Koźmin Wielkopolski w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Koźmin Wielkopolski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Koźmin Wielkopolski to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu krotoszyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Koźmin Wielkopolski.
 • 6 130 Liczba mieszkańców
 • 5,9 km² Powierzchnia
 • 1 040,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 135 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PKR Tablice rejestracyjne
 • Maciej Krzysztof Bratborski Burmistrz miasta
Koźmin Wielkopolski na mapie
Identyfikatory
 • 17.453951.8271 Współrzędne GPS
 • 3012034 TERYT (TERC)
 • 0936925 SIMC
Herb miasta Koźmin Wielkopolski
Koźmin Wielkopolski herb
Flaga miasta Koźmin Wielkopolski
Koźmin Wielkopolski flaga

Jak Koźmin Wielkopolski wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Koźmin Wielkopolski na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Koźmin Wielkopolski wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Koźmin Wielkopolski plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
45Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
49Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
83Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
122Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
194Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
241Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
248Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
250Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
273Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
281Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
291Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
292Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
326Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
349Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
373Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
375Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
387Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
391Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
394Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Koźmin Wielkopolski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-720Poczta Koźmin Wielkopolski

Koźmin Wielkopolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Koźminie Wielkopolskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Krotoszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kobierska 5
63-700 Krotoszyn
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
(62) 721-60-88
(62) 721-67-56
Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wielkopolski

Koźmin Wielkopolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Koźmin Wielkopolski jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 130, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego zawarli w 2022 roku 27 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Koźmin Wielkopolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,27 na 1000 mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego. W 2022 roku urodziło się 40 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 414 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 29,0% zgonów w Koźminie Wielkopolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w Koźminie Wielkopolskim były nowotwory, a 3,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Koźmina Wielkopolskiego przypada 13.74 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 74 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Koźmina Wielkopolskiego -34. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,5% mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 130 Liczba mieszkańców
 • 3 185 Kobiety
 • 2 945 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Koźminie Wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Koźminie Wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Koźminie Wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Koźmin Wielkopolski
  42,9 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Koźmin Wielkopolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Koźmin Wielkopolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Koźmin Wielkopolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Koźmin Wielkopolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,5%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Koźmin Wielkopolski
  56,8%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Koźmin Wielkopolski
  9,0%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Koźmin Wielkopolski
  5,7%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Koźmin Wielkopolski
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Koźminie Wielkopolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,4
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 27 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Koźminie Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -45 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -25 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Koźmin Wielkopolski
  -7,3
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Koźminie Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Koźminie Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Koźminie Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Koźminie Wielkopolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 40 Urodzenia żywe
 • 24 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Koźmin Wielkopolski
  6,5
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 39,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,5
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 111 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 111
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 414 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 352 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Koźmin Wielkopolski
  3 414 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 65 Waga 4000g - 4499g
 • 65
 • 238 Waga 3500g - 3999g
 • 238
 • 244 Waga 3000g - 3499g
 • 244
 • 90 Waga 2500g - 2999g
 • 90
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Koźmin Wielkopolski
  1,44
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Koźmin Wielkopolski
  0,80
  Wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Koźminie Wielkopolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 85 Zgony
 • 49 Kobiety
  (Zgony)
 • 36 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,6%
  42,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Koźmin Wielkopolski
  13,7
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 124,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  124,9
  Województwo
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Koźmin Wielkopolski
  4,5
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Koźmin Wielkopolski
  3,2
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krotoszyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  29,0%
  Województwo
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  26,1%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,2%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 73 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Polska
  70,6
 • 290,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  290,1
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Cały kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Polska
  253,9
 • 321,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 346,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 296,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Koźmin Wielkopolski
  321,9
  Województwo
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 62,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  62,7
  Wielkopolskie
  48,9
  Polska
  62,9
 • 33,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Koźmin Wielkopolski
  33,9
  Wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,2
  Województwo
  6,7
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 74 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -34 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -34 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Koźminie Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Koźmin Wielkopolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koźmin Wielkopolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Koźminie Wielkopolskim oddano do użytku 41 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,66 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Koźminie Wielkopolskim to 2 329 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  87,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 12,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Koźminie Wielkopolskim to 3,24 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Koźminie Wielkopolskim to 74,20 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,93% mieszkań posiada łazienkę, 81,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,93% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krotoszyńskiego.

  Powiat krotoszyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 329 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 378,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Koźmin Wielkopolski
  378,20
  Wielkopolskie
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  84,00 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Koźmin Wielkopolski
  31,80 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,25
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Polska
  3,83
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,64
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  Wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 41 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Koźmin Wielkopolski
  6,66
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 133 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,24
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 21,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  21,60
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 3 044 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 74,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  74,2 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,49 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,58%
  Województwo
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Koźmin Wielkopolski
  96,82%
  Województwo
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 94,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,93%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 81,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Koźmin Wielkopolski
  81,88%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 91,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Koźmin Wielkopolski
  91,93%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Koźmin Wielkopolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Koźminie Wielkopolskim na 1000 mieszkańców pracuje 344osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Koźminie Wielkopolskim wynosiło w 2023 roku 2,6% (2,6% wśród kobiet i 2,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koźminie Wielkopolskim wynosiło 4 772,92 PLN, co odpowiada 71.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego 617 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 585 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -32.

  13,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,7% w przemyśle i budownictwie, a 44,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 344 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  344,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Polska
  259,0
 • 2,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,1% Kobiety
 • 1,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Koźminie Wielkopolskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Koźminie Wielkopolskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Koźminie Wielkopolskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 286 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 773 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Koźminie Wielkopolskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 617 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 585 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -32 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,95 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,7% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 44,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 49,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 40,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,1% Pozostałe
 • 20,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Koźminie Wielkopolskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 141 Pracujący ogółem
 • 930 Kobiety
 • 1 211 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Koźminie Wielkopolskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 51,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Koźmin Wielkopolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,9
  Wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 42,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  42,5
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 135,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Koźmin Wielkopolski
  135,3
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Koźmin Wielkopolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Koźminie Wielkopolskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 778 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 607 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 34 nowe podmioty, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (62) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (33) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (65) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Koźminie Wielkopolskim najwięcej (50) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (730) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,4% (260) podmiotów, a 64,5% (502) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Koźminie Wielkopolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (22.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 778 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 260 Przemysł i budownictwo
 • 502 Pozostała działalność
 • 34 Podmioty nowo zarejestrowane w Koźminie Wielkopolskim w 2023 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w Koźminie Wielkopolskim w 2023 roku
 • 607 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 730 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 730
 • 43 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 43
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 778 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 778
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 60 Spółki handlowe ogółem
 • 60
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 50  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 50
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 49 Spółki cywilne ogółem
 • 49
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 607 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 171 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 171
 • 136 Budownictwo
 • 136
 • 81 Przetwórstwo przemysłowe
 • 81
 • 48 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 48
 • 37 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 37
 • 35 Pozostała działalność
 • 35
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 16 Informacja i komunikacja
 • 16
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koźmin Wielkopolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Koźminie Wielkopolskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 87 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Koźminie Wielkopolskim wynosi 82,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,39 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 5,43 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,99 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,00 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Koźmin Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 87
 • 58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 58
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 34 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 34
 • 14,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Koźmin Wielkopolski
  14,08
  Województwo
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 9,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Koźmin Wielkopolski
  9,39
  Województwo
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 2,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,00
  Wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Koźmin Wielkopolski
  1,99
  Województwo
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,25
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 5,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,43
  Wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Koźmin Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  83%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Koźmin Wielkopolski
  76%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  91%
  Wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Koźmin Wielkopolski
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Koźmin Wielkopolski
  61%
  Województwo
  52%
  Polska
  51%

Koźmin Wielkopolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Koźmina Wielkopolskiego wyniosła w 2022 roku 90,0 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Koźmina Wielkopolskiego - 26.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.9%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,7 mln złotych, czyli 18,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Koźmina Wielkopolskiego wyniosła w 2022 roku 85,8 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.4%). W budżecie Koźmina Wielkopolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (16,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,2 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,9%.
 • Wydatki budżetu w Koźminie Wielkopolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Koźmina Wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Koźmin Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Koźmina Wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,4 mln

  2,9 tys(100%)

  47,2 mln

  3,5 tys(100%)

  53,4 mln

  4,0 tys(100%)

  59,3 mln

  4,5 tys(100%)

  65,3 mln

  4,9 tys(100%)

  67,1 mln

  5,2 tys(100%)

  70,5 mln

  5,5 tys(100%)

  90,0 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,4 mln

  2,5 tys(41.6%)

  14,4 mln

  2,2 tys(30.5%)

  15,3 mln

  2,3 tys(28.6%)

  16,7 mln

  2,6 tys(28.2%)

  18,4 mln

  2,8 tys(28.2%)

  19,3 mln

  3,0 tys(28.8%)

  21,3 mln

  3,4 tys(30.2%)

  23,9 mln

  3,9 tys(26.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  497(8.3%)

  3,5 mln

  524(7.3%)

  3,6 mln

  539(6.7%)

  4,1 mln

  628(6.9%)

  5,5 mln

  842(8.4%)

  5,6 mln

  877(8.4%)

  6,0 mln

  947(8.5%)

  12,6 mln

  2,0 tys(13.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  174(2.9%)

  1,1 mln

  165(2.3%)

  1,0 mln

  155(1.9%)

  1,3 mln

  206(2.3%)

  2,3 mln

  355(3.5%)

  1,9 mln

  294(2.8%)

  2,0 mln

  315(2.8%)

  9,5 mln

  1,5 tys(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  572(9.6%)

  4,6 mln

  689(9.7%)

  5,0 mln

  766(9.4%)

  5,2 mln

  789(8.7%)

  5,1 mln

  784(7.8%)

  5,2 mln

  808(7.7%)

  5,4 mln

  852(7.7%)

  6,5 mln

  1,1 tys(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  207(3.5%)

  1,4 mln

  213(3%)

  2,4 mln

  358(4.4%)

  3,7 mln

  574(6.3%)

  3,6 mln

  553(5.5%)

  2,9 mln

  456(4.4%)

  2,7 mln

  433(3.9%)

  5,3 mln

  860(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  1,0 tys(17.6%)

  15,8 mln

  2,4 tys(33.4%)

  3,2 mln

  480(5.9%)

  3,2 mln

  496(5.5%)

  3,4 mln

  526(5.2%)

  3,4 mln

  530(5.1%)

  3,6 mln

  569(5.1%)

  5,3 mln

  854(5.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  162(2.7%)

  815,3 tys

  123(1.7%)

  1,1 mln

  162(2%)

  804,5 tys

  123(1.4%)

  726,6 tys

  112(1.1%)

  589,8 tys

  91,6(0.9%)

  1,9 mln

  299(2.7%)

  4,4 mln

  712(4.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  176(2.9%)

  1,3 mln

  200(2.8%)

  1,5 mln

  232(2.9%)

  1,7 mln

  266(2.9%)

  1,9 mln

  297(2.9%)

  1,5 mln

  237(2.3%)

  1,8 mln

  276(2.5%)

  3,4 mln

  548(3.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  240(4%)

  1,6 mln

  245(3.4%)

  2,0 mln

  299(3.7%)

  3,5 mln

  529(5.8%)

  2,5 mln

  385(3.8%)

  1,7 mln

  272(2.6%)

  1,9 mln

  295(2.7%)

  2,7 mln

  431(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  977,3 tys

  148(2.5%)

  1,1 mln

  169(2.4%)

  1,1 mln

  166(2%)

  1,5 mln

  227(2.5%)

  1,4 mln

  215(2.1%)

  1,5 mln

  230(2.2%)

  1,4 mln

  228(2%)

  1,9 mln

  305(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  495,9 tys

  75,0(1.3%)

  413,8 tys

  62,5(0.9%)

  336,2 tys

  51,0(0.6%)

  315,3 tys

  48,2(0.5%)

  400,1 tys

  61,8(0.6%)

  333,9 tys

  51,9(0.5%)

  172,1 tys

  27,1(0.2%)

  612,2 tys

  99,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  193,3 tys

  29,3(0.5%)

  184,1 tys

  27,8(0.4%)

  173,6 tys

  26,3(0.3%)

  275,3 tys

  42,1(0.5%)

  201,2 tys

  31,1(0.3%)

  152,7 tys

  23,7(0.2%)

  187,2 tys

  29,5(0.3%)

  525,4 tys

  85,3(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  198,7 tys

  30,1(0.5%)

  253,4 tys

  38,3(0.5%)

  240,8 tys

  36,5(0.5%)

  349,6 tys

  53,5(0.6%)

  746,1 tys

  115(1.1%)

  445,0 tys

  69,1(0.7%)

  262,2 tys

  41,4(0.4%)

  270,5 tys

  43,9(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  269,5 tys

  43,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  600,6 tys

  90,9(1.5%)

  683,2 tys

  103(1.4%)

  715,2 tys

  109(1.3%)

  747,9 tys

  114(1.3%)

  852,4 tys

  132(1.3%)

  521,2 tys

  81,0(0.8%)

  603,3 tys

  95,2(0.9%)

  130,2 tys

  21,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  107,7 tys

  16,3(0.3%)

  63,3 tys

  9,6(0.1%)

  102,2 tys

  15,5(0.2%)

  62,6 tys

  9,6(0.1%)

  53,8 tys

  8,3(0.1%)

  31,5 tys

  4,9(0%)

  54,2 tys

  8,6(0.1%)

  82,3 tys

  13,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,1 tys

  12,3(0.2%)

  10,3 tys

  1,5(0%)

  7,2 tys

  1,1(0%)

  82,5 tys

  12,6(0.1%)

  84,4 tys

  13,0(0.1%)

  61,1 tys

  9,5(0.1%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  4,1 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Koźminie Wielkopolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Koźmina Wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Koźmin Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Koźmina Wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,3 mln

  3,0 tys(100%)

  52,4 mln

  3,9 tys(100%)

  54,9 mln

  4,1 tys(100%)

  56,1 mln

  4,2 tys(100%)

  63,4 mln

  4,8 tys(100%)

  71,0 mln

  5,5 tys(100%)

  80,1 mln

  6,2 tys(100%)

  85,8 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,0 mln

  2,7 tys(44.5%)

  18,5 mln

  2,8 tys(35.2%)

  19,7 mln

  3,0 tys(35.9%)

  20,9 mln

  3,2 tys(37.3%)

  21,9 mln

  3,4 tys(34.5%)

  22,7 mln

  3,5 tys(31.9%)

  25,1 mln

  4,0 tys(31.4%)

  30,9 mln

  5,0 tys(36%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,8 mln

  1,6 tys(26.7%)

  11,0 mln

  1,7 tys(21.1%)

  10,6 mln

  1,6 tys(19.4%)

  12,1 mln

  1,8 tys(21.5%)

  13,4 mln

  2,1 tys(21.1%)

  16,3 mln

  2,5 tys(23%)

  21,1 mln

  3,3 tys(26.4%)

  17,1 mln

  2,8 tys(20%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  167(2.7%)

  1,0 mln

  155(2%)

  994,8 tys

  151(1.8%)

  1,4 mln

  208(2.4%)

  2,0 mln

  308(3.1%)

  1,7 mln

  269(2.4%)

  1,9 mln

  300(2.4%)

  9,8 mln

  1,6 tys(11.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  248(4.1%)

  1,8 mln

  275(3.5%)

  1,9 mln

  294(3.5%)

  1,8 mln

  279(3.3%)

  2,5 mln

  391(4%)

  3,8 mln

  588(5.3%)

  4,2 mln

  656(5.2%)

  4,4 mln

  718(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  787,7 tys

  119(2%)

  4,1 mln

  618(7.8%)

  2,6 mln

  389(4.7%)

  895,5 tys

  137(1.6%)

  1,1 mln

  167(1.7%)

  795,4 tys

  124(1.1%)

  771,9 tys

  122(1%)

  2,8 mln

  456(3.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  698(11.4%)

  13,3 mln

  2,0 tys(25.4%)

  763,5 tys

  116(1.4%)

  722,7 tys

  111(1.3%)

  714,4 tys

  110(1.1%)

  667,7 tys

  104(0.9%)

  700,6 tys

  111(0.9%)

  2,0 mln

  333(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  888,0 tys

  134(2.2%)

  981,9 tys

  148(1.9%)

  980,6 tys

  149(1.8%)

  985,9 tys

  151(1.8%)

  1,5 mln

  237(2.4%)

  1,5 mln

  234(2.1%)

  1,5 mln

  236(1.9%)

  1,9 mln

  303(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  970,6 tys

  147(2.4%)

  972,4 tys

  147(1.9%)

  1,1 mln

  164(2%)

  1,0 mln

  159(1.8%)

  1,0 mln

  160(1.6%)

  1,4 mln

  216(2%)

  1,6 mln

  253(2%)

  1,8 mln

  291(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  245(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  608,4 tys

  92,1(1.5%)

  211,1 tys

  31,9(0.4%)

  144,5 tys

  21,9(0.3%)

  152,8 tys

  23,4(0.3%)

  146,0 tys

  22,6(0.2%)

  173,2 tys

  26,9(0.2%)

  458,8 tys

  72,4(0.6%)

  576,6 tys

  93,6(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  262,5 tys

  39,7(0.7%)

  162,2 tys

  24,5(0.3%)

  138,4 tys

  21,0(0.3%)

  145,8 tys

  22,3(0.3%)

  237,7 tys

  36,7(0.4%)

  65,1 tys

  10,1(0.1%)

  1,3 mln

  201(1.6%)

  298,2 tys

  48,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  102,4 tys

  15,5(0.3%)

  91,4 tys

  13,8(0.2%)

  50,2 tys

  7,6(0.1%)

  179,1 tys

  27,4(0.3%)

  134,8 tys

  20,8(0.2%)

  26,3 tys

  4,1(0%)

  147,9 tys

  23,3(0.2%)

  158,5 tys

  25,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  203,1 tys

  30,7(0.5%)

  193,0 tys

  29,1(0.4%)

  156,5 tys

  23,8(0.3%)

  144,7 tys

  22,1(0.3%)

  139,3 tys

  21,5(0.2%)

  112,0 tys

  17,4(0.2%)

  130,2 tys

  20,5(0.2%)

  109,8 tys

  17,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  306,9 tys

  46,4(0.8%)

  44,4 tys

  6,7(0.1%)

  49,5 tys

  7,5(0.1%)

  33,5 tys

  5,1(0.1%)

  489,5 tys

  75,6(0.8%)

  16,2 tys

  2,5(0%)

  17,6 tys

  2,8(0%)

  39,6 tys

  6,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,0 tys

  0,5(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  4,3 tys

  0,6(0%)

  4,3 tys

  0,7(0%)

  4,4 tys

  0,7(0%)

  4,8 tys

  0,7(0%)

  5,5 tys

  0,9(0%)

  12,6 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,1 tys

  12,3(0.2%)

  10,3 tys

  1,5(0%)

  7,2 tys

  1,1(0%)

  82,6 tys

  12,6(0.1%)

  84,4 tys

  13,0(0.1%)

  61,1 tys

  9,5(0.1%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  646

  0,1(0%)

  581

  0,1(0%)

  463

  0,1(0%)

  684

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  286,3 tys

  45,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,6 tys

  11,1(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Koźmin Wielkopolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 428 mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 701 kobiet oraz 726 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 23,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,4% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Koźminie Wielkopolskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,7%) oraz średnie zawodowe (22,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,1%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2022 w Koźminie Wielkopolskim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 15 oddziałów uczęszczało 361 dzieci (186 dziewczynek oraz 175 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Koźminie Wielkopolskim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 195 dzieci (100 dziewczynek oraz 95 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  17,0% mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 436 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 711 uczniów (346 kobiet oraz 365 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Koźminie Wielkopolskim placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 577 uczniów (279 kobiet oraz 298 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 133,40.

  W Koźminie Wielkopolskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 131 uczniów (81 kobiet oraz 50 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 19 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Koźminie Wielkopolskim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 278 uczniów (191 kobiet oraz 87 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 96 absolwentów.

  W Koźminie Wielkopolskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 14 oddziałach uczyło się 402 uczniów (180 kobiet oraz 222 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 61 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Koźminie Wielkopolskim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 358 uczniów (133 kobiety oraz 225 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 96 absolwentów.

  W Koźminie Wielkopolskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 148 uczniów (33 kobiety oraz 115 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 14,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,2 uczniów. 24,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,4% mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,1%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 19,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Koźmin Wielkopolski
  35,2%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Koźmin Wielkopolski
  8,6%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,7%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 22,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  31,2%
  Województwo
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 23,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Koźmin Wielkopolski
  3,1%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,4%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 13,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Koźmin Wielkopolski
  3,1%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1436 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 436,0
  Województwo
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,57
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 313 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Koźmin Wielkopolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 361 Dzieci
 • 186 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 175 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 64 3 lata
 • 64
 • 85 4 lata
 • 85
 • 98 5 lata
 • 98
 • 112 6 lat
 • 112
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 34 3 lata
 • 34
 • 54 4 lata
 • 54
 • 38 5 lata
 • 38
 • 60 6 lat
 • 60
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 3 lata
 • 30
 • 31 4 lata
 • 31
 • 60 5 lata
 • 60
 • 52 6 lat
 • 52
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Koźminie Wielkopolskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koźminie Wielkopolskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole"Parkowe Skrzaty" w KoźminieWlkp.
  Publiczne
  62 721-65-93
  ul. Zamkowa 2A
  63-720 Koźmin Wielkopolski
  1124624
 • Szkoły podstawowe w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Koźmin Wielkopolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 711 Uczniowie
 • 346 Kobiety
  (uczniowie)
 • 365 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 89 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 134 Absolwenci
 • 66 Kobiety
  (absolwenci)
 • 68 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 15 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,2
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 49,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 39,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 133,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Koźmin Wielkopolski
  133,40
  Województwo
  97,58
  Polska
  95,96
 • 132,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Koźmin Wielkopolski
  132,65
  Wielkopolskie
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koźmin Wielkopolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koźmin Wielkopolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Koźminie Wielkopolskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koźminie Wielkopolskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907)
  Publiczna
  62 721-68-54
  62 721-68-54
  ul. Glinki 11
  63-720 Koźmin Wielkopolski
  1433730
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Koźminie Wielkopolskim (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  62 721-67-64
  62 721-67-64
  ul. Klasztorna 29
  63-720 Koźmin Wielkopolski
  1327239
 • Szkoły ponadpodstawowe w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Koźmin Wielkopolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,5%
  31,5%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,4%
  69,6%
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,2
  Wielkopolskie
  26,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Koźmin Wielkopolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 402 Uczniowie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie)
 • 222 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,8%
  55,2%
 • 117 Uczniowie w 1 klasie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  28,7
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 32,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 19,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Koźmin Wielkopolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  24,7
  Województwo
  22,8
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,7
 • 38,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 38,0
 • 11,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,3
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Koźminie Wielkopolskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koźminie Wielkopolskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Koźminie Wielkopolskim
  Publiczne
  62 721-68-28
  62 721-62-47
  ul. ul. Zamkowa 1
  63-720 Koźmin Wielkopolski
  14414-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim
  Publiczna
  62 721-68-28
  62 721-62-47
  ul. ul. Zamkowa 1
  63-720 Koźmin Wielkopolski
  5129-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Koźminie Wielkopolskim
  Publiczna
  62 721-68-28
  62 721-62-47
  ul. ul. Zamkowa 1
  63-720 Koźmin Wielkopolski
  5126-
  I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp. (Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczne
  62 721-60-60
  62 721-60-60
  ul. Borecka 28
  63-720 Koźmin Wielkopolski
  49326
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim
  Publiczne
  62 721-68-28
  62 721-62-47
  ul. Zamkowa 1
  63-720 Koźmin Wielkopolski
  251-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim
  Publiczne
  62 721-68-28
  62 721-62-47
  ul. ul. Zamkowa 1
  63-720 Koźmin Wielkopolski
  238-
 • Edukacyjne grupy wieku w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Koźmin Wielkopolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Koźmin Wielkopolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Koźmin Wielkopolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koźmin Wielkopolski - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Koźminie Wielkopolskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Koźminie Wielkopolskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 158 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 119 (uczestnicy: 23 829)
  • seanse filmowe: 17 (uczestnicy: 1 325)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 1 690)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 316)
  • koncerty: 34 (uczestnicy: 10 990)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 1 380)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 508)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 33 (uczestnicy: 1 070)
  • inne: 4 (uczestnicy: 3 550)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 165)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 27)
  • taneczne: 5 (członkowie: 53)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 19)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 66)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 44)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 25)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 19)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 105)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 27)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Koźminie Wielkopolskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 080 zwiedzających, co daje 1 745 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Koźminie Wielkopolskim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 33 328 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 855 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Koźminie Wielkopolskim działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 216 członków. Zarejestrowano 411 ćwiczących (mężczyźni: 306, kobiety: 105, chłopcy do lat 18: 214, dziewczęta do lat 18: 98). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (14), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Koźminie Wielkopolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Koźmina Wielkopolskiego znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Koźminie Wielkopolskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z poł. XV w.dnia 1953-10-30, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/66/53 z 1953-10-30
  • Oficyna mieszkalna z XVIII w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1956-05-24, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/77/56 z 1956-05-24
  • Zespół - zamek z XV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1956-05-24, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/77/56 z 1956-05-24
  • Zamek z XVI w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1956-05-24, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/77/56 z 1956-05-24; 1672/A z 1974-12-23
  • Kościół z 1649 r. (ul. Klasztorna 39a)dnia 1960-06-06, wykaz dokumentów: Kl.IV-885/34/60 z 1960-06-06
  • Kościół z 1570 r.dnia 1960-06-06, wykaz dokumentów: Kl.IV-885/35/60 z 1960-06-06
  • Klasztor z poł. XVII w.dnia 1960-06-06, wykaz dokumentów: Kl.IV-885/36/60 z 1960-06-06
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Stary Rynek 1)dnia 1969-02-04, wykaz dokumentów: 485/A z 1969-02-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Stary Rynek 19)dnia 1969-02-04, wykaz dokumentów: 486/A z 1969-02-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1775 - 1825 (ul. Krotoszyńska 8)dnia 1969-02-04, wykaz dokumentów: 487/A z 1969-02-04
  • Pałac z końca XIX w. (ul. Lipowa 5)dnia 1974-12-23, wykaz dokumentów: 1672/A z 1974-12-23
  • Park z końca XIX w.dnia 1974-12-23, wykaz dokumentów: 1672/A z 1974-12-23
  • Wiatrak z 1868 r.dnia 1981-04-06, wykaz dokumentów: 340 z 1981-04-06
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Borecka 20)dnia 1991-07-16, wykaz dokumentów: 623/A z 1991-07-16
  • Bank z 1929 r. (ul. Borecka 22)dnia 1991-07-16, wykaz dokumentów: 625/A z 1991-07-16
  • Park z 1940 r.dnia 2002-01-23, wykaz dokumentów: 75/Wlkp/A z 2002-01-23
  • Miasto z XIII w.dnia 2010-02-12, wykaz dokumentów: 776/Wlkp/A z 2010-02-12
 • Formy ochrony przyrody w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Koźmina Wielkopolskiego znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Koźminie Wielkopolskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: korona osadzona na wysokości 10m rozłożysta silna i zdrowa, Data ustanowienia: 1980-12-17, Opis granicy: W parku zamkowym w Koźminie od strony wschodniej zamku.
  • Pomnik przyrodyOpis: korona nisko osadzona zdrowa rozłożysta, Data ustanowienia: 1980-12-17, Opis granicy: W parku zamkowym w Koźminie klon rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 lip, Data ustanowienia: 1980-12-17, Opis granicy: Na placu kościoła św. Wawrzyńca w Koźminie. Lipy rosną przy ogrodzeniu placu kościelnego jedna lipa przy wejściu od strony ul. Zamkowej a pozostałe dwie lipy przy wejściu na plac od strony domu parafialnego.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: drzewo - 1 lipa w terenie pomierzono 3 obiekty (problem z identyfikacją), Data ustanowienia: 1980-12-17, Opis granicy: Rośnie przy ul. Zamkowej1 w sąsiedztwie parkanu należącego do Zespołu Szkół Rolniczych w Koźminie.
  • Pomnik przyrodyOpis: pień na wysokości 2 5m tworzy rozwidlającą się koronę - szeroką i rozłożystą, Data ustanowienia: 1980-12-17, Opis granicy: Rośnie w pobliżu zabudowań gospodarczych sąsiadujących z parkiem zamkowym.
  • Łąka w dolinie rzeki Orli - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych: niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie. nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak turzycowisk i mechowisk; ziołorośla nadrzeczne; szuwary wielkoturzycowe. Łąki użytku są również żerowiskiem dla bocian, Data ustanowienia: 2008-11-11, Opis granicy: gm. Koźmin Wielkopolski, Powierzchnia: 3.5891 ha

Koźmin Wielkopolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 25 wypadków drogowych w Koźminie Wielkopolskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 406,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 81,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Koźminie Wielkopolskim znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krotoszyńskiego.

  Powiat krotoszyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Koźminie Wielkopolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 25 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 23 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 20 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Koźminie Wielkopolskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 405,98 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  406,0
  woj. wielkopolskie
  1 024,9
  Cały kraj
  1 100,9
 • 81,20 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  81,2
  Wielkopolskie
  103,3
  Cała Polska
  104,4
 • 373,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  373,5
  Województwo
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Koźmin Wielkopolski
  20,0
  Województwo
  10,1
  Cały kraj
  9,5
 • 92,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  92,0
  Wielkopolskie
  117,5
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Koźminie Wielkopolskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 131,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  131,2 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,6 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Koźmin Wielkopolski przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
  • DW 438droga wojewódzka nr 438(Borek Wielkopolski - Leonów - Zimnowoda - Głoginin - Borzęciczki - Gałązki - Koźmin Wielkopolski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Koźmin Wielkopolski przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 281Linia kolejowa nr 281: Oleśnica - Chojnice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Oleśnica - Oleśnica Rataje - Dąbrowa Oleśnicka - Dobroszyce - Grabowno Wielkie - Bukowice Trzebnickie - Krośnice - Wierzchowice - Milicz - Rakoniewice Milickie - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice -Koźmin Wielkopolski - Obra Stara - Golina - Jarocin - Radlin Wielkopolski - Żerków - Orzechowo - Miłosław - Książno - Chwalibogowo - Września - Marzenin - Czerniejewo - Żydowo - Gębarzewo - Gniezno - Gniezno Winiary - Zdziechowa - Świątniki - Mieleszyn - Gącz - Janowiec Wielkopolski - Dąbrowa Międzylesie - Damasławek - Wapno - Rusiec - Kcynia - Szczepice - Studzienki - Nakło nad Notecią - Kozia Góra Krajeńska - Mrocza - Witosław - Rajgród - Runowo Krajeńskie - Więcbork - Wysoka Krajeńska - Świdwie Sępoleńskie - Sępólno Krajeńskie - Kamień Krajeński - Obkas - Ogorzeliny - Chojnice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Koźminie Wielkopolskim istnieje 87 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Benedykta z Koźmina

  ul. Bernardyńska

  ul. Borecka

  ul. Bractwa Kurkowego

  ul. Cudne Manowce

  ul. Czesława Czypickiego

  ul. Czesława Stęszewskiego

  ul. Dionizego Cieszyńskiego

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Farna

  ul. Floriańska

  ul. Gimnazjalna

  ul. Glinki

  ul. Grębowska

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana Wawrzyńczaka

  ul. Józefa Chełkowskiego

  ul. Józefa Marcińca

  ul. Józefa Węckiego

  ul. Józefa Zawadzkiego

  ul. Klasztorna

  ul. Kobylińska

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kosynierów

  ul. Kościelna

  ul. Krotoszyńska

  ul. Krótka

  ul. Leopolda Wiatrolika

  ul. Lipowa

  ul. Macieja Borkowica

  ul. Michała Chłapowskiego

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Murna

  ul. Nowa

  ul. Nowy Rynek

  ul. Okrężna

  Plac NS NMP

  ul. Plebanka

  ul. Pleszewska

  ul. Podgórna

  ul. Podmiejska

  ul. Polna

  ul. Pomnikowa

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Poznańska

  ul. Południowa

  ul. Prosta

  ul. Przemysłowa

  ul. Przyjemskich

  ul. Staniewska

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stary Rynek

  ul. Stawowa

  ul. Stodolna

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Telesfora Synoradzkiego

  ul. Tomasza Gryszczyńskiego

  ul. Towarowa

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wałowa

  ul. Wiatraczna

  ul. Wierzbowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiosny Ludów

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  ul. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Władysława Odonica

  ul. Z. i Wł. Wyszyńskich

  ul. Zaciszna

  ul. Zamkowa

  ul. Zapłocie

  ul. Zielona

  ul. Zielony Rynek

  ul. bp. Łukomskiego

  ul. dh. Mariana Tomaszewskiego

  ul. ks. Stanisława Goja

  ul. Łączna

  ul. św. Wawrzyńca