Powiat dzierżoniowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat dzierżoniowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 95 863 Liczba mieszkańców
 • 479 km2 Powierzchnia
 • 200 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 81,4% Stopa urbanizacji
 • Janusz Guzdek Starosta
 • Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów Adres starostwa powiatowego
 • DDZ Tablice rejestracyjne
Powiat dzierżoniowski na mapie
Identyfikatory
 • 0202 TERYT (TERC)
Herb powiatu dzierżoniowskiego
powiat dzierżoniowski herb
Flaga powiatu dzierżoniowskiego
powiat dzierżoniowski flaga

powiat dzierżoniowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Dierżoniowie
74 832 22 08
74 832 22 10
ul. Ząbkowicka 57
58-200 Dzierżoniów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
74 832 53 91
74 831 31 24
ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżoniów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie
74 832 33 33
74 832 33 34
ul. Krasickiego 36
58-200 Dzierżoniów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie
74 831 28 09
74 832 46 58
ul. Batalionów Chłopskich 7
58-200 Dzierżoniów
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
(74) 832-18-64
(74) 831-66-01
Rynek
58-200 Dzierżoniów

Powiat dzierżoniowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat dzierżoniowski ma 95 863 mieszkańców, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 10,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w 2050 roku wynosi 76 411, z czego 38 841 to kobiety, a 37 570 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego zawarli w 2022 roku 368 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego jest stanu wolnego, 49,8% żyje w małżeństwie, 10,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat dzierżoniowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -888. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,22 na 1000 mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. W 2022 roku urodziło się 591 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,40 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 42,6% zgonów w powiecie dzierżoniowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,1% zgonów w powiecie dzierżoniowskim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu dzierżoniowskiego przypada 15.36 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 854 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 950 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu dzierżoniowskiego -96. W tym samym roku 42 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 71 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -29.

  58,2% mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95 863 Liczba mieszkańców
 • 50 411 Kobiety
 • 45 452 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 76 411 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 841 Kobiety
 • 37 570 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie dzierżoniowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie dzierżoniowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie dzierżoniowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  44,6 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat dzierżoniowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat dzierżoniowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat dzierżoniowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat dzierżoniowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,9%
  Województwo
  31,1%
  Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat dzierżoniowski
  49,8%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 48,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,6%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  10,5%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Kraj
  7,6%
 • 11,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat dzierżoniowski
  0,2%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. dzierżoniowski
  3,8
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  woj. dolnośląskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 368 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -888 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -448 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -440 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -9,2
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Kraj
  -3,8
 • -9,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie dzierżoniowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 591 Urodzenia żywe
 • 296 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 295 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat dzierżoniowski
  6,1
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Polska
  8,1
 • 28,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. dzierżoniowski
  28,3
  Województwo
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 323 g Średnia waga noworodków
 • 3 264 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 381 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 323 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 248 Waga 3000g - 3499g
 • 248
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat dzierżoniowski
  1,11
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat dzierżoniowski
  0,56
  Województwo
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,40 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,40
  Dolnośląskie
  0,63
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie dzierżoniowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 479 Zgony
 • 744 Kobiety
  (Zgony)
 • 735 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,3%
  49,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  15,4
  Województwo
  12,5
  Polska
  11,9
 • 250,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  250,3
  Dolnośląskie
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  0,0
  Dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,5
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat dzierżoniowski
  42,6%
  Województwo
  43,0%
  Polska
  34,8%
 • 18,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,1%
  Województwo
  19,7%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,2%
  woj. dolnośląskie
  6,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 241 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,3
  Cała Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Polska
  74,4
 • 294,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  294,6
  Dolnośląskie
  273,5
  Cały kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  256,8
  Kraj
  246,5
 • 696,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 751,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 634,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat dzierżoniowski
  696,0
  Województwo
  597,6
  Polska
  475,8
 • 117,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 68,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  117,1
  Województwo
  108,7
  Cały kraj
  70,6
 • 29,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat dzierżoniowski
  29,3
  Województwo
  29,9
  Kraj
  32,6
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,9
  woj. dolnośląskie
  6,0
  Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. dzierżoniowski
  0,4%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie dzierżoniowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Osoby w zamachach samobójczych
 • 9 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 38 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  38,0
  Dolnośląskie
  35,0
  Polska
  38,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,0
  Dolnośląskie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 5 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 5
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 11 powieszenie się
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 15 nieustalona
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu12
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 9 trzeźwy
 • 12 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 18 kawaler/panna
 • 18
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony27
 • 1 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 27 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 21 nieustalony
 • 21
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 854 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 449 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 405 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Zameldowania z zagranicy
 • 20 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 950 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 506 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 444 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 71 Wymeldowania za granicę
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 39 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -125 Saldo migracji
 • -69 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -56 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -96 Saldo migracji wewnętrznych
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Saldo migracji zagranicznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat dzierżoniowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dzierżoniowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie dzierżoniowskim oddano do użytku 199 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie dzierżoniowskim to 40 882 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 427 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  73,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,1% na lokale społeczne czynszowe, 10,1% jako sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie dzierżoniowskim to 4,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie dzierżoniowskim to 132,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,18% mieszkań posiada łazienkę, 78,18% korzysta z centralnego ogrzewania, a 80,75% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie dzierżoniowskim 724 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 621 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 929 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 32 transakcje (mediana cen - 4 021 zł/m2, średnia - 4 263 zł/m2), a na rynku wtórnym 692 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 522 zł/m2, średnia - 2 842 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 621 zł
 • pow. dzierżoniowski
  2 621 zł
  Dolnośląskie
  6 105 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 2 621 zł Ogółem
 • 2 621 zł
 • 2 457 zł do 40 m2
 • 2 457 zł
 • 2 897 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 897 zł
 • 2 575 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 575 zł
 • 3 511 zł od 80,1 m2
 • 3 511 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 929 zł
 • Tutaj
  2 929 zł
  woj. dolnośląskie
  6 062 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 2 929 zł Ogółem
 • 2 929 zł
 • 2 715 zł do 40 m2
 • 2 715 zł
 • 2 979 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 979 zł
 • 2 909 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 909 zł
 • 3 180 zł od 80,1 m2
 • 3 180 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 724
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2247
  • od 40,1 do 60 m2308
  • od 60,1 do 80 m2128
  • od 80,1 m241
 • 247 do 40 m2
 • 308 od 40,1 do 60 m2
 • 128 od 60,1 do 80 m2
 • 41 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie dzierżoniowskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 021 zł
 • Powiat
  4 021 zł
  Województwo
  7 178 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 4 021 zł Ogółem
 • 4 021 zł
 • 3 997 zł do 40 m2
 • 3 997 zł
 • 4 301 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 301 zł
 • 3 987 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 987 zł
 • 4 653 zł od 80,1 m2
 • 4 653 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 263 zł
 • powiat dzierżoniowski
  4 263 zł
  woj. dolnośląskie
  7 118 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 4 263 zł Ogółem
 • 4 263 zł
 • 3 509 zł do 40 m2
 • 3 509 zł
 • 4 334 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 334 zł
 • 4 028 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 028 zł
 • 4 640 zł od 80,1 m2
 • 4 640 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 32
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m27
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m27
 • 3 do 40 m2
 • 7 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 522 zł
 • Tutaj
  2 522 zł
  Województwo
  4 815 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 2 522 zł Ogółem
 • 2 522 zł
 • 2 442 zł do 40 m2
 • 2 442 zł
 • 2 830 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 830 zł
 • 2 319 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 319 zł
 • 3 060 zł od 80,1 m2
 • 3 060 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 842 zł
 • Powiat
  2 842 zł
  Województwo
  5 227 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 2 842 zł Ogółem
 • 2 842 zł
 • 2 706 zł do 40 m2
 • 2 706 zł
 • 2 949 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 949 zł
 • 2 758 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 758 zł
 • 2 876 zł od 80,1 m2
 • 2 876 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 692
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2244
  • od 40,1 do 60 m2301
  • od 60,1 do 80 m2113
  • od 80,1 m234
 • 244 do 40 m2
 • 301 od 40,1 do 60 m2
 • 113 od 60,1 do 80 m2
 • 34 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 882 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 426,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  426,50
  Dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat dzierżoniowski
  65,70 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,00 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,56 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,56
  Dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat dzierżoniowski
  2,34
  Dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,66
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 199 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat dzierżoniowski
  2,08
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 984 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,94
  Dolnośląskie
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 10,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,26
  Województwo
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 26 409 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 132,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. dzierżoniowski
  132,7 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,28 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. dzierżoniowski
  97,58%
  Dolnośląskie
  98,19%
  Cała Polska
  97,71%
 • 92,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat dzierżoniowski
  92,34%
  Województwo
  95,29%
  Kraj
  95,10%
 • 90,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,18%
  woj. dolnośląskie
  93,85%
  Cała Polska
  93,66%
 • 78,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. dzierżoniowski
  78,18%
  Dolnośląskie
  84,79%
  Kraj
  85,62%
 • 80,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat dzierżoniowski
  80,75%
  Województwo
  64,70%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat dzierżoniowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie dzierżoniowskim na 1000 mieszkańców pracuje 350osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie dzierżoniowskim wynosiło w 2022 roku 5,5% (5,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dzierżoniowskim wynosiło 5 723,65 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego 6 800 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 351 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 449.

  6,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 350 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  350,0
  Województwo
  402,0
  Kraj
  402,0
 • 5,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,5% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • powiat dzierżoniowski
  5,5%
  Dolnośląskie
  4,5%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie dzierżoniowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie dzierżoniowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie dzierżoniowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 724 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. dzierżoniowski
  5 724 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 800 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 351 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 449 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,79 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,1% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 63,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,8% Pozostałe
 • 42,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie dzierżoniowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 51,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat dzierżoniowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,9
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Polska
  69,0
 • 45,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat dzierżoniowski
  45,3
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 170,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  170,6
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat dzierżoniowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie dzierżoniowskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 11 852 podmioty gospodarki narodowej, z czego 7 785 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 793 nowe podmioty, a 478 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 496) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (684) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (2 248) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (388) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie dzierżoniowskim najwięcej (902) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 470) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (104) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (2 989) podmiotów, a 73,9% (8 759) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie dzierżoniowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.3%) oraz Budownictwo (20.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 852 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 104 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 989 Przemysł i budownictwo
 • 8 759 Pozostała działalność
 • 793 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie dzierżoniowskim w 2022 roku
 • 478 Podmioty wyrejestrowane w powiecie dzierżoniowskim w 2022 roku
 • 7 785 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 470 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 470
 • 321 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 321
 • 58 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 58
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 11 849 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 849
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 690 Spółki handlowe ogółem
 • 690
 • 74  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 74
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 569  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 569
 • 70    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 70
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 902 Spółki cywilne ogółem
 • 902
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 785 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 889 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 889
 • 1 569 Budownictwo
 • 1 569
 • 870 Przetwórstwo przemysłowe
 • 870
 • 658 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 658
 • 532 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 532
 • 528 Transport i gospodarka magazynowa
 • 528
 • 449 Pozostała działalność
 • 449
 • 238 Informacja i komunikacja
 • 238
 • 236 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 236
 • 200 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 200
 • 192 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 192
 • 172 Edukacja
 • 172
 • 81 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 81
 • 77 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 77
 • 69 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69
 • 20 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 20
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dzierżoniowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie dzierżoniowskim stwierdzono 1 848 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie dzierżoniowskim wynosi 78,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,05 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 8,84 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,68 (66%), drogowe - 1,85 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat dzierżoniowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 848 Przestępstwa ogółem
 • 1 848
 • 1 161 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 161
 • 451 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 451
 • 178 Przestępstwa drogowe
 • 178
 • 38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 38
 • 851 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 851
 • 19,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,19
  Dolnośląskie
  29,03
  Polska
  22,81
 • 12,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat dzierżoniowski
  12,05
  Dolnośląskie
  19,57
  Kraj
  12,98
 • 4,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. dzierżoniowski
  4,68
  Dolnośląskie
  5,59
  Polska
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. dzierżoniowski
  1,85
  Województwo
  2,23
  Cały kraj
  1,82
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat dzierżoniowski
  0,39
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 8,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,84
  Województwo
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat dzierżoniowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. dzierżoniowski
  78%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat dzierżoniowski
  79%
  Województwo
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat dzierżoniowski
  66%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  97%
  Dolnośląskie
  82%
  Polska
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  58%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Cały kraj
  51%

Powiat dzierżoniowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu dzierżoniowskiego wyniosła w 2022 roku 125,6 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu dzierżoniowskiego - 38.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.7%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,3 mln złotych, czyli 13,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu dzierżoniowskiego wyniosła w 2022 roku 134,5 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.4%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (8.3%). W budżecie powiatu dzierżoniowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 279 złotych na mieszkańca (20,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,3 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie dzierżoniowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu dzierżoniowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat dzierżoniowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu dzierżoniowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  89,1 mln

  859(100%)

  86,8 mln

  843(100%)

  83,6 mln

  817(100%)

  95,3 mln

  936(100%)

  93,5 mln

  925(100%)

  104,2 mln

  1,1 tys(100%)

  105,8 mln

  1,1 tys(100%)

  125,6 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  30,5 mln

  295(34.2%)

  29,5 mln

  287(34%)

  31,3 mln

  307(37.5%)

  32,7 mln

  323(34.4%)

  34,5 mln

  343(36.9%)

  40,7 mln

  407(39%)

  43,7 mln

  442(41.3%)

  47,9 mln

  500(38.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,3 mln

  89,7(10.4%)

  8,4 mln

  82,0(9.7%)

  8,7 mln

  85,4(10.4%)

  9,6 mln

  94,3(10%)

  10,1 mln

  99,8(10.8%)

  11,0 mln

  110(10.6%)

  11,6 mln

  118(11%)

  13,5 mln

  140(10.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  88,6 tys

  0,9(0.1%)

  1,7 mln

  16,9(2%)

  1,1 mln

  10,4(1.3%)

  624,5 tys

  6,2(0.7%)

  1,2 mln

  11,7(1.3%)

  407,0 tys

  4,1(0.4%)

  149,0 tys

  1,5(0.1%)

  11,1 mln

  116(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,2 mln

  128(14.8%)

  14,0 mln

  136(16.1%)

  5,7 mln

  56,0(6.8%)

  5,8 mln

  56,8(6.1%)

  7,6 mln

  75,8(8.2%)

  7,7 mln

  76,6(7.3%)

  7,7 mln

  78,2(7.3%)

  9,6 mln

  101(7.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,6 mln

  122(14.1%)

  10,2 mln

  99,0(11.7%)

  7,4 mln

  72,3(8.8%)

  11,8 mln

  117(12.4%)

  6,8 mln

  67,6(7.3%)

  9,2 mln

  92,3(8.8%)

  8,6 mln

  87,0(8.1%)

  8,4 mln

  87,9(6.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,3 mln

  90,4(10.5%)

  7,8 mln

  75,7(9%)

  6,7 mln

  65,8(8%)

  6,6 mln

  64,6(6.9%)

  6,7 mln

  66,4(7.2%)

  6,9 mln

  69,4(6.7%)

  7,8 mln

  78,9(7.4%)

  8,3 mln

  86,9(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  43,7(5.1%)

  4,7 mln

  45,8(5.4%)

  4,9 mln

  48,4(5.9%)

  5,2 mln

  51,7(5.5%)

  5,6 mln

  55,2(5.9%)

  7,1 mln

  70,7(6.8%)

  6,8 mln

  68,7(6.4%)

  7,0 mln

  73,3(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,7 mln

  45,3(5.3%)

  5,0 mln

  48,8(5.8%)

  4,7 mln

  46,1(5.6%)

  4,8 mln

  47,5(5.1%)

  4,9 mln

  48,8(5.3%)

  5,1 mln

  51,3(4.9%)

  5,0 mln

  50,3(4.7%)

  5,4 mln

  55,9(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  25,1(2.9%)

  2,7 mln

  26,6(3.1%)

  2,0 mln

  19,8(2.4%)

  1,6 mln

  16,1(1.7%)

  3,0 mln

  29,6(3.2%)

  4,2 mln

  42,4(4.1%)

  2,0 mln

  20,3(1.9%)

  2,2 mln

  23,3(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  917,9 tys

  8,9(1%)

  1,0 mln

  9,8(1.2%)

  912,8 tys

  8,9(1.1%)

  1,9 mln

  19,1(2%)

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  1,1 mln

  10,5(1%)

  1,4 mln

  14,3(1.3%)

  1,3 mln

  13,2(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  286,7 tys

  2,8(0.3%)

  279,5 tys

  2,7(0.3%)

  296,7 tys

  2,9(0.4%)

  341,9 tys

  3,4(0.4%)

  248,5 tys

  2,5(0.3%)

  206,6 tys

  2,1(0.2%)

  254,6 tys

  2,6(0.2%)

  400,1 tys

  4,2(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  397,8 tys

  3,8(0.4%)

  375,9 tys

  3,7(0.4%)

  386,2 tys

  3,8(0.5%)

  264,4 tys

  2,6(0.3%)

  413,0 tys

  4,1(0.4%)

  309,6 tys

  3,1(0.3%)

  658,4 tys

  6,7(0.6%)

  332,2 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  250,6 tys

  2,4(0.3%)

  249,6 tys

  2,4(0.3%)

  250,2 tys

  2,5(0.3%)

  262,8 tys

  2,6(0.3%)

  263,8 tys

  2,6(0.3%)

  264,0 tys

  2,7(0.2%)

  264,0 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  342,1 tys

  3,3(0.4%)

  612,4 tys

  6,0(0.7%)

  82,5 tys

  0,8(0.1%)

  79,9 tys

  0,8(0.1%)

  98,7 tys

  1,0(0.1%)

  70,8 tys

  0,7(0.1%)

  127,3 tys

  1,3(0.1%)

  149,3 tys

  1,6(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  247,1 tys

  2,4(0.3%)

  190,2 tys

  1,9(0.2%)

  147,4 tys

  1,4(0.2%)

  110,9 tys

  1,1(0.1%)

  131,7 tys

  1,3(0.1%)

  60,9 tys

  0,6(0.1%)

  28,3 tys

  0,3(0%)

  69,3 tys

  0,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  31,7 tys

  0,3(0%)

  28,8 tys

  0,3(0%)

  36,2 tys

  0,4(0%)

  461,6 tys

  4,6(0.5%)

  1,5 mln

  15,3(1.7%)

  45,2 tys

  0,5(0%)

  52,8 tys

  0,5(0%)

  62,3 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  34,8 tys

  0,3(0%)

  34,5 tys

  0,3(0%)

  34,6 tys

  0,3(0%)

  36,4 tys

  0,4(0%)

  36,8 tys

  0,4(0%)

  37,3 tys

  0,4(0%)

  40,4 tys

  0,4(0%)

  32,8 tys

  0,3(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  22,4 tys

  0,2(0%)

  39,5 tys

  0,4(0%)

  54,6 tys

  0,5(0.1%)

  3,7 mln

  36,5(3.9%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  22,2 tys

  0,2(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  29,5 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  -3 972,8

  -0,0(-0%)

  -10 885,3

  -0,1(-0%)

  23,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  34,2 tys

  0,3(0%)

  34,8 tys

  0,3(0%)

  187,2 tys

  1,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  11,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie dzierżoniowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu dzierżoniowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat dzierżoniowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu dzierżoniowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  88,7 mln

  856(100%)

  90,3 mln

  877(100%)

  86,4 mln

  844(100%)

  95,1 mln

  934(100%)

  98,7 mln

  976(100%)

  110,4 mln

  1,1 tys(100%)

  114,2 mln

  1,2 tys(100%)

  134,5 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  45,0 mln

  436(50.8%)

  43,6 mln

  425(48.3%)

  42,0 mln

  412(48.6%)

  40,9 mln

  404(43.1%)

  43,8 mln

  434(44.4%)

  50,8 mln

  509(46%)

  57,2 mln

  579(50.1%)

  56,5 mln

  589(42%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,9 mln

  173(20.2%)

  19,1 mln

  186(21.1%)

  20,4 mln

  200(23.6%)

  22,8 mln

  225(24%)

  25,1 mln

  249(25.5%)

  24,6 mln

  247(22.3%)

  27,5 mln

  279(24.1%)

  30,2 mln

  315(22.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  88,6 tys

  0,9(0.1%)

  1,7 mln

  16,9(1.9%)

  1,1 mln

  10,4(1.2%)

  698,2 tys

  6,9(0.7%)

  1,2 mln

  11,7(1.2%)

  407,0 tys

  4,1(0.4%)

  146,6 tys

  1,5(0.1%)

  11,1 mln

  116(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  55,9(6.5%)

  6,9 mln

  66,9(7.6%)

  4,7 mln

  45,9(5.4%)

  4,9 mln

  47,8(5.1%)

  5,6 mln

  55,4(5.7%)

  6,4 mln

  63,6(5.8%)

  5,9 mln

  59,5(5.2%)

  8,0 mln

  83,7(6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  43,3(5%)

  4,7 mln

  45,6(5.2%)

  4,9 mln

  48,3(5.7%)

  5,2 mln

  51,7(5.5%)

  5,6 mln

  55,2(5.6%)

  6,9 mln

  69,2(6.3%)

  6,7 mln

  68,1(5.9%)

  7,0 mln

  72,7(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,9 mln

  57,4(6.7%)

  4,5 mln

  44,0(5%)

  1,6 mln

  15,4(1.8%)

  6,0 mln

  59,1(6.3%)

  2,5 mln

  25,1(2.6%)

  4,4 mln

  44,3(4%)

  2,4 mln

  24,4(2.1%)

  6,4 mln

  66,3(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  724,7 tys

  7,0(0.8%)

  1,2 mln

  12,1(1.4%)

  3,0 mln

  29,3(3.5%)

  3,5 mln

  34,3(3.7%)

  3,3 mln

  33,0(3.4%)

  3,1 mln

  30,8(2.8%)

  2,8 mln

  28,6(2.5%)

  5,3 mln

  55,5(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  24,3(2.8%)

  1,9 mln

  18,3(2.1%)

  1,6 mln

  16,1(1.9%)

  1,3 mln

  12,5(1.3%)

  923,4 tys

  9,2(0.9%)

  2,7 mln

  27,3(2.5%)

  1,9 mln

  19,4(1.7%)

  1,6 mln

  17,0(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  11,0(1.3%)

  1,3 mln

  12,3(1.4%)

  1,2 mln

  11,3(1.3%)

  1,6 mln

  15,4(1.6%)

  2,0 mln

  20,0(2%)

  1,5 mln

  14,6(1.3%)

  1,6 mln

  16,5(1.4%)

  1,5 mln

  15,9(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  12,5(1.5%)

  1,5 mln

  14,9(1.7%)

  1,3 mln

  12,7(1.5%)

  1,4 mln

  13,4(1.4%)

  1,4 mln

  13,6(1.4%)

  1,6 mln

  16,4(1.5%)

  1,4 mln

  13,8(1.2%)

  1,4 mln

  15,0(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  942,7 tys

  9,1(1.1%)

  1,2 mln

  12,0(1.4%)

  1,1 mln

  10,7(1.3%)

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  2,1 mln

  21,1(1.9%)

  2,1 mln

  20,9(1.8%)

  1,3 mln

  14,0(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  15,5(1.8%)

  66,4 tys

  0,6(0.1%)

  88,4 tys

  0,9(0.1%)

  94,6 tys

  0,9(0.1%)

  129,2 tys

  1,3(0.1%)

  226,7 tys

  2,3(0.2%)

  132,4 tys

  1,3(0.1%)

  398,3 tys

  4,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,4(0.3%)

  249,6 tys

  2,4(0.3%)

  250,2 tys

  2,5(0.3%)

  262,8 tys

  2,6(0.3%)

  263,8 tys

  2,6(0.2%)

  264,0 tys

  2,7(0.2%)

  264,0 tys

  2,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  10,9(1.3%)

  2,0 mln

  19,8(2.2%)

  65,8 tys

  0,6(0.1%)

  143,7 tys

  1,4(0.2%)

  93,1 tys

  0,9(0.1%)

  66,1 tys

  0,7(0.1%)

  92,4 tys

  0,9(0.1%)

  110,3 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  84,8 tys

  0,8(0.1%)

  83,9 tys

  0,8(0.1%)

  85,5 tys

  0,8(0.1%)

  1,3 mln

  13,3(1.4%)

  1,9 mln

  19,0(1.9%)

  34,0 tys

  0,3(0%)

  32,0 tys

  0,3(0%)

  47,9 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  28,9 tys

  0,3(0%)

  28,6 tys

  0,3(0%)

  28,4 tys

  0,3(0%)

  29,0 tys

  0,3(0%)

  29,5 tys

  0,3(0%)

  30,2 tys

  0,3(0%)

  31,2 tys

  0,3(0%)

  32,8 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  34,2 tys

  0,3(0%)

  34,8 tys

  0,3(0%)

  187,3 tys

  1,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  40,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  47,7 tys

  0,5(0.1%)

  182,0 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  415,1 tys

  4,1(0.4%)

  286,5 tys

  2,8(0.3%)

  905,4 tys

  9,1(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat dzierżoniowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 471 mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 569 kobiet oraz 9 902 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 15,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie dzierżoniowskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (20,5%) oraz wyższe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,9%) oraz średnie zawodowe (25,3%).

  W roku 2021 w powiecie dzierżoniowskim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 142 oddziałów uczęszczało 2 969 dzieci (1 482 dziewczynki oraz 1 487 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie dzierżoniowskim mieściły się 24 przedszkola, w których do 97 oddziałów uczęszczało 2 341 dzieci (1 132 dziewczynki oraz 1 209 chłopców). Dostępnych było 2 417 miejsc.

  17,3% mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 901 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 28 szkół podstawowych, w których w 412 oddziałach uczyło się 6 861 uczniów (3 351 kobiet oraz 3 510 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie dzierżoniowskim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 268 oddziałach uczyło się 5 409 uczniów (2 620 kobiet oraz 2 789 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,41.

  W powiecie dzierżoniowskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 350 uczniów (829 kobiet oraz 521 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 342 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie dzierżoniowskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 855 uczniów (1 117 kobiet oraz 738 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 604 absolwentów.

  W powiecie dzierżoniowskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 25 oddziałach uczyło się 549 uczniów (224 kobiety oraz 325 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów. 22,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,8% mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w wieku potencjalnej nauki (27,9% kobiet i 27,6% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  17,0%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  38,4%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. dzierżoniowski
  23,2%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. dzierżoniowski
  3,1%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  15,0%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 901 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat dzierżoniowski
  901,0
  Województwo
  892,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. dzierżoniowski
  0,83
  Województwo
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 29Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 142 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 975 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat dzierżoniowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 969 Dzieci
 • 1 482 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 487 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 53 2 lata i mniej
 • 53
 • 658 3 lata
 • 658
 • 787 4 lata
 • 787
 • 760 5 lata
 • 760
 • 694 6 lat
 • 694
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 32 2 lata i mniej
 • 32
 • 327 3 lata
 • 327
 • 385 4 lata
 • 385
 • 384 5 lata
 • 384
 • 349 6 lat
 • 349
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 331 3 lata
 • 331
 • 402 4 lata
 • 402
 • 376 5 lata
 • 376
 • 345 6 lat
 • 345
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 191 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 201,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 200,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 26 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat dzierżoniowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Dzieci
 • 10 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 8 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,6%
  44,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 5 4 lata
 • 5
 • 2 5 lata
 • 2
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4 lata
 • 3
 • 1 5 lata
 • 1
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 5 lata
 • 1
 • 4 6 lat
 • 4
 • Szkoły podstawowe w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat dzierżoniowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 359 Oddziały
 • 6 742 Uczniowie
 • 3 300 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 442 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 848 Uczniowie w 1 klasie
 • 411 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 437 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 752 Absolwenci
 • 377 Kobiety
  (absolwenci)
 • 375 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 53 Oddziały
 • 119 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,9%
  57,1%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat dzierżoniowski
  16,7
  woj. dolnośląskie
  17,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,7
 • 18,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,8
 • 2,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,2
 •  
 • 480,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 390,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 89,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,41
  Dolnośląskie
  96,38
  Kraj
  95,71
 • 92,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat dzierżoniowski
  92,38
  Województwo
  95,04
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat dzierżoniowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat dzierżoniowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat dzierżoniowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 242 Uczniowie
 • 771 Kobiety
  (uczniowie)
 • 471 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,1%
  37,9%
 • 321 Uczniowie w 1 klasie
 • 207 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 307 Absolwenci
 • 191 Kobiety
  (absolwenci)
 • 116 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,7%
  46,3%
 • 35 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  26,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 80,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 53,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat dzierżoniowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 147 Uczniowie w 1 klasie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat dzierżoniowski
  22,0
  Województwo
  18,5
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,0
 • 25,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,3
 • 4,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat dzierżoniowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat dzierżoniowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat dzierżoniowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dzierżoniowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie dzierżoniowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie dzierżoniowskim znajdowało się 8 hoteli (2 ★★★★, 4 ★★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 3)
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 20, liczba miejsc: 995)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 14


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie dzierżoniowskim: 17 (publiczne: 15, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie dzierżoniowskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 940 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 810 (uczestnicy: 80 516)
  • seanse filmowe: 60 (uczestnicy: 1 654)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 1 998)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 3 963)
  • koncerty: 107 (uczestnicy: 30 822)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 53 (uczestnicy: 2 342)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 111 (uczestnicy: 5 770)
  • konkursy: 21 (uczestnicy: 700)
  • pokazy teatralne: 61 (uczestnicy: 12 729)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 220)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 229 (uczestnicy: 2 334)
  • inne: 126 (uczestnicy: 17 784)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 62 (członkowie: 648)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 106)
  • taneczne: 22 (członkowie: 274)
  • muzyczne: 16 (członkowie: 96)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 2 (członkowie: 7)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 123)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • inne: 4 (członkowie: 28)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 86)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 86)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 518)
  • teatralne: 3 (członkowie: 35)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 93)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 131)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 75)
  • taneczne: 5 (członkowie: 94)
  • inne: 3 (członkowie: 90)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dzierżoniowskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 514 miejscami na widowni. Odbyło się 1 219 seansów, na które przyszło 18 679 widzów, w tym 339 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 594 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dzierżoniowskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 1 800 zwiedzających, co daje 187 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dzierżoniowskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 335 726 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 53 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 431 789 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 173
  • dostępne dla czytelników: 102
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 102
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dzierżoniowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 45 817 wolumenów w tym ziobry specjalne: 150. Odnotowano 289 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 53 160 wolumenów. Odnotowano 1 697 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie dzierżoniowskim działało 55 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 789 członków. Zarejestrowano 2 975 ćwiczących (mężczyźni: 2 325, kobiety: 650, chłopcy do lat 18: 1 710, dziewczęta do lat 18: 591). Aktywnych było 69 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (71), instruktora sportowego (62) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie dzierżoniowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dzierżoniowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat dzierżoniowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 40 wypadków drogowych w powiecie dzierżoniowskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 42 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 45,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie dzierżoniowskim zarejestrowanych było 78 528 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 62 512 samochodów osobowych (645,2 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 9 006 samochodów ciężarowych (98,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 223 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 536 ciągników siodłowych (5,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 645 motocykli (37,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,6 lat.


  W 2022 roku w powiecie dzierżoniowskim znajdowało się 60 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 154 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 149 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 40 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 42 Ranni
  (rok 2022)
 • 32 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie dzierżoniowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 41,73 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. dzierżoniowski
  41,7
  Województwo
  64,7
  Polska
  56,5
 • 7,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  7,3
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 43,81 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  43,8
  Województwo
  76,2
  Kraj
  65,5
 • 12,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  12,7
  Dolnośląskie
  7,1
  Polska
  6,6
 • 45,84 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  45,8
  Województwo
  79,8
  Kraj
  77,6
 • 17,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. dzierżoniowski
  17,5
  Dolnośląskie
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 105,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  105,0
  Dolnośląskie
  117,8
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 78 528 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie dzierżoniowskim w 2021 roku
 • 62 512 Samochody osobowe
 • 9 006 Samochody ciężarowe
 • 468 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 223 Autobusy
 • 546 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 536 Ciągniki samochodowe
 • 536   Ciągniki siodłowe
 • 2 060 Ciągniki rolnicze
 • 3 645 Motocykle
 • 935   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 802 Motorowery
 • 62 512Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie dzierżoniowskim
 • Samochody osobowe w powiecie dzierżoniowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 645,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat dzierżoniowski
  645,2
  Dolnośląskie
  699,4
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 693
  • 1400-1649 kg14 113
  • 1650-1899 kg14 472
  • 1900 kg i więcej18 234
 • 15 693 do 1399 kg
 • 14 113 1400-1649 kg
 • 14 472 1650-1899 kg
 • 18 234 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 728 do 1399 cm3
 • 22 728
 • 34 260 1400-1999 cm3
 • 34 260
 • 5 524 2000 i więcej cm3
 • 5 524
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie dzierżoniowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34 932
  • olej napędowy20 068
  • gaz (LPG)6 711
  • pozostałe801
 • 34 932 benzyna
 • 20 068 olej napędowy
 • 6 711 gaz (LPG)
 • 801 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 438 do 1 roku
 • 438
 • 488 2 lata
 • 488
 • 611 3 lata
 • 611
 • 1 587 4-5 lat
 • 1 587
 • 1 743 6-7 lat
 • 1 743
 • 2 004 8-9 lat
 • 2 004
 • 2 891 10-11 lat
 • 2 891
 • 9 278 12-15 lat
 • 9 278
 • 12 751 16-20 lat
 • 12 751
 • 10 527 21-25 lat
 • 10 527
 • 6 932 26-30 lat
 • 6 932
 • 13 262 31 lat i więcej
 • 13 262
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie dzierżoniowskim
 • powiat dzierżoniowski
  21,2 lat
  woj. dolnośląskie
  19,5 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 9 006Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie dzierżoniowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie dzierżoniowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 98,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat dzierżoniowski
  98,5
  Województwo
  101,3
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 534 do 999 kg
 • 4 534
 • 2 995 1000-1499 kg
 • 2 995
 • 645 1500-2999 kg
 • 645
 • 57 3000-3499 kg
 • 57
 • 139 3500-4999 kg
 • 139
 • 263 5000-6999 kg
 • 263
 • 181 7000-9999 kg
 • 181
 • 133 10000-14999 kg
 • 133
 • 59 15000 kg i więcej
 • 59
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 675
  • olej napędowy6 658
  • gaz (LPG)312
  • pozostałe361
 • 1 675 benzyna
 • 6 658 olej napędowy
 • 312 gaz (LPG)
 • 361 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 37 do 1 roku
 • 37
 • 44 2 lata
 • 44
 • 80 3 lata
 • 80
 • 337 4-5 lat
 • 337
 • 372 6-7 lat
 • 372
 • 365 8-9 lat
 • 365
 • 562 10-11 lat
 • 562
 • 1 291 12-15 lat
 • 1 291
 • 1 521 16-20 lat
 • 1 521
 • 1 520 21-25 lat
 • 1 520
 • 783 26-30 lat
 • 783
 • 2 094 31 lat i więcej
 • 2 094
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie dzierżoniowskim
 • powiat dzierżoniowski
  20,9 lat
  Województwo
  19,7 lat
  Cały kraj
  19,6 lat
 • 223Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie dzierżoniowskim
 • Autobusy w powiecie dzierżoniowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat dzierżoniowski
  2,3
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy194
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe15
 • 14 benzyna
 • 194 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 30 16-20 lat
 • 30
 • 58 21-25 lat
 • 58
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 85 31 lat i więcej
 • 85
 • 26,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie dzierżoniowskim
 • pow. dzierżoniowski
  26,5 lat
  Województwo
  22,0 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 536Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie dzierżoniowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie dzierżoniowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 5,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,4
  woj. dolnośląskie
  8,8
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy488
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe47
 • 1 benzyna
 • 488 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 47 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 49 4-5 lat
 • 49
 • 56 6-7 lat
 • 56
 • 46 8-9 lat
 • 46
 • 43 10-11 lat
 • 43
 • 91 12-15 lat
 • 91
 • 72 16-20 lat
 • 72
 • 75 21-25 lat
 • 75
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 62 31 lat i więcej
 • 62
 • 16,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie dzierżoniowskim
 • Powiat
  16,7 lat
  Województwo
  14,3 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 645Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie dzierżoniowskim
 • Motocykle w powiecie dzierżoniowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 37,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  37,6
  Dolnośląskie
  37,2
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 44 do 1 roku
 • 44
 • 41 2 lata
 • 41
 • 28 3 lata
 • 28
 • 80 4-5 lat
 • 80
 • 136 6-7 lat
 • 136
 • 101 8-9 lat
 • 101
 • 94 10-11 lat
 • 94
 • 386 12-15 lat
 • 386
 • 440 16-20 lat
 • 440
 • 436 21-25 lat
 • 436
 • 266 26-30 lat
 • 266
 • 1 593 31 lat i więcej
 • 1 593
 • 24,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie dzierżoniowskim
 • Powiat
  24,6 lat
  woj. dolnośląskie
  23,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 24 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 24 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie dzierżoniowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 256,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat dzierżoniowski
  1 256,0 km
  Województwo
  495,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 6,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat dzierżoniowski
  6,3 km
  Województwo
  3,4 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 149 Liczba licencji na taksówki
 • 154 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami