Województwo łódzkie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. łódzkie - Podstawowe informacje

Woj. łódzkie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Woj. łódzkie ma 2 437 970 mieszkańców, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 6,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców łódzkiego w 2050 roku wynosi 1 999 131, z czego 1 031 519 to kobiety, a 967 612 mężczyźni.

  Mieszkańcy łódzkiego zawarli w 2019 roku 11 169 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,6% mieszkańców łódzkiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Woj. łódzkie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8 965. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,64 na 1000 mieszkańców łódzkiego. W 2019 roku urodziło się 21 644 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 375 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2019 roku 36,3% zgonów w łódzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,1% zgonów w łódzkim były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności łódzkiego przypada 12.44 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2019 roku zarejestrowano 23 407 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 231 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla łódzkiego -2 824. W tym samym roku 651 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 337 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 314.

  58,3% mieszkańców łódzkiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 437 970 Liczba mieszkańców
 • 1 276 495 Kobiety
 • 1 161 475 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w łódzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców łódzkiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 999 131 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 031 519 Kobiety
 • 967 612 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w łódzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w łódzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w łódzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • łódzkie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. łódzkie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców łódzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • Województwo
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • woj. łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • woj. łódzkie
  11,5%
  Polska
  9,6%
 • 18,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Województwo
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • łódzkie
  1,1%
  Kraj
  0,8%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w łódzkim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • woj. łódzkie
  4,5
  Polska
  4,8
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • łódzkie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 11 169 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w łódzkim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -8 965 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -4 511 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 454 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  -3,6
  Kraj
  -0,9
 • -4,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w łódzkim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w łódzkim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w łódzkim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w łódzkim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 644 Urodzenia żywe
 • 10 650 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 994 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Województwo
  8,8
  Cała Polska
  9,8
 • 38,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • łódzkie
  38,2
  Cała Polska
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 375 g Średnia waga noworodków
 • 3 307 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 439 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • woj. łódzkie
  3 375 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 22 Waga 5000g i więcej
 • 22
 • 256 Waga 4500g - 4999g
 • 256
 • 1 895 Waga 4000g - 4499g
 • 1 895
 • 6 644 Waga 3500g - 3999g
 • 6 644
 • 7 936 Waga 3000g - 3499g
 • 7 936
 • 3 039 Waga 2500g - 2999g
 • 3 039
 • 731 Waga 2000g - 2499g
 • 731
 • 253 Waga 1500g - 1999g
 • 253
 • 103 Waga 1000g - 1499g
 • 103
 • 60 Waga 600g - 999g
 • 60
 • 18 Waga poniżej 600g
 • 18
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  1,34
  Cała Polska
  1,38
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  0,65
  Polska
  0,67
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • łódzkie
  0,58
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w łódzkim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 30 609 Zgony
 • 15 161 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 448 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 82 Zgony niemowląt
 • 41 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 41 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  12,4
  Cała Polska
  10,7
 • 141,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  141,4
  Polska
  109,3
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. łódzkie
  3,8
  Kraj
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • łódzkie
  3,7
  Cała Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w łódzkim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • łódzkie
  36,3%
  Polska
  39,4%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • łódzkie
  25,1%
  Polska
  26,5%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • łódzkie
  7,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,4
  Cała Polska
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  76,4
  Cała Polska
  70,4
 • 312,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Województwo
  312,0
  Kraj
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  285,7
  Cały kraj
  261,3
 • 451,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 489,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 410,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • łódzkie
  451,8
  Polska
  421,0
 • 62,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 92,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  62,5
  Polska
  69,5
 • 39,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • woj. łódzkie
  39,3
  Cała Polska
  35,1
 • 8,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  8,4
  Polska
  7,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Województwo
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w łódzkim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 252 Osoby w zamachach samobójczych
 • 400 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 852 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 912 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 340 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 345 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 43 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 302 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 170 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 175 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 51 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  51,0
  Cały kraj
  31,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 11 zatrucie gazem / spalinami
 • 11
 • 12 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 12
 • 143 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 143
 • 202 zażycie innych leków
 • 202
 • 76 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 76
 • 173 samookaleczenie powierzchniowe
 • 173
 • 101 rzucenie się z wysokości
 • 101
 • 6 utonięcie / utopienie się
 • 6
 • 440 powieszenie się
 • 440
 • 30 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 30
 • 5 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 5
 • 8 uduszenie się
 • 8
 • 45 inny
 • 45
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 7 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 7
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 23 rzucenie się z wysokości
 • 23
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 284 powieszenie się
 • 284
 • 8 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 8
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 • 5 uduszenie się
 • 5
 • 3 inny
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 294 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 294
 • 26 choroba fizyczna
 • 26
 • 3 trwałe kalectwo
 • 3
 • 147 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 147
 • 16 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 16
 • 196 zawód miłosny
 • 196
 • 22 problemy w szkole lub pracy
 • 22
 • 14 nagła utrata źródła utrzymania
 • 14
 • 49 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 49
 • 5 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 5
 • 1 niepożądana ciąża
 • 1
 • 37 śmierć bliskiej osoby
 • 37
 • 6 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 6
 • 18 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 18
 • 102 inna nie wymieniona
 • 102
 • 404 nieustalona
 • 404
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 69 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 69
 • 15 choroba fizyczna
 • 15
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 16 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 16
 • 3 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 3
 • 15 zawód miłosny
 • 15
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 14 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 14
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 9 śmierć bliskiej osoby
 • 9
 • 7 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 7
 • 20 inna nie wymieniona
 • 20
 • 191 nieustalona
 • 191
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 12 lat i mniej
 • 3
 • 97 13-18 lat
 • 97
 • 141 19-24 lat
 • 141
 • 138 25-29 lat
 • 138
 • 554 30-49 lat
 • 554
 • 235 50-60 lat
 • 235
 • 84 70 lat i więcej
 • 84
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 9 13-18 lat
 • 9
 • 15 19-24 lat
 • 15
 • 21 25-29 lat
 • 21
 • 139 30-49 lat
 • 139
 • 109 50-60 lat
 • 109
 • 52 70 lat i więcej
 • 52
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy178
  • pod wpływem alkoholu535
  • pod wpływem środków odurzających12
  • pod wpływem leków139
  • pod wpływem dopalaczy6
  • nieustalony419
 • 178 trzeźwy
 • 535 pod wpływem alkoholu
 • 12 pod wpływem środków odurzających
 • 139 pod wpływem leków
 • 6 pod wpływem dopalaczy
 • 419 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy17
  • pod wpływem alkoholu44
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony281
 • 17 trzeźwy
 • 44 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 281 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 527 kawaler/panna
 • 527
 • 328 żonaty/zamężna
 • 328
 • 81 konkubinat
 • 81
 • 47 wdowiec/wdowa
 • 47
 • 89 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 89
 • 4 separacja
 • 4
 • 176 nieustalony
 • 176
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 96 kawaler/panna
 • 96
 • 121 żonaty/zamężna
 • 121
 • 14 konkubinat
 • 14
 • 23 wdowiec/wdowa
 • 23
 • 40 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 40
 • 1 separacja
 • 1
 • 50 nieustalony
 • 50
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne26
  • podstawowe i gimnazjalne148
  • zasadnicze zawodowe67
  • średnie106
  • wyższe36
  • nieustalony869
 • 26 podstawowe niepełne
 • 148 podstawowe i gimnazjalne
 • 67 zasadnicze zawodowe
 • 106 średnie
 • 36 wyższe
 • 869 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne27
  • zasadnicze zawodowe28
  • średnie13
  • wyższe8
  • nieustalony267
 • 2 podstawowe niepełne
 • 27 podstawowe i gimnazjalne
 • 28 zasadnicze zawodowe
 • 13 średnie
 • 8 wyższe
 • 267 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 316 praca
 • 316
 • 175 na utrzymaniu innej osoby
 • 175
 • 36 renta
 • 36
 • 93 emerytura
 • 93
 • 16 zasiłek lub alimenty
 • 16
 • 137 bez stałego źródła utrzymania
 • 137
 • 479 nieustalony
 • 479
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 85 praca
 • 85
 • 30 na utrzymaniu innej osoby
 • 30
 • 16 renta
 • 16
 • 48 emerytura
 • 48
 • 5 zasiłek lub alimenty
 • 5
 • 31 bez stałego źródła utrzymania
 • 31
 • 130 nieustalony
 • 130
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 407 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 319 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 088 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 651 Zameldowania z zagranicy
 • 281 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 370 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 231 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 977 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 254 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 337 Wymeldowania za granicę
 • 166 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 171 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 510 Saldo migracji
 • -1 543 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -967 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 824 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 658 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 166 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 314 Saldo migracji zagranicznych
 • 115 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 199 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w łódzkim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w łódzkim oddano do użytku 11 283 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w łódzkim to 1 032 240 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 421 mieszkań. Jest to wartość większa od średniej dla całej Polski.

  59,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 39,9% na cele indywidualne, 0,4% jako mieszkania komunalne, lokale społeczne czynszowe (0,3%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w łódzkim to 3,79 i jest porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w łódzkim to 90,60 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,85% mieszkań posiada łazienkę, 77,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,80% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w łódzkim 10 809 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 525 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 492 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 702 transakcje (mediana cen - 5 326 zł/m2, średnia - 5 179 zł/m2), a na rynku wtórnym 7 107 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 149 zł/m2, średnia - 4 098 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 525 zł
 • Województwo
  4 525 zł
  Cały kraj
  4 829 zł
 • 4 525 zł Ogółem
 • 4 525 zł
 • 4 536 zł do 40 m2
 • 4 536 zł
 • 4 468 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 468 zł
 • 4 656 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 656 zł
 • 4 588 zł od 80,1 m2
 • 4 588 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 492 zł
 • woj. łódzkie
  4 492 zł
  Kraj
  5 202 zł
 • 4 492 zł Ogółem
 • 4 492 zł
 • 4 476 zł do 40 m2
 • 4 476 zł
 • 4 473 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 473 zł
 • 4 584 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 584 zł
 • 4 397 zł od 80,1 m2
 • 4 397 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 10 809
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23 122
  • od 40,1 do 60 m24 801
  • od 60,1 do 80 m22 134
  • od 80,1 m2752
 • 3 122 do 40 m2
 • 4 801 od 40,1 do 60 m2
 • 2 134 od 60,1 do 80 m2
 • 752 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w łódzkim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 326 zł
 • woj. łódzkie
  5 326 zł
  Cała Polska
  5 395 zł
 • 5 326 zł Ogółem
 • 5 326 zł
 • 5 465 zł do 40 m2
 • 5 465 zł
 • 5 329 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 329 zł
 • 5 303 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 303 zł
 • 5 061 zł od 80,1 m2
 • 5 061 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 179 zł
 • łódzkie
  5 179 zł
  Kraj
  5 752 zł
 • 5 179 zł Ogółem
 • 5 179 zł
 • 5 413 zł do 40 m2
 • 5 413 zł
 • 5 234 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 234 zł
 • 5 131 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 131 zł
 • 4 959 zł od 80,1 m2
 • 4 959 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3 702
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2802
  • od 40,1 do 60 m21 556
  • od 60,1 do 80 m21 022
  • od 80,1 m2322
 • 802 do 40 m2
 • 1 556 od 40,1 do 60 m2
 • 1 022 od 60,1 do 80 m2
 • 322 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 149 zł
 • Województwo
  4 149 zł
  Kraj
  4 241 zł
 • 4 149 zł Ogółem
 • 4 149 zł
 • 4 247 zł do 40 m2
 • 4 247 zł
 • 4 144 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 144 zł
 • 3 967 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 967 zł
 • 3 889 zł od 80,1 m2
 • 3 889 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 098 zł
 • woj. łódzkie
  4 098 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 4 098 zł Ogółem
 • 4 098 zł
 • 4 171 zł do 40 m2
 • 4 171 zł
 • 4 104 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 104 zł
 • 4 066 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 066 zł
 • 4 000 zł od 80,1 m2
 • 4 000 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 7 107
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m22 320
  • od 40,1 do 60 m23 245
  • od 60,1 do 80 m21 112
  • od 80,1 m2430
 • 2 320 do 40 m2
 • 3 245 od 40,1 do 60 m2
 • 1 112 od 60,1 do 80 m2
 • 430 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 032 240 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 420,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  420,50
  Kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 69,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • łódzkie
  69,70 m2
  Kraj
  74,40 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • łódzkie
  29,30 m2
  Kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • woj. łódzkie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,38 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • łódzkie
  2,38
  Cały kraj
  2,59
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Województwo
  0,66
  Kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 283 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,63 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • łódzkie
  4,63
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 42 782 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Województwo
  3,79
  Polska
  3,77
 • 17,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • łódzkie
  17,55
  Cały kraj
  21,77
 • 1 022 506 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 90,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Województwo
  90,6 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • łódzkie
  0,42 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 94,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • woj. łódzkie
  94,84%
  Cały kraj
  96,93%
 • 89,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • woj. łódzkie
  89,78%
  Cały kraj
  93,92%
 • 85,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Województwo
  85,85%
  Cały kraj
  91,66%
 • 77,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • łódzkie
  77,72%
  Cała Polska
  82,84%
 • 44,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • łódzkie
  44,80%
  Kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Woj. łódzkie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W łódzkim na 1000 mieszkańców pracuje 253osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w łódzkim wynosiło w 2020 roku 6,2% (6,8% wśród kobiet i 5,7% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w łódzkim wynosiło 4 790,10 PLN, co odpowiada 92.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców łódzkiego 176 647 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 154 425 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -22 222.

  22,2% aktywnych zawodowo mieszkańców łódzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,5% w przemyśle i budownictwie, a 19,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 253 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • woj. łódzkie
  253,0
  Cała Polska
  255,0
 • 5,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,1% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • łódzkie
  6,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w łódzkim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w łódzkim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w łódzkim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 790 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Województwo
  4 790 PLN
  Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w łódzkim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 176 647 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 154 425 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -22 222 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,5% Pozostałe
 • 38,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w łódzkim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 621 356 Pracujący ogółem
 • 317 440 Kobiety
 • 303 916 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w łódzkim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 52,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 71,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. łódzkie
  71,6
  Cała Polska
  68,0
 • 42,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • łódzkie
  42,3
  Polska
  37,5
 • 144,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Województwo
  144,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. łódzkie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W łódzkim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 261 498 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 196 087 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 294 nowe podmioty, a 10 538 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (25 165) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (18 294) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (42 320) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10 538) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w łódzkim najwięcej (18 113) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (251 008) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (3 919) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,1% (60 356) podmiotów, a 75,4% (197 223) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w łódzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Budownictwo (13.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 261 498 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 919 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60 356 Przemysł i budownictwo
 • 197 223 Pozostała działalność
 • 18 294 Podmioty nowo zarejestrowane w łódzkim w 2020 roku
 • 10 538 Podmioty wyrejestrowane w łódzkim w 2020 roku
 • 196 087 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 251 008 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 251 008
 • 8 586 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8 586
 • 1 662 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1 662
 • 204 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 204
 • 38 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 38
 • 261 256 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 261 256
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 2
 • 653 Spółdzielnie ogółem
 • 653
 • 23 005 Spółki handlowe ogółem
 • 23 005
 • 2 488  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 488
 • 342  Spółki handlowe - akcyjne
 • 342
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 39    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 39
 • 18 113  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18 113
 • 2 350    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 350
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 11
 • 17 237 Spółki cywilne ogółem
 • 17 237
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 196 087 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 49 937 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 49 937
 • 27 141 Budownictwo
 • 27 141
 • 21 717 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21 717
 • 20 750 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 20 750
 • 14 867 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14 867
 • 14 456 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14 456
 • 9 697 Pozostała działalność
 • 9 697
 • 7 308 Informacja i komunikacja
 • 7 308
 • 5 832 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5 832
 • 5 738 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5 738
 • 4 936 Edukacja
 • 4 936
 • 4 576 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4 576
 • 3 345 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 345
 • 2 726 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2 726
 • 2 280 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2 280
 • 462 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 462
 • 181 Górnictwo i wydobywanie
 • 181
 • 128 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 128
 • 9 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 9
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w łódzkim stwierdzono 44 680 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,25 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w łódzkim wynosi 69,50% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców łódzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,15 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 8,73 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,55 (79%), drogowe - 1,96 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 680 Przestępstwa ogółem
 • 44 680
 • 27 308 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 27 308
 • 11 151 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 11 151
 • 4 799 Przestępstwa drogowe
 • 4 799
 • 968 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 968
 • 21 374 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 21 374
 • 18,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. łódzkie
  18,25
  Kraj
  19,96
 • 11,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  11,15
  Kraj
  12,25
 • 4,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  4,55
  Polska
  5,17
 • 1,96 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  1,96
  Cała Polska
  1,73
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. łódzkie
  0,40
  Cała Polska
  0,37
 • 8,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • łódzkie
  8,73
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • woj. łódzkie
  70%
  Polska
  73%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • woj. łódzkie
  60%
  Cały kraj
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. łódzkie
  79%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • woj. łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Województwo
  87%
  Polska
  87%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  48%
  Cała Polska
  54%

Woj. łódzkie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu łódzkiego wyniosła w 2019 roku 956,9 mln złotych, co daje 389 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.6% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu łódzkiego - 43% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (16.8%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 285,9 mln złotych, czyli 29,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu łódzkiego wyniosła w 2019 roku 978,4 mln złotych, co daje 398 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.4% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (49.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (40.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (5.5%). W budżecie łódzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 44,5 złotych na mieszkańca (11,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 143 złotych na mieszkańca (36,1%).
 • Wydatki budżetu w łódzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  902,9 mln

  357(100%)

  753,3 mln

  299(100%)

  729,9 mln

  291(100%)

  749,7 mln

  300(100%)

  646,4 mln

  260(100%)

  646,1 mln

  261(100%)

  803,5 mln

  325(100%)

  956,9 mln

  389(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  345,6 mln

  137(38.3%)

  246,8 mln

  98,2(32.8%)

  218,0 mln

  87,1(29.9%)

  237,5 mln

  95,2(31.7%)

  256,0 mln

  103(39.6%)

  241,5 mln

  97,5(37.4%)

  327,3 mln

  133(40.7%)

  411,2 mln

  168(43%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  116,1 mln

  46,0(12.9%)

  110,6 mln

  44,0(14.7%)

  134,7 mln

  53,8(18.5%)

  167,1 mln

  67,0(22.3%)

  114,9 mln

  46,2(17.8%)

  125,1 mln

  50,5(19.4%)

  147,8 mln

  59,9(18.4%)

  160,4 mln

  65,4(16.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  97,9 mln

  38,8(10.8%)

  88,3 mln

  35,1(11.7%)

  76,2 mln

  30,4(10.4%)

  75,2 mln

  30,1(10%)

  76,3 mln

  30,7(11.8%)

  80,1 mln

  32,3(12.4%)

  99,4 mln

  40,3(12.4%)

  106,2 mln

  43,2(11.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  26,8 mln

  10,6(3%)

  35,8 mln

  14,2(4.8%)

  32,3 mln

  12,9(4.4%)

  26,8 mln

  10,8(3.6%)

  16,9 mln

  6,8(2.6%)

  18,3 mln

  7,4(2.8%)

  33,8 mln

  13,7(4.2%)

  56,4 mln

  23,0(5.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  58,1 mln

  23,0(6.4%)

  52,2 mln

  20,8(6.9%)

  50,2 mln

  20,1(6.9%)

  45,3 mln

  18,2(6%)

  37,0 mln

  14,9(5.7%)

  37,7 mln

  15,2(5.8%)

  40,4 mln

  16,4(5%)

  45,3 mln

  18,4(4.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  60,7 mln

  24,0(6.7%)

  59,6 mln

  23,7(7.9%)

  79,2 mln

  31,6(10.8%)

  73,7 mln

  29,6(9.8%)

  58,1 mln

  23,4(9%)

  43,7 mln

  17,7(6.8%)

  37,2 mln

  15,1(4.6%)

  33,3 mln

  13,6(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  24,2 mln

  9,6(2.7%)

  14,2 mln

  5,7(1.9%)

  12,4 mln

  5,0(1.7%)

  13,5 mln

  5,4(1.8%)

  13,8 mln

  5,5(2.1%)

  24,7 mln

  10,0(3.8%)

  23,6 mln

  9,6(2.9%)

  29,3 mln

  11,9(3.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  27,7 mln

  11,0(3.1%)

  22,3 mln

  8,9(3%)

  21,0 mln

  8,4(2.9%)

  19,0 mln

  7,6(2.5%)

  19,1 mln

  7,7(3%)

  22,5 mln

  9,1(3.5%)

  26,2 mln

  10,6(3.3%)

  27,1 mln

  11,0(2.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  10,1 mln

  4,0(1.1%)

  7,1 mln

  2,8(0.9%)

  5,2 mln

  2,1(0.7%)

  2,6 mln

  1,1(0.4%)

  2,6 mln

  1,0(0.4%)

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  2,2 mln

  0,9(0.3%)

  20,9 mln

  8,5(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,9 mln

  5,5(1.5%)

  13,4 mln

  5,3(1.8%)

  13,3 mln

  5,3(1.8%)

  11,0 mln

  4,4(1.5%)

  11,1 mln

  4,5(1.7%)

  8,9 mln

  3,6(1.4%)

  18,2 mln

  7,4(2.3%)

  19,3 mln

  7,9(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  15,6 mln

  6,2(1.7%)

  8,4 mln

  3,3(1.1%)

  6,4 mln

  2,6(0.9%)

  10,8 mln

  4,3(1.4%)

  8,7 mln

  3,5(1.3%)

  8,1 mln

  3,3(1.3%)

  12,2 mln

  4,9(1.5%)

  10,5 mln

  4,3(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  23,8 mln

  9,4(2.6%)

  19,3 mln

  7,7(2.6%)

  14,2 mln

  5,7(1.9%)

  14,5 mln

  5,8(1.9%)

  9,4 mln

  3,8(1.4%)

  8,3 mln

  3,4(1.3%)

  7,3 mln

  3,0(0.9%)

  8,2 mln

  3,4(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,4 mln

  7,7(2.1%)

  15,8 mln

  6,3(2.1%)

  12,5 mln

  5,0(1.7%)

  8,7 mln

  3,5(1.2%)

  4,9 mln

  2,0(0.8%)

  6,3 mln

  2,5(1%)

  7,1 mln

  2,9(0.9%)

  7,7 mln

  3,2(0.8%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,7 mln

  1,5(0.4%)

  3,1 mln

  1,2(0.4%)

  3,4 mln

  1,3(0.5%)

  3,6 mln

  1,5(0.5%)

  3,4 mln

  1,4(0.5%)

  3,8 mln

  1,5(0.6%)

  4,3 mln

  1,7(0.5%)

  4,3 mln

  1,7(0.4%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  34,6 mln

  13,7(3.8%)

  45,0 mln

  17,9(6%)

  41,6 mln

  16,6(5.7%)

  32,0 mln

  12,8(4.3%)

  10,0 mln

  4,0(1.5%)

  5,8 mln

  2,3(0.9%)

  2,4 mln

  1,0(0.3%)

  3,5 mln

  1,4(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  1,3 mln

  0,5(0.2%)

  1,7 mln

  0,7(0.3%)

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  2,6 mln

  1,1(0.3%)

  2,5 mln

  1,0(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,8 mln

  1,5(0.4%)

  2,8 mln

  1,1(0.4%)

  1,6 mln

  0,7(0.2%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  1,0 mln

  0,4(0.2%)

  866,2 tys

  0,3(0.1%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  1,1(0.3%)

  648,6 tys

  0,3(0.1%)

  614,3 tys

  0,2(0.1%)

  119,2 tys

  0,0(0%)

  29,4 tys

  0,0(0%)

  52,4 tys

  0,0(0%)

  94,6 tys

  0,0(0%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  13,2 mln

  5,2(1.5%)

  3,1 mln

  1,2(0.4%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  3,8 mln

  1,5(0.5%)

  962,3 tys

  0,4(0.1%)

  887,3 tys

  0,4(0.1%)

  4,3 mln

  1,7(0.5%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  456,1 tys

  0,2(0.1%)

  521,0 tys

  0,2(0.1%)

  575,5 tys

  0,2(0.1%)

  584,2 tys

  0,2(0.1%)

  631,0 tys

  0,3(0.1%)

  600,5 tys

  0,2(0.1%)

  717,6 tys

  0,3(0.1%)

  636,2 tys

  0,3(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  11,6 tys

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  267,3 tys

  0,1(0%)

  294,0 tys

  0,1(0%)

  276,6 tys

  0,1(0%)

  355,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  466,7 tys

  0,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  2,6 mln

  1,0(0.3%)

  2,7 mln

  1,1(0.4%)

  1,1 mln

  0,4(0.1%)

  211,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w łódzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. łódzkie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu łódzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  821,9 mln

  325(100%)

  751,4 mln

  298(100%)

  751,6 mln

  300(100%)

  747,0 mln

  299(100%)

  707,3 mln

  284(100%)

  701,4 mln

  283(100%)

  829,8 mln

  336(100%)

  978,4 mln

  398(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  291,6 mln

  115(35.5%)

  307,8 mln

  122(41%)

  331,6 mln

  132(44.1%)

  361,0 mln

  145(48.3%)

  365,8 mln

  147(51.7%)

  372,4 mln

  150(53.1%)

  442,6 mln

  179(53.3%)

  484,0 mln

  197(49.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  362,0 mln

  143(44%)

  289,9 mln

  115(38.6%)

  284,0 mln

  113(37.8%)

  263,8 mln

  106(35.3%)

  247,0 mln

  99,4(34.9%)

  233,5 mln

  94,3(33.3%)

  306,3 mln

  124(36.9%)

  396,1 mln

  161(40.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  60,7 mln

  24,0(7.4%)

  51,5 mln

  20,5(6.8%)

  46,9 mln

  18,7(6.2%)

  37,4 mln

  15,0(5%)

  37,1 mln

  14,9(5.2%)

  37,8 mln

  15,3(5.4%)

  39,9 mln

  16,2(4.8%)

  54,0 mln

  22,0(5.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,0 mln

  4,4(1.3%)

  14,0 mln

  5,6(1.9%)

  8,5 mln

  3,4(1.1%)

  5,0 mln

  2,0(0.7%)

  13,0 mln

  5,2(1.8%)

  14,1 mln

  5,7(2%)

  8,1 mln

  3,3(1%)

  9,5 mln

  3,9(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  21,0 mln

  8,3(2.6%)

  19,3 mln

  7,7(2.6%)

  15,0 mln

  6,0(2%)

  19,3 mln

  7,7(2.6%)

  5,9 mln

  2,4(0.8%)

  6,5 mln

  2,6(0.9%)

  6,6 mln

  2,7(0.8%)

  9,4 mln

  3,8(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  45,7 mln

  18,1(5.6%)

  45,0 mln

  17,9(6%)

  46,2 mln

  18,5(6.2%)

  40,4 mln

  16,2(5.4%)

  25,2 mln

  10,1(3.6%)

  22,1 mln

  8,9(3.2%)

  7,1 mln

  2,9(0.9%)

  8,4 mln

  3,4(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,5 mln

  2,6(0.8%)

  6,3 mln

  2,5(0.8%)

  5,2 mln

  2,1(0.7%)

  4,9 mln

  2,0(0.7%)

  2,9 mln

  1,2(0.4%)

  3,1 mln

  1,2(0.4%)

  4,6 mln

  1,9(0.6%)

  4,9 mln

  2,0(0.5%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,2 mln

  0,9(0.3%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  2,1 mln

  0,8(0.3%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  2,1 mln

  0,9(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  0,9(0.3%)

  2,3 mln

  0,9(0.3%)

  262,8 tys

  0,1(0%)

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  477,0 tys

  0,2(0.1%)

  1,1 mln

  0,4(0.2%)

  2,5 mln

  1,0(0.3%)

  1,7 mln

  0,7(0.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,1 mln

  2,0(0.6%)

  3,8 mln

  1,5(0.5%)

  3,3 mln

  1,3(0.4%)

  3,5 mln

  1,4(0.5%)

  2,6 mln

  1,0(0.4%)

  1,5 mln

  0,6(0.2%)

  1,6 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,6(0.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,1(0.3%)

  2,9 mln

  1,2(0.4%)

  2,9 mln

  1,2(0.4%)

  3,4 mln

  1,4(0.5%)

  3,3 mln

  1,3(0.5%)

  82,9 tys

  0,0(0%)

  421,7 tys

  0,2(0.1%)

  843,5 tys

  0,3(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  442,9 tys

  0,2(0.1%)

  521,0 tys

  0,2(0.1%)

  575,5 tys

  0,2(0.1%)

  584,2 tys

  0,2(0.1%)

  631,0 tys

  0,3(0.1%)

  600,5 tys

  0,2(0.1%)

  700,9 tys

  0,3(0.1%)

  636,2 tys

  0,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,8 mln

  1,5(0.5%)

  2,0 mln

  0,8(0.3%)

  695,6 tys

  0,3(0.1%)

  352,8 tys

  0,1(0%)

  29,9 tys

  0,0(0%)

  52,5 tys

  0,0(0%)

  33,6 tys

  0,0(0%)

  437,6 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  801,9 tys

  0,3(0.1%)

  227,7 tys

  0,1(0%)

  325,7 tys

  0,1(0%)

  331,9 tys

  0,1(0%)

  105,0 tys

  0,0(0%)

  231,3 tys

  0,1(0%)

  61,1 tys

  0,0(0%)

  288,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  47,1 tys

  0,0(0%)

  23,1 tys

  0,0(0%)

  54,8 tys

  0,0(0%)

  494,4 tys

  0,2(0.1%)

  95,3 tys

  0,0(0%)

  180,1 tys

  0,1(0%)

  87,8 tys

  0,0(0%)

  219,9 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,5(0.2%)

  863,0 tys

  0,3(0.1%)

  796,9 tys

  0,3(0.1%)

  568,1 tys

  0,2(0.1%)

  265,4 tys

  0,1(0%)

  154,8 tys

  0,1(0%)

  216,7 tys

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  0,4(0.1%)

  922,5 tys

  0,4(0.1%)

  946,5 tys

  0,4(0.1%)

  875,0 tys

  0,4(0.1%)

  531,5 tys

  0,2(0.1%)

  508,4 tys

  0,2(0.1%)

  205,2 tys

  0,1(0%)

  174,7 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,6 mln

  1,0(0.3%)

  851,3 tys

  0,3(0.1%)

  46,9 tys

  0,0(0%)

  569,7 tys

  0,2(0.1%)

  79,6 tys

  0,0(0%)

  75,4 tys

  0,0(0%)

  2,5 mln

  1,0(0.3%)

  157,2 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  442,1 tys

  0,2(0.1%)

  260,0 tys

  0,1(0%)

  200,7 tys

  0,1(0%)

  180,9 tys

  0,1(0%)

  118,4 tys

  0,0(0%)

  432,5 tys

  0,2(0.1%)

  367,3 tys

  0,1(0%)

  94,7 tys

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,7 tys

  0,0(0%)

  509

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  0,0(0%)

  96,6

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,9 tys

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  267,3 tys

  0,1(0%)

  294,3 tys

  0,1(0%)

  276,8 tys

  0,1(0%)

  355,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  74,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,9 tys

  0,0(0%)

  105,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  0,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  466,7 tys

  0,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  222,7 tys

  0,1(0%)

  198,2 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  409

  0,0(0%)

  -
  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. łódzkie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 515 612 mieszkańców łódzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 250 860 kobiet oraz 264 752 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 17,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców łódzkiego, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy łódzkiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w łódzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,3%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,7%) oraz podstawowe ukończone (20,7%).

  W roku 2018 w łódzkim mieściło się 714 przedszkoli, w których do 3 133 oddziałów uczęszczało 65 921 dzieci (32 116 dziewczynek oraz 33 805 chłopców). Dostępne były 71 374 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w łódzkim mieściło się 508 przedszkoli, w których do 2 023 oddziałów uczęszczało 47 269 dzieci (23 183 dziewczynki oraz 24 086 chłopców). Dostępnych było 46 969 miejsc.

  17,7% mieszkańców łódzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 868 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 895 szkół podstawowych, w których w 10 728 oddziałach uczyło się 185 744 uczniów (89 740 kobiet oraz 96 004 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w łódzkim placówkę miało 875 szkół podstawowych, w których w 7 547 oddziałach uczyło się 141 758 uczniów (68 479 kobiet oraz 73 279 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,95.

  W łódzkim znajduje się 238 licea ogólnokształcące, w których w 1 556 oddziałach uczyło się 39 994 uczniów (23 065 kobiet oraz 16 929 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 12 753 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w łódzkim placówkę miałp 288 licea ogólnokształcące, w których w 2 098 oddziałach uczyło się 55 757 uczniów (31 732 kobiety oraz 24 025 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 333 absolwentów.

  W łódzkim znajduje się 117 Technik, w których w 1 326 oddziałach uczyło się 30 332 uczniów (11 388 kobiet oraz 18 944 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 6 574 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w łódzkim placówkę miało 121 Technik, w których w 1 226 oddziałach uczyło się 29 991 uczniów (11 217 kobiet oraz 18 774 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 5 826 absolwentów.

  W łódzkim znajduje się 91 Branżowych szkół I stopnia, w których w 308 oddziałach uczyło się 4 736 uczniów (1 316 kobiet oraz 3 420 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,7 uczniów. 15,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców łódzkiego w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 27,6% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  16,6%
  Kraj
  17,9%
 • 18,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Województwo
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • łódzkie
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • woj. łódzkie
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • łódzkie
  4,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • woj. łódzkie
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Województwo
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 868 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. łódzkie
  868,0
  Kraj
  873,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. łódzkie
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 714Przedszkola
 • 490 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 19 Przedszkola specjalne
 • 3 133 Oddziały
 • 815 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 84 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 71 374 Miejsca
 • 536 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Woj. łódzkie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65 921 Dzieci
 • 32 116 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 33 805 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 311 2 lata i mniej
 • 1 311
 • 14 791 3 lata
 • 14 791
 • 17 002 4 lata
 • 17 002
 • 16 814 5 lata
 • 16 814
 • 15 668 6 lat
 • 15 668
 • 335 7 lat i więcej
 • 335
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 642 2 lata i mniej
 • 642
 • 7 294 3 lata
 • 7 294
 • 8 266 4 lata
 • 8 266
 • 8 185 5 lata
 • 8 185
 • 7 618 6 lat
 • 7 618
 • 111 7 lat i więcej
 • 111
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 669 2 lata i mniej
 • 669
 • 7 497 3 lata
 • 7 497
 • 8 736 4 lata
 • 8 736
 • 8 629 5 lata
 • 8 629
 • 8 050 6 lat
 • 8 050
 • 224 7 lat i więcej
 • 224
 • 14 553 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5 203,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5 168,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 119,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 116,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 923,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 907,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 89Punkty przedszkolne
 • 121 Oddziały
 • 2 394 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. łódzkie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 934 Dzieci
 • 954 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 980 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 114 2 lata i mniej
 • 114
 • 548 3 lata
 • 548
 • 597 4 lata
 • 597
 • 444 5 lata
 • 444
 • 208 6 lat
 • 208
 • 23 7 lat i więcej
 • 23
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 66 2 lata i mniej
 • 66
 • 263 3 lata
 • 263
 • 313 4 lata
 • 313
 • 210 5 lata
 • 210
 • 98 6 lat
 • 98
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 285 3 lata
 • 285
 • 284 4 lata
 • 284
 • 234 5 lata
 • 234
 • 110 6 lat
 • 110
 • 19 7 lat i więcej
 • 19
 •  
 • 173,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 170,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 826Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 246 Oddziały
 • 183 009 Uczniowie
 • 88 845 Kobiety
  (uczniowie)
 • 94 164 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 22 785 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 920 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 865 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 159 Absolwenci 2016
 • 10 387 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 10 772 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 63Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 467 Oddziały
 • 2 478 Uczniowie
 • 802 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 676 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,4%
  67,6%
 • 186 Uczniowie w 1 klasie
 • 67 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 324 Absolwenci 2016
 • 112 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 212 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 6Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 15 Oddziały
 • 257 Uczniowie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,2%
  63,8%
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • łódzkie
  17,3
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,3
 • 17,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,3
 • 17,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,9
 • 5,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,3
 •  
 • 14 598,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 12 316,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 281,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 891,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 779,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 111,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 219 965 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski179 447
  • niemiecki34 092
  • rosyjski2 747
  • hiszpański2 510
 • 179 447 angielski
 • 34 092 niemiecki
 • 2 747 rosyjski
 • 2 510 hiszpański
 • 1 158 francuski
 • 11 włoski
 • 16 715 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki12 733
  • francuski862
  • angielski667
  • inny2 453
 • 12 733 niemiecki
 • 862 francuski
 • 667 angielski
 • 2 453 inny
 • 1 640 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 337
  • niemiecki196
  • rosyjski80
  • inny27
 • 1 337 angielski
 • 196 niemiecki
 • 80 rosyjski
 • 27 inny
 • 42 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 26 niemiecki
 • 16 inny
 •  
 • 95,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  95,95
  Kraj
  95,46
 • 94,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  94,41
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. łódzkie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 151Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 205 Oddziały
 • 30 734 Uczniowie
 • 19 181 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 553 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,4%
  37,6%
 • 10 597 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 633 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 964 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 955 Absolwenci
 • 6 240 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 715 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 62 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 83Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 344 Oddziały
 • 9 198 Uczniowie
 • 3 853 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 345 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,9%
  58,1%
 • 3 106 Absolwenci
 • 1 385 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 721 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • łódzkie
  25,7
  Polska
  26,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25,7 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25,7
 • 25,4 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25,4
 • 8,9 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 8,9
 •  
 • 2 329,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 701,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 628,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 121,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 93,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 115Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 1 319 Oddziały
 • 30 288 Uczniowie
 • 11 374 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 914 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,6%
  62,4%
 • 8 648 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 167 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 481 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 574 Absolwenci
 • 2 527 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 047 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Technika dla młodzieży specjalne
 • 7 Oddziały
 • 44 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,8%
  68,2%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Województwo
  22,9
  Cała Polska
  23,8
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 22,9 Technika ogółem
 • 22,9
 • 23,0 Technika bez specjalnych
 • 23,0
 • 6,3 Technika specjalne
 • 6,3
 •  
 • 2 652,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1 748,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 904,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 256 Oddziały
 • 4 309 Uczniowie
 • 1 136 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 173 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,4%
  73,6%
 • 2 314 Uczniowie w 1 klasie
 • 608 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 706 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 52 Oddziały
 • 427 Uczniowie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie)
 • 247 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,2%
  57,8%
 • 213 Uczniowie w 1 klasie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 132 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • łódzkie
  15,4
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,4
 • 16,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 16,8
 • 8,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,2
 •  
 • 316,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 175,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 141,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 105,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 74,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 124 649 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski66 338
  • niemiecki41 493
  • rosyjski6 455
  • francuski5 895
  • hiszpański3 621
 • 66 338 angielski
 • 41 493 niemiecki
 • 6 455 rosyjski
 • 5 895 francuski
 • 3 621 hiszpański
 • 526 włoski
 • 321 łaciński
 • 5 205 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki3 257
  • francuski236
  • inny1 676
 • 3 257 niemiecki
 • 236 francuski
 • 36 angielski
 • 1 676 inny
 • 773 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski651
  • rosyjski64
  • niemiecki51
 • 651 angielski
 • 64 rosyjski
 • 51 niemiecki
 • 7 inny
 • Wykres - Szkoły policealne (Woj. łódzkie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 134 Oddziały
 • 1 760 Uczniowie
 • 1 445 Kobiety
  (uczniowie)
 • 315 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 82,1%
  17,9%
 • 909 Uczniowie w 1 klasie
 • 727 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 182 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 553 Absolwenci
 • 472 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły policealne specjalne
 • 5 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,6%
  48,4%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 115Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 599 Oddziały
 • 13 855 Uczniowie
 • 8 829 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 026 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,7%
  36,3%
 • 3 443 Absolwenci
 • 2 341 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 102 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  21,2
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21,2 Szkoły policealne ogółem
 • 21,2
 • 12,9 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 12,9
 • 6,2 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 6,2
 • 23,1 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23,1
 •  
 • 114,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 82,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 214,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 160,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 202 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 027
  • niemiecki50
  • inny125
 • 1 027 angielski
 • 50 niemiecki
 • 125 inny
 • 9 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych specjalnych
 • 9 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. łódzkie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. łódzkie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. łódzkie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w łódzkim

 • Według danych GUS z 2020 roku w łódzkim znajdowały się 103 hotele (15 ★★★★, 53 ★★★, 23 ★★, 6 , 6 w trakcie kategoryzacji), 5 moteli (1 ★★, 1 , 3 w trakcie kategoryzacji) oraz 4 pensjonaty (1 ★★, 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 43 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 57 (całoroczne: 56)
  • domy wycieczkowe: 4
  • schroniska młodzieżowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 4 (całoroczne: 3)
  • ośrodki wczasowe: 10 (całoroczne: 2)
  • ośrodki kolonijne: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 11
  • hostele: 6
  • zespoły domków turystycznych: 10 (całoroczne: 4)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 31 (całoroczne: 29)
  • kwatery agroturystyczne: 14 (całoroczne: 10)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 10 (całoroczne: 9)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 99
  • drzwi automatycznie otwierane: 43
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 62
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 94


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 166 (liczba sal: 439, liczba miejsc: 28 927)
  • z nagłośnieniem: 139
  • z projektorem multimedialnym: 139
  • z zestawem do wideokonferencji: 34
  • z obsługą techniczną: 104
  • z ekranem: 163
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 150
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 98
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 250


 • Domy i ośrodki kultury w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w łódzkim: 190 (publiczne: 171, prywatne: 19), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 143, udogodnienia wewnątrz budynku: 108). W łódzkim 113 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 20 795 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 6 431 (uczestnicy: 922 586)
  • seanse filmowe: 400 (uczestnicy: 17 320)
  • wystawy: 512 (uczestnicy: 49 029)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 99 (uczestnicy: 200 536)
  • koncerty: 617 (uczestnicy: 191 151)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 027 (uczestnicy: 145 315)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 442 (uczestnicy: 19 913)
  • konkursy: 517 (uczestnicy: 19 839)
  • pokazy teatralne: 376 (uczestnicy: 51 049)
  • konferencje: 22 (uczestnicy: 1 686)
  • interdyscyplinarne: 194 (uczestnicy: 20 290)
  • warsztaty: 1 729 (uczestnicy: 90 801)
  • inne: 496 (uczestnicy: 115 657)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 365 (członkowie: 28 216)
  • plastyczne/techniczne: 251 (członkowie: 3 767)
  • taneczne: 182 (członkowie: 3 153)
  • muzyczne: 152 (członkowie: 2 246)
  • informatyczne: 12 (członkowie: 189)
  • fotograficzne i filmowe: 19 (członkowie: 307)
  • teatralne: 51 (członkowie: 731)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 141 (członkowie: 3 226)
  • literackie: 19 (członkowie: 174)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 110 (członkowie: 6 982)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 40)
  • koło gospodyń wiejskich: 270 (członkowie: 4 814)
  • inne: 156 (członkowie: 2 587)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 323 (absolwenci: 5 430)
  • języków obcych: 101 (absolwenci: 1 741)
  • plastyczne: 24 (absolwenci: 280)
  • nauki gry na instrumentach: 56 (absolwenci: 681)
  • wiedzy praktycznej: 37 (absolwenci: 1 210)
  • tańca: 32 (absolwenci: 550)
  • komputerowe: 28 (absolwenci: 358)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 3 (absolwenci: 25)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 16
  • filmowe: 6
  • plastyczne: 90
  • muzyczne: 82
  • politechniczne: 4
  • studia radiowe: 2
  • studia telewizyjne: 2
  • komputerowe: 47
  • ceramiczne: 15
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 12
  • sale baletowe/taneczne: 77
  • inne: 33


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 899 (członkowie: 15 003)
  • teatralne: 112 (członkowie: 1 483)
  • muzyczne - instrumentalne: 165 (członkowie: 2 798)
  • wokalne i chóry: 179 (członkowie: 2 683)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 168 (członkowie: 2 699)
  • taneczne: 231 (członkowie: 4 548)
  • inne: 44 (członkowie: 792)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w łódzkim działało 27 kin posiadających 86 sal z 14 015 miejscami na widowni. Odbyły się 56 343 seanse, na które przyszło 1 108 012 widzów, w tym 18 388 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 516 715 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 20 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 21 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w łódzkim siedzibę miało 10 teatrów (teatr dramatyczny: 5, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 1, teatr operowy: 1, teatr lalkowy: 3). Odbyło się 714 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 120 562 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w łódzkim miało 11 teatrów. Odbyły się 1 753 przedstawienia, na które przyszło 291 842 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w łódzkim działało 41 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 10). Odnotowano 361 079 zwiedzających, co daje 1 475 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 18 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 18 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w łódzkim działało 486 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 7 797 972 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 155 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 197 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 127 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 561 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 9 084 556 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2 909
  • dostępne dla czytelników: 1 322
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 301
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 261
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 317
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 327
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 226


 • Biblioteki naukowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w łódzkim działało 89 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 6 518 455 wolumenów w tym ziobry specjalne: 839 053. Odnotowano 71 034 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 618 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 213 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 6 265 599 wolumenów. Odnotowano 170 477 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 474
  • dostępne dla czytelników: 617
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 600
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 59
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 52
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 53
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 51


 • Kluby sportowe w łódzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w łódzkim działały 924 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 64 909 członków. Zarejestrowano 62 719 ćwiczących (mężczyźni: 47 034, kobiety: 15 685, chłopcy do lat 18: 31 550, dziewczęta do lat 18: 12 751). Aktywnych było 1 597 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1345), instruktora sportowego (1231) oraz inne osoby (517).

  Ćwiczący w klubach sportowych w łódzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. łódzkie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. łódzkie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 2 436 wypadków drogowych w łódzkim odnotowano 221 ofiar śmiertelnych oraz 2 763 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 99,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 9,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 190,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w łódzkim zarejestrowanych było 2 124 765 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 1 578 826 samochodów osobowych (643,2 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla kraju), 238 694 samochodów ciężarowych (108,1 - więcej od wartości dla Polski), 6 922 autobusów (2,8 - znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 26 730 ciągników siodłowych (10,9 - mniej od wartości dla kraju) oraz 105 482 motocykli (43,0 - nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,8 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,0 lat.


  W 2019 roku w łódzkim znajdowało się 869 km ścieżek rowerowych, 24,2 km bus-pasów i 8 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 168 taksówek oraz 4 168 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w łódzkim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 436 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 221 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 2 763 Ranni
  (rok 2020)
 • 875 Lekko ranni
 • 1 888 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w łódzkim w latach 2000 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 99,92 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Województwo
  99,9
  Cały kraj
  61,5
 • 9,06 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Województwo
  9,1
  Kraj
  6,5
 • 113,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Województwo
  113,3
  Kraj
  69,2
 • 11,25 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • łódzkie
  11,3
  Polska
  9,1
 • 190,47 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • woj. łódzkie
  190,5
  Cały kraj
  110,9
 • 9,07 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Województwo
  9,1
  Cały kraj
  10,6
 • 113,42 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Województwo
  113,4
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 2 124 765 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w łódzkim w 2019 roku
 • 1 578 826 Samochody osobowe
 • 238 694 Samochody ciężarowe
 • 5 864 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 6 922 Autobusy
 • 13 672 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 26 855 Ciągniki samochodowe
 • 26 730   Ciągniki siodłowe
 • 154 314 Ciągniki rolnicze
 • 105 482 Motocykle
 • 35 626   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 89 177 Motorowery
 • 1 578 826Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Samochody osobowe w łódzkim w latach 2003 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 643,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • łódzkie
  643,2
  Cały kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg354 404
  • 1400-1649 kg428 275
  • 1650-1899 kg393 726
  • 1900 kg i więcej402 421
 • 354 404 do 1399 kg
 • 428 275 1400-1649 kg
 • 393 726 1650-1899 kg
 • 402 421 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 616 675 do 1399 cm3
 • 616 675
 • 838 825 1400-1999 cm3
 • 838 825
 • 123 326 2000 i więcej cm3
 • 123 326
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w łódzkim w latach 2003 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna824 300
  • olej napędowy422 757
  • gaz (LPG)310 834
  • pozostałe20 935
 • 824 300 benzyna
 • 422 757 olej napędowy
 • 310 834 gaz (LPG)
 • 20 935 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 40 367 do 1 roku
 • 40 367
 • 24 107 2 lata
 • 24 107
 • 23 626 3 lata
 • 23 626
 • 48 537 4-5 lat
 • 48 537
 • 51 937 6-7 lat
 • 51 937
 • 70 632 8-9 lat
 • 70 632
 • 97 889 10-11 lat
 • 97 889
 • 264 497 12-15 lat
 • 264 497
 • 343 812 16-20 lat
 • 343 812
 • 235 267 21-25 lat
 • 235 267
 • 143 025 26-30 lat
 • 143 025
 • 235 130 31 lat i więcej
 • 235 130
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w łódzkim
 • łódzkie
  18,8 lat
  Polska
  18,4 lat
 • 238 694Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Samochody ciężarowe w łódzkim w latach 2003 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 108,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  108,1
  Cały kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 115 393 do 999 kg
 • 115 393
 • 70 960 1000-1499 kg
 • 70 960
 • 18 089 1500-2999 kg
 • 18 089
 • 1 930 3000-3499 kg
 • 1 930
 • 4 078 3500-4999 kg
 • 4 078
 • 12 436 5000-6999 kg
 • 12 436
 • 6 805 7000-9999 kg
 • 6 805
 • 5 863 10000-14999 kg
 • 5 863
 • 3 140 15000 kg i więcej
 • 3 140
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna46 345
  • olej napędowy159 709
  • gaz (LPG)14 989
  • pozostałe17 651
 • 46 345 benzyna
 • 159 709 olej napędowy
 • 14 989 gaz (LPG)
 • 17 651 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 5 569 do 1 roku
 • 5 569
 • 2 894 2 lata
 • 2 894
 • 3 570 3 lata
 • 3 570
 • 8 327 4-5 lat
 • 8 327
 • 8 261 6-7 lat
 • 8 261
 • 12 874 8-9 lat
 • 12 874
 • 14 532 10-11 lat
 • 14 532
 • 31 969 12-15 lat
 • 31 969
 • 44 808 16-20 lat
 • 44 808
 • 33 237 21-25 lat
 • 33 237
 • 20 532 26-30 lat
 • 20 532
 • 52 121 31 lat i więcej
 • 52 121
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w łódzkim
 • Województwo
  20,0 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 6 922Liczba autobusów zarejestrowanych w łódzkim
 • Autobusy w łódzkim w latach 2003 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Województwo
  2,8
  Kraj
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna277
  • olej napędowy5 462
  • gaz (LPG)9
  • pozostałe1 174
 • 277 benzyna
 • 5 462 olej napędowy
 • 9 gaz (LPG)
 • 1 174 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 191 do 1 roku
 • 191
 • 72 2 lata
 • 72
 • 35 3 lata
 • 35
 • 147 4-5 lat
 • 147
 • 144 6-7 lat
 • 144
 • 193 8-9 lat
 • 193
 • 274 10-11 lat
 • 274
 • 864 12-15 lat
 • 864
 • 1 280 16-20 lat
 • 1 280
 • 1 047 21-25 lat
 • 1 047
 • 770 26-30 lat
 • 770
 • 1 905 31 lat i więcej
 • 1 905
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w łódzkim
 • woj. łódzkie
  22,2 lat
  Kraj
  21,2 lat
 • 26 730Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w łódzkim
 • Ciągniki siodłowe w łódzkim w latach 2003 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 10,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  10,9
  Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna168
  • olej napędowy24 308
  • gaz (LPG)62
  • pozostałe2 192
 • 168 benzyna
 • 24 308 olej napędowy
 • 62 gaz (LPG)
 • 2 192 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 354 do 1 roku
 • 1 354
 • 949 2 lata
 • 949
 • 1 056 3 lata
 • 1 056
 • 1 571 4-5 lat
 • 1 571
 • 2 712 6-7 lat
 • 2 712
 • 2 550 8-9 lat
 • 2 550
 • 2 165 10-11 lat
 • 2 165
 • 5 429 12-15 lat
 • 5 429
 • 3 620 16-20 lat
 • 3 620
 • 2 422 21-25 lat
 • 2 422
 • 1 497 26-30 lat
 • 1 497
 • 1 405 31 lat i więcej
 • 1 405
 • 13,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w łódzkim
 • łódzkie
  13,5 lat
  Cały kraj
  12,2 lat
 • 105 482Liczba motocykli zarejestrowanych w łódzkim
 • Motocykle w łódzkim w latach 2003 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 43,0 Motocykle na 1000 ludności
 • woj. łódzkie
  43,0
  Cała Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 1 627 do 1 roku
 • 1 627
 • 878 2 lata
 • 878
 • 1 318 3 lata
 • 1 318
 • 4 269 4-5 lat
 • 4 269
 • 2 110 6-7 lat
 • 2 110
 • 2 824 8-9 lat
 • 2 824
 • 4 277 10-11 lat
 • 4 277
 • 9 935 12-15 lat
 • 9 935
 • 11 266 16-20 lat
 • 11 266
 • 8 056 21-25 lat
 • 8 056
 • 7 884 26-30 lat
 • 7 884
 • 51 038 31 lat i więcej
 • 51 038
 • 25,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w łódzkim
 • woj. łódzkie
  25,0 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 869 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 543 km  Będących pod zarządem gminy
 • 197 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 128 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w łódzkim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 476,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Województwo
  476,7 km
  Cała Polska
  496,9 km
 • 3,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Województwo
  3,5 km
  Cały kraj
  4,1 km
 • 8 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 24,2 km Długość bus-pasów
 • 4 168 Liczba licencji na taksówki
 • 4 168 Liczba taksówek