Powiat piotrkowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat piotrkowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 90 948 Liczba mieszkańców
 • 1 429 km2 Powierzchnia
 • 64 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 7,0% Stopa urbanizacji
 • Stanisław Cubała Starosta
 • ul. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski Adres starostwa powiatowego
 • EPI Tablice rejestracyjne
Powiat piotrkowski na mapie
Identyfikatory
 • 1010 TERYT (TERC)
Herb powiatu piotrkowskiego
powiat piotrkowski herb
Flaga powiatu piotrkowskiego
powiat piotrkowski flaga

Powiat piotrkowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat piotrkowski ma 90 948 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piotrkowskiego w 2050 roku wynosi 89 564, z czego 45 071 to kobiety, a 44 493 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu piotrkowskiego zawarli w 2020 roku 325 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców powiatu piotrkowskiego jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat piotrkowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -429. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,70 na 1000 mieszkańców powiatu piotrkowskiego. W 2020 roku urodziło się 856 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 411 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,8% zgonów w powiecie piotrkowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w powiecie piotrkowskim były nowotwory, a 9,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu piotrkowskiego przypada 14.07 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 925 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 729 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu piotrkowskiego 196. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  59,8% mieszkańców powiatu piotrkowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu piotrkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 90 948 Liczba mieszkańców
 • 46 205 Kobiety
 • 44 743 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie piotrkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie piotrkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie piotrkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piotrkowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 89 564 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 071 Kobiety
 • 44 493 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie piotrkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie piotrkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie piotrkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu piotrkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,0 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat piotrkowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu piotrkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat piotrkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat piotrkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat piotrkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,5%
  woj. łódzkie
  26,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,7%
  łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. piotrkowski
  11,2%
  łódzkie
  11,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  woj. łódzkie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • pow. piotrkowski
  0,7%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie piotrkowskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,6
  łódzkie
  3,6
  Polska
  3,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. piotrkowski
  0,8
  Województwo
  1,3
  Polska
  1,3
 • 325 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie piotrkowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -429 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -162 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -267 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. piotrkowski
  -4,7
  Województwo
  -6,1
  Cała Polska
  -3,2
 • -3,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie piotrkowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie piotrkowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie piotrkowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie piotrkowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 856 Urodzenia żywe
 • 434 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 422 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,7%
  49,3%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. piotrkowski
  9,4
  woj. łódzkie
  8,5
  Cała Polska
  9,3
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat piotrkowski
  40,2
  woj. łódzkie
  38,2
  Cały kraj
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 411 g Średnia waga noworodków
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 411 g
  łódzkie
  3 375 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 80 Waga 4000g - 4499g
 • 80
 • 287 Waga 3500g - 3999g
 • 287
 • 323 Waga 3000g - 3499g
 • 323
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. piotrkowski
  1,39
  Województwo
  1,34
  Kraj
  1,38
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat piotrkowski
  0,70
  łódzkie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat piotrkowski
  0,67
  łódzkie
  0,58
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie piotrkowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 285 Zgony
 • 596 Kobiety
  (Zgony)
 • 689 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 5 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 83,3%
  16,7%
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat piotrkowski
  14,1
  Województwo
  14,6
  Kraj
  12,5
 • 150,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  150,1
  łódzkie
  171,4
  Kraj
  134,3
 • 7,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  7,0
  woj. łódzkie
  3,1
  Cała Polska
  3,6
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,3
  woj. łódzkie
  4,1
  Polska
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piotrkowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. piotrkowski
  37,8%
  woj. łódzkie
  36,3%
  Kraj
  39,4%
 • 22,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat piotrkowski
  22,9%
  łódzkie
  25,1%
  Cała Polska
  26,5%
 • 9,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat piotrkowski
  9,9%
  Województwo
  7,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,4
  Polska
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  76,4
  Cały kraj
  70,4
 • 269,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  269,5
  woj. łódzkie
  312,0
  Kraj
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  285,7
  Cały kraj
  261,3
 • 444,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 483,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 404,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  444,8
  Województwo
  451,8
  Kraj
  421,0
 • 76,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  76,5
  woj. łódzkie
  62,5
  Polska
  69,5
 • 32,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  32,4
  woj. łódzkie
  39,3
  Cała Polska
  35,1
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,6
  Województwo
  8,4
  Kraj
  7,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  łódzkie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie piotrkowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 93 Osoby w zamachach samobójczych
 • 20 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 73 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 49 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 44 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 23 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 102 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  102,0
  Województwo
  51,0
  Kraj
  31,0
 • 25 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  25,0
  Województwo
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zatrucie gazem / spalinami
 • 3
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 15 zażycie innych leków
 • 15
 • 7 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 7
 • 15 samookaleczenie powierzchniowe
 • 15
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 38 powieszenie się
 • 38
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 23 powieszenie się
 • 23
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 26 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 26
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 15 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 15
 • 21 zawód miłosny
 • 21
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 8 inna nie wymieniona
 • 8
 • 18 nieustalona
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 8 13-18 lat
 • 8
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 13 25-29 lat
 • 13
 • 45 30-49 lat
 • 45
 • 19 50-60 lat
 • 19
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu53
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony27
 • 7 trzeźwy
 • 53 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 27 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 0 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 43 kawaler/panna
 • 43
 • 29 żonaty/zamężna
 • 29
 • 6 konkubinat
 • 6
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 7 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 7
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne15
  • zasadnicze zawodowe7
  • średnie13
  • wyższe3
  • nieustalony54
 • 1 podstawowe niepełne
 • 15 podstawowe i gimnazjalne
 • 7 zasadnicze zawodowe
 • 13 średnie
 • 3 wyższe
 • 54 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony16
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 33 praca
 • 33
 • 13 na utrzymaniu innej osoby
 • 13
 • 5 renta
 • 5
 • 4 emerytura
 • 4
 • 3 zasiłek lub alimenty
 • 3
 • 10 bez stałego źródła utrzymania
 • 10
 • 25 nieustalony
 • 25
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 925 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 485 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 440 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 729 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 401 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 328 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 203 Saldo migracji
 • 86 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 117 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 196 Saldo migracji wewnętrznych
 • 84 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 112 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie piotrkowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat piotrkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piotrkowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie piotrkowskim oddano do użytku 319 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,50 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie piotrkowskim to 31 272 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  95,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie piotrkowskim to 5,57 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie piotrkowskim to 132,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 76,61% mieszkań posiada łazienkę, 68,77% korzysta z centralnego ogrzewania, a 5,90% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie piotrkowskim 28 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 460 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 548 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 7 transakcji (mediana cen - 3 420 zł/m2, średnia - 3 398 zł/m2), a na rynku wtórnym 21 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 262 zł/m2, średnia - 1 994 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 460 zł
 • Powiat
  2 460 zł
  łódzkie
  5 134 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 2 460 zł Ogółem
 • 2 460 zł
 • 2 346 zł do 40 m2
 • 2 346 zł
 • 2 164 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 164 zł
 • 3 375 zł od 80,1 m2
 • 3 375 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 548 zł
 • powiat piotrkowski
  2 548 zł
  Województwo
  5 078 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 2 548 zł Ogółem
 • 2 548 zł
 • 2 120 zł do 40 m2
 • 2 120 zł
 • 2 252 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 252 zł
 • 2 860 zł od 80,1 m2
 • 2 860 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 28
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m29
 • 10 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie piotrkowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 420 zł
 • Powiat
  3 420 zł
  Województwo
  5 615 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 3 420 zł Ogółem
 • 3 420 zł
 • 3 420 zł od 80,1 m2
 • 3 420 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 398 zł
 • powiat piotrkowski
  3 398 zł
  Województwo
  5 598 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 3 398 zł Ogółem
 • 3 398 zł
 • 3 398 zł od 80,1 m2
 • 3 398 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 7
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m27
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 262 zł
 • pow. piotrkowski
  2 262 zł
  woj. łódzkie
  4 769 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 262 zł Ogółem
 • 2 262 zł
 • 2 346 zł do 40 m2
 • 2 346 zł
 • 2 164 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 164 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 1 994 zł
 • Powiat
  1 994 zł
  łódzkie
  4 688 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 1 994 zł Ogółem
 • 1 994 zł
 • 2 120 zł do 40 m2
 • 2 120 zł
 • 2 252 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 252 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 21
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 272 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 342,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  342,90
  woj. łódzkie
  427,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,10 m2
  łódzkie
  69,90 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 30,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,90 m2
  łódzkie
  29,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat piotrkowski
  4,28
  łódzkie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat piotrkowski
  2,92
  woj. łódzkie
  2,34
  Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,68
  łódzkie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 319 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,50 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,50
  łódzkie
  4,63
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 778 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,57
  Województwo
  3,79
  Kraj
  3,77
 • 19,49 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat piotrkowski
  19,49
  łódzkie
  17,55
  Kraj
  21,77
 • 42 244 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 132,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat piotrkowski
  132,4 m2
  Województwo
  90,6 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,46 m2
  Województwo
  0,42 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat piotrkowski
  91,59%
  woj. łódzkie
  94,90%
  Cały kraj
  96,97%
 • 81,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat piotrkowski
  81,42%
  łódzkie
  89,89%
  Cały kraj
  94,01%
 • 76,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  76,61%
  woj. łódzkie
  86,01%
  Kraj
  91,78%
 • 68,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat piotrkowski
  68,77%
  łódzkie
  77,97%
  Cały kraj
  83,08%
 • 5,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  5,90%
  Województwo
  45,26%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat piotrkowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie piotrkowskim na 1000 mieszkańców pracuje 135osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie piotrkowskim wynosiło w 2020 roku 5,8% (6,4% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piotrkowskim wynosiło 4 255,64 PLN, co odpowiada 77.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piotrkowskiego 12 006 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 417 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -8 589.

  53,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piotrkowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,0% w przemyśle i budownictwie, a 21,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 135 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  135,0
  woj. łódzkie
  252,0
  Cały kraj
  252,0
 • 5,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,4% Kobiety
 • 5,3% Mężczyźni
 • pow. piotrkowski
  5,8%
  woj. łódzkie
  6,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piotrkowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie piotrkowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie piotrkowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 256 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat piotrkowski
  4 256 PLN
  woj. łódzkie
  5 148 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie piotrkowskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 12 006 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 417 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -8 589 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,0% Przemysł i budownictwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,5% Pozostałe
 • 18,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie piotrkowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 356 Pracujący ogółem
 • 6 516 Kobiety
 • 5 840 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie piotrkowskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat piotrkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. piotrkowski
  67,2
  woj. łódzkie
  71,6
  Cała Polska
  68,0
 • 34,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. piotrkowski
  34,8
  Województwo
  42,3
  Cały kraj
  37,5
 • 107,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  107,6
  woj. łódzkie
  144,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat piotrkowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie piotrkowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 780 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 474 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 578 nowych podmiotów, a 329 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (744) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (513) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (539) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (309) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie piotrkowskim najwięcej (209) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 543) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,3% (291) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,2% (1 981) podmiotów, a 66,5% (4 508) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie piotrkowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 780 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 291 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 981 Przemysł i budownictwo
 • 4 508 Pozostała działalność
 • 578 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie piotrkowskim w 2020 roku
 • 329 Podmioty wyrejestrowane w powiecie piotrkowskim w 2020 roku
 • 5 474 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 543 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 543
 • 208 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 208
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 6 779 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 779
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 56 Spółdzielnie ogółem
 • 56
 • 270 Spółki handlowe ogółem
 • 270
 • 19  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 209  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 209
 • 19    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 199 Spółki cywilne ogółem
 • 199
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 474 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 405 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 405
 • 1 137 Budownictwo
 • 1 137
 • 656 Przetwórstwo przemysłowe
 • 656
 • 463 Transport i gospodarka magazynowa
 • 463
 • 351 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 351
 • 255 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 255
 • 242 Pozostała działalność
 • 242
 • 241 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 241
 • 149 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 149
 • 148 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 148
 • 110 Informacja i komunikacja
 • 110
 • 105 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 105
 • 95 Edukacja
 • 95
 • 61 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 61
 • 26 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 26
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 11 Górnictwo i wydobywanie
 • 11
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piotrkowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie piotrkowskim stwierdzono 962 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie piotrkowskim wynosi 81,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu piotrkowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,81 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 2,94 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,50 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,88 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat piotrkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 962 Przestępstwa ogółem
 • 962
 • 622 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 622
 • 80 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 80
 • 228 Przestępstwa drogowe
 • 228
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17
 • 269 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 269
 • 10,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,53
  Województwo
  18,25
  Kraj
  19,96
 • 6,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat piotrkowski
  6,81
  woj. łódzkie
  11,15
  Kraj
  12,25
 • 0,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,88
  woj. łódzkie
  4,55
  Cała Polska
  5,17
 • 2,50 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat piotrkowski
  2,50
  łódzkie
  1,96
  Cała Polska
  1,73
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,19
  woj. łódzkie
  0,40
  Kraj
  0,37
 • 2,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat piotrkowski
  2,94
  woj. łódzkie
  8,73
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat piotrkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  81%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  73%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  78%
  Województwo
  60%
  Kraj
  65%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. piotrkowski
  59%
  łódzkie
  79%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat piotrkowski
  94%
  łódzkie
  87%
  Cała Polska
  87%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. piotrkowski
  51%
  łódzkie
  48%
  Polska
  54%

Powiat piotrkowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu piotrkowskiego wyniosła w 2020 roku 91,3 mln złotych, co daje 999 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu piotrkowskiego - 19% została przeznaczona na Dział 750 - Administracja publiczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.6%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (15.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,4 mln złotych, czyli 19,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu piotrkowskiego wyniosła w 2020 roku 81,2 mln złotych, co daje 889 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 8.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%). W budżecie powiatu piotrkowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 203 złotych na mieszkańca (22,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie piotrkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu piotrkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat piotrkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu piotrkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,2 mln

  702(100%)

  68,1 mln

  743(100%)

  64,9 mln

  711(100%)

  66,4 mln

  727(100%)

  75,9 mln

  832(100%)

  79,9 mln

  876(100%)

  85,5 mln

  937(100%)

  91,3 mln

  999(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,9 mln

  119(17%)

  11,7 mln

  128(17.2%)

  11,3 mln

  124(17.5%)

  12,7 mln

  139(19.1%)

  14,6 mln

  160(19.3%)

  16,4 mln

  179(20.5%)

  17,2 mln

  189(20.1%)

  17,3 mln

  190(19%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,5 mln

  103(14.7%)

  11,6 mln

  127(17%)

  14,1 mln

  154(21.7%)

  8,4 mln

  92,0(12.7%)

  16,7 mln

  182(21.9%)

  19,1 mln

  209(23.9%)

  14,9 mln

  163(17.4%)

  16,1 mln

  176(17.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,5 mln

  190(27.2%)

  16,0 mln

  175(23.5%)

  14,9 mln

  163(22.9%)

  15,8 mln

  173(23.8%)

  15,7 mln

  172(20.7%)

  15,4 mln

  168(19.2%)

  14,9 mln

  163(17.4%)

  14,5 mln

  159(15.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,1 mln

  132(18.8%)

  11,1 mln

  121(16.3%)

  10,8 mln

  118(16.6%)

  12,2 mln

  133(18.3%)

  7,6 mln

  83,2(10%)

  7,7 mln

  84,6(9.7%)

  9,7 mln

  106(11.3%)

  11,6 mln

  128(12.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  60,7(8.7%)

  5,6 mln

  61,5(8.3%)

  4,4 mln

  48,0(6.7%)

  6,6 mln

  72,3(9.9%)

  4,9 mln

  53,1(6.4%)

  3,7 mln

  40,5(4.6%)

  5,3 mln

  58,2(6.2%)

  10,5 mln

  115(11.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,2 mln

  46,3(6.6%)

  6,7 mln

  73,6(9.9%)

  5,0 mln

  54,8(7.7%)

  5,3 mln

  58,1(8%)

  4,9 mln

  54,0(6.5%)

  4,6 mln

  50,5(5.8%)

  5,4 mln

  59,4(6.3%)

  5,1 mln

  55,7(5.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  117,5 tys

  1,3(0.2%)

  83,9 tys

  0,9(0.1%)

  178,4 tys

  2,0(0.3%)

  176,1 tys

  1,9(0.3%)

  1,1 mln

  11,7(1.4%)

  622,4 tys

  6,8(0.8%)

  1,2 mln

  13,5(1.4%)

  3,8 mln

  41,7(4.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,7 mln

  29,6(4.2%)

  3,1 mln

  33,9(4.6%)

  2,4 mln

  26,8(3.8%)

  2,7 mln

  29,6(4.1%)

  2,6 mln

  28,9(3.5%)

  2,8 mln

  30,8(3.5%)

  3,1 mln

  33,8(3.6%)

  3,2 mln

  35,0(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  669,7 tys

  7,3(1%)

  771,8 tys

  8,4(1.1%)

  751,2 tys

  8,2(1.2%)

  976,4 tys

  10,7(1.5%)

  1,3 mln

  14,0(1.7%)

  2,3 mln

  25,7(2.9%)

  6,4 mln

  69,9(7.5%)

  1,0 mln

  11,3(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  47,2 tys

  0,5(0.1%)

  97,8 tys

  1,1(0.1%)

  96,3 tys

  1,1(0.1%)

  102,3 tys

  1,1(0.2%)

  77,6 tys

  0,8(0.1%)

  192,5 tys

  2,1(0.2%)

  186,5 tys

  2,0(0.2%)

  756,7 tys

  8,3(0.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  590

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  41,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  317,2 tys

  3,5(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  474,3 tys

  5,2(0.7%)

  432,7 tys

  4,7(0.6%)

  310,5 tys

  3,4(0.5%)

  273,1 tys

  3,0(0.4%)

  263,9 tys

  2,9(0.3%)

  301,7 tys

  3,3(0.4%)

  390,7 tys

  4,3(0.5%)

  304,3 tys

  3,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,0 tys

  2,7(0.4%)

  250,4 tys

  2,7(0.3%)

  249,9 tys

  2,7(0.3%)

  264,0 tys

  2,9(0.3%)

  264,0 tys

  2,9(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  249,6 tys

  2,7(0.4%)

  266,6 tys

  2,9(0.4%)

  265,5 tys

  2,9(0.4%)

  250,4 tys

  2,7(0.4%)

  514,3 tys

  5,6(0.7%)

  431,0 tys

  4,7(0.5%)

  277,4 tys

  3,0(0.3%)

  234,2 tys

  2,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  183,6 tys

  2,0(0.3%)

  329,1 tys

  3,6(0.5%)

  274,2 tys

  3,0(0.4%)

  282,1 tys

  3,1(0.4%)

  338,2 tys

  3,7(0.4%)

  489,6 tys

  5,4(0.6%)

  171,2 tys

  1,9(0.2%)

  166,7 tys

  1,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,9 tys

  0,8(0.1%)

  53,8 tys

  0,6(0.1%)

  47,6 tys

  0,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  24,8 tys

  0,3(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  13,0 tys

  0,1(0%)

  13,4 tys

  0,1(0%)

  46,8 tys

  0,5(0.1%)

  44,8 tys

  0,5(0.1%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  33,3 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  55,4 tys

  0,6(0.1%)

  56,5 tys

  0,6(0.1%)

  79,6 tys

  0,9(0.1%)

  61,5 tys

  0,7(0.1%)

  129,8 tys

  1,4(0.2%)

  152,5 tys

  1,7(0.2%)

  54,2 tys

  0,6(0.1%)

  31,8 tys

  0,3(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,9 tys

  0,2(0%)

  14,1 tys

  0,2(0%)

  45,9 tys

  0,5(0.1%)

  234,7 tys

  2,6(0.4%)

  30,3 tys

  0,3(0%)

  40,2 tys

  0,4(0.1%)

  54,4 tys

  0,6(0.1%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  86,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie piotrkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu piotrkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat piotrkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu piotrkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,4 mln

  705(100%)

  70,2 mln

  767(100%)

  65,8 mln

  720(100%)

  69,4 mln

  761(100%)

  73,8 mln

  808(100%)

  74,2 mln

  813(100%)

  88,1 mln

  965(100%)

  81,2 mln

  889(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,2 mln

  307(43.7%)

  29,0 mln

  317(41.3%)

  26,3 mln

  288(40%)

  26,8 mln

  293(38.5%)

  26,5 mln

  290(35.9%)

  24,7 mln

  270(33.2%)

  24,7 mln

  271(28.1%)

  27,2 mln

  298(33.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,0 mln

  109(15.4%)

  10,8 mln

  118(15.4%)

  12,0 mln

  132(18.3%)

  15,5 mln

  170(22.4%)

  17,5 mln

  191(23.7%)

  19,8 mln

  216(26.6%)

  22,2 mln

  243(25.2%)

  21,6 mln

  237(26.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  69,4(9.9%)

  6,2 mln

  67,6(8.8%)

  5,5 mln

  60,7(8.4%)

  6,6 mln

  72,8(9.6%)

  5,9 mln

  65,0(8%)

  6,5 mln

  70,7(8.7%)

  9,2 mln

  101(10.5%)

  9,8 mln

  107(12.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  44,9(6.4%)

  5,2 mln

  56,7(7.4%)

  7,5 mln

  81,9(11.4%)

  3,6 mln

  38,9(5.1%)

  8,1 mln

  88,7(11%)

  8,0 mln

  87,6(10.8%)

  8,6 mln

  94,7(9.8%)

  6,1 mln

  66,7(7.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  30,4(4.3%)

  5,5 mln

  59,8(7.8%)

  3,0 mln

  33,2(4.6%)

  3,5 mln

  38,5(5.1%)

  3,0 mln

  32,9(4.1%)

  2,7 mln

  29,9(3.7%)

  3,7 mln

  41,0(4.3%)

  3,5 mln

  38,0(4.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  637,6 tys

  7,0(1%)

  928,0 tys

  10,1(1.3%)

  372,2 tys

  4,1(0.6%)

  1,8 mln

  19,8(2.6%)

  960,3 tys

  10,5(1.3%)

  2,1 mln

  22,7(2.8%)

  5,2 mln

  56,6(5.9%)

  2,6 mln

  28,8(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  60,7(8.6%)

  5,6 mln

  61,0(8%)

  4,4 mln

  47,8(6.6%)

  5,6 mln

  61,1(8%)

  3,5 mln

  38,4(4.7%)

  2,8 mln

  31,1(3.8%)

  2,2 mln

  24,6(2.6%)

  2,5 mln

  27,5(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  14,3(2%)

  1,4 mln

  14,8(1.9%)

  1,5 mln

  16,7(2.3%)

  1,5 mln

  16,6(2.2%)

  1,9 mln

  20,4(2.5%)

  2,1 mln

  22,7(2.8%)

  6,1 mln

  66,4(6.9%)

  1,8 mln

  19,3(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  21,7(3.1%)

  1,8 mln

  20,1(2.6%)

  1,4 mln

  15,5(2.1%)

  2,3 mln

  25,7(3.4%)

  2,7 mln

  29,9(3.7%)

  1,7 mln

  18,6(2.3%)

  1,9 mln

  20,6(2.1%)

  1,5 mln

  16,9(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  34,4(4.9%)

  3,2 mln

  35,1(4.6%)

  3,2 mln

  34,6(4.8%)

  1,3 mln

  14,3(1.9%)

  1,1 mln

  12,4(1.5%)

  916,6 tys

  10,0(1.2%)

  864,8 tys

  9,5(1%)

  919,6 tys

  10,1(1.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,0 tys

  2,7(0.4%)

  250,4 tys

  2,7(0.3%)

  249,9 tys

  2,7(0.3%)

  264,0 tys

  2,9(0.3%)

  264,0 tys

  2,9(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,3 tys

  1,0(0.1%)

  63,8 tys

  0,7(0.1%)

  194,2 tys

  2,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  186,0 tys

  2,0(0.3%)

  186,8 tys

  2,0(0.3%)

  185,2 tys

  2,0(0.3%)

  177,4 tys

  1,9(0.3%)

  370,6 tys

  4,1(0.5%)

  328,3 tys

  3,6(0.4%)

  220,8 tys

  2,4(0.3%)

  178,9 tys

  2,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  62,1 tys

  0,7(0.1%)

  101,3 tys

  1,1(0.1%)

  65,1 tys

  0,7(0.1%)

  86,1 tys

  0,9(0.1%)

  68,5 tys

  0,8(0.1%)

  131,2 tys

  1,4(0.2%)

  96,1 tys

  1,1(0.1%)

  103,8 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  124,2 tys

  1,4(0.2%)

  252,0 tys

  2,8(0.4%)

  230,3 tys

  2,5(0.4%)

  359,8 tys

  3,9(0.5%)

  220,6 tys

  2,4(0.3%)

  233,4 tys

  2,6(0.3%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,9 tys

  0,8(0.1%)

  53,8 tys

  0,6(0.1%)

  47,6 tys

  0,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  15,2 tys

  0,2(0%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  42,5 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  86,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat piotrkowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 22 450 mieszkańców powiatu piotrkowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 913 kobiet oraz 11 537 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 15,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców powiatu piotrkowskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 29,4% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu piotrkowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie piotrkowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,4%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (28,3%).

  W roku 2018 w powiecie piotrkowskim mieściło się 28 przedszkoli, w których do 89 oddziałów uczęszczało 1 791 dzieci (851 dziewczynek oraz 940 chłopców). Dostępnych było 2 048 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piotrkowskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 821 dzieci (394 dziewczynki oraz 427 chłopców). Dostępne były 784 miejsca.

  16,5% mieszkańców powiatu piotrkowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 734 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 45 szkół podstawowych, w których w 466 oddziałach uczyło się 7 640 uczniów (3 671 kobiet oraz 3 969 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie piotrkowskim placówkę miało 48 szkół podstawowych, w których w 348 oddziałach uczyło się 6 177 uczniów (3 010 kobiet oraz 3 167 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,38.

  W powiecie piotrkowskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 388 uczniów (165 kobiet oraz 223 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 142 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piotrkowskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 323 uczniów (129 kobiet oraz 194 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 166 absolwentów.

  W powiecie piotrkowskim znajdują się 4 Technika, w których w 50 oddziałach uczyło się 536 uczniów (180 kobiet oraz 356 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 182 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piotrkowskim placówkę miało 5 Technik, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 273 uczniów (439 kobiet oraz 834 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 268 absolwentów.

  W powiecie piotrkowskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 24 uczniów (6 kobiet oraz 18 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,5 uczniów. 12,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 10,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców powiatu piotrkowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,6% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 10,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. piotrkowski
  10,3%
  Województwo
  16,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. piotrkowski
  27,2%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Polska
  33,3%
 • 29,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,6%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Kraj
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,2%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. piotrkowski
  15,4%
  Województwo
  17,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,1%
  łódzkie
  20,8%
  Kraj
  22,9%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. piotrkowski
  6,2%
  woj. łódzkie
  4,8%
  Kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 29,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  29,4%
  woj. łódzkie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 30,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,8%
  łódzkie
  1,6%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 734 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  734,0
  Województwo
  868,0
  Polska
  873,0
 • 1,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat piotrkowski
  1,16
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 28Przedszkola
 • 40 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 89 Oddziały
 • 55 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 048 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat piotrkowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 791 Dzieci
 • 851 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 940 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 67 2 lata i mniej
 • 67
 • 452 3 lata
 • 452
 • 548 4 lata
 • 548
 • 463 5 lata
 • 463
 • 257 6 lat
 • 257
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 219 3 lata
 • 219
 • 270 4 lata
 • 270
 • 214 5 lata
 • 214
 • 114 6 lat
 • 114
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 233 3 lata
 • 233
 • 278 4 lata
 • 278
 • 249 5 lata
 • 249
 • 143 6 lat
 • 143
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 949 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 131,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 130,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 54,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 12 Oddziały
 • 297 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat piotrkowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 253 Dzieci
 • 142 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 111 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,1%
  43,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 60 3 lata
 • 60
 • 87 4 lata
 • 87
 • 85 5 lata
 • 85
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 36 3 lata
 • 36
 • 50 4 lata
 • 50
 • 43 5 lata
 • 43
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 24 3 lata
 • 24
 • 37 4 lata
 • 37
 • 42 5 lata
 • 42
 • 3 6 lat
 • 3
 •  
 • 18,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 18,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat piotrkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 466 Oddziały
 • 7 640 Uczniowie
 • 3 671 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 969 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 900 Uczniowie w 1 klasie
 • 427 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 473 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 938 Absolwenci 2016
 • 477 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 461 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat piotrkowski
  16,4
  Województwo
  17,3
  Kraj
  17,3
 •  
 • 676,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 585,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 90,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 085 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 1 085 niemiecki
 •  
 • 92,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,38
  Województwo
  95,95
  Cała Polska
  95,46
 • 90,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat piotrkowski
  90,93
  woj. łódzkie
  94,41
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piotrkowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piotrkowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat piotrkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 65 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,7%
  32,3%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 16 Oddziały
 • 323 Uczniowie
 • 121 Kobiety
  (uczniowie)
 • 202 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 175 Absolwenci
 • 69 Kobiety
  (absolwenci)
 • 106 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat piotrkowski
  18,5
  Województwo
  25,7
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat piotrkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 50 Oddziały
 • 536 Uczniowie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie)
 • 356 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,6%
  66,4%
 • 119 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 182 Absolwenci
 • 70 Kobiety
  (absolwenci)
 • 112 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  10,7
  Województwo
  22,9
  Kraj
  23,8
 •  
 • 61,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 34,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat piotrkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  12,0
  łódzkie
  15,4
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 1 238 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 637 angielski
 • 601 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat piotrkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 5Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 27 Oddziały
 • 516 Uczniowie
 • 251 Kobiety
  (uczniowie)
 • 265 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 209 Absolwenci
 • 92 Kobiety
  (absolwenci)
 • 117 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat piotrkowski
  19,1
  Województwo
  21,2
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19,1 Szkoły policealne ogółem
 • 19,1
 • 19,1 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19,1
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat piotrkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat piotrkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat piotrkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piotrkowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie piotrkowskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie piotrkowskim znajdowało się 6 hoteli (5 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 3 (całoroczne: 2)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 29, liczba miejsc: 1 096)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie piotrkowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie piotrkowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 454 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 205 (uczestnicy: 11 382)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 20)
  • wystawy: 49 (uczestnicy: 3 125)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 2 576)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 480)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 530)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 258)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 700)
  • konferencje: 7 (uczestnicy: 315)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 2 250)
  • warsztaty: 45 (uczestnicy: 235)
  • inne: 24 (uczestnicy: 693)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 85 (członkowie: 1 528)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 75)
  • taneczne: 6 (członkowie: 71)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 55)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 3 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 125)
  • koło gospodyń wiejskich: 55 (członkowie: 1 114)
  • inne: 2 (członkowie: 52)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 272)
  • teatralne: 3 (członkowie: 32)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 26)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 58)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 92)
  • taneczne: 6 (członkowie: 64)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie piotrkowskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 382 zwiedzających, co daje 42 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie piotrkowskim działały 34 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 363 209 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 48 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 38 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 399 446 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 141
  • dostępne dla czytelników: 77
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 74
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Kluby sportowe w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie piotrkowskim działało 31 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 591 członków. Zarejestrowano 2 391 ćwiczących (mężczyźni: 1 832, kobiety: 559, chłopcy do lat 18: 1 371, dziewczęta do lat 18: 456). Aktywnych było 71 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (34), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie piotrkowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piotrkowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat piotrkowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 131 wypadków drogowych w powiecie piotrkowskim odnotowano 23 ofiary śmiertelne oraz 169 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 143,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 25,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 26,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 197,4 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie piotrkowskim zarejestrowanych było 85 632 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 59 861 samochodów osobowych (656,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 8 025 samochodów ciężarowych (99,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 385 autobusów (4,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 072 ciągników siodłowych (11,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 822 motocykli (52,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,2 lat.


  W 2020 roku w powiecie piotrkowskim znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 131 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 23 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 169 Ranni
  (rok 2020)
 • 9 Lekko ranni
 • 160 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie piotrkowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 143,63 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat piotrkowski
  143,6
  łódzkie
  99,9
  Cały kraj
  61,5
 • 25,22 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  25,2
  łódzkie
  9,1
  Cały kraj
  6,5
 • 185,29 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. piotrkowski
  185,3
  woj. łódzkie
  113,3
  Cała Polska
  69,2
 • 26,86 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. piotrkowski
  26,9
  woj. łódzkie
  10,1
  Kraj
  7,6
 • 197,36 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. piotrkowski
  197,4
  łódzkie
  126,4
  Kraj
  80,2
 • 17,56 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  17,6
  łódzkie
  9,1
  Cała Polska
  10,6
 • 129,01 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  129,0
  woj. łódzkie
  113,4
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 85 632 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie piotrkowskim w 2020 roku
 • 59 861 Samochody osobowe
 • 8 025 Samochody ciężarowe
 • 375 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 385 Autobusy
 • 699 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 072 Ciągniki samochodowe
 • 1 072   Ciągniki siodłowe
 • 10 768 Ciągniki rolnicze
 • 4 822 Motocykle
 • 1 475   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 753 Motorowery
 • 59 861Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie piotrkowskim
 • Samochody osobowe w powiecie piotrkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 656,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat piotrkowski
  656,3
  woj. łódzkie
  666,6
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 796
  • 1400-1649 kg16 374
  • 1650-1899 kg16 071
  • 1900 kg i więcej14 620
 • 12 796 do 1399 kg
 • 16 374 1400-1649 kg
 • 16 071 1650-1899 kg
 • 14 620 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 744 do 1399 cm3
 • 22 744
 • 33 087 1400-1999 cm3
 • 33 087
 • 4 030 2000 i więcej cm3
 • 4 030
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie piotrkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27 378
  • olej napędowy16 962
  • gaz (LPG)15 006
  • pozostałe515
 • 27 378 benzyna
 • 16 962 olej napędowy
 • 15 006 gaz (LPG)
 • 515 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 483 do 1 roku
 • 483
 • 384 2 lata
 • 384
 • 475 3 lata
 • 475
 • 1 218 4-5 lat
 • 1 218
 • 1 414 6-7 lat
 • 1 414
 • 2 047 8-9 lat
 • 2 047
 • 2 978 10-11 lat
 • 2 978
 • 10 217 12-15 lat
 • 10 217
 • 14 750 16-20 lat
 • 14 750
 • 11 348 21-25 lat
 • 11 348
 • 6 318 26-30 lat
 • 6 318
 • 8 229 31 lat i więcej
 • 8 229
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie piotrkowskim
 • Tutaj
  20,0 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 8 025Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie piotrkowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie piotrkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 99,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  99,7
  woj. łódzkie
  111,5
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 800 do 999 kg
 • 3 800
 • 2 412 1000-1499 kg
 • 2 412
 • 599 1500-2999 kg
 • 599
 • 60 3000-3499 kg
 • 60
 • 118 3500-4999 kg
 • 118
 • 390 5000-6999 kg
 • 390
 • 257 7000-9999 kg
 • 257
 • 261 10000-14999 kg
 • 261
 • 128 15000 kg i więcej
 • 128
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 341
  • olej napędowy5 972
  • gaz (LPG)486
  • pozostałe226
 • 1 341 benzyna
 • 5 972 olej napędowy
 • 486 gaz (LPG)
 • 226 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 37 do 1 roku
 • 37
 • 43 2 lata
 • 43
 • 48 3 lata
 • 48
 • 153 4-5 lat
 • 153
 • 222 6-7 lat
 • 222
 • 274 8-9 lat
 • 274
 • 467 10-11 lat
 • 467
 • 1 224 12-15 lat
 • 1 224
 • 1 607 16-20 lat
 • 1 607
 • 1 401 21-25 lat
 • 1 401
 • 803 26-30 lat
 • 803
 • 1 746 31 lat i więcej
 • 1 746
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie piotrkowskim
 • pow. piotrkowski
  21,3 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 385Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie piotrkowskim
 • Autobusy w powiecie piotrkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,2
  woj. łódzkie
  2,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy352
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe29
 • 3 benzyna
 • 352 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 29 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 8 6-7 lat
 • 8
 • 16 8-9 lat
 • 16
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 41 12-15 lat
 • 41
 • 84 16-20 lat
 • 84
 • 85 21-25 lat
 • 85
 • 45 26-30 lat
 • 45
 • 84 31 lat i więcej
 • 84
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie piotrkowskim
 • Powiat
  22,3 lat
  łódzkie
  22,6 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 1 072Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie piotrkowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie piotrkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 11,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,8
  woj. łódzkie
  11,6
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy1 009
  • gaz (LPG)12
  • pozostałe48
 • 3 benzyna
 • 1 009 olej napędowy
 • 12 gaz (LPG)
 • 48 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 4 2 lata
 • 4
 • 5 3 lata
 • 5
 • 45 4-5 lat
 • 45
 • 63 6-7 lat
 • 63
 • 120 8-9 lat
 • 120
 • 66 10-11 lat
 • 66
 • 280 12-15 lat
 • 280
 • 177 16-20 lat
 • 177
 • 153 21-25 lat
 • 153
 • 89 26-30 lat
 • 89
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 16,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie piotrkowskim
 • pow. piotrkowski
  16,1 lat
  woj. łódzkie
  13,9 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 822Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie piotrkowskim
 • Motocykle w powiecie piotrkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 52,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  52,9
  łódzkie
  45,3
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 80 do 1 roku
 • 80
 • 45 2 lata
 • 45
 • 42 3 lata
 • 42
 • 272 4-5 lat
 • 272
 • 100 6-7 lat
 • 100
 • 176 8-9 lat
 • 176
 • 178 10-11 lat
 • 178
 • 558 12-15 lat
 • 558
 • 602 16-20 lat
 • 602
 • 504 21-25 lat
 • 504
 • 394 26-30 lat
 • 394
 • 1 871 31 lat i więcej
 • 1 871
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie piotrkowskim
 • Powiat
  23,2 lat
  łódzkie
  25,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie piotrkowskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 91,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. piotrkowski
  91,7 km
  łódzkie
  519,2 km
  Polska
  551,8 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,4 km
  woj. łódzkie
  3,9 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami