Powiat piotrkowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat piotrkowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 90 727 Liczba mieszkańców
 • 1 429 km2 Powierzchnia
 • 64 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 7,0% Stopa urbanizacji
 • Stanisław Cubała Starosta
 • ul. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski Adres starostwa powiatowego
 • EPI Tablice rejestracyjne
Powiat piotrkowski na mapie
Identyfikatory
 • 1010 TERYT (TERC)
Herb powiatu piotrkowskiego
powiat piotrkowski herb
Flaga powiatu piotrkowskiego
powiat piotrkowski flaga

Powiat piotrkowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat piotrkowski ma 90 727 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piotrkowskiego w 2050 roku wynosi 89 564, z czego 45 071 to kobiety, a 44 493 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu piotrkowskiego zawarli w 2021 roku 410 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców powiatu piotrkowskiego jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat piotrkowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -615. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,76 na 1000 mieszkańców powiatu piotrkowskiego. W 2021 roku urodziło się 772 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,1% zgonów w powiecie piotrkowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,2% zgonów w powiecie piotrkowskim były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu piotrkowskiego przypada 15.25 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 952 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 887 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu piotrkowskiego 65. W tym samym roku 11 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  59,7% mieszkańców powiatu piotrkowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu piotrkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 90 727 Liczba mieszkańców
 • 46 117 Kobiety
 • 44 610 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie piotrkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie piotrkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie piotrkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piotrkowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 89 564 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 071 Kobiety
 • 44 493 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie piotrkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie piotrkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie piotrkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu piotrkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,1 lat
  łódzkie
  43,5 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat piotrkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu piotrkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat piotrkowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat piotrkowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat piotrkowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,0%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,1%
  łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,8%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,3%
  Województwo
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie piotrkowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,5
  łódzkie
  4,3
  Cały kraj
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. piotrkowski
  1,1
  łódzkie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 410 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie piotrkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -615 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -277 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -338 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,76 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,8
  woj. łódzkie
  -7,6
  Polska
  -4,9
 • -6,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie piotrkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie piotrkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie piotrkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie piotrkowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 772 Urodzenia żywe
 • 375 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 397 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. piotrkowski
  8,5
  woj. łódzkie
  8,1
  Cała Polska
  8,7
 • 36,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,3
  łódzkie
  36,2
  Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 297 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 409 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. piotrkowski
  3 355 g
  Województwo
  3 349 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 67 Waga 4000g - 4499g
 • 67
 • 229 Waga 3500g - 3999g
 • 229
 • 299 Waga 3000g - 3499g
 • 299
 • 116 Waga 2500g - 2999g
 • 116
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. piotrkowski
  1,27
  Województwo
  1,29
  Cała Polska
  1,32
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. piotrkowski
  0,62
  woj. łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat piotrkowski
  0,56
  woj. łódzkie
  0,51
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie piotrkowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 387 Zgony
 • 652 Kobiety
  (Zgony)
 • 735 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 15,3 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  15,3
  łódzkie
  15,7
  Cała Polska
  13,6
 • 179,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. piotrkowski
  179,7
  Województwo
  194,3
  Kraj
  156,7
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat piotrkowski
  1,3
  łódzkie
  3,6
  Cały kraj
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat piotrkowski
  4,1
  łódzkie
  4,2
  Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piotrkowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. piotrkowski
  30,1%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Polska
  34,8%
 • 17,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. piotrkowski
  17,2%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,6%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 210 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Kraj
  74,4
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  262,1
  łódzkie
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Cała Polska
  246,5
 • 460,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 486,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 433,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat piotrkowski
  460,4
  Województwo
  463,6
  Cała Polska
  475,8
 • 45,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 68,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  45,6
  łódzkie
  63,6
  Cała Polska
  70,6
 • 21,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  21,7
  woj. łódzkie
  36,5
  Kraj
  32,6
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. piotrkowski
  2,2
  Województwo
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie piotrkowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97 Osoby w zamachach samobójczych
 • 30 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 67 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 62 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 35 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 107 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  107,0
  woj. łódzkie
  56,0
  Polska
  36,0
 • 25 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  25,0
  woj. łódzkie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 14 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 14
 • 12 zażycie innych leków
 • 12
 • 12 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 12
 • 16 samookaleczenie powierzchniowe
 • 16
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 33 powieszenie się
 • 33
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 21 powieszenie się
 • 21
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 32 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 32
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 2 trwałe kalectwo
 • 2
 • 13 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 13
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 11 zawód miłosny
 • 11
 • 5 problemy w szkole lub pracy
 • 5
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 4 śmierć bliskiej osoby
 • 4
 • 2 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 2
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 21 nieustalona
 • 21
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 6 13-18 lat
 • 6
 • 10 19-24 lat
 • 10
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 48 30-49 lat
 • 48
 • 20 50-60 lat
 • 20
 • 7 70 lat i więcej
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy14
  • pod wpływem alkoholu49
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków17
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony23
 • 14 trzeźwy
 • 49 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 17 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 23 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 1 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 39 kawaler/panna
 • 39
 • 39 żonaty/zamężna
 • 39
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 1 separacja
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 13 żonaty/zamężna
 • 13
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne13
  • zasadnicze zawodowe11
  • średnie16
  • wyższe3
  • nieustalony52
 • 2 podstawowe niepełne
 • 13 podstawowe i gimnazjalne
 • 11 zasadnicze zawodowe
 • 16 średnie
 • 3 wyższe
 • 52 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie5
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 32 praca
 • 32
 • 15 na utrzymaniu innej osoby
 • 15
 • 4 renta
 • 4
 • 10 emerytura
 • 10
 • 4 zasiłek lub alimenty
 • 4
 • 9 bez stałego źródła utrzymania
 • 9
 • 23 nieustalony
 • 23
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 1 renta
 • 1
 • 6 emerytura
 • 6
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 952 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 505 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 447 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 887 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 501 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 386 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 71 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 64 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 65 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 61 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie piotrkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat piotrkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piotrkowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie piotrkowskim oddano do użytku 454 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,00 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie piotrkowskim to 31 272 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  90,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 5,9% na mieszkania komunalne, 3,5% jako sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie piotrkowskim to 5,18 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie piotrkowskim to 130,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 76,61% mieszkań posiada łazienkę, 68,77% korzysta z centralnego ogrzewania, a 5,90% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie piotrkowskim 28 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 460 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 548 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 7 transakcji (mediana cen - 3 420 zł/m2, średnia - 3 398 zł/m2), a na rynku wtórnym 21 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 262 zł/m2, średnia - 1 994 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 460 zł
 • Tutaj
  2 460 zł
  Województwo
  5 134 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 2 460 zł Ogółem
 • 2 460 zł
 • 2 346 zł do 40 m2
 • 2 346 zł
 • 2 164 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 164 zł
 • 3 375 zł od 80,1 m2
 • 3 375 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 548 zł
 • Tutaj
  2 548 zł
  łódzkie
  5 078 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 2 548 zł Ogółem
 • 2 548 zł
 • 2 120 zł do 40 m2
 • 2 120 zł
 • 2 252 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 252 zł
 • 2 860 zł od 80,1 m2
 • 2 860 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 28
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m29
 • 10 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie piotrkowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 420 zł
 • Tutaj
  3 420 zł
  Województwo
  5 615 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 3 420 zł Ogółem
 • 3 420 zł
 • 3 420 zł od 80,1 m2
 • 3 420 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 398 zł
 • Powiat
  3 398 zł
  Województwo
  5 598 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 3 398 zł Ogółem
 • 3 398 zł
 • 3 398 zł od 80,1 m2
 • 3 398 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 7
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m27
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 262 zł
 • Powiat
  2 262 zł
  łódzkie
  4 769 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 2 262 zł Ogółem
 • 2 262 zł
 • 2 346 zł do 40 m2
 • 2 346 zł
 • 2 164 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 164 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 1 994 zł
 • powiat piotrkowski
  1 994 zł
  Województwo
  4 688 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 1 994 zł Ogółem
 • 1 994 zł
 • 2 120 zł do 40 m2
 • 2 120 zł
 • 2 252 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 252 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 21
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 272 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 342,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  342,90
  Województwo
  427,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat piotrkowski
  90,10 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 30,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. piotrkowski
  30,90 m2
  woj. łódzkie
  29,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,28
  łódzkie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,92
  woj. łódzkie
  2,34
  Cała Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  łódzkie
  0,65
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 454 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,00
  łódzkie
  4,99
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 351 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat piotrkowski
  5,18
  łódzkie
  4,01
  Cały kraj
  3,90
 • 25,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat piotrkowski
  25,91
  woj. łódzkie
  19,99
  Polska
  24,07
 • 59 078 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 130,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  130,1 m2
  łódzkie
  97,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,65 m2
  łódzkie
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,59%
  Województwo
  94,90%
  Kraj
  96,97%
 • 81,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat piotrkowski
  81,42%
  łódzkie
  89,89%
  Kraj
  94,01%
 • 76,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat piotrkowski
  76,61%
  Województwo
  86,01%
  Cały kraj
  91,78%
 • 68,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  68,77%
  Województwo
  77,97%
  Cała Polska
  83,08%
 • 5,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat piotrkowski
  5,90%
  woj. łódzkie
  45,26%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat piotrkowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie piotrkowskim na 1000 mieszkańców pracuje 134osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie piotrkowskim wynosiło w 2021 roku 5,3% (6,0% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piotrkowskim wynosiło 4 657,40 PLN, co odpowiada 77.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piotrkowskiego 12 006 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 417 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -8 589.

  53,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piotrkowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,3% w przemyśle i budownictwie, a 21,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 134 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat piotrkowski
  134,0
  łódzkie
  256,0
  Cały kraj
  257,0
 • 5,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,0% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,3%
  woj. łódzkie
  5,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piotrkowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie piotrkowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie piotrkowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 657 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat piotrkowski
  4 657 PLN
  łódzkie
  5 622 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie piotrkowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 12 006 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 417 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -8 589 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 55,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,3% Przemysł i budownictwo
 • 7,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,6% Pozostałe
 • 18,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie piotrkowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 155 Pracujący ogółem
 • 6 426 Kobiety
 • 5 729 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie piotrkowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat piotrkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,6
  Województwo
  72,7
  Polska
  69,0
 • 35,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  35,2
  woj. łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 108,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. piotrkowski
  108,4
  woj. łódzkie
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat piotrkowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie piotrkowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 122 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 744 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 611 nowych podmiotów, a 287 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (744) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (513) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (539) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (287) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie piotrkowskim najwięcej (253) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 886) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,2% (301) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,5% (2 099) podmiotów, a 66,3% (4 722) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie piotrkowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.9%) oraz Budownictwo (21.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 122 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 301 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 099 Przemysł i budownictwo
 • 4 722 Pozostała działalność
 • 611 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie piotrkowskim w 2021 roku
 • 287 Podmioty wyrejestrowane w powiecie piotrkowskim w 2021 roku
 • 5 744 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 886 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 886
 • 208 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 208
 • 27 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 27
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 7 121 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 121
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 62 Spółdzielnie ogółem
 • 62
 • 311 Spółki handlowe ogółem
 • 311
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 253  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 253
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 201 Spółki cywilne ogółem
 • 201
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 744 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 431 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 431
 • 1 228 Budownictwo
 • 1 228
 • 675 Przetwórstwo przemysłowe
 • 675
 • 490 Transport i gospodarka magazynowa
 • 490
 • 378 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 378
 • 265 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 265
 • 264 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 264
 • 251 Pozostała działalność
 • 251
 • 163 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 163
 • 151 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 151
 • 122 Informacja i komunikacja
 • 122
 • 107 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 107
 • 105 Edukacja
 • 105
 • 62 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 62
 • 24 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 24
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piotrkowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie piotrkowskim stwierdzono 922 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie piotrkowskim wynosi 80,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu piotrkowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,59 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 3,34 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,47 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,53 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat piotrkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 922 Przestępstwa ogółem
 • 922
 • 508 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 508
 • 139 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 139
 • 225 Przestępstwa drogowe
 • 225
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 304 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 304
 • 10,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat piotrkowski
  10,14
  woj. łódzkie
  22,60
  Cały kraj
  21,51
 • 5,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. piotrkowski
  5,59
  woj. łódzkie
  11,92
  Cała Polska
  12,82
 • 1,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. piotrkowski
  1,53
  Województwo
  8,03
  Cały kraj
  5,89
 • 2,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,47
  woj. łódzkie
  2,00
  Cały kraj
  1,85
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,24
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 3,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat piotrkowski
  3,34
  woj. łódzkie
  10,47
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat piotrkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  woj. łódzkie
  70%
  Cała Polska
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat piotrkowski
  81%
  łódzkie
  57%
  Cała Polska
  64%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  41%
  woj. łódzkie
  81%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat piotrkowski
  99%
  woj. łódzkie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  96%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  89%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  50%
  Województwo
  47%
  Kraj
  53%

Powiat piotrkowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu piotrkowskiego wyniosła w 2021 roku 90,8 mln złotych, co daje 998 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu piotrkowskiego - 19.9% została przeznaczona na Dział 750 - Administracja publiczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (15.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,3 mln złotych, czyli 15,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu piotrkowskiego wyniosła w 2021 roku 95,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%). W budżecie powiatu piotrkowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 230 złotych na mieszkańca (21,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,9 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie piotrkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu piotrkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat piotrkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu piotrkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,1 mln

  743(100%)

  64,9 mln

  711(100%)

  66,4 mln

  727(100%)

  75,9 mln

  832(100%)

  79,9 mln

  876(100%)

  85,5 mln

  937(100%)

  91,3 mln

  999(100%)

  90,8 mln

  998(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,7 mln

  128(17.2%)

  11,3 mln

  124(17.5%)

  12,7 mln

  139(19.1%)

  14,6 mln

  160(19.3%)

  16,4 mln

  179(20.5%)

  17,2 mln

  189(20.1%)

  17,3 mln

  190(19%)

  18,1 mln

  199(19.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,0 mln

  175(23.5%)

  14,9 mln

  163(22.9%)

  15,8 mln

  173(23.8%)

  15,7 mln

  172(20.7%)

  15,4 mln

  168(19.2%)

  14,9 mln

  163(17.4%)

  14,5 mln

  159(15.9%)

  17,2 mln

  189(18.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,6 mln

  127(17%)

  14,1 mln

  154(21.7%)

  8,4 mln

  92,0(12.7%)

  16,7 mln

  182(21.9%)

  19,1 mln

  209(23.9%)

  14,9 mln

  163(17.4%)

  16,1 mln

  176(17.6%)

  14,1 mln

  155(15.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,1 mln

  121(16.3%)

  10,8 mln

  118(16.6%)

  12,2 mln

  133(18.3%)

  7,6 mln

  83,2(10%)

  7,7 mln

  84,6(9.7%)

  9,7 mln

  106(11.3%)

  11,6 mln

  128(12.7%)

  12,8 mln

  142(14.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  61,5(8.3%)

  4,4 mln

  48,0(6.7%)

  6,6 mln

  72,3(9.9%)

  4,9 mln

  53,1(6.4%)

  3,7 mln

  40,5(4.6%)

  5,3 mln

  58,2(6.2%)

  10,5 mln

  115(11.5%)

  8,7 mln

  95,8(9.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,7 mln

  73,6(9.9%)

  5,0 mln

  54,8(7.7%)

  5,3 mln

  58,1(8%)

  4,9 mln

  54,0(6.5%)

  4,6 mln

  50,5(5.8%)

  5,4 mln

  59,4(6.3%)

  5,1 mln

  55,7(5.6%)

  5,1 mln

  56,4(5.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,1 mln

  33,9(4.6%)

  2,4 mln

  26,8(3.8%)

  2,7 mln

  29,6(4.1%)

  2,6 mln

  28,9(3.5%)

  2,8 mln

  30,8(3.5%)

  3,1 mln

  33,8(3.6%)

  3,2 mln

  35,0(3.5%)

  3,3 mln

  36,7(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  83,9 tys

  0,9(0.1%)

  178,4 tys

  2,0(0.3%)

  176,1 tys

  1,9(0.3%)

  1,1 mln

  11,7(1.4%)

  622,4 tys

  6,8(0.8%)

  1,2 mln

  13,5(1.4%)

  3,8 mln

  41,7(4.2%)

  2,4 mln

  26,3(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  771,8 tys

  8,4(1.1%)

  751,2 tys

  8,2(1.2%)

  976,4 tys

  10,7(1.5%)

  1,3 mln

  14,0(1.7%)

  2,3 mln

  25,7(2.9%)

  6,4 mln

  69,9(7.5%)

  1,0 mln

  11,3(1.1%)

  1,8 mln

  19,4(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  97,8 tys

  1,1(0.1%)

  96,3 tys

  1,1(0.1%)

  102,3 tys

  1,1(0.2%)

  77,6 tys

  0,8(0.1%)

  192,5 tys

  2,1(0.2%)

  186,5 tys

  2,0(0.2%)

  756,7 tys

  8,3(0.8%)

  281,9 tys

  3,1(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  432,7 tys

  4,7(0.6%)

  310,5 tys

  3,4(0.5%)

  273,1 tys

  3,0(0.4%)

  263,9 tys

  2,9(0.3%)

  301,7 tys

  3,3(0.4%)

  390,7 tys

  4,3(0.5%)

  304,3 tys

  3,3(0.3%)

  265,2 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,0 tys

  2,7(0.4%)

  250,4 tys

  2,7(0.3%)

  249,9 tys

  2,7(0.3%)

  264,0 tys

  2,9(0.3%)

  264,0 tys

  2,9(0.3%)

  262,1 tys

  2,9(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  266,6 tys

  2,9(0.4%)

  265,5 tys

  2,9(0.4%)

  250,4 tys

  2,7(0.4%)

  514,3 tys

  5,6(0.7%)

  431,0 tys

  4,7(0.5%)

  277,4 tys

  3,0(0.3%)

  234,2 tys

  2,6(0.3%)

  236,8 tys

  2,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  329,1 tys

  3,6(0.5%)

  274,2 tys

  3,0(0.4%)

  282,1 tys

  3,1(0.4%)

  338,2 tys

  3,7(0.4%)

  489,6 tys

  5,4(0.6%)

  171,2 tys

  1,9(0.2%)

  166,7 tys

  1,8(0.2%)

  212,8 tys

  2,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  56,5 tys

  0,6(0.1%)

  79,6 tys

  0,9(0.1%)

  61,5 tys

  0,7(0.1%)

  129,8 tys

  1,4(0.2%)

  152,5 tys

  1,7(0.2%)

  54,2 tys

  0,6(0.1%)

  31,8 tys

  0,3(0%)

  57,5 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,9 tys

  0,8(0.1%)

  53,8 tys

  0,6(0.1%)

  47,6 tys

  0,5(0.1%)

  47,2 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  14,1 tys

  0,2(0%)

  45,9 tys

  0,5(0.1%)

  234,7 tys

  2,6(0.4%)

  30,3 tys

  0,3(0%)

  40,2 tys

  0,4(0.1%)

  54,4 tys

  0,6(0.1%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  36,0 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,5 tys

  0,2(0%)

  13,0 tys

  0,1(0%)

  13,4 tys

  0,1(0%)

  46,8 tys

  0,5(0.1%)

  44,8 tys

  0,5(0.1%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  33,3 tys

  0,4(0%)

  23,5 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,2 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  41,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  317,2 tys

  3,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie piotrkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu piotrkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat piotrkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu piotrkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,2 mln

  767(100%)

  65,8 mln

  720(100%)

  69,4 mln

  761(100%)

  73,8 mln

  808(100%)

  74,2 mln

  813(100%)

  88,1 mln

  965(100%)

  81,2 mln

  889(100%)

  95,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,0 mln

  317(41.3%)

  26,3 mln

  288(40%)

  26,8 mln

  293(38.5%)

  26,5 mln

  290(35.9%)

  24,7 mln

  270(33.2%)

  24,7 mln

  271(28.1%)

  27,2 mln

  298(33.5%)

  34,3 mln

  378(35.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,8 mln

  118(15.4%)

  12,0 mln

  132(18.3%)

  15,5 mln

  170(22.4%)

  17,5 mln

  191(23.7%)

  19,8 mln

  216(26.6%)

  22,2 mln

  243(25.2%)

  21,6 mln

  237(26.6%)

  24,6 mln

  272(25.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  67,6(8.8%)

  5,5 mln

  60,7(8.4%)

  6,6 mln

  72,8(9.6%)

  5,9 mln

  65,0(8%)

  6,5 mln

  70,7(8.7%)

  9,2 mln

  101(10.5%)

  9,8 mln

  107(12.1%)

  11,6 mln

  128(12.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,2 mln

  56,7(7.4%)

  7,5 mln

  81,9(11.4%)

  3,6 mln

  38,9(5.1%)

  8,1 mln

  88,7(11%)

  8,0 mln

  87,6(10.8%)

  8,6 mln

  94,7(9.8%)

  6,1 mln

  66,7(7.5%)

  5,4 mln

  59,7(5.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  61,0(8%)

  4,4 mln

  47,8(6.6%)

  5,6 mln

  61,1(8%)

  3,5 mln

  38,4(4.7%)

  2,8 mln

  31,1(3.8%)

  2,2 mln

  24,6(2.6%)

  2,5 mln

  27,5(3.1%)

  3,6 mln

  39,9(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  928,0 tys

  10,1(1.3%)

  372,2 tys

  4,1(0.6%)

  1,8 mln

  19,8(2.6%)

  960,3 tys

  10,5(1.3%)

  2,1 mln

  22,7(2.8%)

  5,2 mln

  56,6(5.9%)

  2,6 mln

  28,8(3.2%)

  3,3 mln

  36,5(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  20,1(2.6%)

  1,4 mln

  15,5(2.1%)

  2,3 mln

  25,7(3.4%)

  2,7 mln

  29,9(3.7%)

  1,7 mln

  18,6(2.3%)

  1,9 mln

  20,6(2.1%)

  1,5 mln

  16,9(1.9%)

  3,3 mln

  35,9(3.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,5 mln

  59,8(7.8%)

  3,0 mln

  33,2(4.6%)

  3,5 mln

  38,5(5.1%)

  3,0 mln

  32,9(4.1%)

  2,7 mln

  29,9(3.7%)

  3,7 mln

  41,0(4.3%)

  3,5 mln

  38,0(4.3%)

  2,9 mln

  31,5(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  14,8(1.9%)

  1,5 mln

  16,7(2.3%)

  1,5 mln

  16,6(2.2%)

  1,9 mln

  20,4(2.5%)

  2,1 mln

  22,7(2.8%)

  6,1 mln

  66,4(6.9%)

  1,8 mln

  19,3(2.2%)

  2,1 mln

  23,5(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  35,1(4.6%)

  3,2 mln

  34,6(4.8%)

  1,3 mln

  14,3(1.9%)

  1,1 mln

  12,4(1.5%)

  916,6 tys

  10,0(1.2%)

  864,8 tys

  9,5(1%)

  919,6 tys

  10,1(1.1%)

  1,2 mln

  12,7(1.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,0 tys

  2,7(0.4%)

  250,4 tys

  2,7(0.3%)

  249,9 tys

  2,7(0.3%)

  264,0 tys

  2,9(0.3%)

  264,0 tys

  2,9(0.3%)

  262,1 tys

  2,9(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  186,8 tys

  2,0(0.3%)

  185,2 tys

  2,0(0.3%)

  177,4 tys

  1,9(0.3%)

  370,6 tys

  4,1(0.5%)

  328,3 tys

  3,6(0.4%)

  220,8 tys

  2,4(0.3%)

  178,9 tys

  2,0(0.2%)

  180,2 tys

  2,0(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  252,0 tys

  2,8(0.4%)

  230,3 tys

  2,5(0.4%)

  359,8 tys

  3,9(0.5%)

  220,6 tys

  2,4(0.3%)

  233,4 tys

  2,6(0.3%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  83,5 tys

  0,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  101,3 tys

  1,1(0.1%)

  65,1 tys

  0,7(0.1%)

  86,1 tys

  0,9(0.1%)

  68,5 tys

  0,8(0.1%)

  131,2 tys

  1,4(0.2%)

  96,1 tys

  1,1(0.1%)

  103,8 tys

  1,1(0.1%)

  75,4 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,9 tys

  0,8(0.1%)

  53,8 tys

  0,6(0.1%)

  47,6 tys

  0,5(0.1%)

  47,2 tys

  0,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,3 tys

  1,0(0.1%)

  63,8 tys

  0,7(0.1%)

  194,2 tys

  2,1(0.2%)

  26,3 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  17,0 tys

  0,2(0%)

  42,5 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  15,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat piotrkowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 287 mieszkańców powiatu piotrkowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 868 kobiet oraz 11 419 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,3% mieszkańców powiatu piotrkowskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,8% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu piotrkowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie piotrkowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz podstawowe ukończone (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,2%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  W roku 2021 w powiecie piotrkowskim mieściło się 30 przedszkoli, w których do 102 oddziałów uczęszczało 2 004 dzieci (1 005 dziewczynek oraz 999 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piotrkowskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 821 dzieci (394 dziewczynki oraz 427 chłopców). Dostępne były 784 miejsca.

  16,5% mieszkańców powiatu piotrkowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 788 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 45 szkół podstawowych, w których w 469 oddziałach uczyło się 7 588 uczniów (3 675 kobiet oraz 3 913 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie piotrkowskim placówkę miało 48 szkół podstawowych, w których w 348 oddziałach uczyło się 6 177 uczniów (3 010 kobiet oraz 3 167 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,2 uczniów.

  W powiecie piotrkowskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 177 uczniów (82 kobiety oraz 95 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 74 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piotrkowskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 323 uczniów (129 kobiet oraz 194 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 166 absolwentów.

  W powiecie piotrkowskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 109 uczniów (20 kobiet oraz 89 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17,7 uczniów. 15,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,1% mieszkańców powiatu piotrkowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 28,2% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. piotrkowski
  16,6%
  łódzkie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,4%
  łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat piotrkowski
  2,4%
  łódzkie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. piotrkowski
  11,8%
  łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. piotrkowski
  21,2%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. piotrkowski
  22,3%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 16,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  18,8%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 19,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. piotrkowski
  3,6%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 788 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  788,0
  łódzkie
  905,0
  Kraj
  896,0
 • 1,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. piotrkowski
  1,16
  woj. łódzkie
  0,90
  Kraj
  0,89
 •  
 • 30Przedszkola
 • 40 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 102 Oddziały
 • 51 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 048 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat piotrkowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 004 Dzieci
 • 1 005 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 999 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,1%
  49,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 77 2 lata i mniej
 • 77
 • 553 3 lata
 • 553
 • 610 4 lata
 • 610
 • 493 5 lata
 • 493
 • 266 6 lat
 • 266
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 269 3 lata
 • 269
 • 305 4 lata
 • 305
 • 253 5 lata
 • 253
 • 129 6 lat
 • 129
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 284 3 lata
 • 284
 • 305 4 lata
 • 305
 • 240 5 lata
 • 240
 • 137 6 lat
 • 137
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 830 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 129,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 128,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 48,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 12 Oddziały
 • 297 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat piotrkowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 296 Dzieci
 • 136 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 160 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,9%
  54,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 76 3 lata
 • 76
 • 116 4 lata
 • 116
 • 91 5 lata
 • 91
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 36 3 lata
 • 36
 • 59 4 lata
 • 59
 • 36 5 lata
 • 36
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 40 3 lata
 • 40
 • 57 4 lata
 • 57
 • 55 5 lata
 • 55
 • 6 6 lat
 • 6
 •  
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat piotrkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 469 Oddziały
 • 7 588 Uczniowie
 • 3 675 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 913 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 897 Uczniowie w 1 klasie
 • 439 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 458 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 872 Absolwenci
 • 413 Kobiety
  (absolwenci)
 • 459 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,2
  woj. łódzkie
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 700,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 615,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 85,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat piotrkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 134 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,0%
  47,0%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 43 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,6%
  74,4%
 • 53 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  17,7
  łódzkie
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat piotrkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  15,6
  Województwo
  19,3
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat piotrkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat piotrkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat piotrkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piotrkowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie piotrkowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie piotrkowskim znajdowało się 6 hoteli (5 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 4 (całoroczne: 3)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 35, liczba miejsc: 2 105)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 13


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie piotrkowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie piotrkowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 742 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 158 (uczestnicy: 18 005)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 135)
  • wystawy: 33 (uczestnicy: 2 691)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 900)
  • koncerty: 22 (uczestnicy: 4 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 520)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 2 790)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 880)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 4 320)
  • warsztaty: 35 (uczestnicy: 685)
  • inne: 8 (uczestnicy: 484)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 315)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 88)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 11)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 3)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 75)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 50)
  • inne: 4 (członkowie: 70)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 40)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 228)
  • teatralne: 3 (członkowie: 24)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 14)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 47)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 92)
  • taneczne: 3 (członkowie: 41)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie piotrkowskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 1 463 zwiedzających, co daje 161 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie piotrkowskim działały 33 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 366 353 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 38 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 399 446 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 154
  • dostępne dla czytelników: 84
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 83
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 22
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Kluby sportowe w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie piotrkowskim działało 31 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 591 członków. Zarejestrowano 2 391 ćwiczących (mężczyźni: 1 832, kobiety: 559, chłopcy do lat 18: 1 371, dziewczęta do lat 18: 456). Aktywnych było 71 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (34), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie piotrkowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piotrkowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat piotrkowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 120 wypadków drogowych w powiecie piotrkowskim odnotowano 15 ofiar śmiertelnych oraz 162 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 132,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 16,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 26,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 197,4 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie piotrkowskim zarejestrowanych było 85 632 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 59 861 samochodów osobowych (656,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 8 025 samochodów ciężarowych (99,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 385 autobusów (4,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 072 ciągników siodłowych (11,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 822 motocykli (52,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,2 lat.


  W 2021 roku w powiecie piotrkowskim znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie piotrkowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 120 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 15 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 162 Ranni
  (rok 2021)
 • 21 Lekko ranni
 • 141 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie piotrkowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 132,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat piotrkowski
  132,3
  Województwo
  95,4
  Cała Polska
  59,9
 • 16,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat piotrkowski
  16,5
  Województwo
  7,9
  Kraj
  5,9
 • 178,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  178,6
  Województwo
  114,3
  Cała Polska
  69,4
 • 26,86 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat piotrkowski
  26,9
  woj. łódzkie
  10,1
  Cała Polska
  7,6
 • 197,36 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat piotrkowski
  197,4
  Województwo
  126,4
  Cały kraj
  80,2
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  12,5
  Województwo
  8,3
  Kraj
  9,8
 • 135,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  135,0
  łódzkie
  119,8
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 85 632 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie piotrkowskim w 2020 roku
 • 59 861 Samochody osobowe
 • 8 025 Samochody ciężarowe
 • 375 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 385 Autobusy
 • 699 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 072 Ciągniki samochodowe
 • 1 072   Ciągniki siodłowe
 • 10 768 Ciągniki rolnicze
 • 4 822 Motocykle
 • 1 475   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 753 Motorowery
 • 59 861Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie piotrkowskim
 • Samochody osobowe w powiecie piotrkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 656,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat piotrkowski
  656,3
  Województwo
  666,6
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 796
  • 1400-1649 kg16 374
  • 1650-1899 kg16 071
  • 1900 kg i więcej14 620
 • 12 796 do 1399 kg
 • 16 374 1400-1649 kg
 • 16 071 1650-1899 kg
 • 14 620 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 744 do 1399 cm3
 • 22 744
 • 33 087 1400-1999 cm3
 • 33 087
 • 4 030 2000 i więcej cm3
 • 4 030
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie piotrkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27 378
  • olej napędowy16 962
  • gaz (LPG)15 006
  • pozostałe515
 • 27 378 benzyna
 • 16 962 olej napędowy
 • 15 006 gaz (LPG)
 • 515 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 483 do 1 roku
 • 483
 • 384 2 lata
 • 384
 • 475 3 lata
 • 475
 • 1 218 4-5 lat
 • 1 218
 • 1 414 6-7 lat
 • 1 414
 • 2 047 8-9 lat
 • 2 047
 • 2 978 10-11 lat
 • 2 978
 • 10 217 12-15 lat
 • 10 217
 • 14 750 16-20 lat
 • 14 750
 • 11 348 21-25 lat
 • 11 348
 • 6 318 26-30 lat
 • 6 318
 • 8 229 31 lat i więcej
 • 8 229
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie piotrkowskim
 • powiat piotrkowski
  20,0 lat
  łódzkie
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 8 025Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie piotrkowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie piotrkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 99,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  99,7
  łódzkie
  111,5
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 800 do 999 kg
 • 3 800
 • 2 412 1000-1499 kg
 • 2 412
 • 599 1500-2999 kg
 • 599
 • 60 3000-3499 kg
 • 60
 • 118 3500-4999 kg
 • 118
 • 390 5000-6999 kg
 • 390
 • 257 7000-9999 kg
 • 257
 • 261 10000-14999 kg
 • 261
 • 128 15000 kg i więcej
 • 128
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 341
  • olej napędowy5 972
  • gaz (LPG)486
  • pozostałe226
 • 1 341 benzyna
 • 5 972 olej napędowy
 • 486 gaz (LPG)
 • 226 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 37 do 1 roku
 • 37
 • 43 2 lata
 • 43
 • 48 3 lata
 • 48
 • 153 4-5 lat
 • 153
 • 222 6-7 lat
 • 222
 • 274 8-9 lat
 • 274
 • 467 10-11 lat
 • 467
 • 1 224 12-15 lat
 • 1 224
 • 1 607 16-20 lat
 • 1 607
 • 1 401 21-25 lat
 • 1 401
 • 803 26-30 lat
 • 803
 • 1 746 31 lat i więcej
 • 1 746
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie piotrkowskim
 • pow. piotrkowski
  21,3 lat
  woj. łódzkie
  20,5 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 385Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie piotrkowskim
 • Autobusy w powiecie piotrkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,2 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. piotrkowski
  4,2
  woj. łódzkie
  2,9
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy352
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe29
 • 3 benzyna
 • 352 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 29 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 8 6-7 lat
 • 8
 • 16 8-9 lat
 • 16
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 41 12-15 lat
 • 41
 • 84 16-20 lat
 • 84
 • 85 21-25 lat
 • 85
 • 45 26-30 lat
 • 45
 • 84 31 lat i więcej
 • 84
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie piotrkowskim
 • pow. piotrkowski
  22,3 lat
  łódzkie
  22,6 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 1 072Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie piotrkowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie piotrkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 11,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  11,8
  łódzkie
  11,6
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy1 009
  • gaz (LPG)12
  • pozostałe48
 • 3 benzyna
 • 1 009 olej napędowy
 • 12 gaz (LPG)
 • 48 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 4 2 lata
 • 4
 • 5 3 lata
 • 5
 • 45 4-5 lat
 • 45
 • 63 6-7 lat
 • 63
 • 120 8-9 lat
 • 120
 • 66 10-11 lat
 • 66
 • 280 12-15 lat
 • 280
 • 177 16-20 lat
 • 177
 • 153 21-25 lat
 • 153
 • 89 26-30 lat
 • 89
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 16,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie piotrkowskim
 • Powiat
  16,1 lat
  woj. łódzkie
  13,9 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 4 822Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie piotrkowskim
 • Motocykle w powiecie piotrkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 52,9 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat piotrkowski
  52,9
  woj. łódzkie
  45,3
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 80 do 1 roku
 • 80
 • 45 2 lata
 • 45
 • 42 3 lata
 • 42
 • 272 4-5 lat
 • 272
 • 100 6-7 lat
 • 100
 • 176 8-9 lat
 • 176
 • 178 10-11 lat
 • 178
 • 558 12-15 lat
 • 558
 • 602 16-20 lat
 • 602
 • 504 21-25 lat
 • 504
 • 394 26-30 lat
 • 394
 • 1 871 31 lat i więcej
 • 1 871
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie piotrkowskim
 • Tutaj
  23,2 lat
  Województwo
  25,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie piotrkowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 106,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  106,4 km
  woj. łódzkie
  573,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. piotrkowski
  1,7 km
  Województwo
  4,3 km
  Polska
  4,9 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami