Powiat dzierżoniowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat dzierżoniowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 102 077 Liczba mieszkańców
 • 479 km2 Powierzchnia
 • 215 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 81,4% Stopa urbanizacji
 • Janusz Guzdek Starosta
 • Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów Adres starostwa powiatowego
 • DDZ Tablice rejestracyjne
Powiat dzierżoniowski na mapie
Identyfikatory
 • 0202 TERYT (TERC)
Herb powiatu dzierżoniowskiego
powiat dzierżoniowski herb
Flaga powiatu dzierżoniowskiego
powiat dzierżoniowski flaga

powiat dzierżoniowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Dierżoniowie
74 832 22 08
74 832 22 10
ul. Ząbkowicka 57
58-200 Dzierżoniów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
74 832 53 91
74 831 31 24
ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżoniów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie
74 832 33 33
74 832 33 34
ul. Krasickiego 36
58-200 Dzierżoniów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie
74 831 28 09
74 832 46 58
ul. Batalionów Chłopskich 7
58-200 Dzierżoniów
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
(74) 832-18-64
(74) 831-66-01
Rynek
58-200 Dzierżoniów

Powiat dzierżoniowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat dzierżoniowski ma 102 077 mieszkańców, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w 2050 roku wynosi 76 411, z czego 38 841 to kobiety, a 37 570 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego zawarli w 2017 roku 470 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat dzierżoniowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -475. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,64 na 1000 mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. W 2017 roku urodziło się 854 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 312 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,0% zgonów w powiecie dzierżoniowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,2% zgonów w powiecie dzierżoniowskim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu dzierżoniowskiego przypada 12 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 999 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 049 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu dzierżoniowskiego -50. W tym samym roku 51 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 142 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -91.

  60,8% mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 102 077 Liczba mieszkańców
 • 53 444 Kobiety
 • 48 633 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 76 411 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 841 Kobiety
 • 37 570 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie dzierżoniowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie dzierżoniowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie dzierżoniowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,7 lat
  woj. dolnośląskie
  42,2 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 45,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat dzierżoniowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat dzierżoniowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat dzierżoniowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat dzierżoniowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat dzierżoniowski
  29,7%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. dzierżoniowski
  52,2%
  Województwo
  53,4%
  Polska
  55,8%
 • 49,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,9%
  Województwo
  9,7%
  Kraj
  9,6%
 • 17,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. dzierżoniowski
  6,9%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • pow. dzierżoniowski
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,6
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,8
  Dolnośląskie
  2,0
  Polska
  1,7
 • 470 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -475 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -271 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -204 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,6
  Województwo
  -1,3
  Polska
  -0,0
 • -5,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie dzierżoniowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 854 Urodzenia żywe
 • 417 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 437 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat dzierżoniowski
  8,3
  Dolnośląskie
  9,8
  Cała Polska
  10,5
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,2
  Województwo
  41,7
  Polska
  44,2
 • 20.2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 20.2
 • 49.81 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.81
 • 74.2 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74.2
 • 68.76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.76
 • 33.04 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.04
 • 6.34 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.34
 • 3 312 g Średnia waga noworodków
 • 3 207 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 412 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 312 g
  Dolnośląskie
  3 348 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 269 Waga 3500g - 3999g
 • 269
 • 295 Waga 3000g - 3499g
 • 295
 • 151 Waga 2500g - 2999g
 • 151
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat dzierżoniowski
  1,26
  woj. dolnośląskie
  1,36
  Kraj
  1,45
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. dzierżoniowski
  0,62
  Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,71
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,64
  woj. dolnośląskie
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie dzierżoniowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 236 Zgony
 • 632 Kobiety
  (Zgony)
 • 604 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,1%
  48,9%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,0
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Kraj
  10,1
 • 146,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat dzierżoniowski
  146,6
  woj. dolnośląskie
  111,3
  Polska
  101,5
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. dzierżoniowski
  5,9
  Województwo
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,8
  woj. dolnośląskie
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,2%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Cały kraj
  45,7%
 • 26,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat dzierżoniowski
  26,3%
  Województwo
  27,4%
  Polska
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  6,3%
  Cały kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Cała Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  78,7
  Cała Polska
  74,3
 • 329,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  329,8
  Dolnośląskie
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,7
  Kraj
  261,6
 • 591,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 649,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 526,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat dzierżoniowski
  591,1
  Województwo
  489,6
  Cały kraj
  469,0
 • 108,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat dzierżoniowski
  108,3
  Województwo
  97,3
  Polska
  87,7
 • 38,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  38,7
  Województwo
  32,6
  Cała Polska
  31,8
 • 12,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,9
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Cały kraj
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,1%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 999 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 538 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 461 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Zameldowania z zagranicy
 • 20 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 049 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 559 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 490 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 142 Wymeldowania za granicę
 • 70 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 72 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -141 Saldo migracji
 • -71 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -50 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -91 Saldo migracji zagranicznych
 • -50 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -41 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat dzierżoniowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dzierżoniowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie dzierżoniowskim oddano do użytku 126 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,23 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie dzierżoniowskim to 39 612 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 386 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 55,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 26,2% na sprzedaż lub wynajem, 18,3% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie dzierżoniowskim to 4,35 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie dzierżoniowskim to 107,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,65% mieszkań posiada łazienkę, 74,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,53% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39 612 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 385,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat dzierżoniowski
  385,90
  woj. dolnośląskie
  396,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 63,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  63,50 m2
  Dolnośląskie
  72,40 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 24,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat dzierżoniowski
  24,50 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,49 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,49
  Województwo
  3,84
  Cały kraj
  3,82
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat dzierżoniowski
  2,59
  Województwo
  2,52
  Kraj
  2,69
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,74
  woj. dolnośląskie
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 126 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,23 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. dzierżoniowski
  1,23
  woj. dolnośląskie
  5,88
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 70 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 548 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,35
  Dolnośląskie
  3,48
  Polska
  3,91
 • 5,37 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,37
  Dolnośląskie
  20,49
  Polska
  18,14
 • 13 592 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 107,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. dzierżoniowski
  107,9 m2
  Dolnośląskie
  81,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,13 m2
  woj. dolnośląskie
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,24%
  Województwo
  98,59%
  Kraj
  96,79%
 • 90,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat dzierżoniowski
  90,95%
  woj. dolnośląskie
  94,82%
  Cała Polska
  93,66%
 • 88,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,65%
  Województwo
  92,57%
  Cała Polska
  91,31%
 • 74,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  74,80%
  Województwo
  81,32%
  Kraj
  82,12%
 • 81,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  81,53%
  Dolnośląskie
  64,85%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat dzierżoniowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie dzierżoniowskim na 1000 mieszkańców pracuje 161 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie dzierżoniowskim wynosiło w 2017 roku 7,4% (8,7% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dzierżoniowskim wynosiło 3 825,15 PLN, co odpowiada 84.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego 6 800 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 351 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 449.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 161 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat dzierżoniowski
  161,0
  woj. dolnośląskie
  268,0
  Cała Polska
  247,0
 • 7,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,7% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,4%
  Dolnośląskie
  5,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie dzierżoniowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie dzierżoniowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie dzierżoniowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 825 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 825 PLN
  Dolnośląskie
  4 655 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 800 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 351 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 449 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,79 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,2% Pozostałe
 • 41,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie dzierżoniowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16 394 Pracujący ogółem
 • 8 528 Kobiety
 • 7 866 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie dzierżoniowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat dzierżoniowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat dzierżoniowski
  64,4
  Dolnośląskie
  63,4
  Cały kraj
  63,4
 • 38,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  38,9
  Województwo
  35,8
  Cały kraj
  34,0
 • 152,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat dzierżoniowski
  152,1
  woj. dolnośląskie
  129,6
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat dzierżoniowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie dzierżoniowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 621 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 691 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 853 nowe podmioty, a 694 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 496) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (707) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (2 248) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (623) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie dzierżoniowskim najwięcej (876) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 189) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (98) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,7% (2 512) podmiotów, a 75,4% (8 011) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie dzierżoniowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.9%) oraz Budownictwo (16.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 621 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 98 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 512 Przemysł i budownictwo
 • 8 011 Pozostała działalność
 • 853 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie dzierżoniowskim w 2017 roku
 • 694 Podmioty wyrejestrowane w powiecie dzierżoniowskim w 2017 roku
 • 6 691 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 189 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 189
 • 364 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 364
 • 65 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 65
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 10 618 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 618
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 35 Spółdzielnie ogółem
 • 35
 • 688 Spółki handlowe ogółem
 • 688
 • 121  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 121
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 570  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 570
 • 117    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 117
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 876 Spółki cywilne ogółem
 • 876
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 691 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 864 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 864
 • 1 083 Budownictwo
 • 1 083
 • 860 Przetwórstwo przemysłowe
 • 860
 • 558 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 558
 • 524 Transport i gospodarka magazynowa
 • 524
 • 429 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 429
 • 346 Pozostała działalność
 • 346
 • 190 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 190
 • 176 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 176
 • 174 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 174
 • 146 Informacja i komunikacja
 • 146
 • 134 Edukacja
 • 134
 • 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 68
 • 60 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 60
 • 56 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dzierżoniowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie dzierżoniowskim stwierdzono 1 546 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie dzierżoniowskim wynosi 78,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,11 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 7,19 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,57 (79%), drogowe - 1,28 (99%) oraz o charakterze gospodarczym - 2,05 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat dzierżoniowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 546 Przestępstwa ogółem
 • 1 546
 • 1 137 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 137
 • 210 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 210
 • 131 Przestępstwa drogowe
 • 131
 • 58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 58
 • 736 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 736
 • 15,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  15,10
  Dolnośląskie
  25,10
  Cały kraj
  19,62
 • 11,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,11
  Województwo
  17,91
  Cała Polska
  12,07
 • 2,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. dzierżoniowski
  2,05
  woj. dolnośląskie
  4,00
  Polska
  4,94
 • 1,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,28
  Województwo
  2,10
  Kraj
  1,78
 • 0,57 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. dzierżoniowski
  0,57
  Dolnośląskie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 7,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat dzierżoniowski
  7,19
  Województwo
  14,49
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat dzierżoniowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  woj. dolnośląskie
  64%
  Cała Polska
  72%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. dzierżoniowski
  76%
  Dolnośląskie
  55%
  Kraj
  60%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat dzierżoniowski
  75%
  Województwo
  81%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  98%
  Kraj
  99%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat dzierżoniowski
  79%
  Dolnośląskie
  83%
  Kraj
  84%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. dzierżoniowski
  60%
  woj. dolnośląskie
  45%
  Cała Polska
  52%

Powiat dzierżoniowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu dzierżoniowskiego wyniosła w 2016 roku 86,8 mln złotych, co daje 843 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu dzierżoniowskiego - 34% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,5 mln złotych, czyli 9,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu dzierżoniowskiego wyniosła w 2016 roku 90,3 mln złotych, co daje 877 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.6%). W budżecie powiatu dzierżoniowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 158 złotych na mieszkańca (18,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,8 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie dzierżoniowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu dzierżoniowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat dzierżoniowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu dzierżoniowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,2 mln

  784(100%)

  117,6 mln

  1,1 tys(100%)

  88,4 mln

  835(100%)

  85,2 mln

  808(100%)

  90,8 mln

  866(100%)

  93,1 mln

  892(100%)

  89,1 mln

  859(100%)

  86,8 mln

  843(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,9 mln

  278(35.5%)

  30,4 mln

  295(25.9%)

  32,2 mln

  305(36.4%)

  32,7 mln

  311(38.4%)

  31,7 mln

  303(34.9%)

  31,1 mln

  298(33.4%)

  30,5 mln

  295(34.2%)

  29,5 mln

  287(34%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,1 mln

  107(13.6%)

  11,6 mln

  112(9.9%)

  12,3 mln

  116(13.9%)

  13,3 mln

  127(15.6%)

  13,2 mln

  126(14.5%)

  12,8 mln

  123(13.8%)

  13,2 mln

  128(14.8%)

  14,0 mln

  136(16.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,0 mln

  115(14.7%)

  13,2 mln

  128(11.2%)

  9,8 mln

  92,8(11.1%)

  8,4 mln

  79,8(9.9%)

  15,3 mln

  147(16.9%)

  11,0 mln

  106(11.8%)

  12,6 mln

  122(14.1%)

  10,2 mln

  99,0(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  66,9(8.5%)

  7,5 mln

  72,7(6.4%)

  6,8 mln

  64,4(7.7%)

  6,7 mln

  64,1(7.9%)

  7,1 mln

  68,1(7.8%)

  8,8 mln

  84,4(9.4%)

  9,3 mln

  89,7(10.4%)

  8,4 mln

  82,0(9.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,3 mln

  60,7(7.7%)

  5,8 mln

  56,1(4.9%)

  7,3 mln

  69,2(8.3%)

  7,1 mln

  67,7(8.4%)

  7,5 mln

  71,9(8.3%)

  7,8 mln

  75,0(8.4%)

  9,3 mln

  90,4(10.5%)

  7,8 mln

  75,7(9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  33,6(4.3%)

  3,7 mln

  35,7(3.1%)

  4,2 mln

  40,2(4.8%)

  4,4 mln

  41,5(5.1%)

  4,2 mln

  40,0(4.6%)

  4,6 mln

  44,4(5%)

  4,7 mln

  45,3(5.3%)

  5,0 mln

  48,8(5.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  42,8(5.5%)

  4,3 mln

  41,5(3.6%)

  5,7 mln

  53,9(6.4%)

  4,3 mln

  41,1(5.1%)

  4,5 mln

  42,7(4.9%)

  4,6 mln

  43,7(4.9%)

  4,5 mln

  43,7(5.1%)

  4,7 mln

  45,8(5.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,9 mln

  57,0(7.3%)

  37,9 mln

  367(32.2%)

  7,2 mln

  67,9(8.1%)

  3,3 mln

  31,4(3.9%)

  3,9 mln

  37,6(4.3%)

  3,6 mln

  35,0(3.9%)

  2,6 mln

  25,1(2.9%)

  2,7 mln

  26,6(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 tys

  0,0(0%)

  30,4 tys

  0,3(0%)

  590,9 tys

  5,6(0.7%)

  817,1 tys

  7,8(1%)

  691,4 tys

  6,6(0.8%)

  5,6 mln

  54,1(6.1%)

  88,6 tys

  0,9(0.1%)

  1,7 mln

  16,9(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  690,1 tys

  6,7(0.8%)

  619,6 tys

  6,0(0.5%)

  893,0 tys

  8,4(1%)

  824,1 tys

  7,8(1%)

  898,9 tys

  8,6(1%)

  839,6 tys

  8,1(0.9%)

  917,9 tys

  8,9(1%)

  1,0 mln

  9,8(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  75,9 tys

  0,7(0.1%)

  1,1 mln

  10,6(0.9%)

  73,6 tys

  0,7(0.1%)

  87,3 tys

  0,8(0.1%)

  909,5 tys

  8,7(1%)

  687,2 tys

  6,6(0.7%)

  342,1 tys

  3,3(0.4%)

  612,4 tys

  6,0(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  664,1 tys

  6,4(0.8%)

  640,6 tys

  6,2(0.5%)

  570,5 tys

  5,4(0.6%)

  917,1 tys

  8,7(1.1%)

  273,0 tys

  2,6(0.3%)

  772,0 tys

  7,4(0.8%)

  397,8 tys

  3,8(0.4%)

  375,9 tys

  3,7(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  122,4 tys

  1,2(0.2%)

  153,4 tys

  1,5(0.1%)

  149,9 tys

  1,4(0.2%)

  152,3 tys

  1,4(0.2%)

  168,1 tys

  1,6(0.2%)

  188,0 tys

  1,8(0.2%)

  286,7 tys

  2,8(0.3%)

  279,5 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,6 tys

  2,4(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  694,6 tys

  6,7(0.9%)

  508,9 tys

  4,9(0.4%)

  372,7 tys

  3,5(0.4%)

  568,9 tys

  5,4(0.7%)

  345,7 tys

  3,3(0.4%)

  316,0 tys

  3,0(0.3%)

  247,1 tys

  2,4(0.3%)

  190,2 tys

  1,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  71,6 tys

  0,7(0.1%)

  110,7 tys

  1,0(0.1%)

  260,6 tys

  2,5(0.3%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  49,0 tys

  0,5(0.1%)

  22,4 tys

  0,2(0%)

  39,5 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  31,5 tys

  0,3(0%)

  30,4 tys

  0,3(0%)

  32,0 tys

  0,3(0%)

  33,2 tys

  0,3(0%)

  33,9 tys

  0,3(0%)

  34,7 tys

  0,3(0%)

  34,8 tys

  0,3(0%)

  34,5 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,8 tys

  0,1(0%)

  29,1 tys

  0,3(0%)

  28,0 tys

  0,3(0%)

  26,3 tys

  0,2(0%)

  37,0 tys

  0,4(0%)

  37,8 tys

  0,4(0%)

  31,7 tys

  0,3(0%)

  28,8 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,3 tys

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  11,4(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  140,1 tys

  1,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  4,1 tys

  0,0(0%)

  13,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  11,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie dzierżoniowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu dzierżoniowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat dzierżoniowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu dzierżoniowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,4 mln

  795(100%)

  117,1 mln

  1,1 tys(100%)

  86,3 mln

  814(100%)

  89,4 mln

  847(100%)

  88,7 mln

  846(100%)

  92,6 mln

  888(100%)

  88,7 mln

  856(100%)

  90,3 mln

  877(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  43,9 mln

  423(53.2%)

  45,3 mln

  439(38.7%)

  45,9 mln

  434(53.2%)

  46,4 mln

  440(51.8%)

  46,9 mln

  448(52.8%)

  45,4 mln

  436(49%)

  45,0 mln

  436(50.8%)

  43,6 mln

  425(48.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,2 mln

  118(14.8%)

  12,4 mln

  121(10.6%)

  13,7 mln

  130(15.9%)

  14,4 mln

  137(16.1%)

  15,3 mln

  147(17.3%)

  16,5 mln

  159(17.8%)

  17,9 mln

  173(20.2%)

  19,1 mln

  186(21.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  48,6(6.1%)

  4,5 mln

  43,7(3.9%)

  4,7 mln

  44,8(5.5%)

  5,6 mln

  53,3(6.3%)

  5,5 mln

  52,4(6.2%)

  5,8 mln

  55,9(6.3%)

  5,8 mln

  55,9(6.5%)

  6,9 mln

  66,9(7.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,3 mln

  41,5(5.2%)

  4,2 mln

  40,2(3.5%)

  5,5 mln

  52,3(6.4%)

  4,2 mln

  39,9(4.7%)

  4,4 mln

  42,3(5%)

  4,4 mln

  42,3(4.7%)

  4,5 mln

  43,3(5%)

  4,7 mln

  45,6(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,1 mln

  58,5(7.4%)

  4,3 mln

  41,5(3.7%)

  4,5 mln

  42,5(5.2%)

  2,7 mln

  25,7(3%)

  6,2 mln

  59,7(7%)

  4,2 mln

  40,1(4.5%)

  5,9 mln

  57,4(6.7%)

  4,5 mln

  44,0(5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  455,9 tys

  4,4(0.6%)

  432,8 tys

  4,2(0.4%)

  510,5 tys

  4,8(0.6%)

  216,5 tys

  2,1(0.2%)

  541,6 tys

  5,2(0.6%)

  83,2 tys

  0,8(0.1%)

  1,1 mln

  10,9(1.3%)

  2,0 mln

  19,8(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  35,4(4.5%)

  37,6 mln

  364(32.1%)

  3,3 mln

  31,6(3.9%)

  3,2 mln

  30,6(3.6%)

  3,7 mln

  35,0(4.1%)

  3,6 mln

  34,2(3.8%)

  2,5 mln

  24,3(2.8%)

  1,9 mln

  18,3(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 tys

  0,0(0%)

  30,4 tys

  0,3(0%)

  590,9 tys

  5,6(0.7%)

  817,0 tys

  7,8(0.9%)

  691,4 tys

  6,6(0.8%)

  5,6 mln

  54,1(6.1%)

  88,6 tys

  0,9(0.1%)

  1,7 mln

  16,9(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  18,6(2.3%)

  2,0 mln

  19,1(1.7%)

  2,8 mln

  26,2(3.2%)

  1,9 mln

  18,4(2.2%)

  1,1 mln

  10,7(1.3%)

  1,4 mln

  13,7(1.5%)

  1,3 mln

  12,5(1.5%)

  1,5 mln

  14,9(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  690,8 tys

  6,7(0.8%)

  620,1 tys

  6,0(0.5%)

  1,1 mln

  10,3(1.3%)

  1,0 mln

  9,8(1.2%)

  1,1 mln

  10,2(1.2%)

  1,0 mln

  9,7(1.1%)

  1,1 mln

  11,0(1.3%)

  1,3 mln

  12,3(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  19,4(2.4%)

  1,3 mln

  12,4(1.1%)

  1,5 mln

  14,0(1.7%)

  3,3 mln

  31,1(3.7%)

  900,3 tys

  8,6(1%)

  1,4 mln

  13,2(1.5%)

  724,7 tys

  7,0(0.8%)

  1,2 mln

  12,1(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  16,9(2.1%)

  2,3 mln

  22,0(1.9%)

  1,4 mln

  13,2(1.6%)

  5,0 mln

  47,3(5.6%)

  1,3 mln

  12,1(1.4%)

  2,1 mln

  19,7(2.2%)

  942,7 tys

  9,1(1.1%)

  1,2 mln

  12,0(1.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  600

  0,0(0%)

  657,2 tys

  6,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  330,3 tys

  3,2(0.4%)

  191,6 tys

  1,8(0.2%)

  47,7 tys

  0,5(0.1%)

  182,0 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  529,6 tys

  5,1(0.5%)

  273,7 tys

  2,6(0.3%)

  280,0 tys

  2,7(0.3%)

  120,6 tys

  1,2(0.1%)

  148,2 tys

  1,4(0.2%)

  84,8 tys

  0,8(0.1%)

  83,9 tys

  0,8(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  392,8 tys

  3,8(0.5%)

  917,9 tys

  8,9(0.8%)

  429,5 tys

  4,1(0.5%)

  322,8 tys

  3,1(0.4%)

  618,8 tys

  5,9(0.7%)

  774,9 tys

  7,4(0.8%)

  1,6 mln

  15,5(1.8%)

  66,4 tys

  0,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  27,1 tys

  0,3(0%)

  23,8 tys

  0,2(0%)

  25,9 tys

  0,2(0%)

  27,6 tys

  0,3(0%)

  28,6 tys

  0,3(0%)

  28,9 tys

  0,3(0%)

  28,9 tys

  0,3(0%)

  28,6 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat dzierżoniowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 615 mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 063 kobiet oraz 10 552 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 23,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie dzierżoniowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,8%) oraz podstawowe ukończone (20,9%).

  16,7% mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 790 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,39.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,81.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,8% mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,2%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 12,9% W miastach
  (wyższe)
 • 8,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat dzierżoniowski
  33,5%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 2,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Polska
  12,4%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat dzierżoniowski
  18,9%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. dzierżoniowski
  24,6%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. dzierżoniowski
  4,6%
  Województwo
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat dzierżoniowski
  23,0%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 22,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,1%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 790 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. dzierżoniowski
  790,0
  Województwo
  819,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat dzierżoniowski
  0,88
  Województwo
  0,97
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 161,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 160,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat dzierżoniowski
  91,39
  woj. dolnośląskie
  96,05
  Cały kraj
  96,62
 • 87,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,72
  woj. dolnośląskie
  91,14
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat dzierżoniowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat dzierżoniowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  19,0
  Dolnośląskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 350,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 303,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  99,81
  woj. dolnośląskie
  98,13
  Cały kraj
  100,01
 • 88,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  88,03
  Województwo
  88,95
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat dzierżoniowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat dzierżoniowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  22,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 198,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 141,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie dzierżoniowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,0
  woj. dolnośląskie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 29 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 29
 • 70,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  23,0
  Dolnośląskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 97,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 56,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  19,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13 Szkoły policealne ogółem
 • 13
 • 19 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 19
 • 12 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 12
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat dzierżoniowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat dzierżoniowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat dzierżoniowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dzierżoniowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie dzierżoniowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie dzierżoniowskim znajdowało się 9 hoteli (2 ★★★★, 4 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 12, liczba miejsc: 655)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie dzierżoniowskim: 17 (publiczne: 15, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 7 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie dzierżoniowskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 117 standardowych miejsc dla widzów.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 106 (uczestnicy: 151 813)
  • seanse filmowe: 62 (uczestnicy: 2 093)
  • wystawy: 53 (uczestnicy: 7 682)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 30 (uczestnicy: 11 582)
  • koncerty: 144 (uczestnicy: 44 969)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 109 (uczestnicy: 10 669)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 94 (uczestnicy: 6 846)
  • konkursy: 63 (uczestnicy: 4 179)
  • pokazy teatralne: 58 (uczestnicy: 12 405)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 190)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 27 960)
  • warsztaty: 354 (uczestnicy: 5 950)
  • inne: 125 (uczestnicy: 17 288)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 58 (członkowie: 1 383)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 437)
  • taneczne: 14 (członkowie: 339)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 136)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 3 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 65)
  • literackie: 2 (członkowie: 13)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 260)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 4 (członkowie: 38)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 2 (członkowie: 26)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 156)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 34)
  • tańca: 1 (absolwenci: 25)
  • komputerowe: 4 (absolwenci: 57)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 7
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 56 (członkowie: 857)
  • teatralne: 5 (członkowie: 82)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 115)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 257)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 14 (członkowie: 230)
  • taneczne: 10 (członkowie: 145)
  • inne: 4 (członkowie: 28)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie dzierżoniowskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 544 miejscami na widowni. Odbyło się 614 seansów, na które przyszło 15 105 widzów, w tym 154 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 148 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie dzierżoniowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 227 zwiedzających, co daje 315 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie dzierżoniowskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 376 061 wolumenów oraz 157 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 70 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 13 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 13 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 431 789 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 193
  • dostępne dla czytelników: 115
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 115
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 18
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 18
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 20
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie dzierżoniowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 45 187 wolumenów w tym ziobry specjalne: 272. Odnotowano 434 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 53 160 wolumenów. Odnotowano 1 697 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie dzierżoniowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie dzierżoniowskim działało 55 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 789 członków. Zarejestrowano 2 975 ćwiczących (mężczyźni: 2 325, kobiety: 650, chłopcy do lat 18: 1 710, dziewczęta do lat 18: 591). Aktywnych było 69 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (71), instruktora sportowego (62) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie dzierżoniowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dzierżoniowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat dzierżoniowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 56 wypadków drogowych w powiecie dzierżoniowskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 58 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 86,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie dzierżoniowskim zarejestrowanych było 66 886 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 53 340 samochodów osobowych (519,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 7 797 samochodów ciężarowych (79,4 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 231 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 355 ciągników siodłowych (3,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 818 motocykli (27,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,7 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie dzierżoniowskim znajdowało się 51 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 167 taksówek oraz 167 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 56 Wypadki drogowe
 • 9 Ofiary śmiertelne
 • 58 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie dzierżoniowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 54,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. dzierżoniowski
  54,6
  Województwo
  80,0
  Cała Polska
  87,6
 • 8,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. dzierżoniowski
  8,7
  Województwo
  7,8
  Cały kraj
  7,9
 • 13,46 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  13,5
  Dolnośląskie
  10,7
  Cała Polska
  10,6
 • 86,71 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  86,7
  Województwo
  137,8
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 66 886 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie dzierżoniowskim w 2016 roku
 • 53 340 Samochody osobowe
 • 7 797 Samochody ciężarowe
 • 470 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 231 Autobusy
 • 407 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 355 Ciągniki samochodowe
 • 355   Ciągniki siodłowe
 • 1 938 Ciągniki rolnicze
 • 2 818 Motocykle
 • 667   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 463 Motorowery
 • 53 340Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie dzierżoniowskim
 • Samochody osobowe w powiecie dzierżoniowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 519,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat dzierżoniowski
  519,6
  Województwo
  581,5
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 456
  • 1400-1649 kg13 492
  • 1650-1899 kg11 701
  • 1900 kg i więcej11 691
 • 16 456 do 1399 kg
 • 13 492 1400-1649 kg
 • 11 701 1650-1899 kg
 • 11 691 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 20 946 do 1399 cm3
 • 20 946
 • 28 240 1400-1999 cm3
 • 28 240
 • 4 154 2000 i więcej cm3
 • 4 154
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie dzierżoniowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna31 059
  • olej napędowy15 765
  • gaz (LPG)6 403
  • pozostałe113
 • 31 059 benzyna
 • 15 765 olej napędowy
 • 6 403 gaz (LPG)
 • 113 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 497 do 1 roku
 • 497
 • 326 2 lata
 • 326
 • 368 3 lata
 • 368
 • 1 060 4-5 lat
 • 1 060
 • 1 580 6-7 lat
 • 1 580
 • 2 804 8-9 lat
 • 2 804
 • 3 464 10-11 lat
 • 3 464
 • 8 775 12-15 lat
 • 8 775
 • 13 074 16-20 lat
 • 13 074
 • 8 117 21-25 lat
 • 8 117
 • 4 509 26-30 lat
 • 4 509
 • 8 766 31 lat i więcej
 • 8 766
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie dzierżoniowskim
 • pow. dzierżoniowski
  19,7 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 7 797Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie dzierżoniowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie dzierżoniowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 79,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat dzierżoniowski
  79,4
  woj. dolnośląskie
  86,3
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 164 do 999 kg
 • 4 164
 • 2 252 1000-1499 kg
 • 2 252
 • 619 1500-2999 kg
 • 619
 • 51 3000-3499 kg
 • 51
 • 137 3500-4999 kg
 • 137
 • 257 5000-6999 kg
 • 257
 • 155 7000-9999 kg
 • 155
 • 115 10000-14999 kg
 • 115
 • 47 15000 kg i więcej
 • 47
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 728
  • olej napędowy5 670
  • gaz (LPG)322
  • pozostałe77
 • 1 728 benzyna
 • 5 670 olej napędowy
 • 322 gaz (LPG)
 • 77 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 52 do 1 roku
 • 52
 • 57 2 lata
 • 57
 • 66 3 lata
 • 66
 • 218 4-5 lat
 • 218
 • 443 6-7 lat
 • 443
 • 565 8-9 lat
 • 565
 • 485 10-11 lat
 • 485
 • 1 257 12-15 lat
 • 1 257
 • 1 740 16-20 lat
 • 1 740
 • 810 21-25 lat
 • 810
 • 596 26-30 lat
 • 596
 • 1 508 31 lat i więcej
 • 1 508
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie dzierżoniowskim
 • Powiat
  19,3 lat
  Dolnośląskie
  18,3 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 231Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie dzierżoniowskim
 • Autobusy w powiecie dzierżoniowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat dzierżoniowski
  2,3
  Województwo
  3,2
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy211
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe7
 • 13 benzyna
 • 211 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 7 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 31 12-15 lat
 • 31
 • 67 16-20 lat
 • 67
 • 36 21-25 lat
 • 36
 • 47 26-30 lat
 • 47
 • 39 31 lat i więcej
 • 39
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie dzierżoniowskim
 • Tutaj
  22,6 lat
  Województwo
  20,8 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 355Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie dzierżoniowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie dzierżoniowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat dzierżoniowski
  3,5
  Województwo
  6,2
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy342
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe12
 • 1 benzyna
 • 342 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 12 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 4 3 lata
 • 4
 • 20 4-5 lat
 • 20
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 56 8-9 lat
 • 56
 • 35 10-11 lat
 • 35
 • 55 12-15 lat
 • 55
 • 67 16-20 lat
 • 67
 • 39 21-25 lat
 • 39
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 26 31 lat i więcej
 • 26
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie dzierżoniowskim
 • pow. dzierżoniowski
  16,2 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 2 818Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie dzierżoniowskim
 • Motocykle w powiecie dzierżoniowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 27,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  27,5
  Województwo
  27,7
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 92 do 1 roku
 • 92
 • 24 2 lata
 • 24
 • 22 3 lata
 • 22
 • 70 4-5 lat
 • 70
 • 70 6-7 lat
 • 70
 • 146 8-9 lat
 • 146
 • 123 10-11 lat
 • 123
 • 220 12-15 lat
 • 220
 • 302 16-20 lat
 • 302
 • 222 21-25 lat
 • 222
 • 383 26-30 lat
 • 383
 • 1 144 31 lat i więcej
 • 1 144
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie dzierżoniowskim
 • Powiat
  24,1 lat
  Województwo
  22,7 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 51 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 23 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie dzierżoniowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 070,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  1 070,0 km
  Dolnośląskie
  376,9 km
  Polska
  388,2 km
 • 5,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,0 km
  Województwo
  2,6 km
  Kraj
  3,2 km
 • 167 Liczba licencji na taksówki
 • 167 Liczba taksówek