższe
 • woj. łódzkie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 27,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • woj. łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Województwo
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Województwo
  20,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • łódzkie
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 905 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. łódzkie
  905,0
  Polska
  896,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • łódzkie
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 753Przedszkola
 • 478 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 21 Przedszkola specjalne
 • 3 332 Oddziały
 • 860 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 101 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 71 374 Miejsca
  (rok 2018)
 • 536 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woj. łódzkie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 852 Dzieci
 • 33 665 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 35 187 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 088 2 lata i mniej
 • 1 088
 • 16 210 3 lata
 • 16 210
 • 18 237 4 lata
 • 18 237
 • 17 775 5 lata
 • 17 775
 • 15 129 6 lat
 • 15 129
 • 413 7 lat i więcej
 • 413
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 561 2 lata i mniej
 • 561
 • 7 942 3 lata
 • 7 942
 • 9 009 4 lata
 • 9 009
 • 8 631 5 lata
 • 8 631
 • 7 375 6 lat
 • 7 375
 • 147 7 lat i więcej
 • 147
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 527 2 lata i mniej
 • 527
 • 8 268 3 lata
 • 8 268
 • 9 228 4 lata
 • 9 228
 • 9 144 5 lata
 • 9 144
 • 7 754 6 lat
 • 7 754
 • 266 7 lat i więcej
 • 266
 • 15 207 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5 335,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5 301,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 120,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 118,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 998,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 985,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 85Punkty przedszkolne
 • 129 Oddziały
 • 2 394 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. łódzkie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 889 Dzieci
 • 864 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 025 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,7%
  54,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 64 2 lata i mniej
 • 64
 • 517 3 lata
 • 517
 • 667 4 lata
 • 667
 • 402 5 lata
 • 402
 • 192 6 lat
 • 192
 • 47 7 lat i więcej
 • 47
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 238 3 lata
 • 238
 • 340 4 lata
 • 340
 • 171 5 lata
 • 171
 • 79 6 lat
 • 79
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 279 3 lata
 • 279
 • 327 4 lata
 • 327
 • 231 5 lata
 • 231
 • 113 6 lat
 • 113
 • 41 7 lat i więcej
 • 41
 •  
 • 129,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 129,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 814Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 442 Oddziały
 • 185 275 Uczniowie
 • 90 089 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 186 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 22 326 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 839 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 487 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 493 Absolwenci
 • 10 417 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 076 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 64Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 961 Oddziały
 • 2 937 Uczniowie
 • 1 028 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 909 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,0%
  65,0%
 • 265 Uczniowie w 1 klasie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 176 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 410 Absolwenci
 • 144 Kobiety
  (absolwenci)
 • 266 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 16 Oddziały
 • 177 Uczniowie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,2%
  58,8%
 • 87 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • woj. łódzkie
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,5
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,7
 • 3,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,1
 •  
 • 15 205,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 12 860,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 344,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 013,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 878,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 135,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 152Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 650 Oddziały
 • 42 797 Uczniowie
 • 26 829 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 968 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,7%
  37,3%
 • 11 091 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 910 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 181 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 873 Absolwenci
 • 6 260 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 613 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 49Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 225 Oddziały
 • 5 949 Uczniowie
 • 2 515 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 434 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,3%
  57,7%
 • 2 040 Absolwenci
 • 936 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 104 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Województwo
  26,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 3 135,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2 253,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 881,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 20,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 44,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 685 Uczniowie w 1 klasie
 • 743 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 942 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 101 Oddziały
 • 664 Uczniowie
 • 276 Kobiety
  (uczniowie)
 • 388 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,6%
  58,4%
 • 225 Uczniowie w 1 klasie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 137 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • woj. łódzkie
  19,3
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,3
 • 22,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,6
 • 6,6 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. łódzkie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. łódzkie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w łódzkim

 • Według danych GUS z 2021 roku w łódzkim znajdowały się 103 hotele (16 ★★★★, 53 ★★★, 22 ★★, 6 , 6 w trakcie kategoryzacji), 4 motele (1 ★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji) oraz 4 pensjonaty (1 ★★, 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 42 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 59
  • domy wycieczkowe: 3
  • schroniska młodzieżowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 4 (całoroczne: 3)
  • ośrodki wczasowe: 8 (całoroczne: 1)
  • ośrodki kolonijne: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 9
  • hostele: 6
  • zespoły domków turystycznych: 7 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 4 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 27 (całoroczne: 25)
  • kwatery agroturystyczne: 17 (całoroczne: 10)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 11 (całoroczne: 10)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 77
  • drzwi automatycznie otwierane: 42
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 59
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 89


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 131 (liczba sal: 409, liczba miejsc: 30 516)
  • z nagłośnieniem: 113
  • z projektorem multimedialnym: 123
  • z zestawem do wideokonferencji: 41
  • z obsługą techniczną: 73
  • z ekranem: 121
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 115
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 53
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 179


 • Domy i ośrodki kultury w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w łódzkim: 191 (publiczne: 174, prywatne: 17), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W łódzkim 110 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 22 137 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 8 816 (uczestnicy: 678 307)
  • seanse filmowe: 608 (uczestnicy: 25 260)
  • wystawy: 563 (uczestnicy: 89 429)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 165 (uczestnicy: 40 225)
  • koncerty: 972 (uczestnicy: 212 480)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 223 (uczestnicy: 47 794)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 642 (uczestnicy: 51 135)
  • konkursy: 674 (uczestnicy: 30 986)
  • pokazy teatralne: 404 (uczestnicy: 71 174)
  • konferencje: 31 (uczestnicy: 1 140)
  • interdyscyplinarne: 594 (uczestnicy: 35 978)
  • warsztaty: 2 423 (uczestnicy: 46 990)
  • inne: 517 (uczestnicy: 25 716)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 034 (członkowie: 24 253)
  • plastyczne/techniczne: 268 (członkowie: 4 314)
  • taneczne: 136 (członkowie: 2 932)
  • muzyczne: 141 (członkowie: 2 256)
  • informatyczne: 16 (członkowie: 240)
  • fotograficzne i filmowe: 22 (członkowie: 450)
  • teatralne: 34 (członkowie: 681)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 128 (członkowie: 2 982)
  • literackie: 33 (członkowie: 1 022)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 117 (członkowie: 6 204)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 8 (członkowie: 346)
  • inne: 131 (członkowie: 2 826)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 241 (absolwenci: 3 069)
  • języków obcych: 72 (absolwenci: 981)
  • plastyczne: 15 (absolwenci: 321)
  • nauki gry na instrumentach: 40 (absolwenci: 504)
  • wiedzy praktycznej: 6 (absolwenci: 70)
  • tańca: 17 (absolwenci: 406)
  • komputerowe: 61 (absolwenci: 530)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 4 (absolwenci: 32)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 18
  • filmowe: 6
  • plastyczne: 95
  • muzyczne: 89
  • politechniczne: 4
  • studia radiowe: 3
  • studia telewizyjne: 2
  • komputerowe: 50
  • ceramiczne: 15
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 17
  • sale baletowe/taneczne: 86
  • inne: 13


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 913 (członkowie: 14 349)
  • teatralne: 89 (członkowie: 1 228)
  • muzyczne - instrumentalne: 194 (członkowie: 2 881)
  • wokalne i chóry: 157 (członkowie: 2 394)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 182 (członkowie: 3 010)
  • taneczne: 221 (członkowie: 3 910)
  • inne: 70 (członkowie: 926)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w łódzkim działało 28 kin posiadających 87 sal z 14 482 miejscami na widowni. Odbyły się 73 694 seanse, na które przyszło 1 540 755 widzów, w tym 17 242 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 373 234 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w łódzkim siedzibę miało 8 teatrów (teatr dramatyczny: 4, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 1, teatr operowy: 1, teatr lalkowy: 2). Odbyło się 1 068 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 119 888 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w łódzkim miało 11 teatrów. Odbyły się 1 753 przedstawienia, na które przyszło 291 842 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w łódzkim działało 45 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 10). Odnotowano 654 695 zwiedzających, co daje 2 698 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w łódzkim działało 467 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 7 794 999 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 170 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 561 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 9 084 556 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3 029
  • dostępne dla czytelników: 1 309
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 271
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 270
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 314
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 334
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 230


 • Biblioteki naukowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w łódzkim działało 85 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 6 512 252 wolumeny w tym ziobry specjalne: 830 117. Odnotowano 69 325 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 589 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 213 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 6 265 599 wolumenów. Odnotowano 170 477 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 388
  • dostępne dla czytelników: 558
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 538
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 59
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 51
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 55
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 52


 • Kluby sportowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w łódzkim działały 924 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 64 909 członków. Zarejestrowano 62 719 ćwiczących (mężczyźni: 47 034, kobiety: 15 685, chłopcy do lat 18: 31 550, dziewczęta do lat 18: 12 751). Aktywnych było 1 597 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1345), instruktora sportowego (1231) oraz inne osoby (517).

  Ćwiczący w klubach sportowych w łódzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. łódzkie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 2 306 wypadków drogowych w łódzkim odnotowano 191 ofiar śmiertelnych oraz 2 763 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 95,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 7,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 126,4 rannych (znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w łódzkim zarejestrowanych było 2 186 547 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 1 625 194 samochodów osobowych (666,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla kraju), 243 750 samochodów ciężarowych (111,5 - więcej od wartości dla Polski), 7 104 autobusów (2,9 - znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 28 185 ciągników siodłowych (11,6 - nieznacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 110 547 motocykli (45,3 - nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,0 lat.


  W 2021 roku w łódzkim znajdowały się 1 045 km ścieżek rowerowych, 30,4 km bus-pasów i 8 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 217 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 215 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w łódzkim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 306 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 191 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 2 763 Ranni
  (rok 2021)
 • 973 Lekko ranni
 • 1 790 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w łódzkim w latach 2000 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 95,41 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • woj. łódzkie
  95,4
  Cały kraj
  59,9
 • 7,90 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • łódzkie
  7,9
  Polska
  5,9
 • 114,32 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Województwo
  114,3
  Kraj
  69,4
 • 10,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Województwo
  10,1
  Cała Polska
  7,6
 • 126,36 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • łódzkie
  126,4
  Polska
  80,2
 • 8,28 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Województwo
  8,3
  Cała Polska
  9,8
 • 119,82 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • łódzkie
  119,8
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 2 186 547 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w łódzkim w 2020 roku
 • 1 625 194 Samochody osobowe
 • 243 750 Samochody ciężarowe
 • 5 803 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 7 104 Autobusy
 • 14 392 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 28 311 Ciągniki samochodowe
 • 28 185   Ciągniki siodłowe
 • 157 249 Ciągniki rolnicze
 • 110 547 Motocykle
 • 37 763   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 90 954 Motorowery
 • 1 625 194Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Samochody osobowe w łódzkim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 666,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Województwo
  666,6
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg349 939
  • 1400-1649 kg430 737
  • 1650-1899 kg408 474
  • 1900 kg i więcej436 044
 • 349 939 do 1399 kg
 • 430 737 1400-1649 kg
 • 408 474 1650-1899 kg
 • 436 044 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 626 205 do 1399 cm3
 • 626 205
 • 868 823 1400-1999 cm3
 • 868 823
 • 130 166 2000 i więcej cm3
 • 130 166
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w łódzkim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna843 746
  • olej napędowy442 237
  • gaz (LPG)314 865
  • pozostałe24 346
 • 843 746 benzyna
 • 442 237 olej napędowy
 • 314 865 gaz (LPG)
 • 24 346 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 34 218 do 1 roku
 • 34 218
 • 24 645 2 lata
 • 24 645
 • 26 611 3 lata
 • 26 611
 • 53 757 4-5 lat
 • 53 757
 • 53 096 6-7 lat
 • 53 096
 • 69 245 8-9 lat
 • 69 245
 • 87 425 10-11 lat
 • 87 425
 • 262 685 12-15 lat
 • 262 685
 • 342 130 16-20 lat
 • 342 130
 • 260 271 21-25 lat
 • 260 271
 • 154 476 26-30 lat
 • 154 476
 • 256 635 31 lat i więcej
 • 256 635
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w łódzkim
 • Województwo
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 243 750Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Samochody ciężarowe w łódzkim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 111,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Województwo
  111,5
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 116 493 do 999 kg
 • 116 493
 • 74 077 1000-1499 kg
 • 74 077
 • 18 358 1500-2999 kg
 • 18 358
 • 1 949 3000-3499 kg
 • 1 949
 • 4 116 3500-4999 kg
 • 4 116
 • 12 466 5000-6999 kg
 • 12 466
 • 6 914 7000-9999 kg
 • 6 914
 • 6 092 10000-14999 kg
 • 6 092
 • 3 285 15000 kg i więcej
 • 3 285
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna45 802
  • olej napędowy165 263
  • gaz (LPG)14 868
  • pozostałe17 817
 • 45 802 benzyna
 • 165 263 olej napędowy
 • 14 868 gaz (LPG)
 • 17 817 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 4 361 do 1 roku
 • 4 361
 • 3 310 2 lata
 • 3 310
 • 3 216 3 lata
 • 3 216
 • 8 246 4-5 lat
 • 8 246
 • 9 515 6-7 lat
 • 9 515
 • 9 983 8-9 lat
 • 9 983
 • 14 443 10-11 lat
 • 14 443
 • 32 815 12-15 lat
 • 32 815
 • 43 198 16-20 lat
 • 43 198
 • 37 395 21-25 lat
 • 37 395
 • 21 131 26-30 lat
 • 21 131
 • 56 137 31 lat i więcej
 • 56 137
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w łódzkim
 • Województwo
  20,5 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 7 104Liczba autobusów zarejestrowanych w łódzkim
 • Autobusy w łódzkim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,9 Autobusy na 1000 ludności
 • łódzkie
  2,9
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna276
  • olej napędowy5 630
  • gaz (LPG)10
  • pozostałe1 188
 • 276 benzyna
 • 5 630 olej napędowy
 • 10 gaz (LPG)
 • 1 188 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 136 do 1 roku
 • 136
 • 97 2 lata
 • 97
 • 77 3 lata
 • 77
 • 113 4-5 lat
 • 113
 • 184 6-7 lat
 • 184
 • 154 8-9 lat
 • 154
 • 180 10-11 lat
 • 180
 • 908 12-15 lat
 • 908
 • 1 299 16-20 lat
 • 1 299
 • 1 148 21-25 lat
 • 1 148
 • 725 26-30 lat
 • 725
 • 2 083 31 lat i więcej
 • 2 083
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w łódzkim
 • woj. łódzkie
  22,6 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 28 185Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Ciągniki siodłowe w łódzkim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 11,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Województwo
  11,6
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna169
  • olej napędowy25 592
  • gaz (LPG)59
  • pozostałe2 365
 • 169 benzyna
 • 25 592 olej napędowy
 • 59 gaz (LPG)
 • 2 365 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 981 do 1 roku
 • 981
 • 828 2 lata
 • 828
 • 1 056 3 lata
 • 1 056
 • 2 333 4-5 lat
 • 2 333
 • 2 311 6-7 lat
 • 2 311
 • 3 294 8-9 lat
 • 3 294
 • 1 484 10-11 lat
 • 1 484
 • 6 147 12-15 lat
 • 6 147
 • 3 741 16-20 lat
 • 3 741
 • 2 821 21-25 lat
 • 2 821
 • 1 490 26-30 lat
 • 1 490
 • 1 699 31 lat i więcej
 • 1 699
 • 13,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w łódzkim
 • Województwo
  13,9 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 110 547Liczba motocykli zarejestrowanych w łódzkim
 • Motocykle w łódzkim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 45,3 Motocykle na 1000 ludności
 • łódzkie
  45,3
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 1 988 do 1 roku
 • 1 988
 • 1 073 2 lata
 • 1 073
 • 1 029 3 lata
 • 1 029
 • 4 558 4-5 lat
 • 4 558
 • 2 476 6-7 lat
 • 2 476
 • 2 840 8-9 lat
 • 2 840
 • 3 491 10-11 lat
 • 3 491
 • 10 942 12-15 lat
 • 10 942
 • 11 865 16-20 lat
 • 11 865
 • 9 639 21-25 lat
 • 9 639
 • 6 387 26-30 lat
 • 6 387
 • 54 259 31 lat i więcej
 • 54 259
 • 25,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w łódzkim
 • łódzkie
  25,0 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 045 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 648 km  Będących pod zarządem gminy
 • 234 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 162 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w łódzkim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 573,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • woj. łódzkie
  573,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Województwo
  4,3 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 8 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 30,4 km Długość bus-pasów
 • 4 215 Liczba licencji na taksówki
 • 4 217 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami